DE0 Nano SoC Kullanma Kılavuzu So C_KK C KK

User Manual: DE0-Nano-SoC_KK

Open the PDF directly: View PDF PDF.
Page Count: 71

DownloadDE0-Nano-SoC Kullanma Kılavuzu DE0-Nano-So C_KK C KK
Open PDF In BrowserView PDF
Çeviren: Mustafa UZUN

Düzenleyen: Erkan ÇİL

2

DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu

İçindekiler :
Bölüm 1 : DE0-Nano-SoC Geliştirme Kartı
1.1 Paket İçeriği ............................................................................................................................................................... 6
DE0-Nano-SoC Paketinin içeriği: ..................................................................................................................................... 6
1.2 DE0-Nano-SoC Sistem CD .......................................................................................................................................... 7
1.3 Erişim Yardım ............................................................................................................................................................ 7

Bölüm 2 : DE0-Nano-SoC Kartı İle İlgili Bilgiler
2.1 Yerleşim ve Bileşenler ............................................................................................................................................... 8
FPGA ................................................................................................................................................................................ 9
HPS (Hard Processor Sistem) .......................................................................................................................................... 9
2.2 DE0-Nano-SoC Kartın Blok Şeması ............................................................................................................................ 9
FPGA Cihazı ................................................................................................................................................................... 10
Yapılandırma ve Hata Ayıklama(Debug) ....................................................................................................................... 10
Hafıza Birimi .................................................................................................................................................................. 10
İletişim........................................................................................................................................................................... 11
Bağlantı Elemanları ....................................................................................................................................................... 11
ADC................................................................................................................................................................................ 11
Anahtarlar, Butonlar ve Göstergeler............................................................................................................................. 11
Sensorler ....................................................................................................................................................................... 11
Güç ................................................................................................................................................................................ 11

Bölüm 3 : DE0-Nano-SoC Kartının Kullanımı
3.1 FPGA Yapılandırma Modu’nun Ayarları ................................................................................................................. 12
3.2 DE0-Nano-SoC üzerinde Cyclone V SoC FPGA Yapılandırma .................................................................................. 13
DE0-Nano-SoC Kartı üzerinde JTAG Zinciri................................................................................................................ 13
FPGA Yapılandırma JTAG Modunda .......................................................................................................................... 14
FPGA Yapılandırma AS Modunda .............................................................................................................................. 17
3.3 Kart Gösterge Elemanları ........................................................................................................................................ 17
3.4 Kart Reset Elemanları .............................................................................................................................................. 18
3.5 Zaman Döngüsü ...................................................................................................................................................... 19

DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu 3
3.6 FPGA’ye Bağı Çevresel Birimler ............................................................................................................................... 20
3.6.1 Kullanıcı Buton’ları, Anahtar’leri ve LED’leri ........................................................................................................ 20
3.6.2 2x20 GPIO Genişleme Başlığı ............................................................................................................................... 23
3.6.3 Arduino Uno R3 Genişleme Başlığı ...................................................................................................................... 26
3.6.4 A/D Çevirici ve Analog Giriş ................................................................................................................................. 28
3.7 Hard Processor Sistem (HPS)’e bağlı Çevresel Birimler .......................................................................................... 30
3.7.1 Kullanıcı Buton’ları ve LED’leri ............................................................................................................................. 30
3.7.2 Gigabit Ethernet ................................................................................................................................................... 30
3.7.3 UART .................................................................................................................................................................... 31
3.7.4 DDR3 Hafıza ......................................................................................................................................................... 32
3.7.5 Micro SD Kart Soketi ............................................................................................................................................ 35
3.7.6 USB 2.0 OTG PHY.................................................................................................................................................. 35
3.7.7 G-Sensor ............................................................................................................................................................... 36
3.7.8 LTC bağlantısı ....................................................................................................................................................... 37

Bölüm 4 : DE0-Nano-SoC Sistem Builder
4.1 Girizgah ................................................................................................................................................................... 39
4.2 Tasarım Akışı ........................................................................................................................................................... 39
4.3 DE0-Nano-SoC Sistem Üreticisinin Kullanımı .......................................................................................................... 40
DE0-Nano-SoC Sistem Üreticisinin Kurulumu ve Çalıştırılması ................................................................................. 40
Proje İsmi Girme ....................................................................................................................................................... 41
Sistem Yapılandırma ................................................................................................................................................. 42
GPIO Genişleme ........................................................................................................................................................ 42
Proje Ayar Yönetimi .................................................................................................................................................. 43
Proje Üretimi ............................................................................................................................................................. 44
Gösterilerin Kurulumu .............................................................................................................................................. 45

Bölüm 5 : FPGA için Örnekler
5.1 DE0-Nano-SoC Fabrika Yapılandırma ...................................................................................................................... 45
Demonstration Setup, Dosyaların Konumu, ve Yönergeler ...................................................................................... 45
5.2 ADC Okuma ............................................................................................................................................................. 46
Sistem Gereksinimleri ............................................................................................................................................... 47
Gösterim Dosya Konumları ....................................................................................................................................... 47
Gösterim Kurulum ve Yönergeleri............................................................................................................................. 47
Gösterimlerin Kurulması ........................................................................................................................................... 49

4

DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu

Bölüm 6 : HPS SoC için Örnekler
6.1 Hello Program ......................................................................................................................................................... 49
Program Dosyası ....................................................................................................................................................... 49
Makefile .................................................................................................................................................................... 49
Derleme..................................................................................................................................................................... 50
Gösterim Kaynak Kodu.............................................................................................................................................. 50
Gösterim Kurulumu................................................................................................................................................... 50
6.2 Kullanıcıların LED ve Butonları ................................................................................................................................ 51
Fonksiyon Blok Şeması .............................................................................................................................................. 51
GPIO Arayüzünün Blok Şeması .................................................................................................................................. 51
GPIO Kayıt Bloğu ....................................................................................................................................................... 52
Yazılım API ................................................................................................................................................................. 53
LED ve KEY Kontrolü .................................................................................................................................................. 54
Gösterim Kaynak Kodu.............................................................................................................................................. 55
Gösterim Kurulumu................................................................................................................................................... 55
6.3 G-Sensor I2C Arabirimi ............................................................................................................................................ 56
Fonksiyon Blok Şeması .............................................................................................................................................. 56
I2C Sürücüsü ............................................................................................................................................................. 56
G-Sensor Kontrol ....................................................................................................................................................... 57
Gösterim Kaynak Kodu.............................................................................................................................................. 57
Gösterim Kurulumu................................................................................................................................................... 58

Bölüm 7 : HPS SoC ve FGPA’in Birlikte Kullanımına Örnekler
7.1 HPS Kontrol FPGA LED............................................................................................................................................. 59
FPGA yönetici üzerine kısa bir gözatma .................................................................................................................... 59
Fonsiyon Blok Şeması ................................................................................................................................................ 59
LED Kontrol Yazılım Tasarımı..................................................................................................................................... 60
Gösterim Kaynak Kodu.............................................................................................................................................. 61
Gösterim Kurulumu................................................................................................................................................... 61

Bölüm 8 : EPCS Cihazını Programlama
8.1 Programlamaya Başlamadan Önce ......................................................................................................................... 63
8.2 SOF Dosyasını .JIC Dosyasına Çevirme .................................................................................................................... 63
8.3 EPCS Cihazı içine JIC Dosyası Yazma........................................................................................................................ 68
8.4 EPCS Cihazını Temizlemek ....................................................................................................................................... 69

DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu 5
8.5 Nios-2-Flash-Programmer İle EPCS Cihazını Programlama ..................................................................................... 70
8.6 Nios II Boot from EPCS Aygıt in Quartus II v13.1veya later .................................................................................... 70

Bölüm 9 : EK: A
9.1 DE0-Nano-SoC kiti ile Atlas-SoC kiti arasında ne fark var? ..................................................................................... 71

6

DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu

Bölüm 1
DE0-Nano-SoC Geliştirme Kartı
DE0-Nano-SoC Geliştirme Kartı olağanüstü tasarım esnekliği için son teknoloji çift çekirdekli Cortex-A9 gömülü
işlemcileriyle endüstri temelli programlanabilir mantığı birleştiren Altera Sistem-on-Chip (SoC) FPGA ile sağlam bir
yazılım tasarım platformu inşa etme imkânı sunar. Şimdi kullanıcılar yüksek bir performanslı az enerjili bir sistem ile
gücün muazzaam yeniden yapılandırılabilir çiftini güçlendirebilir. Altera’s SoC bir ARM-temelli hard processor
system (HPS) işlemciden meydana gelmektedir, çevresel birimler ve hafıza arabirimleri ile sorunsuz bağlı bir FPGA
yüksek bant genişlikli ara bağlantı kuran bir omurga içerir. DE0-Nano-SoC geliştirme kartları yüksek hızlı DDR3
hafıza, analog ve digital işlevler, ethernet bağlantısı ve daha birçok ilgi çekici uygulamalar ile donatılmıştır.
DE0-Nano-SoC Geliştirme Kartı Microsoft Windows XP ya da daha ileri modellerle çalışan bilgisayarlarla
çalışmak için gerekli olan bütün araçları içerir.
Bütün bunlara ek olarak, DE0-Nano-SoC Kit Altera’nın Rockboard.org isimli Linux topluluğunda
(http://www.rocketboards.org/atlas-soc) Atlas-SoC Kit olarak bilinir.DE0-Nano-SoC Kit ve Atlas-SoC Kit tam olarak
aynı şeylerdir fakat bu topluluk DE0-Nano-SoC Kit’inden farklı geliştirme kaynakları sağlar. Bu kitin içeriği Appendix
Bölümü’nde bulunabilir.

1.1 Paket İçeriği
Resim 1-1 DE0-Nano-SoC Paketinin bir fotoğrafını gösteriyor.

Resim 1-1 DE0-Nano-SoC Paket İçeriği

DE0-Nano-SoC Paketinin içeriği:








DE0-Nano-SoC yazılım kartı
DE0-Nano-SoC Kolay Kullanım Kılavuzu
USB kablosu Type A to Mini-B, UART kontrol veya FPGA programlama için
USB kablosu Type A to Micro-B for USB OTG bağlamak için PC’ye
5V/2A DC güç adaptörü
4GB microSD Card (Yüklenmiş)

DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu 7
1.2 DE0-Nano-SoC Sistem CD
DE0-Nano-SoC Sistem CD, DE0-Nano-SoC ile ilgili kullanıcı kılavuzu, kurulum dosyaları, referans tasarımlar ve
cihaz veri sayfaları dâhil bütün belge ve yardımcı materyalleri içerir.
Kullanıcılar için Sistem CD linki: http://cd-de0-nano-soc.terasic.com.

1.3 Erişim Yardım
Herhangi bir problem ile karşılaşırsanız bu adresten bize ulaşabilirsiniz:
Altera Corporation
101 Innovation Drive San Jose, CalEğerornia, 95134 USA
Email: university@altera.com
Terasic Technologies
9F. , No.176, Sec.2, Gongdao 5th Rd, East Dist, Hsinchu City, 30070. Taiwan
Email: support@terasic.com
Tel. : +886-3-575-0880
Website: de0-nano-soc.terasic.com

8

DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu

Bölüm 2
DE0-Nano-SoC Kartı İle İlgili Bilgiler
Bu bölüm kartın dış özellikleri ve tasarım özellikleri ile alakalı bilgileri içerir.

2.1 Yerleşim ve Bileşenler
Resim 2-1 ve Resim 2-2 kartın üstten ve alttan bir fotoğrafını gösteriyor. Burada kilit bileşenler ve bağlantıların
kart üzerindeki yerleşimi gösteriliyor.

Resim 2-1 DE0-Nano-SoC Geliştirme Kartı (üstten)

Resim 2-2 DE0-Nano-SoC Geliştirme Kartı (alttan)

DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu 9
DE0-Nano-SoC Kartı kullancıya basit bir döngü yaratmaktan çeşitli multimedia projeleri oluşturmaya varan birçok
şey yapmasına imkân sağlayan birçok özelliğe sahiptir.
Takip eden yazılım kart üzerinde çalışmaktadır:

FPGA













Altera Cyclone® V SE 5CSEMA4U23C6N aygıtı
Seri yapılandırma aygıtı – EPCS128
USB-Blaster II kart üzeri programlama için; JTAG Modunda
2 buton
4 sürgülü anahtar
8 yeşil kullanıcı LED’i
tane
Üç 50MHz saat sinyali üretecin saat sinyali kaynağı
İki 40-pin genişletme başlığı
Ardunio kabuğuna bağlanabilen bir Arduino genişletme başlığı (Uno R3 compatibility),
Bir 10-pin Analog Giriş genişletme başlığı. (Arduino Analog input ile paylaşımlı)
A/D çevirici, 4-wire SPI arayüzü with FPGA

HPS (Hard Processor Sistem-Kalıcı İşlemci Sistemi)











925MHz Dual-core ARM Cortex-A9 işlemci
1GB DDR3 SDRAM (32-bit veri verialtı)
1 Gigabit Ethernet PHY with RJ45 bağlantısı
port USB OTG, USB Micro-AB bağlantısı
Micro SD card soketi
İvmeölçer (I2C arayüzü + interrupt)
UART to USB, USB Mini-B bağlantısı
Sıcak ve soğuk reset butonu
Bir kullanıcı buton ve bir kullanıcı LED’i
LTC 2x7 genişletme başlığı

2.2 DE0-Nano-SoC Kartın Blok Şeması
Resim 2-3 kartın blok şemasını gösterir. Cyclone V SoC FPGA cihazdaki bütün bağlantılar kullanıcılara
maksimum esnekliği sağlamak için geliştirildi. Kullanıcılar hiçbir sistem yapılandırmasına gereksinim duymadan
FPGA’yı kullanabilir.

10 DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu

Resim 2-3 DE0-Nano-SoC’un Blok Şeması
Resim 2-3 ile alakalı detaylı bilgi aşağıda listelenmiştir.

FPGA Cihazı







Cyclone V SoC 5CSEMA4U23C6N Aygıt
Çift çekirdekli ARM Cortex-A9 (HPS)
40K programlanabilir lojik element
2,460 Kbits gömülü hafıza
5 kesirli PLLs
2 katı hafıza denetleyicisi

Yapılandırma ve Hata Ayıklama(Debug)



Seri yapılandırma aygıtı – EPCS128 on FPGA
Onboard USB-Blaster II (Mini-B USB bağlantısı)

Hafıza Birimi



1GB (2x256Mx16) DDR3 SDRAM (HPS üzerinde)
Micro SD kart soketi
(HPS üzerinde)

DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu 11
İletişim




1 adet USB 2.0 OTG (ULPI arayüzü ile USB Micro-AB bağlacı)
UART to USB (USB Mini-B bağlaç)
10/100/1000 Ethernet

Bağlantı Elemanları





2 adet 40-pin genişletme başlığı
Arduino genişletme başlığı
Bir 10-pin ADC giriş başlığı
Bir LTC bağlantısı (bir Serial Peripheral Interface(Seri Çevrebirim Arayüzü) (SPI) Master ,bir I2C ve
bir GPIO arayüzü)

ADC



12-Bit Çözünürlük, 500Ksps Örnekleme Oranı. SPI Arayüzü.
8-Kanallı Analog Giriş. Giriş Aralığı : 0V ~ 4.096V.

Anahtarlar, Butonlar ve Göstergeler





3 kullanıcı anahtarı (FPGA x2, HPS x1)
4 kullanıcı anahtarı (FPGA x4)
9 kullanıcı LED’i (FPGA x8, HPS x 1)
2 HPS reset butonu (HPS_RESET_n ve HPS_WARM_RST_n)

Sensorler


HPS üzerinde G-Sensor

Güç


5V DC giriş

12 DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu

Bölüm 3
DE0-Nano-SoC Kartının Kullanımı
Bu bölümde kartın kullanımı anlatmakta ve çevresel birimler tanımlanmaktadır.

3.1 FPGA Yapılandırma Modu’nun Ayarları
DE0-Nano-SoC kartı açıldığında, FPGA EPCS veya HPS üzerinden yapılandırılır.
The MSEL[4:0] pinleri yapılandırma taslağı seçmek için kullanılır. DE0-Nano-Soc kart üzerine 6-pin DIP switch
(SW10) olarak konulmuştur(Resim 3-1).

Resim 3-1 FPP x32 Modunda’un DIP switch (SW10) ayarı


Tablo 3-1 MSEL[4:0] ve DIP switch (SW10).
Tablo 3-1 FPGA Yapılandırma Modunda Switch (SW10)

DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu 13


Tablo 3-2 FPGA yapılandırma için MSEL[4:0] ayarını gösterir, DE0-Nano-SoC üzerindeki FPPx32 modun
varsayılan ayarıdır.

Karta güç geldiği ve MSEL[4:0] “10010” ayarına geldiği zaman, EPCS üzerinden FPGA yapılandırma yapar,
varsayılan kod ile yarı programlıdır. Eğer geliştiriciler FPGA’yi Linux üzerinden çalışan bir aplikasyon yazılımı
aracığıyla yapılandırmak isterlerse, programlama süreci başlamadan önce MSEL[4:0] “01010” ayarına getirilmelidir.
Eğer geliştiriciler "Çerçeve Arabellek ile Linux konsolu" yada "Linux LXDE Masaüstü" SD Card imajı kullanacaksa,
karta güç gelmeden önce MSEL[4:0] “00000” olarak ayarlanmalıdır.
Tablo 3-2 MSEL Pin Settings for FPGA Yapılandırma of DE0-Nano-SoC

3.2 DE0-Nano-SoC üzerinde Cyclone V SoC FPGA Yapılandırma
DE0-Nano-SoC tarafından desteklenen iki programlama metodu vardır:
1. JTAG Metodu: İsmini IEEE standarts Joint Test Action Group’tan alır.
Yapılandırma bit akıntısı direk olarak Cyclone V SoC FPGA içine indirilir. Karta güç geldiği müddetçe FPGA içinde
saklanır; güç kesildiğinde ise konfgürasyon bilgisi kaybolur.
2. AS Metodu: Diğer bir program metodu ise Active Seri Configuration (AS) Metodudur.
Yapılandırma bit akıntısı Seri yapılandırma aygıtı (EPCS128)’in içine indirilir ki bit akışı için kalıcı depolama
sağlar. DE0-Nano-SoC kart kapalı olsa bile bilgi EPCS128 içinde tutulur. Karta güç geldiğinde, EPCS128 cihazının
içindeki yapılandırma verisi otomatik olarak Cyclone V SoC FPGA’in içine yüklenir.

DE0-Nano-SoC Kartı üzerinde JTAG Zinciri
FPGA aygıtı DE0-Nano-SoC kartındaki JTAG arayüzü aracılığıyla yapılandırılabilir, fakat JTAG zinciri kapalı döngü
formunda olmak zorundadır ki Quartus II programlayıcı’ya FPGA cihazını saptama imkanı verir. Resim 3-2 DE0Nano-SoC kart üzerinde JTAG zincirine bir örnektir.

Resim 3-2 JTAG Zincirinin Şeması

14 DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu
JTAG Modunda FPGA Yapılandırma
JTAG zinciri üzerinde iki tane cihaz (FPGA ve HPS) vardır. Takip eden görseller FPGA JTAG Modda nasıl
programlanır adım adım göstermektedir.
Quartus II programmer’ı aç ve “Auto Detect” seçeneğini tıkla (Resim 3-3).

Resim 3-3 JTAG modunda FPGA cihazı saptamak
Kart ile birlikte atanmış cihazı seç, (Resim 3-4).

Resim 3-4 5CSEMA4 cihazını seç

DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu 15
FPGA ve HPS birlikte saptanmıştır (Resim 3-5).

Resim 3-5 Quartus programmer’da FPGA ve HPS saptanmış
FPGA cihazına sağ tıklayın ve programlamak için .sof uzantılı dosyayı açın (Resim 3-6).

Resim 3-6 FPGA cihazı içine programlamak için .sof uzantılı dosyayı açın

16 DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu
Programlamak için .sof uzantılı dosyayı seçin (Resim 3-7).

Resim 3-7 FPGA cihazının içine programlamak için .sof uzantılı dosyayı seçin.
“Program/Yapılandırma” işaret kutusuna tıklayın sonra .sof uzantılı dosyayı FPGA cihazının içine indirmek
için “Start” butonuna tıklayın (Resim 3-8).

Resim 3-8 .sof dosyasını FPGA cihazının içine programlamak

DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu 17
AS Modunda FPGA Yapılandırma
DE0-Nano-SoC kartı Cyclone V SoC FPGA’ya yapılandırma verisi sunmak amacıyla bir Seri yapılandırma cihazı
(EPCS128) kullanır. Bu yapılandırma verisı karta güç geldiği anda FPGA içindeki Seri yapılandırma cihaz çipinden
otomatik olarak yüklenir.
Kullanıcılar Seri yapılandırma cihazını JTAG arayüzü yoluyla programlamak için Serial Flash Loader (SFL)
kullanmaya ihtiyaç duyarlar. FPGA-temelli-SFL, FPGA dâhilinde JTAG ve Flash arayüzleri arasında köprü vazifesi
gören bir yazılımsal fikri mülkiyet (IP) çekirdeğidir. SFL Megafonksiyonu Quartus II içinde mümkündür. Resim 3-9
SFL çözümü adapteli programlama metodunu gösteriyor.
Lütfen Bölüm 8’e bakınız: Seri Yapılandırma Cihazının Programlama Komutları için Programlama Adımları

Resim 3-9 SFL Çözümü ile bir Seri yapılandırma cihazı programlamak

3.3 Kart Gösterge Elemanları
FPGA/HPS cihazının kontrol edebildiği 9 LED’e ek olarak, kart durumunu gösterebilen 6 gösterge bulunmaktadır
(Resim 3-10), detaylı bilgi için Tablo 3-3’e bakınız.

Resim 3-10 DE0-Nano-SoC üzerinde LED Göstergeler
Tablo 3-3 LED Göstergeler

18 DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu

3.4 Kart Reset Elemanları
DE0-Nano-SoC üzerinde iki tane HPS reset butonu vardır, HPS (soğuk) reset ve HPS sıcak reset (Resim 3-11‘de
bu iki HPS reset butonunun görevleri tanımlanıyor. Resim 3-12’de DE0-Nano-SoC’un reset ağacı gösteriliyor.

Resim 3-11 DE0-Nano-SoC üzerindeki sıcak ve soğuk HPS reset butonları

DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu 19

Kart Referansı
KEY4
KEY3

Tablo 3-4 DE0-Nano-SoC üzerindeki 2 HPS Reset Butonunun Tanımları
Sinyal İsmi
Tanım
HPS_RESET_N
Soğuk reset HPS, Ethernet PHY ve USB host aygıt içindir.
Aktif lojik giriş, resetlenebilen her HPS lojik sistemini resetler.
HPS_WARM_RST_N Sıcak reset HPS Blok içindir . Aktif düşük giriş, düzeltme
amacıyla sistemin yenileme alanını etkiler

Resim 3-12 DE0-Nano-SoC Kartı üzerinde HPS yenileme ağacı

3.5 Zaman Döngüsü
Resim 3-13 Cyclone V SoC FPGA için tüm harici saat darbelerinin varsayılan sıklıklarını gösterir . Bir saat darbesi
üreteci düşük bir sapma payı ile saat darbelerini dağıtır. FPGA’ya bağlı 50MHz’lik 2 saat darbesi kullancı mantığı için
zaman kaynağı olarak kullanılır. 3 tane 25MHz’lik saat darbesinin 2 tanesi HPS saat darbesi girişine diğeri ise Gigabit
Ethernet Transceiver’ın saat darbesi girişine bağlıdır. Bir 24MHz’lik saat darbesi FPGA ve USB Blaster II devre için
USB bağlantısına bağlıdır. Başka bir 24 MHz’lik saat darbesi ise USB OTG PHY’nin saat darbesi girişine bağlıdır. Saat
darbeleri için atanmış pin atamaları Tablo 3-5’de listelenmiştir.

20 DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu

Resim 3-13 DE0-Nano-SoC üzerindeki zaman dağılımının blok şeması
Tablo 3-5 Saat Darbeleri için Pin Atamaları
Sinyal İsmi
FPGA_CLK1_50
FPGA_CLK2_50
FPGA_CLK3_50
HPS_CLK1_25
HPS_CLK2_25

I/O
FPGA Pin No.
Tanım
Standart
PIN_V11
50 MHz saatDarbesi girişi
3.3V
PIN_Y13
50 MHz saatDarbesi girişi
3.3V
PIN_E11
50 MHz saatDarbesi girişi (share with FPGA_CLK1_50)
3.3V
PIN_E20
25 MHz saatDarbesi girişi
3.3V
PIN_D20
25 MHz saatDarbesi girişi
3.3V

3.6 FPGA’ye Bağı Çevresel Birimler
Bu bölümde FPGA’ye bağlı arabirimler tanımlanır. Kullanıcılar farklı arabirimleri FPGA’den kontrol edebilir ya da
görüntüleyebilirler.

3.6.1 Kullanıcı Buton’ları, Anahtar’leri ve LED’leri
Bu kart FPGA’ye bağlı iki buton’a sahiptir (Resim 3-14’de görülüyor). Buton’lar ve Cyclone V SoC FPGA arasında
bağlantı vardır. Resim 3-15’de bağlı butonlar için Schmitt tetikleyici devresi uygulanmıştır dalga anahtarı gibi
davranmaktadır. KEY0 ve KEY1 olarak isimlendirilen bu iki buton direk olarak Cyclone V SoC FPGA’ye bağlı Schmitt
tetikleyici devresinden önce çıkmaktadır. Bu buton sıkışık ya da değilken sırasıyla yüksek ya da düşük lojik level akım
oluşturur. Butonlar filtrelendiği zaman, bir devre için zaman ya da reset girişinde olarak kullanılabilir.

DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu 21

Resim 3-14 Buton’lar ve the Cyclone V SoC FPGA arasındaki bağlantılar

Resim 3-15 Switch sıçrama önleyici
FPGA’ye bağlı 4 tane slide switch vardır (Resim 3-16). Bu anahtarlar filtrelenmemiştir ve herhangi bir devre için
hassas seviyeli veri girişi için kullanılır. Her bir switch direk ve bireysel olarak FPGA’ye bağlıdır. Switch DOWN
pozisyonuna ayarlandığı zaman (kartın ayrıtına doğru), FPGA için düşük lojik seviye oluşturur. Switch UP
pozisyonuna ayarlandığı zaman, FPGA için yüksek lojik seviye oluşturur.

22 DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu

Resim 3-16 Slide Anahtarı ve Cyclone V SoC FPGA arasındaki bağlantılar
Ayrıca FPGA’ye bağlı kullanıcı kontrollü 8 LED vardır. Her bir LED Cyclone V SoC FPGA tarafından direk ve
birbirinden bağımsız çalıştırılmaktadır; LED’leri yakmak veya söndürmek için atanmış pinlerini sırasıyla yüksek ya da
alçak lojik seviyeye getirmektedir. Resim 3-17 LED’ler ve Cyclone V SoC FPGA arasındaki bağlantıları
göstermektedir. Tablo 3-6, Tablo 3-7 ve Tablo 3-8 kullanıcıların buton, anahtar, ve LED’lerinin pin atamalarını
listelemektedir.

Resim 3-17 LED’ler ve Cyclone V SoC FPGA arasındaki bağlantılar

DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu 23
Tablo 3-6 Slide Anahtar’ler için Pin Atamaları
Sinyal İsmi
SW[0]
SW[1]
SW[2]
SW[3]

FPGA Pin No.
PIN_L10
PIN_L9
PIN_H6
PIN_H5

Tanım
Slide Switch[0]
Slide Switch[1]
Slide Switch[2]
Slide Switch[3]

I/O Standart
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V

Tablo 3-7 Buton’lar için Pin Atamaları
Sinyal İsmi
KEY[0]
KEY[1]

FPGA Pin No.
PIN_AH17
PIN_AH16

Tanım
Buton[0]
Buton[1]

I/O Standart
3.3V
3.3V

Tablo 3-8 LED’ler için Pin Atamaları
Sinyal İsmi
LED[0]
LED[1]
LED[2]
LED[3]
LED[4]
LED[5]
LED[6]
LED[7]

FPGA Pin No.
PIN_W15
PIN_AA24
PIN_V16
PIN_V15
PIN_AF26
PIN_AE26
PIN_Y16
PIN_AA23

Tanım
LED [0]
LED [1]
LED [2]
LED [3]
LED [4]
LED [5]
LED [6]
LED [7]

I/O Standart
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V

3.6.2 2x20 GPIO Genişleme Başlığı
Bu kart iki tane 40-pin genişleme başlığına sahiptir. Her bir başlık Cyclone V SoC FPGA’ya direk olarak bağlanan
36 kullanıcı pinine sahiptir. O ayrıca DC +5V (VCC5), DC +3.3V (VCC3P3) ve 2 GND pini ile geliyor. Resim 3-18 GPIO
bağlacının I/O dağıtıcısını gösteriyor. Maksimum güç tüketimi 1 ya da 2 GPIO kartına bağlanabilen bir yavru karta
izin veriyor.Tablo 3-9 ve Tablo 3-10 GPIO bağlacının bütün pin atamalarını gösteriyor.

24 DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu

Resim 3-18 GPIO Pin Arrangement

DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu 25

Tablo 3-9 Voltaj ve Genişleme başlığının belirli max. limiti(s)
Kaynak Voltaj
5V
3.3V

Belirli max. limit
1A (depend on the power adapter specEğerication.)
1.5A
Tablo 3-10 Genişleme Başlığının Pin Atamaları

Sinyal İsmi
GPIO_0[0]
GPIO_0[1]
GPIO_0[2]
GPIO_0[3]
GPIO_0[4]
GPIO_0[5]
GPIO_0[6]
GPIO_0[7]
GPIO_0[8]
GPIO_0[9]
GPIO_0[10]
GPIO_0[11]
GPIO_0[12]
GPIO_0[13]
GPIO_0[14]
GPIO_0[15]
GPIO_0[16]
GPIO_0[17]
GPIO_0[18]
GPIO_0[19]
GPIO_0[20]
GPIO_0[21]
GPIO_0[22]
GPIO_0[23]
GPIO_0[24]
GPIO_0[25]
GPIO_0[26]
GPIO_0[27]
GPIO_0[28]
GPIO_0[29]
GPIO_0[30]
GPIO_0[31]
GPIO_0[32]
GPIO_0[33]
GPIO_0[34]
GPIO_0[35]

FPGA Pin No.
PIN_V12
PIN_AF7
PIN_W12
PIN_AF8
PIN_Y8
PIN_AB4
PIN_W8
PIN_Y4
PIN_Y5
PIN_U11
PIN_T8
PIN_T12
PIN_AH5
PIN_AH6
PIN_AH4
PIN_AG5
PIN_AH3
PIN_AH2
PIN_AF4
PIN_AG6
PIN_AF5
PIN_AE4
PIN_T13
PIN_T11
PIN_AE7
PIN_AF6
PIN_AF9
PIN_AE8
PIN_AD10
PIN_AE9
PIN_AD11
PIN_AF10
PIN_AD12
PIN_AE11
PIN_AF11
PIN_AE12

Tanım
GPIO bağlantısı 0[0]
GPIO bağlantısı 0[1]
GPIO bağlantısı 0[2]
GPIO bağlantısı 0[3]
GPIO bağlantısı 0[4]
GPIO bağlantısı 0[5]
GPIO bağlantısı 0[6]
GPIO bağlantısı 0[7]
GPIO bağlantısı 0[8]
GPIO bağlantısı 0[9]
GPIO bağlantısı 0[10]
GPIO bağlantısı 0[11]
GPIO bağlantısı 0[12]
GPIO bağlantısı 0[13]
GPIO bağlantısı 0[14]
GPIO bağlantısı 0[15]
GPIO bağlantısı 0[16]
GPIO bağlantısı 0[17]
GPIO bağlantısı 0[18]
GPIO bağlantısı 0[19]
GPIO bağlantısı 0[20]
GPIO bağlantısı 0[21]
GPIO bağlantısı 0[22]
GPIO bağlantısı 0[23]
GPIO bağlantısı 0[24]
GPIO bağlantısı 0[25]
GPIO bağlantısı 0[26]
GPIO bağlantısı 0[27]
GPIO bağlantısı 0[28]
GPIO bağlantısı 0[29]
GPIO bağlantısı 0[30]
GPIO bağlantısı 0[31]
GPIO bağlantısı 0[32]
GPIO bağlantısı 0[33]
GPIO bağlantısı 0[34]
GPIO bağlantısı 0[35]

I/O Standart
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V

26 DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu

GPIO_1[0]
GPIO_1[1]
GPIO_1[2]
GPIO_1[3]
GPIO_1[4]
GPIO_1[5]
GPIO_1[6]
GPIO_1[7]
GPIO_1[8]
GPIO_1[9]
GPIO_1[10]
GPIO_1[11]
GPIO_1[12]
GPIO_1[13]
GPIO_1[14]
GPIO_1[15]
GPIO_1[16]
GPIO_1[17]
GPIO_1[18]
GPIO_1[19]
GPIO_1[20]
GPIO_1[21]
GPIO_1[22]
GPIO_1[23]
GPIO_1[24]
GPIO_1[25]
GPIO_1[26]
GPIO_1[27]
GPIO_1[28]
GPIO_1[29]
GPIO_1[30]
GPIO_1[31]
GPIO_1[32]
GPIO_1[33]
GPIO_1[34]
GPIO_1[35]

PIN_Y15
PIN_AG28
PIN_AA15
PIN_AH27
PIN_AG26
PIN_AH24
PIN_AF23
PIN_AE22
PIN_AF21
PIN_AG20
PIN_AG19
PIN_AF20
PIN_AC23
PIN_AG18
PIN_AH26
PIN_AA19
PIN_AG24
PIN_AF25
PIN_AH23
PIN_AG23
PIN_AE19
PIN_AF18
PIN_AD19
PIN_AE20
PIN_AE24
PIN_AD20
PIN_AF22
PIN_AH22
PIN_AH19
PIN_AH21
PIN_AG21
PIN_AH18
PIN_AD23
PIN_AE23
PIN_AA18
PIN_AC22

GPIO bağlantısı 1[0]
GPIO bağlantısı 1[1]
GPIO bağlantısı 1[2]
GPIO bağlantısı 1[3]
GPIO bağlantısı 1[4]
GPIO bağlantısı 1[5]
GPIO bağlantısı 1[6]
GPIO bağlantısı 1[7]
GPIO bağlantısı 1[8]
GPIO bağlantısı 1[9]
GPIO bağlantısı 1[10]
GPIO bağlantısı 1[11]
GPIO bağlantısı 1[12]
GPIO bağlantısı 1[13]
GPIO bağlantısı 1[14]
GPIO bağlantısı 1[15]
GPIO bağlantısı 1[16]
GPIO bağlantısı 1[17]
GPIO bağlantısı 1[18]
GPIO bağlantısı 1[19]
GPIO bağlantısı 1[20]
GPIO bağlantısı 1[21]
GPIO bağlantısı 1[22]
GPIO bağlantısı 1[23]
GPIO bağlantısı 1[24]
GPIO bağlantısı 1[25]
GPIO bağlantısı 1[26]
GPIO bağlantısı 1[27]
GPIO bağlantısı 1[28]
GPIO bağlantısı 1[29]
GPIO bağlantısı 1[30]
GPIO bağlantısı 1[31]
GPIO bağlantısı 1[32]
GPIO bağlantısı 1[33]
GPIO bağlantısı 1[34]
GPIO bağlantısı 1[35]

3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V

3.6.3 Arduino Uno R3 Genişleme Başlığı
Bu kart 4 bağımsız başlıkla birlikte gelen Arduino Uno revision 3 uygunluklu genişleme bağlığı sağlar.
Genişleme başlığı direk olarak Cyclone V SoC FPGA’ya bağlı 17 kullanıcı pinine (16 pin GPIO ve 1pin Reset)
sahiptir. 6 pinli analog giriş ADC’ye bağlanır ayrıca DC +9V (VCC9), DC +5V (VCC5), DC +3.3V (VCC3P3 ve
IOREF) ve 3 GND pini sağlar.
Detaylı pin çıkış bilgisi için Resim 3-19’a bakınız. Mavi font Arduino Uno R3 kartının pin çıkış
tanımlarını belirtir.

DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu 27

Resim 3-19 Arduino Uno bağlacının sinyal isimlerini ve pin çıkışlarını gösteriyor. Mavi font Arduino pin
çıkış tanımlaını gösteriyor.
Bu 16 GPIO pini dijital I/O için Ardunio başlığa sağlanıyor. Tablo 3-11 Arduino Uno bağlacı (dijital) ve
Cyclone V SoC FPGA ile alakalı sinyal isimlerini listeliyor.

28 DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu

Tablo 3-11
Şematik Sinyal İsmi

Arduino_IO0
Arduino_IO1
Arduino_IO2
Arduino_IO3
Arduino_IO4
Arduino_IO5
Arduino_IO6
Arduino_IO7
Arduino_IO8
Arduino_IO9
Arduino_IO10
Arduino_IO11
Arduino_IO12
Arduino_IO13
Arduino_IO14
Arduino_IO15
Arduino_Reset_n

Arduino Uno Genişleme Başlığının Pin Atamaları
FPGA Pin No.

PIN_AG13
PIN_AF13
PIN_AG10
PIN_AG9
PIN_U14
PIN_U13
PIN_AG8
PIN_AH8
PIN_AF17
PIN_AE15
PIN_AF15
PIN_AG16
PIN_AH11
PIN_AH12
PIN_AH9
PIN_AG11
PIN_AH7

Tanım

Arduino IO0
Arduino IO1
Arduino IO2
Arduino IO3
Arduino IO4
Arduino IO5
Arduino IO6
Arduino IO7
Arduino IO8
Arduino IO9
Arduino IO10
Arduino IO11
Arduino IO12
Arduino IO13
Arduino IO14
Arduino IO15
Reset signal, low active.

Arduino için
SpesEğerik
Özellikler
RXD
TXD

SS
MOSI
MISO
SCK
SDA
SCL

I/O Standart

3.3-V
3.3-V
3.3-V
3.3-V
3.3-V
3.3-V
3.3-V
3.3-V
3.3-V
3.3-V
3.3-V
3.3-V
3.3-V
3.3-V
3.3-V
3.3-V
3.3-V

Dijital GPIO için olan 16 pinin yanısıra, Arduino Uno R3 Genişleme Başlığı üzerinde 6 analog giriş vardır
(ADC_IN0 ~ ADC_IN5). Sonuç olarak, biz gelecekteki muhtemel analogtan dijitale uygulamalar için kart
üzerindeki çizgisel teknolojiden ADC LTC2308 kullanıyoruz.Sıradaki bölümde tanışacağız.

3.6.4 A/D Çevirici ve Analog Giriş
DE0-Nano-SoC bir analog-dijital dönüştürücüye sahiptir (LTC2308).
LTC2308 düşük sesli, 500ksps, 8-kanal,bir SPI/MICROWIRE ile 12-bit ADC’li uyumlu Seri bir arayüzdür.
ADC olağan mod gürültüsünü engellemek için dahili bir referans ve tamamiyle farklı örnekle-tut döngüsü
içerir. Dahili dönüşüm zamanı 40MHz üzerindeki her frekansta çalışmak için harici Seri çıkış veri zamanına
(SCK)’a izin verir.
ADC_IN0’den ADC_IN7’ye kadar 8 giriş işaretini kabul etmek için yapılandırma yapabilir. Bu 8 giriş
işareti 2x5 başlığa bağlıdır(Resim 3-20).

DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu 29

Resim 3-20 2x5 başlığın işaretleri
Bu analog girişler Arduino’nun analog giriş pini (ADC_IN0 ~ ADC_IN5) ile paylaşılır), Resim 3-21 FPGA,
2x5 başlığı, Arduino analog giriş ve A/D çevirici arasındaki bağlantıları gösterir.
A/D dönüştürücü çip ile ilgili daha fazla bilgi onun veri sayfasında mevcuttur. İmalatçı firmanın web
sitesinde ya da direk olarak “\Verisheet\ADC of DE0-Nano-SoC Sistem CD”

Resim 3-21 FPGA, 2x5 başlığı ve the A/D çevirici arasındaki bağlantılar

Tablo 3-12 ADC için Pin Atamaları
Sinyal İsmi
ADC_CONVST
ADC_SCK
ADC_SDI
ADC_SDO

FPGA Pin No.
PIN_U9
PIN_V10
PIN_AC4
PIN_AD4

Tanım
Dönüşüm Başlangıcı
Seri Veri Zamanı
Seri Veri girişi (FPGA to ADC)
Seri Veri çıkışı (ADC to FPGA)

I/O Standart
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V

30 DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu
3.7 Hard Processor Sistem (HPS)’e bağlı Çevresel Birimler
Bu bölüm Cyclone V SoC FPGA’in HPS bölümüne bağlı arayüzler hakkında bilgi vermektedir.Kullanıcılar
bu arayüzler aracılııyla HPS işlemcisine erişebilir.

3.7.1 Kullanıcı Buton’ları ve LED’leri
FPGA’ye benzer olarak, HPS münhasıran bağlı kendi anahtarlarının, butonlarının, LED’lerinin ve diğer
arayüzlerin ayarlarına sahiptir. Kullanıcılar bu arayüzleri HPS’nin durumunu görüntülemek için kumanda
edebilir.
Tablo 3-13 tüm LED’lerin, Anahtar’lerin, ve buton’ların pin atamalarını verir.
Tablo 3-13 LED’lerin, Anahtar’lerin ve Buton’ların Pin Atamaları
Sinyal İsmi
HPS_KEY
HPS_LED

FPGA Pin No.
PIN_J18
PIN_A20

HPS GPIO
GPIO54
GPIO53

Register/bit
GPIO1[25]
GPIO1[24]

Fonksiyon
I/O
I/O

3.7.2 Gigabit Ethernet
Bu kart harici Micrel KSZ9031RN PHY çipi ve HPS Ethernet MAC fonksyonu tarafından sağlanan Gigabit
Ethernet transferini destekler. The KSZ9031RN çip ile entegre 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet alıcıverici
RGMII MAC arayüzü destekler. Resim 3-22 HPS, Gigabit Ethernet PHY, ve RJ-45 bağlacı arasındaki
bağlantıları gösterir.
Gigabit Ethernet arayüzü için atanmış pin atamaları Tablo 3-14’de listelenmiştir. KSZ9031RN PHY çip ve
veri sayfası ile ilgili daha fazla üretici firmanın web sayfasında mevcuttur.

Resim 3-22 HPS ve Gigabit Ethernet arasındaki bağlantılar

DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu 31
Tablo 3-14 Gigabit Ethernet PHY’nin Pin Atamaları
Sinyal İsmi
HPS_ENET_TX_EN
HPS_ENET_TX_VERİ[0]
HPS_ENET_TX_VERİ[1]
HPS_ENET_TX_VERİ[2]
HPS_ENET_TX_VERİ[3]
HPS_ENET_RX_DV
HPS_ENET_RX_VERİ[0]
HPS_ENET_RX_VERİ[1]
HPS_ENET_RX_VERİ[2]
HPS_ENET_RX_VERİ[3]
HPS_ENET_RX_CLK
HPS_ENET_RESET_N
HPS_ENET_MDIO
HPS_ENET_MDC
HPS_ENET_INT_N
HPS_ENET_GTX_CLK

I/O
Tanım
Standart
GMII ve MII transmit enable
3.3V
MII transmit veri[0]
3.3V
MII transmit veri[1]
3.3V
MII transmit veri[2]
3.3V
MII transmit veri[3]
3.3V
GMII ve MII receive veri valid
3.3V
GMII ve MII receive veri[0]
3.3V
GMII ve MII receive veri[1]
3.3V
GMII ve MII receive veri[2]
3.3V
GMII ve MII receive veri[3]
3.3V
GMII ve MII receive clock
3.3V
Donanım Reset Signal
3.3V
Management Veri
3.3V
Management Veri Clock Reference
3.3V
Interrupt Open Drain Output
3.3V
GMII Transmit Clock
3.3V

FPGA Pin No.
PIN_A12
PIN_A16
PIN_J14
PIN_A15
PIN_D17
PIN_J13
PIN_A14
PIN_A11
PIN_C15
PIN_A9
PIN_J12
PIN_B14
PIN_E16
PIN_A13
PIN_B14
PIN_J15

Ethernet PHY (KSZ9031RN)’nin statüsünü gösteren iki tane LED vardır: yeşil LED (LEDG) ve sarı LED
(LEDY). Bu LED kontrol işaretleri RJ45 bağlacı üzerindeki LED’lere bağlıdır. LEDG ve LEDY’nin durum ve
tanımları Tablo 3-15’te listelenmiştir. Örneğin, karttan Gigabit Ethernet’e olan bağlantı LEDG yandığında
kurulmuş oluyor.
Tablo 3-15 LED Modu Pinlerin Durum ve Tanımları
LED (State)

LED (Definition)

LEDG
H
L
Toggle
H
H

LEDY
H
H
H
L
Toggle

LEDG
OFF
ON
Blinking
OFF
OFF

LEDY
OFF
OFF
OFF
ON
Blinking

L

L

ON

ON

Toggle

Toggle

Blinking

Blinking

Link /Activity
Link off
1000
Link / No Activity
1000
Link / Activity (RX, TX)
100
Link / No Activity
100
Link / Activity (RX, TX)
1
10
Link/ No Activity
0
10
Link / Activity (RX, TX)

3.7.3 UART
Kart HPS ile iletişim için bağlı bir tane UART arayüze sahiptir.Bu arayüz HW akım kotrol sinallerini
desteklemiyor.Fiziksel arayüz FT232R çipinden UART-USB yerleşik köprüsü tarafından ana sistem ve bir USB
Mini-B bağlacı için yerine getiriliyor.Çip ile alakalı daha fazla bilgi için üretici firmanın websitesine bakın ya
da direk olarak “\Verisheets\UART_TO_USB of DE0-Nano-SoC Sistem CD”. Resim 3-23 HPS, FT232R çipi ve
USB Mini-B bağlacı arasındaki bağlantıları gösteriyor. Tablo 3-16 HPS’ye UART arayüzünün pin atamalarını
listeliyor.

32 DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu

Resim 3-23 HPS ve FT232R Çip arasındaki bağlantılar

Tablo 3-16 UART Arayüzü için Pin Atamaları

3.7.4 DDR3 Hafıza
HPS’ye bağlı DDR3 hafıza birimleri FPGA’ye bağlananlarla aynı modeldir. 1GB kapasiteli ve 32-bit’lik veri
bant genişlikli, tek adresli/komuta verialtı sürücülü 2 x16 cihaza denktir. İşaretler HPS I/O bankları için
ayrılmış Hard Memory Kontroller’a bağlıdır ve hedef hız 400 MHz’dir. Tablo 3-17 DDR3 ve onun I/O standart
tanımları için pin atamalarını göstermektedir.

DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu 33
Tablo 3-17 DDR3 Hafıza için Pin Atamaları

34 DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu

DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu 35
3.7.5 Micro SD Kart Soketi
Micro SD kart arayüzü ile x4 veri çizgisini desteklemektedir. HPS için harici depolama hizmetinin yanısıra
DE0-Nano-SoC kart için alternatif boot seçeneği sağlar. Resim 3-24 HPS ve Micro SD kart soketi arasındaki
sinyalleri gösterir.
Tablo 3-18 HPS için Micro SD kart soketinin pin atamalarını gösterir.

Resim 3-24 FPGA ve SD kart soketi arasındaki bağlantılar
Tablo 3-18 Micro SD Kard Soketi Pin Atamaları
Sinyal İsmi
HPS_SD_CLK
HPS_SD_CMD
HPS_SD_VERİ[0]
HPS_SD_VERİ[1]
HPS_SD_VERİ[2]
HPS_SD_VERİ[3]

FPGA Pin No.
PIN_B8
PIN_D14
PIN_C13
PIN_B6
PIN_B11
PIN_B9

Tanım
HPS SD Clock
HPS SD KomutaLine
HPS SD Veri[0]
HPS SD Veri[1]
HPS SD Veri[2]
HPS SD Veri[3]

I/O Standart
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V

3.7.6 USB 2.0 OTG PHY

Kart SMSC USB3300 kontroller kullanımı için USB arayüz sağlar. 32-pin QFN paket cihazı içindeki SMSC
USB3300 cihazı tek tipli AB Micro-USB bağlacı için arayüz kullanır.Bu cihaz HPS’deki USB 2.0 kontroller ile
iletişime geçmek için UTMI+ Düşük Pin Arayüzü(ULPI)’nü destekler. OTG Modu tarafından tanımlanan PHY
ana sistem ya da cihaz modlarında çalışabilir. Ana sistem modunda çalışırken, arayüz cihaz için Micro-USB
arayüzü yoluyla güç sağlar. Resim 3-25 USB PTG PHY’nin HPS’ye olan bağlantılarını gösterir. Tablo 3-19 USB
OTG PHY’nin HPS için pin atamalarını listeler.

36 DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu

Resim 3-25 HPS ve USB OTG PHY arasındaki bağlantılar

Sinyal İsmi
HPS_USB_CLKOUT
HPS_USB_VERİ[0]
HPS_USB_VERİ[1]
HPS_USB_VERİ[2]
HPS_USB_VERİ[3]
HPS_USB_VERİ[4]
HPS_USB_VERİ[5]
HPS_USB_VERİ[6]
HPS_USB_VERİ[7]
HPS_USB_DIR
HPS_USB_NXT
HPS_USB_RESET
HPS_USB_STP

Tablo 3-19 USB OTG PHY’nin Pin Atamaları
FPGA Pin
No.
Tanım
PIN_G4
60MHz Reference Clock Output
PIN_C10
HPS USB_VERİ[0]
PIN_F5
HPS USB_VERİ[1]
PIN_C9
HPS USB_VERİ[2]
PIN_C4
HPS USB_VERİ[3]
PIN_C8
HPS USB_VERİ[4]
PIN_D4
HPS USB_VERİ[5]
PIN_C7
HPS USB_VERİ[6]
PIN_F4
HPS USB_VERİ[7]
PIN_E5
Direction of the Data Verialtı
PIN_D5
Throttle the Data
PIN_H12
HPS USB PHY Reset
PIN_C5
Stop data stream on the Verialtı

I/O
Standart
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V

3.7.7 G-Sensor
Kart genellikle G-Sensor olarak bilinen bir dijital ivmeölçer sensor modülü(ADXL345) ile geliyor. Bu GSensor yüksek-çözünürlüklü ölçümü ile küçük, ince ultra düşük güç tüketimli 3-eksenli bir ivme ölçerdir.
Dijital çıkış ikisinin 16 bit tamamlayıcı olarak biçimlendirilir ve I2C arayüzü üzerinden erişilebilir. G-Sensor’ün
I2C adresi 0xA6/0xA7.Bu çip hakkında daha fazla bilgi için üretici firmanın web sitesine bakın ya da direk
olarak “\Verisheet\G-Sensor folder of DE0-Nano-SoC Sistem CD”. Resim 3-26 HPS ve G-Sensor arasındaki
bağlantıları gösteriyor. Tablo 3-20 HPS için G-Sensor pin atamaları listeleniyor.

DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu 37

Resim 3-26 Cyclone V SoC FPGA ve G-Sensor arasındaki bağlantılar

Sinyal İsmi
HPS_GSENSOR_INT
HPS_I2C0_SCLK
HPS_I2C0_SDAT

Tablo 3-20 G-Sensor’ün Pin Atamaları
FPGA Pin
No.
Tanım
PIN_A17
HPS GSENSOR Interrupt Output
PIN_C18
HPS I2C0 Clock
PIN_A19
HPS I2C0 Veri

I/O
Standart
3.3V
3.3V
3.3V

3.7.8 LTC bağlantısı
Kart esas olarak Linear Teknolojiden çeşitli yardımcı kartlarla iletişim için kullanılan 14-pinli başlığına
sahiptir. SPI Master ve HPS’nin I2C portlarına bağlıdır. Bu iki protokolle olan iletişim çift yönlüdür. Bu 14pinli başlık ayrıca HPS ile GPIO, SPI,veya I2C temelli iletişim için kullanılır. HPS ve LTC bağlantısı
arasındaki bağlantı Resim 3-27’de gösterilmiştir ve Tablo 3-21’de LTC bağlantısı için pin atamaları
listelenmiştir.

Resim 3-27 HPS ve LTC bağlantısı arasındaki bağlantılar

38 DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu

Sinyal İsmi
HPS_LTC_GPIO
HPS_I2C1_SCLK
HPS_I2C1_SDAT
HPS_SPIM_CLK
HPS_SPIM_MISO
HPS_SPIM_MOSI
HPS_SPIM_SS

Tablo 3-21 LTC bağlantısı için Pin Atamaları
FPGA Pin
No.
Tanım
PIN_H13
HPS LTC GPIO
PIN_B21
HPS I2C1 Clock
PIN_A21
HPS I2C1 Veri
PIN_C19
SPI Clock
PIN_B19
SPI Master giriş/Slave Output
PIN_B16
SPI Master Output /Slave giriş
PIN_C16
SPI Slave Select

I/O
Standart
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V
3.3V

DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu 39

Bölüm 4
DE0-Nano-SoC Sistem Builder
Bu bölüm kullanıcıların nasıl DE0-Nano-SoC Sistem Builder ile kendi özel tasarım projelerini
oluşturacaklarını anlatıyor.

4.1 Girizgah
DE0-Nano-SoC Sistem Builder Windows temelli bir yardımcı programdır.Kullanıcıların DE0-Nano-S0C için
bir Quartus II projesi yapmalarına yardım için tasarlanmıştır.veyataya çıkan Quartus II proje dosyalarının
içeriği:






Quartus II proje dosyası (.qpf)
Quartus II ayar dosyası (.qsf)
Top tasarım dosyası (.v)
Synopsis tasarım limitleri dosyası (.sdc)
Pin atama evrakları (.htm)

DE0-Nano-SoC Sistem Üreticisi tarafından oluşturulan yukarıdaki dosyalar kullanıcıların üst düzey tasarım
dosyalarını ya da pin atamalarını elle derledikleri zaman oluşan hatalarınveyataya çıkmasını engelleyebilir.
• Yanlış bank voltaj ayarı veya hatalı pin atamasına dayalı kart zararı
• Yanlış cihaz seçimi, pin atamaları ve yönünün yanlış beyanı ya da unutulmasına dayalı kart zararı
• Uygunsuz pin atamasından kaynaklı performans düşüşü.

4.2 Tasarım Akışı

Bu bölümde DE0-Nano-SoC Sistem Oluşturucu altında DE0-Nano-SoC için Quartus II projesinin yapım
tasarım akışına bir giriş yapılır. Tasarım akışı Resim 4-1’de gösterilmştir.
DE0-Nano-SoC Sistem Oluşturucu kullanıcıların kendi tasarım gereksinimlerine göre yeni bir proje
oluşturması için iki büyük dosya oluşturur: üst düzey bir tasarım dosyası (.v) ve Quartus II ayar dosyası (.qsf)
Üst düzey tasarım dosyası kullanıcıların kendi tasarım/mantığını eklemek için bir üst düzey Verilog HDL
sarıcı içerir. Quartus II ayar dosyası her kullanıcı tanımlı I/O pin için FPGA cihaz türü, üst düzey pin ataması I/O
standart gibi bilgleri içerir.

40 DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu
Son olarak, Quartus II programlayıcı geliştirme kartı için JTAG arayüzü aracılığıyla .sof uzantılı dosyayı
indirir.

Resim 4-1 Bir proje yapmak için baştan sonra tasarım şeması

4.3 DE0-Nano-SoC Sistem Üreticisinin Kullanımı
Bu bölüm DE0-Nano-SoC Sistem Üreticisinin nasıl kullanıldığıyla ilgili detayların yönergelerini anlatır.

DE0-Nano-SoC Sistem Üreticisinin Kurulumu ve Çalıştırılması
DE0-Nano-SoC Sistem Üreticisi DE0-Nano-SoC Sistem CD’si içinde “Tools/SistemBuilder” konumunda
bulunmaktadır.Kullanıcılar programı kurmadan çalıştırmak için tüm dosyayı kendi bilgisayarlarına
kopyalayabilirler. Kullanıcılar bilgisayarlarında “DE0-Nano-SoC SystemBuilder.exe” yi çalıştırdıklarından sonra
karşılarına Resim 4-2’deki gibi bir pencere çıkacaktır.

DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu 41

Resim 4-2 DE0-Nano-SoC Sistem Builder Arayüzü

Proje İsmi Girme
Resim 4-3’deki gösterilen kutucuğa proje ismi girilir.
Yazdığınız proje adı otomatik olarak yaptığınız üst düzey tasarım varlığının adı olarak atanacaktır.

Resim 4-3 Proje İsmi Girme

42 DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu
Sistem Yapılandırma
Kullanıcılara sistem Yapılandırmanda proje içine kendi seçtikleri değişkenleri dahil edebilmeleri için
esneklik tanınmıştır(Resim 4-4).Her bir yerleşik bileşen listelenmiştir ve ve kullanıcılar onlardan bir ya da daha
fazlasını Aktif ya da pasEğer hale getirebilir. Eğer bir bileşen aktifse, DE0-Nano-SoC Sistem Üreticisi otomatik
olarak pin adı, konumu, yönergesini ve I/O standartı ile beraber pin atamasını oluşturur.

Resim 4-4 Sistem yapılandırma grubu

GPIO Genişleme
Eğer kullanıcılar De0-Nano-SoC üzerindeki GPIO bağlacı için herhangi bir GPIO-temelli Terasic yardımcı
kart takarsa, DE0-Nano-SoC Sistem Üreticisi ilgili modülü içeren bir proje üretebilir(Resim 4-5). Ayrıca, DE0Nano-SoC Sistem Üreticisi otomatik olarak pin adı, konumu, yönergesini ve I/O standartı ile beraber pin
atamasını oluşturur.

DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu 43

Resim 4-5 GPIO genişleme grubu
Tasarımınız içine atanan kartın pin adını göstermek kullanıcıya bağlı bir özelliktir. Kullanıcılar alanı boş
bırakabilir.

Proje Ayar Yönetimi
Ayrıca DE0-Nano-SoC Sistem Builder kullanıcılara .cfg dosyasından bir ayar çağırma ya da belirli kart
yapılandırmalarını içine kaydetme seçeneği verir(Resim 4-6).

44 DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu

Resim 4-6 Proje Ayarları

Proje Üretimi
Kullanıcılar “Oluştur” seçeneğine bastığında, DE0-Nano-SoC Sistem Tablo 4-1’de listelenen dosya ve
dökümanları oluşturur.
Tablo 4-1 DE0-Nano-SoC Sistem Üreticisi tarafından oluşturulan dosyalar
No: Dosya Adı
1
.v
2
.qpf
3
.qsf
4
.sdc
5
.htm

Tanım
Quartus II için Üst Düzey Verilog HDL Dosyası
Quartus II Poje Dosyası
Quartus II Ayar Dosyası
Synopsis Design Constraints file for Quartus II
Pin Atamaları Dökümanı

Kullanıcılar SRAM Nesne Dosyası (.sof) oluşturmak için Quartus II’de projeye özel mantık ekleyebilir ve
projeyi derleyebilir.

DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu 45

Bölüm 5
FPGA için Örnekler
Bu bölümde DE0-Nano-SoC kartı üzerinde RTL veya Qsys tarafından oluşturulan gelişmiş tasarım
örnekleri gösterilir. Bu referans tasarımları A/D Çevirici gibi FPGA’ye bağlı çevresel birimlerin özelliklerini
kapsar.Konuyla ilgili tüm dosyalar “\Demonstrations\FPGA of DE0-Nano-SoC Sistem CD” içinde bulunabilir.

Gösterilerin Kurulumu
Gösterileri bilgsayarınıza kurun:
Gösterimler klasörünü seçtiğiniz yerel bir dizine kopyalayın. Yerel dizinin hiç boş alan içerp
içermediğinden emn olmanız önemlidir. Aksi takdirde Nios II hataya yol açabilir.
Tüm gösterimler için Quartus II v14.0 veya daha sonraki sürümlerin Cyclone V SoC aygıtı desteklemesi
gereklidir.

5.1 DE0-Nano-SoC Fabrika Yapılandırma
DE0-Nano-SoC kartı kart üzerindeki temel özellikleri gösteren önceden programlanmış bir geçerli
yapılandırma veri akışına sahiptir. Bu gösterim için kurulum gereklidir ve dosyalarının konumu altta
gösterilir.

Demonstration Setup, Dosyaların Konumu, ve Yönergeler



Proje dizini: DE0_NANO_SOC_Default
Kullanılan Veri Akışı: DE0_NANO_SOC_Default.sof veya DE0_NANO_SOC_Default.jic



DE0-Nano-SoC kartı üzerindeki güç USB kablosu ile US-Blaster II porta bağlıdır.Gerekirse (Varsayılan
fabrika yapılandırması şu anda EPCS cihazda saklanan değilse) JTAG arayüzü üzerinden bit akışı
indirilmelidir.
Artık LED’leri ışıldarken gözlemleyebilirsiniz.
Uygulama kolaylığı için, proje içinde bir demo_batch klasörü sağlanır. Bu yalnızca komut satırı içinde
FPGA’ye veri akışı indirmeye yaramaz, ayrıca testi test.bat dosyasını uygularken (Resim 5-1) EPCS
cihazı için.jic dosyası programlamaya ya da silmeye yarar.




Eğer kullanıcılar EPCS içinde yeni bir tasarım programlamayı istiyorlarsa en kolay metod yeni “.sof”
dosyasını demo_batch klasörü içine kopyalamak ve test.bat dosyasını çalıştırmak.İkinci seçenek “.sof”
dosyasını “.jic” dosyasına çevirmek ve üçüncü seçenek ise “.jic” dosyasını EPCS cihazı içinde
programlamaktır.

46 DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu

Resim 5-1 FPGA ve EPCS cihazını programlamak için batch dosyasının komut satırı

5.2 ADC Okuma

Bu gösterim 8-kanallı 12-bit A/D çevirici LTC2308’in performansının hesaplanmasını adım adım
gösterir.2x5 başlık üzerindeki 5.0V DC düzenleyici potansiyometre tarafından analog sinyalleri sürmek için
kullanılır. Voltaj 0 ve 4.096V arasındaki bir değere ayarlanabilir. 12-bitlik voltaj ölçümü NIOS II konsolu
üzerinde görüntülenebilir. Resim 5-2 bu gösterimin blok Şemasını gösterir.
Eğer giriş voltajı -2.0V ile 2.0V arasında ise önceden ölçekli bir devre giriş voltajını 0 ile 4V arasında
ayarlayabilir.

Resim 5-2 ADC Okumanın Blok Şeması
Resim 5-3 2x5 başlığın pin atamalarını gösteriyor. Bu gösterimde bu başlık ADC dönüştürücünün giriş
kaynağıdır. Kulanıcılar ADC dönüştürücüye voltaj sağlamak için bir düzenleyiciye bağlanarak ADC kanalını
(ADC_IN0 ~ ADC_IN7) belirtebilir. FPGA voltaj değerini Nios II konsolda göstermek için dönüştürücü içindeki
ilgili kayıtı Seri arayüz aracılığıyla okur ve dönüştürür.

DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu 47

Resim 5-3 ADC için 2x5 Başlığın Pin Dağıtımı

Sistem Gereksinimleri
Bu gösterim için aşağıdaki listelenen malzemeler gereklidir:




DE0-Nano-SoC kartı x1
Düzenleyici Potansiyometre x1
Tel Lerit x3

Gösterim Dosya Konumları





Donanım Proje Yönergesi: DE0_NANO_SOC_ADC
Kullanılan Veri Akışı: DE0_NANO_SOC_ADC.sof
Yazılım Proje Yönergesi : DE0_NANO_SOC_ADC\software
Batch Dosyasının Demosu : DE0_NANO_SOC_ADC\demo_batch\DE0_NANO_SOC_ADC.bat

Gösterim Kurulum ve Yönergeleri




2x5 başlık üzerindeki ADC channel’a karşılık gelen tetikleyiciye (Resim 5-4), +5V ve GND sinyallerinin
yanısıra. Yukarıda gösterilen kurulum ADC channel 0’a bağlıdır.
Veri akışını ve yazılım uygulama dosyasını FPGA’ye indirmek için DE0_NANO_SOC_ADC.bat demo
dosyasını çalıştırın.
Nios II konsolu belirtilen kanal voltaj sonuç bilgilerinin voltajını gösterir.

48 DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu

Resim 5-4 ADC okuma gösterimi için yazılım kurulumu

DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu 49

Bölüm 6
HPS SoC için Örnekler
Bu bölüm Yocto Projesi tarafından yapılan Altera SoC Linux temelli bazı C kodları sağlar.Bu örnekler
DE0-Nano-SoC üzerinde HPS arayüzüne bağlı olan kullanıcı LED/LEY’leri ya da I2C arayüzlü G-Sensorü gibi
çevresel birimlerin önemli özelliklerini gösterir. Konu ile alakalı bütün dosyalar “Demonstrations/SOC of
DE0-Nano-SoC Sistem CD” çinde bulunabilir. DE0-Nano-SoC kartı üzerinde Linux çalıştırmak için DE0-NanoSoC_Erişim_Started_Guide.pdf içinden Bölüm 5 "Running Linux on DE0-Nano-SoC board" e bakabilirsiniz.

Gösterimlerin Kurulması
Ana bilgisayarda gösterimleri kurmak için:
Demonstrations klasörünü istediğiniz herhangi bir yerel birim içine kopyalayın.Kullanıcıların C kodlu
projeyi derlemesi için Altera SoC EDS v14.0 gereklidir.

6.1 Hello Program
Bu gösterim Altera SoC EDS aleti ile nasıl ilk HPS projenizi geliştireceğinizi gösterir.Daha fazla
bilgiye erişmek için lütfen Sistem CS’sinden My_First_HPS.pdf dosyasına başvurun.
HPS projesi yapıp geliştirmenin önemli aşamaları:





Ana blgisayara Altera SoC EDS’yi kurun.
Jenerik metin editörü ile program .c/.h dosyaları oluşturun.
Jenerik metin editörü ile Create “Makefile” oluşturun.
Altera SoC EDS altında proje yapın.

Program Dosyası
Hello World gösterisi için ana program:

Makefile

50 DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu

Proje derlemek için bir Makefile gereklidir. Bu demo için kullanılan Makefile:

Derleme
Bir projeyi uygulayarak derlemek için lütfen Altera SoC EDS Shell komutunu çalıştırın.
C:\altera\14.0\embedded\Embedded_Command_Shell.bat
"cd" komutu Hello World projesinin yer aldığı geçerli dizini değiştirebilir.
“make” komutu projeyi yapar. Derleme süreci başarılı olduktan sonra yürütülebilir "my_first_hps"
dosyası oluşturulur. “clean all” komutu bütün tüm geçici dosyaları götürür.

Gösterim Kaynak Kodu






Tasarım Aracı: Altera SoC EDS v14.0
Proje Klasörü: \Demonstration\SoC\my_first_hps
Makine Kodu Dosyası: my_first_hps
Yapı Komutu: make ("make clean" to remove all temporary files)
Yürütme Komutu: ./my_first_hps

Gösterim Kurulumu






DE0-Nano-SoC kartı üzerindeki USB-to-UART bağlacı (J4) ve ana bilgisayarı bir USB kablosuyla
bağlayın
"my_first_hps" demo dosyasını Linux’ta "/home/root" klasörünün altında bir micro SD karta
kopyalayın.
DE0-Nano-SoC kartın içine microSD önyükleme kartını takın.
DE0-Nano-SoC kata güç verin.
PuTTY’i çalıştırın ve PuTTY’nin UART portu ile bağlantı kurun. Altera Yocto Linux’a giriş için “root”
yazın.

DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu 51


Programı başlatmak için PuTTY’nin UART terminalinde "./my_first_hps" yazın ve "Hello World!"
mesajı terminalde görülecektir.

6.2 Kullanıcıların LED ve Butonları

Bu gösterim kullanıcıların bellek eşlemeli aygıt sürücüsü aracılığıyla GPIO denetleyici kaydına
erişerek kullanıcı LED ve Butonlarını kontrol ettiğini gösterir. Bellek eşlemeli aygıt sürücüsü
kullanıcıların sistem fizksel hafızasına eşirmesine izin verir.

Fonksiyon Blok Şeması
Resim 6-1 bu gösterimin fonksiyon blok Şemasını gösterir. Kullanıcı LED ve Butonları HPS içindeki GPIO1
denetleyicisine bağlıdır. GPIO denetleyicisinin davranımı GPIO denetleyicisindeki kayıtlar tarafından kontrol
edilir. Aplikasyon yazılımı Altera SoC Linux içine inşa edilmiş bellek eşlemeli aygıt sürücüsü aracılığıyla
kayıtlara erişebilir.

Resim 6-1 GPIO gösteriminin Blok Şeması

GPIO Arayüzünün Blok Şeması
HPS üç tane genel amaçlı I/O (GPIO) arayüz modülü sağlar. Resim 6-2 GPIO arayüzünün blok şemasını
gösterir. GPIO[28..0], GPIO0 denetleyicisi tarafından ve GPIO[57..29] ise GPIO1 denetleyicisi tarafından
kontrol edilir. GPIO[70..58] ve sadece girişli GPI[13..0] GPIO2 denetleyicisi tarafından kontrol edilir.

52 DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu

Resim 6-2 GPIO Arayüzünün Blok Şeması

GPIO Kayıt Bloğu
I/O pin davranışı kayıt bloğundaki kayıtlar tarafından kontrol edilir. GPIO denetleyicisindeki 3 tane 32bit kayıt vardır.Bu kayıtlar:
gpio_swporta_dr: I/O pininin çıkışı için çıkış veri kayıtlarını yazar
gpio_swporta_ddr: I/O pininin yönergelerini ayarlar
gpio_ext_porta: I/O giriş pininin giriş verilerini okur
gpio_swporta_ddr LED’leri çıkış pini olarak ayarlar ve LED’lere gpio_swporta_dr kaydı için yazılan
verilere göre yüksek ya da alçak gerilim verilir. gpio_swporta_dr kaydının ilk biti alakalı GPIO
denetleyicisindeki ilk I/O pinin çıkış değerini kontrol eder, ikinci bit ikinci denetleyicininkini eder ve böylece
gider. Register bit değeri "0" I / O yönü girişi gösterir iken kayıt bit değeri "1", I / O yönü çıkış olduğunu
gösterir.
Butonun durumu gpio_ext_porta kaydının okunan değeri tarafından sorgulanır. İlk bit GPIO
denetleyicisi atamalarındaki ilk I/O pinin giriş durumunu sunar, ikinci ikincininkini sunaar ve böylece devam
eder. Kayıt içinde “1” değeri giriş voltajını yüksek, “0” değeri giriş voltajını düşük olarak belirtir.

GPIO Kayıt Adres Eşleştirme
HPS çevre birimlerinin kayıtları 64KB boyutlu HPS taban adres alanı 0xFC000000 ile eşleştirilir, GPIO1
denetleyicisi kayıtları 4KB boyutlu taban adresi 0xFF708000 ile eşlenir ve GPIO2 denetleyicisi kayıtları 4KB
boyutlu taban adresi 0xFF70A000 ile eşleştirilir (Resim 6-3).

DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu 53

Resim 6-3 GPIO Adres Haritası

Yazılım API
Geliştiriciler, GPIO denetleyicisinin kayıtlarına erişmek için aşağıdaki yazılım API’yı kullanabilirler:
 open: bellek haritalı cihaz sürücüsünü açar
 mmap: kullanıcı alanı için fiziksel bellek haritası
 alt_read_word: belirtilen bir kayıttan bir değer okur
 alt_write_word: belirtilen bir kayıt içine bir değer yazar
 munmap: bellek haritasını temizler
 close: chaz sürücüsünü kapar
Geliştiriciler kayıtlara ulaşmak için aşağıdaki MACRO’yu da kullanabilirler:
 alt_setbits_word: belirli bir kayıt için belirli bir bit değerini “1” e ayarlar.
 alt_clrbits_word: belirli bir kayıt için belirli bir bit değerini “0” a ayarlar.
Pogram GPIO denetleyicisinin kayıtlarına erişmek maksadıyla API üzerinde kullanmak için
aşağıdaki başlıklı dosyaları içermek zorundadır.

54 DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu

LED ve Buton Kontrolü
Resim 6-4 HPS kullanıcıları için DE0-Nano-SoC kartı üzerindeki LED ve Butonların pin atamalarını
göstermektedir. LED, HPS_GPIO53’ya ve KEY HPS_GPIO54’ya bağlıdır. Bunlar GPIO1 denetleyicisi tarafından
kontrol edilmektedir, bu denetleyici HPS_GPIO29 ~ HPS_GPIO57’ları kontrol eder.

Resim 6-4 LED ve Butonların Pin Atamaları
Resim 6-5 GPIO1 denetleyicisinin gpio_swporta_ddr kayıtlarını gösterir. bit-0, HPS_GPIO29’nun pin
yönergesini kontrol eder. bit-24, HPS_GPIO53’nun pin yönergesini kontrol eder, ki HPS_GPIO53 HPS_LED’e
bağlanır, bit-25, HPS_GPIO54’nun pin yönergesini kontrol eder, ki HPS_GPIO54 HPS_KEY’e bağlanır ve
böylece devam eder. HPS_LED ve HPS_Butonun pin yönergeleri GPIO1 denetleyicisinin gpio_swporta_ddr
kaydındaki ,sırasıyla, bit-24 ve bit-25 tarafından kontrol edilir. Benzer şekilde, HPS_LED’in çıkış durumu
GPIO1 denetleyicisindeki gpio_swporta_dr kaydındaki bit-24 tarafından kontrol edilir. Butonun durumu
GPIO1 denetleyicisinin gpio_ext_porta kaydındaki bit-24 değeri okunarak sorgulanabilir.

Resim 6-5 GPIO1 denetleyicisindeki gpio_swporta_ddr kaydı

DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu 55
Aşağıdaki örtü LED ve Buton yönergeleri ile LED’in çıkış değerini kontrol etmek için oluşturulan demo
kodu içinde tanımlanmıştır.

Aşağıdaki komut LED’le ilişkili pinleri çıkış pini olarak ayarlamak için kullanılır.

Aşağıdaki komut LED’i yakmak için kullanılır.

Aşağıdaki komut gpio_ext_porta kaydının içeriğini okumak için kullanılır. Bit örtüsü Butonların
durumunu kontrol etmek için kullanılır.

Gösterim Kaynak Kodu






Tasarım Aracı: Altera SoC EDS V14.0
Proje Klasörü: \Demonstration\SoC\hps_gpio
Makine Kodu Dosyası: hps_gpio
Yapı Komutu: make ('make clean' to remove all temporal files)
Yürütme Komutu: ./hps_gpio

Gösterim Kurulumu







DE0-Nano-SoC kartı üzerindeki USB-to-UART bağlacı (J4) ve ana bilgisayarı bir USB kablosuyla
bağlayın
"my_first_hps" demo dosyasını Linux’ta "/home/root" klasörünün altında bir micro SD
karta kopyalayın.
DE0-Nano-SoC kartın içine microSD önyükleme kartını takın.
DE0-Nano-SoC kata güç verin.
PuTTY’i çalıştırın ve PuTTY’nin UART portu ile bağlantı kurun. Altera Yocto Linux’a giriş için
“root” yazın.
Programı başlatmak için PuTTY’nin UART terminalinde "./my_first_hps" yazın.

56 DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu





HPS_LED iki kere yanıp söner ve kullanıcılar kullanıcı LED’ini buton ile kontrol edebilirler.
HPS_LED’i yakmak için HPS KEY’e basın.
Programı sonlandırmak için "CTRL + C" ye basın.

6.3 G-Sensor I2C Arabirimi
Burada G-Sensor Altera Soc Yocto Powered Embedded Linux içinde yerleşik I2C çekirdek sürücüsü
aracılığıyla kayıtlara erişerek nasıl kontrol edilir gösterilmektedir.

Fonksiyon Blok Şeması
Resim 6-6 bu gösterimin foksiyon blok şemasını gösterir. DE0-Nano-SoC kartı üzerindeki G-Sensor HPS
içindeki I2C0 denetleyicisine bağlıdır. G-Sensor’ün I2C 7-bit cihaz adresi 0x53’tür. Sistem I2C verialtı
sürücüsü G-Sensor’deki kayıt dosyalarına erişmek için kullanılır. G-Sensor kesme sinyali PIO denetleyicisine
bağlıdır. Bu gösterim kayıt verilerini okumak için yoklama metodu kullanır.

Resim 6-6 G-Sensor Gösteriminin Blok Şeması

I2C Sürücüsü
Sistemde var olan I2C verialtı sürücüsü tarafından G-Sensor kayıt dosyalarından kayıt değer okumak
için gereken aşamalar:
1.
2.
3.
4.

I2C verialtı sürücüsünü açın "/dev/i2c-0": file = open("/dev/i2c-0", O_RDWR);
SpecEğery G-Sensor'ün I2C adresini belirtin 0x53: ioctl(file, I2C_SLAVE, 0x53);
G-Sensor’de istenen kayıt endeksini belirtin: write(file, &Addr8, sizeof(unsigned char));
Bir bitlik kayıt değerini okuyun: read(file, &Data8, sizeof(unsigned char));

DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu 57
G-Sensor I2C verialtı I2C0 denetleyicisine bağlıdır (Resim 6-7). Verilen sürücü ismi: '/dev/i2c-0'.

Resim 6-7 HPS I2C sinyallerinin bağlantıları
The step 4 above can be changed to the following to write a value into a register.
write(file, &Data8, sizeof(unsigned char));
The step 4 above can also be changed to the following to read multiple byte values.
read(file, &szData8, sizeof(szData8)); // where szVeri is an array of bytes
The step 4 above can be changed to the following to write multiple byte values.
write(file, &szData8, sizeof(szData8)); // where szVeri is an array of bytes

G-Sensor Kontrol
ADI ADXL345 I2C ve SPI arayüzlerini sağlar. I2C arayüzü CS pini DE0-Nano-SoC kart üzerinde HIGH
ayarlayarak seçilir.
The ADI ADXL345 G-Sensor 13-bit kullanıcı tarafından seçilebilir 13-bit ± 16g üzerinde çözünürlük
sağlar. Bu çözünürlük DATA_FORAMT(0x31) kaydı tarafından ayarlanabilir. Bu gösterimdeki verinin
formatı:


Full Resolution Modunda
± 16g range Modunda

Left-justified Modunda
olarak ayarlanabilir.
X/Y/Z veri değerleri VERİX0(0x32), VERİX1(0x33), VERİY0(0x34), VERİY1(0x35), VERİZ0(0x36), ve
VERİX1(0x37) kayıtlarından elde edilebilir. The VERİX0 en az önemli baytı VERİX1 ise en önemli baytı temsil
eder.Veri ile ardışık kayıtları okuma arasındaki değişimi engellemek için tüm kayıtların çoklu-bayt
okumasını gerçekleştirmek gereklidir. Aşağıdaki komut X, Y ve Z değerlerinin 6 baytını okur.


read(file, szData8, sizeof(szData8)); // where szVeri is an array of six-bytes

Gösterim Kaynak Kodu




Tasarım Aracı: Altera SoC EDS v14.0
Proje Klasörü: \Demonstration\SoC\hps_gsensor
Makine Kodu Dosyası: gsensor

58 DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu



Yapı Komutu: make ('make clean' to remove all temporal files)
Yürütme Komutu: ./gsensor [loop count]

Gösterim Kurulumu








DE0-Nano-SoC kartı üzerindeki USB-to-UART bağlacı (J4) ve ana bilgisayarı bir USB kablosuyla
bağlayın
"my_first_hps" demo dosyasını Linux’ta "/home/root" klasörünün altında bir micro SD
karta kopyalayın.
DE0-Nano-SoC kartın içine microSD önyükleme kartını takın.
DE0-Nano-SoC kata güç verin.
PuTTY’i çalıştırın ve PuTTY’nin UART portu ile bağlantı kurun. Altera Yocto Linux’a giriş için “root”
yazın.
Demo programı PuTTY içinde X,Y ve Z değerlerini gösterecektir.
Resim 6-8’de görüldüğü gibi G-Sensor sorgulamasını başlatmak için PuTTY’nin UART terminalinde
“./gsensor” ü çalıştırın.

Resim 6-8 G-Sensor gösteriminin terminal çıkışı


Programı sonlandırmak için "CTRL + C" ye basın.

DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu 59

Bölüm 7
HPS SoC ve FGPA’in Birlikte
Kullanımına Örnekler
HPS ve FPGA bağımsız olarak çalışmalarına rağmen, yüksek performanslı ARM AMBA® AXITM verialtı
köprüleri yüksek bant genişlikli sistem arabağlantısı aracılığıyla sıkıca bağlanmışlardır. FPGA sistemi ve HPS
bu arabağlantı köprüleri aracılığıyla birbirlerine erişebilirler. Bu bölümdeayrı bir FPGA ve ayrık işlemci
içeren çözümleri karşılaştırırken bu bağlantı köprüleri ile üstün performans ve düşük gecikmeveyaanına
ulaşmanın yolu gösteriliyor.

7.1 HPS Kontrol FPGA LED
Bu bölüm HPS Lightweigth HPS-to-FPGA köprüsü aracılığıyla FPGA LED’i nasıl kontrol eder onu
göstermektedir. Bu FPGA, HPS tarafından HPS’de yer alan FPGA yöneticisi aracılığıyla yapılandırılır.

FPGA yönetici üzerine kısa bir gözatma
HPS’deki FPGA yöneticisi HPS’deki FPGA sistemi tarafından ayarlanır. Ayrıca FPGA’in ve sürücülerin
ya da örnek sinyallerin FPGA sistemi için izler. Bu komut FPGA’in FPGA sistemi tarafından kontrol
edilmesini sağlar. FPGA yapılandırma verisi .rf uzantılı dosya içinde saklanır.Komutu HPs üzerinde
çalıştırmadan önce MSEL[4:0] 00000 olarak ayarlanmalıdır.

Fonsiyon Blok Şeması
Resim 7-1 bu gösterimin blok şemasını göstermektedir. HPS FPGA ile iletişim için Lightweight HPS-toFPGA AXI köprüsü kullanmaktadır. FPGA kısmındaki yazılım Qsys içine yapılır. The veri transferred through
Lightweight HPS-to-FPGA Köprüsü tarafından aktarılan veri Avalon-MM ana kayıt arayüzü içine
döndürülür.
PIO Denetleyicisi sistem içerisinde Avalon-MM’e bağımlı olarak çalışır.Onlar LED’lerin durumunu
değiştirmek için atanmış pinleri kontrol ederler. LED’leri kontrol için Nios II işlemcisi kullanan bir sistemle
benzerdir.

60 DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu

Resim 7-1 HPs tarafından kontrol edilen FPGA LED

LED Kontrol Yazılım Tasarımı
The Lightweight HPS-to-FPGA Köprüsü bir HPS çevresel birimidir. Linux üzerinde çalışan yazılım bu HPS
çevresel biriminin fiziksel adresine erişemez. Çevresel birim ulaşılabilir olmadan önce fiziksel adres
kullanıcı alanı le eşleştirilmelidir. Alternatif olarak, özelleştirilmiş bir aygıt sürücüsü modülü çekirdeğe
eklenebilir. HPS’nin tüm CSR erim aralığı bu aralık içindeki çeşitli kayıtlara erişmek eşleştirilir. Eğer diğer
herhangi bir çevresel birimlerinde fiziksel adresleri bu aralıktaysa, eşleştirme fonsiyonu ve aşağıda
tanımlanan makro yeniden kullanılabilir.

Eşleştirmeden sora Lightweight HPS-to-FPGA Köprüsünün bağlangıç adresi altera_hps donanım
kütüphanesinde tanımlı ALT_LWFPGASLVS_OFST tarafından okunabilir. The slave IP bağlamaked to the
bridge can then be accessed through the base address ve the register offset in these IPs. Örneğin, bu
sistem içerisindeki PIO bağımlı IP’nin esas adresi 0x0001_0040, kontol kayıt yönergesinin görel konumu
0x01 ve veri kayıt göreli konumu ise 0x00’dır. Aşağıdaki komut PIO bağımlı IP’nin esas adresini okuyabilir.

Bu gösterim dikkate alındığında yalnızca PIO’nun talimatını çıkış olarak ayarlamak gerekir ki PIO IP’nin
varsayılan talimatı çıkış olduğundan bu adım atlanabilir.Aşağıdaki komut PIO’nun durumunu çıkış olarak
ayarlamak için kullanılır.

DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu 61

Komut içindeki Mask değişkeni PIO IP’nin kaydındaki hangi bitin yüksek hangi bitin alçak olacağına
karar verir. Veri kaydı içindeki bit LED’e bağlı pinlerin çıkış durumuna karar verir.

Gösterim Kaynak Kodu







Tasarım Aracı: Altera SoC EDS V14.0
Proje Klasörü: \Demonstration\ SoC_FPGA\HPS_KONTROL_FPGA_LED
FPGA Yapılandırma Dosyası: HPS_KONTROL_FPGA_LED.rbf
Makine Kodu Dosyası: HPS_KONTROL_FPGA_LED
Uygulama Yapılandırma Komutu: make ('make clean' to remove all temporal files)
Uygulama Yürütme Komutu: ./ HPS_KONTROL_FPGA_LED

Gösterim Kurulumu









Quartus II ve SoCEDS ana bilgisayara kurulu olmalıdır.
MSEL[4:0] 00000 ayarlıdır.
DE0-Nano-SoC kartı üzerindeki USB-to-UART bağlacı (J4)’nı ve ana bilgisayarı USB kablosu ile
bağlayın.
“HPS_KONTROL_FPGA_LED” uygulama dosyalarını ve FPGA yapılandırma dosyasını Linux’ta
“/home/root” klasörü altında bir microSD karta kopyalayın.
DE0-Nano-SoC kartın içine microSD önyükleme kartını takın.Bir micoSD kart önyükleme
görüntüsünü nasıl oluşturacağınızı öğrenmek için "Running Linux on DE0-Nano-SoC board" on
DE0-Nano-SoC _Erişim_Started_Guide.pdf Bölüm 5’e başvurun.
DE0-Nano-SoC kata güç verin.
PuTTY’i çalıştırın ve PuTTY’nin UART portu ile bağlantı kurun. Altera Yocto Linux’a giriş için “root”
yazın.
FPGA yöneticisi aracılığıyla FPGA’yi ayarlamak için PuTTY’nin UART terminali içerisinde "dd Eğer=
HPS_KONTROL_FPGA_LED.rbf of=/dev/fpga0 bs=1M" komutunu girin.Ayarlama başarılı olduktan
sonra Resim 7-2 ‘de gördüğünüz mesaj terminalde görülecektir.

Resim 7-2 FPGA yapılandırması için okunan komutlar



Programı başlatmak için PuTTY’nin UART terminalinde "./HPS_KONTROL_FPGA_LED"i
çalıştırın
Resim 7-3’deki mesaj terminalde görüntülenecektir. LED[7:0] yanıp sönecektir.

62 DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu

Resim 7-3 PuTTY’nin terminalinde çalışan sonuçlar


Programı sonlandırmak için "CTRL + C" ye basın.

DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu 63

Bölüm 8
EPCS Cihazını Programlama
Bu bölüm Seri Yapılandırma Cihazı (EPCS)’nı JTAG arayüzü aracılığıyla Serial Flash Loader ile nasıl
programlandığını anlatır. Kullanıcılar EPCS cihazını Quartus’taki kullanıcı tarafından belirtilen bir SRAM
nesne dosyasından (.sof) dönüştürme bir JTAG dolaylı yapılandırma dosyası (.jic) ile programlayabilirler.
“.sof” dosyası program derlemesi başarılı olduktan sonra oluşturulur. Quartus II’de “.sof” dosyasının “.jic”
dosyasına çevirim aşamaları aşağıda listelenmiştir.

8.1 Programlamaya Başlamadan Önce
FPGA AS x1 Modunda ayarlanmalıdır. i.e. Aşağıdaki resimde de(Resim 8-1.) görüldüğü gibi FPGA aygıtını
yapılandırmak için MSEL[4..0] = “10010” konumunda ayarlanmalıdır.

Resim 8-1 Aktif Seri (AS) mod için DIP switch (SW10) ayarları

8.2 SOF Dosyasını .JIC Dosyasına Çevirme

1. Quartus II’nin File sekmesinden “Convert Programming Files” seçeneğini seçin (Resim 8-2).

64 DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu

Resim 8-2 Quartus II Programının Dosya Menüsü
2. Convert Programming Files’ın dialog seçeneğinde “Programming file type” dan JTAG Indirect
Configuration File (.jic) türünü seçin.
3. Configuration device alanından EPCS128’i seçin.
4. Mode dosyasından “Choose Active Serial” ı seçin.
5. File name alanından hedef yöergesine göz atın ve output dosyasının adını belirleyin.
6. Input files to convert alanından SOF data’ya tıklayın (Resim 8-3).

DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu 65

Resim 8-3 “Convert Programming Files” Penceresi
7. Add File’ı tıklayın.
8. Open File dialog’tan “.jic” dosyasına çevrmek için “.sof” dosyasını seçin.
9. Open’ı tıklayın.
10. Flash Loader’a tıklayın ve sonra Add Device’a tıklayın (Resim 8-4).
11. OK’a tıkladığınızda Select Devices sayfası görünecektir.

66 DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu

Resim 8-4 “Flash Loader” seçeneğine tıkla
12. EPCS içine programlanması hedeflenen FPGA’yi seçin (Resim 8-5).
13. OK’a tıklayın ve the Convert Programming Files sayfası görünecektir (Resim 8-6).
14. Generate seçeneğine tıklayın.

DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu 67

Resim 8-5 “Select Devices” sayfası

Resim 8-6 Cihaz seçinide sonra “Convert Pogramming Files” sayfası

68 DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu

8.3 EPCS Cihazı içine JIC Dosyası Yazma
SOF - JIC dönüşümü tamamlandığında, lütfen aşağıdaki Quartus II Programlayıcı’da oluşturulmuş .jic
dosyası ile
EPCS cihazını programlama adımlarını takip ediniz.
1. MSEL[4..0]’i “10010” olarak ayarla.
2. Tools sekmesinden Programmer’ı seç, Chain.cdf penceresi gelecektir.
3. Auto Detect’i tıkla ve sonra doğru cihazı (5CSEMA4) seç. Both FPGA cihazı ve HPS’nin ikiside
saptanmalıdır
(Resim 8-7).
4. Resim 8-7’de gösterilen kırmızı dikdörtgen bölgeye çift tıkla, Select New programlama File sayfası
açılacaktır. Programlama için “.jic” dosyasını seç.
5. İlgili Program/Configure kutusuna tıklanarak EPCS cihazı programlanır.Bir fabrika varsayılan SFL resim
dosyası yüklenecektir (Resim 8-8).
6. EPCS cihazını programlama için Start seçeneğine tıklayın.

DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu 69

Resim 8-7 Quartus II Programlayıcıda iki cihaz saptandı

Resim 8-8 Bir .jic dosyası ile Quartus II programlayıcı penceresi

8.4 EPCS Cihazını Temizlemek
EPCS cihazı içinde var olan dosyaları silme aşamaları:
1. MSEL[4..0]’i “10010” olarak ayarla.
2. Tools sekmesinden Programmer seçeneğini seç, Chain.cdf penceresi görünecektir.
3. Auto Detect’e tıkla, sonra doğru cihazı seç, both FPGA cihazı ve HPS birlikte bulunacaktır (Resim 8-7).
4. Resim 8-7’de gösterilen kırmızı dikdörtgen bölgeye çift tıkla, Select New programlama File sayfası
görünecektir. Doğru “.jic” dosyasını seç.
5. İlgili Erase kutusuna tıklayarak EPCS cihazını temizleyin. Bir fabrika varsayılan SFL resmi yüklenecektir
(Resim 8-9).

70 DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu

Resim 8-9 Quartus II Programlayıcı’da EPCS aygıtını temizlemek
6. EPCS cihazını temizlemek için Start’a tıkla.

8.5 Nios-2-Flash-Programmer İle EPCS Cihazını Programlama

nios-2-flash-programmer ile EPCS’yi programlamadan önce, kullanıcılar Nios II EDS klasörü içine bir EPCS
patch
dosyası “nios-flash-override.txt” eklemek zorundadır. Bu patch DE0-Nano-SoC Sistem
CD’nin Demonstation\EPCS_Patch klasöründe bulunmaktadır. Lütfen dosyayı
[QuartusInstalledFolder]\nios2eds\bin (e.g. C:\altera\14.0\nios2eds\bin) klasörü içine kopyalayınız
Eğer patch dosyası Nios II EDS klasörü içerisinde olmazsa, Resim 8-10’da gözüken hata meydana gelir.

Resim 8-10 “No EPCS layout Veri” Hata Mesajı

8.6 Nios II Boot from EPCS Aygıt in Quartus II v13.1veya later
Quartus II yazılımı içinde bulunduğu bilinen bir problem vardır, DE0-Nano-SoC kartı üzerinde EPCS cihazını
programlamak için Quartus Programlayıcı kullanılmak zorundadır.
Daha detaylı bilgi için lütfen buradan Altera’nın websitesine başvurun.

DE0-Nano-SoC Kullanıcı Kılavuzu 71

Bölüm 9
EK: A
9.1 DE0-Nano-SoC kiti ile Atlas-SoC kiti arasında ne fark var?

The donanım is the same for DE0-Nano-SoC kit ve Atlas-SoC kitin donanımları aynıdır. Aralarındaki tek fark
ise erişim başlama sürecidir. Kullanıcılar DE0-Nano-SoC kit kaynaklarınıAtlas-SoC kit ve vice versa üzerinde
özgürce kullanabilirler. Atlas-SoC üzerine daha fazla bilgi için: http://www.rocketboards.org/atlas-soc



Source Exif Data:
File Type            : PDF
File Type Extension       : pdf
MIME Type            : application/pdf
PDF Version           : 1.5
Linearized           : No
Page Count           : 71
Language            : tr-TR
Tagged PDF           : Yes
Title              : DE0-Nano-SoC Kullanma Kılavuzu
Author             : Mustafa
Creator             : Microsoft Word 2010
Create Date           : 2016:08:02 13:42:58+03:00
Modify Date           : 2016:08:02 13:42:58+03:00
Producer            : Microsoft Word 2010
EXIF Metadata provided by EXIF.tools

Navigation menu