Huawei F688 20 KÄYTTÖOPAS(01, FI)

2016-01-15

User Manual: Huawei

Open the PDF directly: View PDF PDF.
Page Count: 60

DownloadHuawei F688-20 KÄYTTÖOPAS(01, FI)
Open PDF In BrowserView PDF
1 Opi tuntemaan F688
Etunäkymä
Luuri

Tukiasema

15 14 13

1
2

8

3

7

4
6

5

9

10 11 12

Tämän oppaan kuvat ovat vain ohjeellisia.

1

Navigointinäppäimet

 Siirry päävalikkoon painamalla näppäintä OK

valmiustilassa.
 Avaa pikavalikko painamalla vastaavaa

navigointinäppäintä valmiustilassa.
 Ota handsfree-tila käyttöön tai pois käytöstä

puhelun aikana painamalla OK-näppäintä.
 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla

navigointinäppäimiä puhelun aikana.
2

Vasen
toimintonäppäin

 Avaa päävalikko valmiustilassa.
 Valitse näytön vasemmassa alakulmassa

näkyvä vaihtoehto.

1

3

Puhelunäppäin

 Soita puhelu tai vastaa puheluun.
 Näytä soitetut puhelut valmiustilassa.

4

Numero- ja
symbolinäppäimet

 Syötä numeroita, kirjaimia ja symboleita.
 Soita pikavalintaan tallentamaasi numeroon

painamalla näppäintä 2~9 ja pitämällä se
painettuna valmiustilassa.
 Paina #-näppäintä, kun haluat vaihtaa
tekstinsyöttömenetelmästä toiseen
muokkaustilassa.
 Paina *-näppäintä, kun haluat tarkastella
symboliluetteloa muokkaustilassa.
5

Mykistysnäppäin

Paina tätä näppäintä, kun haluat mykistää
käynnissä olevan puhelun tai poistaa sen
mykistyksen.

6

Viestiyhteysnäppäin

Paina tätä näppäintä, kun haluat käyttää
rekisteröityjen luurien luetteloa valmiustilassa.

7

Lopetusnäppäin

 Lopeta tai hylkää puhelu.
 Kytke tai katkaise luurin virta painamalla tätä

näppäintä ja pitämällä sitä painettuna.
 Palaa valmiustilaan.

8

Oikea
toimintonäppäin

Valitse näytön oikeassa alakulmassa näkyvä
vaihtoehto.

9

Luurien latausportit

Lataa luuri kytkemällä se porttiin.

10

Virtanäppäin

Kytke ja katkaise tukiaseman virta painamalla
tätä näppäintä ja pitämällä sitä painettuna.

11

Haku/Rekisteröintinäppäin

 Soita luuriin painamalla tätä näppäintä. Tämä

toiminto on kätevä, kun et löydä luuria.
 Paina tätä näppäintä ja pidä se painettuna,

kun haluat rekisteröidä luurin tukiasemaan.
12

Nollausnäppäin

Poista kaikkien luurien rekisteröinti tukiasemasta
painamalla tätä näppäintä ja pitämällä sitä
painettuna.

2

13

Signaalin ilmaisin

 Ei käytössä: Osoittaa, että signaalia ei ole,

että tukiasema etsii verkkoa tai että
tukiasemaa alustetaan.
 Palaa valkoisena: Osoittaa, että signaali on
voimakas.
 Vilkkuu hitaastivalkoisena: Osoittaa SIMkorttiin liittyvää vikaa; esim. SIM-korttia ei ole
asetettu, PIN- tai PUK-koodia ei ole
vahvistettu tai SIM-kortti ei toimi kunnolla.
14

Akun ilmaisin

 Ei käytössä: Osoittaa, että tukiasemaan ei ole

asennettu akkua tai että akussa on riittävästi
virtaa ilman verkkolaitetta.
 Palaa punaisena: Osoittaa, että akkua
ladataan.
 Vilkkuu hitaastipunaisena: Osoittaa, että
akun varaus ei riitä ja akku täytyy ladata.
 Palaa vihreänä: Osoittaa, että akku on
ladattu täyteen, kun verkkolaite on kytketty.
15

Virran ilmaisin

 Ei käytössäOsoittaa, että tukiaseman virta on

katkaistu.
 Palaa valkoisenaOsoittaa, että tukiaseman

virta on kytketty.
 Vilkkuu hitaastivalkoisena: Osoittaa, että

tukiasema on hakutilassa.
 Vilkkuu nopeastivalkoisena: Osoittaa, että

tukiasema rekisteröi luuria.

3

Taka- ja sivunäkymä

1

Luurin akun kansi

2

Luurin virtaliitäntä

3

SIM-korttipaikka

4

Akkukotelo

5

Akkujohdon liitäntä

6

Tukiaseman akun kansi

7

Tukiaseman virtaliitäntä

8

USB-portti (vain
huoltotarkoituksiin)

2 Näytön kuvakkeet
Täysi vastaanotto

Täysi akku

Herätyskello

Hiljainen tila

Lukematon viesti

Luuri yhdistetty tukiasemaan

Kaikkien puheluiden siirto
käytössä

4

3 Asennus
Varmista, että F688-laitteen virta on katkaistu, ja irrota laite verkkolaitteesta.

SIM-kortin asentaminen
Varmista, että SIM-kortin kullatut kontaktit ovat alaspäin ja SIM-kortin viisto reuna on
oikein kohdistettu SIM-kortin lokeron kanssa. Tarkista sitten, että SIM-kortti on
kokonaan sisällä.

Älä irrota SIM-korttia toistuvasti, kun käytät F688-laitetta.

Akun asentaminen
Varmista, että akun kullatut kontaktit kytkeytyvät asianmukaisesti akkupaikan
kontakteihin.
 Tukiasema:

5

 Luuri:

 Kun uusi puhelin toimitetaan, akun varaus on heikko. Tästä syystä puhelinta on
ladattava jonkin aikaa. Kytke sitten virta puhelimeen ensimmäistä käyttökertaa
varten.
 Jos puhelinta ei käytetä pitkään aikaan, poista akku puhelimesta.

Verkkolaitteen kytkeminen
Kun käytät F688-laitetta, on suositeltavaa kytkeä verkkolaite F688-laitteeseen.

 Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan tai akku on tyhjentynyt, F688-laitteen
näyttö ei ehkä toimi, kun akkua ladataan. Tämä on normaali ilmiö. Kun akkua on
ladattu jonkin aikaa, voit kytkeä puhelimeen virran käyttöä varten.
 Akku syöttää virtaa vain rajoitetun ajan. Varmista, että akku on ladattu täyteen,
ennen sen ottamista käyttöön.

6

4 Virran kytkeminen
Virran kytkeminen tukiasemaan
Kytke tukiasemaan virta pitämällä

painettuna.

 Tukiaseman virta kytkeytyy automaattisesti, kun virtalähde kytketään puhelimeen.
painettuna.

 Katkaise tukiaseman virta pitämällä

Virran kytkeminen luuriin
Kytke luuriin virta pitämällä

painettuna, kunnes näyttö syttyy.

Katkaise luurin virta pitämällä

painettuna.

5 Luurin yhdistäminen tukiasemaan
Luurin rekisteröiminen
Jos F688 toimii oikein, luuri on jo rekisteröity tukiasemaan. Jos ei, rekisteröi luuri ensin
tukiasemaan.
1. Pidä tukiaseman
-näppäintä painettuna, kunnes virran merkkivalo vilkkuu
nopeasti.
2. Valitse luurissa Asetukset > Luuri > Rekisteröi luuri.
3. Valitse yhdistettävä tukiasema.
.

4. Rekisteröi luuri tukiasemaan painamalla

 Kun rekisteröit luuria tukiasemaan, varmista, että luuri on tukiaseman lähellä. Kun
luuri on rekisteröity, käytä sitä tietyn matkan päässä tukiasemasta. Muuten luuri
näyttää ilmoituksen ja katkaisee yhteyden tukiasemaan.
 Tukiasemaan voi rekisteröidä enintään 5 luuria.

Luurin rekisteröinnin poistaminen
Jos luuri ei toimi oikein tai haluat vaihtaa sen, poista luurin rekisteröinti ensin. Kun
luurin rekisteröinti on poistettu, luuria ei voi käyttää.
7

1. Valitse luurissa Asetukset > Luuri > Poista luurin rekisteröinti.
2. Selaa näytölle luuri, jonka rekisteröinnin haluat poistaa, painamalla
3. Poista luurin rekisteröinti tukiasemasta painamalla

/

.

.

6 Soittaminen
Puhelun soittaminen
1. Syötä puhelinnumero painamalla numeronäppäimiä, kun puhelin on valmiustilassa.
2. Soita numeroon painamalla

.

3. Lopeta puhelu tai peruuta numeroon soittaminen painamalla

-näppäintä.

Voit myös käyttää seuraavia menetelmiä numeron valitsemiseen:
 Näytä soitetut puhelut painamalla valmiustilassa

. Etsi haluamasi numero
-näppäintä.

soitetut puhelut sta ja soita siihen painamalla

-näppäintä.

 Etsi haluamasi numero yhteystiedoista ja soita siihen painamalla

Puheluun vastaaminen ja puhelun hylkääminen
Kun puhelu saapuu, vastaa siihen painamalla

tai hylkää se painamalla

.

Sisäpuhelun aloittaminen
Voit soittaa ilmaisia sisäpuheluita samaan tukiasemaan rekisteröityjen luurien välillä.
1. Paina valmiustilassa

.

2. Selaa näytölle luuri, johon haluat soittaa, painamalla
3. Aloita sisäpuhelu painamalla

/

.

.
.

4. Peruuta tai lopeta puhelu painamalla

Puhelun siirtäminen
Voit siirtää ulkolinjalta tulevan, käynnissä olevan puhelun toiseen luuriin.
1. Paina puhelun aikana

.
8

2. Selaa näytölle luuri, johon haluat siirtää puhelun, painamalla

/

.

.

3. Yhdistä valittuun luuriin painamalla

ja lopeta sitten nykyisen ja valitun
4. Kun luurin käyttäjä vastaa puheluun, paina
luurin välinen puhelu valitsemalla Soitonsiirto. Puhelu siirtyy haluamaasi luuriin.

7 Viestit
Viestin lähettäminen
1. Valitse Viestit > Luo viesti.
2. Kirjoita viesti.
ja lisää vastaanottaja seuraavilla tavoilla:
3. Paina näppäintä
– Anna vastaanottajan puhelinnumero.
– Lisää vastaanottaja yhteystiedoista.
4. Lähetä viesti painamalla

.

Viestin lukeminen
1. Valitse Viestit > Saapuneet.
2. Selaa luettelossa olevaan viestiin painamalla

.

.

3. Avaa ja lue viesti painamalla
Hallitse viestiä painamalla

/

.

8 Tekstinsyöttömenetelmät
Syöttötavan toiminnot
Syöttötavoilla on seuraavat perustoiminnot:
 Vaihda syöttötapaa painamalla muokkaustilassa #-näppäintä.
 Muokkaustilassa voit poistaa kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin

painamalla

-näppäintä tai kaikki merkit pitämällä
9

-näppäintä pohjassa.

 Voit syöttää välilyönnin painamalla ennakoivassa ja tavallisessa syöttötilassa 0-

näppäintä.
 Voit näyttää symboliluettelon mikä tahansa syöttötapa painamalla *.

Tavallinen syöttötapa
Kun tavallinen syöttötapa on valittu, syötä kirjaimet painamalla numeronäppäimiä.
Paina numeronäppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi merkki tulee näkyviin. Jos
seuraava haluamasi kirjain syötetään samalla näppäimellä kuin edellinen, odota ensin,
että nykyinen kirjain on tullut syötetyksi ja syötä sitten seuraava.

Ennustava syöttö
1. Paina näppäimiä, joissa on halutun sanan kirjoittamiseen tarvittavat kirjaimet,
kerran sanan kirjainjärjestyksessä. Kun kirjaimia syötetään, puhelin yrittää ennustaa
halutun sanan ja näyttää sanaehdokkaita.
2. Siirry haluamasi sanan kohdalle painamalla
3. Paina

/

.

, jolloin valittu sana syötetään välilyönnin kanssa.

Numeron syöttö
 Syötä 123-syöttötilassa haluamasi numero painamalla numeronäppäintä.
 Syötä numeroita tavallisessa syöttötilassa painamalla vastaavaa numeronäppäintä

ja pitämällä se painettuna tai paina numeronäppäintä useita kertoja, kunnes
vastaava numero tulee näkyviin.

9 Turvallisuus
Näppäimistölukituksen asettaminen
Voit lukita näppäimistön valmiustilassa painamalla yhtäjaksoisesti #-näppäintä. Tällöin
voit soittaa vain hätänumeroon ja vastata saapuviin puheluihin.
Voit poistaa näppäimistön lukituksen valmiustilassa painamalla
sitten *-näppäintä.

-näppäintä ja

Aseta näppäimistön lukitus valitsemalla Asetukset > Luuri > Turvallisuus >
Näppäinlukko. Jos näppäimistön automaattinen lukitustoiminto on käytössä,
näppäimistö lukitaan automaattisesti aina, kun valmiusaika ylittää esiasetetun ajan
valmiustilassa.
10

PIN ja PUK
PIN-koodi auttaa estämään tehokkaasti SIM-kortin luvattoman käytön. PUK-koodi
auttaa vaihtamaan lukitun PIN-koodin. Jos väärä PIN-koodi syötetään kolme kertaa,
SIM-kortti lukitaan. Tällöin lukitun PIN-koodin avaamista varten on syötettävä PUKkoodi. Huomaa, että jos väärä PUK-koodi syötetään kymmenen kertaa, SIM-kortti
lukitaan pysyvästi ja sinun täytyy pyytää palveluntarjoajaa vaihtamaan SIM-kortti. PINkoodi ja PUK-koodi toimitetaan SIM-kortin mukana. Kysy lisätietoja
palveluntarjoajaltasi.

10 Usein kysyttyä
Jos ongelmia esiintyy puhelimen käytön aikana, katso oikea ratkaisu seuraavista
kohdista. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys puhelimen jälleenmyyjään.

Mitä tehdä, jos F688-laitteeseen ei voi kytkeä virtaa?
1. Poista akkukotelon suojus ja tarkista, onko akku asennettu oikein.
2. Jos akku on asennettu oikein, ongelma voi johtua siitä, että akun varaus on vähissä.
Lataa akku ja yritä kytkeä puhelimeen virta.

Mitä tehdä, jos näytössä ei näy mitään tietoja?
Jos puhelinta ei käytetä pitkään aikaan ja akun virta loppuu, puhelin ei ehkä näytä
mitään tietoja, kun sitä ladataan. Tämä on normaali ilmiö. Puhelimen virran voi kytkeä,
kun akkua on ladattu jonkin aikaa.

Mitä tehdä, jos akkua ei voi ladata?
1.
2.
3.
4.

Tarkista, että luuri on yhdistetty oikein tukiasemaan.
Tarkista, että tukiasema ja virtalähde on yhdistetty oikein.
Tarkista, että virtalähde ja sen pistoke on yhdistetty oikein.
Vaihda virtalähde tai akku uuteen samanmalliseen.

Mitä tehdä, jos signaalin vastaanotto on heikko?
1. Tarkasta, että SIM-kortti on asetettu oikein.
2. Siirrä puhelin paikkaan, jossa kenttä on voimakkaampi.

11

Mitä tehdä, jos puhelun äänenvoimakkuus on liian
suuri tai liian pieni?
Säädä äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla navigointinäppäimiä.

11 Lisäohjeita
Katso maasi tai alueesi tukipalvelujen uusimmat puhelinnumerot ja
sähköpostiosoitteet osoitteesta http://consumer.huawei.com/en/support/hotline.

12 Turvallisuutta koskevat tiedot
Tämä osio sisältää laitteen käyttöä koskevia tärkeitä tietoja. Osio sisältää myös laitteen
turvallista käyttöä koskevia tietoja. Lue tämä teksti huolellisesti ennen laitteen
käyttöönottoa.

Elektroninen laite
Älä käytä laitetta, jos laitteen käyttö on kielletty. Älä käytä laitetta, jos laitteen käyttö
aiheuttaa vaaraa tai häiritsee muiden sähkölaitteiden toimintaa.

Sairaalalaitteisiin aiheutuvat häiriöt
 Noudata sairaaloiden ja terveydenhoitolaitosten sääntöjä ja määräyksiä. Älä käytä

laitetta paikoissa, missä sen käyttö on kielletty.
 Jotkin langattomat laitteet voivat vaikuttaa kuulolaitteiden tai sydämentahdistimien

toimintaan. Kysy lisätietoja palveluntarjoajaltasi.
 Sydämentahdistinten valmistajat suosittelevat, että mahdollisten häiriöiden

välttämiseksi laitetta pidetään vähintään 15 cm:n etäisyydellä
sydämentahdistimesta. Jos käytät sydämentahdistinta, pidä laitetta tahdistimeen
nähden vastakkaisella puolella äläkä kanna laitetta rintataskussasi.

Helposti syttyviä ja räjähtäviä aineita sisältävät tilat
 Älä käytä laitetta tiloissa, joissa säilytetään helposti syttyviä tai räjähtäviä aineita

(esimerkiksi huoltoasemat, öljyvarastot tai kemiantehtaat). Laitteen käyttö
tällaisissa ympäristöissä suurentaa räjähdyksen ja tulipalon riskiä. Noudata lisäksi
kaikkia tekstinä tai symboleina annettuja ohjeita.
 Älä varastoi tai kuljeta laitetta astioissa, joissa on syttyviä nesteitä, kaasuja tai
räjähteitä.

12

Liikenneturvallisuus
 Huomioi paikalliset lait ja määräykset tätä laitetta käytettäessä. Älä käytä

langatonta laitetta ajaessasi. Onnettomuusvaara.
 Keskity ajamiseen. Ensisijainen tehtäväsi on ajaa turvallisesti.
 Älä käsittele laitetta ajaessasi. Käytä handsfree -lisävarusteita.
 Jos sinun on ehdottomasti soitettava tai vastattava puheluun, aja auto ensin

turvallisesti tien sivuun ja pysäköi se.
 Radiotajuiset signaalit voivat vaikuttaa moottoriajoneuvojen elektronisiin

järjestelmiin. Kysy tarvittaessa lisätietoja ajoneuvon valmistajalta.
 Älä sijoita laitetta ajoneuvon turvatyynyn päälle tai turvatyynyn laukeamisalueelle.

Seurauksena voi olla henkilövahinkoja, kun turvatyyny täyttyy äkillisesti.
 Älä käytä laitetta lentokoneessa tai juuri ennen lentokoneeseen nousua.

Langattomien laitteiden käyttäminen lentokoneessa voi haitata langattomien
verkkojen toimintaa ja vaarantaa lentokoneen toiminnan. Lisäksi se voi olla laitonta.

Käyttöympäristö
 Vältä pölyisiä, kosteita ja likaisia ympäristöjä. Vältä magneettikenttiä. Laitteen

käyttö näissä ympäristöissä voi johtaa virtapiirien toimintahäiriöihin.
 Sammuta laite ja irrota se virtalähteestä ennen johtojen liittämistä ja irrottamista.

Varmista, että kätesi ovat kuivat käytön aikana.
 Sijoita laite vakaalle pinnalle.
 Pidä laite loitolla sähkölaitteista, jotka tuottavat voimakkaita magneetti- tai

sähkökenttiä, kuten mikroaaltouunista tai jääkaapista.
 Ukkosmyrskyjen aikana laite on suojattava salamaniskuilta katkaisemalla siitä virta

ja irrottamalla kaikki laitteeseen liitetyt johdot.
 Älä käytä laitetta ukkosmyrskyjen aikana, sillä se voi aiheuttaa salamaniskun vaaran.
 Ihanteellinen käyttölämpötila on 0 - +40°C. Ihanteellinen varastointilämpötila on –

20 - +70°C. Äärilämpötilat voivat vahingoittaa puhelinta ja lisävarusteita.
 Säilytä laitetta ja lisävarusteita hyvin tuuletetussa ja viileässä tilassa suojattuna






suoralta auringonvalolta. Älä peitä tai ympäröi laitetta pyyhkeillä tai muilla esineillä.
Älä aseta laitetta säilytyskoteloon, jonka lämmönsiirtokyky on heikko, kuten rasiaan
tai pussiin.
Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle (älä esimerkiksi aseta sitä auton
kojelaudalle) pitkien ajanjaksojen ajaksi.
Suojaa laite ja lisävarusteet sateelta ja kosteudelta, sillä ne voivat aiheuttaa
tulipalo- ja sähköiskuvaaran.
Pidä laite loitolla lämmönlähteistä ja tulesta, kuten lämmittimistä,
mikroaaltouuneista, liesistä, kuumavesivaraajista, lämpöpattereista ja kynttilöistä.
Älä aseta laitteen päälle esineitä, kuten kynttilöitä tai vesiastioita. Jos laitteen sisälle
13










pääsee vieraita esineitä tai nestettä, lopeta laitteen käyttö heti, kytke laite pois
päältä ja irrota kaikki siihen liitetyt johdot. Ota sitten yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja. Jätä laitteen ympärille vähintään 10 cm vapaata
tilaa lämmön haihtumista varten.
Älä aseta teräviä metalliesineitä, kuten neuloja, kuulokkeen ja kaiuttimen lähelle.
Kuuloke voi vetää näitä esineitä puoleensa ja aiheuttaa vamman.
Lopeta laitteen ja sovellusten käyttö hetkeksi, jos laite ylikuumenee. Jos
ylikuumentunutta laitetta pidetään ihoa vasten pitkään, ihossa voi ilmetä lievän
palovamman oireita, kuten punaisia läikkiä ja tummumista.
Älä kosketa laitteen antennia. Se voi heikentää signaalin laatua.
Älä anna lasten tai lemmikkieläinten pureskella tai imeskellä laitetta tai
lisävarusteita. Se voi vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa räjähdyksen.
Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä ja kunnioita muiden yksityisyyttä ja laillisia
oikeuksia.
Pidä laite paikassa, jossa kuuluvuus on hyvä. Etäisyys laitteen ja muiden
metalliesineiden (kuten metallitelineiden tai metallisten ovien ja ikkunoiden) välillä
on oltava vähintään 25 cm ja etäisyys laitteiden välillä on oltava vähintään 30 cm.

Lapsiturvallisuus
 Noudata kaikkia lapsiturvallisuuteen liittyviä varotoimenpiteitä. Tätä laitetta tai sen

lisävarusteita ei pidä antaa lasten leikkeihin, sillä se voi olla vaarallista. Laitteessa on
irtoavia osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Pidä poissa lasten ulottuvilta.
 Tätä laitetta ja sen lisävarusteita ei ole tarkoitettu lasten käytettäväksi. Lasten tulisi
käyttää laitetta vain aikuisen valvonnassa.

Lisävarusteet
 Hyväksymättömän tai yhteensopimattoman verkkovirtasovittimen, laturin tai akun

käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai muun vaaratilanteen.
 Valitse ainoastaan lisävarusteita, jotka laitteen valmistaja on hyväksynyt tätä mallia

varten. Muun tyyppisten lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa takuun raukeamisen
tai rikkoa paikallisia säädöksiä ja lakeja, minkä lisäksi se voi olla vaarallista. Kysy
jälleenmyyjältä lisätietoja hyväksyttyjen lisävarusteiden saatavuudesta omalla
alueellasi.

Laturin käyttöturvallisuus
 Kytkettävien laitteiden seinäpistorasia asennetaan laitteiden lähelle. Pistorasian on

oltava helposti käytettävissä.
 Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun sitä ei käytetä.
 Älä pudota laturia tai altista sitä iskuille.
 Jos virtajohto on vaurioitunut (esimerkiksi johto on paljaana tai rikki) tai pistoke on

14








väljä, lopeta käyttö heti. Käytön jatkaminen voi aiheuttaa sähköiskun, oikosulun tai
tulipalon.
Älä kosketa virtajohtoa märin käsin tai irrota laturia virtajohtoa vetämällä.
Älä koske laitteeseen tai laturiin märin käsin. Seurauksena voi olla oikosulku,
toimintahäiriö tai sähköisku.
Jos laturi on altistunut vedelle, muille nesteille tai liialliselle kosteudelle, vie se
tarkistettavaksi valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Varmista, että laturi on standardin IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1 kohdan 2.5
vaatimusten mukainen ja että se on testattu ja hyväksytty kansallisten tai
paikallisten standardien mukaisesti.
Kytke laite vain tuotteisiin, joissa on USB-IF-logo tai jotka täyttävät USB-IFyhdenmukaisuusvaatimukset.

Akun käyttöturvallisuus
 Älä yhdistä akun napoja sähköä johtavilla esineillä, kuten avaimilla, koruilla tai
















muilla metalliesineillä. Akku voi joutua oikosulkuun ja aiheuttaa loukkaantumisen
tai palovamman.
Älä altista akkua korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle. Älä sijoita sitä
lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämmityspattereiden, päälle
tai sisälle. Akut voivat räjähtää, jos ne ylikuumenevat.
Älä yritä muokata tai koota akkua, asettaa sen sisälle vieraita esineitä tai upottaa
tai altistaa sitä vedelle tai muille nesteille. Seurauksena voi olla tulipalo, räjähdys tai
muu vaara.
Jos akku vuotaa, varmista, ettei elektrolyyttiä pääse iholle tai silmiin. Jos
elektrolyytti pääsee iholle tai silmiin, huuhtele silmät viipymättä puhtaalla vedellä ja
ota yhteys lääkäriin.
Jos havaitset akussa epämuodostumia, värimuutoksia tai ylikuumenemista
latauksen tai varastoinnin aikana, lopeta laitteen käyttö heti ja irrota akku. Käytön
jatkaminen voi aiheuttaa akun vuotamisen, tulipalon tai räjähdyksen.
Älä heitä akkuja avotuleen, sillä ne voivat räjähtää. Myös vaurioituneet akut voivat
räjähtää.
Hävitä käytetyt akut paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Akun virheellinen käyttö
voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai muun vaaratilanteen.
Älä anna lasten tai lemmikkieläinten pureskella tai imeskellä akkua. Se voi
vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa räjähdyksen.
Älä murskaa tai lävistä akkua tai altista sitä suurelle ulkoiselle paineelle.
Seurauksena voi olla oikosulku tai ylikuumeneminen.
Älä pudota laitetta tai akkua. Jos laite tai akku putoaa erityisesti kovalle pinnalle, se
voi vaurioitua.
Jos laitteen valmiusaika lyhenee merkittävästi, vaihda akku uuteen.
15

Puhdistaminen ja huoltaminen
 Pidä laite kuivana varastoinnin, kuljetuksen ja käytön aikana ja suojaa se iskuilta.
 Pidä laite ja sen lisävarusteet kuivana. Älä yritä kuivata laitetta ulkoisella

lämpölähteellä, kuten mikroaaltouunilla tai hiustenkuivaimella.
 Älä altista laitetta tai sen lisävarusteita äärilämpötiloille. Tällaiset ympäristöt voivat

estää laitetta toimimasta oikein, ja seurauksena voi olla tulipalo tai räjähdys.
 Vältä iskuja, jotka voivat aiheuttaa laitteen toimintahäiriön, ylikuumenemisen,

tulipalon tai räjähdyksen.
 Jos laite on käyttämättömänä pitkään, katkaise siitä virta ja irrota kaikki siihen

kytketyt johdot.
 Jos jotakin tavallisesta poikkeavaa tapahtuu (esimerkiksi laitteesta tulee savua,











poikkeuksellisia ääniä tai hajuja), lopeta käyttö heti, katkaise laitteesta virta, irrota
kaikki siihen kytketyt johdot ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Älä tallaa tai vedä johtoja tai taivuta niitä voimakkaasti. Se voi vaurioittaa johtoa ja
aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriön.
Ennen kuin puhdistat tai huollat laitetta, lopeta laitteen käyttö, sammuta kaikki
sovellukset ja irrota kaikki laitteeseen kytketyt johdot.
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita, jauheita tai muita kemiallisia aineita (kuten
alkoholia tai bensiiniä) laitteen tai sen lisävarusteiden puhdistamiseen. Nämä aineet
voivat vahingoittaa osia ja aiheuttaa palovaaran. Käytä puhdasta, pehmeää ja
kuivaa liinaa laitteen ja lisävarusteiden puhdistamiseen.
Älä vie magneettijuovalla varustettuja kortteja, kuten luottokortteja ja
puhelinkortteja, laitteen lähelle pitkäksi aikaa. Se voi vaurioittaa magneettijuovalla
varustettuja kortteja.
Älä pura tai peruskorjaa laitetta tai sen lisävarusteita. Se aiheuttaa takuun
raukeamisen ja vapauttaa valmistajan vahinkovastuusta. Jos laite vaurioituu, ota
yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen ja kysy neuvoja tai pyydä heitä
korjaamaan laite.
Jos laitteen näyttö rikkoutuu iskun seurauksena, lopeta laitteen käyttö heti. Älä
kosketa tai yritä irrottaa rikkoutuneita osia. Ota pikaisesti yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.

Hätäpuhelut
Hätäpuheluiden soittamismahdollisuus riippuu matkapuhelinverkon laadusta,
palveluntarjoajan käytännöistä sekä paikallisista laeista ja säädöksistä. Älä koskaan
luota pelkästään tähän laitteeseen kriittisessä viestinnässä, kuten sairaalahoitoa
edellyttävissä hätätilanteissa.

16

Hävittämistä ja kierrätystä koskevat tiedot

Laitteessa, akussa (jos sisältyy toimitukseen) ja/tai pakkauksessa oleva
oheinen symboli (yhtenäisellä palkilla tai ilman) osoittaa, ettei laitetta, laitteen
sähkövarusteita (esimerkiksi kuulokesarja, verkkovirtasovitin tai kaapeli) eikä akkuja
saa hävittää talousjätteen mukana. Näitä tuotteita ei saa hävittää lajittelemattoman
kunnallisjätteen seassa, vaan ne on vietävä valtuutettuun keräyspisteeseen
asianmukaista kierrätystä tai hävittämistä varten.
Kysy lisätietoja laitteen tai akun kierrätyksestä viranomaisilta, käyttämältäsi jätehuoltoorganisaatiolta tai jälleenmyyjältä.
Laitteen ja akkujen (jos ne sisältyvät toimitukseen) hävittämiseen sovelletaan uusinta
WEEE-direktiiviä (2012/19/EU-direktiivi) ja akkudirektiiviä (2006/66/EY-direktiivi).
Sähkö- ja elektroniikkaromu ja akut on erotettava muusta jätteestä, jolloin
mahdollisten vaarallisten aineiden mahdolliset ympäristövaikutukset ihmisten
terveydelle jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Vaarallisten aineiden vähentäminen
Tämä laite täyttää REACH-asetuksen [Asetus (EY) Nro 1907/2006] ja RoHS-direktiivin
(direktiivi 2011/65/EU) vaatimukset. Akut (jos sisältyvät toimitukseen) täyttävät
akkudirektiivin (direktiivi 2006/66/EY) vaatimukset. Jos haluat ajantasaista tietoa
REACH- ja RoHS-vaatimustenmukaisuudesta, käy verkkosivustossamme osoitteessa
http://consumer.huawei.com/certification.

Yhdenmukaisuus EU:n määräysten kanssa
Radiotaajuusaltistusta koskevat vaatimukset
Laite on RF-määräysten mukainen, kun sitä käytetään korvan lähellä. Varmista, että
laitteen lisävarusteita, kuten laitteen koteloa ja säilytystaskua, ei ole valmistettu
metalliosista. Pidä laite riittävän kaukana kehostasi.
Sertifiointitiedot (SAR-arvo)
Tämä laite täyttää radioaalloille altistumista koskevat vaatimukset.
Laite on matalatehoinen radiolähetin ja -vastaanotin. Laite on suunniteltu
kansainvälisten vaatimusten mukaisesti eikä se ei ylitä radioaalloille altistumisen rajoja.
Nämä vaatimukset on kehittänyt International Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP), joka on riippumaton tieteellinen organisaatio. Vaatimuksiin
sisältyvät varotoimenpiteet, jotka on suunniteltu takaamaan kaikkien käyttäjien
turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.
SAR (Specific Absorption Rate, ominaisabsorptionopeus) on suure, jolla mitataan
laitteen käytön aikana kehoon absorboituvan radiotaajuusenergian määrää. SAR-arvo
mitataan laboratorio-olosuhteissa suurimmalla hyväksytyllä tehotasolla, mutta laitteen
todellinen SAR-taso käytön aikana voi olla merkittävästi tätä tasoa matalampi. Tämä
17

johtuu siitä, että laite on suunniteltu käyttämään mahdollisimman vähän virtaa
verkkoyhteyden muodostamiseen.
Euroopassa voimassa oleva SAR-raja on 2,0 W/kg mitattuna 10 kudosgrammalla, ja
tämän laitteen suurin SAR-arvo on tämän raja-arvon mukainen.
Tämän laitetyypin suurin SAR-arvo korvan kohdalla mitattuna on 0,010 W/kg.
Ilmoitus
Huawei Technologies Co., Ltd. vakuuttaa täten, että tämä laite on yhdenmukainen
direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja direktiivin muiden asiaankuuluvien
säännösten kanssa.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on nähtävillä Internet-sivustossa osoitteessa
http://consumer.huawei.com/certification.
Tuotteessa on seuraava merkintä:

Tätä laitetta saa käyttää kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.
Noudata laitteen käyttöpaikan kansallisia ja paikallisia säädöksiä.
Tämän laitteen käyttö voi olla kiellettyä tai rajoitettua paikallisesta verkosta riippuen.

13 Oikeudellinen huomautus
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Kaikki oikeudet
pidätetään.
Mitään tämän käyttöoppaan osaa ei saa jäljentää tai siirtää missään muodossa tai
millään tavalla ilman Huawei Technologies Co., Ltd:ltä ja sen tytäryhtiöiltä ("Huawei")
etukäteen saatua kirjallista suostumusta.
Tässä käyttöoppaassa kuvattu tuote saattaa sisältää tekijänoikeuden suojaamia
Huawein ja mahdollisten lisenssinantajien ohjelmistoja. Asiakkaat eivät saa millään
tavalla jäljentää, jakaa, muuntaa, hajottaa, purkaa, avata salausta, ottaa tietoja,
takaisinmallintaa, vuokrata, luovuttaa tai alilisensoida näitä ohjelmia, paitsi jos
sovellettavat lait kieltävät tällaiset rajoitukset tai kyseiset tekijänoikeuden haltijat
hyväksyvät tällaiset toimenpiteet.

Tavaramerkit ja luvat
,
ja
ovat Huawei Technologies Co., Ltd:n tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
18

Muut mainitut tavaramerkit ja tuotteiden, palvelujen ja yritysten nimet saattavat olla
omistajiensa omaisuutta.

Huomautus
Osa tässä kuvatuista tuotteen ja sen lisävarusteiden toiminnoista riippuvat
asennetusta ohjelmasta sekä lähiverkon kapasiteetista ja asetuksista, eikä niitä ehkä
voida aktivoida tai niiden käyttöä voidaan rajoittaa paikallisen verkko-operaattorin tai
verkkopalvelutarjoajien toimesta.
Siksi nämä kuvaukset saattavat olla erilaisia kuin hankkimasi tuote tai sen lisävarusteet.
Huawei pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän oppaan sisältämiä tietoja tai
teknisiä ominaisuuksia erikseen ilmoittamatta ja ilman korvausvastuuta.

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKE
KAIKKI TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖ ON TOIMITETTU "SELLAISENAAN".
MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI HILJAISTA TAKUUTA EI ANNETA SILTÄ OSIN
KUIN SOVELLETTAVA LAKI SALLII, MUKAAN LUKIEN, MUTTA NÄIHIN RAJOITTUMATTA,
KAIKKI NIMENOMAISET TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA
JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN, SIITÄ ETTÄ TÄMÄN KÄYTTÖOHJEEN
TARKKUUS, LUOTETTAVUUS TAI SISÄLTÖ OVAT VIRHEETTÖMIÄ.
HUAWEI EI OLE VASTUUSSA, SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ
SALLII, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA
VAHINGOISTA TAI VOITTOJEN, LIIKETOIMIEN, TUOTON, TIETOJEN, GOODWILLSÄÄSTÖJEN TAI ENNAKOITUJEN SÄÄSTÖJEN MENETYKSESTÄ RIIPPUMATTA SIITÄ,
OVATKO TÄLLAISET HÄVIÖT ENNUSTETTAVISSA VAI EI.
HUAWEIN TÄSSÄ OPPAASSA KUVATUN TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ JOHTUVA
KORVAUSVASTUU (TÄMÄ RAJOITUS EI KOSKE KORVAUSVASTUUTA
HENKILÖVAHINGOISTA, MIKÄLI SOVELLETTAVA LAKI KIELTÄÄ SELLAISEN
RAJOITUKSEN) RAJOITTUU ASIAKKAIDEN TUOTTEESTA MAKSAMAAN HINTAAN.

Tuontia ja vientiä koskevat säädökset
Asiakkaiden on noudatettava voimassa olevaa vienti- ja tuontilainsäädäntöä ja
sääntöjä. Asiakkaat ovat vastuussa tarvittavien lupien ja lisenssien hankkimisesta
kyseisen tuotteen viemiseksi tai tuomiseksi, sen ohjelmisto ja tekniset tiedot mukaan
lukien.

Yksityisyyssuoja
Jotta ymmärtäisit paremmin, miten henkilökohtaiset tietosi suojataan, katso
yksityisyyssuoja käytäntö osoitteesta http://consumer.huawei.com/privacy-policy.

19

1 Lär känna din F688
Vy framifrån
Handenhet

Basenhet

15 14 13

1
2

8

3

7

4
6

5

9

10 11 12

Uppgifterna i den här handboken är endast till för din referens.

1

Navigeringsknappar

 Visa huvudmenyn genom att trycka på

tangenten OK i vänteläget.
 Visa en genvägsmeny genom att trycka på

motsvarande navigeringsknapp i vänteläget.
 Tryck på OK-knappen för att aktivera eller

inaktivera handsfreeläget under ett samtal.
 Ändra volymen genom att trycka på

navigeringsknapparna under ett samtal.
2

Vänster
funktionsknapp

 Gå till huvudmenyn i vänteläget.
 Väljer det alternativ som visas i displayens nedre

vänstra hörn.

1

3

Knappen Samtal

 Ringer eller besvarar ett samtal.
 Visa uppringda samtal i vänteläge.

4

Siffer- och
symbolknappar

 Matar in siffror, bokstäver och symboler.
 Ringer upp ett användardefinierat

telefonnummer om du håller en av knapparna
2~9 intryckt i vänteläget.
 #-knapp: Växlar mellan textinmatningsmetoder
i redigeringsläge.
 *-knapp: Visar listan med symboler i
redigeringsläget.
5

Ljud av-knapp

Stänger av eller sätter på ljudet under ett samtal.

6

Snabbtelefonknapp

Tryck på den här knappen för att visa listan över
registrerade handenheter i vänteläge.

7

Avsluta-knapp

 Avslutar eller avvisar ett samtal.
 Håll den här knappen intryckt för att slå på eller

stänga av en handenhet.
 Återgår till vänteläget.

8

Höger
funktionsknapp

Väljer det alternativ som visas i displayens nedre
högra hörn.

9

Laddningsportar för
handenheter

Anslut en handenhet till en port för att ladda den.

10

Strömbrytare

Håll den här knappen intryckt för att slå på eller
stänga av basenheten.

11

Sök/registreringsknapp

 Tryck på den här knappen för att anropa en

Återställningsknapp

Håll knappen intrycket i vänteläge om du vill
avregistrera alla handenheter från basenheten.

12

handenhet. Den här funktionen är användbar
om du inte hittar din handenhet.
 Håll knappen intryckt för att registrera en
handenhet i basenheten.

2

13

Signalindikator

 Av: Visar att det inte finns någon signal eller att

basenheten söker efter ett nät eller initieras.
 Lyser vit: anger att signalen är stark.
 Blinkar långsamt i vit: Visar ett SIM-kortrelaterat

fel, till exempel att inget SIM-kort är isatt, PINeller PUK-koden inte är verifierad eller att SIMkortet inte fungerar korrekt.
14

Batteriindikator

 Av: anger att batteriet inte är installerat i

basenheten eller att batteriet har tillräckligt
med batterikraft utan nätadapter.
 Lyser röd: anger att batteriet laddas.
 Blinkar långsamt i röd: Batterikraften är
otillräcklig och batteriet behöver laddas.
 Lyser grön: anger att batteriet har laddats upp
helt när nätadaptern var ansluten.
15

Power-indikator

 Av: anger att basenheten är avstängd.
 Lyser vit: anger att basenheten är påslagen.
 Blinkar långsamt in vit: Anger att basenheten är

i sökläge.
 Blinkar snabbt i vit: Anger att basenheten

registrerar en handenhet.

Bild bakifrån och från sidan

3

1

Handenhetens batterilock

2

3

SIM-kortplats

4

Handenhetens eluttag
Batteribehållare

5

Batterisladduttag

6

Basenhetens batterilock

7

Basenhetens eluttag

8

USB-port (endast för service)

2 Ikoner på skärmen
Full mottagning

Fullt batteri

Alarmklocka

Tyst läge

Oläst meddelande

Handenhet ansluten till
basenheten

Vidarebefordran av alla
samtal aktiverad

3 Installation
Se till att F688 är avstängd och att nätadaptern är bortkopplad.

Installera SIM-kortet
Se till att SIM-kortets guldfärgade kontakter är vända nedåt och att det snedskurna
hörnet på SIM-kortet är inpassat i motsvarande hörn på SIM-kortplatsen. Kontrollera
att SIM-kortet är ordentligt insatt.

4

Undvik att ta ut SIM-kortet i onödan när du använder F688.

Installera batteriet
Se till att de guldfärgade kontakterna på batteriet passar ihop med kontakterna i
batterifacket.
 Basenhet:

 Handenhet:

 När nya telefoner levereras är batterikraften låg. Ladda därför telefonen en stund
innan du slår på den för första gången.
 Ta ut batteriet ur telefonen om den inte ska användas på länge.

Ansluta nätadaptern
När du använder F688 rekommenderar vi att du ansluter nätadaptern till F688.

5

 Om batteriet inte har använts på länge, eller om batteriet är urladdat, kanske
skärmen på F688 inte fungerar när batteriet laddas. Det är normalt. När batteriet
har laddats ett tag är telefonen klar för användning.
 Batteriet ger ström för en begränsad tidsperiod. Kontrollera att batteriet är helt
uppladdat innan du börjar använda det.

4 Slå på strömmen
Slå på basenheten
Håll in

för att slå på basenheten.

 Basenheten slås automatiskt på när nätadaptern ansluts till den.
 Håll in

för att stänga av basenheten.

Slå på en handenhet
Håll in
Håll in

tills skärmen tänds för att slå på en handenhet.
för att slå på en handenhet.

6

5 Ansluta en handenhet till
basenheten

Registrera en handenhet
If F688 fungerar korrekt, handenheten är redan registrerad i basenheten. I annat fall
registrerar du först din handenhet i basenheten.
1. Håll sök-/registreringsknappen
på basenheten intryckt tills strömindikatorn
blinkar snabbt.
2. Välj Inställningar > Telefon > Registrera telefon på handenheten.
3. Välj den basenhet du vill ansluta.
4. Tryck på

för att registrera handenheten i basenheten.

 När du registrerar en handenhet i basenheten ska du se till att handenheten är nära
basenheten. När handenheten har registrerats ska du hålla ett visst avstånd från
basenheten. Annars visar handenheten ett meddelande och kopplas bort från
basenheten.
 Du kan registrera högst 5 handenheter i basenheten.

Avregistrera en handenhet
Om en handenhet fungerar dåligt, eller om du vill ersätta den, ska du först
avregistrera handenheten. Du kan inte använda handenheten sedan den har
avregistrerats.
1. Välj Inställningar > Telefon > Avregistrera telefon på handenheten.
2. Tryck på
3. Tryck på

/

för att bläddra till den handenhet som ska avregistreras.

för att avregistrera handenheten från basenheten.

6 Ringa
Ringa samtal
1. Ange telefonnumret med sifferknapparna i vänteläget.
7

2. Tryck på

för att ringa numret.

3. Tryck på

om du vill avsluta samtalet eller avbryta uppringningen.

Du kan också använda följande metoder när du ringer upp numret:
i vänteläge för att visa uppringda samtal. Bläddra till önskat

 Tryck på

nummer i uppringda samtal och tryck sedan på

för att ringa upp det numret

 Bläddra till önskat nummer i kontakter och tryck sedan på
det numret.

för att ringa upp

Besvara eller avvisa ett samtal
Vid inkommande samtal trycker du på
för att avvisa samtalet.

för att besvara samtalet eller på

Ringa ett internt samtal
Du kan göra kostnadsfria interna samtal mellan handenheter som är registrerade i
samma basenhet.
1. Tryck på

i vänteläge.

2. Tryck på

/

3. Tryck på

för att ringa det interna samtalet.

4. Tryck på

för att avbryta eller avsluta samtalet.

för att bläddra till den handenhet som ska anslutas.

Överflyttning av samtal
Du kan flytta över ett pågående samtal från en extern linje till en annan handenhet.
1. Tryck på

under ett samtal.

2. Tryck på
samtalet till.

/

3. Tryck på

för att ansluta till önskad handenhet.

för att bläddra till den handenhet som du vill flytta över

och välj sedan
4. När handenhetens användare svarar på samtalet trycker du på
Samtalsöverföring för att avsluta samtalet mellan den aktuella handenheten och
den önskade handenheten. Samtalet överförs till den andra handenheten.
8

7 Meddelanden
Skicka ett meddelande
1. Välj Meddelanden > Skapa meddelande.
2. Skriv meddelandet.
och lägg till en mottagare på något av följande sätt:
3. Tryck på
– Ange mottagarens telefonnummer.
– Lägg till mottagaren från kontakter.
4. Tryck på

för att skicka meddelandet.

Läsa ett meddelande
1. Välj Meddelanden > Inkorgen.
2. Tryck på
3. Tryck på
Tryck på

/

och bläddra till ett meddelande i listan.

för att öppna och läsa meddelandet.
för att hantera meddelandet.

8 Textinmatningsmetoder
Indatametodernas funktioner
Indatametoderna har följande grundfunktioner:
 I redigeringsläget växlar du mellan indatametoderna med #-knappen.
 I redigeringsläget kan du ta bort tecknet till vänster om markören med

-

-knappen intryckt.
knappen, eller radera alla tecken om du håller
 I indataläget med förutsägning och i traditionellt indataläge trycker du på 0knappen för att mata in ett mellanslag.
 I vilken indatametod som helst trycker du på *-knappen för att visa symbollistan.

9

Traditionell inmatning
I traditionellt inmatningsläge utan automatisk textigenkänning trycker du på
sifferknapparna för att skriva in bokstäver. Tryck flera gånger på sifferknappen tills
önskat tecken visas. Om nästa bokstav finns på samma knapp som den aktuella
väntar du tills den aktuella bokstaven visas innan du anger nästa.

Inmatning med förutsägning
1. Tryck på de knappar med bokstäver som krävs för att stava det önskade ordet i
den ordning som det stavas. Medan du anger bokstäverna försöker telefonen
förutsäga det önskade ordet och visar förslag på tänkbara ord.
2. Tryck på
3. Tryck på

/

för att bläddra till önskat ord.
för att mata in ordet, följt av ett mellanslag.

Sifferinmatning
 I 123-inmatningsläge anger du siffror genom att trycka på sifferknapparna.
 I traditionellt inmatningsläge håller du motsvarande sifferknapp intryckt för att

ange siffror eller trycker upprepade gånger på en sifferknapp tills motsvarande
siffra visas.

9 Säkerhet
Ställa in knappsatslåset
Håll in #-knappen i vänteläge om du vill låsa knappsatsen. I det här läget kan du bara
slå nödnummer och svara på inkommande samtal.
och sedan *-knappen i vänteläge om du vill låsa upp knappsatsen.
Håll in
Välj Inställningar > Telefon > Säkerhet > Knapplås för att ställa in knappsatslåset.
Om funktionen för automatisk låsning av knappsatsen är aktiverad, låses knappsatsen
automatiskt när väntelägestiden överskrider den förinställda tiden för vänteläge.

PIN och PUK
PIN (Personal identification number) hjälper till att förhindra obehörig användning av
ditt SIM-kort. PUK (Personal unblocking key) hjälper dig att ändra en låst PIN-kod. Om
du anger fel PIN-kod tre gånger låses ditt SIM-kort. I så fall måste du ange PUK-koden
10

för att ta bort spärren av den låsta PIN-koden. Observera att om du anger fel PUK-kod
tio gånger kommer ditt SIM-kort att låsas permanent. I så fall måste du be din
tjänsteleverantör att få ditt SIM-kort utbytt. PIN-koden och PUK-koden tillhandahålls
tillsammans med SIM-kortet. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha mer
information.

10 Frågor och svar
Om du får problem vid användning av telefonen kan du hitta en lösning i följande
avsnitt. Om du inte lyckas lösa problemet, kontakta telefonleverantören.

Vad kan jag göra om det inte går att slå på F688?
1. Ta bort batterilocket och kontrollera att batteriet är korrekt isatt.
2. Om batteriet är korrekt installerat är en möjlig orsak till problemet att
batteriströmmen är låg. Ladda batteriet och försök sedan att slå på telefonen.

Vad kan jag göra om ingen information visas på
displayen?
Om telefonen inte används under längre tid och batteriet blir urladdat visar telefonen
kanske ingen information medan batteriet laddas. Detta är normalt. Telefonen kan
slås på sedan batteriet laddats en stund.

Vad kan jag göra om det inte går att ladda
batteriet?
1.
2.
3.
4.

Kontrollera att handenheten är korrekt ansluten till basenheten.
Kontrollera att basenheten och nätadaptern är korrekt anslutna.
Kontrollera att nätadaptern och strömuttaget är korrekt anslutna.
Byt ut nätadaptern eller batteriet mot nya av samma modell.

Vad kan jag göra om signalmottagningen är dålig?
1. Kontrollera att SIM-kortet har satts i på rätt sätt.
2. Placera telefonen på en plats där starka signaler kan tas emot.

11

Vad kan jag göra om samtalsvolymen är för hög
eller för låg?
Ändra volymen med navigeringsknapparna under ett samtal.

11 Mer hjälp
På http://consumer.huawei.com/en/support/hotline finns den senaste informationen
om vilka servicetelefonnummer och e-postadresser som gäller för ditt land eller din
region.

12 Säkerhetsinformation
Det här avsnittet innehåller viktig information om hur enheten fungerar. Här finns
också information om hur enheten används på ett säkert sätt. Läs informationen noga
innan du använder enheten.

Elektronisk utrustning
Använd inte enheten om det är förbjudet att göra det. Använd inte enheten om
användningen kan medföra fara eller störa annan elektronisk utrustning.

Störningar av medicinsk utrustning
 Följ de regler och bestämmelser som gäller på sjukhus och hälsovårdsinrättningar.

Använd inte enheten där det är förbjudet.
 Viss trådlös utrustning kan påverka funktionen hos hörapparater eller pacemakers.

Fråga din tjänsteleverantör om du behöver mer information.
 Pacemakertillverkare rekommenderar ett minsta avstånd på 15 cm mellan enheten

och pacemakern för att eventuell interferens med pacemakern inte ska uppstå. Om
du använder en pacemaker bör du hålla enheten på motsatt sida i förhållande till
pacemakern och inte bära enheten i bröstfickan.

Utrymmen med brandfarliga och explosiva ämnen
 Använd inte enheten där brandfarliga och explosiva ämnen förvaras (till exempel

på bensinstationer, oljedepåer och kemikaliefabriker). Användning av enheten i
sådana miljöer ökar risken för explosion eller brand. Följ alla skriftliga anvisningar
och anvisningar i form av symboler.
 Enheten får inte förvaras eller transporteras i behållare med brandfarliga vätskor
eller gaser eller explosiva ämnen.
12

Trafiksäkerhet
 Respektera gällande lagar och föreskrifter när du använder enheten. Minska risken

för olyckor genom att aldrig använda den trådlösa enheten när du kör.
 Koncentrera dig på att köra. Ditt främsta ansvar är att köra säkert.
 Håll inte i enheten medan du kör. Använd handsfree-tillbehör.
 Om du måste ringa eller svara på ett samtal måste du först stanna bilen på ett

säkert sätt och parkera den.
 RF-signaler kan påverka de elektroniska systemen i motorfordon. Du kan få mer

information från fordonets tillverkare.
 Lägg inte enheten ovanpå krockkudden eller i det område där krockkudden kan

utlösas i ett motorfordon. Om du gör det kan du skadas av den starka kraften när
krockkudden utlöses.
 Använd inte enheten i ett flygplan under flygning eller omedelbart innan du går
ombord. Användning av trådlösa enheter i ett flygplan kan störa trådlösa nätverk,
utgöra en fara för driften av flygplanet eller vara olagligt.

Användningsmiljö
 Undvik dammiga, fuktiga och smutsiga miljöer. Undvik magnetfält. Användning av

enheten i sådana miljöer kan leda till funktionsfel i kretsarna.
 Sluta använda enheten och koppla bort den från strömkällan innan du ansluter och

kopplar bort kablar. Se till att händerna är torra när du hanterar enheten.
 Placera enheten på en stadig yta.
 Håll enheten borta från elektriska anordningar som genererar starka magnetiska

eller elektriska fält, till exempel mikrovågsugnar och kylskåp.
 Stäng av enheten och koppla bort de kablar som är anslutna till den under

åskväder för att skydda enheten mot blixtnedslag.
 Genom att inte använda enheten under åskväder skyddar du den mot risker som

orsakas av blixtnedslag.
 Idealisk drifttemperatur är 0°C till 40°C. Idealisk förvaringstemperatur är –20°C till

+70°C. Extrem värme eller kyla kan skada enheten eller tillbehören.
 Placera enheten och tillbehören i ett välventilerat och svalt utrymme där de inte

utsätts för direkt solljus. Lägg inte handdukar eller andra föremål kring eller på
enheten. Placera inte enheten i en behållare som inte släpper igenom värme, till
exempel en kartong eller påse.
 Utsätt inte enheten för direkt solljus (t.ex. på instrumentbrädan i en bil) under
längre perioder.
 För att skydda enheten och tillbehören mot risken för brand och elektriska stötar
bör du undvika regn och fukt.
 Håll enheten borta från värme- och brandkällor, exempelvis kaminer,
mikrovågsugnar, spisar, varmvattenberedare, element och stearinljus.
13

 Placera inga föremål, till exempel stearinljus eller vattenglas, ovanpå enheten. Sluta










genast använda enheten om något främmande föremål eller någon vätska kommer
in i den. Stäng då av enheten och koppla bort alla kablar från den. Kontakta sedan
ett auktoriserat serviceställe.
Blockera inte enhetens öppningar. Lämna minst 10 cm fritt utrymme runt enheten
eftersom den avger värme.
Placera inte vassa metallföremål, t.ex. nålar, i närheten av hörsnäckan eller
högtalaren. Hörsnäckan kan dra till sig dessa föremål och orsaka skador.
Låt bli att använda enheten eller dess program en stund om enheten blir
överhettad. Om huden utsätts för en överhettad enhet under en längre period kan
symtom på mildare brännskador uppkomma, till exempel röda fläckar eller mörkare
pigmentering.
Rör inte vid enhetens antenn. Om du gör det kan kommunikationskvaliteten
försämras.
Låt inte barn eller husdjur bita i eller suga på enheten eller tillbehören. Det kan leda
till skador eller explosion.
Följ gällande lagar och föreskrifter och respektera andras integritet och
lagstadgade rättigheter.
Placera enheten på en plats med goda mottagningsförhållanden. Avståndet mellan
enheten och andra metallföremål (till exempel metallkonsoler eller dörrar och
fönster av metall) ska vara större än 25 cm och avståndet mellan enheter ska vara
större än 30 cm.

Barnsäkerhet
 Följ alla föreskrifter som gäller barnsäkerhet. Det kan vara farligt att låta barn leka

med enheten eller dess tillbehör. Enheten har löstagbara delar som kan medföra
kvävningsrisk. Håll enheten borta från barn.
 Enheten och dess tillbehör är inte avsedda att användas av barn. Barn bör bara få
använda enheten under uppsikt av en vuxen.

Tillbehör
 Användning av ej godkända eller inkompatibla nätadaptrar, laddare eller batterier

kan orsaka brand eller explosion eller medföra andra risker.
 Välj endast tillbehör som enhetens tillverkare rekommenderar för den här modellen.

Användning av andra typer av tillbehör kan göra att garantin inte längre gäller,
strida mot lagar och föreskrifter och vara farligt. Kontakta återförsäljaren för
information om var godkända tillbehör finns att köpa i ditt område.

Laddarsäkerhet
 Om enheten ska anslutas till ett eluttag bör detta finnas i närheten och vara

lättåtkomligt.
 Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används.

14

 Undvik att tappa laddaren och utsätt den inte för slag eller stötar.
 Använd aldrig nätkabeln om den är skadad (till exempel om ledningar är blottade








eller skadade) eller om kontakten sitter löst. Fortsatt användning kan leda till
elektriska stötar, kortslutning eller brand.
Rör inte vid nätkabeln med våta händer och dra inte i kabeln när du ska koppla
bort den från laddaren.
Rör inte vid enheten eller laddaren med våta händer. Det kan leda till kortslutning,
funktionsfel eller elektriska stötar.
Lämna in laddaren till ett auktoriserat serviceställe för inspektion om den har
utsatts för vatten eller andra vätskor eller hög fuktighet.
Se till att laddaren uppfyller kraven i paragraf 2.5 i IEC60950-1/EN609501/UL60950-1 och att den har testats och godkänts enligt nationella och lokala
standarder.
Enheten får endast anslutas till produkter som är försedda med USB-IF-logotypen
eller uppfyller USB-IF:s efterlevnadsprogram.

Batterisäkerhet
 Låt inte batteripolerna komma i kontakt med ledare, till exempel nycklar, smycken














eller andra metallföremål. Det kan kortsluta batteriet och orsaka brännskador eller
andra skador.
Håll batteriet borta från stark värme och direkt solljus. Lägg inte batteriet på
uppvärmningsanordningar, till exempel mikrovågsugnar, spisar eller element.
Batterier kan explodera om de blir överhettade.
Gör inga ändringar eller omkonstruktioner av batteriet. För inte in främmande
föremål i batteriet. Batteriet får inte doppas i eller på annat sätt utsättas för vatten
eller andra vätskor. Det kan leda till brand eller explosion eller medföra andra risker.
Se till att batterivätskan inte kommer i kontakt med hud eller ögon om batteriet
skulle läcka. Om batterivätska kommer i kontakt med huden eller stänker i ögonen
ska du omedelbart skölja med rent vatten och kontakta läkare.
Sluta genast använda enheten och ta ut batteriet om batteriet deformeras, ändrar
färg eller överhettas under laddning eller förvaring. Fortsatt användning kan leda
till batteriläckage, brand eller explosion.
Bränn aldrig upp batterier eftersom de då kan explodera. Skadade batterier kan
också explodera.
Kassera uttjänta batterier enligt lokala föreskrifter. Felaktig batterianvändning kan
leda till brand eller explosion eller medföra andra risker.
Låt inte barn eller husdjur bita i eller suga på batteriet. Det kan leda till skador eller
explosion.
Slå inte sönder eller stick hål på batteriet och utsätt det inte för starkt yttre tryck.
Det kan leda till kortslutning eller överhettning.
15

 Tappa inte enheten eller batteriet. Enheten och batteriet kan skadas av fall, i

synnerhet mot hårda ytor.
 Byt ut batteriet om enhetens standby-tid blir betydligt kortare.

Rengöring och underhåll
 Håll enheten torr och förhindra att den slår emot andra föremål under förvaring,

transport och användning.
 Håll enheten och tillbehören torra. Försök inte torka dem med hjälp av en extern

värmekälla, till exempel i en mikrovågsugn eller med en hårtork.
 Utsätt inte enheten eller tillbehören för extrem värme eller kyla. Det kan medföra

att de inte fungerar korrekt vilket kan leda till eldsvåda eller explosion.
 Undvik sammanstötningar, eftersom det kan leda till funktionsfel, överhettning,

brand eller explosion.
 Stäng av enheten och koppla bort alla kablar om den inte ska användas under en

längre tid.
 Sluta omedelbart använda enheten om något ovanligt inträffar, till exempel om











enheten börjar ryka, lukta eller låta konstigt. Stäng då av enheten, koppla bort alla
kablar och kontakta sedan ett auktoriserat serviceställe.
Trampa inte på, dra inte i och böj inte någon kabel för kraftigt. Det kan skada
kabeln och göra att enheten inte fungerar.
Innan du rengör eller underhåller enheten ska du sluta använda den, stoppa alla
program och koppla bort alla anslutna kablar.
Använd inte kemiska rengöringsmedel, pulver eller andra kemiska ämnen (såsom
alkohol och bensen) när du rengör enheten eller tillbehören. Sådana ämnen kan
skada delar och utgör en brandrisk. Använd en ren, mjuk och torr trasa när du
rengör enheten och tillbehören.
Låt inte kort med magnetremsa, till exempel kreditkort eller telefonkort, ligga intill
enheten under längre perioder. Annars finns det risk för att kortet med
magnetremsa skadas.
Ta inte isär eller konstruera om enheten eller dess tillbehör. Om du gör det gäller
inte längre garantin och inte heller tillverkarens ansvar för skador. Kontakta ett
auktoriserat serviceställe för assistans eller reparation om något fel uppstår.
Om enhetens skärm går sönder måste du omedelbart sluta använda enheten. Rör
inte trasiga delar och försök inte ta bort dem. Kontakta omedelbart ett auktoriserat
serviceställe.

Nödsamtal
Möjligheten att ringa nödsamtal beror på kvaliteten på ditt mobilnät,
tjänsteleverantörens policy samt lokala lagar och föreskrifter. Förlita dig aldrig enbart
på enheten för livsviktiga samtal som t.ex. rör medicinska nödsituationer.
16

Information om avfallshantering och återvinning

Den här symbolen (med eller utan streck) på enheten, batterierna (om
sådana medföljer) och/eller förpackningen anger att enheten och dess elektriska
tillbehör (till exempel headset, adapter eller kabel) och batterier inte får kastas i
hushållssoporna. De får inte kastas som osorterat hushållsavfall utan ska lämnas till
kommunens insamlingsställe för miljöfarligt avfall för återvinning eller säkert
omhändertagande.
Kontakta kommunen eller försäljningsstället om du behöver mer information om
återvinning av enheten eller batteriet.
Kassering av enheten och batterierna (om sådana medföljer) omfattas av det
omarbetade WEEE-direktivet (direktiv 2012/19/EU) och batteridirektivet (direktiv
2006/66/EG). Syftet med att separera batterier och avfall som utgörs av eller
innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning från annat avfall är att minimera
eventuell miljöpåverkan och de risker för människors hälsa som orsakas av skadliga
ämnen.

Minskning av farliga ämnen
Enheten är förenlig med REACH-förordningen (förordning (EG) nr 1907/2006) och det
omarbetade RoHS-direktivet (direktiv 2011/65/EU). Batterierna (om sådana ingår) är
förenliga med batteridirektivet (direktiv 2006/66/EG). Se webbplatsen
http://consumer.huawei.com/certification för aktuell information om efterlevnaden av
REACH och RoHS.

Överensstämmelse med EU-krav
Strålningsbestämmelser
Enheten överensstämmer med RF-specifikationerna när den hålls mot örat. Se till att
enhetens tillbehör, t.ex. väska och hölster, inte innehåller metalldelar. Håll enheten på
avstånd från kroppen för att uppfylla avståndskravet.
Certifieringsinformation (SAR)
Enheten uppfyller riktlinjerna för exponering för radiovågor.
Enheten är en radiosändare och mottagare med låg effekt. Den är utformad så att
den inte överskrider gränserna för exponering för radiovågor enligt internationella
riktlinjer. Riktlinjerna har utarbetats av den oberoende vetenskapliga organisationen
ICNIRP och inbegriper säkerhetsgränser som är avsedda att garantera säkerheten för
alla användare, oavsett ålder och hälsotillstånd.
SAR (Specific Absorption Rate) är ett mått på den mängd radiofrekvensenergi som
kroppen absorberar vid användning av en enhet. SAR-värdet bestäms vid den högsta
certifierade effektnivån under laboratorieförhållanden, men den faktiska SAR-nivån
17

vid användning kan ligga långt under detta värde. Det beror på att enheten är
konstruerad för att använda lägsta möjliga effekt för att nå mobilnätet.
Det europeiska SAR-gränsvärdet är 2,0 W/kg i genomsnitt per 10 gram vävnad, och
det högsta SAR-värdet för denna enhet ligger under detta gränsvärde.
Det högsta SAR-värde som rapporterats för den här enhetstypen när den har testats
vid örat är 0,010 W/kg.
Försäkran
Huawei Technologies Co., Ltd. försäkrar härmed att denna enhet överensstämmer
med de väsentliga kraven och andra relevanta föreskrifter i direktiv 1999/5/EG.
Försäkran om överensstämmelse finns på webbplatsen
http://consumer.huawei.com/certification.
Produkten har följande märkning:

Enheten får användas i alla EU-medlemsstater.
Följ nationella och lokala föreskrifter som gäller på den plats där enheten används.
Användningen av enheten kan vara begränsad, beroende på det lokala nätverket.

13 Juridisk information
Upphovsrätt © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Med ensamrätt.
Ingen del av den här handboken får reproduceras eller överföras i någon form eller på
något sätt utan föregående skriftligt medgivande från Huawei Technologies Co., Ltd.
och dess dotterbolag ("Huawei").
Produkten som beskrivs i den här handboken kan innehålla upphovsrättsskyddad
programvara från Huawei och eventuella licensgivare. Kunden får inte på något sätt
reproducera, distribuera, ändra, dekompilera, disassemblera, dekryptera, extrahera,
bakåtkompilera, hyra ut, dela ut eller underlicensiera denna programvara, såvida inte
sådana restriktioner är förbjudna enligt gällande lagstiftning, eller sådana rättigheter
har medgivits av respektive upphovsrättsinnehavare.

Varumärken och tillstånd
,
och
är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
Huawei Technologies Co., Ltd.
Övriga varumärken, produkt-, tjänst- och företagsnamn som nämns i detta dokument
tillhör sina respektive ägare.
18

Meddelande
Vissa av produktens funktioner och tillval som beskrivs här är beroende av den
installerade programvaran och det lokala nätverkets kapacitet och inställningar, och
kan därför vara inaktiverade eller begränsade av lokala nätverksoperatörer eller
Internetleverantörer.
Därför kanske beskrivningarna här inte exakt stämmer med produkten eller de
tillbehör du köper.
Huawei förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera informationen eller
specifikationerna i denna handbok utan föregående meddelande och utan någon
ansvarsskyldighet.

FRISKRIVNING
ALLT INNEHÅLL I HANDBOKEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. UTÖVER VAD
SOM KRÄVS AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING LÄMNAS INGA SOM HELST GARANTIER,
VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT
TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ALLMÄN LÄMPLIGHET ELLER LÄMPLIGHET
FÖR ETT VISST SYFTE MED AVSEENDE PÅ DEN HÄR HANDBOKENS KORREKTHET,
TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLL.
SÅ LÅNGT LAGEN MEDGER SKA HUAWEI UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS
ANSVARSSKYLDIG FÖR NÅGRA SPECIELLA, OFÖRUTSEDDA, INDIREKTA ELLER
PÅFÖLJANDE SKADOR ELLER FÖRLUST AV VINSTER, AFFÄRSMÖJLIGHETER, INTÄKTER,
DATA, GOODWILL, BESPARINGAR ELLER FÖRVÄNTADE BESPARINGAR OAVSETT OM
SÅDANA FÖRLUSTER KAN FÖRUTSES ELLER INTE.
MAXIMAL ANSVARSSKYLDIGHET (BEGRÄNSNINGEN GÄLLER INTE ANSVAR FÖR
PERSONSKADOR OM GÄLLANDE LAGSTIFTNING FÖRBJUDER SÅDAN BEGRÄNSNING)
FÖR HUAWEI SOM UPPKOMMER AV ANVÄNDANDET AV DEN PRODUKT SOM
BESKRIVS I DEN HÄR HANDBOKEN, BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP SOM KUNDEN
BETALADE FÖR PRODUKTEN.

Import- och exportföreskrifter
Kunden ska följa all gällande export- eller importlagstiftning och ansvarar för att
inhämta alla nödvändiga tillstånd och licenser från myndigheter vid export, återexport
eller import av den produkt som beskrivs i den här handboken, inklusive programvara
och dess tekniska data.

Sekretesspolicy
Om du vill veta mer om hur vi skyddar din personliga information kan du läsa vår
integritetspolicy på http://consumer.huawei.com/privacy-policy.

19

1 Getting to know your F688
Front view
Handset

Base

15 14 13

1
2

8

3

7

4
6

5

9

10 11 12

The figures in this guide are provided for your reference only.

1

Navigation keys

 Access the main menu by pressing the OK key

in standby mode.
 Access a shortcut menu by pressing the

corresponding navigation key in standby mode.
 Press the OK key to enable or disable hands-

free mode during a call.
 Adjust the volume by pressing the navigation

keys during a call.
2

Left function key

 Access the main menu in standby mode.
 Select the option displayed in the lower left

corner of the screen.

1

3

Call key

 Make or answer a call.
 View the dialed calls in standby mode.

4

Number and symbol
keys

 Enter numbers, letters, and symbols.
 Speed-dial a user-assigned phone number by

pressing and holding 2~9 key in standby mode.
 Press # key to switch between text input

methods in editing mode.
 Press * key to display the symbol list in editing

mode.
5

Mute key

Press this key to mute or unmute an ongoing call.

6

Intercommunication
key

Press this key to access the list of registered
handsets in standby mode.

7

End key

 End or reject a call.
 Press and hold this key to power a handset on

or off.
 Return to the standby mode.

8

Right function key

Select the option displayed in the lower right
corner of the screen.

9

Charging ports for
handsets

Connect a handset to the ports to charge it.

10

Power key

Press and hold this key to power the base on or
off.

11

Page/Register key

 Press this key to call a handset. This function is

useful when you cannot find your handset.
 Press and hold this key to register a handset

with the base.
12

Reset key

Press and hold this key in standby mode to
deregister all handsets from the base.

2

13

Signal indicator

 Off: indicates that there is no signal or that the

base is searching for a network or being
initialized.
 Steady white: indicates that the signal is strong.
 Blinking slowly in white: indicates a Subscriber
Identity Module (SIM) card-related fault, such
as no SIM card inserted, personal identification
number (PIN) or PIN unblocking key (PUK)
unverified, or SIM card unable to work
properly.
14

Battery indicator

 Off: indicates that the battery is not installed in

the base or that the battery has sufficient
power without the power adapter.
 Steady red: indicates that the battery is being
charged.
 Blinking slowly in red: indicates that the battery
power is insufficient and that you need to
charge the battery.
 Steady green: indicates that the battery has
been fully charged when connecting the power
adapter.
15

Power indicator

 Off: indicates that the base is powered off.
 Steady white: indicates that the base is

powered on.
 Blinking slowly in white: indicates that the base

is in paging state.
 Blinking fast in white: indicates that the base is

registering a handset.

3

Back and side view

1

Handset battery cover

2

Handset power jack

3

SIM card slot

4

Battery container

5

Battery cord jack

6

Base battery cover

7

Base power jack

8

USB port (only for
maintenance purposes)

2 Screen icons
Full reception

Full battery

Alarm clock

Silent mode

Unread message

Handset connected to the
base

Forwarding of all calls
enabled
4

3 Installation
Ensure that F688 is powered off and disconnected from the power adapter.

Installing the SIM card
Ensure that the golden contacts of the SIM card are facing downward and that the
beveled edge of the SIM card is properly aligned with that of the SIM card slot. Then
check that the SIM card is fully inserted.

Do not frequently remove the SIM card when using F688.

Installing the battery
Ensure that the golden contacts of the battery mate securely with those in the battery
slot.
 Base:

5

 Handset:

 When new phones are delivered, the battery power is low. Therefore, charge the
phone for a while and then power on the phone the first time you use it.
 If the phone will not be used for a long time, remove the battery from the phone.

Connecting the power adapter
When you use F688, it is recommended that you connect the power adapter to F688.

 If the battery has not been used for a long time or the battery is exhausted,
the screen of F688 may not function when you charge the battery again. This is
normal. After the battery is being charged for a while, you can power on the
phone for use.
 The battery supplies power for only a limited period. Ensure that the battery has
been fully charged before putting it in use.

6

4 Powering on
Powering the base on
Press and hold

to power the base on.

 The base will be powered on automatically after the power adapter is connected to
it.
 Press and hold

to power the base off.

Powering a handset on
Press and hold

until the screen is lit up to power a handset on.

Press and hold

to power a handset off.

5 Connecting a handset to the base
Registering a handset
If F688 is working properly, the handset is already registered with the base. If not,
register your handset with the base first.
1. Press and hold
on the base until the power indicator blinks fast.
2. On the handset, select Settings > Handset > Register handset.
3. Select the base to be connected.
4. Press

to register the handset with the base.

 When registering a handset with the base, ensure that the handset is near the base
After the handset is registered, use the handset within a certain distance of the
base. Otherwise, the handset will display a message and disconnect from the base.
 You can register a maximum of 5 handsets with the base.

Deregistering a handset
If a handset is malfunctioning or you want to replace it, deregister the handset first.
You cannot use the handset after the handset is deregistered.
7

1. On the handset, select Settings > Handset > Deregister handset.
2. Press
3. Press

/

to scroll to the handset to be deregistered.

to deregister the handset from the base.

6 Calling
Making a call
1. In standby mode, press the number keys to enter a phone number.
2. Press

to dial the number.

3. Press

to end the call or cancel the dialing.

You can also use the following methods to dial the number:
to view the dialed calls. Find the desired number in

 In standby mode, press

to dial the number.

the dialed calls, and then press

 Find the desired number in the contacts, and then press

to dial the number.

Answering or rejecting a call
When there is an incoming call, press
the call.

to answer the call; press

to reject

Initiating an internal call
You can place free internal calls between handsets registered with the same base.
1. In standby mode, press

.

2. Press

/

to scroll to the handset to be connected.

3. Press

to initiate an internal call.

4. Press

to cancel or end the call.

Transferring a call
You can transfer an ongoing call that is from the outside line to another handset.
8

1. During a call, press

.

2. Press

/

to scroll to the handset to which you want to transfer the call.

3. Press

to connect to the desired handset.

, and then select Call transfer
4. When the handset user answers the call, press
to end the call between the current and desired handset. The call is transferred to
the desired handset.

7 Messages
Sending a message
1. Select Messages > Create message.
2. Write the message.
and then add a recipient using the following methods:
3. Press
– Enter the recipient's phone number.
– Add the recipient from the contacts.
4. Press

to send the message.

Reading a message
1. Select Messages > Inbox.
2. Press
3. Press
Press

/

to scroll to a message in the list.

to open and read the message.
to manage the message.

8 Text input methods
Input methods functions
The input methods have following basic functions:
 In editing mode, press the # key to switch between input methods.
9

 In editing mode, you can press

to delete the character to the left of the

to delete all characters.
cursor or press and hold
 In predictive and traditional input mode, press the 0 key to enter a space.
 In any input method, press the * key to display the symbol list.

Traditional input
In traditional input mode, press the number keys to enter letters. Press a number key
repeatedly until the desired character appears. If the next letter you want to enter is
on the same key as the current one, wait until the current letter is entered, and then
enter the next one.

Predictive input
1. Press the keys labeled with the letters required to spell the desired word once
according to the spelling sequence of the word. As you enter letters, the phone
attempts to predict the desired word and displays candidate words.
2. Press
3. Press

/

to scroll to the desired word.
to enter the word followed by a space.

Number input
 In 123 input mode, enter a desired number by pressing the number key.
 In traditional input mode, press and hold corresponding number key to enter

numbers or press a number key repeatedly until the corresponding number
appears.

9 Security
Setting the keypad lock
In standby mode, press and hold # key to lock the keypad. In this case, you can only
dial emergency numbers and answer incoming calls.
and then * key to unlock the keypad.
In standby mode, press
Select Settings > Handset > Security > Keypad lock to set the keypad lock. If
automatic keypad lock function is enabled, the keypad will be automatically locked
when the standby time exceeds the preset period in standby mode.
10

PIN and PUK
Personal identification number (PIN) code helps effectively prevent unauthorized use
of your SIM card. Personal unblocking key (PUK) code helps change the locked PIN
code. If you enter the wrong PIN code for three times, your SIM card will be locked.
In this case, you need to enter the PUK code to unblock the locked PIN code. Please
note that if you enter the wrong PUK code for ten times, your SIM card will be
permanently locked, you need to consult your service provider to replace your SIM
card. PIN code and PUK code are provided together with the SIM card. For details,
consult your service provider.

10 FAQs
If problems occur during the use of the phone, refer to the following sections for a
proper solution. If a problem persists, contact your phone vendor.

What can I do if F688 cannot be powered on?
1. Remove the battery cover and check whether the battery is installed properly.
2. If the battery is properly installed, a possible cause for the problem is that the
battery power is low. Charge the battery, and then try to power on the phone.

What can I do if no information is displayed on the
screen?
If the phone is not used for a long time and the battery runs out of power, the phone
may not display any information when it is being charged. This is a normal
phenomenon. The phone can be powered on after the battery is charged for a while.

What can I do if battery cannot be charged?
1.
2.
3.
4.

Check that the handset is properly connected to the base.
Check that the base and the power adapter are connected properly.
Check that the power adapter and the power socket are connected properly.
Replace the power adapter or the battery with a new one of the same model.

What can I do if the signal reception is poor?
1. Check that the SIM card is installed properly.
2. Place the phone at a location where strong signals can be received.
11

What can I do if the in-call volume is too high or
too low?
During a call, press navigation keys to adjust the volume.

11 For more help
Please visit http://consumer.huawei.com/en/support/hotline for recently updated
hotline and email address in your country or region.

12 Safety information
This section contains important information about the operation of your device. It
also contains information about how to use the device safely. Read this information
carefully before using your device.

Electronic device
Do not use your device if using the device is prohibited. Do not use the device if doing
so causes danger or interference with other electronic devices.

Interference with medical equipment
 Follow rules and regulations set forth by hospitals and health care facilities. Do not

use your device where prohibited.
 Some wireless devices may affect the performance of hearing aids or pacemakers.

Consult your service provider for more information.
 Pacemaker manufacturers recommend that a minimum distance of 15 cm be

maintained between a device and a pacemaker to prevent potential interference
with the pacemaker. If using a pacemaker, hold the device on the side opposite the
pacemaker and do not carry the device in your front pocket.

Areas with flammables and explosives
 Do not use the device where flammables or explosives are stored (in a gas station,

oil depot, or chemical plant, for example). Using your device in these environments
increases the risk of explosion or fire. In addition, follow the instructions indicated
in text or symbols.
 Do not store or transport the device in containers with flammable liquids, gases, or
explosives.

12

Traffic security
 Observe local laws and regulations while using the device. To reduce the risk of

accidents, do not use your wireless device while driving.
 Concentrate on driving. Your first responsibility is to drive safely.
 Do not hold the device while driving. Use hands-free accessories.
 When you must make or answer a call, pull off the road safely and park the vehicle

first.
 RF signals may affect the electronic systems of motor vehicles. For more

information, consult the vehicle manufacturer.
 Do not place the device over the air bag or in the air bag deployment area in a

motor vehicle. Doing so may hurt you because of the strong force when the air
bag inflates.
 Do not use your device while flying in an aircraft or immediately before boarding.
Using wireless devices in an aircraft may disrupt wireless networks, present a
hazard to aircraft operation, or be illegal.

Operating environment
 Avoid dusty, damp, or dirty environments. Avoid magnetic fields. Using the device

in these environments may result in circuit malfunctions.
 Before connecting and disconnecting cables, stop using the device and disconnect

it from the power supply. Ensure that your hands are dry during operation.
 Place the device on a stable surface.
 Keep the device away from electronic appliances that generate strong magnetic or

electric fields, such as a microwave oven or refrigerator.
 During thunderstorms, power off your device and remove all cables connected to it

to protect against lightning strikes.
 Do not use your device during thunderstorms to protect your device against any

danger caused by lightning.
 Ideal operating temperatures are 0°C to 40°C. Ideal storage temperatures are

-20°C to +70°C. Extreme heat or cold may damage your device or accessories.
 Keep the device and accessories in a well-ventilated and cool area away from

direct sunlight. Do not enclose or cover your device with towels or other objects.
Do not place the device in a container with poor heat dissipation, such as a box or
bag.
 Do not expose your device to direct sunlight (such as on a car dashboard) for
prolonged periods.
 To protect your device or accessories from fire or electrical shock hazards, avoid
rain and moisture.
 Keep the device away from sources of heat and fire, such as a heater, microwave
oven, stove, water heater, radiator, or candle.
13

 Do not place any object, such as a candle or a water container, on the device. If










any foreign object or liquid enters the device, immediately stop using it, power it
off, and remove all cables connected to it. Then, contact an authorized service
center.
Do not block device openings. Reserve a minimum of 10 cm around the device to
dissipate heat.
Do not place sharp metal objects, such as pins, near the earpiece or speaker. The
earpiece may attract these objects and result in injury.
Stop using your device or applications for a while if the device is overheated. If skin
is exposed to an overheated device for an extended period, low temperature burn
symptoms, such as red spots and darker pigmentation, may occur.
Do not touch the device's antenna. Otherwise, communication quality may be
reduced.
Do not allow children or pets to bite or suck the device or accessories. Doing so
may result in damage or explosion.
Observe local laws and regulations, and respect the privacy and legal rights of
others.
Keep the device in a place with good reception. The distance between the device
and other metal materials (such as metal brackets or metal doors and windows)
should be greater than 25 cm and the distance between the device should be
greater than 30 cm.

Child's safety
 Comply with all precautions with regard to child's safety. Letting children play with

the device or its accessories may be dangerous. The device includes detachable
parts that may present a choking hazard. Keep away from children.
 The device and its accessories are not intended for use by children. Children should
only use the device with adult supervision.

Accessories
 Using an unapproved or incompatible power adapter, charger or battery may cause

fire, explosion or other hazards.
 Choose only accessories approved for use with this model by the device

manufacturer. The use of any other types of accessories may void the warranty,
may violate local regulations and laws, and may be dangerous. Please contact your
retailer for information about the availability of approved accessories in your area.

Charger safety
 For pluggable devices, the socket-outlet shall be installed near the devices and shall

be easily accessible.
 Unplug the charger from electrical outlets and the device when not in use.
 Do not drop or cause an impact to the charger.

14

 If the power cable is damaged (for example, the cord is exposed or broken), or the








plug loosens, stop using it at once. Continued use may lead to electric shocks,
short circuits, or fire.
Do not touch the power cord with wet hands or pull the power cord to disconnect
the charger.
Do not touch the device or the charger with wet hands. Doing so may lead to
short circuits, malfunctions, or electric shocks.
If your charger has been exposed to water, other liquids, or excessive moisture,
take it to an authorized service center for inspection.
Ensure that the charger meets the requirements of Clause 2.5 in IEC609501/EN60950-1/UL60950-1 and has been tested and approved according to national
or local standards.
Connect the device only to products with the USB-IF logo or with USB-IF
compliance program completion.

Battery safety
 Do not connect battery poles with conductors, such as keys, jewelry, or other

metal materials. Doing so may short-circuit the battery and cause injuries or burns.
 Keep the battery away from excessive heat and direct sunlight. Do not place it on













or in heating devices, such as microwave ovens, stoves, or radiators. Batteries may
explode if overheated.
Do not attempt to modify or remanufacture the battery, insert foreign objects into
it, or immerse or expose it to water or other liquids. Doing so may lead to fire,
explosion, or other hazards.
If the battery leaks, ensure that the electrolyte does not make direct contact with
your skins or eyes. If the electrolyte touches your skins or splashes into your eyes,
immediately flush with clean water and consult a doctor.
In case of battery deformation, color change, or overheating while charging or
storing, immediately stop using the device and remove the battery. Continued use
may lead to battery leakage, fire, or explosion.
Do not put batteries in fire as they may explode. Damaged batteries may also
explode.
Dispose of used batteries in accordance with local regulations. Improper battery
use may lead to fire, explosion, or other hazards.
Do not allow children or pets to bite or suck the battery. Doing so may result in
damage or explosion.
Do not smash or pierce the battery, or expose it to high external pressure. Doing so
may lead to a short circuit or overheating.
Do not drop the device or battery. If the device or battery is dropped, especially on
a hard surface, it may be damaged.
15

 If the device standby time shortens significantly, replace the battery.

Cleaning and maintenance
 During storage, transportation, and operation of the device, keep it dry and

protect it from collision.
 Keep the device and accessories dry. Do not attempt to dry it with an external heat

source, such as a microwave oven or hair dryer.
 Do not expose your device or accessories to extreme heat or cold. These

environments may interfere with proper function and may lead to fire or explosion.
 Avoid collision, which may lead to device malfunctions, overheating, fire, or

explosion.
 If the device is not going to be used for an extended period of time, power it off,

and remove all cables connected to it.
 If anything unusual occurs (for example, if the device emits smoke or any unusual











sound or smell), immediately stop using it, power it off, remove all cables
connected to it, and contact an authorized service center.
Do not trample, pull, or excessively bend any cable. Doing so may damage the
cable, causing the device to malfunction.
Before you clean or maintain the device, stop using it, stop all applications, and
disconnect all cables connected to it.
Do not use any chemical detergent, powder, or other chemical agents (such as
alcohol and benzene) to clean the device or accessories. These substances may
cause damage to parts or present a fire hazard. Use a clean, soft, and dry cloth to
clean the device and accessories.
Do not place magnetic stripe cards, such as credit cards and phone cards, near the
device for extended periods of time. Otherwise the magnetic stripe cards may be
damaged.
Do not dismantle or remanufacture the device and its accessories. This voids the
warranty and releases the manufacturer from liability for damage. In case of
damage, contact an authorized service center for assistance or repair.
If the device screen is broken in a collision, immediately stop using the device. Do
not touch or attempt to remove the broken parts. Promptly contact an authorized
service center.

Emergency calls
The availability of emergency calls is subject to your cellular network quality, service
provider policy, and local laws and regulations. Never rely solely on your device for
critical communications like medical emergencies.

16

Disposal and recycling information
This symbol (with or without a solid bar) on the device, batteries (if
included), and/or the packaging, indicates that the device and its electrical
accessories (for example, a headset, adapter, or cable) and batteries
should not be disposed of as household garbage. These items should not
be disposed of as unsorted municipal waste and should be taken to a
certified collection point for recycling or proper disposal.
For more detailed information about device or battery recycling, contact your local
city office, household waste disposal service, or retail store.
Disposal of the device and batteries (if included) is subject to WEEE Directive Recast
(Directive 2012/19/EU) and Battery Directive (Directive 2006/66/EC). The purpose of
separating WEEE and batteries from other waste is to minimize the potential
environmental impacts and human health risk of any hazardous substances that may
be present.

Reduction of hazardous substances
This device is compliant with the REACH Regulation [Regulation (EC) No 1907/2006]
and RoHS Directive Recast (Directive 2011/65/EU). Batteries (if included) are compliant
with the Battery Directive (Directive 2006/66/EC). For up-to-date information about
REACH and RoHS compliance, please visit the web site
http://consumer.huawei.com/certification.

EU regulatory conformance
RF exposure requirements
The device complies with RF specifications when used near your ear. Ensure that the
device accessories, such as a device case and device holster, are not composed of
metal components. Keep the device away from your body to meet the distance
requirement.
Certification information (SAR)
This device meets guidelines for exposure to radio waves.
Your device is a low-power radio transmitter and receiver. As recommended by
international guidelines, the device is designed not to exceed the limits for exposure
to radio waves. These guidelines were developed by the International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), an independent scientific organization,
and include safety measures designed to ensure the safety of all users, regardless of
age and health.
The Specific Absorption Rate (SAR) is the unit of measurement for the amount of
radio frequency energy absorbed by the body when using a device. The SAR value is
determined at the highest certified power level in laboratory conditions, but the
actual SAR level during operation can be well below the value. This is because the
device is designed to use the minimum power required to reach the network.
17

The SAR limit adopted by Europe is 2.0 W/kg averaged over 10 grams of tissue, and
the highest SAR value for this device complies with this limit.
The highest SAR value reported for this device type when tested at the ear is 0.010
W/kg
Statement
Hereby, Huawei Technologies Co., Ltd. declares that this device is in compliance with
the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
For the declaration of conformity, visit the web site
http://consumer.huawei.com/certification.
The following marking is included in the product:

This device may be operated in all member states of the EU.
Observe national and local regulations where the device is used.
This device may be restricted for use, depending on the local network.

13 Legal Notice
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. All rights reserved.
No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any
means without prior written consent of Huawei Technologies Co., Ltd. and its
affiliates ("Huawei").
The product described in this manual may include copyrighted software of Huawei
and possible licensors. Customers shall not in any manner reproduce, distribute,
modify, decompile, disassemble, decrypt, extract, reverse engineer, lease, assign, or
sublicense the said software, unless such restrictions are prohibited by applicable laws
or such actions are approved by respective copyright holders.

Trademarks and Permissions
,
, and
are trademarks or registered trademarks of Huawei
Technologies Co., Ltd.
Other trademarks, product, service and company names mentioned may be the
property of their respective owners.

18

Notice
Some features of the product and its accessories described herein rely on the software
installed, capacities and settings of local network, and therefore may not be activated
or may be limited by local network operators or network service providers.
Thus, the descriptions herein may not exactly match the product or its accessories
which you purchase.
Huawei reserves the right to change or modify any information or specifications
contained in this manual without prior notice and without any liability.

DISCLAIMER
ALL CONTENTS OF THIS MANUAL ARE PROVIDED "AS IS". EXCEPT AS REQUIRED BY
APPLICABLE LAWS, NO WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE MADE IN RELATION TO THE
ACCURACY, RELIABILITY OR CONTENTS OF THIS MANUAL.
TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL
HUAWEI BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, OR LOSS OF PROFITS, BUSINESS, REVENUE, DATA, GOODWILL SAVINGS
OR ANTICIPATED SAVINGS REGARDLESS OF WHETHER SUCH LOSSES ARE
FORSEEABLE OR NOT.
THE MAXIMUM LIABILITY (THIS LIMITATION SHALL NOT APPLY TO LIABILITY FOR
PERSONAL INJURY TO THE EXTENT APPLICABLE LAW PROHIBITS SUCH A LIMITATION)
OF HUAWEI ARISING FROM THE USE OF THE PRODUCT DESCRIBED IN THIS MANUAL
SHALL BE LIMITED TO THE AMOUNT PAID BY CUSTOMERS FOR THE PURCHASE OF
THIS PRODUCT.

Import and Export Regulations
Customers shall comply with all applicable export or import laws and regulations and
be responsible to obtain all necessary governmental permits and licenses in order to
export, re-export or import the product mentioned in this manual including the
software and technical data therein.

Privacy Policy
To better understand how we protect your personal information, please see the
privacy policy at http://consumer.huawei.com/privacy-policy.

19



Source Exif Data:
File Type            : PDF
File Type Extension       : pdf
MIME Type            : application/pdf
PDF Version           : 1.6
Linearized           : Yes
Author             : 
Create Date           : 2015:05:27 14:57:00+08:00
Modify Date           : 2015:05:27 15:22:22+08:00
Tagged PDF           : Yes
XMP Toolkit           : Adobe XMP Core 5.2-c001 63.139439, 2010/09/27-13:37:26
Metadata Date          : 2015:05:27 15:22:22+08:00
Creator Tool          : Acrobat PDFMaker 10.0 Word 版
Document ID           : uuid:6abc0726-9b0a-48c0-b64e-13f170c5dc06
Instance ID           : uuid:c50aa2f2-fb2a-47a5-8fb2-385ab6257c82
Format             : application/pdf
Title              : 
Creator             : 
Producer            : Adobe PDF Library 10.0
Page Layout           : OneColumn
Page Count           : 60
EXIF Metadata provided by EXIF.tools

Navigation menu