Canon MP550 Series On Screen Manual User To The 5cf509d0 80a8 43bf A1e2 Bc6a80104eb3

User Manual: Canon MP550 to the manual

Open the PDF directly: View PDF PDF.
Page Count: 886 [warning: Documents this large are best viewed by clicking the View PDF Link!]

Cum se utilizează acest manual
Imprimarea acestui manual
MC-3936-V1.00
Ghid de bază
Descrie pe scurt acest
produs.
Ghid avansat
Descrie în detaliu funcţiile
acestui produs.
Depanarea
Pagina 1 din 886 paginiCanon MP550 series On-screen Manual
Cum se utilizează acest manual
Imprimarea acestui manual
MP-3453-V1.00
Ghid avansat
Cuprins
Privire de ansamblu asupra aparatului
Componentele principale
Cum să navigaţi prin meniuri pe LCD
Imprimarea de pe o cartelă de memorie
Imprimarea fotografiilor salvate pe o cartelă de
memorie/unitate flash USB
Utilizarea diferitelor funcţii
Introducerea cartelei de memorie
Introducerea unităţii flash USB
Copierea
Efectuarea de copii
Utilizarea diferitelor funcţii de copiere
Imprimarea fotografiilor imprimate
Reimprimarea fotografiilor imprimate
Utilizarea diferitelor funcţii
Scanarea
Trimiterea datelor scanate pe computer
Utilizarea diferitelor funcţii de scanare
Imprimarea de pe computerul
dumneavoastră
Imprimarea fotografiilor (Easy-PhotoPrint EX)
Imprimarea documentelor (Windows)
Imprimarea documentelor (Macintosh)
Alte utilizări
Imprimarea formularelor şablon cum ar fi hârtia
de caiet
Imprimare directă de fotografii de pe camera
digitală sau telefonul mobil
Setările aparatului
Aplicaţii software utile
Încărcarea hârtiei / documentelor
originale
Încărcarea hârtiei
Încărcare documente originale
Întreţinere de rutină
Înlocuirea unui rezervor de cerneală
Când imprimarea devine ştearsă sau culorile
sunt incorecte
Curăţarea rolei de alimentare cu hârtie
Curăţarea tamponului din casetă
Anexă
Limitări legale privind utilizarea produsului
dumneavoastră şi utilizarea imaginilor
Sfaturi pentru utilizarea aparatului
dumneavoastră
Pagina 2 din 886 paginiMP550 series Ghid de bază
Ghid avansat Depanarea
Cuprins > Privire de ansamblu asupra aparatului
Privire de ansamblu asupra aparatului
Această secţiune prezintă denumirile componentelor aparatului şi descrie operaţiile de bază pe care
trebuie să le cunoaşteţi înainte de a-l utiliza.
Componentele principale
Vizualizare frontală
Vedere din spate
Vedere din interior
Panoul de operare
Cum să navigaţi prin meniuri pe LCD
Selectarea meniurilor pe ecranul ACASĂ
Selectarea elementelor de setare
Alte operaţii
În partea superioară a paginii
Pagina 3 din 886 paginiPrivire de ansamblu asupra aparatului
Ghid avansat Depanarea
Cuprins > Privire de ansamblu asupra aparatului > Componentele principale
Componentele principale
Vizualizare frontală
Vedere din spate
Vedere din interior
Panoul de operare
Vizualizare frontală
(1) Capacul pentru documente
Deschideţi pentru a încărca un document original pe sticla plată.
(2) Suportul pentru hârtie
Ridicaţi-l şi înclinaţi-l pe spate pentru a încărca hârtia în tava din spate.
(3) Ghidajele hârtiei
Deplasaţi-le prin glisare pentru a le alinia cu ambele părţi ale stivei de hârtie.
(4) Tava din spate
Încărcaţi hârtie fotografică sau plicuri ce pot fi utilizate la aparat. Două sau mai multe foi de aceeaşi
dimensiune şi de acelaşi tip de hârtie pot fi încărcate simultan şi preluate automat una câte una.
Consultaţi
.
(5) LCD (Ecran cu cristale lichide)
Afişează mesajele, selecţiile meniului şi starea de operare. De asemenea, puteţi să examinaţi fotografiile pe
LCD înaintea imprimării.
Notă
Ecranul LCD se stinge dacă aparatul nu este utilizat timp de aproximativ cinci minute.
Pentru a reporni ecranul, apăsaţi orice buton cu excepţia butonului ACTIVARE (ON) sau
executaţi operaţia de imprimare.
Pagina 4 din 886 paginiComponentele principale
(6) Panoul de operare
Utilizaţi-l pentru a modifica setările sau pentru a manevra aparatul.
Consultaţi Panoul de operare.
(7) Capac de slot pentru cartelă
Deschideţi-l pentru a introduce o cartelă de memorie.
Consultaţi Introducerea cartelei de memorie.
(8) Portul de imprimare directă
Pentru a imprima direct, conectaţi un dispozitiv compatibil PictBridge, cum ar fi o cameră digitală sau unitatea
opţională Bluetooth BU-30*.
Consultaţi Imprimare directă de fotografii de pe camera digitală sau telefonul mobil .
De asemenea, puteţi introduce o unitate flash USB în acest port.
Consultaţi Introducerea unităţii flash USB.
* În funcţie de legislaţia şi de reglementările locale, unitatea Bluetooth nu este disponibilă în unele ţări sau
regiuni. Pentru detalii, contactaţi centrul de service.
Avertisment
Nu conectaţi niciun alt echipament, cu excepţia dispozitivelor compatibile PictBridge, a
unităţii opţionale Bluetooth Unit BU-30 şi a unităţii USB flash la portul de imprimare directă al
aparatului. Acest lucru prezintă risc de incendiu, şocuri electrice sau deteriorare a
aparatului.
Important
Nu atingeţi carcasa metalică.
(9) Tava de ieşire a hârtiei
Se deschide automat la iniţierea imprimării sau copierii şi foaia de hârtie imprimată este evacuată.
(10) Extensia tăvii de ieşire
Deschideţi extensia pentru a susţine foile imprimate. Deschideţi-o în timpul imprimării sau copierii.
(11) Sticla plată
Încărcaţi un original pentru copiere sau scanare.
(12) Casetă
Încărcaţi hârtie simplă de dimensiuni A4, B5, A5, sau Scrisoare şi introduceţi-o în aparat. Două sau mai
multe foi de hârtie simplă de aceeaşi dimensiune pot fi încărcate simultan şi alimentate automat una câte
una.
Consultaţi
.
Vedere din spate
Pagina 5 din 886 paginiComponentele principale
(13) Port USB
Introduceţi cablul USB pentru a conecta aparatul la un computer.
Important
Nu atingeţi carcasa metalică.
Nu conectaţi şi nici nu deconectaţi cablul USB în timp ce aparatul imprimă sau scanează
documente originale cu computerul.
(14) Capacul din spate
Demontaţi-l pentru a îndepărta hârtia blocată.
(15) Conectorul cablului de alimentare
Conectaţi la priză cablul de alimentare furnizat.
Vedere din interior
(16) Lămpi de cerneală
Se aprind sau clipesc în roşu pentru a indica starea rezervoarelor de cerneală.
Consultaţi
Verificarea nivelului de cerneală
.
(17) Manetă de blocare a capului de imprimare
Blochează capul de imprimare pe poziţie.
Important
Nu ridicaţi această manetă după instalarea capului de imprimare.
(18) Suportul capului de imprimare
Instalaţi capul de imprimare.
(19) Unitate de scanare (Capac)
Scanează documente originale. Deschideţi-o pentru a înlocui rezervoarele de cerneală, pentru a verifica
lămpile de cerneală sau pentru a îndepărta hârtia blocată în interiorul aparatului. Când deschideţi unitatea de
scanare (capacul), ridicaţi-o cu capacul pentru documente închis.
(20) Slot pentru cartelă
Pagina 6 din 886 paginiComponentele principale
Introduceţi o cartelă de memorie.
Consultaţi Introducerea cartelei de memorie.
(21) Lampa Acces
Se aprinde sau clipeşte pentru a indica starea cartelei de memorie.
Consultaţi Introducerea cartelei de memorie.
Notă
Pentru detalii privind instalarea capului de imprimare şi a rezervoarelor de cerneală, consultaţi
manualul tipărit: Ghid de iniţiere .
Panoul de operare
(1) butonul ACTIVARE (ON)
Opreşte sau porneşte imprimanta. Înainte de a porni imprimanta, asiguraţi-vă că aţi închis capacul
documentelor.
Important
Deconectarea alimentării
Când deconectaţi fişa de alimentare după ce aţi oprit alimentarea, nu uitaţi să vă asiguraţi
că lampa Alimentare (Power) este stinsă. Dacă deconectaţi fişa de alimentare de la
priza de perete în timp ce lampa Alimentare (Power) este aprinsă sau clipeşte, este
posibil ca aparatul să nu mai poată imprima corect, deoarece capul de imprimare nu este
protejat.
(2) Butoane pentru navigare prin meniuri pe LCD
Consultaţi Cum să navigaţi prin meniuri pe LCD .
(3) Butoanele [+] [-]
Specifică numărul de copii care vor fi copiate sau imprimate.
(4) Butonul Oprire (Stop)
Revocă operaţia de imprimare, copiere sau scanare în curs.
(5) Lampa Alarmă (Alarm)
Se aprinde sau clipeşte în portocaliu când survine o eroare, cum ar fi terminarea hârtiei sau a cernelii.
(6) Lampa Alimentare (Power)
Este aprinsă în verde după ce clipeşte la pornirea alimentării.
(7) Butonul Culoare (Color)
Porneşte imprimarea, copierea sau scanarea color.
(8) Butonul Negru (Black)
Porneşte copierea, scanarea etc. alb-negru.
Pagina 7 din 886 paginiComponentele principale
(9) Butonul OK
Selectează un meniu sau un element de setare. Consultaţi Cum să navigaţi prin meniuri pe LCD .
Soluţionează o eroare apărută în cursul imprimării sau reia funcţionarea normală a aparatului după
îndepărtarea hârtiei blocate.
În partea superioară a paginii
Pagina 8 din 886 paginiComponentele principale
Ghid avansat Depanarea
Cuprins > Privire de ansamblu asupra aparatului > Cum să navigaţi prin meniuri pe LCD
Cum să navigaţi prin meniuri pe LCD
Acest aparat vă permite să imprimaţi fotografii de pe o cartelă de memorie sau de pe o unitate flash
USB, să efectuaţi copii sau să scanaţi documente originale fără ajutorul unui computer. Pentru a acţiona
aparatul, puteţi să răsuciţi Rotiţa de derulare rapidă de pe panoul de operare sau puteţi să apăsaţi unul
din butoanele , , sau de pe Rotiţa de derulare rapidă pentru a naviga prin meniuri sau pentru
a selecta elemente de setare de pe LCD, apoi să apăsaţi butonul OK.
Această secţiune descrie procedura de bază de operare pentru a naviga prin meniuri pe ecranul ACASĂşi
pentru a selecta elemente de setare necesare pentru imprimare.
Utilizarea Rotiţei de derulare rapidă (B)
Rotiţa de derulare rapidă este utilizată pentru a selecta meniuri sau elemente de setare.
Rotiţa de derulare rapidă poate fi utilizată în două moduri. Puteţi să acţionaţi aparatul prin oricare
metodă.
(D) Răsuciţi cu degetul Rotiţa de derulare rapidă pentru a selecta elemente.
Sau
(E) Pentru a selecta elemente, apăsaţi butoanele , , sau .
Când în acest ghid este specificat că se poate unul din butoanele , , sau , acest lucru este
descris şi în procedura de operare, adică Rotiţa de derulare rapidă (butonul sau )”.
Selectarea meniurilor pe ecranul ACASĂ
Ecranul ACASĂ va apărea atunci când se porneşte alimentarea sau se apasă butonul ACASĂ (HOME).
Pentru a începe imprimarea de fotografii de pe o cartelă de memorie sau de pe o unitate flash USB,
copierea sau scanarea, selectaţi meniurile de pe ecranul ACASĂ.
1. Apăsaţi butonul ACASĂ (HOME) (A).
Va apărea ecranul
ACASĂ.
Pagina 9 din 886 paginiCum să navigaţi prin meniuri pe LCD
2. Răsuciţi Rotiţa de derulare rapidă (B) pentru a selecta meniul pe care doriţi să îl
utilizaţi şi apăsaţi butonul OK (C).
De asemenea, pentru a selecta meniul puteţi să utilizaţi butonul sau de la Rotiţa de derulare rapidă (B).
Va apărea ecranul meniului selectat.
Pe ecranul ACASĂ sunt disponibile următoarele meniuri.
Copy :Puteţi să modificaţi scara de copiere sau să ştergeţi cadrul întunecat sau
porţiunea de legare la copierea unei cărţi. De asemenea, puteţi să copiaţi un
document original în aspecte diferite.
Consultaţi Copierea.
Memory card
:
Puteţi imprima fotografii salvate pe o cartelă de memorie a camerei digitale
sau pe o unitate flash USB.
Consultaţi Imprimarea de pe o cartelă de memorie .
Easy photo
reprint :
Puteţi să scanaţi fotografii imprimate şi să le imprimaţi cu uşurinţă. De
asemenea, puteţi să specificaţi numărul de copii pentru fiecare fotografie.
Consultaţi Imprimarea fotografiilor imprimate .
Settings :Puteţi să menţineţi starea aparatului, să modificaţi setările aparatului sau să
imprimaţi formulare şablon cum ar fi hârtie de caiet etc.
Consultaţi Când imprimarea devine ştearsă sau culorile sunt incorecte ,
Curăţarea rolei de alimentare cu hârtie , Setările aparatului sau Imprimarea
formularelor şablon cum ar fi hârtia de caiet .
Photo index
sheet :
Puteţi imprima cu uşurinţă fotografii de pe o cartelă de memorie sau de pe o
unitate flash USB folosind fişa index de fotografii.
Consultaţi Utilizarea fişei index de fotografii pentru imprimare .
Scan :Cu ajutorul panoului de operare, puteţi să trimiteţi datele scanate pe computer
sau să le salvaţi pe o cartelă de memorie sau pe o unitate flash USB
introdusă în aparat.
Consultaţi Scanarea.
Selectarea elementelor de setare
Ecranul afişat diferă în funcţie de meniul selectat, dar operaţia este aceeaşi.
Această secţiune descrie procedura de selectare a unui element de setare, utilizând ca şi exemplu
operaţia pentru modificarea calităţii de imprimare în ecranul de confirmare a imprimării din Select and
print din meniul Memory card.
1. Utilizaţi Rotiţa de derulare rapidă (butonul sau ) (B) pentru a selecta
Standard, apoi apăsaţi butonul OK (C).
Pagina 10 din 886 paginiCum să navigaţi prin meniuri pe LCD
2. Utilizaţi Rotiţa de derulare rapidă (butonul sau ) pentru a selecta High(quality-
priority), apoi apăsaţi butonul OK.
Ecranul va reveni la ecranul de confirmare a imprimării Select and print.
Alte operaţii
Selectarea elementelor de la baza ecranului LCD
Puteţi utiliza cele două butoane Funcţie (F) pentru a selecta elementele afişate la baza ecranului
LCD.
Puteţi să apăsaţi butonul Funcţie din dreapta pentru a selecta elementul din dreapta sau butonul
Pagina 11 din 886 paginiCum să navigaţi prin meniuri pe LCD
Funcţie pentru a selecta elementul din stânga. Elementele afişate vor diferi în funcţie de ecran.
Revenirea la ecranul anterior
Puteţi apăsa butonul
Înapoi (Back)
(G) pentru a reveni la ecranul anterior.
Efectuarea funcţiilor utilizate frecvent cu operare uşoară
Puteţi să utilizaţi butonul NAVI (H) pentru a efectua cu uşurinţă funcţiile utilizate frecvent, doar prin
urmarea instrucţiunilor afişate pe ecran. De asemenea, puteţi afişa informaţiile despre funcţii sau
instrucţiunile privind modul de încărcare a hârtiei.
1. Apăsaţi butonul NAVI (H).
Va apărea ecranul NAVI.
Notă
Dacă apăsaţi butonul
Înapoi (Back)
în timpul afişării ecranului NAVI, va apărea ecranul
ACASĂ.
2. Utilizaţi Rotiţa de derulare rapidă (butonul sau ) pentru a selecta elementul,
apoi apăsaţi butonul OK.
Urmaţi instrucţiunile de pe LCD.
Revocarea imprimării, copierii sau scanării
Puteţi apăsa butonul Oprire (Stop) (I) pentru a revoca o imprimare, copiere sau scanare în curs.
În partea superioară a paginii
Pagina 12 din 886 paginiCum să navigaţi prin meniuri pe LCD
Ghid avansat Depanarea
Cuprins > Imprimarea de pe o cartelă de memorie
Imprimarea de pe o cartelă de memorie
Puteţi să examinaţi fiecare fotografie de pe o cartelă de memorie sau de pe o unitate flash USB pentru a
selecta şi imprima fotografia dorită.
De asemenea, puteţi să imprimaţi fotografiile preferate în diverse aspecte sau să le utilizaţi pentru a
realiza un calendar sau un autocolant.
Imprimarea fotografiilor salvate pe o cartelă de memorie/unitate flash USB
Modificarea setărilor
Utilizarea diferitelor funcţii
Imprimarea fotografiilor cu aspecte diferite
Modificarea afişajului
Trunchierea fotografiilor / Căutarea fotografiilor după dată
Corectarea imaginilor
Imprimarea fotografiilor după data realizării sau după numărul de fişier
Introducerea cartelei de memorie.
Înainte de introducerea cartelei de memorie.
Introducerea cartelei de memorie.
Scoaterea cartelei de memorie.
Introducerea unităţii flash USB
Introducerea unităţii flash USB
Îndepărtarea unităţii flash USB
În partea superioară a paginii
Pagina 13 din 886 paginiImprimarea de pe o cartelă de memorie
Ghid avansat Depanarea
Cuprins > Imprimarea de pe o cartelă de memorie > Imprimarea fotografiilor salvate pe o cartelă de memorie/unitate
flash USB
Imprimarea fotografiilor salvate pe o cartelă de memorie/
unitate flash USB
Examinaţi fiecare fotografie de pe cartela de memorie sau de pe unitatea flash USB pentru a selecta şi
imprima fotografia dorită.
Această secţiune descrie procedura de imprimare a fotografiilor fără chenar pe hârtie fotografică de
dimensiuni 4" x 6" / 10 x 15 cm.
Pentru această operaţie, consultaţi notele şi procedurile de operare descrise în pagina de referinţă.
Trebuie să pregătiţi:
O cartelă de memorie cu fotografii salvate. Consultaţi
Înainte de introducerea cartelei de memorie
.
O unitate flash USB cu fotografii salvate. Consultaţi Introducerea unităţii flash USB .
Hârtie pentru imprimarea fotografiilor. Consultaţi Tipuri de suport pe care le puteţi utiliza .
1. Pregătiţi-vă pentru imprimare.
(1) Porniţi alimentarea.
Consultaţi Panoul de operare.
(2) Încărcaţi hârtia.
Consultaţi
.
Acum încărcaţi hârtie fotografică 4" x 6" / 10 x 15 în tava din spate.
Notă
Încărcaţi hârtie simplă format A4 sau Letter în casetă. Încărcaţi alte dimensiuni sau tipuri de
hârtie în tava din spate.
Pagina 14 din 886 paginiImprimarea fotografiilor salvate pe o cartelă de memorie/unitate flash USB
(3) Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.
2. Introduceţi o cartelă de memorie sau o unitate flash USB.
(1) Selectaţi Memory card în ecranul ACASĂ, apoi apăsaţi butonul OK.
Consultaţi Selectarea meniurilor pe ecranul ACASĂ.
(2) Selectaţi Select and print , apoi apăsaţi butonul OK.
(3) Introduceţi cartela de memorie sau unitatea flash USB.
Cartelă de memorie:
Introduceţi-o în slotul pentru cartelă CU FAŢA CU ETICHETĂ SPRE STÂNGA. Pentru tipurile de cartele de
memorie compatibile cu aparatul şi locaţiile pentru a le introduce, consultaţi Introducerea cartelei de memorie .
Unitate flash USB:
Introduceţi-o în portul de imprimare directă. Consultaţi Introducerea unităţii flash USB .
Va apărea ecranul de selectare a fotografiilor.
Pagina 15 din 886 paginiImprimarea fotografiilor salvate pe o cartelă de memorie/unitate flash USB
(A) Unitate flash USB
(B) Cartelă de memorie
Notă
De asemenea, ecranul poate fi modificat din ecranul de selectare a fotografiei din Select
and print pentru Memory card prin introducerea unei cartele de memorie sau a unei unităţi
flash USB când apare ecranul ACASĂ sau oricare dintre ecranele Copy şi Easy photo
reprint.
Mai puteţi selecta şi alte funcţii utile de imprimare în afară de Select and print.
Consultaţi Utilizarea diferitelor funcţii .
Nu introduceţi simultan cartela de memorie şi unitatea flash USB. De asemenea, nu
introduceţi simultan două cartele de memorie.
Când Read/write attribute s-a setat pe Writable from PC, nu puteţi să imprimaţi date de
imagine de pe cartela de memorie utilizând panoul de operare de la aparat. Pentru a
imprima date de imagine de pe cartela de memorie, selectaţi setările Advanced în Device
settings din Settings de pe ecranul ACASĂ, apoi setaţi Read/write attribute pe Not
writable from PC.
*Datele de imagine de pe unitatea flash USB pot fi imprimate.
Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat .
3. Selectaţi fotografiile pe care doriţi să le imprimaţi.
(1) Utilizaţi Rotiţa de derulare rapidă (butonul sau ) (A) pentru a afişa
fotografia de imprimat.
Notă
poate apărea pe ecranul LCD în timpul citirii fotografiilor. Dacă utilizaţi Rotiţa de
derulare rapidă (butonul sau ) pentru a afişa fotografia când apare pe LCD,
este posibil ca fotografia dorită să nu fie selectată.
(2) Apăsaţi butonul [+] sau [-] (B) pentru a specifica numărul de copii.
Pagina 16 din 886 paginiImprimarea fotografiilor salvate pe o cartelă de memorie/unitate flash USB
(3) Repetaţi procedurile de la (1) şi (2) pentru a preciza numărul de copii pentru
fiecare fotografie.
Notă
Alte opţiuni
Pentru a modifica afişajul fotografiilor, consultaţi Modificarea afişării.
Pentru a trunchia fotografii (Trimming), consultaţi Trunchierea fotografiilor / Căutarea
fotografiilor după dată.
Pentru a căuta fotografii după o dată specificată (Search), consultaţi Trunchierea
fotografiilor / Căutarea fotografiilor după dată.
(4) Apăsaţi butonul OK (C).
Se va afişa ecranul de confirmare a imprimării.
4.
Începeţi imprimarea.
(1) Confirmaţi dimensiunea paginii, tipul de suport, calitatea de imprimare, etc.
Aici confirmăm că dimensiunea 4"x6" (10x15cm) este selectată pentru Page size şi că tipul de hârtie
fotografică încărcată este selectat pentru Media type.
Pentru a modifica setările, utilizaţi Rotiţa de derulare rapidă (butonul sau ) (D) pentru a selecta
elementul de modificat, apoi apăsaţi butonul OK (E).
Consultaţi Selectarea elementelor de setare şi Modificarea setărilor .
Notă
Când Plain paper s-a selectat pentru Media type, iar A4 sau 8.5"x11" (LTR) pentru Page
size, va apărea Cassette pentru Paper source.
Dacă sunt selectate alte dimensiuni sau tipuri de hârtie, va apărea Rear tray.
Asiguraţi-vă că hârtia selectată este încărcată în sursa de hârtie corectă.
(2) Confirmaţi numărul total de coli care vor fi folosite pentru imprimarea fotografiilor
selectate.
(3) Apăsaţi butonul Funcţie din dreapta (F) pentru a selecta Check photo, apoi
confirmaţi fotografiile selectate şi numărul de copii pentru fiecare fotografie.
Apăsaţi butonul OK (E) pentru a reveni la ecranul de confirmare a imprimării.
Pagina 17 din 886 paginiImprimarea fotografiilor salvate pe o cartelă de memorie/unitate flash USB
(4) Apăsaţi butonul Culoare (Color) (G).
Aparatul începe imprimarea fotografiilor.
Notă
Dacă apăsaţi butonul Funcţie din stânga (H) pentru a selecta Advanced, vor apărea Date
setting, File no. setting and Auto photo fix.
Puteţi corecta fotografiile automat sau manual, dacă selectaţi Auto photo fix.
Consultaţi Utilizarea diferitelor funcţii .
Apăsaţi butonul Oprire (Stop) pentru a revoca imprimarea.
Imprimarea nu va fi iniţiată dacă apăsaţi butonul Negru (Black).
Aveţi posibilitatea să afişaţi ecranul meniului Memory card şi să selectaţi alte funcţii de
imprimare utile, dacă apăsaţi butonul
Înapoi (Back)
după ce imprimarea este finalizată. Dacă
apăsaţi butonul ACASĂ (HOME) sau scoateţi cartela de memorie sau unitatea flash USB, va
apărea ecranul ACASĂ.
Pentru a scoate cartela de memorie, consultaţi Scoaterea cartelei de memorie .
Pentru a îndepărta unitatea flash USB, consultaţi
Îndepărtarea unităţii flash USB
.
Modificarea setărilor
Puteţi utiliza Rotiţa de derulare rapidă (butonul sau ) pentru a modifica setări de imprimare cum ar
fi dimensiunea paginii, tipul de suport sau calitatea imprimării.
Pentru operaţia de setare, consultaţi Selectarea elementelor de setare .
(1) Page size
Selectaţi dimensiunea paginii pentru hârtia de imprimat: 4"x6" (10x15cm), A4 etc.
(2) Media type
Selectaţi tipul de suport pentru hârtia de imprimat: Plus Glossy II, Plain paper etc.
Notă
Dacă nu selectaţi dimensiunea paginii şi tipul de suport corect, este posibil ca aparatul să
alimenteze hârtia de la sursa de hârtie incorectă sau să nu imprime la o calitate de
imprimare corespunzătoare.
Consultaţi Sursa de hârtie pentru încărcarea hârtiei .
Pagina 18 din 886 paginiImprimarea fotografiilor salvate pe o cartelă de memorie/unitate flash USB
(3) Print quality
Ajustaţi calitatea de imprimare: High(quality-priority) sau Standard.
(4) Borderless print
Selectaţi imprimarea cu chenar sau fără chenar: Bordered sau Borderless.
Notă
Când opţiunea Plain paper este selectată pentru Media type, nu puteţi selecta Borderless.
Dacă raportul dintre înălţime şi lăţime diferă de cel al datelor de imagine atunci când s-a
selectat Borderless, este posibil ca o parte din imagine să nu fie imprimată, în funcţie de
dimensiunea suportului utilizat.
(5) Paper source
Sursa de hârtie pentru dimensiunea paginii şi tipul de suport selectate apare pe ecran.
Dacă s-a selectat hârtie simplă de dimensiune A4 sau Letter, va apărea Cassette.
Dacă sunt selectate alte dimensiuni sau tipuri de hârtie, va apărea Rear tray.
Asiguraţi-vă că hârtia selectată este încărcată în sursa de hârtie afişată pe ecran.
Pentru detalii referitoare la setarea sursei de hârtie, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat .
Notă
Setările pentru dimensiunea paginii, tipul de suport, calitatea de imprimare, corecţia imaginii,
imprimarea fără chenar etc. sunt reţinute, apoi aceste setări vor apărea la următoarea
selectare pentru meniul Memory card, chiar dacă între timp se opreşte şi se porneşte din nou
alimentarea.
Unele elemente nu pot fi precizate împreună, în funcţie de opţiune.
Utilizarea fişei index de fotografii pentru imprimare
Miniaturile fotografiilor salvate pe cartela de memorie sau pe unitatea flash USB sunt imprimate pe
hârtie A4 sau de dimensiune Letter (această foaie imprimată este denumită fişă index de fotografii).
Puteţi selecta fotografii, numărul de copii, dimensiunea hârtiei, etc. pe această fişă şi le puteţi imprima.
Selectaţi Photo index sheet din ecranul ACASĂ, apoi Imprimare fişă index (Index sheet print) .
Pentru detalii privind operaţia, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.
În partea superioară a paginii
Pagina 19 din 886 paginiImprimarea fotografiilor salvate pe o cartelă de memorie/unitate flash USB
Ghid avansat Depanarea
Cuprins > Imprimarea de pe o cartelă de memorie > Utilizarea diferitelor funcţii
Utilizarea diferitelor funcţii
Puteţi imprima fotografii în diverse moduri când selectaţi Memory card în ecranul ACASĂ. De
asemenea, puteţi utiliza funcţiile utile pentru imprimarea fotografiilor.
Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.
Imprimarea fotografiilor cu aspecte diferite
Puteţi selecta diverse aspecte în ecranul meniului Memory card. De asemenea, puteţi selecta DPOF
print.
Layout print Sticker print Captured info print
Photo index print Print all photos
ID photo size print Calendar print
Modificarea afişării
Puteţi modifica afişarea fotografiilor prin apăsarea butonului Funcţie din stânga atunci când în partea
inferioară a ecranului apare Change display. De asemenea, puteţi selecta Slide show.
Thumbnail display Full-screen display Enlarged display
Trunchierea fotografiilor / Căutarea fotografiilor după dată
Puteţi specifica funcţia prin apăsarea butonului Funcţie din dreapta atunci când în partea inferioară a
ecranului apare Edit.
Pagina 20 din 886 paginiUtilizarea diferitelor funcţii
Wide (16:9) Standard (4:3)
Trimming
Search
Corectarea imaginilor
Puteţi corecta imaginile prin apăsarea butonului Funcţie din stânga pentru a selecta Auto photo fix atunci
când în partea inferioară a ecranului apare Advanced. Puteţi să corectaţi automat sau manual imaginile
prin ajustarea luminozităţii, contrastului şi a nuanţelor de culoare sau puteţi să adăugaţi efecte la
imagini.
Auto photo fix ON (Implicit)
Imprimarea fotografiilor după data realizării sau după numărul de
fişier
Puteţi imprima fotografii după data realizării sau după numărul de fişier prin apăsarea butonului Funcţie
din stânga pentru a selecta Date setting sau File no. setting atunci când în partea inferioară a ecranului
apare Advanced.
Pagina 21 din 886 paginiUtilizarea diferitelor funcţii
Date setting File no. setting
În partea superioară a paginii
Pagina 22 din 886 paginiUtilizarea diferitelor funcţii
Ghid avansat Depanarea
Cuprins > Imprimarea de pe o cartelă de memorie > Introducerea cartelei de memorie
Introducerea cartelei de memorie
Înainte de introducerea cartelei de memorie
Următoarele tipuri de cartele de memorie şi imagini sunt compatibile cu echipamentul.
Important
Dacă aţi făcut şi salvat fotografii pe un tip de cartelă de memorie care nu e garantat să funcţioneze
pe camera digitală, aparatul poate fi deteriorat sau imaginile nu pot fi citite. Pentru informaţii detaliate
despre cartelele de memorie cu care funcţionează camera digitală, consultaţi manualul de
instrucţiuni furnizat cu camera digitală.
Formataţi cartela de memorie cu o cameră digitală compatibilă cu sistemul Design rule for Camera
File (compatibilă Exif 2.2/2.21), TIFF (compatibilă Exif 2.2/2.21). Cartela de memorie nu poate fi
compatibilă cu aparatul dacă este formatată pe un computer.
Cartele de memorie care nu necesită un adaptor de cartelă
Cartelă de memorie digitală securizată SD
Cartelă de memorie SDHC
MultiMediaCard
MultiMediaCard Plus
Cartelă Compact Flash (CF)
Tip Suporturi I/II (3,3 V)
Microdrive
Stick de Memorie
Stick de Memorie PRO
Stick de Memorie Duo
Stick de Memorie PRO Duo
Cartele de memorie care necesită un adaptor de cartelă
Important
Asiguraţi-vă că ataşaţi un adaptor de cartelă specială la următoarele cartele de memorie înainte
de a le introduce în slotul de cartelă.
Dacă una dintre următoarele cartele de memorie este introdusă fără un adaptor de cartele, o
să fie imposibil să îndepărtaţi cartela de memorie. In acest caz, consultaţi „ Depanarea” din
manualul on-screen: Ghid avansat.
Cartelă miniSD *1
Cartelă miniSDHC *1
Cartelă microSD *1
Cartelă microSDHC *1
Cartelă xD-Picture *2
Cartelă xD-Picture Tip M *2
Cartelă xD-Picture Tip H *2
Pagina 23 din 886 paginiIntroducerea cartelei de memorie
RS-MMC *3
Memory Stick Micro *4
*1 Folosiţi „adaptor de cartelă SD” special.
*2 Presupune achiziţionarea unui adaptor de cartelă compact flash separat pentru cartela xD-Picture.
*3 Folosiţi adaptorul de cartelă special.
*4 Utilizaţi adaptorul special Duo size sau de dimensiune maximă.
Date imagine care se pot imprima:
Acest aparat acceptă imagini realizate cu o cameră digitală compatibilă cu sistemul Design rule for
Camera File (compatibilă Exif 2.2/2.21), TIFF (compatibilă Exif 2.2/2.21). Alte tipuri de imagine sau
film, cum ar fi imagini RAW, nu pot fi imprimate.
Introducerea cartelei de memorie
Important
Când se introduce o cartelă de memorie în fanta pentru cartelă, lampa Acces (Access) se aprinde.
Atunci când lampa Acces (Access) clipeşte, aparatul accesează cartela de memorie. În acest
caz, nu atingeţi zona din jurul fantei de cartelă.
Notă
Când Read/write attribute s-a setat pe Writable from PC, nu puteţi să imprimaţi date de imagine de pe
cartela de memorie sau să salvaţi pe aceasta date scanate utilizând panoul de operare al
aparatului. După utilizarea slotului pentru cartelă ca unitatea de cartelă de memorie a unui computer,
selectaţi setările Advanced în Device settings din Settings de pe ecranul ACASĂ, apoi setaţi Read/
write attribute pe Not writable from PC. Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen:
Ghid
avansat.
Când folosiţi un computer pentru a edita sau îmbunătăţi fotografii salvate pe o cartelă de memorie,
asiguraţi-vă să le imprimaţi de pe computer. Dacă folosiţi panoul de operare, există posibilitatea ca
fotografiile să nu fie imprimate corespunzător.
1. Pregătiţi cartela dvs. de memorie.
Ataşaţi un adaptor de cartelă special în cazul în care cartela dvs. de memorie necesită una.
Consultaţi Cartele de memorie care necesită un adaptor de cartelă.
2. Porniţi alimentarea, apoi deschideţi capacul slotului pentru cartelă.
Pagina 24 din 886 paginiIntroducerea cartelei de memorie
3.
Introduceţi o singură cartelă de memorie in slotul de cartelă.
Locaţia pentru introducerea unei cartele de memorie variază în funcţie de tipul de cartelă de memorie. Introduceţi
cartela dvs. de memorie drept înainte cu faţa cu etichetă înspre stânga în slotul de cartelă, conform locaţiei de
introducere din figura de mai jos.
Când cartela de memorie este introdusă corespunzător, lampa de acces (A) se va aprinde.
Nu uitaţi să conectaţi adaptorul de cartelă pentru cartela de memorie cu semnul (asterisc), apoi introduceţi-l în
slotul pentru cartelă ca în imaginea de mai jos.
Pentru Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo sau Memory Stick Micro (cu adaptorul Duo size)
:
Pentru cartele de memorie SD Secure Digital, SDHC, MultiMediaCard, MultiMediaCard Plus, miniSD
, miniSDHC , microSD , microSDHC , Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Micro (cu
adaptorul de dimensiune maximă) sau RS-MMC :
Pentru cartele Compact Flash (CF), unităţi Microdrive, cartele xD-Picture , xD-Picture tip M sau x
D-Picture tip H :
Important
O parte din cartela de memorie va ieşi din slotul de cartelă, dar nu o introduceţi forţat mai mult în
slot. Acesta poate deteriora echipamentul sau cartela de memorie.
Asiguraţi-vă că este orientată corect cartela de memorie înainte de a o introduce în slotul de
cartelă. Dacă introduceţi forţat cartela de memorie în slotul de cartelă în poziţia greşită, cartela
de memorie sau echipamentul pot fi deteriorate.
Nu introduceţi mai mult de o cartelă de memorie în acelaşi timp.
Pagina 25 din 886 paginiIntroducerea cartelei de memorie
4.
Închideţi capacul pentru slotul de cartelă.
Scoaterea cartelei de memorie
Important
Dacă utilizaţi slotul de cartele ca unitate de stocare informaţii pentru un calculator, efectuaţi operaţia
„îndepărtare în siguranţă” din computer înainte de a îndepărta fizic cartela de memorie din
echipament.
- În Windows, faceţi clic dreapta pe pictograma de disc amovibil şi faceţi clic pe Scoatere suport
(Eject). Dacă Scoatere (Eject) nu apare pe ecran, asiguraţi-vă că lampa Acces (Access) este
aprins după care, îndepărtaţi cartela de memorie.
- În Macintosh, glisaţi (Mount drive) în Trash.
1. Deschideţi capacul pentru slotul de cartelă.
2.
Asiguraţi-vă că lampa
Acces (Access) este aprinsă şi, îndepărtaţi cartela de
memorie.
Apucaţi cartela de memorie de partea care rămâne afară şi îndepărtaţi-o din aparat drept înainte.
Important
Nu scoateţi cartela de memorie în timp ce lampa Acces (Access) clipeşte. Lampa Acces
(Access) clipeşte în timp ce aparatul citeşte sau scrie date din/pe cartela de memorie. Dacă
îndepărtaţi cartela de memorie sau deconectaţi tensiunea în timp ce lampa
Acces (Access)
clipeşte, datele salvate pe cartela de memorie pot fi deteriorate.
3.
Închideţi capacul pentru slotul de cartelă.
În partea superioară a paginii
Pagina 26 din 886 paginiIntroducerea cartelei de memorie
Ghid avansat Depanarea
Cuprins > Imprimarea de pe o cartelă de memorie > Introducerea unităţii flash USB
Introducerea unităţii flash USB
Introducerea unităţii flash USB
Notă
Înainte de a introduce unitatea flash USB
În cazul în care unitatea flash USB nu poate fi introdusă în portul de imprimare directă al aparatului,
poate fi necesar un cablu prelungitor pentru unitatea flash USB. Îl puteţi cumpăra de la un magazin
de comerţ cu amănuntul de produse electronice.
Anumite unităţi flash USB pot prezenta probleme la recunoaştere, iar aceste dispozitive nu pot
garanta funcţionarea corectă a aparatului.
Este posibil să nu puteţi utiliza unităţi flash USB cu funcţie de securitate.
1. Introduceţi unitatea flash USB în portul de imprimare directă.
Asiguraţi-vă că unitatea flash USB este orientată corect înainte de a o introduce drept în Portul de imprimare
directă.
Îndepărtarea unităţii flash USB
1.
Asiguraţi-vă că aparatul nu citeşte sau scrie date de pe/pe unitatea flash USB.
Verificaţi pe LCD dacă operaţia de citire sau scriere a fost finalizată.
Important
Nu scoateţi unitatea flash USB şi nu opriţi alimentarea cu energie în timpul funcţionării
aparatului.
Notă
Dacă unitatea flash USB dispune de led de accesare, consultaţi manualul de instrucţiuni
furnizat împreună cu unitatea flash USB pentru a verifica dacă a fost finalizată operaţia de
citire sau scriere de pe/pe unitatea flash USB.
2.
Îndepărtaţi unitatea flash USB.
Prindeţi unitatea flash USB şi scoateţi-o în linie dreaptă din aparat.
Pagina 27 din 886 paginiIntroducerea unităţii flash USB
În partea superioară a paginii
Pagina 28 din 886 paginiIntroducerea unităţii flash USB
Ghid avansat Depanarea
Cuprins > Copierea
Copierea
Puteţi copia prin diverse metode cum ar fi mărirea/reducerea sau copierea a două pagini de document
original pe o singură foaie de hârtie.
Efectuarea de copii
Modificarea setărilor
Utilizarea diferitelor funcţii de copiere
În partea superioară a paginii
Pagina 29 din 886 paginiCopierea
Ghid avansat Depanarea
Cuprins > Copierea > Efectuarea de copii
Efectuarea de copii
Această secţiune descrie procedura de copiere a documentelor format A4 pe hârtie simplă.
Pentru această operaţie, consultaţi notele şi procedurile de operare descrise în pagina de referinţă.
Trebuie să pregătiţi:
Documentele originale pentru copiat. Consultaţi Documente originale pe care le puteţi încărca .
Hârtia pentru imprimat. Consultaţi Tipuri de suport pe care le puteţi utiliza .
1. Pregătirea pentru copiere.
(1) Porniţi alimentarea.
Consultaţi Panoul de operare.
(2) Încărcaţi hârtia.
Consultaţi
.
Aici ne asigurăm că hârtia simplă format A4 este încărcată în casetă.
Notă
Încărcaţi în casetă hârtie simplă de format A4, B5, A5 sau Letter. Încărcaţi alte dimensiuni
sau tipuri de hârtie în tava din spate.
(3) Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.
(4) Selectaţi Copy în ecranul ACASĂ, apoi apăsaţi butonul OK.
Consultaţi Selectarea meniurilor pe ecranul ACASĂ.
Pagina 30 din 886 paginiEfectuarea de copii
(5) Aşezaţi un document original pe suprafaţa de sticlă de scanare.
Consultaţi
Încărcarea documentelor originale
.
Aşezaţi documentul original cu partea de copiat ORIENTATĂ ÎN JOS şi aliniaţi-l cu marcajul de aliniere
după cum se arată mai jos.
Apoi închideţi cu grijă capacul pentru documente.
Notă
Pentru detalii referitoare la tipurile şi stările documentului original pe care îl puteţi copia,
consultaţi Documentele originale pe care le puteţi încărca.
2.
Începeţi copierea.
(1) Confirmaţi dimensiunea paginii, tipul de suport, gradul de mărire etc.
Aici se confirmă dacă s-a selectat 100% pentru Magnification, A4 pentru Page size şi Plain paper pentru
Media type.
Pentru a modifica setările, utilizaţi Rotiţa de derulare rapidă (butonul sau ) (A) pentru a selecta
elementul de modificat, apoi apăsaţi butonul OK (B).
Consultaţi Selectarea elementelor de setare şi Modificarea setărilor .
Notă
Când Plain paper s-a selectat pentru Media type, iar A4, B5, A5 sau 8.5"x11" (LTR) pentru
Page size, va apărea Cassette pentru Paper source.
Dacă sunt selectate alte dimensiuni sau tipuri de hârtie, va apărea Rear tray.
Asiguraţi-vă că hârtia selectată este încărcată în sursa de hârtie corectă.
Puteţi examina în prealabil rezultatul imprimării dacă apăsaţi butonul Funcţie din dreapta
(C) pentru a selecta Preview.
Consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat .
Puteţi selecta diverse funcţii de copiere, cum ar fi Borderless copy, 2-on-1 copy şi Frame
erase, dacă apăsaţi butonul Funcţie din stânga (D) pentru a selecta Special copy.
Consultaţi Utilizarea diferitelor funcţii de copiere .
Pagina 31 din 886 paginiEfectuarea de copii
(2) Apăsaţi butonul [+] sau [-] (E) pentru a specifica numărul de copii.
(3) Apăsaţi butonul Culoare (Color) (F) pentru a face copii color sau butonul Negru
(Black) (G) pentru a face copii alb-negru.
Aparatul începe copierea.
Scoateţi documentul original de pe geamul plat după ce aţi terminat de copiat.
Important
Nu deschideţi capacul pentru documente şi nu deplasaţi documentul original încărcat până la
terminarea copierii.
Notă
Apăsaţi butonul Oprire (Stop) pentru a revoca copierea.
Repetaţi procedurile de la punctul (5) din pasul 1 pentru a copia un alt document original.
Puteţi să ieşiţi din meniul Copy şi să afişaţi ecranul ACASĂ dacă apăsaţi butonul ACASĂ
(HOME).
Modificarea setărilor
Puteţi utiliza Rotiţa de derulare rapidă (butonul sau ) pentru a modifica setări de imprimare cum ar
fi dimensiunea paginii, tipul de suport sau calitatea imprimării.
Pentru operaţia de setare, consultaţi Selectarea elementelor de setare .
(1) Magnification
Specificaţi modalitatea de mărire/micşorare. Puteţi specifica scara de copiere prin selectarea numărului
opţional sau a dimensiunii paginii: de la A4 la A5, de la A4 la B5 etc. Dacă nu doriţi să măriţi/micşoraţi
dimensiunea paginii, selectaţi 100%.
Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat .
(2) Intensity
Specificaţi intensitatea atunci când doriţi să realizaţi o copie mai întunecată/luminoasă. De asemenea, puteţi
să setaţi intensitatea pentru ajustare automată în funcţie de documentul original.
Pagina 32 din 886 paginiEfectuarea de copii
Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat .
(3) Page size
Selectaţi dimensiunea paginii pentru hârtia de imprimat: A4, 8.5"x11" (LTR) etc.
(4) Media type
Selectaţi tipul de suport pentru hârtia de imprimat: Plain paper, Plus Glossy II etc.
Notă
Dacă nu selectaţi dimensiunea paginii şi tipul de suport corect, este posibil ca aparatul să
alimenteze hârtia de la sursa de hârtie incorectă sau să nu imprime la o calitate de
imprimare corespunzătoare.
Consultaţi Sursa de hârtie pentru încărcarea hârtiei .
(5) Print quality
Reglaţi calitatea imprimării în funcţie de documentul original care urmează să fie copiat: High(quality-priority),
Standard etc. Setările disponibile pentru calitatea imprimării depind de hârtia selectată pentru Media type.
(6) Paper source
Sursa de hârtie pentru dimensiunea paginii şi tipul de suport selectate apare pe ecran.
Dacă aţi selectat hârtie simplă de dimensiune A4, B5, A5 sau Letter, va apărea Cassette.
Dacă sunt selectate alte dimensiuni sau tipuri de hârtie, va apărea Rear tray.
Asiguraţi-vă că hârtia selectată este încărcată în sursa de hârtie afişată pe ecran.
Pentru detalii referitoare la setarea sursei de hârtie, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat .
Notă
Dacă s-a selectat 2-on-1 copy sau 4-on-1 copy, selectaţi A4 sau 8.5"x11" (LTR) pentru Page
size.
Dacă s-a selectat Borderless copy, selectaţi 8.5"x11"(LTR), A4, 4"x6"(10x15cm) sau
5"x7"(13x18cm) pentru Page size şi orice tip de hârtie, exceptând Plain paper, pentru Media
type.
Dacă s-a selectat Borderless copy, este posibil să apară o uşoară trunchiere la margini
deoarece imaginea copiată este mărită pentru a acoperi întreaga pagină.
Setările pentru dimensiunea paginii, tipul de suport, calitatea de imprimare, intensitate automată,
etc. sunt reţinute, iar aceste setări vor apărea la următoarea selectare a meniului Copy, chiar
dacă între timp se opreşte şi se porneşte din nou alimentarea.
Unele elemente nu pot fi precizate împreună, în funcţie de opţiune.
Dacă selectaţi Fast (speed-priority) cu tipul de suport setat pentru Plain paper şi calitatea nu
este pe măsura aşteptărilor, selectaţi Standard sau High(quality-priority) şi încercaţi din nou să
copiaţi.
În partea superioară a paginii
Pagina 33 din 886 paginiEfectuarea de copii
Ghid avansat Depanarea
Cuprins > Copierea > Utilizarea diferitelor funcţii de copiere
Utilizarea diferitelor funcţii de copiere
Puteţi realiza diverse tipuri de copii dacă apăsaţi butonul Funcţie din stânga pentru a selecta Special
copy de la baza ecranului Copy.
Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.
Borderless copy
2-on-1 copy
4-on-1 copy
Image repeat Frame erase
Trimming Masking
În partea superioară a paginii
Pagina 34 din 886 paginiUtilizarea diferitelor funcţii de copiere
Ghid avansat Depanarea
Cuprins > Imprimarea fotografiilor imprimate
Imprimarea fotografiilor imprimate
Puteţi reimprima fotografii imprimate în diverse aspecte.
Reimprimarea fotografiilor imprimate
Utilizarea diferitelor funcţii
Imprimarea fotografiilor cu aspecte diferite
Corectarea imaginilor
În partea superioară a paginii
Pagina 35 din 886 paginiImprimarea fotografiilor imprimate
Ghid avansat Depanarea
Cuprins > Imprimarea fotografiilor imprimate > Reimprimarea fotografiilor imprimate
Reimprimarea fotografiilor imprimate
Reimprimaţi fotografiile imprimate.
Această secţiune descrie procedura de scanare a fotografiilor imprimate şi de imprimare a lor pe hârtie
fotografică de 4" x 6" / 10 x 15 cm.
Notă
Cu această funcţie nu puteţi să salvaţi imagini scanate.
Pentru a salva imagini scanate, consultaţi Scanarea.
Trebuie să pregătiţi:
Fotografii imprimate.
Hârtie pentru imprimarea fotografiilor. Consultaţi Tipuri de suport pe care le puteţi utiliza .
1. Pregătiţi-vă pentru reimprimarea fotografiilor imprimate.
(1) Porniţi alimentarea.
Consultaţi Panoul de operare.
(2) Încărcaţi hârtia.
Consultaţi
.
Acum încărcaţi hârtie fotografică 4" x 6" / 10 x 15 în tava din spate.
(3) Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.
(4) Selectaţi Easy photo reprint din ecranul ACASĂ, apoi apăsaţi butonul OK.
(5) Când apare ecranul de ghidare, apăsaţi din nou butonul OK.
2.
Încărcaţi fotografiile pe suprafaţa de sticlă de scanare.
(1)
Deschideţi capacul pentru documente.
Pagina 36 din 886 paginiReimprimarea fotografiilor imprimate
(2) Încărcaţi fotografiile cu faţa de copiat sau de scanat ORIENTATĂ ÎN JOS pe
suprafaţa de sticlă de scanare.
Consultaţi
Încărcarea documentelor originale
.
(A) Pentru a încărca patru fotografii pe suprafaţa de sticlă de scanare
(B) Pentru a încărca două fotografii pe suprafaţa de sticlă de scanare
Notă
Aşezaţi fotografiile la o distanţă de cel puţin 0,4 inchi / 10 mm şi aliniate cu marginile
suprafeţei de sticlă de scanare.
Când încărcaţi simultan două sau mai multe fotografii, aşezaţi-le la cel puţin 0,4 inchi / 10
mm distanţă una faţă de alta. Dacă fotografiile sunt mai apropiate, pot fi scanate ca o
singură imagine.
Funcţia Skew Correction compensează automat fotografiile dispuse înclinat la un unghi de
până la 10 grade.
Fotografiile înclinate care au înălţimea de cel puţin 7,1 inchi / 180 mm nu pot fi corectate.
Dacă apare pe ecranul de examinare, verificaţi următoarele şi reaşezaţi fotografiile
corect pentru a le scana din nou.
- Înclinarea nu este prea mare.
- Fotografiile nu sunt aşezate prea aproape de marginea suprafeţei de sticlă de scanare.
Fotografiile mai mici decât aproximativ 1 inchi / 25 mm pătraţi nu vor fi scanate
corespunzător.
Este posibil ca tipurile de fotografii prezentate mai jos să nu fie scanate corect.
- Fotografiile care nu sunt dreptunghiulare sau au forme neregulate (cum ar fi fotografiile
decupate)
- Fotografiile care sunt în întregime albe
- Fotografiile care au margini albe
Este posibil ca marginile fotografiilor cu chenar să nu fie scanate corect. Dacă este
necesar, tăiaţi din fotografii.
Consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat .
(3) Închideţi uşor capacul pentru documente şi apăsaţi butonul OK.
Aparatul începe scanarea.
Important
Înainte de imprimarea fotografiilor, fotografiile sunt scanate din nou. Nu deschideţi capacul
pentru documente şi nu deplasaţi fotografiile încărcate până la terminarea copierii.
3. Specificaţi numărul de copii.
(1) Selectaţi Select and print , apoi apăsaţi butonul OK.
Notă
Mai puteţi selecta şi alte funcţii utile de imprimare în afară de Select and print.
Consultaţi Utilizarea diferitelor funcţii .
(2) Utilizaţi Rotiţa de derulare rapidă (butonul sau ) pentru a afişa o fotografie
Pagina 37 din 886 paginiReimprimarea fotografiilor imprimate
de imprimat.
(3) Apăsaţi butonul [+] sau [-] pentru a specifica numărul de copii.
Notă
Dacă în dreptul fotografiei apare , este posibil să nu fi fost scanată corect. Apăsaţi
butonul
Înapoi (Back)
, apoi apăsaţi butonul Funcţie din stânga pentru a selecta Rescan.
Confirmaţi mesajul şi repetaţi procedurile de la pasul 2 pentru a scana din nou fotografia.
Alte opţiuni
Pentru a modifica afişajul fotografiilor, consultaţi Modificarea afişării.
(De asemenea, puteţi să selectaţi Full-screen display şi Enlarged display în loc de Normal
screen display.)
Pentru a trunchia fotografii (Trimming), consultaţi Trunchierea fotografiilor / Căutarea
fotografiilor după dată.
(4) Repetaţi procedurile de la (2) şi (3) pentru a preciza numărul de copii pentru
fiecare fotografie.
(5) Apăsaţi butonul OK.
4.
Începeţi imprimarea.
(1) Confirmaţi dimensiunea paginii, tipul de suport, calitatea de imprimare, etc.
Aici confirmăm că dimensiunea 4"x6" (10x15cm) este selectată pentru Page size şi că tipul de hârtie
fotografică încărcată este selectat pentru Media type.
Notă
Pentru a modifica setările, selectaţi fiecare element şi apăsaţi butonul OK.
Consultaţi Modificarea setărilor .
Setările pentru dimensiunea paginii, tipul de suport, calitatea de imprimare etc. sunt reţinute,
iar aceste setări vor apărea la următoarea selectare a meniului Easy photo reprint, chiar
dacă între timp se opreşte şi se porneşte din nou alimentarea.
(2) Confirmaţi numărul total de coli care vor fi folosite pentru imprimarea fotografiilor
selectate.
Notă
Puteţi corecta fotografiile automat sau manual, dacă apăsaţi butonul Funcţie din stânga
pentru a selecta Advanced.
Consultaţi Utilizarea diferitelor funcţii .
(3) Apăsaţi butonul Culoare (Color) pentru a imprima color sau butonul Negru
(Black) pentru a imprima alb-negru.
Aparatul începe imprimarea.
Pagina 38 din 886 paginiReimprimarea fotografiilor imprimate
După finalizarea imprimării, îndepărtaţi fotografiile de pe suprafaţa de sticlă de scanare.
Notă
Apăsaţi butonul Oprire (Stop) pentru a revoca imprimarea.
Puteţi să ieşiţi din meniul Easy photo reprint şi să afişaţi ecranul ACASĂ dacă apăsaţi butonul
ACASĂ (HOME) după finalizarea imprimării. Confirmaţi mesajul şi selectaţi Yes pentru a şterge
datele de imagine scanată.
În partea superioară a paginii
Pagina 39 din 886 paginiReimprimarea fotografiilor imprimate
Ghid avansat Depanarea
Cuprins > Imprimarea fotografiilor imprimate > Utilizarea diferitelor funcţii
Utilizarea diferitelor funcţii
Această secţiune prezintă câteva dintre funcţiile utile din meniul Easy photo reprint.
Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.
Imprimarea fotografiilor cu aspecte diferite
Puteţi să selectaţi un aspect şi să imprima fotografii şi altfel decât prin Select and print.
Sticker print Print all photos
Corectarea imaginilor
Puteţi să corectaţi imaginile prin apăsarea butonului Funcţie din stânga atunci când în partea inferioară
a ecranului apare Advanced. Puteţi să corectaţi automat sau manual imaginile prin ajustarea
luminozităţii, contrastului şi a nuanţelor de culoare sau puteţi să restabiliţi imaginile decolorate.
Brightness Contrast
În partea superioară a paginii
Pagina 40 din 886 paginiUtilizarea diferitelor funcţii
Ghid avansat Depanarea
Cuprins > Scanarea
Scanarea
Puteţi trimite datele scanate în computer şi le puteţi edita sau prelucra cu aplicaţia software furnizată.
Puteţi, de asemenea, salva datele scanate pe o cartelă de memorie sau unitate flash USB introdusă în
aparat.
Trimiterea datelor scanate pe computer
Pregătirea pentru scanare cu ajutorul panoului de operare
Trimiterea datelor scanate pe computer
Utilizarea diferitelor funcţii de scanare
În partea superioară a paginii
Pagina 41 din 886 paginiScanarea
Ghid avansat Depanarea
Cuprins > Scanare > Utilizarea diferitelor funcţii de scanare
Utilizarea diferitelor funcţii de scanare
Puteţi să trimiteţi către un computer datele scanate cu aparatul şi, de asemenea, să le salvaţi pe o
unitate flash USB sau pe o cartelă de memorie introdusă în aparat.
Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.
Selectarea unui dispozitiv pentru salvarea datelor scanate
Puteţi să selectaţi dispozitivul pentru salvarea datelor scanate ca metodă de prelucrare, conform
descrierii de mai jos.
USB flash drive Memory card
Selectarea diverselor metode de prelucrare
Pentru a trimite datele scanate în computer, puteţi selecta metoda de prelucrare pentru datele
scanate, dacă pentru tipul de document original este selectat altceva decât Auto scan.
Save to PC Save as PDF file Attach to E-mail Open with application
Notă
Se pot specifica opţiunile pentru operaţia de scanare cu MP Navigator EX.
Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat .
Pagina 42 din 886 paginiUtilizarea diferitelor funcţii de scanare
În partea superioară a paginii
Pagina 43 din 886 paginiUtilizarea diferitelor funcţii de scanare
Ghid avansat Depanarea
Cuprins > Imprimarea de pe computerul dumneavoastră
Imprimarea de pe computerul
dumneavoastră
Această secţiune descrie procedura de imprimare a documentelor sau fotografiilor utilizând un
computer.
Puteţi imprima cu uşurinţă fotografii realizate cu camera dumneavoastră digitală utilizând aplicaţia Easy-
PhotoPrint EX furnizată împreună cu aparatul.
Imprimarea fotografiilor (Easy-PhotoPrint EX)
Utilizarea diverselor funcţii ale Easy-PhotoPrint EX
Imprimarea documentelor (Windows)
Imprimarea documentelor (Macintosh)
Pentru Mac OS X v.10.5.x
Pentru Mac OS X v.10.4.x sau Mac OS X v 10.3.9
În partea superioară a paginii
Pagina 44 din 886 paginiImprimarea de pe computerul dumneavoastră
Ghid avansat Depanarea
Cuprins > Imprimarea de pe computerul dumneavoastră > Imprimarea fotografiilor (Easy-PhotoPrint EX)
Imprimarea fotografiilor (Easy-PhotoPrint EX)
Imprimaţi date imagine salvate pe computerul dumneavoastră utilizând aplicaţia Easy-PhotoPrint EX
furnizată împreună cu aparatul.
Această secţiune descrie procedura de imprimare a fotografiilor fără chenar pe hârtie fotografică de
dimensiuni 4" x 6" / 10 x 15 cm.
Pentru detalii privind Easy-PhotoPrint EX, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.
Notă
Ecranele utilizate în această secţiune sunt pentru imprimarea din Windows. Operaţiile sunt aceleaşi
şi pentru imprimarea din Macintosh.
Instalaţi Easy-PhotoPrint EX de pe CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM) dacă nu a fost
instalat sau a dacă fost dezinstalat. Pentru a instala Easy-PhotoPrint EX, selectaţi Easy-PhotoPrint
EX în Custom Install.
1. Pregătiţi-vă pentru imprimare.
(1) Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.
Consultaţi Panoul de operare.
(2) Încărcaţi hârtia.
Consultaţi
.
Acum încărcaţi hârtie fotografică 4" x 6" / 10 x 15 în tava din spate.
Notă
Încărcaţi în casetă hârtie simplă format A4 sau Letter şi alte dimensiuni sau tipuri de hârtie
cum ar fi hârtia fotografică în tava din spate.
(3) Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.
2. Porniţi Easy-PhotoPrint EX şi selectaţi Photo Print.
(1) Porniţi Easy-PhotoPrint EX.
Pagina 45 din 886 paginiImprimarea fotografiilor (Easy-PhotoPrint EX)
Faceţi dublu clic pe (Easy-PhotoPrint EX) de pe desktop.
Faceţi clic aici: Easy-PhotoPrint EX
Selectaţi meniul Go, Applications, Canon Utilities, Easy-PhotoPrint EX, apoi faceţi dublu clic pe
Easy-PhotoPrint EX.
Notă
Pentru a porni Easy-PhotoPrint EX din Solution Menu, faceţi dubli clic pe (Solution
Menu) de pe desktop şi faceţi clic pe (Print photos or albums, etc.).
Consultaţi Solution Menu.
Pentru a porni Easy-PhotoPrint EX din meniul Start, selectaţi Toate programele (All
Programs) (sau Programe (Programs)), Canon Utilities, Easy-PhotoPrint EX, apoi Easy-
PhotoPrint EX.
Pentru a porni Easy-PhotoPrint EX din Solution Menu, faceţi clic pe (Solution Menu) în
Dock şi faceţi clic pe (Print photos or albums, etc.).
Consultaţi Solution Menu.
(2) Faceţi clic pe Photo Print.
Notă
Puteţi selecta Album, Calendar, Stickers, etc., în plus faţă de Photo Print.
Consultaţi Utilizarea diverselor funcţii ale Easy-PhotoPrint EX .
3. Selectaţi o fotografie de imprimat.
(1) Selectaţi folderul în care sunt salvate imaginile.
(2) Faceţi clic pe imaginea de imprimat.
Numărul de copii apare ca „1”, iar imaginea selectată apare în zona de afişare a imaginilor selectate (A).
Puteţi selecta două sau mai multe imagini simultan.
Notă
Pentru a imprima două sau mai multe copii, faceţi clic pe (Săgeată sus) pentru a
modifica numărul de copii.
Pentru a revoca selecţia, faceţi clic pe imaginea de revocat în zona imaginii selectate, apoi
faceţi clic pe (Delete Imported Image). Puteţi utiliza, de asemenea, (Săgeată jos)
pentru a modifica numărul de copii la zero.
Puteţi, de asemenea, corecta sau îmbunătăţi imaginea selectată.
Consultaţi Utilizarea diverselor funcţii ale Easy-PhotoPrint EX .
(3) Faceţi clic pe Select Paper.
Pagina 46 din 886 paginiImprimarea fotografiilor (Easy-PhotoPrint EX)
4. Selectaţi hârtia încărcată.
(1) Asiguraţi-vă că denumirea aparatului este selectată în Printer.
(2) Asiguraţi-vă că aţi selectat Automatically Select în Paper Source.
Notă
Pentru detalii referitoare la alte setări pentru Paper Source, consultaţi manualul on-screen:
Ghid avansat .
(3) Selectaţi formatul şi tipul de hârtie încărcată în Paper Size şi Media Type.
Aici se selectează 4"x6" 10x15cm în Paper Size şi tipul hârtiei fotografice încărcate în Media Type.
Notă
Dacă selectaţi hârtie simplă format A4 sau Letter atunci când este selectată opţiunea
Automatically Select în Paper Source, aparatul va alimenta hârtia din casetă. Dacă selectaţi
alte dimensiuni sau tipuri de hârtie cum ar fi hârtia fotografică, aparatul alimentează hârtia
din tava din spate.
Dacă nu selectaţi dimensiunea paginii sau tipul de suport incorect, este posibil ca aparatul
să alimenteze hârtia de la sursa de hârtie incorectă sau să nu imprime la o calitate de
imprimare corespunzătoare.
(4) Faceţi clic pe Layout/Print.
5. Selectaţi un aspect şi porniţi imprimarea.
(1) Selectaţi aspectul fotografiei.
Aici selectaţi Borderless (full).
Examinarea va apărea în prezentarea selectată pentru confirmarea rezultatul imprimării dorit.
Notă
Puteţi modifica orientarea fotografiei sau puteţi trunchia fotografii (ajustare) pentru
Pagina 47 din 886 paginiImprimarea fotografiilor (Easy-PhotoPrint EX)
imprimare.
Pentru detalii privind operaţia, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat .
(2) Faceţi clic pe Print.
Notă
Pentru a revoca o operaţiune de imprimare în curs, apăsaţi butonul Oprire (Stop) de pe aparat
sau faceţi clic pe Cancel Printing pe monitorul de stare a imprimantei. După revocarea
operaţiunii de imprimare, este posibil să fie evacuate coli goale de hârtie.
Pentru a afişa monitorul de stare al imprimantei, faceţi clic pe Canon XXX Printer (unde „ XXX
este denumirea aparatului) din bara de sarcini.
Faceţi clic pe pictograma imprimantei din Dock pentru a afişa lista lucrărilor de imprimare în curs
de desfăşurare.
Pentru a revoca o activitate de imprimare în curs de desfăşurare, selectaţi activitatea dorită în
lista Name şi faceţi clic pe Delete.
Pentru a opri temporar o lucrare în curs, faceţi clic pe Hold. Pentru a opri temporar toate
lucrările din listă, faceţi clic pe Pause Printer (sau pe Stop Jobs). După revocarea operaţiunii
de imprimare, este posibil să fie evacuate coli goale de hârtie.
În partea superioară a paginii
Pagina 48 din 886 paginiImprimarea fotografiilor (Easy-PhotoPrint EX)
Ghid avansat Depanarea
Cuprins > Imprimarea de pe computerul dumneavoastră > Imprimarea fotografiilor (Easy-PhotoPrint EX) > Utilizarea
diverselor funcţii ale Easy-PhotoPrint EX
Utilizarea diverselor funcţii ale Easy-PhotoPrint EX
Această secţiune prezintă câteva dintre funcţiile utile ale aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX.
Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.
Crearea propriilor imprimări
Puteţi crea un album sau un calendar utilizând fotografiile dumneavoastră.
Album Calendar
Stickers Layout Print
Corectarea imaginilor
Puteţi utiliza Red-Eye Correction, Face Sharpener, Digital Face Smoothing, Brightness, Contrast
etc. pentru a regla, corecta sau îmbunătăţi imaginile în mod automat sau manual.
Brightness
În partea superioară a paginii
Pagina 49 din 886 paginiUtilizarea diverselor funcţii ale Easy-PhotoPrint EX
Ghid avansat Depanarea
Cuprins > Imprimarea de pe computerul dumneavoastră > Imprimarea documentelor (Windows)
Imprimarea documentelor (Windows)
Această secţiune descrie procedura de imprimare a documentelor format A4 pe hârtie simplă.
Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.
Notă
Operaţiile pot diferi în funcţie de aplicaţiile dumneavoastră software. Pentru detalii privind
funcţionarea, consultaţi manualul de utilizare al aplicaţiei dumneavoastră.
Ecranele folosite în această secţiune sunt pentru imprimarea din sistemul de operare Windows
Vista Ultimate Edition (denumit în continuare „Windows Vista”).
1.
Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.
Consultaţi Panoul de operare.
2.
Încărcaţi hârtia.
Consultaţi
Încărcare hârtie
.
Aici ne asigurăm că hârtia simplă format A4 este încărcată în casetă.
Notă
Încărcaţi hârtie simplă format A4, B5, A5, sau Letter în casetă şi alte dimensiuni sau tipuri de
hârtie cum ar fi hârtia fotografică în tava din spate.
3. Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.
4. Creaţi (sau deschideţi) un document de imprimat utilizând o aplicaţie software
corespunzătoare.
5. Deschideţi ferestrea de configurare a driverului de imprimantă
(1) Selectaţi Print din meniul File sau din bara de comenzi în aplicaţia software.
Va apărea caseta de dialog Print.
(2) Asiguraţi-vă că numele aparatului dumneavoastră este selectat.
Notă
Dacă este selectat numele unei alte imprimante, faceţi clic şi selectaţi numele aparatului.
(3) Faceţi clic pe Preferences (sau Properties).
Pagina 50 din 886 paginiImprimarea documentelor (Windows)
6. Specificaţi setările de imprimare necesare.
(1) Selectaţi Business Document în Commonly Used Settings.
Notă
Când obiectul imprimat, cum ar fi Business Document sau Photo Printing este selectat în
Commonly Used Settings, elementele din Additional Features vor fi selectate automat. Vor
apărea, de asemenea, setările potrivite pentru obiectul imprimat, cum ar fi tipul de suport
sau calitatea imprimării.
Când specificaţi două sau mai multe copii în Copies, caseta de bifare Collate va fi
selectată.
(2) Asiguraţi-vă de setările afişate.
Aici trebuie să vă asiguraţi că sunt selectate opţiunile Plain Paper în Media Type, Standard în Print Quality,
A4 în Printer Paper Size şi Automatically Select în Paper Source.
Notă
Setările pot fi modificate.
Totuşi, după modificarea de la Printer Paper Size, confirmaţi că setarea pentru Page Size
din fila Page Setup se potriveşte cu setarea efectuată în aplicaţia software.
Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat .
Dacă selectaţi hârtie simplă format A4, B5, A5 sau Letter, dacă este selectată opţiunea
Automatically Select în Paper Source, aparatul va alimenta hârtia din casetă. Dacă selectaţi
alte dimensiuni sau tipuri de hârtie cum ar fi hârtia fotografică, aparatul alimentează hârtia
din tava din spate.
Dacă nu selectaţi dimensiunea paginii sau tipul de suport incorect, este posibil ca aparatul
să alimenteze hârtia de la sursa de hârtie incorectă sau să nu imprime la o calitate de
imprimare corespunzătoare.
(3) Faceţi clic pe OK.
Pagina 51 din 886 paginiImprimarea documentelor (Windows)
Notă
Pentru detalii referitoare la funcţiile driverului de imprimantă, faceţi clic pe Help sau Instructions
pentru a vizualiza ajutorul online sau manualul pe ecran: Ghid avansat. Apare butonul
Instructions în filele Quick Setup, Main şi Maintenance, dacă manualul pe ecran este instalat pe
computerul dumneavoastră.
Puteţi denumi setările modificate şi le puteţi adăuga la Commonly Used Settings.
Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat .
Dacă este selectată caseta Always Print with Current Settings, setarea curentă va fi aplicată
începând cu următoarea lucrare de imprimare. Este posibil ca anumite aplicaţii software să nu
aibă această funcţie.
Pentru a afişa previzualizare care să confirme rezultatul de imprimare, selectaţi caseta de
bifare Preview before printing. Este posibil ca anumite aplicaţii software să nu aibă o funcţie
de previzualizare.
Puteţi specifica setările detaliate pentru imprimare în foaia Main sau în foaia Page Setup.
Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat .
7.
Începeţi imprimarea.
Faceţi clic pe Print (sau pe OK) pentru a porni imprimarea.
Notă
Pentru a revoca o operaţiune de imprimare în curs, apăsaţi butonul Oprire de pe aparat sau
faceţi clic pe Cancel Printing pe monitorul de stare a imprimantei. După revocarea operaţiunii de
imprimare, este posibil să fie evacuate coli goale de hârtie.
Pentru a afişa monitorul de stare al imprimantei, faceţi clic pe Canon XXX Printer (unde „ XXX
este denumirea aparatului) din bara de sarcini.
Dacă liniile ordonate imprimate sunt greşit aliniate sau dacă rezultatele imprimării sunt
nesatisfăcătoare, reglaţi poziţia capului de imprimare.
Consultaţi Alinierea capului de imprimare.
În partea superioară a paginii
Pagina 52 din 886 paginiImprimarea documentelor (Windows)
Ghid avansat Depanarea
Cuprins > Imprimarea de pe computerul dumneavoastră > Imprimarea documentelor (Macintosh)
Imprimarea documentelor (Macintosh)
Această secţiune descrie procedura de imprimare a documentelor format A4 pe hârtie simplă.
Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.
Notă
Operaţiile pot diferi în funcţie de aplicaţiile dumneavoastră software. Pentru detalii privind
funcţionarea, consultaţi manualul de utilizare al aplicaţiei dumneavoastră.
Pentru Mac OS X v.10.5.x
1.
Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.
Consultaţi Panoul de operare.
2.
Încărcaţi hârtia.
Consultaţi
Încărcare hârtie
.
Aici ne asigurăm că hârtia simplă format A4 este încărcată în casetă.
Notă
Încărcaţi hârtie simplă format A4, B5, A5, sau Letter în casetă şi alte dimensiuni sau tipuri de
hârtie cum ar fi hârtia fotografică în tava din spate.
3. Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.
4. Creaţi (sau deschideţi) un document de imprimat utilizând o aplicaţie software
corespunzătoare.
5. Deschideţi caseta de dialog Print.
Selectaţi Print din meniul File în aplicaţia dumneavoastră software.
Va apărea caseta de dialog Print.
Notă
Dacă apare caseta de dialog de mai jos, faceţi clic pe (Săgeată jos).
6. Specificaţi setările de imprimare necesare.
Pagina 53 din 886 paginiImprimarea documentelor (Macintosh)
(1) Asiguraţi-vă că denumirea aparatului este selectată în Printer.
(2) Selectaţi dimensiunea paginii hârtiei încărcate în Paper Size.
Aici selectăm A4.
(3) Selectaţi Quality & Media în meniul pop-up.
(4) Selectaţi tipul de suport al hârtiei încărcate în Media Type.
Aici selectaţi Plain Paper.
Notă
Dacă selectaţi hârtie simplă format A4, B5, A5 sau Letter, dacă este selectată opţiunea
Automatically Select în Paper Source, aparatul va alimenta hârtia din casetă. Dacă selectaţi
alte dimensiuni sau tipuri de hârtie cum ar fi hârtia fotografică, aparatul alimentează hârtia
din tava din spate.
Dacă nu selectaţi dimensiunea paginii sau tipul de suport incorect, este posibil ca aparatul
să alimenteze hârtia de la sursa de hârtie incorectă sau să nu imprime la o calitate de
imprimare corespunzătoare.
(5) Asiguraţi-vă că aţi selectat Automatically Select în Paper Source.
Notă
Pentru detalii referitoare la alte setări pentru Paper Source, consultaţi manualul on-screen:
Ghid avansat .
(6) Selectaţi calitatea de imprimare în Print Quality.
Aici selectaţi Standard.
Notă
Pentru detalii privind calitatea imprimării, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat .
Notă
Pentru detalii referitoare la funcţiile driverului de imprimantă, faceţi clic pe (Întrebare) în
Pagina 54 din 886 paginiImprimarea documentelor (Macintosh)
ecranul Quality & Media, Color Options, Borderless Printing sau Margin.
Examinarea apare în stânga casetei de dialog pentru a confirma rezultatul imprimării. Este
posibil ca anumite aplicaţii software să nu aibă o funcţie de previzualizare.
7.
Începeţi imprimarea.
Faceţi clic pe Print pentru a porni imprimarea.
Notă
Faceţi clic pe pictograma imprimantei din Dock pentru a afişa lista lucrărilor de imprimare în curs
de desfăşurare.
Pentru a revoca o activitate de imprimare în curs de desfăşurare, selectaţi activitatea dorită în
lista Name şi faceţi clic pe Delete. Pentru a opri temporar o lucrare în curs, faceţi clic pe Hold.
Pentru a opri temporar toate lucrările din listă, faceţi clic pe Pause Printer. După revocarea
operaţiunii de imprimare, este posibil să fie evacuate coli goale de hârtie.
Dacă liniile ordonate imprimate sunt greşit aliniate sau dacă rezultatele imprimării sunt
nesatisfăcătoare, reglaţi poziţia capului de imprimare.
Consultaţi Alinierea capului de imprimare.
Pentru Mac OS X v.10.4.x sau Mac OS X v.10.3.9
Notă
Ecranele utilizate în această secţiune sunt pentru imprimarea cu Mac OS X v.10.4.x.
1.
Asiguraţi-vă că aparatul este pus în funcţiune.
Consultaţi Panoul de operare.
2.
Încărcaţi hârtia.
Consultaţi
Încărcare hârtie
.
Aici ne asigurăm că hârtia simplă format A4 este încărcată în casetă.
Notă
Încărcaţi hârtie simplă format A4, B5, A5, sau Letter în casetă şi alte dimensiuni sau tipuri de
hârtie cum ar fi hârtia fotografică în tava din spate.
3. Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.
4. Creaţi (sau deschideţi) un document de imprimat utilizând o aplicaţie software
corespunzătoare.
5. Specificaţi dimensiunea paginii.
(1) Selectaţi Page Setup în meniul File din aplicaţia software.
Va apărea caseta de dialog Page Setup.
(2) Asiguraţi-vă că numele aparatului dumneavoastră este selectat în Format for.
(3)
Selectaţi dimensiunea paginii hârtiei în Paper Size.
Pagina 55 din 886 paginiImprimarea documentelor (Macintosh)
Aici selectăm A4.
(4) Faceţi clic pe OK.
6. Specificaţi setările de imprimare necesare.
(1) Selectaţi Print din meniul File în aplicaţia dumneavoastră software.
Va apărea caseta de dialog Print.
(2) Asiguraţi-vă că denumirea aparatului este selectată în Printer.
(3) Selectaţi Quality & Media în meniul pop-up.
(4) Selectaţi tipul de suport pentru hârtia încărcată din Media Type.
Aici selectaţi Plain Paper.
Notă
Dacă selectaţi hârtie simplă format A4, B5, A5 sau Letter, dacă este selectată opţiunea
Automatically Select în Paper Source, aparatul va alimenta hârtia din casetă. Dacă selectaţi
alte dimensiuni sau tipuri de hârtie cum ar fi hârtia fotografică, aparatul alimentează hârtia
din tava din spate.
Dacă nu selectaţi dimensiunea paginii sau tipul de suport incorect, este posibil ca aparatul
să alimenteze hârtia de la sursa de hârtie incorectă sau să nu imprime la o calitate de
imprimare corespunzătoare.
(5) Asiguraţi-vă că aţi selectat Automatically Select în Paper Source.
Notă
Pentru detalii referitoare la alte setări pentru Paper Source, consultaţi manualul on-screen:
Ghid avansat .
(6) Selectaţi calitatea de imprimare în Print Quality.
Aici selectaţi Standard.
Notă
Pentru detalii privind calitatea imprimării, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat .
Notă
Pentru detalii referitoare la funcţiile driverului de imprimantă, faceţi clic pe (Întrebare) în
Pagina 56 din 886 paginiImprimarea documentelor (Macintosh)
ecranul Quality & Media, Color Options, Special Effects, Borderless Printing sau Margin.
Pentru afişarea examinării pentru a confirma rezultatul imprimării, faceţi clic pe Preview. Este
posibil ca anumite aplicaţii software să nu aibă o funcţie de previzualizare.
7.
Începeţi imprimarea.
Faceţi clic pe Print pentru a porni imprimarea.
Notă
Faceţi clic pe pictograma imprimantei din Dock pentru a afişa lista lucrărilor de imprimare în curs
de desfăşurare.
Pentru a revoca o activitate de imprimare în curs de desfăşurare, selectaţi activitatea dorită în
lista Name şi faceţi clic pe Delete. Pentru a opri temporar o lucrare în curs, faceţi clic pe Hold.
Pentru a întrerupe temporar toate comenzile din listă, faceţi clic pe Stop Jobs. După revocarea
operaţiunii de imprimare, este posibil să fie evacuate coli goale de hârtie.
Dacă liniile ordonate imprimate sunt greşit aliniate sau dacă rezultatele imprimării sunt
nesatisfăcătoare, reglaţi poziţia capului de imprimare.
Consultaţi Alinierea capului de imprimare.
În partea superioară a paginii
Pagina 57 din 886 paginiImprimarea documentelor (Macintosh)
Ghid avansat Depanarea
Cuprins > Alte utilizări
Alte utilizări
Această secţiune prezintă procedura de imprimare a formularelor şablon precum hârtie de caiet etc.,
elementele de setare ale aparatului şi funcţia de imprimare directă de la o cameră digitală sau telefon
mobil.
Această secţiune mai prezintă aplicaţii software utile pe care le puteţi utiliza cu aparatul.
Imprimarea formularelor şablon cum ar fi hârtia de caiet
Imprimarea de diverse formulare şablon
Imprimarea directă de fotografii de pe camera digitală sau telefonul mobil
Imprimarea fotografiilor de pe un dispozitiv compatibil PictBridge
Imprimarea fotografiilor de pe un dispozitiv de comunicare fără fir
Setările aparatului
Aplicaţii software utile
Solution Menu
My Printer
Easy-WebPrint EX
În partea superioară a paginii
Pagina 58 din 886 paginiAlte utilizări
Ghid avansat Depanarea
Cuprins >
Alte utilizări
> Imprimarea formularelor şablon cum ar fi hârtia de caiet
Imprimarea formularelor şablon cum ar fi hârtia de caiet
Această secţiune descrie procedura de selectare şi imprimare a formularelor şablon.
Trebuie să pregătiţi:
Hârtie simplă format A4, B5 sau Letter. Consultaţi Tipuri de suport pe care le puteţi utiliza .
1. Pregătiţi-vă pentru imprimare.
(1) Porniţi alimentarea.
Consultaţi Panoul de operare.
(2) Asiguraţi-vă că aţi încărcat în casetă hârtie simplă format A4, B5 sau Letter.
Consultaţi
Încărcarea hârtiei în casetă
.
(3) Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.
2. Selectaţi un formular şablon.
(1) Selectaţi Settings în ecranul ACASĂ, apoi apăsaţi butonul OK.
(2) Selectaţi Template print , apoi apăsaţi butonul OK.
(3) Utilizaţi Rotiţa de derulare rapidă (butonul sau ) pentru a selecta un
formular şablon de imprimat, apoi apăsaţi butonul OK.
Pagina 59 din 886 paginiImprimarea formularelor şablon cum ar fi hârtia de caiet
Notă
Pentru detalii referitoare la formularele template disponibile, consultaţi Imprimarea de
diverse formulare şablon .
3.
Începeţi imprimarea.
(1) Confirmaţi dimensiunea paginii.
Pentru a modifica setarea, utilizaţi Rotiţa de derulare rapidă (butonul sau ) pentru a selecta elementul
de modificat, apoi apăsaţi butonul OK.
Notă
Puteţi selecta doar A4, B5 sau 8.5"x11" (LTR) pentru Page size. B5 este posibil să nu fie
disponibil în funcţie de şablonul selectat. Tipul de suport este limitat la Plain paper şi nu
poate fi modificat.
(2) Apăsaţi butonul [+] sau [-] pentru a specifica numărul de copii.
(3) Apăsaţi butonul Culoare (Color) sau Negru (Black).
Aparatul începe imprimarea.
Imprimarea de diverse formulare şablon
Cu Template print puteţi să imprimaţi următoarele şabloane.
Notebook paper 1
8 mm spacing
Notebook paper 2
7 mm spacing
Notebook paper 3
6 mm spacing
Graph paper 1
Graph 5 mm
Graph paper 2
Graph 3 mm
Checklist
List with checkboxes
Pagina 60 din 886 paginiImprimarea formularelor şablon cum ar fi hârtia de caiet
Staff paper 1
Staff paper 10 staves
Staff paper 2
Staff paper 12 staves
Handwriting paper
Rows of three lines
Weekly schedule
Vertical type
Monthly schedule
Calendar type
În partea superioară a paginii
Pagina 61 din 886 paginiImprimarea formularelor şablon cum ar fi hârtia de caiet
Ghid avansat Depanarea
Cuprins >
Alte utilizări
> Imprimarea directă de fotografii de pe camera digitală sau telefonul mobil
Imprimarea directă de fotografii de pe camera digitală sau
telefonul mobil
Imprimarea fotografiilor de pe un dispozitiv compatibil PictBridge
Puteţi conecta dispozitivul compatibil PictBridge la acest aparat printr-un cablu USB recomandat de
producătorul dispozitivului şi puteţi imprima direct imagini salvate.
Pentru detalii privind modalitatea de imprimare a imaginilor salvate conectând dispozitivul compatibil
PictBridge, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.
Pentru detalii cu privire la setările de imprimare ale dispozitivului compatibil PictBridge, consultaţi
manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu dispozitivul.
Dispozitive care se pot conecta:
Orice dispozitiv compatibil PictBridge poate fi conectat la acest aparat, indiferent de producător sau
model, cât timp este conform standardului PictBridge.
Notă
PictBridge este standardul de imprimare directă a fotografiilor, fără ajutorul unui computer,
conectând un dispozitiv precum un aparat foto digital, o cameră video digitală sau un telefon mobil
echipat cu cameră.
(PictBridge) Un dispozitiv cu acest simbol este compatibil PictBridge.
Format de date imagine care se poate imprima:
Acest aparat acceptă imagini* realizate cu o cameră compatibilă cu sistemul Design rule for Camera
File şi fişiere PNG.
* compatibile Exif 2.2/2.21
Notă
Când imprimaţi de pe un dispozitiv compatibil PictBridge, setaţi calitatea de imprimare cu panoul de
operare al aparatului. Nu puteţi seta calitatea de imprimare pe dispozitivul compatibil PictBridge.
Imprimarea fotografiilor de pe un dispozitiv de comunicare fără fir
Dacă unitatea opţională Bluetooth BU-30 este conectată la aparat, puteţi imprima imagini prin mijloace
de comunicare fără fir de pe telefoane mobile sau computere compatibile Bluetooth.
Pentru detalii privind operaţia, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.
Pagina 62 din 886 paginiImprimarea directă de fotografii de pe camera digitală sau telefonul mobil
În partea superioară a paginii
Pagina 63 din 886 paginiImprimarea directă de fotografii de pe camera digitală sau telefonul mobil
Ghid avansat Depanarea
Cuprins >
Alte utilizări
> Setările aparatului
Setările aparatului
Această secţiune descrie elementele pe care le puteţi seta sau modifica din Device settings din meniul
Settings. Pentru detalii referitoare la setare sau modificare, consultaţi manualul on-screen: Ghid
avansat.
Plain paper feed settings
Selectează sursa de hârtie (tava din spate sau caseta) în care încărcaţi hârtia simplă. Aparatul trage
hârtia simplă din casetă în mod implicit. Folosiţi această setare pentru a modifica sursa de hârtie
pentru hârtie simplă la tava din spate.
Print settings
Prevent paper abrasion
Utilizaţi această setare doar atunci când se murdăreşte suprafaţa de imprimare.
Extended copy amount
Selectează volumul de imagine care se extinde pe hârtie dacă realizaţi copii fără chenar.
Auto Photo Fix setting
Selectează dacă se acordă sau nu întâietate imprimării informaţiilor Exif salvate pe o fotografie
când este selectat Auto photo fix ON.
Setări Advanced
Date display
Selectează formatul datelor imprimate sau afişate pe ecran.
Read/write attribute
Selectează dacă se va utiliza sau nu fanta pentru cartelă a aparatului pe post de unitate de cartelă
de memorie a unui computer.
Quiet mode
Activează această funcţie dacă doriţi să reduceţi zgomotul de funcţionare al aparatului, cum ar fi
atunci când imprimaţi pe timp de noapte (când copiaţi, imprimaţi de pe cartela de memorie,
imprimaţi de pe un dispozitiv compatibil PictBridge sau cu mijloace de comunicare fără fir, etc.).
Guide display settings
Modifică intervalul de timp care precede afişarea ghidului, cum ar fi Change set. şi Copy, apare în
partea de sus a ecranului LCD sau ascunde afişarea ghidului.
Key repeat
Permite mărirea sau reducerea numerelor rapid prin apăsarea lungă a butonului la introducerea de
valori numerice. Când această setare este dezactivată, apăsarea lungă a butonului va avea acelaşi
efect cu o apăsare scurtă.
Mobile phone print setting
Pagina 64 din 886 paginiSetările aparatului
Specifică hârtia sau corecţia imaginii atunci când imprimaţi de pe un dispozitiv de comunicare fără
fir. Această setare apare doar atunci când se conectează unitatea opţională Bluetooth la aparat.
Bluetooth settings
Modifică setările Bluetooth, cum ar fi denumirea dispozitivului sau cheia de acces. Această setare
apare doar atunci când se conectează unitatea opţională Bluetooth la aparat.
PictBridge print settings
Specifică hârtia, calitatea de imprimare, etc. atunci când imprimaţi de pe un dispozitiv compatibil
PictBridge.
Language selection
Modifică limba pentru mesajele sau meniurile de pe LCD.
Reset setting
Readuce setările aparatului la valorile implicite (totuşi, valorile setate pentru alinierea capului de
imprimare, setările pentru Read/write attribute şi setarea de limbă din Language selection nu vor fi
resetate).
În partea superioară a paginii
Pagina 65 din 886 paginiSetările aparatului
Ghid avansat Depanarea
Cuprins >
Alte utilizări
> Aplicaţii software utile
Aplicaţii software utile
Aparatul poate fi utilizat cu aplicaţii software utile precum Solution Menu, My Printer şi Easy-WebPrint EX.
Solution Menu
Cu ajutorul Solution Menu puteţi porni aplicaţiile software furnizate împreună cu aparatul, sau puteţi afişa
instrucţiunile de funcţionare.
Faceţi dublu clic pe (Solution Menu) de pe desktop.
Faceţi clic aici: Solution Menu
Faceţi clic pe (Solution Menu) din Dock.
* Ecranele de mai jos sunt pentru Windows Vista.
Faceţi clic pe butonul unei funcţii pe care doriţi să o utilizaţi.
După ce aţi pornit Solution Menu faceţi clic pe butonul de pe bara de titlu pentru a reduce
dimensiunea ferestrei.
Notă
Instalaţi Solution Menu de pe CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM) dacă nu a fost instalat sau
dacă a fost dezinstalat. Pentru a instala Solution Menu, selectaţi Solution Menu din Custom Install.
Butoanele afişate pe ecran pot diferi în funcţie de ţara sau regiunea de cumpărare.
Pentru a porni Solution Menu din meniul Start, selectaţi Toate programele (All Programs) (sau
Programe (Programs)), Canon Utilities, Solution Menu, apoi Solution Menu.
Pentru a porni Solution Menu din bara de meniu, selectaţi meniul Go, Applications, Canon Utilities,
Solution Menu, apoi faceţi dublu clic pe Solution Menu.
My Printer
Cu My Printer, puteţi afişa fereastra de configurare a driverului de imprimantă. De asemenea, furnizează
informaţii referitoare la măsurile pe care le puteţi lua în cazul în care aveţi dificultăţi de operare.
Opţiunea My Printer nu este disponibilă pentru Macintosh.
Pagina 66 din 886 paginiAplicaţii software utile
Faceţi dublu clic pe (My Printer) de pe desktop.
Notă
De asemenea, puteţi porni My Printer din Solution Menu sau de la bara de activităţi.
Instalaţi My Printer de pe CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM) dacă nu a fost instalat sau
dacă a fost dezinstalat. Pentru a instala My Printer, selectaţi My Printer în Custom Install.
Pentru a instala My Printer din meniul Start, selectaţi Toate programele (All Programs) (sau Programe
(Programs)), Canon Utilities, My Printer, apoi My Printer.
Easy-WebPrint EX
Easy-WebPrint EX asigură o imprimare rapidă şi simplă a paginilor Web pentru Internet Explorer. Puteţi
imprima pagini Web redimensionate în mod automat pentru a se încadra în lăţimea hârtiei fără a tăia
feţele paginilor sau puteţi previzualiza şi selecta paginile Web pe care doriţi să le imprimaţi.
Easy-WebPrint EX nu este disponibil în Windows 2000 şi Macintosh.
Important
Este ilegală reproducerea sau editarea lucrărilor protejate prin copyright ale altor persoane fără
permisiunea deţinătorului de copyright, cu excepţia celor pentru utilizare personală, utilizare la
domiciliu sau pentru alte utilizări în cadrul unei sfere limitate, aşa cum se defineşte prin copyright. În
plus, reproducerea sau editarea fotografiilor cu persoane poate încălca drepturile de imagine.
Când este instalat Easy-WebPrint EX, acesta adaugă o bară de instrumente la ecranul Internet Explorer.
Bara de instrumente este disponibilă ori de câte ori se execută Internet Explorer.
Funcţia de decupare, de exemplu, vă permite să decupaţi părţile dorite din pagini Web şi să le editaţi
pentru imprimare.
Pagina 67 din 886 paginiAplicaţii software utile
Pentru detalii cu privire la imprimarea paginilor Web, faceţi clic pe (Help) pentru a vizualiza ajutorul
online.
Notă
Instalarea Easy-WebPrint EX
Dacă aplicaţia Easy-WebPrint EX nu este instalată, instrucţiunile pentru instalarea acesteia pot
apărea din bara de activităţi de pe desktop.
Pentru a instala Easy-WebPrint EX, faceţi clic pe ghidul afişat şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
De asemenea, puteţi instala Easy-WebPrint EX de pe CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM).
Pentru a instala Easy-WebPrint EX, selectaţi Easy-WebPrint EX în Custom Install.
Pentru a instala Easy-WebPrint EX pe computer, este necesar să aveţi Internet Explorer 7 sau o
variantă ulterioară şi computerul trebuie să fie conectat la Internet.
Pagina 68 din 886 paginiAplicaţii software utile
În partea superioară a paginii
Pagina 69 din 886 paginiAplicaţii software utile
Ghid avansat Depanarea
Cuprins > Încărcarea hârtiei / documentelor originale
Încărcarea hârtiei / documentelor
originale
Această secţiune descrie tipurile de hârtie sau documente originale pe care le puteţi încărca, modul de
încărcare a hârtiei de imprimare în tava din spate sau în casetă şi modul de încărcare a documentelor
originale pentru copiere sau scanare.
Încărcarea hârtiei
Sursa de hârtie pentru încărcarea hârtiei
Încărcarea hârtiei în casetă
Încărcarea hârtiei în tava din spate
Tipuri de suport pe care le puteţi utiliza
Tipuri de suport pe care nu le puteţi utiliza.
Încărcarea documentelor originale
Încărcarea documentelor originale
Cum se încarcă documentele originale pentru fiecare funcţie
Documente originale pe care le puteţi încărca
În partea superioară a paginii
Pagina 70 din 886 paginiÎncărcarea hârtiei / documentelor originale
Ghid avansat Depanarea
Cuprins >
Încărcarea hârtiei / documentelor originale
> Încărcarea hârtiei
Încărcarea hârtiei
Sursa de hârtie pentru încărcarea hârtiei
Încărcarea hârtiei în casetă
Încărcarea hârtiei în tava din spate
Tipuri de suport pe care le puteţi utiliza
Tipuri de suport pe care nu le puteţi utiliza.
Sursa de hârtie pentru încărcarea hârtiei
Imprimanta are două surse de hârtie pentru alimentarea hârtiei; caseta şi tava din spate.
Puteţi încărca hârtia în oricare dintre sursele de hârtie, în funcţie de dimensiunea paginii şi de tipul de al
hârtiei. Hârtia este alimentată din casetă sau din tava din spate, în funcţie de selecţia făcută pentru
dimensiunea paginii sau tipul de suport.
Consultaţi Tipuri de suport pe care le puteţi utiliza .
Notă
Când imprimaţi, selectaţi dimensiunea de pagină şi tipul de suport corect. Dacă nu selectaţi
dimensiunea paginii sau tipul de suport incorect, este posibil ca aparatul să alimenteze hârtia de la
sursa de hârtie incorectă sau să nu imprime la o calitate de imprimare corespunzătoare.
Pentru detalii referitoare la modul de încărcare a hârtiei în fiecare sursă de hârtie, consultaţi
Încărcarea hârtiei în casetă
sau
Încărcarea hârtiei în tava din spate
.
Încărcarea hârtiei simple în casetă
Când folosiţi hârtie simplă format A4, B5, A5, sau Letter, încărcaţi-o în casetă.
Aparatul alimentează hârtia din casetă automat prin selectarea hârtiei simple (format A4, B5, A5
sau Letter) din setările de imprimare de la panoul de operare sau din driverul de imprimantă în
timpul imprimării.
Pentru detalii referitoare la modul de modificare a setării sursei de hârtie, consultaţi manualul on-
screen: Ghid avansat.
Încărcarea hârtiei fotografice în tava din spate
Când folosiţi hârtie fotografică, încărcaţi-o în tava din spate.
Aparatul alimentează hârtia din tava din spate automat prin selectarea unor tipuri de suport diferite
de hârtia simplă, cum ar fi hârtia fotografică, în setările de imprimare de la panoul de operare sau
din driverul de imprimantă în timpul imprimării.
Când folosiţi hârtie simplă de alt format decât A4, B5, A5, sau Letter, încărcaţi-o şi în tava din spate.
Pagina 71 din 886 paginiÎncărcarea hârtiei
În partea superioară a paginii
Pagina 72 din 886 paginiÎncărcarea hârtiei
Ghid avansat Depanarea
Cuprins >
Încărcarea hârtiei / documentelor originale
>
> Încărcarea hârtiei în casetă
Încărcarea hârtiei în casetă
Puteţi încărca doar hârtie simplă de dimensiuni A4, B5, A5, sau Letter în casetă.
Încărcaţi alte dimensiuni sau tipuri de hârtie în tava din spate.
Consultaţi Tipuri de suport pe care le puteţi utiliza .
Notă
Recomandăm utilizarea hârtiei fotografice originale Canon pentru a imprima fotografii.
Pentru detalii despre hârtia originală Canon, consultaţi Tipuri de suport pe care le puteţi utiliza .
Puteţi folosi hârtie de imprimare obişnuită.
Pentru detalii despre dimensiunile şi greutatea hârtiei pe care o puteţi utiliza pentru acest aparat,
consultaţi Tipuri de suport pe care le puteţi utiliza .
1. Pregătiţi hârtia.
Îndreptaţi marginile hârtiei. Îndreptaţi hârtia dacă este ondulată.
Notă
Îndreptaţi marginile hârtiei înainte de încărcare. Încărcarea hârtiei fără îndreptarea marginilor
poate produce blocarea acesteia.
Dacă hârtia este încreţită, ţineţi colţurile încreţite opuse şi îndoiţi-le uşor în direcţia opusă până
când hârtia devine complet plată.
Pentru detalii despre cum să îndreptaţi hârtia încreţită, consultaţi „ Depanarea” în manualul on-
screen: Ghid avansat.
2.
Încărcaţi hârtia.
(1) Trageţi afară caseta din aparat.
(2) Încărcaţi stiva de hârtie CU FAŢA DE IMPRIMARE ORIENTATĂ ÎN JOS şi
MUCHIA DE ATAC ORIENTATĂ CĂTRE LATURA ÎNDEPĂRTATĂ şi, aliniaţi-o
cu marginea dreaptă a casetei.
(3)
Deplasaţi prin glisare ghidajul de hârtie (A) pentru a aliniere cu marcajul pentru
Pagina 73 din 886 paginiÎncărcarea hârtiei în casetă
dimensiunea paginii.
Ghidajul de hârtie (A) se va opri atunci când se aliniază cu marcajul corespunzător pentru dimensiunea
paginii.
Notă
Poate rămâne puţin spaţiu între ghidajul de hârtie (A) şi stiva de hârtie.
(4) Deplasaţi ghidajele de hârtie prin glisare (B) spre stânga pentru a le alinia
complet cu latura stivei de hârtie.
Notă
Nu încărcaţi hârtie deasupra semnului pentru limita de încărcare (C).
(5) Introduceţi caseta în aparat.
Împingeţi caseta până la capăt în aparat.
3. Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.
Notă
După încărcarea hârtiei
Când utilizaţi aparatul pentru a copia sau imprima fără computer, selectaţi dimensiunea şi tipul
hârtiei pentru hârtia încărcată în Page size şi Media type din setările de imprimare din fiecare
meniu de pe ecranul ACASĂ.
Consultaţi Modificarea setărilor din „Imprimarea fotografiilor salvate pe o cartelă de memorie/
unitate flash USB” şi
Modificarea setărilor
din „Efectuarea de copii”.
Pagina 74 din 886 paginiÎncărcarea hârtiei în casetă
La imprimarea cu ajutorul unui computer, selectaţi dimensiunile şi tipul hârtiei încărcate în Printer
Paper Size (sau Paper Size) şi Media Type din driverul imprimantei.
Consultaţi Imprimarea documentelor (Windows) sau Imprimarea documentelor (Macintosh).
În partea superioară a paginii
Pagina 75 din 886 paginiÎncărcarea hârtiei în casetă
Ghid avansat Depanarea
Cuprins >
Încărcarea hârtiei / documentelor originale
>
> Încărcarea hârtiei în tava din spate
Încărcarea hârtiei în tava din spate
Puteţi să încărcaţi hârtie fotografică sau plicuri în tava din spate.
Încărcarea hârtiei fotografice
Important
Dacă tăiaţi hârtia simplă la dimensiunile 4" x 6" / 10 x 15 cm, 4" x 8" / 101,6 x 203,2 mm, 5" x 7" / 13
x 18 cm sau 2,16" x 3,58" / 55,0 x 91,0 mm (dimensiuni carte) pentru imprimări experimentale, hârtia
se poate bloca.
1. Pregătiţi hârtia.
Consultaţi Pregătiţi hârtia. din „Încărcarea hârtiei în casetă”.
Îndreptaţi marginile hârtiei. Îndreptaţi hârtia dacă este ondulată.
2.
Încărcaţi hârtia.
(1) Deschideţi suportul pentru hârtie, ridicaţi-l, apoi împingeţi-l înapoi.
(2) Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.
(3) Glisaţi ghidajele pentru hârtie (A) pentru a le deschide şi aşezaţi hârtia în centrul
tăvii din spate, cu FAŢA DE IMPRIMARE ORIENTATĂ CĂTRE
DUMNEAVOASTRĂ.
Important
Întotdeauna încărcaţi hârtia cu orientarea tip portret (B). Încărcarea hârtiei cu orientarea tip
vedere (C) poate cauza blocarea hârtiei.
Pagina 76 din 886 paginiÎncărcarea hârtiei în tava din spate
(4) Glisaţi ghidajele de hârtie (A) pentru a le alinia cu ambele laturi ale stivei de
hârtie.
Nu culisaţi ghidajele de hârtie prea tare. Alimentarea cu hârtie nu se va realiza corect.
Notă
Nu încărcaţi mai sus de semnul pentru limita de încărcare (D).
Notă
După încărcarea hârtiei
Când utilizaţi aparatul pentru a copia sau imprima fără computer, selectaţi dimensiunea şi tipul
pentru hârtia încărcată în Page size şi Media type din ecranul de setări din fiecare mod.
Pagina 77 din 886 paginiÎncărcarea hârtiei în tava din spate
Consultaţi Modificarea setărilor din „Imprimarea fotografiilor salvate pe o cartelă de memorie/
unitate flash USB” şi Modificarea setărilor din „Efectuarea de copii”.
La imprimarea cu ajutorul unui computer, selectaţi dimensiunile şi tipul hârtiei încărcate în Printer
Paper Size (sau Paper Size) şi Media Type din driverul imprimantei.
Consultaţi Imprimarea documentelor (Windows) sau Imprimarea documentelor (Macintosh).
Încărcarea plicurilor
Puteţi imprima pe plicuri European DL şi US Comm. plicuri dimensiunea #10
Adresa este rotită şi imprimată automat conform direcţiei plicului prin specificarea corectă cu
driverul pentru imprimantă.
Important
Puteţi imprima pe plicuri numai utilizând un computer.
Nu puteţi folosi următoarele plicuri.
- Plicuri cu suprafaţa tratată sau grofată
- Plicuri cu clapete duble (sau clapete cu adeziv)
- Plicuri ale căror clapete cauciucate sunt deja adezive şi umezite
1. Pregătirea plicurilor.
Apăsaţi cele patru colţuri şi margini ale plicurilor pentru a le îndrepta.
Dacă plicurile sunt încreţite, ţineţi colţurile opuse şi, încet, îndoiţi-le în direcţia
opusă.
Dacă colţul clapetei plicului este îndoit, îndreptaţi-l.
Utilizaţi un creion pentru a îndrepta marginea în direcţia introducerii şi accentuaţi
pliul.
Figurile de mai sus arată o vedere laterală a marginii diriguitoare a plicului.
Important
Plicurile se pot bloca în aparat dacă nu sunt întinse sau dacă marginile nu sunt aliniate.
Asiguraţi-vă că ondulaţia sau umflătura nu depăşeşte 0,1 inchi / 3 mm.
2.
Încărcarea plicurilor.
(1) Deschideţi suportul pentru hârtie, ridicaţi-l, apoi împingeţi-l înapoi.
Consultaţi
Încărcaţi hârtia.
din „Încărcarea hârtiei fotografice” din „Încărcarea hârtiei în tava din spate”.
(2) Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.
Consultaţi
Încărcaţi hârtia.
din „Încărcarea hârtiei fotografice” din „Încărcarea hârtiei în tava din spate”.
Pagina 78 din 886 paginiÎncărcarea hârtiei în tava din spate
(3) Glisaţi ghidajele de hârtie (A) pentru a le deschide şi aşezaţi plicurile în centrul
tăvii din spate CU FAŢA DE IMPRIMARE ADRESĂ ORIENTATĂ CĂTRE
DUMNEAVOASTRĂ.
Clapeta îndoită a plicului va fi orientată cu faţa în jos în partea stângă.
Pot fi încărcate până la 10 plicuri odată.
(4) Glisaţi ghidajele de hârtie (A) pentru a le alinia cu ambele părţi ale plicului.
Nu culisaţi ghidajele de hârtie prea tare. Alimentarea cu plicuri nu se va realiza corect.
(B) Partea din spate
(C) Partea cu adresă
3. Specificaţi setările cu driverul pentru imprimantă.
(1) Selectaţi Envelope în Commonly Used Settings din foaia Quick Setup.
(2) Selectaţi DL Env. sau Comm. Env. #10 în fereastra Envelope Size Setting.
(3) Selectaţi Landscape în Orientation.
(1) Selectaţi Envelope în Media Type.
(2) Selectaţi DL Envelope sau #10 Envelope în Paper Size.
(3) Selectaţi orientarea Landscape în Orientation.
Important
Dacă nu specificaţi corect dimensiunea sau orientarea pentru plic, adresa va fi imprimată
invers sau întoarsă la 90 de grade.
Notă
În Windows, dacă rezultatul imprimării este răsturnat, deschideţi fereastra de configurare a
driverului de imprimantă, selectaţi Envelope în Commonly Used Settings, apoi selectaţi caseta
de selectare Rotate 180 degrees din Additional Features.
Pentru detalii referitoare la setările pentru driverul de imprimantă, consultaţi Imprimarea
Pagina 79 din 886 paginiÎncărcarea hârtiei în tava din spate
documentelor (Windows) sau Imprimarea documentelor (Macintosh).
În partea superioară a paginii
Pagina 80 din 886 paginiÎncărcarea hârtiei în tava din spate
Ghid avansat Depanarea
Cuprins >
Încărcarea hârtiei / documentelor originale
>
> Tipuri de suport pe care le puteţi utiliza
Tipuri de suport pe care le puteţi utiliza
Alegeţi hârtia adecvată pentru printare, pentru cele mai bune rezultate de imprimare. Canon vă pune la
dispoziţie diferite tipuri de hârtie pentru a spori bucuria de a printa, cum ar fi etichete sau hârtie pentru
fotografii ori pentru documente. Recomandăm folosirea hârtiei originale Canon pentru a imprima cele
mai importante fotografii.
Tip de suport
Hârtii disponibile în comerţ
Denumirea
hârtiei
<Nr.
model>*1
Limită de încărcare a hârtiei Limita de
încărcare a tăvii
de ieşire a
hârtiei
Setări pentru tipul de
suport
Tava din
spate CasetăPanoul de
operare
Driver de
imprimantă
Plain Paper
(Hârtie
reciclată)*2
Aprox.
150 de
foi*3
A4, B5, A5, şi Scrisoare
/ 8,5" x 11": Aprox. 150
de foi
Aprox. 50 de foi
Plain paper Plain Paper
Plicuri*4 10 plicuri Neîncărcabilă*5 *6 -Envelope
Hârtie originală Canon
Denumirea
hârtiei
<Nr. model>*1
Limită de încărcare a hârtiei Limita de
încărcare a tăvii
de ieşire a
hârtiei
Setări pentru tipul de
suport
Tava din spate CasetăPanoul de
operare
Driver de
imprimantă
Pentru imprimare fotografii:
Photo Paper Pro
Platinum
<PT-101>*7
A4, Letter / 8,5" x
11", 5" x 7" / 13 x
18 cm, şi 8" x 10" /
20 x 25 cm: 10 foi
4" x 6" / 10 x 15
cm: 20 de foi
Neîncărcabilă*5 *6 Pro
Platinum
Photo Paper
Pro Platinum
Photo Paper Pro
II
<PR-201>*7
Pro II Photo Paper
Pro II
Glossy Photo
Paper "Everyday
Use"
<GP-501>*7
Glossy
Photo
Paper
Glossy Photo
Paper
Photo Paper
Glossy
<GP-502>*7
Glossy
Photo
Paper
Glossy Photo
Paper
Photo Paper Plus
Glossy II
<PP- 201>*7
Plus
Glossy II
Photo Paper
Plus Glossy II
Photo Paper Plus
Semi-gloss
<SG-201>*7
Plus Semi-
gloss
Photo Paper
Plus Semi-gloss
Pagina 81 din 886 pagini
Tipuri de suport pe care le puteţi utiliza
Matte Photo
Paper
<MP-101>
Matte
Photo
Paper
Matte Photo
Paper
Pentru imprimarea documentelor de afaceri:
High Resolution
Paper
<HR-101N>*4
80 foi Neîncărcabilă*5 50 foi -High Resolution
Paper
Pentru creare imprimări proprii:
T-Shirt
Transfers
<TR-301>*4
1 foaie Neîncărcabilă*5 *6 -T-Shirt
Transfers
Autocolante foto
<PS-101>*8, *9
1 foaie Glossy
Photo
Paper
Glossy Photo
Paper
*1 Hârtia cu număr de model este hârtie originală Canon. Pentru informaţii detaliate despre partea
imprimabilă şi note despre manipularea hârtiei, consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu
hârtia. Pentru informaţii despre dimensiunile de pagină disponibile pentru fiecare tip de hârtie originală
Canon, vizitaţi site-ul nostru Web. Există posibilitatea de a nu putea cumpăra hârtie originală Canon în
funcţie de ţara sau regiunea de cumpărare. În S.U.A., hârtia nu se vinde după număr de model.
Cumpăraţi hârtie după nume.
*2 Alimentarea corespunzătoare se poate să nu fie posibilă la capacitatea maximă în funcţie de tipul de
hârtie sau condiţiile de mediu (condiţii de temperatură sau umiditate fie foarte ridicată, fie foarte
scăzută). În astfel de cazuri, reduceţi numărul foilor de hârtie pe care le încărcaţi la mai puţin de jumătate
(poate fi utilizată hârtie reciclată 100%).
*3 Hârtia simplă de dimensiune A4, B5, A5 sau Letter nu se poate încărca decât atunci când s-a selectat
Rear tray pentru Plain paper feed settings în Device settings din meniul Settings.
Pentru detalii privind setările, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.
*4 Disponibil numai când se imprimă de pe computer.
*5 Alimentarea acestei hârtii din casetă poate conduce la deteriorarea aparatului. Încărcaţi-o întotdeauna
în tava din spate.
*6 Recomandăm să îndepărtaţi coala imprimată anterior din tava de ieşire a hârtiei înainte de a imprima
în continuu pentru a evita neclarităţile şi decolorarea.
*7 Când se încarcă hârtie în stive, latura de imprimare poate fi marcată pe măsură ce este introdusă sau
hârtia poate să nu fie introdusă corespunzător. În acest caz, încărcaţi câte o coală pe rând.
*8 Când scanaţi fotografii imprimate pentru a le imprima pe hârtie autocolantă, aveţi grijă să selectaţi
Sticker print din Easy photo reprint. Dacă s-a selectat Sticker print, nu se poate selecta tipul hârtiei.
Consultaţi Imprimarea fotografiilor cu aspecte diferite.
Când imprimaţi pe hârtie autocolantă fotografii salvate pe o cartelă de memorie sau pe o unitate flash
USB, aveţi grijă să selectaţi Sticker print din Memory card. Dacă s-a selectat Sticker print, nu se poate
selecta tipul hârtiei.
Consultaţi Imprimarea fotografiilor cu aspecte diferite.
Când imprimaţi pe hârtie autocolantă fotografii salvate pe telefonul mobil, selectaţi Stickers pentru
dimensiunea paginii în Mobile phone print setting. Consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.
*9 Puteţi să specificaţi cu uşurinţă setări de imprimare pentru hârtie autocolantă cu aplicaţia Easy-
PhotoPrint EX furnizată pe CD-ROM-ul de instalare (Setup CD-ROM) . Instalaţi-o pe computerul dvs.
Notă
Pentru a specifica dimensiunea paginii şi tipul de suport când imprimaţi fotografii salvate pe un
dispozitiv compatibil PictBridge sau pe un telefon mobil, consultaţi manualul on-screen: Ghid
avansat
.
Pagina 82 din 886 pagini
Tipuri de suport pe care le puteţi utiliza
Dimensiuni pagină
Puteţi folosi următoarele dimensiuni ale paginii.
Notă
În casetă puteţi încărca doar hârtie simplă cu următoarele dimensiuni ale paginii:
Dimensiuni A4, B5, A5 şi Letter
În casetă nu se poate încărca hârtie simplă de alte dimensiuni. Încărcaţi-le în tava din spate.
Pe Macintosh, Choukei 3 şi Choukei 4 nu sunt disponibile.
Dimensiuni standard:
Letter (8,50 x 11,00 inchi / 215,9 x 279,4 mm)
Legal (8,50 x 14,00 inchi / 215,9 x 355,6 mm)
A5 (5,83 x 8,27 inchi / 148,0 x 210,0 mm)
A4 (8,27 x 11,69 inchi / 210,0 x 297,0 mm)
B5 (7,17 x 10,12 inchi / 182,0 x 257,0 mm)
4" x 6" (4,00 x 6,00 inchi / 10 x 15 cm)
4" x 8" (4,00 x 8,00 inchi / 101,6 x 203,2 mm)
5" x 7" (5,00 x 7,00 inchi / 13 x 18 cm)
8" x 10" (8,00 x 10,00 inchi / 20 x 25 cm)
L (3,50 x 5,00 inchi / 89,0 x 127,0 mm)
2L (5,00 x 7,01 inchi / 127,0 x 178,0 mm)
Hagaki (3,94 x 5,83 inchi / 100,0 x 148,0 mm)
Hagaki 2 (7,87 x 5,83 inchi / 200,0 x 148, mm)
Comm. Env. #10 (4,12 x 9,50 inchi / 104,6 x 241,3 mm)
DL Env. (4,33 x 8,66 inchi / 110,0 x 220,0 mm)
Choukei 3 (4,72 x 9,25 inchi / 120,0 x 235,0 mm)
Choukei 4 (3,54 x 8,07 inchi / 90,0 x 205,0 mm)
Youkei 4 (4,13 x 9,25 inchi / 105,0 x 235,0 mm)
Youkei 6 (3,86 x 7,48 inchi / 98,0 x 190,0 mm)
Card (2,16 x 3,58 inchi / 55,0 x 91,0 mm)
Wide (4,00 x 7,10 inchi / 101,6 x 180,6 mm)
Dimensiuni non-standard:
Puteţi specifica o dimensiune particularizată din următorul interval:
Dimensiunea minimă:2,17 x 3,58 inchi / 55,0 x 91,0 mm (tava din spate)
5,83 x 8,27 inchi / 148,0 x 210,0 mm (casetă)
Dimensiunea maximă:8,50 x 26,61 inchi / 215,9 x 676,0 mm (tava din spate)
8,50 x 11,69 inchi / 215,9 x 297,0 mm (casetă)
Greutate hârtie
de la 17 până la 28 lb / de la 64 până la 105 g/m 2 excepţie pentru hârtie originală Canon
Nu utilizaţi hârtie mai grea sau mai uşoară (cu excepţia hârtiei originale Canon), întrucât se poate bloca
înăuntru.
Informaţii despre stocarea hârtiei
Scoateţi din pachet numai numărul necesar de coli de hârtie, înainte de printare.
Pentru a evita ondularea hârtiei când nu printaţi, aşezaţi hârtia nefolosită înapoi în pachet şi păstraţi
-o pe o suprafaţă plană. De asemenea, depozitaţi ferit de căldură, umiditate şi lumina diretă a
soarelui.
Note cu privire la hârtia pentru imprimare fără chenar pe întreaga
pagină
Pentru imprimarea fără chenar pe întreaga pagină nu puteţi utiliza hârtie de dimensiuni A5, B5,
Legal şi plicuri.
Pagina 83 din 886 pagini
Tipuri de suport pe care le puteţi utiliza
Puteţi utiliza hârtie simplă pentru imprimare fără chenar pe întreaga pagină doar atunci când
imprimaţi de pe computer.
Totuşi, în acest caz calitatea imprimării va fi mai slabă. Vă recomandăm să utilizaţi hârtie simplă
pentru o imprimare de probă.
În partea superioară a paginii
Pagina 84 din 886 pagini
Tipuri de suport pe care le puteţi utiliza
Ghid avansat Depanarea
Cuprins >
Încărcarea hârtiei / documentelor originale
>
> Tipuri de suport pe care nu le puteţi utiliza
Tipuri de suport pe care nu le puteţi utiliza
Nu utilizaţi următoarele tipuri de hârtie. Utilizarea acestor tipuri de hârtie nu numai că va cauza rezultate
nesatisfăcătoare, dar va conduce la nefuncţionarea sau blocarea aparatului.
Hârtie îndoită, ondulată sau încreţită
Hârtie umedă
Hârtie care este prea subţire (cântăreşte mai puţin de 17 lb / 64 g/m 2)
Hârtie care este prea groasă (cântăreşte mai mult de 28 lb / 105 g/m 2, excepţie pentru hârtie
originală Canon
Hârtie mai subţire decât o carte poştală, inclusiv hârtie simplă sau hârtie de bloc notes, tăiată la o
dimensiune mică (atunci când se imprimă pe hârtie mai mică decât cea de format A5)
Cărţi poştale cu imagine
Cărţi poştale cu fotografii sau etichete
Plicuri cu clapete duble (sau clapete cu adeziv)
Plicuri cu suprafaţa tratată sau grofată
Plicuri ale căror clapete cauciucate sunt deja adezive şi umezite
Orice tip de hârtie cu găuri
Hârtie ce nu are forma rectangulară
Hârtie prinsă cu capse sau lipici
Hârtie cu adeziv
Hârtie decorată cu sclipici, etc.
În partea superioară a paginii
Pagina 85 din 886 pagini
Tipuri de suport pe care nu le puteţi utiliza
Ghid avansat Depanarea
Cuprins >
Încărcarea hârtiei / documentelor originale
> Încărcarea documentelor originale
Încărcarea documentelor originale
Încărcarea documentelor originale
Cum se încarcă documentele originale pentru fiecare funcţie
Documente originale pe care le puteţi încărca
Această secţiune descrie procedura de încărcare a documentelor originale pe suprafaţa de sticlă de
scanare.
Poate fi necesar să încărcaţi documentul original în altă poziţie pentru funcţia selectată în Copy, Easy
photo reprint sau Scan. Încărcaţi documentul original în poziţia corectă, în conformitate cu funcţia
selectată. Dacă documentul original nu este încărcat corect, este posibil să nu poată fi scanat corect.
Important
După încărcarea documentului original pe suprafaţa de sticlă de scanare, asiguraţi-vă că închideţi
capacul pentru documente înainte de a începe copierea sau scanarea.
Încărcarea documentelor originale
Puteţi să încărcaţi documentele originale, pentru a fi copiate sau scanate, pe suprafaţa de sticlă de
scanare.
1.
Aşezaţi un document original pe suprafaţa de sticlă de scanare.
(1) Deschideţi capacul pentru documente.
Important
Nu aşezaţi niciun obiect pe capacul pentru documente. Vor cădea în tava din spate atunci
când capacul pentru documente este deschis, cauzând funcţionarea defectuoasă a
aparatului.
(2) Încărcaţi documentul original cu faţa de copiat sau de scanat ORIENTATĂ ÎN
JOS pe suprafaţa de sticlă de scanare.
Aveţi grijă să încărcaţi documentul original în poziţia corectă pentru fiecare funcţie.
Consultaţi Cum se încarcă documentele originale pentru fiecare funcţie .
Important
Nu aşezaţi niciun obiect cu greutatea mai mare de 4,4 lb / 2,0 kg pe suprafaţa de sticlă de
scanare.
Nu apăsaţi sau aşezaţi pe documentul original greutăţi mai mari de 4,4 lb / 2,0 kg. Procedând
astfel puteţi produce disfuncţionalităţi scanerului sau suprafaţa de sticlă de scanare se poate
sparge.
Pagina 86 din 886 paginiÎncărcarea documentelor originale
2.
Închideţi uşor capacul pentru documente.
În partea superioară a paginii
Pagina 87 din 886 paginiÎncărcarea documentelor originale
Ghid avansat Depanarea
Cuprins >
Încărcarea hârtiei / documentelor originale
>
Încărcarea documentelor originale
> Cum se încarcă
documentele originale pentru fiecare funcţie
Cum se încarcă documentele originale pentru fiecare funcţie
Încărcaţi documentele originale pentru copiere
Selectaţi din meniul Scan
- USB flash drive sau Memory card pentru scanarea documentelor originale
- PC pentru scanarea revistelor, ziarelor sau documentelor de tip text
Scanaţi reviste, ziare sau documente de tip text cu o aplicaţie
software de pe un computer
Încărcaţi documentul original cu partea de CITIT ORIENTATĂ ÎN JOS astfel încât să fie aliniat cu
marcajul de aliniere .
Important
Aparatul nu poate scana zona întunecată (A) (0,04 inchi / 1 mm de la marginile suprafeţei de
sticlă de scanare).
Încărcaţi fotografii imprimate în Easy photo reprint
Selectaţi PC în meniul Scan şi scanaţi fotografii imprimate, cărţi
poştale, cărţi de vizită sau discuri DVD/CD
Scanaţi fotografii imprimate, cărţi poştale, cărţi de vizită sau
discuri DVD/CD cu o aplicaţie software de pe un computer
Încărcaţi documentul original cu faţa de scanat ORIENTATĂ ÎN JOS într-un mod corespunzător, în
conformitate cu numărul de documente originale.
Pagina 88 din 886 paginiCum se încarcă documentele originale pentru fiecare funcţie
Încărcarea unui singur original
Încărcaţi originalul la cel puţin 0,4 inchi / 10 mm faţă de marginile suprafeţei de sticlă de scanare.
Încărcarea a două sau a mai multor originale
Aşezaţi două sau mai multe originale la cel puţin 0,4 inchi / 10 mm faţă de marginile suprafeţei de
sticlă de scanare şi la cel puţin 0,4 inchi / 10 mm distanţă unul faţă de altul.
(A) 0,4 inchi / 10 mm
Notă
Funcţia Skew Correction compensează automat originalele dispuse înclinat la un unghi de până
la 10 grade.
Fotografiile înclinate care au înălţimea de cel puţin 7,1 inchi / 180 mm nu pot fi corectate.
În partea superioară a paginii
Pagina 89 din 886 paginiCum se încarcă documentele originale pentru fiecare funcţie
Ghid avansat Depanarea
Cuprins >
Încărcarea hârtiei / documentelor originale
>
Încărcarea documentelor originale
> Documente originale pe
care le puteţi încărca
Documente originale pe care le puteţi încărca
Puteţi copia sau scana următoarele documente originale.
Tipuri de documente
originale:
Document text, revistă sau ziar
Fotografie imprimată, carte poştală, carte de vizită sau
DVD/CD
Dimensiune (l x L): Max. 8,5 x 11,7 inchi / 216,0 x 297,0 mm
Notă
Când pe suprafaţa de sticlă de scanare încărcaţi un document original gros de tipul unei cărţi, aveţi
posibilitatea să scoateţi capacul pentru documente de la aparat.
Pentru detalii referitoare la modul în care puteţi scoate sau ataşa capacul pentru documente,
consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat .
În partea superioară a paginii
Pagina 90 din 886 paginiDocumentele originale pe care le puteţi încărca
Ghid avansat Depanarea
Cuprins > Întreţinere de rutină
Întreţinere de rutină
Această secţiune descrie procedura de înlocuire a rezervoarelor de cerneală când acestea se
epuizează, modul de curăţare a aparatului când rezultatul imprimării este neclar sau acţiunile de efectuat
când alimentarea cu hârtie nu se face corespunzător.
Înlocuirea unui rezervor de cerneală
Procedura de înlocuire
Verificarea nivelului de cerneală
Când imprimarea devine ştearsă sau culorile sunt incorecte
Imprimarea unui model de verificare a duzei
Examinarea unui model de verificare a duzei
Curăţarea capului de imprimare
Curăţarea în profunzime a capului de imprimare
Alinierea capului de imprimare
Curăţarea rolei de alimentare cu hârtie
Curăţarea tamponului din casetă
În partea superioară a paginii
Pagina 91 din 886 paginiÎntreţinere de rutină
Ghid avansat Depanarea
Cuprins >
Întreţinere de rutină
> Înlocuirea unui rezervor de cerneală
Înlocuirea unui rezervor de cerneală
Dacă în timpul imprimării se epuizează cerneala, va apărea un mesaj de eroare pe LCD sau pe ecranul
computerului. Verificaţi ce rezervor de cerneală s-a epuizat şi înlocuiţi-l cu unul nou.
Notă
Dacă apare mesajul de eroare, confirmaţi mesajul afişat şi luaţi măsurile necesare.
Pentru detalii, consultaţi „Pe LCD este afişat un mesaj de eroare” din „Depanarea” din manualul on-
screen: Ghid avansat.
Pentru informaţii despre rezervoarele de cerneală compatibile, consultaţi manualul tipărit: Ghid de
iniţiere.
Dacă rezultatele de imprimare sunt slabe sau apar dungi albe chiar dacă nivelul de cerneală este
suficient de mare, consultaţi nd imprimarea devine ştearsă sau culorile sunt incorecte .
Procedura de înlocuire
Când se epuizează rezervoarele de cerneală, urmaţi procedura de mai jos pentru a le înlocui.
Important
Manipularea cernelii
Pentru a menţine calitatea optimă a imprimării, se recomandă folosirea rezervoarelor de cerneală
specifice Canon. Nu se recomandă reumplerea cu cerneală.
Dacă scoateţi un rezervor de cerneală, înlocuiţi-l imediat. Nu lăsaţi aparatul cu rezervoarele de
cerneală scoase.
Pentru înlocuire folosiţi rezervoare de cerneală noi. Instalarea de rezervoare de cerneală uzate
poate determina înfundarea duzelor. Mai mult, cu astfel de rezervoare de cerneală, aparatul nu va
putea să vă informeze cu acurateţe când trebuie înlocuite rezervoarele de cerneală.
După instalarea unui rezervor de cerneală, nu-l scoateţi din aparat şi nu îl lăsaţi la vedere. Acest
lucru va produce uscarea rezervorului de cerneală, iar aparatul nu mai poate funcţiona
corespunzător când acesta este reinstalat. Pentru a păstra calitatea optimă de imprimare, utilizaţi un
rezervor de cerneală timp de şase luni la prima utilizare.
Notă
Cerneala color se poate consuma chiar şi când se imprimă un document alb-negru sau când este
specificată imprimarea alb-negru.
Fiecare cerneală se consumă la curăţarea standard şi în profunzime a capului de imprimare, care
poate fi necesară pentru menţinerea funcţionării imprimantei. Atunci când rezervorul de cerneală se
epuizează, înlocuiţi-l imediat cu unul nou.
1.
Asiguraţi-vă că alimentarea este pornită şi, deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei.
2. Ridicaţi unitatea de scanare (capacul) până când se opreşte.
Suportul capului de imprimare se deplasează pe poziţia pentru înlocuire.
Pagina 92 din 886 paginiÎnlocuirea unui rezervor de cerneală
Atenţie
Nu prindeţi suportul capului de imprimare pentru a-l opri sau a-l mişca forţat. Nu atingeţi
suportul capului de imprimare până când acesta nu se opreşte definitiv.
Important
Nu aşezaţi niciun obiect pe capacul pentru documente. Vor cădea în tava din spate atunci
când capacul pentru documente este deschis, cauzând funcţionarea defectuoasă a
aparatului.
Nu uitaţi să deschideţi unitatea de scanare (capacul) cu capacul pentru documente închis.
Nu atingeţi părţile metalice sau alte părţi din interiorul aparatului.
Dacă unitatea de scanare (capacul) este lăsată deschisă, suportul capului de imprimare se
mută către dreapta. În acest caz, închideţi şi redeschideţi unitatea de scanare (capacul).
Notă
Aparatul poate emite un zgomot de operare în timp de suportul capului de imprimare se
deplasează pe poziţia de înlocuire.
3. Scoateţi rezervorul de cerneală dacă lampa clipeşte des.
Împingeţi clapa (A) şi ridicaţi rezervorul de cerneală pentru a-l scoate.
Nu atingeţi maneta de blocare a capului de imprimare (B).
Important
Manipulaţi cu grijă rezervorul de cerneală pentru a evita pătarea hainelor sau a zonelor
înconjurătoare.
Aruncaţi rezervoarele de cerneală goale conform legilor şi normelor locale privind debarasarea
consumabilelor.
Notă
Nu scoateţi două sau mai multe rezervoare de cerneală simultan. Nu uitaţi să înlocuiţi
Pagina 93 din 886 paginiÎnlocuirea unui rezervor de cerneală
rezervoarele de cerneală unul câte unul dacă trebuie să înlocuiţi mai multe rezervoare de
cerneală.
Pentru detalii cu privire la viteza de clipire a lămpii de cerneală, consultaţi Verificarea nivelului
de cerneală.
4. Pregătiţi noul rezervor de cerneală.
(1) Scoateţi un nou rezervor de cerneală din ambalaj, trageţi banda portocalie ( )
în sensul săgeţii pentru o scoate şi îndepărtaţi folia (
).
Important
Asiguraţi-vă că aţi îndepărtat complet folia de pe gura de aer (C).
Dacă gura de aer este blocată cu folia rămasă, cerneala se poate scurge sau poate fi
eliminată incorect.
(2) Ţineţi capacul portocaliu de protecţie (D) conform indicaţiilor din figura de mai
jos, apoi rotiţi-l şi îndepărtaţi-l de la baza rezervorului de cerneală.
Îndepărtaţi capacul de protecţie în timp ce îl ţineţi pentru a împiedica cerneala să nu vă păteze degetele.
Aruncaţi capacul de protecţie imediat după ce l-aţi îndepărtat.
Important
Nu atingeţi contactele electrice (E) de pe rezervorul de cerneală. Din această cauză, este
posibil ca aparatul să nu funcţioneze corespunzător sau să nu poată imprima.
Important
Dacă scuturaţi rezervorul de cerneală, cerneala se poate scurge şi poate murdări mâinile şi
zona înconjurătoare. Manipulaţi rezervorul de cerneală cu grijă.
Nu strângeţi partea laterală a rezervoarelor de cerneală deoarece cerneala se poate scurge.
Aveţi grijă să nu vă pătaţi mâinile şi zonele înconjurătoare cu cerneala de pe capacul de
protecţie demontat.
Pagina 94 din 886 paginiÎnlocuirea unui rezervor de cerneală
Nu lipiţi din nou banda protectoare după ce aţi îndepărtat-o. Aruncaţi-o conform legilor şi
normelor locale privind debarasarea consumabilelor.
Nu atingeţi portul deschis de cerneală după demontarea capacului de protecţie, deoarece în
caz contrar, este posibil ca cerneala să nu fie eliminată corespunzător.
5. Instalaţi noul rezervor de cerneală.
(1) Introduceţi capătul din faţă al rezervorului de cerneală înclinat în capul de
imprimare.
Asiguraţi-vă că poziţia rezervorului de cerneală corespunde celei de pe etichetă.
(2) Apăsaţi semnul (Apăsare) de pe rezervorul de cernealănă când acesta se
aşează ferm pe poziţie.
Asiguraţi-vă că lampa de cerneală se aprinde şi este de culoare roşie.
Important
Nu puteţi imprima dacă rezervorul de cerneală este instalat în poziţia incorectă. Asiguraţi-vă că
rezervorul de cerneală este instalat pe poziţia corectă conform etichetei de pe suportul capului
de imprimare.
Nu puteţi imprima dacă nu sunt instalate toate rezervoarele de cerneală. Asiguraţi-vă că aţi
instalat toate rezervoarele de cerneală.
6. Ridicaţi uşor unitatea de scanare (capacul), apoi închideţi-o încet.
Notă
Dacă apare un mesaj de eroare după ce aţi închis unitatea de scanare (capacul), consultaţi „
Depanarea” în manualul on-screen: Ghid avansat.
Când începeţi imprimarea după înlocuirea rezervorului de cerneală, aparatul începe curăţarea
automată a capului de imprimare. Nu efectuaţi alte operaţiuni până când imprimanta nu a
finalizat curăţarea capului de imprimare.
Dacă se imprimă linii neregulate sau poziţia capului de imprimare nu este aliniată, reglaţi poziţia
capului de imprimare.
Consultaţi Alinierea capului de imprimare.
Pagina 95 din 886 paginiÎnlocuirea unui rezervor de cerneală
Aparatul poate emite un zgomot în timpul funcţionării.
În partea superioară a paginii
Pagina 96 din 886 paginiÎnlocuirea unui rezervor de cerneală
Ghid avansat Depanarea
Cuprins >
Întreţinere de rutină
>
Înlocuirea unui rezervor de cerneală
> Verificarea nivelului de cerneală
Verificarea nivelului de cerneală
Puteţi verifica starea fiecărui rezervor de cerneală pe LCD sau cu ajutorul lămpilor pentru cerneală.
Cu ecranul LCD de pe aparat
(1) Asiguraţi-vă că alimentarea este pornită, apoi apăsaţi butonul ACASĂ (HOME).
(2) Apăsaţi butonul Funcţie din stânga.
Verificaţi dacă apare vreun simbol (A) pe ecranul pentru nivelul cernelii rămase.
Dacă nu apare niciun simbol, înseamnă că a rămas suficientă cerneală pentru imprimare.
Cerneala cu (Nivel scăzut cerneală) este pe terminate. Puteţi continua să imprimaţi o vreme, dar se
recomandă să aveţi la îndemână un rezervor de cerneală nou.
Notă
Puteţi verifica, de asemenea, nivelul cernelii pe ecranul LCD-ului afişat în timpul imprimării.
Cu lămpile de cerneală
(1) Asiguraţi-vă că alimentarea este pornită şi, deschideţi uşor tava de ieşire a
hârtiei.
(2) Ridicaţi unitatea de scanare (capacul) până când se opreşte.
Consultaţi Ridicaţi unitatea de scanare (capacul) până când se opreşte.din „Procedura de înlocuire”.
(3) Verificaţi lămpile de cerneală.
Închideţi unitatea de scanare (capacul) după confirmarea stării lămpii de cerneală.
Lampa de cerneală este aprinsă
Rezervorul de cerneală este instalat corect şi există un nivel suficient de cerneală pentru imprimare.
Lampa de cerneală clipeşte
Clipeşte lent (la intervale de cca. 3 secunde)
...... Repetă
Nivelul de cerneală este scăzut. Puteţi continua să imprimaţi o vreme, dar se recomandă să aveţi la
îndemână un rezervor de cerneală nou.
Clipeşte des (la intervale de cca. 1 secundă)
Pagina 97 din 886 paginiVerificarea nivelului de cerneală
...... Repetă
Rezervorul de cerneală este instalat în poziţia incorectă sau este gol. Asiguraţi-vă că rezervorul de
cerneală este instalat pe poziţia corectă conform etichetei de pe suportul capului de imprimare. Dacă poziţia
este corectă dar lampa clipeşte, este posibil să se fi epuizat cerneala. Înlocuiţi-l cu unul nou.
Lampa de cerneală este stinsă
Rezervorul de cerneală nu este instalat corect sau funcţia de detectare a nivelului de cerneală rămasă este
dezactivată. Dacă rezervorul de cerneală nu este instalat corect, apăsaţi semnul (Apăsare) de pe
rezervorul de cerneală până când se fixează pe poziţie. Dacă nu se aude un declic, asiguraţi-vă că aţi
îndepărtat capacul portocaliu de protecţie de la baza rezervorului de cerneală. Dacă funcţia de detectare a
nivelului de cerneală rămasă este dezactivată, înlocuiţi rezervorul de cerneală cu unul nou.
Consultaţi Procedura de înlocuire .
Dacă lampa rămâne în continuare stinsă după reinstalarea rezervorului de cerneală, a intervenit o eroare şi
aparatul nu poate imprima. Verificaţi mesajul de eroare afişat pe LCD.
Consultaţi „Depanarea” în manualul on-screen: Ghid avansat.
În partea superioară a paginii
Pagina 98 din 886 paginiVerificarea nivelului de cerneală
Ghid avansat Depanarea
Cuprins >
Întreţinere de rutină
> Când imprimarea devine ştearsă sau culorile sunt incorecte
Când imprimarea devine ştearsă sau culorile sunt incorecte
Dacă rezultatele imprimării sunt neclare sau culorile nu sunt imprimate corect, duzele capului de
imprimare sunt probabil înfundate. Urmaţi procedura de mai jos pentru a imprima modelul de verificare
a duzei, verificaţi starea duzei capului de imprimare, apoi curăţaţi capul de imprimare.
Dacă liniile regulate imprimate sunt aliniate greşit sau rezultatele imprimării sunt nesatisfăcătoare în alt
mod, calitatea imprimării poate fi îmbunătăţită prin alinierea capului de imprimare.
Important
Nu încercaţi să spălaţi sau să ştergeţi capul de imprimare şi rezervoarele de cerneală. Acest lucru
poate crea probleme la capul de imprimare şi rezervoarele de cerneală.
Notă
Înaintea efectuării întreţinerii
Deschideţi unitatea de scanare (capacul) şi asiguraţi-vă că toate lămpile de pe rezervoarele de
cerneală sunt aprinse şi sunt roşii.
În caz contrar, consultaţi
Verificarea nivelului de cerneală şi luaţi măsurile necesare.
Sporirea calităţii imprimării prin setările driverului imprimantei poate îmbunătăţi rezultatul imprimării.
Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat .
Când rezultatele imprimării sunt neclare sau inegale:
Etapa 1
Consultaţi Imprimarea unui model de verificare a duzei .
Consultaţi Examinarea unui model de verificare a duzei .
După curăţarea capului de
imprimare, imprimaţi modelul de
verificare a duzei şi analizaţi-l.
Dacă lipsesc linii sau există dungi albe orizontale în model:
Pasul 2
Consultaţi Curăţarea capului de imprimare.
Dacă problema nu se rezolvă după curăţarea capului de
imprimare de două ori:
Pasul 3
Consultaţi Curăţarea în profunzime a capului de imprimare .
Notă
Când aţi efectuat procedura până la pasul 3 şi problema nu s-a rezolvat, opriţi alimentarea şi
curăţaţi din nou capul de imprimare în profunzime după 24 de ore. Dacă eroarea persistă în
continuare, este posibil să se fi deteriorat capul de imprimare. Contactaţi centrul de service.
Când rezultatele imprimării sunt neuniforme, cum ar fi alinierea
greşită a liniilor:
Consultaţi Alinierea capului de imprimare.
Pagina 99 din 886 paginiCând imprimarea devine ştearsă sau culorile sunt incorecte
Notă
Puteţi, de asemenea, efectua operaţiunile de întreţinere de pe computerul dumneavoastră.
Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat .
În partea superioară a paginii
Pagina 100 din 886 paginiCând imprimarea devine ştearsă sau culorile sunt incorecte
Ghid avansat Depanarea
Cuprins >
Întreţinere de rutină
> Când imprimarea devine ştearsă sau culorile sunt incorecte > Imprimarea unui model
de verificare a duzei
Imprimarea unui model de verificare a duzei
Imprimaţi modelul de verificare a duzei pentru a stabili dacă cerneala iese corespunzător din duzele
capului de imprimare.
Notă
Dacă nivelul cernelii rămase este scăzut, modelul de verificare a duzei nu va fi imprimat corect.
Înlocuiţi rezervorul de cerneală cu nivel scăzut de cerneală.
Consultaţi
Înlocuirea unui rezervor de cerneală
.
Trebuie să pregătiţi: o foaie de hârtie simplă de dimensiuni A4 sau Letter
1.
Asiguraţi-vă că alimentarea este pornită.
2.
Asiguraţi-vă că aţi încărcat una sau mai multe coli de hârtie simplă format A4 sau
Scrisoare în casetă.
3. Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.
4. Imprimaţi modelul de verificare a duzei.
(1) Selectaţi Settings în ecranul ACASĂ, apoi apăsaţi butonul OK.
Va apărea ecranul Settings.
(2) Selectaţi Maintenance , apoi apăsaţi butonul OK.
Va apărea ecranul Maintenance.
(3) Selectaţi Nozzle check pattern, şi apăsaţi butonul OK.
Va apărea ecranul de confirmare a imprimării modelului.
(4) Selectaţi Yes, apoi apăsaţi butonul OK.
Modelul de verificare a duzei va fi imprimat şi pe LCD vor apărea două ecrane de confirmare a modelului.
5. Examinaţi modelul de verificare a duzei.
Consultaţi Examinarea unui model de verificare a duzei .
Pagina 101 din 886 paginiImprimarea unui model de verificare a duzei
În partea superioară a paginii
Pagina 102 din 886 paginiImprimarea unui model de verificare a duzei
Ghid avansat Depanarea
Cuprins >
Întreţinere de rutină
> Când imprimarea devine ştearsă sau culorile sunt incorecte > Examinarea unui model
de verificare a duzei
Examinarea unui model de verificare a duzei
Examinaţi modelul de verificare a duzei şi curăţaţi capul de imprimare, dacă este necesar.
1.
Verificaţi dacă lipsesc linii din model (1) sau dacă modelul prezintă dungi albe
orizontale (2).
(A) Nicio linie lipsă /nicio dungă albă orizontală
(B) Lipsesc linii /există dungi albe orizontale
2. Selectaţi modelul cel mai apropiat de modelul imprimat pentru verificarea duzelor pe
ecranul de confirmare.
Pentru (A) (nu există nicio linie lipsă sau nicio dungă albă orizontală) atât în (1) cât şi în (2):
(1) Selectaţi All A, apoi apăsaţi butonul OK.
Curăţarea nu este necesară.
(2) Confirmaţi mesajul, apoi apăsaţi butonul OK.
Ecranul va reveni la ecranul Maintenance.
Notă
Apăsaţi butonul HOME pentru a ieşi din meniul Settings şi a afişa ecranul ACASĂ.
Pagina 103 din 886 paginiExaminarea unui model de verificare a duzei
Pentru (B) (lipsesc linii sau există dungi albe orizontale) în (1) sau (2) sau atât în (1) cât şi în (2):
(1) Selectaţi Also B, apoi apăsaţi butonul OK.
Curăţaţi capul de imprimare. Va apărea ecranul de confirmare a curăţării.
(2) Selectaţi Yes, apoi apăsaţi butonul OK.
Aparatul începe curăţarea capului de imprimare.
Consultaţi Curăţarea capului de imprimare.
În partea superioară a paginii
Pagina 104 din 886 paginiExaminarea unui model de verificare a duzei
Ghid avansat Depanarea
Cuprins >
Întreţinere de rutină
> Când imprimarea devine ştearsă sau culorile sunt incorecte > Curăţarea capului de
imprimare
Curăţarea capului de imprimare
Curăţaţi capul de imprimare dacă există linii lipsă sau linii albe orizontale în modelul de verificare a
duzelor imprimate. Prin curăţare, duzele sunt degajate şi starea capului de imprimare este restabilită.
Curăţarea capului de imprimare consumă cerneală. Curăţaţi capul de imprimare doar dacă este
necesar.
Trebuie să pregătiţi: o foaie de hârtie simplă de dimensiuni A4 sau Letter
1.
Asiguraţi-vă că alimentarea este pornită.
2.
Asiguraţi-vă că aţi încărcat una sau mai multe coli de hârtie simplă format A4 sau
Scrisoare în casetă.
3. Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.
4. Curăţaţi capul de imprimare.
(1) Selectaţi Settings în ecranul ACASĂ, apoi apăsaţi butonul OK.
Va apărea ecranul Settings.
(2) Selectaţi Maintenance , apoi apăsaţi butonul OK.
Va apărea ecranul Maintenance.
(3) Selectaţi Cleaning, apoi apăsaţi butonul OK.
Se va afişa ecranul de confirmare.
(4) Selectaţi Yes, apoi apăsaţi butonul OK.
Aparatul începe curăţarea capului de imprimare.
Nu efectuaţi alte operaţiuni până când imprimanta nu a finalizat curăţarea capului de imprimare. Aceasta
durează aproximativ 1 minut şi 30 de secunde.
Va apărea ecranul de confirmare a imprimării modelului.
(5) Selectaţi Yes, apoi apăsaţi butonul OK.
Modelul de verificare a duzei va fi imprimat.
5. Examinaţi modelul de verificare a duzei.
Consultaţi Examinarea unui model de verificare a duzei .
Notă
Pagina 105 din 886 paginiCurăţarea capului de imprimare
Apăsaţi butonul HOME pentru a ieşi din meniul Settings şi a afişa ecranul ACASĂ.
Dacă problema nu se rezolvă după curăţarea capului de imprimare de două ori, curăţaţi capul
de imprimare în profunzime.
Consultaţi Curăţarea în profunzime a capului de imprimare .
În partea superioară a paginii
Pagina 106 din 886 paginiCurăţarea capului de imprimare
Ghid avansat Depanarea
Cuprins >
Întreţinere de rutină
> Când imprimarea devine ştearsă sau culorile sunt incorecte > Curăţarea în profunzime
a capului de imprimare
Curăţarea în profunzime a capului de imprimare
Dacă, după curăţarea standard a capului de imprimare, nu se îmbunătăţeşte calitatea imprimării,
curăţaţi capul de imprimare în profunzime. Curăţarea în profunzime a capului de imprimare consumă
mai multă cerneală decât curăţarea standard, de aceea curăţaţi capul de imprimare în profunzime
numai atunci când este nevoie.
Trebuie să pregătiţi: o foaie de hârtie simplă de dimensiuni A4 sau Letter
1.
Asiguraţi-vă că alimentarea este pornită.
2.
Asiguraţi-vă că aţi încărcat una sau mai multe coli de hârtie simplă format A4 sau
Scrisoare în casetă.
3. Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.
4. Curăţaţi în profunzime capul de imprimare.
(1) Selectaţi Settings în ecranul ACASĂ, apoi apăsaţi butonul OK.
Va apărea ecranul Settings.
(2) Selectaţi Maintenance , apoi apăsaţi butonul OK.
Va apărea ecranul Maintenance.
(3) Selectaţi Deep cleaning, apoi apăsaţi butonul OK.
Se va afişa ecranul de confirmare.
(4) Selectaţi Yes, apoi apăsaţi butonul OK.
Imprimanta începe curăţarea în profunzime a capului de imprimare.
Nu efectuaţi alte operaţiuni până când imprimanta nu a finalizat curăţarea în profunzime a capului de
imprimare. Aceasta durează aproximativ 2 minute.
Va apărea ecranul de confirmare a imprimării modelului.
(5) Selectaţi Yes, apoi apăsaţi butonul OK.
Modelul de verificare a duzei va fi imprimat.
5. Examinaţi modelul de verificare a duzei.
Consultaţi pasul 1 din Examinarea unui model de verificare a duzei .
Verificaţi dacă există culori neimprimate corespunzător, înlocuiţi rezervoarele de cerneală cu culorile respective.
Consultaţi
Înlocuirea unui rezervor de cerneală
.
Pagina 107 din 886 paginiCurăţarea în profunzime a capului de imprimare
Dacă problema nu se rezolvă, opriţi alimentarea şi curăţaţi capul de imprimare în profunzime din nou după 24 de
ore.
Dacă eroarea persistă în continuare, este posibil să se fi deteriorat capul de imprimare. Contactaţi centrul de
service.
Notă
Apăsaţi butonul ACASĂ (HOME) pentru a ieşi din meniul Settings şi a afişa ecranul ACASĂ.
În partea superioară a paginii
Pagina 108 din 886 paginiCurăţarea în profunzime a capului de imprimare
Ghid avansat Depanarea
Cuprins >
Întreţinere de rutină
> Când imprimarea devine ştearsă sau culorile sunt incorecte > Alinierea capului de
imprimare
Alinierea capului de imprimare
Dacă liniile regulate imprimate nu sunt aliniate sau rezultatele imprimării sunt nesatisfăcătoare în alt
mod, reglaţi poziţia capului de imprimare.
Notă
Dacă nivelul cernelii rămase este scăzut, foaia de aliniere a capului de imprimare nu va fi imprimată
corect. Înlocuiţi rezervorul de cerneală cu nivel scăzut de cerneală.
Consultaţi
Înlocuirea unui rezervor de cerneală
.
Se va imprima modelul de aliniere a capului de imprimare cu negru şi albastru.
Trebuie să pregătiţi: o foaie de hârtie simplă de dimensiuni A4 sau Letter*
* Asiguraţi-vă că utilizaţi hârtie albă şi curată pe ambele feţe.
1.
Asiguraţi-vă că alimentarea este pornită.
2.
Asiguraţi-vă că aţi încărcat una sau mai multe coli de hârtie simplă format A4 sau
Scrisoare în casetă.
3. Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.
4. Imprimaţi foaia de aliniere a capului de imprimare.
(1) Selectaţi Settings în ecranul ACASĂ, apoi apăsaţi butonul OK.
Va apărea ecranul Settings.
(2) Selectaţi Maintenance , apoi apăsaţi butonul OK.
Va apărea ecranul Maintenance.
(3) Selectaţi Auto head align, apoi apăsaţi butonul OK.
Se va afişa ecranul de confirmare.
(4) Selectaţi Yes, apoi apăsaţi butonul OK.
Se va imprima foaia de aliniere a capului de imprimare.
Pagina 109 din 886 paginiAlinierea capului de imprimare
Important
Nu atingeţi nicio parte imprimată de pe foaia de aliniere a capului de imprimare.
Aveţi grijă să nu murdăriţi foaia de aliniere a capului de imprimare. Dacă foaia este pătată
sau încreţită, este posibil să nu poată fi scanată corect.
(5) Când se afişează mesajul „Did the patterns print correctly?”, confirmaţi dacă
modelul este imprimat corect, selectaţi Yes, apoi apăsaţi butonul OK.
5. Scanaţi foaia de aliniere a capului de imprimare pentru a regla poziţia capului de
imprimare.
(1) Încărcaţi foaia de aliniere a capului de imprimare pe suprafaţa de sticlă de
scanare.
Aşezaţi foaia de aliniere a capului de imprimare cu partea imprimată ÎN JOS şi aliniaţi marcajul de pe
colţul din stânga-sus al foii cu marcajul de aliniere .
(2) Închideţi uşor capacul pentru documente şi apăsaţi butonul OK.
Aparatul începe să scaneze foaia de aliniere a capului de imprimare şi poziţia capului de imprimare va fi
reglată automat.
Pagina 110 din 886 paginiAlinierea capului de imprimare
După finalizarea reglării poziţiei capului de imprimare, îndepărtaţi foaia de aliniere a capului de imprimare de
pe suprafaţa de sticlă de scanare.
Important
Nu deschideţi capacul pentru documente şi nu îndepărtaţi foaia de aliniere a capului de
imprimare de pe suprafaţa de sticlă de scanare până când nu este finalizată reglarea
poziţiei capului de imprimare.
Dacă se afişează mesajul „Failed to scan.”, apăsaţi butonul OK şi confirmaţi următoarele:
- Suprafaţa de sticlă de scanare şi foaia de aliniere a capului de imprimare nu sunt
murdare.
- Foaia de aliniere a capului de imprimare este aşezată în poziţia corectă cu faţa imprimată
în jos.
Consultaţi „Depanarea” în manualul on-screen: Ghid avansat.
Notă
Apăsaţi butonul HOME pentru a ieşi din meniul Settings şi a afişa ecranul ACASĂ.
Dacă rezultatele imprimării sunt tot nesatisfăcătoare după reglarea poziţiei capului de
imprimare conform descrierii de mai sus, reglaţi manual poziţia capului de imprimare, de la
un computer.
Pentru detalii, consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat .
Pentru a imprima şi verifica valorile de reglare a poziţiei curente a capului, selectaţi Head
alignment print din meniul Maintenance.
În partea superioară a paginii
Pagina 111 din 886 paginiAlinierea capului de imprimare
Ghid avansat Depanarea
Cuprins >
Întreţinere de rutină
> Curăţarea rolei de alimentare cu hârtie
Curăţarea rolei de alimentare cu hârtie
Dacă rola de alimentare cu hârtie este murdară sau prezintă depuneri de praf, hârtia nu este introdusă
corespunzător.
În acest caz, curăţaţi rola de alimentare cu hârtie. Curăţarea va uza rola de alimentare cu hârtie, aşa că
efectuaţi această operaţie doar dacă este necesară.
Trebuie să pregătiţi: trei foi de hârtie simplă de dimensiune A4 sau Letter.
1.
Asiguraţi-vă că alimentarea este pornită.
2. Deschideţi uşor tava de ieşire a hârtiei şi deschideţi extensia tăvii de ieşire.
3. Selectaţi Roller cleaning.
(1) Selectaţi Settings în ecranul ACASĂ, apoi apăsaţi butonul OK.
Va apărea ecranul Settings.
(2) Selectaţi Maintenance , apoi apăsaţi butonul OK.
Va apărea ecranul Maintenance.
(3) Selectaţi Roller cleaning, apoi apăsaţi butonul OK.
Se va afişa ecranul de confirmare.
(4) Selectaţi Yes, apoi apăsaţi butonul OK.
(5) Selectaţi sursa de hârtie pentru curăţare (Rear tray sau Cassette) şi apăsaţi
butonul OK.
4. Curăţaţi rola de alimentare cu hârtie în absenţa hârtiei.
(1) Urmaţi mesajul pentru a scoate hârtia din sursa de hârtie pe care aţi selectat-o
la (5) din pasul 3.
(2) Apăsaţi butonul OK.
Rola de alimentare cu hârtie se va roti în timp ce este curăţată.
5. Curăţaţi cu hârtie rola de alimentare cu hârtie.
(1) Asiguraţi-vă că rola de alimentare cu hârtie nu se mai roteşte, apoi urmaţi
mesajul pentru a încărca trei foi de dimensiune A4 sau Letter în sursa de hârtie
pe care aţi selectat-o la (5) din pasul 3.
Pagina 112 din 886 paginiCurăţarea rolei de alimentare cu hârtie
(2) Apăsaţi butonul
OK
.
Aparatul începe curăţarea.
Curăţarea va fi finalizată după ce hârtia este eliminată.
Notă
Apăsaţi butonul ACASĂ (HOME) pentru a ieşi din meniul Settings şi a afişa ecranul
ACASĂ.
Dacă problema persistă după curăţarea rolei de alimentare cu hârtie, contactaţi centrul de service.
În partea superioară a paginii
Pagina 113 din 886 paginiCurăţarea rolei de alimentare cu hârtie
Ghid avansat Depanarea
Cuprins >
Întreţinere de rutină
> Curăţarea tamponului din casetă
Curăţarea tamponului din casetă
Dacă tamponul din casetă este murdar cu praf de hârtie sau impurităţi, este posibil să fie eliminate
două sau mai multe coli de hârtie. Urmaţi procedura de mai jos pentru a curăţa tamponul din casetă.
Trebuie să pregătiţi: tampon de bumbac
1. Trageţi afară caseta din aparat şi, îndepărtaţi toate hârtiile.
2. Curăţaţi tamponul (A) pe lateral cu un tampon de bumbac umezit.
Important
După curăţarea tamponului murdar, uscaţi-l bine.
Dacă problema persistă, contactaţi centrul de service.
În partea superioară a paginii
Pagina 114 din 886 paginiCurăţarea tamponului din casetă
Ghid avansat Depanarea
Cuprins > Anexă
Anexă
Limitări legale privind utilizarea produsului şi utilizarea imaginilor
Sfaturi pentru utilizarea aparatului dumneavoastră
În partea superioară a paginii
Pagina 115 din 886 paginiAnexă
Ghid avansat Depanarea
Cuprins >
Anexă
> Limitări legale privind utilizarea produsului şi utilizarea imaginilor
Limitări legale privind utilizarea produsului şi utilizarea
imaginilor
Copierea, scanarea, imprimarea sau folosirea reproducerilor după următoarele documente pot fi
ilegale.
Lista furnizată nu este exhaustivă. În cazul în care aveţi îndoieli, consultaţi un reprezentant legal din
jurisdicţia dumneavoastră.
Bancnote
Ordin de plată
Certificate de depozit
Timbre poştale (revocate sau
nerevocate)
Embleme sau insigne de
identificare
Documente de recrutare sau de
serviciu militar
Verificări sau documente de lucru
emise de agenţiile guvernamentale
Numere pentru vehicule cu motor
sau certificate de proprietate
Cecuri de călătorie
Bonuri de masă
Paşapoarte
Documente de imigrare
Timbre fiscale (revocate sau nerevocate)
Obligaţiuni sau alte certificate de îndatorare
Certificate de acţiuni
Lucrările protejate de copyright/lucrările de
artă, fără permisiunea deţinătorului de
copyright
În partea superioară a paginii
Pagina 116 din 886 paginiLimitări legale privind utilizarea produsului şi utilizarea imaginilor
Ghid avansat Depanarea
Cuprins >
Anexă
> Sfaturi pentru utilizarea aparatului dumneavoastră
Sfaturi pentru utilizarea aparatului dumneavoastră
Această secţiune vă prezintă sfaturi pentru folosirea aparatului dumneavoastră şi pentru imprimarea la o
calitate optimă.
Cerneala este folosită în scopuri diverse.
Cum se foloseşte cerneala şi la altceva în afară de imprimare?
Cerneala se poate folosi şi la altceva pe lângă imprimare. Cerneala nu se foloseşte doar la
imprimare, ea poate fi folosită şi la curăţarea capului de imprimare pentru menţinerea unei calităţi
optime de imprimare.
Aparatul are funcţia de curăţare automată a duzelor prin care este aruncată cerneala pentru a
preveni înfundarea lor. În timpul procesului de curăţare, cerneala este pompată afară din duze.
Cerneala utilizată pentru curăţare este limitată la o cantitate mică.
Imprimarea alb-negru foloseşte cerneală colorată?
Imprimarea alb-negru poate utiliza altă cerneală decât cea neagră în funcţie de tipul hârtiei de
imprimare sau de setările driverului de imprimantă. Prin urmare, cerneala colorată se consumă
chiar la imprimarea alb-negru.
De ce aparatul are două rezervoare de cerneală neagră?
La aparat există două tipuri de cerneală neagră: cernea colorant (BK) şi cerneală pigment (PGBK).
Cerneala colorant este utilizată în principal pentru imprimarea fotografiilor, ilustraţiilor etc. iar
cerneala pigment este utilizată pentru imprimarea documentelor care conţin mai ales text. Fiecare
îndeplineşte scopuri diferite, astfel încât dacă una dintre ele se epuizează, nu se va utiliza cealaltă
în locul său. Dacă oricare dintre ele se epuizează, este necesară înlocuirea rezervorului de
cerneală.
Aceste două cerneluri sunt utilizate în mod automat, în funcţie de tipul hârtiei de imprimare sau de
setările driverului de imprimantă. Nu puteţi modifica personal utilizarea acestor cerneluri.
Lampa de cerneală indică nivelul scăzut al cernelii.
Interiorul rezervorului de cerneală constă în (A) partea unde este păstrată cerneala şi (B) buretele
cu cerneală absorbită.
Pe măsură ce se epuizează cerneala (A), lampa de cerneală clipeşte încet pentru a indica
reducerea nivelului de cerneală. Apoi, când se epuizează cerneala (B), lampa de cerneală clipeşte
frecvent pentru a indica faptul că trebuie să înlocuiţi rezervorul de cerneală cu unul nou.
Consultaţi
Înlocuirea unui rezervor de cerneală
.
Imprimarea pe hârtie specială: Cum se imprimă la calitatea
optimă!?
Sfat!: Verificaţi starea aparatului înaintea imprimării!
Pagina 117 din 886 paginiSfaturi pentru utilizarea aparatului dumneavoastră
Este în regulă capul de imprimare?
Dacă duzele capului de imprimare sunt înfundate, rezultatele de imprimare vor fi neclare şi veţi
irosi hârtia. Imprimaţi modelul de verificare a duzei pentru a verifica capul de imprimare.
Consultaţi Când imprimarea devine ştearsă sau culorile sunt incorecte .
Interiorul imprimantei este pătat cu cerneală?
După imprimarea unor cantităţi mari de hârtie sau imprimarea fără chenar, zona pe unde trec
hârtiile se poate păta cu cerneală. Curăţaţi interiorul imprimantei prin Curăţarea tăvii
imprimantei.
Consultaţi manualul on-screen: Ghid avansat.
Sfat!: Verificaţi dacă hârtia se încarcă corect!
Aţi încărcat hârtia în poziţia corectă?
Când încărcaţi hârtia în tava din spate sau în casetă, verificaţi orientarea hârtiei.
Tava din spate Casetă
Pentru a încărca hârtia în tava din spate,
aşezaţi hârtia cu latura de imprimare
orientată spre dumneavoastră.
Pentru a încărca hârtia în casetă, încărcaţi hârtia
cu latura de imprimare orientată în jos.
Hârtia este ondulată?
Hârtia ondulată provoacă blocarea acesteia. Îndreptaţi hârtia ondulată, apoi reîncărcaţi-o.
ConsultaţiDepanarea” în manualul on-screen: Ghid avansat .
Sfat!: După încărcarea hârtiei, asiguraţi-vă că aţi specificaţi
setările hârtiei!
După încărcarea hârtiei, asiguraţi-vă că aţi selectat hârtia încărcată pentru Media type din panoul de
operare sau Media Type din driverul de imprimantă. Dacă tipul de hârtie nu este selectat, există
posibilitatea să nu obţineţi rezultate satisfăcătoare la imprimare.
Consultaţi
.
Există diferite tipuri de hârtie: hârtie cu strat special pe suprafaţa sa pentru imprimarea fină a
fotografiilor şi hârtie potrivită pentru documente. Pentru Media type de pe Panoul de operare sau
Media Type din driverul de imprimantă sunt diferite setări prestabilite pentru fiecare tip de hârtie
(cum ar fi folosirea cernelii, eliminarea cernelii sau distanţa de la duze), astfel încât să puteţi
imprima pe fiecare hârtie la o calitate optimă a imaginii. Puteţi imprima cu setări diferite în Media
type (sau Media Type) adecvat pentru fiecare tip de hârtie încărcată.
Folosiţi butonul Oprire (Stop) pentru a revoca imprimarea!
Sfat!: Nu apăsaţi niciodată butonul ACTIVARE (ON)!
Dacă apăsaţi butonul ACTIVARE (ON) în timp ce imprimarea este în curs de desfăşurare, trimiterea
datelor de imprimare de la un computer pune în aşteptare aparatul şi este posibil să nu mai puteţi
imprima.
Apăsaţi butonul Oprire (Stop) pentru a revoca imprimarea.
Pagina 118 din 886 paginiSfaturi pentru utilizarea aparatului dumneavoastră
Notă
Dacă nu puteţi revoca imprimarea apăsând butonul Oprire (Stop) în timpul imprimării de la un
computer, deschideţi fereastra de setare a driverului imprimantei pentru a şterge comenzile de
imprimare care nu sunt necesare din programul de monitorizare a stării imprimantei (Windows).
Aparatul trebuie manipulat cu grijă la utilizare sau la transport?
Sfat!: Nu utilizaţi sau nu transportaţi aparatul în poziţie verticală
sau înclinată!
Dacă aparatul este utilizat sau transportat în poziţie verticală sau înclinată, acesta se poate
deteriora sau cerneala poate curge din aparat.
Asiguraţi-vă că nu utilizaţi sau nu transportaţi aparatul în poziţie verticală sau înclinată.
Sfat!: Nu aşezaţi niciun obiect pe capacul pentru documente!
Nu aşezaţi niciun obiect pe capacul pentru documente. Vor cădea în tava din spate atunci când
capacul pentru documente este deschis, cauzând funcţionarea defectuoasă a aparatului.
De asemenea, aşezaţi aparatul unde obiectele nu vor cădea pe acesta.
Sfat!: Alegeţi cu grijă suprafaţa pe care veţi aşeza aparatul!
Aşezaţi aparatul la o distanţă de cel puţin 5,91 inchi / 15 cm de alte echipamente electrice de tipul
lămpilor fluorescente. Dacă aparatul este aşezat în apropierea acestora, este posibil să nu
funcţioneze corespunzător datorită zgomotului emis de iluminatul fluorescent.
Cum se menţine calitatea optimă de imprimare?
Cheia pentru o imprimare la calitatea optimă este să preveniţi uscarea sau înfundarea capului de
imprimare. Respectaţi întotdeauna paşii următori pentru a imprima la calitatea optimă.
La deconectarea fişei de alimentare, urmaţi procedura de mai jos.
1. Apăsaţi butonul ACTIVARE (ON) de pe aparat pentru a-l opri.
Pagina 119 din 886 paginiSfaturi pentru utilizarea aparatului dumneavoastră
2. Asiguraţi-vă că lampa Alimentare (Power) este stinsă.
3. Deconectaţi fişa de alimentare de la priza de perete sau închideţi conectorul cablului de
prelungire.
Dacă apăsaţi butonul ACTIVARE (ON) pentru a opri alimentarea, aparatul acoperă automat
capul de imprimare (duzele) pentru a preveni uscarea acestuia. Dacă scoateţi din priză fişa de
alimentare sau închideţi conectorul cablului de prelungire înainte ca lampa Alimentare (Power) să
se stingă, capul de imprimare nu va fi acoperit corespunzător, ceea ce va cauza uscarea sau
înfundarea acestuia.
La deconectarea cablului de alimentare, trebuie să urmaţi această procedură.
Imprimaţi periodic!
La fel cum vârful unei carioci se usucă şi nu mai poate fi folosit, dacă nu a fost utilizat pe o
perioadă îndelungată, chiar dacă a avut capac, la fel capul de imprimare se poate usca şi
înfunda dacă aparatul nu a mai fost folosit de multă vreme.
Recomandăm folosirea aparatului cel puţin o dată pe lună.
Notă
În funcţie de tipul de hârtie, cerneala poate fi neclară dacă marcaţi aria de imprimare cu un marker
sau o cariocă sau se poate scurge, dacă apa sau umezeala vine în contact cu aria de imprimare pe
părţile imprimate.
Culorile sunt neuniforme, rezultatele imprimării sunt neclare.
Sfat!: Imprimaţi modelul de verificare a duzei pentru a verifica
dacă duzele sunt înfundate.
Dacă duzele capului de imprimare sunt înfundate, culorile pot deveni neuniforme sau rezultatele
imprimării pot fi neclare.
În acest caz
Imprimaţi modelul de verificare a duzei
Verificaţi modelul de verificare imprimat pentru a verifica dacă duzele sunt înfundate.
Consultaţi Când imprimarea devine ştearsă sau culorile sunt incorecte .
În partea superioară a paginii
Pagina 120 din 886 paginiSfaturi pentru utilizarea aparatului dumneavoastră
MC-3976-V1.00
Ghid de bază
Imprimare
Scanarea
Copierea
Depanare
Cum se utilizează acest manual
Imprimarea acestui manual
Întreţinere
Despre mijloacele de comunicare
Bluetooth
Modificarea setărilor aparatului
Anexă
Când se afişează acest On-screen
Manual în altă limbă decât
engleza, este posibil să apară
anumite descrieri în limba
engleză.
Imprimare
Imprimare de pe un computer
Imprimarea cu pachetul software al aplicaţiei
Ce este Easy-PhotoPrint EX?
Imprimarea fotografiilor
Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX
Selectarea unei fotografii
Selectarea hârtiei
Imprimare
Crearea unui album
Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX
Selectarea hârtiei şi a aspectului
Selectarea unei fotografii
Editare
Imprimare
Imprimarea calendarelor
Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX
Selectarea hârtiei şi a aspectului
Selectarea unei fotografii
Editare
Imprimare
Imprimarea autocolantelor
Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX
Selectarea hârtiei şi a aspectului
Selectarea unei fotografii
Editare
Imprimare
Aspectul imprimării
Pornirea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX
Selectarea hârtiei şi a aspectului
Selectarea unei fotografii
Editare
Imprimare
Corectarea şi îmbunătăţirea fotografiilor
Utilizarea funcţiei de corectare automată a fotografiei
Utilizarea funcţiei de corectare a ochilor roşii
Utilizarea funcţiei de luminare a feţei
Pagina 121 din 886 paginiMP550 series Ghid avansat
Utilizarea funcţiei de definire a conturului feţei
Utilizarea funcţiei de finisare digitală a
imperfecţiunilor feţei
Utilizarea funcţiei de îndepărtare a petelor
Ajustarea imaginilor
Fereastra Corectare/Îmbunătăţire imagini
Întrebări şi răspunsuri
Cum pot muta (sau copia) fişierul salvat?
Din care parte a imaginii afişate începe imprimarea?
Cum imprim cu margini egale?
Ce este „C1” sau „C4”?
Setări pentru imprimarea fotografiilor
Imprimarea fotografiilor în culori vii
Reducerea perturbaţiilor din fotografii
Trunchierea fotografiilor (Imprimare fotografie)
Imprimarea datelor pe fotografii (Imprimare
fotografie)
Imprimarea mai multor fotografii pe o singură pagină
Imprimarea unui index
Imprimarea fotografiilor ID (Imprimare fotografie ID)
Imprimarea informaţiilor fotografiei
Salvarea fotografiilor
Deschiderea fişierelor salvate
Alte setări
Schimbarea aspectului
Schimbarea fundalului
Adăugarea fotografiilor
Schimbarea poziţiilor fotografiilor
Înlocuirea fotografiilor
Schimbarea poziţiei, unghiului şi dimensiunii
fotografiilor
Trunchierea fotografiilor
Încadrarea fotografiilor
Imprimarea datelor pe fotografii
Ataşarea comentariilor la fotografii
Adăugarea textului la fotografii
Salvare
Setarea sărbătorilor
Setarea afişării calendarului
Deschiderea fişierelor salvate
Imprimare cu alt software de aplicaţie
Diferite metode de imprimare
Imprimarea cu Configurare uşoară
Setarea dimensiunii şi orientării paginii
Setarea numărului de copii şi a ordinii de imprimare
Setarea marginii pentru capsare
Imprimarea fără chenar
Pagina 122 din 886 paginiMP550 series Ghid avansat
Imprimarea cu încadrare în pagină
Imprimarea cu scalare
Imprimarea aspectului paginii
Imprimarea posterelor
Imprimarea broşurilor
Imprimarea faţă-verso
Imprimarea marcajelor/fundalului
Înregistrarea unei ştampile
Înregistrarea datelor de imagine pentru utilizarea ca
fundal
Imprimarea unui plic
Schimbarea sursei de hârtie pentru a corespunde
scopului de utilizare
Afişarea rezultatelor imprimării înainte de imprimare
Setarea dimensiunilor hârtiei (dimensiune
particularizată)
Modificarea calităţii imprimării şi corectarea datelor de
imagine
Selectarea unei combinaţii între nivelul de calitate a
imprimării şi metoda semitonurilor
Imprimarea monocromă a unui document color
Specificarea corectării culorii
Imprimarea optimă ca fotografie a datelor de
imagine
Ajustarea culorilor folosind driverul de imprimantă
Imprimarea cu Profiluri ICC
Ajustarea echilibrului de culori
Ajustarea luminozităţii
Ajustarea intensităţii
Ajustarea contrastului
Simularea unei ilustraţii
Reprezentarea datelor de imagine cu o singură
culoare
Prezentarea datelor de imagine în culori vii
Îndreptarea contururilor în zigzag
Modificarea proprietăţilor culorilor pentru
îmbunătăţirea colorării
Reducerea perturbaţiilor din fotografii
Privire de ansamblu asupra driverului de imprimantă
Operaţiile driverului de imprimantă
Driverul de imprimantă Canon IJ
Deschiderea ferestrei de configurare a driverului de
imprimantă
Fila Întreţinere
Monitorul de stare Canon IJ
Examinarea Canon IJ
Imprimarea cu ajutorul panoului de operare al aparatului
Imprimarea hârtiei liniate sau a hârtiei grafice
Imprimarea formularelor tip şablon, cum ar fi hârtia liniată
Pagina 123 din 886 paginiMP550 series Ghid avansat
sau hârtia grafică
Imprimarea de pe o cartelă de memorie
Imprimarea fotografiilor salvate pe o cartelă de memorie
Elemente de configurare
Imprimarea cu ajutorul foii index foto
Utilizarea funcţiilor utile de imprimare
Imprimarea fotografiilor de pe cartela de memorie cu
aspecte diferite
Setări pentru imprimarea unei fotografii de pe o
cartelă de memorie
Imprimarea mai multor fotografii pe o singură coală
de hârtie (Layout Print)
Imprimarea pe hârtie autocolantă (Sticker Print)
Imprimarea tuturor fotografiilor
Imprimarea indexului foto
Imprimare DPOF
Imprimarea informaţiilor captate
Imprimarea fotografiilor ID - ID photo size print
Crearea unui calendar - Calendar print
Utilizarea funcţiilor utile de afişare
Modificarea afişării
Imprimarea unei zone specificate (Trimming)
Căutarea fotografiilor în funcţie de data realizării
(Search)
Configurarea slotului pentru cartelă ca unitate de cartelă
de memorie a computerului
Imprimarea de pe o unitate flash USB
Imprimarea fotografiilor salvate pe o unitate flash USB
Elemente de configurare
Imprimarea cu ajutorul foii index foto
Utilizarea funcţiilor utile de imprimare
Imprimarea fotografiilor de pe unitatea flash USB cu
aspecte diferite
Setări pentru imprimarea unei fotografii de pe o
unitate flash USB
Imprimarea mai multor fotografii pe o singură coală
de hârtie (Layout Print)
Imprimarea pe hârtie autocolantă (Sticker Print)
Imprimarea tuturor fotografiilor
Imprimarea indexului foto
Imprimare DPOF
Imprimarea informaţiilor captate
Imprimarea fotografiilor ID - ID photo size print
Crearea unui calendar - Calendar print
Utilizarea funcţiilor utile de afişare
Modificarea afişării
Imprimarea unei zone specificate (Trimming)
Căutarea fotografiilor în funcţie de data realizării
(Search)
Pagina 124 din 886 paginiMP550 series Ghid avansat
Imprimarea fotografiilor din Printed Photo
Imprimarea din fotografii imprimate
Elemente de configurare
Utilizarea funcţiilor utile de imprimare
Imprimarea specială a fotografiilor
Setări pentru imprimarea unei fotografii scanate
Imprimarea pe hârtie autocolantă (Sticker Print)
Imprimarea tuturor fotografiilor (Print All Photos)
Utilizarea funcţiilor utile de afişare
Modificarea afişării
Imprimarea unei zone specificate (Trimming)
Imprimarea fotografiilor direct de pe un dispozitiv compatibil
sau un dispozitiv de comunicaţii fără fir
Imprimarea fotografiilor direct de pe un aparat compatibil
Imprimarea fotografiilor direct de pe un dispozitiv
compatibil
Despre setările de imprimare PictBridge
Setări pe un dispozitiv compatibil PictBridge
Setări pe aparat
Imprimarea fotografiilor de pe un dispozitiv de comunicaţii
fără fir
Imprimarea cu ajutorul unui mijloc de comunicare
Bluetooth
Imprimarea cu ajutorul unui mijloc de comunicaţii
Bluetooth
Modificarea setărilor Bluetooth
Setarea dimensiunii paginii, a tipului de suport şi a
aspectului când imprimaţi de pe un telefon mobil
Afişarea ecranului Mobile phone print setting
Scanarea
Scanarea
Scanarea imaginilor
Scanarea imaginilor
Înaintea scanării
Aşezarea documentelor
Salvarea datelor scanate pe o unitate flash USB/cartelă de
memorie cu ajutorul panoului de operare al aparatului
Salvarea datelor scanate pe unitatea flash USB/cartela
de memorie utilizând panoul de operare al aparatului
Elemente de configurare
tergerea datelor scanate de pe o unitate flash USB/
cartelă de memorie
Trimiterea datelor scanate pe PC utilizând panoul de operare
al aparatului
Trimiterea datelor scanate pe PC utilizând panoul de
operare al aparatului
Anexă: Diferite setări de scanare
Selectarea unui răspuns la comenzile de la panoul
Pagina 125 din 886 paginiMP550 series Ghid avansat
de operare, utilizând MP Navigator EX
Scanarea cu pachetul software al aplicaţiei
Ce este MP Navigator EX (Software de scanare furnizat)?
Să încercăm să scanăm
Pornirea aplicaţiei MP Navigator EX
Scanarea fotografiilor şi a documentelor
Scanarea mai multor documente deodată
Scanarea imaginilor mai mari decât geamul plat
(Asistare îmbinare)
Scanarea simplă printr-un clic
Funcţii utile din MP Navigator EX
Corectarea/îmbunătăţirea automată a imaginilor
Corectarea/Îmbunătăţirea manuală a imaginilor
Ajustarea imaginilor
Căutarea imaginilor
Clasificarea imaginilor pe categorii
Utilizarea imaginilor în MP Navigator EX
Salvare
Salvarea ca fişiere PDF
Crearea/Editarea fişierelor PDF
Imprimarea documentelor
Imprimarea fotografiilor
Trimitere prin e-mail
Editarea fişierelor
Setarea parolelor pentru fişiere PDF
Deschiderea/editarea fişierelor PDF protejate cu
parolă
Ecranele aplicaţiei MP Navigator EX
Ecranul mod navigare
Fila Scanare/Import documente sau imagini
Fila Vizualizare şi utilizare imagini din computer
Fila Scanare personalizată cu un clic
Ecranul Fotografii/Documente (Geam plat)
(Fereastra Scanare/Import)
Caseta de dialog Setări scanare (Fotografii/
Documente)
Caseta de dialog Salvare
Caseta de dialog Salvare ca fişier PDF
Caseta de dialog Setări PDF
Ecran Cartelă de memorie (Fereastra Scan/Import)
Fereastra Vizualizare şi utilizare
Fereastra Creare/Editare fişiere PDF
Caseta de dialog Imprimare document
Caseta de dialog Imprimare fotografie
Caseta de dialog Trimitere prin e-mail
Fereastra Corectare/Îmbunătăţire imagini
Ecranul Mod Un clic
Caseta de dialog Scanare automată
Pagina 126 din 886 paginiMP550 series Ghid avansat
Caseta de dialog Salvare (Ecranul Mod Un clic)
Caseta de dialog Setări scanare
Caseta de dialog Salvare
Caseta de dialog Setări Exif
Caseta de dialog PDF
Caseta de dialog Salvare ca fişier PDF
Caseta de dialog E-mail
Caseta de dialog OCR
Caseta de dialog Particularizat
Caseta de dialog Preferinţe
Fila General
Fila Setări buton scaner (Salvare)
Fila Scanner Button Settings (Attach to E-mail)
Fila Scanner Button Settings (Open with Application)
Anexă: Deschiderea fişierelor diferite de imaginile
scanate
Importarea imaginilor salvate pe o cartelă de
memorie
Deschiderea imaginilor salvate pe un computer
Scanarea cu alt software de aplicaţie
Ce este ScanGear (driver de scaner)?
Scanarea cu Setări avansate, utilizând ScanGear (driver
de scaner)
Pornirea aplicaţiei ScanGear (driver de scaner)
Scanarea în Modul de bază
Scanarea în Modul avansat
Scanarea în Modul scanare automată
Scanarea mai multor documente simultan cu
ScanGear (driver de scaner)
Corectarea imaginilor şi ajustarea culorilor cu ScanGear
(driver de scaner)
Corectarea imaginilor (Mască de uniformizare,
Reducere praf şi zgârieturi, Corectare estompare
etc.)
Ajustarea culorilor utilizând un model de culoare
Ajustarea saturaţiei şi echilibrului culorilor
Ajustarea luminozităţii şi a contrastului
Ajustarea histogramei
Ajustarea curbei de tonuri
Setarea pragului
Ecrane ScanGear (driver de scaner)
Fila Mod de bază
Fila Mod avansat
Setări de intrare
Setări de ieşire
Setări de imagine
Butoane de ajustare a culorilor
Fila Mod scanare automată
Caseta de dialog Preferinţe
Pagina 127 din 886 paginiMP550 series Ghid avansat
Fila Scaner
Fila Examinare
Fila Scanare
Fila Setări culoare
Anexă: Informaţii utile referitoare la scanare
Ajustarea cadrelor de trunchiere
Rezoluţie
Formate de fişier
Potrivire culoare
Alte metode de scanare
Scanarea cu driverul WIA
Scanarea prin utilizarea panoului de control (numai
pentru Windows XP)
Copierea
Imprimarea cu ajutorul panoului de operare al aparatului
Copierea
Efectuarea de copii
Elemente de configurare
Micşorarea sau mărirea unei copii
Modificarea setării de intensitate
Afişarea ecranului de examinare
Utilizarea funcţiilor utile de copiere
Special Copy
Setări pentru Special Copy
Copierea a două pagini care să se încadreze pe o
singură pagină (2-on-1 Copy)
Copierea a patru pagini care să se încadreze pe o
singură pagină (4-on-1 Copy)
Copierea fără chenar (Borderless Copy)
Repetarea unei imagini pe o pagină (Image Repeat)
Copierea originalelor groase, cum ar fi cărţile (Frame
Erase)
Copierea unei anumite zone (Trimming)
Copierea imaginilor cu ştergerea unei porţiuni
(Masking)
Depanare
Depanare
Dacă apare o eroare
Aparatul nu poate fi pornit
Pe LCD este afişat un mesaj de eroare
LCD-ul nu se poate vedea deloc
Pe LCD este afişată o limbă necorespunzătoare
Nu se poate face instalarea pentru MP Drivers
Conectarea la computer nu se realizează corespunzător
Viteza de imprimare sau de scanare este scăzută /
Conexiunea USB de mare viteză nu funcţionează / Este
Pagina 128 din 886 paginiMP550 series Ghid avansat
afişat mesajul „This device can perform faster
Rezultatele imprimării nu sunt satisfăcătoare
Nu se efectuează imprimarea completă
Nu s-a imprimat nimic/Imprimarea este neclară/Culorile
sunt greşite/Dungi albe
Liniile sunt aliniate greşit
Hârtia imprimată se ondulează sau prezintă pete de
cerneală
Hârtia este pătată/Suprafaţa imprimată este zgâriată
Hârtia este pătată pe verso
Se imprimă linii verticale pe marginile paginii imprimate
Culorile sunt neuniforme sau prezintă dungi
Imprimarea nu începe
Copierea/imprimarea se opreşte înainte de a fi finalizată
Aparatul face deplasări, dar nu elimină cerneală
Viteza de imprimare este mai mică decât cea aşteptată
Suportul capului de imprimare nu se deplasează pe poziţia
pentru înlocuire
Alimentarea cu hârtie nu se realizează corect
Hârtia nu este alimentată din sursa de hârtie specificată în
driverul de imprimantă
Blocaje de hârtie
Hârtia este blocată în fanta de ieşire a hârtiei sau în tava
din spate:
Hârtia este blocată în aparat la unitatea de transport
În alte cazuri:
Un mesaj apare pe ecranul computerului
Se afişează „Număr de eroare: B200 A intervenit o eroare
de imprimantă. Opriţi imprimanta şi deconectaţi cablul de
alimentare al imprimantei de la sursa de curent. Apoi
contactaţi centrul de service.”
Se afişează „Număr de eroare: **** A intervenit o eroare
de imprimantă. Închideţi imprimanta şi încercaţi din nou.
Dacă problema nu este rezolvată, consultaţi ghidul
utilizatorului pentru mai multe informaţii.”
Eroare de scriere/Eroare de ieşire/Eroare de comunicare
Numărul de eroare: 300 este afişat
Numărul de eroare: 1700 este afişat
Numărul de informaţii referitoare la cerneală: 1600 este
afişat
Numărul de informaţii referitoare la cerneală: 1683 este
afişat
Numărul de informaţii referitoare la cerneală: 1688 este
afişat
Numărul de eroare: 2001 este afişat
Numărul de eroare: 2002 este afişat
Alte mesaje de eroare
Este afişat ecranul The Inkjet Printer/Scanner/Fax
Extended Survey Program
Apare pictograma The Inkjet Printer/Scanner/Fax
Extended Survey Program
Pagina 129 din 886 paginiMP550 series Ghid avansat
Pentru utilizatorii de sisteme Windows
Monitorul de stare a imprimantei nu este afişat
Lansarea MP Navigator EX oricând este apăsat butonul
Culoare (Color) sau Negru (Black) de la aparat
Apare un mesaj de eroare pe un dispozitiv compatibil
PictBridge
Nu se poate imprima corespunzător de pe un dispozitiv de
comunicaţii fără fir
Nu se imprimă corespunzător de pe o foaie index foto
Se afişează Failed to scan Photo Index Sheet.
Se afişează Cannot print the selected photo./Se imprimă
altă fotografie sau nu se imprimă nimic/Alimentarea cu
hârtie se face înainte de finalizarea imprimării
Nu se poate scoate o cartelă de memorie
Probleme cu scanarea
Scanerul nu funcţionează
ScanGear (driver de scaner) nu porneşte
Apare un mesaj de eroare şi ecranul ScanGear (driver de
scaner) nu apare
Calitatea scanării (imaginea afişată pe monitor) este
slabă
Imaginea scanată este înconjurată de zone albe
suplimentare
Nu se pot scana mai multe documente deodată
Nu se poate scana corespunzător în Modul scanare
automată
Viteză redusă de scanare
Se afişează mesajul „There is not enough memory.”
Computerul se opreşte din funcţionare în timpul scanării
Scanerul nu mai funcţionează după ce s-a făcut upgrade
de Windows
Probleme de software
Programul software pentru e-mail pe care doriţi să îl
utilizaţi nu apare pe ecranul pentru selectarea unui
program software pentru e-mail
Imaginea scanată este imprimată mărită (micşorată)
Imaginea scanată este mărită (micşorată) pe monitorul
computerului
Imaginea scanată nu se deschide
Probleme cu MP Navigator EX
Nu se poate scana la dimensiunea corectă
Poziţia sau dimensiunea imaginii nu poate fi detectată
corect atunci când se scanează utilizând panoul de
operare
Documentul este plasat corect, dar imaginea scanată
este înclinată
Documentul este plasat corect, dar orientarea se
modifică în imaginea scanată
Dacă nu puteţi rezolva problema
Întrebări frecvente
Instrucţiuni de utilizare (driver de imprimantă)
Pagina 130 din 886 paginiMP550 series Ghid avansat
Note generale (driver de scaner)
Utilizarea aplicaţiei Easy-PhotoPrint EX
Utilizarea aplicaţiei MP Navigator EX
Despre Solution Menu
Pagina 131 din 886 paginiMP550 series Ghid avansat
Ghid avansat > Cum se utilizează acest manual
Cum se utilizează acest manual
Utilizarea panoului Cuprins (Contents)
Utilizarea ferestrei Explanation
Imprimarea acestui manual
Utilizarea cuvintelor cheie pentru a găsi un document
Înregistrarea documentelor în Manualul meu (My Manual)
Simboluri utilizate în acest document
Mărci comerciale
În partea superioară a paginii
Pagina 132 din 886 paginiCum se utilizează acest manual
Ghid avansat > Cum se utilizează acest manual > Utilizarea panoului Cuprins (Contents)
Utilizarea panoului Cuprins (Contents)
Când faceţi clic pe un titlul unui document afişat în panoul de cuprins din partea stângă a manualului on-
screen, documentele acelui titlu sunt afişate în fereastra de explicaţii din partea dreaptă.
Când faceţi clic pe situat în partea stângă faţă de , sunt afişate titlurile documentelor găsite în
ierarhiile inferioare.
Notă
Faceţi clic pe pentru a închide sau pentru a afişa panoul de cuprins.
În partea superioară a paginii
Pagina 133 din 886 paginiUtilizarea panoului Cuprins (Contents)
Ghid avansat > Cum se utilizează acest manual > Utilizarea ferestrei Explanation
Utilizarea ferestrei Explanation
(1) Faceţi clic pe caracterele verzi pentru a sări la documentul corespunzător.
(2) Cursorul sare în partea superioară a acestui document.
În partea superioară a paginii
Pagina 134 din 886 paginiUtilizarea ferestrei Explanation
Ghid avansat > Cum se utilizează acest manual > Imprimarea acestui manual
Imprimarea acestui manual
Faceţi clic pe pentru a afişa panoul de imprimare în stânga faţă de On-screen Manual.
Notă
Faceţi clic pe pentru a închide sau pentru a afişa panoul de imprimare.
Când faceţi clic pe , apoi faceţi clic pe Iniţializare pagină (Page Setup), apare caseta de dialog
Iniţializare pagină (Page Setup). Apoi puteţi configura cu uşurinţă hârtia de utilizat pentru imprimare.
Faceţi clic pe , apoi faceţi clic pe Setări imprimare (Print Settings) pentru a afişa caseta de dialog
Imprimare (Print). Când este selectată caseta de dialog, selectaţi imprimanta de utilizat pentru
imprimare. De asemenea, fila Iniţ. imprimare (Print Setup) vă permite să selectaţi imprimanta de
utilizat.
După selectarea imprimantei de utilizat, faceţi clic pe Proprietăţi... (Properties...) pentru a specifica
setările de imprimare.
Faceţi clic pe , apoi faceţi clic pe Setări opţiune (Option Settings) pentru a afişa caseta de dialog
Setări opţiune (Option Settings). Apoi puteţi configura operaţiunea de imprimare.
Imprimare titlu document şi număr pagină (Print document title and page number)
Când această casetă de selectare este bifată, numele manualului şi numărul paginii este
imprimat în antet (partea superioară a documentului).
Imprimare culoare de fundal şi imagini (Print background color and images)
Când această casetă de selectare este bifată, sunt imprimate culoarea de fundal şi imaginile.
Unele imagini sunt imprimate indiferent dacă această casetă de selectare este bifată sau nu.
Verificare număr de pagini de imprimat înainte de imprimare (Check number of pages to be
printed before printing)
Când această casetă de selectare este bifată, înainte de începerea imprimării este afişată
caseta de dialog Confirmare contor pagini de imprimat (Print Page Count Confirmation).
Această casetă de dialog vă permite să verificaţi câte pagini vor fi imprimate.
În fila Selectare doc. (Document Selection), selectaţi metoda de imprimare a documentului. Sunt
disponibile următoarele patru metode de imprimare:
Imprimarea documentului curent
Pagina 135 din 886 paginiImprimarea acestui manual
Imprimarea documentelor selectate
Imprimarea pentru Manualul meu (My Manual)
Imprimarea tuturor documentelor
Notă
Puteţi să selectaţi tipul de imprimat, apoi să specificaţi cu uşurinţă setările de imprimare în fila Iniţ.
imprimare (Print Setup).
Imprimarea documentului curent
Puteţi imprima documentul afişat.
1. Din Selectare ţintă (Select Target), selectaţi Doc. curent (Current Document)
Titlul documentului afişat este afişat în lista Documente de imprimat (Documents to Be Printed).
Notă
Prin selectarea Imprimare documente legate (Print linked documents), puteţi imprima şi
documente care sunt legate de documentul curent.Documentele legate sunt adăugate la lista
Documente de imprimat (Documents to Be Printed).
Faceţi clic pe Exam. înaintea imp (Print Preview) pentru a afişa şi verifica modul în care vor
arăta rezultatele imprimării înainte de a imprima documentul.
2. Faceţi clic pe fila Iniţ. imprimare (Print Setup)
În fila Iniţializare pagină (Page Setup), selectaţi imprimanta de utilizat şi specificaţi setări simple de
imprimare, după cum este necesar.
3. Faceţi clic pe Pornire imprimare (Start Printing)
Este afişat un mesaj care confirmă numărul de pagini de imprimat.
4. Executaţi imprimarea
Confirmaţi numărul de pagini care vor fi imprimate, apoi faceţi clic pe Yes.
Sunt imprimate documentele afişate.
Imprimarea documentelor selectate
Puteţi selecta şi imprima documentele pe care le doriţi imprimate.
1. Din Selectare ţintă (Select Target), selectaţi Doc. selectate (Selected Documents)
Titlurile tuturor documentelor sunt afişate în lista Documente de imprimat (Documents to Be
Printed).
2. Selectaţi documentele de imprimat
Din lista Documente de imprimat (Documents to Be Printed), selectaţi casetele de selectare ale
titlurilor documentelor de imprimat.
Notă
Când selectaţi caseta Selectare automată documente în ierarhii inferioare (Automatically
select documents in lower hierarchies), casetele de selectare ale tuturor documentelor găsite
în ierarhiile inferioare sunt selectate.
Faceţi clic pe Selectare toate (Select All) pentru a selecta casetele de selectare ale tuturor
documentelor.
Faceţi clic pe Golire totală (Clear All) pentru a şterge casetele de selectare ale tuturor
documentelor.
Faceţi clic pe Exam. înaintea imp (Print Preview) pentru a afişa şi verifica modul în care vor
arăta rezultatele imprimării înainte de a imprima documentul.
Pagina 136 din 886 paginiImprimarea acestui manual
3. Faceţi clic pe fila Iniţ. imprimare (Print Setup)
În fila Iniţializare pagină (Page Setup), selectaţi imprimanta de utilizat şi specificaţi setări simple de
imprimare, după cum este necesar.
4. Faceţi clic pe Pornire imprimare (Start Printing)
Este afişat un mesaj care confirmă numărul de pagini de imprimat.
5. Executaţi imprimarea
Confirmaţi numărul de pagini care vor fi imprimate, apoi faceţi clic pe Yes.
Sunt imprimate toate documentele cu casete de selectare selectate.
Imprimarea pentru Manualul meu (My Manual)
Puteţi selecta şi imprima documente înregistrate în Manual meu (My Manual).
Pentru detalii despre Manual meu (My Manual), consultaţi „
Înregistrarea documentelor în Manualul meu
(My Manual)”.
1. Din Selectare ţintă (Select Target), selectaţi Manualul meu (My Manual)
Titlurile documentelor care au fost înregistrate în Manualul meu (My Manual) sunt afişate în lista
Documente de imprimat (Documents to Be Printed).
2. Selectaţi documentele de imprimat
Din lista Documente de imprimat (Documents to Be Printed), selectaţi casetele de selectare ale
titlurilor documentelor de imprimat.
Notă
Faceţi clic pe Selectare toate (Select All) pentru a selecta casetele de selectare ale tuturor
documentelor.
Faceţi clic pe Golire totală (Clear All) pentru a şterge casetele de selectare ale tuturor
documentelor.
Faceţi clic pe Exam. înaintea imp (Print Preview) pentru a afişa şi verifica modul în care vor
arăta rezultatele imprimării înainte de a imprima documentul.
3. Faceţi clic pe fila Iniţ. imprimare (Print Setup)
În fila Iniţializare pagină (Page Setup), selectaţi imprimanta de utilizat şi specificaţi setări simple de
imprimare, după cum este necesar.
4. Faceţi clic pe Pornire imprimare (Start Printing)
Este afişat un mesaj care confirmă numărul de pagini de imprimat.
5. Executaţi imprimarea
Confirmaţi numărul de pagini care vor fi imprimate, apoi faceţi clic pe Yes.
Sunt imprimate toate documentele cu casete de selectare selectate.
Imprimarea tuturor documentelor
Puteţi imprima toate documentele din On-screen Manual.
1. Din Selectare ţintă (Select Target), selectaţi Toate doc. (All Documents)
Titlurile tuturor documentelor sunt afişate în lista Documente de imprimat (Documents to Be
Printed) şi casetele de selectare sunt selectate automat.
Notă
Când debifaţi caseta de selectare a titlului unui document, acel document nu este imprimat.
Pagina 137 din 886 paginiImprimarea acestui manual
Faceţi clic pe Selectare toate (Select All) pentru a selecta casetele de selectare ale tuturor
documentelor.
Faceţi clic pe Golire totală (Clear All) pentru a şterge casetele de selectare ale tuturor
documentelor.
Faceţi clic pe Exam. înaintea imp (Print Preview) pentru a afişa şi verifica modul în care vor
arăta rezultatele imprimării înainte de a imprima documentul.
2. Faceţi clic pe fila Iniţ. imprimare (Print Setup)
În fila Iniţializare pagină (Page Setup), selectaţi imprimanta de utilizat şi specificaţi setări simple de
imprimare, după cum este necesar.
3. Faceţi clic pe Pornire imprimare (Start Printing)
Este afişat un mesaj care confirmă numărul de pagini de imprimat.
4. Executaţi imprimarea
Confirmaţi numărul de pagini care vor fi imprimate, apoi faceţi clic pe Yes.
Sunt imprimate toate documentele.
Important
Pentru imprimarea tuturor documentelor este necesară o cantitate mare de hârtie. Înainte de
imprimare, asiguraţi-vă că verificaţi numărul de pagini de imprimat care este afişat în caseta
de dialog Confirmare contor pagini de imprimat (Print Page Count Confirmation).
Caseta de dialog Examinare înaintea imprimării (Print Preview) vă permite să adaptaţi
imprimarea la lăţimea hârtiei sau să setaţi raportul de zoom. Cu toate acestea, dacă datele de
imprimare ies din foaia de hârtie datorită noului raport de zoom, porţiunea de document care
depăşeşte suprafaţa hârtiei nu va fi imprimată.
În partea superioară a paginii
Pagina 138 din 886 paginiImprimarea acestui manual
Ghid avansat > Cum se utilizează acest manual > Utilizarea cuvintelor cheie pentru a găsi un document
Utilizarea cuvintelor cheie pentru a găsi un document
Puteţi introduce un cuvânt cheie pentru a căuta un document ţintă.
Sunt căutate toate documentele din manualul on-screen afişat.
1. Faceţi clic pe
Panoul de căutare este afişat în stânga faţă de On-screen Manual.
Notă
Faceţi clic pe pentru a închide sau pentru a afişa panoul de căutare.
2. Introduceţi un cuvânt cheie
În Cuvânt cheie (Keyword), introduceţi un cuvânt cheie pentru elementul de verificat.
Când doriţi să introduceţi mai multe cuvinte cheie, introduceţi un spaţiu între cuvintele cheie.
Notă
Puteţi introduce maximum 10 cuvinte cheie de căutare sau maximum 255 de caractere.
Nu se face diferenţă între litere mari şi mici.
Programul poate, de asemenea, căuta cuvinte cheie care conţin spaţii.
O modalitate convenabilă pentru a găsi rapid un document de citit este aceea de a introduce
cuvinte cheie conform descrierii de mai jos.
Pentru a afla cum se lucrează cu o funcţie pe care o utilizaţi:
Introduceţi numele meniului afişat pe panoul de operare al acestui aparat sau pe computer
(de exemplu, cadru ştergere copiere).
Pentru a găsi o explicaţie a operaţiei pentru un anumit scop:
Introduceţi funcţia + elementul de imprimat (de exemplu, imprimare calendar).
3. Faceţi clic pe Pornire căutare (Start Searching)
Pagina 139 din 886 paginiUtilizarea cuvintelor cheie pentru a găsi un document
Începe căutarea şi titlurile documentelor ce conţin cuvântul cheie sunt afişate în lista rezultatelor
căutării.
Când efectuaţi o căutare prin introducerea mai multor cuvinte cheie, rezultatele căutării sunt afişate
după cum se arată mai jos.
[Doc. care conţin potriv perfect] ([Documents Containing Perfect Match])
Documente care conţin întregul şir de caractere căutat (inclusiv spaţiile), exact aşa cum sunt
introduse (potrivire perfectă)
[Doc. care conţin toate cuvintele cheie] ([Documents Containing All Keywords])
Documente care conţin toate cuvintele cheie introduse
[Doc. care conţin orice cuvânt cheie] ([Documents Containing Any Keyword])
Documente care conţin cel puţin unul dintre cuvintele cheie introduse
4.
Afişaţi documentul pe care doriţi să îl citiţi
Din lista de rezultate ale căutării, faceţi dublu clic (sau selectaţi şi apăsaţi Enter) pe titlul
documentului pe care doriţi să îl citiţi.
Când documentele titlului respectiv sunt afişate, cuvintele cheie găsite în documentele respective
sunt evidenţiate.
Notă
Dacă modificaţi intrarea cuvântului cheie şi efectuaţi mai multe căutări, rămâne un istoric al
căutărilor. Pentru a şterge istoricul căutărilor, faceţi clic pe situat în dreapta faţă de Cuvânt cheie
(Keyword), apoi selectaţi Golire istoric (Clear History), care se afişează.
În partea superioară a paginii
Pagina 140 din 886 paginiUtilizarea cuvintelor cheie pentru a găsi un document
Ghid avansat > Cum se utilizează acest manual > Înregistrarea documentelor în Manualul meu (My Manual)
Înregistrarea documentelor în Manualul meu (My Manual)
Înregistraţi documentele citite frecvent ca documente pentru Manualul meu (My Manual), pentru a putea
în orice moment să consultaţi mai uşor documentele respective.
1.
Afişarea documentului
Afişarea documentului de adăugat la Manualul meu (My Manual).
2. Faceţi clic pe
Panoul Manualul meu (My Manual) este afişat în stânga faţă de On-screen Manual.
Notă
Faceţi clic pe pentru a închide sau pentru a afişa panoul Manualul meu (My Manual).
3.
Înregistrarea documentului în Manualul meu (My Manual)
Faceţi clic pe Adăugare (Add).
Titlul documentului afişat este adăugat la Lista Manualului meu (List of My Manual).
Notă
De asemenea, puteţi adăuga documente la Manualul meu (My Manual) prin următoarele
metode. Dacă adăugaţi un document la Manualul meu (My Manual), în pictogramele
documentelor din panoul de cuprins este afişat un marcaj .
În lista Documente afişate recent (Recently Displayed Documents), faceţi dublu clic pe titlul
documentului pe care doriţi să-l adăugaţi la Manualul meu (My Manual) (sau selectaţi
documentul şi apăsaţi tasta Enter) pentru a afişa titlul, apoi faceţi clic pe Adăugare (Add).
Faceţi clic dreapta pe titlul documentului afişat în panoul de cuprins sau faceţi clic dreapta
în fereastra de explicaţii, apoi selectaţi Adăugare la manualul meu (Add to My Manual) din
meniul afişat.
În panoul de cuprins, selectaţi titlul documentului pe care doriţi să-l adăugaţi la Manualul
Pagina 141 din 886 paginiÎnregistrarea documentelor în Manualul meu (My Manual)
meu (My Manual), apoi faceţi clic pe Adăugare la manualul meu (Add to My Manual) din
partea din dreapta jos a panoului.
4. Afişare Manualul meu (My Manual)
Când faceţi dublu clic pe (sau selectaţi şi apăsaţi Enter) un titlu de document afişat în Lista
Manualului meu (List of My Manual), acel subiect este afişat în fereastra de explicaţii.
Notă
Pentru a şterge un document din Lista Manualului meu (List of My Manual), selectaţi din listă
titlul acelui document, apoi faceţi clic pe tergere (Delete) (sau apăsaţi tergere (Delete)).
În partea superioară a paginii
Pagina 142 din 886 paginiÎnregistrarea documentelor în Manualul meu (My Manual)
Ghid avansat > Cum se utilizează acest manual > Simboluri utilizate în acest document
Simboluri utilizate în acest document
Avertisment
Instrucţiuni care, dacă nu sunt respectate, pot avea ca rezultat decesul sau vătămarea gravă, cauzate de
operarea necorespunzătoare a echipamentului. Acestea trebuie să fie respectate pentru o funcţionare în
siguranţă.
Atenţie
Instrucţiuni care, dacă nu sunt respectate, pot avea ca rezultat vătămare corporală sau daune materiale,
cauzate de operarea necorespunzătoare a echipamentului. Acestea trebuie să fie respectate pentru o
funcţionare în siguranţă.
Important
Instrucţiuni care includ informaţii importante.
Aveţi grijă să citiţi aceste indicaţii.
Notă
Instrucţiuni ca explicaţii pentru funcţionare sau explicaţii suplimentare.
Indică operaţii în Windows.
Indică operaţii în Macintosh.
În partea superioară a paginii
Pagina 143 din 886 paginiSimboluri utilizate în acest document
Ghid avansat > Cum se utilizează acest manual > Mărci comerciale
Mărci comerciale
Microsoft este marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation.
Windows este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în
S.U.A. şi/sau alte ţări.
Windows Vista este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în
S.U.A. şi/sau alte ţări.
Internet Explorer este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation
în S.U.A. şi/sau alte ţări.
Macintosh şi Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate ín S.U.A. şi/sau alte ţări.
Bonjour este o marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în S.U.A. şi/sau alte ţări.
Adobe, Adobe Photoshop, Adobe RGB şi Adobe RGB (1998) sunt mărci comerciale înregistrate sau
mărci comerciale ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite şi/sau alte ţări.
Bluetooth este o marcă ínregistrată Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. preluată sub licenţă de Canon Inc.
Exif Print
Acest aparat suportă Exif Print.
Exif Print este un standard pentru îmbunătăţirea comunicaţiilor între camerele digitale şi imprimante.
Prin conectarea la o cameră compatibilă cu Exif Print, datele imaginii camerei de la data şi ora
fotografierii sunt utilizate şi optimizate, rezultând imprimate de calitate extrem de bună.
În partea superioară a paginii
Pagina 144 din 886 paginiMărci comerciale
Ghid avansat > Imprimare de pe un computer
Imprimare de pe un computer
Imprimarea cu pachetul software al aplicaţiei
Imprimare cu alt software de aplicaţie
În partea superioară a paginii
Pagina 145 din 886 paginiImprimare de pe un computer
Ghid avansat > Imprimare de pe un computer > Imprimarea cu pachetul software al aplicaţiei
Imprimarea cu pachetul software al aplicaţiei
Ce este Easy-PhotoPrint EX?
Imprimarea fotografiilor
Crearea unui album
Imprimarea calendarelor
Imprimarea autocolantelor
Aspectul imprimării
Corectarea şi îmbunătăţirea fotografiilor
Întrebări şi răspunsuri
Setări pentru imprimarea fotografiilor
Alte setări
În partea superioară a paginii
Pagina 146 din 886 paginiImprimarea cu pachetul software al aplicaţiei
Advanced Guide
> Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > What Is Easy-PhotoPrint
EX?
What Is Easy-PhotoPrint EX?
Easy-PhotoPrint EX allows you to create albums, calendars and stickers easily using photos taken with
digital cameras.
You can also print borderless photos easily.
Important
Easy-PhotoPrint EX does not support Windows 95, Windows 98, Windows Me, or Windows NT4.
Easy-PhotoPrint EX can only be used with Canon inkjet printers. It does not support some printers,
including Canon compact printers (SELPHY CP series).
If a printer that supports Easy-PhotoPrint EX is not installed, you cannot print items you create.
If Easy-PhotoPrint EX is installed on a computer that already has Easy-LayoutPrint installed, Easy-
LayoutPrint will be replaced by Easy-PhotoPrint EX.
Note
Printing on paper larger than A4 is available with supported printers only. See your printer manual
for details.
See Help of Easy-PhotoPrint EX for descriptions of Easy-PhotoPrint EX screens.
Click Help in a screen or dialog box, or select Easy-PhotoPrint EX Help... from the Help menu. Help
appears.
About Exif Print
Easy-PhotoPrint EX supports "Exif Print." Exif Print is a standard for enhancing the communication
between digital cameras and printers.
By connecting to an Exif Print-compliant digital camera, the image data at the time of shooting is used
and optimized, yielding extremely high quality prints.
Starting Easy-PhotoPrint EX from Other Applications
Pagina 147 din 886 paginiWhat Is Easy-PhotoPrint EX?
Easy-PhotoPrint EX can be started from other applications.
See the application's manual for details on the procedure for starting.
The Photo Print function is available with the following applications:
MP Navigator EX Ver.1.00 or later
ZoomBrowser EX Ver.6.0 or later
Digital Photo Professional Ver.3.2 or later
Important
Easy-PhotoPrint EX is subject to the following restrictions when started from Digital Photo
Professional:
- Menu does not appear in the step button area on the left side of the screen.
- Images cannot be corrected/enhanced.
- Image display order cannot be changed.
- Edited images cannot be saved.
- Options other than Enable ICC Profile cannot be selected for Color correction for printing on
the Advanced tab of the Preferences dialog box. Therefore, you cannot use the Vivid Photo and
Photo Noise Reduction functions.
The Album function is available with the following applications:
MP Navigator EX Ver.1.00 or later
ZoomBrowser EX Ver.5.8 or later
Supported Image File Formats (Extensions)
BMP (.bmp)
JPEG (.jpg, .jpeg)
TIFF (.tif, .tiff)
PICT (.pict, .pct)