TR7598_e Manual_S400CA TR7598 E Manual S400CA

User Manual: TR7598_eManual_S400CA

Open the PDF directly: View PDF PDF.
Page Count: 102

DownloadTR7598_e Manual_S400CA TR7598 E Manual S400CA
Open PDF In BrowserView PDF
Dizüstü Bilgisayar
E-Kılavuz

TR7598
Eylül 2012
Telif Hakkı Bilgileri
İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere bu kılavuzun hiçbir bölümü, ASUSTeK
COMPUTER INC.’in (“ASUS”) açık yazılı izni olmaksızın, alıcı tarafından yedekleme amaçları
doğrultusunda saklanan dokümantasyon hariç olmak üzere, herhangi bir şekilde ya da
herhangi bir yolla yeniden çoğaltılamaz, devredilemez, sureti alınamaz, yeniden kullanma
sisteminde saklanamaz ya da herhangi bir dile tercüme edilemez.
ASUS, BU KILAVUZU, “MEVCUT DURUMUYLA” VE KISITLI OLMAMAKLA BERABER ZIMNİ
GARANTİLER YA DA ÖZEL BİR AMACA YÖNELİK TİCARİ ELVERİŞLİLİK YA DA UYGUNLUK
KOŞULLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK YA DA ZIMNİ HERHANGİ BİR ÇEŞİT GARANTİ
VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. ASUS YA DA DİREKTÖRLERİ, GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI
YA DA TEMSİLCİLERİ, HERHANGİ BİR DOLAYLI, ÖZEL, ARIZA YA DA SONUÇSAL HASARDAN
(KAR KAYBI, İŞ KAYBI, KULLANIM YA DA VERİ KAYBI, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI VE BENZERİ
HASARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE) DOLAYI, SÖZ KONUSU HASARIN BU KILAVUZDAKİ YA
DA ÜRÜNDEKİ HERHANGİ BİR KUSURDAN YA DA HATADAN KAYNAKLANABİLECEĞİNİN ASUS’A
BİLDİRİLMİŞ OLMASI DURUMUNDA DAHİ, SORUMLU OLMAYACAKTIR.
Bu kılavuzda yer alan ürünler ve şirket adları, ilgili şirketlerin tescilli ticari markaları ya da telif
hakları olabilir ya da olmayabilir ve ihlal maksadı olmaksızın yalnızca tanımlama ya da açıklama
amaçları ve sahibinin faydası doğrultusunda kullanılabilir.
BU KILAVUZ KAPSAMINDAKİ SPESİFİKASYONLAR VE BİLGİLER YALNIZCA KULLANIM AMAÇLI
SUNULMUŞ OLUP HERHANGİ BİR ZAMANDA HABER VERİLMEKSİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR VE
ASUS TARAFINDAN VERİLMİŞ BİR TAAHHÜT OLARAK YORUMLANMAMALIDIR. ASUS, İÇİNDE
AÇIKLANAN ÜRÜNLER VE YAZILIM DA DAHİL OLMAK ÜZERE BU KILAVUZDA GÖRÜLEBİLECEK
HERHANGİ BİR HATADAN YA DA YANLIŞLIKTAN DOLAYI HİÇBİR SORUMLULUK YA DA
YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEZ.
elif Hakkı © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Her Hakkı Saklıdır.
Sınırlı Sorumluluk
ASUS’tan kaynaklanan bir temerrütten ya da diğer bir yükümlülükten dolayı meydana
gelebilecek durumlarda, zararları ASUS’tan tazmin etme hakkına sahipsiniz. Bu tür bir
durumda, ASUS’tan zarar tazmin etme hakkınızın neye dayandığı önemli olmaksızın, ASUS,
bedensel yaralanma (ölüm de dahil) ve taşınmaz mülke ve maddi kişisel mala gelen zararlara;
ya da bu Garanti Beyanatında belirtilen kanuni yükümlülüklerin ihmalinden ya da yerine
getirilmemesinden kaynaklanan diğer herhangi bir fiili ve doğrudan hasara karşı, söz konusu
ürünün liste sözleşme fiyatından daha fazla olmayacak şekilde sorumludur.
ASUS yalnızca sözleşmeye dayalı kayıplardan, zararlardan ya da iddialardan, haksız fiillerden ya
da bu Garanti Beyanatı uyarınca söz konusu olan ihlalden dolayı zararlarınızı tazmin etmekle
yükümlü olacaktır.
Bu limit ayrıca ASUS’un tedarikçileri ve satıcıları için de geçerlidir. Bu, ASUS’un, tedarikçilerinin
ve satıcınızın müşterek sorumluluklarına ilişkin maksimum limittir.
ASUS, HİÇBİR KOŞUL ALTINDA ŞU SAYILANLARDAN HERHANGİ BİRİNE KARŞI YÜKÜMLÜ
OLMAYACAKTIR: (1) HASARLARLA İLGİLİ OLARAK TARAFINIZA YÖNELİK ÜÇÜNCÜ TARAF
İDDİALARI; (2) KAYIT YA DA VERİ KAYIPLARINIZ YA DA BUNLARIN ZARAR GÖRMESİ; YA DA
(3) ÖZEL, ARIZA YA DA DOLAYLI ZARARLAR YA DA HERHANGİ BİR EKONOMİK SONUÇSAL
ZARAR (KAR YA DA TASARRUF KAYIPLARI DA DAHİL) - ASUS’UN, TEDARİKÇİLERİNİN YA DA
SATICINIZIN SÖZ KONUSU ZARARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLMALARI
DURUMUNDA DAHİ YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.
Hizmet ve Destek
Birden fazla dilde hazırlanmış http://support.asus.com adresindeki web sitemizi ziyaret edinDizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

İçindekiler
Bu kılavuz hakkında............................................................................................ 6
Bu kılavuzda kullanılan ifadeler.................................................................... 7
Simgeler ............................................................................................................... 7
Tipografya............................................................................................................ 7

Güvenlik Tedbirleri.............................................................................................. 8
Dizüstü Bilgisayarınızı Kullanma.................................................................. 8
Dizüstü Bilgisayarınızın Bakımı..................................................................... 9
Düzgün Geri Dönüşüm ................................................................................10

1. Bölüm: Donanım Yerleşimi
Dizüstü Bilgisayarınızı Tanıma......................................................................12
Üstten Görünüm..............................................................................................12
Alt Taraf .............................................................................................................16
Sağ Taraf .............................................................................................................17
Sol Taraf .............................................................................................................18

2. Bölüm: Dizüstü Bilgisayarınızın Kullanılması
Başlarken..............................................................................................................20
Dizüstü Bilgisayarınızı Şarj Etme................................................................20
Ekran panelini açmak için kaldırın.............................................................21
Güç düğmesine basın....................................................................................21

Dokunmatik ekran hareketleri (seçili modellerde)
ve dokunma pedi..............................................................................................22
Dokunmatik ekranı kullanma (belirli modellerde)..............................22
Dokunma pedini kullanma..........................................................................24

Klavyenin kullanılması.....................................................................................29
Fonksiyon tuşları..............................................................................................29
ASUS Uygulamaları için fonksiyon tuşları...............................................30
Windows® 8 tuşları (belirli modellerde)...................................................30
Çoklu ortam kontrol tuşları . .......................................................................31

3. Bölüm: Windows® 8 ile Çalışmak
İlk defa çalıştırmak............................................................................................34
Windows® 8 kilit ekranı....................................................................................34
Windows® Arayüz..............................................................................................35

Dizüstü Bilgisayar E-KılavuzuBaşlat ekranı......................................................................................................35
Windows® uygulamaları................................................................................35
Etkin Noktalar...................................................................................................36

Windows® uygulamaları kullanımı..............................................................38
Uygulamaları başlatma..................................................................................38
Uygulamaların özelleştirilmesi....................................................................38
Uygulamaları kapatma..................................................................................40
Uygulamalar ekranına erişim......................................................................41
Charm bar (Sihirli çubuk)..............................................................................43
Yanaştırma özelliği..........................................................................................45

Diğer klavye kısayolları....................................................................................47
Kablosuz ağlara bağlanmak..........................................................................49
Wi-Fi
.............................................................................................................49
Bluetooth . .........................................................................................................51
Airplane mode (Uçak modu).......................................................................53

Kablolu ağlara bağlanmak.............................................................................54
Bir dinamik IP/PPPoE ağ bağlantısının yapılandırılması....................54
Bir statik IP ağ bağlantısının yapılandırılması........................................58

Dizüstü Bilgisayarınızın kapatılması...........................................................59
Dizüstü Bilgisayarınızı uyku moduna almak..........................................59

4. Bölüm: ASUS Uygulamaları
ASUS Özellikli Uygulamalar...........................................................................62
LifeFrame............................................................................................................62
Power4Gear Hybrid........................................................................................64
Instant On...........................................................................................................65

5. Bölüm: Açılış Öz Denetim Testi (POST)
Açılış Öz Denetim Testi (POST).....................................................................68
BIOS ve Sorun Giderme'ye erişim için POST kullanımı.......................68

BIOS ...................................................................................................................68
BIOS Erişimi........................................................................................................68
BIOS Ayarları......................................................................................................69

Sorun Giderme...................................................................................................76
Bilgisayarınızı yenileyin.................................................................................76
Bilgisayarınızı sıfırlayın...................................................................................77
Gelişmiş seçenekler........................................................................................78


Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

Ekler
DVD-ROM Sürücü Bilgisi (belirli modellerde)........................................82
Blu-ray ROM Sürücü bilgileri (belirli modellerde)................................84
Dahili Modem Uygunluğu............................................................................85
Özet
.............................................................................................................85
Ağ Uygunluk Beyanı.......................................................................................85
Ağ Uygunluk Beyanı.......................................................................................86
Sesli Olmayan Ekipmanlar............................................................................86
Federal Haberleşme Komisyonu Beyanı..................................................88
FCC Radyo Frekansına (RF) Maruz Kalma İkaz Beyanı........................90
Uygunluk Beyanı . ...........................................................................................90
(R&TTE Direktifi 1999/5/EC).........................................................................90
CE İşareti.............................................................................................................91
Kanada için IC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı.................................91
Farklı Etki Alanları için Kablosuz Operasyon Kanalı.............................92
Fransa Sınırlandırılmış Kablosuz Frekans Bantları................................92
UL Güvenlik Bildirimleri.................................................................................94
Güç Güvenlik Koşulu......................................................................................95
TV Tarayıcı Uyarıları.........................................................................................95
REACH .............................................................................................................95
Kuzey Avrupa Lityum İkazları (Lityum iyon bataryalar için).............95
Optik Sürücü Güvenlik Bilgisi......................................................................97
Macrovision Şirketi Ürün Bildirimi.............................................................97
CTR 21 Uygunluğu(Dahili Modemli Dizüstü Bilgisayarlar için).......98
ENERGY STAR uyumlu ürün.........................................................................99
Avrupa Birliği Eco etiketi............................................................................ 100
İşitme Kaybını Önleme............................................................................... 100
Küresel Çevre Düzenleme Uygunluğu ve Beyanı . ........................... 101
ASUS Geri Dönüşüm/Geri Alım Hizmetleri.......................................... 101
Kaplama Notu................................................................................................ 101

Dizüstü Bilgisayar E-KılavuzuBu kılavuz hakkında
Bu kılavuz, Dizüstü Bilgisayarınızın donanım ve yazılım özellikleri
hakkında bilgi vermekte olup aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:
1. Bölüm: Donanım Yerleşimi
Bu bölümde Dizüstü Bilgisayarınızın donanım bileşenleri ele
alınmıştır.
2. Bölüm: Dizüstü Bilgisayarınızın Kullanılması
Bu bölümde Dizüstü Bilgisayarınızın farklı parçalarının nasıl
kullanıldığı gösterilmiştir.
3. Bölüm: Windows® 8 ile Çalışmak
Bu bölümde Dizüstü Bilgisayarınızdaki Windows®8 işletim
sisteminin kullanımı hakkında genel bir bakış yer almaktadır.
4. Bölüm: ASUS Uygulamaları
Bu bölümde Dizüstü bilgisayarınızın Windows® 8 işletim sistemi
ile birlikte sunulan ASUS uygulamalarına yer verilmiştir.
5. Bölüm: Açılış Öz Denetim Testi (POST)
Bu bölümde Dizüstü Bilgisayarınızın ayarlarını değiştirmek için
POST'u nasıl kullanabileceğiniz gösterilmiştir.
Ekler
Bu bölümde Dizüstü Bilgisayarınız için uyarılar ve güvenlik
bildirimleri yer almaktadır.Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

Bu kılavuzda kullanılan ifadeler
Bu kılavuzdaki önemli bilgileri vurgulamak için, mesajlar aşağıdaki
gibi gösterilir:
ÖNEMLİ! Bu
������������������������������������������������������
iletide görevi tamamlamak için uygulanması gereken
önemli bilgiler bulunur.
NOT: Bu iletide görevleri tamamlamaya yardımcı olabilecek ilave
bilgiler ve ipuçları bulunur�.
UYARI! Bu iletide belirli görevleri yaparken güvenliğinizi korumak
ve Dizüstü Bilgisayarınızın veri ve bileşenlerinde hasarı önlemek için
uygulanması gereken önemli bilgiler bulunur��. .

Simgeler
Aşağıdaki simgeler, Dizüstü Bilgisayarınızda görev veya prosedür
dizisini tamamlamak için kullanılan aygıtı gösterir.
= Dokunmatik ekranı kullanın.

= Dokunmatik yüzeyi kullanın.
=Klavyeyi kullanın.

Tipografya
Kalın =Bu, seçilmesi gereken bir menü veya öğeyi belirtir.
İtalik = Bu, klavyede basmanız gereken tuşları belirtir.

Dizüstü Bilgisayar E-KılavuzuGüvenlik Tedbirleri
Dizüstü Bilgisayarınızı Kullanma
Bu Dizüstü PC, yalnızca ortam sıcaklığının 5°C (41°F) ila
35°C (95°F) arasında olduğu ortamlarda kullanılmalıdır.
Dizüstü bilgisayarınızın, altında yer alan elektrik girdi
bilgilerine bakınız ve şarj adaptörünüz ile uyumlu
olduğundan emin olunuz.
Isıya maruz kalmanın vereceği rahatsızlığı veya
yaralanmayı önlemek için dizüstü bilgisayarınızı
kucağınızda veya vücudunuzun herhangi bir parçasına
yakın bırakmayın.
Dizüstü bilgisayarınızla zarar görmüş güç kabloları,
aksesuarlar ve diğer çevre aygıtlarını kullanmayın.
Güç açıkken, Dizüstü bilgisayarınızı hava sirkülasyonunu
azaltan malzemeler içinde taşımadığınızdan veya bu
malzemelerle üzerini kapatmadığınızdan emin olun.
Dizüstü bilgisayarınızı düzgün veya sabit olmayan
çalışma yüzeylerine yerleştirmeyin.
Dizüstü bilgisayarınızı hava alanındaki röntgen
makinelerinden geçirebilirsiniz (taşıyıcı bantlara
yerleştirilen eşyalar için kullanılırlar), ancak manyetik
detektörlere ve manyetik çubuklara maruz bırakmayın.
Kullanılabilen ilgili uçak hizmetleri ve Dizüstü
bilgisayarınızı uçakta kullanırken izlenmesi gereken
kısıtlamalar hakkında bilgi için hava alanı sağlayıcınızla
iletişim kurun.Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayarınızın Bakımı
Dizüstü bilgisayarınızı temizlemeden önce elektrik
bağlantısını kesin ve (mümkünse) bataryasını çıkarın.
Birkaç damla ılık su ve aşındırıcı olmayan bir temizleyiciyi
temiz selüloz bir sünger veya güdere damlatarak
temizleyin. Daha sonra, ıslak veya nemli bir parça kalırsa
kuru bir bez ile kurulayın.
Dizüstü bilgisayarın üzerinde veya yakınında tiner,
benzen veya benzeri güçlü çözücüleri kullanmayın.
Dizüstü bilgisayarın üstüne nesneler yerleştirmeyin.

Dizüstü bilgisayarınızı güçlü manyetik veya elektriksel
alanlara maruz bırakmayın.
Dizüstü bilgisayarınızı sıvılara, yağmura ya da neme
maruz bırakmayın veya yanında kullanmayın.

Dizüstü bilgisayarınızı kirli veya tozlu ortamlara maruz
bırakmayın.
Dizüstü bilgisayarınızı gaz sızıntılarının yakınında
kullanmayın.

Dizüstü Bilgisayar E-KılavuzuDüzgün Geri Dönüşüm
Dizüstü PC’yi kamu çöplüğüne ATMAYINIZ. Bu ürün
parçalar uygun biçimde yeniden kullanılacak ve geri
dönüştürülebilecek şekilde tasarlanmıştır. Çarpı işaretli
çöp kutusu sembolü ürünün (elektrikli, elektronik
ekipmanlar ve cıva içeren düğme piller) ev atıklarıyla
birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Elektronik
ürünlerin elden çıkarılması ile ilgili olarak lokal
düzenlemeleri kontrol ediniz.
Pili kentsel atıklarla birlikte ATMAYIN. Üzeri çizili
tekerlekli çöp kutusu sembolü pilin kentsel atıklarla
atılmaması gerektiğini belirtir.

10

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

1. Bölüm:
Donanım Yerleşimi

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

11

Dizüstü Bilgisayarınızı Tanıma
Üstten Görünüm
NOT: Klavyenin düzeni ülkeye veya bölgeye göre değişebilir. Üstten
görünüm Dizüstü bilgisayarı modeline bağlı olarak da değişebilir.

12

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

Mikrofon
Dahili mikrofon video konferansı, sesli anlatım veya basit ses
kaydı için kullanılabilir.
Kamera
Dahili kamera Dizüstü bilgisayarınızı kullanarak fotoğraf
çekmenizi veya videolar kaydetmenizi sağlar.
Kamera Göstergesi
Kamera göstergesi yerleşik kameranın kullanıldığını gösterir.
Görüntü Paneli
Ekran paneli, Dizüstü bilgisayarınızdaki fotoğraflar, videolar ve
diğer çoklu ortam dosyaları için harika görüntüleme özellikleri
sunar.
NOT: Bazı modeller Dizüstü bilgisayarınızı dokunma hareketleri
aracılığıyla kullanmanıza olanak tanıyan dokunmatik bir panel
ile donatılmıştır.

Güç Düğmesi
Dizüstü bilgisayarınızı açmak veya kapatmak için güç
düğmesine basın. Dizüstü bilgisayarınızı uyku veya bekleme
moduna almak ve uyku veya bekleme modundan çıkarmak için
güç düğmesini de kullanabilirsiniz.
Dizüstü bilgisayarınız yanıt vermediğinde, güç düğmesini
dizüstü bilgisayarınız kapanana kadar dört (4) saniye kadar
basılı tutun.
Sayısal tuş takımı (belirli modellerde)
Sayısal tuş takımı şu iki işlev arasında geçiş yapar: sayısal giriş
için ve işaretçi yön tuşları için.

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

13

Klavye
Klavye yazmak için rahat gezinme derinliği ile tam boyutta
Q klavye tuşları sağlar. İşlev tuşlarını kullanmanızı da
etkinleştirerek Windows®'a hızlı erişim ve diğer çoklu ortam
işlevlerini kontrol etmenizi sağlar.
NOT: Klavye düzeni modele veya bölgeye göre değişir.

Dokunmatik Yüzey
Dokunmatik yüzey sezgisel kullanıcı deneyimi sağlayarak
ekranda gezinmek için çoklu hareket kullanımına izin verir.
Normal bir farenin işlevlerini de simüle eder.
NOT: Daha fazla bilgi için bu kılavuzdaki Touchpad kısayolları
bölümüne göz atın.

Durum Göstergeleri
Durum göstergeleri Dizüstü bilgisayarınızın mevcut donanım
durumunu tanımlamaya yardımcı olur.

Güç Göstergesi
Güç göstergesi Dizüstü bilgisayar AÇILDIĞINDA yanar
ve Dizüstü bilgisayar uyku modundayken yavaşça
yanıp söner.

14

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

İki renkli pil şarj göstergesi
İki renkli LED pil şarj durumunun görsel bir
göstergesidir. Ayrıntılar için aşağıdaki tabloya bakın:
Renk

Durum

Kesintisiz Yeşil

Dizüstü bilgisayar bir güç
kaynağına takılı ve pil gücü %95 ila
%100 arasındadır.

Kesintisiz Turuncu

Dizüstü bilgisayar prize takılı değil
ve pil gücü %95'ten az.

Yanıp Sönen Turuncu Dizüstü bilgisayar prize takılı değil
ve pil gücü %10'dan az.
Işıklar KAPALI

Dizüstü bilgisayar prize takılı
değil ve pil gücü %10 ila %100
arasındadır.

Sürücü Aktivite Göstergesi
Dizüstü bilgisayarınız dahili depolama sürücülerine
erişirken bu gösterge yanar.
Bluetooth / Kablosuz LAN Göstergesi (belirli
modellerde)
Bu gösterge Dizüstü bilgisayarınızın Bluetooth işlevinin
veya kablosuz LAN'ın etkin olduğunu göstermek için
yanar.
Büyük Harf Kilit Göstergesi (belirli modellerde)
Büyük harf kilidi işlevi etkinleştirildiğinde bu gösterge
yanar. Büyük harf kilidini kullanma Dizüstü bilgisayarın
klavyesini kullanarak büyük harfleri yazmanızı (örn. A, B,
C) sağlar.

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

15

Alt Taraf
NOT: Alt taraf görünüş bakımından modele bağlı olarak farklılık arz
edebilir.
UYARI! Dizüstü bilgisayarınızın alt tarafının sıcaklığı kullanım sırasında
veya batarya şarj olurken ılık ile sıcak arasında değişebilir. Dizüstü
bilgisayarınızda çalışırken havalandırma deliklerini engelleyebilecek
yüzeyler üzerine yerleştirmeyin.
ÖNEMLİ! Pil süresi kullanıma ve bu Dizüstü bilgisayardaki özelliklere
göre değişir. Pil paketi parçalarına ayrılamaz ve tek bir parça olarak
satın alınmalıdır.

Hoparlörler
Yerleşik hoparlörler sesi doğrudan Dizüstü Bilgisayardan
duymanızı sağlar. Bu Dizüstü Bilgisayarın ses özellikleri yazılımla
denetlenir.
Hava Kanalları
Havalandırma delikleri Dizüstü bilgisayarınıza soğuk havanın
girmesini ve sıcak havanın çıkmasını sağlar.
UYARI! Aşırı ısınmayı önlemek için kağıt, kitap, giysi, kablo veya
diğer nesnelerin havalandırma deliklerini engellemediğinden
emin olun.
16

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

Sağ Taraf

USB 3.0 bağlantı noktası
Evrensel Seri Veri Yolu 3.0 (USB 3.0) bağlantı noktası, 5 Gbit/
sn'ye kadar bir aktarım hızı sağlar ve USB 2.0 ile geriye yönelik
uyumludur.
HDMI Portu
Bu bağlantı noktası Yüksek Tanımlı Çoklu Ortam Arabirimi
(HDMI) konektörü içindir ve HD DVD, Blu-ray ve diğer korumalı
içeriği çalmak için HDCP uyumludur.
VGA bağlantı noktası
Bu bağlantı noktası dizüstü bilgisayarınızı harici bir ekrana
bağlamanızı sağlar.
LAN Yuvası
Ağ kablosunu yerel ağa (LAN) bağlanmak için bu bağlantı
noktasına takın.
Güç Girişi
Dizüstü bilgisayarınıza güç sağlamak ve pil paketini şarj etmek
için birlikte verilen güç adaptörünü bu posta takın.
UYARI! Adaptör kullanılırken ılık ile sıcak arası olabilir.
Adaptörü kapatmayın ve bir güç kaynağına takılıyken
vücudunuzdan uzak tutun.
ÖNEMLİ! Dizüstü bilgisayarınıza güç sağlamak ve pil paketini
şarj etmek için yalnızca birlikte verilen güç adaptörünü kullanın.

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

17

Sol Taraf

Kensington® Kilit Yuvası
Kensington® kilidi bağlantı noktası, Kensington® uyumlu ağ
bilgisayarı güvenlik ürünlerini kullanarak dizüstü bilgisayarınızı
güvene almanızı sağlar.
USB 2.0 bağlantı noktası
USB (Evrensel Seri Veri Yolu) bağlantı noktası, klavye, işaretleme
aygıtı, flaş disk sürücüsü, harici HDD, hoparlör, kamera ve yazıcı
gibi USB 2.0 veya USB 1.1 aygıtlarıyla uyumludur.
Kulaklık çıkışı/mikrofon girişi combo jakı bağlantı noktası
Bu bağlantı noktası Dizüstü bilgisayarınızın ses çıkış sinyalini
güçlendirilmiş hoparlörlere veya kulaklıklara bağlamanızı
sağlar. Bu bağlantı noktasını ayrıca Dizüstü bilgisayarınızı harici
bir mikrofona bağlamak için de kullanabilirsiniz.
Flaş Bellek Yuvası
Bu Dizüstü bilgisayarda SD kart biçimlerini destekleyen tek bir
dahili bellek kartı okuyucu yuvası bulunur.

18

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

2. Bölüm:
Dizüstü Bilgisayarınızın
Kullanılması

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

19

Başlarken
Dizüstü Bilgisayarınızı Şarj Etme.
A.

AC güç kablosunu AC-DC dönüştürücüye bağlayın.

B.

AC güç adaptörünü 100V~240V güç kaynağına takın.

C.

DC güç konektörünü Dizüstü bilgisayarınızın güç (DC) girişine
takın.
Dizüstü bilgisayarı ilk kez kullanmadan önce 3 saat şarj
edin.

ÖNEMLİ!
•
•

•
•

20

İlk kez açmadan önce dizüstü bilgisayarınızın güç adaptörüne
bağlı olduğundan emin olun.
Bilgisayarınız üzerindeki elektrik giriş/çıkışı etiketinin yerini
belirleyin ve güç adaptörünüzün etiketi üzerindeki veriler ile
eşleştiğine emin olun. Bazı dizüstü bilgisayar modellerinde birden
fazla çıkış akım değeri olabilir.
Dizüstü bilgisayarınızı güç adaptörü modunda kullanırken, soket
çıkışı üniteye yakın olmlı ve kolayca erişilebilmelidir.
Güç adaptörü bilgileri:
– Giriş voltajı: 100-240Vac
– Giriş frekansı: 50-60Hz
– Ölçülen çıkış akımı: 3.42A (65W)
– Ölçülen çıkış voltajı: 19Vdc
Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

Ekran panelini açmak için kaldırın.

Güç düğmesine basın.

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

21

Dokunmatik ekran hareketleri (seçili
modellerde) ve dokunma pedi
Touchpad kısayolları ile programları başlatabilir ve Dizüstü
Bilgisayarınızın ayarlarına erişebilirsiniz. Dokunmatik ekranınız
(seçili modellerde) ve dokunma pedinde el hareketlerini kullanırken
aşağıdaki çizimlere başvurun.

Dokunmatik ekranı kullanma (belirli modellerde)

22

Sol kenar kaydırma

Sağ kenar kaydırma

Çalışan uygulamalarınızı
karıştırmak için ekranın sol
kenarından kaydırın.

Sihirli çubuğu başlatmak
için ekranın sağ kenarından
kaydırın.

Uzaklaştır

Yakınlaştır

Dokunmatik panelde iki
parmağınızı bir araya getirin.

Dokunmatik panelde iki
parmağınızı birbirinden ayırın.

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

Üst kenardan kaydırma

Parmak kaydırma

•

Start (Başlat) ekranında, Tüm
Uygulamalar çubuğunu
görüntülemek için ekranın
üst kenarından kaydırın.

Yukarı ve aşağı kaydırmak için
parmağınızı kaydırın ve ekranı
sola veya sağa pan yapmak için
parmağınızı kaydırın.

•

Çalışan uygulamalarda,
menüsünü görüntülemek
için ekranın üst kenarından
kaydırın.

Dokunma ve basılı tutma

Dokunma/Çift Dokunma

•

•

Başlatmak için uygulamaya
dokunun.

•

Masaüstü modunda,
başlatmak için bir
uygulamaya çift dokunun.

•

Bir uygulamayı taşımak
için, uygulama karosuna
dokunun ve basılı tutun ve
yeni konuma sürükleyin.
Bir uygulamayı kapatmak
için, çalışan uygulamanın
üst tarafına dokunun ve
basılı tutun ve kapatmak
için ekranın alt tarafına
sürükleyin.

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

23

Dokunma pedini kullanma
İmlecin hareket ettirilmesi
İmleci etkinleştirmek için touchpad üzerinde dilediğiniz yere
dokunabilir ya da tıklayabilirsiniz, ardından ekrandaki imleci hareket
ettirmek için touchpad üzerinde parmağınızı kaydırın.
Yatay olarak kaydırma

Dikey olarak kaydırma

Çapraz olarak kaydırma

24

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

Bir parmakla hareketler
Dokunun/Çift dokunun

•

Start (Başlat) ekranında, başlatmak için bir uygulamaya
dokunun.

•

Masaüstü modunda, başlatmak için öğeye çift dokunun.

Sol tıklama

Sağ tıklama

•

Başlangıç ekranında bir
uygulamayı başlatmak için
ilgili uygulama üzerine
tıklayın.

•

•

Masaüstü modunda bir
uygulamayı başlatmak için
ilgili uygulamaya tıklayın.

IBaşlangıç ekranında
seçmek için bir uygulamaya
tıklayın ve ayarlar çubuğunu
başlatın. Ayrıca bu düğmeye
basarak All Apps (Tüm
Uygulamalar) çubuğunu da
başlatabilirsiniz.

•

Masaüstü modunda sağ tık
menüsünü açmak için bu
düğmeyi kullanın.

NOT: Noktalı çizgi içinde kalan alan touchpad üzerinde sol fare
düğmesi ve sağ fare düğmesi olarak algılanan konumları temsil
etmektedir.
Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

25

Sürükleyip bırakma

Bir öğeye çift dokunun, sonra aynı parmağı dokunmatik yüzeyden
kaldırmadan kaydırın. Öğeyi yeni konumuna bırakmak için,
parmağınızı dokunmatik yüzeyden kaldırın.
Üst kenar kaydırma

26

•

Start (Başlat) ekranında, All apps (Tüm uygulamalar) çubuğunu
başlatmak için üst kenardan kaydırın.

•

Çalışan bir uygulamada, menüsünü görüntülemek için üst
kenardan kaydırın.

Sol kenar kaydırma

Sağ kenar kaydırma

Çalışan uygulamalarınızı
karıştırmak için sol kenardan
kaydırın.

Charm bar öğesini başlatmak
için sağ kenardan kaydırın.

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

İki parmakla hareketler
Dokunma

Döndürme

Sağ tıklama fonksiyonunu taklit
etmek için touchpad üzerine iki
parmağınızla dokunun.

Windows® Photo Viewer'da
bir görüntüyü döndürmek
için, dokunmatik yüzeye iki
parmağınızı yerleştirin, sonra bir
parmağınızı saat yönünde veya
saatin tersi yönünde çevirirken
diğerini sabit tutun.

İki parmakla kaydırma (yukarı/ İki parmakla kaydırma (sol/sağ)
aşağı)

Yukarı veya aşağı kaydırmak için
iki parmağınızı kaydırın.

Sola veya sağa kaydırmak için iki
parmağınızı kaydırın.

Uzaklaştırma

Yakınlaştırma

Dokunmatik yüzeyde iki
parmağınızı bir araya getirin.

Dokunmatik yüzeyde iki
parmağınızı birbirinden
uzaklaştırın.

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

27

Sürükleyip bırakma

Bir öğe seçin ve farenin sol düğmesini basılı tutun. Diğer parmağınızı
kullanarak, öğeyi yeni bir konuma sürükleyip bırakmak için
dokunmatik yüzeyi aşağı doğru kaydırın.

Üç parmak kullanılan kısayollar

28

Yukarı Doğru İtme

Aşağı doğru çekme

Çalışan tüm uygulamaların
görüntülenmesi için üç
parmağınızı yukarı doğru ittirin.

Masaüstü modunu göstermek
üç parmağınızı aşağı doğru
sürükleyin.

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

Klavyenin kullanılması
Fonksiyon tuşları
Dizüstü Bilgisayarınızın klavyesinin fonksiyon tuşları aşağıdaki
komutları tetikler:
Dizüstü Bilgisayarı Sleep mode (Uyku modu'na)
geçirir
Airplane mode (Uçak modu'nu) açar veya kapatır
NOT: Etkinleştirildiğinde, Airplane mode[uçak
modu] tüm kablosuz bağlantıları devre dışı bırakır.

ekran parlaklığını azaltır
ekran parlaklığını artırır
ekran panelini kapatır
ikinci ekran ayarlarını etkinleştirir
NOT: İkinci ekranın Dizüstü Bilgisayarınıza bağlı
olduğundan emin olun.

Dokunmatik yüzeyi etkinleştirir veya devre dışı
bırakır
Hoparlörü açar veya kapatır
Hoparlör ses seviyesini azaltır
Hoparlör ses seviyesini artırır

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

29

ASUS Uygulamaları için fonksiyon tuşları
Dizüstü Bilgisayarınız ayrıca ASUS uygulamalarını başlatmak için
kullanılabilecek bir dizi özel fonksiyon tuşu ile sunulmaktadır.
bu ekran modları arasında geçiş yapmak için
ASUS Splendid Video Enhancement Technology
uygulaması'a geçer: Gamma Correction (Gamma
Düzeltmesi), Vivid Mode (Canlı Modu), Theater
Mode (Sinema Modu), Soft Mode (Yumuşak Modu),
My Profile (Profilim) ve Normal.
ASUS Life Frame uygulamasını başlatır
ASUS Power4Gear Hybrid uygulamasını başlatır

Windows® 8 tuşları
Dizüstü Bilgisayarınızın klavyesinde aşağıdaki şekilde kullanılan iki
özel Windows® tuşu mevcuttur:
Start (Başlat) ekranına dönmek için bu tuşa basın. Zaten
Start (Başlat) ekranındaysanız, açtığınız son uygulamaya
geri gitmek için bu tuşa basın.
Sağ tık fonksiyonlarını taklit etmek için bu tuşa basın.

30

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

Çoklu ortam kontrol tuşları
Çoklu ortam kontrol tuşları Dizüstü Bilgisayarınızda ses ve video gibi
dosyaları oynattığınızda çoklu ortam dosyalarını kontrol etmenize
olanak tanır.
Yukarıda gösterildiği şekilde ok tuşları ile birlikte

tuşuna basın.

Durdur

Önceki
parçaya
atla ya da
geri sar

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

Oynat
ya da
duraklat

Sonraki
parçaya
atla ya da
hızlı ileri al

31

32

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

3. Bölüm:
Windows® 8 ile Çalışmak

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

33

İlk defa çalıştırmak
Bilgisayarınızı ilk defa çalıştırdığınızda Windows® 8 işletim
sisteminizin temel ayarlarını yapılandırmanızda size rehberlik edecek
bir dizi ekran görüntülenecektir.
Dizüstü bilgisayarınızı ilk defa çalıştırmak için:
1.

Dizüstü Bilgisayarınız üzerindeki güç düğmesine basın. Kurulum
ekranı görüntülenene kadar birkaç dakika bekleyin.

2.

Kurulum ekranında Dizüstü Bilgisayarınızda kullanmak üzere bir
dil seçin.

3.

Lisans Koşullarını dikkatli bir şekilde okuyun. I accept the
terms for using Windows (Windows kullanım koşullarını
kabul ediyorum)'u işaretleyin ve ardından Accept (Kabul Et)'e
tıklayın.

4.

Aşağıdaki temel öğeleri yapılandırmak için ekrandaki talimatları
takip edin:

5.

•

Bilgisayarınızı güvenli tutun

•

Kişiselleştirme

•

Kablosuz

•

Ayarlar

•

Bilgisayarınıza giriş yapın

Temel öğelerin yapılandırılmasının ardından Windows®8 eğitimi
görüntülenir. Windows®8 fonksiyonları hakkında daha fazla bilgi
edinmek için bunu izleyin.

Windows® 8 kilit ekranı
Windows®8 kilit ekranı Dizüstü Bilgisayarınız Windows®8 işletim
sistemine giriş yaptığında görüntülenebilir. Devam etmek için kilit
ekranı üzerine dokunun ve Dizüstü Bilgisayarınızın klavyesinde
herhangi bir tuşa basın.

34

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

Windows® Arayüz
Windows® uygulamalarını Başlangıç Ekran'ından düzenlemenize ve
onlara kolayca erişmenize izin veren kutulardan oluşan bir kullanıcı
arayüzü (UI) ile birlikte gönderilir. Bu arayüz aynı zamanda dizüstü
bilgisayarınızda çalışırken kullanabileceğiniz aşağıdaki özellikleri de
içermektedir.

Başlat ekranı
Başlat ekranı kullanıcı hesabınızda başarıyla oturum açtıktan sonra
görünür. Gerek duyduğunuz tüm programlar ve uygulamaları tek
yerde düzenlemenize yardımcı olur.
Kullanıcı hesabı

Yakınlaştırma/
uzaklaştırma düğmesi

Windows® uygulamaları
Bunlar Başlangıç ekranına tutturulmuş uygulamalar olup kolay erişim
için döşeme şeklinde görüntülenirler.
NOT: Bazı uygulamalar tam olarak başlatılmadan önce Microsoft
hesabınızda oturum açmanızı gerektirir.

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

35

Etkin Noktalar
Ekran etkin noktaları, programları başlatmanızı ve Dizüstü
Bilgisayarınızın ayarlarına erişmenizi sağlar. Bu etkin noktalardaki
işlevler dokunmatik yüzey ile etkinleştirilebilir.

Başlatılan uygulamadaki etkin noktalar

Hotspots on the Start screen

36

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

Etkin Nokta

Eylem

sol üst köşe

Fare imlecinizi sol üst köşeye getirin ve
ardından güncel uygulamaların küçük
resimlerine dokunarak ilgili çalışan uygulamaya
geri dönün.
Birden fazla uygulama başlattıysanız, başlatılan
tüm uygulamaları göstermek için aşağı
kaydırın.
Çalışan uygulamalar ekranından:

sol alt köşe

Fare imlecinizi sol alt köşeye getirin ve
ardından Başlangıç ekranına geri gitmek için
Başlangıç ekranı küçük resmine dokunun.
NOT: Başlangıç ekranına geri gitmek için
klavyenizdeki Windows tuşuna

da

basabilirsiniz.

Başlangıç ekranından:

üst taraf

Fare imlecinizi sol alt köşeye getirin ve
ardından çalışan uygulamaların küçük
resimlerine dokunarak ilgili çalışan uygulamaya
geri gidin.
Fare imleciniz bir el simgesine dönüşene kadar
üst tarafta tutun. Ardından uygulamayı yeni bir
konuma sürükleyin.
NOT: Bu etkin nokta fonksiyonu sadece çalışan
bir uygulamada ya da Tutturma özelliğini
kullanmak istediğinizde çalışmaktadır. Daha
fazla bilgi için Windows® uygulamaları ile
çalışmak konu başlığı altındaki Tutturma
özelliğine göz atın.

üst ve alt sağ köşe Fare imlecinizi sağ alt ya da üst köşe üzerinde
tutarak Charm bar (Düğme çubuğunu
çağırın).
Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

37

Windows® uygulamaları kullanımı
Uygulamalarınızı başlatmak, özelleştirmek ve kapatmak için, Dizüstü
Bilgisayarınızın dokunmatik ekranı, dokunmapedi veya klavyesini
kullanın.

Uygulamaları başlatma
(seçili modellerde) Başlatmak için bir uygulamaya
dokunun.
Fare işaretçinizi uygulamanın üzerine getirin ve
başlatmak için sol tıklatın ya da bir defa dokunun.
Uygulamalara göz atmak için

düğmesine iki defa

basın ve ardından ok tuşlarını kullanın. Bir uygulamayı
başlatmak için

düğmesine basın.

Uygulamaların özelleştirilmesi
Aşağıdaki adımları kullanarak uygulamaları taşıyabilir, yeniden
boyutlandırabilir ya da Başlangıç ekranında ayırabilirsiniz.

Uygulamaların taşınması
(seçili modellerde) Uygulama karosuna basılı tutun,
ardından yeni bir yere sürükleyin.
Uygulamaya çift tıklayın ve ardından yeni bir konuma
sürükleyerek bırakın.

38

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

Uygulamaların yeniden boyutlandırılması
(������������������
seçili modellerde�)
1.	������������������������������������������
Ayarlar çubuğunu seçmek ve başlatmak için
uygulama karosunu aşağı kaydırın��.
2.

Uygulama karosunu küçültmek
büyütmek için

veya

öğesine dokunun.

Ayarlar çubuğunu etkinleştirmek için uygulamaya sağ
tıklayın ve ardından

ya da

düğmelerine

dokunun.

Uygulamaların ayrılması
(seçili modellerde)
1.

Ayarlar çubuğunu seçmek ve başlatmak için uygulama
karosunu aşağı kaydırın.

2.

İğnelenen bir uygulamayı kaldırmak için
üzerine dokunun.

Ayarlar çubuğunu etkinleştirmek için uygulamaya sağ
tıklayın, ardından

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

öğesine dokunun.

39

Uygulamaları kapatma
(seçili modellerde) Çalışan uygulamanın üst tarafına
uzun dokunun, ardından kapatmak için ekranın altına
sürükleyin.
1.

Fare işaretçinizi başlatılan uygulamanın üzerine getirin
ve işaretçinin el simgesine dönüşmesini bekleyin.

2.

Kapatmak için uygulamayı ekranın altına sürükleyip
bırakın.

Başlatılan uygulama ekranından,

40

'e basın.

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

Uygulamalar ekranına erişim
Başlangıç ekranınıza tutturulmuş durumda olan uygulamalar dışında
Uygulamalar ekranı ile diğer uygulamaları açabilirsiniz.

Yatay kaydırma çubuğu

Uygulamalar ekranının başlatılması
Dizüstü bilgisayarınızın dokunmatik ekranını, touchpad ya da
klavyesini kullanarak Uygulamalar ekranını başlatabilirsiniz.
(seçili modellerde)
1.

All apps (Tüm uygulamalar) çubuğunu başlatmak
için ekranın üst veya alt kenarından kaydırın.

2.

Dizüstü bilgisayarınızda yüklü tüm uygulamaları
görüntülemek için

öğesine dokunun.

All Apps (Tüm Uygulamalar) çubuğunu başlatmak için
üst kenardan aşağı doğru çekin.
Başlangıç ekranından All Apps (Tüm Uygulamalar)
simgesini
basın ve ardından
Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

seçmek üzere

düğmesine

düğmesine basın.
41

Başlangıç ekranına daha fazla uygulamanın tutturulması
Dokunmatik ekranınızı veya touchpad'inizi kullanarak Başlangıç
ekranına daha fazla uygulama tutturabilirsiniz.
(seçili modellerde)
1.

Apps (Uygulamalar) ekranında, ayarlar çubuğunu
seçmek veya başlatmak için uygulamayı aşağı kaydırın.

2.

Seçili uygulamayı Start (Başlat) ekranına iğnelemek
için

1.

Fare işaretçisini Başlat ekranına eklemek istediğiniz
uygulamanın üzerine getirin.

2.

Ayarlarını çalıştırmak için uygulamayı sağ tıklatın.

3.

42

öğesine dokunun.

simgesine dokunun.

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

Charm bar (Sihirli çubuk)
Sihirli çubuk, ekranınızın sağ tarafında tetiklenebilen bir
araç çubuğudur. Uygulamalarınızı paylaşmanıza ve Dizüstü
Bilgisayarınızın ayarlarınızı özelleştirmek amacıyla hızlı erişim
sağlamanıza imkan veren birkaç araçtan oluşur.

Sihirli Çubuk

Sihirli çubuğu başlatma
NOT: Çağrıldığında, Sihirli çubuk başlangıçta beyaz simgeler takımı
olarak görünür. Yukarıdaki görüntüde ilk etkinleştirildiğinde Sihirli
çubuğun nasıl göründüğü gösterilmektedir.

Charm bar'ı (Sihirli çubuk) başlatmak için Dizüstü Bilgisayarınızın
dokunmatik ekranı, dokunma pedi veya klavyesini kullanın.
(seçili modellerde) Charm bar'ı (Sihirli çubuk) başlatmak
için ekranın sağ kenarından kaydırın.
Fare işaretçinizi ekranın sağ veya sol üstüne taşıyın.
basın.

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

43

Sihirli çubuğun içinde
Search (Ara)
Bu araç, Dizüstü Bilgisayarınızdaki dosyalar, uygulamalar
veya programları aramanıza sağlar.
Share (Paylaşim)
Bu araç, uygulamalarınızı sosyal ağ siteleri veya e-posta
ile paylaşmanızı sağlar.
Start (Başlangiç)
Bu araç, ekranı Başlat ekranına geri döndürür. Başlat
ekranından, bunu ayrıca en son açılan uygulamaya geri
dönmek için de kullanabilirsiniz.
Devices (Aygıtlar)
Bu araç, dosyaları Dizüstü Bilgisayarınıza takılı
harici ekran veya yazıcı gibi aygıtlarla erişmenize ve
paylaşmanıza imkan verir.
Settings (Ayarlar)
Bu araç, Dizüstü Bilgisayarınızın bilgisayar ayarlarına
erişmenizi sağlar.

44

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

Yanaştırma özelliği
Yanaştırma (Snap) Özelliği iki uygulamayı yan yana görüntüleyerek
uygulamalarla çalışmanızı ve aralarında geçiş yapmanızı sağlar.
ÖNEMLİ! Tutturma özelliğini kullanmadan önce Dizüstü
Bilgisayarınızın ekran çözünürlüğünün 1366 x 768 piksel olarak
ayarlandığından emin olun.

Snap bar(Snap çubuğu)

Yanaştırmayı Kullanma
Tutturma özelliğini etkinleştirmek ve kullanmak için, Dizüstü
Bilgisayarınızın dokunmatik ekranı, dokunma pedi veya klavyesini
kullanın.
(seçili modellerde)
1.

Yanaştırmak istediğiniz uygulamayı başlatın.

2.

Uygulamanın en üst bölümüne dokunup basılı tutun
ve yanaştırma çubuğu görünene kadar ekranın sol
veya sağ tarafına sürükleyin.

3.

Başka bir uygulama başlatın.

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

45

1.

Yanaştırmak istediğiniz uygulamayı başlatın.

2.

Fare işaretçinizi ekranınızın üst tarafına taşıyın.

3.

İşaretçi el simgesine dönüştüğünde, uygulamayı
ekran panelinin sol veya sağ tarafına sürükleyip
bırakın.

4.

Başka bir uygulama başlatın.

1.

Yanaştırmak istediğiniz uygulamayı başlatın.

2.

öğesine basın.

3.

Başka bir uygulama başlatın.

4.

Uygulamalar arasında geçiş yapmak için,
öğesine basın.

46

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

Diğer klavye kısayolları
Klavyeyi kullanarak uygulamaları başlatmaya ve Windows®8'de
dolaşmaya yardım etmesi için aşağıdaki kısayolları kullanabilirsiniz.
\

Başlat ekranı ile son çalışan uygulama arasında
geçiş yapar
Masaüstünü başlatır
Masaüstü modunda Bilgisayar penceresini
başlatır
Dosya arama penceresini açar
Paylaşım penceresini açar
Ayarlar penceresini açar
Aygıtlar penceresini açar
Kilitleme ekranını etkinleştirir
Internet Explorer penceresini küçültür

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

47

İkinci ekran penceresini açar
Uygulama arama penceresini açar
Çalıştır penceresini açar
Kolay Giriş Merkezini Açar
Ayarlar arama penceresini açar
Windows® araçlarının menü kutusunu açar
Büyütücü simgesini başlatır ve ekranda
yakınlaştırır
Ekranınızı uzaklaştırır
Anlatıcı Ayarlarını açar
Yazdırma ekranı işlevini etkinleştirir

48

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

Kablosuz ağlara bağlanmak
Wi-Fi
Dizüstü Bilgisayarınızın Wi-Fİ bağlantısını kullanarak e-postalarına
ulaşın, Internet'te gezinin ve sosyal ağ siteleri üzerinden
uygulamaları paylaşın.
ÖNEMLİ! Dizüstü Bilgisayarınızda Wi-Fi fonksiyonunu
etkinleştirmeden önce Airplane mode (Uçak modu)nun kapalı
olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için bu kılavuzdaki Uçak
modu bölümüne göz atın.

Wi-Fi'yı Etkinleştirme
Aşağıdaki adımları kullanarak Dizüstü Bilgisayarınızda Wi-Fi'yı
etkinleştirin:
1.
2.
3.

Charm bar (Sihirli çubuk)'u etkinleştirin.
dokunun ve ardından

dokunun.

Kullanılabilir Wi-Fi bağlantıları listesinden bir erişim
noktası seçin.

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

49

4.

Ağ bağlantısını başlatmak için Connect (Bağlan)'a dokunun.
NOT: Wi-Fi bağlantısını etkinleştirmek için güvenlik anahtarı girmeniz
istenebilir.

5.

50

Dizüstü Bilgisayarınızla diğer kablosuz bağlantı özelliğine
sahip cihazlar arasında paylaşımı etkinleştirmek istiyorsanız
Yes, turn on sharing and connect to devices. (Evet,
paylaşmayı açın ve cihazları bağlayın). Bu paylaşma özelliğini
etkinleştirmek istemiyorsanız No, don't turn on sharing or
connect to devices (Hayır, paylaşmayı açma ya da cihazlara
bağlanma)'ya dokunun.

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

Bluetooth
Bluetooth özelliğine sahip cihazlar arasında kablosuz veri transferi
gerçekleştirmek için Bluetooth özelliğini kullanın.
ÖNEMLİ! Dizüstü Bilgisayarınızda Bluetooth fonksiyonunu
etkinleştirmeden önce Airplane mode (Uçak modu)nun kapalı
olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için bu kılavuzdaki Uçak
modu bölümüne göz atın.

Bluetooth özelliğine sahip diğer cihazlarla eşleştirme
Veri transferleri için Dizüstü Bilgisayarınızı diğer Bluetooth özelliğine
sahip cihazlarla eşleştirmeniz gerekir. Bunu yapmak için touchpad'i
aşağıdaki şekilde kullanın:
1.
2.

Charm bar (Sihirli çubuk)'u etkinleştirin.
dokunun ve ardından Change PC Settings (Bilgisayar
Ayarlarını Değiştir)'e dokunun.

3.

PC Settings (Bilgisayar Ayarları) altında Devices (Cihazları)'ı
seçin ve ardından Bluetooth özelliğine sahip cihazları aramak
için Add a Device (Bir Cihaz Ekle)'ye dokunun.

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

51

4.

Listeden bir cihaz seçin. Dizüstü Bilgisayarınızda yer alan kod
ile ilgili cihaza gönderilen kod ile karşılaştırın. Kodlar aynıysa
Dizüstü Bilgisayarınız ile cihazı başarılı bir şekilde eşleştirmek
için Yes (Evet)'e dokunun.
NOT: Bazı bluetooth özellikli cihazlar için Dizüstü Bilgisayarınızdaki
kodun girilmesi istenebilir.

52

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

Airplane mode (Uçak modu)
Airplane mode (Uçak modu) kablosuz iletişimi devre dışı bırakarak
uçarken Dizüstü Bilgisayarınızı güvenli bir şekilde kullanmanıza
olanak tanır.

Uçak modunu açmak
1.
veya

Charm bar (Sihirli çubuk)'u etkinleştirin.

2.
3.

dokunun ve ardından

dokunun.

Uçak modunu açmak için anahtarı sağa getirin.
öğesine basın.

Uçak modunu kapatmak
1.
veya

Charm bar (Sihirli çubuk)'u etkinleştirin.

2.
3.

dokunun ve ardından

dokunun.

Uçak modunu kapatmak için anahtarı sola getirin.
öğesine basın.

NOT: Kullanılabilecek ilgili uçuş içi hizmetler ve uçuş sırasında Dizüstü
Bilgisayarınızı kullanırken takip etmeniz gereken kısıtlamalar hakkında
bilgi almak üzere havayolu şirketiniz ile iletişim kurun.

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

53

Kablolu ağlara bağlanmak
Ayrıca Dizüstü Bilgisayarınızın LAN bağlantı noktasını kullanarak
yerel alan ağları ve geniş bant Internet bağlantısı gibi kablolu ağlara
da bağlanabilirsiniz.
NOT: Internet bağlantınızı yapılandırmak için daha fazla bilgi almak
üzere Internet Servis Sağlayıcınıza ya da yardım için ağ yöneticinize
ulaşın.

Ayarlarınızı yapılandırmak için aşağıdaki prosedürlere göz atın.
ÖNEMLİ! Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmeden önce dizüstü
Bilgisayarınızın LAN bağlantı noktası ile yerel alan ağı arasında bir ağ
kablosunun bağlanmış olduğundan emin olun.

Bir dinamik IP/PPPoE ağ bağlantısının
yapılandırılması
1.

Desktop (Masaüstü)'nü başlatın.

2.

Windows® görev çubuğunda ağ simgesine
sağ
tıklayın ve ardından Open Network and Sharing
Center (Ağ ve Paylaşım Merkezini Aç)'a dokunun.

3.

Ağ ve Paylaşım Merkezi penceresinde Change
adapter settings (Adaptör ayarlarını değiştir)'e
dokunun.

4.

LAN'a sağ tıklayın ve ardından Properties
(Özellikler)'i seçin.

veya

54

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

5.

Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) (Internet
Protokol Sürümü 4(TCP/IPv4))'e dokunun ve
ardından Properties (Özellikler)'e dokunun.

6.

Obtain an IP address automatically (Otomatik
olarak bir IP adresi al)'a dokunun ve ardından OK
(Tamam)'a dokunun.

NOT: PPPoE bağlantısı kullanıyorsanız sonraki adımlara geçin.

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

55

56

7.

Network and Sharing Center (Ağ ve Paylaşım
Merkezi) penceresine geri dönün ve ardından Set up a
new connection or network (Yeni bir bağlantı ya da
ağ kur)'a dokunun.

8.

Connect to the Internet (Internet'e bağlan)'ı seçin ve
ardından Next (İleri)'ye dokunun.

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

9.

Broadband (PPPoE) (Geniş Bant (PPPoE))'ye dokunun.

10. Kullanıcı adınızı, Şifrenizi ve Bağlantı adınızı girin ve
ardından Connect (Bağlan)'a dokunun.
11. Yapılandırmayı tamamlamak için Close (Kapat)'a
dokunun.
12. Görev çubuğundaki

simgesine dokunun ve

ardından oluşturduğunuz bağlantıya dokunun.
13. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin ve ardından Internet'e
bağlanmak için Connect (Bağlan)'a dokunun.

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

57

Bir statik IP ağ bağlantısının yapılandırılması

veya

58

1.

Dinamik bir IP/PPPoE ağ bağlantısının yapılandırılması
başlığındaki 1 – 5 adımlarını tekrarlayın.

2

Use the following IP address (Şu IP adresini
kullan)'a dokunun.

3.

Servis sağlayıcınızdan aldığınız IP adresi, Alt ağ
maskesi ve Varsayılan ağ geçidini girin.

4.

Gerekliyse, ayrıca tercih ettiğiniz DNS sunucu adresini
ve alternatif DNS sunucu adresini girdikten sonra OK
(Tamam)'a dokunun.

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayarınızın kapatılması
Aşağıdaki prosedürlerden herhangi birisini uygulayarak Dizüstü
Bilgisayarınızı kapatabilirsiniz:
•

Charm bar (Düğme çubuğunda)

simgesine

dokunun ve ardından normal bir kapanma için

veya

> Shut down (Kapat)'a dokunun.
•

Oturum açma ekranında

> Shut down

(Kapat)'a dokunun.
•

Dizüstü bilgisayarınızı ayrıca Masaüstü modunu
kullanarak da kapatabilirsiniz. Bunu yapmak için,
masaüstü uygulamasını açın ve daha sonra alt + f4
'e basarak Kapat penceresini başlatın. Aşağı açılan
listeden Shut Down (Kapat)'ı ve daha sonra OK
(Tamam)'ı seçin.

•

Dizüstü Bilgisayarınızın yanıt vermediği durumlarda
Dizüstü Bilgisayarınız kapanana kadar güç düğmesine
en az dört (4) saniye basılı tutun.

Dizüstü Bilgisayarınızı uyku moduna almak
Dizüstü Bilgisayarınızı Uyku moduna almak için güç düğmesine bir
defa basın.
Dizüstü bilgisayarınızı ayrıca Masaüstü modunu kullanarak
da uyku moduna alabilirsiniz. Bunu yapmak için, masaüstü
uygulamasını açın ve daha sonra alt + f4 'e basarak Kapat
penceresini başlatın. Aşağı açılan listeden Sleep (Uyku)'yu
ve daha sonra OK (Tamam)'ı seçin.

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

59

60

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

4. Bölüm:
ASUS Uygulamaları

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

61

ASUS Özellikli Uygulamalar
LifeFrame
Life Frame uygulamasıyla web kamerası işlevlerinizi geliştirin. Bu
uygulama ile anlık görüntü oluşturun, fotoğrafları düzenleyin,
videolar kaydedin, ses dosyaları kaydedin, web kameranızı güvenlik
izleme aygıtı olarak kullanın ve oyunlar oynayın.

Life Frame'i başlatma
tuşuna basın.
Arşiv araç çubuğu
fonksiyonun kaydedilen
dosyalarını küçük resim
görünümünde görüntüler.

Eylem düğmesi
Modlar

Yüz takibi düğmesi

Yakala
Webcam ayarları

62

Yakınlaştır/uzaklaştır

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

Life Frame işlevleri
Camera (Kamera)
Web kameranızla resim çekmek için bu işlevi kullanın.

Camcorder (Video Kamera)
Web kameranızla video çekmek için bu işlevi kullanın.

Monitor (Monitör)
Bu işlev, web kameranızın hareketi algıladığında
fotoğrafını çeken güvenli video monitörü olarak
kullanmanızı sağlar.
Voice Recorder (Ses Kaydedici)
Ses dosyalarını Dizüstü Bilgisayarınıza kaydetmek için bu
işlevi kullanın.

Game (Oyun)
Bu işlev web kamerasıyla oyunlar oynamanızı sağlar.

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

63

Power4Gear Hybrid
Power4Gear'deki güç tasarrufu modlarını kullanarak Dizüstü
Bilgisayarınızın performansını en iyi duruma getirin.
NOT: Dizüstü Bilgisayarınızı güç adaptöründen çıkardığınızda,
Power4Gear Hybrid Pil Tasarruf moduna geçer.

Power4Gear Hybrid'i başlatma
'na basın.
Bu güç planı modlarından seçim yapın.

Enerji koruma modunuzu
özelleştirmek için bu
seçenekleri kullanın.

Ekrandaki masaüstü simgelerini
gizlemenize olanak tanır ve sunum
modunu açar ya da kapatır.

Performans modu
Dizüstü Bilgisayarınız ile oyun oynama veya iş sunumları yapma gibi
yüksek performanslı faaliyetler yaparken bu modu kullanın.

Pil Tasarruf modu
Bu mod, güç adaptörüne takılıyken veya yalnızca pil gücüyle
çalışırken Dizüstü Bilgisayarınızın pil ömrünü uzatır.

64

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

Instant On
Instant On ile Dizüstü bilgisayarınız derin uyku modundayken (Derin
S3) pil gücünden tasarruf edin.
NOT: Deep S3, ASUS dizüstü bilgisayarınız uyku modundayken pil
gücü tasarrufu yapmanıza izin veren bir teknolojidir.
ÖNEMLİ! Bekleme süresi Dizüstü Bilgisayarınızda kalan pil
kapasitesine, bilgisayar modeline, yapılandırmaya ve çalıştırma
koşullarına göre değişir.

Performans modu
Performans modu Dizüstü
Bilgisayarınızda varsayılan olarak
etkindir. Dizüstü Bilgisayarınız
derin uyku moduna girmiş olsa
bile sistemin iki saniye içinde son
çalışma durumuna dönmesini
sağlar.

Güç Tasarrufu modu
Bu mod, pilin otur (30) gün
veya daha fazla kullanılmasına
imkan vererek daha uzun
bekleme süresi sağlar. Derin
uyku moduna girdikten dört saat
sonra etkinleştirildiğinde, Dizüstü
Bilgisayar yedi saniye gibi kısa bir
sürede en son çalışma durumuna
geri döner.

veya

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

Pil tasarruf modunu
etkinleştirmek için tıklatın.

65

66

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

5. Bölüm:
Açılış Öz Denetim Testi (POST)

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

67

Açılış Öz Denetim Testi (POST)
Açılış Öz Denetim Testi (POST) Dizüstü Bilgisayarınızı açtığınızda
ya da yeniden başlattığınızda gerçekleşen bir dizi yazılım kontrollü
tanılama testidir. POST'u kontrol eden yazılım Dizüstü Bilgisayarınızın
yapısının kalıcı bir parçası olacak şekilde kurulmuştur.

BIOS ve Sorun Giderme'ye erişim için POST
kullanımı
POST sırasında Dizüstü Bilgisayarınızın fonksiyon tuşlarını kullanarak
BIOS ayarlarına erişebilir ya da sorun giderme seçeneklerini
çalıştırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki bilgilere göz atın.

BIOS
Temel Giriş ve Çıkış Sistemi (BIOS), Dizüstü Bilgisayarınızın
başlatılması için sistemin gerek duyduğu sistem donanım ayarlarını
tutar.
Varsayılan BIOS ayarları Dizüstü Bilgisayarınızın çoğu durumu için
geçerli olur. Aşağıdaki durumlar dışında varsayılan BIOS ayarlarını
değiştirmeyin:
•

Sistem açılışı sırasında bir hata mesajı görüntülendiğinde ve
BIOS kurulumunu çalıştırmanızı istediğinde.

•

BIOS ayarı ya da güncellemesi yapmanızı gerektiren yeni bir
sistem bileşeni monte ettiğinizde.
UYARI: Hatalı BIOS ayarının kullanılması sistemde kararlılık sorunlarına
ya da açılış sorunlarına neden olabilir. BIOS ayarlarını sadece eğitimli
bir servis çalışanı ile değiştirmeniz tarafımızca tavsiye edilmektedir.

BIOS Erişimi
Dizüstü Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve ardından POST
sırasında

68

tuşuna basın.

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

BIOS Ayarları
NOT: Bu bölümdeki BIOS ekranları yalnızca referans olması içindir.
Gerçek ekranlar modellere ve bölgelere göre farklılık gösterebilir.

Ön yükleme
Bu menü ön yükleme seçeneği önceliklerinizi belirlemenize olanak
tanır. Ön yükleme önceliklerinizi ayarlarken aşağıdaki prosedürleri
göz önünde bulundurabilirsiniz.
1.

Boot (Ön Yükleme) ekranınında Boot Option #1 (Ön Yükleme
Seçeneği #1 )’i seçin.
Main

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advance
Boot
Security
Save & Exit

Boot Configuration
Fast Boot
Launch CSM

[Enabled]
[Disabled]

Sets the system boot
order

Driver Option Priorities
Boot Option Priorities
Boot Option #1

[Windows Boot Manager]

Add New Boot Option
Delete Boot Option

→←
: Select Screen
↑↓
: Select Item
E n t e r :
S e l e c t
+/—
: Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10
: Save & Exit
E S C
:
E x i t

Version 2.14.1219.
2.15.1226. Copyright
Copyright (C)
(C) 2011
2012 American
American Megatrends,
Megatrends, Inc.
Inc.
Version

’e basın ve bir aygıt Boot Option #1 (Ön Yükleme

2.

Seçeneği #1 ) olarak seçin.
Main

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advance
Boot
Security
Save & Exit

Boot Configuration
Fast Boot
Launch CSM

[Disabled]
[Disabled]

Sets the system boot
order

Driver Option Priorities
Boot Option Priorities
Boot Option #1
Add New Boot Option
Delete Boot Option

Boot Option #1
[Windows Boot Manager]
Windows Boot Manager
Disabled

→←
: Select Screen
↑↓
: Select Item
E n t e r :
S e l e c t
+/—
: Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10
: Save & Exit
E S C
:
E x i t

Version 2.14.1219.
2.15.1226. Copyright
Copyright (C)
(C) 2011
2012 American
American Megatrends,
Megatrends, Inc.
Inc.
Version

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

69

Güvenlik
Bu menü, Dizüstü bilgisayarınız için yönetici ve kullanıcı şifresi
belirlemenize olanak tanır. Ayrıca Dizüstü Bilgisayarınızın sabit disk
sürücüsüne, giriş/çıkış (I/O) arayüzü ve USB arayüzüne erişimi kontrol
etmenize olanak tanır.
NOT:

Main

•

Bir User Password (Kullanıcı Şifresi) belirlerseniz Dizüstü
Bilgisayarınızın işletim sistemine erişmeden önce bu şifreyi
girmeniz istenecektir.

•

Bir Administrator Password (Yönetici Şifresi) belirlerseniz
BIOS'a girmeden önce bu şifreyi girmeniz istenecektir.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advance
Boot
Security
Save & Exit

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,then this only
limits access to Setup and is only asked for when entering
Setup. If ONLY the user’s password is set, then this is
a power on password and must be entered to boot or enter
Setup. In Setup, the User will have Administrator rights.
Administrator Password Status
User Password Status
Administrator Password
User Password
HDD Password Status :
Set Master Password
Set User Password
I/O Interface Security
System Mode state
Secure Boot state
Secure Boot Control

Set Administrator
Password. The password
length must be in the
following range:
Minimum length 3
Maximum length 20

NOT INSTALLED
NOT INSTALLED

NOT INSTALLED

User
Disabled
[Disabled]

→←
: Select Screen
↑↓
: Select Item
E n t e r :
S e l e c t
+/—
: Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10
: Save & Exit
E S C
:
E x i t

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Parolayı ayarlamak için:

70

1.

Security (Güvenlik) ekranından Setup Administrator
Password (Yönetici Parolasını Ayarla) veya User Password
(Kullanıcı Parolası)’nı seçin.

2.

Bir şifre girin ve

3.

Şifreyi tekrar girin ve

tuşuna basın.
tuşuna basın.

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

Parolayı silmek için:
1.

Security (Güvenlik) ekranından Setup Administrator
Password (Yönetici Parolasını Ayarla) veya User Password
(Kullanıcı Parolası)’nı seçin.

2.

Geçerli parolayı girin ve

3.

Create New Password (Yeni Parola) alanını boş bırakın ve

’ basın.

’e basın.
4.

Onay kutusunda Yes (Evet)'i seçin ve ardından
simgesine basın.
G/Ç Arabirimi Güvenliği
Güvenlik menüsünü kullanarak Dizüstü Bilgisayarınızın bazı
arayüz fonksiyonlarını kilitlemek ya da kilidini açmak üzere I/O
Arayüz Güvenliği'ne erişebilirsiniz.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security
If Locked, LAN controller
will be disabled.

I/O Interface Security
LAN Network Interface
Wireless Network Interface
HD AUDIO Interface
SATA 2nd HDD Interface
USB Interface Security
LAN
Lock
UnLock

[UnLock]
[UnLock]
[UnLock]
[UnLock]
Network Interface

→←
: Select Screen
↑↓
: Select Item
E n t e r :
S e l e c t
+/—
: Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10
: Save & Exit
E S C
:
E x i t

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

G/Ç arabirimini kilitlemek için:
1. Security (���������
Güvenlik) ekranında I/O Interface Security (����
G/Ç
Arabirimi Güvenliği) öğesini seçin.
2. Kilitlemek istediğiniz arabirimi seçin ve

öğesine

tıklayın.
3. Lock (Kilitle)'yi seçin.
Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

71

USB Arabirimi Güvenliği
I/O Arayüz Güvenliği menüsünden ayrıca USB Arayüz
Güvenliğine erişerek bağlantı noktalarını ve cihazları kilitleyebilir
ya da kilidini açabilirsiniz.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security
USB Interface Security
USB Interface

[UnLock]

External Ports
CMOS Camera
Card Reader

[UnLock]
[UnLock]
[UnLock]
USB Interface
Lock
UnLock

If
LOCKED,
USB devices
be disabled

all
will

→←
: Select Screen
↑↓
: Select Item
E n t e r :
S e l e c t
+/—
: Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10
: Save & Exit
E S C
:
E x i t

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

USB arabirimini kilitlemek için:
1. Security (Güvenlik) ekranında I/O Interface Security
(G/Ç Arabirimi Güvenliği) > USB Interface Security (USB
Arabirimi Güvenliği) öğesini seçin.
2. Kilitlemek istediğiniz arabirimi seçin ve Lock (��������
Kilitle)
öğesine tıklayın.
NOT: USB Interface (USB Arayüzü)'nü Lock (Kilitli) olarak ayarlamak
aynı zamanda USB Interface Security (USB Arayüz Güvenliği)
altındaki External Ports (Harici Bağlantı Noktaları) ve diğer cihazları
da kilitleyecektir.

72

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

Ana Şifre Belirleme
Güvenlik menüsünü kullanarak sabit disk sürücünüze erişimi
şifreli hale getirebilmek için Set Master Password (Ana Şifre
Belirle)'yi kullanabilirsiniz.
Main

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Advance
Boot
Security
Save & Exit

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,then this only
limits access to Setup and is only asked for when entering
Setup. If ONLY the user’s password is set, then this is
a power on password and must be entered to boot or enter
Setup. In Setup, the User will have Administrator rights.
Administrator Password Status
User Password Status
Administrator Password
User Password
HDD Password Status :
Set Master Password
Set User Password
I/O Interface Security

NOT INSTALLED
NOT INSTALLED

System Mode state
Secure Boot state
Secure Boot Control

User
Disabled
[Disabled]

Set HDD Master Password.
***Advisable to Power
Cycle System after Setting
Hard Disk Passwords***

NOT INSTALLED
→←
: Select Screen
↑↓
: Select Item
E n t e r :
S e l e c t
+/—
: Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10
: Save & Exit
E S C
:
E x i t

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

HDD parolasını ayarlamak için:
1. Security (���������
Güvenlik) ekranında Set Master Password Ana
����
Parolayı Ayarla).
2. öğesine tıklayın ve parolayı girip
3. Parolayı onaylamak için yeniden girin ve

tuşuna basın.
tuşuna

basın.
4. Set User Password (����������������������������
Kullanıcı Parolasını Ayarla) öğesine
tıklayın ve kullanıcı parolasını ayarlamak için önceki işlemleri
tekrarlayın.

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

73

Kaydet ve Çık
Yapılandırma ayarlarınızı korumak için BIOS'tan çıkmadan önce Save
Changes and Exit (Değişiklikleri Kaydet ve Çık'ı seçin)'i seçin.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Main
Advance
Boot
Security
Save & Exit
Save Changes and Exit
Exit system setup after
saving the changes.
Discard Changes and Exit
Save Options
Save Changes
Discard Changes
Restore Defaults
Boot Override
Windows Boot Manager
Launch EFI Shell from filesystem device

→←
: Select Screen
↑↓
: Select Item
E n t e r :
S e l e c t
+/—
: Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10
: Save & Exit
E S C
:
E x i t

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

BIOS’un güncellenmesi:
1.

Dizüstü bilgisayarın tam modelini doğrulayın ve ardından
modeliniz için ASUS web sitesinden en güncel BIOS dosyasını
indirin.

2.

İndirilen BIOS dosyasının bir kopyasını bir flash disk sürücüye
kaydedin.

3.

Flash disk sürücünüzü Dizüstü Bilgisayarınıza bağlayın.

4.

Dizüstü Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve ardından POST
sırasında

5.

BIOS Setup (BIOS Kurulumu) programından, Advanced
(Gelişmiş) > Start Easy Flash (Kolay Flaşı Başlat) öğesini
tıklatın, sonra

74

tuşuna basın.

'a basın.

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

Main

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Advance
Boot
Security
Save & Exit

Start Easy Flash
Internal Pointing Device
Wake on Lid Open
Power Off Energy Saving
Intel Virtualization Technology
Intel AES-NI
VT-d

[Enabled]
[Enabled]
[Enabled]
[Enabled]
[Enabled]
[Enabled]

SATA Configuration
Graphics Configuration
DPTF Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
USB Configuration
Network Stack

Press Enter to run the
utility to select and
update BIOS.

→←
: Select Screen
↑↓
: Select Item
E n t e r :
S e l e c t
+/—
: Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10
: Save & Exit
E S C
:
E x i t

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

6.

İndirdiğiniz BIOS dosyasını flash disk sürücüde bulun ve
ardından

simgesine basın.
ASUSTek Easy Flash Utility

FLASH TYPE: Winbond 25X/Q Series
Current BIOS
Platform: S400CA
Version: 102
Build Date: Aug 26 2012
Build Time: 20:36:16
FSO
FS1
FS2
FS3
FS4

New BIOS
Platform: Unknown
Version: Unknown
Build Date: Unknown
Build Time: Unknown

0 EFI[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute

7.

BIOS güncelleme işleminden sonra, sistemi varsayılan ayarlarına
geri yüklemek için Exit (Çık) > Restore Defaults (Varsayılanları
Geri Yükle) öğesini tıklatın.

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

75

Sorun Giderme
POST sırasında

simgesine basarak aşağıdakileri içeren

Windows® 8 sorun giderme seçeneklerine erişebilirsiniz:
•

Bilgisayarınızı yenileyin

•

Bilgisayarınızı sıfırlayın

•

Gelişmiş seçenekler

Bilgisayarınızı yenileyin
Mevcut dosyalarınızı ve uygulamalarınızı kaybetmeden sisteminizi
yenilemek isterseniz Refresh your PC (Bilgisayarınızı Yenileyin)
seçeneğini kullanın.
Bu seçeneğe POST sırasında erişmek için:
1.

Dizüstü Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve ardından
POST sırasında

veya

tuşuna basın.

2.

Windows® tarafından Bir seçenek seçin ekranının
yüklenmesini bekleyin ve ardından Troubleshoot
(Sorun Giderme)'yi seçin.

3.

Refresh your PC (Bilgisayarınızı yenileyin)'e
dokunun.

4.

Bilgisayarınızı yenileyin ekranında bu seçeneğin
kullanımı hakkında daha fazla bilgi almak için
maddeleri okuyun ve ardından Next (İleri)'ye tıklayın.

5.

Yenilemek istediğiniz hesaba dokunun.

6.

Hesap şifrenizi girin ve ardından Continue (Devam
Et)'e dokunun.

7.

Refresh (Yenile)'ye dokunun.
ÖNEMLİ! Sisteminizin yenilenmesi işlemi başlamadan önce
Dizüstü Bilgisayarınızı bir güç kaynağına taktığınızdan
emin olun.

76

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

Bilgisayarınızı sıfırlayın
ÖNEMLİ! Bu seçeneği uygulamadan önce tüm verilerinizi yedekleyin.

Dizüstü Bilgisayarınızın varsayılan ayarlarını geri yüklemek için Reset
your PC (Bilgisayarınızı sıfırlayın) seçeneğini kullanın.
Bu seçeneğe POST sırasında erişmek için:
1.

Dizüstü Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve ardından
POST sırasında

veya

tuşuna basın.

2.

Windows® tarafından Bir seçenek seçin ekranının
yüklenmesini bekleyin ve ardından Troubleshoot
(Sorun Giderme)'yi seçin.

3.

Reset your PC (Bilgisayarınızı yeniden başlatın)'a
dokunun.

4.

Bilgisayarınızı yeniden başlatın ekranında bu
seçeneğin kullanımı hakkında daha fazla bilgi almak
için maddeleri okuyun ve ardından Next (İleri)'ye
tıklayın.

5.

Tercih ettiğiniz sıfırlama seçeneğini seçin: Just
remove my files (Sadece dosyalarımı sil) ya da Fully
clean the drive (Sürücüyü tamamen temizle).

6.

Reset (Sıfırla)'ya dokunun.
ÖNEMLİ! Sisteminizi yeniden başlatmadan önce Dizüstü
Bilgisayarınızı bir güç kaynağına taktığınızdan emin olun.

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

77

Gelişmiş seçenekler
Dizüstü Bilgisayarınızda diğer sorun giderme seçeneklerini
gerçekleştirmek için Advanced options (Gelişmiş seçenekler)'i
kullanın.
Bu seçeneğe POST sırasında erişmek için:
1.

Dizüstü Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve ardından
POST sırasında

veya

tuşuna basın.

2.

Windows® tarafından Bir seçenek seçin ekranının
yüklenmesini bekleyin ve ardından Troubleshoot
(Sorun Giderme)'yi seçin.

3.

Advanced options (Gelişmiş seçenekler)'e dokunun.

4.

Gelişmiş seçenekler ekranında gerçekleştirmek
istediğiniz sorun giderme seçeneğini seçin.

5.

İşlemi tamamlamak için ilerleyen adımları takip edin.

Sistem Görüntüsü ile Kurtarma Kullanımı
Belirli bir görüntü dosyasını kullanarak sisteminizi kurtarmak
için Advanced options (Gelişmiş seçenekler) altında System
Image Recovery (Sistem Görüntüsü ile Kurtarma) seçeneğini
kullanabilirsiniz.
Bu seçeneğe POST sırasında erişmek için:
1.

Dizüstü Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve ardından
POST sırasında

veya

78

tuşuna basın.

2.

Windows® tarafından Bir seçenek seçin ekranının
yüklenmesini bekleyin ve ardından Troubleshoot
(Sorun Giderme)'yi seçin.

3.

Advanced options (Gelişmiş seçenekler)'e dokunun.

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

4.

Gelişmiş seçenekler ekranında System Image
Recovery (Sistem Görüntüsü ile Kurtarma) seçimini
yapın.

5.

Bir sistem görüntü dosyası kullanarak kurtarmak
istediğiniz bir hesabı seçin.

6.

Hesap şifrenizi girin ve ardından Continue (Devam
Et)'e dokunun.

7.

Use the latest available system image
(recommended) (En güncel sistem görüntüsünü
kullan (tavsiye edilir)) seçimini yapın ve ardından
Next (İleri)'ye dokunun.Sistem görüntünüzün harici
bir cihazda ya da DVD'de olması durumunda Select
a system image (Bir sistem görüntüsü seç)'i de
seçebilirsiniz.

8.

Sistem görüntüsü ile kurtarma işlemini tamamlamak
için ilerleyen adımları takip edin.
NOT: Dizüstü Bilgisayarınızın çalışmadığı durumlarda veri
kaybını önlemek için düzenli olarak sistem yedeği almanızı
tavsiye ederiz.

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

79

80

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

Ekler

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

81

DVD-ROM Sürücü Bilgisi
(belirli modellerde)
DVD-ROM sürücüsü kendi CD'lerinizi ve DVD'lerinizi görüntülemenizi
ve oluşturmanızı sağlar. DVD başlıklarını görüntülemek için isteğe
bağlı bir DVD görüntüleme yazılımı satın alabilirsiniz.

Bölgesel Tekrar Çalma Bilgisi
DVD film başlıklarının tekrar çalınması MPEG2 video, dijital AC3 ses
kod çözmeyi ve de CSS korumalı içeriğin şifresini çözmeyi içerir. CSS
(bazen kopyalama koruması olarak isimlendirilir), yasa dışı içerik
çoğaltmasına karşı bir koruma ihtiyacını sağlamak için sinema filmi
endüstrisi tarafından benimsenen içerik koruma projesine verilen
isimdir.
CSS lisansörleri tahmil edilen tasarım kurallarına rağmen, en çok
ilgili olan bir kural bölgeselleştirilmiş içerik üstündeki tekrar çalma
kısıtlamalarıdır. Coğrafi olarak ayrılmış film yayımlarını kolaylaştırmak
amacı ile, DVD video başlıkları aşağıda “Bölge Tanımları” bölümünde
tanımlandığı üzere spesifik coğrafi bölgeler için yayımlanır. Telif
Hakkı yasaları, tüm DVD filmlerin belirli bir bölgeye sınırlı olmasını
gerektirir (genellikle satıldığı bölgeye göre kodlanır). DVD film içeriği
bir çok bölge için yayımlanabilirken, CSS tasarım kuralları CSS şifreli
içeriği çalabilme kapasitesine haiz her hangi bir sistemin sadece bir
bölgeyi çalabilme yetisine haiz olmasını gerektirir.
ÖNEMLİ! Görüntüleme yazılımını kullanarak bölge ayarı beş defaya
kadar değiştirilebilir, daha sonra sadece en son bölge ayarına göre
DVD filmleri oynatabilir. Bundan sonra bölge kodunu değiştirebilmek
için garanti kapsamında olmayan fabrika ayarlarına geri dönme
özelliği kullanılabilir. Eğer ayarların sıfırlanması istenir ise, yükleme ve
de sıfırlama masrafları kullanıcı tarafından karşılanacaktır.

82

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

Bölge Tanımları
Bölge 1
Kanada, ABD, ABD hükmü altıdaki topraklar
Bölge 2
Çek, Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Almanya, Körfez Devletleri,
Macaristan, İzlanda, İran, Irak, İrlanda, İtalya, Japonya, Hollanda,
Norveç, Polonya, Portekiz, Suudi Arabistan, İskoçya, Güney Afrika,
İsveç, İsviçre, Suriye, Türkiye, Birleşik Krallık, Yunanistan, Eski
Yugoslavya Cumhuriyetleri, Slovakya
Bölge 3
Burma, Endonezya, Güney Kore, Malezya, Filipinleri, Singapur,
Tayvan, Tayland, Vietnam
Bölge 4
Avustralya, Karayip (ABD hükmü altındaki toprakları dışında), Orta
Amerika, Yeni Zelanda, Pasifik Adaları, Güney Amerika
Bölge 5
CIS, Hindistan, Pakistan, Afrika’nın geri kalanı, Rusya, Kuzey Kore
Bölge 6
Çin

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

83

Blu-ray ROM Sürücü bilgileri
(belirli modellerde)
Blu-ray ROM Sürücüsü yüksek tanımlı (HD) videoları ve DVD ve CD gibi
diğer disk dosyası biçimlerini görüntülemenizi sağlar.

Bölge Tanımları
Bölge A
Kuzey, Latin ve Güney Amerika ülke ve bölgeleri; Tayvan, Hong Kong,
Macau, Japonya, Kore (Güney ve Kuzey), Güneydoğu Asya ülke ve
bölgeleri.
Bölge B
Avrupa, Afrika ve Güneybatı Asya ülke ve bölgeleri; Avusturalya ve
Yeni Zelanda.
Bölge C
Orta, Güney Asya, Doğu Avrupa ülke ve bölgeleri, Çin ve Moğolistan.
NOT: Daha fazla bilgi için Blu-ray Disc websitesine bakınız:www.bluraydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDiscforVideo.aspx.

84

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

Dahili Modem Uygunluğu
Dahili modem içeren Dizüstü PC, JATE (Japonya), FCC (ABD, Kanada,
Kore, Tayvan) ve CTR21 şartlarına uygundur. Dahili modem, kamusal
anahtarlamalı telefon ağına (PSTN) Avrupa tekli terminal bağlantısı
için 98/482/EC sayılı Konsey Direktifi’ne göre onaylanmıştır. Ancak
farklı ülkelerde sağlanan farklı PSTN'ler arasındaki farklar nedeniyle,
onay başlı başına her bir PSTN ağ sonlandırma noktasının başarılı
biçimde çalışacağına dair kayıtsız şartsız garanti vermez. Sorun
yaşamanız halinde öncelikle ekipmanınızın satıcısına başvurmalısınız.

Özet
CTR 21'e ilişkin 4 Ağustos 1998 tarihli Avrupa Konseyi Kararı AB
Resmi Gazetesi'nde yayınlandı. CTR 21, analog PSTN’e (Kamusal
Anahtarlamalı Telefon Ağı) bağlanması amaçlanan DTMF araması
içeren sessiz terminal ekipmanların tümü için geçerlidir.
Varsa, ağ adresinin çift tonlu çok frekanslı sinyal ile alındığı terminal
ekipmanlarının (sesli telefon ayarlı kasa servisini destekleyen
terminal ekipmanlar dışında) analog kamusal anahtarlamalı telefon
ağlarına bağlanması için takma gereksinimlerine yönelik CTR 21
(Genel Teknik Düzenleme).

Ağ Uygunluk Beyanı
Beyan üretici tarafından Onaylanmış Kuruluşa ve satıcıya yapılacaktır.
“Bu beyan aygıtın çalışması tasarlanan ve aygıtın dahili çalışma
sorunları yaşayabileceği, bildirilmiş ağları belirtir.”

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

85

Ağ Uygunluk Beyanı
Üretici tarafından kullanıcıya yapılacak beyan: “Bu beyan
aygıtın çalışması tasarlanan ve aygıtın dahili çalışma sorunları
yaşayabileceği, bildirilmiş ağları belirtir. Üretici aynı zamanda ağ
uyumluluğunun fiziksel ve yazılım anahtar ayarlarına bağlı olduğu
durumları açıkça belirtecek bir ifade de ekleyecektir. Ayrıca aygıtı
başka bir ağda kullanmak istediği takdirde kullanıcıya satıcıyla
bağlantı kurmasını önerir.”
Şimdiye kadar CETECOM Onaylanmış Kurum, CTR 21 kullanarak bir
çok Pan Avrupa onayları düzenledi. Sonuç olarak, her bir Avrupa
ülkesinden düzenleyici onaylara ihtiyaç duymayan Avrupa’nın ilk
modemleri ortaya çıktı.

Sesli Olmayan Ekipmanlar
Telesekreterler ve sesli telefonların yanı sıra modemler, faks
makineleri, otomatik numara çevirme ve alarm sistemleri
de bu kategoride yer alabilir. Uçtan uca konuşma kalitesinin
yönetmeliklerle denetlendiği ekipmanlar (örn. Ahizeli telefonlar ve
bazı ülkelerde kablosuz telefonlar) hariç tutulmuştur.

86

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

Bu tablo şu an CTR21 standardı kapsamında bulunan
ülkeleri göstermektedir.
Ülke

Uygulanan

Daha Fazla Test

Avusturya1

Evet

Hayır

Belçika

Evet

Hayır

Çek Cumhuriyeti

Hayır

Geçerli Değil

Danimarka1

Evet

Evet

Finlandiya��

Evet

Hayır

Fransa

Evet

Hayır

Almanya

Evet

Hayır

Yunanistan

Evet

Hayır

Macaristan

Hayır

Geçerli Değil

İzlanda

Evet

Hayır

İrlanda

Evet

Hayır

İtalya

Beklemede

Beklemede

İsrail

Hayır

Hayır

Lichtenstein

Evet

Hayır

Lüksemburg

Evet

Hayır

Hollanda

Evet

Evet

Norve�

Evet

Hayır

Polonya��

Hayır

Geçerli Değil

Portekiz

Hayır

Geçerli Değil

İspanya

Hayır

Geçerli Değil

İsveç

Evet

Hayır

İsviçre

Evet

Hayır

İngiltere

Evet

Hayır

1

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

87

Bu bilgiler CETECOM’dan alınmıştır ve yükümlülük olmadan
sağlanmaktadır. Bu tablo ile ilgili güncelleştirmeler için http://www.
cetecom.de/technologies/ctr_21.html adresini ziyaret edebilirsiniz.
1 Ulusal gereksinimler yalnızca ekipmanda darbeli arama
kullanıldığında geçerlidir (üreticiler kullanma kılavuzunda ekipmanın
yalnız DTMF sinyalini desteklemesinin amaçlandığını bildirebilir, bu
da yapılacak ilave testleri gereksiz kılar).
Hollanda’da seri bağlantı ve arayan kimliği özellikleri için ilave testler
gereklidir.

Federal Haberleşme Komisyonu Beyanı
Bu cihaz FCC kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma aşağıda yer
alan iki koşula bağlıdır:
•

Bu cihaz zararlı müdahaleye sebebiyet vermez.

•

Bu cihaz, istek dışı çalışmaya neden olabilen müdahale de dahil
olmak üzere maruz kalınan her hangi bir müdahaleyi kabul
etmelidir.
Bu ekipman test edilmiştir ve de Federal Communications
Commission ( FCC ) kurallarının 15 nolu Bölümüne göre Sınıf B
bir dijital cihazın limitleri ile uyumlu bulunmuştur. Bu limitler, bir
yerleşim yerine monte edilmesi halinde zararlı müdahalelerle karşı
makul korumayı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo
frekans enerjisi üretir, kullanır ve de yayabilir ve eğer yönergelere
riayet ederek monte edilmez ve de kullanılmaz ise, radyo
haberleşmesine zararlı etkiler yapabilir. Bununla birlikte, belirli bir
monte durumunda her hangi bir etkinin meydana gelmeyeceği
yönünde her hangi bir garanti söz konusu değildir. Eğer bu
ekipmanın, açılması yada kapatılması yoluyla radyo ya da televizyon
yayınına zararlı etkide bulunduğu tespit edilir ise, aşağıda yer alan
önlemelerin bir yada birden fazlasını kullanarak kullanıcının zararlı
etkiyi düzeltmeye çalışması önerilmektedir:

88

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

•

Alıcı anteni yeniden yönlendirin ya da yeniden yerleştirin.

•

Ekipman ve de alıcı arasındaki ayrımı artırın.

•

Ekipmanı, bir devre üstünde alıcının bağlı olduğundan farklı bir
çıkış noktasına bağlayınız.

•

Yardım için deneyimli bir radyo/TV teknisyenine ya da satıcınıza
danışınız.
UYARI! FCC emisyon limitlerinin karşılanması ve de radyo ya da
televizyon yayının yakınında meydana gelen zararlı etkileşimi önlemek
için korunmalı tip güç kablosunun kullanımı gerekmektedir. Sadece
tedarik edilen güç kablosunun kullanılması önemlidir. I/O cihazları
bu ekipmana bağlamak için sadece korunmalı kablolar kullanınız.
Uyum için sorumlu olan kişi tarafından açık bir şekilde onaylanmayan
değişikliklerin yada modifikasyonların, sizin bu ekipmanı kullanma
yetkinizi sona erdireceği yönünde uyarılmaktasınız.

(Federal Düzenlemeler #47 Yasası, bölüm 15.193, 1993. Washington
DC’ den yeniden basılmıştır: Federal Sicil Dairesi, Ulusal Arşivler ve de
Kayıtlar İdaresi, A.B.D. Devlet Baskı Dairesi.)

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

89

FCC Radyo Frekansına (RF) Maruz Kalma İkaz
Beyanı
UYARI! Uyum için sorumlu olan kişi tarafından açık bir şekilde
onaylanmayan değişikliklerin yada modifikasyonların, sizin bu
ekipmanı kullanma yetkinizi sona erdirebilecektir. “ASUS bu cihazın
ABD içinde kontrol edilen belirli yazılımlar tarafından 2.4 GHz
frekansında Kanal 1’den 11’e sınırlı olduğu beyan eder.”

Bu ekipman, kontrol edilmemiş bir ortam için açıklanan FCC
radyasyon maruziyet sınırlarına uygundur. FCC RF maruziyet
uygunluk gerekliliklerini karşılamayı sürdürmek için, lütfen verici
çalışırken verici antenle doğrudan temas etmeyin. RF maruziyet
uygunluğunu karşılamak için, son kullanıcılar belirtilen çalışma
yönergelerine uymalıdır.

Uygunluk Beyanı
(R&TTE Direktifi 1999/5/EC)
Aşağıdaki öğeler tamamlanmıştır ve geçerli ve yeterli kabul
edilmiştir:

90

•

[Madde 3]’de olduğu gibi elzem gereksinimler

•

[Madde 3.1a]’de olduğu gibi sağlık ve de güvenlik için koruma
gereksinimleri

•

[EN 60950]’ye göre elektrik güvenliği için test etme

•

[Madde 3.1b]’de olduğu gibi elektromanyetik uyumluluk için
koruma gereksinimleri

•

[EN 301 489-1] & [EN 301 489-17] içindeki elektromanyetik
uyumluluk için test etme

•

[Madde 3.2]’de olduğu gibi radyo dalga bandının etkili bir
biçimde kullanımı

•

[EN 300 328-2]’e göre radyo test dizileri

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

CE İşareti

Kablosuz LAN/Bluetooth özelliği olmayan aygıtlar için CE
işareti
Bu aygıtın teslim edilen versiyonu, 2004/108/EC “Elektromanyetik
uygunluk” ve 2006/95/EC “Düşük voltaj direktifi” başlıklı EEC
direktiflerinin gerekliliklerine uygundur.

Kablosuz LAN/Bluetooth özelliği olan aygıtlar için CE
işareti
Bu aygıt, Avrupa Parlamentosu ve Komisyonunun, Radyo ve
Telekomünikasyon Aygıtlarını ve karşılıklı uygunluk kabulünü
kapsayan, 9 Mart, 1999 tarihli 1999/5/EC Direktifi gerekliliklerine
uygundur.

Kanada için IC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı
Bu ekipman, kontrolsüz bir çevre için ortaya konulan IC radyasyona
maruz kalma limitleri ile uyumludur. IC RF maruz kalma uyum
gereksinimleri ile uyumu muhafaza etmek için, lütfen aktarım
sırasında aktarım antenine doğrudan temas etmemeye özen
gösteriniz. RF maruz kalma uyumunu sağlamak için nihai kullanıcılar
spesifik işletim yönergelerini izlemelidirler.
Çalıştırma aşağıda yer alan iki koşula bağlıdır:
•

Bu cihaz zararlı müdahaleye sebebiyet vermez, ve de

•

Bu cihaz, istek dışı çalışmaya neden olabilen müdahale de dahil
olmak üzere maruz kalınan her hangi bir müdahaleyi kabul
etmelidir.
Lisanslı servise radyo karışımını önlemek için (örneğin, ikinci kanal
Mobil Uydu Sistemleri), bu cihaz ev içinde kullanım amaçlı olarak
üretilmiştir ve de maksimum koruma sağlamak için pencerelerden
uzak yerlerde çalıştırılmalıdır. Dış mekan monte edilen ekipman (ya
da onun anteni) lisanslamaya tabiidir.
Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

91

Farklı Etki Alanları için Kablosuz Operasyon Kanalı
K. Amerika

2.412-2.462 GHz

Ch01’den CH11’e

Japonya

2.412-2.484 GHz

Ch01’den CH14’e

Avrupa ETSI

2.412-2.472 GHz

Ch01’den CH13’e

Fransa Sınırlandırılmış Kablosuz Frekans Bantları
Fransa’nın bazı alanlarında sınırlandırılmış frekans batları vardır. En
kötü durumda maksimum yetkilendirilmiş güç alanları:
•

Komple 2.4 GHz bandı (2400 MHz–2483.5 MHz) için 10mW

•

2446.5 MHz ila 2483.5 MHz arasındaki frekanslar için 100mW
NOT: 10 ila 13 arasındaki kanallar 2446.6 MHz ila 2483.5 MHz
bandında çalışır.

Dış mekan kullanımı için birkaç olasılık söz konusudur: Özel
mülkiyette ya da kamu temsilcilerinin özel mülkiyeti üstünde
kullanım Savunma Bakanlığı tarafından 2446.5–2483.5 MHz
bandında 100 nW' lik maksimum yetkilendirilmiş güç ile bir başlangıç
yetkilendirme prosedürüne tabiidir. Kamu alanındaki dış mekanlarda
kullanıma izin verilmemektedir.
Aşağıda listelenen departmanlarda, komple 2.4 GHz nadı için:

92

•

Maksimum yetkilendirilmiş güç iç mekanlarda 100mW’dir

•

Maksimum yetkilendirilmiş güç dış mekanlarda 10mW’dir

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

2400–2483.5 MHz bandının kullanımı için departmanlar, iç mekanlar
için 100mW’den daha az ve de dış mekanlarda 10mW’den daha az
bir EIRP ile izin verilir:
01 Ain

02 Aisne

03 Allier

05 Hautes Alpes

08 Ardennes

09 Ariège

11 Aude

12 Aveyron

16 Charente

24 Dordogne

25 Doubs

26 Drôme

32 Gers

36 Indre

37 Indre et Loire

41 Loir et Cher

45 Loiret

50 Manche

55 Meuse

58 Nièvre

59 Nord

60 Oise

61 Orne

63 Puy du Dôme

64 Pyrénées Atlantique

66 Pyrénées Orientales

67 Bas Rhin

68 Haut Rhin

70 Haute Saône

71 Saône et Loire

75 Paris

82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse

88 Vosges

89 Yonne

90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne
Bu gereksinim muhtemelen zamanla değişecektir ve de size Fransa
sınırları içerisinde bir çok alanda kablosuz LAN kartınızı kullanmanıza
izin verecektir (www.arcep.fr)
NOT: Sizin WLAN Kart 100mW’den daha az, ancak 10mW’den daha
fazla aktarır.

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

93

UL Güvenlik Bildirimleri
200V tepe noktayı, 300V uç uca ve de 105V rms’ yi aşmayan zemine
çalıştırma voltajına sahip olan bir telekomünikasyon ağında
elektriksel olarak bağlanabilme amaçlı olan telekomünikasyon
(telefon) ekipmanının ihtiva eden UL 1459 için ihtiyaç duyulur ve de
Ulusal Elektrik Yasası (NFPA 70) uyarınca monte edilir ve de kullanılır.
Dizüstü PC modemi kullanırken yangın, elektrik çarpması ve
insanların yaralanması gibi riskleri minimize etmek için aşağıdakiler
de dahil olmak üzere temel güvenlik tedbirleri sürekli bir biçimde
takip edilmelidir:
•

Dizüstü PC’nizi banyo küveti, lavabo, mutfak tezgahı ya da
çamaşırhane yakınında, ıslak bir zeminde ya da bir yüzme
havuzunun yakınında suya yakın bir biçimde kullanmayınız.

•

Bir elektrik fırtınası esnasında Dizüstü PC’ nizi kullanmayınız.
Yıldırımdan ötürü uzaktan da olsa bir elektrik çarpması riski söz
konusudur.

•

Dizüstü PC’ nizi bir gaz sızıntısı olan yerin civarında
kullanmayınız.
Ürünlerde güç kaynakları olarak birincil (şarj edilemez) ve de ikincil
(şarj edilebilir) lityum bataryaları ihtiva etmek UL 1642 için gereklidir.
Bu bataryalar metalik lityum, ya da bir lityum alaşımı, ya da bir lityum
iyonu içerir ve de tersine çevrilebilir ya da tersine çevrilemez kimyasal
reaksiyon tarafından kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren seri,
paralel ya da her iki biçimde bağlantılı olan bir tekli elektro kimyasal
hücre ya da iki ya da daha fazla içerebilir.

94

•

Patlamaya neden olabileceğinden ötürü Dizüstü PC batarya
ambalajını ateşe atmayınız. Yangın ya da patlamalar nedeniyle
kişilerin yaralanmalarını azaltmak amacıyla muhtemel özel
elden çıkarma yönergeleri için yerel yasaları kontrol ediniz.

•

Yangın ya da patlamalara bağlı olarak kişi yaralanmalar
riskini azaltmak amacıyla diğer cihazlarını güç adaptörleri
ya da bataryaları kullanmayınız. Sadece imalatçı ya da yetkili
perakendeciler tarafından tedarik edilen UL onaylı güç
adaptörleri ya da bataryaları kullanınız.
Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

Güç Güvenlik Koşulu
6A’ ya kadar elektrikli akımı olan ve de 3 kg’ den daha fazla ağırlığı
olan ürünler H05VV-F, 3G, 0.75mm2 ya da H05VV-F, 2G, 0.75mm2 ‘den
daha büyük ya da buna eşit onaylı güç kablosu kullanmalıdırlar.

TV Tarayıcı Uyarıları
CATV Sisteminin Kurucusuna Not - Kablo dağıtım sistemi ANSI/NFPA
70, Ulusal Elektrik Yasası (NEC) Bölüm 820.93, Koaksiyal Kablosunun
Dış İletken Kaplamasının Topraklanması’na göre uyarlanmalıdır
– kurulum, bina girişinde koaksiyal kablo ekranının birbirine
bağlanmasını içermelidir.

REACH
REACH (Kimyasalların Kayıt Altına Alınması, Değerlendirilmesi,
Ruhsatlandırılması ve Sınırlandırılması) düzenleyici çerçevesine
uygun olarak, ürünlerimizdeki kimyasal maddeleri http://csr.asus.
com/english/REACH.htm adresindeki ASUS REACH websitesinde
yayınlamaktayız.

Kuzey Avrupa Lityum İkazları (Lityum iyon
bataryalar için)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended
by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the
manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in
modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o
equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie
nell’ambiente. (Italian)

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

95

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der
Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller
empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien
nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering.
Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér
det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd
samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas
av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens
instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda
paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä
käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect
de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre
type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur.
Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions
du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.
Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt
av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til
fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного
типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в
соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

96

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

Optik Sürücü Güvenlik Bilgisi
Lazer Güvenlik Bilgisi
CD-ROM Sürücüsü Güvenlik Uyarısı
SINIF 1 LAZER ÜRÜNÜ
UYARI! Optik sürücü lazerine maruz kalmamak için, optik sürücüyü
kendiniz sökmeye veya onarmaya çalışmayın. Güvenliğiniz için,
profesyonel bir teknisyenden yardım alın.

Servis Uyarı Etiketi
UYARI! AÇIK OLDUĞUNDA GÖRÜNMEYEN LAZER RADYASYONU
YAYAR. IŞINA GÖZLERİNİZİ DİKİP BAKMAYINIZ YA DA OPTİK ARAÇLAR
İLE DOĞRUDAN GÖRÜNTÜLEMEYİNİZ.

CDRH Düzenlemeleri
ABD Gıda ve İlaç İdaresinin Cihazlar ve de Radyolojik Sağlık (CDRH)
Merkezi 2 Ağustos 1976 tarihinde lazer ürünler için düzenlemeleri
yürürlüğe soktu. Bu düzenlemeler 1 Ağustos 1976 tarihinden itibaren
imal edilen lazer ürünlere uygulanır. Birleşik Devletlerde piyasaya
sürülen ürünler için uyumluluk zorunludur.
UYARI! Burada ya da lazer ürün montajı el kitabında ifade edilenlerin
dışında prosedürlerin performansının ya da kontrollerin veya
ayarlamaların kullanımı tehlikeli radyasyon yayımı ile sonuçlanabilir.

Macrovision Şirketi Ürün Bildirimi
Bu ürün, Macrovision Şirketi ya da diğer hak sahipleri tarafından
sahip olunan belirli A.B.D. patentleri ve de diğer fikri mülkiyet
alacakları yöntemiyle korunan telif hakkı koruma teknolojisini
ihtiva etmektedir. Telif hakkı koruma teknolojisinin kullanımı için
Macrovision Şirketi tarafından yetkilendirme yapılabilir ve de aksi
Macrovision Şirketi tarafında yetkilendirilmediği müddetçe, sadece
ev ve de diğer sınırlı görüntüleme kullanımı amaçlıdır. Tersine
mühendislik ya da demontaj yasaklanmıştır.
Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

97

CTR 21 Uygunluğu
(Dahili Modemli Dizüstü Bilgisayarlar için)
Danish

Dutch

English

Finnish

French

German

Greek

Italian

Portuguese

98

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

Spanish

Swedish

ENERGY STAR uyumlu ürün
ENERGY STAR, enerji açısından verimli ürünler
ve uygulamalarla paradan tasarruf etmemize ve
çevreyi korumamıza katkı sağlayan, A.B.D. Çevre
Koruma Ajansı ve A.B.D. Enerji Bakanlığı’nın ortak
bir programıdır.
ENERGY STAR logolu tüm ASUS ürünleri ENERGY STAR standardına
uygundur ve güç yönetimi özelliği varsayılan olarak etkindir. Monitör
ve bilgisayar kullanıcı tarafından 15 ve 30 dakika kullanılmadıgında
otomatik olarak uyku moduna geçer. Bilgisayarı uyandırmak için,
fareye tıklayın veya klavyedeki herhangi bir tuşa basın. Güç yönetimi
ve çevreye yararları hakkında daha fazla bilgi için lütfen http://www.
energy.gov/powermanagement adresini ziyaret edin. Ayrıca, ENERGY
STAR ortak programı hakkında daha fazla bilgi için lütfen http://
www.energystar.gov adresini ziyaret edin.
NOT: Energy Star Freedos ve Linux tabanlı ürünlerde
DESTEKLENMEMEKTED5R.

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

99

Avrupa Birliği Eco etiketi
Bu Dizüstü PC EU Flower etiketine sahiptir; buna göre ürün aşağıdaki
özellikleri içerir:
1.

Kullanım ve bekleme modlarında daha az enerji tüketimi.

2.

Sınırlı derecede toksik ağır metal kullanımı.

3.

Çevreye ve sağlığa zararlı maddelerin sınırlı kullanımı.

4.

Geri dönüşümü teşvik ederek doğal kaynak tüketiminin
azaltılması.

5.

Piller, güç kaynakları, klavye, bellek ve varsa CD veya DVD sürücü
gibi uyumlu yedek parçalar sağlayarak kolay yükseltme işlemleri
ve daha uzun kullanım ömrü için tasarlanmıştır.

6. Geri dönüşüm politikasıyla katı atıkların azaltılması.
FEU Flower etiketi hakkında daha fazla bilgi için lütfen Avrupa Birliği
Eco-label Ana sayfasını ziyaret edin: http://www.ecolabel.eu.

İşitme Kaybını Önleme
İşitmeyle ilgili olası zararı önlemek için uzun süre yüksek ses
düzeylerinde dinlemeyin.

100

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

Küresel Çevre Düzenleme Uygunluğu ve Beyanı
ASUS ürünlerin tasarım ve üretiminde yeşil tasarım kavramına
uymakta ve ASUS ürünlerinin ürün yaşam evresinin her bir
aşamasının küresel çevre düzenlemeleri ile aynı çizgide olmasını
sağlamaktadır. Bunlara ilaveten, ASUS düzenleme gerekliliklerini
esas alan ilgili bilgileri kullanıcılara sunmaktadır.
ütfen düzenleme gerekliliklerini esas alan bilgiler için http://csr.asus.
com/english/Compliance.htm adresini ziyaret edin, ASUS aşağıdaki
düzenlemelere uymaktadır:
Japan JIS-C-0950 Malzeme Beyanları
EU REACH SVHC
Kore RoHS
İsviçre Enerji Yasaları

ASUS Geri Dönüşüm/Geri Alım Hizmetleri
ASUS geri dönüşüm ve geri alım programları çevremizi korumada
yüksek standartlarla ilgili taahütümüzden kaynaklanmaktadır.
Ambalaj malzemelerinin yanı sıra ürünlerimizi, pil ve diğer bileşlenleri
sorumlu bir şekilde geri dönüştürebilmeniz için size çözümler
sunmamız gerektiğine inanıyoruz. Farklı bölgelerdeki ayrıntılı geri
dönüşüm bilgileri için lütfen http://csr.asus.com/english/Takeback.
htm adresini ziyaret edin.

Kaplama Notu
ÖNEMLİ! Elektriksel yalıtımı sağlamak ve elektriksel güvenliği
sürdürmek için, dizüstü bilgisayarın gövdesine giriş/çıkış bağlantı
noktalarının bulunduğu taraflar dışında kaplama yapılmıştır.

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

101

EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:

ASUSTek COMPUTER INC.

Address, City:

No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.

Country:

TAIWAN

Authorized representative in Europe:

ASUS COMPUTER GmbH

Address, City:

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Country:

GERMANY

declare the following apparatus:
Product name :

Notebook PC

Model name :

S400C, V400C, R407C

conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010
EN 61000-3-2:2006
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R &TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V4.2.1(2010-03)
EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)
EN 301 893 V1.4.1(2005-03)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 50371:2002
EN 62311:2008

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A11:2009

EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008

EN 60950-1 / A12:2011

EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 278/2009

EN 62301:2005

EN 62301:2005

Regulation (EC) No. 642/2009
EN 62301:2005

Ver. 120601

CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :

Declaration Date: Oct. 01, 2012
Year to begin affixing CE marking:2012

102

Jerry Shen

Signature : __________

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu



Source Exif Data:
File Type            : PDF
File Type Extension       : pdf
MIME Type            : application/pdf
PDF Version           : 1.5
Linearized           : Yes
Encryption           : Standard V2.3 (128-bit)
User Access           : Print, Extract, Print high-res
Page Count           : 102
Page Mode            : UseOutlines
Page Layout           : SinglePage
XMP Toolkit           : XMP toolkit 2.9.1-13, framework 1.6
About              : uuid:e0106237-fbd8-11e1-92e8-00112432924e
Producer            : Adobe PDF Library 7.0
Trapped             : False
Create Date           : 2012:09:11 14:15:43+08:00
Modify Date           : 2012:09:11 14:21:08+08:00
Metadata Date          : 2012:09:11 14:21:08+08:00
Creator Tool          : Adobe InDesign CS2 (4.0)
Thumbnail Format        : JPEG
Thumbnail Width         : 256
Thumbnail Height        : 256
Thumbnail Image         : (Binary data 6877 bytes, use -b option to extract)
Instance ID           : uuid:808f6870-fbd8-11e1-aeaa-00112432924e
Rendition Class         : proof:pdf
Document ID           : adobe:docid:indd:b1702e63-fcca-11e1-8a2b-9fcea4b686ac
Derived From Instance ID    : b1702e62-fcca-11e1-8a2b-9fcea4b686ac
Derived From Document ID    : adobe:docid:indd:8e0a0fb8-fcb9-11e1-8a2b-9fcea4b686ac
Manifest Link Form       : ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream, ReferenceStream
Manifest Placed X Resolution  : 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00
Manifest Placed Y Resolution  : 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00, 72.00
Manifest Placed Resolution Unit : Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches, Inches
Manifest Reference Instance ID : uuid:5c839e8a-167b-11e1-a1b4-0017f2023f0c, uuid:cb956e82-e037-11e1-9d42-0016cb391db2, uuid:58293873-e1ff-11e1-b4f5-0017f202156e, uuid:58293873-e1ff-11e1-b4f5-0017f202156e, uuid:58293873-e1ff-11e1-b4f5-0017f202156e, uuid:aabd6298-d0c0-11e1-8faa-0017f202156e, uuid:85cfef20-f398-476b-a4b0-edea45a61e33, uuid:cb23632a-d0c0-11e1-8faa-0017f202156e, uuid:c1cb5fc6-d0c0-11e1-8faa-0017f202156e, uuid:75d14c12-d0c1-11e1-8faa-0017f202156e, uuid:7e29f95c-d170-11e1-940f-0017f202156e, uuid:eb02f4e3-d0c0-11e1-8faa-0017f202156e, uuid:2739ed5a-d0c1-11e1-8faa-0017f202156e, uuid:0e16e410-d0c1-11e1-8faa-0017f202156e, uuid:d537a0cd-d0c0-11e1-8faa-0017f202156e, uuid:eb02f4e3-d0c0-11e1-8faa-0017f202156e, uuid:0517c8fa-d0c1-11e1-8faa-0017f202156e, uuid:e24a377c-d0c0-11e1-8faa-0017f202156e, uuid:0e16e410-d0c1-11e1-8faa-0017f202156e, uuid:13dfec48-d173-11e1-940f-0017f202156e, uuid:3f190210-8acc-11dd-a604-0017f2023f0c, uuid:347baf60-8acc-11dd-a604-0017f2023f0c, uuid:9ef20df6-e297-11e1-a466-0016cb391db2, uuid:76ed58bb-cbe3-11e1-bfb4-0017f202156e, uuid:76ed58bb-cbe3-11e1-bfb4-0017f202156e, uuid:76ed58bb-cbe3-11e1-bfb4-0017f202156e, uuid:76ed58bb-cbe3-11e1-bfb4-0017f202156e, uuid:76ed58bb-cbe3-11e1-bfb4-0017f202156e, uuid:76ed58bb-cbe3-11e1-bfb4-0017f202156e, uuid:76ed58bb-cbe3-11e1-bfb4-0017f202156e, uuid:76ed58bb-cbe3-11e1-bfb4-0017f202156e, uuid:76ed58bb-cbe3-11e1-bfb4-0017f202156e, uuid:76ed58bb-cbe3-11e1-bfb4-0017f202156e, uuid:76ed58bb-cbe3-11e1-bfb4-0017f202156e, uuid:76ed58bb-cbe3-11e1-bfb4-0017f202156e, uuid:76ed58bb-cbe3-11e1-bfb4-0017f202156e, uuid:76ed58bb-cbe3-11e1-bfb4-0017f202156e, uuid:76ed58bb-cbe3-11e1-bfb4-0017f202156e, uuid:76ed58bb-cbe3-11e1-bfb4-0017f202156e, uuid:76ed58bb-cbe3-11e1-bfb4-0017f202156e, uuid:76ed58bb-cbe3-11e1-bfb4-0017f202156e, uuid:3fe09bda-d6f5-11e1-95eb-0017f202156e, uuid:A14FB143D8CA11E1B1B6E7F61AAE4E3C, uuid:76ed58bb-cbe3-11e1-bfb4-0017f202156e, uuid:76ed58bb-cbe3-11e1-bfb4-0017f202156e, uuid:ec2f4aff-d85d-498a-bb5f-a3ac7d891d85, uuid:76ed58bb-cbe3-11e1-bfb4-0017f202156e, uuid:76ed58bb-cbe3-11e1-bfb4-0017f202156e, uuid:76ed58bb-cbe3-11e1-bfb4-0017f202156e, uuid:76ed58bb-cbe3-11e1-bfb4-0017f202156e, uuid:76ed58bb-cbe3-11e1-bfb4-0017f202156e, uuid:76ed58bb-cbe3-11e1-bfb4-0017f202156e, uuid:76ed58bb-cbe3-11e1-bfb4-0017f202156e, uuid:76ed58bb-cbe3-11e1-bfb4-0017f202156e, uuid:7ab2ecae-e03c-11e1-9d42-0016cb391db2, uuid:76ed58bb-cbe3-11e1-bfb4-0017f202156e, uuid:76ed58bb-cbe3-11e1-bfb4-0017f202156e, uuid:76ed58bb-cbe3-11e1-bfb4-0017f202156e, uuid:76ed58bb-cbe3-11e1-bfb4-0017f202156e, uuid:76ed58bb-cbe3-11e1-bfb4-0017f202156e, uuid:730e50c4-e03c-11e1-9d42-0016cb391db2, uuid:76ed58bb-cbe3-11e1-bfb4-0017f202156e, uuid:76ed58bb-cbe3-11e1-bfb4-0017f202156e, uuid:76ed58bb-cbe3-11e1-bfb4-0017f202156e, uuid:76ed58bb-cbe3-11e1-bfb4-0017f202156e, uuid:76ed58bb-cbe3-11e1-bfb4-0017f202156e, uuid:76ed58bb-cbe3-11e1-bfb4-0017f202156e, uuid:76ed58bb-cbe3-11e1-bfb4-0017f202156e, uuid:76ed58bb-cbe3-11e1-bfb4-0017f202156e, uuid:6a4c69ba-cc0c-11e1-bfb4-0017f202156e, uuid:c18aa673-e2d2-11e1-a471-0016cb391db2, uuid:d9f297ea-cbed-11e1-91af-001b63ac9dc6, uuid:d9f297ea-cbed-11e1-91af-001b63ac9dc6, uuid:d9f297ea-cbed-11e1-91af-001b63ac9dc6, uuid:1b7a28cb-e29b-11e1-a466-0016cb391db2, uuid:0fbc280e-e29c-11e1-a466-0016cb391db2, uuid:281446d4-d56d-11e1-b0ff-000a95a63598, uuid:fb9ff9f9-cff8-11e1-90ca-000a95a63598, uuid:fb9ff9f9-cff8-11e1-90ca-000a95a63598, uuid:813a9b64-d5f9-11e1-b0ff-000a95a63598, uuid:fb9ff9f9-cff8-11e1-90ca-000a95a63598, uuid:fb9ff9f9-cff8-11e1-90ca-000a95a63598, uuid:e1298586-d19a-11e1-90ca-000a95a63598, uuid:fb9ff9f9-cff8-11e1-90ca-000a95a63598, uuid:fb9ff9f9-cff8-11e1-90ca-000a95a63598, uuid:fb9ff9f9-cff8-11e1-90ca-000a95a63598, uuid:99cbee20-d56e-11e1-b0ff-000a95a63598, uuid:fb9ff9f9-cff8-11e1-90ca-000a95a63598, uuid:fb9ff9f9-cff8-11e1-90ca-000a95a63598, uuid:fb9ff9f9-cff8-11e1-90ca-000a95a63598, uuid:99cbee20-d56e-11e1-b0ff-000a95a63598, uuid:fb9ff9f9-cff8-11e1-90ca-000a95a63598, uuid:fb9ff9f9-cff8-11e1-90ca-000a95a63598, uuid:99cbee20-d56e-11e1-b0ff-000a95a63598, uuid:fef8eb30-cffc-11e1-90ca-000a95a63598, uuid:fb9ff9f9-cff8-11e1-90ca-000a95a63598, uuid:99cbee20-d56e-11e1-b0ff-000a95a63598, uuid:fb9ff9f9-cff8-11e1-90ca-000a95a63598, uuid:99cbee20-d56e-11e1-b0ff-000a95a63598, uuid:8c376747-d00b-11e1-90ca-000a95a63598, uuid:fb9ff9f9-cff8-11e1-90ca-000a95a63598, uuid:6ba69f6e-d57c-11e1-a2f4-0017f202156e, uuid:82a48e2e-d57c-11e1-a2f4-0017f202156e, uuid:a9f36892-d57c-11e1-a2f4-0017f202156e, uuid:8ce97348-d3c1-11e1-b82a-0017f202156e, uuid:2f0f6506-d63a-11e1-a0b9-0017f202156e, uuid:ec4f498c-d639-11e1-a0b9-0017f202156e, uuid:6bb14df0-d3c2-11e1-b82a-0017f202156e, uuid:abad68fe-d55e-11e1-a2f4-0017f202156e, uuid:94302acc-d55e-11e1-a2f4-0017f202156e, uuid:1d2c1fa7-d57c-11e1-a2f4-0017f202156e, uuid:e6b44da4-d3ca-11e1-b82a-0017f202156e, uuid:4078ea70-d56f-11e1-a02b-001b63ac9dc6, uuid:313927dd-d57c-11e1-a2f4-0017f202156e, uuid:3f64875e-d57c-11e1-a2f4-0017f202156e, uuid:8116e819-d561-11e1-a2f4-0017f202156e, uuid:a364a48e-d561-11e1-a2f4-0017f202156e, uuid:ae640ce5-d3c5-11e1-b82a-0017f202156e, uuid:23028927-d572-11e1-a2f4-0017f202156e, uuid:f0e3ed4c-d571-11e1-a2f4-0017f202156e, uuid:7b1d12c1-daf7-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:881d57a2-daf7-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:f123aeec-daf7-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:fdb8f770-daf7-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:09d02298-daf8-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:1df0ce1b-daf8-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:2a399351-daf8-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:39a613c4-daf8-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:68615ad6-daf8-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:e6c73aa0-e1e8-11e1-a7cd-0017f202156e, uuid:f3de5321-e1e8-11e1-a7cd-0017f202156e, uuid:156dfc86-e1e9-11e1-a7cd-0017f202156e, uuid:1efcca70-e1e9-11e1-a7cd-0017f202156e, uuid:00e2c172-dafa-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:00e2c172-dafa-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:50273140-dab3-11e1-aaae-001b63ac9dc6, uuid:073a6a27-e1e9-11e1-a7cd-0017f202156e, uuid:1d2ce3b8-d5fc-11e1-a0b9-0017f202156e, uuid:00e2c172-dafa-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:58293873-e1ff-11e1-b4f5-0017f202156e, uuid:58293873-e1ff-11e1-b4f5-0017f202156e, uuid:58293873-e1ff-11e1-b4f5-0017f202156e, uuid:7f351ed0-db7f-11e1-9253-001b63ac9dc6, uuid:895dd1a5-db7f-11e1-9253-001b63ac9dc6, uuid:58293873-e1ff-11e1-b4f5-0017f202156e, uuid:58293873-e1ff-11e1-b4f5-0017f202156e, uuid:58293873-e1ff-11e1-b4f5-0017f202156e, uuid:327044e2-e095-11e1-90be-0017f202156e, uuid:327044e2-e095-11e1-90be-0017f202156e, uuid:58293873-e1ff-11e1-b4f5-0017f202156e, uuid:327044e2-e095-11e1-90be-0017f202156e, uuid:327044e2-e095-11e1-90be-0017f202156e, uuid:58293873-e1ff-11e1-b4f5-0017f202156e, uuid:327044e2-e095-11e1-90be-0017f202156e, uuid:58293873-e1ff-11e1-b4f5-0017f202156e, uuid:327044e2-e095-11e1-90be-0017f202156e, uuid:58293873-e1ff-11e1-b4f5-0017f202156e, uuid:ba608b62-dad9-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:ba608b62-dad9-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:7d961b20-e1eb-11e1-a7cd-0017f202156e, uuid:58293873-e1ff-11e1-b4f5-0017f202156e, uuid:327044e2-e095-11e1-90be-0017f202156e, uuid:ba608b62-dad9-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:ba608b62-dad9-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:d13ea2dc-db7f-11e1-9253-001b63ac9dc6, uuid:327044e2-e095-11e1-90be-0017f202156e, uuid:895dd1a5-db7f-11e1-9253-001b63ac9dc6, uuid:58293873-e1ff-11e1-b4f5-0017f202156e, uuid:327044e2-e095-11e1-90be-0017f202156e, uuid:ba608b62-dad9-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:327044e2-e095-11e1-90be-0017f202156e, uuid:58293873-e1ff-11e1-b4f5-0017f202156e, uuid:ba608b62-dad9-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:ba608b62-dad9-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:b80af1d0-db7f-11e1-9253-001b63ac9dc6, uuid:327044e2-e095-11e1-90be-0017f202156e, uuid:327044e2-e095-11e1-90be-0017f202156e, uuid:327044e2-e095-11e1-90be-0017f202156e, uuid:327044e2-e095-11e1-90be-0017f202156e, uuid:327044e2-e095-11e1-90be-0017f202156e, uuid:58293873-e1ff-11e1-b4f5-0017f202156e, uuid:58293873-e1ff-11e1-b4f5-0017f202156e, uuid:d8dbe4d4-db7f-11e1-9253-001b63ac9dc6, uuid:f1e0355a-df78-11e1-b834-0017f202156e, uuid:58293873-e1ff-11e1-b4f5-0017f202156e, uuid:6d12c15c-db99-11e1-94ac-0017f202156e, uuid:6d12c15c-db99-11e1-94ac-0017f202156e, uuid:8858a6fe-db99-11e1-94ac-0017f202156e, uuid:d5595a3e-db99-11e1-94ac-0017f202156e, uuid:e65fe223-db99-11e1-94ac-0017f202156e, uuid:f609fe89-db99-11e1-94ac-0017f202156e, uuid:0e451353-db9a-11e1-94ac-0017f202156e, uuid:1d165383-db9a-11e1-94ac-0017f202156e, uuid:2c2809da-db9a-11e1-94ac-0017f202156e, uuid:3bee88bb-db9a-11e1-94ac-0017f202156e, uuid:96eef46c-dbaa-11e1-94ff-0017f202156e, uuid:c96d37b4-dbaa-11e1-94ff-0017f202156e, uuid:4298c824-dbab-11e1-94ff-0017f202156e, uuid:51a9672d-dbab-11e1-94ff-0017f202156e, uuid:84620611-dbab-11e1-94ff-0017f202156e, uuid:e375319c-db9c-11e1-8a59-001b63ac9dc6, uuid:590bcc1c-db9e-11e1-94ac-0017f202156e, uuid:a3f000f6-db9c-11e1-94ac-0017f202156e, uuid:afa4f8d4-db9c-11e1-94ac-0017f202156e, uuid:327044e2-e095-11e1-90be-0017f202156e, uuid:327044e2-e095-11e1-90be-0017f202156e, uuid:cc59b767-d5fd-11e1-a0b9-0017f202156e, uuid:327044e2-e095-11e1-90be-0017f202156e, uuid:58293873-e1ff-11e1-b4f5-0017f202156e, uuid:ba608b62-dad9-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:327044e2-e095-11e1-90be-0017f202156e, uuid:327044e2-e095-11e1-90be-0017f202156e, uuid:ba608b62-dad9-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:881d57a2-daf7-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:58293873-e1ff-11e1-b4f5-0017f202156e, uuid:ba608b62-dad9-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:327044e2-e095-11e1-90be-0017f202156e, uuid:327044e2-e095-11e1-90be-0017f202156e, uuid:ba608b62-dad9-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:881d57a2-daf7-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:58293873-e1ff-11e1-b4f5-0017f202156e, uuid:ba608b62-dad9-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:58293873-e1ff-11e1-b4f5-0017f202156e, uuid:ba608b62-dad9-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:58293873-e1ff-11e1-b4f5-0017f202156e, uuid:327044e2-e095-11e1-90be-0017f202156e, uuid:327044e2-e095-11e1-90be-0017f202156e, uuid:58293873-e1ff-11e1-b4f5-0017f202156e, uuid:327044e2-e095-11e1-90be-0017f202156e, uuid:ba608b62-dad9-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:ba608b62-dad9-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:ba608b62-dad9-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:a4a2014e-dba0-11e1-94ac-0017f202156e, uuid:ba608b62-dad9-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:6b44f3ff-e097-11e1-90be-0017f202156e, uuid:58293873-e1ff-11e1-b4f5-0017f202156e, uuid:58293873-e1ff-11e1-b4f5-0017f202156e, uuid:ba608b62-dad9-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:881d57a2-daf7-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:895dd1a5-db7f-11e1-9253-001b63ac9dc6, uuid:895dd1a5-db7f-11e1-9253-001b63ac9dc6, uuid:895dd1a5-db7f-11e1-9253-001b63ac9dc6, uuid:895dd1a5-db7f-11e1-9253-001b63ac9dc6, uuid:895dd1a5-db7f-11e1-9253-001b63ac9dc6, uuid:895dd1a5-db7f-11e1-9253-001b63ac9dc6, uuid:895dd1a5-db7f-11e1-9253-001b63ac9dc6, uuid:895dd1a5-db7f-11e1-9253-001b63ac9dc6, uuid:895dd1a5-db7f-11e1-9253-001b63ac9dc6, uuid:881d57a2-daf7-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:895dd1a5-db7f-11e1-9253-001b63ac9dc6, uuid:895dd1a5-db7f-11e1-9253-001b63ac9dc6, uuid:2f8ddf8e-e51d-11e1-93a7-001b63ac9dc6, uuid:2f8ddf8e-e51d-11e1-93a7-001b63ac9dc6, uuid:2a399351-daf8-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:ba608b62-dad9-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:2a399351-daf8-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:58293873-e1ff-11e1-b4f5-0017f202156e, uuid:ba608b62-dad9-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:ba608b62-dad9-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:2a399351-daf8-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:58293873-e1ff-11e1-b4f5-0017f202156e, uuid:ba608b62-dad9-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:ba608b62-dad9-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:2a399351-daf8-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:58293873-e1ff-11e1-b4f5-0017f202156e, uuid:ba608b62-dad9-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:ba608b62-dad9-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:2a399351-daf8-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:58293873-e1ff-11e1-b4f5-0017f202156e, uuid:ba608b62-dad9-11e1-86a1-0017f202156e, uuid:9902ecf6-ae87-11df-a610-000a95a63598, uuid:9902ecf6-ae87-11df-a610-000a95a63598, uuid:9dfeb672-ae87-11df-a610-000a95a63598, uuid:8603023883E311DA88F7D0D417148D6F, uuid:b55697b4-82ec-11e1-b669-001b63ac9dc6, uuid:449cbd5f-0422-4ed4-8c0e-9a7abc2893b1
Manifest Reference Document ID : uuid:394AED12CE5111E08F73F73A54EC39F1, uuid:ECE1CF131ADAE1118D23FFD748C392E6, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:262481E7C7CBE111BAF0B3CF8608E668, uuid:F5FF8A19D1CBE111BAF0B3CF8608E668, uuid:141E8A09CFCBE111BAF0B3CF8608E668, uuid:222481E7C7CBE111BAF0B3CF8608E668, uuid:0D1E8A09CFCBE111BAF0B3CF8608E668, uuid:B619B76D1FCFE1118C67AE8FB1C35A4F, uuid:A1424FAFC8CBE111BAF0B3CF8608E668, uuid:20F7DFB5B9CCE111977AA4CF496CB052, uuid:F3FF8A19D1CBE111BAF0B3CF8608E668, uuid:0A1E8A09CFCBE111BAF0B3CF8608E668, uuid:A1424FAFC8CBE111BAF0B3CF8608E668, uuid:CE576A16AFCCE111977AA4CF496CB052, uuid:A3424FAFC8CBE111BAF0B3CF8608E668, uuid:F3FF8A19D1CBE111BAF0B3CF8608E668, uuid:BC19B76D1FCFE1118C67AE8FB1C35A4F, uuid:9340B2178CA111DDA013D37CB7C3EB97, uuid:9340B2138CA111DDA013D37CB7C3EB97, uuid:8C4B679945D9E111B1C08D17032F8101, uuid:A8C205FFCDB711E1A0A1B04A0C1FDBAC, uuid:A8C205FFCDB711E1A0A1B04A0C1FDBAC, uuid:A8C205FFCDB711E1A0A1B04A0C1FDBAC, uuid:A8C205FFCDB711E1A0A1B04A0C1FDBAC, uuid:A8C205FFCDB711E1A0A1B04A0C1FDBAC, uuid:A8C205FFCDB711E1A0A1B04A0C1FDBAC, uuid:A8C205FFCDB711E1A0A1B04A0C1FDBAC, uuid:A8C205FFCDB711E1A0A1B04A0C1FDBAC, uuid:A8C205FFCDB711E1A0A1B04A0C1FDBAC, uuid:A8C205FFCDB711E1A0A1B04A0C1FDBAC, uuid:A8C205FFCDB711E1A0A1B04A0C1FDBAC, uuid:A8C205FFCDB711E1A0A1B04A0C1FDBAC, uuid:A8C205FFCDB711E1A0A1B04A0C1FDBAC, uuid:A8C205FFCDB711E1A0A1B04A0C1FDBAC, uuid:A8C205FFCDB711E1A0A1B04A0C1FDBAC, uuid:A8C205FFCDB711E1A0A1B04A0C1FDBAC, uuid:A8C205FFCDB711E1A0A1B04A0C1FDBAC, uuid:A8C205FFCDB711E1A0A1B04A0C1FDBAC, uuid:A14FB140D8CA11E1B1B6E7F61AAE4E3C, uuid:A14FB142D8CA11E1B1B6E7F61AAE4E3C, uuid:A8C205FFCDB711E1A0A1B04A0C1FDBAC, uuid:A8C205FFCDB711E1A0A1B04A0C1FDBAC, uuid:9B46CC9058D7E111AB80D1ED3EBD865F, uuid:A8C205FFCDB711E1A0A1B04A0C1FDBAC, uuid:A8C205FFCDB711E1A0A1B04A0C1FDBAC, uuid:A8C205FFCDB711E1A0A1B04A0C1FDBAC, uuid:A8C205FFCDB711E1A0A1B04A0C1FDBAC, uuid:A8C205FFCDB711E1A0A1B04A0C1FDBAC, uuid:A8C205FFCDB711E1A0A1B04A0C1FDBAC, uuid:A8C205FFCDB711E1A0A1B04A0C1FDBAC, uuid:A8C205FFCDB711E1A0A1B04A0C1FDBAC, uuid:9946CC9058D7E111AB80D1ED3EBD865F, uuid:A8C205FFCDB711E1A0A1B04A0C1FDBAC, uuid:A8C205FFCDB711E1A0A1B04A0C1FDBAC, uuid:A8C205FFCDB711E1A0A1B04A0C1FDBAC, uuid:A8C205FFCDB711E1A0A1B04A0C1FDBAC, uuid:A8C205FFCDB711E1A0A1B04A0C1FDBAC, uuid:9946CC9058D7E111AB80D1ED3EBD865F, uuid:A8C205FFCDB711E1A0A1B04A0C1FDBAC, uuid:A8C205FFCDB711E1A0A1B04A0C1FDBAC, uuid:A8C205FFCDB711E1A0A1B04A0C1FDBAC, uuid:A8C205FFCDB711E1A0A1B04A0C1FDBAC, uuid:A8C205FFCDB711E1A0A1B04A0C1FDBAC, uuid:A8C205FFCDB711E1A0A1B04A0C1FDBAC, uuid:A8C205FFCDB711E1A0A1B04A0C1FDBAC, uuid:A8C205FFCDB711E1A0A1B04A0C1FDBAC, uuid:D0D2636CCD9811E1A0A1B04A0C1FDBAC, uuid:823D58AD8927E111B796E0026A6ACBBD, uuid:A8C205FFCDB711E1A0A1B04A0C1FDBAC, uuid:A8C205FFCDB711E1A0A1B04A0C1FDBAC, uuid:A8C205FFCDB711E1A0A1B04A0C1FDBAC, uuid:2745E417B6FD11E1A801ACFBB96EE488, uuid:7E8C9B35B640E111A83FC100667D66C4, uuid:7718AB78D1CE11E1BFC39EBC52748026, uuid:A22E0252D1C911E1BFC39EBC52748026, uuid:A22E0252D1C911E1BFC39EBC52748026, uuid:ABCAF9A4D73611E19484AF8BAE72C7D6, uuid:A22E0252D1C911E1BFC39EBC52748026, uuid:A22E0252D1C911E1BFC39EBC52748026, uuid:6C20380CD35111E1BFC39EBC52748026, uuid:A22E0252D1C911E1BFC39EBC52748026, uuid:A22E0252D1C911E1BFC39EBC52748026, uuid:A22E0252D1C911E1BFC39EBC52748026, uuid:ABCAF9A6D73611E19484AF8BAE72C7D6, uuid:A22E0252D1C911E1BFC39EBC52748026, uuid:A22E0252D1C911E1BFC39EBC52748026, uuid:A22E0252D1C911E1BFC39EBC52748026, uuid:ABCAF9A6D73611E19484AF8BAE72C7D6, uuid:A22E0252D1C911E1BFC39EBC52748026, uuid:A22E0252D1C911E1BFC39EBC52748026, uuid:ABCAF9A6D73611E19484AF8BAE72C7D6, uuid:7718AB7AD1CE11E1BFC39EBC52748026, uuid:A22E0252D1C911E1BFC39EBC52748026, uuid:ABCAF9A6D73611E19484AF8BAE72C7D6, uuid:A22E0252D1C911E1BFC39EBC52748026, uuid:ABCAF9A6D73611E19484AF8BAE72C7D6, uuid:7718AB7CD1CE11E1BFC39EBC52748026, uuid:A22E0252D1C911E1BFC39EBC52748026, uuid:7B9A3F8DD72E11E1B91CD153BA53226B, uuid:03CE1426D73211E1A906BF9D61C93288, uuid:03CE1428D73211E1A906BF9D61C93288, uuid:2D98D60253FD11E1BB83DD7A017D20B1, uuid:2D98D60453FD11E1BB83DD7A017D20B1, uuid:2D98D60653FD11E1BB83DD7A017D20B1, uuid:2D98D60853FD11E1BB83DD7A017D20B1, uuid:C97C36B5D59D11E19EA59ABD58E0BA74, uuid:C3865DC0D59611E19EA59ABD58E0BA74, uuid:C3865DC2D59611E19EA59ABD58E0BA74, uuid:C97C36B7D59D11E19EA59ABD58E0BA74, uuid:437C209CD73711E1A906BF9D61C93288, uuid:469E67E753EC11E1BB83DD7A017D20B1, uuid:6934AB1D53FF11E1BB83DD7A017D20B1, uuid:6934AB1F53FF11E1BB83DD7A017D20B1, uuid:6934AB2153FF11E1BB83DD7A017D20B1, uuid:C3865DBED59611E19EA59ABD58E0BA74, uuid:2EF8180AD5A511E19EA59ABD58E0BA74, uuid:2EF8180CD5A511E19EA59ABD58E0BA74, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:2167FF1FD0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:2167FF1FD0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:8FDD284AC07211E18E2CBDFB7E4F0F9D, uuid:2167FF1FD0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:F59677BBDD5711E1AB8EAFA2C13D05C1, uuid:F59677BBDD5711E1AB8EAFA2C13D05C1, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:F59677BBDD5711E1AB8EAFA2C13D05C1, uuid:F59677BBDD5711E1AB8EAFA2C13D05C1, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:F59677BBDD5711E1AB8EAFA2C13D05C1, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:F59677BBDD5711E1AB8EAFA2C13D05C1, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:F59677BBDD5711E1AB8EAFA2C13D05C1, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:F59677BBDD5711E1AB8EAFA2C13D05C1, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:F59677BBDD5711E1AB8EAFA2C13D05C1, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:F59677BBDD5711E1AB8EAFA2C13D05C1, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:F59677BBDD5711E1AB8EAFA2C13D05C1, uuid:F59677BBDD5711E1AB8EAFA2C13D05C1, uuid:F59677BBDD5711E1AB8EAFA2C13D05C1, uuid:F59677BBDD5711E1AB8EAFA2C13D05C1, uuid:F59677BBDD5711E1AB8EAFA2C13D05C1, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:51914467E14E11E18881FF769CB1B554, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:F59677BBDD5711E1AB8EAFA2C13D05C1, uuid:F59677BBDD5711E1AB8EAFA2C13D05C1, uuid:29682893C2FE11E1999FD5497697C809, uuid:F59677BBDD5711E1AB8EAFA2C13D05C1, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:F59677BBDD5711E1AB8EAFA2C13D05C1, uuid:F59677BBDD5711E1AB8EAFA2C13D05C1, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:F59677BBDD5711E1AB8EAFA2C13D05C1, uuid:F59677BBDD5711E1AB8EAFA2C13D05C1, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:F59677BBDD5711E1AB8EAFA2C13D05C1, uuid:F59677BBDD5711E1AB8EAFA2C13D05C1, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:F59677BBDD5711E1AB8EAFA2C13D05C1, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, adobe:docid:photoshop:04fea38b-f487-11d9-b6f5-adba52640f83, adobe:docid:photoshop:04fea38b-f487-11d9-b6f5-adba52640f83, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, adobe:docid:photoshop:04fea38b-f487-11d9-b6f5-adba52640f83, adobe:docid:photoshop:04fea38b-f487-11d9-b6f5-adba52640f83, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, adobe:docid:photoshop:04fea38b-f487-11d9-b6f5-adba52640f83, adobe:docid:photoshop:04fea38b-f487-11d9-b6f5-adba52640f83, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, adobe:docid:photoshop:04fea38b-f487-11d9-b6f5-adba52640f83, adobe:docid:photoshop:04fea38b-f487-11d9-b6f5-adba52640f83, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, adobe:docid:photoshop:04fea38b-f487-11d9-b6f5-adba52640f83, adobe:docid:photoshop:04fea38b-f487-11d9-b6f5-adba52640f83, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:E80D75A7689EE111B4C7FBC08FC89EA7, uuid:E80D75A7689EE111B4C7FBC08FC89EA7, adobe:docid:photoshop:04fea38b-f487-11d9-b6f5-adba52640f83, adobe:docid:photoshop:04fea38b-f487-11d9-b6f5-adba52640f83, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:2167FF21D0D211E1ACCBDAC078227FA6, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:596363B7DCAC11E1B92B832F0A4DE3E0, uuid:AA986C13B05C11DFB9B3AE6CC32FBB02, uuid:AA986C13B05C11DFB9B3AE6CC32FBB02, uuid:AA986C17B05C11DFB9B3AE6CC32FBB02, uuid:8603023783E311DA88F7D0D417148D6F, uuid:9444C4063F5911E1A43DCE547F85021C, uuid:d7062e5e-c778-4dd1-a599-04786b37ff45
Format             : application/pdf
Tagged PDF           : Yes
Creator             : Adobe InDesign CS2 (4.0)
EXIF Metadata provided by EXIF.tools

Navigation menu