DEC S8 LBASA A LA_OS8_BASIC_Listing_Oct72 LA OS8 BASIC Listing Oct72

DEC-S8-LBASA-A-LA_OS8_BASIC_Listing_Oct72 DEC-S8-LBASA-A-LA_OS8_BASIC_Listing_Oct72

User Manual: DEC-S8-LBASA-A-LA_OS8_BASIC_Listing_Oct72

Open the PDF directly: View PDF PDF.
Page Count: 381

DownloadDEC-S8-LBASA-A-LA_OS8_BASIC_Listing_Oct72 DEC-S8-LBASA-A-LA OS8 BASIC Listing Oct72
Open PDF In BrowserView PDF
IDENTIFICATION

PRODUCT CODE:

DEC-s8-LBASA-A-LA

PRODUCT NAME:

LISTING OF os/8 BASIC

DATE CREATED:

OCTOBER 2, 1972

•

IOS/8

aASIC EOITOH

PAlS-V7

IOS/R BASIC
I

1

i

EOITOR

3

IOEC-SS-L8ASA.A-lA

4

I

-5

ICOPYRIGHT.l '172

",

I

IOIGITAl EQUIP"~NT COHPORATION
I"AYNARO,MAS~ACHUSETTS 011~4

8
9

I

10
11

IAUGUST 19,

t~7c

I

1l

IHANK MAUREA

U

I

14

ANO

I
I

15
1ft
11

10/i4172

I
e10~

VeRSO~.100

lEN fLEKMAN

•

PAGE t

•

Ins/~

HASIC I'.I.J

IT,,"

.. .!I t.. i:'. v ,

1,'/r,.I/i>

1f'!
Pl

3Hhl

~CSIlf:=Hv\/.

70~1

~

2"
21
2t?
25
21.1

7bl~1.I

t"FU"'~\'<.I

I

~e'' 1 ,

c'iI1!
7I~I

?~\;,'

•

•
~

•

IOS/8 IHSJC tDITOH
13

00061

77#.4

o 17b4,

800ft.!

£1171
02Jc
'letl

01 H,
Oi?Jl.
07101,
01706,
Oli,

74
7S
7.

0001.}
01/1064

'17

00065

7ft

000ftft

003c

79
80
81
82
83

010&7
00079

0l/17l
7200
7600
00IF

54

85
86

"

88

8ft

90
91
92
9]
9&

95
96
97
98
99
100

Ul
102

101
104
10~

106
107
108

1o,
110
111

PAL~-Vl

0001t
0Nll
00011
1/10071
00075
0007.
00077
09U0
001.01
80102

0'103
00104
00105

711/1&

0i!U

0l]1
"€Ill

uts

liU

0031

nil

111111~

ntH

177i.
6111

00106
00101

ftill

00110
00111

(Il01

00tli
001U

7714

fill/I114
001t5

7614

nth
00117
001211
01!lUt

01/1122
0012J
00li4
eJ01l5
00126

00127

7170
0010

716.
0131

012,
0720l!1,
07&0O,
017,
02U.
Oin~

013,
OlIS,
Oi 12,
037,

0174t,
01405,
0710 I,
07712,
OU7t,
Otlitl,

1164
117
Hl

7i01
Hlllb

li
1l
liN

7&00

17
260
ill
U
21~

ill
17
1141
1405
111t
7172

&171

06201,
010,
07174,

6211
17h'
6lllt
10
7174

0116",
07634,

"btl
7634

07170,

In

0131.
01746,
036,
011,
07745,
012,
0"71.

7171

7160

077&DI,

74""0
71&0

0400
t014

0400.
Ot4,

7746
011136

0071
71.4S
001c!
7111
74€1"

074Ci.10,

774&

36
71
1745
Ie!

(100

14

lVll24/1l

•

PAGE ?-t

•

/OS/II,

I:I)ITOI'<

HA~tC

0'2~hl

0~1~;J

114
t 15

~l(1)ii'~l1

5.'21

'l!lJ\i!"'2

3i1l3,j
U'lJiJ

117

IlJlIlb'J3
00c!04oI

1\14

0(1)~e15

11q

\:l0ilZlt>
00.?iIIl

1?1il
121

~0211ll

4571
5 II'! 2 <.I
714b

Gt TL U"

t·

:~lJ I b ~
I'I,;A
t,1,; A
r~1,; HA toI ~
IG"'OQE:, CLA
{£.tTC ..
.J ~'S
rl::MIJ~
('lCA
ClL C"A toIlL

102<.1

TAt)

74SId
577 "
111's
74C;1d

SId

All

ITI(f;.AT ·U AS ALTMOOf..
ICl1I:.C" F-OR ALTMOlJE

ALl
Olb3"

ALTMODt.
IJUMP If i:l33
ICl1I::CK FOR RU"OUT

AR~OW

I Twt: AT I.If(E BACK ARROw

129
13'1

1l~<.I

TAO

7"SId

131

0022i

523/ol

132
133
13"
135
13&

fIl0c!23

11114

00i24

U5~
53t~

SNA
JMP
TAO
SNA
JMP
lAC
SNA
JMP
lAC

lSI

152
153
151.1
155

15&
157
1'58
l59
160
1&1

002H
002.53
1302311
00235

457b
l11b
521'11

tHE:HY~

JMP
ALT,

JMS

I

-

CAKRtT.

-

leMHI(

AL lMOOt:

FO~

-

ALl

IJUMP IF 170

.+<.1
tTYPE"

IPRINT IF 115

SZA

5237

c.

rt~h~

07712

Sf\jA
JMP

70rdl
7""1ll

ISAVE C>1AK
ICH\:.CK fo'Oiol (.(1NhnL

ICHECK FOtoi ·U

711<;0
523<.1

'523t.i

COUl\iT.

IJUMP IF 01':)

0"'21&
"'0217
00e!i!0
00221

138
139
140
11.11
142
143
1ill
145
11.1 ..
147
14"
149
150

ft(T

0777'"

lab

137

,- ~. l' ..

t-..uMtlt:".

CAloIioiET

127

745i1l

! '.F. F io! D..1

I,.l"~

TAD

00215

1il101

l

S1'.IA
JMP

iIl0212
00213
00214

53314
1101

Iljl:" T A
II,;LtAk
ICLtAtoI

e.lIIT T0 OSb
IIh ·C
ICHE:CK FO~ LAw~lAGf. lit Tl,iIolIJ

123
124
125

00225
00Uf:o
00221
00230
00<31

.'t~

/A

U71M

~0Ct

128

~

JMP
TAD

122

1

1 c'l <' '" I , ,>

.... 'f;t

Q.l2~id

ltc'
115

Uti

PAU"v 7

All MODI:..

. ALTMOOE.

MSGALT
JMP

Gt:TU"'+l

t 1t ,

TAO

(l3&

ICHeCK

00241/J
00241
00242
0021.1,5

74;;10
531';)
7101:1

AI<~OI'l

IJUMP IF 131

-

077

i:l0 2 ""

74211l
520's
7001
302.i
103"
7bhl

SI'oIA
JMI-'
eLl.
TAO
SNL
JMP
lAC

IGNORf.

IJUMP IF NOT

P~INTAl:ill:..

DCi

H:MP

ISAVE IT(5P:01,·:77,NO 12'1.1).
IINPUT FROM FILl:. 1

0023&
0QJ~37

00i45

002"&
00247
"'025111
00c51
00252
002'53

11?1tl

t(l0~o;b

1 ~~ 3">
7f:.'H)

rd0i57

';2&0+

UO
OlDFlAG
SZA CLA
JMP
.+3
TAD
H:MP?
[TTYOUT
JMS 1
NCt1AWS
TAD
~lA CLA
15TU1
JMP

11.102&0

1Vla,S

TAll

TI:.MP

TAl)

n71"S
tLlliOT!"
tGlliOWt
'H:'>1AIC !)

SiS,;)
1021.1

rt10c:':;"

1.1';7';)

01£1255

1&t?

~J02&1

1121

1&3

00e''' I!!

1.1';71.1

I@!"

~117JifoJ3

1&5

~~2&4

52<'15
10H

1&t-

~\~cf>5

11Qlc

•

JMS 1
JMP
tSltxT, TAll
TAP

:)1'h'"

IHeK

FO~

/l'ES, DON'T

A~ROW
~AtI(ARROw.

E"C~O

IPRINt ON TTY
INOT LIlliE

NU M8EtoI.

IsH IF tT5 0\ [)IGIT
IPUT DIGIT 1 .. TO LINt: NI!M
IGET NDT C",Af.I
IPuT CHA~ ! :~ T>

102$
342&
2030
'5205
1031.1
7&4111
53U
11t5

457,
721110:'
1030
7511d
53311i
31t'J.3iIJ

lOr-

CtiA~:)

M~

IS OK T0 FIT I

/::vEIIo IIiUMdEI<

CHARS SO I"AI(

ell. RTI.
RTl.
RTI.
,+1.1
JMP
kIGHTV, TAO
PTR
ANt>
07700
TAO
n.MP
PTk
DCA I
NCHARS
lSI
JMP
tGNOIolE
AIoiROw, TAO
OLOF\..AG
SZA CLA
JMP
,+3
TAO
0131
JMS I
UTYOUT
CLA eMA
NCHARS
TAD
SPA
JMP
.+3
DCA
NCHARS
J{o1P
I~NORt
TAO
NOHiS
SMA
DCA
NOluS
JMP
HiNOR!:
CARRET, TAD
OLOfLAr.
SNA CLA
JMS I
tCH\..F
TAD
NCI'URS
!;ZA
JMP
.+1.1

ITHt:N STORE AS THt LEfT
IHAl.F OF THf WOR!).

IUSE AS THI::

~JGHT.

IINPUT FROM FILE ?
INO, PRINT rUCI< ARROW
Ill" THElie

IS A TEXT CHAI? TO EI?ASf

/THt:N ERASE IT.

20q

fd031.1~

'52121$
10.H
75121"
3021
52121$
11213"
7&5id
1.157,S
103id
71.14 id

21\1
2t 1

12112131.11

554':1

00342

10~1

TAD

2t2

0C1lH3

7b'5id

213
21'"

0031.11.1

'52eJ's

0(7J34~

711 iO
t17e'

SNA (LA
JMP
IGNORI:: 11'0.10, IGNORE EMPTY LI"JI::S
CI.l. RAR
TAO
lI.. IN£+i'

207
2121B

1210331

2\5
elf,

l/IeJ31.1t:>
ok'I 31.1 7

-217
cHI
21q
1!!2i(1

0~3O:;0

?"'t

MIJ"lr.•

SZL

IoII1IHTY

V'l05~

II!!~V'

Cl.l. RAR
TAO
tI.INE+2
PTR
OCA
TAO

00311:1
00311
00.512

18~

[1 VPI::

JMP

icl03P.l1

185

(CRLI'
1

1025
700&
70Ci!o
S31c!

•

s· t

.+~

,IMS

Sn1
710t)

•

CLA

1~7

1&8
l&IJ

172

P Al,t

10n71

.J~iS

T

[fI,(];,"

ISTORI'
/THt:.

(Il ~l

llTHt~

1,.UkMALIH.

(CA~.

Rt-. T • ,
CHARAeT b'S.
LI~!:

NU" ... !:k

LIKt, ALL

.......................------------~---------------------'(J~,~

~...

"ASIC HITOrc

22~

v:J~3'H

\CHI:)

t:
TAD

.1M"

n..,

ft'N~()

C~Lf,

iilJ.l3~0

1.I~7'l

U~
~27

01113&1

lIiJ71

TAU

0'0jb~

1.157~

228

003&5

575i)

JMS
JMP

•

.~t.

J.llo'

0J3'j.,
0iB'H'

., '" t~ ill

223

U2

Lb-II'

1(1/~<.I/'2

~AGt

0( ...

~·l

Tl. p.
't't-Ill\iT

r"t-l.~

,Ii 15
[TTYOUT
02l~

1
I

(TTVOi,)T

CwLr

•

•

•

IOS/8

~ASJC

nq

iO~3

I: I) IT ('11'/

77

10113
01.1 vl'"

l!1

({i",~Iil~

0~"'ilJ

23~

({i~HI01

7100

,..~~\

c.'H

L!I(/JI.IQI?

112~

231.1

7431/)

235

001403
00404

Sillll

2~&

00ufl!S

720\:'1

237
2.58

0040&
00407

2H
200
21.11
21.12
21.13

00410

220id
S&0id
lfil2J

205

1IJ0~1&

20~

00417
004211)
00421
00022
000n
00420
00425
0042&
0(:11421

525.5

004.50

012~

00431
00432

524101
1023
7106
7000
3023

au

247
248
24Q
250

251
2r;2

2'B
2S1.1
255
256
257

00011
00412
00413
00414
001.115

112's

7501/)
5&011J
1221
H211J
5230
52&3
525101
524i
~23a

00433

259
260
2&2
2&3

00434
00435
0043b
00431
0044121

2&4

00441

2&5
2&7
2&6

00442
00443
0111444
01110l0I5

2foJQ

0044~

270
i?71
272
275

11)01.147
011110150
00451

5&0101

id0452

Sib1

JOG

00453
01:"10154
00455

llj!J2.5

2&&

215
27b
217

OIGr"
I)IGS,

10,30

012101
102.5

DIG5b,

'521.1b
1023

I)1G4,

711lj!J
HHi:!
101i
303&
lf11]'l
012~

fJlfl

,IMP

.+4

lSZ
JMP I
DCA
ISZ
TAO
TAO
SMA
JMP 1

\..NOIG
lfliDIG

TAO

740i

ANO
TAO
JMP
TAO

•

ISAVE OIGIT

NUIGS
NI)IGS
01771

LNOIG
.+3
.+1

IIGNORE

~ORf.

07400

TeMP
UIG45b
T~MP

IIoIHtRE. N=/ol

lINE.NO+l
lNOIl'
LINtNC IwHE.Rt
07160

iii =3

i)lGC!:i

TI:MP

IwHE.Rt: 111=2

elL Fi'TL
IHl

1"'Qlo

DCA

TAO

27q

121041,0

2S~

iiH!J4~1

"t24
lVl2.s

281

0Q14&t'
0M4b3
00464

nlb2

~,

0;;.",
IJIGl,

"PM

INOT A OU'!T
l~eTLJHN +1

RTf<

01G/oI5b, UCA
JMP I
I)1G3,
TAO
A!\ID
JMP
oIG2,
TAO

hl~'J

283

•

i,

T OHd T I i\J Ttl L 1 '" r

RP1

1100

1 ~12j
711.0

TE.MP

(~t

eLL fUR

30'.1.5

?8e'

... A I,r

PUN 6 lHr.l T5.

DCA
IPUT IN THE NTH DIGIT 1111 THE:.
HlT
14 ~IT ijcn lIlliE NUMBER:
JMP
.+7
JMP
DIG1
JMP
01G2
JMP
rJIG.5
JMP
0lG4
JMP
DIGS
TAO
LINENO+l/wHE.RE. N_&
Aiii 0
01760
JMP
OIu'Sb
TAO
TE.I"IP
IWH~Rt N-5
ell WTl
fiTl
DCA
TE.MP
fAD
UNtND+1

001.156
0045'1

218

I

Cll
""
TAD
SlL

cu

102'

103b

h' It'I; A Io1I:.SSAGE

TCRL.F
PASS

0i!37

JMP
TLS
tL. A
JMP I

0001/1
2023
1410

.-1

It-NO OF L.INt
ICONVERT TO AstlI
IPRINT
IRETURN THE CARRIAGE. 1
IYES
IOONE
IPRINT ONE CHAR
IWAIT
IPNINT

TTYQUT

ISKIP

III

ovE~

l..IrIIE

TEMP

ISZ
SKI'

JMS
TAD 1
ANO
5ZA tLA
JMP
ISZ
JMP
JMS
JMP 1

43&3

142,5

0121d

57"5$

0051.15

43fd

3H
3 '4
B5

0054h

513,5

00!:>4'

000~

33~

!t'0jS0

\02.l

TAll

CRSW IT •
fOulCR,

FINCR
Tf.MP
077

PASS·1
TEMP
PASS
FINei'
PASS
loteR.

VJ

3H

~H'SSl

7b"it-

~ZA

~~

:lI1iI~5tJ

<;.5:il

'~1P

•

I
IUR

AND
SNA
JMP
TAO
JMS
JMP
TCRL.F,

1 ~Jt r.:t"

tCT~I.O

TSF

321.\

3

I

532b
6041:1
7200
5725

!.t'1'

PASS

60"41

00~3i!

,.' ~ 1,"1:

TYPE

lSI

Uti!!

00533

331
332

RTt<
!lCA

173,5

321

3i14

fltG123,

711c
701c
7450
5121
1074
432'.)
1133
233.5
0120
7450
5321
1074
1.132:)
527b
1341
7&50
4SH
5&71
000'"

\"":~;'112

RH

U>71
2271
3333

00531.1
00535
0053b
00537
00540

325
32&

PALeI- .. :

tiASIC EOTTU"

CL l\

POl'llIEtI

AlljL'

F HLt;

nm·'
• +~

•

•

•

105/8

BASIC

PALS-V7

EDITO~

339

0121~53

&l14

NOF

340

00554
0121555
0055&
00551
005U
005&1
12105U
005&3
005U
005&5
005 ..
005&7
00570
00511
0121512

110!)

TAD
DCA
HLT
Cl,. A

341
34i!
343

344

345

34&
341
348
349

350
]51
]52

353
354
355
35&
357
358
]59

3l5b
140~

7au

1023

DCA

5747
121000
&214

11121&
33'7
U0i
S7U
555ii!
574"

110573

0165

1218574
10575
005U
00577

6060
0155
61151
5000

FINCR,

.... 1
C~tA

JMP I
0
ADF
TAD

DCA

•

PA!;E 4-,!

Of:! if 1

TAD

3f/lil

Ul/24172

TEMP
TEMP
"DECR

IINCR, CURRENT DATA FIELD

0&211
.+1

HL.T
JIo1P 1
FINCA
MSGTDO, 5552'514&'01&5'&0&0'0155'&057,5000

•

IOS/8 BASIC

4516
112.5

PAGl:
CMllDOIIIE,CDf
JMS I
JMS I
MSGROY

&i01

MAllllLUP,COF

0b0K:l

3&0

&2Al

310
311
372
313

00&00
210601
00&02
00&03
00b04
00b121S
021&0&
00&01
00&10
00611
00612
00&13
00614

374
375

00&15
00616

70410

00611
006213
013&21
00622
00&2.3
00&24
00U5
00&2&
00&21
00630
00631
00&32
00&33
00U4
00&35
0063&
00&37
00U0
00&41
00&42
006113
00&44
00645
00&4&
00641
00&50
00&51
00652
00&5j
00&54
00&55
00656
00657
00&60
00&&1
00662
00bfd
006&4
00bb5

311J2ii!

3&1
3&2
3&3
3&4
]&5
3&&

3&7

3&1'

369

37&

317
378

319
380
381
382

385
384

]85
386
]87

388
]89

390

391
3912
393
394
395
]9&
397
398
399
400
401
402
40]

401l
405
406
407

408
409

410
411
412
413
4 til

•

PAL8-V7

EDITO~

457.5

45&1
1&50

5211.1
1031.1
7&50

55&6
5201.1
t0i!b
116~

1S7i
1&50
3022

1035
7141
1037
7&4117

Si!ll
10]6
1141
1040
7&3~

5i!4!S
4561.1
102J
3026

un

3031
103&
3040
1410
456!
102.5
1140
1026
720~

&214
743~

1101
1110

3346
1026

7141
1025

102c
U51d

5.531
15h'l

{CRLF

10/24112

ITYPE

~AGE

R~l~Y

~

M~SSAGF

[TYPE

(GETLl111 IGET AN EotTED LI~f.
JMS I
SIIIA CLA
NOCO~D
INOT A COMMAND
JMP
OLDFlAG lIN OLD MUOE 1
TAD
INA CLA
(COMMANDINO, MUST SE A COMMANO
JMP 1
MAINLUP IOTHERWISE IGNORE
JMP
PTR
lOR A LINE wITH A LIN~
NOCOMD, TAO
INUMBER ON IT.
CMA
TAD
CLINE
SIZE
ISET UP SIZE OF LINE.
DCA
(LINE.2 lIS LINE EMPry 11
TAD 1
SNA eLA
SIZE
IPOSSIBLY ZERO.
DCA
LINENO 115 IT > lA,T LINE?
TAO
CIA eLL
EOFLIN
TAD
5ZA CLA
,+4
IHI PART NOT a, FORGET LOW
JMP
LINENO+l
TAD
CIA eLL
ICOMPARt LOW PARTS
EOFLINotol
TAD
SZL CLA
NOTLAST IIIIOT > LAST
JMP
(GElEOF IGET EOF
JMS I
IMAKE IT LOQK LIKE
TAD
TEMP
IA CALL TO FINOLN
PTR
DCA
LINENO ISAVE N~W LAST LINE
TAD
[OFLIN
~CA
LII11ENO+l
TAO
t:OFLIN+l
DCA
SKP
(FIIIIOlN IGENERAL CASE • SEARCH
NOTLAST,JMS I
ITHERE ARE (TEMP.PTR) WORDS IN
TEMP
INS£RT, TAD
ITHE OLD LIlliE WHICH ARE TO BE
CLL CP-IA
IREPLACED 8Y (-SIZE) wOROS IN
PTR
.___.2-~ ..
.
eLA
INEW LINE.
ROF

SZL
TAO

07710

TAD

062~1

PTRFLl)
DCA
PTR
TAO
elL CIA
TAO
TE:.MP
TAO
SIZE
SNA
JMP
MOVE
SPA

IGET FIELU OF START OF OLD LINE

IWHICH WAY ?
ISAME SIZE, MOVE. IN New l.It-JE

•

•

•

105/8

BASIC EOITO;.(

~t."

~0b&b

5711'

~h

00b&7

417
4t8
419
"20
421
422
423
424
425
42&
427
428
429
430
431
432
433
434

00&7i/1
00&71
00&72
00&73
00&74
00675
00&76
00677
00700
00701
00702
00103
00HI4
00705
0010&
00107
00710
00111
00712
00113
00114
00715
00116
00717
00120
00121
00122
00123
00724
00125

7041
102.3

US

436
437
438

439

440
441
442
4U
444
445
44&

447
448
449
450
451
452
453
454

455
45ft
457
458
459
4E10
4&1
4&2
4ft3
4&4
4&5
466
4&7
4&6
469

0072~

00721
00730
00131
00732
00733
00134
00135
00136
00737
00740
00741

00aa

3r112!)

&21"
l111d
3304
102S
7140
102.5
7Uiil
1101
1304
3300
7402
142.5
740c
3425
1425

110.5
1&50

53i!?
2023
53tH
1304
1111
33Pl4

2025
5304
1300
1111
330&
5304
10,n

456a
lUI!

7&50
520'1
&201
1035
35&5
1030
35&1

1165
3023

0111743
00a4

6201
1423

00745

202.5
'71.102

00146
00747
00750
00751
00152
00753
ilI07S4

342b

202&

PALS-VI

JMP
CIA
UO
DCA
RDF
TAD
DCA
TAD

EXPAN()

I~AKE

T~"'P

lI;t-tHINK

•

•

P ~(;~ 5-1

MO~~

~QOM

FG~

NE~

TOWARD

THE FlU.
IMOVE FILE DOwN TO hERE

0&201
TMPFLo
TOWARD

IGET FIELD OF REAO

1_

.! ~,t.

POINHfoI

CLL eMA
TAO
TEMP
SNL CLA
TAO
07770
TAO
TMPFI.D
DCA
TWOrLD
TMPFLO, HL.T
TAD I
TEMP
TwonD, HLT
DCA I
TOWARD
TOWARD
TAD 1

IGET FIELD OF WRITE POINTER

IMOYE DOWN

TAO
07101
lEND 0' FILE 111
Sill A CLA
JMP
LWREOF jYE~, PUT NEW LINE IN AT END
TEMP
IINCREMENT POINTERS
In
JMP
.+4
TAO
TMPFLO lAND FIEL.OS IF NECESSARY
TAD
010
DCA
TMPFLD
TOWARD
ISl
JI'1P
TMPFLO
TAD
TWOFLo
TAO
010
DCA
TWOFLD
;JMP
TMPFLD IKEEP SHRINKING
LWREOF, TAO
TOWARD ISET NEW EOF
JMS I
[SETEOF
MOYE,
TAD
SIZE
SNA CLA
JMP
MAINL.UP I IT WAS A DELETE
COF 00
TAD
LINENO IPUT IN LINE NUMBER
DCA I
(LINE
TAO
L.INENO+l
DCA I
[LINE+l
MOVENTR, TAD
[LINE
TEMP
DCA
MOYLUP, COF
IMOVE IN NEW LINE
TAD I
TEMP

ISZ

TEMP

rsz

PTR

PTHFLO, HLT
DCA I

5355
134b

JMP

1111

TAO
OCA

3340

1 ,11 aII 17?

TAD

P1R
,+4
PTRFLll
OH'

PTRFLO

IINtREM~NT

~OINTERS

IWHATCH aUT FQq FIF.L0S
ICW,C, OR E,M, 1)

IOS/8 BASIC EOITOH

01"';'.5

rsz

SlZf:.

0015&
00151

.nlP

MOVI.UP

JMP

~1AINLUP

•

•

•

•

I(1S/8

8ASIC EDITOio(

1.173
1.174
1.175

00777

111l01U

0H'0~

47&

0l1Z101

701.11
3025
11.123
30ii!1.I
1100
3423
45U
&214
1110
3237
7100
1021

1.177
1.178
479
480

481
482
483
484
485
48&
487
488
489
4"0
491
49ii!

493
494

US
496

497
498

499

500
51/11

502
503
504
505
506
507
508
5091
510
511
512
513

514
515
51&
517
518
519
520
521
522
523
5i?1.1
525
52",
':>27

H'l0~

01002

0l1Z10.5
01004
01005
01006
01007
01010
0Ull
010ti
01013
01014
012115
01016
1111017
01020
01021
0102i
0Ul3
010.!1.I
01025
010U
01027
o U3G!l
0U31
01032
01033

01034
01035
0103&
01037
01040
01041
01042
01043
01044
01045
01046
01047
01050
01051
01052
01053
01051.1
01055
0105b

01057
010&0
010&1
010&02
010&3
010&4

10i~

3025
7430
45&0
1425
142~

fUr,)

5273
124~

3US
1425
7001
761£0

527.S
6214
1110

3241

10l!)

4562
7402
142J
7402
3425
11.12~

1101

7&51d
5270
73410
1025
3023
1431D
5257
121.11
1107
3241
7341d

102J
302J
7430
50237
1237

"ALc:; .. \i7

1 'i

;' ,~~ ! '/

,?

•

I"~. ',.' ~

i'

P AI.E,

EXPAND, C1.6
DCA

ItxTRA WOOM

NEEDE~

TOWA~lJ

TAO I

TlMP

DCA

TEMP2

TAO

031

INOW MARt< TtiIS PLACE.

DCA I
JMS 1

TEMP
[GfTEOF

IG~T

ISAVE THIS PLACt

Eo

0,.

RDF

TAD
DCA
CLL
TAO
TAD
DCA

SZL

JMS 1
OCA I

TAD I

06201
TMP2FLD ICiET FIELD OF END OF FILE
TEMP
TOWUU
TOWARD

IMOVE FILE UP
ITO
IHERE

[FINCR
TOWARD
TOWARD

IMIGHT BE ACROSS A I'IELO

SZA CLA
JMP
COREOY
CLA eMA
DCA I
TOWARD
TID I
TOiliARL)
lAC
IZA CLA
JMP
COREOY
RDF
TAO
06201
DCA
TW02Ft.O
TAD
TOWARD
JMS I
fSfTEDF
TMP2FLO,HI,.T
TAD I
TEMP
TWD2FI.D,HLT
DCA I
TOWARD
UD I
TOWARD
_TAD
07741
SNA CLA
JMP
LASTWD
CLA eLL CMA
HD
TOWARD
DCA
TOWARD

115 TMERE -fNOUGH CORE ?

INO, GIVE ERROR

INO, GIVE ERROR
ISAYE NEW EOF FIELD
ISAYE NEW EOF

IMOVE UP ONE WORD
lIS THE MARl< ?
IYES, PUT IN LAST WORD
IdACI( UP POINTERS

SZL,

,+4
JMP
HD
TwD2FLD lAND FIELDS
TAO
01770
DCA
TwD2FLD
CLA CLL eMA
TAO
TtMP
TEMP
DtA
~ZL

JMP
fAD

TMP2FLD
TMP2FLO

(MAYB~'

•

PAL13uV7

105/8 BASIC EOlTOI<

528
S2q
53~

53\

532
533
534
535

53&
517
538
539

54121
5~1

542
543
544
545
54&
547
548
54q

55121
551
552
553
55~

555
55&
557
558
559
5U
5~1

5&2
5&3
5~4

5&5
'5&"
5&7
5&8
569
570

511
572
573

574
575

ruli£l&5
010�)
0121&7
I2Illil70
12112171
121112172
121112173
1211074
0\075

o10 HI

1211077
01100
121111211
1211102
1211103
01104
0111215
12111121&
1211107
121111121
1211111
Ul1i!
1211113
12111111
1211115
0111&
1211117
I2I1UI2I
1211121
1211122
01123
01124
01125
0112t>
01117
01130
1211131
01132
01133
01134
1211135
01131,

01137
01140
01141
01142
01143
011~&

578
579

01141
01150
01151
01152
01153

581
582

•

TMP2FLD
fMP2FLD
IPUT IN SAVel) WORU
TEMP?
TowARI.)
[MOVE
IGO MOVe IN NEW LIN~
[TVPE
IFILE TOO BlG

LASTWO. TAO
DCA I
JMP I
5551
457b COREDV. JMS I
MSGBIG
1105
(MAINLUP
JMP I
555&
----~.~,'.721211 8VEBVE, CLA lAC
AND
SWPNUM lIS OSII RES IN PlACe. ?
12112153
7&40
SZA CLA
IVES IF EVEN NUMBER OF SWAPS
(SWAP
JMs I
IPUT 8ACI< OS8
4555 BVE,
T5F
IWAIT FOR TTV 50 058 DOESN'T
62141
ITRAMPLe. ON MV LINE FlED
JMP
531212
0"1
JMP
IEl(! T TO 058
1C05
577 l'
4l.1l.I C! MSGBIG. 4~~2J5710'&501'4752;b51b'~25e1;57b0Jb3"&;I.I500
571kl
&51211
102~

-

(001

V5

475~

651b

525kl
57&121
b34b
451210
121145
4b5,
4&b5
4&45

MSGALT,

121145'4&5S'4&&5J4&~5'0

12112100

b34b
4245
7200
7P151
42&S
412101D
1154
45&2
3037
3040
555!
0000
1027
7440

5341'
7241il
573b
7701D
5731:1
111 C!

01145

f'AI,jE b-\

071H'

342~

1104

57"

TAO
[)CA
JMP

5231

0111.14

577

580

1 un
3231

111121.11/2

312123
1035
7110
303~

MSGROV, &3/'& J 4245" 200
MSGWHAT,7051J42&5,4000
SCRATCH, TAO
JMS I
DCA
DCA
JMP I
NORM,

TAO
"SZA
JMP
CLA
JMP
TAD
SMA
JMP

TAD

OtA

TAD

[TXTAREA/SCRATCH FILE
tSETEOF
EOFLIN IZERO L.AST LINE NUM
EOfL.lN+1
rCMDOQNE
ILINE NUMBER NORMALIZER
NOIGS
,+3

eMA
I

NORM
07772

IIF THERE ARE NO DIGITS IN THE
ILINE NUMBER THeN
IIoIETURN -1.

CLA
I

NORM
07774

TEMP
lINt-NO

CLl RAR
DCA
L.INE.NO

IIF THE Ll Ne.ND HAS BF-EN FILLED
lOUT TO & DIGITS(LEADING ~·S)
ITHEN ReTURN.
IOTHERWISE-. SHIFT RIGHT 1 DIGIT
lAND CHt:.CIO, o\GAIN,

•

t

•

105/8 BASIC EOITOI(

583
584

585
SSe.

587
588
S89

01154
01155
0115&
01157
01160
011&1
0116ii!

PAL8-V7

lQIlb

TAO

71/1 tID

liAR

30!tI

DCA

20iJ

ISZ

5351

2027
5337

JMP
15Z
JMP

10U4172

LINENQ+l
LINENQ+l

TEMP
.-7
NOIGS
NORM+l

•

PAGE &-2

•

10SIS I3ASIC EOITOk
5 1Hl
591
592
593
594
595
596
591
598
599
&00
&01
&02
&03
&1/111
U5

U&
&07
608

609
&10
&11
&12
&13

&111
&15
&16
617
618
619
620
&21
&22
623
U4

&25
&26
&21
628

UQ

&]0

631
632
&33
&34
&35
&36
&37
&38
639

&40

&41
&42
&43

•

&44

01171

701213

01200
0121211
01202
012121]
012011
01205
0120&
01207
01210
01211
01212
01213
0Ul4
01215
0121&
0lil1
01220
01221
01222
01223
01224
01225

12210

1~01d

302$
202$
142j
202$
11151/1
521S
1512
1&U
5202
t 112.5
31212.3
5112S

1157&
lUb

555.
1220
222.
1400
172:S
112~

133&

0122&

222l

01227
01230
01231
01232
012]3
01234
01235
01236
01237
01240
01241
01242
01243
01244
01245
111124&
01247
01250
01251
01252
01i5]
01254
01255
0125&
01257
012&0
01c61
01262
012&3
01ii!64

1412
2200
1334
1131
34216
t 101
203i!
17f1J

2036
1754
121001/1
0145
645 ..
33U
4i!&4
52U

P,6l.ts-V1

PAGI;
COMMAIliD, TAn
DCA
COMLIJP, ISZ
TAO 1
ISZ
SIIIA
JMP
TAO I
SZA CLA
JMP
TAO I
DCA
JMP I
WHAT,
JMS t
MSGWHAT
JMP I
COMTBL., •
-5552
LIST
-&12155
OLD
-&442

1 fIlli:?lI 17 "

COMTBL

~.\l;1'

ICOMMAND LIST

7

put~rtq

n.~p

TtMP
TEMP
TEMP

IGeT 2 CHAR

COM~AND

WHAT
IEIIID OF LIST
[LIIliE+2 115 THIS IT ?
COML.UP
TEMP
TEMP
TEMP
{TYPE

INa, LOOK AGAIN
IGET COMMAND AOO~
IAIIID GO TO IT
ITYPE WHAT?

[!'lA I III L. UP

$AVE

-&3&6
IlUIII
-&444
SCflATCI1
-4372
BYE
-574&
NEW
-5742
RENAME
0
WSSAI/E., 121145,6454,3343'426415244'1710'&400

1711/1
U0f/1

00013
457J

11512
3kl23
12&5
302&
42hl
427k!
427111
202&
4271/1
4570

HEADING,fIl
JMS I
TAO

DCA
TAO
DCA
JMS
JMS
JMS

ISZ

JMS
JMS I

[tRLF
["NAME
Tt:MP
XTITLE
PTH
CONY
CO~JI/

to;..jV
PT!i
CONII
[TYPE

IPRINT ~EADING
ILoATER
15ET UP FOR CONVERSIOIIi
IPOINTER TO FILE IliAME
IWI1~RE IT GOES
IOUTPUT FIRST TWO CHAR!;
INEXT TWO
If~IRD TiojD
ISkIP FOR EXT
10UTPUT EXTI::NSIUIII
/TYPE ~t:ADIN[j

•

•

•

105/8 BASIC EDITOR

&45

&46
647
&48

&49
650
&51
&52
&53
&54
&55
656
&51
&58
&59
&&0
&&1
6&2
6&3
6611
U5

&6&
&67
&68

669
&10
611

612
613
&74
&75
676
677
678

01265
012&&
012&7
01270
01271

1312
4573
5&51
0000

01273

110123
01216
74510

01i14

13'17

01275
0121&
01277
01300
01301
01302
01303
01304
01305
0130&
01301
01310
01311
01312
01313
0131'1
01315
01316
01317
01120
01321
01122

1101

01272

0132]

~AL6-V7

)(TITLE, TITLE
JMS J
JMP I
CONV,
III
TAO I
AND
SNA

TAO
TAD

10/2U172

•

PAGE 7-1

[CRL.F
IFOLLOWfO BY A CRLF
HEADING
ICONVeRT TO SIX BIT ASCII
IGET NEXT WURU
TEMP
ICHECk FOR 0
077
ISUbSTITUTE BLANKS
(40
ISUBTRACT 31
07741
077
ISIX BITS
PTR
TEMP
100 UPPER CHAR
07700

AND
DCA I
TAO I
AND
SNA
CLio CML RAR
TAO
C-3700
PTR
TAO I
~CA I
PTR
TEMP
ISZ
PTR
ISZ
CONV
JMP I
0111"0,010110

IFOR THE PROG NAME

'Hell

010110101

ISOME BL.ANKS

2101
0101

VERSON&100.2117 IVERSION NUMBER
VERSON-10&7fil0+2101
IMORE BL.ANKS
0101,0101

01216

342&
142,S
0055
7450
7130
1376
11012&
3426
22123

2026
5&Hl
0000
02100
21000
0101
0000

TITLE,

0101
2211

01324 0101
01325 0000 DATE,
01326 0000
b79
013i1 0000
&80
01330 16]0
&81
01331 . 0.000 682- ·-01332 0000
GETNC,
&83
01333 1030
01334 2030
684
US
01335 7110
&86
0133& 1l7c!
687
01337 3023
688
01340 1423
{,8q
01341 743111
&90
01342 5346
691
01343 701c!
&92
013U 7012
693
01345 1!111e!
69u
TESTCI1,
161346 012121
695
0131.11 74511l
69~
01350 S7]c!
bq7
013'1l 10&ftl
b98
0135i H4ftl
6qq
01353 5361

0,0,011630'0

ISAME WAY
ICOMBINE THEM

x.v

IOATE

IGET A CHAR FOR A FlU NAME
IGET CHAR ~OINT~R
IBUMP IT
ISZ
IDIVIOE BY 2
eL.L FUR
TAO
tLINEt2 IAOO SASE
TEMP
DCA
IGIVES AODR OF' WOIolO
IGET 2 CHARS
TAD I
Tt.MP
1000 EVEN BIT IS IN LINK
SZL
JMP
TESTCI1 IGO CHECK THE CHAR
RTR
RTR
RTR
AND
077
IONLY 6 SITS
SNA
JMP I
GE.TNC
lEND OF NAME
TAD
IwAS IT • 11
01161
SZA
JM~
NOExT
INO
0

TAO

NCHARS
NCMARS

•

PAL8·~7

105/8 IUSIC EOITl.)W
7I2lVi

01354

724~

701

013S5

30U

102

013':;1:1

11'i1

703
704
705
70&
707

ftH151

3024

013&0

517'~

013&1

10&1

013&2

7441a
53&1:1

013&3

108
709

013&4

7201

013&5

5732

710
711
71i!

013&&
0\3&7
01370

10&1
0120
2332

713

01171

•

S1le

NOE leT ,

CLA CMA
DCA
SIZE
[IIIAM!:+!
TAO
DCA
fEMP2
JMP
NAMLUP
TAD
077&4
5ZA
JMP
.+3
tLA lAC
JMP I
GETNC
TAO
072
AND
071
GETNC
ISZ
JMP I
GETNC

HlUlll7e

PAGE 7-<,

ISU

SIZE TU

-\

ISf:T

POINrE~

TO

ISTA~T

115 IT

flIT

WL1RO

. 11

(IN EllEN CHAR

IvES, RE.TURN NONHRU
I~ESTORE THE CHAR TO
ISTHIPPEO SIX BIT

•

,

•

PALS-V7

105/8 BASIC EDITOR

714
115
71&
711
718
719
720
121
722
7i!]
7211
"25
72&

72.,
ue

.,iQ
730
711
732
133
714
715
71&
737
718

.,39

140
741
14i!
743
744
745

746
.,47
748
749
7S(/)
751
752
753
754
.,55
756
751
7S8
.,Sq

7&0
7&1

762
7&3
7&4
7&5
76&
767
7&8

01375
0131&
01317

01400
0111fcH
01402
01403
014011
011105
0140'
011107
01410
01411
01412
01413
01414
01415
0141,
01417
011120
01421
0111i!2
0142.3
01424
01425
01426
01427
01430
01431
01432
01433
01434
01435
014](,
01431
01440
01441
01442
01443
01444
01445
0144&
01441
01450
0U51
01452
01453
01454
01455
0145&
01457
014&0
01461
0111&2

173&
4100
0040
11101/1
1551/1
1547
1371
7&50
5211
4511&
10]1

LIST,

TAO

7&50

555S

]0lkl
3027

L.ISTNM,

454~

522S
131&
7&40
521l
454S
5225
10.S
4574
5ic0
It'S4

NUMOUN,

302&
4571
.,., 00
45.J
6214

1110

32f17
3023
4570
555.5
4244
555l

LSTLUP,

45"~

Sin
(/J0I/J0

1023
202S

1252
]251

"40i
5653
14&1

15(/)&
1507
151'l7
14&7
151217
1~0T

15121S.

PAGE
TAO I
TAO I

GETFIL.,

Ul1211172

•

PAGE 8

tL I~E+3 ILISTNH 1
tLlNf+4
(.443& IPSE:UDO TEST

SNA CLA
JMP
LISTNM INO ~EAOING
JMS I
£HEADING/GIVE HEADING
TAO
CDFl.AG IWAS CTRL/O TVPED ?
SNA CLA
[CMDDONE/VES, ABORT LISTING
JMF' I
DCA
NCHARS 15fT POINTER
NOlliS
DCA
lAND DIGIT taUNTER
[GETNC ISKIP UNTIL BL.ANK
JMS I
JMP
NUMOUN 100NE
TAO
(-40
SZA tL.A
... 4
JMP
INO BL.ANK VET
JMS I
[GE TNt IGEr A CHAR
JMP
NUMDUN lEND OF NUM~ER
TAO
0770&
ISUBTRACT 72
JMS 1
[LNO!G IGO SEE IF ITS A DIGIT
JMP
lIT WAS, CONTINUE
,-4
TAD
tTXTAREA
nCA
F'TR
15ET UP POINTER
[NORM
JMS I
INORMAl.IZE T~E NUM
SMA CI.A
IANV NUMBER?
JMS I
tFINOLN IYES, I.OCAH IT
ROF
IGET T~E FIEL.D
TAD
06201
DCA
PTR2FL.O ISAVE IT
TEMP
DCA
JMS I
[CTRLO ICHECK fOR CTRL./O
JMP I
CCMDDONE/VES, EXIT
JMS
GETFIL IGET CHUACTER TO LIST
JMP I
[CMDDOIllE
JMS 1
(TTVOUT IPRINT IT
JMP
LSTLUP IL.OOP
(/)
IGEr C~ARACTER fROM FILtTEMP
TAO
TEMP
ISZ
TAD
,+3
DCA
,+1
HLT
JMP I
,+1
ISEQUENCE OF OPt-RATIONS
PTR2FLD
IGET FIRST WORD
FRSTDIG
IFIRST DIGIT OF LINE NUMBER
DIGIT
ISECONO DIGIT
DIGIT
ITI1JRD OIGIT
PTR2fL.D
IGET NEXT WORD OF LINE NUMBER
DIGIT
IFOURTH DIGIT
DIGIT
IFIFTM DIGIT
LASTOIG
IS!XTH AND LAST 01GIT

•

/OS/8

!:lASle EOITol'!

7&9
710
711
772
773
774

775
77&
777
778

779
780
781
782
783
781.1
185

78&
787
788
789
H0

791
792
793
794

795
79&
797
798
yqq

800
801
802
803
804
805
80(0)

807
808
809
81121
811
812
813
81/.1
815
8lb

817
818
819
820
621

822
823

•

011.1&.5
011.1&1.1
011.1&5
0\1.1&&
1:111.1&7
1:111.171:1
011.171
01472
01473
011.111.1
011.175
0147&
01477
01500
01501

11.1&'
152b
155,S
1551(3
11.1 \1J i

11.12b
&201
l111J.~
11.15~

5&41.1
1120
3021.1
202&
5245

12&1

01502

1111

01503
01501.1
01505
0150&
01507
01510
01511
01512
liU513
01514
01515
0151&
01517
01520
01521
01522
01523
01!l24
01525
0152b
01527
1211510
211531
0153c
01533
01514
01535
0153('
01537
01540
0151.11
0151.12
0151.13
01544
01545
0151.1';
01547
01550
01551

32&1
S24:t

7201
3027
1021.1

700b
700b
3021.1
1024
700'1
0r117c
7U0
532.5
1021
7('50
5245
2027
1\:173

5342
1024
7012
701c!
H'l12
"inb

11 11
3023
10241
V'l120
71.150
53414
1071.1
2244
Sb4'l

1075
302,S

1071.)
S34e!
3t'12's
107f

PACd-V7

r'l{jE. 3-1

IGI: T WO~l) OF TEn
IL!:FT CI-iAfHCTt:.R

PT~tlFL.D

U-FTTXT
RITt:TXT

UNFTXT
PTR2FLO,I1LT
TAD
COF
TAO
St-IA
JMP I
TAO
DCA

lrt./~'.i,/72

IIoIIG~l

C~ARAr:rE~

ILINE FtEO CHA~AClr~
ICl-itCII f O~ I:OF
PTR
07701

GUFIL l'itS, ~t:TUR~ UNSKIPPEO
077
TEMf'2
11140, SAVE WORD
lSZ
PTR
IBUMP POINTl::R
JMP
GETFIL+1
PTR2FL,O
TAO
TAD
010
DCA
PTR2FLD
JMP
GETFIL,+l
LASTOIG,CLA lAC
IFOHCE LAST DIG IT (EVEN IF 0)
FRSTOIG,OCA
NDIGS
IZERa DIGIT COUNT
DIGIT, TAO
TEMP2
NTL
RTL
DCA
TEMP2
ISHIFT LEFT ONE DIGIT
TAO
TEMP2
IHL
AND
017
IGET DIGIT
SZA
JMP
NZDIGIT I ITS NOT ZERO
TAO
NDIGS
115 IT A LEADING ZERO ?
SNA Cl.A
JMP
Gf.:TFIL+I/Yi::S, OON°T PRINT IT
NZOIGIT,ISZ
NDIGS
INON ZERO OR NON l.EADlNG ,zERO
TAO
02blZl
ISO PRINT IT
JMP
GFRt:.T
LEfTTXT,TAD
TEMP2
IGET l.EFT CHAfoC
RTR
RTR
RTR
JMP
.+4
RIiETXT,TAD
010
ISETUP FOR LEFT CHAR NExT
DCA
TEMP
TAD
TE.MP2
AND
071
ISlXBlTlZE AC
SNA
JMP
H.ROTXT 10 IS END OF THE LINE
TAO
0237
IMAKE IT ASC II
GFRET, ISZ
GETFIl
JMP I

ZEROTXT. TAO
DCA
TAO
JMP
L INFTXT, nCA
TAD

G~

Tf t L

013

ISETUP FOR LF

NOT

TlMP

0215
GFRET
TEMP
0212

I~ETURN

CR

ICLtAR SElJUt.NCEIoI ANU

•

fo(ETU~N

Lf

•

•

IOS/8

BASIC

EDITO~

sas

01552
01553

534c!

8i!f>

01~54

6031

8i!7
828

8iCJ
830
8Jl
8U
833

01555
01556
01551
01560
01561
0tS&;!
01563

6036
006ii!
106111
7450
531111
lli!1

8)4

01564

Si14

00f1l0
5l&f>

U5

01565

1650
5775'

836

01566

837
818
8lCJ

2353

015&1
US10

1ilU

01571

3011
57Sl

PALS-V1

JMP
CTRI.O,

101i4172

•

PAGE 8-2

GFRH

0

ICHECK FOR ·0 ANO "t
ICHfCK FOR ·0
INO KEVBOARD

KSF
JMP
KRB
ANO
TAO
SNA
JMP

CTRLox.iISET FLAG OFF

TAD

014

CTRLOX
0177
077&1

INA CLA
JMP
BYEBVE
CTRLDX, ISZ
CTRLO
Ct.. %AC
DCA
COFLAG
JMP I
CTRLO

I-e

'l

IVES, END
IFIX RETURN
18ET FLAG -I IF NO CTRL/O

•

100;/1:1

j)AL!:i-\i '

BASIC EOlTtJk

84~

0\')7",

U1b

81.11

01~7t1

174'iJ

AI.I,!
1)1.13

01571

Bl.lt!
1600

81.11.1
81.15
81.1b
81.17
848

01bflll2l
01001

000.:)

01b02

rill b03

8&&

01b01.1
0H05
01&0&
01&07
0lbt0
01b 11
01&12
01&13
01&11.1
01&15
0101&
01&17
01&20
01&21
01&22
01b23
01&24
01*,25
01&2&

8&7

01&27

8&8

01630
01b31
01&32

84q

850
851
8S2
853
851.1
855
85&
857
858
85q

860
8&1
862
8&3

8&4
6&5

8&9
670
871
872
873
871.1
875
87b
877

878
879

880
881
882
883
881.1

01b33

01b34
01&35
01&3&
01&37
0\&"O
01&1.11
01b"l
01&43
01&44

332$
103':
7b4k:!

'i2t"

4S55
132)
7&5~

7001
3777'
b2ll!
1.1455
0010
30310 NOFUSR,
1.177& ' 6SKIP,
5275
llblcl
7&4k:!
521&
1.1321.1 NOSKIP,
7&50
5230
101.11
3247
1041!
325kl
43i!4
7b4kl
5775'

52.42
1311.1
32'"

445b

0001
0000

887
888
889
890
891
892

01&1.1&
01647
01&50
01f>51
01b52
01b53
01&5"
01&SS
01&5&
01&57
01b&0

893

01b&1

3051
132$
771.10
5&01tl

8Q/,l

01bej,!

1041

•

USEDSK.

1173

3251cl
11114
3251
&212

01b"5

SSt;
88b

PAGt
GtTFN,

GETHAN,

DEV,

'utA
"

"l'/~Ii.If?

p

~

r, ~

Q

I l>t'.T A FILE 'JAMt. (AL "( ~ E H~1 I r .,
SAHLAG 1=1 FUR 5AII\:. 2l F (1!o1 OLD 01( '.Ew
ChNFLAG IHTU~NIN(i FROM RlIf\; 1

HA~,I,_~,,)

TAO
SZA CLA
JMP
NOFUSIoI IYE.S, DONQ FtTCM USR
[SWAP
IGET 058 RESIDENT
JMS I
TAO
SAVFLAG lIS IT OL.O OR Nt;W 1"1
SNA CLA
lAC
IVES. DON'T SwAP 1000;1-11177
DCA
171.1&
100 IF SAVE. SO ALTtR JSw
IGET TME. USR
10
ClF
JMS I
077013
10
NCHARS IRE SET CMAR POINTtR
DCA
JMS
GE.TNC
IfilT A CHAR
ASKNAI', IASK FOR FILE ~AMI:
JMP
TAD
M40
I~LANK ?
SZA CLA
JMP
8SKIP
INO, LOOP
GETNAM IGET A NAME
JMS
SNA CLA
JMP
USEDSK INO DEVICE SPECIFIED. USE DSK:
TAO
NAME
IPUT IN THE Dt:VICt: NAME
DCA
lAS SPECIFIED
OEV
TAO
NAME.·1
OCA
OfV+!
JMS
GETNAM IfETCH TME FILE NAME.
SZA CI.A
JMP
IOERQ
I~AD SYNTAlt IN FILE OESCRIPTnR
JMP
GETMAN IGO FETCH THE HANOL.tR
TAO
(01.123
ISET DEVICE NAME TO 05K:
DCA
01: V
TAO
030111
DCA
DEV+1
TAD
[HANDLR+l
ntA
(lE'I+2
IALSO THE HANOLER ORIGIN
CIF
trO
JMS 1
020111
ICAl.L THE USR
IFETCH HANDLER BV NAMt:
1
0,W,0

0000

0000
577~'

1250
3052
125~

JMP
IOERR
TAD
utV+l
DCA
OEVNUM
TAO
OEV+2
DCA
Ll!:.VHAN
MOVtFN, TAD
SAIIFLAG
M40,
SMA 5ZA CL A
JMP I
GI:. Hili
TAD
NAME

ISAD DEVICE
ISAVE HIE Or:VICE NUMBtR
lAND TME. HANDLER

ENT~Y

POINT

IWAS IT A SAllE 1
IY!:.S, JUST /o/fT Ui'lN
INEW OR OLD, ANV NAME GIVEN ?

•

•

•

105/8 BASIC

895
89&
897
898
S99
900
901
902
CJ0]
901.1
905
CJI2I&
907
908
909
910
911
912
913

911.1

915
91&
917
918

91CJ
920
CJ21
922
9Z3
924
9Z5
926
9C!7

U8
929

9]0
9]1

H2

933
934
935
93(.
9]7

9]8
939

940
91.11
94i!
CJ43
CJ41.1

945
94&
CJ47
948
949

01bb3
01bb4
01&&5
01&&&
01&&1
01&70
01671
01&72
011:113

01674
01&75
01&16
01677
01700
01701
01702
01703
01104
01105
01706
1211107
01710
01711
01712
01713
01714
01715
01116

01717
01 H0
01721
01722
01723

01721.1
01725
01726
01727
01730

1211731
0113Z
01733
1211734
01735
0113&
1211737

01740
0111.11
01742
0111.1]

01144
01145
0174&
01141

•

EDITa~

7451d
5&01d
3045
101.12
304b
101.1.3
31211.11
1044
305rd
5b00
13i!l
7751d
5313
l045

7450
531.5

312141
1040

30 1.1 i!
1047
301.15
1050
301.11.1
5&00

721211
4571:1

21&7
4567
7&50

551.15
3030
522.5
0000
0000
3041
31214 I!
304)
1057
31211.11.1
111.12
3024
l11e
3022
454S
5121.1
710b
700&
100&
3424
454!)

5721.1
1424

01750

342/,1
202/,1

01751

20U

SNA
JMP I
DCA
TAD
DCA
TAO
DCA
TAD
DCA
JMP I
ASKNAM, TAO
SPA SNA
JMP

TAO

SNA
JMP
DCA

GETFN
FNAME
NAME+1
FNAME+l
NAME+c
FNAME+2
NAME.+3
FNAME+3
GETFN
SAVFLAG
CI.A
ASKNM
FNAME

•

INO, PROBABLY JUST A DEVICE
IYE-S, SAVE IT

IWAS THIS A

SAV~

?

INO, GO ASK FOR A NAME
lIT WAS A SAVE, ANY OLD NAME TO USE?

ASKNM
INO, GO ASK FOR ONE
NAME
IYES, MOVE INTO NAME
FNAME+l
TAO
NAME+l
DCA
TAD
FNAME+2
NAME+i!
DCA
TAD
FNAME+3
~CA
NAME+3
JMP I
GETFN
ASKNM,
elA lAC
IASK FOR FI~E NAME
JMS I
[TYPE
ASKFN
JMS I
[GETLIN IGET THE INPUT I.INE
SNA CI.A
[WHAT
JMP I
1717
DCA
NCHARS 15ET CHAR POINTER
JMP
NOSKIP IGO GET THE NAME
SAVFI.AG,0
GETNAM, 0
IGET A FILE OR DEVICE NAME
DCA
NAME
IZERO THE NAME SUFFER
DCA
NAME+1
DCA
NAME+2
TAO
Oi!01
lUSt OEFAULT EXT .SA
DCA
NAME+!
TAD
[NAME
ISETUP POINTER
DCA
TEMP2
HO
07174
ISETUP SIZE (MAX /,I WORDS)
DCA
SIZE
NAMI,.UP, JMS I
[GETNC IGET A CI-tAR
JMP I
GETNAM
Cll RTL
RTL
RTL
DCA 1
TEMP2
ISAVE IT
JMS I
[GETNC
JMP I
GETNAM
TAD I
TEMP2
ICOMBINE THE 2
DCA I
Tf."'P2
TtMP2
lSZ
IANY MORE 1
ISZ
SIZt

IOS/8

QS0
q'il
q52

9';3
954
955
95b
957
Q58

9,9
9&0
IUd

9&2
9&3
9&4
9&5

PA~8.117

BASIC EOtTOIoi
01752

533&

011'5.5

S12~

0l15(1
01755
017Stl
017'57
017&0
017&1
017&2
017&3
011&4
011&5
0171)6
011&7
01770
01771

•

713101
1Ii!0iil

&21c!
11115b

0011
(1555
S5S,S
1154
4;&c!
3037
3041/1
4200
4555
555.5

NAML.UI-'
JMP
(j~TNAM
JMP I
RENAMe, ell CMl RAI(
Gt:Tf-N
JMS
elF
l~
oih'l 1/1
JMS I
11

NEW,

JMS I
JMP I
TAO
JMS 1
DCA
DCA

JMS
JMS I
JMP I

10te"112

q-.?

PA(i~

ISAVf. USR A~EA
IGf.T FILE NAMt:.
IREMOVE USR
lAND ~ESTORE 1000111·11717
ISWAP 058 RESIDENT

[SWAP
[CMODONE
ISCHATC"
tTXTAREA
[SETEOF
E()FLIIIi I ZE.IW LAST LINE "JUM
EOFlIN+l
IGET TIo4E FIL.E NAMt:.
GETFN
IREMOVE 058
[SIIIAP
[CMDDONE

•

•

•

IOS/8 BASIC
9&b

01713

967

0l7H

0423

9&8
96C1
910
971
972
973
914
975
91&
971
978
979
980

01775
0177&
01717

27t~

981

982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
991
994
995
996
991
9qe
99q

1000
101211
1002
1003
10011
1005
100&
1001
101218
100q

1010
1011
1012
1013
1014
10i!,

101&
1017

1018
1019
102(71

02000
02001
02002
02003
02004
02005
02006
02001
02010
02011
0201i!
0i013
02014
022115
02016
02011
02020
02021
022122
02023
02024
02025
0202&
02021
02030
02031
0Z01i
02033
02034
02035
0i!01b

02037
02040
02041
02042
02043
0201.14
0204'3
0204&
02047
020'30
02051
02052
02053
02054
02055
0205&
02051
020&0

PAL8-V7

EDITO~

10/21.1172

•

6

PAGE 111

130~

133c
7Hb

20Ehl
0000
1154
302b
111f11

3541
3023
1140
3003
1071
3004
1310
3U3
4537
5220
4231
5214
1063

4ill
10"4
3230
4231
2230
5224
5&00

0000
0000
300"
740C!
5304
5301
1311i1
l2ll
1I/I0b

007i:!
7110
7012
701i:!
1403
340J
100/:1
700&
700b
012~

140~

3405
2003
2004
5&31
4555

PAGE
PUTFIL., 0

TAO

DCA
TAD
DCA I
DCA
TAO
DCA
TAD
DCA

TAD

DCA
PFLODP, JMS I
JMP
JMS
JMP
PFCTLZ, TAO
JMS

TAO

DCA
JMS
ISZ
JMP
JMP I

IWRITE THE FIL.E
[TXTAREA
PTR
IGET POINTE~ TO TEXT
06201
IGET FIELD OF TEXT
(PTR2FLD
IZERO LINE SEQUENCER
TEMP
(OSKBUF IGET ADOR OF DISK BUFFER
SWAPT1 ISUFFER POINTER
07&00
SWAPTa IDOUBLE WORD COUNTER
JMPINS ISET 3 WAY SWITCH
PUTJMP
[GETF IL IGET A CHAR FROM TnT A~EA
PFCTI.2 lEND OF FILE
PUTCH
IOUTPUT IT
PFLOOP 100 NElCT CHAR
0232
IPUT CTRL-Z
PUTCM
IBUFFER DUMP COUNT
07201
PFTEMP
F'UTCH
IFILL WITH ZEROES
PFTEMF'
0-2
PUTFII. IDONE

PFTEMP, 0
PUTCH, 0
5WAPT4
DCA
PUTJHP, HLT
JMP
PHl
JMP
PHI!
PHl,
TAD
JMPINS
DCA
PUTJMP
TAO
SWAPT4
AND
017
CL.L RAR
RTR
RTR
TAD 1
Slt/APTl
DCA I
SWAPTl
TAD
SwAPU
RTL
RTL.
Afl/O
07400
TAD I
SWAPT3
SWAPT3
DCA I
SwAPTI
ISZ
SwAPT2
ISZ
JMP I
PUTCH
[SWAP
JMS I

IPUT A CMAR ONTO TME OS8 FILE
ISAVE THE CHAR
IJUMP TO CORRECT P!.ACE
IFIRST CHAR
ISECOND CHAR
IRESTORE SWITCH
IGET H4E CHAR
II.OW FOUR BITS
/INTO THE HIGH PART OF wORn TWO
ICOMBINE WITH CHAR 2
IGET THE HIGH FOUR BITS
IINTO THE HIGH PART Or
ICOMBINE wITH WORD ONE
IBUMP POINTER
IBUMP OOUBLt WORD COUNT
IRE TURN
ISWAP IN 058

wo~o

ONE

IOS/8 BASIC EDITOH
1021
10i!i

1023
10U
1025
10U

1027
lU8
U29

1033
10341
1015

U:u.
1031
tua

til"
'Ut
11141
,,'3
".a

JMS 1
4200

U066

2311

ISI

IANy ROOM L.EFT ?

12167

1410
5771'

SICP

OUSIZE

JI1P

DUERR

Ii'"

lSZ
ISI
JMS I
TAD
DCA

WR8LOK
OULEN
tswAP
tDSK8UF
SWAPTl

INO, ERROR
IBUMP BL.OCK NUMBER
ISUMP ACTUAL. SIZE
ISWAP BACK
ISET UP BuFFER POINTER

TAO

07&00

DCA
JMP I
TAO
DCA
lIZ

SWAPTi
PUTCH
SWAPTl
SWAPT]
SWAPTl
SWAPT4

21.,6'
455S

02076
022117

1140
32103
1011
301"

02181/1

5611

02Ui

]1IJ05

IUU)

20113

eiUI"

II lIS

I2lt.

l'lIY

· •.aul

iUU
I2IU
11114
BUtS

1e41
U4I

tl4.
U50

IUt6

10~1

1052
10n
..,,,.·1A1'1:;,,.
1055

1Ie.
SUI

PHi,
PI'U ,

22U

SUI
!UI

J"'Ut.,

q~~tf.,

lIDS)

?e10
an1

02121

DCA I

OUER~

S\!IAPT!

til

JMP X

.,01'"

"",1;'".:"~;;.":;- _.-"~

PUTJMP
PUTtH

,.'15% .
NO'

IWITH aS8RES THROUGH OS8RES+S77

CD.P:~"...

~c,:.

JMS .

.,....'!I!I;?'L

~~~.

til

COF 20
JMP 1

0000

12lU

21iU7
02138
02Ut
nU2

IIUl
10U

SwAPi,

lQll1

TAO

~CA

UiH
n2l

TAD I

02134

300f1

1065
106.

0213b

2121

DCA
TAD I

1067

IDc U7

3347

1166

U14.
02141

531'
b21111
1003
llUll>
2000

02142

0214.3

1072
1073

021U
02145

1014
1015

02141>

1400
1004

02147

7402

•

,

_.~

S~AP

III

300S

1070
1011

. .. +X"""C;c::"""?'~~ .

:-SW;P~~if~>!;~-'-~ -~~'-'-"J;J~'~ '': / f ~.

U21

10n

"'~

SwAPi!

511i

ln7

~~

SWAPl

1'112121>

Bun

/INTO !SU"ER
18UMP SwITCH

IWPHUM

0S8~e:s+400

lun

IBUMP POINTER
IGET CHAR

ISWAP 088 RESIOENT
IFLIP BYEBYE swITCH

lUi!

12161

ISAVE POINTER TO F!RST

PUTJI'IP·S

02124

nus

ISET UP COUNT

0S8RES+i!00

··0i1i!J··~~F"'-""'~

1057
1058
11115 CJ
UlU

IWRITE THIS BuFFER

OURES

lU0

..!ili!. 6il1

TAD

JMS

3iBe

:1·tH~4Ht-'£'~

11/156

OEvHA~

DSI(BUF
IIIRBL.OK, III
JMP
5117-

..
,,"
."'", .......,. "."

(

PAGE 10-1

4200
4000
0000

nua uU

1040

10/i4/72

4451

0i!0U
02062
02063
0i!0U
02065
02070
0211171
111201 iLl
1i!073
lUlU
1IJ221 7 5

1030
1031
lU2

PALS-V"

07&00

Sir/APT]
SWAPi!
SWAPl
SWAPT4
SWAPi!
SWAPi!
SWPFL.O

ISI

ISZ

DCA
JMP

,+5

SWPL.UP, COF 00
1'D
DCA t

ISZ

TAU

DCA
SWPFL.O, HLT

I

v

SWAPT!
SwAPT4
SWAPT4
SWU'T4(, -"'?
SWAPT 2--

•

,

•

IOS/8 BASIC EDlTO/(

107&

1077
1078

1079
1080
1081
lIIJ82
108]

UU

02150
02151
02152
02153
0iH54
02155
0215&
eilS?

1085
lIIJa6

02160
0i!16t
021 &i!

1087
1088
108'

02161
02164
02165
02161:1

10'0
10'1
1092
10'3
lIIJ94
1895
10"

0ll.7

0217111

140!)
3003
101114
3405

TAO 1

OCA
TAO
DCA I
lSZ

i!011JS

5341
Ual

JHP

CO' 00

100.5

340et
5727
4)4i
4501
4152
5546
011100
4752
554b

0jH71
0Url

1151

liIIiH73

461ft
16QJf/I

02174

PAL6-V7

42·56

TAD

DCA I

JMP I

101eH/7~

d"~i}'1)

SWAPT3
SWAPTl

SWAPT2·

C

-.

",

•

PAGE hl-c

,~~

SWAPTl •
SWAPTl

SWPLUP.

SWAPTI
SWAPT4

SWApi!.

BADFIL., 4J42,4501,4752'5546,0

ASI

lilT
1i2B
121'9
12J0
lill
1232
U33
lU4
1215
1236

un

1218
1239
12421
U41
1242
1243
12U
1245
1246
U41
1248
1249
12521
U'51
1252
US]
1254
1255
1256
125T
1258
1259
U60
1261
1262
1263

024210
024211
1!I2421C!
QJi401
0i41114
02405
0i!4216
0241117
U4U
I1IUll

02412
0i!4l]
0i!414
rlli!415
02416
0i!4l '7
02420
UUI
02422
02423
U424
02425
212426
02421
212430
02431
0i!412
U4H
02434
02435
el4U
02431
02440
212441
0244i

021.143
02444

1264

02445

1265
12&&
12&1
1268
1269

0244&
02447
212450
02451

li!10

1211
1272
1273

0i452

02453
02454
021.155
021.15&

PAI.8-V1

10/24172

•

PAI,j~

1 i!

i!40k'J
7746
2210"
1.111

221&4
2715
4nl
240"
1377
3eu
6211
US1
l4U
TIi!6
l4U

OORUN,

PAGE
TAD
~CA

COF
TAO
DCA I
CLL CMI.
DCA I
COF

ural

1776'
6211
3410
104!;
34111'
1046
3410
1047
l4lt/l

TAO

SAVBLK

ISAVE STARTING SLOCK

10

1050

TAD

DCA I
COF
JMS
COF
OORUN
COF
-200
COF CIF
JMS
COF
HANOLR

44210

6211

COif

74210
1'715'

.. 400

Ji4S

TAD

DCA
620i
CIF
4714JMS
37210
8CSIn.
0000
0
0000 BCBI.OK, 0
5j!7J
JMP
U1 )
JMS
COF
6211
4400
HANOLR
&201
COF

Xl0
FNAME
ISolVE FIL.E NAME
XU
FNAME+l
Xl0
FNAME+i
X10
FNAME+3
X11/1
XMOVE

10
XMOVE

IGO TO THE FIELO ONE COpy
IMOVE THE HANDLER INTO FIEL.D

1Iil

INFO+1
8C8LOK

IGET START OF SCOMP.SV

1&07

IRE AD

wHUPS
XMQVE

IMOVE SACK THE

HANOLE~

IOPEN THE

FILe

I~

THE COMPILtR

lIil

74010

-400

eLA lAC
JMS
200
3

IMOVE THIS PAGE INTO FIELD 1

10

7201
4773'
0003

ISAVE DEVICE HANOLEH ADDRESS (OSK;)

COF
DCA I
UO
DCA I
TAD
DCA I

TAD

RUNOO,

XU

ISAVE DEVICE NUM8ER

DCA I

24210

10

OEVHAN
RTI.
X10

3410
6201
4315
62 I!l1

&iH1
1&00
6213
431!;
6201

(INFO+l1/SET UP SOME OF INFO HI.OCK

XU

T~MP

•

PAL.S .. V7

IOS/8 BASIC EDITOR

1274
1275
127.,
1211
1218
1219
-1280
1281
12U
1283
1284

1285
ta8&

un

1288
1289

1290
U91
1292
1293
U94
1295
129&
1297
1298
U99

131'/10
1301
131'/12
111'/13
1304
13215
13216
1307
1308
1309
1310
Ull
U12
1313
1114
1115
1316
1317
1318
1319

1320
13411
1322
1323
1324
1325
132&
1327
1328

•

02457
024&0
024&1
024&2
024&3
024&4
0i!4&5
0ii!46fl
024&7
02410
0i!411
02412
U413
1112414
0i!415
0241&
02471
02500
I'/IZ 51'/11
U51212
02503
U504
02505
0251'/16
1'112501
1ili510
USll
1'112512
0i51l

0i!S14

1'/Ii!515
IIIC!SU
02511
1'/12520
.1112521
1'/12522
02523
02524
02525
02526
02527
02530
m2531
US32
02533
02534
02515
0253&

2541
0001lJ

31U'

12&1cl
3777t

43i!11

13&S
4]1'/17
13&4
4307
&041
511'/1J
&203
5775'
1'/101'/10 TTVO,
6041
5310
&04&
121'/11/1
5701
0000 XMoVE,
6214
13&3
334rd
4343
3331
43U
3342
4343
3333
434j
J]'U
741'/1~

3Ui!
214i:!
234J

0254m
02541
02542
02543

00016
171!;

02544

MFFL.D,

1742

5U1
7402
571)
00010:'1

0~5J7

WHUPS,

4301
13U

140~

1~-1

111

477l'
0013
1251

13&1

PAGE

TMPBL.K, TMPfIL.

S21:S

3771'
&iU
5770'

10/24172

MTFI..O,

JMP
WHUPS
JMS
IR~SET SYSTeM TABL.ES
2ld0
IANO ~EMO~E TE~TATlvE FIL.ES
13
TAD
TMPBL.K ISAVE ITS START
DCA
INFO+10
TAD
TMP6L.K+l
DCA
INFO.11 lAND ITS MAX L.ENGTH
7b44
IKILL R SwITCH
DCA
CIF COf
JMP
BC6t.GN IGO START THE COMPILER
IPRlNT SY ERROR
TAD
( 123
JMS
TTVO
TAO
(131
JMS
TTVO
(15
TAD
JMS
TTVO

TAD

( H!

JMS
fSF
JMP
CDF
JMP
0
TSF
JMP
TLS
CL.A
JMP
0
RDF
TAO
DCA
JMS
DCA
JMS
DCA
JMS
DCA
JMS
OCA
HL.T
TAO
HLT
DCA

TTVO

ISZ
ISZ

IWAIT FOR FL.AG
CIF

,-I
7&05
0"1

I

TTVD
(6203
MOVRTN
GMOVE
MFFLO
GMOvE
MFPTR
GMOVE
MTF L.C
GMOVE
MCNT

I

MFPTR

I

MFPTR
MFPTR
MCNT
MHLD

JMP
MOVRTN, HLT
JMP I
MFPTR, 0
HCNT.
GMOVE, 0

)(MOvE

I

)(MOVE

TAD

IRETURN TO 058

IGET CALL.ING FIELD
IPLUS CIF COF 0
IFOR RETURN
IGET FROM FIEL.D
IGt:T ADDRESS
IGET TO FIEL.D
IGET COUNT
IMOVE IT

IGET ARG

FO~

•
MOllE

•

•

105/8 BASIC EDITOH
13lq

1330
1331
1332
1333
1334

02545
0254&
02541
02550

PA~8.V7

ISZ
JMP I

2l1S
5741
0i!! 01

2311

12li!551

1!Jl0f11

02552

2415

TMPFI~,

10/24/72

lCMOVE

GMOVF.
'1~~NAME BASIC.TM

•

PAGE 12-2

•

105/8 BASIC EDITOW

1335
1336

02S63
02564

620,S

1331

1212565

121013

1338
1339
13 4 0
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1]54
1355
135&
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
136111
13&7
13U
1369
1370

02566
025&1
02570
02571
02572
02573
02574
02575
02516

0131
012's

1371

1372
1373
1374
1315
131&
1317
1318
1319

1380
1381
1382
1383
13841

1385
1386
1387
1388

•

1389

0~577

0CU0
02&01
02602
02603
02U4
02&05
02606
121i!607
02610
0211111
02612
02613
02614
0iUS
02&16
lIIillll1
0211120
0211121
02&22
02623
0211124
0211125
0262111
02621
026 J!/l
02631
02612
02633
o iHIl 4
02U5
0263111
02&37
02&40
02&41
02642
11126413
02044
02&45
02&4&
02&47
02&50

PAL8-V7

10/24172

PAGE 1,S

0~11i!

70"'1
7644
7614
0201d
7U7
7US
2236
761S
2600
0001e)
1034
164~

5211
fIQIll

5204
603&

0061!
5U0
2360
5236
1010
3360

1140
302'
1357
3236
455)
134]
745~

5321e)
701111

BU

4451
0200
4000
1/101/1'"
5320
223~

4555
740~

5262
5251
1357

32]0
1421
2021
0124
7llc
701c
]023

GETCH,

PAGE
0
TAO
SZA elA

JMP
KSF
JMP
KR6
AND
JMP I
FILEIN, ISZ
JMP
TAD
DCA
TAD
DCA
T,AD
DCA
JMS I
TAO
SNA
JMP
tAC
DCA
JM5 I
200
051(BI.IF
ROBI.OK, 0
JMP
lSZ
JM5 I
NOREAD, HLT
JMP
JMP
INCHR3, TAO
DCA
TAO I

ISZ

AND
ClL RlR

IGET A C~ARACTER FROM THE TTY
OLDFLAG IINpUT FROM A FlU 1
FILEIN

IYES

,-1
0177

Gt:TCH
COUNT
NOREAD
0720121
COUNT
[OSKBUF
RDPTR
ROJMP
NOREAO
[SWAP
RDSIZE:

IGET 058
IANy ROOM LEFT ?

INfRR

IBAO END OF IFILE

IANYTHING IN BUFFER 1
IVES, NO READ
ISfT BUFFER COUNT

ISET BUFFER POINHR
IRESET JUMP

RDSI ZE
DEVIUN

INERR
ROBLOK
[SWAP
INCHR1
Y",CHR2
RDJMP
NOREAO
ROPTR
R[)PTR
074130

IREAO NEXT SLOCK

IBUMP BI.OCK NUMBER
IAWAV WITH 058
13111 UNPACK JUMP
IRESET SwITCH
/r,ET LOw 4 BITS
ItiUMP POINTER
IMASK IT
ISHIFT ~IGHT /,j

IHR

DCA

TEMP

ISAVE

•

•

•

105/8

139121
1391
1392
lH3
1394
1395

139&
1397
13 9 8
1399

141/1121
1401
141112
1403

1404
141115
140&
141117
1408

urn

1410
1411
1412
1413
1414

1415
14U
1417
1418
1419

142121
14il
1422
lAll
IU4

tUSIC
02&S1
02&52
02&53
02&514
1112&55
02&5&
r/Ii&S7
nUI2l

0U&1
0U&2
02&"3
0nu
I1JU65

0i&&"

02""7
02&70
02671
02"2
02673
iii&?'I
02675

111267ft
02671
02700
02701
02102
02703
11J271114
02105
0210&
0ii!107
02711/1
UTI1
02112

1420
01214
102l

711 i!
10U
52(,4
1021
3U0
Z0Z1
1421
223ft
00&iI!
111&
745i1
527i
10"b
5&0ta

3034
103i
7650
5551
303i
1371
3010
1410
3Q!4!)
1410
304"
t4U
3047
1410
105~

1425

02114

S!)SJ
.31/150
2025
5334

lU~

0i115
02116
02717

"212
USb
0011

02720
02721
U722
0272J
02724

3034
4555
457"
02 1fti!
1)556

02725

l1S4

02726
027027
02130
02731
02112

45"~

02733

302J
11Se!
H41!

1426
14il1
lU8
14.30
1431
t432
t433
1414
1435
143ft
1431

1438
14.39
1440
1441

02713

1442
1443

02134

14"4

02735

PAl.8-V7

EDITO~

3031
]0410
4533

'7lU

TAO I
"NO

IWTMP

TAO
UD

JMP I
ENDOLD, CCA

ue

SNA~LA

JMP I
DCA

TAD

DCA
TAO I
DC"
TAD I
DCA
TAD I
DCA
TAO I

DC"
JMP I
OL08AO, OCA

ISI

JMP

lOEHR,
INEHRI(, elF
JMS I
DUERR,
INERA,

•

PAGE 13-1

IGtT HIGH 4 BITS

0740121

Tt.MP
TAD
Cl..l RTR
RTR
JMP
ANolT1
RDPTR
INCHR2, UO
DCA
RDTMP
AOPTA
ISI
RDPTR
INCHR1, TAD I
NORElO
lSI
AN01H, AND
0177
SNA
JMP

10/241T~

0774&

ICOMBINt:: THEM
ISHIFT ijIGHT 4
IGO FINISH
IS"VE ADOR OF FIRST WORI)
IBUMP POINTER
IGET NEXT CHAR
IBUMP SWITCH
IMASK 7 BITS
ICHECK FOR .. z

ENDOlD IEOF
I~ESTORE CHAR
032
GETCH
OLDFLAG IKILL. OI..D Fl.AG
CHNfLAG IWAS IT A RETURN FROM RUN ?
tCMODONE/NO, JUST AN OLD COMMAND
CHNFLAG IKILl rLAG
(INFD-41&4
)(10
IPICK UP NAME FROM INFO BI..OCK
I(WHICH IS SWAPPED OUT)
xu
FNAME

XU

FNAME+l
Xl0
FNAME+2
1(10

FNAME+.3
[CMOOONE/OONE wITH RETURN
FNAME+3 ITRY WITHOUT EXT
TEMP
lOR HAVE wE ALREADY ?
OI..OTRY IND, NOT YET
HI
0200

IDISMISS USR

11

DCA
JMS I
JMS 1
BAOFII..
JMP I
OLD,
TAO
JMS I
DCA
DCA
JMS I
ell CMA
[lCA
OL.OTRY, TAD
DCA

OI.OFl.AG I~ILL OLD STATUS
(SWAP
lOUT wITH OS8
(TYPE
IPRINT MESSAGE
[MAINLUP
rTXTARE"/SCRATCH FII..E
[SETEOF
EOFLIN IZERD 1.."5T lIfliE NUM
EDFLIN+1
[GETFN
IGET FII..E NAME
IUl
ISET RETRY COUNT
Tt.MP
[fNAMt IPOINTE~ TO FIlt NAME
S~
IINTO LOOKUP CALL

•

PAI..S-V7

105/8 BASIC EDITOR

1145
1U&
1147
1148
1U~

1450
1451
1452
145]
1454

1455
145&
14'57
1458
145CJ
lU0
1461
14ft2
14&3
1464
14&5
14&6
1"'1
14U

un
1410
1411
141i!
1413
1474
1475

147&
1471

•

027]&
02137
021'10

02741
02142
02743
0i744
02145
0274&
02747
02750
02751
02752
0i!153
02754
02155
0215&
02751
027&0
02761
021&2
02761
02n4
021&5
U16&
027&1
0C!710
02771
02172
02713
02774
1U775
0277&

105.!
&212
445&
0002
000fQ
00014
5312
134i!
7450
23U
323i!
7201

3034
1240
33&1/1
4555
555b
5211
000111
000f11
337b
6214
l111d
3314
1120

371b
57'1
0000
137"

3021

&a0t

5171
5000

58,

ROSIZE,

10/24172

PAGE 13"2

DEVICE

TAD

DEVNUM

IG~T

elF
JMS I
2

H!
C)i00

II..OOKUP FILE

JMP
""TAD

QI.08AO
58

SNA

15Z

DCA
CLA
DCA
CIoA
DCA
JMS
JMP
JMP

RDJMP,
COUNT, 0
SETEDF, ra
DCA
ROF
TAD
DCA

UC

ROSIZE
RDSIoOK

NUM~ER

1ST ART GOES HER~
IS IZE GOE S MERE
II:UD FIL.E
IMovE BIoOCI(
ISET COUNT TO

41495

IF NOT O.A.

15ET SWITCH
OL.DFLAG IINPUT COMING FROM FII..E
ISET COUNT TO INlT ULlZE READ
eMA
COUNT
[SWAP
IMOVE OS8
I
tMAINLUP/DO 01..0
1
NOREAD+l

TAD

DCA I
JMP I
GETEOF, 0
TAD
DCA
EOFFLD, COF
JMP I
EOFAOR, UUNEA

EOFAOR
Ob201
EOFFLD
077

EOFADR
SETEOF
EOFADR
TEMP

ISET NEill EOF
ISAVE ADOR
IGET FIEI..D
ISAVE IT
ISTORE EOF
IRETRIEVE EOF INFO
IFIRST ADOR
/THEN THE FIELD

GETEOf

•

•

•
I

105/8

1418
14H
1480
1481
148i!
1483
1484
1485
ta8&
1481
1488
1489
14'10
1491
10'2
14193
1494
1495
149&
14191
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1514
1505
150&
1507
151118
15n
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1511
1518
1519
1520

aAsrc

PALS-V7

EOITO~

02711

34i!il:l

PAGt.

30f1llll
0lflll2lfll

fIlfll0~

1U001
03002
m0n
03004
03005
0300&
03001
03010
03011
01012
!/IJ0ll
n014
03015
0301b
01011
030Z0

001/10
010:;
U54

nUl

UUt!
f/J]U3
f/J]0 i! 4
!UI1Ji!S

030i!&
0311Ji!1
01010
UUl
0.J213t!
03033
1lIl034

nus

143143&
UU1
0lr44r4
03041
!/IJr44i!
01043
1U044
01045
1U04&
1ZIl047

lSi!!

01050

1522
1523
1521.1
ISiS
152b
15i1
lSiS
15iq
1530
1531

03051
03052
03053
031454
03055
03056
03057
030&0

1532

LINE.
WSNAME,

10121.1172

ITM~

•

•

PAGE 11.1

TELETYPE LINE

~UFFER.

fIl'0'0145'b454'3343'42b4'5~44'1770;b~00

3343

4i&4
5&!U

1110
U011J
52iH

flail

1201
3771'
UI1l1
477b
00l11J

START,

lIT WAS RAN

JM

C ·F

A

eA

INO SWAP

OF

IFETCH USR

J
10

Uli!

elF

4715
0011
&04&
4300

J~S

~~s

oIIJ PhI

0U&i

52&~

030&3

lC!&1t:I

IRESET SYSTEM TABLES

I

JMS
lSZ
2!Ui
JMP
51H'
U4& RBAUC, TLS
TAD
l1U
DCA I
3554
JMS
4300
1411 FINDSV, TAO I
SNA
7450
JMP
5254
DCA
32163
CL ... lAC
1201
elF
e.iB i!
JMS 1
471"5
2
00011!
0000 xxosv, 1/1
III
014140
JMP
5213
lAC
7001
COF
6211
TAD
uu
DCA I
34111J
COF
&a I/ll
JMP
523J
1201 LuaUF, CLA UC
CIF
&21C!
JMS I
411:;
00011!
2
8UFN
3333

0J0&l

t~

ISET TTY FLAG
GETOn ISET UP TITLE
CHNFLAG ITELL ABOUT RETURN FROM RUN
IREAD IN 01.0 WORK SPACE
OLD
017

tTXT AREA
GETOAT ISET UP TITI.E
IL.OOK UP SOME SAVE FIL.ES
lIll
IGO FIND BASIC1uF
I.UaUF
lClC xx SV ISAVE POINTER TO NAME
10

(200

NG
10

IOIl()1 S v

xu

ISAVE BLOCK PLUS
lIN INFO AREA

FINDSV
IFINO BASIC.UF
10
(200

0

JMP
TAD

1+3
.-3

10K IF- MISSING

108/8 BAS I C ED ITOI'!

1533
1534
1'H5
153&
ISH
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
155121
1551
1552
1553
1554
1555
1556

1557'
1558
1559
1560

15&1
1562
1563
1564
1565
1566

03064
03065
0l06f.

030'"

03070
03071
03072
11132173
03074

03075
0307&
0l1lJ17

1213100
1213101
03102
03103
03104
IUlI'IJ5

121310&
0]107
I/IlI111J
03111

03112
03113
03114
03115

0311&
1/13117
03120
1/13121
0312i
03123
nU4
03125

15117
15&8
15&9
1570
1571
157i!
1573
1574
1575
157&
1577
1578
1579

03142

158111

03143

1581

•

03Uts

03U!7
03130
03131
03132
03133
03134
03135
0313&
03117

03140
rU14!
03144

7001
6211

PALti-V7

lAC
COF
riCA
:UU
&201
COF
7201
CLA lAC
457b
JMS I
OLOIliEw
3350
4'55~
JMS I
577.P
JMP
4S7b NG,
JMS I
3331
MISING
SHiP
JMP
0000 GETDAT, 0
6i! 11
COF
TAO
1711 '
621211
COF
1024
DCA
1024
TAD
7450
SNA
5700
JMP I
AND
0124
110b
CLL IlTL
70061
RTL
700b
RTl.
13n
TAO
3012
DCA
1367
TAD
DCA
3013
1024
TAO
Uli!
RTR
RAR
7011/1
IIJU0
AND
13&61
TAD
DCA
302.5
1423
TAD I
341J
DCA I
141~
TAD I
341l
DCA I
TAD I
1412
]41J
DCA I
1024
TAD
03&~
AND
13&4
TAD
7Ub
Cl.1. RTI.
100b
HTL
700b
RTL.
201.5
lSZ
3413
DCA I
5700
JMP I

10/~4172

PAGE lu-l

ISAVE BI.OCK +1
lWl
leU
ITY~E

[TVPE

WITH NO CARRIAGt FiETURN

1"01.0 OR NEw.· "

[SWAP
MAINLUP
[TVPE
IPART OF SYSTEM MISSIIliG
7605
10
1&&&

IPUT OS8 DATE INTO THE TITLE
IGET DATE WORD

TE.MP2
TEMP2

ISAVE IT

GETDAT

INa DATE
IGET MONTH
ISHIFT SOME

07400

(MONTHS-3
X12
COATE-I ISET UP POINTER TO DATE

1(13

TEMPi!

IGET DAY

031

(NUMS .. 1 IGET NUMBERS
TEMP
TEMP
lC13
IINTO DATE
IGET MONTH CHARS
Xl2
1(13
lC12

1(13
TEMP2

IGET VEAR

(7

C21

)(13
1(13
Gt.TDAT

ITHE WORD WITH -7 IS THt:RE
ISTORe LAST OIGIT OF YEAR

•

•

•

105/8

1582
1583
1584
1585
158(1
1581
1588
158~

1590
1591
1592
1593
1594
1595
159ft
1591
1598
1599
lU0
1601
161212
1603
11104

1605
160&
1601
lU8
1609
1&10
lUI
1612
1613
IU4
1615
1616
lfltl
1618
lUll

1&20
16U
11122
1623
lU4
lU5

tU6

1627
tU8
lU9

1&30
t&31
1632
1&33
1&34
1... 35
163&"

PAl,8-V1

BASIC fOITON
031&4
031&5
0l1t>&
0311.:11
1211110
03171
031" i
03113
03114
1111115
031'76
031H

03223
03224
03225
01226
ali21
03230
mill
1/13iJ2
niH

03i34
03i!35
0323&
03131
03240
03i!41
03242
03243
01244

03245

•

~Ar;E

15

0021
00P!1
3221
1324

3115
1&&&
1&1115
aU4
272;
020"
H00
H46
3 iHlI 0
l/I]i00 1&5oS
nUl 4251
0l20i! 1641
nlflll 4643
03illl4 1656
l/Ilil/l5 4ii!U
03206 l&4i
01207 62U
03210 1656
03211 421i
03212 1651
Uil) 6651
032U 1651
012lS &&55
03216 1641
0321'7 &&50
03220 if,64
U22l 4Ul
nil2

101C!~172

PAGE
MONTHS, 1653,4257

I-JAN

164TJ4Ul

I-FEB

1&56,4263

I .. MAR

1&42,62&3

I-APR

1656,4212

I-MAY

1653,6651

I-JUN

1653,&&55

I .. JUL

1&42,6650

I-AUG

1664,4&61

I-SEP

lft&0J4.\!Ul5

I-OCT

1&57,b061

I-NOV

1645'4&44

I-OEC

lMId

44.,5

1651
&067
1&45
4U'4
2122
i!12J
2U4

NUMS,

2122'2123'2124'2125'2126'212 7 ,2130'2131'2132

21i!~

212&
2121
2130
i! 131

2132
2i21
222it
2223
~22~

0324~

2225
222&

03247

221.1

03250
03c51

tJ231

2231d

2221'2222'2223'2224,2225'222&,2227'2230'2231

•

IOS/8 BASIC EOITOk

Ud7
1&38
1619
U,40

1&41
1&4i!
1&43
lhU

11>45
11.046

1&47
1&48
1&1019
lU0
1651
1652
165)
1654
1655
lUft

1651
1658
1659
lU0
1661
16.2
16U
lU4
lU5
lU6
1667
1668
1669
1670
1&71
1672
1673
1(,74
1615
l&h
1&17
1678
1679
1680
a81
1&82
1683
1684
lMIS
1&8&

1687
1688

1&8q
1&q0
1&91

•

03252
03i5.5

03254
03&'55
03i5&
03i57
032&0

03i!&1
0321>2
032&3
032&4
03265
03266
0li67
03270
03211
n272
m2n
03i74
(1]275
0321&
0U17
fIl3300
03301
03302
03303
03304

03305
03306
03307
03310
03311
0BIZ
03313
03314
03315
0331E1
03317
0H20
03321
03322
03323
03324
03325
03326
03327
03330
03331
03B2
03333
03334
03335
03336
03337

03340

PAI.8 ... V7

223&!
2321
232£!

10/24/12

PAGt 1!:I .. 1

2232'23~1'232212323J2524'2~25;2j2b;2~27'2330

n2,S

232"
i!3i,5
23i!b
2JiT

ani!
2331

2331'2332'2421'2422

t!J3ii!

2421
241.2
:5271

3303
3307
3313
3317
33U
3321

NAMLST , BASICN
BCCHPN
8LOADN
BRTSN
BAFN
8SFN
BFFN

0000

0201

0

BASICN, FILENAME BASIC.SY

iJll

0300
2326
0aU

1115

8COMPN, FILENAME 8COMP.SY

2011.10

inft
0214
1701
1!140a
2326

BLOADN, FILENAME BLOAD.SY

oiii! 8RTSN,

2423
01!J00

FILENAME BRTS.SY

232b

0201

BAFN,

FILENAME BASIC.AF

BSFN,

FILENAME BASIC,SF

BFFN,

FILENAME BASIC.FF

BUFN,

FIL~NAMe

MISING,

5257'44e~'5&&1'554e'&54&'01&4112&4'&S4&'5&00

2311

030f1:1
010&

02Q!1
2311
"'300

230ft
0201
2311
0300
0b0b

0201

BASIC.UF

2311
0300
250b

5251
44&1.:1

•

•

•

IOS/6 tUSlC
lt192

03341

lftU

03342
03343
033U
03]45
03346
03347
03350
03]51
0335l
03353
03354
03355

lEo'"
lfl95
lt1t&
1 &9'7
lt198
1699
1100

1701
1702
1103
110a
1105
170&
1707
1708
1709
1710
1711

t7U
1713
1714
1715
171&
1111

lua

1119
17i0
1721

1Ui!
1123
1724
1715
tU&
17U

1128
11n
1730
1731
1732
1733
1734
lUS
1716
1737
1138
1139
1740
1741
1742
1743

U35&

Eono"

Pi\L8 .. v7

•

tJAijE 1""2

5&U
554&
~54&

01&4
7264
654(,
StlIII0

574&
7001
&063
0160
5SG!i
161&
0000

OLDNEW, 514&,1001'&063'01&0,5545'1616,0

SS
00133
00134
00135
01313(,
00U7
00140
1110141
00142
00143
00144
00145
1110146
00141
00150
00151
1110152
00153
00154
00155
111015t1
0015'7
00160
081U
00162
00163
1110164
00165
00160

Hllc?~172

0541
0533
lU0
U42

1441

401/HI)
14111
01!141
1215

4401
1332

US!
3Q11"
leU
0044
0045
0&00
S01/JlIJ
ii!11i
0604
0131
0§1t)

l0U
27U
i.3i!2
2771
3000
1200

00161

02016

00170
00171
00172
00173
00174
00175
001 '76
00177

15!U

tUb
3002
035&
0U1k1
0S2S
0471
2600

•

105/8 BASIC EDITOR

AL.T
AND 177
ARROW
ASKFN
ASKNAM
ASKNM
BADfIL.
BAFN
BUICN
BCBEGN
BCBL.OK
BCOMPN
eCSIZE
8FFN
BL.OADN
BRrSN
B&FN
8SKIP
BUFN
BVE
BVE8VE
CARRET
CHNFL.A
CMOOON
COFI.AG
COMI.UP
C:OMMAN
COMT8L.
CONTIN
CONY
CORE 011
COUNT
CRL.'CRSW IT
CTRI.O
CTRI.OX
DATE
DEli
OEVHAN
OEIIN
DEIINUM
DIGIT
DIGl
DIG12:5
DIG2
OIGa3
DIG3
DIG4
!)IG456
OIG5
01G5&
OIG&
CORUN
OSKBUF
ENOOLO

•

0234
2&&4
0315
21&1
1&75
1713

21&2
3317
3277

1001
2445
3303

3700
Hil

3307
3313
3323
1U&
3333

1101
1076
0334
0032
0600
0031
1202
1200
1220
l!4S
1270

1013

27&0
0356
0547
15~3

1566
1325
1641
0051
2310
0052
1507
04&3
1214&1
0453
0461
0450
0442
0446
0432
121440
0421
2400
4000
2672

t.QrAOfot
E:.QFFI.O
I:.Ofl.IN
I:.lePANO
FDteR

I'II.EIN
FINeR
fINDL.N
fINDSV
fNAME
FRSTDI
GElCH
GETDAT
GElEOF
(iETFI!.
GETFN
GETHAN
GETL.IN
GETNAM
GETNe
GFN
G,-RET
CiMOVE
HANOLR
HEAD IN
HNOL.OK
IGNORE
INCHRl
INCHR2
INCHR3
INI:.RR
INERRX
INfO
INSERT
LOEHR
ISlEl(T
JMPINS
I.ASTOI
I.UTWD
L.EHTX

I.INE
I.INENO
L.INFTX
I.IST
L.ISTNH
L.NUIG
L.stLUP
L.UtlUF
L.wHEOF
MAlNLU
MCNT
MFfI..O
MFPTR
MISING
MONTHS

PAI,a-V7
277&
2771.l
0037
1000
0547

2&11
1'15&3
2322
3033
0045
150&
2&00
3100
2771
1444
1&00
1&42
0200
1724
1332
222&
1542
2543
4400
1251
2314
0203
2662
2&57
2641
2720
2715
7604
0&4&
2715
0264
2110
1505
1010
152&
3kl00
0035
155(,1
1400
1411
040121
1436
3054
0727
0604
2543
2531
2542
3337
320121

MOVE:.
MUVf;.FN
MOVI;.NT
MQVL.UP
MOVRTN
MSGAI.T
MSGi:HG
MSGfotDV
M5GTOO
MSGWHA
MTFL.D
M412l
NAME
NAMI.Sl
NAMI.UP
NCHARS
NDIGS
NEW
NG
NOCOMD
NOEleT
NOfUSR
NOREAO
NORM
NOSKIP
NOTLAS
NUMOUN
NUMS

NZOIGI

01.0
01.06AO
aI-ODE V
OI..DFLA
OI.DNE""
OI..OTRV
OS8RES
OUERR
OULEN
OUSIZE
010
012

013
0131
011.1
017
0177

0200

HJIC4/72

PAGE 15·3

lin .51
1&57

031

011110

04f1lel

012~

ioOHl

0/,171
0&201

0105

0743
2540
111b

1105
1123
0571
112l!
2533

0110
0106

0&211

072
07200
07201

00t.7
00H1

0061.1
li'l124
0102
0071

O7i.l00

07405

0b14

07&1'10
07b07
07&34
071
07100
01701
0170&
07141
07745
01746

1361

071&0

lUS

07761
077f14
077&&
07770
01171
07772
01714
PASS
PFCTI.Z
PFL.OOP
PFTf.MP
PH1
PHi!
PH!
PTR
PTRFL,D
PTR2fL
PUTCH
PUTF!1.
PUTJMP
RBASlC
HOf31.01<
ROJMP
RDPfR
RDSIZE
ROTMP
RENAME
RIGHT'f
RITEfl(
RUN
RUNOO
HUNFLA
SAM!;15
SAME2N

16&0
0041
3267
1736
0030
00i1

1763
3075

263&
113&
1623
0&45
1425
3230
1523
2725
2712
e3i1
0034
3350

2734
3200
2720
2266
2111

0111
0122
0075
0115
121127
0072
0062
0056

Oelal

012157

0212
0215
0232
OC?,"S7
02&0
032
03b

0077
12101&
0063

0074
0073
006&
121117

~054

0114
0120
0055
0103
00&5
0101
~121
~11b

21125
00&0
0061
0113
0107
0123
0104
0112
0533

2020
2014
2030
2104
2101

2r1l3&
002b
~'4b

14&7
2~31

2000
2033

3027
2632
27'37
012121
2743
12112120
17'54
0307
bB
220~

2432
0033

2347
23&5

•

•

•

105/8 BASIC

SAVI.iLK
SAVE
SAVFl,A
aB
StRATt
SEARCH
aETEOF
SIZE
START
SWAP
SWAPTI
IWAPTl
aWAPTl
SWAPT4
aWAPi
SWPFLD
SWPLUP
SWPNUM
TeRI.'
TEMP
TEMPi!
TEITCH
TITLE
TI.OOP
TMPBI.K
TMPFU.
TMPFLD
TMP2FI.
TOWUD
TTVO
TTYOUT
TWDFLD
TWD2FL
TVTARE
TyPE
USEOSK
VERB
YERSON
WHAT
WHUPS
WRBLOK
WSNAME
WSSAVE
lIMOVE

c1!23b

22C!3
\723
2142
1131
2325
21&1
0022
3011
21 U
0U3
0004
0005
0006
2127
2147
i141

0053
05il
00i3
00ilA
13461
1312

047&
U57

2541

0704
1037
0025

2S07
05i5
070&
1041
5000
0471

161&
0001
01011)
1215
2473
20&4
3001'/1
Si42
2515
i!i!&5

ltNAME
leT lTl.E U&S

nn SV 3043
1'/1010
XU
Xl1

XU
X13
)(14
X15
)(1&

1(17

0011

001i!
0013
0014
01'/115

001&
01'/111

EOITO~

ZEROTX 154£1

•

•

AF
AI.. T
ANIll77
ARROW
ASKFN
A51(NAM
ASKNM
BAOFII..
BAFN
8ASIC
BUICN
BCSEGN
BCBLOK
SCOMP
BCOMPN
BCSIlE
BFFN
8LOAD
SLOADN
BRTS

1&74
128

SRTSN

U53 1&7l1li
1655 1&781\1
858# abC!
1529 1EteU
540* &ie
5]"
Ui
205.
125
501\1 84&
3&11\1 5&8
49t 124
5941 fl01
592.
371
&0U
5.2
12011\1 1212
&40
&39
n4
500
1358 13&1
21211
169
289
l12
148
293
827
832
&1U 1559
8&9
8b7
&5. 89"
1167 1172.
fib' 886
7ft]
1&4
249
28c!'
C8U
281
250
274'
2811),
i!73
27U
251
2&~:HI
252
264
c69.
c'!5H
253
263.
2SfI

eSFN
BSKIP
BU'N
ByE
"V!BYE
CURET
CIotN'LA
CMDDON
CQFL.AG
COMLUP
COMMAN
COHT8L
CONTIN
CONY
CQREOV
COUNT
CRLF
CRSwn
CTRLO
CTRL.OX

DnE

nEv
DEVHAN
OEVN
OEVNUM
DIGIT
OIG1
OIG123
DIG2
DIG23
DIG]
DIG"
OIG45&
DIGS
DIGS6
OIG&
DORUN
DSKBUF

•

13q5
134
9i1

859
907
l08U
1&54
1331
U50
19.
1259
1&62
1651
18*
165Et
1&&&
165i

a7!ll

131
141111#
14b

137

14U

190.

1~91"

'105.
911rl
1434

91Q.

l&7U

1058 1&14
1&581

1f11S

1bga

lb3b

1411
149

1502
751

958

1~85

Uf,4.
lEl62.

li62
lUi.
l,,&bI\I

835
1408
12&

9&5

1180

14U

\422

838

&43
641
534'
1459 1463.
223' 228

nu

U5'

&4U

ftft5

314

3&2

tll4

b4&

833.
1372

387

889

1165

1168

836

839

877
1175

819
1230

lUb
7&7

1149 11&1
789.

1032

1362

83U

875
\021
1174
1120
76&

l44!;)

254*

1158

22'

le2/. 1249
~78
1023

\374

•

•

•

ENOOL.D
EOFAOR
EOFFLO
EOFLlfll

E)CPAND
FDECR
FF
FILEIN
FlNCR
FINOL.N
FINOSV
FNAME
FRSTOI
GnCH
GUO AT
GETEOF
GETFI!.
GETfN
GETHAN
GETLIN
GETNA"
GETNC
GFN
GFRET
GMOVE
HANOLR
HEADIN
HNDI-DK
IGNORE
INCHRI
INCHR2
INCHR3
!NUR
INERRX
INFO
INSERT
IOERR
UTEXT
JMPtNS
LASTOI
LAS TWO
lEFTTX
LINE
LINENO
I-INfTlC
LIST
LISTNH
LNDIG
LSTLUP

LUaU'
LWREOf
MA!NlU
MCNT
MFFLO
MFPTR
MISJNG

1404 1'401.
14&5 1410 1'473
14&8 1475.
55. .382
387
1439
/,lIS

335.
ltt82

147,*

394

USa.
H2
lUI 352
743 1182' 1190
151!J8' 1524
eq9
6U b35
897
1238 1240 lUi liU

5&7

149111
llCJ7

120111
121&

121115

901
1415

90]
1417

9&1

'~~2

li13d

q14

91&
1443

lc!18
908

1419

912
1421

1423

18U

lU9, 1357 1406
1507 1545' 1552
481 1472' 1476
1514. 718
782
CJe4
UU 8CJ3
n&
8181
873
1131\1 143
172
2U
8U
8U
9iSt 939
71119
7ti!
6U' U6
1118 lUi.
803
8tU 821
824
131/18 llU 1312 il14
2U 878 1166 1255
UU fl47
723
1111J14
11&3 117U
11U 15[j1
189
164
1380 1.39\1.
1381 119U
13821
1l6CJ U7& 143U
14i!7t
i!U
J1
12i7 1258
39CJ'
U& 113i 1155
872
165.
1&0
98i! 1[j102 111144.
78U
768
5311
513
804.
770
r.!1 S
317
175
375
119 1100 1101
Il11J~
2&9
2&1
53' 254
]95
454
45&
580
71i
622.
71U
U0
127.
122
C3U iH
lEt3
238
148* 753
1510 1'25.
448.
43&
4';2
3&5. Hi:!
472
il15 lj21 132b.
130Q 1l1fU 1322
illl 1317 1319 1j20
1543 lbQ0.
117
1501
n0
750

Stlb

•

14n.
l4b 1213

135i
llS
398

Uli!

3CJ&

•

)'1

1581
76&
918

800
953

81&
963

811
112.5

984
11440

366

922
951
729

134

858

q38

944

945
713

1327' lHI1I
12&8
20111

204

213

12U

128?

1412

1173

142U

455
148U
271
582

457

458

';)9Q

b8&

718

278
583

28&
585

380

385
1211'8

393

1193

244

270

287

737

51b

607

1435

14bl

1125'

1541

MONTHS
MOVE
MOVEFN
MOVENT
MQVL-UP
MOVRTN
MSGALT
MSGSIG
MSG"DV
MSGTOO
MSGWHA
MTFLD
M4121
NAME
NAMLST
NAMLUP
NCHARS
NDIGS
NEW
NG
NDCOMO
NOEleT
NOFUSA
NOR£AD
NORM
NOSKIP
NOTLAS
NUMDUN
NUMS
NZOIGI
OLD
OLDBAD
OLODEII
DLDFLA
OLDNEw
OLOTR\'
OS8AES
DUERR
OULEN
OUSIZE
010

ou

013
0137
014
017
0177
Oi!llll2l
021211
0212
0215
Dil2
0237

02&0
032

03&
03.

1557 1~9~*
4Skl.
413
89U
4Sa.
4"U ,.71
131217 13lH
!JS:'s.
14c
,44,
535
lU

S5h

111
561'

353.
&06

1313

860
51*

1.5181
8~i*
70~

9t'1
915
32 165U
104
9381
4U 115
727
&84
47#1 114
798
188
UC
959'
1518 1542.
17l.
368
HIS.
b99
857.
848
1359 13&5
5&9,
221
8U. 92b
19U
389
735
130
15&5 1619,
797
UU
&12 14361
1423. 1451
1121 U59
52' 153
1539 11399.
1425 1"U1.
211 1050
1025 U.u
1030 1131
1026 1\D45.
97* 1.140
lI!IbIt e33
85. 818
101' U1
l1U 833
82t1 795
70 829
10. 881
7U He
81* 22&
8&' 221.1
75.

868
930

894
931

898
933

900
934

902
1153

911

913

1&5
925

113

188

19(0)

199

208

bU

203

211

c40

241

570

588

728

1379. 1383
571
574

1'100
589

146c
741

205

3(0)9

135121

1407

1411

1457

1053 1056
1430.
1154'
1136
4D8
445

784

809

tlH

1151

11 HI

1117

11.128

8M)

929
950
158
857
1201
801

739.
1503
1164
1~0

1005
135&
955

118U

1401
1128

IUll7

823
820

988

8U 302
83M 802
781 11.105

103'
88'

533

144
479

31/19

15&4

815

•

•

•

0400
0&171

110'
9H

Hid

Ob201

9U

1.10&
349

D&ill
07i

OU00

07201
07400
07405
0761lJ0
D7607
07ft34
071
07100
D7101
0770&
07141
D1745
0774&
D7160
077&1
077&4
0716&
07770
07171
0717i
07174
PUS
PFCTI.Z
PFL.OOP
PFTEMP
PHt
PHi
PH]
PTR

94#

79.
80.
1U
108#
90#
8U

U.

745

?7S

9q0
2ft;,!
lU
980

219

lI1l14

138b

11'11

1553

1034

1060

i99
14&9

30&
1505
057
1188

327

bS0

&54

&94

7\1

779

855

1141

4i&

5i!0

'528

578

i!9S

305

322'

li9

331

333

1201

1217

21&

218
b55

220
flbl

373
Elb2

392
ElU

401

b42
1111

1112

\18b

liHS

183

785
1043

97&

10]&

1398

13q9

219

77ft

4U

771.1
401
74&
9a&
91i'
983
1490
1375.
13114
411

t "b 1

&53
272
830

US
1109
575
9U
304

geU
987
qCJj

99U

111100 104111.
U01 1031.
1002'
408

PTRFLO
PTR2FL
PUTeH
PUTFIL
PUTJMP
RBASIC
ROBLOK
RDJMP
RDPTR
RDSIZf
RDTMP
RENAME
RIGHTV
RITET)(
RUN
RUNDO
RUNFLA
SAME1S
!lAME2N
SAVSLK
SAVE
SAVFL.A

502

7Hl

,48

,at

'183

ljft~

1001 132
1041
812 1191
69. 185
9U1 434
77# 13ft
89. Sll
105111 ifl2
102. 14PJe
1!119. i55
72. ftcaT
73111 1PJS
q9' llJ
95111 Uti
1I!IU il4i1!
92' U9
29i
9as
9841
991

•

•

420

17&
1.1&4

4&S

181

974

184

187
&38
1108

4U. 467
4b9
161
1&9
7&5
989
9911
992
995 1142
999. 111103 1111 II 2
1504.
1377 1455
U8c 14&2'
1J&3 1384 1385
usr", lOS4
Ilfl1 t.S11
40' 1J91d 1397
95i.
Eli4
118
18'1'
jS09.
771
1101d.
&lb
125lt
51' 1117 1119 1144
1195 1.:!0H
1210 li!l7t
1125 1131d# 1133 1135
tl14

111H

845

85kl

891

1105

11'3#

1019
1044

lH&

115b

12J5
q~7#I.

740

51;

1444

SCR,ATC
SEARCH
SETEOF
SF
SIZE.
START

5&4. bid
l1R5' 1202

SV

SWAP
IWAPTl

449

1~4'1'

1452

50S

5&5

9&0

1437

42' 37b
1490'
1&58 1&&~
849
540
1179 IJ&&

j79

IUl

4S0

470

1&&&
951
1318
10(119

1&70
1432
1010

1020
14&0
1017

1011
1540
1033

1035
1038
1011
1059'

1074
10U

14&U 1471

Ib78

2U

'In

1083
27t1 1oJ81
i!U 11/11 ~
29. 998
1049 1052
1061 If/11~'
10&9. 1081
&TI 538
294
.501
43' 15i
214
e17
399
H1
480
477
596
595
741
&88
1114 1184
lU4 1442
441 111
804
793
1549 1550
&94,
690
&6U
&45
291* .511
1331
1214# 1279
1274 l,S3U
427
421
484
5061
45' 411
4IJ2
491
1287 1289
194
151
43U1
428
503
S0U
24t 5&4
11~
141
920 143j
1&86
874.
US
30'

9U

701

q31

91.1C,

104&' 1058

1141

114,5

1037

1039

1041

llIJ10

1078
1016
11664
10&3

1019
1011
10&5

1080
1012
10&&

1073
1085

1084

239
326
430
524
63&
819
1203

257
330
431
579
&49
822
120&

260
33&
459
58&
&5&
971
1214

2&3
344
461
593
&63
11121&
1389

2&5
345
4&2
594
&81
1113
1392

531
946

703
947

780

789

91.18

llUl

792
111 5

441
443
529
530
442
433
504
S09
1298. 1303
303
310

441
510

41&
51S

487
51&

532

31&1

321

752

1477
534

150&
&05

1017

SWAPTil!
SWAPT3
SWAPH
SWAPi!
SWPFLD
SWPLUP
SWPNUM
TCRV
TEMP

TEMPi:'!
TUTCH
TITLE
TLOOP
TM
TMPBLK
TMPFIL
TMPFLD
TMP211'L
TOW,ARD

THO

TrYOUT
TWDFLO
TWD2FL
TIC URE
TYPE

UF
USEDSI<
VERS
VE~SON

WHAT
WHUPS
WR8LOK
WSNAME
WSSAVE
XMOVE
lCNAME

n.

1018
101&

10214
1055

1040
10&il

1047
308

lU

280
410
486
602
755
1185
1414
120
811
1561

11U

179
282
417
501
6f/I3
756
1187
156&
156
935
1573

186
323
424
523
6f/I4
810
1198
15&7
418
943

1281
429. 439
527
526
422
432
4IJ7
49&
1291 1293
225
221
446
444
519

448

488

521

959
139
28U 290
1538 1542

973
291

t1*
30
673
&74
60S. 921.l
598
1265 127& 1286*
1024. Ui!~ 1134
1481'
62U. 1107
12/H 1253 126& l3f1lU 1324
1124 115j4j
&45.
&37

1183
315

143&
363

1328

1329

•

&44

•

•

XXXXSV

x10
x11

x12
lIU
U4
US

Xl"
lCl'

ZERaTIC

... L0133
...L.0134
... L0135
...t.013&
...L0137
... L.rat 40
... L.1'II141
... L.1IJ1 4 2
... LIU4J
.loLl'll 144
... L01 4 5
... L0146
... L.1'II1U
.... LI'II150
.... L.IU 51
.loLl'll 152
.... LIU53
.... L0154
.... L0U5
... L015&
... L0157
... LI1l1 U
... L.IU61
.... LIZI16i!
... LI2I 1&l
... LI2Il64
...L01f1S
...L01&&
... L.1'/Jl67
... L0170
... L.0171
...LIIl17i!
... L.01n
... L01 T4
.. L11I175
.... L017f1
... L0171
.... LUT6
.... LU71
... L15U
... L1571
... Ll773
... L1 1 74
... L2371
... L25&3
... L25fo14
... L2S"5
... L2'5&&

1511
31'
1414
32'
3H
3U
35.

l~lbt

li28
l''lb

1521
1231
U18

12B
Ui0

15&9
l!i68

1511
1570

1241

1243

1!S&1d

1415

tiill9

152c?

1535

1512

1579

1580

965
143&
1031

1180

14lf11

1422

150ft
1141

1143

1119

136&

920

1433

lS36

1542

1~08

1558

•

1217

\~(j5

3".
3U1

381
814

1213
taU
U23
1107

984
978

8lU

til! 17

144111

1032

1362

cn6

934
924
878
729
723
119

11M,
134
1104
1101
111'110

938

944

72E1

749

751

739
849
143i

973

958
1183
1020

U7

959
957
1460
1435

490

U0111

121115

457
449
198
H0
3H)

51215
743
481
45';)

565

960

1437

718

71'112
&35
5U
SU
540
1318
516

1443

9&4
154111
14&1

533

458

311

3&6
293
221

175
169
1&3
157
141
117
&6I/J
&52
131
120
81&
814
1102
130&

1292
1290
Ii'S8

'Iii!

748
741
215

371
314

c07
737
lq4

225

In

363

5qq

be6

1111l~

362

b34

Ub

221
534

&05

752
flU

•

.&,Li:?5&1
... L2571
.&,L2777
.&,L31&4
... LJ1&5

... Ll16&
.&,L31&7
... Ll 1711J
... L1175
.&,L317f!

•

128&
1227
1412
1575
1574
1565
155q

1557
1ns

1!:J14

1521

14QS

•

•

IOS/8

•

IOEC-Se-LBASA-A-lA

3
4
5
&
1
8

I

ICOPYRIGHT, llUe!

I

IDIGITAL EQUIPMENT COHPORATION
IMAYNARD,MASSACHUSETTS 01754

CJ
10
11

I

IAUGUST 1CJ, lCJ12
I

IHANK MAURER

12
13
14
17

10130/72

105/8 BASIC COMPILER
I

1
2

15
1&

PALs-va

BASIC COMPILER

0100

I
I
I
I

VERSON·100

PAGE

•

•

IOS/8 BASIC COMPILEW
18
lq
20

21
22
23

0000&
iH'001

00010

000&
6&35

01")["
7U.s

7325

25

00011
00012
00013
00014

26
27

011015
01U11&

7117

28

00011
00020

0000

30

000i!1
00022

24

aq

31
12
33
34

35
36

11
38

lq

40
41
42
43
44
45

4&
47
48
4CJ

50
51

00023
00024

000i!5
0002&

Sq
&21
&l

62
63

7774
0000

000111
0000
0000
0000

0000

00034
00035
0003&
00037
00040

00U

00041
00042
00043
011044
00045
00041
00050
00051
00052

5&

0000

00032
00033

0004&

51
58

2511

000111
000111
0000

53
55

1133

rlHII027
00030
00031

52
54

7511
7773

00053

011100
0000
0001
000111
7371

7377

7731
7737

0000
000111
0000
000111
00000000

00014
000111

00054
00055
0005&
00057
00060
00061

0000
0000
0000

000&2

0000
0000
00010

0000
0000

0000

U

&5
6&

&7
68
&9
70
71
72

•

000&3
000&4
00065

0000

PA~8.V8

*&

USORT, ABORT
VERSO~.
VERS,
INFO-l
XU,
)(11,
NAMLST-t
INFO-S
X12,
BOSINFO-l
X13,
OSTACK, STACKO-l
STACK, STAtU-,
NEXT,
FREE-!
CHRPTR, o
NCMARS,
TEMP,
-4
TEMP2, o
OECPT, o
NOIGlT , o
EXPON, o
TYPE,
SyMBOL, o
o
LEFT,
OLOOP,
NEWOP, I1J
TMPCNT, o
TMPLVL, 3
STMPCT, I1J
STMPLV, 1
STPTR, o
VARCNT, -401

"

"
"

SVCNT, -401
ACNT,
-41
UCNT,- -41
LOCTRH, o
LOCTRL, I1J
BLOCK, o
I1IFLD, I1J

tuns,

OLSIZE,
A80RTX,
LINEH,
LIPliEL,
MODE,
TYPE 1,
SVM8Ll ,
OLDSTK,
ARGCNT,
PCRLF,
OACNT,
FORJMP,
NOSN,
COLON,
JAROND,
IFNREG,
SSREG1,
SSREG2,

15
I!I

"oo"
I1J

III

o

"
"
III
"
0

10/3~/72

PAGE 2

IAODR OF ASURT ~OUTINE
IVt:RSION NUMBf~
IAUTO INDf~ REGISTfRS

IOPERAND STACK ~OINTER
IGENERAL STACK POINTER
INEXT FREE LOCATION
IINPUT BUFFER POINTER
ISIZE OF INPUT LINE
ISET 1 IF •
IIliUM DIGITS Rlr.HT OF •
IE~PONENT FOR iliUM CONY
ITVPE OF CURRENT OPERAND
ISVMBOL NUMBER OF CUR. OPERAND
ILEFT SIDE SWITCH
10LD OPERATOR
INEW OPERATOR
ITEMP COUNiER
ITEMP LEVEL
ITEMP COUNT (STRINGS)
IfEMP LEVE~ (STRINGS)
IPOINTER TO S.T. ENT~V
INUMBER OF POSSISLE NUMERIC
IVARIABLES, LITERALS, AND TEMPS
ISAME FOR STRING VARS
IARRAV COUNTER
ISTRING ARRAV COUNT~R
IHIGH OROER LOCATION COUNTER
ILOW ORDER
P
P
1ST ART ~LOCK OF TEMP FILE
IHIGHEST CORE FIELD
1ST ART OF SRTS.5V
INEG. SIZE OF DATA ~IST
1ST ART OF EUITOR
ILINE NUMBER (HIGH)
ILINE NUMBER C~UW)
IINTERPRETER MOOE
ITVPE AFTER JMS GETA1
ISYM * AFTER JMS GETAt
ISTACK SAVER FOR OEf
IARG COUNTER FOR OEF
ICH SWITCH FOR PRINT ~TMT
IAHG COUNT FOR UDEF 5THT
IFOR LOOP JUMP INST~
15TMT NUM~ER PRESENT SWITCH
I: SWITCH FOR GETfN ROUTINE
lEND OF OEF AOOR GOES HER~ "NOIRF.C1LY)
ICONTENTS OF IFN REG
IEXECUTION TIME CONTENTS
IOF THE 55 REGISTORS

•

•

•

PAI.S-V8

105/8 BASIC COMPII.EIot
73

14
75
76
77
18
7ff

80
81
8i!
83
84

85

all

87
88

n

90
91
92
CJ3
94

95
96
97
98
99
100
101

102
103
104
105
Uti

107

ua

109
110
111
112
113
114
115
lUI

111
118
119
120
121

000&&
00067
00010
00011
00012
00013
0121014
00075
1210076
121012171
00100
00101
0010i!
140103
0011!14
00105
001011
00101
00110
00111
00112
00111
00114
0rIJ 115
0011f>
00111
00120
00121
00U2
00Ul
00U4
00125
0012b
00127
00130

1117

0000
0000
6211
5470
570&
0541
6736
5542
3632
6446
4021
4035
4010
4027
2&00

STKI.VL.,
FINOEX,
SETfI.D,
LUFI.O,

STACKA-l
0
0

COF
JMP I
QERMSG, ERMSG
QLOOSN, I.OOSN
QCHKWO, CHK~D
QMODSET,MDOSET
QSNUM, SNUM
QOUTWRD,OUhRD
QUvECP, SA VEep
QGETC, GETC
QGETCwB,GETCWa
QRESTCP,RESfCP
QEXPR, EXPR
QOUTOPR,OUTOPR

00132
00133

3400
0201
0205
3511
4303
&555
5600
410i
i!400
2201/l
4111
4062
4052
4073
4251
4000
5000
5455
3Ulil
3&1&
333fJ
0400

001]4

0000

00135

0000

WORD.!!,
NAME3,

001 1&
00137
00140
00141
00142
00143

0000
0000

WORD],

0

ACO,
OP 1,
OPi!,
OPl,
OPO,

0

00131

10

lftl/3(0172

•

PAGE 2·1

ISTACK BASE LEVEL
If OR LOOP !IIiOElC
IfI~LO CHANGE RTNt FO~ LUKUP~
IFIELD OF EIliTWV FOk I.UKUP~

SETHI)
ISUBROUTINe POINTERS

QNEWI.IN,NEWLI~

QREMARK,RfMARK
QGETA1, GETA1
QLOAOSS,1.0ADSS
QCHECKC,CHECKC
QGETIIIAM,GETNA'"
QCDMARP, COMUP
QLOOKUP,LOOKUP
QI.UKUP2,LUKUP2
QLOAD, LOAD
QPUSfoI, PUSH
QPOP,
POP
QPUSHO, PUSHO
QSAVAC, SAVAe
Q8ACK1. BACK1
QNUMeER,NUMBE~

QSTRING,STRING
QLETTER, LETTER
QOIGlT, OIGIT
QNOHEGS,NORE:GS
Q400,
400
NAMEl,
WORDI, 0

IVARIABLE

o~

FUNCT NAME

13 WORD LITERAL BUFFER

tdME2,

0000
0000
0000
0000

0

0
21
0
0

IFAC OVERFLOW WO
14 wORD ARG FOR ~NUMB~R"

•

105/8 BASIC COMPIL.EH

122

7&04
IINFO
IINFO+1
IINFO+2
IINFO+3
IINFO.4
IINFO+5
IINFO+"
IINFO+7
I I NFO+ 10
IINFO+11
IINFO+12
IIN'O+13
IINFO+14
IINFO+15
IINFn+C!0

lin

124
125

12&

127
128
129
130
131

132

133
134
135
13"
131
138
139
1'0
141
14C!
143
144

145
14&
147
148
149
150
151
15i!
153
154
155

7774

151

•

I
I

lUi!!

3Ui!
1712
751i!1
4400
7000
012ft)
712ft)
11I0U

10/30172

~"'GE

.5

INFOa7&04
IINFORMATION AREA
STARTIIliG BLOCK +1 OF BASIC.SV
STARTItwG BLOCK +1 OF 6COMP.SV
STARTING BL.OCK +1 OF 131.0AO.SV
STARTING 81.0CI< +1 OF BRT5.SV
STARTING BLOCk +1 UF BASIC,AF
SURTItwG BL.OCK +1 OF BASIC.SF
STARTING 61.0CK +1 OF BASIC.FF
STARTING BLOCK +1 OF BASIC.UF
STARTING BLOCK OF BASIC.TM
SIZE IN BLOCKS OF BASIC.TM
INPUT MANDLER ENTRV ADDRESS
SIZE AND DEVICE NUMBER OF INPUT FlU
STARTING BL.OCK OF INPUT FILE
TI-IROUGH
NAME OF WORKSPACE
BOSINFO-7714
EOTsn·l&00
EDTBGN-3012
ERMSGc a l712
EOSTa757rd
INOEV""a4400
I.INf a n00
I.INMAX a 1211l
STACUa7120
STAkSZa""
INBUF.1200

7200

1805 PARAMETER AREA

ISIZE OF BASIC,5V
IRESTART FOR EDITOR
IPOST PROCESSOR E~ROR SwITCH
IUPPER LIMIT FOR SYMBOL TAIjI.E
IINPUT DEVICE HANDLER
II.INE BUFFER
IMAXIMUM HASIC 5TMT
IMAIN STACK
ISIZE OF MAIN STACK
10PERAND STACK DEFINED IN"LI'JE
IINPUT SUFFER

I
I

IFIELD ONE STUFF
I
I

15b

158
159
1&0
1&1
1&2
1&3
1"4
U5
1&&
1&7
1&8
1"9

PAI.8-Va

0000

040f1J·
1031:1
213e!
233i!
2532

i!551:1
25&0
25&i!
25&~

25&&
2570
257i:!

OUBUFae
10UTPUT BUFFEf.I
VARSTa40Ql
IVARIABLE SVMBOL TABL~
SVARSTaVARST+43bISTRING VAR SYMBOL TABLE
ARAVSTaSVARST+1074/ARRAV SYMBOL TABLE
SARVSTaARAYST+200/STRING ARRAY SYMBOL TA61.~
SNUMSaSARVST+200/STMT NUMBER SUCKETS
TEMPS-SNUMh24 INUMtRIC TEMP BUCKET
STEMPSaTEMPS+2 ISTRING TEMP BUCKET
I.ITRl.aSTEMPS+2 INUM€RIC LITERAL BUCKET
SL. HRL -I. ITRL+C! ISTRING LITERAL BUCKET
DATLST-SI.ITRI..2 10ATA LIST
FUNCTN a OATI.ST+2 /FUNCTION LIST
FREE.FUNCTN+2
ISTART OF Ff.ltE CORE

•

•

•

105/8 BASIC COMPIL.Efot

170
171
Hi!
173

174

175
lU
117
178
119
180
181
182

183
184
185
18&
181
188
189

190
191
19i!
193

19"
195
19&
191
198
199
iHI0
201
202

203
i04
205
20&
i!07
208
209
i10
211
212
2ll

214
21S
21&
211

PAL,8-V8

I
I
I

0000
040Vl
lrUI0
1400
2000
241/HI!
32100
3400
4000

INTERPRETER OPCOOES
MtMOHY REFERENC~ SET
FAOoll1l12100
FSUBII/I4~0

FMPY I 1000
FOlYI1400
FL,DAI20G!10
F5TU2400
FISUBI3000
nOlVl3400
L551-4000
L.SSc 1 U00
JEOFIS400
L.OAOSI\II&000

4400

5400
&00Vl
I

I

512100
50211
S00.!
501/ll
5004
512105
500b
52101
5011/1
I
I

&400
&44f11

&500
&540
&&00
&fl40
&100
fl7411l
I
I

000111
121400
1001/l
2000
241210
640111
u,,~

&S01t:1
&640
U00

218

I
I

JOC CL.ASS
JSUel5000
JUMPl5001
JGEIS00i
JNEI5003
JGTI5004
JL.TIS01215
JEQI500b
JLEI50liH
JFORII5111 11/1
ARRAY CL.ASS
AlSUSI&400
AFAoOI&4Q0
AFSUI3.&50fl1
AFMPYlfl540
AFOIY-&60f1l
AFL.OA -ftfl40
AFSUIUI/I0
AIOIVI&140
STRllliG CLASS
5CDNI,AOO
SCOMPIFS\JB
SREAOIFMPY
SL.OAO-FLOA
SSTCREI'STA
SACONIAUUa
SACOMPUF ADD
SARUOIAFSU6
SALOAOIAFLOA
SASTOHIAFSTA

22t

~22

7401
74t!1
7441

223
224

74&1

OPEFUTE CL.ASS
SETJFI7401
RNOOI1421
STOP-7441
SROL·,4b1

71114

CHN.7414

21q

221/1

Ul/3f1l172

•

PAGE "

•

105/8 BASIC

225
22&
227
228

229
23111
231
2li
233
234
235
23&
237
238
239
240
241
242
243
244
245
24&
241
248

•

COfolPIL.E~

7521
7414
1474
7454
1534
751"
7501
741!1~

7Ul
7404
7405
740&
7401
7410

7411
74ie
7413
75&1
7541
741&
7411
7401cl
7415
154itl

PAloS-va

10130172

PAGE "-1

N~DL"S21

CLOSEF"434
OPE.fIIAY"414
OPENAF"454
OPENNY"534
OPENIIIF'7S14
CLRFIII17S01
FlLENO'7402
FIIIEG'74~3

REh7411J4
REST"405
LSS1AC'740&
LSSi!AC'7407
FESC'7410
REAO',411
WRlTE.h12

SWRITEI1413
SfolOOE"Sf:ll
NMOOEI1541
FUNC1·741&
FUNC211417
FUNC31UI/J0
FUNC417415
USE.7540

•

•

•

IOS/8 BASIC COMPILEH

24q
250
251
252
253
254
255
25&
257
258
259
2U
261
2U

2U

2U
2&5
2U
2&7
268
2&q
iH0
271
272
213

274
275
27&
217
278
2n
280
281
28C!
283
284
285
286
287
288
28Q
29121
2q1
292
iq3
294
295
296
297
298
299
3121111
31211
3(/12
31213

PALS-V8
I ASSEMI:5LE LINE

00201
002132
00203
00204
00205
0020&
00207
00210
00211
00212
00213
00214
00215
11118216
00217
00220
00221
00222
011J223
00224
00225
lIJe2l&
00227
1IJ0210
00231
00232
00213
011li!34
011li!lS
1IJ1/I2lft
1IJ0il7
111121240
0121241
021242
00243
0e2U
00245
1210246
00247
01112521
1110251
0111252
00253
00254
210255
0025&
021251
0212&0
018261
2102&i
002&.5
002&4
00265

1ft!/30172

•

PAGE S

IORG PAST BIGGEST STIo/ING LIT
tWOR01+4S
IANY CHARS LEFT ?
f~GETC:
NEwLIN, JMS I
REMARK INO, LINE ENDED OK
JMP
QERMSG IEXTRA CHARACTERS
JMS I
3003
ICLEAR STMT NUMBER SWITCH
REMARK, DCA
NOSN
TMPLVL IRESET TEMP LEVELS
HD
TMPCNT IFOR NUMERIC
DCA
STMPLV lAND STRING
TAO
STMPCT ITEMPORARIES
~CA
(STACKO-1
TAO
OSTACK IRESET STACK POINTERS
DCA
STKI.VL I(CtiANGED BY FOR L.OOPS)
TAO
10&6
SUCK
DCA
3015
TAD
CloINE-1 IGET THE NEXT LINE.
137&
1(10
DCA
30U
TAD
C-UNMAX/MAX SIZE
1l7!)
OCA
TEMP
3021
ICHAR
IGET NExT CHAR
4774' GETloIN, JMS
JMP
ICR
GOTCR
5235
IPUT INTO I.lNE BUFFER
DCA I
XU
3410
IBUMP MAX COlJNTt::R
TEMP
ISZ
2021
JMP
GETLIN
5221l
QERMSG IL.INE TOO loOt-lG
JMS I
4'ITJ
1424
1424
ISKIP REST OF LINt:
ICHAR
4714'
JMS
GOTCR
JMP
5235
CL.A
72210
... 3
JMP
5231
ICOMPUTE SIZE
TAO
xU
1010 GOTCR,
eMA
711140
TAO
CI.INE-1 10F LINE
1376
NCI'IUS
DCA
3020
TAO
(LINE-1 ISETUP L.INE POINHR
137b
CCA
CHRPTR
32111
1045·
TAO
L.OCTRf/PUT LOCALo~J COUNTER
I1NTO MQ
7421
7421
7]l1d
eL.A CL.L CML R R IAL.L.OW DEFINITION
IGET THE STATEMENT NUMB~~
QSNUM
JMS I
4471
JMP
NOSNUM INO STMT NUMBER ON THIS LINE
52&7
ISET STMT NUMBER PREStNT
NOSN
rsz
221&2
QMOOSET lIN N MODE AT AL.L. LABELS
447&
JMS I
QNOREGS IFORGET REG CONTENTS
JMS I
4532
ISAVE NEW loINE NUMBER
TAD
1134
"'OROl
DCA
L.INE'"
305.5
TAD
WOR02
1135
DCA
32154
LINEL.
JMS
SETno IGET TO FIEL.D OF eNTRY
407ri1
TEMP2
TAO I
IGET DEFINED/REFNCEO aITS
14U
TAO
L.OCTRH IAOO IN HIGH ORDER L.OCATION CTfoI
1044
DCA I
TEMP2
IPUT IT AwAY
HaC!
TEMPi!
LSZ
i!1II2&!
1045
TAD
INOw PUT IN LOW ORDE.1i LUCITION
l.oCT~L.
DCA I
3422
TEMP2

0201
450c1
5C!05
4473
300]
30&2
1034
3033
103&
3035
1371
301 4

•

IOS/8 BASIC

304
305
3121&
307

308
30q

310
311

3li!
313
314
315
31&
317

318
319

32121
321
322
323
3iU
325
32&
327

•

1602&&

002&7
00a70
00271
00272
0121273
0121274
0ea75
00i!7ft
00277
00300
00301
0031212
1210303
00304
0031215
011l30&
012131217
00310
00311
00312
00313
00314
0121315

COMPII.E~

PAL8-V8

10/31d172

PAGE '5-1

COF
&201
K80CHK ICHECK FOR ·C O~ ·0
477J' NOSNUM, JMS
TAO
(kEVwkD-1
1312
DCA
ISET UP FOR KEVwO~D SE.ARCI'i
X10
311110
~SAVECP ISAVE CHA~ pas
JMS I
4501
)(10
IGET NEXT CHAR OF kEYwORD
1410 KWLOOP, TAO I
SMA
751210
5314
JMP
GOTKW
10K, THIS IS Hie KW
DCA
TEMP
3021
IGET NEXT CkAR FROM 5TMT
JMS I
QGETC
451i!1i!
JMP
530/,1
NOGOeD ITHIS ISN"T IT
TAD
115 THIS CHAR OK ?
TEMP
1021
SNA CL. A
7&516
JMP
527.5
KWL.OOP IYES, CONTINUE L.OOKING
QRESTCP IBACK TO START OF STMT
451214 NOGOOD, JMS I
)(10
TAD I
ISKIP eVER REST OF KEYWORD
14U
711fr;'1
SPA CLio
JMP
5305
.-2
lIS THIS ENO OF LIST ?
TAD 1 xu
1410
SZA
7440
S27b
JMP
KWLOOP+3/NO, KEEP LOOKING
JMP
531b
ITREAT AS L.ET STMT
L.ET
TEMP
/SAVE ADDR OF ROUTINE
3021 GOTI I
SlA CI.A
JMP I
JMS I
JMS I
JMS I
\IlTAS
JMP

7100

452121
7110
0056
710&
1364
45riJ0
524&

SZA
JMP
TAD
JMS
DCA
CLA
JMP

1II0elol
(13-54

10/.5101172

IPUT THING INTO FAC (OR SAC)
IGET TYPE tilT
IINTO At 11
ISWRITE-WRITE+l

(WRITE
QOUTWRD
PRINTl
PtRlF
1010 PRINT END WITH
I, OR ,
QNEWlIN IYES, NO CR I.F
(FUNC3+40
QOUTWRO ICALL TO CRLF ROUTINE

•

105/8

PALS-V8

BASIC COMPILEH

478
41CJ

480
481

482
483
484
485
48&
487
488
489

490
4CJl
492
493
494

•

US41
00542
0121543
1210544
00545
0054&
1U1547
IU1550
00551
00552
00553
00554
0121555
00556
00557
12105U

J~p
5507
4474 RESTOR, JMS
CLA
7201
JMS
4777'
TAO
13&i!
JMP
5340
PRFUN,
0000 LODSN, iii
TAO
10&c!
SNA
7&51il
JMP
5747
TAO
1134
TAD
1361
JMS
450111
TAD
1135
JMS
45C'J1D
JMP
5747

1121/30112

PAGE 7-2

QNEWLIN lEND OF PRINT
QLOOSIli IOUTPUT LOAD 5TMT IIIUMSER
INa COLOIII NEEDED
lAC
ILOAO FILt. REG
GE::TFN
IOUTPUT RESTORE OP
CREST
PUT2

I
I

N05N
CLA

IOUTPUT ST~T IliUMBfR INTO COOF.
IANY 5TiH IliUM~ER ?

I

INO, JUST RETUIfN
LOOSN
INOw OUTPUT "LOAD 5TMT iliUM REG"
wORDI
CLOAD5N

I

QOUTIOIRO
IIIORD2

t
I

QOUTwRO
LOUSN

•

•

•

PAl.S-V8

105/8 BASIC COMPIL.ER

495
49&
497
498
499
500
501
502
503
51/J4
50S
506
507
508
50CJ
510

511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
5iB
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
53ft
537
538
539

540
541
542
543
544
545
54&
547
548
549

101M PROCESSOR
00561
00SU
005&3
005&4
00565
00566
005t11

00570
1/10571
00572

usn

1210574
00575
1/10516
00571
00U0
1/10Ul
00&02
00&03
001104
00US
00U"
00U7
00&10
00611
00U2
00UJ
00614
0I!IU 5
00616
00617
00620
lUlU 1
0121622
00623
00624
00&25
00&26
00627
00630
00631
00632
00633
00U4
00635
00636
00637
00&40
00641
00642
00643
00&44
00645

10/30112

•

~AGE

8

&000
740~

1440
74U
7520
7500
H20
0011
7705
1000
5500
240111
4100
1411
2111
0&00
4514 DIM,
5301
102f:1
700f:1
7700
74211J
5301
4717 '
10 2 5
3342
4515
5301
5224
42&7
523i
7130
3021:1
4S1b
6211
5257 .
4717 ' TwODIM,
45lJ
7727
Sl01
4267
1376
1371:1 CHKDIM,
3021
45tb
6i!!1
1437

0376
1450
5241
7500
1021
76411J
5301

PAGE
JMS I
J,.,P
TAD

QGETNAM IGI::T VAR NAME
OIMERR
TYPE
ICHECK TYPE
IMOvE 8ITS TO BE TESTED
RTL
SMA CLA
IIF FUNC BIT SET TMEN ERROR
SNL
IIF DIM BIT NOT SET THEN ERROR
JMP
Dl,.,ERR INO DIMENSIONS
JMS
SML.NUM IGET DIMENSION
EXPON
TAD
ISAVE IT
DCA
011'11
QCOMARP I, OR ) 11
JMS I
JMP
OIMERR INEITHER IS 8AO
JMP
TWODIM I, TMERE'S ANOTHER DIMENSION
JMS
Cl-iI
JMP I
STRCMP, TAD
JMS I
JMS I
JMP
JMS I
IF~UP2, TAO I
SNA
JMP
DCA
TAD I
TAD
SNA CLA
JMP
JMP
IFENO, JMS I
eLA lAC
JMS
TAD
DCA
JMP
REL.OPR,
GETFN, II'
DCA
JMS I
-43
JMP
JMS I
JMP I
TAD
SZA CL.A
JMP
JMS I
.12
JMP
JMS 1

TAD

BAOFN,

10130112

•

PAGE 17-1

(iJOUTIllRO
/TWO WORDS
TEMP2
QOUTWRO
QNEwl..IN
QRESTCP IBACKUP CHAR POS
QCI'IKWO I~OOK FOR "GOTO"
GETlFN
QERMSG

IRELATIONAL INCORRECT

RE~OPR

)(10

ICOMPARE OPERATORS

TEMP
GOTREL
IFLUP2
Q~ODSN

GETFN
(JEOF
RE~O"R

NUMCMP

IGOTlT
IOUTPUT STMT NUMBER
I(NO COLON)
IGET FII..E NUM8ER
ISETUP CORRECT JUMP
IGO FINO "THEN" OR "GOTO"

IGET fILE NUMBER
ISAVE COL.ON SwITCH
COL.ON
QCMECKC IL.OOK FOR /I
TTYFII.
QE)(PR
QREMlRK
COL.ON

INONE, MUST BE TTY
IGET fIL.E EXPR
IERROR
100 WE NEED A COL.ON 1

INO, SKIP THIS TEST
0+ 4
QCMECI
02257
02ii!U
0ii!ii!f> 1
1Uii!6ii!
02ii!63
02264
1112265
02266
U2ft7
0i!j!70
02211
02212
01i73
0U74
0ii!ii!75
02276
02277
1112311J0
1112301
02302
0230]
1112304
0231115
0231116
0i!307
0i!310

02311

0i!l12
1U31!
1112314
02315
lUlU

1Ili117
02320
02321
023a2
0i!3iB
021ii!4
02325
023261
02327
02330
0i!!331
02332

02333
0i334
02315

023361
02337
02340
02341
02342
02343
02344

COMPII.ER
5212
7144
134f>
1375
32fJ4
4317
0000
134!

&211

341ft
1233
3416
4070
Utl6
3742
7240
1342
3342
7240
101ft
374i!

uu

3071
1376
3011
6201
1411
6211
341ft
2346
5307
&201
560(11
0000
10161
7141
621211
1117
2317
7&30
5717
12661
1374
326f>
126f:1
1111
31'/llb
2145
5717

4473

a324
5411161
0000
0000
0001i'1

PAL.S-Ve
JI'IP
L.00K2
HOOI QBACK1
(52

IPUT IT BACK
IRES TORE CHAR

TEMP
(OPRSRS-l
IPTR TO LIST
XU
xu
IGET OPt;RATOR PTR
ENOEXP-3/t;ND OF LIST
NEWOP
ISAIIE IT IN CASt.
ICOMPARE
xu
TEMP

CL.A
JMI'
OPRLUP
QPOP
GOTOPH, JMS I
SPIIA
JMP
PUSH2
DCA
OLDOP
TAD I
OLOOP
CIA
TAD I
NEWO?
SPA SNA CLA
JMP
OUTOLO
TAD
OLOOP
PUSHe, JMS I
QPUSH
TAD
NEWOP
QPUSH
JMS I
JMP
UNOPH
OLOOF'
OUTOLD, TAD
QOUTOPR
JMS I
JMP
GOTOPR
Q8ACI(1
JMS I
SZA

IKEEP LOOKING
IGfT STACK TOP
IEMPTY
ICOMPARE PREC.
INEW-OLD
IOLO>Nfw
10LO C NEW
IGO F'USH BOTH
IGO LOOK FOR NEXT OPEHAND

IOUTPUT CODE FOR OLD OPR8H
ILOOK AT NEXT TOP OF STACK
IPUT RACK NON OPERATOR

PAl.S-VB

105/8 BASIC COMPII.EH

lU5
lU6

1&11
1U8
1Uli

1620
1621
162i!!
lUl

lft24
1U5

1&2&
tUT
U28
1f1n

1630
lEt]!

1&32
1&33
1634
1635
l&3b

02737
0274111
02741
02742
1112743
rn744
1!12145
0274&

02747
0i!750
1!Ii!751
02752
U753
02754
!al755

U75e.
02751
027&0
ea7'-!
0i762
027&3
U7U

•

10/30/12

PAGE 22-2

SKP
QOUTQPR IOUTPUT OPERATOR
JMS 1
ILOOK FOR STACK MAR~
IilPOP
JMS
1
ENDEXP,
SZA
ENDf.XP-1/NOT THIS
JMP
QPOP
IGET RETURN AODR
JMS I
UC
7001
TEMP
DCA
3021
QPOP
IGET LEFT SIDE SWITCH
JMS I
452i
Lt.fT
DCA
3030
IRETURN
TEMP
JMP I
5421
QERMSG IMISSING OPERAND
4473 MIURG, JMS I
1517
1517
IUOEXP
JMP
5T73'
0040 MINUS, 40,0, XUUB, lCSUB
0000
3761

1410
450f>
4522
74414
5141d
4522

1743

00514
111000
5557
6756

Sl.ASH,

50'0'XI01V,X01\1

•

•

•

105/8 SASIC

1&37

1&38

1&3CJ
1&4@
1641
1642
1643
1644
1&45
164&
1647
1&48
16n

02'1&5
02 7f.t tI
02 1ft 7
0i'170
02 '171
02'17 2
rU7U
02'1 '14
02775
02'17&
02717

16511J

11J]11J00

1&51
1fl52
1&53
1&54
1655
1&5&
1657
1658
U5CJ

03001
03002
1'IJ3003
03004
032105
0300&
03007
03010
03011
1'IJ3012
03013
UliU4
03015

16&0

1&&1
lU2

1&&3
1flU
1&&5
1&&&
16&7
1668
1&&9
1&70
16'11

1672
1fl73
1674
1&75
1&7f1

1677
1&18
1&7CJ
1&80
1&81
1&82
1&83
1&84
1685

1U&
1&87
1&88
1&89
1&90
1&91

03016

0301'1
03020
03021
03022
03023
03024
03025
121302&
03027
03030
Ural 1
0303i!
03033
03034

03035
0303&
03031
03040
03041
03042
03043
03o""
03045
0304&

PAL.S-VB

COMPII.EN
6047
0052
00&4

10/3~172

•

•

PAGE 23

I EXPRESSION ANAL. YZER (HANDLE SUBSCRIPTS)

.,.,2111

32100
313&
3122
0005
07.5
'171b
.,., 25
3000
03'17
7650
5205
452"

7711

102&

4521
1022
4521
1037
4521
7410
4S2i1!
7001
4521
4505
5315
4511
7132
005&
7&50

5242
4512
4524
7771
USb

"" 1&
137&
1051
4500
1133
1055
3414
7410
i!014
201"
4515
5315
5214

03047

45U

03050
03051

3021
452C!

PAGE
FUNSS,

(100111

lIS IT FUN CAL.L. 1

,+3
QUVAC

INO
IYES, SAVE AC
ISAIiE TYPE

I

TYPE
QPUSH
TEMPi!
QPUSH
STPTR
QPUSH

I

QPOP

IGET ARG/55 COUNT

QPUSH
QEXPR
IUDFSS
QGETAI
I
CML RTR
TYPE!
CI.A
NOTSSO
QLOAOSS
I
QSAVAC
I

I INCREMENT IT
IGET NEXT ARG/55

AND
SNA

CI.A

JMP
JMS I
-I

TAO

JMS I
TAD

JMS I

TAD

JMS
SKP
SSLOOP, JMS
UC
JMS
JMS
JMP
JMS
CLio
AND
SNA
JMP
JMS
JMS
-1
TAD
JMS
TAD
TAD
JMS
TAO
TAD
DCA
SKP
NOTSSD, ISI

I

I

I
I
I

lSI

JMS I
JMP
JMP
JMS I
~CA

JMS I

TYPE 1
QMODSET
(AFLOA
SYM6L.l
QOUTWRO
Q400
MODE
OSTACK
OSTACK
OSTACI<
QCOMARP
BADFSS
SSLOOP
QPOP
TEMP
QPOP

IANO SYMBOL NUMbER
lAND SYM80L TABI.E PTR

lIS THIS ARG(SS) AN AR!U'f
ICHECK THE TYPE
INOT AN ARRAY REFERENCE
ILOAD THE SS REGS
ISAVE AC IF NEEDED
ISET THE MODE
ILOAO THIS ARG/SS
15ET THE IN-AC BIT
IwE JUST CALLED MOOSET
ICHANGE THIS STACK ENTRy
IFIX UP OSTACK
ILOOK FOR , OR )
INEITHER IS HAD
I, MEANS MORE ARGS/SS
IGET ii OF ARG/SS
IG~T ARG/SS COUNT
IRtSTORE S.T. AOOR

~EF

?

PAL.S-Va

IOS/8 SASIC COMPIL.ER

1&92
1&CJ3
1&q4
1&q5
1&q&

1691
l&qe
16q9

1100
1701
1102
1703
1704
1105

110&
1107
1708

17!1lq
1710
1111
1112
1113
1714
1715
171&
1117
1'718
171q

1720
1'7ii!1
1122
1123
17ii!4
1125
172&
1121
1128
11ii!9
17321
1731
1132
1133
1734
1735
173&
1131
1738
1739
114121
171.11
1142
111.13
1144
1745
174&

•

03052
01053
03054
03055
03056
03057

3"-131
452C
3027
4522
3026

030&0

0311
1UIil
5775'
1021
11li!

03061
03062
030&3
030U
03065
030&&
03067
03070
03071
03072
03013
03014
03075
03076
03071
03100
03101
03102
03103
03104
1113105
0310&
03107
1213110
03111
03112
03113
03111.1
1213115
121311&
1213117
03120
01121
03122
1213123
1213124
rIl31i!5
0312&
03121
03130
03131
03132
03133
03134
03135
121313&
1213137
03140

102&

53a'"

&201
1026
U21
4523
112127
452.5
4524

NOTNEw,

NOOK,
ONSTAK,

BAOFSS,

BAOEXP,

45U

312130
54~1

1&54

DCA

TYPE

TAO

TYPE

AND

7713
577.1'

137 i!
1015
3015
41.11.5
2323
4522
7&40
5322
4S2ii!
3021

STPTR
QPOP
SYMBOl.
QPOP

PAGE 2,S-1

IGET tHoCK THE SYMtlOI. •
IGET BACK THE TYPI;
lIS IT AN ARRAY OR FUN REF' ?

( 1000

!IA CI.A

701i!

3022
6211
1437
0374
7440
530111
1022
1437
3437
5304
1041
U22
7U0

DCA
JMS I
DCA
JMS I

10/30172

WTAS,

JMP
DOCA!..L. IFUNCTION REFERENCE
TEMP
IMOVE SS COUNT
TAO
IINTO THE CORRECT
CLL RTR
RTR
IFIEI.D
lAND SAVE IT
TEMP2
DCA
CDF
10
TAO I
IANY PREV REFERENCE ?
STPTR
AND
(3000
SZA
JMP
NOTNEW IYES, GO CHECK NUMBERS
IIF NONE, PUT IN NUMBER
TAO
TEMP2
STPTR
TAO I
DCA I
STPTR
Jf'lP
NOOK
ITMATS AI.L.
ICOf'lPARE NUMBER OF 55
CIA
IWITH ANY PREVIOUS
TAO
TEMPi!
SZA CL.A
JMP
BADFS5+3/THEY DON~T MATCH
COF
TAO
IPUT TYPE
TYPE
TAO
TEMP
lAND OXM COUNT
QPUSHO IONTO ARGUMENT STACK
Jt-1S I
SYM80L.
TAD
JMS I
QPUSHO lAND 5Yf'lBOL NUMBER
JMS I
QSAVAC ISAVE FIRST 55 IF LEFT IN AC
.. 5
JMP
OPR8R
IGO GET AN OP~RATOR
TAD
IPURGE STACK JUNK
(" 4
TAD
STACK
DCA
STACK
QERM5G IPUT ERROR MESSAGE
JMS I
2323
QPOP
Jt-1S I
IL.OOK FOR STACK MARl<
SZA CL.A
JMP
BAOEXP INOT YET
QPOP
JMS I
IRE TURN ADDR
DCA
TEMP
QPOP
JMS I
ISS L.OAD SWITCH
~CA
L.EFT
JMP 1
TEMP
ITAKE ERROR EXIT
-1241-101,-102,-50

7617

7&7&
7730
1030
7710

NOTVAR, TAD
L.EFT
SPA tL.A
JMP
MISARG
5771 '

IL.EFT SIDE ?
IYES, NO I. ITE~AL.S LEGAL

•

•

•

105/8 BASIC

1747
1748
174q

P'IlI
1751
1752
17'3
1754
1755
1756
1757
1758
175q

1760
17&1
1762
1763
1764
17&5

03141
0l14el
03141
03144
03145
0314&
03147
03150
03151
03152
03153
03154
03155
03156
1/13157
0316lll

03U1
0UU
03IU

COMPII.E~

PAL8"Va

4Self»
JMS I
5350
JMP
JMS I
4511
25&2
LITRL
7775
-3
4770'
JMS
5307
JMP
45i!7 NOTNUH, JHS I
577P
JMP
1134
TAO
7001
lAC
7170
CLL eML
3360
DCA
4517
JMS I
2564
SI.ITRL
1/1000
I/J
47&7'
JMS
7130
eLL. CHL.
5307
JMP

10/30/72

•

PAGE 25"2

GlNUM8ER ILOOK FOR LITERAL
NOTNUM INOT A NUMBER
CilLUKUP2 IS~ARCM LITERAL TABLE
NEWVAR
ONSTAK
QSTRING
MlSARG
WORD1

IIF NEW, GIVE IT NUMB~R
IGO PUT IT ONTO T"E STACK
ILOOK FOR STRING LITERAL
INO, MISSING ARG
IGET -NUM8ER WORDS .. 1

CMA RAR
,.3
IFOR LOOKUP
QLUKUP2 ILOOK UP LITERAL
NWSVAR
UR
ONSTAK

IIf NEW, GIVE IT NUMBER
15fT TVPE BIT FOR STRING
IPUT INFO ONTO STACK

•

PAL.8-ya

105/8 BASIC COMPILEH

17&~

1170

1711
1772
1713
1714
1715
17"

1777

1178
17n
1780
1781
17Bi!

1783

031&7
1/13170
03171
03172
UI73
03174
03175
031H
UIH

42n
4221
i75i!
7774
2&63
3000
320'"
U40

03i00
0lillJ1
03i02
U203
lIlli04
03205
0320.

1030

1184
1785
178&
1787
1788
1789
17~0

1791
1792
1793
1794
17~5

179&
1797
1798
1199
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806

1807
181118
1811'9
1810
1811

UU

1813
1814
1815

1816
1817

1818
1819
1820

PAGE

au

I EXPRESSION ANAL YZE~ (HANDLE FUNCTlON CALLS)

17.&
1761
1768

10/30172

•

01201

03210
UiHI
03212
032U
03214
1113215
rn2 1&
niH1

03220
01221
fIl3222
03223
U224
03225
03226
03221
f/J]230

1000

PAGE
DOCAL.L, TAD
SMA CI.A
7700
JMS
4210
SKP
7411/1
JMP
5771'
JMS I
4473
0622
0Uf!
JMP
571&'
0000 OUTCAI., 0
320~

1111 21
3336
4524
7775

133&
3134
4511
25H)
7171
5&10
1021
1021
7&40
5U0
4520
407fil

03i31

1'110

03232
03233
03234
03235
0323&
03237
03240
03241
03242
0l24l
03244
03245
0324&
03247
03250
03251
03252

6201
3021
7ln
005&
1021

71U
5U0
7l3i
0021
7U0
5253
105&
447&
1150
0021
1l1~

45013

TAO
DCA
JMS I
-3
TAD
PCA
JMS I
f'UNCTN
-1
JMP I

TAO
TAO

L.EFT
OUTCAL.
OPR8R
QERMSG
BADEleP
SYMBOL
FUNNUM
QUVAC

I

IGENERATE FUN CAI.L.r TYPE,
ISVMBOL AND TEMP ARE lNPUTS
ISAYE FUNCTION NUMBER AHOUNO SAYAC
ISAYE SECOND FROM TOP

FUNNUM ISETUP FOR FINDING FUNCTION
IINFO SLOCK
WORDI
QL.UKUP2 ION THE FUNCTION L.IST
OUT CAL
SYMBOL.
TEMP

SZA CL.A
JMP I
OUTCAL
QL.OAD
KOYARG, JMS I
SETFL,O
JMS

TAD

lIS THIS I.~FT SIDE ?
IIF YES, FUN ILL.EGAL,
IGENERATE CALI.
ISKIP IF ERROR
IGO LOOK FO~ OP~RATO~
18AO FUNCTION ~EFERENCE

)(10

CDF
DCA
TEMP
CI.L CMI. RAR
AND
TYPE!
TEMP
UD
SPA CL.A
CUTtAI.
JMP I
CI.L. CMI. RTR
TEMP
AND
SZA CL.A
JMP
OKINAt
TAO
TYPE!
QMODSET
JMS I
CLio eMA HAR
AND
TEMP
TAD
(FSTA
QOUTWRO
JMS I

IUNDEFINED FUNCTION
ICHECK NUMBER OF ARGS

IGET TOP OF STACK INTO At
IGET FIEL.D OF FORMAL..PARA~S
IGET FIRST ONE
ICOMPARE TYPE OF ARG
IWITH THAT OF FORMAL.

PARAM~TER

ITHEY MUST MATCH
I (THEV DON-"
ISHOUL.D wE I.EAYE IT IN THE AC ?
/yES, SAVES AN INSTRUCTION
ISET MODE
IAPPROPRIATEL.Y
13117

IGET SVM NUMBER
ISTORE VALUE IN FORM PARAM

•

•

•

IOS/8 BASIC COMPIL.ER

lSi! 1
lUi!
lU3
18Z4
lU5
tU6
1827
1828
1829
U10
1831
1812
un
U]4

1115

1836
U37

1838
1839
184111
1841
1842
1843

1844

1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
185]
1854
U55
1856
1851
U58
1859
18ft0
1861
lI6i!
1863
1864
1865
Uft6
18U
1868
1869
181111
1871
181i
1873

1814
1815

03253
03254
03il55
03256
03257
0326111
032&1

03iU
03i!U
IIJ]i!U
0Ji65
1IJJ266
1/J]2&1

1IJ]i!70
03271
1IJ]i!72
03273
03274
03275

1IJ]216
03217
0110111
1113301
03302
1/13303
1/13304
033es
03]1116
033e7
0]]10
IUl1l
03]U
03]13

0n14
11Il] 15
U]l6

03311
011i!0
0l3il
11I33i!2
033i!]
U3i!4
0Ui!5
n12ft
03321
n3l0
n331
n332
03311
033]4
03335
03336
03337
1113340

2027
5227
411170
1410

3051:1
6i!ll'll
1I/J21:1
1I/J56
17 lid
56U
4476
1134
7500
S3U
221111
4500
113J
1056
3414
3414
7130
005b

3055
5610
453il

1I/J 71
0374
7101313
4500
1010

PALS-V8
OICINAt, lSZ
JMP
JMS
TAO I
DCA
CDF

HO
TAO

TAO

FSUBS,

1315
SUo

111000

Tau

30ftl

lIS TYPE OF FUNtTION
ISAME AS TYPE OF tALL

TYPE1

III

TAD

TAO

JMS I
TAO
JMP I

IGET TYPE OF FUNCTION

TYPE
TYPEl

I
1

JMS I
JMP
JMS I

IMORE ARGS 1

2~·1

I(ITS RESULT THAT IS)

OSTAtlC
OSTAtK
CML RAR
TYPEl
MODE
I
OUTeAL.
QNOREGS
I
TAD
L.UFL.D
AND
(7111
CL.L. RTL.
HD
(JSUB
JMS I
QOUTWRD
TAD
XU
lAC
JMP
FINCAL.

DCA
DCA
eLL.
AND
DCA
JMP
CALLUF, JMS

7700
SJoI' eLA
JMP I
5714
44U SADFOR, JMS I
06U
aU0
5510
JMP I
011100 FSUB2, 0
4314
JMS
471i'
JMS
U27
TAD

4500
U21

UIII

•

PAGE

TYPEl

SPA CLA
JMP I
CUTtAL
QMODSET
JMS I
TAD
WORD1
SMA
JMP
CALL.UF
FINeAL., lSI
OUTCAL.
JMS I
QOUTWRD
Q400
UD

1001

5271
11101/10
4505
53i!3
45U
US6

SYMBOL
MOVARIi
SETFLD

10/30172

INO, ERROR
IAL.L CAL.LS IN N MODE
ICHECK FOR USER FUNtTION
IYES, DO SPECIAL CALL
IFIX RETURN
10UTPUT CODE
ISfT TOP OF STACK
ITO AC
ISYMBOL NUMBER IS MEANINGLESS
I INTERPRETER MODE SAME
lAS FUNCTION TYPE
ION RETURN
IFORGET REGS 0'" USER FUNC
IOUTPUT JSUB
IWITH POINTER TO
IDOUBLE WORD
IVALUE OF LOCATION
ICOUNTER FOR THE
ISTART OF THE
IUSER "O£'"II11EO FUNC

IFOR SUBROUTINE '1
IGET AN E~PRESSION

QEXPR
BADFOR
tilL.OAD
TYPES

IL.OAD VALUE
IMUST BE NUMERIC

FSUst
QERJoISG

10K
18AO FOR LOOP PARAJoIETERS

QREMARI<
FSUB1
GENTMP
SYM80L.
(FSTA
QOUTWRD
SYMBOL.
FSUB2

FUNNUM,
NOREGS, 0
eL.A lAC
DCA
IFNREG

IFOR SUBROUTINE '2
IGET EXPR ANO L.OAD IT
IMAKE A TEMP FO~ IT
ISTORE EXPR IN TEMP
IRE TURN SL.OT .,
IFORGET REGISTOHS
IFILE NUMBER REG

•

PAL.S-VB

IOS/8 BASIC COMP I1.EM
1816

1

1817

I
I
I

1818
18'79

1881
18sa

un

!/l3341
U34c
03343
!/l3344

1884
1815

03346

188!/!

t81&

03345
03347

•

573E»

4474 CLOSE,
7201
4171 '
1370

4511HII
551117

CMA
DCA
CMA
DCA
JMP
JMS
CLA
JMS
TAD
JMS
JMP

10/30/72

PAGE 24-2

ISUBSCRIPT REG #1
SSREGl
I
I

lAC
I
I

SSREGc
NOREGS
QL.ODSN

ISU8SCRIPT HEG '2

lOUT PUT 5TMT NUMBER
INO COL.ON NEEDED AFTER FILE NUM
IGET FlU NUM
GETFN
eCL.OIEF IOUTPUT CLOSE
QOUTWRD
QNEwl.IN

•

•

•

IOS/8 BASIC
1881
1888

I

1213310

1434

1889
18 9 0

03311

iH 11
42n

1892

1893

03314
03315

1894
1895

033Ht

G'l070
2400
3Ui!

1213311

l.U]

03400
03401
03402
UU3
03404
03405
03406

00210

1891

189f)
1897

1898
1899
1900
19211
1902
190]
1904
1905
191216

1901
1908
1909
1910

1911
1912
1913
1914

1'HS
1916
1911
1918
1919
19i0
1921
1922
1923
1924
1925

03312
03313

340111

03401
03410

03411
03412
0]413
031U4

03415
0341&
03411
03420
03421
03422

03423
03424
03425
0342&

03421

3010
11.11 ra
1540
5314
3026
1317
3353
14lfil

3354

14Ul

335&
102&
4416
1144

1014
3014
1011,j
3010
11.110

03430

031&

3021
1357

1213433

013l
7&40

1921
1928

1U437

1929
1930
1931

03441
03442

03440

PAGE
OUTOPR, 0
DCA
)(10
TAD I
XU
SMA SZA
JMP
SPCUL.
DCA
TYPE
TAO
(XLOAD
DCA
CASEMM
TAD I
)(10
DCA
CASEMA
TAD I
)(l0
DCA
CASEAM
TAO
TYPE
JMS I
GMOOSET
CL.L. CMA lUI.
TAD
OSTACK
DCA
OSTACK
TAO

DCA
TAD I
DCA
TAO I
DCA

3351
1410
33&0
1357

03431
03432

CODE GENERATOR

TAO

AND
DCA

•

•

PAGE 2S

5256
113i1!
0351

1650
5245
4SiC

2355
235&

1U445

4311

03446

105&
0133

ISZ
JMS
TAD
AND

1&40

SZA CL.A

1938
1939

03452

1940
1941

03453

1755
13&1/1

03454

4500

53121&

MM,

IGET THE SECOND OPERAND

IBY BACKING UP THE STACK
ITYPE

)(10

SYMBI.2
TYPE2

MAC
CMI. RTR
TYPE2
CL.A
AeDK
I
GL.OADSS
CASEMM
CASEAM
GETA1
TYPE 1

01443

03447
03450
03451

IENTER CORRECT MODE

ISYMBOL. NUMBER
ISS COUNT
ILOOK AT OPERAND 2

QU0

03444

A20K,

ITREAT AS SPECIAL CASE
IITS THE TYPE AL.LOWANCE
IGET SKEL. AODRS
IFOR THE THREE CASES

TYPEr?

CL.A

1932

JSZ

)(10

10UTPUT CODE FO~ OPERATOR
ISAVE POINTER TO SK~I.ETON
IGET CONTHOL. WORO

(3

TAO

AND
SZA
JMP
CI.L..
AND
SNA
JMP
JMS

OSTACK
)(10

TEMP
TYPE2

193]
1934
1935
1936
1931

10130/72

500111

03434
03435
0343fl

1926

PAL8~V8

COMPI~ER

JMP
TAD I
TAO
JMS 1

IMUST BE CASE M,AC
IITS IN MEMORY, IS IT

SS~l)

INO, ITS SCALAR
IL.OAO NECESSARY SS REGS
IFIXUP THE SKELETON POINTERS

IGET STUF FOR ARGl
IL.OOK AT IT

QI,j00

AeM
IITS CASE Ae,M
CASEMM IITS CASE M,M LOAD OPERAND 2
5YMBI.2
QOUTWRD

PALS-V8

IOS/8 BASIC COMPII.ER
1942
1943
1944

1945
194&
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
19511
1951
1958
1959
19110
19&1
19&2
1963
19&4
1965

03455
0345&
0]457
034&0
1/134&1
034&2
1/13463
034&4
1/134&5

19&6

1CUI 7
19U
1969
1910
1971
1972
1973
1971
1975
19711
1917
1918

1979

198121
1981
1982
1983
1981.1
1985
1986
1981
1988
1989
199121
1991
1992
1993
1991.1
1995
1996

•

0]4bb

034&1
03470
U871
03872
03413
IU474
1213475
034111
03477
03500
03501
03502
03503
03511J1
03505
121350&
03507
03510
03511
0351il!
03513
03514
03515
1IJ351 "
1213517
03520
rIll521
03522
03523
rIll524
U525
035211
1213527
0351r1l
03531
03532
03533
03534
03535
121353"
03531
0354121
03541
0351.12
03543

74U
4311
lUi!

11105&
7&50
5265
4512
2354
1754
1057
451110
7130
005&
1357
7711/l
5311
1111 2&
1056
nUl
5311
1133
11112&
3411.1
3414
5&r1l111
17511
13"V'
52ft1

4413
1524
5600
1410
3021
54i!l
12101210
1141.1
101 "
3014
Ut4
3Ul
11.111
305b
1411
312151
1056
12137&
3I1J 21

5711
4524
1775
4520
311J2b
3351
137~

52&7

SI(P
GETA1
JMS
CL.L. CML. RTR
AND
TVPE1
SNA CL,A
Al01(
JIIlP
(ilL,OADSS
JIIlS I
CASEMA
lSI
CASEMA
TAD I
Al0K,
SVMBL.l
TAO
(ilOUTWRO
TVPCHK, JMS I
CL.L. CML, RAR
AND
TYPEl
TVPE2
TAD
SPA CL.A
MIXED
JMP
TAO
TVPE
TAD
TVPE1
SPA CL.A
JMP
MIXED
Q40r1l
TAD
TVPE
TAO
OSTACK
DCA I
OSrACI(
DCA I
JMP I
OUTOPR
CASEAM
TAD I
ACM,
SVMBL,2
TAD
JMP
TVPCHK
QERMSG
MIXED, JMS I
1521.1
JMP I
OUTOPrc
XU
SPCIAL., TAO I
TEMP
DCA
JMP I
TEMP
GE TA1 , 121
CL.L C/IIA RAL.
OSTACK
TAD
DCA
OSTACK
OSTACk
TAD
DCA
Xll
)(11
TAD I
TYPE1
DCA
TAD I
x11
DCA
SVMSL.1
TYPEl
TAD
AND
(3
DCA
TEMP
JMP I
GETAl
QSAVAC
UMRTIIIE, JM8 I
-3
QI,.OAO
JM8 I
TYPE
DCA
DCA
TYPE2
TAD
CFNEG
TYPCHI<
JMP

MAC,

10/30172

PAGE 25-1

IGET STUF FRO ARGI
lIS IT 5S'0 .,

INO, ITS SCAL.AR
IL.OAD THE 55 ~EGS
ISUMP SKEL.ETON AODR
IGET CORRECT INSTRUCTION
IPL.US SYMBOL. NUMBER
IOUTPUT IT
lTV PES OF OPERAND5 MUST MATCH

/THEY DON'T
/TYPE OF OPERATOR
IMUST MATCH
/THAT OF OPERANDS
ITHEV DONQ
IGEfliERATE STACK ENTRY
/THIS IS SAFE
IITS CASE AC,M
IGEN OPERATION FOR OPERANO
IGO FIIIII5H IT UP
IMIXEO TYPES

~

IGET AOOR OF SPECIAL. RTNE
I(PL.US 1 FROM THE TYPE \liORD)
IHANDL.E SPECIAL CASE
IGET STUFF FOR ARG 1
ItUCK UP STACK

IGET TYPE1
IGET SVM8L.l
IGET 88 COUNT

ISAVE CURRENT AC IF NEEDED
IGET ARG IN AC
ITVPE MUST SE NUMERIC
100 NEGATE

•

•

•

IOS/8

1991
1998
1999
201210
2B01
2002
2003
201114
21/11115
201/16
2007
2008
211109
ZUlli

211111

21112
2013
2014
2015

211116

BASIC COMPtLEM
03544
03545
1113546
03547
03550
03551
03552
03553
03554
U555
U5S6
1/13557
1/13560
03561
035fti!
U5U
03564

03565
IIlSU
IIlSft7

302&
7U&
311Ji! 1
137"
3027
4773'
5311
5600
01110111
000(1)
1/1000
1/100111
000111
4474

441'

un
1371
U70

451110
55117

PALS-va

10/310172

•

PAGE as-2

EXPRTN, DCA
TYPE
ISET FUNC TYPE
IS~T NUMBER OF ARGS
CI.L CMI. ~TL
DCA
TEMP
TAO
(FUNC1+&0
DCA
SYMBOL. IEXP2
JMS
OUTCA!. lOUT PUT FUNC TI ON CAL.L.
JMP
MIXED
IERROR
JMP I
OUTOPH IDONE
CASEMA, III
CASEMM, IIJ
CASUM,

e

TYPE-i!, 0
SYMBI.2, 0
RETURN, JMS I
JMS I

TAD

RANDOM, TAD
STOPX, TAD
JMS I
JMP t

Q!.OD5N IOUTPUT 5TMT NUM LOAD
QMODSET IALWAVS RETURN IN N MODE
(RET-RNOO
(RNDO-STOP
(STOP
IRETURN, RANDOMIZ~, OR STOP
QOUTWRD
QNEwLIN

•

PAL.8 .. V8

105/8 BASIC COMPIL.EI'

211117
2018
2019
2020
2021
211122
2111i!3
2024
2025

usn

0351'1

03515

U0J

usn
03516

03577

2UII

20Z1
2028
2029
i!030
2Ui
203Z
20ll
2U4

2055

2036
2111lT
2038
2039
2041/1
Z041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
20'51
2052

03UIII

03601
03&1112
0361113

0lU4
036l1li5
U1I0t!
031107
03&10
U6U
03U2

•

011103
0HIIl
3f100
I!I 0111 0
451112
5U18
1371
7500
5214
13111

0lU0

75U
5i14
0315
2i!00
5600
45ZS
5U0
00011l
4502
5U'
1314
711/l1ll
1313
7420
5230
2iU&
5rtt&
4525

03631

SUo

nU3

UU4
031115
UU6
031117
UU0
031121
UU2
03&23
03&24

031125
0l&i!1I

03627

PAGE 2b

I LETTER AND DIGIT SCANIIIERS

7U1
7760
11&3
3210
741t!

03571
03572

10130172

PAGE
LETTER, 21
JMS I
JMP I

ISKIP ON L.ETTt:R

TAD

QGETC
L.ETTER
("133

TAD

NOLETR
(131-100/MUST BE .GT. lii)0

SMA
JMP
SPA
JMP
AND

NOL.ETR
(71

ISZ

JMP
NOL.ETR, JMS
JMP
DIGIT, 0
JMS
JMP
TAD
07100, CL.L.
TolD

I
I
I
I
I

S/lli.

JMP

lSZ

JMP I
NODIGT, JMS I
JMP I

L.E TTER
L.ETTER
QBACl(l
L.E TTER
QGETC
DIGIT
( .. 72
(72-&0
NOOIGT
OIGIT
DIGIT
QBACKl
DIGIT

INO LETTER
IMUST BE .L.T, 133

IRf.STORE & BITS
IBUMP RETURN AOOR
IPUT CMAR BACK
ISKIP ON DIGIT
INO DIGIT
IMUST BE .L.T. 72
I(USED AS L.ITERAL. BY "TTY")
IMUST BE .GE. &0
INOPE
IRETURN DIGIT MINUS &0
IPUT IT BACK

•

•

I
PALS-Va

105/8 BASIC COMPIL.ER

20S3
2054
2055
2056
2057
2058
211159
2111610
2061

uu

20U
2064
20615
2066
2067
2068

ze ..
2070
2071
Z1!172

2BU
2I/J74

2BTS
211176
2077
2078
2019
2080
2081
2U2

zeal
211184

21/185
2086

2U1
2088
2089
2090
2091
2092
211193
211194
211195
2096
2097
211198
2099
2100

2101
2102
2103
2104
2105

aut.
2107

0lUi
n61 3 3
111361 34
fill 6 35
03&36
1113637
nU0
n641
1113642
n643
1/13644
U645
05&46
UU7
03650

03651
anSi!

03U3
1IJl654
1Dl6l55
03656
nU7
1IJl660
03661
0366l

03663
03664
03665
03666
GIlU7
1/1367111
03671
!IIl67i!
1113613
!IIl674
03615
1/13676
036171
03700
1/I37U
0370i!
03703

03704
03705

037 Be.
11131141
1431l1i1
01111
03712
l1131t3
1/JJ714

0000

3021
4531
SUi
3135
1135
7104
U7i
UTi

223e!
1371
3022
3134
4531
5271
3136
1371
3U7
1U5
7104
3135
1134
7004

3134
iH37
5254
1135
1116
3135

2Ui!
5247
4511
IIIlIIlIIrD

7176
531'

7U~

01i121
GlUI

7640
5325
10U

31112i!
40hl
111121

1027

3422
6201
UTi

0370
110'

3021

03115

SUI!!

03716
1113717

4010
1111 i! 1

I STATEMENT
SNUM,
0
DCA
JMS
JMP
DCA
TAD
CL.L
TAD
DCA

lSZ

TAD
DCA
DCA
SNLOOP, JMS
JMP
~CA

SHIFT,

•

PAGE

a7

NUMBER GETTtR
IGET A STATEMENT NUMBER
ISAVE DEFINED SwITCH
TEMP
QOIGIT IGET FIRST DIGIT
I
INO STATEMENT NUMBER
SNUM
I
ITHIS WILL BE THE BUCKET
WORDi
WORD2
/TWO WORDS PER BUCKt:T
RAL.
(SNUMS
BUCKET
10K, ITS A STMT NUMBER
SNUM
(e4
IFIVE DIGITS MAX
TEMPi
ICLEAR TOP WORD
WORDt
QDIGIT IGET NUT DIGIT
I
lEND OF NUMBER
GOTSN
ISAVE IT
WORDl
(e4
ISET SHIFT COUNT
ACO
ISHIFT LEFT ONE BIT
WORD2
RAI.
WORD2
WORD1

TAD
DCA
TAD
CLL.
DCA
TAD
fUL
DCA
lSZ
J14P
TAD
TAD
DCA
ISZ
JMP
JMS I

GOTSN,
BUCKET, III
.. 2
JMP
CLio
AND
AND
alA
JMP
TAD
DCA
JMS
TAD
TAO
DCA
FINSN, COF
TAD
AND
CLL.
DCA
JMP
NEwSN, JMS
TAD

10/30172

CMICLl

wORD1
ACO
SMIFT
WORD2
WORD3
WORD2
TEMPi!
SNLOOP
QLUKUP2
NEWSN
lUff

SVMBO,TEMP
MOI-ASL
)(10

TEMP2
SET~LD

I

TtMP
SYMBOL
TEMPi!

I

IPUT IN NEW DIGIT
ISUMP DIGIT COUNT
IFIND STMT NUM8ER
IITS A NEW STMT NUM
ICHECK FOR MUL TIPLV DEFINED

IYES, IT 15
IGET ADDR OF LABEL. VALUE
IGET TO FIELD OF ENTRY
lOR IN THESE BITS

LUFLD

IGET FIELD BITS

TEMP
SNUM
SETFLD
TEMP

IINTO A CONVIENIENT
IPLACE
IGET FIELD
IPUT IN 8ITS

( 7111

RTl

IBUMP SHIFT COUNTER

•

l$d.

PALs-va

105/8 BASIC COMPILER

2108
2109

2110
2111
21U

2113
2114
2115
2116
2117
2118

2119
2120
2121
2U2
2123

2124
cH&!5

2126
2121
2ua
2U9

2!10
2111

fill 7 20

31161

DCA I

03721
03722
nU3
03724
03125
0372&
03127
03730
03731
03132
1/13733
03134
03735
03736
03737
01740
03741

1016
302i
3416
5311D

TAO

03742

03743
03744
03145
057U
05741

un

1504
5632
00.HII

DCA
DCA I
JMP
,.,0I..A81., JMS I
1504

JMP I
TTY,

0373

NEXT
TE,.,P2
NEXT

FINSN
QERMSG
SNUM
(77

TAD

SPA

(-40

751i/J

ta2c

TAD
TAD

07100

1361
136ft

4340
51316
000111
7411/1
534e.
&041
5343
6046
72016
514IQ

JMS
JMP I
TTX,

(240
TTX

TTV

0

SKP
JMP
TSF
JMP

TLS
eLA
JMP I

PAGE 27-1

NEXT

0

AND

10/30172

.+4

ISAVE N3 ADOR
11 UTRA WORD

IMULTIPLY DEFINED
IL.ABEL
ICONVERT TO ASCII AND
ISIX BITS OIllLY
IWHAT SIDE OF FORTV ?

P~INT

ILOW SIDE
IHIGH SIDE
IPRINT CHAR
IRETURN
IPRINT CHAR 0111 TTY
I (CONTROL a ZEROES ,THIS WORD)
I(THUS KILLING ERROR REPORTING)

.-1
TTX

•

•

•

PAL.S-Va

10S/S BASIC COMPILEk
i!13i!
2113
2U4
2llS
2U"
2111
2118
2139
214111
2141
2142
2143
2144
2145

0]750

03151
0315a

03153
1U154
U755

111375.
"3751
037."
037"1
0l7U
037ft3

1U7U

4414
4505
5511/1
452111
U5 ft

17111111
4413
0616
13.5
4500
5507
30"~

U00

/ CHAIN PROCESSOR
QL.ODSN
CHAIN, JMS I
QElCPR
JMS 1
QREMARI<
JMP I
QLOAO
JMS I
TAD
TYPE1
SMA eLA
QERMSG
JHS I
!!lEtt"

lCIsuB,

CCHN
TAD
QOUTwRO
JMS I
QNEWL,lN
JMP I
FnUB, AI SUB

10/30172

•

PAGE 28

IOUTPUT STMT NUM8~R
IGET CHAIN STRING
IINTO SAC
/TYPE MUST BE STRING
lIT WASN'T
ICOK IF ERROR CODE IS NOP)
IOUTPUT CHAIN QPCODE

•

f
PAL,s-va

105/8 BASIC COMPIL.EH

214&
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
.HS4
2155
U5&
2157
i!l58
2159
21&0
iUU

un

2163
2U4
2U5
21&6
2161
21U
21&9
2170
2171
21U
2173
2174
2175
217&
2177
U78
2179
2180
U81
2182
2183
2184
2185
218&
2187
iB88
218~

21ge
i191
i19i
i!19;S
21q4
2195

219&
2191
2198

iHqq

•

2200

I

12137&5

037&6
12137U
01770
1/13711
1213772
1213773
03774
1213175
0377&
03777
041110111
04001
0401212
121411J03
0411J1/J4

0411105
1/141110&
I/I4I1J1/J 7
0412111/1
121412111
0412112
0412113
fll412114
0412115
1214016
04017
04020
0412121
0412122
0412123
0412124
0412125
04026
1114027
1214030
111412131
04032
04033

1/141/134
1214035
0403&
04037
04040
1214041
0404i!
0412143
04044
04045
121412146
04047
1214050
04051

PAGE aq

10/3~172

SEVE!UL, SHORT UTIL.ITY ROUTINES

7414
024111
77411J
QlIII7fIl

1774
253&!
12101c
170&

121017
01213.5
1&45
41210"
001210
1240
102fjl
311120

7240
11111 7
311117
5&00
12112100
21212"
521&
124kl
312121/1
561111
2210

1411

5611D
001210
1020
336S
1017
33&&
5&21
011100
136&
3017
1365
30216
5621

11100"
20irD
5i43
1240
311J20
563~

1411

1377
7450
S23fJ
137&
223~
563~

PAGE
0
CL.A CMA
NCHARS
TAD
DCA
NCHARS
eLA eMA
CHRPTR
TAD
OCA
CHRPTR
JMP I
SACKI
GETCWB, 121
NCHARS
ISZ
JftlP
.+4
CL.A CftlA
NCMARS
DCA
JMP I
GETCwS
GETCWB
lSZ
CHRPTR
TAO I
JMP I
GETCW"
SAVECP, 0
NCHARS
TAD
II/CSAVE
DCA
CHRPTR
TAD
DCA
CPSAVE
JMP I
SAVECP
RESTCP, 121
CPSAVE
TAO
CHRPTR
DCA
TAD
IIICSAVE
DC,A
NCHARS
JMP I
RESTCP
0
GETe,
IIICHARS
lSZ
JMP
.+4
CLA CMA
DC,A
NCHARS
JMP I
GETC
CHRPTR
TAD I
(-40
TAD
SNA
JMP
GETC+l
(40
TAD
Gf.TC
lSZ
JMP 1
GETC

8ACK1 ,

IBACK UP ONE CHAR

IGET A CHARACTER (PRESERVE BLANKS)

IRESET NCHARS
IGET THE CHAR
ISAVE CHAR POSITION

IRES TORE CHAR pos

IGET A

CHARACTE~

(IGNORING

~LANKS)

lIS IT A BLANK
!YES IGNORE IT

IF IX CHAR

•

•

•

105/8 BASIC

2201
2202
2203
221U
2205
U0&
i!i!07
2208
2209
2i! 1111
2211
22ti!
2213
2214
2215
2216
2211
22lS
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2212

1214052
04053
0.054
04055
0405&
04057
040&0
1/140& 1
040&2
040U
040&4
04065
04066
040U
04010
04071
0401f!
04013
04074
1/14075
04016
04077
04100
04101
04102
04103
04104
04105
214106
04107
04110

2233

041U
04113
04114
04115
0411&
04117
04U0
04121
04U2
04123
04124
04125
04126
041i!1
04130
04131
04132
04133
04134

2234
2235
2C!36
2231
2238
22]9
2240
2241
2242
2243
2244
2245
224&
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255

lUlU

04135

2141U
04131

041411l

PALS-Va

COMPl!.E~

0000
101 !oS
32&2
7i40
1015

3015
lU2
5&52

o1/11 WI

1415
U75
111115
7710
5&6i
44U
2004
540&
15000
3414
1374
1014
7711/1
561.5
5210
0001/1
4502
571a1!

un

7450
2302
7440
137i
745111
2302
1641/1
4525
5102
0021111
4511
U5E!
447&
105&

0133

1&40
5117
713i
005&
7&50
5]15
451i
1371
1310
U57
4500
5711

POP,

0

TAD
DCA
C!.A CMA
TAD
DCA
TAD I
JMP I
PUSH,
0
DCA I
TAO
TAO
SPA CLA
JMP I
STKOVR, JMS I
2004
JMP I
PUSHO, 0
DCA I
TAD
TAO

SPA
JMP
JMP
COMARP, 0
JMS
JMP
TAO
SNA

C!.A
I
I
I

ISZ

IU
TAO
INA

ISI

SU CLA

LOAD,

JMS
JMP
0
JMS
HD
JMS
TAD

AND

au

I
I
I
I

STACI(
PUSH
STACK
STACK
PUSH
POP

10/30172

•

PAIiE 29-1

IGET TOP OF STACK

IDEC~EMENT

STACK POINTER

IPUT AC ONTO STACK
STACIC
ISTORE
C-STACKA-STAKSZ+l
ICHEC~ FOR OVERFLOw
STACK
PUSH
IilEMMSG

10K,

RETURN

IABORT COMPILATION
IPUSH OPERAND STACK
OSTACK IPUSHIT
C-STACKO-STOKSZ+l
OSTACK ICHECK FOR STACK OVERFLOW
UBORT

PUSHO
STKOVR
IilGETC
COMARP
(-51

/TOO FULL
ISKIP ON COMA
IGET CHAR

O~

RITE PAREN

COMARP

IRITE PAREN, SKIP 2

(51-54

ICHECK FOR ,

COMARP

I, SKIP 1

IilBACKl
tOMARP

INEITHER PUT lUCK

ILOAD SAC OR FAC
QGET A1 IGET TOP OF STACK
TYPEl
ISET MODE
IilMODSET
T'fPEl
lIS IT IN THE AC?
1il400

CLA
JMP I
LOAD
IYUP
ISUBSCRIPTED ?
C!.!. CML RTR
AND
T'fPE 1
SNA C~A
JIIIP
,+3
INO
JMS I
Q!.OADSS IFILL SS REGS
TAD
(AFL.DA-FLOA
(FLOA
IARRAY OR SCALAR LOAD
TAD
TAO
SYMBLl IPLUS SYMBOL NUMBER
JMS I
IilOUTWRD
JMP I
~OAD

•••

PALS-va

IOS/8 BASIC COMPIL.ER
225&
2257
2258
2259
2260
22&1
22U
2263
2264

2265
22&&
li!"

22&8

2ln

2U0
2271
2272
227]
2274
2215
227&
2277

04141
04142
04143
04144
04145
0414&
04147
1114150
04151
04152
04153
1214154
04155
04156
04157
041611J
04161
04162
041ft]
04164
041&5
04166

•

10/30172

JNE,-147&

Ie>

5003

JNE'-1&7~

I>e

500i
020i
5002

JGE,-757&

1-"

JGE,-7675

/7--

JLE,-7574

/_e

JLU .. U75

/e_

0
JEIH-7500

/-

JGT,-7f1il0

I>

JL n-7400

Ie

5003
0302
0104

0103
5001
0104

5007
0303
0000
5r110ft

0300
500~

21200
500~

0400
00fala
00fU
0000

IFOPS,

PAGE

aq-a

0
NCSAVE,
CPSAVE, 0

"

•

•

•

PAL8-V8

IOS/8 SUIC COMPII.EN

2278
2279
228121
2281
2282
2283
2284
2285
228&
2287
2288
2289

2290
iZ91

2292
2293
2294
2295
229ft
2291
2298
229.
2300
UIU
2302
231213
23QJ4
2305
230ft
2301
2308
230IJ
2310

2311
2312
2313
i!314

2315
231&
2117
2318
2319
23U

2121
2322
2323
2324
~325

23Z"
2327

i!]i!8

i]i!9
2330
2331
2332

U'l/30172

•

•

PAGE 3f/!

I TEMP GENERATORS AND At SAilING ROUTINES

04170
04111
04172
04173
04114
04115
0411"
04171
04200
04201
042U
0420]
04204
04205
0420"
04201
lil4i10

04211
04212
04213
04214
04215
0Ail"
04217
04220
04221
04222
04223
04224
04225
0422"
04227
0Ai]0

04i!31
04232
04233
04234
04235
04ll"
04237
04240
04241
1/14242
04i4]
1/14244
04245
1/14 ii! 4"
04247
lil4i50
1/14251
0425~

04253
lil4i54

2000
4"40
1775
lH7
"U1
0U1
0040
77a11J

4200
00021
16414

P.GE
GENTMP, 0

SZA CL.A

JMP

SiB]

TAO

1033
2033

lSI
~CA

3134
4517
255"

JMS 1
TEMPS
-1
JMS
JMP 1

7717

422l
5600
1035
2035
3134
4517
25&0
1717
423&
S600
0000
10414
1377
312127
1027
40111)
341&

STRTMP, TAD

lSZ

DCA
JMS I
STEMPS
-I
JMS
JMP I
NEWVAR, 0

577'"

IZI000
1041
1377
3027
1027
341&
fli!1II1

&!041
5&3"
511&'
001/10 SAVAt,
1651
1014
2iSl

NEWVAR INEW ONE ON ME
GENTMP
STMPCT
STMPCT IBUMP COUNT
NAME1
QL.UIcOIGIT>?
INO, LOOK FOR FUN REF
IINCREMENT DIGIT
NAME2
ISTORE AS NAME2
QGETC
ILOOK FOR S [STRING)
GOTNAM+2/NOT THERE
TRVFU~

( .. 44

JMP
NOSTR~
INO S MEANS NO STRING
CLL CML RAR
ISET STRING BIT
TAD
TYPE
DCA
TYPE
JMS I
QGETC
ILOOK FOR ( (ARRAV)
JMP
GOTNA~+2/NAME FINI
TAD
( .. 44
IPRIME TME CHAR
NOSTRG, TAD
(44-50 ILOOK FOR ( [ARRAY)
SNA CLA
CLL CML RTR
IVES, SET ARRAV eIT
SNA
JMS I
Q8ACKl INO, BACKUP 1 CHAR
GOTNAM, TAD
TVPE
IMODIFY TVPE
DCA
TYPE
ISZ
GETNAM IBUMP RETURN
JMP I
GETNAM
TRVFUN, JMS I
QSAVECP ISAVE CHAR POSITION
TAO
NAMEl
IMOVE FIRST CHAR OVE~
eLL RTL
RTL
RTL
DCA
NAME2
JMS I
QLETTER ILOOK FOR SECOND LETTER
JMP
LFDOLR INONE THERE, LOOK FOR S
TAD
NAME2
ICOMBINE WITH FIRST LETTER
DCA
NAME2
JMS I
Q~ETTER ILOOK FOR THIRO LETTER
JMP
NOFNAM INOT A FUNCTION NAME
DCA
NAME3
IPUT INTO NAME
TAO
NAME2
115 IT A USER FUNCT 1
TAD
(-616
IFN

•

•

•

PAL.8-YB

IOS/8 BASIC COMPIL.ER

2907

05654

use

05655

5304

137"

2912
2913

056S6
15651
15660
05661
115662

2911

1!15663

29118
2909
2910
2911

2915
2916

2'17'

21'18

291'

29211

2921

2'22

1'13
2924

nn

2916
2921

2U8
2929
2911

UJl

2932

1156 ...
15665
15666
15661

nUll
15671
1567'2
1567)
15614
15615
15616
15617'
157111

1!T1l
0571112
0!1U
15714
15715

UU

14U

U5e

5Jli

1135
T6U
527'1

utili

1U.

1.. 0

Ule

14111
Jn1

un

3126
SiU

2U0

UU

52611
45114

!Sue
113.
52'13

SNA
JMP
TAD
DCA
f'UNSRC, TAD
aNA
JMP
TAD
au
JMP
TAD

CL.A

I

CL.A
I

10/30172

•

PAGE 38-1

USRFUN /YES
(FUNS-1 INO, CHECK VALIDITY OF NAME

xu
xu

IGET NEXT FUN NAME

NDf'NAfol
NAME2

lEND OF L.IST, INYALID NAME
ICOHPARE FIRST 2 CHARS

NDMATC

ITHEY DON'T MATCH
ICOMPARE lRD CHAR

)(10

N4M!)
TAD
au CI.A
NOMATC.1/DON'T MATCH
JMP
IGET FUNCTION CODE
xu
TAD I
SYMBOL. ISAYE IT AS SYM80L YALU
FUNOK, DCA
ISET FUNCTION BIT
TAD
(UIIH'
TYPE
DCA
JHP
L.'DOLR IL.OOK FOR QIJ Q(]
ISKIP THIRD CHAR
Xliii
NDMATe, lSZ
ISKIP f'UNCTION NUMBER
Xliii
ISZ
FUNSRC IKEEP I.ODKING
JMP
QRUTCP IRESTORE CMU POS
NOFNAM, JMa I
JMP
LFDOLR ILOOK FOR QS] Q(J
NAME]
IGENERATE f'UN NUMBER
USRFUN, TAD
f'UNDK
JMP

•

105/8 BASIC COMPILER

2933
2934
29]5
293&
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
294&
2U7
2948
2949
2CJ5111
2951
1952
Z953
2954
2955
295&
2957
2958
i!959
29&0
2961
29&2
29ft]
i!9U
2965
296&
2967
2968
2969
2910
2911
2972
2913
2974
2915
291&
2917
2.78
2919

•

0570&
05707
05710
05711
05712
05713
05714
05715
0571&
05717
0572111
05721
05722
05723
05724
1115 7i!: 5

0572&
05727
1115730
1IJ5731
057H
05733
05734
1IJ5735
1115136
1115737
215740
Ill!iUl

1115742
05143
05144
05145
0514&
05747
fIl51S0
05751
05152
05153
1115154
05755
1115756
05151
051&0
05761

05762
057&3

l1I0f/Jid

7200
&il01
11111&
7112
1I/JU
10U
4772'
1U&
4172'
230&
1350
4772'

l77i'

PAl.tI-V8
I EMROR MESSAGE
ERMSG, III
CLA
CO,
TAD I
CLL RTR
RTR
RlR
JMS
TAD I
JMS
ISZ
TAD
JMS
DCA
TAD
JMS

1053
4335
1054
4335
1371
4770'
1U7
4771/1'
5111J EI
1/11/11/10 PSN,
3135
114ft

3021
1135
1UEI
100&
3135
1135
701114
11136E1
7440
5355
177C! '
7&50
!U57
13&S

4712'
illl21

5341
5735
1000

&!i40

TAO

JMS
TAD
JMS
TAD
JMS
JMP I

10/30172

PAGE H

REPORTER
IPRINT ERIo/OR ME5SAGI:.
ERMSG

TTY
ERMSG

TTY

ERMSG
SPACE
TTY
TTY
LINEH
PSN
LINEL
PSN
C215
TTX
(?12
TTl(
ERMSG

1/1

DCA
wORDa
CLL eM. RTL
DCA
TEMP
PRNTSN, TAD
wORD2
CLL RTL
RTL
DCA
WORDa
TAD
WORDe?
IUL
AND
07
SPAtE, SU
JMP
NO ZERO
TAD
TTY
SNA CLA
JMP
LEAD0
NOZERO, TAO
(60
JMS
TTv
LEAOIIJ, ISZ
TEMP
JMP
PRNTSN
JfI1P I
PSN
XMUL,
FMPYI AFMPY

IGET CODE
IPRINT FIRST CHAR

IPRINT SECOND CHAR
IFIX RETURN AODR
IPRINT SPACE
IUSE TTY AS A SwITCH
IPRINT HIGH ORDER
/THEN LOW OHDER
ICLINE NUMBER NATCH I)
IPRINT CARRIAGE RETURN
IPRINT LINE FEED
IRE TURN
IPRINT 3 DIGITS DECIMAL
1 .. 3

IGET NEXT DIGIT
IINTO THE LOW ORDER
ITHREE BITS AND THE LINK
ISAVE SHIFTED NUM8ER
INO~ 00 LAST SHIFT
IONL v

FOU~

BITS

INOT A ZERO
IANY DIGITS YET 1
INO, ITS A LEADING ZERO
IMAKE IT ASC I I
IPRINT DIGIT
ISUMP COUNT
IMORE DIGIT (5)

•

•

•

IOS/8 BASIC

2981/1
2981
2912
2983

!9U
2985
2'"
2981
2"8
2919
299121

I

nT'S
151'.
nU7
as 77 II
nUl
15112
l51n
15114

2991

llU
1714
1U4

2n2
2993

lUll

1014

Z99.

2997
2"8
2999
llUl
1111
3012

lin

31111.
III!
3ee6
3017

]lIIe

31/119
:UtrIl
3111

31/112
3115
]1/114
31/1l!i
1116
]1/117
]1/118
11/119
]UI
lIU

31/122
]1123

311124
]US
3026
3127
3UI
3029
30!121
31]1

3U2

ftl/lBIII

0'116

IUI1
IUU
nUl
IftlU
Iftl13
Iftl14

'611115
IU1&
1/1"1111
IUZIIJ
I/IU21
I/IUU
Iun
IIIUZO
I/IU2S
1/1&026
1116027
1/1&1/131/1
.6031
1161/132
.61133
IU34
116135

lun

•• 137
1&,40
•• 1141
.ftI/IU

16143
IUU

IIU45
12161/146

.un

EXPONENT TABLE

. . 10

111577.
15111
.61/111
1611112
1/1&1/113
161114
161115

1013111/12

III1U
1/11817
Uti
374121
111215
3UII
UIIIII

05175

2'JU
2995

PALa-va

COMPII.ER

14.'
1111l1li

IJI/I011
eell
3UI

PAGl
PEUSL, 1114'241/111,1/11/11/11'1/11/11/11/1
1111,]11/11'1.1/11,1/111111

81110

11111

eel.

011.'2]42'111/1111'0111111

'U!

1133'2'&5,'121'111111

nil
111/1111
111111
2165

1121/1

1/1111
1/11/1"
21&111
6744
671111
IIUJ
2156
13.ft
UI1

I/IU5
3IU
U17
5121
,U2
2215
641'3
1U4

1/11&&,2161/1'&744,&111/1

1153'ZJ5&'1326'65111

11325']1/121,611117'512111

1.52'2235,6443,711 4

un

152]'252]'15.5,7135

1115
3245

3245,3431'6]20'2565

2523
1565

3431/1

un

as6S

•

PAGE 40

•

10S/S BASIC COMPILER
3013
3034
3035
3036
3037
3038

312139
3040
3041
3042
3043
31!lU
]045
30461
3047
3048
3049
3050

•

06050
06051
06052
06053
06054
06055
06056
0US7
0611160
06061
06062
0UU
060114
06065
06066
060U
0601111

2557
Has
2755
Hal
0356
772.
a7U
HU
0ni
764it

1557
77]2

0000
4000
4301
0000
43U

PALS-VS

10/30172

PAGE 41

/ OPERATOR UI:!l.E
OPR8RS, PLUS'-53

MINUS,-55
STAR,-52

Sl.ASH,-S7
UPAROw' .. 136
AMPSND,-46
0
SASIGN, 4000,lCSTOR

ASSIGN, 0, leSTOR

•

•

•

PAI.8-Ve

10S/I BAUC CO"'PIl.fR

3UI

]Ui

3153
]1114
3U5
11S6
JlS7

]n'

31S'
316e

s.,.,

,.61
Jl63
llU
Sl6!

31"
Jln
J16.
1169
]170

1171

lin
lin

llU
lIn
Jill 76
31171
lIn
311'
1111
]111

1112
311l
llU
JII!
31"
1117
111.
JIIII9
]11198
_ 311"
JI'2
JI95
]194

Je'S

31196
3197
3098
n9ff

3U8
JUI

3U2
3113

3104
3105

IU?'
lun
lun
1611114
1..15
1"76
eU17
"111
e6,1,
16111
161111]
e6111
1,,15
1611116
1"17

...6111
,u

un

1755
UII
1655

10/30112

FUNCTION NAME TABLE (INTERNAL FUNCTIONS)
-u iii ,-n, FUNC3
FUNS,

I

-un,-n,'UNCZ

1715

70S?

1654

nu
?aU
7471
77S6
U]1

-1'2II,-,6,FUNCl
-1311,-i2,FUNca+ZI

UU

-13,7,-21,FUNCS+20

U71

-1111,-a4,FUNca.41

775S
fl36

7714
l'lU ·1411
1611J USI
n ..
I1161U 1456
.6116 un
.. ,'7 7n4
16UI 151'
161iU un
"Ili 7761
1611l U71
.'124 U6l
86125 1111
.'U6 7536
1612T 57'1
lUll n55
nUl UP
nU2 51U
16U3 7114
'6UI 7616
16135 5113
16136 1111
16137 15]7
'6,111 5111
16141 7162
16142 nS6
1614] 5467
,6144
16,45 15.,.,
16146 5457
116147 77U)
16151 7616
1'151 5451
116152 77S.
1'153 7557
06154 5117
16155 7764
"156 7577

"U.

.,.,U

•

PAGE 42

-.511,-al,'UNC1+40
-'1,6,-24,'UNC'+111
-1.15,-S6"UNC2+'1
-1417,-IT,FUNC'.lal
-ZI17,-23"UNC2+111
-a216,-14,FUNCI+ZII
.2315,-17"UNca+121
-2]17'-16"UNCI.141
-ill1,-16,FUNC1+,61
-232l,-Z2,FUNCl+a20
-ZJZI,-22,FUNca+S40
-a6'1,-14,FUNca+16'

•

105/8 BASIC COMPII..ER

3Uft
3101
3108
3llllCJ
3110
3111
311i!
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3U0
31Z 1
3Ui
JUl
3124
JUS
3U6
3U1
3128
3129
3130

1131

3Ui!
3133
3134
3135

31U
3131
3138
31n
314111
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148

3149
315111
3151
3152
3153
]l'li4

3155
31SfI
31"7

•

0U57
IIIUftlll
IIIUtll
061U
fIIUU
0UU
0t11t1S
061&6
0U&7
06170
0ft 111
06tTl
0t111l
06114
06115
0617&
06117
0621210
06201
06202
0un
IIItl204
06205
0620&
0U01
06210
06iH 1
06212
06213
1116214
IIIfti15
062 1It
06211
1116i!20
IIIUiH
lllEi222
IIItl223
1116224
06225
1216226
06227
"623111
1116231
06232
IIIfti!]3
0&214

1216235

13623&
0&237
111624121
0&241
06242

535&

PAI.S-V8

10/30/72

PAGE "2-1

.2~22'.0J'FUNC2+220

7715

7&31
0000
1211111210
741~

111000
0000
1435
0000
0000
1455
121000
12121210
1415
0000
011100
.1515
0000
121000
1535
111000
000111
1555
0001:1
012100
1515

ENDFNS, 0,0,FUNC4

0,0,FUNC4+40
IlII0 I FUNC4+&11I
0,0,FUNC4+100
0,III,FUNC4+12111
0,0,FUNC4+140
0,0,FUNC4+1b0

0000

0,0,FUNC4+20111
0,0,FUNC4+2211l

flJ000

010,FUNC4+21.10

7655
121000
01111210
7615
0000
000'"
7115
0000
12112100
1735
00014

010,FUNC4H40

0000
7755
0000

0"" FIJNe 4+3M1!

001110

FUNCTIO~S

1II,0,FUNC4+2111

0000
7615
001110
0000
7&35
RII/J III 0

ISPACE FOR NEW

0J1UFUNC4+2U
010,FUNC4+300
0,0,FUNC4+320

ISIXTEEN OF THEM

1775

01111210

0

•

•

•

PALa-va

101,. BAUC COMPILER
USI
3159
U68

3161
Jl62
3163
3164
31'S
3166
316"
3161
116'

IU43

16iU
16245
1/16246
16147

lun

3115
U76
3177

Iun

:5174

un
un
JUI
31'1
3111

un
UU

311!
3U6
J1I7
3111
JlI9
31'1
31'1
31'2
U9]

3194
U"

S"6
319"
3191
3199
J2II11
Jill

nil

I62U
16263

IU ..

lUll
lun

lUI.

lun

IUI6
IIUI7

lUll
16111

16112
16313

lUI.
1'115

lIun

J287

IU2l
lUi!!
luaa

321111

3211
3212

IU2S
1/16326
16327
06331

-1116'-117,-12i,FOR

"6n
'661
76"
UI/II
uu

-116,-115'-131'-124,N!XTX

16n

UTi
7661
7655

lUll
1'112

-111,-1II1f.,%,

7672
i0IIJ1iI

16276
16277

16117
16121
IUil

321.
320'

2U]
7667

7UI
7U.
11171.
767&
7
.. '
1654

12113
J21A

3215
3206

un

16266
16267
1Il627IIJ
16171
16272
16273
16214

lun

-111'-116'-115'-116'-114,IFENO

766'

76U
1674

un

3171
stU

•

PAGE 43

7673

un

16151
16152

, KEYWORD LIST
KEYWRD, -114,-105'-IZ4'LET

"654
lISt 6

IUSI

11625.
116n5
116156
,"57
1162611
116161

U7IJ

7"4

10131172

21.'

IIIGOTD,

-11117'-117

IIITO,

-IU,-U 7IGOTO

" .. 1

-117,-117,-123'-125,-IIZ,GDIUB

76!i3

7676
iU·
"667
76U

..

",

7613
"654
11411
" .. 1
1656
1667
., .. 2
76!1.
11443
7..,.
7667
7663

-111'-116'-121i1'-125,-124,lNPUT

-121i1,-122'-111'-116'-124,PRINT

-114'-ll1,-115,DIM

BUI

767.
7..,'
7U.
7677
1431

-114'-111'-124'-111,OAT.

•

IOS/8 BASIC COMPIL.ER
3213
3214
3215
3216
1217
3218
3219
3220
3221
3222
322]
3i!24
3ias
3U6
3227
3228

nn
3230
3231
lU2

3i!13

3234
3235

nu

3237
3238
32n
3240
3a"l

n42

3243
3244
3245
3246
3247
3248
32n
3250
3251
3252
325]
3254
32'55
]l56
3257
3258
325~

3261Z1

32&1
32&2
3263
32641
12'5
3266
3261

06331 7U 4
0"332 7fI73
0fi1333 UU
0fi1334 1212/0
0&335 1Ui
111&336 7.. '
0&331 7.. 4
0&340 76n
0&341 252i!
1116342 1t15"
0&343 7&73
06344 7U7
0&345 7&74
0&346 152&
11111347 165&
0&35111 7&73
0&351 uu
0US2 0205
0U51 as"
IIIU54 U73
0U55 7655
0U5" 7654
0U57 U61
0UU 7ft 5"
III&3U 7&73
0UU 0542
0un 7"5&
063&4 7Ul
0U"5 7&54
0U"e. 7ftS]
0t1l&7 765"
0U70 7662
0Uh 35U
0"372 7&55
1116373 7654
0&314 ?EtU
0&315 Ult0
06]7& 3565
0&377 7656
0&41110 un
0",01 7Ui
0&402 1&74
0",03 1661
111",04 76U
0&41115 766 7
0&406 7Ue
06107 7613
06410 3564
0Ull 7&75
0&412 7&&4
06413 7&&1
I/IU14 hSS
0&415 7673

•

0&41&

0&411

334&!
76175

PAL.S-V8

10/50172

PAGE 43-1

-104,-105,-106'PEF

-10",-111'-114'-105,FIL.E

-122'-105'-101,-104,REAOX

-122,-105,-115,REMARK

-122'-10S'.121'·124'·111'·12a'~105'RESTOR

-122,-105'-124'-125,-122'-11",RETURN

-123'-124'-117'.120,STOPX

-122'-101'-11"'-104,-117'-115'·111,-132'-10S'RANDOM

-103,-l14'-117'-1i!3,-10S,CLOSE

-103,-110'-101,-111,-11o,CHAIN

•

•

•

losla
]I"
]I"

JUI

"71

!In

un
JilT.
un
U76
un

UTI
31"
JIll
JI'l

!ASIC

COMPII.ER

... 28
.UI!
.6021

76711
76n
7667

... 14

su.
uu

1674

'''31
.un

un

-115,-1Il,-,15'USEX

.,.n

-,.5'-.16,., •• ,END

... 31

7613

un
u ••

JIIS

.nu

u ..

-125,., •• ,-'.5'-116,UDEF

.UI!
.6016
.6027

JII!

Jail

10/30172

.un uu

.un 7U5
• .,14 un
.un U45
.UI.
.64n un

Jill

PALs-va

...., II.'
....1

16141

7674

•

•

PAGE 43-2

•

105/8 BUIC

3281
3288
3289
32CJ0
3291
3292
3295

3294
3295
329&
3291
3298
32CJ9
33210
331111
331112
]]03

3311J1.1
3305

33111&
331117
331118
331Z19
3310
3311
3312
3313
3314
3315
331&
3311
3318
331CJ
3320
3321
3322
3323
3324
33i5
n2b
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333

0UI.I3
IIlUU
0&41.15
0644&
0&441
06450
0&451
0U52
06453
0U54
0U55
0&45&
06457
064&0
IIIUU
0Uft2
0U63
064U
11164&5
IIIU66
06467
06470
IIIU71
06472
0U73
06474
0U75
0647&
06477
06500
065211
0&502
0&503
11165141.1
06505
0&50b
0&507
06510
06511
0651i!
06513
06514
1116515

11J11J11J0
011l11J1Il
1317

0000
324!
211J1.I~

7410
2044
70111111

2245
52U
1.1211
1274
3244
1371
3245
124J
6i!11

3644
fti!01
2244
564b
0000
4T7b
421kl
0000
0000
530i!
2275
2321b
SflTl
4473
1106

540ft
0000
0000
431J
1561

111.517
111&520

1.1313
6570
0000
4524
7117
1C!4f11
1014
311121

3334

06521

7132

3335
333b
3337

06522
0&523
0&524
I2Ib5i!5

04iH
1650
5331

065iHt

03&7
7104

3338
333~

334111
3341

•

06516

06521
0b530

PAL.S-V8

COMPIL.E~

14U

7I!J41

10/30112

PAGE 44

I OS-8 OUTPUT ROUTINE
OwTEMP, 0
OUPTR, OUBUF
OCDUNT, -401
OUTWRO, 0
IOUTPUT ~OUTINE
OCA
OwTEMP ISAVE WORD
lSI
L.OCTRL. IINCREMENT PSEUDO CODE
SKP
IL.OCATION COUNTER
L.OCTRI'! IBOTH HALVES
lSI
NOP
IIT'LL NEVER HAPPEN
OCOUNT ITEST FOR BUFFER FULL
ISI
JMP
NOWRIT ISTIL.L. SOME ROOM
JMS
OUDUMP IDUMP THE BUFFER
OUBL.OK-1/RESET BUFFER PARAMETERS
TAD
DCA
OUPTN
TAD
( -400
DCA
OCOUNT
OWTEMP IPUT WORD
NOItIRIT , TAD
CDF
10
DCA I
IlUPTR
IINTO BUFFER

CDF
ISI

JMP I
OUOUMP, III
JMS I
4210
OUBUF
OUBL.OK, 0
JMP

ISI
ISI

OUERR,

JMP 1
JMS I
1701)
JMP I
0

OUPTR
OUTWRO
(7ft07

DUERR
OUaL.oj(
OUSIZE
OUCUMP
QERMSG

!CABORT
OOEVH,
gUSlZE e 111
AMPRTN, JMS
COO15T
AMPSND+2
SCRT"", JMS
1.0D1ST
SCOMPR+l
LOD1ST, III
JMS I
QSAVAC
"1

CLA CMA

OSTACK
CCA
TEMP
eL.l CMl RTR
AND I
TEMP
SNA CLA
JMP
SKIP2
TAO I
TEMP
AND
SCOMP~
CLL. RAL
CIA

IMOVE POINTER
IDUMP OUT BUFFER
ICAL.L OUTPUT HANDL.ER

IINCREMENT BLOCK NUMBER
ICHECK FOR HOLE FULL
IOUTPUT FILE ERROR
IABORT COMPILATION
-:0'

II.OAD OPU
ICONC OP2S
IL.OAD OPU
ICOMP opas
IHANDLE ONE wAY INSTRUCTIONS
ISTORE ~ND ARG IF IN SAC
IGET TYPE OF 2ND ARG

TAO

lIS IT SUBSCRIPTED ?

INO, ENTRY IS ONLY 2 WORDS
IGET NUMBER OF OIMS
II.ITERAL. 3
IDOUBLE IT

•

•

•

IOS/8 BASIC COHPII.ER

nu

IIIlt531
IIIltSn

3S4!

IInJ4

lUi

uu

U4lt

un
:nn
:nn
nil

SUI
nil

un
]Jill
su,
snit
ns"
nil

un

JJItII

SUI

Inn

IIIn]5

Inu
Inn

11654111
1654,
16542

IU4J
IInu

Iun
IU ..

lun

un IKIP2,

J]54
1114
U,4
31114
U14

TAD
DCA
"HI I
CI.L CHI.
AND

S414
S414
U12
Ul4

DCA
DCA
TAD
DCA

5 Jilt

JM'

?lll
illS It
un

ISS4

IU!i!

l1U
5114'

IInss
I116SU

111110

nu
un
nu

IU"

uu
uu

JJ65

IUSf
IU6I

]3"

IUltl

1451

UU

un

n ..

un

11ft
3312

uu
nn

:nu
S111t

IU5'

165 Ita
116561
16'64

IIU.,
I n..
IUU
I116SU

16111
IIU7'i
Inn

c-z

TAD
DCA
TAD
TAD
DCA

SIIU
4UI

I""

,USI

PAl.a-Va

""
1755

U,5

1UI

4525

uu

5155
IIIU

UIllIt
411l1111l
US4
US4

TAO

liZ

I
I
I

I

TAO I

OP2SU
OSTACK
OPisn
OlTACK
onACK
UI

GlLOAD
rUR
TYPE!

U/30/U

•

PAGE 44-1

IFIND SIZE OF 2ND ARG
lAND SAYE IT
IBACK UP lUCK
lAND

SAVE nils ADOR

II.OAD ARG 1
IGET TVPE BU
IPUT UCK USI

IiIIII

OITACK
onACK
)(12

onACK
OP21n

IPUT BACK AFtS 2

.-1

LOOUT IGET OPERATOR FINISH
OUTOPR.1/GO F!NIIH CODE
ISACRED COUNT WORD
ICHAR CH!CKU
GlGUt
IGET A CHARACTER
•• It
,!'AILED
CHECKC ICOMPARE

JMP
OPUU, II
CHECKC, III
JMI I
"Mil
TAO I
INA
CHECKC IMATCHU, SKIP TWO
liZ
SU CLA
GlUCKI INO MATCH, REPLACE
"HI !
liZ
CHECICC IALWAYS SICIP AT I.EAST
CHECKC
"HII' !
SCOMPR, 3"CRTN-3,41111,XSCOMP,XICOMP

•

10S/a BASIC

3380

06514
06515
0651fJ

3381

06517

3379

3382
3383

7Ut1

14""

6&014

8000

2255

3385

06&01
06602

2110

338&

1116&03

06U4

5255

3381

3388

06605
06606
rUl607
216610

164121
52ll
131i
1101

339]

06611
06612

3332

33U

06613

33~5

06614

1410
2327

3396

06615

4131

3389

33~0

3391

339i!

3391

06616

3398

06617

3399

06620
rll6&21
06&22

340111
3411)1
34212
3403
3404
3405
34'"
3401
3401

3409
3410

3411
3412
3413
3414

3415

06623
86U4

0U25
UU&

86627
8661111

06631
1116632
86633
0&634
1116635

7420

02015
'1200
0000

52]i
22Z111
1377

tiel
3255
1217
33Jl
5i!01
TaU
4473
1505
1316

0U31

1374
311)'

3420
3421
3422

06645

6i!11
1772'
6201
1450
5773'

066146

125i!

0&641

3423
3424
3425

0,.,,50

4771 '

3112&

341&

06641
066142
0U43
111&644

3419

31127
3428

lUQ

3430
3431

•

0000

06652

00U

06653
121&654
06&55

74011

0U5f:1
8&&51

5217

0&660

TAO
SZA CLA

SZL

lSI

JMS I

TAO

DCA

TAO

DCA
TAD
DCA
JMP
INERR, CLl
ENDFIL, JMS I
ABORT,

IRES TORE IF IT HASN'T

O~ERFLQWED

IHANDI.E~ ERROR
IBUMP RECORD NUMBER
ISET CHAR COUNT

QERMSG

IINPUT FILE ERROR

(4207

IRES TORE ·C LOCZTIONS

IRESET THREE wAY JUMP SwITCH
IRESET BUFFER POINTER
IGO AGAIN

1&00

(6213
7U5
10

INFO

IGET START OF BASIC.SV

7U5
EDTBLK

IT'WERE RUNNEO
ISAVE MAGICAL BLOCK NUM6ER
IUSE SVS HANDLEK
ITO READ IN THIS MUCH
IINTO ZERO
IFROM HERE
IHALT IF 8AO READ
IGO RESTART EDITOR
13 WAY CHAR UNPACK JUMP

1&01

o

HLT
JMP
HLT
JMP
JMP
ICHAR3, TAD

IYES
IBUMP RECORD COUNTER

INfRR
INREC
(w&01
INCHCT
INJMPP
INJMP
INBUFP
INPTR
ICHU.1

III

EDTBLK,

ILAST READ YEILO ENO OF FILE 1

ISET ENO OF FILE SWITCH
100 THE READ
lONE BLOCK TO FIELD 0

1505

TAD
DCA
UO
DCA
CDF
TAD
CDF
SNA
Jf04P
DCA
JMS
EDTSIZ

IREAD CHAR FROM INPUT FILE
IBUMP THREE WAY UNPACK SWITCH

INEOf'
INHNDL

111200

INSUFP, INeuf'
INREC, o
JMP
INBREC, lSI

5710'
740i INJMP,
5273
12I/Jl

INJMP
INCHCT
INJMP
INEDF

JMP
ENOFIL
INCTR
INGBUF, TAD
CLL lAC
SNL
DCA
INCTR

11100

06651

III

ISZ
ISZ
INJMPP, JMP

nn

3175'

06648

PAGE.
ICHAR,

1321

0,.,,36

3411
3418

PAGE 4S

341111
717ft

0&&1110

3384

10/314/72

I OS-8 FILE INPUT ROUTINE

3317

3318

PALa-va

COMPI~EH

EDTBGN
ICHARl
ICHARC!
INJMPP

IRESET JUMP SWITCH

•

•

•

101/8

SUi!
JUS

UU

JUS
JU6
JU,
JUI
JUt
SU.
JUS
:SU.

....1

.....
IU661
"661

....,.

'66"
.... 6
,,6..,
11.671

... u

'6'13

1IU

ua'

1IU
1IU

un

nl'
UJJ

n6'
JU'
un

II.. U
... 15

JII'

"6"
...
n sus
n66
"111'
'6"S un

JUI
1449

J'"

JUS
JU2

un
345.

UI!

JU6
J451
JII"

.

"'II
.61 .. "
UU
U5I

16113

86115

""'6
111671'
16TU
1116111
1116112
16'13

'UIII

SU3

un

UIIII
salS
11111'
U58

11"
'''14
J461
."U
UU
S464

16'16
.6111

1451

54 . .

.. U.
116111

"III

'"l

14 ..

I"n

U6,

un
]461

1468

un

16122
0612"
.6715

un
1361

use
sa.,

U6111

UIIII
''III

Inn

'16116

1111111
1111111

161]1

1111

un

'61U
IUsa

'I"

:un

.673_

:UTili
)471
:U12
3474

3476

un

UTa

l161n

III.
1.1.

run!

1uu
.. '

16116

116711

]419

ID6U.

]410

'6T41
116742

3/111

]412

J41]
]414
]415
]486

ID6T1tI
116744
116145
116146
116141

DCA
TAD I
AND
CLio RlR
RTR
TAD
RTR
RTR

US5

1133
136'
1112

UU
U ..

JUS
34.6

PALe-YII

UUC COMPILER

•• 1.

1716
U]6

JUS
1155

nee
nu,

iU6
4!1Ii

5136

ISZ

JMII
ICHARI, TAD
AND
DCA
liZ
ICHARS, TAD
AND
TAD
INA
JMII
TAD
INA
JMP
TAD
INA
JMP
lAC
INA
TAD
TAD
INA
JMP
lAC
INA
JMP
TAD

I
I

I

CHKWD,

I

•

PAGE 45-1

ICO"BINE THE HIGH ORDER BITS
THE TWO WORDS

10F

ITO FORM THE THIRD CHAR

IBUMP WORD POINTER
INPTR
ICHARI+'/DO SOME COMMON STUFF
IIAV! THE HIGH ORDER BITS
INPTR
( 141lJ11
IF OR THE THIRD CHAR
INTMII
IGO TO THE SECOND WORD
IN'TR
IGET THE LOW 1 BITS
INIITR
lAND I MEAN ONLY" l'
un
(-U4
ICHECK 'OR \ CSTMT SEPARATOR)
/TRUT LIKE CR
(U4-U III IT ·z (END OF FIL!)

ICHU

cu-u

IY!I, ITS END OF FIL!

ICHU+l IIGNOR! LINE FEEDS
/TABS •• BLANKS
(48-"
(11-15

I

ISZ

,-II

INT.MP

END'IL

JM' I

INTMP,
INEO',
IHCHCT,
INHNDL,
INCTR,
INPU,
IIICOMP,

INJMP
INPTR
C1480

1111/30172

leHU

IRETURN ON CARRIAGE RETURN

leHU.' IIGNORE 'aRM FEEDS
Inx CHAR
Cl4
ICHAR
IRETURN TO THE CALLING WORLD
ICHU

I

1

IENTRY ADDR GO!S HERE

I

ICOMP,UCOMP
TAD I
In

DCA
WOLOOP, TAD
SMA
liZ
SPA
JMS
JMP

I

CHKWD
CHKWD
CWUMP
CIIIUMP

CHKWD
eLA
QGETC
I
CHKWD
I

IWORD CHECKER
IGU POINTU
ISAYE: POINTER
IGET NEXT CHAR
IIF NON NEG, FIX RETURN
IGfT CHAR
IRETURN

•

IOS/8 BASIC COMPIL.ER

3487
3488

3419
349121
3491
lUi!

3493
3494

•

06750
06751
U752
1/J67S3
1216754
1216755
06756
06757

1755
2355
7650
5342
5736
121000
140121
UrII0

!'AL.8-Va
CWTEMP
CWTEMP
ISZ
SNA CLA
JMP
WDL.OOP
JMP I
CHKWD

TAD I

CWTEMP,
FOIVI AFDIV
XDIV,

10/30172

PAGE 45 .. 2

ICOMPARE
IINCR POINTER
IMORE
IFAILED

"

•

•

•

PAI.8-va

101/8 BASIC COMPII.ER

un

sn,
S. . ,
sn.

SO ..

SSIIl
Sill
nlil

JIIS
:SSI.
SSI!
IS..

JSt7
SIll

nit

5511

nil
3512
35U

1114
J!U

3Si'
J!U

nil

nu
JIll

nill

SUiI

un

!!Sit
31J1!S

n16

3!11'
nil
SU.
353111
35S1
3532

nn

3n4
3!53!1

sn,
un
sue

In.

3540
3541
3542
3543

3!U

3545
35 ..
1507
15&8
5549

0"'111
III"'''
IIIUU
IIJUU

111114
7714
1IJ1Ji'

IUiI

'61"
,,'66
,61"

lin

IIJ67U
l167n
16714

16''''
.,'"
1IJ61"

74.111
!lU
7'"
'614
16,5

Uu

1610

nu

uu

17014
17125
1702'
17827
1IJ71J1
,7831
un2

17833
171/J34
1713!1
I7U6

07137
07111411
17041
1ZI7141
0711143
07044

4b

16.4

OIl'
7177
1I1IJ1II
*I.JNE
1IJ1I1IJ1II ·5777' START, oIMI'
1.,.11 .au CHAJNED,CD'
TAD J
1IJ1I11 1176
1IJ111S UU
CD'
AND
1111'
INA eLA
I 711 IS ""1
.IMP
11'111/1' !iU
111711111
CI'
oIMI I
17111111 4774
13
0711111 IIU
JMP
11711111 5713'
lUIS un CHEDU, TAD
DCA
1117114 311UI
118U 6111
CD'
TAD 1
1111016 14111
DCA
lIJ'lIJ17 3046
TAD J
11711111 14UII
170i11 UlIJt
CD'
DCA
11112i! 31U'
IIJUI!

•

PAGE

IIJIIIIIII

16"4

'61.,.
.. 171

I INITIALIZATION CODe:

10!3117i

un

S770'
6111
14U
6111

su"

524'
fla11

1""
'Ill
Uti
U74
011U
44fU

!ln0
lU0
3767'

Uti

TAD
DCA
CD'

TAD 1
CDI'
DCA
JMP
GETDrV, CD'
TAD
CD'
CIF
oIMI I
I

RUNNEO
III
(7644

100 LOOKUPS, AND FIND TEMPFII.E

IWAS IT A CHAIN FROM BRTS 7

(UlIII

CHIDJT
II

Cl00

IND, FROM THE EDITOR
ICHAIN FROM BRTS, RESET
ITO FORGET DSKa HANDLER

ITRTS
INOW GO OPEN TEMP FILE
UNFO.' IPICK UP SOME STUFF
Ie III

Ie 11

IFROM THE INFO BLOCK
ISTART 0' TfMP FILE

IUIII

ISIZE OF HOLE

10

BLOCK
OUInl
BLOCIC
OUBLOK
11/1
Ie III

IENTRY ADDR OF HANDLER

INHNDL
STRT2
11/1
7" 7
U

(ill

INDEVH+l
JMP
tIIG
TAD
I-i
DCA
INHNDL
CIF
10

IGET DEVICE NUM FOR INPUT FII.E

IGO FETCH THE DEVICE
12 PAGE HANDLER IS OK

IERROR
IGET HANDLER ADDRESS
ISAVE IT

•

IOS/8 BASIC

3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
35U
3561
35&2
35U
3564
3565
35&6
356'
3568
3569
3570
3571
357i
35'13
3574
3575
3576
3577
3578
3519
35'0
3581
3512

3583
3584
35'5
35 ..
3587

07045
0704&
07047
07050
07051
07052
rll7053
07054
07055
01056
0111157
01060
070"1
070U
01063
0711164
0U)65
0111J66

01U7
07070
0U71
0'107i
0'1073
07074
07075
0707&
07077
0'1100

07101
1117102
01103
0'1104

01105
07l1/J&
0'1107

07110
07111
01112

3588

IHI U

3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
359&
3597
3598

07114
rll7115
07116
07117
01120
071 2 1
07122
07123
071a4
07125

•

PAL8-ya

COMPILE~

IRESET SYSTEM TABLES
IDELETING TENTATIVE FILES

TAO

1111
7&17

ISET UP INPUT FILt. PAIUMS

COF
AND

C77U

IGET SIZE

TAD

(17

JMS I
13
COF

376:5-

DCA
COF
TAD
CDF
DCA
CDF

lUi!

PAGE 4/)-1

(200

4774
1!J1!113
6211 STRT2,
176E1'
6201
0365
1364
7132
7Ui!
6211
176i! •
6201
3761'
&iHl
1760'
305111
1757'

10/31tl112

CLL tML RTR
RTR

TAO

DCA

TAO
~CA

INtTR
11'11

1620
INHEC
1111
INFO+3
BRTS
INFO
ABORU
INFO+2

IGET BLOCK NUMBER

IGET START OF BRTS.SV (+1)
IGET START OF BASIC.SY
IBOTH FOR SLOAO
IGET START OF BLOAO.5Y

(U)

1756TAO
COF
&Z01
DCA
LDRBLK IFOR CHAIN TO BLOAD
3'155'
ISET TTY FL.AG
&12146
TLS
CYARSr-l/INITIALIZE ST AR~A
1354 INlTST, TAD
DCA
Xl2
3012
(-43&-43&-436
1353
TAO
DCA
ISIZE OF NUM AND STRING TABL.ES
Xll
3011
COF
10
6211
ISET TO 4000
'1130
CL.L CML IUR
DCA I
lCli!
3412
ISZ
Xli
2011
JMP
,·3
5301
(-440
INOW ARRAY TABLES
TAD
135i!
)(11
DCA
lAND SUCKETS
lUI
DCA I
34!i
X12
1(11
ISZ
ISET THEM TO ZERO
2011
JMP
,-2
5107
CDF
~a01
JABORT IMODIFY ~C L.OCATIONS
TAO
1325
DCA
7600
3751 '
JABORT
TAO
illS
3750DCA
1&1115
JMP
5747'
CORE
IGET CORE SIZE
611J4E1 NG,
TLS
JMS I
QERMSG ISUPER ERROR
4473
2111
2331
6041
TSF
JMP
53ii!l
,-I
JABQRT, JMP I
541E.
USORT IABORT COMPILATION

•

•

•

IDS/I au%e CDMP%I-EII
3599
161'
SUI
nlZ
S.. 3
S...

.7141
IU5I

PALS-VI

UII
,U,

UJ/30172

•

PAGE 41

""
"IS •'U' .nl
,
"
"U"
16'7
",
'U'1 66111
Ji ••

J .. ,
J ...

"It

""
stu
un
J.U
J6U
"II
J6U

JUT

use

1619
JUI
J61S

J622
UU
S6I.
SUS
3616
JU,

JUI

3619
SUI
SUI
3612
SUS
SU.
JU!

16]6

3617
3UI

3619

S64111
3641
3642
)64]

364.
3645
36 . .

S64'
S64a
3649
3n0
3651
5652
3653

I7Ul
IfUI

'U5J
."15.
.USS

7341
6146

......
..
n17

'U6I '61111
'''UJ 6111
IfU' 1117
IU"
1",6.
nUT 61S1
11171 un
IUU ·6516
17112 16U

'''I
16"

lun

'U74
I1HS
IU"6
I111T
IU ..
lUI'

17212
lUll

IU14
IU8!5

11216

11J1i1.,

17211
11211
lUtz

nUJ

'''U'
17iU6

46S1

1111
1111
1644

4611
UII

U"
Uu

tINBUF

CORE,
CORI,

T.. '
7114
IUS

1231
SalT

62"

CoRt,

71111

CORa,

1123

32"

TAD

1111

:nu

III?ZU

111111111

17211
172'1
.7221

14le CoRX,

I1l2i

1641i!1

11223
Inaa
.'iZ!
Ina6

lilll7

.'U,
l1il0

11231
17232

Hal

COR1II,

1217

lUI

3123

2325

1325

DCA %
11

COREll,

cORln
CORU
COREll

,.,

CORLOC
CORI
CORi!
CORLOC

TAD I

CDRLOC

TAD

eORII
CORY

74 ••

TAD

san

5280
UIII1
U4Ii!I

CO,
TAD
RTL
!tAL
AND
TAD
DCA
CD'
TAD %
NO'
DCA

ICORE I%ZE ROUTINE FROM
losa SOFTWARE SUPPORT MANUAL

au CLA
JMP
TAD
DCA I
%lZ
J"'
CD'
CLA CMA
TAD

COREIC

CoRl
CORLOC
CORln
COR.
cORin

IHI FIELD IS ,FIELDS-I

•

IOS/8 BASIC COMPILER

3&54
3655

3ft5&
U57

]658
]6SCJ
36&0

01233
07234
07235
07iU&
07231
07i!40
07241

3U1
3Ui!
3&63

07242
0feU

lftU

07245
0724&
07247
01iS0
0U5l

3U5
3fIU
3667

lftU
3UCJ

3&7IIJ
3Ul

3Ui!
3&73
U74
3&75
3&7&

31177
3&78
3UCJ
lU0

0'7244

1371i'
3775'
1314

47U' GENER,
41&4'
47&4'
121/Jl
n01

3&87

01i74
01iT5

TAD

lUft

41ft4'

07213

DCA
TAO
DCA

un

0'72&2

U8ft

~~~

Uli!

3711 '

07261

0121i

=

3713'

3765.'

3&81
3Ui!
3U3
3U4
3U5
3&88
3fIn

1041

0'7i54

3134

7132
3135
4517

25&i!
7775
41&.S'
lUi!

3322
1361
lUi!

JMS

TAD
~CA

FDLOOP, TAD
DCA
TAO I

172ii!

23li!

lSZ

SNA

551f/l

3ft93

01300
01301
01302

7450

3U2
]&94

0731113

3695

0731114
01305
0730&
07307

3& 9ft

3691
3&98
3&9CJ

15ET UP FUNCTIONS

FDPTR
FDPTR

IGET FIRST WORD

TAD

FUNSlZ

IGET SIZE OF MOVE

TEMP
FDPTA
FDPTR

IGET A !IIORD

07311

l'12i

TAD I

3701

07312
07313
01314
01315

2322
34U

DCA %

5311

0131&
Fel1317

4517
i!51111

lAC

DCA

lSZ

lSZ
JMP

2021

01320

0000

(/I 732 1

5274

•

CFNINlT

FDPTR
(WORDi-1
Xl2

FOPTR
FUNSIZ

3701

-

NEWVAR

DCA

3108

.,

~

TAO I

07310

310&

z..

~ ~ ~

172i!

3320

3700
3103
3704
3705

~... #~4e"

~.~,

QREMARK IDOlllE, START COMPILER
JMP I
ISAVE IN WORD1
DCA I
lC12
IGET LOOKUP COUNT
CLio eMA RT~

3412
7l4&
132fi1
7001
3021

3702

(7 12100

w

-3

0121&

UCJl

~~!~~~3~41117l~,,,,

PATCH] -;;- l~' -:",.,
(PATCH4+3&177+5200
PATCH4 .r'" .4'~,.

OCA ..=...-,.,AlCH,..·c..
'Z,.. z.. "'-JMS
GENTMP IGENERATE TEMP 0
JMS
GENTMP IGENERATE TEMP 1
JMS
GENTMP IGENERATE TEMP 2
C~A lAC
IGENERATE STRING TEMP 0
JMS
GENTMP
CLA lAC
IGENERATE i.ITERlL 1.0
DCA
!IIORDi
Cloi. CMI. RTR
WORD2
DCA
Q~UKUP2 IENTER INTO ST
JMS I
LITRi.

01i77

3ura

to!IFLO
IoIIFLD

CIA
DCA
NFLDS
CMA
Ito!OW MANY FIELDS '1
~,'t 1. l ..",.
TAD
MIFLD
IMUST TMIS BASIC USE 1
SZA eLA
I(SOUNDS LI~E A LINE BY DYLAN)
JP4P
Ge.N.u'
.'
TAO
(PATCH1+3&117+5200 ,--;., 7
~CA
PATCHI IONLY 8K, DON'T USE COF'S
ZZ'~
TAD
(PATCH2+11&l77+5200· ......-. (' /

'7Uf4
5i!55

37&7'

0'7i!&3
01ift4
072&5
072&&
072&1
01iH0
07i!71

TAO

3711'
1040

07252
1117253
1117255
lIlT i!5&
0TiSl
0'7 i! &1/1

DCA

3041
1047
1041

FUNSIZ,

lC12

IPUT INTO WORDN

TEMP

,-4

JMS I
f'UNCTN

QLUKUP2 IENTER INTO S.T.

JMP

FOI.OOP

o

ILOOP

•

•

•

...,

10lla BUIC COMPIL.ER

n19
nUl

3711

1712

un

nu
JTU

371.
JTI7

nu
Jut

IIIn2i
.nn
1II1U4

IUiI

.na.

IU27
lUI'
lun
IUJI
Inn
IUJIJ

7U7
111111
I IIi
75U

ns.

7SU
75 ...

n51

155'

Illi

PALe-va
'O'TR,
CORL.OC,
CORV,
CORln,
NAMLIT,

•CORIC

U/JPJl7i

•

PAGE l17-i

lOll

I

aCOMPN

II.OADN

'RTIN

"'N
aa'N
"'N
•

IIAVE 'ILE NAME-POINTER LIST

•

IOS/8 BASIC COMPIL.ER

3720
37iH
3722
3723
3U4
3U5

In&
lU7

3UI

3129
3730
3731
3732
3733
3134
3135
3736
3737
1738
3739
3140
3141
3742
3743
3740
3745
3146

3747
3748
37419

3750
3751
3152
3153
3154
3755
37'U
]157
3758
3759
3160
3161

073&1
073&2
07363
073&4
07365
e1366 .
013&7

07370
07371
07372
073H
07314
07375
0737&
1117377
0T400
01401
0140i
01403
0141i'14
07405
0740'"
07407
074l1i'J
07411
07412
07413
07414
07415
07416
07417
07420
07421
07422
07423
07424
07425
07426
07421
01430

3762

37ft]
37114

3165
37&&
3761
3768

3769
3710
3771
3772
3773
3774

•

07431

01432
01433
1111434

01435
07416
07431
07440
07441
07442
07441
07444
07445
01446

PALS-Va

PAGE '18

10/30172

lUll
1400

4223
42016
2 i!j!i!

7I/J00
152111
5323
1471
5303
227f11
5301
2iH4
5217
2345
7400
7400
7777
2000
000111
7416

.....,_.

PAGE
FNINlT • f:UNC3,-1,201i110,0

lABS

FUNC 11-112000,0

IATN

FUNC2'-1,600010

IASC

FUNC1+20'-1,2000,1i'I

ICOS

FUNC2+20'-1,21i'100,4000

ICHN

'UNC1+40,-l,2000,0

IfllP

FUNC2+40,-1,2000,4000

IOAT

FUNC1+220,-1,2000,0

ISQR

FUNC1+.0,-2,1/l,2000,0

IElIP2

FUNC2+60,-1,6000,0

ILEN

.~

f

..

-:t. ,.

._d 1'~
"""-,,/r

/)
••./. '!

1777
2000
111000
1417
1777

UU

0011J0
7Ub
7771
21/l21111
001/10
7437
1771
211l1/10
4000
1456
7771
i!001i'1
00r110
7451
7717
2000
400111
1U6
7177
Z000
011H110
747.
777&
00016
20014
1/1000
7471
7771

•

•

•

10SII

31n
3116
3117
3111

nn
nl.
su,
STU
nu
n84

In,

171.
n'1

SU.

n"
'79,
'19,
'UI
STU

BAue

COMPII.E~

117447
117 4511
IIU!,
Iun
lun
IU!II
.1US
1I1U.
• .,U7

lINT

11111
'IIU
1115

FUNca.,I.,-J,illl.,411.,6111.'1

IPOS

FUNCS.".,-,,'IIIII,I

ILOG

FUNca.'il,-3'II,illle,61.1,4'1I0

ISEG

FUNC,., •• ,-"i'le,1

ISGN

'UNCI.'.II,-"i.II.,411111

ISTR

FUNC1.161'-1,alll,.

ISIN

'UNCi.l",-" •••• ,1

IVAL

'UNCt.21.,-"all., •

IRND

FUNCi.'21,-,,'I.I,1

/TRC

11.1

ze."

.1111

..

IITU.

1175
••11
1.1'

1777

I .. '

1111

un

JI'I
IIU

.1471
,un
lun
114111
111471
17416
11471
In,.
IInl'

'In
sa 14

IIIn .. 41111'

In.
'1'!
In.
JU7
,n,
ST"

JlI2

Jill
III'
JIlT
JIll

sa ..
Jill

JISt

Jl12
JIll
3114
1115
III'

JltT
JIll

]II'
3ue
]121

]822
]In

1124
JUS

lU6
3827
3828

38n

' ' 112

61"

.1'11

15,.

11n
U.I
11111111
"un
!If

InllJ

11111111

1"15

...,

Inl'
.n1ll7

.nUl

.nu
Inll

,nn

n76

7Tn

ill'

U77
7Tn

6IIi11

11.1
• 7515 76U
.nu 7T77
en17 211.
17520
11511 7U1
.1514

...,

Inn 1717
Inn 1111
IIIn24 .11/111
11525 111""
I
In26 uru BUICN, FILENAME BASlC.IV

IUa7
In:S1
IUIt
In32
11533
17534

07535

•

PAGE 48-1

'UNCt.llll,-"ill.,.

15,.

I''''
,,.
111461

UJ/3ana

'111111
III"
nu
17n

........
.,..

117461
117 .. ,
1,.62
'1463

PAI.e-va

IFILE NAMES

Uti

nl'

232ft

uu

1115

211/1.
i:n6

BCDMPN, FILENAME SCOMP.SV

IFOR LOOkUPS

•

IOS/8 BASIC

PALS-Va

COMPIL.E~

10/30172

3830

07536

lIIiH4

BLOADN, FILENAME BLOAD.SV

3831
3Ui

1117537
1117540

3833
38]4

07541
0754i
07543
07544
07545
07506
07547
07550
07551
07552
07553
1117554
11.11555
07556
07557
07560
07561
07562
81756]
e75U

111111
0400
i3it!
02ii

BRTSN,

FII.ENAME BRTS.SV

BolFN,

FILE~AME

BSFN,

FILENAME BASIC.SF

BFifN,

FILENAM~

nu

BUFN,

FII.ENAME 8ASIC.UF

i311
0311Jid
2506
0211H
2311
0300
24U

TMPFIL, FIL.ENAME BASIC.TM

3835
3836
3837
]838
]839
]U0
3841
]842
384]

]U4
3US
3846
1847
3848
3849
3850
3851
3852
]85]

175ft5

:5854
3855

01566

]856

3857
3858

•

1117Sft7

07570
817571

PAGE 48-2

2423

0000
Uib
0201
ill1
031110
0Ub
020'
2311
0l01D
231/.16

0201
i!l11
111300
0Ub

8ASIC.AF

BASIC.FF

•

•

•

•

IDSIS BUIC
ABORT
ABDRTX
ACM
AtNT
ACO
A'ADD
A'DIV
"LOA
A'MPV
.'STA
A'IUI
AIDIY
USUB
ALI
AMPRTN
"MPSNO
ANoRM
AUYST
ARGCNT
ARGLUP
ARI
ASIIGN
A10K '
AZOK
BACKI
BADDI!"
BADElCP
BAD'N
BAD'OR
IUD'SS
&ADG02
BADI'
IUDLU

•• ]5

0152

l5U

IUJU

111137

U41
6600

.. 41

6540
67110
61f11f11

•UIiIfII
.,41
!SUI
651111

1!l51

5236

2132
0161

taU

5414
U61

J4ft!

14U
41111/10

1253
3122
2131
3321
3115
iU&
ifllU
11134111

IUDNXT 0162

BADP'

u,'"
BAlIeN

BCOMPN
BFI'N
BI.OAON
8LOCK
BOIlN'
BRTS
IRTIN
BSFN
BUCKET
BUFN
CALLUF
CuUM
CUEMA
CUEMM
CHAIN
CHAINE
CH!CKC
CHEOIT

2I!fII4

1546

7!i'

7532
755.
753.
012146
T774
111115111
7!i41
7552

UU
7562
]]0]

3556
J554
3555
U50
7001
6555
711113

PAL.s.va

CDMPI~£R

CHUST
CHGARG
CHItDIM
CHKSOM
CHKSGN
CHKYAL
CHKWO
CMN
CHRPTR
CLDSE
CLOSE'
CLR'N
COl.oN
tOMARP
CONYLP
CDR!
COREX
CORLDt
CORln
CORY
CORX
CDRI
CORI
COR2
CORU
CPUY!
CWTfMP
DAeNT
DAI.OOP
DAPUSH
CAPUT
DUA
DATFLD
OATLST
DAT'TR
DECPT

2441
1321
1632

OEf'

Ulll0

11661

5444
2230
6736
1414
lUlU
lUi!

7434
1501
flllIU
'U2
51114
nllll

un

un
nn
7324

1211
120 iii
TnT
T211
1215
41"
"55
1i106i

103.
112160
1111

1431
14n
25.'
1515
111023

OEf'UD 1051

D(1.00P l!11

DENTRV 1455
3616
D!GTST 50S3
0600
DIM
OIMIUR 1701
0742
DIM!
OLIUE 0051
OOCAL.L 320111
un
DOLU
OOSIGN 5150
DunE 1453
DSTRNG 1441
02
5234
0]
5235
f;DTBGN 3012
ECTBI.I( 6&52
DIGIT

EOTsn
END
ENDEXP
END'I1.
ENDFNS

10130172

lUI
0343
2741

.633
U&2
ENURy c107
7570
EDST
UMSG 57111.
ERMSQ2 Uli
UIGN 5067
UPLUP 541111
!XPMUL 5124
UPON fIIliS
IXI'R
2UI
IICPRTN :1540
III fII 00
'ADD
FOIV
l400
'DLOOP 1214
'OPTR nee

'lie

"1.011

74U
Ull

nOIY 3000
i!~2:!
f'ILE
nLENO 1412
fl'Il.ESW 2556
nNCAL 3Z71
nNDA 2470
'INDEX Uft7
fl'INOIM 0&5T
FINDSV 4US
nNDTO 1&21
!'IN!NP lUi:l
FINaN 371111
!J'ISU8 300111
'IXUP 511171
21111110
fL.DA
'LIMIT 1133
FMPV
1000
FNEG
74113
FNINIT 740111
FDPENI, i!S52
FOR
Utlll0
FORCP 1756
FORFL.D Utu
FORJMP 1!111162
FORNC 1135
'PDIV 5Ufll
,POVI.P 5322
'PMUL 5200
FPRTNE sliln
FREE
2572
FREFLO 2266
FlU
2400
'STEP 1134
FSUB
0400

•

PAGE 49
FSU81
FSUB2
FUNCTN
FUNCI
'UNCi!
FUNt!
FUNt4
FUN'L.D
FUNNAM
f'UNNUM
FUNOI(
'UNPTR
FUNS
FUNSlZ
FUNSRC
'UNSS
GCS
GENER
GENTMP
GETU
GETC
GETCWS
IfETOEV
IfETEXP
GElFN
GETIFN
GITLIN
GETNAM
GOlUB
GOURY
GOTCR
GOT!(W
GDTNAM
GOTO
GOTOPR
GOT REt,.
GOTSN
GOTSYM
HIFLD
HOOKIN
ICHAR
ICHARl
ICHAFla
ICHAR3
IF
IHND
IFLUPl
IFL.UP2
IFNREG
I'OP8
IN8REC
INBUF
IN8U!"P
INCHCT
INCTR

33114
3326
2570
741&

7417
7400
7415
133.

UU

3336
5&73

1127
&12111
7UfII
5&&0
1l!lfll0
552121
7255
4i!00

3517
4035
401121
711J32
5111&3
2111
2045
0222
5U0
2154
251114
0235
0314

5&31
2147
2115
2027
3&11
2453

0047
2i57
U0121

6&77
.&73
U&I1J

2000
aUJ3
211'17
2072
011lU

4141
6&22
7200
&&11

6130
6732

•

PAL.8-Va

105/8 BASIC COMPIL.EH

INDEVH 4400
INEOF &7£1
INE~R
&&32
7&04
INFO
INGBUF &61217
INMNDL &131
INIT&T 7074
INJMP &fI55
INJMPP &&03
INPTR &133
INPUT 0400
INPUTL. 0402
INREC 6&20
INTMP 67i6
!TReNT 5371
JUDRT 7US
HRnD 1413
JAROND 0062
5400
JEOP
JEQ
5006
5010
JFOR
5002
JGE
5004
JGT
5007
JLE
5005
JLT
JNE
5003
5000
JSUB
JTA81,.E 241&
JUMP
5001
K8DCHI( 234&
I>2U 174& 1755
19&1 1970(1 2003
1681 1843
2832. 2835

2833
2844

283&

2842

2843

1390
2861
2897
2931

1392
2893
2900

1394

1396

1415

2901

2905

2914

1041/1

2161

21&2

2168

2513

2541

18&
1f49
1328

788
95]
1337

791
112151
1343

1053

2&71

ab75i!

'i15

18I'/1U lUi!

2&141 2&24

278U iU04

2811

&&2

733.
11U .50
653
14&2 2i93 2301
lUi! 1395 2871
1151\1 2904 2918
2i! 3113i!
2U l8i! 1014
2189 U92
il18 2185 227U
331 2481 2485
1113 171U
2517 2659111 2614
1447 14'i'
1277 129'" 1299
90
i!5U 34&
UT4 1i78 131115
]9i! lS9i1! 1&1113

2018

,.,.

25~

305.

1577

1579

287&

2883.

1539

117U
1543*.

11..,

1438

1449

2171

2177

218&

194

795
1055
2108

797
1111&S
2109

2&91
1307

1319

131&
1&08

13&2'

lleh

1752 2297
2'" 71&
939
1f31
1078 1080
2111 i!313
SUi!
58U un
2&33111 l&U
135' 13&4#
2USt 2U3
2Ut 2&&&
644
735.
2431'/1 245~
243. 28]8
424
431'"
2048 2051(1
2517 i!5il'/l
i!91!13 2913
314
3th
2!a3i 20]5
291& 292111
11119 187J.
2b42. 2*'5&
289

i!822

231117IJ 231&
720
fa4
945
948
1318 1320
2324

3&84

1355

2ft72
3&57
2&Et8

2&10

354&

3593*

2523 i! S3I'IJ
2929*

2534*

2039.
292&1

1880
21121
1585.

48&

•

•

NO.
NOTNUH
NOTQOT
NOTIAM
NOTaIO

NOTYU
NOIII"IT

NOIEIO
NDt.1I
NIDI.

NUMIIR
NUMCMP

NIII,YAI
NnDGT

Nunl
DADO

acaUNT

DDIYH
OIC'UN
OKlNlC
OLDNS
OLDO"
OLOSTK
ONITAIC
OitENA'
OPENAY
O"ENN'
O"INNY
0"0

OitRAND
Olt"LUit
0""1.
OP.8U
OPI
OP2

o"lIn

OP)
OITACIC
OUB\.OK
OUlu'
OUDUHP

~UERR

OUitTIt
OUIUi
DUTeAI.
DUTO\.D
OUToPR
OUTWRD
ownHP
07UI

PATCHl
PATCH2
PATCHJ
PATCH4
PATCH!
PCRLF
PETUL
PEXP

17.'

'141

2819

1293

U?l

US.,
1191

17141
1154'

....
"...

212.

,

uu,

•

2127111

."."..

n14.
2... 291:11
IUS
..I
215.
lIS I'"'' lUI nl!
1161. IU" nil
,us UIS lSI" 1321
1491 211 ..
u .. UIS nil 13)1

. .. ....

.41.

,. .,
1191. Ii• .,
IJlII

711
1811

U ..
un

,Ill'

.611

JIll

...

UI'

un

UI5

ln6

2499 2S69
15SIt

26.111

2713

i737

i143

IUS

,.11 2681

2712

lUI' 1?!3

1165

'u

U,. 1496

lS65.
I?lU 2124

1611

"Ii

61.

IS.,. 2579

..I.

li71

11"
31. 1'"

un

•

U29

1161.

Uti
2331

nu
nit
zau

,4"
14"
149t
1111 14'1
lUI 1541

un.

IS"

1511.
un JII).'
11" 1563
U" 1417
3343 JUS
Ult 248'
iU
19U 1914
UIS

n.

aJ.,. un
24'" 33f210
1511 U"

1726

2613
249'

1111

a614

1565

3351 lJ6U
2,..,
14'"
31' US,

2611

2117

1682
1911
3344

"11
ue.

1972

1964 lU!
U18 UJl
331 .. 331'
3313

2721
1684
1919

1685

1839

1346

198111
334'

ilU
n5l

184111
2221
3354

UIl

U3111

1835

1844

i!01/1l

2.114

3361/1

un

352 3299 Ulf211 3318
3315 JUt.
J28ft ]JIIIl ne. ]]118

U6,

111'
161'

It

8J

Ut1 nil.
1115. 1"6

16111
119r. 1.. 6
sa.u UIff

)i.a
it'
un.3ua

SUit
il45t

illD

U l " 3'64
9141 ]6'"

95U 3668
12'U U7l

64.
1553
461/1

419

nu.
4613.

3]14

U6J

36"

n67
16..
413

3356

PFCAI.I.
PLUS
POP
POSElCP
POSTle
P~FUN

PRINT
PRINTI.
P~NTSN

PRTEND
PSN
PUSH
PUSHO
PUIHi!
PUT!
PUTZ

PUT",

QBACKl
QCHECK
QCHKItIO
QCOMAR
QOIGIT
GlERMSG

QElCPR
GlGEUl
GlGETC
QGETCW
QGETNA
QI.!Tn
QI.04D
QI.040S
QLOOSN
GlLOOKU
QLUKUP
QI'IODSE
QNEWLI
QNOREG
QNUM8E

QOUTOP
QOUTWR

GlPOP

•

GlPUSH

442.

4.~

150U
101
2545
355.
442
41'"
419'
29&U
4Z1
2949
100

3034

Ui!

i!i!0U 2i!1II8

i!55!U
J6Iil

455
484.
3iIU
4]2
472
297&
41:U
2951 Z95U 2977
2203 2207 Z209t 2214
2ilU 2223
lUh
47U

1599
456
47h1 483
an6 2810111
UIHI 436 1188
2534 2776 2825
9 lUI 33]
402
90111
979 101119
au 438 458
9II1II Si!C
&98
1IIlU 205& 211167
7U 253
273
1109 1181 1221
1861 1970 2113
8U .331
336
9&0 1132 1154
921 386
96a
313
85" 251
1578 2028 211142
2880 3363 3485
8U 21HS 2820
581
95' 512
10.,.. us
651
99t 445
466
3349
41i
9]' 397
79. 329
381
1472 1881 Z010
9Tt 529
540
981 711
779
3705
au i91 390
1676 181& 1831
435
90" 404
981 1175
905
lIIlU 292
&22
105. 89b 1747
891\1 J45 1163
83111 351
392
607
602
fIl0
10&4 106b 1068
1241 1249 1494
1952 2015 2142
594
101* 592
1&20 1623
lf1lT
1737
100t1 697
762

1555
2881
452
1207
1022
7".
2U2
347
U51

1584
33&9
533
1215
10.H
lU&

lU4

2039

2051

2236

2512

SEl3
1415

666
1419
1177

fIT 1
1548

126
2780

851

2135

358
1358

2868
449
1491

&28

2139

i!i!15

2370

&85
1130
3410

384
1210
1667
420
2226

418
1485
2239

18J
P8i!
3594
854

1165

430
1546

577
1552
281117
433
1665

3319
443
1855

2134

2471

1018

103&
2505

1134
251&

114121
2S22

1532
2802

&74
&57
85&

741
2865

1001
2902
1801

1104

1556

1218

754
2898
1481

1857

199i!

213&

974
41b

1612
419

1931
958

1948
1000

2250
1131

1198

1241

2133
583
1749

760
1760

1006
1793

1113

2085

1558
2294

2302

3Ul

587
2011
478
1495
893

751
2241
5lt5
188&

964
2344
627
i!016
1845

118ft

1238

1244

728
2143

894

902

1612
429
809
1103
1820
2347
599

l&1b

491
978
1114
18&9
2840
825
1695

493
1033
1226
1885

598
1059
1232
1941

1689

1836
2391
718
11191

477
969
1172
1850
2395
821
1693

7ft 6

1073

1075

1077

407
1910
475
USB

740

1185
4 lilt

81117
1071
1679
2254
59&
lft62
764

1083

471
880
1115

1&i6

4&4

.9
827
1732

1573
2872

1597
1735
1523

•

•

QPUSHO
QfIIMAR

QRUTC
QUVAC
QIAYEC
UNUM
r.1ITIUN

Q1I
Q2

CUIlII

RANDOM
RIAD
RIAD.
REt.OPR
REMARIC
RilARG

R!lT
RISTCP
REITOR
RET
RUURN
RNOO
RSTltNG

RUNNED

IAeNT
IACOMP
lACON
IALOAD
IARIAD
IARYIT
USUN
SUTOR
IAUC
SAYECP
UY!JF
SCDMP
ICOMPR
SCON
ICRTN
snFLD
SEU'
I'
SHIFT
SUN
SIC IPI
IKPEXP
SLASH
SLITRL
SLDAD
SLOOP
SMLNUM
SMODE
SNLODP
SNUM
SNUM'
SPACE

1521 1528
112. 15&1

96,9,.

2U5
8U

315
Ula.
3. .a

318

llU 15U
.U 3111

lftSfI

lft58

579

&30

1155

1183

1211

1176
1789

lau

11117
17a4
1164
1242

Ini!

1924

I'"

1212
33i

UII ..

1541
15711
444
lU6

161117
1721
A51

U3]

1657

463

437
1168
US4

1821

un 16n

lU9
Ui!3

lin

29,.

lU0""
&87
U53

785

855

148ft

1863

199111

3329

19U

2243

2335

2383

3352

337

349

lUll

In 2319. 2]30 2312 un

2351

944

1272

U21

.,.

U8

UU '14

713
'92

134.

. .3

Hilt lUI

211113' Ja6111
na
21"
958' 9U
1149 UU
91

859
U$'

au

87U
41i

nu

U17

JiII6
1192

255.

an

17 UU. 2U7
419. 3211
nu 879 21112
21tll' JI4!i
22U 2812 21113
389
41161
2 lUI "

]513

.91 1467
UU 3416
213'

U ..
2U'

161'
31114'"
217.
U

413
162

U69

UT" lUI

lUSt 11.111

21119. 3415
UI4 3327

3339

3312.

297
2"6

715
211ft

21 ..

]]261 ]]7]

75.
Ull

221.
3142
21112.
2476
3337
2561

11

un

lin

119
nli!

192

un

U79
lurat 2575
]lU.

uu.

1ft 33. 31/14.

UU

161

1161

2789. 281111
53i!
519
242' 2838
21UU 21184

2527

allt

U39

Ii! US4. 21151
162. 163 2lit I
2945 29ftU

2733. iT"
2063

2105

2115

937

•

¥i

SPtIAL.
SRDI.

SREAD
SSINAC
SSI..OAD
SSLOOP
SSREGl
SSREG2
SSTORE
SSTYPE
SUCK
STAtKA
STACKO
STAKSZ
STAR

START
STCHEK
STEMPS
STEPI
STK\.YL
STICOVR
STHPCT
STHPI.V

STOKaz

STOP
STOPI(
STOVER
STPTR

STRUS
STRCMP
STRGER
STRING
STRTMP
STRTZ
ST!ltTl
SV
SYARST
SvtNT
SVTEMP
SWRITE
SWTARG
SYMBLI
SyMBL2
SYMBOL

TA8PNT
TEMP

1901
223'
21I'U
CU85
23&3
1&&2.
71'

2373. 2392

2396

620
2206
1481 588
13U 131

810
2210
2211
2220

847
2212

850

858

1084

1728

!f26
2303

1044

1314

1342. 1340

1347

1349

1357

621

1085

891

22lf9

561

1445

1&1
145121
1711

828
1453
1712

12'
212'
23U'
2U
1729
26
25
149.
36U
35131
730
1641

U8i!

au

2202
13

au

117
165
1087111

13.
2iH5.
42.
4"
7371
22c'
201U
1358t
44'
831
1454
681
lUI
2803
10&
2290
3538
2448,
3822
159,
47111
2333
241'
825'
6U
1911f

1l6c
2224
i59
258
2220
350
3d50
1431
542

]61

1426
181121
2922
427
3l1l1I

683

589

2205

2ill
3038

1029

547

TE.

1973.
9&7
413
414
2.593.
23&0 23&1
1688

811

1455
6881
1184,
280U
2719.
22lf9,
3552.
3523
382&
1&0
1435
2334
400
llf40
fti!3

1432
21211211

2013

2U4

2311
554
814
1458

2328
555
1416
1463

556
1418
1464

558
1421
1659

559
1443
16lf2

111116

2816
2182

2783

27!f0

280&

2809

2813

2350

2352'

1114

1298
1821
234&

1425
18&7
2348

.541
663
94&
1586
1805
2091
2799

539
&82
1139
1594
181218
212197
281121

3830
1437

550
70i!
1158
t625
1818
2107

1142
1U2
18U
21f/J4
2812 29&0
16]' 164

3834

2339

2326
2340

2341

2343

2349

977
U68
752
1459
21219121

1&18 1951
200Cf.
830
763
1559 1694
212198 2310

1985

2253

833
1722
2311

1007
1781
2321

2322

271
552
814
1159
169121

312
5lf3
83&
117121
171211
1974
2415

326

U86

3333

3335

l27
&16
1f24
1521
1731f
19!f9
2797
3&99

618
938
1524
1798
205!:)
2798
3703

2319

433.

i67

2100

892

1922

2358
2975
2295

315
b01f
918
1194
172121
l'H5

615

92121
12U
1736
1988
2794
3338

11~1

340

•

•

TE.'
TM
TM'8I.K
T"'CNT
TM'fll.
TM'I.VI.
TOOMNY
T"YOIC
,,,YEI
TRYIi
T"Y'UN
T""NT

TTl

TTY

""11.

TWODIM
TWi
TW)
"'CHK

"'1

]It i98
83' 1113
1115 21ft'

a...
lIS"
auSt US6
.'t IS?
2453 ]8!54.

4U iSft
nil 21711

1411

21 ..

1514

au.

•••

211"

2113

u.

n,u
UDI'
U,
UMO'"
UMRTNE
UNO,R
UNRno
UPAROW

un

UIIERR

usu

UIR'UN
¥ARCNT
VARST

yePTR
Villi.

VUION
WDI.OOP
waOTO
WORD I
WORDi
WOI'tD3
WPNT
WRITE

20.5

14,.

246.

...

II'

.'11 iU"

lUI,

2941

su,

.615

1617

195,. 1969

I'"

,It 2'"

26 ..

2611

... . ., ""

.,n

!ilA

81i

Ins

16'6

'"

lit9
1818

1997

T"1t

2US

U ..
aiel

1917
64U

USI

.su
633

Ull

II?

121
IU

2171
]91

1488

19"
Ii."
I'll 191J
719

744

ftft5
1560

U8
1569

lft5.,

1704

20"

2110

2374

238ft

23'3

2188

2291

an2

2953

1955

2'11

29 TIl

TU

T5T
ISft?
1993

]0]

"10

101a

]J!l

2Ul

2'41
2611'

26Jit
5. .
1S2
lT19

2119
419

"46

..

,

IIIJ

1117
2118
4..
16."

UI?

"ft

11116

...

1902

2819

6'ft

U12

19119
2.24
6'"

UU

TAl

un

1563

1958

19.:5

TU

963

1825

lU8

1916

2UT

'.5
1838
2240

'l0

912
i!412
2784

2531

1941

UU

181117
19"

UII

1955

199.

2....

lU6

1441

14U

118

712
20U
26811

ilT!!!
in,

ian
2755

20Ti! 21114
2614 21115
29ft 1 a.",
i6n i6li!
2764

2080
2722

2082

i!965

lU0

1669

71., un

1983

1541

I"'"

1542

nUl

2111
1414

151]

21
IU
J4IU ,49'
lUI lUlt
2']
Hit 251
un UJi 1156
261112 2626 265.

419
1792
2655

49i
2611

2635

153it 1"6
54S

ft89 " 1

1248

nUt
2516.

un 2Ui
2. .6

]1/11

un

"lit

2"2.

12 ..

]00
1151

551t

JU. 3142
24 .. uea
1115 1U"
"I" ]21&
2918 aUlI
.5, 1412
1S9
14121 14U

1'"
II.

367. ]UT
11U i.S

2U5
i748 27ft5
11" 2069
2718 2719
2486

45. 284.,.
24 . . 471/1

2JU

un 142.

i.,..,
2881

2749

2158

2785
2474

2151

1132
26"
21115'
2643

ina
2488
i76i!

906

iUT

272]

ii!U6

940
2829
ii!413

2146
i701

•

WSTEP

"'TAB

WTHEN

WTO

USORT

XADD

XDIV
XIDIV
USUIiI

lCl.OAD

lCfo1UI.
l(8COMP

XSTCHE
XSTDR
lCSUB
lClC)C)I BV

XU

lUl

XU

X13
ZElCP

... 1.036&
... 1.037111
...1.0311

...1.0372
.,.1.0375
.,.1.0316
...1.0577
... 1.0561
... L.05&i!
... 1.0563
... 1.0564
.,.1.0565
...1.856b
...1.0567
...1.0570
... 1.0511
... L.057a
... 1.0573
... 1.0514
... 1.0515
... 1.051b
...1.077 i!
...1.0113
...1.0774
... 1.0175
.,.1.111716
...1. UTi!
...1.1313
... 1.1375
...1.1377
... 1.15&1
... L1510

•

1028
419
1095.
le2l
19.
981
1636

1635
1631
597
363
3l7S
189
2345
1058
2423
iU
1145
1593

2518
114U
116&
3183.
351
988
3493.
2US,
aU4,
ftl4.
364
337&

13"-

2581'

13f11/l
1503

3321

3598

3"7
1193
1898
iU4

309
1282
1899
2441

319
!i91
1905
2910

129&
1901
2911

941
1588
1915
2917

943
1589
191&
2921

2217

2585.

1903
i978t
3475.

2353, 3048
1099. lUi
a4as. 2431
a6S
210
1146 1150
1&03 1824
1918 1911 i,,94
2926 2927 3515
22111 1284 1288
2390 24i" 2554
3583 3585
23. 181
835
3579 3SU 3688
20 848
857
2641 i!1t57t
353
350
344
306
iU
264
i60

1373
1504

281

283

538

543

3050
279
1189
U51
2418

3~2

:ni7
1333
i562

35i?9

3535

1335
i564

a56f1

a5U

1982

1984
2512

2379
357&

2380
3580

840
3n3

8U

845

lUi?

2414

3348

3355

3514

81111

81i!

87&

2412

1981

490
482
416
470
461
441
428
425
4ii
414
413
]99
398

391
ft06
ttl 4
588
514
53'7

806
804

790
775
976
975

•

•

...1 . .
...1.1512
...LUU
...1.151'
...1.1171
.LUU
.1.1165
.1.1166
.Ll.,.1

.Lin,
.1.1714
.Lin!
...1.1111

~Llln

'4'
925
879
lUI
U89

1811

una
,,6&

1814
1131
1215

uu

.Lll11
.1.1114

SIIS

.1.11.,.
...1.1111
.L.lI11
.Lun
...I.UU
,&,1.1114
,&,Ln75
...LIS.,.
...L2I11
,&,LISU
...L2I65
...1.1566
,&,L25"
,&,1.2578
...L1511
...L2!lU
...1.2513
...L1515
...1.2516
...LII 11
,&,LI.,.!
...1.2766
,&,L2161
...L2118
...1.1711
...&.1114
...1.271'

ll'l
1114

~La"s

,&,&.1116

,&,LI171
...1.5 1'P2
...I.UU
...LS116
,&,1.1171
,&,LUlI
,&,1.]]1]
...1.1374
...LU75
,&,1,.3510
...1.1511
... US72
...1.1514
... 1.]575
... 1.3516

•

,U
9U

U'l
U14

uu

un

un
U!l
Uti

un un
un
un
1469

1467
1451

1442
lU'

un

1431
S421
14U

liU

~411

1511

UI!

1512
1515
1564

un

1543
lSI.
1537
UJII

1111

1111
lft11

use

l • .a

1814

un

U41
181'
2114
ilU

18U.

zeu

20."
1995
1921

1981

•

~L3577

...1.37&5
... L37ft6
... L3767
... L3770
... L3771
...1.3172
...1.3773
... L3174
...1.3775
... 1.3776
... L3777
... L4170
...1.4111
...L4172
...1.4173
...L4174
...L4175
...1. 4176
...L4177
...L4373
...L437'4
...1.4315
...1.4377
...1.4777
...1.5164
...1.5165
... I.S1U
... L5161
...1. 5 170
...1.5171

...1. 5 11i

...L5174
...1.5175
... L51 "
... L5313
... 1.537'4
...1.5375
...1..5376
...1.5377
... L5567
...1.5570
...L5571
.. L5572
...L5SY3
...L5574
...1.5575
... L5576
... L5577
...1.5765
... LS76ft
...1.57ft1
...L5771
...L5773
.. L5774
... 1.5775
... L577 &
... L5777
... L&575

.L_

1903
i141
2121
2118
2102
2064
20U
204ft
2044
2U6
2033
2030
2252
2251
2232
2228
2220
2211
2198
2195

207111

2117

2JCJ4

23"
2388
2309
2408
2577
2513
2553
2551
2548
2518
2536
2501
2494
2492
2U0
2660
2&52
2ftl"

i609

2839
2838
2&28
2U7
2811
2787
2785
2774
2770
2973
2967
2954
2952
2923
2909
290&
2883
2874
3342
3311

2UIII
2426

2439

2451

2~12I0

2493

2495

2ft99
2ft 71
iUi

aiea

•

•

•

• 1."-77
..1..760
..1.'1"
.L61U
..L61U
.1.6164
..1.6165
.1.67"
.1.61..,
.1.6714
..1.6176
..1.6171
..I. 7Ui
..1.1153
..1.1154

3459

3454
3451

JUI
3447
J434
34116
J411
3 I iii

J556
J!SSS

..1.71'12

J!il4
ISil
3St7
J5lS

..1."174

..loUTS

.1.7176
..Ln6l
.1.7362
..Ln66
..I. U1 IIJ
..Lnn
..Ln74
.. LU'"

3443

J5U
J575
3573

.LUU

..Ll16!

•

3l1lJ2
1466
3460

J681
3681
3ft 71

3668
3666
3664
3662

J5U

J5SI1J

•

g

PAL.8-V8

IOS/8 8ASIC LOADER

IDEC-Sa-L.BASA.A-!.A
I

4

5

ICDPYRIGMT,1972

6

I

.,

IDIGITAL EQUIPMENT CORPORATION
IMAYNARD,MASSACHUSETTS 01754

a

I

9
11

IAUGUST 19, 1912

11

I

IHANIC MAURER

12
U

I
I

14
15
11>

•

PAGE 1

IOS/8 BASIC LOADER
I

1

2
:5

11

10/30172

I
I

110'"

VERSON·100

•

•

•

PALhV8

IOS/8 BASIC LOADER

18

"

iI
i!!l
U

U
24

25
26
21
i!8

n

J0
31

12

1/111111
1110tJ
eatS
0BU
I11III21
BUi!
811123
IiIU4

IIIIU
11i6
111127

lIue

lUI

43
44

1IJ851

34
J!!I

36
31
J8
59

41/1
4,.,
45

46
41
48
49

511J

51
52
53

54
55
!!1ft

57

58
5'
60
U
62
U
ft4
65
66

67
ft8

"70
71
72

0054
0055
0es6
11057
01U
IIJIIJU
006a
IIIU
IIU
1065
01ft'
11116'
1010
InU
I/II/IU

IIIJU
0074
0075
0016
111077
0U0
IIIUI
o I III I!
0,03
111104
0105

010'
0U1

•

PAGE 2

I OS8 BUIC COMPILER POST PROCESSOR

1l1li110

e0U
11114'
IIIB41!
0U]
a04'
111045
I11III'.
111047
11111150
0051
IIJn2

33

10/30112

lIUIU

1(11111
111]113

STACKIU
STCDfI' dill
IKEY INTERPRETER LOCATIONS
NaUOR-nCDF+,
NUTAOINSTADR+l
ISTADRINASTAD+l
SAnAD-asrADR+'
CODCDfI'IUaUD+1
CODBGNICODCDFU
DATTOPICODBGN+l
DATPTRIDATTOP+'
SWPJNfI'IDATPTR+l
ILOCATIONS DEFINED BY COMPILEH
VARCNT'4a
SVCNTIVARCNhl
ACNTISVCNT+l
UCNhACNT+l
I.OCTRH-UCNT+l
LOCTRLILOCTRH+l
BLDCIULOCTRL+1
HIFI.DaBI.OCK+l
eRUIHIFLD+'
DLIUE-eRTS+l
ABORnlOLSUEU
I"REEHI-ABORTICU ILOCATIONS USED BY RELOCATION CODE
I"REELO'FREEHI+1
TEMPII"REELO+'
TEMPaITEMP+'
TEMPlITEMP2.'
WORDlITUIP3+1
wORDe-wORD'.1
WORDlIWORD2+1
NCHARSlIiIORDJ+,
aueHIINCHUS+'
SUBLO-SUSHI+ 1
CODSUISUBLO.'
CODIn'CODSZ'+'
LOCHhCDOSZ2+1
LOCLO'LOCHI+l
CDDeILOCLD+1
CODP'CODS.1
ICOUNTICODF+l
OCDUNTIICOUNT+l
AC"OCOUNT+,
AC2 •• Chl
AC3.AC2+,
SCUCHI
LINEH.SC+'
LINELILINEH.l
ICL.Ae!LILINEL.+l
CI.Rf'LD. XI.ABEL+1
CLRENDICLRFLO+1
REUORICLRENO+l

•

105/8 BASIC I.OADER

13

T4

15
1ft
11
18

19
80
81
82
83
84
15

•

UJJft
2132
23J2

25U
Ubi
2S614
i5U
fUll
Jlli
IU0
IZI!I0
J141110

uu

PAi.8-Va
SVARST·103&
ARAyaT-,i!l32
SARyn-i332
STEMPU25ft0
LlTRI.-8TEMPS+2
51. ITRI. -LITRL+2
OATLaT-SLlTRL+2
STACKU7U0
EDTBGN-30U
EOTan-1U0
BRTBGN-201!1
BAUn-H00
OCe-176IJ

10/30172

PAGE 2-1

IMORE COMPILER DEFINITIONS

IMAIN STACK OF COMPILER
ISTART OF EDITOR
ISIZE OF EDITOR
ISTART OF BRTS
ISIZE OF BRTS

•

•

•

PAl-a-V8

105/8 BASIC I-OAOER
U
aT

88

n

90
91
92
93
94
95
96
91

.899

100
101

112

103
104
US
106

107
U8
109
110
111
112
113
114
115

la
117
118
119

120
121
lii!

123
124
US

126
121
li8
129
110
131

Ui
133
134
135
136
137
138
l3q
11.10

0400
00400
00401
00402
00403
00404
01405
00406
1110401
00410
01411
011412
0041]
00414
121041'5
0041&
00417
00421
IUU

00422
00423
00424
00425
00426
00427
l1l2I430
1210431
00132
01ln
IUl4]4
00435
014U
1111411
00440
00441
00442
00443
01444
00445
004411
00441
00450

00451
01U5i
00453
00454
00455
0045&
00451
0046IIJ
00461
0U&e
004&3
00464
00465

1047

3053
U71

3054
3031
3Ui!
3103
1015
1041
137&
7650
521&
4175'
2506
1240
111147
71140
5i!3.5

*400
LOADER, TAD
DCA
TAO
DCA
DCA
DCA
DCA
TAD
CIA
TAD
SNA CLio
JMP

JMS

2506
CLio CMA

HIFL.D
FREEHI

11l1/3011i!

•

PAGE 3

ISET UP FREE L.OC. TI ON

(qf(

I)

(7571

FREELO
S\IIPINF ' ICLEAR SWAPPER WORD
ICLEAR L.INE NUMBER
LINEH
LINEL
STACK
IANY UNCLOSED FOR'S 7
(STACK A-I
•• 3

ERMSG

-

INO
IYES

\

INO COF'S IF QNI-Y 8K
TAD
HIFLO
SZA CLA
NOPATC~ INO PATCHES
JMP

(PULST-1 .,;
DCA
XU
)(10
PATLUP, UD I
aNA
JMP
STSTUF
5711'
]11155
DCA
TEMP
TAD
C7410
137i
IAL.WAYS TWO WORDS ~
DCA I
TEMP
3455
5iill
JMP
p~,TJ.ae. .
6211 NOPATCH,""""'·c10
ICHECK FOR TOeE SYSTEM
TAO I
COCB
1711
lED FRIEDMAN GAVE ME THIS COOE
AND
(771
0310
( .. 210
lAND I'M TAKING IT ON FAITH
lU7
TAO
6201
CD'
1650
SNA CLA
TAO
7642
1166'
lIS IT A ROM SYSTEM 7
TAO
C-6223
U65
1U0
SlA CL.A
NOTD8E INO TD/8E OR ROM To/8E
5250
JMP
(7377
ITOSE SYS WASTES 400 WORDS
TAD
llU
DCA
305'1
'REELO
ISfT SWAP INFO
1130
CLL CML RAR
7001 NaTD8E, %AC
~CA
SWPINF
3031
JMS
FREEF
IGET CDF TO HIGHEST FIELD
'1163'
DCA
333&
1"WlIl'-t-, IINTO i! PL.ACES
TAO
1336
S~Fb
DCA
3345
le! ..
DCA
SWPFLAG ICLEAR THE SWAP FLAG
3314
JMS
SWAP
IMOVE OS8 OUT
4eU
JMP
57U'
STSTUF 100 .SYM80L. '~8LE STUff
210021 SWAP,
0
ISWAP ose RESIDENT
1130
CLL CML RAR
14000
AND
SWPINF I IS IT .. TOBE SYS ?
0031
1640
SlA CLA
JMP
52fe
To8fSYS I'I'ES
1374
]0U
1410
7450

-

~

TAO

I< P

c.

---

•

105/8 BASIC

141
142
143

144
145
lU

~-.

107
148
149
15121

151
1S2

U]

U4
155
15&
U7

158
15'
160
161
162
In
164

165
161:1
1&7
168
169
110
171

In
In
174

175
176
117

118
179

180
111
Iii
183

184
185
186
181
188
In

1210466
0121467
121111470
12100H
121121472
0111473
00474
0121415
iUJU6
1210477
12111150121
I2IQ1501
00502
0nu
00584
00!S1Il5
121015111&
0111501
1210510
00511
00512
0111513

00514
0111515
00516
00517
0f115Z0
011152 t
00522
00525
00524
00525
0052&
00527
011530
011531
0121532
01533
00534
00535
0053E1
00537
00540
00541
0R154i!
00543
00544

190

191
192
193

194
195

•

PA1.8-118

1.0ADE~

0111545

1210546
00547
00550
00551
00552
00553
00554

4115
Ull
7600

JI'IS
C1)r~-···

SWPSU8

10/30/72

P"GE 3-1

ISWAP 17600 TOIFROM N7600

11/1.

7600
SWAP
JMP I
SWPSUB ISW"P 17&00 TOIFROM N7400
TD8ESYS, JMS
COF
10
&21 1
7400
740111
SwPSU8 ISWAP 21&00 TOIFROM N7&00
JMS
4US
20
COF
6221 1.6221,
760111 1.7600, 760121
IFIX UP 1217600 STUfF TO MATtH
CLL. CML RTL.
7126
ICIF CDF NI2I
SwPF!
TAD
un
76142
DCA
3766'
TAD
SWP'l
U3.
ICIF N0
lAC
70U
7721
DCA
3761'
7721
TAD
17U'
7727
DCA
nu'
SWAP
JMP I
5.61
1200 SWPRET, CLA
IRETURN IF 8K
CDF
U01
SWAP
JMP
I
UU
000121 SWPFLAG,0
ISWAPPER
012108 SWPSUB, 0
SWPSU8 IGET FIELD
TAD I
1715
/TWICE
SWPI
DCA
3]34
SWPI
TAD
1334
IDNCE FOR EACH DIRECTION
SWPi!
DCA
3347
SWPSU8
lSI
2315
SWPSU8 IGET I'll FIELD AODR
TAD I
1715
TEMP
DCA
3055
SWPSU8
lSI
2llS
IGET COUNT/POITER
1.7U0
TAD
ti77
TEMPi!
DCA
30!UI
SIIIPFLAG IWHICH WAY ..
TAD
1314
SZA CL.A
7648
IPUT OS8 BACK
SWPF2
JMP
53U
SltP'F"(A G IMOVE OS8 OUT
lSI
i!314
MLT
140i! SWP I,
IGET PART OF RESIDENT
TEMPi!
TAD I
1456
SWPRET . IRETURN IF 8K ONL.Y
5311""~ JMP
IINTO I'll FIELO
TEMP
DCA I
3455
IBUMP POINTER
TEMP
lSZ
2055
lAND PTR/CTR
TEMP2
lSI
ii!05ft
II.OOP
SWPl
JMP
5334
CDF
6i1U
SWPSUS
JMP I
5115
IIF 8K JUST RETURN
SIIIAP
5f1U SWPFl) JMP I
IGET WORD OF I'll FIELD
TEMP
TAD I
1455
HLT
740i SWP2.
IBACK WHERE IT BELONGS
TEMP2
DCA 1
345ft
TEMP
ISZ
c0SS
TEMPi!
ISZ
2056
swPF2
JMP
5345
COF
6201

5«»&1
4315

•

•

•

IOS/8 BASIC

19&
l'T
198

10555
1111556
1i1155T

PAI.S-V8

I.OADER
UT&
3336

5T15

TAD
DCA
JMP I

L.b#h

.=~B
-~

10/30/12

•

•

PAGE

3·~

ISET UP TO FIX FIELD

fI'l

CDfS

105/8 BASIC LOADER

199
20fl1
201
202
203
204
20'S

206
21117
208
209
210

211
212
213

2111

215
216
iH1
218
219
220
Ul

222
223
221
i25
226
227
228
229
i!l0
ill
232

2n
234
235
236
237
2]8
i!19
240
241
242
243

244
245
246

247
248
249
250
251

252

•

253

111111561
1110562
005U
005611
00565
00566
00561
00570
1110571
0057i

PALS-Va

10130172

PAGE 4

7727
77i1
2130
1317
1555
7642
7570

0770

77""
7G1IiI

1000
1343
l1U
7117
7577
0UIrS
PAGE
0111601// uri'll NODAU, COP
JMS
88601 4717 •
III 860 ii! 104'
CIA
88603 3US
DCA
01604 1054
TAD
00685 7841
CIA
1//0U6 3186
DCA
8111601 2054
lSZ
00610 1316
TAO
DCA
011"11 :5010
80612 1375
TAD
1110U3 3055
DCA
00U4 UU ASVLUP, CD'
IIIIIJU5 1410
TAD I
00616 305E!
DCA
00617 141111
TAO I
SPA
00620 7'510
00621 1374
TAD
00622 ]857
DCA
08U3 11/156
TAO
00624 . 6i!1II1
COF
SMA tLA
00625 7700
JMS
00626 42U
00627 2055
lSZ
0f/J630 5214
JMP
00631 6211
COF
00632 1773 P6,
TAO I
00633 ]i!U
~CA
00634 lUi
UO I
00635 1411/1
SI(P
00636 1055 STMLUP, TAO
0111637 7450
SNA
00640 5771 f
JMP
00641 1370
TAD
00642 3010
DCA
0064] 6211 STEMPF, COF
00&44 14l11J
TAO I
001)45 305~
DCA
001)46 14118 P7,
TAO I
00573

1110514
00575
00576
00577

FREEF

/SAVE FJELD

C\.,RFLD
FREELO

IFOR ARRAY CLEARING
ISAVE THIS ADDR

CLREND IFOR END OF ARRAV CLEAR
FREELO IMAKE IT NEXT FREE • 1
(SVARST-l
Xliii
IALLOCATE STRING VAHS
e-436
TEMP
10
Xliii
ILOOK FOR DEFINED STRING VAH
TEMP2
ISAVE SYMBOL NUMBER
Xl0
IGET SIZE
(4810
TEMP]
TEMP2

I.IF UNDEF USE 16 CHARS

lIS IT DEFINED?

aVSTOR
TEMP
ASVLUP

IYES, CREATE ENTRy
ISUMP COUNT
ILOOP
10
IALLOCATE STRING TEMPS
(STEMPS.1
STEMPF IINIT FIELD
(STEMPS lAND POINTER
TEMP

ILOOK AT NEXT ENTRY

ALLOtA
(-1

IDONE GO ALLOCATE AHRAYS

XU

IGET POINTEH

10
XU
TEMP
X10

IGET ADOR OF NElCT ENTRY
ISAVE If
lAND ITS FIELD

•

•

•

PAlS .. Va

108/8 BASIC lOADER

i54

255
256
251
258
259
260
261
262
i!U
264

265

au

261
268
2&9
270
211

21i

2T!
214
215
216
271

218
279
i!80
281

lIZ

2n

au

285
286

21.,

218
i89

i!9121
291
i!92

293
294

295
296
2'7
298
299
300
301
302
303
301.1
305
306
307
308

IUJ641
00650
00651
00652

00653
11!16!54
00655
00&56
II!IU1
00660
121111661
00662
006U

0e664
006.,
006U
00661
00610
00611
00612
00673
00614
00615
00616
00611
00100
00101
0071112
00703
00104
00105
00706
00101
08110
00111
1210112
011113
00714
lUI" 15
007U

00717
00U0
"0Ul
0111122
001Z]

00124
00125
007i!6
001i!7
00730
00731

00732
00733
00734
00735

3243
20U
14U
3056
62U
1367

30!57

4260

5Ufl
1/1000
1I!l!!l6
1104
1056

uu

leU

1051
1366
llU
]065
30U
4331
1054
3411
4717 '
3411
1057
1041
3411
56U

DCA
%81
TAD I
DCA
CDF
TAD
DCA
JM8
JMP
SYSTOR, 0

TAO

CL.l RAl

TAO

TAD
DCA

STEMPf"
U0
X10
TEMPi!
( 110
TEMP3
SYSTOR
STMLUP
TEMP2

•

PAGE 4-1

•

ISKIP TEMP NUMBER
IGET SYM NUMBER
IGIVE IT MAX SIZE
IAL.OOCATE IT
ILOOP
IMAKE ST ENTRY FOR STRING VAR
IFIND ST AOOR

TEMPi!
SST ,lOR

Xll
TEMP3
(3

TAO
TAO

ClL. RAR
DCA
SUSLD
DCA
SUSHI
JMS
SUB
FREflO
TAO
DCA I
X11
FREEF
JMS
DCA I
X11
TAD
TEMP3

CIA

DCA
JMP
0
0000 PSN,
DCA
3061
7146
ClL
DCA
3104
1I!lU PRNTSN, TAD
710.
ell
1006
RTL
]0U
DCA
TAO
1061
RAL
1004
AND
uu
7440 SPACE, sz.
JMP
5324
TAD
1764'
INA
1690
JMP
n26
13U NOZERO, TAO
JMS
4764'
i!104 LEAD0, lSI
JMP
53UJ
JMP
5101.1
0000 SUB,
0
10f15
TAD
1161
CLL
TAO
105101
3051.1
DCA

10/30/12

I

I

X11
SVSTOR

WORD2
CMA RTl
XLABEL.
WORDi!
RTl

INUMBER OF WORDS
IFREEHI,lO.FREEHI,LO~SU8HI,LO

ISAYE ADDR
lAND FIELD
IPUT IN MAX LENGTH
I (NEGATIVE)
IPRINT 3 DIGITS DECIMAL
1-3

WORD2
WORDa

IGET NEXT DIGIT
IINTO THE lOW ORDER
ITHREE BITS AND THE LINK
IS AVE SHIFTED NUMBER
INOW DO LAST SHIFT

(17

IONlV FOUR BITS

~OZERO

INOT A ZERO
IANY DIGITS YET 7

TTY

CLA
LUD0
(&Ill

1

INUMBER OF CHARS

TTY
XL ABEL
PRNTSN
PSN

SUBL,O
CML, CIA
FREELO
FREEL.O

INO, ITS A LEADING ZERO
IMAKE IT ASCII
IPRINT OIGIT
18UMP COUNT
IMORE DIGIT (5)
IDOUBLE SUBTRACT
ISUBTRACT LOWER

d

105/8

309
310
311
312

313
314
315
31&
317
318
319
320
321
322
323
324
3i!5

326
3Z7

•

BASIC LOADEN
021736
00737
011174111
0111741
0111742
1110743
00744
00745
007460

1110747
00750
rUJ75!
00752
00153
00754
00755
00156
00751
00760

7004
1064
711141
1053
3053
111153

PALS-V8
RAL
TAD

CIA

TAO
DCA

10/30/72

PAGE 4-2

IGE.T BORROW

SuSHI

FkEEIH
FREEHI
TAD
FREEHl
7740
SMA S2A CLA
15131
JMP I
SUB
310~
TOOBIG, DCA
L.II'4EH
DCA
311U
L.INEL
JMS
47ft&! '
ERMSG
2402
2402
57U'
JMP
ABDRTL
0000 TTX,
III
6041
TSF
5354
JMP
.-1
6IIJ 4t.
TLS
121110
CLA
TTl(
5753
JMP I

ISU6TIUCT UPPER
ISAVE NEW UPPER
1010 IT FIT ?
IYUP
ICLEAR LINE NUMBER
IwRITE MESSAGE
IToe BIG
IABORT RUN
IPRINT CHAR ON TTY
IWAIT FOR PREVIOUS CHAR
IPRINT THIS ONE

•

•

•

P~L8·V8

IOS,8 BAUC LOADER
328

I
I
I
I
I
I

529

ue

331

312
33l

n.

US

;SU

331

]38
339

3111

341

3'a
343
IU

:US
346

SIt,

UI

J!55

n.

151

nl

:SS9

,61

IU
IU
363
IU

361
56'

S"
3"
369

CAUTION & 1 ,
THIS 'AGE AND TME NEXT ONE ARE
OYERLAYED BY THE INPUT BUFFER
AS SOON AS THE ROUTINE "INWORD"
IS CALLED. THIS 'IRST MAPPENS
A'TEA THE TAG "AiLeIT" •

"'"
I""
11"5
IIUT
.17111
11TH
1117

1741
11117
IlIlIl
Illl
1711
'4I1i1
1"1

a .,.,

"TU

IIIJTU

IIU

88fT'
linT

lUI

lUll

U!.
Tl41

1I"n ·nu
un

,,"a
eUI)

Ulll

lUI.
I'ln
IU"

""

'REELO

DCA

REUDR
YARCNT
C4Il

ISAY! START OF RESIDENT -1
INEGATED
IUSED TO COMPUTE AMOUNT OF MOVE
/GET NUMBER OF
IYARUBLU

VARCNT
nCN'

ISTRJNG VARIABLES

".,

'VCNT
leNT

e'l

IARRAYS

TAO

lAND STRING ARRAYS

JU'

1141

..

un

fI.t

,
.,'" ,su.
un
'UU
lUll

PAGE

STSTUI' , TAD

CIA

TAD
TAD
CIA
DCA
TAD
TAD
CIA
DU

C'"

IUtl

""

III"
IU11

JlttI
IIU

DCA

AtNT
UCNT

137ft

TAD

C41

IACNT
I'RUI'
STCO'
¥ARCNT

11111

UIU
U'U

lua.

IIIU
lUi

un

TAD

CIA
UD

CU

It II I
IUii

feU
JIII4J

DCA
Jill,

UIIIi.

JIII2'

UIiJ

4,n'

31111
3"
312
373

ulln Ie"
1U·

DCA
TAD
CLL RAL

314

US4

TAD

31S

nti

311
318
379
380
381

382

•

PAGE 5

IDIIJ 7ft 1 113'
II'U Uti
IDIIJUl 11161

319

nl
!!II
n2
sn
n.

10/321172

IUa.
UII?

uu,

un!

UfJ32
U03]
11118]4

uus
!!IUU
un?
!!IU40

u."

311J54
1054
TIll 1

3121
1054

llllU

]410
J4UJ

TAD

DCA

TAD
lAC

DCA
TAD

DCA

DCA

I

DCA I

VARCNT
FREELO
PREELO
FREfLD
NSTADR
FREELO
Xl"
XU
XU

'SAVE HJGH FIELD
ISUBTRACT SPACE 'DR
ISCALAR TABLE (3 WORDS A PIECE)
IDON'T BOTHER WITH A
IDOUBLE PREC. SUBTRACTION
ISAV! START OF SCALAR TABLE
IFOR INTERPRETER
ICLEAR ALL VARIABLES
/IN THE
ISCALAR TABLE

•

IOS/8 BASIC

383
384
385
]86
387
388
38CJ
3921

391
392
393
394
395
]96
397
398
399
400
401
Ui!

lUll

404
US

406
401
408
409
410
411
412
413

414
415
416
417
418
419
420

421
422
4i!!

424
425
42&
427
428
429
430
431
432
433
414
435
43&
437

•

PALe"VB

LOAOE~

DCA I

01043

3410
2040
S237

01044

6211

COF

01041
010411

01045
01046
1/11041
01050
01051
010S!
211053
211054
01055
01056
01057
01060
01061
0106.
01061
01064

21111165
01066
211061
01010
21l1!171
0107i

0101]
01074
01015

21101&
01077
01100

01101
0110.
01103
01104
11105
01106
01107
01110
fIIl111
Illll Ii

011t!
f111114
01115
0111b
01117
01120
I!ll 12 1
01122
011a3
01124
01125
0112&
011iH

1774
3251
1773
6201
7410
1055
1450

5311
U12
3010
6211

1410
305'5
1410
3251
1410
306111
1410
3061
1410
321fti
1410
3056
105'
7104
USb
1054
3011
6201

PI,

3411

105"

3054
1054
302:5
1043

IJUST TO Sf NICE
IPREPARE TO ~OVE
CLITRL+l/THE NUMERIC LITERALS
IINTO THE SCAI..AR TABLE
I..FLD
(LITRL.
.-4

TAO I
DC.

TAD

1060

12162
3411
5lSi
U4e
7104
7104
1054
3054
1054
30li!
U41
7104
1041

JMP

NL.1..00P, TAO
Sill.
JMP

3411
1061

DC.
COF
HD
DC.
TAD
DCA
UD
DCA
TAD
DCA
TAO
DCA
TAD
DCA
TAD
CLL
UD
TAO
DCA
CDF
TAD
DCA
TAO
DCA

I

11110 MORE IIIUMERIC LITERAL.S

I

)(10

I

I
RAl

I
I

CLL RAL
CLL RAL
TAD

NONL.
(-1
XU
10
XU
TEMP

I

TAD
DCA

IAODR OF NEXT LITERAl..

)(10

IGET ADOR OF NEXT Ll TERAL
1 AL.SO ITS FIEI..O

~~

INOW ITS VAL.UE

wORDi!
XU
WORD3
XU
TEMP2
TEMP2

ITIMES THREE

TEMPi!
FREELO
Xll

IPLUS START
IGIVES STORE ADOR

WORDt
Xll
WORD2
Xll
wORD3

,'- r

~;

797
"8

n9

1021

801
802
803
804
805

806
807

01ftS2
01ft53
01&54
fill &55
01&5&
01ft57
016&0
01&61
l!I1U2
l!I1 &63
016614
01665
01&U
016&1
01ft70
01&71
0167a
1!Il1>73

01ft74
01675
01676
01677
U700
01701
IU702
017n
01704
01705
0170ft
011e7

01710
01711
01112
01113
01714
01115
01116
01117
01720
01721
01722
UTi]

01124
01Ti5
011261
01H7
01730
01731
1Il173i

810

211733
017:54
III 1735
0173&

811

01737

808

8n

8li?

01740

DCA
305ft
JMS
416ft •
74l!1i LBLFLO, HI.T
TAD I
145ft
AND
L'J3ftS
DCA
3070
205ft
ISZ
TAO I
145ft
eLL
7100
TAO
lG!I2 ft
COF
6101 COFe,
DCA
3011
RolL
7.004
TAD
IUS
TAD
1070
710ft
CLL RTI.
?m0ft
RTL
7004
lUI.
1055
TAO
4764'
JMS
20MI
ISZ
SKP
74U
2067
ISZ
TAD
1011
SKP

7410

1055 NORELC, TAD
4764' RfI.OUT, JMS
20&6
ISZ
JMP
SUi!
lI&7
ISI
JMP
SUe
JMP
S7U'
0000 ERMSG, 0
COF
6201

171i

7112
7012
?m12
4340
lUi

4340
2312
1Tft2'
4]40
33411)
1102

47U'
1103
47U'
13&0
4757'
1]5c

4757'
5712

00210

TTV,

TEMP2
CHKLBL
TEMPe!
(7
L.OCHI
TEMP2
TEMPi!

10/30112

•

PAGE 8-1

ICHECK FOR UNDEFINED L.ABEL.
IGET ADDR TO BE RELOCATED

CODBGN

IADD 8ASE ADOR

LOCL.O

ISAYE LOW PART OF JUMP

COOCDF
LOCHI

IGET HIGH PART
IPUT IT INTO CORRECT PLACE

TEMP
OUTWRD
CODSZ1

IPLUS INSTRUCTION

CODSZ2
LOCLO

ICAN'T 8E LAST WORD
IOUTPUT LOW ORDER AODR

TEMP
OUTWRO
CODSII
RELOOP
COOSZi!
REI-OOP
LOAon

IJUST OUTPUT IT

ERMSG
TAD I
CLL RTR
RTR
RTR
JMS
TTY
ERMSG
TAD I
TTV
JMS
ERMSG
lSZ
SPACE
TAD
JMS
TTV
TTV
DCA
LINEH
TAD
JMS
PSN
1'0
I.INEL
JMS
PSN
TAD
(215
TTl(
JMS
C212
TAO
TTl(
JMS
JMP I
ERMSG
0

IBUMP COUNTER

IOOUBLE WORD ISZ BUMP

IDONE RELOCATING, GO I-OAO
IPRINT ERROR MESSAGE
IGET CODE
IPRINT FIRST CHAR

IPRINT SECOND CHAR
IFIX RETURN AOOR
IPRINT SPACE
IUSE TTV AS A SWITCH
IPRINT HIGH ORDER
ITHfN LOW ORDER
ICLINE NUMBER NATCH 1)
IPRINT CARRIAGE RETURN
IPRINT UNE FEED
IRE TURN
ICONYERT TO ASCII ANO PRINT

•

PALS-va

105/8 BASIC LOADER

813

au

815
Ufl

8U
818
819

01741
U74Z
81143
01744
lilt 745
1111746
01147

•

0355
US4
75U

1353
115i
4U7'
SUIlJ

AND
TAD
SPA
TAD
TAD
JMS
JMP I

(77

( .. 40
(100
(24111
TTl(

TTV

10130172

PAGE 8-2

lSI)( BITS ONLY
IWHAT SIDE OF FORTY '1
II..OW SIDE
IHIGH SIDE
IPRINT CHAR
IRETURN

•

•

•

108/S BASIC LOADER

820

SU
SU
823
814

US
1i6
821
818
819
83121
831

832
833
8U
835

a36

11752
81753
IU754
01
U756
IU?!7
1/11 T60
IU7.,

"5

1/I17U

11761
U7U
8un
017.6
I1117U
UHe

un,

831

01772
IUT73

839
81&0
841
8U

1/11775
01776
01777

843

11J211J00
111200 1
e2082
1lJi!001
02004

US

8U
145
846
807

848
849
850
851
asa
853

01714

02005

851'1
8U

1lli!0116
/12007
UU0
uel1
IlliI1JU
01013
e2014
U015
1IJ2016
12017
12028
1lli!0il

861
862

1120U

1ft]

1112124

8614
8615
866

UUS
Uli6
01U7

867

un0
IIJZUI

854
855

856
8ST
858

868
861'1
870
871

872
873
814

liUJii!

02ell
0ZUl
111211134
U035

0203&
02037

PALS-ya

10130172

•

PAGE 9

lIIaUl
0100
71UI

111017
111212
I117U

8215
1/1784
0717
2000
233.
001117
iU5
7437

nUl

n8e
311100
l53"
7377

153.

un
073'
28011J
PAGE
4777' LOADIT, JMS
11145
TAD

OUDUMP
1.0CTRL
CU CLL CMI.
71U
DCA
CODSZ1
30.'
7004
RAI.
TAD
1.0CTRH
1044
7041
CU
31U
DCA
CODsn
11126
TAD
CODBGN
DCA
TEMP
3155
SI.OCK
TAO
1IZI4'
DCA
INBLOK
nu'
72414
el.A CMA
DCA
ICOUNT
307'
TAD
CODCDF
11125
TUft
eLL RTL
781814
RAI.
1375
TAD
Cfti01
3025
DCA
CODCDF
1025
CODCDF
TAD
un
DCA
CF
2055 LODLUP, ISI
TEMP
SUi
JMP
NOFJMP
TAD
CF
un
1374
(10
TAD
DCA
CF
3an
INWORD
4773' NOFJMP, JM8
74ei tF,
IoILT
U5S
TEMP
DCA I
62811 CDFZER, CDF
206ft
lSZ
CODSZ1
5225
JMP
LCDI-UP

IDUMP LAST BLOCK
ISET UP COUNTER

ICODE BEGIN -1
ISET UP BLOCK NUMBER

ISET UP CODE CDF

IBUMP POINTER
IFIELD IS OK
IBUMP THE FIELD
IGET NEXT WORO
ISAYE THE WORD
IMORE COOE '1
IYES

•

101/8 BASIC LOADER
875

01040

Ii! 041

211167

876
871

Di!rII4e

878

1!Ii843

879

1U1II44
1U1!I45

SUS
U33
lieU
lU6
U55

e2U0

111115

880

881
882
883
884

885
88&

887
888
889

890

891

IlliU6
1112147
111211151

7.. 0
5254

12.'

I!Ii!l,a

7650

U053

52U

IU'"

21455

un7
1!Ii!1II60
1!Ii1!l61

U74
U6'

szu
un. uu

02855

1!Ii1463

895

Ul ..

740i
3455
5244

896
897
89a

821/165

lUi
3277

892
893

894

899
918
911
9112
9 III!

9114
9115
91.
907
91118
909

91111

911

'In

913
9U
915
916
911
918
919

9i!0
9il
922
9U
924
925

926
927

928

•

929

02I11U

UII66

IBZ1461
821J711

121471
1lii!012
U0U

1!Ii!1!I74
0211175
142876

U55
111117
3056

10,5

leU
111113

]811

UU
1411

ullin ula
02U0
UUI
nU2

3413
211J56

5275

IIIZlli13

4340
577i'

02105
021111.
1/1211117
11121U

0000
171115

02104

QJi!1l1
QJil I i
021U

0U14
0ZU5

331111
74111i
1456
nUl

5705
7144
U5"

QJU 16
02117

3104
1504
3Ui!

liU1

2104

un"

02122
QJUU
02124
021i5
02126

1504

3U.3

EIl01

4771'
2523

PAL8-V8
ISZ
JMP
TAO

COOSZ2
LDDLUP
CF

DCA
CI.EARf
CLRENO
CLRLUP, TAD
TAD
TEMP
IU CLA
JMP
MORCLR
TAD
CLRFLO
TAD
CLEARF
INA CLA
JMP
DONCI.R
MOReLR, lSZ
TEMP
JMP
CLEARf
TAD
CLEARF
TAO
cu
DCA
CLEARF
CLEAR', MLT
DCA I
TEMP
JMP
CLFtLUP
DDNCLR, flD
CLEARF
DCA
STFLDM
TAD
TEMP
TAD
RESADR
TEMPi·
DCA
TAD
TEMP
DCA
xu
TAO
XU
DCA
XU
MOYSTL, CDF
)(11
TAD I
STFLDM, MI.T
DCA I
XU
lSZ
TEMPi!
JMP
MOVSTL.
JMS
MOVFIN
JMP
701110
CHKLSL,
TAD 1
CHKLBL
,.1
DCA
MLT
TAD I
TEMPi
SPA CLA
JMP I
CHKLBL
CLio eMA !UL
TAD
TEMPi
DCA
XL ABEL
TAD I
XLUEL
DCA
I.INEH
ISZ
XLASEL
TAD I
XL ABEL
~CA
I.INEL
COF
JMS
ERMSG
2523

"

10/30172

PAGE 9.. 1

IYES
16fT THE FIELD
lAND SAVE IT
lIS THIS THE END OF CLEAR ?
11110, KEEP GOING
100 FIELDS MATCH ?
IYES, ARRAYS ARE CLEARED
IBUMP POINTER
100N'T BUMP FIELD
100 BUMP FJELD

ICLEAR THE WORD
100 MORE
ICOPY THE FJELD
IGET THE COUNT
10' HOW MUCH SYM80L TABLE
ITO MOVE
IPUT IT INTO AUTO XR'S

IBET NEXT WORD OF ST
ISTORE IT
IMOVE FINI PAGE INTO 7000.7177
IGO READ 8RTS.SV
ICHfCK LABEL FOR UNOEF
IGfT FIEL.O
IGET FIRST WORD OF LABEL
ISIGIII BIT IS DEFINED
IGET AODR OF LINE NUM
IliET HIGH ORDER LINE
IGET LOW ORDER
IPRINT MESSAGE

•

•

•

PALS-va

108/8 BUIC LOADER

93111
931
932

933
934
935
9U
931
918

.n
94111
941

912
94]
944
945
9..

947

".
"9
950
tSl

9!1

UU7
IIIIUI
lUll

1112U2
12133
IIU4
1111135
021U
nU1

lU41
IU4S
02142
lilt)

m2S44
02145
02146

01147
IIUI

1112151
112152
IIUSJ

11!!4

571115
lillie
U53
1106

FREEl',

JMP 1
CHKI.BL
I
FREiHI
TAD
eLL RTL

RAL

Tl/l1II4

4340

TAD
JMP I
ABORTL, JMS

5171
leel

MOYFIN,

IU5
5130

UlDi

1567

JlDU

U66

J0U

U65

3055

UU

3411
11155
!l35e

5741

JMP

1

ID

CD'
TAD

DCA
TAD
DCA
TAD
DCA
TAD I
DCA I
lSI

JMP
JMP I

1013011i

•

PAGE 9.2

•

IRE TURN
IMAKE A CDF FROM FREEtiI

CDPZU
FREEF
MOVFIN

IPUT FINI PAGE INTO 7000 .. 1177
lAND ABORT THE RUN
(ABORT·FINI+711101
IFINI PAGE MOYER

(FINI-' IMOYE INT READING CODE
lUI
(..,77
IINTO 101110

XU

C. i! IDI!J
TEMP

IPUT CORRECT COUNT HERE

Xli

IMOyE CODE

XU

TiMP
,-3
MOV'IN

/'

IOS/8 BASIC LOADER

953

1212165

".00

'154

02166
12167
US10
0Z11l
02112
02113
0Z174
fjiH75
UH6

6'71

955

'56

951

958
959
'160

961
962
963
9tt4

02117

965
966
9U

02200

02201
1112201
0Z2U
IUl04
02i!05
02206
02201
0i210
02111
02iti!

968
.. 9
97IIJ

971
972

913
914
915

'I'"

lIIilll
lIIil14

979

Ui!lS
82216

911
918

980
981
982
983
984
915

"6
981
988

989

991
998

-~'f'

1000
101111

15]6

l3S7
2200
lUI

16140

FINI,

5]15
125111

n0t
1247

3301
1253

TAD

1701
UI/J1
nBi

DCA I

ISZ

ISZ
ISZ
JMP

i!n2
2303

TAD
DCA
JMS I
SRTan

]214

3400
0000
0000
53U

un
330S
us",

02214
!!Iii! 15
1112i!16
l112iU?

231/12

0ai4i

U71

lIIi245 3775'
111103
0224& 5774'
1004---t-!lfl---ntf. -M-tj!, ..
1005
0i250 0020 )lINT,
100ft
02251 t 112 lIERMSG,
1001
0225i! 7&07 nUT,

•

lCEffMSG

IANY ERRORS .,

ABORT
UNT
FTEMP
M12
FCNT
XSAVE
FTEMPi!
FTEMP
FTEMP
FTEMP2
FTEMPi!
FCNT

/YES, DON'T RUN IT
IMOVE INT STUFF

... 5

aRTS
BATsa

11121 MEY LOCATIONS
IINTO A SAFE PLACE

IMOVE LOOP
IRUD IN 8RTS

)(7607

III

BRTsa,

1112240 l31U
_J!j_~ 4.L _ .~~_~_'L
U242 1377
0a24] 3716'

1121112

PAGE
TAD I
alA CLA
JMP
TAD
DCA
TAD
DCA
DCA
TAO I

33B2

3302
1247
33131
1101
2301
3Ui!

1U2]]

'194
'1'5
'19.

UVU

4652

IIIZ 2 J2

992
993

l11i

11222ID
IIUi!l
111222i!
02221

02210
nUl

990
'I'll

PAGE 10

108111
1S10
0010

52tS
111150

Ui!i!S
0Zi!26
n217

10130112

2177
7115

lUI?

022U

PALS-va

II
JMP
TAD
DCA
TAD
DCA
TAO
DCA
TAO I

ISZ

DCA I

ISZ
lSZ

JMP

fAO

DCA
TAD
DCA
JMP
·-'2

20
ERMSG
7607

IOERR

XSAVE
FTEMP
XINT
FTEMPi!
M1i!
PCNT
FTEMP
PTEMP
FTEMP2
FTEMP2
FCNT
.-5
(5561
1&0"

IMOVE STUFF BACK

IPATCH ·C LOCATIONS

(5561

7605

8RTBGIIi

IGO START BIlTS
~-

•

_"

_·~'_"_.~

_ _ _ • • • _ _ _ T' _ _ " _ _ _ _ _ _ '"

•

-

-.~

-_.' .-'

-~-~-_.,

~

--~-~,.

•

•

PALs-va

IOS/8 BASIC LOADER

1008
100~

lG'J 10

1011
1IIl12

1013
1014
1015

0ii!U
02254
niSS
0ii56
0US7
0liU

7054

0i!i6i

511!10
74ara

022ftl

1011

0un
0ilU

1018
1019

0i!i&S
022U

1016

10U

02i&7

000111
310111

52TC
10&5
1077
3077
7024

eML

3017

307e1
1373
311211

02270

UZ2

02271
lUi7i

10&4
107ft
7110

02214
1U27S
0il7ft
BiiH

1024
IUS
102&
10Z7
lUI

un
1030

0un

0nB0
Bi301

1031
1032

auez

1034

aun

un

1035
1036

10]1

1038
1039

1040
1041
1042

1043
1044
104S
104ft

1041
104~

1049
1050
1051
til!2
1053
1054
1055
1056
1057
1058
105~

10&0

1061

1062

U303
02311J4

0U0ft
0i!31i17
0U10
1112311

301ft

DCA

1071

TAD

ACl
AC2

1010
:1071
1100
1010
3100
2101
5263

MUI.Bt;N,
FTfMP,
!'TEMPi,
FCNT,

3a65

4651
l1-11
'4772' ABORT,
6041
531.

1112320

UTi
377ft·

0U2ft
02Ja7

1370
3775'
1052
745111
5175'
333J

01330
02331

usa

02H2

0000

02333
02334
02355
02336

02337
02340

1&00

CLL RAR
IUR
DCA
TAD

IUR
DCA
lSZ
JMP

TAD
DCA
TAD

1011

3064
110111

ICERR,

DCA
JMP I
DCA
JMS X
1117
JMS
TIF
JMP
TAD

DCA

TAO

DCA

TAO
INA
JMP
DCA
JMS I
(OTSn

2075
5351

ISZ

JMP

IMUL.TIPL.Y 1281T5 ANO 24 BITS
ISAVE 12 BIT THING
ItL.EAR REST OF At
IONI.Y TEST 12 BITS
IWAS BIT ON ?
INO, OON'T ADD
IAOO TO HIGH O~DE~ 2/3'5 Of AC

ISH 1FT At RIGHT

Ati!
AC]
ACl
SC
MULL.UP
AC2
SUBHI
AC3
SU8L.O
MUL.U

IBUMP SHIFT COUNTER
IANSWER IS

~OWER

2/3'S OF At

LINEL
)(ERMSG

IZERO ~INE NUMBER
IPRINT MESSAGE

SWAP

ISWAP ass BAtK
IWAIT FOR TTY DONE
ITO PREVENT 058 I FHOM BEING RUINED
IRE-sTOliE -t LOCATIONS

, .. I
-{4i0,1
7600
C6i! U
7605

ABORTX

ItALLED VIA CHAIN ?(FROM EDIT)

7605

INO, RETURN TO ass
IYES, SAVE EDITOR START
IREAD IN EDITOR
/THIS MUCH

EDTBLK
X7U7

o

all/TEMP,
0000 EOTBI.K, o
JMP
5775'
5761'
JMP
0000 OUTWRD, o

•

PAGE 10-1

RA~

SUBHI
AC!

NOADD,

02313
IIIIU4
0n15
0231ft
l1li317

02325

NOAOO
SUBL,O
AC!
AC!

TAD
TAD

U312

un4

ACl
ACi
AC1
C·15
SC
MULBGN

TAD
TAD
DCA

5ft54
:511213

BiUl
02322
023i3

7001+)(SAVE-F!NI

o

DCA
DCA
DCA
TAD
DCA
JMP
MULLUP, SNL
JMP

10U
lIU3

XSAVE,
MULli,

10/30/72

7605
EOTBGN
OtOUNT

NOWIHT

IERROR
IGO START EDITOR
IOUTPUT WORO TO TEMP FILE
IANY ROOM 1
IYES

•

PALs-va

105/8 BASIC LOADEN

02]41
02H2
Bi!U3
1ai!344
02345
12]4b
U347
IUl50
IUSi
023Si!

10U
1064

1065
1066
U67
1168

un

1170
1011
U72
1073
U74
1075
107.

·0i353

nn
33Sb
ln6

]075
133.5

6i!il

3156

1078

0236"

46'i!

02361

1084
1085
1186

1087
101&
1089
1090
109,
109i!
1091
1094
18"

•

1IJ23113
1IJ2:564

usn

12]'.
lUlU

DCA 1
COF

JSI

U5b

1017

023U

DCA

TAD
DCA
TAD
NOWRIT , COF

6i!1ZIl

5736

1079

ISZ
TAO

Uft~

02154
02355
1112356
02357

1010
1081
U82
1183

DCA
JMS

4357
2n!

001/1111
001111/1
421111
lUI 0 III

211110111
5312

5757
2400
7400
leU

e23711
eU71
02312
llil73
02374
0un
U]76

62U

IIIU77

5561

OUPTR,

OUOUMP,

JMP J
0

PAGE 10-2

OwTEMP ISAVE WORO
OIJOUMP IwRITE SL.OCK
OUBLOK ISUMP BI.OCK NUMSEk
OU8LOK-1/RESET BUFFET POlt-TER
OUPTR
(-400
OCOUNT lAND COUNT
OWTfMP IRES TORE AC
10
OUPTR
IINTO BUFFER
OUPTR
OUTWRD

IIJ

JMS I
4210
0

10/50172

lC7607

IWRITE BLOCK
IWRITE BLOCK

OUBLOK, 21

JMP
IOERR
OUDUMP
JMP I
END·FINI+20"

4207
0461
71U

0i!11II
7605

1611/1
$

•

•

•

PAt..s .. va

105/8 BASIC t..OADER

ABORT 2315
ABORTt.. 213&
ABORT)( 0052
0042
ACNT
ACI
007&
0011
ACe!
AC]
0100
ALLOCA 1400
ALL.OCS 14&0
ARAVST 2Ue
ASYLUP 0&14
BL.OCK lUI 4 &
BRTBGN un
0050
BRTS
BRTSS U24
BRTSIZ 1400
COFZ£A 2035
COII'0
1&64
CF
2033
CHKt..8t.. 2105
CI.EAAf' 20&1
CLIUNO 0106
CLllfII't..D 111105
CLRLUP 2044
0012
COOB
CODBGN 002&
COOCD' 1111II2!
CODF
IIIlZIn
COOlZl 111066
COOSZ2 0067
DATA"1 ili0
OATAII'2 Uii!6
DATLST 2SU
DHLUP 130&
OATMOY 1323
DATpTR 0030
OATTOP 1ll1IIi?
DC8
17&0
DLUZE 0051
DOARAV 1401
OONCLR 20&4
OOURV 14&1
EDTBGN 3012
EDT8LK 2333
fDTSIZ 1&00
END
ii!400
ERMSG 1112
2]03
FeNT
2200
FtNI
FREEF 2130
FREfHI 0053
FREEI.O 0054
FTEMP 2301
FTEMP2 2302
HIFL.O 0047

ICOUNT
I NSt..OK
%NPTR
INWORD
ICERR
L.Bt..Ft..O
L.EAD0
t..FL.D
L.INEH
L.INEL.
L.ITRL.
L.OADER
L.OADIT
L.OCHI

0014
153~

1550
1530
231C!
1&54
012&
1051
0U12
0103
25.2
0400
221210
0010
1.0CI.O 0071
1.0CTRH 0044
1.0CTRL 0045
L.ODI.UP 2025
1..6i21 0476
L. 76021 0411
MORCLR 2054
MOYFIN 2140
MOYSL 124&
MOYSTL 2015
MULBGN 2300
MUI..LUP 2263
MUL.12 2ii!!4
2241
M12
NASTAD 0022
NCHARS 0063
NLL.DOP 11/152
NOAOD 2212
NODATA IU00
NOFJMP 2032
NONL
1111
NOPATC 21433

NOREAO
NORELC
NaSI.
NOT DeE
NOWRIT
NOZERO
NSTAOR
oeOUNT
ONLU
OUSLOK
OUOUMP
OUPTR
ourwRD
OWTEMP
PATL.ST
PAlL.UP
PRIliTSN
PSN
PI

1545
1103

1257
0450
U51

1lI124
00i!1

0015
1437
i!l6!
i!lS7
2356
2336
2333
1344
0424
01Hl
0704
1045

P2
P3
PII
P5
P&
P1
P8
P9
REt..C IT
RfLOOP
RfLOUT
RESADR
SACNT
SARYST
SASTAO

10/30/72
1062
1137

1154
1254
0632
064&
131i
1314
1600
1&32
17134

Be

0107
0043
2332
0024
0101

SUB

1200
1144
0117
0023
0015
1120
0020
0&43
25&0
2017
21&3&
1000
0131

SI'1.0
SLFI.O
SLITRt..
SL. IT 2
!lLL.OOP
SPACE
SSTAOR
STACK
STACKA
SlCD"
STEMPF
STEMPS
STFLOM
STMLUP
STSTUF
SU81'11
SUBI.O
SYARST
SYCNT
SVSTOR
SWAP
SWPFLA
SWPF1
SWPF2
SWPINF
SWPRET
SWPSUS
SwP1
SINP2
TD8ESV
TEMP
TEMP2
TEMP]
TIMES)
TMOAT4
TMSL.IT
TOOBIG

TTX

1161
1162
2564

1818&4

0065
1036
0041
0&&0
0461
0514
0536
0545
0031
0511
0515
0534
0547
0472
0055
0056
[IH1l57
1442
1332
1337
074b
0753

•

PAGE 11

TTY
VARCNT
VERSON
WORDl
WORD2
WORD!
XERMSG
XINT
XLABEL
XSAVE
X10
X11
X13
)(1&07

17110
00110
0100
00&0
0061

00&2
2251
2250
0104
2253
0010
0011
0013

2252

•

ERRORS DETECTEO: 0
1096
~JNKS

GENERATEOI

~8

10ff7

•

•

•

•

ABOAT
ABDRTL.

939
321

ABDRTl(

4:51\1

ACNT
ACI
AC2
At3
ALLOCA
ALLOCS
ARAYaT
ASVL.UP
BL.OCK
BRTSGN

35.
63.

aRTS

BRTSB
BRTSn
CDFZER
CDF0
C'
CHKLBL.
CLIAR'
CL.REND
CL.RFL.D
CLRI,.UP
CDDB
CODBGN
CODCD'
COD'
CODIZI
CODSU
DATA',
DATA'2
DAlLIT
DATL-UP
DATHOV
OATPTR
DATTOP
DCB
DLUZE
DOARAY
DONCI.R
DOURY
!DTBGN
EDT8LK
EDTUZ
END
ERMSG

64.

311
3l1li

44
36
64
65

421
6051

au

1042'
93U
576
1049
423
364
3U
1012 lel3 1025
1011 lIII19 1020
1010 1029 1031

134

736

853

IU.
918

811
930

861
913
188
221
218

889
819
883

1028

1034

1036

891

8CJi.

8cas

851
857

8U

862

129
733
55Tt

178
780

785
787

84&
850

873
875

574

79111#

792

797

799

811

997
992
9&5. 1001
3U
271

1032'
505
313
219
413

637
314
222
426
494

674
725

931*
932
307
428
501

936

542
993

635

527

541

525

52ft

41
U5
895!11

528

4U

45.
374

4&

90

125

375

316
441

319

976
41

1026

111

32

440
53l
974

&44

161

911
942
216
45

532
969
973
4f1l.

598

724
126

uJt 614
8U U59
lUi! U57'
au 1054
537 10141
4'18
:519
5n
.9

911
919
129

•

•

980

31

n. us

US

FTEMP
FTEfoIP2
HIFL,O

571

6ft
65.
SUI
247
.. fl.
600
141 flU
2i!U il9
40
391
83. Ull
4i
4U
985.
981
8U 983
8121 ca35
71t1.
152
a66
863
159
912.
884
818
12
1U
Tilt
11
819. n4
61
59.
3111
291
au lca
U.
ftl
55.
5ft
57
5&1
553
552
561.
554
,91 544
54U '66
56U 565

1006

FCNT
FINI
FREE'
f'REEHI
FREELO

caft1

88

312

53&
975

442
540
988

977

990

87

1f1l2

1084

493

qQS

994
99b

275
427
497
672
1030'
1031#

723

928

308
433

350
434

510

524

ICOUNT
IN6L.OK
INPTR
INIIlORD
IOERR
LBLFLD
LEAD0
LFLO
LINEH
LINEL
I. URI.

LOADER
LOAOH
LOCHI

LDCLD

LOCTRM
LOCTRL
LODLUP
L6221
L7&1110
MORCLR
MDVFIN
MOVSL
MOVSTL
MULBGN
MULI..UP
MUI.U
MlC!
NUTAO
NCHARS

NLLOOP
NOAOD
Noon A
NOFJMP
NONL
NDPUC
NOREAD
NOAEI.C
NOSl.
NOTDIE
NOWRIT
NO%ERO
NSTAOR
OCDUNT
ONLVl
OU8l.0K
OUOUMP
OUPTR
DUTWRO
owTEMP
PATLST
PAlLUP

PRNTSIII
PSN
P1
PC!
PC;
Pb

6~

&87

&q8

141

c,q'l
&9'i

&95

737
702'

854

&9b
&8blll

&93
753
2q&
388

&U
&e.
77#1

au
789
57111

581
371
381
864*
149.

e

HIlt!

142
751
98& 11tlHIII 1082
7&h
7U

85t-

8&9

.501 •

397.
b8

&C;

'78

401
Cl2
93

387

311
318
389

5b8

572

5&7

573

803
805

507

512

9i?3
92&

1039

843.
59
38

7&3
1&9
720

39

71b

58

874

772

'781
731
727

8'76

848
8""

lCIb

173
887.
'il7
940. 952
51S' :;20
9041 909
1015 1029.
101U U31
&2'7
.33
6'70 101119. 1038
9'70
991 1004.
26
429
&03
25'
52.
53
477
461
487
1501\1

882
91121

392.

42i

101'7 1023.
215. 530
869.
US

394
104

423.
114.

&88

b99.

748
7&31
452
~24.
123
In.
1062 llUl.
299.
2C15
24.
25
b3
&2'
/)29.
b25
735

If/I65

843
1067
777

1064
ltdH

784

Hl5U 1063
571111
105

101*

11.5

a87.
283.

502
30.5

387#

~71
~78

401!l'

P3
P4

&U

&9C:'

1.145.
458.
'ji? 1#

:HII/I

241/1

:J8c!

549

378
739

10&1

lf11.f:19

1066 1081*
1077. 1083
1074 10'7&.
10&0' 1075
10'70

804

80b

~H

:Jf.ll

e

•

P1.
P8
P9
RELCn
R!LOOP
RELOUT
RESAOR
SACNT

SARyn
USTAD
se
snD
SL'LD
SLITRL
SLITa
SLL.OOP
SPACE
asTADR
SUCK

STACU

nco'

STEMP"
STEMPS
STI"LDM
STMI..UP
SUTUF
SUB
SUSHI
SU8LO
SVARST
sveNT
IYSTOR
SWAP
SWPFIoA
IWPFI
SWPF2
SWPINI'
SWPRU
SWPIUB
SWPI
SWP2

TDaESY

TEMP

25U
551'
55U

us

llU

142.
1841

1e6

188

3Si
J7

8ge
365

n.

.u

455
446
181
4U
4SriJIII

2'41
au
22.

101
23.
242
161
896
US,
11119
iU
531
541

n.

34.
231
134
133
130
132
JU
1601
141
lit'
168
140
AU
i]8

559

TEMP2

TEMP3
TIMES]
TMDATA
TMSLIT
T0081G
TT)(

TTY
VARCNT

585

64S

361
15.
2U

649
28

443
1114
463. 465
4641 522
n
445
41h
SU
8110
21
Z61
1f4
.1

.,

24
i5U
11
'1116,
26i'!
US
]041
54
55
223
3S
261
U6t
163.
131

111
91
181
US
167

In.

:lU

437

&46

•

683

651

1032
515
441

43.

485

370

254
241

243

3501¥
316
213
i!12

654
310
305

611
620

722
665

619

121

631

664

360
i8i!
159
178
154

41111

432

1.2

188

1811

191

lft5

169

357
263.

144
115
152

188(1

128
148

In.

1'4

1022
718

1035
Ul1S

1IIJ37

170

172

187

198

183
457
749
8CJ3

189
550

754
897

192
555
756
900

226
558
941

1042

118

1641
185

us.

47
i4S
564
852

783
950
4U
2U
&39
91'
481
491

48
266
6162
'120
49
519

628
535

)39

49&
317.
322.
29&
33.

•

583
584

ua.

110

112

111

252
U1
864

]ltil

399

623
871

743
880

182
450
745
881

174
41/19
667

410
676

184
4li
758

191
459
761

521
764

229
biZ
765

234
626
899

257
630
908

i33

260

617

269
629

219
641

481
658

482
6&3

484
679

490

U8

818
801
311

802
.573

812'

819

384

180

In

5671

50irJ

SU,

l27

806

.500

19&

34

353

810

na-

35&

77ft

VERSOfll
WORDI
WORD2
WORD3
)(ERMSG

XINT
XLABEL
)(SAVE

XU

X11
X13
UU'7
.,\.L05 &4
... L05&5
...1.111567
...1.0570
... L0571
... L0512
...1.111514
...1.057b
... L0517
...L0763
... L0'765
...1.076 •
... L0167
... l.en0
.,\.1.0'712
... L0'773
... L0774
... L0775
... L017f1
...1.1170
... Ll171
... L11 7 2
... Ll173
...1.11 74
... 1.11U
... Ll117
.,\.LllU
... L131.
... L1377
... 1..1564
... 1.. 156ft
... 1. 15&'7
... L157"
,£,L1574
.... 1.157&
,£,1..1517
... L.175~
... L.1755
... L.1754
... L17S':i
... L.l 7'5b

.

... L . .

17'

11112
1103
287
284
407
420
5~
1f/l0U 11/140
'ft~
9n 101115.
9U
n. 1 ill 286 301
987 10111 . . 100U
CJ12
224
191 10ft
107
382
38111
25&
381
41118
454
45b
4111b
S5b
Ui!
560
551
943
&81
6S9
&82
278
276
2111. 2&8
50b
509
511
5f1J4
&78
tt73
&75
.52
5112
901
2U ~41
982 1~0U 11/153 10'78
124
121
117
116
115
111
US
96

49.
501
5U

Ski

51

29ft!

291

40!:!

1118

921

922

924

925

228
383
458
b0b
948
281
518
680
902

230
39f:1
4f:10
608

249
398
480
btl

251
400
5lb

414
604
903
907

417
b36

905

643

253
4f1J2
545
&50

255
404
547
654

4111
&38
945

4iH
640
949

b42

4lJb

89

299
293
2'70
259
248
243
241
232

225
223
447
445
395

45:.5

3n

387
362
354

'sElb
558

544

498

537

478

697
ft89
661
b4q
,,32
&10
Ul

b&8

US

056

817

81&
814
Rl,5

809
IH'J7

•

•

•

.. 1.1 U5
...1.1761
..I. 1TTIII
...1.1111
...1.1 Hi

755
758
746
744

~I.UT4

758

.. L2U5

946
944
9 iii
919

... 1.21'.
~LU6T

.. LU TIll
...1.2174
.. 1.2175
.. I.UU

... Li37 III
.,.1. 2 ]7 ,
...1.2373
..1.2 371

•

TU

8&7
861

89111

11/168
11/147

U45

1I/IU
"9

IflllII'

•

105/8

B~SIC

RUNTIME SYSTEM
105/8 dASIC
I

RU~TIME

SYSTEM

IOEC·Sij·L8~SA.A·LA

I

ICOPYRIGHT,191l
I

IDIGITAL EQUIPMENT CORPORATION
IMAYNARD,MASSAC~USETTS 01754
I

IAUGUST

1~,

lq72

I

IR.G. BEAN

3400

IADO"!SS OF START OF 5 PAGE OVERLAy BUFFER
OVERLAY-340B

IASSEMdLY INSTRUCTIONS
IWHEN ASSEM8LED AND LOAOED VIA THE A8S. LOADER, THE
ICORE LAYOUT IS ~S FOLLOWS I
I

IBRTS IS
IOVERLAY
IOVERLAY
10VERLAY

AT 0-6177
BASIC.AF IS AT 3400-4577 ~,I
BASIC.SF U AT 12000-13117 oJ "1BASIC.FF IS AT 134011l.14571()"~

I

ITO CREATE SAVE IMAGE FILES PRIOR TO RUNNING BASIC,
IASSEMSLE THIS SOURCE IN A liK OR MOR! MACHINE, THEN
IPERFORM THE FOLLOWING SEQUENCE OF 05/8 COMMANDS
I

I.R ABSLOR
I*BRTS$ C*SRTS,EAEOVH$ IF YOU WISH TO USE ON EAE MACHINE)
I.SAVE SYS.8RTS 0.~177 ~

~.SAVE

I

SYSIBASIC.AF 3400-4577

I.SAVE SYSIBASIC.SF

~

la000.13171~

I

I.SAVE SYSIBASIC,FF 1]400-14511 /
I

IT"£ BASIC RUN-TIME SYSTEM IS CONDITIONALIZED TO TAKE

AOVANTAr.~

10F THE PDP-alE KE6/E EAE OPTION.

•

INORMALLY,THE SYSTEM IS ASSEMBLED SUCH THAT IT WILL RUN ON ANY
IPDP-8 OR POP-li. TO TAKE ADVANTAGE OF THE ADDITIONAL HARDWARE, SET
ITHE SWITCH EAEal IF T~E SYSTEM INCLuDeS A KE8/E EAE.
'/THE RESULTt~G BINARY IS THEN LOAO~O OVER THE NORMAL SYSTEM
IBINARY AS AN OV~RLAY USING TH~ ABS LOAOER,ANO THE MODIFIED SYSTEM
lIS SAVED. IN OTHER wOROS,TO CHEAT~ A NON-EAE SYSTtM,ASSEM~LE THIS
150UHC~ ONCE,WITM tAt-0, ANO PtRFOHM THE 5AVt OPtRATIONS AHOVE ON THE
IBINARY THAT RESULTS. TO CREATE AN EAE SYSTEM,ASSEMRLE THIS SOURCf
ITW!CE,ONC~ WITH EAE&0 A~D ONCE wITH EAE=l. USE T~E ARSOLUTF. LOAUER
ITO LDAO 80TH RESULTING 61NAHltS CTHE EAt 8INAijY MUST 8E LOADFU

•

•

•

IOS/8

BASIC RUNTIME SYSTEM

PA~8·V7

10124/72

•

PAGE 1-1

IA'TER THE NO~MA~ BINARY),THtN PERFORM THE SAVE
IOPERATIONS ON THE RtSU~T.
IUSE STANDARD FLOATING POINT PACKAGE
IASSEMBLE EAf OVERLAY

•

IOS/8

BASIC RUNTIME SYSTEM

PALS-VI

10/24/72

PAGE 2

IFNZRO fAE c
NOPUNCI-I
~

I

IPAGE 0 LOCATIONS

00003
00004
0111005
00006
1111107

10U
0000
nllll

tIlett

0000

lIee0

00ue
00011
1101112
00013

01110
111100
0000
0000
00110

0011114

01100

d

T£"'14, e

TEMPtS, I
NUMCOM, NUMCOl.
USECON, e
TEMPi, 0·
.1I1J
)(RI,

XR1,
XR2,
)(R],

XU,
)IRS,

011l0ts
0111016
101'11

1111100
0000
2713

ITEMPS USED BV CHAHACTER UNPACKING ROUTINES
ILINK TO 12 BIT COMPARE ROUTINE
IUSE CONSTANT GENERATED av ~USE" STATEMENT

BABI,

"
"
"o

o
o

IIND~X

IUSEO BY ABSOLATE VALUE COMPARING ROUTINE
IPOINTER fOR IN-CORE DATA LIST
IAT.RUNTIME,THIS LOCATION IS SPUN FOR RNO

DLPTR, o
SPINNR, 2713

0ei0

REGISTERS

SE~O

.i0

ICOMPILER-INTERPRETER CONTROL BLOCK. LOCATIONS MARKED BY
IA .* ARE EXPECTED TO CONTAIN VALUES SUPPLIED BY THE COMPILER PRIOR
ITO THE BRT8 LOAD
00020
00021

uu COFlO,

80022
Blli!

0001/.1
0111
001110

00024
00025
001C!6
001C!7
10nl

•

e00l1

11III1I/U!I

11001
000"
0100

seSTNT,
ARSTHT,
STSTHT,
SASTRT,
CO,'S,
PSSTRT,
OLSTOP,
DLSTHT,

6211
III
III

"o
"
o
III
I/J

1**

1**
1*.
1*·
1**

1*·
1*.

'"
1*.

ICOF FOR
IPOINTER
IPOINTER
IPOINTER
IPOINTER
ICDF FOR
IPOINTER
IPOINTER
IPOINTER

1/0 TABLE AND SYM60L TABLES
TO START OF SCALAR SYMBOL TABLE
TO START OF ARRAY SYMBOL TABLE-1
TO START OF STRING SYMBOL TABLEw1
TO START OF STRING ARRAY TABLE-,
START OF PSEUDO-CODE
TO START OF PSEUDO COOE-l
TO TOP OF DATA LIST
TO BOTTOM OF INCORE DATA LIST-1

•

•

•

IOS/8 BASIC RUNTIME SYSTEM

PA~S.V7

10/24112

ISYSTEM REGISTERS

•

PAGE 3

IIF BIT 0 ON,TDS/E PG2 MOVED
IIF BIT 11 ON,PG 17&00 HAS BEEN MOVED
ILENGTH OF STRING IN SAC
ISUBSCRIPT 1 (MUST BE FOLLOWEO 8V S21)
ISUeSCRIPT 2 (MUST SE PRECEEDEO BV 511)
IMAP DF DRIVER PAGES
IMAP OF FILE BUFFERS

00031

0000

PSFLAG, 0

00032
000ll
00034
00035

0000
0000
0000
0000
0000

STRLiN,
51,
S2,
DMAP,
8MA',

121031

*37
IFLDATING POINT PACKAGE LOCATIONS, TME FOLLOWING 21 LOCATIONS ARE USED
IFOR VARIOUS PURPOSES BV TME FLOATING POINT PACKAGE. THOSE WITH DOUBLE
ILABELS ARE USED BY BRTS AS TEMPORARIES WHEN NOT CALLING TME PACKAGE.
ITH! SECOND TAG IS THE ONE USED BY TME FLOATING POINT PACKAGE,TME FIRST
lIS USED BY BRTS,

001131

121000

00040
00001

0000
0000

FF,
TEMPt,
AC0,
AC1,

01UJU

0000

00043

&201

0003~

UMP),

ACi,
TM,
TEMP4,
EXP,

00044

0000

00045

0000

00046

000121

00047

0000

0US0

0000

00051
00052
00053

0PJI/JPJ
lUI 00

00054

0215

00055
00056
01/J051
00060
000&1

75&3
7771
0024
00U
0000

000&2

0000

0215

ACIC,
HORD,
ACH,
LORD, .
ACLO,
AeL.
TEMPS,
OPIC,
TEMP&,
OPH,
TEMPJ,
OPL,
DSWn,
CHAR,
1<215,

IIIIIU,
MUS,

0
0
0
0
0

o

ISPECIAL MODE FLIP.FLOP

o

o
fII

6201

o

IFAC-ElCPONENT

III

IFAC-HIGH ORDER MANTISSA
IFAC-MANTISSA LOW

IIJ
IIJ

USED BY INPUT ROUTINE
ITERMINATOR OF LAST INPUT

"215

ISWITC~

JUS

1-0 FOR NO I.' AFTER CR ON INPUT

swna,

-i15
EFLG,
7777
FI.DW,
24
DADP,
12
TEMPle, o
TEMPH,

"

1-0 FOR NO CR/LF AFTER OUTPUT
10-E FORMAT
IFIELD WIDTH OF OUTPUT
I.OF PLACES AFTER DEC. PT
ILOC NEEDED 8Y FPP
IlOC NEEDED 8V FPP

•

105/8 8ASIC ~UNTIME SVSTEM

PALS-V7

10/24/72

PAGE 4

ISVSTEM REGISTERS USED OFTEN BY INTERPRETER CODE
00063
00064
000f15
000U
00067
00070
00071
11.10072

00QJ\'.!
QJ000
0000
0000
04Sii!
0000
0000
0000

00013
0QJ074
00075
00076

o QJ 10
01817
0077
QJt00

00077

0200
0077
0340
0317
0400

aUI0
SU0t
01H0i!

1110103
00104
00105
IBU'
00107

•

un

7700
7477
7740
7764

MDDESW,
INSAV,
LINEHI,
LINEL.O,
GSP,
STRMAX,
&TRCNT,
STRPTR,

0

0
0
{/I

GSTCK-l
{/I

0
0

10 FOR ARTMIMETIC MODE,l FOR STRING MOOF.

ICURRENT PSEUDO-INSTRUCTION BEING EXECUTED
IHI ORDER BITS OF LINE. CURRENTLY BEING EXECUTEU
ILOW ORDER BITS OF CURRENT LINE NUMBER
IPOINTER INTO GOSUd STACK
IMAXIMUM
OF CHARS ALLOwED IN CURRENT STRING
I- • OF CHARACTERS IN CURRENT STRING
IPOINTER TO CURRENT OPERAND STRING

*

10FT USED CONSTANTS
K0010, 0fJU
1<0017 , 0U7
K001'7, 0QJn
I
IPUT IN-LINE TO ILOOP
1ST ART OF PSEUDO-CODE
IPUT INTO PC
IZERO FAC
,
ICDF FOR SYMBOL TABLE FIELD 6~1I ~ ~( ~'/>
IPUT IN LINE FOR STRING FUNCTIONS
ICOF FOR SYMBOL TABLES
IPUT IN LINE FOR ARRAV CALCULATIONS
ICOF FOR SCALAR TASlE
IPUT IN LINE FOR ARGPRE
IDATA FIELD FOR DATA LIST
100 A RESTORE IN INCORE DATA LIST

ICONTINUE

INITAI~IZATION

CODE IN TTY INPUT SUFFER

IFlOATING POINT TEMPORARV

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

IOS/8

BASIC

RUNTIME

SYSTEM

PALS-V7

1~124172

PAGE 19

PAGE

1200
IOPE~HE

CLASS INSTRUCTIONS

OPERI,

01203
01204

10&4
0014
1205
3204
1204

TAD
AND
TAD
DCA

INSAII
K0011
JMPB
.+1

IGeT OPERATE INSTRUCTION
IMASK OFF OPERATE OP('OOE
I~UILD JUMP OFF OPERATE JUMPTA8LE
ISTORE THE JUMP IN LINE
IDISPATCH TO PROPER OPERATE ~OUTINE

0U05

5606

JMPU,

JMP I .·1

IJUMP TO OPERATE ROUTINE CALLED FOR

01200
01201
01211'2

IOPERATE JUMP TAI5LE
211206
01207
elJl iH 0

1542
1&00
2000

01211

lii&

01212
01213
01214
01i!l5
01216
21121 T
01220
21li!21
01222

&550
2512

0Ul3

1111224
0li!25

FUNClI
SPFUNC
SFN
FNEGI
RETRNI
RESTOR
LSUfHI
LSU821

1403

1413
0020
3105
3200
24&0
1471
14&&
1473
1472

MSPACE, 20
READI
WRITEI
SWRITE
FUNCSI
FUNC4!
FUNClI
f'UNClI

ICALL RESIDENT FUNCTION OPCOiJE
ISPECIAL fUNCTIONS
OPCOOE
ISET FILE NUMBER
OPCOOE
INEGATE FAe.
OPCOOE
IGOSUB RETURN
OPCOOE
IRESTORE DEVICE
OPCOOE
ILOAD St FROM FAC
OPCOOE
ILOAO S2 FROM FAC
OPCODE
ITHIS OPCOOE NOT OEFINEO,SO WE
IREAD DEVICE
OPCOOE
IWRITE DEVICE
OPCOOE
ISTAING WRITE
OPCODE
ICALL FILE FUNCTION
OPCOOE
ICALL USER FUNCTION
OPCDDE
ICALL FUNCTIONS 1
OPtODE
ICALL FUNCTIONS i!
OPCODE

!II

1
2
3

4
5
6
7

PUT A CONST HERE
11

12
13
14
15
1&
17

I
012c&
01227

•

4540
5513

IFLOATING NEGATE
FNEGI, JMS I FNEGL
JMP I ILOOPL

ICALL NEGATE ROUTINE
IRE TURN TO ILOOP

•

•

•

IOS/8

BASIC RUNTIME SYSTEM

PA~8-V7

10/24/72

•

•

PAGE

2~

IROUTINE TO SWAP PG 17600 WITH N7400 OR N7&00 (WHICHEVER THE CASE MAY BE)
IWHERE N IS THt HIGH CORE FIELD

J,~rACJ~ lUll
\Y""''-

II 1211

lun

lIun
e1234
11235

lun

IU31

'HUe

11241
IU4i
IUU

eu..
eU45

11146
IU41

eU5e
IU51
e1252

eun
e1l54

eti5S

eU5.
1I1Z51

0ellll

125]
]141
HUt
7100

PSWAP,

lUll

TAD K200
TAD 1<1410

PICDF,
,aCD',

]411

PZCD'I,
"11
un

il01
7611

211111
!iZ41

"01
5611

-----f1torNlER 'TO

TAD PSFLAG

un PICD'l,

3440

KK7UI

SMA CLA

lllU

6211

us

DCA TEMPI

1017
1103
101117
141112
Uf1l7

III

l1li0&·-*tttT~T-e1+·---··

IGfT RESIDENT STATUS FLAG
~ III
IWHJCH HJ-CORE PAGE IS IT IN?
11600
11400

DCA TEMPi
.4 IPOINTER TO HIGH CORE ~"'~.,
HLT cor IO~ 'II10F TO HJ CORE
.. UD I nMpi
IGET WORD FROM HI CORE
DCA TEMP4
/SAVE IT

CD' U

~~~ If)l:-I?~~>
DCA I TEMPi!

CO, 10
TAD TE"'P4

DCA I TEMPt
liZ TEMPi!
7600
liZ TEMPl
JMP PIC"OF

COil
JMP J PSUP

Pif~

IGET WORD 'ROM 176011

10' TO HI CORE AGAIN

,f.

I

11 t

"Z'./

IPUT 17600 WORD IN HI CORE

IGfT SAVED HJ CORE WORD
lAND PUT IN 17600
IBUMP HJ CORE POINTER
ICLA
IBUMP 17600 POINTER ANO CHECK FOR DONE
INO DONE-HOVE NEXT WORD
IDONi-RETURN

fr'.- 'i'::

105/8 BASIC RUNTIME SYSTEM

ISUBHOUTINE ASCOUT
IROUTINE CALLED BY WHITE WIT~ THE NUMBER TO ~E WRITTEN IN FAC,
ICAL~S THE FPP TO OUTPUT THE DIGITS TO AN INTERMEDIATE 6UFFEW,THEN
IMASSA~ES THAT BUFfER TO PUT OUTPUT IN BASIC FORMAT.
012&0
012&1
01262
012&3
012&4
012&5
012&6
012&1
01i!70
01271
01272
01273

01274
01275
01276
01271
01300
1211301
0131212
01303
01304
01305
0130&
01307
01310

01311
01312

01313
01314
01315
01316
01317
01320

01321
01322
01323
01324

000121
4532
1045
76050

5302
477&
4771
2514
1045
7740
S107
4533
477&
4771
2175
1045

7710
5307
1073
3060
1216
3057
7001
305&
4533
1372
312113
4773
7240
1013
3061
3007
3042
3043
7240
1061
3061

0132&
01327

14&1
1374
7450

01330

5342

01331

1216
14521

01325

01332
01333
01334

01335
01336

•

ASCOUT, 0
JMS I FACSAL
TAD ~ORD
SNA eLA
JMP HORMT
JMS I ABSVl.L
JMS I f-SUBl.K
ACJQCJ
TAO HORO

SMA SZA Cl.A
JMP E20P10
JMS I fACREl.
JMS I ABSVL.l.
JMS I FSUBLK
AP0001
TAD 1"10RD
SPA ClA
JMP E20P10
FFORMT, TAD 1(0010
DCA OADP
TAD MSPACE
DCA FL.DW
lAC
E20P10, DCA EFL.G
JMS I f'ACREL.
TAD INTRtI
DCA )(R]
JMS I fFCUTL.
CL.A CMA
TAO XR]
DCA TEMPUJ
DCA TEMP2
DCA TEMP]
QCA TEMP4
CFt. TCI-!, CL.A eMA
TAO lEMPH'I
DCA TEMP10
TAD I TEMP10
TAO M2b0
SNA
JMP ZR

5660

2007
1375
Hl50

ZROF~,

TAO MSPACE
SNA
JMP I ASCOUT
ISZ TEMP2
TAO MOECPT
SNA CLA

ISAVE THE FAC
IGET HI MANTISSA
lIS NUMBER 0?
IYES~USE f FORMAT
IABS(X)
IA~S(X).q9qCJQq

IGET HI MANTISSA OF RESULT
lIS A8S(X).QQQQ99?
IYES-USE E FORHAT FOR OUTPUT
IGET X AGAIN
lABS (X)
I ASS ()() •• "~:Hll001
115 ABS(X) •• 00~0011

INO-USE E FORMAT
18 PL.ACES AFTER DEC PT
11& COLUMNS IN FIELD WIDTH
ISET FL.AG FOR F FO~MAT
ISET FORMAT FLAG
IGET X BACK IN FAC
IADOR OF INTERMEDIATE BUFFER-l
IXR3 POINTS TO INTERMEOIAT~ dUFFER
IUSE FPP TO PUT ASCII NUMBER IN INTERMEDIATE RUFFER
1-1 IN At
IAOOR OF LF IN INTER BUFFER-1
ITEMPt0 POINTS TO CR IN SUFFER
ICLEAR CHARACTER COUNT
ICLEAR ZERO REPLACE FLAG
ICLEAR DECIMAL POINT SEEN FLAG
1-1 IN AC

ISACK UP POINTER TO NEXT
IGET CHAR FROM BUFFER

C~AR

'~"011

lIS IT 11(311?
IYeS-REPLACE WlTH CR IF ZERO FL.AG NOT SET
lOR AL.TMOOE IF IN E FORMAT AND DEePT HAS BEEN SEEN.
lIS IT " II?

IYES-PONE-PREPARE THE NUMBER FOR TYPING
INO-BUMP CMAW COUNT
lIS IT "."?

•

•

•

IOS/8

BASIC RUNTIME SYSTEM

01337

53b3

01340

2042
5122

01341

1&H34i
01343
01344
01345
01346
01347

01350
01351
01352
01353
01354
eU55
0135.
01357
0U60
0136t

1I/I5b

ZR,

5352
1043
7650
5334

1101
53&1
1043
7640

5334
1042
7640
5334

1054
5461

IYES-GET fORMAT FLAG
IARE WE IN E FORMAT?
INO-PROCEED TO CHECK ZERO WEPLACE

S322

I/IllU
01364

2043
7240
1007
7640
nZi!
SJU

COUNCK, ISZ TEMP.
CLA CMA
TAD TEMPi!
alA CLA

0U71
0Urf!

6117

lUlU
01374
1/J13U
011111

II filii 0

FSUBLK, FFSU8
INTRtt, INTERS-l
Ff'OUTL, HOUT

1151
75221

7762
23&6

JMP CFETCH
JMP CRREP

Mi60,

21-1

TAO EFLG
SZA CLA
JI1P ZNCONT
TAD TEMP4
SNA CLA
JMP lROFF
TAD 1<0377
JMP CRREP.1

lRCONT, TAD TEMP4
SU CLA
JMP lRO"
TAO TEMP3
SlA CLA
JMP ZROFF
eRR!p, TAD K215
DCA I TEMPl0
JMP CFETCH

-I.

-i60

MDECPT,
ABSVI.L, ASSVAL

•

•

PA~E

IYeS-IF COUNT.0.REP~ACE WITH CR
INO-TURN OF ZE~O REPLACE
INEXT

013U

01165
0UII'
01161
01310

10/24/72

JMP COUNCK
TEMP!
JMP CFETCH
ISZ

7U0

PALS-V7

F~AG

IHAS DECIMAL POINT BEEN SEEN YeT?
INO-THIS lERO STAYS, SO COUNT IT
IYES-THIS IS THE ZERO BEFORE THE POINT
ISO REPLACE IT WITH AN ALTMOOE
IHAS A PERIOD BEEN SEEN YET?
IYES-THIS ZERO STAYS
IGET lERO REPLACE 'LAG
lIS IT ON'
IYES-OON'T REPLACE ZEROES
INO-REPLACE THIS ZERO ~ITH A CR
IYES-REPLACE 0 WITH CR
INEXT CHAR
15ET DECIMAL POINT SEEN FLAG
l-l·IN AC
IGET CHAR COUNT
lIS IT 1 (. WAS FIRST COUNTED CHAR)?
INO-DON'T REPLACE • WITH CR
IYES-REPLACE , WITH CR

105/8

8ASIC RUNTIME SYSTEM

PAl.B-V1

10/24/72

PAGE 22

PAGE

1401'1

ILOAI) SUSSCRIPT
IU4f/l0
01401
11J1402
01403
01404
01405
11.11406
01401

4S32
4620
4534
4532
4514
3033
4533

5513

JMS 1 FACSAl.
JMS I AAGPRL
JMS I FGfTL'
JMS I FAtSAL
LSU81I,
JMS I INTl.
DCA 51
JMS I FAtR~1.
JMP I ILooPL
LSi I,

IPRESERVE FAt
IGET ARG POINTER INTO At
ILOAD ARG INTO FAt (SKIPS fIIEXT INST ON R!::TURN'
ISAVE THE fAt
IGfT INT(FAC)
ISET Rf.SULT AS SUIHiCRIPT
IRESTORE FAt
INEXT INSTRtUTION

ILOAD SUBSCRIPT 2
01410
01411

4532
4620

01413
01414
01415
tl1416
01417
014i0

4532
4514
3034

0141i

•

4534

4533
5513

03e7

JMS I FAtSAI.
JMS I ARGPRL
JMS I FGETL
LSUBI!I, JMS I FACSAL
JMS I INTI.

LS21,

DCA 52

JMS I FAtREL
JMP I ILOoPL

ARGPRL, ARGPRE

IPRESERVE FAt
IGET ARG PolfIITER INTO At
ILOAD ARG INTO FAC (SKIPS NEXT INST ON RETURN)
ISAvE THE FAt
IGET IIIIT(FAt)
ISET RESULT AS SUBSCRIPT 2
IR~STORE THE FAt
IBACK TO 11.001'

•

•

•

105/8

BASIC

~UNTIME

SYSTEM

PAl.8-V7

•

•

PAGE 23

1121/24172

IJMP DISPATCH FOR FUNCI CAL.LS

01421

JMSI4,

4E1i2

JMS I .+1

ICALL

FO~

FUNCTION SET 1

CANN~O

IJUMP TABLE FOR fUNCTION CAl.L
01422
1211423
014Z4
01425
01426
014i!1
01430
014]1
01432
01433

42121121
412153
41c0
31.177
340121
4i!63
3Ui
1.1000
4543
36U

FFATN
FFCOS
FFEltP
EXPON
INT
FFLOG
SGN
f'FSIN
RNO
FROOT

IFUNCTION SITS- 121
I
1
I
I
I
I

'5

2
3

4

I

6

1

7

I
I

111

10

IJUMP FOR FUNCi! DISPATCH
01434

4615

JMSI5,

JMS I ,+1

IJMS OFF THE SET 2 TABLE

IJUMP TABLE FOR FUNCTION SET i!
01435
1/J14]6
01437
01440
0141.11
01442
1111443
01444
011.11.15
01446
01447

3407
3400
3600
3414
44121121
426&

ASC
CHR

I

DATE

1

I

2

IFUNCTION BITS- 0

LEN
I
3
POS
I
4
SfG
I
5
STR
I
6
VAL
I
1
ERRORR
I
10
IERRORH MUST BE FUNCTION .10,ELSE "ERROPC'I MUST CHANGE
TRACE
I
11
TPRINT
I
Ii!
/TPRINT MUST BE ua OR TRHOOK+l MUST CHANGE

142i!

3Ui!
412113

41300

3677

IDISPATCH FOR FUNC5 CALLS
01450

5651

JMPfIL, JMP I ,+1

ICALL FORR FILE MANIPULATING FUNCTIONS

IJUMP TASLE f'OM FILE f'UNCTIONS
160121 01
340S·~

4001 .....
40121121 ....
1.112104 ,.
4003-

~

37",.

CHAIN
CLOSE
OPENAF
OPENAV
OPENNF
OPENNV
FSTOP

IFUNCTION BITS-

121

I

1

I

2

I
I
I

1

lINT. EXIT

4
5
b

IROUTIIIi~TOCALL ERROQ HOUTINE BY FAKING A FUNC2 CALL TO
12100121

73121121

ERROlS, 0

CLA

LL

FU~CTION

#to

105/8 BASIC RUNTIME

13Z7

IfAKe A FUNt CALL TO FUNC2 '10

3064
Si7e!

IERRQR CALL FOR USER FUNCTIONS-USER FUNCTION SHOULO "JMS I tAL"
lA,

•

JMS

ERROIS

•

•

•

105/8 BASIC

RUNTI~E

SYSTEM

PALS-V7

•

•

PAGE 24

10/21.1172

IFUNCTION OVERLAY DRIVER
014U
01 4 U
01470
1IIl471

1II14n
0147]

0l47/J
01475
014Tft
01471

01500
01501
eU0Z
1!1151U
1/11504

01505
0150.
01507
01510

01SU
01512
01513

01514
01515
0151.
lUSH
01'5i0
01521
0152l

4510
52&&

7011Jl
7001
7001
3040
U01
1040

7041

FUNC4I, JMS I PRINT
JMIit , .. I
lAC
FUNCS!, lAC
FUNCi!I, lAC
FUNClI, DCA TEMPt
COF
TAD TEMPI

CIA

TAD OVRLAV
SNA CLA
JMP OVONE
TAD TEMPI
TAD OAUDI

t330

7650
5316
1040

tJ2.
3007

DCA n:MPi
TAD I TEMP2

1407

4n7

DCA OVADD
JMS I L7U7

0500
1400

m50m
34m0

3312

tSu
451ft
1040

OVADU,
DE,

3330
1040

OVDNE,

1335
3322

4517

IU5U

1522
3324

01524
015Z5

5513

JMS I ERROR
TAD TEMPt
DCA OVRLAY
TAD TEMP1
TAD JMSTAD
OCA ,.2
JMS I FaITS

,
,

fUJUMP, DCA ,.1

1524

01526 1531
015277607
0153111 0000

,

JMP I ILOOPL

IPURGE TTV RING BUFFER
IBEFORE CALLING USER FUNCTION
ILOOK FOR OVERLAY FLAG.3
ILOOK FOR OVERLAV FLAG-a
ILOOK FOR OVERLAY FLAG-.
ILOOK FOR OVERLAY FLAG-I/J
10F TO THIS FIELD
IGET OVERLAY • AGAIN
INEGAH.
ICOMPARE AGAINST OVERLAY FLAG
lIS THE ONE WE WANT ALREADV RESIDENT?
IYES .. JUST JUMP TO FUNCTION
INO·GET NUM8ER OF OVERALY DESIRED
IUSE AS OFFSET TO SUlLO STARTING BLOCK TAD
IPOINTS TO PROPER STARING BLOCK ,
IGET STARTING BLOCK FOR THIS OVERLAY
IPUT IN DRIVER CALL
ICALL SYSTEM HANDLER
IOVERLAY 3400-4&00
ISTARTING 8LOCK

OF OVERLAV

ICHANGE RESIDENT FLAG
IFUNCTION ,
IBUILD A TAD OF THE PROPER DISPATCH JMS
IPUT IN LINE
IGET # OF FUNCTION DESIRED
IBUILD JUMP OFF JUMP TABLE
IPUT JUMP IN LINE
IGO TO DESIRED FUNCTION
IOONE

OAUIH, ARUMA
L7607,

7607

OVRLAY, 0

1# OF CURRENTLY RESIDENT OVERLAY
10-ARITHMETIC,1-STRING,2-FILE,3-USER

IOVERLAV TABLE-CONTAINS STARTING BLOCK
IINITIALIZED BY LOADER+ ~ Ckd.L
1211531
01532
01533
01534

1533
1534

ARITHA,
STRNGA, •
FILEFA, •
USRA,

1211535

1136

JMSTAD, TAO I TADTA8

11111536

01537

1421
1434

0151.1121

14S0

TAOTAS, JMSI4
JMSI5
JMPFIL

1531
1532

#

1110 ERROR

ISTARTING
ISTARTING
ISTARTING
ISTARTING

~S~M

BLOCK
BLOCK
BLOCK
BLOCK

I

OF
OF
OF
OF

(!!:'

OVERLAYS

'J.~ I r-

ARITHMETIC OVERLAV
STRING OVERLAY
FILE OVERLAY
USER 'UNCTIONS

(

,t
IOS/8 BASIC RUNTIME SYSTEM
01541

•

1557

JM5U5ft

•

•

•

105/8 BASIC RUNTIME SYSTEM

PALS-V7

1~/24112

•

PAGE 2S

ICALL FOR RESIDENT FUNCTION
1211542
1211543
1!ll544

4511
1345
5323

FUNC3I, JMS I FBITS
TAO JMSI1
JMP FUJUMP

01545

4746

JMSI7,

IISOLATE FUNCTION *
IMAKE A JUMP OFF JUMP TABLE
IPUT THE JUMP IN LINE AND EWECUTE IT

JMS I ,.1

IJUMP TABLE FOR RESIDENT FUNCTIONS
23&&

1211553

1757
1770

01554

IllS 7 4

ABSVAL
COMMA
CRFUNC
ILOOPF
TAB
"NT
USE

1551

*1557

U5U
01541

2517

0155121

0373

IU551
I2Il 55&!

UU

01551

4160

01560
015 ..
1211562
01563
015&4
01565

0i4121
024121

1111566
015111

121240
0240
121240

0240
0i!40

0i!41!1

01570

121248
lUSH 0248
1211572· 0240

01513
01514
01575
1211516
01517

Bi40
0240

0240
024r1l

0240

IFUNCTION BITS- 0
I
I
I
I
I

5

1

(,

1
2
3

4

1****N,8.****

ITHIS TABLE CANNOT BE MOVED""

IJUMP DISPATCH FOR USER ROUTINES
JMSUSR, JMS I ,.1
IJUMP TABLE FOR USER FUNCTIONS
ILOOPF
IUSER FUNCTION
ILDOPF
I
I
ILOOP'
ILOOPF
I
ILOOPF
I
ILOOP'
I
ILOOPF
I
ILOOPF
I
ILOOP'
I
ILOOPF
I
ILOOPF
I
lLOOPF
I
ILOOPF
I
ILOOPF
I
ILOOPF
I
ILOOPF
I

1
2
3
4
5
6

7
8
9
1121
11
1i!

13
14

15
16

•

105/8 SASIC RUNTIME SVSTEM

PAI.8-V7

10/24172

PAGE at>

PAGE

1600

ISPECIAL FUNCTIONS
12I1fJI2II2I
121161211
1111&02
121161213

4517

1211&1214

5&05

121214
3203
1603

SPFUNC, JMS I FBITS
TAD JMPU,
DCA ,+1

IISOLATE fUNCTIOIli 8ITS
IMAKE A JUMP OFF SPECIAL FUNCTION UHLE
IPUT IN LINE

JMPI6,

IJUMP TO SPECIAL FUNCTION ROUTINE

JMP I ,+1

ISPECIAL FUNCTION JUMP TABLE
01 60S

01606

01&07
~.11 6 10

1211611
1211612
1211613
01"14

•

212154
2342
0561
24121121
201211
6556
2324
2323

SETF
FRANOM
FSTOPN
SRL.IST
CSFN
RoLIST
AMODE
SSMODE

ISET FSW!TCH
IRANDOMIZE
ILEAVE INTERPRETER
ISTRING READ FROM DATA LIST
ISET FIL.E • TO TTV
IREAD DATA LIST
ISWITCH TO A MODE
ISWITCH TO S MODE

•

0
1
;2

3
4

r;
b

7

•

•

105/8 BASIC RUNTIME

SYSTE~

PAl8-V1

10/24/72

•

•

PAGE

~1

ISU8~OUTINE
INUM~ER OUT

UNSFIX-UNSIGNEO ·INTEGER FIX HOUTINt. FIXS A POSITIVF 12 HIT
OF FAt MANTlbSA AND LEAVES RESULT IN AC.HE5UlT IS AN UNSIGN~O,
ItC! titT INTEGER
01'15
01616

01617
01620
01621
01623
01624

;,:

~

V~n

ILoO"" MANTISSA
IHI SIT OF LO MANTISSA TO LINK

SPA

-

~~

'&

7200
1045
7510

UNSFlx, 0
CDF 0
TAD LORD
eLL RAL
CLA
TAD HOBO

IHIGH MANTISSA
lIS NUMBER POSITIVE?
4516 ,.."
JMS I ERROR
INo-eOOlll
01625 1004
RAL
ISH 1FT THE SIGN SIT OUT AND THE MANTISSA OVER,
01626 J.U.S
pea HORD _
II1AIUlUi lUITS JJ.F MANlJSSA ANU BINARY P.1J.W.. BEWRt Ht.t,..Et
01627 1044
TAO e:R'lS
IGET EXPONENT
01630 7750
SPA SNA eLA
lIS X~l?
01Ul itl5
_
--rMP..... ~SFU
mwFIlC IT TO 0'" _
_
01632 1044-TAD EXP
IYES-GIT EX~ENT
Q!~11~'~33!34~71~41~tf5~~J'~ZC~----~sTN~~OA~MU1~4________'/S~f~-T~8~I~N~A~RY~P~O~I~NlT_A~TLJlJ2~______________________~__------~--~'
01'le!

"
~.

0000
6201
1046
1104

"i. ..

01635

_

01636

..

JMP UNSOUT

524'
7~

SMA

3044

bCi EXP

,bONE ACRElon

IYES

INO-IS til TOO BIG?

~'~1~643~1~4~~~~t20~,____~J~M~S';I,~E~R~R~PUR~__~/;yE~·S~~~~~~____~____....____....______...............______.................___________

01600
1211641
01&4i
01643

7110

01&45

5615

U45

~044

UNSLP,

INO~STORE

COUNT / .

TAD HORD
eLL RAR
lSZ EXP

IHI MANTISSA

JMP I UNSFIX

IYES-RETURN

.;?~

I'~~'

ISCALE RIGHT
IDONE?

(£A.,I/'I

A.

~-~ ~

~JI~"~4~4~~5~i~4~2________~~J~MP~U~N~S~L~P~__~/~N~Q~~~~____--________----_____

01646

1045

01647

5615

UNSOUT, TAO

~OHD

JMP I UNSFIX

/ANSwER IN AC?

F'ftE.

IRESTORE
01650
01651
01&52

01653
01654
01&55
01656

01&57
01660
016&1
01&b2

01&&3
016&4

01&&5

0000
4&64
7240

RESTI,

JMS
CLA
TAD
DCA
TAD

1570

35&5
15&4
356&
1563
0265
35&3
4552
5&50
3350
7435

o

I WRtU.IU,

CMA .
I WORDS
I WORDa

I wORDI

DCA I WORD3
TAD I WORD0
AND K7435
DCA I WOHDB
JMS I IIIEXREL
JMP I HESTI
WR8L~L,

K7435,

wHBlK
7435

INO-WRITE CURRENT SUFFER
1-1
ISTAHTING blOCK-l
ISET CURH~NT BLOCK #
IGET BUFFER ADDRESS
IUSE IT TO RESET HEAO\WRITE POINTER
IGET HEADEN WORD
ICLEAR EOF BIT,eUFFER wRITTEN BIT,A~D CHAR
IRE AD FIRST
IOON~

BLOC~

INTO 8UFFEH

#

105/8 BASIC RUNTIME SYSTEM

STFINO-WHEN CA~~EO.IF LINKa! STRING AR~AY TAB~E IS
IUSEU,IF LtNK.1IJ STRING SYM~OL TA~LE IS USED. RETURNS WIT~ AC StT
ITO CDF OF OPE~AND STRING,STRPTR POINTING TO T~E FIRST WORD
lIN THt STRING, AND THE MAX LENGTH OF THE STRING IS IN STRMAX. ALSO,
ITHE ACTUAL LENGTH Of THE STRING IS IN STRCNT

ISU8~OUTINE

f1J16&6
016&1
01670
01&71
01612
01673
0l&74
01675

01676
01671
01700
01701

0000
7430

5347
10&4
0101

32140
1040
711114
1040
l1li23

3012
1101

7420
5337

111133

TAO Sl

1412

01'703

3072
1412
30U
1412

01705
011e.
01'707
f11111111

01711
01712

01713
01714

STCOM,
STOF,

o

SZL
JMP SAFINO
TAD INSAV
AND K0n1
DCA TEMPI
TAD TEMPt
CLL HAL
TAD TEMPt
TAD STSTHT
DCA lIRi

• I XR2
TAD
DCA STHPTR
TAO I XR2
DCA TEMPll
TAD I lIR2
DCA 5THMAX
SNL
JMP SCDF

0t'7el
01'704

STFINO,

3070

DCA BASS
TAD 1 XR2
JMS I NUMCCM
JMP I SU8ERL
TAD STRMAX

3015
1412
4405

01715
01716

5756

f111717
017i0

7041

CIA

01723

1101
7110
7101

01724

3042

CLL
CLL
CLL
DCA
TAD
JMS
TAD
DCA
HAL
TAD
Cll
RAl
TAO
DCA
TAO
DCA

01721
01722

01125
0112&
01727
01730
01131

111170

10ll

45il
1072

3072
7004

11J1732

1050

01733

7106
70214

01134
0t735
01136
01737
01140

1111741
01142
01743
01144

"i

10t12
3062
1062

3341
1741
1472

3071
1062
6201

seOF,

•
TAD

lAC
RAR
lAC
TEMP3
51
I MPYLNK
STRPTR
STHPTH
TEMP&
HTL
TEMPll
TEMPll
TEMPll
.+1

I STHPTR
DCA STHCNT
TAO TEMP 11
COF

lIS T~IS AN ARRAY INST?
IYES-POINTER IS INTO ARRAY TABLE
IGET INST AGAIN
IISOLATE OPERAND POINTER
INO-SAVE OPERAND POINTER

IN

liN
13N (3 WORDS/ENTRY)

IADO BASE ADR OF STRING TASLE
IPOINTER TO THIS ENTRY IN STRING TA8LE
IDF TO THAT OF SYMBOL TABLES (SET BY START)
IGET POINTER TO STRING
IGET COF FOR OPERAND STRING
ISAVE
IGET MAX LENGTH OF STRING
ISAVE
IARRAY ELEMENT?
INC~SKIP THIS SUBSCRIPT CALCULATION
IGET SUBSCRIPT
15ET UP 12 BIT COMPARE
IGET DIMENSION
lIS SI>DIMfNSION?
IVES
INO-GET ELEMENT LENGTH
IMAKE POSITIVE
IROUND OFF TO NEAREST MULTIPLE OF 2
I DIVIDE BY TWO (COUNT/2aWORO CDUNT)
IADD A WORD FOR HEADER
I ' OF WORDS IN EACH ARRAy ELEMENT
IGET SUBSCRIPT
IS1*ELEMENT LENGTH (ASSUMES LINK UNCHANGED ON RETURN)
IARRAY OFFSET+POINTER TO A(0)
IFINAL STRING POINTER
ICARRY TO BIT 11
IADD TO ACCUMLATED OVERLAPS FROM MULTIPLY
IPUT OVERLAP # INTO BITS &.8
IADO TO COF IF NECESSARV
ISAVE AGAIN
IGET OF OF STRING
IPUT IN LINE
IOF TO STRING FIELD
IGeT STRING LENGTH
IACTUAL LENGTH OF STRING OPERAND
ICOF TO UPERAND IN At

•

•

•

105/8

121174&

BASIC RUNTIME SYSTEM
5&&&

1211747
1!11750
1211751
01752
01753
01154

53121121

01755
0115&

0&23

1064

0355

JMP I sn INO
SAFIND, TAO I-NSAV

AND K0037L
Cll NTl
TAD SASTRT
STL
JMP STeOM

710&

1024
71i!121
111I!13 7

PAL8-V7

10124172

•

•

PAGE a8-1

IRt::TURN
IGt.T IIIIST
IISOL.TE OPERAND POINTE~
14N (4 WORDS/ENTRY)
IUSF. STRING .RRAY TA~LE
ISET LIN~ FOR ARRAY INST
IRE TURN TO SUBROUTINE MAINLINE

K0017l, 121031
SUBERL, SU
/TAB FUNCTION

1!11757
12117U
QJ17U
017&2

1211211/1121
4!U4
712141

TAS,

1573

017U
017&4
017&5
01766

1500
5513
5767

017f17

2547

7001

1/1
JMS I INTL
CIA
TAD I WORD10
lAC
SMA
JMP I II-OOPl
JMP I SLOVEL

IFIX lC TO INTEGER
INEGATE
ICOMPARE DESIRED COLUMN TO REAL COLUMN
IHUMP BY 1 (WORD 7.COL '-1)
lIS lC •• CUR~ENT COLUMN?
IYES-THEN 00 NOTHING
INO •• C CONTAINS
OF SPACES NEEDED TO REAC~

*

SLOVE!., SLOVER
IPNT FUNCTIOfli
IVALUE OF lC SENT TO TTY

121177121
01771
01772
211773

121001/1
4514
12137&
1071
4512

01174
1!11175

5513

01 776

0171

PNT,

o

JMS
.ND
TAD
JMS
JMP
K0171,

177

I INTL
K01 n
KI!J200
I PUTC"'l
I IlOOPl

IFIX X
IST~IP TO 7 ASCII BITS
IFORCE CHANNEL 8
IPUT IN FILE BUFFER
IDONE

DESI~ED

COLUMN

IOS/8

SASIC RUNTIME SYSTFM
PAGE

2000

IROUTINE SFN-ROUTI~E TO RESET POINTERS IN PAGE ZERO FILF. POINTER
IAREA TO REFLECT A CHANGe IN THE CURRENT FILE NUMBeR
(112000
(IIi!1!l01
12121!l02
02003
02004
1212005
0ii!00&
02007
0212110
02011
12ICH1112

4514
3044
1044

1231
7740
451&
31U
1044
1234

3007
1401
31&3

5223
5513

1107
3007

1232
3011
1233
's1/J1i!

1411

SFNLP,

0l&;!

02033

01b3

0212134

2035
6&17
&714

02037

&731

02040
02041

6763

&74&

IFIX FAC TO GET FILE'
IIF ENTRY IS HERE,FILE #.~ (TTY)
IGET NUMBER AGAIN
lIS HESULT A LEGAL FILE #?
INU-t-likOR
IVES-GET FILE #
ISAVf AS CURRENT FIL.E

#

IUSE AS INDEX INTO TA~LE OF MASTER POINTtRS
IPOINTS TO FIRST WORD OF EACH 110 TAaL~ ENTRY
IGET POINTER TO FIRST WORD OF 110 TABLE ENTRV wE WANT
IPUT IN WORk AREA
IwE HAVE TO CHANGE 12 POINtERS
IPOINTER TU LAST ENTRY

MAO~

IPOINTER TO NEXT ENTRV TO

~E

BUILT

lEACH ENTRy IS BUILT
IBY ADDING 1 TO THE PREVIOUS ENTRV

~CA

2007

1774

TAO 1 lOU

I XR2
ISZ TEMP2
JMP SFNLP
JMP 1 ILODPL

3412

020:51

JMS I INTL
DCA EXP
TAO EXP
TAO KM4
SMA SZA CLA
JMS I ERROR
TAD EXP
DCA ENTNO
TAD EXP
TAO IOTPTR
DCA TEMPi!
TAD I TEMP2
DCA WOIW0
TAO M14
DCA TEMPe?
TAO WORD0A
DCA XfH
TAD WORolA
DCA XR2

lAC

7001

02032

•

FN,

1044

0212113
121211114
02015
121201&
02017
0212120
020i!1
0202ii!
i!l2023
1!l2024
02025
02026
02027
02030

02035
0203&

SFN,
CSFN,

KM4,
\fjOROIc:JA ,
WOHDlA,
IOTPTR,
IOTA~,

IOONE?
INO
IVES-NEW TABLE IS NOW

~UILT

.4
WOH00-1
WOR01-l

IOTAB
TTYF
FIL.El
FIL.Ei!
FIL.E3
FILE4

IPOINTtRS TO THE FIRST WORD IN EACH OF THE

FIV~

11/0 TA8LE ENTRIES

•

•

t
105/8 SASIC RUNTIME SYSTEM

PALS-V1

10/24172

•

PAGE 30

IFOR-LOOP JUMP ROUTINE
1112111U
1!I20U
02044
IUUS

021114.
02041
1112050
02051
02052
02053
02054

1!IZ0S5
111211156
Bi0S1
1112060

HIIIIII
104!i

7450
5653

12."
1110

5653
5.52
0421
0413

1130
0045
3260
5513

III I/J 0111

JFDR,

CLA CLL
TAD HORD
SNA
JMP I J'AILI.
TAD FSWnC
SPA CLA
JIIIP I JFAILL
JMP I SUCJML
SUCJML, SUCJMP
JII' AILL, Jf"AIL
IROUTINE TO
ClL
AND
DCA
JMP

sn"

Fswnc,

"

IGET HIGH MANTISSA
lIS FAt-rn

IYES-OO NOT JUMP
FSWITCH
IARE SIGN 8IT.FSWITCM?
INO .. OO NOT JUMP
/YES-DO JUMP
ODD

INITIALIZE FSWITCH
CML IUR
14000 IN AC
HORD
IISOLATE SIGN OF MANTISSA
FSwITe
ISTORE IN FSWITCH
I ILOOPL
IDONE

•

IOS/8 BASIC RUNTIME

SYSTE~

PAL8-V7

10/24/72

PAGE 31

ISTIUNG COMPARE
11120&1
11120&2
21211163
1112111&4
020&5
1112111&&
02111&1
02070

334&
3063
4537
1032
1071
1650
5513

02071

1032
1650
532&

022112
02073
02074
02015

0i07&
02071

021021
2121211

21iH2I2
0i!l03

0U04
212105
0i! 106
02101

71021

1071

1&50
5327
111 t
111111
4521
4557
43&&
3042
4343
32107
4531
7141
12107

02110
02111
0i112
02113
02114
02115

7&4111
5327
2071
5332

0211&

2032

212117

7410

0212111
!/l2121
02122
1112123

02130
02131

5513
4531
7100
110&
7650
531&
7020
72'70
3045
5513

02132
02133

5305

0i!124

02125
0212&
11I21iH

2032

0213&
1212137
1212140

43"3
110&
7&40
5326
2071

021141

5334

02142

5513

02134
02135

,

SCOM~,

LOHt,

DCA DeDF
DCA MDDESW
JMS I FCLR
TAO STRLEN
TAO STRCNT
SNA CLA
JMP I ILOOPL
ClL
TAO STRLEN
SNA CLA
JMP SN!;"1
TAO STRCNT
SNA ClA
JMP SNEG!
TAO SACPTR
CLl lAC
JMS I lDHINL
JMS I lDHRST
JMS PTRBMP
DCA SWITCC
JMS LDMPST
DCA TEMP2
JMS I LOM
CIA CLl
TAO TEMPi!
SlA CLA
JMP SNEIiI
lSI STRCNT
JMP SACCHK

SAC4fDC, lSZ ST~lEN
SKP
JMP I IlOOPl
JMS I lOH
CLl
TAO KM40
SNA ClA
JMP SAC40C
SNEQ1, CML
SN[Q,
CLA CMA eMl RAR
DCA HORO
JMP I ILOOPl
SACCHK, ISZ STRLEN
JMP LDtlC
STC4~C, JMS lOHPST
TAO KM40
SZA ClA
JMP SNEQl
lSZ STRCNT
JMP STC40C
JMP I IlOOPl

10F TO OPERNAD IN LINE
IRE TURN IN AMOOE
IINITIAlIZE FAC TO 0
ILENGTH OF STRING IN SAC
ILENGTH OF OPERAND
IARE THEy BOTH ZERO?
IYES-THEy ARE EQUAl,SO RETURN wITH FAC-0

INO-lENGTH OF SAC
IS IT ZERO?
IYES-THEN THEY ARE NOT EQUAL
ILENGTH OF OPERANO
I IS IT EMPTY
IYES-THEy ARE NOT EQUAL
IPOINTER INTO SAC
I

IINIT LOH
ITO LOAD FROM SAC
IISZ STRPTR OVER COUNT WORD
IINIT LDHPST
IHALF lOAD
lAND SAVE
IGET CHAR FROM SAC
INEGATE IT
IANO COMPARE TO OPERAND CHARACTER
IARE THEY EQUAL?
INO-RETURN WITH FAC SIGN SET APPROPRIATELY
IMORE OPERAND CHARS?
IYES.SEE IF SAC EMPTY
IMORE CHARS IN SAC?
IYES
ISTRINGS ARE EQUAL-RETURN WITH 0 FAt
IGET CHAR FROM SAC
ICOMPARE TO SPACE
lIS IT A SPACE?
IYES.CHEC~ NEXT CHAR
ISET SIGN BIT OF MANTISSA TO REFLECT RESULTS OF COMPARE
ISAC EMPTY?
INO .. CDMPANE NEXT TWO CHARS
IYES-GET CHAR FROM OPERAND
ICOMPARE TO SPACE
lIS IT A SPACE?
INO-STRINGS AREN~T EQUAL
IYES~MORE CHARS?
IYES-CHECK THEM
INO-STRINGS ARE EQUAL-RETURN WITH FAC=0

•

•

•

IOS/8 BASIC RUNTIME SYSTEM

PALS-V7

10/24/72

•

PAGE 31-1

IROUTINE TO GRAB 1 CHAR AT A TIME FROM OPERAND STRING
lilA]

11111/1111

1IJl144
Il145
US46
IDiU7
11215111
llli!i51
Il15i!

lUi!

02153
U154
iii! 155
02156
Bi157

IIIUftII

LDHPST,

111111

i!14&
1412

&aU
74ir/1

4544
11111115
)1/11111

184i!
1111/1

1430
43 . .

lil&!

1&i!1II

IIIUU
Ul&]
82164
1112165

11 i! 1

UU
11/11117

5143
0042

OCDF,

0

TAD swncc
CLL RAR

•

TAD I STRPTR
CDF
SNL
JMS I BSWL
AND IUI077
DCA TEMPi!

TAD 8wncc
CLL RAR
SZL
JMS PTRBMP
SNL eLA
CLL CML lAC
DCA swncc
TAD TEMPi
JMP I LDHPST

IGET HALF SWITCH
IPUT IN LINK
10F TO OPERAND
IGET TWO CHARS FROM STRING
IRIGHT HALF?
INO-SWAP BYTES
IISOLATE RIGHT CHAR
ISAVE

IHALFWORD SITCH TO LINK
IRIGHT HALF?
IBUMP STRING POINTER
IFLIP HALF WORD SWITCH
I (LEAVE LINKa1)
IGET CHAR AGAIN

SWITCC.TEMPl
ISUBROUTINE TO BUMP STRPTR AND WATCH FOR FJELD OVERLAP

0216&

121&7
Ul71
1IIi!171

02172
1i!ln
02174

0000

il?i!

57&&
1]46
1073
334&

57&&

PTRBMP, 0

lSZ STRPTR

JMP I 'TRaMP
TAD DC OF
TAD KelllU
DCA DC OF
JMP I PTRBMP

INO-SKIPIRETURN
ISKIP MEANS WE MUST INCREMENT FIELD

IFLOATING POINT CONSTANT USED 8Y ASCOUT
02175
0i17&

02177

7755

l0U
5734

APlIllllilll, 7755
i!IIIU

5734

1.0f!l1!J011l1

•

IOS/8 BASIC RUNTIME SVSTEM

PALS-V7

10/24/72

PAGE 32

PAGE

2200

ISTRING CONCATENATE
02200

3&37

IIJZi01

1011

I1Ji! 2I/J 2

7650

02ie]

5513

!Ul04
L!l2U5
0220&

1072
1101
4527

un

IIJU07
0l2ltJ

02211
02212
02213

SCONi,

7450
5216
7130
7440

SZA

7041

0li14

02215

7420
7001

0U16
0li17

1111
452&
4560
4531
4530

0Z2i0
02221

02222
0l2n
02224
0iil5

7240
1032

303i!
1032
1236
7710
451&
2011
5222

02226

02227
02230
1Il2i!]l
fli!l!2
0li3l
02Ull
02235
Un6

5513
0110

01n?

1647

DCA I LDHCO'
TAD STRCNT
SNA CLA
JMP I ILOOPL
TAD STRPTR
CLL lAC
JMS 1 L.DHINI..
TAD STilLE'"
SNA
JMP SACEM
CLL CML MAR

UCEM,

10F FOR LOH
IOPERANO.01
IYES-THEN THERE IS NOTHING TO DO
IAOOR OF OPERAND
IACOR OF OPERAND 1ST CHARACTER
IINITIALIZE LOH TO PULL FROM OPEMAND
" Of CHARS IN At
ISAC EMPTY?
IYES-CONCATE ESSENTIALLY IS A LOAD
./DIV IDE BY TWO
IPOSITIVE WORD COUNT

CIA
SNI.
lAC

TAD SACPTR
JMS I STHINL
JMS I STHRST
SEGCOM, JMS I LOH
JMS I STH
CLA CMA
TAD STRLEN
DCA STRLEN
TAO STRLEN
TAD 1(1U1
SPA CLA
SC,
JMS I ERROR
lSI STRCNT

JMP SEGCOM
JMP I lLOOPL
1(111/1,
110
LOHC!')F, LOHDF

IUSE AS OISP~ACEMENT OFF START OF SAC
IINITIALZE STH TO SAC.STRLEN/2
ISAC IS IN FLO 0
IGET CHAR FROM OPERAND
IPUT CHAR IN SAC
/ .. 1

I"BUMP" STRING COUNT FOR SAC
115 SAC

FU~L

VET?

IVES-TRUNCATION ERROR
INO-MORE CHARS LEFT IN OPERAND?
IYES-GO GETTEM
INO .. OONf

IRouTINE TO SIMULATE HAROWARE BVTE SWAP
011.100

- -

•

RTR

5&40

JMP I BS1NP

701i!!

~ ~e!C!5t

l/J

1311
1010

711JU

.. 12246
02241
22S0

BSWP,

CLL
RTR
RTR
DCA
TAp
AND
TAO
RAR

7112
3311
1311
0075

TE",PI2
TEMP12
K0077

TEMPle!

ILEFT HALF NOW IN RIGHT HALF
ISAVE
IISO~ATE

LEFT HALF

100 A PARTIAL SHIFT OF 8ITS

&~ll

LEFT ONE

IMOVE INTO POSITION

•

•

•

IOS/8 BASIC

1225i
lil53
112254

15.3
1112

IIU55
lIi25&

?iii 06

112251

5513

•

RUNTIME SYSTEM

PAL8~v1

10/24/72

•

PAGE 33

IROUTINE TO SET EOF BIT IN 1/0 ENTHV
EOFSET, TAD I WORDe
IHEADER
eLL RTR
IEOF 8IT TO LINK
CLL eML

'UI

ISET LINK

RTL

IPUT LINK IN EOF BIT

DCA I WORDe
JMP I ILOOPL

JSU

ISTOHE IN 1/0 TABLE ENTRV
IEOF BITSET~ABORT TO lLOOP

ISUBHOUTINE MPY. Ii BIT BV 1i BIT MULTIPLY. MULTIPLIt5 THE CONTENTS

IOF TEMP3 BY THE CONTENTS OF THE AC,LEAVING THE HI RESULT IN TEMP6
lAND THE LOW RESULT IN THE AC .
lIii~~ 0000

J~

I··~·.·

IPY,

112&"" JM1' r-

j<

0U.",., !fJU

Vr~

I
(pl-

BlUff' UU

""'.No

1IJ2~71'1

u ... ,

3858
112""'J.. il101
liMe' SZM?O

12:::£1102

-----

DCA TEMPU

DCA

7810
56~""

SNI.

JMP ,.3
eLL
TAD TEMPU
RAR
DCA TEMP6
ISZ TlMPS
JMP MPtlLP
TAD TEMP]
RAR
JMP I MPY

lun

0Uaf.t
IIZSe'
eaJUJ

112

BIT MULTIPLY USED TO FIND (0IMl+1'*52

tf1£

ILORD OF (0IMl+1,*52 IN AC
IHORO OF (0IMl+1,*S2 IN TEMP'
IRE TURN

I ••• ••• ••••••••••• - •••••••••••••••••• -~ •••• -- ••• -- •••• •• _ •• _~ ___

ii60

TEMPl].MPV

IROUTINE TO
li3B4

((;JJ

DCA TEMP]
IA~ Ut!f6

li~ ?Ulln
lIZ &:jIo!II"1 'N+.

12
II

~

RAR

II 22""-l 04i
_JlJUC..tJ 1IJ511
1IJ2Ut'+'4il

IliU'C"

-.~

0

TEMP.
TAD M14
DCA TEMP5
MPULP, TAD TEMP]

0U6'-C' lllJ511J
122&.,,& 11 If rL

1226,.. 3141

..··.......... ......---......-.-... ...-...-_.... _._ ..

111000

IDLE,

1567
7650

4516

571114

FI,

C~ECK

'IF FILE IDLE

TAD I wORD4
"SNA
ClA

JMS I ERROR
JMP I IDLE

IGET HANDLER ENTRY

lIS IT EMPTY?

IYES.USER TRIED TO DO SOMETHING TO AN UNOPEN FILE
INO",RETURN

PA~8.V1

105/8 BASIC RUNTIME SYSTEM

IROUTINE TO READ NEXT WORO IN
02311

1/1000

0C!3li!

1016

02313

3015

02314

1027

02315

4405

IIIU16

451&

02317

2317

02320

1416

02321
0il!12i!

&i0!

o

DA,
DLCDf,

INTO AC

D~PTR
D~READ

IOONE

CDF
JMP I

S7U

OATA~IST

PAGE 34

IDATA LIST POINT~R
ISET UP 12 BIT COMPA~E
IAODR OF END OF DATA LIST
IPOINTtR AT END OF L.IST?
IYES
INO-OF TO DATA LIST
IFETCH WORD FROM DATA LIST

TAD DL.PTR
DCA BA8S
TAD DLSTOP
JMS I NUMCOM
JMS I ERROR

• I
TAD

10/~4112

IROUTINES TO SwITCH INTERPRETER MODE
02323

71101

BU24
1112325

leU
5513

SIMOOE, lAC
AMODE, DCA MOOESW

JMP I ILOOPL

ISET SwITtH TO SMOOE
ISET SWITCH TO A MODE
IDONE

ISUBROUTINE PUSHG
IROUTINE TO PUSH AC ON TOP OF GOSUB STACK
02326
0l1U
0233111
lIIi]]1
tint!
112333
02334

02335

0000
UI40

o

2061

DCA TEMPt
lSZ GSP

7041

CIA

un

TAO GSP

1341

1710
4516
1840

02336
02337
02340

34&1
5126

02341

0476

•

PUSHG,

GI,

TAD GSTCKT
SPA eL.A
JMS I ERROR
TAO TEMPt
DtA I GSP
JMP I PUSHG

GSTCKT, GSSTOP

ISAVE ELEMENT TO BE PUSHED
IBUMP GOSUB STACK POINTER
IGET STACK POINTER
INEGATE
IAOO ADR OF TOP OF STACK
ISTACK OVERFL.OW?
IYES-TOO MAN V NESTED GOSUBS
INO-GET ELEMENT TO 8E STACKEO
ISTACI( IT
/RETURN
IADOR OF TOP OF STACK

•

•

•

108/S BASIC RUNTIME SYSTEM

PALS-V7

IROUTINE TO RANDOMIZE RNO(X)
FRANOM, TAD SPINNR

8i!3U

111117

02343
02344
02345

7124

Cll CMl RAL

334ft

DCA RSEEO
JMP I IlOOPL

0i]46

5513
1713

RUED,

•

•

10/24/72

PAGE 35

IUSE SPINNR FOR NEw SEtO FOR RND(X)
IMAKE SURE SEED IS ODD
IDONE

2713

ISUBROUTINE CR,Lf'

0un

ee00

CRll'H,

1/1

111154
45li!

Bi352

TAD Ki15
JHS I PUTCHL

135&

112353
I112lS4

4512
3S73
5747
0212

TAO Ki! 1i!L
JMS I PUTCHl
DCA I WORDle

I!IU50

02351

IU]SS

IIUS.

JMP I CRLPR
Ki!li!L,

IPRINT A CR,AND L~
IZERO COLUMN POINTER

i!lii!

I.UBROUTINf FOTYPE
IRETURNS TO CALl.l IF FILE FIXtO
02157

1/11811111

0UU

15.]
113&5

fJUU
0UU

IIIZ1U
02]64
lIZ US

7640
ilS7
5757
111004

f'OTYPE,

11)

TAD I WOR00

AND K18004
SU CLA
15Z FOTYPE
JMP I FOTYPE
1<00114 ,

LENGT~.CALL.i

4

IGET HEADER
IISOlATE TYPE BIT
lIS IT FIXED lENGTH?
INO-BUMP RETURN

IRETURN

ISUBROUTINE TO REPLACE FAt WITH A8&(FAt)
023&6

e080

181161

IUS
7711/1

fJZl7IIJ
1121U
0il7i!

45411

S7U

ABSyAl, 0
TAD HORD
SPA CLA
JMS I f'NEGl
JMP I

USVAL

lIS FACc07
IYES-NEGATE IT

IRE TURN

IROUTINE TO RESTORE THE FAt FROM FP TEMP
0i!171

001/11/1

02374
l/Ii175

4514
1152

un.

5713

HCRES, 0

JMS I FGETL
INTERB
JMP 1 FACRtS

IGET FAC
IRE TURN

IF

VA~IABLE

105/8 BASIC RUNTIME SYSTEM

241/1111

PAL8-V7

101C!4172

PAGE 3b

PAGE
ISTUNG DATA I.UT READ

112415

4616
30U
U71
5211
5513

SRLIST, JMS I DLRUL
DCA STRLEN
TAD &TRLEN
SNA
JMP J U.DOPL
CLL CML RAR
DCA STRCNT
TAD SACPTR
DCA XR2
SRLDOP, JMS I DLRUL
DCA I )CR2
ISI STRCNT
JMP SRLOOP
JMP I ILOOPL

11124111

2llt

OLRUL, DLRUO

0U00
11241111
1lJi!402

non

12000
12405
0241116

0Z40?

12410
1i411
824U

IIU13

12414

•

4616
lin

10:U

745111
5511
lUIil

3171
1111
3012

IREAD COUNT FROM DATA l.IST
ISAVE AS NEW COUNT FOR FAC
ICOUNT FOR SAC STRING
INULL STRING?
IYES-NO OPERATION TO PERFORM
lAND DIVIDE BV TWO FOR WORD COUNT
ISAVE AS MOVE COUNTER
IPOINTS INTO SAC
IREAD i CHARS FROM DATA LIST
lAND PUT THEM IN SAC
IBUMP STRING COUNT
INEXT 2
IDONE

•

•

•

IOS/8 BASIC

RU~TIME

•

SYSTEM

ISTRING READ ROUTINE
1112417
1/IZ421/1

02421
02422
n423
02424
02425
02426
02427
0i!430

1112431
12432
02433
12454
02435
02436
U4J?

3657
31117 t

SRUD,

711111

1012
4526
45U
ltIIS3
11155

FTCOH,

7451
5247
1256

7nil

5224

10n

un

711111
5244
US3
4538

02045

4516
1054

02406

315J

nU7

..... ¢'M!N,

IIIZ4S111

3251

1/12451
02452

2451
U71

0245J" 711141
02454 3472
02455 5513
02456
02451

ST,

0103
2611

IDF FOR STH

10 STRING COUNT

ILEAVE FIELD AS IS
IADDR OF" OPERAND
II~IT STORE HALF TO STOR~ IN OPERAND
IGET CHAR FROM FILE OR TTY

lIS IT

cn

IYES.STRI~G

IS FINISHEU

lIS IT LF1

JMS I 5TH
nl STRCNT
JMP HCCM

/YES-IGNORE IT
INO-GET LENGTH OF STRING SO FAR
ICOMPARE AGAINST UPPER LIMIT OF DESTINATION
/ANY MORE ROOMt
INO-TRuNATION ERROR
IYES
ISTORE CHAR IN STRING
IBUMP COUNT
IGET NEXT CHAR

JMS I ERROR
TAD K21S
DCA CHAR

IYES-TRUNCATION ERROR
ISET CHAR TO 215
ISO TTY BUFFER CLEARED BEFORE NEXT INPUT

ntolCOL
DCA •• 1

IGET OF OF STRING
IPUT IN LINE
IDF TO THAT OF STRING
ISTRING DONE-GET LENGTH
INEGATE
ISTORE AS COUNT FOR STRr~G
IOONE

JMP aT
TAD CHAR

0244111
124at
02412 ZIU
12443 " Sli4
12444

DCA I STHCDL
DCA STRCNT
CLL lAC
TAD STRPTR
JMS I STHINL
JHS I GETCHL
TAD CHAR
TAD MUS
SNA
JMP SRFIN
TAO foILF
SNA CLA
JMP FrCOM
TAD STRCNT
TAD ITRHAl(
SMA CLA

TAD

701.PII

~

• STRCNT
TAD
CIA
DCA I STRPTR
Jf1P I ILOOPL
ML',
3
STHCDL. STHDF

•

105/8

BASIC RUNTIME SYSTEM

ISTRING WRITE ROUTINE
02460

3357

1ZI24.1
0i4t.i
U4U
eUt.4

lUi

e24.5

0l4 . .

U4U
U4711l

02471
182412
02473

01474
112475

111241.
1Il2411

usn

nSBI
82502
IIIl503
US04
lase!

145e
5513
U4S

un

1313
7740

4553
1111

711111

45iT

4557

1032
3071

4531
3040

1040
1106

7710

1076

TAO K0te0

TAD K021210
TAD TEMPt
JMS I PUTCHL
lSZ STRCNT
JMP SWCLP
JHP J ILOOPL

1877

III 2506

1041

!lliS07

4SU

121251111

211J71

eUl1
0Utz

5277
5513

1Il2513

7670

•

SWRITE, DCA COMMAS
TAO STRLEN
SNA
JI1P I ILOOPL
CIA
TAO I WCROUI
TAD MH110
SMA SZA CLA
JMS I CRLF
TAD SACPTR
CLL lAC
JHS I LDHINL
JMS I LOMRST
TAD STRLiN
CCA .TRCNT
8WCLP, JHS I LDH
DCA TEMPI
TAD TEMPI
TAO KM4e
SPA CLA

I1Mlll,

-110

ICLEAR COMMA SWITCH
I' OF CHARS IN STRING

INULL STRING?
IYES-NOTHING TO WRITE
IMAKE A POSITIVE NUMBER
IAOO TO COLUMN NUM8ER
ICOMPARE AGAINST END OF LINE
IWILL STRING FIT ON LINE?
INO-ISSUE A CRLF FIRST
lAC POINTS TO LEFT SAC CHAR 1
IINITIALIZE LOAD HALF ROUTINE
ILOAO· fROM SAC IN FLO III
" OF CHARS
IUSE AS COUNTER
ILOAD HALF CHAR FROM STRING
ISAVE
.
ISUBTRACT 411l
lIS CHAR C4B7
INO-MAKE IT 1 III III SERIES
IMAKE IT 200 SERIES
IPUT CHAR IN FILE OR ON TTY
/DONU
INO-NEXT CHAR
/YES

1/1"0

•

•

•

PAL8-V7

IOS/8 BASIC RUNTIME SVSTEM

1'Ji514
!lli51S

00il4

02516

0170

lUi

IFLOATING POINT CONSTANT USEO ~Y ASCOUT
A999,
24
1999999
3641

0000
4550
5513
1357

02523

U50

02524

5327

0i!525
0lSi!'t

4512

02527
02530
02531
U5lii!
02513

U65

101111
3357
1366
3007

un

02534

3014

Un5
1!J25!'
02537
02540

1573

02541

02542
82543
82544
82545

1414
15121

5347
7650
5513
2007
5335
4553

COMMA,

(~NOWN

0
JMS I F'TYPL
JMP I II.OOPL
TAD COMMAS

SNA CLA
JMP ,+3·
TAO C240
JMS I PUTCHL
lAC
DCA COMMAS
TAD /144
DCA TEMPi!
TAD POSPU
DCA )CIUI
COMLOP, TAD I WORDl0
TAO I )CR4
SPA

JMP SLOVER
SNA eLA
JMP I ILOOPL
18Z TEMPi

JMP COMI.OP
JHS I CRI.F
JHP I ILOOPI.

02546

5513

02541

3777' SLOVER, DCA TEMP19

02550

45511

U551

5513
1365
451i!
2777 •
5350
5513

02552
02553

02554
02555

02556

02557
025(,0
0U61
025U

02563

0001
2560
77U
7744
772&

JMS I FTVPI.
JMP I ILOOPI.

TAO C240
JMS I PUTC"'I.

IIZ TEMP19
JMP SLOVER.1

JMP I II.oapI.

COMMAS, 1
POSPU, POSTP-t
POSTP, -16
-34

0il!S&5

0240

02566

-51!
.721
i40

7714

-4

025&4

7718

PAGE 3q
FO~

FORMAT CONVEHSION

0770

ICOMMA FUNCTION
ISTATEMENTS)
02517
02520
02521
02522

•

10/24/72

ONLV TO COMPILER FOR

FORM~TTING

PRINT

lIS FILE NUMERIC?
IYES-COMMA FUNCTION IS A NOP
IGET COMMA SWITCH
IWAS LAST THING PRINTED A COMMA?
INO-wE ARE 01(
IYES-PRINT A SPACE BEFORE DOING COMMA CALCULATION
ISET COMMA swITCH
10NLY 4

CO~UMNS

TO CHECK

IPOINTS TO POSITION .'5 OF COLUMNS
IGET CURRENT PRINT HEAD POSITION
ICOMPARE AGAINST COLUMN MARKER
IPAST THIS ONE?
IVES-SLIDE PRINT HEAD TO START OF NEXT
IEXACTLY ON A tO~UMN?
IYES-DONE
IAI.I. MARKERS CHECKED YET?
INO-DO NEXT
lyES-NEXT CO~UMN IS "
IOONE

1-'
115

OF COLUMNS TO NEXT MARKER
FILE NUMERIC?
IYES-THIS IS A NOP
IGET SPACE
IPRINT IT
/THERE YET?
INO-TYPE ANOTHER SPACE
lyES-DONE

ISET TO 1 IF LAST PRINT WAS A COMMA MOVE
ICOLUMN MARKERS
IMINUS TTV COLUMN NUMBER THAT MARKS BEGINNING
10F ONE OF THE BASIC COLUMNS

IRESTORE FOR IN-CORE DATA I.IST

•

105/8 BASIC RUNTIME SYSTEM

025&7
02570
0iS?1

1030
301&
5513

RESDLS, TAD DLSTRT
DCA DLPTR
JMP I IlOOPL

P_LS-V7

10/24112

PAGE 39-1

IADOHESS OF START OF INCOR~ DATA LIST
IUSE IT TO RESET DATA LIST PUINTER
/THATS All!

IRESTORE ROUTINE

usn

1251]
1112574
12515

lin.,.

P!
1112517

•

5513

RESTOR, TAO ENTNO
SNA CLA
JMP RESOlS
JMS I RUTIL.
JMP I lLOOPL

U50

RUTIL, REST!

U6i!
1651i1

5]67
4777

IGET CURRENT FILE

#

lIS IT 01

IYES-RESTORE DATA LIST
INO-RESTORE A FILE
IDONE

•

•

•

IOS/8 BASIC

~UNT!ME

SYSTEM
PAGE

PALS-v7

•

10/24/72

PAGE

4~

ISU8HOUTINE 5TH-SIMULATES AN AUTO-INDElING STO~E HALf INSTwUCTION.
ISTONES THE RIGHT HALF OF THE At IN THE HALFwORQ FOLLOwING THf
ILAST HALFWORO STORED. TO CHANGE THE STORAGE AODRESS,CALL STHINJ
02600 121121121121 STHL,
02601';075 ~
0260~
"6i02&03 2603 STHOF,
02&1214 1244
02605 764121

~~,
".
I

(~

cI '

121
AND K0077
DCA n"pu

ISTRIP TO b SITS
ISAVE
10F TO STORE FIELD
•
IGET SwITCH FOR HALF TO 5TO~E IN
T"'O STHSwT
IWHICH HALf?
SU CLA
1ST ORE IN RIGHT HALF
J"'p RIG"'TS
026121~5233 ~
1ST ORE IN LEFT HALF
TAO fElI"11
4260
"H15'!
ISWAP I:JVHS
- 2&1121 4544
_
JMS I BSwL
ISAVE AGAIN
02& 1 ~.aftr §~
DC"A tf"'''ll
IGET CURRENT VALUES
U'O I STI1R 02612 1645
IPRESE~VE RIGHT HALF
A"O 1(012177
~ 0261;"0075
ICOMBINE WITH NEW LEFT HALF
fIl261
U62" tJ{/cOM, UD -Kfllll1
lAND STORE IT
D~A I STHR
02615 3645
IGET HALF SWITCH
TAD STt1SWT
fIl2fJ16 1244
SNA CLA
IWAS THIS RIGHT HALF?
02617 1650
JMP JSL-a-.~ INO-JUST FLIP SWITL:H
52iH
lSZ STt1R tl"kt' IBUMP POINTER
1IJ26l1 2245
JMP JSL+1
IPOINTER IS BUMPEO-SET HALFSWITCH TO LEFT
SiU0
ISKIP MEANS wE HAVE TO aUMP 5TH CDF
TAD STHOF
02623 121213
TAO KIIHi'll 121
1013
DCA STHDF
321213
02626 7410
ISET HALF SWITCH TO 0
SRP
IFLIP HALF SWITCH
CMA
02627 7040 JSL,
DCA STH5WT
02630 3244
CDF
6201
100NE
JMP I STHL
5600

.....
•••••

~:m:

l

•

..,

~~i

02633
02634
02&35

--

1645
011214
5214

RIGHTS, TAD I STHR
ANO 1(770~
JMP SLRCOM

IGET LEFT HALF
ICLEAR ANV GARSAGE THAT MIGHT BE IN RIGHT HALF
IFLIP SWITCH AND RETURN

STHINI-USEU TO S~T THE HALFWORO ADDRlSS STORED INTO BV STH.
ION CALL,WORO ADOR IS IN AC,LI~K SET TO o FOR LEFT HALF,l FOR RIGHT HALF.

ISUNROUTIN~

02636
02&17
02640
132641
02642
02643

121000
3245
76]0
7040
3244
563&

STHINI, 0
DCA STHR
SZL CLA
CMA
DCA STHSWT
JMP I STHIIIII

ISTORE ADDRESS
IWHICH HALF TO STA~T
IRIGHT-SET STHSWT
ILEFT-CLEAR STHSwT
IOONE.

02&44

00013
0000

STHSWT, 0
STHR,
0

ISTORE HALF WORD SWITCH
IHALrWQRO POINTER FOR 5TH

02645

•

IOS/8 BASIC RUNTIME SySTEM

PA~8.V7

10/24/72

~AGE

41

ISUBHOUTINE LOW-SIMULATES AN AUTO-INDEX[NG LOAD HALF lNSTRUCTIUN. wHtN
ICA~~ED,IT LOADS THE NEXT HALFwORO INTO AC. TO CHANGE AODR~SS FROM
IwHICH IT LOADS,CALL LOHINI. OF MUST BE SET TO OF OF SOURCE UN CALL.
02646

C!J2641
21a650
212651
02652
02653
02654
212655
02656
02657
02660
Q126f:11
212662
212663
1/J26U

fl2665
212666
02661

02610
212671

0011J1'IJ
2647
13214

7640
5U5
171!1S

4544
f1107S
3 fllf:I 2
13214
7f/I4I!I
33214

U62
Uel
5646
1705

2]05
5255
]236
1247

1!12b73

U73
3241

02674
1112"75

5255

02612

-.....

02676

02671
0i!1fII0

123ft

•

TAO LOHSWT
SU CLA
JMP RIGHTL
TAO I LDMR
JMS I SSWL
LRSCOM, AND Ke077
DCA TEMPll
TAO LDHSWT
eMA
DCA LOHSWT
TAD TEMPl1
CDF
JMP I LOM\.
TAO I LOHR
18Z LOMR
JMP LRSCDM
DCA TEMP21
TAD LDMDF
TAD K00U
DCA LDHDF
TAD TEMP2!
JMP LRSCOM

IOF FROM WHICH TO GET wORDS
IWHICH HALF TO LOAD?
IRIGMT HALf
I~EFT

HA~F.GET

BOTH

ISWAP BYTES
IISOLATE CHAR
ISAVE
IFLIP LOHSWT

IRETURN
IGET WORD
I~UMP POINTER TO NEXT wORD
INO SKIP sa JUST CONTINUE
ISKIP MEANS wE HAVE TO BUMP LDM OF

IGET WORD AGAIN
IFLIP SWITCH AND RETURN

ISUBROUTINE LOHJNI-USEO TO SET HALF WORD ADDRESS LDH DRAWS FROM. ON CALL,
IAC.~ULL WORD ADORtSS,ANO LtNKa0 FOR LEFT HALF,l FOR RIGHT.
021210
3305
763121

021211
0271112
02103

5676

02104

021210

21iH05

00021

•

LDHL,
LDHDF,

7040
33214

LDHINt, 0 .
DCA L:.DHR
5ZI.; tL.A

CMA
DCA LDHSWT
JMP I LDHINI

LDHSWT, 0
LDMR,
0

ISAVE LOH ~OINTER
I\IIHIC", HALF?
IRIG"'T-LOHSWT-7177
ILEFT-LDIo4SWT8I/l
ILOAD "'ALFwORO SwITC'"
IHALFlt/ORD POI_NT~.!LEQ1L~~.·-~--

•

•

•

•

105/8 BASIC RUNTIME SYSTEM

'1,.k~1
~,A

ISUBROUTINE ~UFCHK.C~ECKS THE POSITION OF THE SUFFER POINTE~ FOR
ITHE DEvICE wHOSE 1/0 TABLE ENTRV IS IN WORKING AREA. ~ETUHNS TO CALL.1
IIF THE POINTER IS AT THE ENO ANO CHAR NUM8ER IS 1 (LAST
IAVAILASLE CHAR 1 HAS SEEN USED),CALL+2 IF THE POINTER IS AT THE
lEND BUT THE CHAR. IS NOT 1 (THERE IS 1 CHAR 3 LEFT), CALL+3
IIF THERE IS 1 WORD LEFT IN SUFFER,CALL+4 IF MORE THAN 1 LEFT.

0Z706
UTe1
02110
02111
02112
027U
02714
02715

0000
lUi!
1650
U21
11·0i!
1564

PJi!1U

0211 1
027i!0
02121
U72i!
lIi1i!3
02124
U7i5
02126

7450
5330
2306
i306
11181
16511
5706
i]06
5706

BUFCHK, 0
TAO ENTNO
SNA CLA
TAD MI<61
TAO 1<0400
TAD I WORDI
CIA
TAD I WORD3
SNA
JMP E8C
ISZ 8UFCHK
ISZ 8UI'CHK
lAC
SNA CLA
JMP I BUFCHk
IIZ BUFCHK
JMP I BUFCHK

02727

7461

MK61 ,

7461

02730
02131
027U
1127]3
02134

4551
571!16
1000
2306
5106

EBC,

JMS I CHRNOL
JMP I 8UfiCHK
NOP
ISZ BUFCHK
JMP I BUFCHK

7041
1566

IGET DEVICE

#

lIS IT TTY?

IVES-CHECK FOR A BUFFER &0 WORDS LUNG
INO-CHECK FOR A ~UFFER 400 WORDS LONG
IADD LENGTH TO 8UFFER 'ADDRESS
I-ADDR OF END OF BUFFER
ICHECK AGAINST CURHENT POINTER
lIS POINTER AT END OF BUFFER?
IAT END-CHECK THE CHAR •
INO-SUMP RETURN
IWAS POINTER AT LAST WORD?
IVES-RETURN TO CALL+]
INO
IRE TURN TO CA~~+4

IGET CHAR #
lIT WAS i-RETURN TO CA~t.+l
lIT WAS ]-RfTURN TO CAU+2
lIT WAS Z-RETURN TO CALt.+Z

•

IOS/8 BASIC RUNTIME

SVSTE~

PALS.V1

10/24/72

PAGE 43

ISUBROUTINE PACKCH.PACKS ASCII C~ARS,3 FOR 2, INTO 8UFFE~ FOR THE
IDEV1C~ IN WORK A~~A. CALL WIT" THE CHARACTER IN THE At
02735
02736
02731
021421

02741
02742

1112143
02744

1112145

111111111111
3040
4551
741111
5346
lIIl40
4525
4765
5735

PACKI,;M, "
DCA TEMPt
JMS I CHRNOL
SKP
J~P CHAR3P
TAD TEMPt
JMS I \tjRITFW
JMS I CNOBMI<
JMP I PACKCH

ISAVE
IDETERMINE CHARACTER

NUM~ER

11

13

11 OR a-GET CHAR AGAIN

ISTORE IN BUFFER
IBUMP CHARACTEH NUMBER
IDONE

02U6
02'4'
027521
1112751
02752
1112753
IUTS4
82755
1112756
02757
02760
02761
021&2
1112763
02764

7344

5735

CHAR'sP, CLA CLio eMA RAL 1-2 IN AC
IBACK BUFFER POINTER UP 10 POINT TO CHAR 1
TAO I WORD]
DCA I wORD]
ICHAR
TAD TEMPt
CLL FITL
ISLIDE LEFT HA~F INTO SITS 0-3
RTL
ISAVE
DCA TEMP1
TAO TEMP1
IISOLATE L~FT HALF,COM8INE WITH CHAR1,AND PUT IN FILE
JMS COHBNE
ICHAR AGAIN
TAD TEMPt
CLL FlTL
ISLIOE FlIGHT HALF INTO 8ITS 0-3
InL
IISOLATE RIGHT HALF,COMBINE WITH C~AR a,AND PUT IN FILE
JMS CDHBNE
ICLEAR THt CHARACTER NUMBER (RESET IT TO 1)
JMS I eNOCLL.
IDONE
JMP I PACKCH

021&5

5573

CNOBMK, CNOBML

1Il2Hlft

0000
0103
3001

15U

3566
lI/l4111
71 111ft
72106
3040
1040
4UEt
1040
710ft
701116
4366
4546

02772
0277 3
02174
02175

0101

1007
4525
576ft

eOH8NE, 0
AND K7400
DCA TEMPi!
JMS I BCGE1L
AND KQI377
TAD TE~P2
JMS I WIUTFW
JMP 1 COHBNE

21277'

3035

BeGETL, BCGET

02167
U170
02771

•

417ft

IISOLATE HALF IN QUESTION
ISAVE
IGET A WORD FROM FILE BUFFER IN FIELD 1
IFLUSH ANV SLUSH IN 81TS 0-3
ICOMBINE
IPUT IN BUFFER
IRE TURN

•

•

•

IOS/8

BASIC RUNTIME SYSTEM

•

PAL8-Y7

10/24/72

•

PAGE 44

PAGE

30130

IROUTINE TO READ WORD FROM FILE BUFFER AND BUMP POINTER
03111111111
111]1101

READFL, 13
JMS 1 FTVI..
III 30 III i
1410
SKP
IIIlIIIU 4516 YR,
JMS 1 ERROR
U0I!I4 iSU
TAO 1 1Il0RD0
UIIIBS 7lU
CLL RTR
1!I31/11/1& Tue
SNL CLA
U1II0'? 5212
JMP .+3
03010 451ft RE,
JMS 1 ERROR
111]011 5513
JMP 1 lLOOPL
nita 42]5
JMS BCGET
030U i566
lSI I wORD!
0311114 5&0111
JMP 1 REAOFL
03015 2351 FTYL,
FOTvPE
01111110
U1S

lIS FILE VARIABLE LENGTM
IYES-IT IS AN ERROR TO TRV AND READ IT
ICHECK IF MORE THERE
lEaF BIT TO LINK
IEOF?
INa-CONTINUE
IVES-ATTEMPT TO READ BEVOND EOF
INOT FATAL-RETURN TO I LOOP
IGET WORD FROM FILE BUFFER
IBUMP PonolTER
IOONE

IROUTINE TO RESET CHARACTER NUMBER TO 1
0311&
03017

1/1001/1

IIIUil

IUI/IS

1!Il0i! 1

J!5U
5616

nlZi

1563

CNOCLR, 1/1
TAD
AND
DCA
JHP

I wORD0
K7477
I wORDe
I CNOCLR

ISET

CHA~

BITS TO 0

IRETURN

IROUTINE TO WRITE At IN FILE BUFFER AND INCREMENT POINTER
03123

un 1

1620
S&i3

031333

4516
5513

IIlRtTFL, 0
JMS I BCPUTL
lSI I wORD]
TAO I WON Or/!
CLL RTR
SNL CLA
JMP I WRITFL
WE,
JMS I ERROR
JMP I ILOOPL

032134

21747

BCpUTL, BCPUT

f/J]0i?4

1110111111

4614

03el5
0ni&

is ..

fIl30i?7
fIl3030

111.2

11303i

1563

ISTORE AC IN FILE BUFFER
IBUMP POINTER
IGET FILE HEADER WORD
IE OF BIT TO LINK
IWAS FILE PAST END?
INO-RETURN
IYES-ATTEMPT TO WRITE PAST END OF
INON-FATAL RETURN TO ILOOP

IROUTINE TO GET ONE WORD FROM FILE BUFFER IN FIELD
03035
03036

2130]7

nUl
031/141
03042
03043
03044
1IJ30~5

0304&

0000
45i!3
15&6
32i!3
1162
7&41/1

&211
Ui!3
&l01
5635

BCGET,

"JMS

I FIOLE
TAD I WORDl

DCA
TAD
SZA
CDF

TEMP17
ENTNO
CLA
lIIl

TAO I TEMP17

COF
JMP I BeGET

ICHECK IF FILE OPEN
IGET READ WRITE POINTER
ISAYE
IGET FILE •
IIF TTY,8UFFER FIELD IS 0
IOF TO BUFFER FIELD
IGET WORD FROM BUFFER
IRETURN

1

~ILE

IOS/8 BASIC RUNTIME SYSTEM

3023

•

TEMP17-WRITFL

•

•

•

IOS/8

•

BASIC RUNTIME SYSTEM

ISUBHOUTINE UNPACK·U~PACKS ASCII, 3 FOR « ,FROM
IWORKING AREA. RETURNS WITH THE CHAR IN CHAR.
0311)41
030S11
031151
030!ii!
03051

"01nl

4551
74111

5264

4704

032154
0305'5
0305&
03057

0101
3853
1853

U0U
12131161

7U0

4147

UI!J]

030l1i!

5543

0J0ftJ

5641

03064

4216

031166

1344
15.&

n0U

030&1

]566

03070

4'741

1!J]071

031!172
03073

03074
03075
03016

0103
3216
4141
0101

71U

03077

101Z
U16

03101
01102
03103

llU
70U
5256
7546
5573

UUl0

03104

UNPACK,

3016

U1ile,

'JMS
" SKPI

CHHNOL

JMP CHARJU
JMS I CN08MP
JMS I RUDf'W
AND 1(0377
DCA CHAR
TAO CHAR
TAD MCTJfLZ
SNA CLA
JHP I EOII'SEL.
JMP I UNPACK

CHARJU, JHS
CLA
TAO
DCA
JMS
AND
DCA
JMS
AND
CLL
RTR

CNOCLR
CLL. CMA HAL
I WORD]
I WORD3
I READFW
K74I111
TEMP18
I READFW
K7400

RTR

TAD TEHP18

CLL RTR
RTR
JMP Uli3C
MCULZ, -232
CNOBMP, CNOBML.
TEMP 18.CNOCLR

•
TH~

FILE IN THE 110

IIiET CHAR"
11
13

IBUMP CHAR NUMBER
IGfT CHAR AGUN
ISTRIP TO EIGHT BITS
ISAVE
IGET CHA~ AGUN
lIS IT CTRL/Z?

IYES·SET EOF BIT
IRETURN
IRE SET CHAR • TO 1
1-2 IN AC
IBACK BUFF~R POINTER UP 2
IGET LEFT HALF OF CHAR
ISAVi:.
IGET NEXT WORD WITH RIGHT HALF
IISOLATE RIGHT HALF
ISLIDE RIGHT HALF OVER
ICOMBINE WITH LEFT HALF
IMOVE TO BITS 4-11
IREJOIN MAINLINE

IOS/8 BASIC RUNTIME SYSTEM

PAL8-V7

10/2~/72

IREAU FUNCTION-GETS NUMBERS INTO
1/13105
0310&

4550

03107

53i3
4547
711100
7000

031 HI
03111
IlIllU

1410

lIS FIL.E NUMERIC?
IYES-WRITE DATA
INa-WRITE ASC II
IYES-CHECK BUFFER POINTER
IPAST END-NEXT RECORD
IAT ENO-NEXT RECORD
IONLY 1 WORD L.EFT-IT 15 UNUSED IN NUMERIC FMT
IGET WORO FROM FILE
ISTO~E A5 EXPONENT
IGET WORD FROM FILE
ISTORE AS HIGH MANTISSA
IGET WORD FROM FILE
ISTORE AS LOW MANTISSA
IDONt

JMS I FFlNL
JMP I ILOOPL.
FFIN

IUSE FPP INPUT TO GET
IDONE

4552

4747
3044

nU7
03120
03121
0312a

3045
304&
5513

0lla3
03124
03t25

47~S

ASCHH,

5511
5200

FFINL,

0312&

fIIIiI0QI

03121

03130

4550
451&

03tl1

US]

4741

4741

/ROUTINE TO fETCH AStII
GETCH, III
JMS I FTYPL.
SR,
JMS I ERROR
TAD CH,A.R

03132

1055

TAD MilS

03133

7&50

03134

5143

03135

4547
4552

SNA CLA
JMP TTEST
JMS I BUFCHL
JMS I NEXREL
NOP
NOP
JMS UNPACK
JHP I GETCH

03137

7000

7011/0
572&

03143

11&2
7650

03144

03145

4524

031U

53]5

03147

3000

•

NTTY,

4247

03142

VARIA~LES

JMS I FTVPL.
SKP
JMP ASCHR
JMS I BUf'CHL
NOP
NOP
JMS I NEXREL.
JMS I HEAOFW
DCA t:XP
JMS I READFW
DCA HORO
JMS I READFIli
DCA L.ORO
JMP I lL.OOPL

03113

03140
03141

~b

READl,

!I.ll114
03115
0311&

0313&

PAGE

TTEST,

REAO~W,

TAD ENTNO
SNA CLA
JMS I OEVCAL.
JMP NTH

NUMR~R

CHARACTERS FROM FILE BUFFER
lIS FILE ASCII?

INO-ERROR
IGET LAST CHAR
IWAS IT CR'l

IYES.IF TTY,WE MUST REFILL BUFFER
INO-CHECK STATUS OF BUFF~R
IL.AST CHAR READ-NEXT RECORD
ICHAR 3 NOT USED YET
ICHAR 2 AND 3 LEFT
IUNPACK CHAR FROM 8UFFER
IRE TURN
lEN TRY NUM8ER
lIS IT TTY?

IVES-FIL.L TTY BUFFER
IRESUME.

REAOFL.

•

•

•

105/8 BASIC RUNTIME SYSTEM

. ISTRINij
03150 .3US
03151 1111
03152 31/112
03153 1011
03154 J03i!!
03155 lUi!
03156 7650
03151 5513
031&0 lflU
fllltli SUS
I'IlltU UtlS
03161 1013
031t14 ]365
03165 1165
1113166 1472
031U UI/Il
03170 3412
01111 .UIH
03172 7410
03113 5513
03174 il071
03175 5J60
0317t1 S513

SLOAO,

SSLP,

LOAOOF,

ACCU~ULATOR

PALS-V?

•

CDF
DCA I XRi!
lSI STRCNT
SKP
JMP I ILOOPL
lSI STRCNT
JMP SSLP
JMP I ILOOPL

•

PAGE 47

LOAD

DCA LOADorTAO SACPTR
DCA XRi!
TAD &TRCNT
DCA STRLEN
TAD STRLEN
SNA CLA
JMP I Il.OOPI..
lSI STRPTR
JMP LOAODF
TAD LOADDF
TAD K0010
DCA LOADDF

TAO I STRPTR

10/24/72

IPUT OF FOR OPERAND FIELD IN LINE
IPOINTER TO START OF SAC
IPOINTS INTO SAC
IGET LENGTH OF THIS STRING
ISET THAT LENGTH AS LENGTH OF STRING IN SAC
IGET L~NGTH OF NEW STRING
lIS IT A NULL STRING?
IVES-WE DON~T HAVE TO MOVE ANYTHING
IPOINT TO FIRST PAIR OF CHARACTERS
15K IP MEANS WE HAVE TO BUMP OF
10F TO OPERAND FIELD
IGET i! CHARS FROM STRING
10F TO SAC FIELD
IPUT IN SAC
IOONE?
INO-TWO CHARSIWORD
/YES-NEXT INST
IDOES SECOND CHAR MAKE COUNT 01
INO-l.OOP
IVES-NEXT INST

•

105/8 BASIC RUNTIME

SYSTE~

PAL~.V7

10/24/72

PAGE 48

PAGE

3200

IWRITE FUNCTION-PUTS NUM8ERS IN FILE BUFFERS

03203

5211
4541

WRITtl, JMS I FTYPL
SKP
JMP PONE
JMS 1 BUFCHL

03204
IIJlUS

0240
0210

K240,
K0210,

1IJl200
03201
1!Il202

4550
1410

4552

0320&
03201
03210
03211
UU i!
03213
03214
nilS

4525
5246

03216

12&0

240
0210
JMS 1 NEXREL

TAD
JMS
TAD
JMS
TAD
JMS
JMP

1044

4525
1045
4525

104&

EXP
I wRITFW
HORD
I WRITflll
LORD
I WRITFW
WDONE

ASCOUL, ASCOUT

IGET FILE TYPE
INUMERIC-WRITE DATA
IASCII
IFIL~ IS NUMERIC-CHECK BUFFER STATUS
IPAST END-NEw RECORD (AND I~ST SERVES AS NOP)
IAT ENO-NEw RECORD (AND SERVES AS NOP)
lONE WORO LEFT-OON'T USE Ir
IEXPONENT
IWRITE IN BUFFER
IHIGH MANTISSA
IWRllE IN BUFFER
ILOW ~ANT ISSA
IWRITE IN BUFFER
IDONE
ILIN~

TO FPP CALLER ANO FORMATTER

IPONE-CALLS ASCOUT TO GET NUMBER INTO INTERMEDIATE
IBUFFEH,THEN TYPES IT ON DEVICE
03211
03220
03221

133222
03223
03224

03225
0322.
03227

4&16
2061
1461
1251
11140
5221
1204

34&1
1001

03230
03231

1513

03i!3i!

1140

03233
1a3134
03235

4553

21323&

7650
5ii!44

1!I3237

1252

1461

PDNE,

JMS I ASCOUL
lSZ TEMP10
TAD I TEMP10
TAD MPLUS
SZA CLA
JMP MONE
TAD 1<240
DCA I TEMP10
MONE,
TAD TEMPi
TAD I WOR010
TAD Ml UI
SMA StA CLA
JMS I CRLF
CPLOUP, TAO I TEMP10

1055

03240
03241
03242

4ii!53
2061

03243

5234

1461

TAD MU5

IS IT PI.US?
INO-ITS MINUS
ISPACE
IREPLACE "+" wITH SPACE
IGET COUNT OF CHARS TO BE PRINTEO
IAOO TO PRINT HEAD POSITION
ICOMPARE AGAINST "12"
IWILL THE NUMBER FIT ON THIS LINE?
INO-ISSUE A CR,LF
IGET CHAM FROM INTERMEDIATE SUFFER
lIS IT CR?

SNA tLA
JMP ASCNDE
TAO I TEMP10
JMS PUTCH
lSZ TEMP10
JMP CPLOOP

IYES-NUMBER ALL OUTPUTTEO
INO-GET CHAR AGAIN
IPUT ON DEVICE
ISUMP POINTER
INEXT

032114

1204

03245

4253

0324.

3650

03247

5513

ASCNOE, TAD
JMS
wDONE, OCA
JMP

03250

2557
7525

COMMAP, COMMAS
MPLUS, .. 253

1&70

MU0,

1113251
03252

•

IGET • INTO INTER BUFFER
IMOVE POINTER PAST SPACE THAT SENT US HERE
IGET SIGN

-110

Ki!40
PUTt ...
I CO~MAP
I ILOOPL

I

IFOLLOW THE NUMBER WITH A SPACE
ICLEAR COMMA SWITCH
IWRtTE IS DONE

•

•

•

•

105/8 BASIC RUNTIME SYSTEM

IROUTINE TO PUT ASCII tHARS IN FILE SUFFER. IGNORES RuaouTS.
03253
el254

03255
03iU6
eliS7

03260
03261
1/J32&2
032U
032&4
032&5

03266
03i!67

03210
1!13 i! 11
03i!T i!
03273

0001!1

1301
7650
5'53
4550

4516
2573
1 UI2

455a

0040
0020

03276

1040
4522

5653
7401

o

DCA TEMPl
TAO TEMPt
TAO MRUBOT
SNA CLA
JMP I PUTtM
JMS I fTYPL
JMS I ERROR
ISZ I wOR010
TAD ENTNO
SNA tLA
JMP TOUT
JMS I BUFCML
JMS I NEUEL
UJ

20

TAD TEMPI
JMS I PACKL
JMP I PUTeH

1040

4545
5653

03301

SW,

1650
5216
4541

1!132 T4
0321S
03277
03300

PUTtH,

3040
1040

TOUT,

TAD TEMPI

JMS I XPUT

JMP I PUTC,",

MRUBOT, .377

IUV~ CHAR
IGET CHAR AGAIN

lIS IT A RU80UT?

I VE S.. R!:TURN

lIS FILE NUMERIC?
/YES-ERROR
IBUMP COULMN NUMBER
IGET ENTRY #
lIS IT TTY?

IYES-JUST PUT CHARS IN RING BUFFER
INO-IS BUFFER FULL?
IYES-NEXT RECORD
ITHERE IS A CHAR 3 LEFT (ANO IS • NOP)
ITHERE IS A CHAR 2 AND 3 LEFT (AND IS A NOP)
IGET CHAR AGAIN
IPUT IN BUFFER
IRE TURN
IGET CHAR
IPUTCH CHAR IN OUTPUT BUFFER FOR TTY
IRETURN

•

IOS/8 BASIC RUNTIME SYSTEM

PALS-V7

10/24/72

PAGE 50

ISUBROUTINE NEXREC-WRITES THIS BUFFER IN FILE,THEN REAOS IN N~XT RUFFEW
IIF POSSIBLE,ELSE SETS EOF BIT, IF DEVICE IS READ OR WRITE ONLY
lIT JUST READS DR WRITES A BlOtK,WHICHEVtR IS APPROPRIATE

571/12

NEXRt.C, o
TAD I wORD0
AND K20
SNA CLA
JMP FILSTR
JMS I FOTVPL
JMP HONlV
JMS WR8LK
RWONt, JMS BLINIT
JMP I NflcREC

IGET HEADER
IGET READlwRITE ONLY BIT
lIS IT ON?
INO-DEVICE IS FILE STRUCTURED
IVES-IS IT INPUT DR OUTPUT FILE?
IINPUT-DEVICE IS READ ONLV
IDEVICE IS WHITE ONLY·WRITE THIS BLOCK IF USED
IINIT FILE TABLE ENTRIES
IDONE

0]314

4341

RONLY,'

03315

5312

IREAD BLOCK INTO CORE
lINn POINTERS

1/J3316
03317

4350

033U

0000

0l311lJ

03304
03305

1561
0iH2
?&S0

03306

5316

03307
03310
1/J3311

5314
4350

03312
03313

033ii!0
03321
03322
033i!3
03324
03325
1IJ33ii!6
1/13327

nnlll
03331

4743
43&1

4]U

n6S
1570
104l

1565
lIIl15

1511

4405
5332
4344
S702

nn5

4143
5543
1571
3015

033].

1572

1113331

4405

1/13341/1

5543

03341
03342

5702

1113343

ii!3S7

03332

n333
0]]]4

•

2571

JMS 5LREAD
JMP RWONC

FILSTR, JMS WRBLK
JMS BLINIT
lSZ I WORD&!
TAD I WORD'S

CIA

TAD I WORDi!
DCA BABS
TAD I WORD6
JMS I NUMCOM
JHP LASTB
JMS BLREAD
JMP I NUAEC
JMS I FDTVPl
JMP I £O"SEL
TAD I WORDt.
DCA BAas
TAD I WORD7
JMS I NUMCOM
JMP I EOFSEL
lSZ I WORDt.
Jf4P I NElCREC

IWRITE THE CURRENT BLOCK IF IT HAS BEEN CHANGED
IINIT FILE TABLE ENTRIES
IBUMP BLOCK "
ISTARTING BLOCK
INEGATE
ISUBTRACT FROM CURRENT BLOCK FOR FILE lENGTH
ISET UP CURRENT FILE LENGTH FOR 12 ijIT COMPARE
ICOMPARE TO ACTUAL LENGTH
lIS IT • CURRENT LENGTH?
IVES-EXTENO THE FILE IF IT IS OUTPUT
IREAD IN THE NEXT RECORD
IRETURN
lIS FILE FIXED LENGT~7
IVES-SET EOF FLAG
INO-GET ACTUAL LENGTH
IMAXIMUM LENGTH
lIS ACTUAL LENGTH •• MAXIMUM LENGTH?
IVES-SET EOF BITS
INO-BUMP ACTUAL LENGTH
IRETURN wITHOUT READING NEXT REtORD

FOTVPL, FOTVPE

•

•

•

•

IOS/8 BASIC RUNTIME SYSTEM

IROUTINE TO READ i PAGES fROM
03JU
03345

0334&
03347

21000
12215
45i!4
5744

BLREAO,

DE~ICE

(II

TAD K01110

JMS I DEVCAL
JMP I 8LREAD

I"READ i PAGES"
IHANDLt:R CALL

IROUTINE TO WRITE i PAGES ONTO DEVICE
03358
213351

033!52
1/l3353
83354
03355

03356
03351
03360

021218
15&3

WRBLK,

0271

7&58
57521
1368
4524

5750
Ul0

1<4i!1IiI,

21

TAD I wORDe
AND KI(40
SNA CLA
JMP I WR8LK
TAD K4210
JMS I DEVCAL
JMP I WRBLI(

IGET FILE HEADER
IGET FILE wRITTEN BIT
IHAS THIS BLOCK BEEN CHANGED?
INO-RETURN
I"WRITE i! PAGES"
ICALL TO DEVICE HANDLER

4210

IROUTINE TO INITIALIZE 110 TABLE ENTRIES AFTER REAO OR WRITE
83361
033U
03363
1U3U
03365
e33U
213361
03370

210021
15U

BLINlT, 21

TAD I WOR01

DCA
TAD
AND
DCA
JMP

3566
1563
0310
356l

5761
7437

K7431,

I WORD3
I WaRDe

K7437

I WaRDe
I BLINlT

IINIT READIWRITE POINTER
ISET CHAR

* TO

1 AND CLEAR BLOCK WRITTEN RIT

1437

IROUTINE TO SAY! TH! FAC IN FP TEMP
1113311
03ni
03373
IUn4

0000
4535
115i
5771

FAtUV, 21
JMS I FPUTL
INTERB
JMP I FACSAV

ISTORE FAt
IUSE INTERMEDIATE BUFFER FOR TEMP STORAGE
IRE TURN

•

IOS/8

BASIC RUNTIME SYSTEM

PALS-V1

10/24/72

PAGE 52

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111 OVER~AV SUFFER 3400-4&00 11111111111111111111
111111111111 CONTAINS FUNCTION OVERLAYS 11111111111111111111
111111111111 AT RUN TIME
11111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

•

•

/

e·

•

•

IOS/8 BASIC RUNTIME SYSTEM

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111 OVERLAY 1-ARITHMETIC FUNCTIONS 111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

*OVERLAY

IINTEGER FUNCTION
IRANGE-ALI. X
03400

213401
03402
03403
1113404
03405
03406
03401
03410

0000
4535
1175

1044
112145
4531
5600

03413
1IJ]4l4

1045
7100

03415
03416
03417

5220
4540

1!134 i! 2
03423

03424
03425
034i!b
03417
03430
1!13431

1001
3042
3041
1130
3043
1044

7041
3001
1043
7130

3043

034n

1041

03433
03434
03435
03436

1010
3041
2001

1213437
03440

03441
03442
03443
03444
03445
03446

TAD HORD

7710
5210

03411

5221
1045
0043
3045
1046
0041

3046
1042

03441

1650
5600

03450
03451

4535
1172

0

JMS I FPUTL
FPPTMl
TAD EXP
SMA SZA CLA
JMP INSC

7740
5i!ll

0341i!

1213420
03421

INT,

I NSC,

SPA CLA
JMP M1R
JMS I FCLR
JMP lINT
TAD HORD

SMA CLA
JMP INTPOS
JMS I FNEGI.
lAC
INTPOS, DCA TEMP3
DCA TEMPS
CLL CMI. RAR
DCA TEMP4
TAD EXP

CIA

MASKL,

DCA
TAD
CL.1.
DCA
TAD
RAH
OCA

tsz

TEMPi!
TEMP4
CML. RAR
TEMP4
TEMP5

ISAVE X
IGET EXPONENT
lIS EXPc0?

lillO-GO ON
/YES
lIS

xen

/yES-INT·-l
IYEs-rU.TURN A 0
IGET HI MANTISSA
lIS IT C01

INO-USE FAC AS IS
IYES-NEGATE FAC (MAKE IT POS)
lAND SET FLAG
IFLAG FOR NEGATIVE
IZERO LORD MASK
IINITIAI.IZE HORD MASK TO 4000
I-

COUIliT

IROTATE 1'5 THROUGH 3 wORD MASK
I

IUNTIL THERE IS A COUNT OF ZERO

TEMPS
TEMPi!

JMP MASKI.
TAO HORD
AND TEMP4
DCA HORO
TAO L.ORD
AND TEMPS
DCA LORD
TAD TEMP3
SIIIA CI.A
JMP lINT
JMS I "PUTI.
FPPTMI!

IOONE?
INO
/YES-MASK HORD
IMASK LORD
INEG FLAG
IWAS OijIGINAI. NUMER <01
INO-OONE
ISAV!: INT(X)

•

IOS/8

0]4S2
03453
1/13454
03455
034Sft
03457
03460
034&1
11134&;!
03463
03464
03465

BASIC RUNTIME SYSTEM
1175

1045
4531
1042
7&5111
5264
4673

3474
4673

0346ft
U461
03410

01471

4534
3474

03472

5266

03473

6000

11]475

0001
2000

034,.

•

TAO HORD

DCA TEMP]
JMS I f'CLR
TAD TEMP]
SNA CLA
JMP JUSNEG
JMS I FADDLI<

3042

1172
4540
5600

03414

JMS I FADDLI<
FPPTMl

4&73

0000

ONE

JUSNEG, JMS I FADDL.I<
FPPT"I2
JNEG,
JMS I FNEGL.
JMP lINT
MlR,

JMS I FGETL.
ONE
JMP JNfG

PAL8-V7

PAGE 'H .. 1

10/2'1172

I-INT(lC)+(X)
ISAVf HORD
IFLUSH fAt
IWAS INTCX).X?
IVES-JUST NEGATE JNT(X)
INO-ADO 1
IGET INTO()
lAND NEGATE (1N1(5.3) •• 6)
IOONE

ILOAO FAC WITH 1
IJUST NEGATE AND RETURN

FADDL.K, HADD
ONE,
1
2000
0

•

•

•

IOS/8 BASIC RUNTIME SySTEM

P~~8·V7

10124/72

•

p'GE 54

IEXPONENTIATION FUNCTION

IIF h0,A-S'1

IIF
IIF
IIF
IIF
IIF
IIF
1113477

IIJ]'
III 0
1113501
1113502
U5m
03504

0000
4535
11&1
4535
1164
1045

uses un

)064
4711
45]4
1!J301
1!Jl512 6Z"1
U513 1045
I!I]S14 1450
1113515 5711
1!J35 1& 7700
1113511 53i3
03520 un
03521 1&50
03522 5114
0150,.
1!Jl501
03510
U511

usn

03Si!4
03525
03526
03521
03530
03531
03532
B3531
U534
03535
1!l353&
US37

1277

7650
53&5
45]5
11"1
4200
4113
1161
1045
7UI!!

51&7
4534
11&1
1045

03540
03541
1IJ3542
03543
0]544
03545
03546
03547
1113550

3474

03551

4535

3277
4175
4535

U&7

4534
11&7
4773

A.0 AND B~0,A·8'0
A.0 AND 8c0,DIVIDE 8Y ZERO ERROR MESSAGE RESULTS AND A-H'0
a'INTEGER ~ 0, A·B.AtAtA* ••••••• *A
a.INTEGER c 0, A·B.1/AtAtA* ••••••• *A
S.REAL AND A~0, A·B.EXPC8t~OGCA))
8'REA~ AND Ac0, A FATA~ ERROR RESU~TS

UPON,

III
JMS I FPUTL
FPPTM5
JMS I FPUTL
FPPTM4
TAD HORD
DCA UPON
DCA INSAV
JMS I ARGPLL
JMS I FGETL
ARGPLL, ARGPRE
CDF
TAO HORD
SNA
JMP I RETRNO
SMA ClA
JMP ,.4
TAD EIIPDN
SNA ell
JMP I OVTIUP
TAD EIIPON
SNA CLA
JMP RET0
JMS I FPUTL
'PPTM3
JMS INT
JMS I FSUBLL
FPPTM3
TAD HORD
SlA eLA
JMP I U8ELOl
JMS I FGETL
FPPTM3
TAD HORD
DCA EIIPON
JHS I ABSV
JMS I FPUTL
FPPTM3
EMLOOP, JMS I FGETL
FPPTM]
JMS I FSUSLL
ONE
JMS 1 FPUTL

ISAVE A
18fT UP RUNNING PRODUCT IN CASE OF
IMUL TIPLIES
IHI ORDER OF A
ISAVE IT
IPOINTER TO B IN SYM801. TABLE
IFINO B
IGET B
II.OC SKIPPED BY FPP,SO WE USE IT FOR CONSTANT
IHI ORDER OF B
I IS 810'1
IYES .-B-l
I IS Be07
INO
/yES-GfT HI ORDER A
lIS AI01
IVES .. DIVIDE BY ZERO ERROR
IB~0, IS AI01
IVES A-8'0
ISAVE B
IGET INT(8)
IIIIIT(8)-S
I

IS INT (8) -81m

INO-Ust: LOGS
IYES-USE REPETITIVE MULTIPLY
IGET " AGAIN
ISAVE SIGN OF 8
1181
IUSE ABS(8) AS MUl TIPL Y COUNT
IGET B
IB-l

ISAVE NEill COUNT

•

10S/S BASIC RUNTIME SySTEM

03552
1113S5J
US!4
03555
0355&
03551
035&0

11f17
1045
7EI50
5770

035&1

11&1

FPPTM3
TAO HORO
SNA tL.A
JMP I EMDOtliL
JMS 1 FGETL
FPPTM4
JMS 1 FMPYL.
FPPTM5
JMS 1 FPUTI,.
FPPTM4
JMP EMLOOP

4534
11&4
4772

U5&2
015&3
03564

4535
11&4
5345

03565
US&&

4531
S51l

RET0,

JMS 1 FCLR
JMP I lLOOPL

03561

3 Ell 3

USELOL,
EMDONl,
RETRNO,
FMPYI.,
'8U81.1..,
DVTRAP,
ABSV,

USEI..OG
EMDONE
RETRN1
FFMPY
FFSU8
DV
A8SVAL

1!I357111

03571
1113572

r/l3571

1113574

03575

•

3U0
3610
5Ue
&111
U55
i!3U

PAL.S-V7

10/24172

PAGE 54-1

115 COUNT ZERO YET
IYES-MUL.TIPLIES ARE DONE
INO-GET RUNNING PRODUCT
/MUL TIPLY BY A
ISAVE NElli ftUNNING PRODUCT

/RETURN WITH 0 IN FAC

•

•

•

loS/8 BASIC RUNTIME SYSTEM

1!J3600
03601
03f111JZ
03f10l
IIlU4

3600
4534
1164

lU0
7700

1!J3605

5513
4631

U6IIJ6
03607

5513

03610
03611
0361Z

036U
1!J3614
01615

03616
031117

3474

4534
3474
5513

lUI/)

7710
4516
4534
1161
46i6

03UI
nUl
I!J3Ui
U6U

4U5

03624

5513

4627
1167

nU5

4UI/)

03U6

4263

1!J3627
0363111
03631

5600

3417
5412

PAGE
EMDONE, JMS I FGETL
FPPTM4
TAO I EXPONK
SMA CLA
JMP I ILooPL
JMS I FIDVP
ONE
JMP I IlOOPL

RETRN1, JMS I FGETL
ONE
JMP I IlOOPL
USELOG, TAO I EXPONK
SPA CLA
EM,
JMS I ERROR
JHS I FGETL
'PP1"5
JMS I FFLOGL
JHS I FMPVLV
FPPTM3
JMS I FFEXPl
JMP I ILOOPl
FFElCPL,
FFLOIIL,
FMPVL.V,
EXPIONIC ,

FIOVP,

PALS-V?

10/24/72

•

PAGE 55

IGET RUNNING PRODUCT
I~ET SIGN OF B
IWAS IT -1
INO.A·~_A.A.A ••••• A
/YES-INVERT

ISET FAC TO
ISIGN OF A
IAclll?

IYES-PRINT A MESSAGE
ILOAD A
ILOG(A)
IhLOG CA)
IEXP(hLOGCA»
IDONE

FFEXP
FFLoG
fFMPY
EXPON
FFOIV1

IIGN FUNCTION
0363i
03Ul
03U4
03635

1/J1IJ00
1045
7450
5513

11]6036
0363?

7710

03641/)

5iU
711101

I/IlU 1

74tra

03642
11136413
1113644
036415

711140
311144
4541

5513

8GIII,

I/)

TAO ~DRD
SNA
JMP I ILOOPL
SPA ClA
JMP .+3
lAC
SICP
eMA
DCA flCP

JMS I FLOATL
JMP I ILOOPL

IGET HIGH MANTISSA
lIS )(IZERO?

IVES-TMEIII LEAVE IT ALONE
lIS

)llIo0?

INO
I VES-SET F AC-l
INO-SET FAC-.l
ISET UP FLOAT
IFLOAT VALUE OF SGN FUNCTION

100NE

•

IOS/8 BASIC RUNTIME SYSTEM

PALS-V7

10/24/72

PAGE 5&

IFZERO EAE c
IFLOAT1NG SQUARE ROOT
IUSES A HAROWARE TYPE ALGORITHM FOH BINARY SQUARE ROOTS
IREF. THE LOGIC OF COMPUTER ARITHMETIC-IVAN FLORES-P 4~q
I

0000

13Ut.
036117
nU0

1332

03651

3316
.201

nn2

nU3
UU4

n.ss
ens&·
un7

n •• 0
03&&1

nU2
nU3

FROOT,

3375

un

3042
U4S
7450

5646
7710
454111
lB44

7510

n&u TIn 0
03&&5 1110
nu& 3044
U&U

74]IIJ

nUB
nUl

2044

B]6lTi!

1000
74i0

Bun
UU4

nus
e]6n

4774
1344

03676

3373
1332

0nBI

3e5B
leSt
UTa

U1G!1l

U70Z
0311113
1113704
1IJ310S
1IJ371!1f.1
rn107
913110

03'711

?eli!

111145

3045
IUS
7450

lB46
7650

U7U

5365
5322

U714

1110

03115

3050

0311&

nH1
0372B
03721

1051
lIl111
3051
4714

0372l

1051

eJ1t3

03723
037i4

03725
03726
n727

•

lIII50

131.
7141
lIII46

1450
2373

SLOOP,

LOP01,

21

CLA ClL CML RTR
DCA
ANt
DCA
ANi!
COF
KM22
TAD
DCA
AC2
ACM
TAD
SNA
JMP I
FROOT
SPA
CLA
JMS I
FNEGL
ACX
TAD
SPA
eML
RAR
DCA
AClI
SZL
ACX
lSZ
NOP
SNL
JMS I
ALtK
CLA CLL CMA RAL
DCA
zeNT
CLA CLL eML RTR
RTR
DCA
OPH
DCA
OPL
TAD
1C&0IB0
ACH
TAD
DCA
ACH
ACH
TAD
SNA
TAD
ACLO
SNA
ClA
JMP
DONE
JMP
LOP01
TAD
OPH
RAR
eLL
DCA
OP'oI
TAD
OPL
RAR
DCA
OPl
JMS I
ALIIC
TAD
OPL
AN2
TAD
Cll CMA lAC
TAO
ACLO
SNA
ZCNT
lSZ

ISET RESULT TO 200010@00

10F TO PACKAGE FIELD
ISET COUNTER FOR DEVELOPING 22 BITS OF RESULT
/ALREADY HAVE 1
IZERO

FAC·NOHMALIZED'~RETN.

SAME

ITAKE ROOT OF Aaso~ VALUE
IGET EXPONENT OF FAt
II' NEGATIVE-MUST PROPAGATE SIGN
IDIVIDE EXP. BY 2
ISTORE IT SACK
IINCREMENT EXP. IF
IWAS DOD

ORIGINA~

ElIP

100 A PRE-SHIFT FOR EVEN EXPONENTS
ISO FIRST BIT PAIR IS 10 NOT 01
15ET COUNTER FOR DETECTING A
IZERO REMAINDER
ISET UP POSITION OF TRIAL BIT
IFOR FIRST PASS THRU LOOP

IGET A FAST FIRST SIT-WE KNOW
ITHIS wILL WORK SINCE # IS NORMALIZED
IIF # IS A POWER OF TWO, AND A PERFECT
ISQUARE-WE ARE DONE HERE'
IWELL IS IT?
ICOULD BE-CHECK LOW ORDER
IWHOOPPEE-wE WIN BIG.
INOPE-LOOP DON'T SHIFT FIRST TIME
ISHIliT TRIAL BIT 1 PLACE
ITO THE RIGHT
lAND STORE BACK

ISHIFT FAt LEFT 1 PLACE
IADD THIAL 8IT TO ANSWER
ISO FAH
INEGAH. IT
lAND AOD TO FAC (REMAINDER so FAR)
115 RESULT ZERO?
IYES-INCREMENT COUNTER

•

•

•

101/1 BASIC RUNT!ME SYSTEM

13130

3043

DCA

PALS-V?
TM

•

18Ji4/7i

PAGE 5&-1

ISTORE RESULT IN TEMPORARV

•

IOSl8 BASIC RUNTJME SYSTEM
nUt

nne

83133
83134
13735
13U6
111]1]1
13140
n141
111]142

1374J
03144
In4!
1S'P46

13747
83751
03151

un

74121

SUt
7440

5]46

un
3045
U43

lIIIU

7U14
1]76

03155

3376
1050

U156
U157
13160
03161
UUI

U1n
03164
83165
03766
n161
8]n21
03771
una
8]71l
1113774
1]175
n716

03171

LOP0i,

311146

nU2
0n53

83n4

TAO

1375
714t

5U6
7041
31U

Hl04
U75
3375

1]44
3371
ilfl42

5313
U75
3845

GON,

DONE,

131.
lIU

51146
60121111

82180
&057
1/1 21 IUJ
1/11/101/1
775i

RAL
OPH
ANI
TAD
CLL CMA lAC
TAD
ACH
SNL
JMP
GON
SlA
JMP
LOPli!
zeNT
ISZ
JMP
.+3
eMA
DCA
ACe
[tCA
ACIot
TM
TAO
DtA
ACLo
TAD
OPL
HAL
eLL
TAD
ANi!
DCA
ANi!
TAD
OPH
RAL
TAD
ANt
DCA
ANt
eLA eLL eMA IUL
DCA
zeNT
AC2
lSZ
JMP
SLOOP
TAD
ANI
DCA
AtH
ANi
TAD
DCA
ACLD
JMP I
FRDOT
CMI.

7024
USI

K600W,
zeNT,
AL1IC,

III

.... 1,

III

ANi,
KMi!Z,

PAI.S-V7
IAOD
IADD
IADO
lAND

10124171!

PAGE 57

CARRY TO HIGH ORDER FOR SUBTRACT
TRIAL BIT
RESULT SO FAR (HI ORDER)
SUBTRACT FROM HI OROER FAt

IRESULT NEGATIVE?
IYES-NEXT RESULT BIT IS 0
INO-IS HI ORDER RESULT80?
INO-GO ON
IYES-WAS LOW ORDER 807
INO-GO ON
IYES-REM,8e-SET COUNTER SO
II.OOKS LIKE WE'RE DONE
ISTORE HIGH ORDER REM. IN FAt
ISTORE LO ORDER REM. IN FAt
ITRIAL BIT SHIFTED LEFT 1 IS
IRESULT BIT-ADO IT TO ROOT DEVELOPED
ISO FAR

IRESET COUNTER FOR ZERO

REM~

IDONE ALL il3 RESULT 8ITS?
INO .. GO ON
IYES·STORE ANSWER IN FAC
IITS NORMALIZED ALREADY
IA",O RETURN

60021
ALI
0
.26
II

•

•

•

•

IOS/8 BASIC RUNTIME SVSTEM

PALe-V?

•

10/24/72

IFNZRO EAE c
e;NPUNCH

PAGE 58

I

"LaAT~NG SQUARE ROOT
IUSES MODIFIED HARDWARE ALGORITHM FOR 8INARV SQUARE ROOTS
IRE" THE LOGIC 0' COMPUTER ARITHMETIC-IVAN FLORES, P-409
dGN.14
II'''OOT, II
eLA eLL CML RTR ISET RESLT TO 2000,0000
DCA
OPL
OPH
DCA
SWAB
IMOOE B OF ElE-ALSO DOES MQL

eo,

DCA
TAD
DCA
TAD

R8CNT
KMi!2
ACi!
AtIC

1
DCA
DPSl

AtIC

AIR

ISZ

NOP
MQA

ACIC

eLL

RAL
CHL
RAL
RKNT
OCA
CLL CMI. RTR
RTR
DCA
ACI
DCA
Ace
ACNT
DCA
DLD
AtH

swp

RICNT,

LOOP,

LOP1,

SNA
JMP I
SPA
OCM
SHL
0
TAD
OPSZ
JMP
JMP
OLD
ACH
8HI.
1

DST
AeH
DLD
AC0

FRDOT

K6rUHII

LOP1
DONE

ICLR. SHIFT COUNTER
ISET COUNTER FOR 23 SITS Of RESULT
IGET EICPONENT OF FAC
10IVIDE BY 2
ISTORE IT BACIC
I INCREMENT EXP. IF ORIG, EXP
tWAS ODD
IDETERMINE WHETHER TO 00 A
IPRE-SHIFT FOR EVEN EICPONENTS.
ISTOREBIT-0 OR 1 SMI'T tNT
ISET UP FIRST TRIAL BIT
ISTORE AWAY
IZERO COUNTER
IGET THE FAC
IGET IN RIGHT ORDER
lIS IT ZERO? (HI OROIl0)
IVES-ROOT • 0
INEGATIVE!
IYES-TAKE A8S01.. VALUE
ISH 1FT , 1 BIT IF EXP WAS EVEN
ISO FIRST BIT PAIR IS 10 NOT 01
ISUBTRACT i00e-KNOW FIRST BIT
lIS 1(NORMALIZEO)-DONE??
INO-WE MUST LOOP
IVES-AN EASY ONEill
IGET THE FAC
ISH 1FT FAt

•
"

APPROP~UTELV

IMUST STOR SACK. IN CASE RESLT
IBIT IS "
IGET TRIAL BIT

101/8 BASIC RUNTIME SYSTEM

ACNT,

PALa-v?

AIR
81

ISZ

ACNT

OPH
OCM
lSl

ISHIfT 1 MORE NEXT TIME
IADO I~ RESULT SO fAR

R8CNT

AtH
SNL
JMP

INEGATE IT
18UMP COUNTER fOR REILT BIT
100 THE SUBTRACT

GON

IRESULT NEGATIVE?
IYES-NEXT RESULT eIT • 0

NOllRO

INO-OID WE GET A ZERO iEMAINDER?
INOPE
IVES-SET SO LOOKS LIKE WE'RE DONE

DAD

DPSl
JMP
CMA
DCA

NOTZRQ, DST
AeH
CAM
RTR
ASR
RBCNT, iii

GON,
DONE,

PAGE 58-1

IShIFT THE BIT APPROPRIATELV

DAD

ZREM,

10/24/72

Aei!

IGOOO SUBTR.-MODIFV FAC
IITS Nor CHANGED BV BAD SUBTRACT
ICLEAR EVERVTHING
ISH 1FT RESLT BIT TO RIGHT

DAD
OPH
DST
OPH

PLAC~

IAOD IT TO THE RESULT SO FAR
IWE APPEND IT TO RIGHT OF LAST
IBIT

III

ACi!
LOOP

ISTORE IT BACK
100NE i!3 BITS?
INO-GO ON
IVES-GET RESULT-ITS NORMALIZED

DCA

ACH

ISTORE HIGH ORDER BACK

ACLO
FROOT

ISTORE LOW ORDER BACK
IRETURN

JMP
OLD
OPH

I

SNP

KMl2,
K60!IJ0,

DCA
JMP I
.26

60 iii 0

NDPUNCH
:.

•

•

•

•

101,. BASIC RUNTIME SYSTEM

PALa-V7

12]-SIT EXTENDED FUNCTIONS

11-31-72
4e0e

•

10/i!4/72

PAGE 59

•

R BEAN
*4080

I******SINE******
04e00
040el
f14002

0000

I

un

04004

4111

JMS NHNDLE
JMS 1 F"'PVLI<
TOVPI
JMS FIUCT

04805

1313

TAD NUM

euu

4661
4160

114006
84007
84010
U011

11121111

1114012
fJ4I!I 13

5U3

04014
IU0lS
!!lUll 6

3211
5211

0411111

U&3
3414
SU6
4540

04i24

522f1

1114025

U64
3474

111411126
04021
04010
IU011

4535
1175
4&65
4535

84032
041213]
UIZIl4

un

4661
4171

04e3!i

4f1U

0412136

4374

e4U7

4661

111411140
04041
0404i!

UTi
4660
4371

114003

4&61

1114044
1114045
0404&
041!147

1114050
8U1St
04052

un

46&0
43&6
U&1

1175

4111

SU0

C3
JMPISN
,.1
•

JMP!SN, JHP I

4026
411117
411112
4024

04010
11411121
04022
04023

AND
TAD
DCA
JMP

Uta

,+1

POLUN
QUADi!
QUAD]
QUAD"

IIF XC0,NEGATE X AND SET NFLAG
Ix*VPI
ISAV~

X IN TEMP1,THE INTEGER PART OF X IN NUM,ANO GET FRACTIONAL PART
IGET INTEGER PART OF C2/PI,*X
IISOLATE BITS 10,11
'MAI(~ JUMP TO ARGUMENT REDUCING ROUTINE
,AND ADJUST ARG ACCORDING TO QUAORANT OF X

IX IN QUA01,SIN(X)-SINeX)
IX IN QUAD2,SIN(X)aSINel-X)
IX IN QUAD3,SIN(X)-SIN(-X)
IN QUAD4,SIN(X'.SINCX-l)

'X

QUADi,

JMS I FSU81L
ONE
JMP POLVSN
QUADl, JMS I FNEGL
JMP POLYSN
QUAD4, JMS I FSUIL
ONE
POLVSN, JMS I FPUTL

ICALCULATE SINet-X)

,-X

ICALCULATE SINe-X)
/)(-1

ISAVE X

FPPTMI

JMS I FSQRL
JMS I FPUTL
FPPTM2
JMS I FMPVLK
SINA?
JMS I FADDL
SINAS
JMS I FMPYLk
FPPTM2
JMS 1 FADDL
SINA3
J"'S I FMPVLK
FPPTM2
JMS I FADDL
SINAl
JMS I FMPVLI<
FPPTMI
JMS NCHk
JMP I SIN

IUah*i
ISAVE U
IAhU

IAS+AhU

IA3+A5(U).A7(U**2)
IA3(U).A5CU**2).A7CU**3)
'Al+A3(U)+A5(U**i'+A7(U**3)

IIF NFLAG IS SET,SET SIN(X)a.SINeX)
IFAC-SINeX)

IOS/8 SASle

RUNTIME SySTEM

PALS-VT

10124/72

/******COSINE******
IUSES SIN ROUTINE TO CALCULATE
041153
0411154
14055

un6

1411157
0411.11

1U0. t
0UU
I/140U

04064

5.53
.1111111
!U.01
SUi
5400

un

'4166

4S00
5412
IIU

0

JMS I FADDL

PIDYi
JMS SIr..
JMP I COS

UIIII

un

111411711

COS,

4482

114165
04067

•

1101111
46ft0

FADOL,
FMP'ILK,
FOIYL.,
FSUB11.,
FSU8L.
FIQRL,

PAGE SQ-1

COS(~)

ICOS(~).SIN[PI/2.~)

IRETURN

FFADD

,FMP¥

FFDIY
,FSUBt
FFIU8
FFSQ

FUL,

FFlII

el,

3

FDIY1L, HOIYl

•

•

•

lOll' BASIC RUNT 1M! SYITfM

'ALS-V7

•

10/i4/72

PAGE 60

IROUTINE TO SEPERAT! THE INT~GER AND FRACTIONAL PARTS OF FAC
IORIGINAL FAC IS SA~EO IN TEMP1,THE INTEGER PORTION OF FAt IS
ISAYED AT NUM,AND THE FRACTIONAL FORTION OF THE FAC IS LEFT IN THE FAC
841171
84172
lUlU

14014
1141175
1Il076

"41.,.,
"UfJ

84!fJ 1
041'"

IIJ"II
4535
1115
4&66

1044
3313
4S4!

4663
1175
5671

FUCT,

II

JMI I FPUTI.
FPPTMl
JMI I FIXI.
TAD EXP
DCA NUM
JMI I FLOATL
JMS I FIUBI!.
FPPTMI
JMP I fRACT

ISAVE X
IINTEGER PORTION OF X
ISAVE FIXED FORTION OF X
IfAC-FLOATCFIXCX»
IFAC-X-INT(X).FRACTION (X)
IRETURN

IROUTINE TO CHECK IF FACel, IF IT IS,FAC IS NEGATED AND NFLAG IS
ISET TO 1
04101

0110

041e5
134 till 6
!/J4 till 7

U45
1'11/10
5311
4540
7!lJ01

14l1/J4

0U10
1/14111

041U

.. Ill
11411 4

04115

14116
04117

Ui0
5701

0"00

1320

U40
4540
511.3
4113

NIoINDI.E, 0
TAO HaRD
IMA tLA
JMP NFLGST
JHS I FNEGL
lAC
NFLGST, DCA NFLAG
JMP I NHNDLE

IF~TCH

lIS IT

HIGH ORDER MANTISSA

ern

INO-CLUR NFLAG
IYES-NEGATE FAC
OND SET NFLAG

IROUTINE TO NEGATE FAt IF NFLAG IS NOT ·0
NCHK,
0
ILOC ALSO USED FOR TEMP STORAGE
TAD NFLAG
IU CLA
I IS NFI.AG-I/I?
JMS I 'NEGL
INO-NEGATE FAC
JMP I NtMIC
IYES-RETURN
NUM-HeMIC

•

/OS/8

BASI~

RUNTIME SYSTEM
I******EXPONENTIAL******

04li0

011100

04121
IIIIUZ
1114123
14124

4ft"
4405

UU5
04 12ft
1114127
04U0
.04131
04U2
Ul]]

14134
0413!
l413ft
04U7

14,4111
04141

0414i
04143
04144
U14!
041 . .
04147
G!l41SI
84151

04152
1114153
141!i4
04155
U1U
IIIU57

4271
46ft 1

UU

45]5
111'5
4U5
46U
4413
46U
441ft
4&6111
44U
4U4
U15
4535

un

45]4
1175

2044
711100

Uu

1172

46U
3474
46ft 5
1313
1044
3044
5720
4li!0

0416111
lil"
Ul.,

•

0000
i!427

UI2

UPON1, 0
JMS I FMPYLK
LOGlE
JMS fUCT
JMS 1 FMPYLK
,-N20Vi!
JMS I FPUTL
FPPTMI
JMS I F'IiIRL
JMS I fAoDL

ILOC USED FOR TEMP STORAGE 8Y SIN,ARCTAN
IY.XLOGZ (E)
IGET FRACTIONAL PART OF Y
ICfRACTION(Y»*(LNi/2)

ISAVE Y

EXPSI

JMS 1 FoIVlL
UP'l

JMS 1 FADOL
£l(PAe
JMS 1 FSUBL

IA0.Al/(81+Y**2)

JMS 1 FPUTL
FPPTM2
JMS I 'GETL

ISAVE

,PPTMI

IGET Y

FPPTMI

ISZ EXP

NOP
JMS I "01111.
f'PPTM2
JMS 1 FADOL
ONE
JMS 1 trSQRL
TAD HUM

11+2Y/(AO-Y+Al/(8t+'**2»

TAD EXP

DCA EXP
JMP I UPONt
NFLAG-EXPONl
ICONSTANT TWAT WOULDN'T FIT tLSEWHERE
TOIIPI, ra
I.Uf)6198
24Z7

U02

•

•

•

101/8 BASIC

RU~T!M!

SYSTEM

PALS-Y7

4200

IU00

00110

14201
IIUI/J2

46&1

4535

1142n
1114204
IU05
111420'
!/lU01

1710

14210

SUB

- 04111

!/l4214

45]4
3474
Uft0
1175

!/lUtz
IUZU

1175

47&2
1045

Ql4215

4535
1175

04211
1112211
I4Ul

liU

14124
14ll!
I!IlIi2'

1175
4164

4535
1172

4751

14227

4114&
lIT &1

04231
04i!JZ

4443

lun

JMP ARGPOL
.sMS I FGETM

PAGE 62

IIF xce,SET NFLAG AND NEGATE
ISAVE X

IGET HI MANTISSA
IWAS X.l1
INO-CLEAR GTIFLG
IYE5~ATAN(X'.PI/2·ATAN(1/X)

ONE
JMS I FOIYM

II/X

lAC

15ET GTlFLG

FPPTMI
JMS I FPUTM
FPPTMI

TIll 1'111

4534

!/l
JMS I IIIHNDLL
JMS I FPUTM
FPPTMI
JMS I FSUSM

ONE
TAD HORD
SPA eLA

3474

0UU

14222
042i3

ATAN,

•

10/24/72

ARGPOL, DCA GTIFLG
JMS I FGETM
FPPTMI
JMS I FSQRM
JMS I FPUTM
FPPTMi!
JMS I FADDM
ATA~B3

JMS I FDIYIM

IGET X OR I/X

1"**2.83
I All (Vi*i.B3)

ATA~A3

4151

JMS I FADOM

44411l

ATANU

04233
04234

4751

1114235
U2U

1172
41&1

14237
04i!10

4435
4751

04241

4432

Ui!42

4151

04243

1172
4161
4427

FPPTM2
JMa I FOlvlM

4751

JMS I FADOM

IS0+A1/(V**2+SI+A2/(V**2+B2+A3/CY**2+S3»)

ATANIUI
JMS I FMPYM

/ATAN(Y).X*C60+A1/CV**2+81+A2/CY**2+B2+A3/CY**2.H3»»

04244

1114245
0424'
04241
042511

1114251
U252
04253

JMI I FAODM
FPPTM2
JMS I FOIV!M
ArANAi'!

.sMa I fAODM
ATA~Bl

JMS I FADOM

un

USB
5251
41U

04254
0US5
111425(1
!/l4257
04260
042&1

4&62
5ft00
4103

04i!ft2

4113

4402

IA2/CY**2.B2+A3/(Y**2+S3»
IB1.A2/CY**2.Sc+A3/(Y**2+S3»
IY**2.S1.A2/CY**2+S2+A3/(y**c+B3»
IA1/(Y**2+Bl+A2/(V**2+~2+A3/(Y**2+a3»)

ATANAI

4424
415ft
1115

IY**i+S2+A3/CY**2+B3)

FPPTMI
TAO GTlFLG
SNA CLA
JMP NGT
JMS I FIUBIM
PIOY2
NGT,
JMS I ~CHKL
JMP I AUN
NHNOI.L, NHNDLE

IIICHI6
1771
5ft10
3164
01110\

1114403
04404
1141405
0440&
04407
04410

3110

04402

04411

24]4
7777

1/11415

0U16
04417

5!14

0012

1

SINU,

3147
0
5U5

1 ... &4592098

SINn,

7ns

1.079487&&

11&1

2426

2466
SINH,
PIOVi,

1'771
5&10
1164
1

1-.0043&247&
11.57079&3

3110

LOGiE,

375ft
1
2705
24]4

LN20Y2, 1777
2613
4415

EXPB1,

1.34&57359

"

160.090191

Ii!

1 .. 601.80427

361112
7154

EXPAl,

11.442&95

5514
3104
4
3101

112.015017

771ft

ATANSI, 1776

1.174&5544

i!U6
fJ151
a0iai!
S551
1071
0003
3303
GlltT0

2fJ2ft
US?
ATANA1, 2
3553
1071
ATANiSl, 3

041420

l104

04421
lun
l44n
1/)11424
114425
04426
04427
04431
1U4]1
04412
04433
04434
04435
044]fJ
04431
04440
1114441
144U

1IIIJ04
3001
UI/Il

Gl011JJ
4]44

Si!67
0002
3241

ElCPAfII,

net

1/J4447

2113

04050
0U51
·144!1i!

]140
0000

SQ"P~,

ii!6S0

1-7.10ft7&

52&1

ATANS!!, 2

04445
04Uft

7777

16.16i!139

ft10

ATANA2, 3
4344

5701
40421
111001

1554

13.70925&3

3303

]241
7554
ATANAl, 7777
5703
40421
ATANSl, 1
2713

04443
1!J4444

11.5707949

1110

lU]
4415
01111116
Jft02
7054

04412
0UU
1114414

•

3?"

0001
a70S

SINAl,

13.31&3354
1-.2&47&8&2
11,448ft3154

.J 140
0

iftSIIJ

1,70710&8

•

•

•

108/. BASIC RUNTIME SYSTEM

04453
IU54
1!14455
flU56
04451

1141161
144ft 1
IUU
844ft]
844U

1170
0G1Q1Z
iTe5

2440
00fUJ
3661

LOGeS,

1IJ5".

0000

un

5525
04465 0000
0411 ft 6 i!000
04467 ·lIIlIIf/II1J
11141170 0000
0U71 iftU
04472

LOGe!,

4415

401/11/J
41/153
4200

un

4li!1/J

LOGeS,

PALa-v7

U70
2
2715
2440
III
3661
Sftft

0

1i.8853~13

1.9&1470b
1.598978ft5

2312

5525

ONEIiAF, III

21110111
LN2,

1,5

III

0
2613
4415

FFSIN.SIN
FFCDS-COS
FFATN-ATAN
FFLOG.L.DG
FFEIIP -UPON 1

•

10/24172

1,&931472

PAGE &4-1

•

IOS/8 BASIC RUNTIME SYSTEM

I·*·***FIX******

/ROUTINE TO FIX ANY fLOATING NUMBER IN FAt 8fTwEEN ·ae~7 AND
TWf~V! BIT INTEGER AND LEAVE RESU~T IN EXP (LoC 441

I'
I4se0

use 1
t.sea
tUel
tUI"
14505
14506
045e7

1044
7540

un

745111

14511
045"

5325
1500

14513

5Hi!

14514

1144

1051"5

71"

7511

0115i!11
14Ut

nil!!

1114514
84525
U!Z6
14527
04510
14531
04532

FIXLP,

111145

14517

InZ2
11521

JMP .+3

FUPRT, CLA

532.

14SUI

ea516

CLA
TAD EXP
SlA SMA

72.00

72I11III

JMP FIxoNhl
TAD M13
SNA
JMP FIXONE
SMA
JMP I OTRAPA
DCA UP
CLL
TAD HORD
SPA
CML

RAR

7010
3145
2144
5315

DCA HORD
ISZ EXP
JMP FULP

1145
]044
5700

F!XDNE, TAD HORD
DCA UP

7765

1413,
Cll,

0111
1637

TO

o

'01'

5307

+2~47

JMP I "IX

-13
13
DTAAP., FO

IFETCH EXPONE.NT

liS NUMBER e17
INo-CONTINUE ON

IYES-FIX IT TO ZERO
ISkT BINARV POINT AT 11
IP~ACES TO RIGHT OF CURRENT POINT?
INO-NUMBER IS ALREADV FIXED THEN.
IVES-IS NUMBER TOO LARGE TO FIX?
IYES-TAKE OVERFLOW TRAP
INO-SET SCALE COUNT
10 IN LINK
IGET HIGH MANTISSA
lIS IT

en

IYES.PUT A 1 IN LINK
ISCAL.E RIGHT
ISAVE
IDONE YE T'l
INa
IVES-ANSWER IN AC
IRETURN wITH ANSWER IN 44
IRE TURN
'-11 DECIMAL
III DECIMAL
IADDRESS OF VECTOR FOR OVERFL.OW TR.P

I***···'LOAT******

IROUTIN£ TO FLOAT ANY INTEGER IN EXP (L.Oe 44) INTO FAC

eun

0000

I11I5JA

1044

1!J4535
U'lU6
14537

3045

14541
IUS41
04542

•

'''LOAT, 0

TAO EXP

TAO e13

IPUT NU~8ER IN HI MANTISSA
ICLEAR LOW ~ANTISSA
111(10) INTO EXPONENT

453.

DCA EXP
JMS I FNORL

5H3

JMP I "LOU

INORMALIZE
/RETURN

3046
1331
3044

DCA HO~D
DCA LORD

•

•

•

IDSII BASIC RUNUME SYSTEM

PALB.-V?

IRANDOM NUM8ER GENERATOR

Inn

BllIII0

U!S45
141 . .

3Ui!

UU1

4Sil

1145511

31U

14551

1162
11111
3045

04544

114552
01553

14554
04555

1162

TAD I RSffDL

TAD K71
JMS I MPYLNK
DCA I RSEEDL
TAD I RSEEDL
CLL RAR
DCA HORD
DCA EXP
RAR
DCA LORD
DCA ACl
JHS I FNORL
jMP I lLOOPL

J144

712110
Jill . .

04551

3041

845&1

453&
5513

1114S6i

iU6

IUU

0073

RSEEDL, RSEED
K13,

PAGE &&

0

DCA TEMP]

13ft3

0455.

04568

RND,

•

10124172

7J

IGET SEED
IPUT IN MULTIPLV OPERAND

,'t ,tlr. ~,y
IMULTIPLY SEED BY 73
IUSE LOW ORDER 12 BITS AS NE~ SEED
ILOW ORDER OF PRODUCT ALSO SERVES
lAS HANOOM NUM8ER
ISET SIGN TO 0 AND STO~E AS HORO
IUSE 12 BITS AS MANTISSA
ICLEAR FPP OVERFLOW
lAND NORMAL.IZE
IDONE

•

IOS/8 8ASIC RUNTIME SYSTEM

PALS-V1

10/24112

PAGE 67

11111111111111111111111111111111111111/1111111111111111111111
11111111111111111111I1111111111111111111111111111111111111111
11111111111111 OVERLAY c- STMING FUNCTIONS 11111111111111111
11111111111111111111111111111111/111/11/111/11/111111/II/III/
1111111111111111111111111111/11111111111111111/111111/II/II/I

'IELD 1
*i8111

NOPUNCH
*OVfRLAY
ENPUNCH
IfNZ1l0 EAE c
NOPUNCJoi

()
I'
.r(rJ;tJ.. ~~0e
l'

Or

\

13401
13412
13403
1]404
lHas
13406

:.

ItHRS 'UNCTION
IRETURNS 1 CHAR STRING 'OR THE VALUE OF X
0000

CHR,

4!i14
4544

ni! 1
114.

3032
5326

(/J

JMS
JMS
DCA
CMA
DCA
JMP

I INTL
I BSwl,.

I SACL

TO 12 BIT INTEGER
/TREAT THE RIGHTMOST 6 8ITS AS CliAR
lAND PUT INTO SAC

STRLEN
RETHOD

/SET SAC LENGTH TO 1
/SET TO SHODE AND RETURN

/FIX X

IASC FUNCTION
IRE TURNS D~CIMAL ASCII FOR 1 CHAR STRING IN FAC
13401
1]410
13411
1]41i!
U4l!

00110
16i!1

ASC,

iii

TAD
Jf4S
AND
JMP

O!iU
0075
SUIiI

I UCL
I 8SIIIL
K1011
I FLOAT8

IGET FIRST TWO CHARS OF STRING
IWE WANT LEFT CHAR
ISO ISOLATE IT
IFLOAT RESULT INTO FAC AND RETURN

ILEN FUNCTION
IRE TURNS LENGTH OF SAC 1111 FAC
000Q1

U414
U415
13416
Ull1

sue

13420
13421

1IJ]i! 1

•

1032

12141

4144

LEN,

0
TAD STRLEN

CIA

JMP I FLOATS

ILENGTH 0' STRING IN SAC
IHAKt. POSITIVE
IFI,.OAT RESULT AND RETURN

FLOATB, FLOATS
SACL,
SAC

•

•

•

IOS/8 aASIC RUNTIME SYSTEM

PAlS-Y?

•

10/24112

PAGE 68

ISTRI FUNCTION
IRE TURNS ASCII STRING FDR NUMBER IN FAC
13422

80111 iii

134i!

4651

13424
13425

1111

U426
U4i1

1343111
134]1
1]4U
13431
134]4
13435
1]4]6

13431
1344111
13441
13442

1344]
UU4
13445
13446

STR,

un
1111

45i6
4S6f/I
2061
1461

U61

1UIII

Si!4111

un

34U
2061
1461
1055
145111

nSlP,

TAD 14215

1256
1651/1
5240

13450

1461

134!51

453111

13452
13115]

1UIII

13454

lUi!
3032

13455

5ue

13456
13451
Sl4U
13461

1616

li60
1IIi! I III

1525

JMS I ASCDLK
DCA STRLEN
CLl lAC
TAD SACPTR
JMS I STHI~l
JMS I STHRST
lSI TEMPU
TAD I TEMP 1111
TAD MINUSP
SZA CLA
JMP STILP
TAD CCCil1ll
DCA I TEMPU
lSZ TEMP1III
TAD I TEMP 1111

INA
JMP RETMDD
TAD MCRMAl
aNA ClA
JMP STSLP
TAD I TEMPIIII
JMS 15TH
CLA CMA
TAD STRLEN
DCA STRUN
JMP STSlP

5li!6

13441

III

MCRMAL,
AStaLK,
CCCIIIII,
MINUSP,

7616

ASCDUT
24111
.253

IGET ASCII FOR FAC INTO INTERMEDIATE RUFFER
IZERO FAC
IINITIALIZE 5TH TD SAC
ISET OF TO 5TH TO 0
IMDYE PAST LEADING SPACE
IGET SIGN OF NUMBER
115 IT

"+"

INO-IT IS n_" SO LEAVE IT ALONE
IYES-REPLACE IT WITH A SPACE
IBUMP POINTER
IGET CHAR fROM INTERMEDIATE BUFFER
lIS IT

ern

IYES-RETURN IN SMDOE
AL TMDDE?

I IS IT

IYES-IGNORE IT
INO-GET CHAR AGAIN
IPUT IN SAt
I"SUMP" SAC COUNTER"

IOt/8 SASIe RUNTIME SYSTEM

PALe-V7

10/24/72

PAGE &9

IVAl FUNCTION
'j'
IR£TURNS NUH8£R IN FAt FOR STRING IN SAC;
134&2

134U
134U
134&5
134&&

45i7
4557

134&7
134'10
U471

lUi
JiZZ
1301

15472
13473

o

me"

elL lAC
TAO SACPTR
J"S J lOHINl
J"S I LOHRST
TAD STRLEN
DCA VALeNT
TAD STCGTJ
DCA I INPTCL
JMS I FFINlK
TAD GETCHG
DCA I INPTCL
JMP I ILOOPL

1101
1111

370111
U7T
Ullli!

13414
13475

37111111

1347&

5513

13477
1]500
1]501
13502

520"
5350
4554
4542

FFINLK,
INPTCL,
STCGTJ,
GETCHG,

1351113
13504

0000

VAlGfT, 0

U505
13S1!16
1351217
USlI/J
13S11

7&5111

13512

usu

13514
13515
U51&

U517
1352111

INA ClA

ni]
4531

JMP ENVAl
JMS I LDH
DCA CHAR
TAD CHU
TAO KM40
SPA CLA

3053
112153
110&

7710
107&
1817
1053
38'53

TAD k0100

TAD ki!00
TAD CHAR
DCA CHAR
xsz VAlCNT
NOP
JMP I VALGET

13521

il22
7100

13522

571113

1]523
13524
lUiS

111154
311153
511113

ENVAL,

3422

VALCNT-STR

7001

RETIIIOO, lAC
DCA MODESW
JMP I ILOOPL

1352..
135i!7
1353111

30&1

5511

ICOUNT OF CHARS TO INPuT
IJMS TO VALGET
IPUT IN INPUT ROUTINE IN PLACE OF KRB
ICALL FPP INPUT ROUTINE
IJMS TO GnCH
IRESTORE IN INPUT ROUTINE
IDONE

FFIN
INPUT.1
JMS I VAll~
JMS I GETCHL
TAD VAlCNT

1222

IINITIALIZE lOM TO SAC

IGET • OF CHARS LEFT
IANV MORE?
INO-SEND A CR TO FPP INPUT ROUTINE
IYES-HET CHAR
ISAVE
ISUBTRACT 40
I IS CHAR C40'l
IYES-IT IS IN 30e SERIES
ITURN ON PARITY BIT
IBUILD 8 BIT CHAR
IDECREASE COUNT
IRETUR~

WITH CHAR IN AC

TAD K215
DCA CHAR
JMP I VAlGET

ISET TO STRING MODE
IRE TURN

•

1111

•

•

lOll' "IIC RUNTIMI IySTIM
dall

NOPUNCH

*DYIRL,AhUI

1611

(NPUNCH
1'"IRO £A! c
NDPUNCH

•

IDATE FUNCTION
t UIIIIJ
UU'
116111
U6n
11614
116e!
tSU6
11 . . 1
IUtl
lUll
11612

nus

lS614
nU!I

136"
13611
IS621
lJUl

1SUI

Inn

iSU4
lSU!I
11616
13621
13611
13611
UU2
1]61]
UU4
11U!
un6
un1
U641
nUl

1]642
UUI
13614
UUS

1364'

13641
1:5651
UUl
13.52
11653

III.
1l1li1

SIn

un
lill
7U4

16111
SiU

U..,

lUI
5215

DATI,

1

TAD CDFIO
DCA •• 1

• PSFLAG
TAD

CL.L RAL
aNI. CLA
JMP N.,.6&

TAD I 1.11166

DCA TEMPt
JMP DATCOH

1671

N7666,. TAD I 1.166'

JUI
lU.
1641
1176

DCA TI""1
DATCOM, TAD TIMPI
au CLi

SUI
6211
lUI
:SIU
1141
lU6
7116
1114
1174
426111

UD KKMU
DCA IT If LEN

CD'

TAD

DCA

3415

1141

TAD

7112
UU
1211

42&0
4544

Jl07
UI1
111115
1214
J415

urn

1104
1273
]41S

1040
0275

INO-GET DATE FROM

ISAVE

IIAVE
IGfT DATi AGUN
In IT EMPTVt

INO-SET STRING COUNT TO 8
IYES-RETURN NULL STRING
IPOINTS TO SAC

RTI.
1C1011

AlCON

I lRS

TEMPI
CL.L RTR

RAR

IMONTH TO 81TS a-II
IISOLATE
ICONVERT TO ASCII
IPUT IN SAC
IDATE

JMS J 8SWL.

IDAY TO 81T57-11
IUDI.ATE
ICONVERT TO ASCII
ISWAP DIlilTS

TAD TEMP2
ANO IUIII77
TAD K5700
DC ... I US

IDAY DIGIT 1
I"/N"
IPUT IN STRING

AND KaI37C
JMS UCON
DCA TEMPa

TAO
AND
TAD
DCA

N766~

IVES-GET DATE

IACPTR

)IRS
TAD TEMPI

CLL
RTL
RAL.
AND
JMI
DCA

ICDF TO FJELD THAT 17600 SITS IN
IDF TO 17.10 FIELD
IGET RESIDENT STATUS FLAG
ITD8/E BIT TO LINK
lIS PG 17600 ... T N7400t

TEMPi

K7700

K0057

I lRS
TAD TEMPI
AND KI00le

IDAY DIGITS AGAIN
IDAY DIGIT i!

IIINI"

1A00 TO STRING

IOUE
IVEAR

10S/I BASIC RUNTIME SYSTEM
13654

4260

1365"
1JU7

3419

lJ6U

1110001

13661

126.
JlD4Z

JMS ASCO~
TAD KII700
DCA J )("5
JMP 1 RETMDL

uus un

136ft2
U66]
136&4
13665

13666
13667
1367.
13671
U672

13673
1367&
136n
13676

•

5665

ASCON,

144i!
S61tS
3Si6
45i5
7466
7'66
111037
0700
011157
5700
001/17
1770

III

TAO
DCA
TAO
JM,

OAUSA
TEMP]
1 TEMP]
I ASCON

PALa.v7

10/i!4172

PAGE 70.1

I"UI"

IFJNISH OfF STRJNG

IRETURN IN SMODE

IADDR OF DATE TASI.E
IPOINTER TO RIGHT SET OF DIGITS
IGET TWO ASII DIGITS FROM TABLE

RfTMDL, RETHDD
DAUSA, DATrAhl
1.7466,
1.7666,

7466

7666
]7

K0n7C,
k07QH:1,
K0051,
KS711liil,
K011l1ll7C,

57

KKMU,

-111l

780
SUIIl

7

•

•

•

10SII .'SIC RUNTIM! S,ST!"

PALe-Y1

•

PAGE 11

18/24112

ITRACE 'UNCTION PRINTER. WHEN TRACE II ENABLED, THIS ROUTINE
IPRINTS THE LIN! • £AC~ TIME IT IS STORED
ln77

U718

11711
11712
U1.]
U7e.
13711J!1
11706
13717
11718
13711
U712
U711
1311'

U711

U116

U717

lJ121

13121

U7al

U72J
11724
UTiS
lJ726

81111.
4141

TPRlNT, 8

J"I I LMAUL

UU

Ui!l

ICEle
JMS I lePUT

1341

TAD eC2U

UU

U45
JlU

1411
JU7

IGS,

,34.

1217

7658

5J17

1277

PREST,

US!
7650
532ft

U17

4512
IOU
3217
U1S

un TOONE,

U7a?

4522

131311
U111

1342
4!5i2

UU]

4SiI

U7IO
U735

1344

unl un

un6

UU

4518

137]7

SUft

lJ741

5513

U14t
13U2
13743
13744
13145
13146
13747

40.7

11245
VlZS!
82l!

IMAKE LINE • INTO FIYE DIGITS

TAD

JMS I lePUT
TAD DIGU
DCA US
TAD I leRS
DCA TPRINT
TAD MHue
TAD TPRINT
INA eLA
JMP us
TAD TPRINT
TAD M215
INA eLA
JMP TOONE
TAD TPR!NT
JMS I XPUT
TAD I leltS
DCA TPRINT
JMP PRUT
TAD CC2 ••
JHS I XPUT
TAD K£X
JHI I XPUT
TAD CCR
JMI 1 XPUT
TAD eLF
JMS I XPUT
JMS I PRINT
JMP .-1
JHP I ILOOPL

LMAKEL, LMAKE

KEX,

tCR,

CLF,

4133

OIG1A,

15211
'2U

ecau,

MMlU,

2.5

215

au

DIG1-l
-2.0
240

IPRINT

"X"

IPRINT A SPACE
IADDR OF FIRST OIGIT~1
lIN US
IGET DIGIT OF LINE NUMBER
ISAYE IT
ICOMPARE IT TO
lIS IT A

n

II

IYES-IGNORE LEADING ZEROES
INo-GET CHAR AGAIN

lIS IT A eRt

IYEI-LINE NUMBER IS PRINTED
INO-GET CHAR A THIRD TIME
ITYPE IT
IGET NUT CHAR

lAND LOOP
IFOLLOW LINE • WITH A SPACE
ITYP! ANOTHER "X"

ITYPE,CR,LF
IEMPTY RING BUFFER OF TRACE NUMBER
IDONE

•

IOS/8 BAStC RUNT!ME SYSTEM
-~-'

,_

~-'

PAL8-V?

10/24/72

PAGE 12

-~--....,.,

i!4ea_~,>c .. 24'~~)

-~

~_~n

__ .n··"WO"PU'NtH

4111

*OVERLAV+400

ENPUNCM

IFNZRO UE c
NOPUNCH

•

ITRACE FUNCTION-ROUTINE TO TURN TRACE ON AND OFF
14II1PJl

1411110

IIIlaa
104S

lUII2

7&51
5210

141110S
1410&

5513

"
TAD HORD
SNA elA
JMP TOFF
TAD ~NOP
DCA I HOOKl
TRREST, JMP 1 ILOOPL

14001

1144

HOOKL,

TRHOOK

14111
14111

120&

TOFF,

5215

TAD TRREST
JMP TRREST-1

14012

7000

KNOP,

100111

14003

141111114

1212

urn

TRACE,

IGET HI MANTISSA OF ARG
IWHICH?
IFOR 0,TURN TRACE OFF
ITURIIl TRAC ON
IBV NOP ING INSTRUCTION AT TRHOOK

/TURN OFF TRACE
IBY NESTOREING JMP TO TRHOOK

IERROR ROUTINE
lU13

0el0

141114
141815
14111&

5214

14017
141211

14021

4510
US4
3014
1414

1048

14022

1040

14021
14024

4544
llUS

1411e5
1482&

3]21

14127
14030

14131
14U2
141!133

IUft

184111

1015
12&&
33il
1414

14034

U.S1

14111S5
141113&

1&40
S2i0
4U1

14140
14041
141!14i!
14043
14044

3015
1415
1510

140]1

•

ERRORR, 0
JMS I PRINT
JMP .-1
TAD ETABA
DCA ICR4
FERRLP, TAO I ICR4
DCA TEMPt
TAO TEMPI
JMS 1 BSwl
AND K1II077
TAO KIIIllll0
DCA ESTRNG
TAD TEMPI
AND 1'11017
TAO KIII300
DCA ESUNG.1
TAD 1 XU
TAD 1 ERRET
SlA CLA

1343

5247

ETLDP,

JMP FEULP
JMS LMAKE
TAD E5TRA
DCA )(RS
TAD I XR5
SPA
JMP FATCHK

IPURGE TTY RING SUFFER
IBEFORE PRINTING ERROR
IADOR OF ERROR TAB~E
IPOINTS INTO ERROR TABLE
IGET i CHAR ERROR CODE
ISAVE
IFIRST CHAR TO RIGHT
ISTRIP TO & BIT
IMAKE 8 SIT (lETTERS ONLY ALLOWED)
IPUT IN MESSAGE
12 CHAR CODE AGAIN
ISECOND CHAR
IMAKE LETTER
IPUT IN MESSAGE
IGET ERROR CODE +1
ICOMPARE AGAINST RETURN AOURESS
IMATCH?
INO-TRY NEXT ONE
IMAKE THE LINE • INTO OECIMAL DIGITS
IAOOR OF MESSAGE

IGET MtSSAGE C"AR
IOONE? (MESSAGE ENONS WITH. NUMSER
IYES~OETERMINE ERROR TYPE

•

•

,/

•

101/1 8AIIC RUNTIME IYITEM
14145

JMS I )CPUT
JMP !fLOP

4522

1"'"

!lUI

14141

nIl
1651
Jill

1411S4
1.. 55
14115.

,.&11

'ATeHK, CL.A
TAO I URET
DCA ERRORI'
TAD "FATAl:.
TAD xu
SMA eLA
JI'I" I ERR ORR
JMP I STOP!·

14057
1411&11

lUI
15.1

ERRET ,
STOP!,

ERRDlI
'STOPN.

1411&1
141&2
lUU
14064

0181111
iii iii 14

MAKlD,

I

14065
14I1U

UU
U01/J

K2&0,
KIIJJIllIiI,

i!ftIiI

l.nll

1till
14152
1411U

U!!

11114
ne0

5.U

12.5
S•• 1

AND 1(001 1
TAD Kitle
JI'IP I MAKED
3011

PAL.S-V?

•

U/i!417i!

PAGE 1a-!

INO-PUT CHAR IN lUNG BUFFER
IGET RETURN ADDRESS
lAND STORE IT
I-ADDR OF fATAL ERRORS
IADDR OF THIS ERROR
IFATAL ERROR?
INO-NEXT INST
IYES-TERMINATE RUN

IISOLATE SeD DIGIT
IMAKE ASCII DIGIT

•

5

10S,I BASIC RUNTIME SYSTEM

ISUB~OUTZNE LMAkf-MAKfS THE CURRENT LINE NUM6ER INTO FIYE DIGITS
ISTARTING AT OIGI

14111.'

14010

14171
14012
14073
14011
140.,5
14016
Ullin
14 11110
t4Ul
14ln
14U]
14104

tun

14111111
14107
141 to
14111
14112

14113
t4114
14115
14116

•

1111111
1065
4161
3335
1065
1Ue
7812

4261
JU4
11116'

4ZU

3340

10"
71iZ
7012

4261

3]]1
IIIIU

7104
1006
1006

4261
333'
56..,

LHAKt,

0

TAO LINEHI

JMS MUfD
DCA DIGi
TAO LINEHI
eLL RTR
RTR
JMS MAkED
DCA DIGt
TAD LINELO
JMS MAKED
DCA 0lG5
TAD llNELO
eLL RTf(
RTR
JM5 HAKED
DCA DIG4
TAD LINELO
eLL RAI,.
RTL
RTL
JMS "'AkED
DCA DIG]
JMP I LMAKE

IYESIGET HI LINE
IGET DIGIT 2
IPUT IN MESSAGE

#

IGET DIGIT 1
lAND PUT IN MESSAGE
IDOGOTS 3,4, AND 5
IGE r DIGIT 5

IGET DIGIT 4
lAND PUT IN MESSAGE

IGET DIGIT 3
IMESSAGE NOW COMPLETE

•

•

•

PAL,a.V7

10S/' BASIC RUNTIME SYSTEM

•

10/24172

PAGE 14

IERROR MElUGE
14117

8215
IU2

Ul21
14122
UU3
llU4
Un5
U12'
l'U"
141]11
UUl
141]2
141]3
141St
U135
Utu
141ST
1414.
U14l

etfJII
llee

,.121

14142
lA1U

EMUS,

au

2U

UUNG, 11800
111801
2"'0

lUll

Ull

311
Ji4

1240

itt

1314

314
JU
31.
30S

nat
0311

1131'
111115
014111
11111111

elea

0eee
10111
111111111
8215

111212
411'

IA
Il

II.

II

IN
IE

241

DIG! ,
DlG2,
DIG3,
DIG4,

I
II

DIGS,

II

0
0
215

ESTU,

IU

EMUS-!

IMINUS NUMBER TO END ABOVE MESSAGE

IROUTINE TO 'LOAT 'AC AND RETURN
14141
14145
t41U
1414"
14158
lU51
UU2

14153

31145
3114'

ne?

'1.0AfS, DCA HORD
DCA LORD
DCA TEMP2
TAD

135J
311144

453'

5513
801.3

cell,

een

DCA UP
JMS I ,NOIIL
JMP I II.OOPI.
13

INUM8ER TO BE FLOATED IN HORO
ICLEU LORD
ICLEAR FPP OVERfLOW
ISET EXP TO 11
INORMAI.IZE
IRETURN

;~.:.

•

IOS/8

BASIC RUNTIME SYSTEM

IERROR TABLE
IENTRY FO~MAT.
I

4155 ETA8A,
]524 MFATAL,
0602 ETAB,
3765
01i2
1240
2622
4174
2325
7154
0405
7220
8506
7211
1105
6264
0615
6153
0611
6140
0616
5772
2303
5545
0611
5410
0401
5461
laill/J 07U·
14211 S44i
14212 2322
1421] 4641
14214 2327
14215 4515
14216 2001
14217 3362
t4220 0603
14221 4336
14222 0311
14223 4155
14224 0314
t 4~~,;.?5~....4....1_3.1___ .

14154
14155
14156
14157
14160
14161
14162
1416]
14164
14165
14166
14161
14170
14111
14112
14113
14174
14175
14176
14117
14200
14201
14Z02
14203
14204
14205
14206
14201

. J

C~AM 6~81T ERROR CODE
-CAOOR OF CALL)-l

2

ETAe·1
.EFATAL
0602
-Fe-I
e122
.GR-l
2622
.VR-l
2325
.SU-l
0405
-DE-I
e586
-EF-l
1105
.OE-l
0615
.PM-l
0611
.FO-l
e616
.FN-l
.SC-l
0611

.FI-l

"'"

~')..7 __ ~1hl:~22; ~ "-"'~-'='--nll '.!"~-O

-__
!!:-O!i_u.-.:LU~:!a~~.~-.,-.~, ;:"~
t~ L-;-'ii230 0417
0417
14231 3722
-00-1
14232 0605
0605
14233 16.5
.FE-l
14i34 0211
0217

•

ONLY)

IF8
IATTEMPT TO OPEN AN ALREADV OPEN FILE
IGR
I~ETURN wITHOUT A GOSUB

2303

0481
.DA-l
0U3
-GI-l
2322
-SR-l
2321
-SW-l
2001
.PA-l
06'3
.FC-l
0311
-eI-t
0]la
-CL-l .

(~ETTE~S

IVR
IATTEMPT TO READ VARIABLE LENGTH FILE
ISU
ISUBSCRIPT ERROR
IDE
IDEYICf DRIVER ERROR
IEF
ILOGICAL EOF
10E
10RIvER ERROR WHILE OVERLAYING
IFM
IATT~MPT TO FIX MINUS NUMBER
IFO
IATT~MPT TO FIX NUMBER .4095
IFN
IILLEGAL FILE #
ISC
IATTEMPT TO ovERFLOw SAC ON CONCATENAT~
IFl
IATTEMPT TO CLOSE OR USE UNOPENED FILE
IDA
IATTEMPT TO READ PAST END OF DATA LIST
IGS
ITOO MANY NESTED GDSUBS
ISR
IATTEMPT TO READ STRING FROM NUMERIC FILE
ISW
IATTEMPT TO wRITE STRING INTO NUMERIC FILE
IPA
IILL~GAL ARG IN POS
1Ft
105/8 ERROR WHILE CLOSING TENTATIvE FILE
It I
IINQUIRE 'AlLURE IN CHAIN
ICL
ILOOKUP ~AILURE IN CHAIN

.

,-j i

'1'i'N
I ~i-RE ~ -f'nt.11R"!'-'·TJ.l 0 PEN .{,£,' ~'r- ~,
e'

100

./NO MORE ROOM FOR DRIVERS
If'.E
IFETCH ERROR IN OPEN
160

•

•

•

IDSII BASIC RUNT!M! SYSTEM

un!

wlO-l

U6Z

lU36

nu

"16

14148
14141
14142

11"
]]5]

lU6
-1'-1

lun ]&71

14241
14144
14245
14146
14147
1425.
14151
14212

-EN-I

U14
1252
1726

UIII

-aL-1
1726
-08-1
1415
-LM-1

un
lASS

1417

8515

8515

.EM-l

4161
UI'

tun nu

lUI

-lA-I

lU61

2285

47U

2U5

41n

111426
1412
il211

lun
lun 53]]
14164
14165

1117

un

•

18/24/72

PAGE 75-1

INO MORE FILE BUFFERS AVAILABLE
lEN
IENTER ERROR IN OPEN
IIF
IILLEGAL DEVIFILENAME SPECIFICATION
ilL
ISTRING TOO LONG OR UNDEFINED
IOV
INUMERIC OR INPUT OVERFLOW
ILM
IATTEMPT TO TAKE LOG OF NEG • OR IZI
IEM
IATTEMPT TO EWPONENTIATE A NEG NUMBER TO A PEAL ROWER
IIA
IILLEGAL ARGUMENT IN USER ~UNCTION

1***************************************************** ******
IERRORS BEFORE THIS LABEL ARE FATAL

EFATAL,
14254
14255
14n6
111157
14268

PALa-V7

1***************************************************** **
2205
.RE-l

un

-WE-'
I'J/Iift

-DV-l
23211

-ST-1
1117

-10-1

IRE
IATTEMPT TO READ PAST EOF
IWE
IATTEMPT TO WRITE PAST EOF
IOV
IATTEMPT TO DIVIOE BY III
1ST
ISTRING TRUNCATION ON INPUT
110

ITTY INPUT BUFFER OVERFLOW

•

IOS/8 BASIC RUNTIME SYSTEM

PALS-V?

10/24112

PAGE 1&

ISfGS FUNCTION
IRETURNS SEGME~T OF ~$ 8ETwEtN Y AND Z
IIF ye-a,TMEN Y TAKEN AS 1
IIF Y.~EN(XS),NULL STRING RETURNED
IIF Zewe,NULL STRING RETURNED
ItF Z.LEN(XS),Z IS SET-LEN(IS,
11F ZeY,NULL STRING 15 RETURNED
14266
14267
lU7B

01/108
7I!IU
3eu

14il1

1045

lU7i!
14171
lUlU
1un
14276
14211
14100
143211
14302
14303
14304
14305
14306

1140
527.
4534
4476
45]5
1175
4514
1032

14]07
14]10
14311
14312
lnt]
14114
14315
14316
14117
14120
14321
14lil
14323
lU24
14]25
14326
141iH
14130
14331
14332
14333

14334
lU35
1433&

14337

•

t4340
14341
1434l
t4343

7740
5365
laU
4101
4534

UGH
1045
77521
5365

4514
10]2

7710
5Jll
3046
1330

3044

1032
7041
3045
45]6
41211
4535
111013

6201

4534

1175
4101
4167

&lel

1045

7710
5365
4514
7040

SEG,

1/1

lAC
DCA MODESW
TAD IiORD
SMA SlA CLA
JMP •• 3
JMS 1 FGETL
ON!1
JM'S I FPUTI.
FPPTMI
JMS I INTL
TAD STRUN
SMA SlA CI.A
JMP NULLST
DCA INIAV
JMS I ARGPLK
JMS I FGETI.
ARGPL1<, ARGPRE
TAO HORO
SPA SNA CI.A
JMP NULLST
JMS I INTI.
TAD STRLEN
SPA CLA
JMP ZMINY
DCA LORD
TAD Ul3
DCA EXP
TAD STRLEN

CIA

1(1<13,
ZMINY,

DCA
JMS
JMS
JMS

HORD

I FNORI.
I ARGPLI(
I FPUTL

13
COF
JMS I FGETL

FPPTMI
JMS I ARGPLIC
JM5 I FlSUI!L
CDFl!lkl0, CDF
TAD HORD
SPA ca.A
JMP NULLSf
JMS I INTL
CMA

IRE TURN IN STRING MODE

lIS

,.1/17

IYES
INO-SET Y TO 1
ISAVE Y

IFIX ,
ICOMPARE TO STRLEN
IY.Lt:N (liS) 'l
IYES-RETURN THE NULL STRING
IfAKE POINTER TO SCALAR '0
IGET AODR Of Z
ILOAD Z INTO FAC
ILOC SKIPPED ey FPP so WE PUT CONST
IHI MANTISSA OF Z

HE~f

I IS Zcl/J?

IYES-RETURN THE NULL STRING
INO·FIX Z
ICOMPARE TO STRING LENGTH
IlUI.EN (XI)

IZ>LtNCXSl SO SET Z-LENeXS)

IMA~E

LENGTH POSITIVE

IfLOAT I.ENGTH
ISAVE NEW Z

ILOAD Y
IGET AOOR OF Z
IZ-V
IGET HI ORDER Z-V
lIS Yel?
INO·RETU~N NULL STRING
IFIX Z-V
IAOO ONE AND NEGATE

•

•

•

10Sli BASIC RUNTIME SVSTEM
11]44
1414'
14146
lUn

14 lSI
UJ!il
1415.
IUn
UJS4
UJS!
1UU
lUST
141.0
14nl
tUU
lun
IUU

JIU
4534
U75
US4
7111

7431
711101

1020

DCA ITRtNT
JMS I FGilL

""Hl

JMS I INTL
CLL RAR

SZL
UC
CML

lUi
S7U

TAO SACPTR
JMS I LDHINL.
JMS I LDHRST
TAD SACPTR
CLL lAC
JMS I 5THINL
JMS I STHRST
DCA ITRLfN
JMP I IEGCML

14365

lrII32
5513

NULLST, DCA STRLEN
JMP I ILOOPL

14161

5400
iUi

FUUBL, FFSUBt
IEGCML, SEGCOM

t4]#).

una

1111

45i7
4557

1111
T1IIJ 1

"5,U
4560

PAL8-V7

•

10/i4l7i

PAGE 76-1

ISTORE AS SEG L.ENGTH

IRETRIEVE 'I AGUN
IFIX V
IDIVIDE 8'1 TWO
IUSE 'In AS DISPLACEMENT FROM START OF SAC
IINITIALIZE LDM

IINITIALIZE 5TH TO SAC
IZERO SAC
IUSE CODE IN CONCATENATE TO 00 THE REST
IURO SAC
IRE TURN

•

108/8 SASIC RUNTIME IYST!M

311100

*3000
NOPUIIICH
eOVERUV+1000

4410

E-NPUNCti
UrNZRO fAE c

NOPUNCI-I

,.

IPOS FUNCTION
IRETURNS THE POSITION IN XI OF VI STARTING
1440e
U401
14402
116405
lUU

30&4
1704

]70.

1071

1440&
144e7

1&50

14414

lU15
lUI.
14411

1442e
1II4il
1II42i
111423
144i4
lUiS
lUU
14421
1164]0

n7J
1032
7&50
5267
1045
7710

051.
4514
33el
1301
1032
7700
Si!15

uru

lU0

14433

7430
7001
70i0
1111
]302
7620

144]4
14435

3303

1£1431
t443i!

111436
111431

14440
14441
14442
14443
14444
14445
1444.
141647
14450
t4451
14452

pas,

7100

lue5
144U
14411
144U
14413

•

0000

1650

CL.L.
DCA INSAV
JMS I STf'INK
DCA I L.OHCDL.
TAD STRCNT
SNA eLA
JMP ONERET
TAD STRlEN
SNA ClA
JMP ZRORET
TAD HORD

IFAKE AS STRING CALL TO STRING 0
IFIND Y$
IGET VI CHARS FROM OF N
It Of CHARS l~ VI
lIS VI THE NULL STRING1
IYES.RETURN 1 AS POSITION
INO-' OF CHARS IN XS
lIS XI THE NULL STRING'
IYES-RETURN 0
INO-GET HORD OF Z
lIS

z.. n

INO-IlLEGAL ARGUMENT
IFIX Z
IUSE IT AS POSITION TO START SEARCH
ICOMPAHE POSITION TO MAXIMUM LENGTH OF STRING

IZ IS PAST END OF STRING-ERROR
ISEAHCH START POSITION IN XI

IDIVIDE BY 2

SIlo

lAC
CHI.
TAD SACPl'R
DCA LOfolPR
SNI. elA
eHA
DCA LDfoIPSW
TAD STRPTR
ClL. IAC
JMS I lDHINL.

UI72
7101
4527
1032
3f/l41
1071
4531
62 I/Jl
711141
1040

0

SPA CLA
PA,
JMS I ERROR
JMS I INTL.
DCA POSITN
TAD POSITN
TAD STRlEN
SMA ClA
JHP PA
POSSET, TAO POSITN
CL.I. RAR

7040

3002
4307

AFTE~ l

TAD STfiiLEN

DCA TEMP4
TAO STRCNT

SRCL.P,

DCA TEMP]
JMS XDGET
JMS I LOH
CDF
CIA

TAD TEMPt
SNA CLA

IUSE AS DISPLACEMENT OFF START OF SAC
IPOINTS TO NEXT CHAR FROM .5
IIF LIN~.0,GET RIGHT HALF
IElSE GET LEFT HALF
ISUMP PAST CHAR COUNT
IINITIAlIZE LOH TO VI
/. O~ CHARS IN Xi
ICOUNTER
1# OF CHARS IN VS
ICOUNTER
IGET CHAR ~ROM Xi
IGET CHAR FROM VS
INEGATE CHAR FRON Vi
ICOMPARE WITH CHAR F~OM Xi
100 THEY MATCH?

•

•

•

IOS/8 BASIC RUNTIME SYSTEM
1445]
14454
14455
1445.
14457
lUU
14461

JMP SCONTU
UZ POSITN
TAD POSITN
TAD STRLEN
SMA SU CLA
JMP ZRORET
JMP possn

SUi!
U01
U01
UJ3a

7140
5Z67
5224

14462

2042

lUU
14064
14065
1446.

1410
5271
;111143
5245

•

10/24/72

PAGE 71-1

IYES-CONTINUE MATCH TO N~XT CHAR IN XI AND Vi
IBUMP PDSITION TD BE CHECK~D
IGET POSITION NOW CHECKING
ICOMPARE A~AINST LENGTH OF STRING
IANV MORE TO COME?
INO-SEARCH FAILS
IYES-START COMPA~ING NEXT POSITION

SCONTu, ISZ TEMP3

IMORE CHARS IN Vi?
IYES
INO-MATCH SUCCEEDS-RETURN POSITN
IMORt IN XU
IVES-CONTINUE MATCH
INO-SEARCH FAILS~RETURN 1/1

SICP
JMP R!TPOS
ISZ TEMP4
JMP SRCL,P
ZRORET, JMS I FCLR
JMP I ILOOPL

14467
14410

5513

14411
14472

1301
5705

RETPDS, TAD POSITN

IGET POSITION OF MATCH
IFLOAT RESULT AND RETURN

14413
14474
14475

is]4
447ft
55U

ONERET, JMS I FGETL

11

14476
14477

0001

ONE! ,

14501

0001
0000

lUll
14502
lUn
14504
14505
14506

4537

PALe-V7

2011

fIll01
0000
1. . .
4144
2ft 4'1

JMP I FLOA8L

ONE!

INTO FAC

JMP I lLOOPL
1

201111
1

POSITN,
LDHPH,
LOHPSW, o
STFINK, nFIND
FLOA8L, FLons
LDHCOL, LDHDF

""

IROUTINE TO GET SUCCESSIVE NALFWORDS FROM XI
14507
14510
14511

Inlll
13n

XD~ET,

o

14516

l1f1li!
4U4
1075
3040

14517
14520
14521
14522

1303
7040
H03
5707

TAD LOJotPSW
SNA tLA
JMP XDRITE
TAD I LDHPR
JMS 1 BSWL
AND K0077
DCA TEMPI
TAD LDHPSW
eMA
DCA LOHPSW
JMP I XDGET

14523
14524
145i5

170i!
2302
5315

XDRITE, TAD I LDHPH
lSZ LDHPR
JMP XLCOM

145li!
14513
14514

14515

7651
5323

XLCOM,

IHALfWORD SWITCH
ILEFT OR RIGHT?
IRIGHT
ILEFT-GET CHARS
ISWAP BUES
IISOLATE CJotAR
ISAVE
IHALFWOHO SWITCH
IFLIP IT
IRE TURN
IGET 2 CHARS
IBUMP POINTER TO NEXT WORD

•

PALS-V7

IDSla BASIC RUNTIME SVSTEM

tun u.t
Ini!? uu
IllSl. .eu

14S]t

ln12

14513
1453.
14515
14536

usn

145.0
14541
1454i!

....
611164

6065

6065
6111611

11115
10.
107

&0&1
6010
6071

6160
6161

6U0
6161
6162

110
III

61 ft4

114
115

.IU

61&1
14543. 61U
10544 6165
lun U66

14546

uu

14547
14559
14551
14552

6110

6260
&aU

14S53
14554
14555

6262
&aU
6264

U71

fllU

61&5
616'
616?

&110
6111
&i60
&i6l
6262
U63
Eli6.

U6S

14556

U6S

145'57
14568
14561

Uftfl

&266

&261

14563

u.a

62&1
ft27fJ
fli!71
U6ll

U7e

tun

U71

14564

6361

PAGE 78

IDATE TABU-USED TO CONVERT BIIIIARV 'NUM8ERSc31 INTO 4Stll CHARACTERS
101
DATTAe, 6e.l
102
611ft 2
103
un
60ft4
114

uu
un

uu

10/i4/72

&361

I III 8

109
11i!
113
116
111
118
119

1i0
I2t

Iii
Ii]
124
liS
/i.6
121

liS
12'
130
/31

\

•

e·

•

PAL8-Y1

IDS/8 eASIC RUNTIME SVSTEM

•

10/i4/72

PAGE 19

11111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111
11I111111 OVERLAY 3-'ILE MANIPULATING 111111111111
JIIIIIIII
FUNCTIONS
111111111111
11I1111111I111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111
d410

3400

IFILE CLOSING ROUTINE
13400 I 311a£- ANDPTR,/ ANDLST
13401t.. 7716 ANDLST, 7716
U40il'l 7775
7115
13403 l/1773
1n3
7767
1]404 !17ft1 ,.. V~Pr
13405' l~CLOS~,
1341'1 7650
13401 ro~';S1o
13410 II 45i3 tt","
U411/'V4550 iP{v
134121) 5211 ~J.."J...o
15 4131'/4Hl tf'l'l'l
15414e(521 1 ~U'

15415ft. 15]0 \~'7~
U4U 1'14512 4$'0
13417' 4732 Noel,

13420

4556

U421
134U
U4l]

4731
5au
1511
Jl40

13424
13425

1342"

15421

13430

13431
1343l
13433
13434
134]5
134]6

1174
3231
1563
710&
7006

7004

0074
UU
4904
0004

13437

]431

13440
13441
134U
13443
13444
13445
13446
13447
13450
13451

]440
451.
15f14
110.
1006
1004
0333
1200
3040
1036

IMASKS FOR CLEARING BUFFER AND HANOLER STATUS HITS
J3t+ I()
",/,t ,

el+

f

C,.400~ ~ ~ ~ ;lbf)~')

TAD ENTNO f,
IGE T FILE ,
aNA eLA
115 IT TTY1
JMP I ~
JYES-DON8T 00 ANYTHING ;rr'lp ~ I '7p
JMS IF1"5"Le:-.~~'t"/SEE IF FILE OPEN (~~ ~~ ')
JMS I FTYPL
lIS FILE NUMERIC1
JMP Noez
IYES-DON'T OUTPUT ·Z
JMS I FTYPSE
INO-IS FILE YARIA8LE LENGTH?
JMP NOCZ
INO-OON-T OUTPUT ·Z
TAD K2l1
IVEa ..
JHS I PUTCHL
IWAITE A ·Z IN FILE
JMS I WABLKK
IWRITE LAST BLOCK IF IT HAS CHANGEO
JMS I P1SWAP
IRESTORE 17600
JMS I FTVPSEc~~~/IS FILE 'IXED LENGT~?
JMP CLOSED
IvES-NO NEED TO CLOSE THE FILE
TAD I WORD6
INO-GET FILE LENGTH
DCA CLENG
IPUT IN CLOSE CALL
TAO \fjORDI!
DCA FNAP
IPOINTER TO FILE NAME
TAO I WORD0
eLL RTL
RTL
RAL
IGET DEVICE NUMBER INTO BITS 8-11
AND K0017
IISOLATE IT

.---=-----

elF

JMa
4

10
I KHG!l0

FNAP,
CLENG, •
FC,
JMS I ERROR
CLOStD, TAD I \IIORDI
eLL RTL
RTL
RIL
AND KI/l003 v
TAO ANDPTR
DCA TEMP"!
TAO SHAP

ICALL USR
ICLOSe
IPOINTER TO FILE NAME
IFIL~ CLOSING ERROR
IGET BUFFER ADURESS

IBUFFER NUMBER INTO Ae
IBITS lIZI,11
ISTRIP
IUSE AS INDEX INTO MASKS
IBUFFER STATUS MAP

IOSla BASIC RUNTIME SYSTEM
1345Z
13451

141U1

3136

AN,D J TEMPI

DCA 8MAP

PALS-V?

10124112

PAGE 79-1

ICLEAR THE BIT FOR THIS

•

8UfF~R

I

I

IOS/8 BASIC RUNTIME SVSTEM

10/24/72

PAGE 80
[4J

[ill"

"'~tlr7F~'

r~;L/~c~U4!54 ~ s->cf1
-- . /

!JUS

UU

13456

J!563

lJ42

13451
13461
13461
U462

3142
1142
UJ4

13463
13464

3140
1042

U4U

llU
7650
5276
1440
0103
7041
1563

13466
13467

134"
13411

U4U
13473

13414
13475
13476

00~

2042

tIIIe-·r

,_

TAB I l'eRIU'

IHEADER WeiRD
AND JtH.I.I-,l::?~"/STRIP HEADER TO DEVICE" ONLy ..........
9'''' I 1f1!lR'8" ntA PI
TAD MM4
1.1
DCA TEMP]
IUSE"S COUNTER

CHfCKL, TAD *P3

TAD
TIU
DCA T MPI

.~.

TAD TEMP]
TAD ENTNO

IGET

OF FILE TO CHECK
POINTER TO PROPER W0 HEADER
ISAVE POINTER
I~' OF FILE WERE CHECI

lS511

83]3

13511
1351i

12.8

.;~E T:~T~N~~G~;LE
3.q

13520

5513

.13521
13522
tlSi3
--p11524
13525

us.n

13527
13530
135Jl
13532

13533

\~:!.-1:!':--~~13S34

.....

.

CRETN,.

3035S>

13517

j,.....

35..,

1]515
lUll>

US14

\''''-3,1

111135

T
RELCOM, DCA
TAD

1840
8440
455ft

P

AND.I TEMPS

DC. OMAP

_

OCA I WORD4 ~
JHS J P18WAP

JMP I ILOOPL

IDRIVER PAGE MAP
ICLEAR HANDLER PAGE BIT

JMP RElCGM

8232 ~232'
232
2357 ~ ""-..vPS!, FOTVPE fi
33V~BLKI<, WRBlK V~
· ••• 3 ~.$'
35oM¥
TIU,
FILE1~
.6114 w "H,

~f'pTR.f.~C/ ":'.r ~
ISTARING

FILE2

~ c~

. .,. .4
(w~ ~ (NUfIIr1lJ4 11)~1{1fI'
~
~
'.

ISET FII..E AS IDLE - - )v:QI
IGET RIO Of 17b00 AGAIN
IDONE S"'\P I ('70

t 1"1-1

5312

(~.;:;f ~dr ~ ~~ ')

IISOLATE HANDLER BUFFER
IMAKE POINTER TO PROPER

MbDbutbi az:

1567 TPREL, TAD I WORO~
10~Lv FILE USING HANDLER
1106
CLL RTL
7Pl06
'" RTL I~
~/~S')t!If,~R BUFFER N,I.IMBER
fiI . . . . . '¥'b ofMt:-~ eAr I' 12~ __ '3Ucte
.'!'t .-;to
0H1~4t('
AND K000'" .", ,.
g/o-r.J..
..
1341
TAD AN2PTR
IUSE AS INDEX TO AND MASK

~1l535
13536 .6Ul
.

=--.....

USING HANDL.ER THEN

ISLIDE 8ITS~ OF HANDLER PAGE TO AC 8ITS 10,11

---;:"..=-- U501 ..:f.H.4711'
115U

,.Jr /~"f/I- 1/777 g

AGES?

~~;:: ~::~

J./

. C/ff()"'- j¢f77'/ /t;?

IS !olE DEVICE.,. p~ IE it( f

SNA CLA

7650

5316

~

a.

IFILE

ADDRESSES OF
ENTRIES

TASL~

It C

P.

I

-¥

~

",,+=:-..

IA.

A~ ~

~~ ~)

/OS/8 aASJC RUNTIME SYSTEM

.,46

1]537
13510

.,63

13541

]!4Z

13542

1111
7701

UUS

dM?'
• .oar .....
)".FL'
-

-

PA~8~V'

11/24/72

PAGE 8a-1

FILE~,

FJLf41lLf
ANlPTR,
MMI,
ANDL$Z,

1

ua-

'I

. . IJ

1- LJ

at

ttl'.

Am!_,

llJ!SilJlr

ItR

~~""-

•

IOS/8

BAIIC RUNTIME SySTEM

P~L8.V7

10/24/72

PAGE 81

361110

ICHUN 'UNCTION
IIETS UP COMMAND DECODER AREA, THEN CHAINS TO SCOMP,SV

3220

JMS I PRINT
JMP .-1
JMS I PlSWA,
JMS I DNA1
JMS I DNA&!
CIF 1111
JMS I 1<7700
10
TAD I WORD7
DCA DNAl
TAD I WORD10
DCA DNA2

6212

13615

CIF 10

4477

JMS I

13616

0012
4]34
4416

U

13611e

UlID

13611
U6U
U6I3
13604
13615

521/10

136e6

4556

4617
Ui!lll

UU
4504

1]601
1361111
13611

0010

15612

1573

13613

lnt4

13617
llU0
13621

13622
1 S623
13624
13625
UU6

CHUN,

UU
UP

0000
4516
UiH
7640

DNA1,
ONAih·
COIN,

CI,

o

JMS I ERROR

TAD COIN

SZA CI..A

DISIN

13630
13631

TAO DNAl
CIF 10
JMS I USR

U632

7801

1363l
13634
13635

SU2
1114

n01

13&36
13637
13ltU
13641

1
. JMP

DISIN,

00ai
0000

FLN,

13644

4!U6

CI.,

13U5

1242

13U6
13U1

fti!U
36.5

136513

1243

13653
13654
13655

13656

13657
136"0
13Ul

713136

n6ft
ti20

3U6
101ft

36U
1 ft70
3276

IERROR
IGET ENTRY POINT OF DRIVER FOR CAHIN FILE
lIS IT IN CORE?
IYES-NO NEED TO FETCH IT
INO-DEVICE • INTO AC
IFETCH HANDLER
IINTO PAGE 70130
IMAKE IT LOOI< LIKE INQUIRE ERROR
IPOINTER TO FILE NAME
IGET DEVICE •

ILOOKUP
IPOINTER TO FILE NAME

2

13U3

un

IFIRST TWO CHARS OF DEV NAME
ILAST TWO CHUS

ClF 10
JMS I USR

4477

0000

13651

sn

TAO DNAl

1220
6iHl

1 SUi!

13652

eI

TAO WORDll

DCA

l24i

ICALI. USR
ILOCI< IN CORE

IINQUIRE
IDEVICE NAME

5234
lii0
U12
41177
111111111

13627

IRES TORE PG 17600
IRES TORE SYI RESIDENT
IGET FILE NAME IN NAME AREA FROM CURRENT FILE

USR

PSWAP2
NAMEG

JMP

IEMPTY TTY RING BUFFER

STB,

fa

o
JMS I

ERROR

TAD STa
CDF 10
DCA I L. 7620
TAD FLN
CLL. RTL.

RTL
AND K7160
TAD DNA2'
DC-A I C8L.I<
TAD 1<0100
DCA I L7644
TAD I U&05K
DCA CBLK

IGET STARTING

~LOCK

ISTARTING 6LOCK IN CD AREA
IFILE LENGTH
IPUT IN SITS 0-7
ICOMBINE WITH DEVICE •
IPUT IN CD AREA
ISET R SWITCH
ISTARTING BLOCK OF COMPILEW
IINTO COMPIL~R READ CODE

10S/' BASIC RUNTIME SYSTEM
U662

566]

UII&1

4141
1&44

13664
Uft6S
U666
n667

lun

Uft11
131112

Ulln
U614
13615

un'

13617

13700
1]701

13102

13703

7flill
7161
7'21

JMP 1 •• 1
,SMOY!
&.7U4,
L7UIII,

7.. 5

Ull

CRUD,

CO, 10

CBLK,

elF 0
4613
37013
I
7617

UU

U02

5612
1IIlll
7607

PAGE 81-1

IMOVE THE COMPILER REAO TO FIELO 1 AND EXECUTE IT

ICODE TO READ IN COMPILER ANO START IT
ITHIS CODE GETS MOVED TO fIELD 1 AND EXECUTED FROM
ILOC 211111-2013 IN FIELD 1

Uti
4613
nil

7611

10/i4/72

"44
"211

K17.III, 7160
L7Ul, 1.21
L76051<, 1&05

1000

PALe-V7

HLT
CII' 0
5612
70U
K7.111<, 761117

I"JMS I 1..7&07KI'
III PAGES
10-7577

ISTARTING SLOCK OF COMPILER
!SYSTEM (RROR,AND SINCE WE ARE PROBABLY CLoaSERED,WE CAN'T REPORT IT
I"JMP I .+l Q -START THE COMPILER
ISTARTING ADDR OF COMPILER
ILESS THAN THE DESIRED VALUE

IROUTINE FOR INTERPRETER EXIT
\Y7-i3 U784
"'·13105
.rU706
" 13707

713710
2-013711
~'1311i

1,11!£1J1U
z.3U71 4

/YES -ECHO •

AI. 13715
-i,S'f3716
z.~.u711

'?-'1l]120
~3721
~t13122

'5

IECtofO "C"

3723
13 24

13725
713726
..,OU727

'U730
z.U731

~13732

'-fU733

~13734

~1313S

\!
,
!

71313.
~U737

, 13740

e.

ISHALL WE CALL THE EDITOR?
INO JUST CALL 05/8
IYES-PUT THE BLOCK , I~ DRIVE~ CALL
!CALL ·SVS DRIVER
IREAD 7 BLOCKS
IINTO 0-3371
!BLOCK , OF EOITO~

t

.:~.

IOS/8 BASIC RUNUME SYST!M

~"2-t]T41
5:3 UTU
.5'(13713

$~U7""
I. UT45
713146
1>0' 137,,1
I 13150
.,...13751
.3U752

TIU t/
51... S-

l0U

HLT
JMP I

lUi!

4H41{, P2SWAL, PSWAP2
7&01 KL7U0., TU0,

161/17
7UI
1575

03]6

LK7&11l7, 76107
7fJPlI ..

ED8LK,
MCC,

-203
KUPARO, ]]6

un Ke.

]03

PALe-V7
,+1

10/il/72

PAGE 81-2

ISYS ERROR,AND SINCE WE ARE PROBABLY
ISTART THE EDITOR

CL08aE~eD,W~

CAN'T REPORT IT

IOS/8

BASIC RUNTIME SYITEM
urUJ

IFILE OPENING ROUTINE
lilTS IN THIS OVERLAY B!tUAS~ THERE IS ROOM HERE, AND THE USR IS
IGOING TO SPIN SYS ANY~AY
14100
1401211
14121f11i
141111213
14004
14005
14121121.

14111
1411110
14011
140U

1411113
1411114
1411115

14U'
14117

141!1i!0
14821
141ai2
1412123
1411124

14125
lUi!'

t4lllii!7
14130

VtUl

J-'7 v14032
1411133
141]4
101/135

1411!'

14137
14040
14141
14042
14043
14144

14045
140U
14041

U4III!S10PENAV, TAD C4
OPEN", lAC
JMP OPENNF

7001
5i!04

~~:~:=:~: ~~~
1U 2

\'6""

1658 tI'"
551 ] t;S"'tI
15 61 R:1'l-

C4

TA D

164G1 ',/
451&

455.
4141
6212

4504

00U
1512
lU?

un

]230
ft212

4477

0Ui
40i?
4030
1111100
4516
lU0
HUI
1012
7012

15U
15U
1211
7440

5734
1035
7UI2I

7420

14058

5262
111111

14051
14052

5213

1410

"8,

I
10

I K771/J0
I WORDI
DEVNAI
I WORDle
DEVNAi

10
I USR

IALPHANUMERIC,VARIA8LE LENGTH
IALPHANUMERIC,FIXED LENGTH
INUM~RIC,VARIABLE LENGTH
ISET UP HEADER WORP
lIS FILE TTY?

IYES-DON'T DO ANYTHING tIll, &- 110 - - - IGET HANDLER ENTRY
lIS FILE IDLE?
IATTEMPT TO OPEN FILE ALREADY OPEN
IRESTORE 1760G1
IGET FILE DEVICE NAME AND FILE NAME INTO WOROS 7-14 FROM SAC
ICALL TO USR
ILOCK USR IN CORE
IDEVICE NAME INTO INQUIRE CALL

ICALL TD USR
IINQUIRE
IOEVICE NAME

DEVNA1, •
DEYNA2, •
ENTRYN, 0
IENTRV POINT
IN,
JMS I ERROR"TAD DEVNA2
IGET DEVICE •
eLL MAR
RTR
IPUT INTD BITS 0-J
RTR
TAO I WORD0
DCA I WORD0
ISTORE IN HEADER WORD
TAO ENTRYN
IGET DRIVER ADDRESS
III
.
I IS IT IN CORE?
___- - - - - - - - - JMP I DRIVR~) /YES-NO NEED TO FETCH IT
TAO OMAP
INO-GET MAP OF DRIVER PAGES I~
CLI. RAR
IPAGE 1000 BIT IN l.INK
tf W
SNL
lIS PAGE 7000 FREEt
JMP FNEE70
IYES
eLL RAR
INO-7200 BIT TO LINK
SNL
lIS PAGE 7200 fREE?
JMP FREE12
IYES

•

105/8 BASIC RUNTIME SYSTEM
1411153

1411154
vi 141/155

711111
76]0
4516

1411161

1103
l311
134111
5303

1411162
lOU3
1411164
14111615

7110
1620
7001
1335

14066
141/161

3111

14056
14057

1411161/1

1417111
14011
1411172

141/173
1411174
14075
14016
14017
14100
14101
l4te2

7326
3336
HI01
5303

14113
14114
14115
1411&

14117
14120
14121

IPAGE 7200 SIT TO LINK
FREE 7111, eLL FUR
115 7200 F'REE?
SNL CLA
IYES-THERE IS ROOM FOR A TWO PAGE HANDLER
lAC
TAD K1000
ISET UP FETCH TO USE PAGE 7000
DCA IfETPAG
CI.L eLA CML. RTL. ITURN ON SIT 10
ISAVE IN TWO PAGE SET WORD
DCA TPM
15ET BIT 11 TO SHOW PAGE 7000 OCCUPIED
lAC
JMP OPErCH
IFETCIo! HANDLER
eL.L. RAR
SNI. CL.A

. lAC

DCA FETPAG

1230

U12
4417
0001
'1111
451&
6211
7240
1737
123 III
3040
1440
6201

141i2

7700

14123
14124
14125
14126
14127
14130
14131
14132
14133

5332
1]]ft

1035
3035

111173
1563
3563
1311

5734

17400 BIT TO LINK

115 7400 PAGE FREE?
IYES-THEN THERE IS ROOM FOR A 2 PAGE HANDLER

TAO K7200
TAO C4

1035

J14Ut
14112

DO,

1340
333ft
7326

30)5

PAGE 83

INO-7400 BIT TO L.INK
q &.vtlIS PAGE 7400 FREE?
SZL CLA
JMS I ERROR_ INO-NO MORE ROOM FOR DRIVERS
IYES-LOAD HANOLER INTO 1400
TAD 1<7400
15ET UP IN FETCH CALL
DCA FETPAG
ISET BIT q TO SHOW PAGE 7400 OCCUPIED
TAD C4
JMP OFETCH
IFETCH DRIVER

Hl1

14103

•

10/24/72

Cl.Io. IUR

7110
7&i0
7001
1342

14104
14105
14106
14107
141lllJ

PALS-V1

DCA
CLL
Ofl'ETCH, TAO
DCA
TAO

15fT ADDRESS IN FETCH CALL

TPM
IIF TWO PAGE LOAOED,SET 6IT q ALSO
CLA CML RTL ITURN ON SIT 10 TO SHOw PAGE 7200 OCCUPIEO
OMAP
ITURN ON PAGE BIT FOR WHERE &dFr!~ WIll BE LOADED
OMAP
l'r-h,(.l'
10EVICE , IN At
OEVNAi!

elF 10

JMS I USR
1

HTPAG, •
FE,
JMS I ERRORCDF 1121
CLA eMA
TAO I L0037
TAD DEVNA2
DCA TEMPI
TAD I TEMPt
CDII'
SMA eLA
JMP ORAP
TAO TPH
TAO OMAP
DCA OMAP
TAO K0010
TAD I wOR00
DCA I wORDII!
DRAP,
TAD FETPAG
JMP I ORIVRL.

14134

4200

ORIV~L,

ORIVRN

14135

1000

K7000,

7000

ItALI. TO USR
IFETCH
IDRIVER AOO~ESS

IGET AOOR OF HANDL.ER INFO TABLE
IUSE T~E DEVICE , AS AN INOEX INTO THAT TABLE
ISAVE POINTER
IGEt THE INFO wORD FOR THE HANDLER JUST FETCHED
lIS HANDLER 2 PAGES LONG?
INO MAP IS COMPLETE

IYES-UPDATE DRIVER MAP TO INCLUOE
ISECOND PAGE OF TWO PAGE HANDLERS
ISET 2 PAGE BIT IN HEADER WORD
IHANDLER ENTRY ADDRESS
IPAGE ESCAPE

I

IOS/8 BASIC RUNTIME SYSTEM
141U
t4UT
14140
14141
14142

1"0
IU1
l!IIe4

TIIH.

0

L0037.

31

PALI-Y7

10li4172

PAGE 83-1

e4,
4
4416 NAMEGL, NAMEG
fi8IIJ Kuee, 1200
IRDUTINE TO MOVE THE'COMPILER READER INTO FIELD 1 AND START IT

1lfti!\<7,1:8MDVE, TAD
DCA
U63 \;10
TAD
31i1U t/
DCA
TAD
1361 I'?>""
lUi! ./
DCA
U01~
CDF
lUi tV

TAD

14U../
6211"/
3412
2040/
5351 s)4~
Uta./'
4761~'1
141
141"W'l' ~
14 l-6-J~ 77.5
- ~;

•

leRl

CSTAe
TEMPI
KK2011J0

IPOINTES TO COMPILER STARTING CODE
ICOUNTER

XR2

IMOVE TO LOC 2001 IN FIELD 1

I )CRI

IGET WORD OF CODe;

COF 10
DCA I )(Ai!
lSZ TEMPl
JMP ,-5
elF 10

JMS I

+1

IMOVE IT
IDON~?

INO
IYES-START IT

I(

esu,

).'1

eSTlt,

. '1

\

esu

~;-

~;~~-)Jll

1~'-: V~.

•

•

10S/8 BASIC RUNTIME SVSTEM
*420111

tillHIJ

lUeB
lUll
142tz

14103
IUm4
ta2l5
lum.
14UT
14i!t0
14il1

t4Ui
14213
ta214
14215
1421&
14Z17
14 ii! £I

35ft1
1036

7110

1I2QJ
5U4

7010
1420
522T
7010
74i0
Siii
7010

14222

un

lUiS
IUi!&

Sal1

7i0QJ
1102
3S&4
732&

14233

5231

14i!J4
14235

Ti00
35&4
ne1

1423.

B3,

1321
35&4
!l3e

lUi7
lli!Jfl
unl

lun

80,

1073

5237

lU24

SN&.

7630

4SU
132.
35&4

ta2iH

tun

DRIVRN, DCA 1 WORD4
TAD 8MAP
eLL RAR
SNL
JMP 81
RAR

B2,

81,

JHP 82
RAR
SNL
JMP B3
RAR
SZL CLA
JMS I ERROR
TAD 1(14£1£1
DCA I WOROI
TAD K0010
JMP BUFA5S
CLA
TAO
DCA
TAD
JMP
CLA
TAD
DCA
eLL
JMP

PALS-V7

•

10/_24172

PAGE 84

IDRIVER ENTRY INTO 110 TABLE
IGET aUFFER HAP
IBUFf! BIT TO LINK
lIS IT FREE?
IYES-ASSIGN BUfF1
IBUFFa BIT TO LINK
lIS IT FREE?
IYES-ASSIGN BUFFa
IBuFF3 BIT TO LINK
lIS IT FRU.
IYES-ASSIGN BUFF3
INO·8U~F4 BIT TO LINK
lIS IT FREE?
INO-NO MORE BUFFERS AVAILABLE
ISET BUFFER ADDRESS TO 1'100
ISET BUFF4 BIR IN MAP

K1000

I WORDI
CC4
8UFASS

ISET BUFFER ADDRESS TO 10£10
ISET BUFF] BIT IN MAP

K0400

15ET BUFF ADDRESS TO 400
I "'ORDI
CML CLA RTL 18ET BUFF2 BIT IN MAP
BUFASS

CLA
DCA I WORDI
Ct.A lAC

ISET BUFF ADDRESS TO £100111
ITURN ON BUFFl 8IT IN MAP

•

IDS/8 BASte RUNT!ME SYSTEM

UU?
14140
14141

14142

1836
303'
1"3
71U

14243

7010

14244

7'20
525]
1331
4275

lUllS

14246
14247
IUS0
U2Sl
14252

]sn
]571
sue

14253

732t1

14254
14255
14256

4275

14257
14ZU

142U
14"2
142n
tUU

14165
14266

14261

3571

1571

nu
3573

7U0

1570
3565

1564
3566

6212
4477

tun

111011

14272
14173

5513

14211

14274

•

BUFAS$,

455'
4674
nra2

PALI-V1

TAD BMAP
DCA 8MAP
TAO I WORD0
eLL RTR
RAR
SNL CLA
JMP FLOOK
TAD CC3
JMS ENTLOI<
DCA I WORD?
DCA I WORD'
JMP CLEANP

FLOOK,

eLL
JMS
DCA
TAD
DCA
CLEANP, DCA
CMA
TAO

CML eLA RTL
ENTLOK
I WORDe.
I WORD6I WORD7
I WORD10

I WORDS
~CA I WDRD2
TAD I WORDI
DCA I WORD]
elF 10
JMS I USR
11

JMS I PiSWAP
JMS I NEXRCK
JMP I U.OOPL
HE"Rel(, NExREC

10/24/7~

PAGE 85

IUPOATE SUFFER ASSIGNMENT MAP
IGET HEADER WORD
IFIXED,VARIABLE 8IT TO LINK
lIS IT FIXED?

IYEa.DO A LOOKUP
INO.DO AN ENTER
IENTER
IMAXIMUM LEMGT~ IN WORD 7
IZERO ACTUAL LENGT~
IFINALIZE 110 TABLE ENTRV
12

ILOOKUP
IACTUAL Lt.NGTH
IALSD EQUALS MAXIMUM LENGTH
IZERO COLUMN POINTER

1 .. 1

ISTARTING SLOCK-t
ICURHENT BLOCK '-STARTING BLOCK·1
IREADIWRITE POINTER AT BEGINNING OF BUFFER
ICAI.L TO USR
IUSROUT
IGET RID OF 17600
100 A NEXREC TO READ IN FIRST FILE BLOCK
IDONE

•

•

•

IOS/8 BASIC RUNTIMf SYSTEM

. ~14Z7S
14276
14277
143ee
lUlU

14302
lUIIIl
S43U

1430&
~
"'"5
. ~~
\~\t-1UIII1

:.f1
\t~

lU10
lUll
14312
14313
14114
lUI!
141161
14117
lU20
lnu
14322

iun

lUi!4
143a5
lU2ft

lun
lU30
14331
una
14333

fNTLOK, 0
DCA 'NcM
1114 •
TAO ."OROll
~CA STAFfTB
33Ktl\o
TAD I DEVNAL
11)1.'7"'.. au
CIF 10
4477
JMS I. USR
U'"~ FNOM,
U0;'~ STARTS,
•
43~1\ FLEN,
•
JMS I ERROR
451' EN,
13R15
TAD STARTS
76140
au CLA
S]i1
JMP FILaTU
TAD FLEN
-130'
76140
SU CL.A
5321
JMP FILSTU
1333
TAD C20
15&3
TAD I wORD0
35&3
DCA I WDRD0
131115 FILSTU, TAD STARTB
]570
DCA I WORDS
1306
TAO FLEN
7041
CIA
5675
JMP I [NTLOK

PAL8-V7

•

10/24/72

PAGE 8&

0000

3JM...~tyt.-

1400
1000
0004
0003
4030
l1J0a0

1<1400,
K101!J0,
CC4,

ces,

lUB
U!l00
4

3
DEVNAL, OEVNAi!
CU,
i!!11

IFUNCTION NUMBER IN PLACE
IPOINTER TO FILE NAME
IINTO CAL.L
IDEVICE NUMBER
ICALL TO USR
IENTER OR LOOKUP
~

IFILE STARTING BLOCK.
lIS IT NON.ZERO?
IYES-C~VICE IS FILE STRUCTURED
INO-GET FILE LENGTH
lIS IT EMPTY?
INc-CEVICE IS FILE STRUCTURED
INa-FILE IS READlwRITE ONLY
ISET READ/WRITE ONLY BIT
IGET STARTING BLOCK • OF FILE
IPUT IN 110 TABLE
IFILE LENGTH
IMAKE FILE LENGTH POSITIVE
IRE TURN

•

101/8

BAIIC RUNTIME SySTEM

~_~l

J'L-\-j~
"~
~~7'

\,

~

.:? G?~4334
'4335

.

:z.

1'6J

~1.33'
~14337

3170

514J4e
S43' 1

3111
111 U
7110

k

rtt351

011110

~

1.34i

Thb 'EJ:~::
~
14145
t~ t434ft

~ CbF-~UJl7

tt ~. ~JSI!I
4J'1

~I
"!. 61...
1

\"S

56

() r'l;.Jl{lU!1

------.-,,,~. 0

I~~:~:~

J,iuu
:714165

'1014366
) 1&]67
)-1un
,,14311

•

p

IREMOVE

sn Aii-- fG£ T

CTRL/C HOOKS
f!J'

Jtt;S-l-DeNT·-Sn'TttS--~"-

---=;iSI

115 THIS T08/E SYS?
K~5n:IXJ. - IYES-RESTORE PAGE i!7UIII AND PAGE 07&00

""..0 'Z-

IFETCI1 8ATCH WORD FROM SAVE AREA

DCA I lCRl
liZ TE'MP 1

IDONE'f

J"'
CDF

nsa

!lU4

JMP

,-.5

I PSWAPi

I

--/POINTER TO 21714
ISET COUNTER TO -4

LMP

"":t

~ ~

A

~~~ Pc:.".. ~

,,.r)
"7'

')

PiTc.J.

c"

'Z- to..

tI_------J

IRESTORE IN FIELD l

INO

.,

IY£I-WE ARE FINISHEO,SO RETURN

~

':¥",,,

#.:3';·';:-se "I "K"')

'0 ").3"'0 :c;5~ tI'!1fJ

~~~~;~:

U13
7517
1173

K6il!K, 6213

1<15711<,1571-7¢.b4

1608
1611l!

L1600K, 760111~_".J.
L1ft05P, 7605
-'

i,..P_._ _ _ _ _

I

~3.~.3 ~~~ I~P

PF ~
.
.
574 I .T~~.z:.

'2- ,~o

3

K1713IC, 1713 . 0
MINI,
.4 ~

•

(

+-3

C.bF-:/N
r
7 TPr~ I

'" \
(7C"71
,.. L.-. zJ ebF"'.
~ Q"".., ~
I
,'''''~ ~;Z:... j("1'?73

:::;
717&

:::;. .

IPOINTER TO 17&00

1":z:r-1 IO~ TA-'b ~1

1411
UU
a840

7A

--......_-,.. > ~ ,~

SPA eLA

c[)r;,oW~ 61111

JPtV"" ~r"6'l-

TAO K4i01K

DCA I ~1'00K
TAD K6illK
DCA I L1~~5P

CDF 10 .
TAD I lCRt
COF i0 .

&Zit

_

1/1

DCA XRI.
TAO K117JK
DCA lIRi.
TAO MIN4
DCA TEMPI.

?

- 0

PAGE 87

1366
3012
n61

3040
61211

' ffiE4
>, .re-b'
:t:SL.-(7
9" '/JA

PSWAPi,

Jeu

r ~flF ~14}5I
6 ~.t: ?tfJ53

l1/ia/72

ISUBROUTINE P2SWAP.AtSTORE OS/8 RESIDENT MONITOR PRIOR TO EXIT FHOM INTERPRETf~
ITHII IS DESTRUCTIVE eOOE,ANO ONCE THIS ROUTINE HAS ~EEN EXECUTEO
ITHERE IS NO PLACE TO GO BUT OUT.
IHAS ] 'UNCTIONSs
I
t) REMOVES CTRL/C HOOKS FROM SYS DRIVER
I
2) RESTORES BATCH CONTROL WORDS TO 27714-27777
I
3) I' SYS-TD/8E,RESTORES PAGE 21600 AND RETURNS COF5 TO PAGE 07600

136.

~~:~

PALS-V7

)

,.

p

"I

"3..,-

'Islltf

•

•

101/8 BASIC RUNTIME SVST!M

PALS-V7

4411

1441/11

7116

lUlU

1110

1441/12
lUI/Il
1441!14
14415
144e6
144117
14411
14411
14412

441i15
11111

14Zl
1311

111413
14414
14415

1',&
1714

11111111
1001
111011
0110
111011

7HZ

745 III
53"6
U01

14457
14460

53i5

7651

PAGE 88

INAMEG-ROUTINE TO TRANSLATE SAC INTO A 6 WORD fILE NAME BLOtK,THEN
IPUT THAT NAME BLOCK INTO THE BLOCK SPECIFIED BV THE At ON ENTRV
MCOLON, -u
MCIP£, 14
N]A,
N]
Nl,
III
IStRATCH NAME BLOCK
NZ,
I
IDEVICE NAME

N],

N4,
NS,
N6,
DS,
KII,

II

0
0
1/1

14i]

.6

MMM4,

-4

CC16,

IFILE NAME
I.EXT

UBIIJ

"6,

U

1111 NAM£Ii, "
1
11
TAD WORD?
DCA TEMP]
,J1l~:-:-0--.1~4i
144il 1111R
TAD STRLEN
14422 U14
TAD ten
14423 USIII
SPA CL.A
14424 4!Sl6 IF,
JMS 1 ERROR
lUU 111132
TAD ITRLEN
lUi& 3107
DCA TEMPi
lUi1 1111
TAD SACPTR
144JII 1UI
eLL lAC
14431 4511
JMS I LDHINL.
14432 US?
JMS I LDI'IRST
1443] un
TAD N]A
144]4 71'0
eLL.
tUn 4526
JMS I STHINL
14436 456111
J"S .1 STHRST
14437 Ull
TAD OS
14440 32U
DCA Nl
14441 1212
TAD K0 rr/L J14442 3214
DCA Ni vV'lr
1444] li0S
DCA Nl
14444 li06
DCA NA
14445 li07
DCA N5
1444& 3UIII
DCA Nfl
14447 ]'43
--oc-rTE MP 4&
14450 4531 NCG,
JMS I LOM
14451 311140
DCA TEMP!
lUSt! 11/141
TAD TEMPl
1445] U00
TAD MCDLON
14454
14455
14456

•

1111/24/72

SNA
JMP CAD
TAO MCSPE
SNA CLA
JMP SSAO

IPUT THE NAME IN FILtNAME AREA
ISAVE DESTINATION BLOCK ADDRESS
ICOMPARE STRING LENGTH TO 16
ITOO MAN V CHARS IN DEV.FILENAME
tSTRING LENGTH COUNTER
IINIT LDH TO PULL CHARS FROM SAC

IIN!T STH TO PUT CHARS IN SCRATCH BLOCK

IINITIALIZE DEV TO OSK:

IZERO FIL.E NAME
IZERO INT~RMEOIATE COUNTER
IGET CHAR FROM SAC
ISAVE
lIS IT A COLON?

IYES-CHARS SO FAR-OEVICE NAME
INO-IS IT A PERIOD?
IVtS-NEXT TWO CHARS-EXTENSION

IOSl8 BAlIC RUNTIME SYSTEM
14461
14462
144&3
144'4

tun

lUI
4530
iaU

Ue7
5250

NeGS,

TAO TEMP1
JMS 1 STH
lSI T!MP4
ISI TEMPi
JMP NeG

PAU-V1

101i!4112

PAGE

as-I

INO-GET CHAR AGAIN
ISTOME IN NAME BLOCK
IBUMP COUNT FOR CURRtNT SECTION
lEND OF STRING YET?
INO-NEXT CHAR

•

•

BASIC RUNTIME SYSTEM

,u:43f

14466
14461

14411

7141

14471
t44Ti
144n
14474
14475
14476
14417
1451/11/1
14501
U511Ji!

Sil4
U42

tUn
14514
14505
14506
14507

I~·

I

00

1114]

12&3

145U
14511

14512
14513
14514
14515
14516
14517

u5a8

14Sat

3011

rue
U42

lUi
1213
311/17
1411

3412

MML,

2007
5301

§flU,
11/143

CAD,

ut!
174111

5224
1205

r
tl':vvr
, . t...

14525
U52ft
14527
145]0
U5]1
1453Z

3214
3285
320ft
U02
7180

145]]
14534
14535
14536
14!!]r
1454IIJ
14541

14542
14543

3143

SU4

un

INO
IYES-RETURN

TAD TEMP4
TAD "'MM4
SMA SZA CLA
JMP IF

IGET CHAR COUNT FOR THIS SECTION
ICOMPARE AGAINST 4
ITOO MANY CHARS?
IYES-DEVICE NAME TOO LONG

DCA
TAD
DCA
DtA
DCA
TAD
eLL
JMS
.... DCA
JMP

121/16

Nt

N4
N2
N3

5224
13n

Nl-1

S~CTION

(NAME)

I-I

IADDRESS OF FINAL NAME BLOCK-1
IMOVE

It

WORDS

IMOVE NAME WORD FROM SCRATCH AREA TO FINAL

IOON~?

NEW DEVICE NAME FROM FILE

I STHINL
TEMP4
NtGS

lAND RE-INIT STH
IZERO COUNT

N6

73]2
U07
71111J

THIS

lIS IT .&7

ICLEAR FILE NAME

4402
4410

]llJ4J

FO~

IYES-TOO MANY CHARACTERS IN FILE NAME
INO-ADDRESS OF SCRATCH NAME SLOCK

NO
N]A

7100
4526
SU4

1740
SU4

SUD,

IYES-GET CHAR COUNT

rn~/NO-MOVE

TAD TEMP4
TAD Mft
SMA SlA CL.A
JMP IF
DCA TEMP4
CLA CLL CML RTR
TAD TEMPi
SPA CLA
JMP IF
TAD NItA
CLL
JMS I STHINL
JMP NeGS

1213

•

PAGE 89

TAD TEMP4
TAD Mft
SMA au CLA
JMP IF
TAD N1A
DCA J(RI
eMA
TAD TEMP]
DC'A J(R2
TAD M6
DCA TEMPi
TAD I J(RI
DCA I lCRi
lSZ TEMPi
JHP MML
JMP I NAMEG

--no'N3

lin

lun 452ft

lU2]
14!lo

10/24/72

FO~

NAME .REA

ICOUNT FOR THIS SECTION (FILE NAME)
/TOO MANY7
IYES-FILE NAME TOO LONG
INO-CLEAR COUNT
12 IN At
ICOMPARE AGAINST' OF CHARS LEFT
ITOO M.NY CH.RS IN EXTENSION
IINIT STH TO PUT INTO EXTENSION

NAM~

DEsr

WORDS TO PROPER PLACE

,ol,a SASIC RUNTIME SYSTEM

PA~8.VT

10/i4112

PAGE 90

'SUBROUTINE TO RESTORE PAGE 21600 OF TDI/E ORIV£R
lAND READJUST ~~'~IELO 0
141U
US4!I

1110
Jill

II!U

14541

lJU
JUS

145511
14551

J7U

14553

un

usn

4556

14154

3766

14555
14556
14551

37111

1361
1361

1456111
14561
115fJ2

1171
5144
Ull

14564

1241

,',t-UH

1642
6ail
7721
7727

14561

,

,

UU

12113

,\ ./'ct,
lltSM un
-,' .~ 1-4*6
0"t

1""""

,,,"~' ."", HUel

PSWPiP, 0

~

~S'LAG

TAD CDFlfll
DCA I P!COH
TAD CO,20
DCA I P2COLl
JMS I PUr/AI'
TAD K6223
DCA I L"642
TAD KUl2
DCA I L7121
TAD K6i22
DCA I L1721
JMP I PSWP2P
COF,0, CDF i0
P2CDFL, P2CDF
P2CDI.1, P2COfl
K6223, U23
L764i, 1642
uua, &Z22
L7121, 7721
L7727, .,UT

fCLEAR RESIDENT STATUS FLAG
IPUT COF 20 IN SWAP ROUTINE
IMOVE OOWN PAGE 21600

fRESTORE CDFS IN PAGE 07600
IRE TURN

»

lJ "

•

•

•

•

101/8 BASIC RUNTIME SYSTEM

elll

PALS-V7

•

10/i4112

PAGE 91

FIELD 0

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111 ENO 0' OVERLAY AREA 111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111/1111111111j/IIIIII//III/l
11//1111/1/1/111/11//11///11111111/11111111111111111111111111111111

105/1 BASIC RUNTIME SYSTEM

PALI-V7

10/24/72

PAGE 92

IFNIAQ HE e
NOPUNCH

\

-

IHERO EA! e

4681

.0608

I

"LOATING OUTPUT RDUTINE
1IJ46IIJ III

84.,,2
lun
84..,.

IU6I1

IIJCIJII
7344
313ft

3117
1856

1114611JS
I114ft,&
111461111
1461111
1114'11
1114'12
84613
84ft14
114ft 15

7UI
5iU

IIIU16
114611

111145
1450

IUi!121
I14fti 1

!ti!U
HIIJI

14'22

5225

I4U3
14'U
lAlti5

14U.
14ft21
84UI
I4Ul

I

FFOUT,

1341
lI6fII

1321
3057

UU

U32
372.

413ft

173.
1044
7141

'OUTI,

SU4
413S

5317

l4ua un

I14U]
114&34

uus

,un
84631
114641

14641
I114U2
I14Ul
04644
14U5
I14U6
14641

5ii5

UIIJ6
4535

5155
lU4

1132
31145
311146

us.

7UI
1331
7041

14&51

lIII6fII
750111
714111

811652
14653

1510

IIJ0654

7200

0465a

•

1330

PDUTi,

Ii!I

CI.A eLL eMA RAL
FFNGP
DCA I
I(NT
DCA
EFLG
TAD
au
CLA
JMP
'FMT
K6
TAD
DCA
DADP
1<16
TAD
DCA
FLOW
CDF
KM1
TAO
DCNTP
DCA I
ACH
TAD
aNA
JMP
Faun
SMA
CLA
JMP
.+3
JMS I
'FNGP
DCA I
F'IIiGP
ACX
TAD
SMA SIA CLA
FOUTi
JMP
IfFMPP
JMS I
TEN
KNT
lSI
paUll
JMP
Sf
JMS
JMS I
FFPUTP
TM3
AClI
DCA
CLL CML. !lTR
ACH
DCA
DCA
ACLD
EIf!.G
TAD
au
CLA
KNT
TAD
CMA
lAC
DAoP
TAD
SMA
eMA

TAD
SPA
CLA

KK7

IMAKE A MINUS TWO
lAND STORE IN SIGN WORD
ICLEAR COUNT WDRD
lIS THIS E FORMAT?
IND-' FDRMAT
/YES-GET A 6
ISTORE AS • OF DIGITS AFT DEC PT
ISET FIELD WIOTH TO 14 ( DECIMAL)

IDF TD PACKAGE FIELD
ISET • OF SIGNF. DIGITS
ITO .. (DON'T PRINT 7TH)
IDE TERMINE IF

'-0

/yES-SI< IP DOWN
INO-IS IT NEGATIVE?
IPOSITIVE
INEGATE •
INEGATIVE-SET FLAG
IGET • INTO RANGE .1e a Nel
lIS UP. NEG.?
INO-GO ON
IYES.MA~E • GREATER THAN 1
18Y MULTIPL.YING BY TEN tDEC.)
/COUNT THE MULTIP~IES
ISEE IF -1 YET
I. IS -1·MA~E IT LESS THAN 1
ISTDRE IN A TEMPORARY
ISET FAC TO .5

lIS THIS E FORMAT?
INO-GET COUNT OF MULTIPLIES
INEGATE IT
lAND ADO' OF DIGITS AFT. DC. PT.
IMUST BE NEGATIVE

ILIMIT • OF DIVS TO 7

•

•

•

IOS/8

BAIIC RUNTIME SYSTEM

14.55
III "6

InZ
3316

IIlUl

UU

TAD
DCA

JMP

PA~8.Vl

KM7
SE

.+]

•

10/24/72

PAGE 92-1

IRESTORE
ISTORE AS COUNTER

•

101,8 BASIC RUNTIME SYSTEM
'46&0
114661

4n4
5317

IIUU

illl'
!I 261

euu

14664

4733

1 ... 66
114667

5155
4306
111141
7041

.1016.,

e4610

flJ4611
flJ4672
flJ4673
'4614

JMS I
TEN
lSi
JMP
JMS I

TM]

FOUT4,

4UO

4705
471115

un Foun,

e4675 31117
us.
1214.".
lIun 7U0
041e0
flJ4701

04102
04103
114104
11147QJ5

5343
33J7

un

5347
.07i

.051

JMS
TAD
CMA
JMS I
JMS I
JMS I
TAD
DCA
TAD
SlA
JMP
DCA
TAD

JMP

AcaRPT, ACSR
ALlPT, ALI

PALI-V7

10li411C!

P.GE 93

FFDVP

IDIVIDE .5 BY TEN THAT , Of TIMES

SE

IDONE?
INO-GO ON
IYES.AOD IN ORIGI.·THIS IS ROUNDING

1-]

FFAOP
SE
ACX
lAC
ACSRPT
AL1PT
AL1PT
KNT
OP)(
EFLG
ClA
NOTE
KNT
KM1
ADFW

IINSURE THAT IT IS IN RANGE
ISHIFT MANTISSA ACCORDING TO EXP
10-1 LEFT' I-NO SHIFT,a-l RIGHT" ••
ISHIFT RIGHT (AeX.l) PLACES
/SHIfT LEFT i TO CORRECT
I(WE ARE LOSING BITSSI)
IOONE-GET COUNT OF MULS.
IPRESERVE IT
lIS THIS E FORMAT oun
INO
IYES-ZERO COUNT
IGET MINUS 1-FOR C! SIGNS,PT,+EXP
IGO ADD FIELD WIDTH

I

IROUTINE TO GET FACe 1
11147111.

1111110

14710
114111
1147U
1114713
111471'

511.
473'
5317
7111n

147U
1114717

3]J7
5307

fJ4TG!'1 _ lUG

1114715

•

1750

un

I

SE,
SE1;

0
ACX
TAD
SPA SNA eLA
JMP I
SE
JMS I - FFDVP
TEN
eMA
TAD
KNT
OCA
KNT
JMP
SEt

, •• 17

INO-RETN.
/YES-DIY I BY TEN
/REDUCE KNT BY 1

•

•

•

•

/OS/. BASIC RUNTIME SYSTEM

IU28

5151

14122

Inn

11111116
560111
5160

1112'

5172

,.721

114115

5176

lUi'
"U1
14731

5137
7717

'4731
InJi

7161

IIIOn3

14734

IIIIU

7771

"8'
5Ui!
1II1U

14735

568 III

14737
IIl4 74121

6135
''''1'111
GlIIl06

lun

4743

1114743
14144
14745

147'"

14147

aa7!5111

unl

14T52
14753

un4

14755
14756
14157
1114160
114761

14762
147&3
147.,
1147&5
1147U
1214767
1!14 77111
1114771
111477Z

04773
!/J4774
1114175
1114176
04771

1337
7500
fi41

ICONSTANt. AND POINTERS
DUTDIIP, OUTOG
K16,
1ft
FLINK, JMP I
FPOUT
PRNTXP, PRNTl(

PRUQP, PRZRO
OGTYPP, DGTYP
DCNTP, DC NT
"I,

7717

KI<7,
ICMilll,
ICM7,

7
-2G1
-7

"ADP, "ADD
'FOYP, "DIY
'FPUTP'FPUTL
'PMPP, "MPY
FFNGP, FFNEG
KNT,
0
Kft,

7141
3734
1860
7451
714111
1U4
nil
57U
]]0.

NOTE,

ADFW,

KNT

TAD
TAD
CMA
DCA I
TAD
INA
CMA
TAD I
SMA
JMP I
DCA
J"P
TAD

4 filii

i]1II6
5]62
734.
173ft

4121

1317
750111
5724
711141
47i5
USI/l

TAD
SMA
CL.A

5u4
lJll

10ft0

MAIN~INE

*4143

un
U57

•

ICONTINUATION OF OUTPUT

PROCP,

JMS
ISZ
JMP
CLA
TAD
JMS
TAD
8MA
JMP
CMA
JMS
TAD
SNA

eMA
I'll

FLOW
lAC
F'OYP
DADP
,FOVP
PRNTXP
SE

IGET COUNT OF MULTIPLIES
IIF NOT NEG-MAKE • -a
IMINUS 1 FOR DEC.PT
IGET THE FIELD WIOT~
INEGATE IT
ISTORE WMILE WE CMECK DAPP
IGET DIGITS AFTER DEC, PT
/010 HE SAY NO DEC, PLACES?
IYES-TAKE AWAV 1 SINCE NO DEC, PT.
IAOO IN REST
INEII7
INO-PRINT xS-NOT ENUFF ROOM
1ST ORE AS CNT OF SPACES

.+3

KMi0
aUTDGP

IPRINT A SPACE
IDONE?
,-3
INO-GO ON
CLL CMA RTL IMAKE A MINUS l
I
FFNGP
IYES-GET SIGNC •• 2 OR 0)
I
DUTDGP IF OR PLUS OR MINUS-PRINT SIGN
~NT
IGET MUL COUNT
I

SE

I
I

PRZROP
lAC
DGTYPP
DADP

C~A

IPRINT LEADING ZERO
IOUTPUT 'KNT' DIGITS
ICHECK DADP FOR 0
IOON'T PRINT ',' IF OAOP_0

1*************************************

IFALL THROUGH PAGE BOUNOARY!!I
I'SNA CLA' MUST BE LAST LOC, ON PAGElll
I(CURSE YOU B,C.)

1******************************** •• *.*

•

IOS/8 BASIC RUNTIME SySTEM

5000
051800
05001
05002
I2ISID03
0501/14
0S00!
0500ft
1/15007

nlu

05011
05012
1D5013
05014
1151115
05I/JU
05011
05020
8S0Z1
115022
I/IS0i3
051824
I/ISVJC!5
05026
05021
0511130
05031
051/1!2
0S033

051/1!4

o!Ins

•

eS0n
lIJ5en
05040
05041
051/142
051843
0SID44
0511145
215046
050111
05050
05051
05052
051853
05054
185055
05056
05051
05060
1351361
05062
050&3
050(,4

Sin
7344

4350
1154
17!i0

sus

1754
711140
321&
1060
7040
3357
521ft
4350
2216
14 till

szn
2357
5i15
1754
1041

1060

1541/1

SM~

JMS

TilellJ
105ft
1ft40
S2&6
4344
0315

CL.A

1047

1046

4350
1335
31350
1U5

227&
5252

10124172

PAGE 95

PAGE
1*******FALl THROUGH PAGE BOUNDARY TO HfRE*******
GKNT
JMP
IMUST BE FIRST LOC. OF PAGEII*******
pop,
eLA eLL CMA RAl
JMS
OUTDG
IPRINT DfC, PT.
GKNT,
IGET COUNT AGAIN
TAO I
KNTP
SPA SNA elA
JMP
GO
KNTP
IGET COUNT
TAD I
INEGATE
CMA
DCA
DGTVP
ISTORE AS COUNTUI
TAD
DADP
ISAME fOR DAOP
CMA
SEP
DCA
PR
IGO ON
JMP
PU,
IPRINT A ZERO
JMS
OUTDG
PR,
DGHP
ISI
SKP
JMP
PS
SEP
lSZ
JMP
PZR
KNTP
PS,
TAD I
CMA
lAC
DADP
GO,
TAD

4127&

1740
nil6
4344
0253
1334
lI2I50
1344
3i76
1047
1510
1041
3046
3045
7100
473ft

PALS-V7

!-oop,

TAD
SU
JMP
JMS
305
TAD
SMA
CL.A
JMS
253
TAD'
DCA
CLA
DCA
TAO
SPA
eMA
DCA
DCA
Cll.
JMS
TAD
JMS
TAD
DCA
TAD
lSZ
JMP

SlA

DGHP
EFI.G
ClA
DONEF
OUT

IDONE

IPRINT 'E'
OPI(
IGET PRESERVED COUNT OF MUI.S
IDETERMINE SIGN
SZA ClA
CLl CHL RTl IMAKE A 2
OUT
IPRINT MINUS OR PLUS SIGN
KMI44
ISET TO DIV BY 100
OPM
CLI.. CMA lUI.. IS~T LOOP COUNTER
OGTYP

I

OPl(

IGET THE. COUNT

lAC
AelO
ACH

INEGATE IF NEGATIVE
ISTORE FOR OIV. ROUTINE
IHI ORO. MUST BE ZERO
IPRE~ENT DIVIOE. OVERFLOWll
IDIVIDE BY 100
IGET THE QUOTIENT
IOUTPUT HUNDREDS PLACE
INOW DIV. ev 10

OV24PT
ACI.O
OUTOG
KM12
OPM
ACH
DGTYP
LOOP

IDIV. REM, BY 10
IOONE?
INO-GO 00 CALCULATt:: , PRINT TENS PLACE

•

•

•

108,8 BAtlC RijNTIM£

111ft!

USJ

PALa-y?

ayS'£~

JMJ

OUTOG

le/i4/1a

•

PAGE 95·1

IYES-REM{ONES PLACE)IS IN lC·PR1NTIT

•

10SlI

BASIC

esl ..
151.1

7651

U55

RUNTIME sYSTEM
DONE',

TAO

1S87111

5742

85171

4344

I5ln

SNA
JMP I
JMS

Ill!

215

".n
lseU

esl"

4344

....
115."

SWlTi
CL"
FL.ING
OUT

JMS

OUT

JMP I

'LING

au

1212
5142

PALe-V7

U124172

PAGE 9&

ISHOUl.D WE PRINT CR/L'?

INa

I

10UTPUT DIGITI OF FAt BV MULTIPLYING BY TEN
ITHE HIGH ORDER OVERFLOw IS THE DIGIT
DGTYP, 8
15.16
11141
eMA
lAC
UP
DCA
ISSII ]]51
ISTORE COUNT PASSED
ACH
IGET FAt AND STORE FOR LATER
lSilt 11115 DTl,
TAD
nal2 lnl
DCA
1St IS 1146
TAO
ACLD
IStl4 JI51
DCA
OPL
JMI I
ALIPP
ISH 1FT FAC LEFT 1 • FAC*i
lSI" 4141
nUl6 11104
ItAL
IOVERFLOW TO TM]
DCA
TM3
1511' J]5!S
JMS I
85S 11 4748
ALIPP
ISH 1FT LEFT AGAIN • FACU
TM3
15111 un
TAD
ISHIFT OUT OVERFLOW
ISISI 1118.
RAL
.511) 3355
DCA
TMl
ACi
ISSl4 111142
DCA
IMUST BE e FOR OAOD
IStlS 4141
JMS I
OADDP
IADD ORIG FAC • FAC*5
8!U16 10114
RAL
IADD OVERFLOW TO TM]
TM]
TAD
ISlt" un
TM]
I!SUI 3355
DCA
IIUS 47411
JMS I
ALIPP
ISHIFT FAt 1 LEFT. FAt*lel'
ISU2 US5
TMl
TAO
10VERFLOW IN TM] IS FIRST DIGIT
I!UU
ItAL
15124 UJT
DC NT
nz
IDONE ALL, SIGNIF. DIGS.!
ISln 5n8
,+3
JMP
INO-GO ON
eMA
tLA
IYES.PRINT ZEROS
1112' TUI
15127 ]]]1
DCA
DCNT
IfROM NOW ON
85131 4358
JMS
OUTDG
IPRINT DIGIT CHI ORO. DVRFLoW)
8!il11 iJ57
IEP
ISI
IDONE REQUJRED?
fUJi! SllU
JMP
INOPE
OU
nu]
JMP I
DGTYP
IVUP
85U4 7U4 KMl44, -144
nus 776' KMl2, ·U
85Ue. 5'145 DVi!4PT, DVi!4
15137 0f110 DeNT,
ICOUNT 0' SIGN'. DIGITS
0
f!Sl41l &857 'LIPP, ALI
0'141
O'DDP, DADO
15142 4722 FLING, FLINk

0'"

...

"

5."

.15"

•

•

i'll_

'

•

•

/()8/8 BASIC

RUNTlME SYSTEM

477&

PRDepp, PRoep

15143

PALe-V1

101i!4172

•
PAGE

•

en

I

IOUTPUT HOUTINE

15144
85145
151U
05147

0000

I

OUT,

1144

3413

5744

0
TAD I OUT
DCA I leR3
JMP I
OUT

IGf.T THE CI'IAR
ISTORE CHAR IN

INTfRMEOIAT~

I

IOUTPUT DIGIT

I

0515111

0000

05151

4344

OUTDII,

85153

0260
5750

05154
15155
1IJ5l56

4131
11.01
8001

KN1P,
1M3,

15151
051U

UtlS

SEP,
PANTle ,

"51(.1
12151U
1!151U
05164

1057

1215152

n01

1115166
05U7
05170

1040
3357
2357
741121
5266
4344
0252

I!U71

SlU

051&5

0
JMS
260
JMP I

OUT
QUTDG

IFH: TN

FLOW

IGET FIELD WIDTH
IMUST SE NEGATIVE
IUSE AS COUNTER
IOON~ ALL?
INa-GO ON
IVES-RETN.
IPRINT ASTERISK
IASTE-RUK

KNT
0

0
III

CLA
TAD
eMA
DCA

PANTX 1, ISZ
SKP
JMP
JMS
252
JMP

SEP
SfP
DONEF
OUT
PRN ht

I

IPRINT A LUDING nRO
05t72
05173
151'14

n00
4351
5143

I

PRZRU,

CLA
JMS
JMP J

OUTOG
PROCPP

SUfFER

1011. BASIC RUNTIME SySTEM
I

INPUT ROUTIN£

I~LOATING POI~T

5211
ISiII
lUll
ISIII
Itlll
85111

•• "
1211
STU
" ..
]UI

1S'16

lI52

1""
.1111
lIau
I'IU

II..
11M
JIll
nil

I

,nN,

'51t4

.JlII

11116
IIIU
'''21
IIUI

4111

SUI

OleONV,
Pili,
DICNV,

DEC ON.

.u~.,

Ilill

lin

"Ilt
"liI
"IU
ISllI
"liS

S211
IfU
SUt
ntl
illS

15'1'

"'36
lSI"
'·5241

eMA

DCA I

'OVPT

Dawn

DCA
DCA
OCA
ill
DCA
DCA

AC)!
ACLO
ACH

ONU""R

J"'a
.IMP

'CH'

,nNl

Dlwn

DNUMIR

.lHI I 'MP'ILL
TIN
.lMI I

,pun

""141 .

JMa J nUL
Till
JM. J 'NORL
.1M-a 1 ,ADOLL

"'TMl
.1M'

sal 1

.I"'
liZ
sat

Of CON
'DV'T

,,1
TPI

'1101

SfeP

5211

.IMP

tV,
DICNY

nil!

DCA

DNUM8R

UII

liZ
JMa I
CLA

UGN,
P:'NEGP
eMA
SlGNF
CHAR
KME
eLA
Gt!;R
EOON
TM
RTL
TM

un

lUll
l!SiU
lISau
15144
illS-In
15'16
l!lin
.5251
1'5251
15252
IS251
15254
ISiS5
15i56

:5]11
lIS]

DCA

11111'
1651
U2i
SUI
1043
711&
1043
7114
1315

TAO

0.Si57

5250

•

,11GN'

liZ
liZ

1111

Inl
5JS4
UJ6
lUI

.nas·

CLA

COf

u.s
4711
tn.,
",..
un
tillS lin
1111.

e

eM"
DCA

'51e, 'III

'U" "U

PAGE

nn
7241

TAD

GET!,

SNA
JMS
JMP
TAD

elL

TAD

eLI..
TAD

JMP

IINITIALIZE PERIOD SWITCH TO -1
ISET SIGN SWITCH TO -I
10F TO PACKAGE F!ELD
IZiRO CONVERSION SWITCH
IIIRO OUT THE ,Ael
IIERO , 0' DIGITS SINCE DEt. PT,
IGET A CHAR,FROM TTY,
ITUMINATORIDIGIT-BUMP CONVERSION SWnCH
ISUMP • 0' oIGns-. IS STORED IN

I"'M"

TEN"

I"'PUT I
l"nlT

TMlPT"
TPIt

1"'NORlI
I"'AOO 1

TM3PT"

IGO ON
IHAV! WI HAD A PERIOD YETt
IYU-GO ON
IHO-IS THIa A PERIDOt

IVla-ZERO DIG, COUNT AFTER DEC, PT,
lAND GO CONVERT REST
INO-TERMINATOR-ZERO COUNT OF
IOIGITS AFTER DECIMAL POINT.
lIS. NEGATIVE1(DIO wE GET. SIGN?)
/YES-NEGATE IT

IRESET SIGN SWITCH FOR EXP,
INO-WAS THE TERMINATOR AN '£'1

IYES-GET A CHAR, OF EXPONENT
lEND OF EXPONENT
IGOT DIG, OF EXP·STORED IN TPI
IMULT. ACCUMULATED EXP BY 10

RAI..

TP1

GETE

/ADO DIGIT
ICONTINUE

•

•

•

fOS/8

BASIC RUNTIME SYSTEM

052U

1043

05261

2300
7841
711141
1305

05lU
l15a63

0!5IU
IIUU

115i66
IIIS2·61
1115270
niT 1
IS aT 2

EDQN,

ISZ

Cfo!A
CM.
TAD

7141
1518

7161

71140
3US
7rIJ!114
1301

15213
852'4 . 3308
115215 2305
115216 5300
15211 5618
IU!110 0111011
115]1111 5117
115302 S215
85313
0!5JI4

6U5
5155

1531115
1115]06
115]07
053111
1115311
"5312

111000
1471
4110
5600
5722

1115113
115314
1115315
.5116
15311
115J20
85321

111112
a81]
08011l
000111
8004
i480
ee88

6800

TAD

SIGN',

MOV,

PAGE

qq

FCNT

IRESULT POSITIVE?
INO-MAKE POS, AND SET LIN~
INEGATE FOR COUNTER
lAND srORE
ILIN~.1.DIV'.0.MUL •• 8Y TEN
IFORM CORRECT INSTRUCTION
lAND STORE fOR EXECUTION
100NE ALL OPERATIONS?
INO
IVU-RfTURN
INO- MUL OR DIV, MANTISSA
IBY TEJII
IGO ON

,+1

ITHESE 3 WDS. MUST 8£ IN THIS ORDER

.305

JMS I

FDYPT, FFDIY
'AOOLL, F!'ADD

TEN,

•

IGET EXPONE.NT
IWAS EXPONENT NEGATIVE?
IYES-NEGATE IT
lAND CALC. DNUM8R • E~PO~.
IGET • TIMES TO DIV MANTISSA BY TEN

o

,MPVLL, FFMPV

KK12,
TP,
TP1,

10/24/72

TM
SIGNF
lAC
UC
DNUM8R

CLL CM. I.C
SPA
CL1. CMA eML. lAC
eMA
DC.
DNUMBR
RAL
MOV
TAD
DCA
SIGN'
ONUM8R
ISZ
JMP
UGNF
JHP I
"IN

TEN
JMP
"NEGP, FFNEG
TM1PT, TM]
DNUMttR, o
KME,

PAL8-V7

12
1]
III
B
4
2400
III

1111111111£1111111

•

105/. BASIC RUNTIME SYSTEM

e53U

121000

taSS24

4347
1053

usn

153i5

3043

053i!6

13U

11153Z1
0!i330
05331

1450
5335
13U
7640

05332

1153]]
eU3"

533ft

]]00

nJ35

4347

115536
InJT

1346

US3

n14Z
05JU

71121121
U13
3US
1430

nUll
0!lU5
IIJ!5S46

5722
7506

fl534IIJ

IIJ5J41

PALS-Y7

10/Z4/72

PAGE 100

IROUTINE TO GET A CHAR FROM THE TTY ANO SEE IF IT IS DIGIT
lOR A TERMINATOR,
IRETURN TO CALL. 1 IF TERMINATOR, TO CALL • 2 If DIGIT
ITHIS ROUTINE MUST NOT MODIFY THE MQ'1
GCHR,
0
DCA
TM
ISTORE ACCUMULATED EXPONENT (MAYBE)
INPUT
JMS
IGET A CHAR FRO~ TTV.
CHAR
IPICI( IT UP
TAD
TAD
PLUS
IWAS IT PLUS SIGN?
SNA
JMP
DECON1 IVES-GET ANOTHER CHAR,
TAD
MINUS
INO WAS IT MINUS SIGN?
su
CLA
,.]
JMP
DCA
SIGNF
IYES.FLIP SWITCH
DECONt, JMS
INPUT
IGET A CHAR.
tHU
TAD
1<1506
TAD
ISEE IF ITS A DIGIT
CLL
TAD

DCA
ilL
ISZ
JMP I

un

1<1506,

I

nil'

KI< 12

TPI

GCI1R
GC,",R

1ST ORE FOR LATER
IDIGIT!
IVES-RETN, TO CALL+2
INO-RETN. TO CALL.'

IINPUT ROUTINE-IGNORES LEADING SPACES
n34 7
15351
15351
III!§JSi

0S553
15354
15355

flS]56
1115351
1536121
1115361
053U
1215363

eflll0
4542
U5a
7640
53615
105]

I

INPUT,

JMS I GUCHL
TAD Dswn

1361
7650

S350
5747
1540

MC!40,

7176

PLUS,
MINUS,

nas

III

lOUT,

SU CLA
JMP lOUT
TAD CHAR
TAD "'l40
SNA CLA
JMP INPUT+l
JMP I INPUT
-l40
-253
251-Z55

IUSE OUR ROUTINE TO GET CHAR
IGET TERMINATOR
IYALID INPUT VET?
IVES-CONTINUE
INO-GET CHAR
ICOMPARE AGAINST SPACE
I IS IT A SPACE?
/YES-IGNORE IT
IRETURN

I

IRQUTXtIiE TO DECIDE CALLING MODE IN LIEU OF "SPECIAL MODE" PROBLEMS

05364
1215365
. 12153&6
!!IS3U
053 TIIJ
05371

05]U

•

I

00015
1440
5371

112137

"40

Z364
5764

PATCH',

fIJ

SZA

JMP RTN2
TAD FF
SU CLA
lSI PATCHF
JMP I PATCIolF

lIS AC EMPTY
INO-THIS IS ALwAVS SI MODE WITH AODR IN AC
IVES-GET SPECIAL MODE fLIP.FJ.OP
IIF ON,THE ZERO AC MEANS ADDRESS OF 0
IUSE AC AS ADDRESS OF OPERAND
I~ETUR""

•

•

•

PALe-V1

10S/' BAalC RUNTIME SYSTEM

10/24/1~

•

PAGE 101

PAG!

5411
I

...

IINVERSE 'LOATING SUBTRACT-USES FLOATING ADO
111,IWll,-THIS IS OP-'AC

.,n ••s

1 . .1

114••

6211

lUll
lUll

..

4555

"

•• u

.,"
"'I!
114., 1281
56U

15.. '

lUll

15'U

'US

.125

I

'FIUit, I
JMI I 'ATCHP
TAD I
,,.UBI
JHI I
ARGETL
CD'
JHI I
"NfGA
"IU81
TAD
"HP I IU'"

IWHICH f'lODU
ICALLED 8Y UiER-GET ADDR. OF 01'.
IGO PICK UP OPERAND
INEGATE 'Ae
lAND GO ADD

"Hf&A, "HlG
IUIIp, IUBI
I

IIHVIRI! 'LOATING DIVIDE

....
15". ....
I"'! ,...
"4"
".u
".,1

IUS?
15UI

'I!IS'

IPlWnCH-'
ITHIt IS O,,'AC
I

'FOnt,

"12

ARGUL
AeLO
OpL
ACI
TAO I
lCLO
DCA
AtX
TAO
eLL CMA lAC
TAD
O'X

IISS

1442

,I.,
".u
154n ]1"
15411
ItOI
11*13

"OIV'

TAD
DCA

II ..
1144
'5'2] 'US

15421
" •• 1

I PATCHP

. JHI I

lUi 1
I!UIi

'542'

•JHI
TAD I

DCA

DCA

I'U
,U5

fAD
DCA

Jld

AelC

01'.

0'"
AtM

s.n
""

nu.. Je'l

DCA

6111

CO,

ACi
OP"

lIta
IU.

TAD
DCA I

"OlVt
"01'

.,u. '4'2

OCA 1

MOlEr'

15415
154]6

'"17 U.'
1"4' 1.,1
'"41 ,.U

TAD

UD

IS ••'

es ....

.54 • .,
IS'"

"'441

6itt
"51
5722
'5126

JM' 1
MOll',
MOl
lRGt:"L, .ltGlI

MoaET" MDIET

"01',
ttfOl,

"OIl
'YOl

IMJGHT AS wELL SUBTRACT THE
IEXPONENTS HERE (SAVES A WORD)
ITHIN IERO OPX SO WILL MQT
IMESI UP WHEN ITS DON! AGAIN
ILAT£~ (SE£ DIV. ROUTINE)

AC ...

Aei

TAD
DCA

1142

IWHICH MODE OF CALL'
ICALLEO 8Y UIER-GET AODR,
IPICM UP OPERAND
ISWAP THE fAt AND OPERAND
ITHIRE IS A POINTER TO OPL
liN Aei LEfT 'ROM ARG!T SUBR.

INOW SWAP HIGH ORDER MANTISSAS

10F TO 'AC.'GE 'IELD
INOW K~UOG£ UP SU8ROUTINE LINKAGE

fe'O,

MOl'

IGO SET UP AND DIYIDE

•

."

10'/. 8A'le RUNT 1M' 8'8TIM

IMOSfTw.ET.S UP SIGNS FOR MULTIPlV AND DIVIDE
IALIO SHIFTS OPERAND ON! BIT TO THE LEFT.

'/!XU WiTH EX .. OtllEtliT 0' OPERAND IN AC FOR EXPONENT

ICALCULATION-CALLED WITH ADDRESS OF

IDATA FIELO
15.458

i'451

IS4'S2

...

"'5.456

IIJS4!57

"

115461

'115462
I154U
II!Sl1U
85\465

.'4616-

054 • .,

85471
85411
iII!472
1IJ547]

15474
85475

4713

.0

"HS I

AR~ETK

IN At AND

:TAD

DCA

TM
tiPH

$MA

CLA

IG£1 ARGUMEtliT
I~F TO PACKAGE FIELD'
CLA CLL CMA RAL ISET SIGN CHECK TO -2

llU

C'OF

nee

!S2U

JMP
JMS I

47'02
2143

J8Z
TAO

1051
1fe4
SIIISI

aCA

1050

TAD

eLL

7184
3810
]11141
1045
77111.0

RAL
DCA

DCA
TAD
SM.A

52t.,

JMP
JMS I

1547.
85477
IS!riIIII

5U0

ISS0t

6-t15

"NEGK, ,FNEG

6146

OPNEGP, OPNEG

.2110

ARGETK. ARGET

055111.3

.

6211

411111
211143
7011111

15502

OPE~ANO

FOR OPERAND.

I

MDIET.

1111111111

.1!S4!U "7144
1IJ54tS.A 30.43

1545'

'S£T'~ROPERLY

111147

LEY,

.+3

OPNEGP
TM

OPL
.RAL

OPH
ACI
ACH

CLA

LEY

FFNEG~

TM

TAO

OPX
MOSEr

JMP I

INO

IYES-NEGATE IT
IBUMP SIGN CHEt~
lAND SHIFT OPERAND LEFT ONE BIT

DPL
DPH

JSZ

NOP

lIS OPERAND NEGATIVE?

ItLR. OVERFLOW WORFOF FAC
lI.S FAt NEGATIVE
INO-GO DN
IYES-NEGATE IT
IBUMP SIGN CHEt~
IMAY SKIP
IEXIT WITH OPERAND EXPONENT IN AC

I

ICONTINUATIDN DF FLOATING D!YIDE ROUTINE

1IS504
15505

1042
1141
111145

155".
155117

74il1l

8551G!1

5133

15511

7100
3045

85512

05511
85514

un

15515

1041
75111111

15516
05517
11)5521

53iH
711111
311145

•

I
F01,

TAD
ACii!
CLL CMA lAC

INEGATE HI ORDER PRODUCT

TAO

AC'"

JMP I

OVOPSP

ICOMPARE WITH REMAINDER OF FIRST DIY.
IWELl.t
IGREATER THAN HEM.-ADJUST QUOT OF 1ST DIV.
10K-DO CREM.CQ*OPL])/OPH
IFIRST STORE ADJUSTED PRDDUCT
IDivIDE BY OPH CHI ORDER OPERAND)
IGET QUOT. OF FIRST DIv.
IIF HI ORDER BIT SET-MUST SHIFT 1 RIGHT
INa-ITS NORMALIZED-DONE
IMVST SHIFT RIGHT 1
ISTOHE IN FAC

SNL

eLL

DCA

TAD

ACH
OVii!4P
AC1

JMP
eLL
DCA

FO
fUR
AC ...

JMS I

SMA

•

•

'0'"

B.IIC RUNTIME SVSTEM
1146
JlUI
JI.'

fAO
RU
DCA

11125

1111

NOP

FD,

.IU.I

JI.!
57)1

1.!lUt

51412

'ODON', FDDON

'5!il
15'21
,!12J

.",.

'"it
Inn

lIZ

2144

Ie.,

TAD

DCA

J"'p I

'ALa-V?

11/24/72

PAGE 102-1

ACLO

ISH 1fT LOW ORDER RIGHT

ACLO
ACX

ISTORE 8ACK
IBUMP EXPONENT

ACH
ACH
FODONP

ISTORE HIGH ORDER RESULT
IGO LEAYE DIVIDE
lEND OF FLTG. DIV. ROUTINE
IROUTINE TO DO A 24X12BIT DIVIDE
IROUTINE TO ADJUST QUOT OF FIRST DIV,

Inn 57n DVilaP, 0'124
ISS]] nts DYO"', DVOPS
I

ICONTINUATION OF ROUTINE TO ADJUST QUOT, OF FIRST DIY,
IDBADI II ONLY EXECUTED ON DIVIDE OVERFLOW-OTHERWISE THE
IROUTINE START. AT DVOP2
I
"
".
151n

lIU
nil

IS'S.

5146

en ..

4TJZ

15541

1146

IUI4
15sn

'UI
'141
SJl4

'S'" SI.,

15'.' 1111
'I"
.5542
ISS46

DIADI,

DVDIIZ,

DCA
SN.

AClI

ACLO
AeH
DVila,
J"" I
TAD
ACLO
CLL eM' lAC
DU
ACLO
,NL
CM.
DVLI
"MP
DCA

DCA

IDIVIDE OVERFLD-ZERO ALL
III IT ZERO'
IYES-MAKE WHOLE THING ZERO
IDIVIDE EXTENDED REM, BV HI DIVISOR
INEGATE THE RESULT
11F QUOT, IS NON-ZERO, SUBTAACT
lONE 'RO", HIGH ORDER QUOT,
IGO TO IT

IRaUTINE TO BUMP CHARACTER NUMBER
IUIEO ay CHAR PACKING ROUTINES. BUT ITS NERE AS A PATCN
15513

sIn

11111

85!l'1a

1~6J

85515

1176

.5576
15517

nu
SfU

dsn

CNOBML, •
TAO I IiORDe
TAO KIl'"

DCA I IriOFfDe
JMP I CNOBML

IHUDER WORD
IAoO t TO THE COUNT 81TS
100NE

•

IDS,. BASIC RUNTIME SVSTEM
S6I1

I".'
IU8J

16"
4174

.,6111

~-

ISU!

PAGE
MULTIPLV-OOES
0
JMS I PATCHP
TAD 1
'FMPY
JMS I
MDIETK.

"LOATIN~

1.11

."111

PALS-V?

"",,,

4SIS~~

DCA
DCA
TAD

OVi4
Aei
AC"
CLA

INA

oA
JMS
TAO
DCA

RURO,'

TlO

........

CLA
SHLP'T
ACt
"MPV
TM

1,5615

15616
nU1
1J!i6411

156.1

1156U

I
I

n'I"

714111' SHLFT,

1144
JU4
4&42,
52311
6157 AL1PTR,

lIS fAC-B1

100 wE NtED TO NORMALIZE?

•
.UJI UII
SUI
0773'

E FINAL EXP
IZERa TEM STORAGE fOR MPY ROUTINE

ISTORE RESULT 8ACK IN FAC
ILOW ORDER
IHIGH ORDER

DCA

TAD
DCA

itO

IWHICH MODE OF CALL?
ICALLED BY USER-GET OPERAND ADDR •
ISET UP FOR MPY-OPX IN At ON RETN.

INO-MULTIPLY 'Ae 8Y LOW ORDER DPR.
INOW MULTIPLY fAC BY HI ORDER MULTIPLIER

--I!,..JMS

IIUt!
nUJ

i4Xli 81T MULTIPLIES

~~~kO~~-iA~CX~~-J~D~O~f~X~PO~N~E~N~T~.omn~InT~I~OfrN~=-~~~~----

1'44--

SI44
45
SI42
tl.S
1651

nUl

i

PAGE 103

10/i4/72

I

"M'Y

fFNi!GR

Ivn-ao

IT FAST

VERFLOW WD(DO I NEED THIS?1
IBUMP RETURN POINTER
ISHOULD RESULT BE NEGATIVE?
INOPE·IUTN.
/VES·NiGA TE IT

fROM EXP.
ACX
ACX
AL1PTR ISH 1FT fAC LEFT 1 81T
MDONUI IDONE.

I

.......,641-....

. ."40

un

85645

151646

3141,
1851,

,,,'IT
.'.58

7448
5i54

In51

12. tIT 8Y 1i BIT MULTIPLY, MULTIPLIER IS IN OPL
IMULTIPLICAND IS IN AeM AND ACLO
..l!£SULT LEn IN DV24,lC2, AND ICI

"'24,-,TID -

lS.si --56413',
-.5653 U-51, MPV;-

MPL'I,

-..

_--

lIS MULTIPLIER-.?

JMP
DCA

"PLP'
ACI

INO-GO ON
IYES-INSURE RESULTa,

fUR

7810
3851.

'S6,.

l'4cl

SN~

.5657

51. .

JMP

DCA

BIT COUNTER

"'.L' ,_/RfTURN_
_
_
IsHY1T A tilT OUT OF

~ I _
UO
DPL

1S6lJ4
.5.55

ISET

U~ii!

DCA
TAO

au

J ....

__

KKMl2
OP.
OPL

OPL
MPLP2

10' MULTIPLIER

AN~

twAS IT A l?
1t"0-0-JUST SHIPT

-

LOw ORO€R
INTO LIN.l(

P~RTUL,

t

PRODUCT

--

--

IOS/8 BASIC RUNTIME SYSTEM

056'"
15"1
156U
15661

15664

nus

"-1II!S666
15667
1115671
05671

710111
111142,
111146

eLL

~

lUi

7111114
111145

.,

'Q

so

un MPLPi, /"~ir"'--:..:-=--­
( UR

un

,DCA

111141

TAD

71111
311141
ilU
SIS]

-- 11151111
1115711
n7lZi)
1!17114

III!IUS

Inlll6
1ll!i7117

5U]

leu.

7Sel
11.6
7011

1571

11118
221111

I

m

-.e

11151

Sl8t
7141

TAD
RAA
DCA
TAD
RAR
ISZ

nUll

85715
15726
85n7
15711
.SPlI
1157JZ
15133
851)4

15715

7]6

1~4

IYES-ADD MULTIPLICAND TO PARTIAL PRODUCT
-"LOW ORDER
IPROPAGATE CARRY
IHI ORDEM
INOw SHIFT PARTIAL PROD, RIGHT t BIT

11 BIT OF OVERFLOW TO AC1

IDONE ALL. Si MULTIPLIER elTS7
INa-GO ON
IYES-RETURN

~

____

___

-

-

ADUTlN£."DIV MUST BE AT L.OC. f722
OPL
ISTORE BACK MULTIPLIET
AC2
ImET PRODUCT so FAR
IWAS MULTIPLIER elT A 17
,.3
INO-JUST SHIFT THE PARTIAL PRODUCT
IYES-CLEAR LINK AND ADD MULTIPLICAN
ACLD
lTD PARTIAL PRO~UCT
ISH 1FT PARTIAL PRODUCT-THIS IS HI OR E~R~.
AC2
IArSULT-STOAE SACK
OPL
ISHIFT A BIT OUT OF MULTIPLIER
lAND A BIT OR RESLT, INTO IT (LO ORO'
"MPY
IDONE ALL BITS'
OF QUOT

7'124
S?iS

x OP

FDtP
IGO ON
IPOINTER TO REST OF DIVIDE ROUTINE

FDtP,
I

n7ZZ
157n

ACI
OPX
"PLP
MPi4

3046
55114

PAGE

ACi

WIt......

eLL

OVLP1,

DVi!4

10/24/72

'Aci,

/PART 0, DIVIDE
DCA
TAD
SNL
JMP

74211
UII1

3042

111571 5
15716
15711
1172111

T

RU
DCA
UA
DCA
ISZ
JM':
JMP I

JUt' MPlIL,

85711
15711

"tM
1IJS714

ifiD

711118

IInu 7IlQJ
lIun 11142

15674
15675
1115676
115677
157111111

PALS-V}

"LOATING DIVIDE ROUTINE
IUS!S THE METHOD 0' TRIAL DIVISION ey ~I ORDER
1111101 'FDIV, 0
I(USED AS ! TEM, BY 1/0 ROUTINES)
JMS I PATCHP
IWHICH MODE OF CALL. 7
t7ia
TAO r
FFDIV
ICAL.L.ED BY USER-GET ARG, ADDR.
4774'
JMS I
MDIETK IGO SET UP FOR OIVIOE-OPX IN:AC ON RETN,
7141 ,FD1,
eM'
lAC
INEGATE EXP. OF OPERAND
1844
TAD
Aex
IAOO EXP OF FAC
).44,
DCA
Aex
11I0U AS FINAL EXPONENT
la51 .
--rAO
O'H
INEGATE HI ORDER OPe FOR USE
7141
eLL CM! lAC
lAS DIVISOR
'
1150
DCA
OPH
4345
JMS
,~DiVni4~__~/;CA~LNL~O~I~V.r.~.i(~A~CH~+~~~
1146
,-f*o---''A
OR L.AT R

4'·"3

TA~

DCA
JMP

'FMPY
DVLP(

MUL~TIPLV ~1'J?

,fT COUNTER FOR 1i BIT
ITO MULnp~y QUaT. OF DIv, 8Y AI/'J
ILOW ORDiRO' OPERAND (OPL)
,v~

\

IOSl8 BAS·IC RUNTtM£SYSTEM
I

lEND OF FLOATING DIVIOE-fUDGE SOME
ISTU'f THEN JUMP INTO MULTIPLY

I

15YU

Uii

85741

Jiel

85144

5227

FODON,

FFOIv
'FMP-Y
MOONE

TAO
~CA

JMP

ISTORE RETN. AOOR. IN MULT ROUTINE
IGO CLEAN UP

I

85746

....

15747

U51

15145
1575.

15151
1115152

n75]
15154

;

15766
85767
85771

'5771

~77i
~17]

85714
.5175

05176
'51'71

TAD

137ft

TAD

J"P

].42

I

DCA
JMP
TAD

SUS

11145
US.

15165

TAO

IZL

nUl

--nTu

.

,

1630
5777

U45
11114

.-I..5.l6]

I
0Y24,

1145

85155
-85756
15757

85761
15162

IDIVID~ ROUTINE-.Z4 81TS IN ACH,AtLO ARE DIVIDED BY 12 BITS
lIN OP". OPH IS ASSUMED NEGATIVE AND .GT, AtM IN ABSOLUTE VlLUF.
IELSE-OIVIDE OVER'LOW·.WE RETURN NORMlLLY wITH gVOTIENT
lIN AeLO AND REM, IN ACH. (ACi-0 ON RETN,)

UL

DCA

lCH

SZL

1146. OV1,
11114·
3'46.

CLA
TAO

leLO

DCA

ltLD
ACi
DVi
OVi4

RAL

lSI

leU·
5355

JMP
5745
.IMP I
6US FFNEGIf, FFNEG
5451' HDSErK, MDaET
1164 KKMll, -14

nu·

US!.

KMU,

DVQVR,

lCi
DVI
AtH

flO

TAD

fUI.
3145 .
fUt

KM13

ACH
AtM
OPH

DCA

3145·

ACH
OPH
tLA
DVOVR

-tS

DV

ICHECK THAT DIVISOR IS .GT. DIVIOEND
IDIYISOR IN OPH (NEGATIVE)
lIS In

INO-OIVIDE OVERFLOW
IYES-SET UP lZ BIT LOOP
IGO BEGIN DIVIDE
ICONTINUE SHIfT OF FAC LEFT

IRESTORE HI OROER
INOW SUBTRACT DIVISOR FROM ~I ORDER
IDIVIDENO
IGOOO SUBTRACT?
IYES-RESTOHE HI DIVIDEND
INO-OON'T RESTORE •• OPH,GT.ACH
ISH 1FT FAt LEFT 1 BIT-ALSO SHIFT
11 81T OF QUOT. INTO LOW ORO OF ACLO
IDONE Ii 8ITS OF QUOT?
INO-GO ON
IVES-RETN W/AC2-0

PAL8-V7

10/24/72

PAGE

&ae0

,

•

PA4E 10&

1

III'L0ATlNG ADD

,urn
'61'81
.. eez
'UIIJl

'U8.

0UII!
86116
. 061/11111
16.U

I6IU

1611111

IUS3

lUI.

111611115
"16IIIU

u.n
"611'
111'.21

.«.:122

•••21

"'I'"

lUi!

!/it'll'

.061,21
'.6n.

...u

"'32
,,.,n

I
0110 Ff'ADD,
4511-"$
161111

4U7'
6211

un..

'A01,

USI

5ZZ7
U45

use

522]
1044
7101U.7
1541
5231
71141
llil4

4272
11141

3144
11357·
4.7",
ii"

OOADO,

DONA,
5•••
427i' IfAtR,
4234.

Sll'l
I

•

l'

116114

8'.135
IftIllJft

J~

nln
',n',41
.,,411

""42
,111611143
1116144
1116145
.6846

\J ~ :116'
''
UIIJSIIJ
'6151

1IJ6I/J52

1ll53
-a
06054

~12I"55
111605.

I
JHS I PUCHP
TAD I
HAOD
ARG!TP
JIi" I
CDF
TAD
OPM
SNA
CLA
DONA
J"'
ACH
TAD
SNA
CLA
JHP
OOADO'
AtX
TAD .
'CLL eMA lAC
TAD
OPX
SMA
SU
J/IIP
'ACIt
CHA
lAC
OPaR
JHS
JHI
ACIR
.TAD
OPlC
DC'A
AC.
JHS
DADO
J/IIS I
FNORP
lSZ
"ADD
J"P I
"0400
oJHS
ACaR
oJH,
DPSR
OOADO
J"P

IWHICH MODE FO CALL?
ICALLED BY USfR-GfT ADOR. OF OPR.
IPICK UP OPERAND
IDF TO PACKAGE FIELD
lIS OPERAND • I
/YES-DONEIND-U 'ACI0'l
IVU-DO ADD
INO-DO EXPONENT CALCULATION
IWHICH EXP. GREATER?
10PERANDS-SHIFT FAC
IFAC'S.SHI~T OPERANDIDIFFRNCi+l
ISH 1FT FAC ONE PLACE RIGHT
ISET E.PONENT OF RESULT

IOPERAND SHIfT RIGHT-ENTER WITH POSITIVE COUNT-I
lIN AC
1188 OPSR,
I· ./
711148.
CM'" '
I- (CDUNT+U TO SHIFT COUNTER
114111
DCA,
Ace
115111 LDPl,
01',",
TAD
/GET SIGN aIT
71/1 . .,
UL
ITO LINk
7211
CLA
use.
TAO
DPH
IGET HI MANTIS~,
~
RAR
1111·
ISHIFT IT RIG'" ~PAGATING ~
3151·
DCA
OPH
ISTORE BACk
.
111151
TAD
DPL
7011
RAR
JIISI
DCA
OPL
ISTOR! LD ORDER BACK
711Jl,
!tAR
ISAVE 1 BIT OF OVERFLOw
3Ui
DCA
ACi
liN ACi!
OP)(
181
IINCREMENT EXPONENT
telt NOP2,
211141
NOP
211141
18Z
AC0
IDONE ALL SHIFTS?
5237
JMP
LDPl
INO-LOOP
5U!t
JMP I
OPSR
IVES .. RETN.

8

'"

100 THE ADDITION
INORMALIZE RESULT
IBUMP RETUFiN
IRETURN
ISHI" FAC I DIFF,+1
/SHIFT DPR. 1 PLACE
100 AODlnON

-/

i~ft,

IDSII BASIC RUNTIME SYSTEM
J

ISHIFT FAt LEFT 1 BIT
J

.6057
116161
16161
IIJ6IU

IlIIfUI

ALI,

'Fl1I4
3141

116165

1046

I"
UO
CLL
DCA

.6'64

7014

16'"

]flU

UL

161166

1145,

'6'61
.6178

7814
3145

• .aU

US?

1141

TAO

DCA

TAD

ACI
MAL
ACI
ACLD

ACLD

AeH

ft'A1.

oCA

JMP I

ACH

ALI

IGET OVERFLOW BIT
ISHIH LEFT
ISTO~E UCK
IGET LOW ORDER MANTISSA
/St41fT LEFT

ISTORE BACt<
16tT '-'1 ORDER
ISTORE BACt<

IRUIII.

I

IS~I'T

'AC RIGHT-ENTER WITH COUNT-I IN AC (POSITIVE)

I

Ilea lCSR,.

1

1141
3141

DCA

AC'

TAO

AeM

1845

LOP',

708.

1281
1145
1111

~:::

ze.e

RAL
CLA

'
8

Ntl'l,

Sin

ACH

DCA
TAO

AeLO

RAR
DCl
fllR
DCl

ISZ

ACH

AeLO

ACt
ACX

HttP

ISZ
.IMP

JMP I

UTi!

lAC CONTAINS COUNT-1

TAD

RAR

, 3145

11"
78111
JI.6
71111
3.41

CMA

Ace

LOPI
ACSR

I

JST~~~~------

____

£T SIGN BIT OF MANTtSSA

SET UP SIGN PROPAGATION

IGfT HIGH ORDER MANTISSA
/SHIFT RIGHT 1, PROPAGATING SIGN
ISTORE BACI(
IGET LOW ORDER
/SHIfT IT
ISTORE BACK
"
'
ISAVE 1 atT OF OYERFtOw
IINCREMENT EXPONENl

..
,

loONU
INO-LOOP

IYES-RETN-AC.L·a

IDIVIDE QHRfLOW-ZUO AtlC,ACH,ACLO

I

.6115
16116

1381

517'

DIAD, _ CLA

JMP I

CLL

OlA01P

IN~CfSSARV

SO WE DON'T GET OVRFLO AGAIN
IGO ZERO ALL

I

IFloOATING StIBTRACT
I

"It 7

l1li11

'6til
. . IU
.6U3

1717
4117

861211

16124

16\25
16126
16121

F"ue,

I

JMS 1 PATCHP
TAD I
FflU8
JMS I
ARIiETP
4146
JMS
OPNEG
1311
TAO
FfSU8
321.1. StIel,
DCA
HAOO
5zea
JMP
FAOt
fli10- ARGETP, ARlifT

45¥.1'~

IWHICH MODE 0' tALL!
ICALI.ED 8Y USER-GET ADDR. OF OP
IPICK UD THE OP •
INEGATE OPERAND
IJMP INTO FLTG. ADO
IAFTER SETTING UP RETURN

•

•
...-

t.

PAL8-\l7

BASIC RUNTIME SYSTEM
&135

*&135

10/24172

." ..

I

I'LOATING NEGATE

I

aeee FFNEG,
aun 104ft

06135

0U]7
IIIU40
16141

IIU42

7141
104.
7U4
1045

16143

7&41

16US

31145
573S

a6lu

0

ACLO
TAD
Cl.l eMA uc
DCA
ACLO
IUl
CMl
ACM
TAD
CLI. eMA lAC
ACH
OCA
FFNEG
JMP I

I(USED AS A TEM, BY OUTPUT ROUTINE)
IGET LOW ORDER FAC
INEGATE IT
ISTORE BACK
IADJUST OVERFLOW 8IT AND
IPROPAGATE CARMV-GET HI ORO
INEGATE IT
ISTORE BACK

I

INEGATE OPERAND

au 4ft
lIun

06158
1116151
1116152
IIIU!!
06154
IIIU55
IUS.

I

l1li10
U51
1141
]051

OPNEG,

'FIJ14

1150
1Ul

31se
5146

I

TAD
OPL
CLI. CMA UC
DCA
OPL
RAL
CML
OPH
TAO
elL. eHA UC
OPH
DCA
OPNEG
JHP J

IGET I.OW ORDER
INEGATE AND STORE BACK
IPROPAGATE CARRV
IGET HI ORDER
INEGATE AND STORE BACK

I

IADD OPERAND TO FAe

I

I&t 57
161&111
IIIU61
1116U2
IIIUU

eu",

1116165
1.16.
1"167
16t71
1116171
06172
06173
1&174
06115
06'16

l1li01
7UIII

DADO,

a

elL.
TAD

Ace

Jl41
111114
te51
U"
]046

DCA
RAL.
TAD
TAD
DCA

OPL
ACLO
ACL.O

7104

RAt.

1042
1141

'UD

TAD
TAD
1045
DCA
5757
JHP I
""'''/OBADlP, 'DUOI
6215 'NOAP, FFNOR
1058

1845

..

ACI
ACI

OPM
ACH
ACM
DADO

I ADD OVERFLow WORDS

IROTATE CARRV
/ADD I.OW ORDER MANTISSAS

IADD HI ORDER MANTISSAS
IRETIII.

•

lOll' BAile RUNT 1M! IVtT!"
IfNZRO EU

PALS-V?

10/24/72

C

IIAE '~OATING POINT PACKAGE
. "OR ,OPII£ WITM K£I-E tAl
I

IN.J. CL01iM£R
I

IDEFlNITlONI 01' £At INSTRUCTlONI

aw,.nil

. CAM-Uil
MQUnfU

MOa.-fllil

IGf .....

IUI.UU
IWIA-"47

leu1 .. ,
MUv-141§

oVl-urn

NMld.U
I"'L-UIJ

""-14&1
...
".1In

Aea-ll11
I'M"''''
DADdUS
OLDd •• S

on-1 .. S
D'le-un
oeM-un
OPlUU51

.1

leLO-LORO
fMeTiM'.
fN'UNCH

•

PAGE 109

•

IOS/8 BASIC RUNTIME SYSTEM

PALe-V7

10/24/72

d&00

•

PAGE 110

I

IFLOATING OUTPUT ROUTINE
I

'FOUT,

III

SWAB
DCA

SIGN

KNT
EfLG
au
CL'
JMP
"MT
eLL CML IAt RTL
DADP
DCA
K16
TAO
DC'
'LOW
COF
DCA
TAD

"MT,

TAD
DCA I
TAD

INA
JM,
SM.,
JMP

ISZ

JMI I
'OUT1,

TAO

1("7

OCNTP
AtH

Foun
CLA

.+]

SIGN
"NGP

,tx

IMA IU CLA
,oun
JMP
JMI I
""PP
TEN
ICNT
ISZ
JMP
fOUTI
SfP
JMS 1
JMI I
"PUTP
TM]
DCA
ACX
eLL eM.L RTR
AtH
DCA
DCA
AeLO
TAO
EFLG
IU

eLA

IALIO DOES MQL TO CLR, AC
ICLEAA SIGN AND COUNT WORDS
lIS THIS E FORMAT?
INO-F FORMAT

IYES-MAItE A (»
IITORE AS • OF DIGITS AFT DEC PT
ISET FIELD WIDTH TO 14 ( DECIMAL)
ICHANGE TO FIELD OF PACKAGE
ISET • OF SIGNF, DIGITS
ITO 6 (DON'T PRtNT 7TH)
IDETERMINE IF

'-0

/YES-SKIP DOWN

INO-IS IT NEGATIVE?
IPOSITIVE
INEGATIVE-SET FLA'
lAND NEGATE ,
IGET • INTO RANGE ,tc-Nc1
lIS UP. NEG.?
INO-GO ON
IYES-MAKE • GREATER THAN 1
IBY MULTIPLYING BY T£N (DEC,)
ICOUNT THE MULTIPLIES
ISEf I' .1 YET

IS >I-MAKE IT LESS THAN 1
ISTORE IN A TEMPORARV

I.

ISET FAC TO .5
lIS THIS E FORMAT?

UO
CMA
TAD

KNT
lAt
DADP

INO-GET COUNT OF MULTIPLIES
INEGATE IT
lAND ADO. OF DIGITS AFT. DC, PT.
IMUST 8E NEGATIVE

TAD

KK7

ILIMIT • Of OIVS TO ,

leN7
SEP

IRES TORE
ISTORE AS COUNTER

$"'
C"'
SPA

el.A

TAD

DCA I
JMP

.+]

•

IOS/8 BASIC RUNTIME SYSTEM

FOUT'4,

PALS-V1
FFOVP

IDIVID~

lSZ 1

SEP
.-3
HAOP

IDONt.?
INO-GO ON
IYES-ADD IN ORIG.'-THIS IS ROUNDING

SEP
ACX
lAC
FOUT!)

IINSURE THAT IT IS IN RANGt
IGET ExPONENT
IUSE AS COUNT FOR SHIFTING MANt.

JMP
JMS I
TM3
JMS I
TAO

CMA
ACH
SWP

SHl

IPUT IN CORRECT ORDER
ISHIFT LEFT l(~OR 0 ElIP,)
INOW SMIFT RIGHT ACCORD TO EXP,

AtM

ISTORE BACK

1

LSR

o

DCA
SWP
DCA

TAD
DCA

TAD
SlA

JMP
DCA.
TAD

NOTE,

JMP
TAD

SMA
CLA

TAD

TAD

CMA
TAD

SMA
JMP I
DCA I
JMP
TAD

JMS I
15Z 1

JMP

TAD

CLL.
TAD
JMS I
TAD

PRDCP,

•

SMA
JMP I
CMA
JMS I

TAO

SNA
JMP I
JHP I

.5 BY TEN TMAT • OF lIMES

IPICK UP MANTISSA

OLD

FOUTl,

PAGE 111

JMS I
TEN

DCA

FOUTS,

10/24/72

ACLO
KNT
OPx

EFLG

elA
NOTE
KIIIT
KM1
ADfW
KIIIT
CMA
HI

FLOW
lAC

DADP

PRNTXP
SEP

IDONE-GET COUNT OF MUlS.
IPRESERVE IT
115 THIS E FORMAT OUT?
INO
IYES-ZERO COUNT
IGET MINUS '-FOR 2 SIGNS,PT.+ExP
IGO ADO FIELD WIDTH
IGET COUNT OF MULTIPLIES
IIF NOT NEG-MAKE • -2
IMINUS 1 FOR DEC.PT
IGET THE FIELD WIDTH
INEGATE· IT
IAOO DIGITS AFTER DEC. PT
INEG?
INO-PRINT XS-NOT ENUFF ROOM
ISTORE AS CNT OF SPACES

.+3
KKi40

OUTP
SEP
.-3

SIGN
RAL
K2S3
OUTP
KNT
PRZROP
lAC
OGTYPP
OADP
CLA
GKNTP
POPP

IPRINT A SPACE
100Nt?
INO .. GO ON
IVE.S-GET SIGN
IMAKE A ztRO OR 2
IFOR PLUS OR MINUS
IPRINT SIGN
IGET MUl COUNT
IPRINT lEADING ZtRO
IOUTPUT 'KNT' DIgITS
IDON'T P~INT Otc. PT
/IF DADP IS "

•

•

•

'ALa-V7

IOS/8 BASle RUNT 1M! SYSTEM

PRZRQP, PRZRO
popp,

KU,
G~NTP

PDP

,

FLINK,

16
GXIIIT

JMP 1

PRHTX', "PRNTle
ten),
i51

PR.p,

OC~TP,

Ml,

te1<1,
DGTYPP,

OUTP,
nUl,

KM7.
"ADP,

"OVP,

,.,putP,
. SIP,
""Pp.
"HSP,

lCNT,
SUiNf

PR

oeMT

7717
7

OGT'tP
OUT

.,
,FADD
UI

"OlY

"'UT

8£

,fH"

"NtG

I

•

"OUT

10/24/72

•

PAGE 112

•

PALS-V7

IOS/8 BASIC RUNTIME SYSTEM

PDP,
GKNT,

PZR,
PR,

PS,
GO,

PAGE
CLA CLL
JMS
TAD I
SPA SNA
JMP
TAD I
CMA
DCA
TAD
CMA
DCA
JMP
JMS
lSI
SKP
JMP
lSI
JMP

TAD

eMA

TAD

SMA
JMS
TAD
SZA

JMP
TAO
JMS

TAD

SMA
CLA
TAO
JMS
TAD

10/24/7i!

PAGE 113

CMA RAL.
IFllo/INT DEC. PT.
OUToe;
IGET COUNT AGAIN
KNTP
tLA
GO
KNTP
IGET COUNT
INEGATf.
1ST ORE AS COUNTER
OGTVP
[)AOP
ISAME FOR DAOP
SE

PR
OUTDG
DGTVP

IGO ON
IPRINT A ZERO

PS
SE
PZ~

KNTP
lAt
DADP
SZA
OGHP
EFLG
CLA
DONEF
Kl05
OUT
OP)(
SlA CLA
lAC IUL
Pi!S]
OUT
DPX
I

SPA

CMA
MQL

IDONt
IPRINT fE'
IGET PRESERVED COUNT OF MULS
IDETERMINE SIGN
IMUE A i!
IPRINT MINUS OR PLUS SIGN
IGET THE COUNT

lAC
DVI

INtGATE IF NEGATIVE
IDIVIDE SY ONE HUNORED

DUToG

IQUOT TO AC, REM TO MQ
ITHIS IS FIRST DIG-PRINT IT
IDIVIDE REM BY TEN

DUTDG

IGET SECOND DIGIT
IPRINT IT

OUTDG

IPRINT LAST
ISHOULD WE PRINT CR/LF?

K144

SWP
JMS
DVI'
Kli
SWP
JMS
S.Wp

DDNEF,

JMS

TAD
SNA

JMP I
TAD
JMS

TAO .

•

JMS
JMP I

SIilITi!

CLA
FLING
KKi!15
OUT

INO

Ki!l i!

OUT
FLING

•

•

•

105/8 BASIC RUNTIMe: SYSTEM

PAL8 .. V7

10/24172

•

PAGE 114

I

IROUTINE TO GET FACea

I
SE,

set.

a

TAD
ACX
SPA SNA CLA
JMP I
SE
JMS I
HDV
TEN
CMA
KNTP
TAO I
KNTP
DC. I
JMP
stl

I'·'"
INO-RETN.
IYEI--DIY • 8Y TEN
IREDUCE KNT 8Y 1

I

10UTPUT DIGITS OF FAC 8Y HUt. TIPt. YING BY TE",
ITHE HIGH ORDER DVUFLOW IS HIE DIGIT
DGTYP,

DU,

II

eMA
DCA

ue

SE

SIU8

TAO
" iii I.
Xli

lCLO
MUY

DCl
TAD
SIIIP
KU
ISZ
J"P

leLD
ACH
MUY

swp

eLA

t)CA
JMS

swp

PRNU,

.+3

CHA
DCNT
t)UTOG

DCA
ISZ
JMP
JMP I

OTt
OGnp

eLA
TAD

'LOW

e.t.
DCA

PRNUl,

DeNT

UZ

AeH
Sf

SE

SE

Si

~ll f,> ,r ....- ~ l II ARGETK JMS I COF CLA CLL CMA RAL DCA MSIGN TAD OPL SWP SMA JMP ,.3 OCM MSIGN lSZ SMI. J.- "~L-- - +sT.~' ~ ISTORE BACK.OPH CONTAINS LOW ORDER I OPt. CONTAINS HIGH ORL>ER IGET THE MANTISSA OF THE FAC .~ Dt.O FPOS, ACHSWP SM"A JMP DCM ISZ NOP OST. ACH, JMP 1 IGET OPERAND (ADOR. IN AC) ICHANGE TO DATA FIELD OF PACKAGE IMAKE A MINUS TWO lAND STORE IN "'SIGN. IGfT LDW ORDER MANTISSA OF OPt IGET INTO RIGHT ORDER ( OPH IN MQ) INEGATIVE? INO /YES-NEGA TE IT IBUMP SIGN COUNTER ISH 1FT OPRNO LEFT 1 TO AVOID OvRFLO MSIGN IMAICE IT CORRECT ORDER INEGATIVE? INa IYES-NEGATE IT IBUHP SIGN~OUNTER (MAY SKIP) MOSET ISTORE BACK-ACH CONTAINS LOW ORDER ACLO CONTAINS HIGH ORDER IRE TURN FPOS I 10S/..Alle RUNT 1M! SYSTEM I "LOATING DIVIDE I .sUi "DIV, "01, • JMI I 'ATCH' FFDIV TAO I J"MI MOlfT 091-' d1!J,.. OtT ~ JM, I Ct.l TAD 01'. CM. TAD lAC AC" ACX DCA oPaz OVLP, DVO'L SNL JNP I OU Aex INa-GO ON IYES-ZERO EXPONENT INO-TMIS IS ;*OPL*2**-12 ACI INEGATE IT ISEE I' GREATER THAN REMAINDER OVOPI' ,YU-ADl..,ST fiRST DIVIOE CLA OVO'L ACI 10111 ERROR' 01'1. 111. JMP I TAO Jf4. ,.5 JMP LaR nEI INa-GET QUOT OF 'IRST DIV, IN[GAllYEt INO-REMIM8U-QUOT 0' 2ND DIY. IN liZ NOP ISZ IICP OCM Aex ,ADJUST EXPONENT MIlGN DCA IWP AeH 'SHOULD SIGN 8£ MINUS' INO /YES-DO IT DCA liZ JMP I DVOPSP, OVOPS DUD, CAM DCA • INO-OO Q*OPL*2**-li/OPH JMP "Q IVES-MUST SHI'T IT RIGHT 1 I 01AD1, 'I' III QUOT • ,t SIC, DCA MUY O'H DCM TAO OVLPI, IWHICH MODEt ICALLID IV USER-GfT ARS. ADDRESS IG£T ARG. AND SET UP SIGNS IDIYIOt-AtH AND AeLD IN AC,NIiI ITHIS IS HI ORDER DIVISOR IQ~~ TO Ae"R~TO ACt IDIVIDE ERROR! . IYE'-HANOU IT 100 EXPONENT CALCULATION IEXP, 0' '"C - EXP. 0' Of' AeLO "OIV "OIV ACX 08601 /tTORI IT BACK IBUMP RETN. AND RETN, IZERO txJ!lONENT IGO ZERO MANTISSA • - • • • IOS/8 BASIC RUNTIME SYSTEM IFLOATING ADOITION.I~ OROEH NOT TO L.OSE BITS, wE DO NOT ISHIFT BOTH NUMBERS RIGHT 1 BIT 8~FORE ADD-ONLY SHIFTS DONE IARE TO ALIGN EXPO~ENTS. I FFADU, PAGE o JMS I PATCHP PAOl, TAD I FFAOO JMS I ARGElP TAO OPIC COF MIiIL TAD SAM SPA CMA DCA UD lCX lAC CNT tNT TAD M21 SPA SNA CLA CMA DCA OLD ADORS SGT SWP DCA SWP DCA SGT JMP TAD DADR, DCA OLD AC0 SHfSG DolOR .+3 OPX ACI( SWP SHF8G, ISZ ACe JMP 1.00 01,.0 o SWP tNT, UR o INO .. OK IYES-MAkE IT A LOAD OF LARGEST # IGET ADDRESSES TO SEE WHO'S SHIFTED IWHICH EI(P GREATER(GT FLG SET 18Y SUBTR, OF fliPS.' 10PERANO'S.SHIFT THE FAC ISTORE ADDRESS OF W~O GETS SHIfTED IGET ADDRESS OF OTHER (0 TO MIiI) ITHIS O~E JUST GETS ADDED IWHICH EI(PO~ENT WAS GREATER? IFAC'S • DO NOTHING 10PERANo·a-PUT FINAL EIIP, IN ACX IGET o . OST Ace IWHICH MODE OF CALLING ICALLED DIRECTLY 8Y USER IPICK UP ARGUMENTS ICHANGE TO CURRENT DATA FIELD IPICK UP EXPONENT OF OPERAND ISEND IT TO Mlil FOR SUBTRACT IGET EXPONENT OF FAC ISUBTRACT-RESUI,.T IN AC INEGATIVE RESULT? IYES-MAKE IT POSITIVE ISTORE IT AS A SHIFT COUNT ICOUNT TOO BIG?(CAN'T BE ALIGNED) T~E LARGER # TO AC,MQ IPUT l~ THE RIGHT ORDER ICOULD EI(PONE~TS SE ALIGNED? I~O·JUST LEAVE LARGER IN AC,MQ IYES-STORE THIS TEMPORARILY I(IF ONLY FAC STORAGE WAS REVERSED) IGET THE SMALL~R • IPUT IT IN RIGHT ORDER 100 THE ALIGNMENT SHIFT • PAL8-vr 101/8 BASIC RUNTIME SYSTEM 10/24/72 PAGE 125 DAD 1100 THE LARGER • OIT IITORE RESULT Ael ACit III. 10¥£RfLowtCL NOT • SIGN BIT) INOTE-WE DIDN'T SHIFT BOTH RIGHT 1 CMA ,MA eLA INOPE NOOV JMP CLA CLL CM," RAR IMAVBE-SEE I' i .8 HAD SAME SIGN AeM AND OPH CLl OVRFLO JMP JM, I ADDPCL TAD IMA NDOY, 1.00, H"I DCA AeM DCA ACLD CMA lAC IWP ICA TAO AOD~, 0" liZ JMP I INUATE IT AtlC ,AND AOJUIT 'INAL EXPONENT "AOD I.UMP RETURN PUT ADDRESS Aex ,,.00 IRITURN IOVERfLOW-SET HIGH ORDER RESLT .ACK IIHl" IT RIGHT 1 TAD DCA KK ••• I AeH IREVIRS' SIGN BIT lAND STORE DCi liZ AeLO ACIC "TORE LOW ORDER IBUM' UPON!NT JM' ADON 100NE .ASR I .- ....-'J HOP MIf, ADORl, IGET IHIFT COUNTERU 0' NMI SHIFTS) ACI OVR".D, TAD lue .... , IUGNS At.IKU /VU-OYER'LOW IJUMP TO PATCH FOR THIS ROUTINE INORM1LIZE (LOW ORDIR STILL IN MQ) IITORE 'INAL RESULT IGET AND STORE LOW ORDER OI'M AtM Uil", ARSIT .... " • 'fLOATING .veTRACT-USES 'LOATING ADO " "'UI, JMI I PATCH' TAD I "IUB ARIiEfP Jft' I CO, TAO ItilP DCM • lOP" II IN MQ' ,puT IT IN RIG"T ORDER IHnAn IT DCA OPH ISTORE BACK DCA OPL "aUI "ADD IGO TO ADO MOA SUBI, OPL I"HICM MOOn ICALLED IV USER-GET ADOREI. 0' DP. TAO DCA JMP FlOI • • • 10S/S BASIC RUNTIME SYSTEM PALS-V1 • PAGE 12b 10/i4112 I IFLOATING NEGATE··NEGATE FLOATING At I FFNEIi, 21 SWAB OLD ACH SWP DCM DCA SWP DCA JMP I IMUST 8E MODE. IGET MANTISSA AeH 8 ICORRECT O~DE.R PLEASE.l INEGATE IT IRESTOPE ISEND 0 TO MQ ACLO FFNEG I ICONTINUATION OF DlVIDE ROUTINE IWE ARE ADJUSTING THE ~ESULT OF IFIRST DIVIDE. I DVOPs, CMA DCA TAD CLL CMA TAD DVOP1, SNL JMP DCA CMA TAD DCA CI.A TAD SNA CAM DVI OPL SZL JMP I DCM JMP I DVLPlP, DVLPl OVOVR, DV ADopeL, ADDPCH NOPUNCM • TH~ IAe ACl OPL lAC AC1 IADJUST REMAINDER IwATCH fOR OVERFLOW OVOPl AC! IDON'T ADJUST QUOT. AC0 AC0 CLio ACl IREDUCE QUQT BY tLA DVQVH DVLP1P IG~ T REMAINDER IZERO? IVES-ZERO EVERYTHING INO 101 V. OVERFLOW? IYES INO-ADJUST HI QUOT (MAYBE' IGD lUCK • PALS-Y1 105/8 BASIC RUNTIME SYSTEM 10/24/72 PAGE 121 PAGE I IARGUMENT PICK UP ROUTINE.E~TER WITH DATA FIELD SET TO EITHER IFLTG. DATA FIELD OR FLTG. INSTR I FIELD, IADDRESS OF OPERAND IS IN TME AC ON ENTRY, ION RETURN, THE AC IS CLEAR I euee 0f1lllJ11J :SIlJU fIlU02 0UU fIlUfIl4 fIlU05 1442 0&21111 0UI/I6 fIl6207 3041 4310 1442 T01/J0 7000 ARGEl , VI DCA ACi TAD I ACi! DCA OPI( JMS nZAC&! TAD 1 Aei! IFZERO EAE c NOP NOP If'NZRO EAE ENPUNCM ISTORE AODRESS OF OPERAND IPICK UP EXPONENT IMOYE POINTER TO HORQ,WATCH FOR FIELD OVERLAP IPICK Ii' UP C *. SWAB MQ. NOPUNCH IOPM INTO MQ BECAUSE EAE ROUTINES IEXPECT TO FINO IT THERE DCA OPH JMS ISZAC2 TAD I ACi! DCA OPL JMP lARGEr ISTORE IMOVE POINTER TO LORD, wATCHING FOR OVERLAP IPICK IT UP ISTORE IT IRETURN .. I62U -16111 :505e 4310 1442 I/IUU I/IUll 3051 IIIU14 5611J11J • • • • IOS/8 BASIC RUNTIME SYSTEM PALS-V7 IFZERO EAE c 10/24/72 • • PAGE 128 I IROUTINE TO NORMALIZE THf FAC I 06215 0&216 0000 'PHOR, 1045 06117 7450 06210 1046 06221 7450 06222 1041 06223 765a 06i24 5341 06225 7332..NORMLP, 06226 1045 06227 7440 0U10 5ill 0U31 1046 0un 7640 06233 7710 ~i34 5236 "IIt..~ 0Ul. 5 5334 0 TAD ACH SNA TAD AtLO SNA TAD AC! SNA ClA JMP ZEXP CLA ell CML RTR TAO ACH SZA JMP ,+3 TAO ACLO au CLA SPA CLA JMP'FNO~R JMP FNLfS IGET THE HI ORDER MANTISSA IZERO? IVES-HOW ASOUT LOW? ILOW-0, IS OVRFLO SIT ON? I.-a-ZERO EXPONENT INOT 0-MAKE A 2000 IN At IAOO HI OROER MANTISSA IHI ORDER • 6000 INO-CHECK LEFT MOST DIGIT IVES-6000 OK IF LOW-0 12,3,4,5,ARE LEGAL LEFT MOST DIGS, IFOR NORMALIZED '-(+2000-4,5,&,7) ~f1 ~ IJUMP SO FFGET AND PUT ARE O~GED RIGHT",Y. ~ 06236 J041 'FNONR, DCA ACl IDONE w/NORMALIZE-CLEAR ACt ~lt62F.Jn7r-i5~61r,5r-Tr~~~JM~P~I__~F~F~N~O~R__~/~R~E~T~UR~N~____ 16241 6d7 ILlp, !Ll UtNZRO EAE c ENPUNCH I IROUTINE TO NORMALIZE THE FAt I FFNOR, *'215 o COF SIIIA8 OLD ACH SWP NMI SNA DCA DCA SWP DCA CI.A CMA TAD DCA JMP I NOPUNCH ,. ICHANGE D.F. TO FIEL.D OF PACKAGE IFORCE MODE 8 IPICK UP MANTISSA AeX ACt; ACL.O seA lAC Aex lCX FFNOR 0 r ~I~ , _All (r~ IPUT IT IN CORRECT ORDER INORMALIZE IT lIS THE. • ZERO? IYES-INSURE ZERO EXPONENT ISTORE HIGH ORDER BACK ISTORE LO- ORDER BACK ISTEP taUNTER TO At INEG'lTE IT lAND ADJUST EXPONENT IRE TURN L' .~IUW"" WW' ~ ~ () ({\ ~r f ...l fJ~ tY PALS-V? 108/1 BASIC RUNTIME SYSTEM 10/i4/?Z PAGE 129 I IFLOATING GIT I 6Ul .UIIS 'UU .6143 ....... •• 1. ,.'GET, ~~~ "i41 •"MS I PATCHP TAD I "GET IWHICH MODE 0' CALL ICALI.ED BV USER-GET ADDR, OF OP IPICK UP OPERAND Aex ILOAD THE OPERAND INTO FAt 16145 16111 UI • UI1 "HS 1.,116 ,.241 lID5l TAD gPL ACI.D OPH liZ "GET ... 114 • 6151 .USt .U52 1615] ,"'4 .. US ARGET OPX TAD DCA 1844 DCA TAO DCA 3... U5111 JUS 22'1 AeM CDF JMP I ..Ill S641 "GET IRE TN. TD CALL .2 I /fLOAUNG PUT I .1HUT, '""" If>.;t..."> .6156 1180 'U!I' .616111 16'61 16162 un ..,.. ,u, lun 16,n ...., 16166 1"11 16.fl 161f2 ..au 862f' •"MS 1 PATCHP TAD I "PUT JUl UIUI J641 U75 lin DCA un -IHI "GfT ACX TAD DCA I ,PIn "MI lIZ':GT TAO ACH DCA I "'ET uz,cn ACI.O TAO DCA 1 U" '641 ",U liZ 2116 CD' .,11 SU6 IWHICH MODE 0' CALLt ICALLED BY USER-GET OPR. ADOR 1ST ORE IN A TEMP IGIT 'AC AND STORE IT IAT I~ECl'IED ADD~ESS IBUMP POINTfR,WATCHING FOR 'IELO OVERLAP -IMP I "PUT IBUMP R!TN, "PUT IRUN, TO CALL.Z IROUTINES TO BUMP ARGfT AND 'PUT POINTERS AND INCREMENT THE IDATA '111.0 l' THE 'OINTER CROSSES A FIELD BOUNDARY .un 161" .6117 ,6111 ..II 1141 5675 IIZ'''T, ,411 un NINCO', .UIl '6:t11 6111 lUI. nll!S lun lie., lUIS In,,· 161111 I"lfl lUll lUll • un 5615 ....51,. 6111 2IU • ,,,n lSI DCA •• 1 IBUMP POINTER INO SKIP MUNS JUST IIKIP MEAN' WE HAVE ITHIS INST IXECUTED IGET THI DATA FIELD 'BUMP BY 1 AND MAKE /PUT IN J.INE • IRETURN J"' 'ICP I lSUGT DCA tU'GT RO' TAO CDfU J"' I IIZ"T con., ilIACI, CD' RETURN TO INCREMENT DATA FIELD ONLY 8Y ISUCl A CO, 1I/J •IlIACi! JMP I UUCZ • ISUMP POINTER INOTHING HAPPENED • • losia BAIIC RUNTIME SYSTEM IUU eU14 1310 Slat TAD IllACi JMP HEweD' PALa-v7 10/i4/7i • PAGE 1~9-t INEED NEW Of. GET RETURN ADOR lAND BUMP OF • PALl-V? 10S/. aASIC RUNTIME SVSTEM 10/i4/7l PAG£ 130 l'IIRO UE c I I_OUTINE TO ADJUST GuaTINIT 0' FIRST DIVIDE (MAYBE) WHEN THE IRIMAINDER 0' THE FIRST DIVIDE IS LESS THAN QUOT*OPL IU,ED BV '~TG. DIVID! ROUTINE IUS5 "U' ,U11 1'12' IU21 .. lIZ .,14' JI4' I OVO", tMA DCA .ua'l' TAD TAD .NL JM" OCA CMA 1111 Uti '14' TAD DVO .. I, IUSI .USI IUJ2 13 •• .un sns DVOPi" lUll IUSI lUI' 7161 'NLP, unt IU .. 16141 ,UII • U4! snl .... uu S,U DCA CLA TAO J"P 1 DVOP! O'H AtH IWATtH FOR OVERFLOW DVOlll AeH At1 AC, eLL ACH ovopap CLL CML CMA TAD DCA !In JMI 1 JMP 5U6 JM, llU INEGATE AND STORE REVISED REMAINDER C~~ 7111 UII U45 Uil lun su. Jln "JII lUI! .. IU uc AeH DCA • ACIC AC)! ALlP NORM I.' AC)! "NORR 10VERFLOW-DONtT ADJUST QUOT. OF 1ST DIV. INO OvERFLOW-STORE NEW REM. ISUBTRACT 1 FROM QUOT 0' IflRST DIVIDE IGIT HI ORO 0' REMAINDER IGO ON 1-1 ISUBTH. 1 'ROM EXPONENT ISHI'T ,AC LEFT 1 IGO BACK AND SEE IF NORMALIZED • • • 101/8 SAIIC RUNTIME SySTEM UU 8U41 flUSt 86352 IUS] 1111 O'f5] .144 5747 5611 I 16354 451ft 8 TMPV, J"S I ACX JMf' I "MPY 8USS 4S1ft 8U57 16UI I 08, OV, 4537 55U 4516 LM, • • PAGE 131 FAe-CALLS MULTIPLY TO MUL. FAe 8Y ITSELF *ft341 A, "SQ, I tUU 10/24172 I f1SQUA~E-SGlUARE lun PALa-v., TMP" HSQ £RRtlR TRAPS JMS I ERROR JMS I ERROR JIIIS 1 'CLR J"P I ILOOP\. JM. I ERROR ICA1.1. MUI.TIPI.Y TO MUI. TI PL V IFAe BY ITSELF 100NE IOVERFLOW IDIVISION UROR IRETURN a IN 'AC IILlEGA~ ARGUMENT IROUTINE TO COMPARE 2 ABSOLUTE Ii BIT INTEGERS TO DETERMINE WHICH IS ITH! LARGER. WHEN CALLED, NUMBER "A" IS IN THE AC,NUMBER "en IS IN ICORE LOCATION eAaS ON PAGE 0. RETURNS TO CA~L+l IF e •• A,CALL+a IF Ihl IUU IUU IIU6S IU" lun 16166 lun NUMCOL, I DCA A UI TAO BABS SPA CLA 7718 , 53ft' JMP 8N!G 1111 ~ U47 7141 TAO A 76il iJ61 "61 IN\. C ISZ NUM unll U15 1ft3fl lun 111611) 16374 U47 aun 7711 I/JU7ft 53ft6 57&1 16377 TA Leu ABS JM' I NUMe BNEG, U1) A SPA CLA JMP HOFTEN JMP I NUMCOL fSAVE A IGET 8 IB> I!I'I INO-SPECIAL CASE CHECK /YES-6fT A AGUN INEGATE IIF blA, THERE WILl. 8E A CARMY IBeA T A AGAIN NfG Al.SO? THE CODE AVOE TO COMPARE • A ~~, t l' 1.. ,a . :.' 3 , II ..::.... tl "7';"91 o~, ....J " "$$~ r~/3 '] ~D ~. ...r iV~ !If ~ t.<.. e.rR., S",,-CLA -Tf'!!; .r. ~TYPe J'II'! P J: .J:Lf)O/:J IOS/8 BASIC PALa.Y1 RUNTIME SVSTfM 11/24112 PAGE t32 *DVERLAh]11II1 641111 ITELiTYPI "DRIY£R"-WHEN CALLED, GRASS CHARACTERS FROM THE ITELETYPE UNTIL A CR IS SENT OR THE BUFFER IS FULL. ASSUMES TTY ENTRY lIS IN 1/0 WORM AREA. IUIIII 8UIl lillie TTVDIU, 14121 ,IKP un L'I.USH, JMS 1 Clltl.' TAD K217 Iun un '6414 nil I lCPUT TAO I WORD! lun U64 16412 ....., J"' ,U86 35" lUll "411 4111 ""U """3 .fi41" .Ul! 'U,6 'UST 16421il IU21 un TTYJN, nil 1251 6IU SIll KI,A, 13" U11 .Ui! IU26 IU21 nUl '61631 US! U53 1258 5254 '6"]. 864]5 ... 36 86431 ",44111 U47 165111 nll6 .'441 IIUIll US! 4'545 4541 5651 i6"U 11l1li 06445 1116""6 SiUJ 06411'1 06451 06451 1I1U 141111 .674 16452 5252 ...... TAO CHAR TAO MCTRLU INA CLA JM' LfL.UIH TAD tHAR TAD CRUIOT aNA oJMP BACKUP TAD MeR INA CLA JMP eFt 5212 'U!) TAD ttl'" JMS I PACKL J"I I BUFCHL. JMP I lOLl( NOP NQP nel 1553 KI' JMP SPIN eLl CLL ICCC 1153 12" .,.51 UsrII .-1 IClna DCA CHAR TAO CHAR JMS 1 lCPUT $851 45ii! ,un UO TAD lUll'" Kill 61l" "41' usa .un .UI" DCA I WORDI JMS I CNDCLL JMS I PRINT JMP JMf' TTYIN MCTRLU, MCR, CRUBD" IOLK, -225 :In-ilS -371 277 K525i1, ICR~F ONLV NECESSARV ON FLUSH IPRINT A CR,L' IPRINT A t SIGNIFVING WAIT FOR INPUT 18UFFER· ADDRESS IINITIALIZE POINTER TO START OF SUFFER IINITIALIZE CHAR • TO 1 IEMPTV TTV 8UFFER BEFORE AWAITING INPUT IDESIGN INTO At ICHAR READY! INO-OIDDLE WHIL.E WE WAIT "LUS~SPINNER OUT OF At "ORCl 'ARITV BIT IGET CHAR ISAVio IECHO IT ICL.llR KEVBOARD FLAG AND SET READER RUN I IS IT tTRl,./ut IVES-SURT AGAIN INO I IS IT RUBOUT'I IVES-SACK UP BUFFER POINTER CRt INa-IS IT IYES-DONE IPACK CHAR IN BUFFER IBU,'ER FULL1 /YEI-UROR INO-CHAR ] LEn INO-2 AND 3 LEFT INO-NElIT tHAI' 10 sua 164153 un K217 , i" 156. BACKUP, TAD I WORO] IBUFFER POINTER • • • IOS/8 aASIC RUNTIME SYSTEM 11161155 11161156 711141 1564 111 ... 111 e6461 5210 06462 .5ii 4551 5274 5301 IIIU51 euu 06464 1116465 11164.6 7.5111 un 4546 06461 06470 06471 0U72 1241 156. 35,.. 1116413 '3]4 061114 061115 0105 0U76 1561 06500 1116501 1116S0i 1563 111105 06504 107ft ]SU 5267 lun 111651115 06506 111651117 06511 1116512 4553 132111 121110 320111 U5] 06513 4545 1116514 15U 3566 1116510 1116515 1116516 06510 4546 SUIII 1ll1IIe4 1116521 "'52i 2011 141111 IIInt7 Pl'ACK, 5210 111177 3563 5210 1116.77 CIA USl] 7064 1116524 '213 elB, tn, TAD I WORD! aNA eLA JMP THIN TAD 1<334 JMS I )cPUT JMS I CHRNOL JMP e18 JMP C1B JMS I eNoeLl PALe-V1 10/24112 INEGATE ICOMPARE AGAINST START OF BUFFER IBUFFER EMPTY., IYES-THERE IS NOTHING TO RUBOUT (ECHO "\" IGET C~AR • OF NEXT CHAR (LAST '+1) It /3 lIT WAS 2-MAKE IT 1 elA CMA I-I JMP HUN ]]4 INEXT C!-IAR TAD I WORD] DCA I WORD] TAD AND TAO DCA JMP • PAGE 132-1 IBACK UP BUFFER POINTER I WORDIII K7477 KIlli!1II1II I wORDe lIT WAS I-MAKE IT 3 TAD I WORD0 AND K7477 UD KIIII00 DCA I WORDB JMP PBACK lIT WAS ],MAICE IT 2 JMS TAD TAD DCA TAO JMS TAD DCA JMS JHP TTYtN I CRlF K4 TTVDRI TlYORI tHAR I PACKl I IIIDRDI I wORD] I CNOCLl I TryoRI 1<4, " SPI~, ISZ SPINNR SICP eMA CMLJUl JMP KSFA INO NEED TO 8ACK UP POINTER lUCK UP POINTER IECHO A CR,LF 18UMP DRIVE RETURN TO NORMAL IPAC~ CHAR IN SUFFER IINITAILZE BUFFER POINTERS IRETURN ISPIN RANDOM * ~EEO IMARCH TO THE LEFT ICHECK FOR CHAR YEi • lOll' BASIC RUNTIME SYSTEM .... ,aIT"', P'~8.Vl lB/Z.,ll PAGE 131 ISUBROUTINE '8ITGT-ROUTIN£ TO PUT FUNCTION 8ITS fROM INSTRUCTION INTO Af. 16125 16S16 1652T "'JI "SSt ..sn uu 1111 nu 5Tn .... '65" 7118 4SU '461 Inn lUll .UJ6 161'1 16'41 16SU IU4J 16'41 .65.' un '''51 ,,,sa I TAD TADG" IGET GOSUB STACK POINTER ICOMPARE AGAINST TOP OF STACK IATTEMPT TO POP EMPTY STACK? IYES-RETURN WITHOUT A GOSUB IGET TOP STACK ELEMENT ISAVE I-I IN AC IBACK UP GOSUB STACK POINTER TAD TiMPI JMP I POPG IG£T POPPED ELEMENT IN IRETURN GaP TAO MITTOP IPA eLl JMS I ERROR TAD I GSP DCA TIE"PI CLA CMA UU DCA GSP 3861 41n 16553 IUS. 1"!i5 GR, 1161 'USI 165.1 POPG, JUI tIII.1 5TJJ un Mlnop, -GUCK 1181 1114 0333 un 55U IPUT fUNCTION BITS !N BITS a-l1 IMUK TMEM OFF IR£TURN /GOlUB POP RDUTINI-ROUTINE TO POP ELEMENT OfF GOSUB SUCK un 1".6 TAO INIAV RTR RTR AND Klll7 JM' I fBITGT CL~ . . 14 I"lt I IGOSUB RETURN RfTANI, JMI POPG lAC DCA 1 INTPLI( JMS POPG DCA 1 CDFPS~ JMP I ILOOPI. 0' AC IPOP PC OFF GOSU8 STACK 18UMP OVER SECOND wORD Of GOSUB INST IUSE AS NEW PSEUDO-PC IPOP COF OfF STACK IPUT IN LINE IN PWFECH IRETURN TO ILOOP IDATA LIST READ (NUMERIC) 16556 '65" 4765 llU ' '6111 4765 1145 '6562 ,.561 4165 . . 561 ,,"4 16565 RDLIST, JMI DCA JMS DCA JMS 1146 55U Ull DLRELK, 1 D~RELI( UP I OLRELK t40RD I DLRELK DCA LORD JMP I ILOOPL IFETCH WORD FROM LIST ISTORE AS EXPONENT IHIGH MANTISSA ILOW MANTISSA ~LRfAD ISUBROUTINE 'TYPE-RETURNS TO CALL+l IF Fll.E NUMERIC,CALL+Z IF ASC!1 165" 11.1 &563 16571 Ul1 16572 JUI il66 57" "5" ,,571 • ,.5n HYPE, I TAD I IIIOROI/l eLL RAR ilL CLA taz "YPE .IMP 1 FTYPE IGET t4EAOER ITYPE TO LIN« lIS IT NUMERIC? INO-BUMP RETURN IRETURN • • • 105/8 '6!14 BASIC RUNTIME SYSTEM 1312 INTPLK, INTPC PALS-V7 10/i4112 • PAGE \j3-1 • I~S/8 BASIC RUNTIME SYSTEM PALS-V1 10/24/72 PAGE 134 PAGE "1111 ILAST PAGE 0' a.Ts-eONT4INS S~C,I/O TASLE l 'NO SD~E ~JSC£L~'NEOUS CODE 1*.*.**.***.*.*.*.**** ************* **. **** .**.** *. **••• *** ITElETYPE INPUT aUf FER** .*** (14 C"AR~CTERS LONG) ..... ,.., I.'" ..... ..... .... S .... 3 •••,t ..."'13 " "'11 "'15 ..'''i.". I . .I? "'Sl "'14 ... n . . 611 ..61. lea1 Uti ITHtI ttU'f£R CONTAINS ONCE ONLY START CODE WHEN LOAOfO TTYIU', STARTI, 55U IIi' llU 1111 JM' I ILDO'L TAD 'SlTRT JM, I ...UMCOM 4415 JM' CHK8I UO K•• l? tI?' J." 11" tHKaz, ...1 JMP CHIel! 5222 U45 TAD C'6 JM' lAS TAD 'SSTRT 5U? .'''11," .un J.U .... 1 ..'n .66 . . .... 5 '''4?· 86'Sl "'52 8665. ,US5 • CHICI4, liU Jln 8U'FERS ARE FREE-START IHTERP~ETER III STAn 0' PSEUDO-CODE 8flOW lUll INO-CH£C« 'OR I.e" IVES-SET ALL BUffERS ausy liS START 0' 'SEUDO-COOE BELOW 1100 INO.CHiCf( 1401 IYES-ONLY BU"ER I IS AYAILAaLE lIS START OF CODE 8ELOW 14.1' IYEI-CMECIC 111111 IYEI-ONLY BUFFER 1 AND 2 AVAILASLE DCA 1,81 TAO UIIII J .... I ILOOPL aAS, TAD "'811 DCA IMAP JM, I ILOOPL "13 U •• JM'8U TAO 'ISTRT JM, I HUMCDM 5!U ..... .... ""I '''? "I' ..... •,.!. .... •••• .... "'51 .". ....'"I ''']6 ,,'n JM' 1 HUMtD'" JMP tHIC84 TAOel4 U .. ...,. u.,,.n 1. . 51 ..'n INO·A~L TAO CUll ~IJl 112' 100 THEY MATCMt DCA IAes 4415 1.6S. 'i!J1 JM'IU U-O 'ISTRT DCA UII TAD ene. JM! J HUHCDM I'" JIU '''11 .. 614 1141 "'i! "'26 ID' FOR 8~TTOM OF PSEUDO-COO! ICOMPARE TO A CDP II DCA lAB. TAO IC . . . . sau 5U7 til' TAO CDF'I TAO MCDH IU eLA MCO'l. KZ.... 1114 C14, 1111 U •• CU, CU". CUI' • • ,. "" ", , ••'"' •, lIS COOl: SURT 8now 28,e, INO-START INTERPRETER-ALL BUf'ER VREE IYEI-SUFFERS 1,z, AND 1 AVAILA8LE ISURT I-NTU'RETER .6ill .. • " •• • • 10511 BASIC RUNTIME SYSTEM 0665. ''''1 ''''8 l8a. ltIJ/i411l • PAGE 134-1 I1J • 1188 I ••• 8103 PALS-V? TTYEND, 0 tC H400.1< 7480 1************ •• **.************************************ ********** ISUBRDUTINE CHARNO-RETURNS TO CALL.1 IF CHAR '.1,CALL+2 IF 3,CALL+3 IIF i .... 1 1188 1116661 . . .61 1563 '6'60 ,.'65 111".6 .".1 nue 86671 .UTZ . . 6n .iU CHUNO, 0 TAD I WORD0 AND Utili l1ra' 780' nu JUt 1641 iUS "61 lUll elL RTL RlL SMA SU ISZ CHARNQ au K3t1J0, CLA ISI CHAIfNO J"P I tHARNO IHUOER I ISOLATE CHAR ,. ICHAR • TO 81TS e,1 lIS IT Z1 IYES-aUMP RETURN lIS IT 2 OR 37 IYES-aUMP RETURN IRETURN 300 IUROR MESSAGE 'OR TTY INPUT OVERFLOW 06614 16615 16676 .516 5616 64U 10, Jf'l5 I ERROR Jf'lP I .+1 LFLUSH ILINE FULL IFLUSH BUFFER AND TRY AGAIN • IOS/8 BASIC RUNTIME SYSTEM . ..". ... 71 .,., IIIl ..II III' ..III TTY', ,TTYBUF TTYDRI II 0 21 I I 8 FlLU, , I I •I I I III IJI.I I I lit. nL!ii!, IlIIn "II/J .. 737 '67411 1II1II1/J0 0 e6'.1 1"42 8614J 86144 '6145 ett146 116147 '''51 e&151 16752 16753 0USA • '6755 IFILE U I 0 III I I/JI/JI/JI IIIIDlII 11111 I II I 111111 1111118 111111 I Ie III 80011 11808 111108 lUI 1110 8018 IIIU Ii 0 I 8673! IFI~E II 11I11III II/J III III el" elel 1111 .,.1n ITELETYPE ENTRY-FILE IS ASCII IBUFFER ADDRESS ICURRENT BLOCK IN BUFFER IREAD WRIT~ POINTER IHANOL£R ENTRV I 1101 1101 1111" 111111111 1111 I TTY8UF II lun IIII ettn4 PAGE 135 *OV!RLAV+3i77 .". l"lJ 10124/72 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111 110 TABLE 5 i)-WORD ENTRIES 1111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 "'PI 1 "182 IUn 6411 ,U .. 1111 "U! IU16 1111111 116111 1111111 1611111 110. 16111 IIIJIII 86112 111111 Inn 1111110 161tG 11.11111 ,,71! II •• Itt7,. 1111 1"1' 11111101 ''''2. 11111. 16121 1111 lun .'JiG IflTa! 16126 8672' 111613111 Itt731 .,1]2 PA~8·V7 I/) FILU, II •III IFILE· n 0 II fIJ I/J I " • • • IOS/8 BASIC RUNTIME SVSTE,., 11615. ,6'157 ",7 ttl 116"l a67U 116763 •067ft6 ..,n ,ft7U eun 06770 06771 1I.T7i! 0.773 '6774 ,nn 1116176 '6777 PALe-V7 10124172 III II1II18 11111108 0 110811 III IIII t a 11111111 11010 11111 1118 FlL!4, eee. II GIll 111111 1111l1li III1U IIIlIIla 11111110 011110 111110111 0010 S IFILE U • PAGE 135·1 • 101/8 BASIC RUNTIME SYSTEM A ABlY US" AI.. ABSYI.L ACH ACI.. ACLO ACIR ACIRPT AClI Atlll ACt AC! ADCALt AD'C AO'\II AJT ALI ALtl< AI.1P ALIPP AL1PT AL1PTR AMOD! ANOLST ANDLSl ANOPTR ANt AN2 ANi!PTR AP0001 ARGET ARGETK ARGETI,. ARGETP ARGPLK ARSPLL ARGPOL ARGPR! un 3575 iU. 1]1& 0US 004& 0046 ATANAI ATANAC! ATANAl ATANBIiI ATAN81 ATANS2 ATANS] 442' 4435 ACJ~CJ 4104 8ASS III III 44 2514 0015 U54 &&37 11!J]5 277& 1030 flIT 41 3034 1137 33&1 UCKUP IUS SCGET (jcaETL BeNT aCPUT 8CPUTL tifND BLINn BLREAO 3344 8MAP 003& 8NEG 6314 80 4215 80UTl~S 10&4 8ITRT 1070 6STRTA 1027 8SWL 0144 ifSWP 2240 SUFASS 4in SUFCHI< 2'706 auFCHL 111147 SUFIN lUS auF OUT 1026 81 4234 82 4U7 S3 4c!2i CAD 450. CBLK 367& CCCl40 3460 tCN 3743 un 11104111 0UI eIIIU 111640 0701 4747 0114 U51 3174 6240 5140 4105 5U2 iJi4 ]401 3542 3400 3715 3776 J541 U75 U00 551213 5444 &li7 4307 ]511 4220 0307 .lRGPRL 1420 ARUMA 1511 ARJMP 0711 ARRAVI 0600 ARSTIlT 0022 ARTRAP 4365 3407 UC AleHR 3UJ ASCNOE 3244 ASCOLI< 3457 ASCON 3bU .. COUL )Z16 AS-COUT 12&f/1 ATABDF lUI ATABDI. 1173 ATAN 4200 • ceu CClb eCi40 eel 44143 4U4 443l 4440 440. 4153 4414 3747 4331 cell 4330 CDFINL O541 COFI0 0020 COPPS 2111125 COFP!L 0115 COFPSU 0206 COFe 0761 COl'000 433& COF10 &307 COFf!0 456i CDIN 3&21 CFfTCH 1322 PAL.S-Y' CHAIN CHAR CMAMNO CHAR3P CHAR3U CHECICL eMKSe CHI0Jl 0133 2373 21132 3371 40&0 3473 5312 4357 &004 4047 4012 6525 0117 3441 0137 5275 5527 5742 5531 421&2 43U 4061 43U 5311 5504 5"21 4112 4020 4111 0i:ln 621210 4733 42210 4053 5722 5412 5446 4734 572& 41221 Ul5 6241 5200 3125 3477 52·32 45210 4533 42ft] 1"2b 4735 5&00 4U3 P.1.8-V7 10/24172 U3S FFNEGA 5410 HNEGK 5501 FfNt:GP 5303 FFNEG~ 5713 FFNGP 473t1 FFNOR b215 FFNORR b23& FFORMT 1302 HOUT 4fi100 HOUTI. 1373 FFPUT b25& FfPUTP 0135 FFSIN 4000 FFSQ &347 FFSU8 U17 FFSU81 5400 FGETL. 0134 FGElM 0134 2301 Fl FlOI.E 0123 FIOVP 3&31 FIG02 5241 FILEFA 1533 FILEt &714 FI!..E2 tlT31 FILE3 bU& FILE4 &7&3 f"IL.STR 3316 FILSTU 4321 'ISUSL 143&7 HXDNE '1525 40t16 FI XL. FUL.P 4515 FJOCI 21400 FLO\ll 02157 Q30& F\-EN FL.ING 5142 FLINK 4722 3&4] F\.N F\.OA8L. 4505 f'LO,lTS 34221 FLO.,.L. 21141 FLOAT", 01Ql FL.OATS 4144 FLOO1< 4253 FM 1&24 FMPYI. 3572 FMPYL.1< 40b1 FMPVL.L 5310 FMPYLV 3&27 FMPYM 435& FN 2005 FIliAP 3431 FI'IEGI tUb FfN~G • PAGE llS-] FNEGI. FN\.1oJ FNOM flNOR\. FNORP FO fOTVPE FOTVPL FOUTl FOUT2 Foun FOUT4 FPPTMI FPPTM2 FPPTM3 FPPTM4 f'PPTM5 fPUTI. FPUTL.L FPUTM FRACT FRANOM FREE7Ql FREE72 FROOl FSQRL FSQRM FSTOP FSTOPl FSTOPN FSTOPt fSUBI" fSUSL.K FSUBLL rSUBM FSUBtl. FSUS1M FSWIft FTCOM. FTRPRT FTYL. HYPE FTYPt. FTYPSE f'UJUMP FUNCI1 FUNC2I FUNC3I FUNC41 FUNeSl GCI1R GO GETCH GETCIo4G GETCHL, 0140 &334 'i304 013& &17& 1&37 2357 33 f.I3 4b25 4b34 4&74 4b"7 1175 1172 11&7 11&4 11&1 0135 0722 ''135 4071 2342 40&2 4013 3&4& 40&5 4j&4 37214 215&3 21561 211&1 4064 1371 3573 4362 4r4b3 4.563 20&21 2424 4'5215 3015 65&6 01521 3531 15iB tQ73 lQ702 1542 1466 1471 5322 ';0?5 312& 35212 0142 • JOSJ8 BASIC ~UNT!ME SYSTEM UTE GtcNT GON GOSUB GR 5250 S0U 3761 0415 6537 GS inS asp 1111116' GlITOP 0476 GaTCK 1451 liSTcn n4t '''LG 4101 GTlFLG 4263 HOOKL 401117 21045 HORO U IDLE IF US ILOOP 1I..00PF ILOOPI. IN INPTtL INPUT 1465 U04 4421 J71T lIiU lUll 01ll 411]2 351110 5347 INUY 00U 3413 INat 3400 INT INTue lUi INTL 0114 INTPC U02 INTPCIC 1115 INTPCL 0444 INTPLK 6514 INTPOS 3420 INTRB uri! 6674 10 &451 IOLIC IOTAB an5 IOTPTR iU4 53&0 lOUT rsUC2 un lSZFGT un JEOFI 0445 JFAIL 0413 JFAILL i!053 JFOA 2042 JFDAL 0443 JMPFlL 1450 JMPI 0141 JMPISA 1736 JMPISN uti JMP Ii! 111746 JMP!! U05 JMP!& lU4 0246 ~MU • JMau JMSn PAL8-V1 . 10/24172 . PAGE 135-4 14i! 1434 K0371 K0416e 0Ut 16102367i! 1545 K01iHiI JMSSI JMaUO JMSUSR JNEG J81. JuaNEG 0306 1535 1557 3466 2627 3464 KC 3752 1151 K1000 K110 1<1400 K16 K20 K200 K200£1 K212L K215 K232 1<2416 K2&11l K217 6453 Kl£l£l 6673 "Mi17 KC240 KElC K'OI KIC Htill KKMU 3742 5447 3676 5775 1<1<12 5313 1C1C13 KK2000 ICK421 KK7 ICIC 7600 KI.7600 KMi KM10 KMll KMU K",144 KMi" KMi2 KH4 KH40 KM400 1<,.,1 I


Source Exif Data:
File Type            : PDF
File Type Extension       : pdf
MIME Type            : application/pdf
PDF Version           : 1.3
Linearized           : No
XMP Toolkit           : Adobe XMP Core 4.2.1-c041 52.342996, 2008/05/07-21:37:19
Producer            : Adobe Acrobat 9.0 Paper Capture Plug-in
Modify Date           : 2016:11:05 08:26:01-07:00
Create Date           : 2016:11:05 08:26:01-07:00
Metadata Date          : 2016:11:05 08:26:01-07:00
Format             : application/pdf
Document ID           : uuid:e468a829-8041-5d41-830b-d7738d34e396
Instance ID           : uuid:b349db0c-3c10-b049-bde8-f750e8992362
Page Layout           : SinglePage
Page Mode            : UseNone
Page Count           : 381
EXIF Metadata provided by EXIF.tools

Navigation menu