TG 5 Instruction Manual Man Tg5 Msl

User Manual: Olympus Tough TG-5 User Manual Pdf | User Manual PDF

Open the PDF directly: View PDF PDF.
Page Count: 129

DownloadTG-5 Instruction Manual Man Tg5 Msl
Open PDF In BrowserView PDF
KAMERA DIGITAL

TG-5
Manual Arahan

No. Model : IM005
Terima kasih kerana membeli kamera digital Olympus. Sebelum anda mula
menggunakan kamera baru anda, sila baca arahan ini dengan teliti untuk
menikmati prestasi optimum dan hayat perkhidmatan yang lebih lama.
Simpan manual ini di tempat yang selamat untuk rujuan pada masa hadapan.
Kami mengesyorkan anda mengambil tangkapan ujian untuk disuaikan
dengan kamera anda sebelum mengambil fotograf penting.
Skrin dan ilustrasi kamera yang ditunjukkan di dalam manual ini dihasilkan
sewaktu peringkat pembangunan dan mungkin berbeza daripada produk sebenar.
Jika terdapat tambahan dan/atau perubahan terhadap fungsi hasil
pengemaskinian perisian tegar bagi kamera, kandungannya mungkin
berbeza. Untuk mendapatkan maklumat terkini, sila layari tapak web Olympus
atau hubungi Pasukan Sokongan Pengguna Olympus di rantau anda.

Buka bungkusan kandungan kotak
Item berikut dimasukkan dengan kamera.
Jika ada apa jua yang hilang atau rosak, hubungi pengedar dari mana anda
membeli kamera.

Kamera digital

Bateri ion litium
(LI-92B)

Tali

atau
Penyesuai USB-AC (F-5AC)

Kabel USB (CB-USB12)

Aksesori lain yang tidak ditunjukkan: Kad waranti.
Kandungan mungkin berbeza bergantung kepada lokasi pembelian.

Memasang tali kamera

• Tarik tali untuk mengetatkannya agar tidak tertanggal.

2 BM

Nama bahagian

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
a
b
c
d
e
f
g
h

Penutup penyambung
Kunci penutup penyambung
Tombol LOCK
Pembesar suara
Lelubang pengikat
Lensa
Lampu pemasa kendiri/
Sinaran LED/Sinaran AF
Denyar
Butang pelepas cincin lensa
Mikrofon stereo
Antena GPS
Butang ON/OFF
Tuil zum
Dail kawalan
Suis LOG
Lampu penunjuk
Butang pengatup
Monitor

i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u

Butang INFO (Paparan maklumat)
R (Wayang)/butang pilih
Dail mod
Butang q (Main balik)
Butang A
Butang /Wi-Fi
Penyambung mikro HDMI
Penyambung mikro-USB
Soket tripod
Penutup petak bateri/kad
Kunci penutup ruang bateri/kad
Pad anak panah
Butang F (Atas) /
F (Pampasan pendedahan)
v Butang I (Kanan) /# (Flash)
w Butang G (Bawah) /
jY (Tangkapan berturutan/
Pemasa kendiri) /  (Padam)
x H (Kiri)/butang fungsi mod

• FGHI arahan untuk menekan pad anak panah ke atas/ke bawah/ke kiri/
ke kanan.

BM 3

Penyediaan untuk tangkapan
Memasukkan dan mengeluarkan bateri dan
kad

1

Ikuti Langkah-langkah 1, 2 dan 3 untuk membuka penutup
ruang bateri/kad.
• Matikan kamera
sebelum
membuka penutup
petak bateri/kad.

Kunci penutup ruang bateri/kad

3

2

1
Penutup petak bateri/kad

2

Masukkan bateri sambil menggelongsorkan tombol kunci bateri
mengikut arah anak panah.
• Siisi bertanda m
ke arah tombol
kunci bateri.
• Jika anda
masukkan bateri
dalam arah yang
salah, kamera
tidak dapat
dihidupkan.
Pastikan anda
masukkan bateri
dalam arah yang
betul.
• Gelongsorkan
tombol kunci
bateri mengikut
arah anak panah
untuk membuka
kunci, kemudian
keluarkan bateri.

4 BM

Tombol LOCK

Tombol kunci
bateri

3

Sisipkan kad masuk terus ke kedudukan yang betul sehingga
kedengaran bunyi klik.
• Jangan sentuh bahagian logam
kad secara terus.
• Sentiasa gunakan kad-kad yang
dinyatakan dengan kamera ini.
Jangan sisipkan kad ingatan jenis
lains.

Suis perlindungan
tulis

Kad yang serasi dengan kamera ini
Kad SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi (dengan fungsi LAN Wayarles) (boleh
didapati secara komersial) (untuk butir-butir keserasian kad, kunjungi
tapak web Olympus.)

U mengeluarkan kad
Tekan kad masuk
sehingga ia mengklik
dan terkeluar sedikit,
kemudian pegang dan
tarik kad itu keluar.

4

Ikuti Langkah-langkah 1, 2 dan 3 untuk menutup penutup
ruang bateri/kad.
• Semasa menggunakan
kamera, pastikan anda
menutup dan mengunci
penutup kompartmen
bateri/kad.

1

2

3

BM 5

Mengecas bateri

1

Pastikan bateri berada dalam kamera, dan sambungkan kabel
USB dan penyesuai USB-AC.
• Bateri tidak dicas sepenuhnya semasa penghantaran. Sebelum
penggunaan, pastikan bateri dicas sehingga lampu penunjuk dimatikan
(sehingga 3 jam).

Menyambungkan kamera
Lampu penunjuk
Hidup: Sedang mengecas
Mati: Dicaskan

Penyesuai
USB-AC

2

Outlet AC
atau
1

3

Penyambung mikro-USB

Penutup penyambung

2

Menu akan dipaparkan; serlahkan
[Cas] dan tekan butang A.

Kabel USB
(dibekalkan)

USB

Simpanan
MTP
Cetak
Cas
Keluar
Set

Untuk mengecas bateri di luar negara, lihat “Menggunakan pengecas dan
penyesuai USB-AC anda di luar negara” (H. 100).
• Jangan sekali-kali menggunakan apa-apa kabel yang lain daripada yang
dibekalkan atau kabel USB yang ditetapkan Olympus. Ini boleh menyebabkan
berasap atau terbakar.
• Penyesuai USB-AC F-5AC (selepas ini dirujuk sebagai penyesuai USBAC) yang disertakan berbeza-beza, bergantung pada rantau anda membeli
kamera tersebut. Jika anda menerima penyesuai USB-AC jenis palam,
masukkan palam terus ke dalam outlet AC.

6 BM

• Pastikan anda menanggalkan palam kuasa penyesuai USB-AC dari alur keluar
dinding apabila pengecasan selesai.
• Untuk butir-butir tentang bateri, lihat “LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN”
(H. 120). Untuk butir-butir tentang penyesuai USB-AC, lihat “LANGKAHLANGKAH KESELAMATAN” (H. 120).
• Jika lampu penunjuk tidak menyala, sambungkan semula kabel USB dan
penyesuai USB-AC ke kamera.
• Jika mesej “Tiada Sambungan” dipaparkan di monitor, putuskan sambungan
dan sambung semula kabel.

Masa bateri perlu diganti
Caskan bateri apabila mesej
ralat yang ditunjukkan
sebelah kanan muncul.

Berkelip dengan
warna merah

Pesanan kesilapan

Bateri Kosong

BM 7

Menghidupkan kamera dan membuat
pengesetan awal
Apabila anda menghidupkan kamera untuk kali pertama, satu skrin muncul
untuk membolehkan anda mengesetkan bahasa untuk menu dan mesej
yang dipaparkan dalam monitor, serta tarikh dan waktu.
Untuk menukar tarikh dan waktu yang dipilih, lihat “Menetapkan tarikh dan
masa d [X Pengesetan]” (H. 70).

1

Tekan butang n untuk menghidupkan kamera, serlahkan
bahasa anda menggunakan FGHI (pad anak panah) atau
dail kawalan, dan tekan butang A.
• Jika kuasa tidak dihidupkan apabila anda menekan butang n,
periksa arah bateri dimasukkan. g “Memasukkan dan mengeluarkan
bateri dan kad” (H. 4)

2

Gunakan FG (pad anak
panah) atau dail kawalan
untuk memilih tahun ([T]).

X

T

B

H

Masa

2017

T/B/H

Batal

3

Tekan I (pad anak
panah) untuk menyimpan
tetapan bagi [T].

X

T

B

H

Masa

2017

T/B/H

Batal

4

Pilih bulan ([B]), hari ([H]), jam dan minit ([Masa]), dan urutan
paparan tarikh ([T/B/H]) menggunakan FGHI (pad anak
panah) seperti yang dinyatakan dalam langkah 2 dan 3, dan
kemudian tekan butang A.

5

Gunakan FG (pad anak
panah) untuk memilih zon
waktu dan kemudian tekan
butang A.
• Waktu jimat siang boleh
dihidupkan atau dimatikan
dengan menggunakan
butang INFO.

8 BM

Zun Waktu

UTC+09:00 (12:30)
Seoul
Tokyo

Set

Menggunakan fungsi-fungsi asas
Mengambil fotograf (mod P)

1

Tekan butang n untuk menghidupkan kamera.
Apabila kamera dihidupkan, monitor akan dihidupkan.

2

Tetapkan dail mod kepada P.

3

Bingkaikan tangkapan.

Dalam mod P, kamera secara
automatik melaraskan kelajuan
pengatup dan apertur dalam
respons kepada kecerahan subjek.
• Pemidang tilik dihidupkan
sementara monitor dimatikan
secara automatik apabila anda
mendekatkan mata anda kepada
pemidang tilik.

4

Penunjuk fokus akan berkelip
untuk menunjukkan bahawa
kamera tidak berada dalam
fokus. Fokuskan lagi.
• Kelajuan pengatup dan
paparan apertur akan berkelip
untuk menunjukkan bahawa
kamera tidak dapat mencapai
pendedahan yang optimum.

5

Penunjuk fokus

Laraskan fokus.

Untuk merakam gambar, tekan
butang pengatup sepenuhnya
ke bawah dengan perlahan
sambil berhati-hati agar tidak
menggegarkan kamera.

Tekan separuh

S-IS ON
ISO-A

200

LN
FHD F
30p

P

125 F5.6 ±0.0

01:02:03

1023

Kelajuan Nilai
pengatup apertur

Tekan
separuh

Tekan
sepenuhnya

BM 9

Melihat fotograf (Memainkan semula imej.)
Hidupkan kamera.
Tekan butang q.
• Fotograf anda yang paling terkini dipaparkan.
• Tekan HI (pad anak panah) atau putar dail kawalan untuk melihat
gambar-gambar lain.
Dail kawalan

Memaparkan
bingkai
sebelumnya

Memaparkan
bingkai
seterusnya

4:3

20.5°C
10m 1012hPa
L N 100-0020

2017.02.26 12:30:00

20

Imej pegun

Butang q
Pad anak panah

Paparan indeks/Paparan kalender
• Untuk menukar dari bingkai tunggal kepada main
balik indeks, putar tuas zum ke arah lawan jam.
Mengulangi proses ini akan meningkatkan bilangan
imej yang dipaparkan, dan berakhir dengan paparan
kalendar. g [G Tetapan] (H. 62)

Arah
lawan jam

Arah
ikut jam

• Gunakan FGHI (pad anak panah) atau dail
kawalan untuk menggerakkan kursor.
• Putar tuas zum mengikut arah jam untuk meneruskan
seterusnya dari kalendar kepada indeks kepada main
balik bingkai tunggal.
2017.02.26 12:30:00

10 BM

21

Main balik dekat
• Dalam main balik bingkai tunggal, anda boleh
mengezum masuk atau keluar menggunakan tuas zum:
putar tuas mengikut arah jam tuil untuk mengezum
masuk dari 2× kepada 14× dan arah lawan jam untuk
zum keluar. Tekan butang A untuk kembali kepada
main balik bingkai tunggal.
• Tekan FGHI (pad anak panah) untuk menatal suatu
imej ke arah butang yang anda tekan.
• Untuk melihat imej-imej lain pada nisbah zum yang
sama, tekan butang INFO dan kemudian tekan HI
(pad anak panah). Tekan butang INFO sekali lagi untuk
mengaktifkan semula penatalan. Anda juga boleh
melihat imej-imej lain menggunakan dail kawalan.

2x

Memilih Imej Berbilang
Anda boleh memilih imej berbilang untuk operasi [R] (H. 13), [Padam
Dipilih] (H. 16) dan [Turutan Kongsi Dipilih] (H. 13). Tekan butang R
(wayang) untuk memilih imej yang sedang dipaparkan semasa main
balik atau diserlahkan dalam paparan indeks (H. 10). Imej yang dipilih
ditunjukkan oleh ikon v. Tekan butang sekali lagi untuk membatalkan
pilihan imej.

BM 11

Menggunakan Menu Main Balik
Menu main balik boleh dipaparkan dengan menekan butang A semasa
main balik. Serlahkan pilihan yang dikehendaki dan pilih dengan menekan
butang A. Pilihan yang dipaparkan berbeza dengan jenis imej yang dipilih.

Pilihan Tersedia
RAW

JPEG

RAW+JPEG

Wayang

Main H

R

R

R

―

Edit Data RAW

R

―

R

―

Edit JPEG

―

R

R

―

Mainkan Video

―

―

―

R

Edit Wayang

―

―

―

R

Turutan Kongsi

―

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

―

Putar

R

R

R

―

L

R

R

R

R

Lapisan Imej

R

―

R

―

<

―

R

R

―

Padam

R

R

R

R

Play H
Memo suara (H. 13) dimain balik apabila imej yang berkaitan dipaparkan.
Suara boleh diselaraskan menggunakan FG (pad anak panah). Tekan
 atau A menamatkan main balik memo suara.
Edit Data RAW
Membuat salinan JPEG daripada imej RAW mengikut tetapan yang dipilih.
g [Edit Data RAW] (H. 57)
Edit JPEG
Edit imej JPEG. g [Edit JPEG] (H. 57)
Mainkan Video
Lihat wayang semasa. g “Memainkan balik wayang” (H. 15)

12 BM

Edit Wayang
Edit wayang. g [Tgkapan Imej Dlm Wyng (Edit Wayang)] (H. 59), [Filem
kemas rapi (Edit Wayang)] (H. 59)
Turutan Kongsi
Pilih imej untuk pemindahan kemudian ke telefon pintar. Anda juga boleh
melihat imej semasa yang dipilih untuk pemindahan. Tekan FG (pad anak
panah) untuk memilih imej yang akan dipindah. Imej yang dipilih ditunjukkan
oleh ikon h; untuk membatalkan pilihan, tekan FG (pad anak panah)
lagi. Anda juga boleh memilih imej berbilang dan kemudian menandakan
mereka semua untuk pemindahan serentak. g “Memilih Imej Berbilang”
(H. 11), “Memindahkan imej kepada telefon pintar” (H. 74)
R
Melindungi imej dari penghapusan tak sengaja. Tekan FG (pad anak
panah) untuk menandakan imej dengan ikon 0 (melindungi). Tekan FG
(pad anak panah) sekali lagi untuk menghilangkan perlindungan. Anda juga
boleh memilih imej berbilang dan kemudian melindunginya secara serentak.
g “Memilih Imej Berbilang” (H. 11)
R
Audio boleh ditambah pada imej pegun (sehingga 30 saat). g [R] (H. 59)
Putar
Memutar imej semasa. Imej akan berputar setiap kali anda menekan FG
(pad anak panah); tekan butang A untuk melengkapkan operasi.
• Imej yang diputar disimpan dalam orientasi semasa.
• Wayang dan imej yang dilindungi tidak boleh diputar.

L
Fungsi ini memaparkan imej yang disimpan pada kad satu demi satu.
g [L] (H. 56)
Lapisan Imej
Maksimum 3 bingkai imej RAW yang diambil dengan kamera boleh dilapisi
dan disimpan sebagai imej yang berasingan. g [Lapisan Imej] (H. 60)
<
Pilih pilihan cetak (bilangan salinan dan tarikh pencetakan) untuk imej pada
kad memori. g “Penempahan cetakan (DPOF)” (H. 86)
Padam
Memadam imej semasa. g “Memadam imej semasa main semula”
(H. 16)

BM 13

Merakam video

1

Tekan butang R (filem) untuk
memulakan rakaman.

L
R

M-IS ON
ISO

AUTO

AF
• Wayang telah dirakam dalam
mod rakaman set. Sila ambil
perhatian bahawa kesan mod
rakaman tidak didapati untuk
0.0
P
0:07:48
sesetengah mod rakaman.
• Bunyi juga dirakam.
Masa rakaman
REC 00:01
• Apabila menggunakan kamera
Tempoh rakaman
0:07:48
dengan penderia imej CMOS,
objek yang bergerak mungkin
kelihatan terherot disebabkan fenomena bidai gulung. Ini merupakan
fenomena fizikal yang menyebabkan herotan berlaku dalam imej
yang difilemkan apabila merakam subjek yang bergerak pantas atau
disebabkan goncangan kamera. Secara khusus, fenomena ini menjadi
lebih ketara apabila menggunakan jarak fokus yang panjang.
FHD F
30p

REC 00:01

2

Tekan butang R (filem) sekali lagi untuk menghentikan
rakaman.

• Apabila merakam wayang, gunakan kad SD yang menyokong kelas kelajuan
SD 10 atau lebih tinggi.
• Gunakan kad UHS-I dengan kelas kelajuan UHS 3 atau lebih baik jika:
[4K] atau [Kelajuan Tinggi] dipilih untuk A (mod wayang)/[Super Fine]
dipilih untuk kadar bit
• Apabila dail mod diputar ke A, anda boleh memilih mod sub untuk merakam
4K atau wayang kelajuan tinggi. g “A (mod wayang)” (H. 25)

14 BM

Memainkan balik wayang
Menekan butang A apabila filem dipilih dalam main
balik bingkai tunggal akan memaparkan menu main
balik. Serlahkan [Mainkan Video] dan tekan butang
A untuk memulakan main balik filem.

Video
Mainkan Video
Edit Wayang
Turutan Kongsi
0
y
Padam
Kembali

Set

Operasi Semasa Main Balik
Jeda

Tekan butang A untuk menjeda main balik. Untuk
menyambung main balik, tekan butang A lagi.

Mara cepat

Tekan I (pad anak panah) untuk mara cepat. Tekan I
(pad anak panah) lagi untuk meningkatkan kelajuan undur.

Undur

Tekan H (pad anak panah) untuk undur. Tekan
H (pad anak panah) sekali lagi untuk meningkatkan
kelajuan mandir.

Melaraskan kekuatan
bunyi

Gunakan FG (pad anak panah) untuk melaraskan
kekuatan bunyi.

Operasi apabila main balik dijeda
Gunakan F (pad anak panah) untuk memaparkan bingkai
pertama dan tekan G untuk memaparkan bingkai terakhir.
Gunakan HI (pad anak panah) atau dail kawalan
Memarakan dan
untuk memajukan atau memundurkan satu bingkai
memandirkan satu
pada satu masa. Tekan dan tahan HI (pad anak
bingkai pada satu masa panah) untuk memajukan atau memundurkan
secara berterusan.
Menyambung semula Tekan butang A untuk menyambung semula main
main balik
balik.
Pengkiuan

Untuk menghentikan main balik video
Tekan butang .
• Kami mengesyorkan penggunaan OLYMPUS Viewer 3 (H. 90) untuk
melihat wayang pada komputer. Pastikan anda menggunakan versi terkini.
Sambungkan kamera ke komputer sebelum melancarkan OLYMPUS Viewer 3
untuk kali pertama.

BM 15

Memadam imej semasa main semula
Paparkan imej yang hendak dipadam dan tekan .

1

• Untuk memadamkan suatu
filem, pilih filem untuk
dipadamkan dan tekan .

Padam

Ya
Tidak
Kembali

Set

Tekan FG (pad anak panah) untuk memilih [Ya] dan tekan
butang A.

2

• Imej berkumpulan dipadamkan sebagai satu kumpulan (H. 11).
• Berbilang imej atau semua imej boleh dipadam sekali gus (H. 70).

Menatal Panorama
Panorama yang terdiri daripada imej berbilang dan disertai bersama-sama
boleh dilihat dalam paparan tatal.

1

Pilih panorama dalam main balik bingkai
tunggal.

2

Putar tuil zum mengikut arah jam.

• Tekan FGHI (pad anak panah) untuk menatal
1x
imej pada arah butang yang ditekan.
Kawasan paparan
• Semasa main balik, anda boleh memutar tuil zum
mengikut arah jam untuk mengezum masuk dari 2×
ke 14× atau lawan arah jam untuk mengezum keluar. Tekan butang A untuk
kembali kepada main balik bingkai tunggal.
• Untuk melihat imej-imej lain pada nisbah zum yang sama, tekan butang INFO
dan kemudian tekan HI (pad anak panah). Tekan butang INFO sekali lagi
untuk mengaktifkan semula penatalan. Anda juga boleh melihat imej-imej lain
menggunakan dail kawalan.

16 BM

Paparan monitor
Skrin paparan dipaparkan
0a

c

d

x1.4 2.0 x

1
E
D
C
B
A
z
y
x
w
v

2 34 5 6 7 8 9 b

c
d
e
f

e

x1.4

2

S-IS ON
ISO-A

200
WB
AUTO

AF
4:3

Focus

LN

LOG

FHD F
30p

C1

P

01:02:03

125 F5.6 +2.0
u t

Tidak.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
a
b

FD-1

BKT

s

Nama
Penunjuk tulis kad
Panduan grid
Ikon pembingkaian
Panduan penalaan halus AF
Tanda sasaran AF
Aksesori
Nisbah zum digital*1
Rakaman masa luput
Prioriti muka
Suara wayang
Pengurangan Hingar Angin
Penunjuk sikap (pic)
Nisbah zum optik/
pembesaran*1
Amaran suhu dalaman
Flash (berkelip: mengecas
berjalan, menyala: pengecasan
selesai)
Penunjuk fokus

1023

r

q

Tidak.
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v

f
g
h
i
j
k
l
m
n
o

p

Nama
Mod Gambar
ISO
Keseimbangan warna
Mod AF
Aspek
Kualiti imej (imej pegun)
Mod rakam (wayang)
Panjang rakaman wayang
Bilangan gambar pegun yang
boleh disimpan
Penunjuk sikap (roll)
Atas: Kawalan intensiti flash
Bawah: Pampasan
pendedahan
Gantian dedahan
Nilai bukaan
Kelajuan pengatup
Histogram
Mod rakaman

*1 Dipaparkan pada setiap masa jika [n Kawalan Mikroskop] (H. 27) sedang
digunakan.

BM 17

Tidak.
w
x
y
z
A
B
C
D
E

Nama
Mod tersuai
Ikon LOG/amaran
Ikon GPS
Ukuran meter
o/Y/Rakaman Pro
Tangkapan
Pampasan Denyar
Mod flash
Penstabilan imej
Pemeriksaan bateri

Membaca histogram
Jika kemuncaknya
mengisi terlalu banyak
kawasan bingkai, imej
akan kelihatan hitam.

Jika kemuncaknya mengisi
terlalu banyak kawasan
bingkai, imej akan kelihatan
putih.

Kawasan hijau menunjukkan penyerakan
kilauan di bahagian tengah skrin.

Menukar paparan
Tekan butang INFO untuk memutar paparan seperti berikut: Maklumat
Asas*1, Hanya Imej, Paparan Histogram (Tersuai1), Penunjuk Sikap
(Tersuai2).
• Anda boleh menukar tetapan [Tersuai1] dan [Tersuai2].
g [G/Tetapan Info] > [LV-INFO] (H. 62)
• Tahan butang INFO dan putar dail kawalan untuk memutar paparan maklumat
rakaman.
*1 Tidak dipaparkan dalam mod A (mod wayang) kecuali jika rakaman sedang
berjalan.

Penunjuk Sikap
Penunjuk sikap menunjukkan jumlah kemiringan kamera. Bar menegak
menunjukkan pic, dan bar mendatar menunjukkan roll.
• Penunjuk ini bertujuan sebagai panduan sahaja.
• Kesilapan dalam paparan boleh dibetulkan melalui penentukuran (H. 69).

18 BM

Paparan mod main balik
Menukar paparan
Tekan butang INFO untuk memutar paparan seperti berikut: Mudah,
Keseluruhan, Hanya Imej.
• Histogram dan penyerlah/bayang-bayang paparan boleh ditambah kepada
paparan maklumat main balik. g [G/Tetapan Info] > [q Info] (H. 62)
1

Paparan mudah

2 3 4 5678
×10

4:3

j

39°12’ 30” N
145°23’ 59” W
20.5°C
10m 1012hPa
L N 100-0015

2017.02.26 12:30:00

15

ih

9
0
a
b
c
d

f e
g
HDR 1

k

Paparan keseluruhan

l

m

n o
×10
P

125
+2.0

F5.6
25mm
+1.0

WB
AUTO

A+4
ISO 400

G+4
sRGB
Natural

4000×3000
4:3

2017.02.26 12:30:00

A

1/8

p
q
r
s
t
u
v

L N 100-0015
15

zyx w

8

Hanya imej

k

BM 19

Tidak.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
a
b
c
d
e
f
g
h
i
*1
*2
*3
*4

Nama
*1 *2
Pemeriksaan
R R
bateri
Termasuk
R R
maklumat GPS
Eye-Fi
R R
memindahkan
data/Wi-Fi
Simpanan cetak/
R R
bilangan cetakan
R R
Turutan Kongsi
Menambah bunyi R R
R R
Lindung
R R
Imej yang dipilih
R –
Latitud
R –
Longitud
R –
Maklumat arah
Tekanan atmosfera R –
R R
Nombor fail
R R
Bilangan bingkai
R R
Kualiti gambar
R R
Aspek nisbah
Penindihan Fokus/ R R
imej HDR
Altitud/kedalaman R –
R –
Suhu (suhu air)

*3

Tidak.

–

j

–

k
l

–
–
–
–
–

m
n
o
p
q
r

R

–
–
–
–
–
–
–
–

s

–

z
A

–
–

t
u
v
w
x
y

Nama
Tarikh dan waktu
rakaman
Sempadan aspek*4
Penunjuk kawasan
AF
Mod rakaman
Kelajuan pengatup
Gantian dedahan
Nilai bukaan
Panjang fokus
Kawalan intensiti
flash
Pampasan
imbangan putih
Ruang warna
Mod gambar
Kadar mampatan
Pemampatan (imej
pegun)
ISO
Keseimbangan
warna
Mod pemeteran
Histogram

*1 *2 *3
R R

–

R

–

–
–
–
–
–

R

R

–
–
–
–
–

–

R

–

R
R
R

–

R

–

–
–
–

R

R

–
–
–

–

R

–

–

R

–

–

R

–

–
–

R

–
–

R

R

Paparan mudah
Paparan keseluruhan
Hanya imej
Dipaparkan hanya jika aspek nisbah selain 4:3 dipilih dengan pilihan kualiti
imej RAW.

20 BM

–

R R R

Merakam dengan menggunakan
fungsi-fungsi asas
Menggunakan mod tangkapan
Memilih mod rakaman
Putar dail mod untuk menetapkan mod
rakaman kepada penunjuk.
• Selepas memilih O, A, ^, atau k, pilih sub mod.

Senarai mod rakaman
B (Mod iAUTO)......................... H. 21
P (Mod program) .......................... H. 9
A (mod A) .................................. H. 22
C1 (Mod tersuai 1) ..................... H. 22
C2 (Mod tersuai 2) ..................... H. 22

O (Pemandangan) .................. H. 22
A (mod wayang) ....................... H. 25
^ (Mod di bawah
permukaan air)...................... H. 26
k (Mod mikroskop) ..................... H. 27

• Sesetengah ciri mungkin tidak tersedia bergantung pada mod rakaman dan
tetapan kamera. g “Senarai pengesetan yang terdapat dalam setiap mod
rakaman” (H. 111), “Senarai pengesetan A” (H. 112), “Senarai pengesetan
O” (H. 114), “Senarai pengesetan ^” (H. 113)
• Dalam mod rakaman tertentu, kamera mungkin mengambil sedikit masa untuk
pemprosesan imej selepas mengambil gambar.

B (Mod iAUTO)
Mod auto penuh yang mana kamera secara automatik mengoptimum tetapan
untuk pemandangan semasa. Kamera melakukan semua kerja, yang mudah
untuk pemula.

1
2

Tetapkan dail mod kepada B.
Laraskan fokus.
Penunjuk fokus akan berkelip untuk menunjukkan bahawa kamera tidak
berada dalam fokus. Fokuskan lagi.

3

Tekan butang pengatup ke bawah sepenuhnya untuk
merakam.
BM 21

A (mod A)
Apabila nilai aperture disetkan, kamera secara automatik mengesetkan
kelajuan pengatup yang sesuai. Anda boleh menukar apertur dengan
memutar dail kawalan atau dengan menekan F dan kemudian FG (pad
anak panah).

C1/C2 (Mod tersuai)
Jika anda menyimpan pengesetan rakaman dalam [Set Smula/Tugas Mod
Tsuai] (H. 52), anda boleh mengembalikan dan merakam menggunakan
pengesetan rakaman yang tersimpan.
• Anda boleh mendaftar tetapan berlainan dalam C1 dan C2.

O (dalam mod pemandangan)
Hanya dengan memilih sub mod mengikut subjek atau adegan, anda boleh
merakam dengan tetapan yang sesuai.
Submod 1

Orang

Submod 2

Sesuai untuk rakaman potret.

e e-Potret

Melicinkan tekstur dan warna kulit. Mod
ini sesuai apabila melihat imej pada TV
definisi tinggi.

D

22 BM

Landskap+
Potret

Sesuai untuk potret yang menampilkan
landskap di latar belakang.

U Malam+Potret

Sesuai untuk rakaman potret berlatarkan
pandangan malam.

G Kanak-Kanak

Sesuai untuk gambar kanak-kanak dan
subjek aktif yang lain.

G

Pemandangan
malam

Aplikasi

B Potret

Suasana
Malam

Sesuai untuk rakaman tripod untuk adegan
malam.

U Malam+Potret

Sesuai untuk rakaman potret berlatarkan
pandangan malam.

Genggaman
H Malam

Sesuai untuk merakam pemandangan
malam tanpa menggunakan tripod.
Mengurangkan kabur apabila merakam
dalam pemandangan cahaya rendah/
dicahayakan.

X Bunga Api

Sesuai untuk rakaman bunga api pada
waktu malam.

Submod 1

Submod 2

Pemandangan
Komposit
d Langsung
malam

Gerakan

C Sukan

Sesuai untuk rakaman aksi pantas.

G Kanak-Kanak

Sesuai untuk gambar kanak-kanak dan
subjek aktif yang lain.

F Landskap

Sesuai untuk rakaman landskap.

Matahari
`
Terbenam

Sesuai untuk rakaman matahari terbenam.

g Pantai & Salji

Sesuai untuk rakaman di puncak yang
dilitupi salji, pandangan laut berlatarkan
matahari, dan adegan keputihan yang lain.

s Panorama

Anda boleh merakam dan menggabungkan
berbilang imej untuk mencipta imej
dengan sudut pandangan yang luas (imej
panorama).

Pemandangan

E

Cahaya Latar
HDR

W Lilin

Dalam
Bangunan

Aplikasi
Kamera secara automatik merakam imej
berbilang, mengambil kawasan baru
yang terang sahaja, dan menggabungkan
mereka ke dalam satu imej.
Dengan pendedahan lama yang normal,
suatu imej dengan surihan cahaya seperti
jejak bintang dengan bangunan yang
terang bercenderungan menjadi terlalu
terang. Anda boleh merakamnya tanpa
pendedahan melampau sambil menyemak
kemajuannya.

Sesuai untuk adegan-adegan kontras.
Mod ini merakam berbilang imej dan
menggabungkannya ke dalam satu imej
dengan dedahan sempurna.
Sesuai untuk rakaman pemandangan yang
diterangi cahaya lilin. Warna-warna hangat
dipertahankan.

B Potret

Sesuai untuk rakaman potret.

e e-Potret

Melicinkan tekstur dan warna kulit. Mod ini
sesuai apabila melihat imej pada TV definisi
tinggi.

G Kanak-Kanak

Sesuai untuk gambar kanak-kanak dan
subjek aktif yang lain.

E

Cahaya Latar
HDR

Sesuai untuk adegan-adegan kontras.
Mod ini merakam berbilang imej dan
menggabungkannya ke dalam satu imej
dengan dedahan sempurna.

BM 23

1

Putar dail mod kepada O.

2

Gunakan FGHI (pad anak panah)
atau dail kawalan untuk menyerlahkan
pilihan mod sub 1 dan tekan butang A
untuk memilih.

Submod 1

Orang

Pemandangan malam

Gerakan

Pemandangan

Dalam Bangunan

3

Gunakan HI (pad anak panah) atau
dail kawalan untuk menyerlahkan pilihan
mod sub 2 dan tekan butang A untuk
memilih.

Submod 2
Potret

• Tekan butang  untuk kembali ke paparan
mod sub 1.
• Apabila dail mod diputar ke O, paparan mod sub 1 boleh dilihat dengan
menekan H (pad anak panah).
• Kawalan live (H. 34) juga boleh digunakan untuk memilih mod sub 2.

d Komposit Langsung
1 Laraskan fokus.
• Pasangkan kamera dengan ketat pada tripod untuk mengurangkan
kekaburan yang disebabkan oleh gegaran kamera.
• Jika penunjuk fokus berkelip, kamera tidak berada dalam fokus. Apabila
penunjuk fokus berkelip, anda boleh fokus pada infiniti dengan menekan
butang A manakala butang pengatup ditekan separuh.
2 Untuk merakam gambar, tekan butang pengatup sepenuhnya ke bawah
dengan perlahan sambil berhati-hati agar tidak menggegarkan kamera.
• Kamera mengkonfigurasi tetapan sesuai secara automatik dan mula
merakam.
• Selepas menekan butang pengatup, ada susulan masa sehingga
rakaman bermula.
• Imej panorama yang digabungkan dipaparkan pada setiap tempoh tertentu.
3 Tekan butang pengatup sekali lagi untuk menghentikan rakaman.
• Tempoh rakaman dalam satu rakaman ialah sehingga tiga jam.

24 BM

s Panorama
1 Tekan butang pengatup untuk membuat rakaman pertama.
2 Sorot kamera perlahan-lahan untuk
membingkai rakaman kedua.
• Tanda sasaran akan dipaparkan.
Tanda
sasaran
3 Gerakkan kamera perlahan-lahan
supaya penuding dan tanda sasaran
Penuding
bertindih. Kamera melepaskan
pengatup secara automatik apabila
penuding dan tanda sasaran bertindih.
• Untuk menggabungkan dua bingkai
sahaja, tekan butang A.

Batal

Simpan

Skrin apabila
menggabungkan imej
dari kiri ke kanan

4 Ulangi langkah 3 untuk mengambil bingkai ketiga. Kamera menggabungkan
bingkai secara automatik menjadi imej panorama tunggal.
• Untuk membatalkan fungsi panorama, tekan butang .

A (mod wayang)
Selain rakaman biasa, anda boleh merakam wayang resolusi tinggi 4K
atau merakam wayang berkelajuan tinggi yang dimain balik dalam gerak
perlahan.
Submod

Aplikasi

A Piawaian

Merakam wayang biasa.

C

4K

Merakam wayang berdefinisi tinggi 4K.

D

Kelajuan Tinggi

Merakam subjek yang bergerak pantas untuk main
balik gerak perlahan.

1

Putar dail mod kepada A.

2

Gunakan HI (pad anak panah) atau dail
kawalan untuk menyerlahkan mod sub
dan tekan butang A untuk memilih.

Piawaian

4K

3

HS

Tekan butang R (wayang) untuk memulakan rakaman.

• Untuk menamatkan rakaman, tekan butang R (wayang) lagi.
• Apabila dail mod diputar ke A, paparan mod sub boleh dilihat dengan
menekan H (pad anak panah).

BM 25

Kualiti Imej
Anda boleh melaraskan kualiti imej menggunakan kawalan live.
g “Mod rakam (wayang)” (H. 39)

^ (Mod di bawah permukaan air)
Hanya dengan memilih sub mod mengikut subjek atau adegan, anda boleh
merakam foto di bawah permukaan air dengan tetapan yang sesuai.
Submod
] Z Rakaman

Aplikasi
Dioptimumkan untuk fotografi dalam air yang menggunakan
cahaya semula jadi.

E Z Lebar

Sesuai untuk rakaman dalam air.

w Z Mikro

Sesuai untuk rakaman pandangan rapat dalam air.

_ Z HDR

Sesuai untuk kontras adegan-adegan di bawah permukaan
air.
Mod ini merakam berbilang imej dan menggabungkannya
ke dalam satu imej dengan dedahan sempurna.
Mod ini mungkin tidak berfungsi dengan sempurna untuk
merakam subjek yang bergerak pantas.
V Rakaman

1
2

Putar dail mod kepada ^.

3

Tekan butang pengatup sepenuhnya ke bawah untuk
mengambil gambar.

Gunakan HI (pad anak panah) atau
dail kawalan untuk menyerlahkan mod
sub dan tekan butang A untuk memilih.

• Untuk mengambil siri rakaman pada jarak fokus yang sama, gunakan
AFL (H. 32) atau MF (H. 37).
• Apabila dail mod diputar ke ^, paparan mod sub boleh dilihat dengan
menekan H (pad anak panah).

26 BM

k (Mod mikroskop)
Imej boleh diambil sehingga 1 cm dari subjek. Dalam mod ini anda boleh
merakam imej dengan kedalaman medan yang besar dan melaksanakan
rakaman braket fokus bagi satu set bilangan imej.

1

Putar dail mod kepada k.

2

Gunakan HI (pad anak panah) atau
dail kawalan untuk menyerlahkan mod
sub dan tekan butang A untuk memilih.

Submod
m Mikroskop

o

Penindihan
Fokus*1

p

Pembingkaian
Fokus

n

Kawalan
Mikroskop

Mikroskop

Aplikasi
Imej boleh diambil sehingga 1 cm dari subjek.
Kamera merakam sebilangan imej, secara automatik
menganjakkan fokus dalam setiap imej. Ini kemudiannya
boleh digabungkan ke dalam imej komposit dengan
kedalaman medan yang besar. Dua imej dirakam, bingkai
pertama dan imej komposit.
Dalam mod ini, kamera merakam sebilangan imej, secara
automatik menganjakkan fokus dalam setiap imej. Bilangan
imej dan langkah rakaman disetkan dalam [Focus BKT] (H. 55).
Dioptimumkan untuk jarak dekat dengan subjek yang
dibesarkan di monitor. Aras pembesaran apabila
jarak rakaman ialah 1 cm dipaparkan pada monitor.
Menekan I (pad anak panah) boleh menukarkan tahap
pembesaran. Pada aras pembesaran yang tinggi, imej
mungkin berbintik.

*1 Mungkin ada situasi yang tidak membolehkan imej komposit dicipta
disebabkan goncangan kamera.

3

Tekan butang pengatup ke bawah sepenuhnya untuk merakam.

• Untuk mengambil siri rakaman pada jarak fokus yang sama, gunakan
AFL (H. 32) atau MF (H. 37).
• Apabila dail mod diputar ke k, paparan mod sub boleh dilihat dengan
menekan H (pad anak panah).

BM 27

Menggunakan zum
Zum masuk untuk mengambil gambar objek yang jauh atau zum keluar
untuk membesarkan kawasan yang kelihatan dalam bingkai. Zum boleh
dilaraskan menggunakan tuil zum.
Sisi W

Sisi T

Menggunakan pilihan tangkapan
(Ditetapkan oleh butang langsung)
Fungsi yang lazim digunakan ditetapkan kepada IFG (pad anak panah).
Dengan cuma menekan butang tersebut, anda boleh memilih fungsi yang
ditetapkan secara langsung.
Sesetengah ciri mungkin tidak tersedia bergantung pada mod rakaman dan
tetapan kamera. g “Senarai pengesetan yang terdapat dalam setiap mod
rakaman” (H. 111)

Flash
Anda boleh menggunakan denyar semasa merakam.

1
2

Tekan butang # untuk memaparkan pilihan.
Gunakan HI (pad anak panah) atau dail kawalan untuk
menyerlahkan mod denyar dan tekan butang A untuk memilih.
# AUTO Flash Auto
#

$

Flash menyala secara automatik dalam keadaan
cahaya atau cahaya latar rendah.

Isi Masuk

Flash menyala tidak kira keadaan cahaya.

Mata Merah

Fungsi ini membolehkan anda mengurangkan
fenomena mata merah.

Flash Tutup

Flash tidak menyala.

Mata Merah Menggabungkan segerak lambat dengan
Perlahan
pengurangan mata merah.
#SLOW SLOW

28 BM

Kelajuan pengatup yang perlahan digunakan
untuk mencerahkan latar belakang cahaya malap.

#RC

q

Manual

Mengawal output flash secara manual. Jika anda
menyerlahkan “Manual” dan menekan butang
INFO sebelum menekan butang A, anda boleh
melaraskan output flash menggunakan FGHI
(pad anak panah) atau dail kawalan.

Kawalan
Jauh

Strob bawah air khusus atau denyar RC wayarles
Olympus digunakan untuk menangkap gambar.
Untuk butir-butir, sila lihat “Mengambil gambar
dengan Sistem Denyar RC Wayarles Olympus”
(H. 105).

LED
Dihidupkan

LED menyala apabila gambar diambil. Ini berkesan
untuk mengambil gambar jarak dekat.

• Dalam [ ] (Flash pengurangan mata merah), selepas nyalaan dahulu,
ia mengambil masa 1 saat sebelum pengatup dilepaskan. Jangan alihkan
kamera sehingga tangkapan selesai.
• [ ] (Flash pengurangan mata merah) mungkin tidak berfungsi dengan
berkesan di dalam keadaan tangkapan tertentu.
• Kelajuan pengatup semakin perlahan dalam [#SLOW]. Gunakan tripod
dan pasangkan kamera.
• Sesetengah ciri mungkin tidak tersedia bergantung pada mod rakaman
dan tetapan kamera.

Pampasan dedahan
Memampas kecerahan (pendedahan yang sesuai) yang dilaraskan oleh
kamera.

1

Putar dail kawalan, atau tekan butang F dan gunakan HI
(pad anak panah).
• Bergantung pada mod rakaman dan tetapan kamera, anda mungkin
tidak dapat menyesuaikan pampasan pendedahan menggunakan dail
kawalan.
• Pilih nilai positif (“+”) untuk membuatkan gambar lebih cerah, nilai negatif
(“–”) untuk membuatkan gambar lebih gelap.

Negatif (–)

Tiada pampasan (0)

Positif (+)

BM 29

Tunggal/Berurutan
Tekan butang pelepasan pengatup sepenuhnya untuk mengambil sesiri
gambar.

1
2

Tekan butang jY untuk memaparkan menu arah.
Tekan HI (pad anak panah) atau putar dail kawalan untuk
menyerlahkan pilihan dan kemudian tekan butang A.
Tunggal

Menangkap 1 bingkai pada satu masa semasa
butang pengatup ditekan (mod tangkapan biasa).

T

Berurutan H

Tekan butang pelepasan pengatup sepenuhnya
untuk mengambil sesiri gambar.
• Untuk memilih kadar maju bingkai, serlahkan
[Berurutan H] dan tekan butang INFO sebelum
anda menekan butang A. Daripada kadar
maju bingkai, pilih kira-kira 10 bingkai per
saat (10 fps) atau 20 bingkai per saat (20 fps).
Gunakan FGHI (pad anak panah) atau
dail kawalan untuk menyerlahkan kadar maju
bingkai dan tekan butang A untuk memilih.

S

Berurutan L

Gambar akan diambil pada kira-kira 5 fps ketika
butang pengatup ditekan sepenuhnya ke bawah.

Pro
Tangkapan

Rakaman berurutan bermula apabila anda
menekan butang pengatup separuh. Tekan
butang pengatup sepenuhnya ke bawah untuk
memulakan rakaman imej yang ditangkap ke
kad, termasuk imej untuk penekanan separuh ke
bawah. g “Pro Tangkapan” (H. 31)

o

J

• Semasa perakaman berurutan dan Pro Tangkapan, fokus, pendedahan, dan
imbangan putih adalah tetap pada nilai untuk rakaman pertama.
• Semasa tangkapan berturutan, jika semakan bateri berkelip disebabkan oleh
bateri rendah, kamera berhenti menangkap dan mula menyimpan gambar
yang anda telah ambil pada kad. Kamera tidak dapat menyimpan semua
gambar bergantung pada berapa banyak baki kuasa bateri.

30 BM

Pro Tangkapan
Untuk menghapuskan masa antara butang pengatup ditekan sepenuhnya
ke bawah dan permulaan rakaman, kamera bermula merakam satu siri
gambar menggunakan pengatup elektronik apabila butang pengatup
ditekan separuh ke bawah, dan mula merakam gambar—termasuk yang
diambil apabila butang pengatup ditekan separuh ke bawah (sehingga 4)—
ke kad apabila butang pengatup ditekan penuh ke bawah.
1 Tekan butang jY.
2 Tekan HI (pad anak panah) atau putar dail kawalan untuk menyerlahkan
[J] (Pro Tangkapan) dan kemudian tekan butang A.
3 Tekan butang pengatup separuh ke bawah untuk memulakan perakaman.
4 Tekan butang pengatup sepenuhnya ke bawah untuk memulakan rakaman ke
kad.
• Rakaman Pro Tangkapan tidak tersedia apabila disambungkan ke Wi-Fi.
• Kamera akan terus merakam sehingga satu minit ketika butang pengatup ditekan
separuh ke bawah. Untuk meneruskan rakaman, tekan butang separuh lagi.
• Kelipan yang berlaku oleh lampu neon atau pergerakan besar subjek, dan
lain-lain boleh menyebabkan herotan dalam imej.
• Monitor tidak akan padam dan bunyi pengatup tidak akan dipancarkan
manakala pembingkaian dilakukan.
• Kelajuan pengatup paling lambat memiliki had.

Pemasa kendiri
Mengesetkan masa selepas butang pengatup ditekan sehingga gambar
diambil.

1
2

Tekan butang jY untuk memaparkan menu arah.
Tekan HI (pad anak panah) atau putar dail kawalan untuk
menyerlahkan [Y12], [Y2], atau [YC] dan kemudian tekan
butang A.
Y12 Y 12 saat

Tekan butang pengatup separuh untuk fokus, sepenuhnya
untuk memulakan pemasa. Pertama sekali, lampu pemasa
kendiri menyala selama kira-kira 10 saat, kemudian, ia
berkelip selama kira-kira 2 saat dan gambar diambil.

Y2

Y 2 saat

Tekan butang pengatup separuh untuk fokus, sepenuhnya
untuk memulakan pemasa. Lampu pemasa kendiri berkelip
selama kira-kira 2 saat, dan kemudian, gambar diambil.

YC

Pemasa
Diri
Tersuai

Selepas memilih mod ini, tekan butang INFO untuk
menetapkan “masa dari menekan butang pengatup
sehingga gambar diambil, bilangan bingkai, dan masa
selang”. Gambar dirakam dengan menggunakan tetapan ini.

BM 31

• Untuk membatalkan pemasa kendiri, tekan butang .
• Pemasa kendiri tidak dibatalkan secara automatik selepas rakaman.

AFL (Fokus dikunci)
Anda boleh mengunci kedudukan fokus.

1

Tekan butang pengatup separuh ke
bawah untuk memfokus.

2

Sementara mengekalkan kedudukan
kamera, tekan butang A.
Kamera memfokus dan mengunci kedudukan.

Tanda kunci AF
S-IS ON

Focus

LN
FHD F
30p

125 F5.6

01:02:03

1023

• Walaupun kunci fokus berlaku, jarak fokus boleh dilaraskan dengan halus
menggunakan FG (pad anak panah) atau dail kawalan.
• Dengan menekan butang A, operasi zum, menekan butang , dan
operasi lain juga melepaskan kunci fokus.
• Jika penunjuk fokus berkelip apabila butang pengatup ditekan separuh ke
bawah dengan [d Komposit Langsung] (H. 24) dipilih untuk mod O, anda
boleh menetapkan fokus kepada infiniti dengan menekan butang A.
• AFL tidak sedia ada dalam mod B dan sesetengah mod O.

Kawasan
Anda boleh memilih kedudukan tanda sasaran AF secara manual.
Sebelum meneruskan, pilih [I] untuk [Kawasan AF] dalam Menu
Rakaman 1 (H. 53).

1
2

Tekan dan tahan butang A.
Gunakan FGHI (pad anak panah) untuk memilih
kedudukan tanda sasaran AF dan tekan butang A.
• Menekan sambil menahan butang A sebelum menetapkan kedudukan
mengembalikan tanda sasaran AF ke bahagian tengah.

32 BM

Pengesan AF
Kamera menjejak pergerakan subjek secara automatik untuk memfokus
padanya secara berterusan.
Sebelum meneruskan, pilih [Penjejakan] untuk [Kawasan AF] dalam Menu
Rakaman 1 (H. 53).

1

Letakkan sasaran tanda AF atas subjek anda dan tekan butang
A untuk menjaga butang pengatup ditekan separuh ke bawah.

2

Apabila kamera mengecam subjek, tanda sasaran AF menjejak
pergerakan subjek secara automatik untuk berterusan
memfokus padanya.

• Untuk membatalkan penjejakan, tekan butang A.
• Bergantung kepada subjek atau keadaan penggambaran, kamera mungkin
tidak dapat mengunci fokus atau gagal menjejak pergerakan subjek.
• Apabila kamera gagal menjejaki pergerakan subjek, tanda sasaran AF
berubah menjadi merah.

BM 33

Menggunakan pilihan tangkapan
(melalui kawalan live)
Sesetengah ciri mungkin tidak tersedia bergantung pada mod rakaman dan
tetapan kamera. g “Senarai pengesetan yang terdapat dalam setiap mod
rakaman” (H. 111)

Pilihan yang Tersedia
Mod Gambar..............................H. 35
Mod pemandangan....................H. 22
ISO ............................................H. 36
Keseimbangan warna ................H. 36
Mod AF ......................................H. 37
Aspek.........................................H. 38
Kualiti imej (imej pegun) ............H. 38
Mod rakam (wayang)*1 ..............H. 39
•
*1
*2
*3

Penstabil imej (imej pegun)*2.....H. 40
Penstabil imej (wayang)*1 ..........H. 40
Denyar*2*3 ..................................H. 41
Pampasan Denyar*2 ..................H. 41
o/Y ........................................H. 42
Mod pemeteran*2 .......................H. 42
Prioriti muka...............................H. 43
Aksesori .....................................H. 43

Tetapan yang dipilih digunakan dalam kedua-dua mod P dan A.
Dipaparkan hanya dalam mod wayang.
Tidak dipaparkan dalam mod wayang.
Kamera menyimpan tetapan untuk P, A, ^ (mod dalam air), dan k (mod
mikroskop) secara berasingan dan mengembalikan mereka lain kali mod
dipilih, walaupun selepas kamera telah dimatikan. Namun, kepekaan ISO
untuk [_ Z HDR] tidak dipulihkan.

Menggunakan Kawalan Live

1

Tekan butang A untuk memaparkan kawalan live.

2

Tekan FG (pad anak panah) untuk menyerlahkan fungsi
yang diingini, kemudian gunakan HI (pad anak panah) atau
dail kawalan untuk menyerlahkan pilihan dan tekan butang A.

• Untuk menyembunyikan kawalan live, tekan butang A lagi.

• Pilihan yang diserlahkan akan dipilih secara automatik jika tidak ada
operasi dilakukan selama kira-kira 8 saat.
Fungsi
ISO
AUTO

WB
AUTO
AUTO

Paparkan nama
fungsi yang dipilih

AF
4:3

LN
FHD F
30p

WB Auto

Tetapan

P

AUTO
AUTO

WB

Z

Pad anak panah
(HI)

34 BM

Pad anak
panah
(FG)

• Tetapan lalai bagi fungsi diserlahkan dalam
Mod Gambar
i-Enhance

.

Menetapkan pilihan-pilihan pemprosesan.
Menghasilkan hasil yang lebih menarik dan sesuai
dengan pemandangan.

Vivid

Hasilkan warna terang.

Natural

Hasilkan warna semulajadi.

Snyp

Menghasilkan nada mendatar.

Portrait

Menghasilkan warna kulit yang cantik.

J

Warna Mono

Menghasilkan warna hitam dan putih.

K

Biasa

Gunakan untuk memilih mod satu gambar,
menetapkan parameter, dan mendaftar tetapan.

e

e-Potret

Menghasilkan tekstur kulit halus. Mod ini tidak boleh
digunakan dengan fotografi bingkai atau apabila
merakam wayang.

*1 Seni Pop

/

Fokus Lembut

Menambahkan warna dan suasana suatu imej agar
lebih terang dan cerah.
Menggambarkan suasana awang-awangan dengan
warna lembut dan menjadikan imej mengkhayalkan.

Menggambarkan perasaan bagaikan mengapung
*1 Warna
Pudar&Terang dengan menjadikan imej lebih pucat dan lembut.

/

Warna Lembut
*1 Filem Ira

/
/

/
*1

Pin Hole

Mewujudkan imej yang berkualiti tinggi dengan
melembutkan bayang-bayang dan sorotan.
Menggambarkan kekuatan dan kekasaran gambar
hitam dan putih.
Menggambarkan kesan terowong seperti yang
diperoleh daripada kamera zaman dulu atau kamera
mainan dengan mengurangkan keterangan periferi.

/

*1 Diorama

Menggambarkan imej merakam dunia miniatur di
luar alam nyata dengan meningkatkan penepuan
dan kontras dan mengaburkan suatu kawasan di
luar fokus sesuatu imej.

/

*1 Proses Silang

Mewujudkan imej yang menyatakan suasana yang
nyata.

Sepia Lembut

/

Mewujudkan imej yang berkualiti tinggi dengan
mengeluarkan bayang-bayang dan melembutkan
imej secara keseluruhan.

Meningkatkan kontras setempat suatu imej dan
*1 Nada Dramatis memberinya perbezaan keterangan dan kegelapan
yang dipertingkatkan.

BM 35

Mod Gambar

Menetapkan pilihan-pilihan pemprosesan.

/

*1 Garis Kunci

Mewujudkan imej yang menekankan tepi dan
menambah gaya ilustrasi.

/

*1 Warna air

Mewujudkan imej yang lembut dan terang dengan
menghilangkan kawasan gelap, menggabungkan
warna pucat pada kanvas putih, dan melembutkan
kontur seterusnya.

/

/
*1

/

/
*1

Vintaj

Menyatakan rakaman sehari-hari dalam warna vintaj
dan nostalgia menggunakan perubahan warna filem
yang dicetak dan pemudaran.

Menyatakan subjek secara luar biasa dengan
mengeluarkan warna yang anda ingin tekankan dan
Warna Separa menjaga segala-galanya dalam satu warna. Tekan
butang INFO dan kemudian gunakan dail kawalan
untuk memilih warna.

• Apabila [ART] dipilih untuk mod gambar, [Ruang Warna] (H. 66) akan dikunci
di [sRGB].
*1 II dan III adalah versi diubahsuai daripada versi asal (I).
ISO
l

Mengesetkan kepekaan ISO.
ISO Auto

Q hingga R Nilai

Keseimbangan warna

Kamera secara automatik mengesetkan kepekaan
dengan keutamaan terhadap kualiti imej.
Setkan nilai yang lebih kecil untuk mengurangkan
hingar dalam gambar, atau nilai yang yang lebih
besar untuk mengurangkan kabur.
Mengesetkan skim warna yang sesuai untuk
cahaya pemandangan rakaman.

e

WB Auto

Kamera melaraskan imbangan putih secara
automatik.

f

Cerah

Sesuai untuk merakam di luar rumah di bawah langit
cerah.

N

Bayang

Sesuai untuk rakaman yang diambil di bawah
naungan pada hari yang cerah.

g

Mendung

Sesuai untuk merakam di luar rumah di bawah langit
mendung.

h

Cahaya Pijar

Sesuai untuk merakam di bawah lampu tungsten.



Pendarfluor

Sesuai untuk merakam di bawah pencahayaan
pendarfluor putih.

Dalam Air

Sesuai untuk rakaman dalam air.

Flash WB

Sesuai untuk fotografi flash.

Z

36 BM

Keseimbangan warna
P

Satu sentuhan 1

Q

Satu sentuhan 2

W

Satu sentuhan 3

X

Satu sentuhan 4

hingga
Imbangan putih tersuai

Mengesetkan skim warna yang sesuai untuk
cahaya pemandangan rakaman.
Sesuai untuk situasi seperti: pilihan-pilihan lain tidak
menghasilkan warna-warna yang diingini, anda tidak
pasti tentang jenis sumber cahaya, atau subjek yang
diterangi oleh pelbagai sumber yang berlainan.
Untuk melaraskan imbangan putih secara manual
mengikut cahaya semasa merakam. Setkan sehelai
kertas putih atau objek putih yang lain supaya ia
memenuhi seluruh skrin, dan tekan butang INFO
untuk mengesetkan imbangan putiH. Untuk cara
mendaftar imbangan putih satu sentuhan, lihat
“Mendaftar imbangan putih satu sentuhan” (H. 37).
Tekan butang INFO, kemudian serlahkan suhu
warna menggunakan FG (pad anak panah) dan
tekan butang A. Pilih daripada suhu warna dari
2000 hingga 14000K.

Mendaftar imbangan putih satu sentuhan
Pilih pilihan dari [P Satu sentuhan 1] kepada [X Satu sentuhan 4],
kemudian halakan kamera pada sehelai kertas putih atau subjek yang sama
dan tekan butang INFO yang diikuti dengan butang pengatup.
• Pengatup akan dilepas dan anda akan ditanya sama ada anda ingin
mengekalkan nilai baru. Pilih [Ya] untuk menjaga nilai baru. Sebarang nilai
sebelum ini yang disimpan akan diganti.
• Data imbangan putih yang didaftarkan tidak akan dipadamkan apabila kuasa
dimatikan.
• Jalankan prosedur ini di bawah cahaya di tempat sebenar gambar akan dirakam.
• Apabila tetapan kamera ditukarkan, imbangan putih mesti didaftarkan semula.
Mod AF

Kaedah fokus

AF

AF

MF

MF

Kamera memfokus secara automatik apabila butang
pengatup ditekan separuh ke bawah. Anda boleh
memilih kawasan fokus dalam menu rakaman.
• Kamera melaraskan fokus berterusan semasa
rakaman wayang.
Gunakan FG (pad anak panah) atau dail kawalan
memfokus secara manual pada subjek di mana
sahaja dalam bingkai.
Fokus manual boleh diaktifkan dengan menekan
dan menahan butang A semasa merakam.

BM 37

Mengesetkan nisbah mendatar kepada menegak
bagi imej.

Aspek
u

4:3

v

16:9

w

3:2

x

1:1

Tukar nisbah mendatar kepada menegak semasa
mengambil gambar.

3:4

Kualiti imej (imej pegun)*1

P

RAW

YF

[L] F

YN

[L] N

XN

[M] N

WN

[S] N

YF+RAW

[L] F+RAW

YN+RAW

[L] N+RAW

XN+RAW

[M] N+RAW

WN+RAW

[S] N+RAW

Pilihan kualiti imej (foto)
Pilih kualiti imej untuk gambar. Pilih daripada
JPEG dan RAW *2*3. Pilih JPEG+RAW *4 untuk
merakam setiap gambar dua kali, sekali dalam
JPEG dan sekali dalam format RAW. JPEG
menawarkan pilihan saiz (L, M dan S) dan
nisbah mampatan (SF, F, N, dan B).
• Kualiti imej memberi kesan kepada bilangan
gambar yang boleh disimpan pada kad
memori (H. 102).

*1 Hanya pilihan lalai yang disenaraikan. Untuk memilih pilihan selain daripada
YF [L] F, YN [L] N, XN [M] N, dan WN [S] N, gunakan [K Tetap] (H. 65)
dalam Menu Tersuai E.
*2 RAW: Format ini (sambungan “.ORF”) menyimpan data imej yang
tidak diproses untuk diproses seterusnya. Dengan menggunakan
OLYMPUS Viewer 3 (H. 90), anda boleh melaraskan tetapan seperti
pampasan pendedahan dan imbangan putih atau menggunakan penapis seni.
Pastikan anda menggunakan versi terbaru OLYMPUS Viewer 3. Perisian imej
fungsi umum tidak boleh digunakan untuk melihat, mengedit, atau mencetak
imej RAW.
*3 Tidak tersedia dengan [_], [o], [p], [n], [e], [d], [H], dan [E].
*4 Fail JPEG dan RAW individu yang dirakam setiap kali gambar diambil
pada tetapan JPEG+RAW tidak boleh dipadamkan secara berasingan.
Memadamkan salah satu secara automatik akan memadamkan yang lain (jika
anda memadamkan salinan JPEG pada komputer dan kemudian menyalin
imej RAW kembali ke kamera, anda akan dapat mengedit imej (H. 12) tetapi
tidak memilihnya untuk mencetak (H. 86 )).

38 BM

Mod rakam (wayang)

Pilihan kualiti imej (wayang)

[Piawaian] dipilih untuk A
1920×1080 Super Fine 60p
1920×1080 Super Fine 50p
1920×1080 Super Fine 30p
1920×1080 Super Fine 25p
1280×720 Super Fine 30p
1280×720 Super Fine 25p
1920×1080 Fine 60p

Pilih kombinasi yang dikehendaki untuk
saiz bingkai, kadar bit, dan kadar bingkai.
Kadar bit dan kadar bingkai boleh
diselaraskan daripada menu video (H. 55).
1

2

1920×1080 Fine 50p
1920×1080 Fine 30p
1920×1080 Fine 25p
1280×720 Fine 30p
1280×720 Fine 25p
1920×1080 Normal 60p
1920×1080 Normal 50p
1920×1080 Normal 30p
1920×1080 Normal 25p

3
1 Saiz bingkai
FHD : 1920×1080
HD
: 1280×720
4K
: 3840×2160
2 Kadar bit (nisbah mampatan)
SF, S, F, N
3 Kadar bingkai
30p (60p), 25p (50p)

1280×720 Normal 30p
1280×720 Normal 25p
[4K] dipilih untuk A*1
3840×2160 30p
3840×2160 25p
*1 Kadar bit tidak boleh diubah.

BM 39

Mod rakam (wayang)

Pilihan kualiti imej (wayang)

[Kelajuan Tinggi] dipilih untuk A*2

1

1920×1080 HighSpeed
120fps
1280×720 HighSpeed
240fps
640×360 HighSpeed
480fps

1 Saiz bingkai
FHD : 1920×1080
HD
: 1280×720
SD
: 640×360

*2 Kadar bingkai dan kadar bit tidak boleh diubah.
Penstabil imej (imej pegun)
OFF
OFF
ON

ON

Penstabil imej (wayang)
OFF
OFF
ON

ON*1

Pilihan penstabilan imej (gambar)
Hidupkan atau padamkan penstabilan imej
gambar.

Pilihan penstabilan imej (wayang)
Hidupkan atau padamkan penstabilan imej
gambar.

*1 Lalai kepada [OFF] apabila [Kelajuan Tinggi] dipilih sebagai mod sub A.

40 BM

Denyar

Mengesetkan kaedah penembakan denyar.

_

Flash Auto

Flash akan menyala secara automatik apabila
cahaya malap atau apabila ada cahaya belakang.

#

Isi Masuk

Pra-denyar dipancarkan untuk mengurangkan
terjadinya mata merah pada foto anda.

Mata Merah

Denyar akan menyala tanpa mengira cahaya yang
ada.

Flash Tutup

Denyar tidak memancar.

Mata Merah
Perlahan

Menggabungkan segerak lambat dengan
pengurangan mata merah.

$

#SLOW SLOW

#RC

q

Kelajuan pengatup yang perlahan digunakan untuk
mencerahkan latar belakang cahaya malap.

Manual

Mengawal output flash secara manual. Jika anda
menyerlahkan “Manual” dan menekan butang
INFO sebelum menekan butang A, anda boleh
melaraskan output flash menggunakan FGHI
(pad anak panah) atau dail kawalan.

Kawalan Jauh

Strob bawah air khusus atau denyar RC wayarles
Olympus digunakan untuk menangkap gambar.
Untuk butir-butir, sila lihat “Mengambil gambar
dengan Sistem Denyar RC Wayarles Olympus”
(H. 105).

LED Dihidupkan

LED menyala apabila gambar diambil. Ini berkesan
untuk mengambil gambar jarak dekat.

Pampasan Denyar

Memampas kecerahan denyar (jumlah denyar)
yang diselaraskan oleh kamera.

#–2.0 hingga #+2.0
Nilai

Menyesuaikan output flash. Kecerahan flash boleh
dikurangkan dengan memilih nilai negatif (semakin
rendah nilai, flash semakin malap) atau meningkat
dengan memilih nilai positif (semakin tinggi nilai,
flash semakin cerah).
• Tidak tersedia dalam mod B, apabila
[_ Z HDR] dipilih dalam mod ^, atau dalam
mod O.

BM 41

Menetapkan fungsi rakaman berjujukan dan
waktu dari penekanan butang pengatup
sehingga gambar dirakam.

o/Y
o

Tunggal

Satu bingkai dirakam setiap kali butang pengatup
ditekan.
Tekan butang pelepasan pengatup sepenuhnya
untuk mengambil sesiri gambar.
• Untuk memilih kadar maju bingkai, serlahkan
[Berurutan H] dan tekan butang INFO sebelum
anda menekan butang A. Daripada kadar
maju bingkai, pilih kira-kira 10 bingkai per
saat (10 fps) atau 20 bingkai per saat (20 fps).
Gunakan FGHI (pad anak panah) atau dail
kawalan untuk menyerlahkan kadar maju bingkai
dan tekan butang A untuk memilih.
Gambar akan diambil pada kira-kira 5 fps ketika
butang pengatup ditekan sepenuhnya ke bawah.

T

Berurutan H

S

Berurutan L

Y12

Y 12 saat

Lampu pemasa kendiri akan hidup untuk lebih kurang
10 saat, kemudian berkelip untuk lebih kurang 2 saat
dan selepas itu, gambar akan dirakam.

Y2

Y 2 saat

Lampu pemasa kendiri berkelip selama kira-kira
2 saat, kemudian gambar diambil.

YC

Pemasa Diri
Tersuai

Gambar diambil pada “masa dari menekan butang
pengatup sehingga gambar itu diambil, bilangan
bingkai, dan selang masa” yang anda tetapkan.

Pro Tangkapan

Rakaman berurutan bermula apabila anda menekan
butang pengatup separuh. Tekan butang pengatup
sepenuhnya ke bawah untuk memulakan rakaman
imej yang ditangkap ke kad, termasuk imej untuk
penekanan separuh ke bawah.
g “Pro Tangkapan” (H. 31)

J

Mod pemeteran
5

p

42 BM

Kawasan yang diukur

Tumpuan

Merakam subjek di tengah-tengah semasa latar
cerah (Mengukur kecerahan di tengah-tengah skrin).

ESP

Merakam untuk mendapatkan kecerahan seimbang
di seluruh skrin (Mengukur kecerahan di tengahtengah skrin dan kawasan sekitarnya secara
berasingan). Apabila ditetapkan pada [ESP],
bahagian tengah mungkin tampak gelap semasa
rakaman dibuat di hadapan cahaya belakang yang
terang.

Prioriti muka
ON

Prioriti Muka
Buka

OFF

Prioriti Muka
Tutup

Aksesori
OFF

Aksesori
Dinyahaktif

Fokus/pendedahan
Apabila [Prioriti Muka Buka] dipilih, kamera
akan mengesan dan menyesuaikan fokus dan
pendedahan untuk muka subjek potret secara
automatik.

Tetapan untuk aksesori pilihan
Pilih ini jika menangkap gambar tanpa lensa
penukaran.

PTWC-01
FCON-T01

Buat pilihan bergantung pada kanta pertukaran
pilihan yang ditentukan.

TCON-T01
FD-1

FD-1

Tetapan dioptimumkan untuk fotografi flash dengan
FD-1 yang disertakan.

BM 43

Merakam dan menggunakan log
(mod LOG)
Manakala suis LOG berada dalam kedudukan LOG, kamera akan log
GPS dan data sensor lain (H. 78). Log boleh dimuat turun untuk kegunaan
dengan aplikasi telefon pintar OLYMPUS Image Track (OI.Track).

Log rakaman dan penyimpanan
Putar suis LOG untuk LOG.
• Pembalakan akan bermula. Lampu penunjuk
akan menyala manakala pembalakan sedang
berjalan.

• Perolehan data dan log akan berakhir secara automatik apabila bateri rendah.
Putar suis LOG ke OFF untuk menyimpan log.
• Dalam mod LOG, kamera menggunakan bateri secara berterusan untuk
memperoleh data lokasi.
• Data tidak boleh ditambah ke log selepas memori yang diperuntukkan
kepada simpanan log sementara penuh. Dalam kes ini, anda akan perlu
untuk memutar suis LOG ke OFF untuk menyimpan log ke kad memori.
g “Masalah log rakaman” (H. 95)

Log penyimpanan
Log semasa disimpan ke kad apabila suis LOG diputar ke OFF.
• Mesej dipaparkan dalam monitor semasa log sedang disimpan. Jangan
keluarkan kad memori sehingga mesej itu telah dibersihkan dari paparan.
Mengeluarkan kad memori sementara log sedang disimpan boleh menyebabkan
kehilangan fail log atau kamera atau kad memori mengalami pincang tugas.
• Kamera tidak boleh mula menyimpan log ke kad memori semasa suis LOG
diputar ke OFF jika, contohnya, pemindahan data wayarles sedang berjalan
atau kad memori penuh atau dilindung-tulis. Dalam kes ini, anda perlu
menamatkan pemindahan data wayarles, memadam data yang tidak diingini
dari kad, atau sebaliknya membolehkan log yang hendak disimpan. Jangan
keluarkan bateri dari kamera sampai log telah disimpan.
• Log tidak akan disimpan jika tidak ada kad memori dimasukkan.
• Setiap kad boleh menyimpan sehingga 199 fail log. Mesej ralat akan dipaparkan
apabila kiraan fail log menghampiri nombor ini (H. 93). Sekiranya ini berlaku,
masukkan kad lain atau padam fail log selepas menyalin pada komputer.
• Fail log direkod pada folder “GPSLOG” dan “SNSLOG” pada kad (H. 101).

44 BM

Menggunakan log ditimbal dan disimpan
Untuk mengakses log yang disimpan dalam penimbal sementara kamera
atau disimpan pada kad, lancarkan aplikasi telefon pintar OLYMPUS Image
Track (OI.Track) dan sambungkan kepada telefon pintar menggunakan
fungsi LAN wayarles kamera (H. 73).

Perkara yang anda boleh lakukan dengan aplikasi yang
dinyatakan, OLYMPUS Image Track (OI.Track)
• Melihat log dan imej semasa
Log dan imej semasa boleh dilihat pada telefon pintar.
• Memuat turun log semasa dan imej
Log dan imej semasa boleh disalin ke dan dilayari pada telefon pintar.
• Melihat trek
Log disimpan pada kad boleh disalin pada telefon pintar dan dilihat
sebagai trek.
• Menghubungkan imej ke log
Imej yang dirakam semasa rakaman log diaktifkan boleh dihubungkan
dengan log untuk melihat atau pengurusan fail.
• OI.Track boleh digunakan untuk mengemas kini data bantuan GPS (H. 79).

Untuk mendapat maklumat, kunjungi alamat di bawah:
http://app.olympus-imaging.com/oitrack/

BM 45

Data lokasi/Sinaran LED
Melihat data lokasi
Menekan butang INFO apabila kamera dimatikan akan memaparkan data
lokasi dalam monitor.
• Ketepatan data yang dipaparkan berbeza-beza dengan keadaan cuaca dan
yang sama sepertinya. Gunakan panduan kasar sahaja.

Paparan data lokasi

285 300

SE

90

S

12
0

21 NW
0

W

W

60

180

30
0

270 .0°

240 255

0
SW 15

270

30

-3

0
24

0

4

LOG

5
6

E

3

12:34

1023 hPa
1227 m

N
NE 330

1
2

39°12’ 30” N
145°23’ 59” W

7
8
9

Tidak.
Nama
1
Masa
Log rakaman sedang
2
dilakukan
3
Maklumat arahan
4
Suhu (suhu air)
5
Tekanan atmosfera
6
Altitud (kedalaman)
7
Ikon GPS
8
Latitud
9
Longitud

Latitud dan longitud
Jika ikon GPS berkelip atau tidak dipaparkan, kamera tidak dapat
menentukan kedudukan semasa.

Paparan GPS dan data lain
Paparan ini bukanlah untuk aplikasi yang memerlukan kepersisan tinggi
dan ketepatan data (latitud dan longitud, arah tuju, kedalaman, suhu dan
data lain sepertinya) yang disediakan tidak dijamin. Ketepatan paparan ini
mungkin turut dipengaruhi oleh faktor di luar kawalan pengilang.

46 BM

Menggunakan Sinaran LED
Tekan dan tahan butang INFO sehingga
pencahaya LED menyala. Sinaran akan
menyala walaupun kamera dipadamkan.

Pencahaya LED

Jika Kamera Hidup
Sinaran LED akan terus menyala sehingga kira-kira 90 saat manakala
kawalan kamera sedang digunakan, atau sehingga 30 saat jika tidak ada
operasi dilakukan.

Jika Kamera Padam
Sinaran LED akan terus menyala sehingga kira-kira 30 saat, sama ada atau
tidak anda cuba untuk mengoperasikan kawalan kamera.
• Sinaran LED dipadamkan secara automatik jika anda:
• menekan butang n,
• menggunakan suis LOG,
• memaparkan menu,
• menyambung atau memutuskan sambungan kabel USB, atau
• menyambung ke rangkaian Wi-Fi.
• Data lokasi boleh dipaparkan dengan menekan butang INFO (H. 46)
walaupun sinaran LED menyala.

Untuk mematikan pencahaya LED
Tekan dan tahan butang INFO, sehingga pencahaya LED dimatikan.

BM 47

Menggunakan menu
Senarai Menu
Menu Rakaman 1

1
2
3
4
5
6

11
2

Set Smula/Tugas Mod Tsuai
Mod Gambar
Kawasan AF
I
Sinaran AF
Tutup

Kembali

Set

2 q Menu Rakaman 2 (H. 54)
Tetapan Masa Luput
Focus BKT

4 q Menu Main Semula (H. 56)
L
y
Sunting
5 H Menu Khas (H. 61)
A. MF
Bantuan MF
B1. Papar/8/PC
G/Tetapan Info
Galak Live View
Pengurangan kerlipan
Tunjuk Grid
Warna Memuncak
B2. Papar/8/PC
8
HDMI
C. Dedahan/ISO
Anjak Dedahan
Tetap Auto-ISO
Penurang Butiran
Kurang Bintik

48 BM

1 p Menu Rakaman 1 (H. 52)
Set Smula/Tugas Mod Tsuai
Mod Gambar
Kawasan AF
Sinaran AF

3 A Menu Video (H. 55)
Video R
Suara Rakaman
Kadar Bingkai Video
Kadar Bit Video

Cetak Pesanan (H. 86)
Laras Projek
Sambungan kpd Tel Pintar

5 H Menu Khas (H. 61)
D. # Khusus
w+F
#+WB
E. K/WB/Warna
K Tetap
WB
W Kekal Warna Cerah
Ruang Warna
F. Rakam
Nama Fail
Edit Nama Fail
Tetapan Hak Cipta
G. Sensor Medan
Penaikan / Kedalaman
Rakam lokasi GPS
Prioriti GPS
H. K Utiliti
Pemetaan Piksel
Ubah Tahap
Rehat
Eye-Fi
Pensijilan
6 d Menu Aturan (H. 70)
Aturan Kad
X Pengesetan
W

s
Lihat Rakaman
Tetapan Wi-Fi

BM 49

Menggunakan menu
Tekan butang  semasa rakaman atau main balik untuk memaparkan
menu.
Menu ini menyediakan akses kepada pelbagai tetapan kamera, seperti
fungsi rakaman dan main balik, tetapan masa dan tarikh, dan pilihan
paparan. Sesetengah ciri mungkin tidak tersedia bergantung pada mod
rakaman dan tetapan kamera. g “Senarai pengesetan yang terdapat
dalam setiap mod rakaman” (H. 111)

1

Tekan butang  untuk memaparkan menu.
• Panduan dipaparkan dalam 2 saat selepas anda memilih pilihan.
• Tekan butang INFO untuk melihat atau menyembunyikan panduan.
Panduan
Menu Rakaman 1
11

Panduan
operasi

2

Set Smula/Tugas Mod Tsuai
Pilihan rakaman asas
Mod Gambar
dan rakaman awal.
Kawasan AF
I
Tutup
Sinaran AF

Kembali

Set

Tekan butang  untuk kembali satu skrin
Tekan butang A untuk mengesahkan tetapan

2

Gunakan FG (pad anak panah) untuk memilih tab halaman
yang diingini dan tekan I.
Tab halaman

Submenu 1

Menu Rakaman 1
1
2

Menu Rakaman 1

Set Smula/Tugas Mod Tsuai
Mod Gambar
Kawasan AF
I
Sinaran AF
Tutup

Kembali

Set

• Tab kumpulan menu muncul apabila Menu
Tersuai dipilih. Gunakan FG untuk memilih
kumpulan menu dan tekan butang A.

1
2

Set Smula/Tugas Mod Tsuai
Mod Gambar
Kawasan AF
I
Sinaran AF
Tutup

Kumpulan menu
A. MF
1 A
2

B1
B2
C
D
E
F
G

Bantuan MF

Kembali

50 BM

Set

Kembali

Set

3

Gunakan FG (pad anak panah) untuk memilih submenu 1
yang diingini dan kemudian tekan butang A.
Submenu 2
Menu Rakaman 1
1
2

Menu Rakaman 1

Set Smula/Tugas Mod Tsuai
Mod Gambar
Kawasan AF
I
Tutup
Sinaran AF

1
2

Set Smula/Tugas Mod Tsuai
Mod Gambar
Kawasan AF
I
Tutup
Tutup
Sinaran AF

Pasang

Kembali

4

Set

Gunakan FG (pad anak panah) untuk
memilih submenu 2 yang diingini dan
kemudian tekan butang A.
• Selepas tetapan dipilih, paparan kembali ke
Submenu 1.
• Bergantung kepada item yang dipilih, langkah
tambahan mungkin diperlukan.

5

Set

Kembali

Menu Rakaman 1
1
2

Set Smula/Tugas Mod Tsuai
Mod Gambar
Kawasan AF
I
Pasang
Sinaran AF

Kembali

Set

Tekan butang  untuk melengkapkan pengesetan.

BM 51

Untuk kaedah operasi, rujuk kepada (H. 50).
• Tetapan lalai bagi fungsi diserlahkan dalam

.

p Menu Rakaman 1
Mengembalikan tetapan lalai/tetapan penyimpanan
p [Set Smula/Tugas Mod Tsuai]
Memulihkan Tetapan Lalai
Tetapan kamera boleh dipulihkan ke tetapan lalai dengan mudah.
g “Menu direktori” (H. 116)
1 Dalam Menu Rakaman 1, serlahkan [Set Smula/Tugas Mod Tsuai] dan tekan
butang A.
2 Serlahkan [Reset] dan tekan butang A atau I (pad anak panah).
3 Pilih jenis set semula.
• Untuk menetapkan semula tetapan kecuali tetapan seperti masa, tarikh,
dan bahasa, serlahkan [Penuh] dan tekan butang A.
4 Serlahkan [Ya] dan tekan butang A.

Tetapan Penyimpanan
Tetapan semasa boleh disimpan ke salah satu daripada dua Mod Tersuai.
Tetapan yang disimpan boleh dipanggil semula dengan memutar dail mod
ke C1 atau C2. g “Menu direktori” (H. 116)
Submenu 2

Submenu 3

Aplikasi

Mod Tersuai
C1

Tetap

Menyimpan tetapan semasa.

Atur Semula

Kembali kepada tetapan lalai.

Mod Tersuai
C2

Tetap
Atur Semula

Sama seperti Mod Suai Langgan C1.

1 Melaraskan tetapan untuk menyimpan.
• Putar dail mod ke posisi yang lain daripada A (mod wayang).
2 Dalam Menu Rakaman 1, serlahkan [Set Smula/Tugas Mod Tsuai] dan tekan
butang A.
3 Serlahkan [Mod Tersuai C1] atau [Mod Tersuai C2] dan tekan butang A.
4 Serlahkan [Tetap] dan tekan butang A.
• Sebarang tetapan sedia ada ditukar asal.
• Untuk membatalkan pendaftaran, pilih [Atur Semula].

52 BM

Untuk kaedah operasi, rujuk kepada (H. 50).

Pilihan pemprosesan p [Mod Gambar]
Anda boleh membuat pelarasan individu untuk kontras, ketajaman dan
parameter lain dalam tetapan [Mod Gambar] (H. 35). Perubahan kepada
parameter disimpan bagi setiap mod gambar secara berasingan.
1 Pilih [Mod Gambar] dalam Menu Rakaman 1 dan tekan butang A.
• Kamera akan memaparkan mod gambar yang tersedia dalam mod
rakaman semasa.
2 Pilih pilihan dengan FG dan tekan butang A.
• Tekan I untuk menetapkan pilihan terperinci untuk mod gambar yang
dipilih. Pilihan terperinci tidak tersedia untuk beberapa mod gambar.
• Perubahan untuk kontras tidak mempunyai kesan pada tetapan selain
daripada [Biasa].

Memilih kawasan fokus p [Kawasan AF]
Submenu 2

Aplikasi

o
(Semua Sasaran)

Kamera secara automatik memilih daripada set yang
penuh dengan sasaran fokus.

I
(Sasaran Tunggal)

Anda boleh memilih sasaran AF tunggal.
g “Kawasan” (H. 32)

Penjejakan

Kamera menjejak pergerakan subjek secara
automatik untuk memfokus padanya secara
berterusan. g “Pengesan AF” (H. 33)

Menggunakan lampu bantuan untuk merakam subjek gelap
p [Sinaran AF]
Submenu 2

Aplikasi

Tutup

Pencahaya AF tidak digunakan.

Pasang

Apabila butang pengatup ditekan separuh, pencahaya AF akan
dihidupkan untuk membantu pemfokusan.
Pencahaya AF

BM 53

Untuk kaedah operasi, rujuk kepada (H. 50).

q Menu Rakaman 2
Adjusting interval settings q [Tetapan Masa Luput]
Submenu 2 Submenu 3
Tutup

Submenu 4

Aplikasi

—

—

Rakaman selang masa padam.

Rakaman

1 hingga 299
(bingkai)

Mengesetkan bilangan bingkai
untuk dirakam.

Mula Waktu 00:00:00 hingga Mengesetkan masa tunggu
24:00:00 (minit) sebelum rakaman bermula.
Tunggu
Masa Jeda
Pasang
Filem Masa
Luput

Ttp Masa
Luput Wyg

00:00:01 hingga Mengesetkan sela masa selepas
24:00:00 (minit) rakaman bermula.
Tutup

Menyimpan setiap bingkai sebagai
gambar.

Pasang

Selain menyimpan gambar pegun,
mencipta wayang daripada turutan
bingkai dan menyimpannya.

Resolusi Filem

Pilih saiz untuk Filem Masa Luput.

Kadar Rakaman

Pilih kadar bingkai untuk Filem
Masa Luput.

Menggunakan Rakaman Selang Masa
Pilih [Pasang] untuk [Tetapan Masa Luput] dalam Menu Rakaman 2
sebelum melaraskan tetapan rakaman dan mengambil gambar.
• Jeda tersebut mungkin lebih lama berbanding jeda yang ditetapkan kerana
kamera mengambil beberapa detik untuk pemprosesan imej.
• Gunakan penyesuai USB-AC untuk rakaman selang masa yang
dipanjangkan.
• Rakaman selang masa tidak akan bermula jika ruang yang ada pada kad
memori tidak mencukupi.
• Semasa rakaman sela kuasa mungkin dimatikan, tetapi rakaman masih
dilaksanakan mengikut pengesetan.

Membatalkan atau Mengakhiri Rakaman Selang Masa
Tekan butang  untuk membatalkan rakaman selang masa. Untuk
mengakhiri rakaman selang masa, pilih [Tutup] untuk [Tetapan Masa Luput]
dalam Menu Rakaman 2.

54 BM

Untuk kaedah operasi, rujuk kepada (H. 50).

Pengesetan rakaman braket fokus q [Focus BKT]
Submenu 2 Submenu 3
Tutup

Pasang

Aplikasi

Submenu 4

—

—

Pembingkaian tidak aktif.

Tetapkan bil
rakaman

10/20/30

Mengesetkan bilangan bingkai
dalam rakaman braket.

Set
perbezaan
fokus

Sempit/Biasa/
Lebar

Mengesetkan sela di antara
kedudukan fokus anjakan.

A Menu Video
Merakam bunyi apabila merakam video A [Video R]
Submenu 2

Aplikasi

Tutup

Bunyi tidak dirakam.

Pasang

Bunyi dirakam.

Pasang e

Bunyi dirakam; pengurang hingar angin diaktifkan semasa
rakaman sedang berjalan.

• Bunyi tidak dirakamkan dalam [Diorama] mod gambar atau mod wayang HS.

Menyelaraskan kelantangan mikrofon A [Suara Rakaman]
Menyesuaikan kepekaan mikrofon terbina dalam. Menyesuaikan kepekaan
menggunakan FG semasa menyemak tahap bunyi puncak yang dikesan
oleh mikrofon dalam tempoh beberapa saat sebelumnya.

Memilih kadar bingkai untuk wayang A [Kadar Bingkai Video]
Submenu 2

30p/25p

Aplikasi
Pilih kadar bingkai wayang.
• Pilih [30p] untuk memilih tetapan kualiti imej (H. 39) daripada
30p dan 60p, [25p] untuk memilih tetapan daripada 25p dan
50p.

BM 55

Untuk kaedah operasi, rujuk kepada (H. 50).

Memilih kualiti imej wayang A [Kadar Bit Video]
Submenu 2
Super Fine/
Fine/Normal

Aplikasi
Pilih nisbah mampatan untuk data imej wayang.

q Menu Main Semula
Memainkan balik gambar secara automatik q [L]
Submenu 2

Submenu 3

Aplikasi

Mula

―

Memilih opsyen muzik latar.

BGM

Party Time/
Tutup

Memulakan pertunjukan slaid.

Slaid

Semua/Gambar
Menetapkan jenis data yang akan dimain balik.
Pegun/Video

Selang
Masa Slaid

2 saat/3 saat/
4 saat/5 saat/
6 saat/7 saat/
8 saat/9 saat/
10 saat

Selang
Penuh/Pendek
Masa Video

Pilih panjang masa setiap slaid yang dipaparkan
dari 2 ke 10 saat.
Pilih [Penuh] untuk memain balik panjang penuh
setiap klip filem dalam tayangan slaid atau
[Pendek] untuk memain balik hanya bahagian
pembukaan setiap klip filem.

• Semasa pertunjukan slaid, tekan I (pad anak panah) untuk mara satu
bingkai, H untuk undur satu bingkai.
• Tekan butang  atau butang i untuk menghentikan pertunjukan slaid.

Memilih Lagu Latar Belakang
Anda boleh menukar [Party Time] ke BGM yang berbeza.
Selepas memuat turun lagu dari laman web Olympus ke kad memori, pilih
[L] > [BGM] dalam menu main balik, serlah [Party Time], dan tekan I
(pad anak panah). Kunjungi laman web berikut untuk memuat turun.
http://support.olympus-imaging.com/bgmdownload/

56 BM

Untuk kaedah operasi, rujuk kepada (H. 50).

Memutarkan imej q [y]
Submenu 2

Aplikasi

Tutup

Imej tidak diputar untuk dimain semula.

Pasang

Gambar yang diambil dalam orientasi “tinggi” (potret) diputar
secara automatik untuk dipaparkan dalam monitor semasa main
balik.

Mengedit imej pegun q [Sunting]
Submenu 2 Submenu 3 Submenu 4

Semasa
Edit Data
RAW
ART BKT

Aplikasi
Salinan JPEG diproses menggunakan
tetapan kamera semasa.
• Melaraskan tetapan kamera
sebelum memilih pilihan ini.
Beberapa tetapan seperti pampasan
pendedahan tidak digunakan.
Gambar akan diedit menggunakan
tetapan untuk penapis seni yang dipilih.

Tidak

Keluar tanpa mengedit imej.

Ubah
Bayang

Menerangi subjek dengan cahaya
belakang yang gelap.

Baik Mt.
Merah

Mengurangkan fenomena mata merah
kerana rakaman flash.

P

Memangkas imej. Gunakan dail
kawalan untuk memilih saiz potongan
dan FGHI (pad anak panah) untuk
meletakkan potongan.

Aspek
Nisbah

Mengubah aspek nisbah imej dari 4:3
(standard) ke [3:2], [16:9], [1:1], atau
[3:4]. Selepas menukar aspek nisbah,
gunakan FGHI untuk menentukan
posisi pemangkasan.

Pilih Imej

Edit JPEG

Hitam Putih Mewujudkan imej hitam dan putih.
Perang Tua Mewujudkan imej warna sepia.
Serapan

Meningkatkan kejelasan imej.
Melaraskan penyemakan serapan
warna imej pada skrin.

BM 57

Untuk kaedah operasi, rujuk kepada (H. 50).
Submenu 2 Submenu 3 Submenu 4

Q

e-Potret

Mengompensasi rupa kulit untuk
kelancaran.

Edit JPEG

Pilih Imej

Anda boleh memilih bingkai dari filem
Tgkapan
untuk disimpan sebagai imej pegun.
Imej Dlm
Edit Wayang Wyng
Filem kemas Memangkas rakaman dari filem.
rapi

R

Lapisan
Imej*1

Aplikasi
Menukarkan saiz gambar ke 1280
× 960, 640 × 480, atau 320 × 240.
Imej dengan aspek nisbah selain 4:3
(standard) ditukar kepada saiz imej
yang paling dekat.

2Imej
Cantum
3Imej
Cantum

Tidak

Membatalkan rakaman.

R Mula

Audio boleh ditambah pada imej pegun
(sehingga 30 saat).

Padam

Memadam audio yang dirakam dengan
imej.
Mewujudkan satu imej baru dengan
melapisi gambar RAW.

Ya

*1 Pilihan ini tersedia hanya jika kad memori mengandungi gambar RAW.

Edit Data RAW/Edit JPEG
1 Gunakan FG untuk memilih [Pilih Imej] dan tekan butang A.
2 Menyerlahkan imej menggunakan HI atau dail kawalan dan tekan butang A.
• [Edit Data RAW] dipaparkan jika imej RAW dipilih, dan [Edit JPEG] jika
imej JPEG dipilih. Untuk imej yang dirakam dalam format RAW + JPEG,
kedua-duanya [Edit Data RAW] dan [Edit JPEG] dipaparkan. Pilih pilihan
yang dikehendaki.
3 Pilih [Edit Data RAW] atau [Edit JPEG] dan tekan butang A.
4 Apabila tetapan selesai, tekan butang A.
• Tetapan digunakan untuk imej.
5 Pilih [Ya] dan tekan butang A.
• Imej yang telah diedit disimpan di dalam kad.
• Pembetulan mata merah mungkin tidak berfungsi bergantung pada imej.

58 BM

Untuk kaedah operasi, rujuk kepada (H. 50).
• Mengedit imej JPEG tidak mungkin dilakukan dalam kes-kes berikut:
Apabila imej diproses pada komputer, apabila tidak ada ruang yang cukup di
dalam kad memori, atau apabila imej dirakam pada kamera lain.
• Imej tidak boleh ditukar saiznya (Q) ke saiz yang lebih besar daripada saiz asal.
• [P] (Pemangkasan) dan [Aspek Nisbah] hanya boleh digunakan untuk
mengedit imej dengan aspek nisbah 4:3 (standard).

Rakaman automatik
1 Gunakan FG untuk memilih [Pilih Imej] dan tekan butang A.
2 Gunakan HI atau dail kawalan untuk menyerlahkan imej dan tekan butang A.
• Rakaman audio tidak tersedia dengan imej yang dilindungi.
3 Pilih [R] dan tekan butang A.
• Untuk keluar tanpa menambah audio, pilih [Tidak].
4 Pilih [R Mula] dan tekan butang A untuk memulakan rakaman.
• Rakaman akan bermula.
5 Tekan butang A untuk menamatkan rakaman.
• Imej yang dirakam dengan audio ditunjukkan oleh ikon H.

Tgkapan Imej Dlm Wyng (Edit Wayang)
1 Gunakan FG untuk memilih [Pilih Imej] dan tekan butang A.
2 Gunakan HI atau dail kawalan untuk menyerlahkan wayang dan tekan
butang A.
3 Serlahkan [Edit Wayang] dan tekan butang A.
4 Gunakan FG untuk memilih [Tgkapan Imej Dlm Wyng] dan tekan butang A.
5 Gunakan HI atau dail kawalan untuk memaparkan bingkai yang diingini dan
tekan butang A.
• Anda boleh mengedit wayang 4K yang dirakam dengan kamera ini pada
aspek nisbah [16:9].

Filem kemas rapi (Edit Wayang)
1 Gunakan FG untuk memilih [Pilih Imej] dan tekan butang A.
2 Gunakan HI atau dail kawalan untuk menyerlahkan wayang dan tekan
butang A.
3 Serlahkan [Edit Wayang] dan tekan butang A.
4 Gunakan FG untuk memilih [Filem kemas rapi] dan tekan butang A.
5 Pilih [Tukar Asal] atau [Fail Baru] dan tekan butang A.
• Jika imej dilindungi, anda tidak boleh memilih [Tukar Asal].
6 Pilih titik permulaan dan tekan butang A.
• Untuk melompat ke bingkai pertama atau terakhir, putar dail kawalan.
7 Gunakan HI atau dail kawalan untuk memilih bahagian yang akan
dipangkas.
8 Pilih [Ya] dan tekan butang A.
• Julat antara bingkai pertama atau terakhir dan bingkai yang dipilih akan
dipadamkan.
• Edit tersedia dengan wayang yang dirakam menggunakan kamera ini.

BM 59

Untuk kaedah operasi, rujuk kepada (H. 50).
Lapisan Imej
1 Gunakan FG untuk memilih [Lapisan Imej] dan tekan butang A.
2 Pilih bilangan imej yang akan dilapisi dan tekan butang A.
3 Gunakan FGHI untuk memilih imej RAW yang akan dilapisi (H. 11).
• Imej yang dilapisi akan dipaparkan jika imej daripada bilangan yang
dinyatakan dalam langkah 2 dipilih.
4 Melaraskan gain untuk setiap imej yang akan dilapisi.
• Gunakan HI untuk memilih imej dan FG untuk menyesuaikan gain.
• Gain boleh diselaraskan dalam julat 0.1–2.0. Semak hasilnya di monitor.
5 Tekan butang A untuk memaparkan dialog pengesahan. Pilih [Ya] dan tekan
butang A.
• Imej disimpan dengan mod rakam yang ditetapkan pada masa imej
disimpan. (Jika [RAW] dipilih, salinan akan disimpan dalam format
[YN+RAW].)

Mewujudkan Pesanan Cetak q [Cetak Pesanan]
Pilih pilihan cetak (bilangan salinan dan tarikh pencetakan) untuk imej pada
kad memori. g “Penempahan cetakan (DPOF)” (H. 86)

Menghilangkan perlindungan dari semua imej
q [Laras Projek]
Submenu 2

Aplikasi

Ya

Menghilangkan perlindungan dari semua imej pada kad memori
semasa.

Tidak

Keluar tanpa menghilangkan perlindungan.

Menyambung ke telefon pintar melalui LAN wayarles
q [Sambungan kpd Tel Pintar]
Kamera boleh disambungkan ke telefon pintar menggunakan LAN wayarles
terbina dalam. g “Menyambung kepada telefon pintar” (H. 73)

60 BM

Untuk kaedah operasi, rujuk kepada (H. 50).

H Menu Khas
 A. MF

Bantuan fokus manual H [Bantuan MF]
Submenu 2

Submenu 3
Tutup

Memperbesar

Pasang*1

Tutup
Memuncak

Pasang*1

Aplikasi
Pembesaran padam.
Membesarkan sebahagian daripada skrin.
• Subjek di tengah-tengah bingkai dipaparkan
pada pembesaran yang lebih tinggi. Jika anda
menggunakan kunci fokus (H. 32), lokasi di
mana fokus dikunci akan dipaparkan pada
pembesaran yang lebih tinggi.
Memuncak padam.
Memaparkan dengan jelas garis bentuk dengan
peningkatan tepian.
• Anda boleh memilih warna tambahan
tersebut. g [Warna Memuncak] (H. 63)

• Bergantung kepada subjek, garis bentuk boleh sukar dilihat apabila [Pasang]
dipilih untuk kedua-dua [Memperbesar] dan [Memuncak].
*1 Jika [Pasang] dipilih, kamera secara automatik akan membolehkan
memuncak dan memaparkan subjek pada pembesaran yang lebih tinggi
apabila anda menukar titik fokus untuk kunci fokus atau fokus manual.

BM 61

Untuk kaedah operasi, rujuk kepada (H. 50).
 B1. Papar/8/PC

Menyusun paparan maklumat H [G/Tetapan Info]
Submenu 2
q Info

LV-Info

G Tetapan

Aplikasi
Menambah histogram atau penyerlahan dan paparan
bayang-bayang kepada paparan maklumat main balik atau
menyembunyikan paparan lalai.
Menambah histogram, penyerlahan dan bayang-bayang, atau
paparan penunjuk sikap kepada paparan maklumat rakaman
atau menyembunyikan paparan lalai.
• Tetapan untuk [Tersuai1] dan [Tersuai2] disimpan secara
berasingan.
Pilih maklumat yang dipaparkan dalam indeks dan main balik
kalendar.
• Pilih sama ada untuk memaparkan paparan kalendar dan/
atau indeks 4, 9, 25, atau 100 imej kecil.

Membolehkan pratonton pendedahan H [Galak Live View]
Submenu 2

Aplikasi

Tutup

Perubahan kepada tetapan seperti pampasan pendedahan
ditunjukkan dalam paparan dalam monitor.

Pasang

Perubahan kepada tetapan seperti pampasan pendedahan
tidak ditunjukkan dalam paparan dalam monitor; sebaliknya,
kecerahan diselaraskan untuk membuat paparan sedekat
mungkin dengan pendedahan yang optimum.

Mengurangkan kerlipan di bawah cahaya pendarfluor atau
lampu serupa H [Pengurangan kerlipan]
Submenu 2

Aplikasi

Auto/50Hz/
60Hz

Mengurangkan kesan kerlipan di bawah beberapa jenis lampu,
termasuk lampu pendarfluor.

Tutup

Pengurangan kelipan tidak aktif.

• Apabila kerlipan tidak dikurangkan oleh tetapan [Auto], ditetapkan kepada
[50Hz] atau [60Hz] mengikut kekerapan kuasa perdagangan di rantau tempat
kamera digunakan.

62 BM

Untuk kaedah operasi, rujuk kepada (H. 50).

Menambah panduan pembingkaian untuk paparan rakaman
H [Tunjuk Grid]
Submenu 2

Aplikasi

Tutup

Menyembunyikan panduan pembingkaian.

w/x

Menunjukkan panduan pembingkaian.

Memilih warna garis bentuk H [Warna Memuncak]
Submenu 2

Aplikasi

Putih/Hitam/
Merah/Kuning Pilih warna garis bentuk.

 B2. Papar/8/PC

Melaraskan kelantangan bip H [8]
Gunakan FG (pad anak panah) untuk melaraskan kelantangan bunyi
yang dibuat sebagai tindak balas kepada kawalan kamera. Pilih “0” untuk
mematikan bunyi seperti bunyi yang dibuat apabila kamera memfokus atau
pengatup dilepaskan.

Memainkan balik imej pada TV H [HDMI]
Submenu 2
Saiz Output

Kawalan
HDMI

Submenu 3

Aplikasi

Tetapkan supaya format isyarat diutamakan.
4K/1080p/
Jika tetapan TV tidak sepadan, tetapan
720p/480p/576p
tersebut akan berubah secara automatik.
Tutup

Operasi dengan kamera.

Pasang

Operasi dengan alat kawalan jauh TV. Jika
[Pasang] dipilih, kamera boleh digunakan
hanya untuk main balik.

• Untuk kaedah sambungan, rujuk kepada “Melihat imej kamera pada TV”
(H. 80).

BM 63

Untuk kaedah operasi, rujuk kepada (H. 50).
 C. Dedahan/ISO

Memilih standard untuk pendedahan optimum
H [Anjak Dedahan]
Submenu 2
p/5

Aplikasi
Laraskan pendedahan yang betul secara berasingan bagi setiap
mod pemeteran.

• Ini mengurangkan bilangan pilihan pampasan pendedahan yang tersedia
dalam arah yang dipilih.
• Kesan tidak kelihatan dalam monitor. Untuk membuat pelarasan normal
kepada pendedahan, lakukan pampasan pendedahan (H. 29).

Memilih nilai maksimum dan standard untuk kawalan
kepekaan ISO automatik H [Tetap Auto-ISO]
Pilih had atas dan nilai lalai yang digunakan untuk kepekaan ISO apabila
[AUTO] dipilih untuk ISO. [Had Atas]: Pilih had atas untuk pilihan kepekaan
ISO automatik. [Lalai]: Pilih nilai lalai untuk pilihan kepekaan ISO automatik.
Nilai maksimum adalah 12800.

Mengurangkan imej “hingar” pada kepekaan ISO yang tinggi
H [Penurang Butiran]
Submenu 2
Tutup

Aplikasi
Pengurangan hingar tidak aktif.

Rendah/
Pilih jumlah pengurangan hingar yang dilakukan pada
Standard/Tinggi kepekaan ISO yang tinggi.

Mengurangkan imej “hingar” dalam pendedahan lama
H [Kurang Bintik]
Submenu 2

Aplikasi

Tutup

Pengurangan hingar tidak aktif.

Pasang

Pengurangan hingar dilakukan dalam setiap rakaman.

Auto

Pengurangan hingar dilakukan pada kelajuan pengatup
perlahan, atau apabila suhu dalaman kamera telah meningkat.

• Masa yang diperlukan untuk pengurangan hingar ditunjukkan di paparan.
• [Tutup] dipilih secara automatik semasa tangkapan berturutan.

64 BM

Untuk kaedah operasi, rujuk kepada (H. 50).
• Fungsi ini mungkin tidak berfungsi dengan berkesan dalam beberapa
keadaan rakaman atau subjek.

 D. # Khusus

Menambah pampasan flash untuk pampasan pendedahan
H [w+F]
Submenu 2

Aplikasi

Tutup

Pampasan pendedahan tidak ditambah kepada pampasan flash.

Pasang

Menambah pampasan pendedahan kepada pampasan flash.

Melaraskan imbangan putih untuk digunakan dengan flash
H [#+WB]
Submenu 2

Aplikasi

Tutup

Tetapan imbangan putih tidak dilaraskan secara automatik untuk
digunakan dengan flash.

W/n

Melaraskan imbangan putih untuk digunakan dengan flash.

 E. K/WB/Warna

Memilih pilihan kualiti imej JPEG H [K Tetap]
Anda boleh memilih mod kualiti imej JPEG dari gabungan daripada tiga saiz
imej dan empat kadar mampatan.
1 Gunakan HI untuk memilih gabungan
([K1] - [K4]) dan gunakan FG
untuk menukar.
2 Tekan butang A.

K Tetap
K1

K2

L

L

F

N

Kiraan Piksel
Kembali

Saiz gambar

K3
M
:

K4

N

S

N

4000×3000
Set

Kadar mampatan

BM 65

Untuk kaedah operasi, rujuk kepada (H. 50).

Menyesuaikan warna untuk sumber cahaya H [WB]
Menetapkan imbangan putih (H. 36). Anda juga boleh melaras halus
imbangan putih untuk setiap mod.
Membuat pelarasan halus kepada imbangan putih
1 Serlahkan pilihan imbangan putih yang anda ingin laraskan dengan halus
dan tekan I (pad anak panah).
2 Serlahkan paksi A (ambar-biru) atau G (hijau-magenta) dan gunakan FG
(pad anak panah) untuk memilih nilai.
• Nilai yang lebih tinggi pada paksi A (ambar-biru) memberi imej warna merah,
nilai yang lebih rendah memberikan warna biru.
• Nilai yang lebih tinggi pada paksi G (hijau-magenta) meningkatkan warna
hijau, manakala nilai yang lebih rendah memberi imej warna magenta.

Melaraskan imbangan putih automatik untuk mengekalkan
warna-warna hangat di bawah cahaya pijar
H [W Kekal Warna Cerah]
Submenu 2

Aplikasi

Tutup

Mengurangkan warna-warna hangat dalam gambar yang diambil
menggunakan imbangan putih automatik di bawah cahaya pijar.

Pasang

Mengekalkan warna-warna hangat dalam gambar yang diambil
menggunakan imbangan putih automatik di bawah cahaya pijar.

Menetapkan format pengeluaran semula warna
H [Ruang Warna]
Submenu 2

Aplikasi

sRGB

Ini adalah ruang warna RGB standard yang ditetapkan oleh
International Electrotechnical Commission (IEC). Biasanya,
gunakan [sRGB] sebagai tetapan standard.

AdobeRGB

Ini adalah standard yang diberikan oleh Adobe Systems.
Perisian serasi dan perkakasan seperti paparan, pencetak dan
lain-lain diperlukan untuk output imej yang betul.

66 BM

Untuk kaedah operasi, rujuk kepada (H. 50).
 F. Rakam

Mengasalkan Penomboran Fail Berturutan H [Nama Fail]
Submenu 2

Aplikasi

Auto

Walaupun kad baru sudah dimasukkan, nombor fail dikekalkan
daripada kad sebelumnya. Penomboran fail berterusan daripada
nombor terakhir yang digunakan atau daripada nombor tertinggi
yang tersedia pada kad.

Reset

Apabila anda memasukkan kad baru, nombor folder bermula
pada 100 dan nama fail bermula pada 0001. Jika kad
mengandungi imej dimasukkan, nombor fail bermula pada
nombor yang mengikuti nombor fail yang tertinggi pada kad.

Menukar nama fail imej H [Edit Nama Fail]
Pilih cara fail imej dinamakan dengan mengedit bahagian nama fail yang
diserlahkan di bawah dalam kelabu.
sRGB: Pmdd0000.jpg ――――――――― Pmdd
Adobe RGB: _mdd0000.jpg ――――――― mdd

Menambah pencipta dan pemegang hak cipta nama untuk
imej H [Tetapan Hak Cipta]
Submenu 2

Aplikasi

Informasi Hak
Cipta

Pilih [Pasang] untuk memasukkan nama-nama jurugambar
dan pemegang hak cipta dalam data Exif untuk gambar baru.

Nama Artis

Masukkan nama jurugambar.

Nama Hak Cipta Masukkan nama pemegang hak cipta.
• OLYMPUS tidak bertanggungjawab untuk kerosakan yang berlaku daripada
pertikaian yang melibatkan penggunaan [Tetapan Hak Cipta]. Gunakan
dengan risiko anda sendiri.

BM 67

Untuk kaedah operasi, rujuk kepada (H. 50).
 G. Sensor Medan

Memasuki ketinggian/kedalaman untuk lokasi semasa
H [Penaikan / Kedalaman]
1 Gunakan FG (pad anak panah) untuk memilih nilai.
• Untuk menggunakan unit yang berbeza, teruskan ke Langkah 2. Untuk
meneruskan tanpa menukar unit, tekan butang A.
2 Tekan I (pad anak panah).
3 Gunakan FG (pad anak panah) untuk memilih unit dan tekan butang A.

Rakaman data GPS dengan gambar H [Rakam lokasi GPS]
Submenu 2

Aplikasi

Tutup

Data GPS tidak dirakam dengan gambar.

Pasang

Rakam data GPS dengan gambar.

• Jika [Tutup] dipilih untuk [Rakam lokasi GPS], data lokasi tidak akan ditambah
kepada gambar walaupun suis LOG diputar ke LOG.

Memilih mod GPS H [Prioriti GPS]
Submenu 2

Aplikasi

Mengutamakan ketepatan data GPS daripada ketahanan
Ketetapan GPS
bateri.
Kuasa bateri
Mengutamakan ketahanan bateri daripada ketepatan data.

 H. K Utiliti

Mengubah fungsi pemprosesan imej H [Pemetaan Piksel]
• Fungsi ini telah diubah di kilang dan tiada perubahan diperlukan selepas
pembelian. Anda disarankan agar mengendalikan fungsi ini lebih kurang
sekali setahun.
• Untuk hasil yang terbaik, tunggu sekurang-kurangnya seminit selepas
merakam atau melihat gambar sebelum melakukan pemetaan piksel. Jika
kamera dimatikan semasa pemetaan piksel, pastikan anda melakukannya
sekali lagi.

Untuk mengubah fungsi pemprosesan imej
Tekan butang A apabila [Mula] (Submenu 2) dipaparkan.
• Pemeriksaan dan pengubahan fungsi pemprosesan imej bermula.

68 BM

Untuk kaedah operasi, rujuk kepada (H. 50).

Penentukuran penunjuk sikap H [Ubah Tahap]
Submenu 2

Aplikasi

Reset

Mengeset semula nilai yang diselaraskan kepada tetapan lalai.

Sesuaikan

Menetapkan orientasi kamera semasa kepada posisi 0.

Memilih lengah rehat H [Rehat]
Submenu 2

Aplikasi

Tutup

Matikan mod tidur (penjimatan tenaga).

1 min/3 min/
5 min

Kamera akan memasuki mod tidur (penjimatan tenaga) jika tiada
operasi dilakukan untuk tempoh yang dipilih.
• Kamera boleh diaktifkan semula dengan menekan butang
pengatup separuh ke bawah.

Gunakan kad Eye-Fi H [Eye-Fi]
Submenu 2

Aplikasi

Pasang

Mengaktifkan wayarles pada kad Eye-Fi.

Tutup

Mematikan wayarles pada kad Eye-Fi.

• Tetapan boleh ditukar apabila kad Eye-Fi dimasukkan.
• Semasa menggunakan kad Eye-Fi, baca manual arahan Eye-Fi dengan teliti,
dan patuh semua arahan.
• Gunakan kad Eye-Fi dengan mematuhi undangundang dan peraturan negara
tempat kamera ini akan digunakan.
• Di lokasi-lokasi seperti di kapal terbang, di mana komunikasi Eye-Fi dilarang,
keluarkan kad Eye-Fi daripada kamera, atau tetapkan [Eye-Fi] pada [Tutup].
• Kamera ini tidak menyokong mode Endless kad Eye-Fi.

Memeriksa tanda perakuan H [Pensijilan]
Sebahagian daripada tanda perakuan (untuk piawaian keselamatan, dan
sebagainya) dipaparkan.

BM 69

Untuk kaedah operasi, rujuk kepada (H. 50).

d Menu Aturan
Memadam semua imej atau semua data d [Aturan Kad]
• Sebelum memformat, pastikan bahawa tiada data penting ditinggalkan dalam
kad.
• Kad mesti diformat dengan kamera ini sebelum penggunaan pertama atau
selepas digunakan dengan kamera atau komputer lain.
Submenu 2

Aplikasi

Memadam semua data imej dari kad.
Padam Semua
• Imej yang dilindungi tidak akan dipadamkan.
Format

Memadam semua data dari kad, termasuk imej yang dilindungi.

Menetapkan jam secara manual, memilih zon waktu, dan
menggunakan gps untuk menetapkan jam d [X Pengesetan]
X
1 Tekan FG pad anak panah untuk memilih tahun bagi [T].
2 Tekan I pad anak panah untuk menyimpan pengesetan bagi [T].
3 Pilih bulan ([B]), hari ([H]), jam dan minit ([Masa]), dan urutan paparan tarikh
([T/B/H]) menggunakan FGHI (pad anak panah) seperti yang dinyatakan
dalam langkah 1 dan 2, dan kemudian tekan butang A.
• Apabila jam ditetapkan, masa muncul dalam paparan data lokasi (H. 46).

Zun Waktu
Gunakan FG untuk menyerlahkan zon waktu dan tekan butang A.
• Waktu jimat siang boleh dihidupkan atau dimatikan dengan menggunakan
butang INFO.
• Untuk menetapkan jam kepada masa tempatan apabila melakukan
pelancongan, pilih zon masa bagi destinasi pelancongan anda. Jam secara
automatik akan diselaraskan bagi perubahan dalam zon waktu.

Laraskan masa auto.
Pilih [Pasang] untuk menyesuaikan jam kamera ke masa yang diterima
melalui GPS.

70 BM

Untuk kaedah operasi, rujuk kepada (H. 50).

Mengubah bahasa paparan d [W]
Submenu 2

Aplikasi
Bahasa untuk menu dan mesej-mesej ralat yang dipaparkan
pada monitor boleh dipilih.

Bahasa

Mengubah kecerahan monitor d [s]
1 Gunakan FG (pad anak panah) untuk mengubah
kecerahan semasa melihat skrin dan tekan butang
A.

i

0

Kembali

Set

Melihat imej dengan serta-merta selepas rakaman
d [Lihat Rakaman]
Submenu 2

Aplikasi

Tutup

Imej yang dirakam tidak akan dipaparkan. Ini membolehkan
pengguna bersedia untuk rakaman seterusnya sambil mengekori
subjek pada monitor selepas rakaman.

0.3/0.5/1
hingga 20
(saat)

Imej yang dirakam dipaparkan selama saat-saat yang dipiliH. Ini
membolehkan pengguna memeriksa imej yang baru dirakam
secara ringkas.

AUTO q

Apabila merakam gambar, kamera secara automatik beralih ke
mod main balik dengan imej semasa dipaparkan.

Menetapkan Wi-Fi d [Tetapan Wi-Fi]
Submenu 2
Tetapan Wi-Fi

Aplikasi
Menetapkan mod sambungan.
g “Menyambung kamera kepada telefon
pintar” (H. 72)

Kata Laluan Peribadi

Jana semula kata laluan.

Atur semula turutan kongsi

Batalkan semua imej yang dipilih untuk dikongsi.

Atur Semula Tetapan Wi-Fi

Menetapkan semula tetapan Wi-Fi kepada
tetapan lalai.

• Untuk kaedah pengendalian, rujuk “Menukarkan kaedah sambungan”
(H. 76)

BM 71

Menyambung kamera kepada telefon pintar
Dengan menyambung kepada telefon pintar melalui fungsi LAN wayarles
kamera ini dan menggunakan aplikasi khusus (OI.Track, OI.Share), anda
boleh menikmati lebih banyak ciri sewaktu dan selepas tangkapan.

Perkara yang anda boleh lakukan dengan aplikasi yang
dinyatakan, OLYMPUS Image Share (OI.Share)
• Pemindahan imej kamera kepada telefon pintar.
Anda boleh muat imej dari kamera ke telefon pintar.
• Rakaman kawalan jauh dari telefon pintar.
Anda boleh mengendalikan kamera dari kawalan jauh dan merakam dengan
menggunakan telefon pintar.
• Pemprosesan imej yang cantik
Anda boleh menggunakan penapis seni dan tambah tarikh pada imej yang
dimuat kepada telefon pintar.
• Tambahan tag GPS kepada imej kamera
Anda boleh menambahkan tag GPS kepada imej dengan memindahkan log
GPS yang disimpan dalam telefon pintar ke kamera.

Untuk mendapat maklumat,kunjungi alamat di bawah:
http://app.olympus-imaging.com/oishare/
• Sebelum menggunakan fungsi LAN wayarles, baca “Menggunakan fungsi
LAN wayarles” (H. 124).
• Jika menggunakan fungsi LAN wayarles di negara di luar rantau di
mana kamera tersebut dibeli, ada risiko bahawa kamera tersebut tidak
mengikut peraturan komunikasi wayarles negara itu. Olympus tidak akan
bertanggungjawab bagi apaapa kegagalan dalam memenuhi peraturan
sedemikian.
• Sama seperti komunikasi wayarles, wujud risiko pintasan oleh pihak ketiga.
• Fungsi LAN wayarles pada kamera tidak boleh digunakan untuk menyambung
kepada titik akses awam atau kediaman.
• Antena penghantar terima terletak dalam genggaman kamera. Lindungi grip
daripada objek logam apabila mungkin.
• Semasa sambungan LAN wayarles, bateri akan habis lebih cepat. Jika
bateri pada tahap rendah, sambungan mungkin terputus semasa melakukan
pemindahan.
• Sambungan mungkin sukar dibuat atau perlahan apabila berhampiran dengan
peranti yang menjanakan medan magnet, elektrik statik atau gelombang
radio, seperti ketuhar gelombang mikro, telefon tanpa kord.

72 BM

Menyambung kepada telefon pintar

1

Mulakan aplikasi OI.Share yang dipasang pada telefon pintar
anda.
• Anda juga boleh menyambung kepada telefon pintar menggunakan
OI.Track.

2

Serlahkan [Sambungan kpd Tel Pintar] dalam Menu Main Balik
dan tekan A.
• Anda juga boleh melancarkan [Sambungan kpd Tel Pintar] dengan
menekan dan menahan butang  apabila kamera telah sedia untuk
merakam.

3

Ikut panduan operasi yang dipaparkan pada monitor kamera
untuk menyediakan sambungan Wi-Fi.

4

Gunakan telefon pintar di mana OI.Share diaktifkan untuk
membaca kod QR yang dipaparkan pada monitor kamera.
Sambungan dimulakan secara automatik.
Gagal membaca kod QR
Tetapkan SSID dan kata laluan dalam
tetapan Wi-Fi telefon pintar sebelum
membuat sambungan (SSID dan kata laluan
dipaparkan pada bahagian bawah sebelah kiri
skrin kod QR).
Untuk tetapan Wi-Fi untuk telefon pintar anda,
baca manual arahan telefon pintar.

SSID

Kod QR

Menyediakan Sambungan Wi-Fi 3/3
Untuk sambungan kepada
telefon pintar anda. Baca
kod QR oleh 'OLYMPUS
Image Share'.

SSID
: X-XX-X-XXXXXXXXX
Password : 00000000

Tamat Wi-Fi

Kata Laluan
• Untuk menamatkan sambungan, tekan butang  pada kamera.

Mesej ralat semasa sambungan Wi-Fi
Sambungkan semula kamera kepada telefon pintar.
1 Nyahaktifkan fungsi Wi-Fi telefon pintar anda.
2 Aktifkan fungsi Wi-Fi semula. Pilih SSID untuk TG-5 sebelum sambungan lain
dibuat.

BM 73

Memindahkan imej kepada telefon pintar
Anda boleh pilih imej dari kamera dan muatnya ke telefon pintar. Anda juga
boleh menggunakan kamera untuk memilih imej anda yang ingin berkongsi
terlebih dahulu. g [Turutan Kongsi] (H. 13)

1
2

Sambungkan kamera kepada telefon pintar. (H. 73)
Ketik butang Pindahan Imej pada OI.Share.
• Imej yang disimpan di dalam kamera dipaparkan dalam satu senarai.
• Apabila mesej ralat dipaparkan: g “Mesej ralat semasa sambungan
Wi-Fi” (H. 73)

3

Pilih gambar yang anda ingin pindahkan dan ketik butang
Simpan.
• Apabila penyimpanan selesai, anda boleh mematikan kamera dari telefon
pintar.

Rakam dari kawalan jauh dengan telefon pintar
Anda boleh merakam gambar melalui kamera dengan menjalankan operasi
pada telefon pintar anda.
Fungsi ini hanya terdapat apabila disambungkan dengan [Peribadi] (H. 76).

1
2

Sambungkan kamera kepada telefon pintar. (H. 73)

3

Ketik butang pengatup untuk merakam.

Ketik butang Kawalan Jauh pada OI.Share.
• Apabila mesej ralat dipaparkan: g “Mesej ralat semasa sambungan
Wi-Fi” (H. 73)

• Gambar disimpan ke kad memori kamera.
• Pilihan rakaman yang sedia ada separa terhad.

74 BM

Menambahkan makulmat kedudukan kepada imej
Anda boleh menambahkan tag GPS kepada imej yang diambil semasa log
GPS sedang disimpan dengan memindahkan log GPS yang disimpan pada
telefon pintar ke kamera [Peribadi] (H. 76).

1

Sebelum memulakan rakaman, lancarkan OI.Share dan
hidupkan butang Tambah Lokasi untuk mula menyimpan log
GPS.
• Sebelum mula menyimpan log GPS, kamera mesti disambung kepada
OI.Share sekali untuk menyegerakkan masa.
• Anda boleh menggunakan telefon atau aplikasi lain semasa log GPS
disimpan. Jangan tamatkan OI.Share.

2

Apabila rakaman selesai, matikan suis pada butang Tambah
Lokasi.
Penyimpanan log GPS selesai.

3
4

Sambungkan kamera kepada telefon pintar. (H. 73)
Pindahkan log GPS yang disimpan pada kamera dengan
menggunakan OI.Share.
• Tag GPS ditambah kepada imej pada kad memori berdasarkan data
dalam log yang dipindahkan.
• Dalam fungsi main balik terperinci, latitud dan longitud dipaparkan pada
imej yang telah ditambah maklumat kedudukannya.
• Apabila mesej ralat dipaparkan: g “Mesej ralat semasa sambungan
Wi-Fi” (H. 73)

• Maklumat kedudukan log hanya sedia ada apabila menggunakan telefon
pintar dengan fungsi GPS.
• Maklumat kedudukan tak boleh ditambah kepada filem.

BM 75

Menukarkan kaedah sambungan
Terdapat dua cara menyambung kamera kepada telefon pintar. [Peribadi],
di mana anda menggunakan tetapan sama setiap kali, dan [Satu Kali], di
mana anda menggunakan tetapan berlainan setiap kali.
Disaran untuk menggunakan [Peribadi] apabila menyambung kepada
telefon pintar anda, dan menggunakan [Satu Kali] apabila memindahkan
imej kepada telefon pintar yang lain.
• Tetapan lalai kilang ialah [Peribadi].

Pilih [Tetapan Wi-Fi] dalam Menu Aturan dan tekan A.

1
2
3

Pilih [Tetapan Wi-Fi] dan tekan I (pad anak panah).
Pilih kaedah sambungan LAN wayarles dan tekan A.
• [Peribadi]: Menyambung kepada sebuah telefon pintar. (menyambung
secara automatik dengan menggunakan tetapan selepas sambungan
awal) Semua fungsi OI.Share sedia ada.
• [Satu Kali]: Menyambung kepada dua telefon pintar atau
lebiH. (menyambung dengan menggunakan tetapan sambungan yang
berlainan setiap kali) Hanya fungsi pemindahan imej OI.Share sedia ada.
Anda hanya boleh melihat imej yang ditetapkan untuk arahan dikongsi
dengan menggunakan kamera.
• [Pilih]: Pilih mana antara kaedah untuk digunakan setiap kali.
• [Tutup]: Fungsi Wi-Fi dimatikan.

Menukarkan kata laluan
Tukar kata laluan yang digunakan untuk [Peribadi].

1
2
3

Pilih [Tetapan Wi-Fi] dalam Menu Aturan dan tekan A.
Pilih [Kata Laluan Peribadi] dan tekan I (pad anak panah).
Ikut panduan operasi dan tekan R.
• Satu kata laluan baru akan ditetapkan.

76 BM

Membatalkan arahan kongsi
Batalkan arahan kongsi yang ditetapkan pada imej.

1
2

Pilih [Tetapan Wi-Fi] dalam Menu Aturan dan tekan A.

3

Pilih [Ya] dan tekan A.

Pilih [Atur semula turutan kongsi] dan tekan I (pad anak
panah).

Mengasalkan tetapan LAN wayarles
Mengasalkan kandungan [Tetapan Wi-Fi].

1
2

Pilih [Tetapan Wi-Fi] dalam Menu Aturan dan tekan A.

3

Pilih [Ya] dan tekan A.

Pilih [Atur Semula Tetapan Wi-Fi] dan tekan I (pad anak
panah).

BM 77

Menggunakan Fungsi GPS
Sama ada digunakan untuk mengambil fotograf atau tidak, kamera boleh
memperoleh dan log GPS dan data sensor lain termasuk kedudukan dan
altitud. Data ini juga boleh dibenamkan dalam fotograf. Log boleh dimuat
turun untuk kegunaan dengan aplikasi telefon pintar OLYMPUS Image
Track (OI.Track).
• Latitud dan longitud dipaparkan pada imej yang telah ditambah maklumat
kedudukannya.
• Kamera tidak dilengkapi navigasi GPS.
• Pastikan untuk menggunakan versi terkini aplikasi.

Untuk mendapat maklumat, kunjungi alamat di bawah:
http://app.olympus-imaging.com/oitrack/
Sebelum anda mulakan
• Sebelum menggunakan fungsi GPS, sila baca “Fungsi GPS, kompas
elektronik” (H. 124).
• Di negara dan kawasan tertentu, kemungkinan perolehan maklumat
kedudukan tanpa permohonan terlebih dahulu kepada kerajaan adalah
menyalahi undang-undang. Oleh sebab ini, di kawasan jualan tertentu,
kamera mungkin tidak disediakan dengan paparan maklumat kedudukan.
Apabila mengambil kamera di luar negara, ketahuilah bahawa sesetengah
kawasan atau negara mungkin mempunyai undang-undang yang mengawal
selia penggunaan fungsi ini. Pastikan anda mematuhi semua undang-undang
tempatan.
• Sebelum menaiki kapal terbang atau memasuki lokasi lain di mana
penggunaan alat-alat GPS adalah dilarang, pastikan untuk memutar suis LOG
ke OFF dan pilih [Tutup] untuk [Rakam lokasi GPS] (H. 68) dan [Laraskan
masa auto.] (H. 70).
• Kamera ini juga menyokong Quasi-Zenith Satellites System dan GLONASS.

Sebelum menggunakan fungsi GPS
(data A-GPS)
Bergantung pada status kamera dan komunikasi, mungkin sedikit
masa diambil untuk memperoleh maklumat kedudukan. Apabila A-GPS
digunakan, masa penentuan kedudukan boleh dipendekkan daripada
beberapa saat untuk beberapa per puluhan saat sahaja. Data A-GPS boleh
dikemaskinikan dengan menggunakan aplikasi telefon pintar “OLYMPUS
Image Track” (OI.Track) atau perisian PC “OLYMPUS A-GPS Utility”.
• Pastikan tarikh kamera disetkan dengan betul.

78 BM

• Setkan kamera kepada sambungan persendirian (H. 76).
• Data A-GPS mesti dikemas kini setiap 4 minggu.
Maklumat kedudukan mungkin telah berubah apabila masa berlalu selepas
mengemas kini data. Gunakan data A-GPS paling baru yang mungkin.
• Peruntukan data A-GPS boleh ditamatkan tanpa notis terlebih dahulu.

Mengemas kini data A-GPS menggunakan telefon pintar
Sebelum mengemas kini, pasang aplikasi telefon pintar “OLYMPUS Image
Track” (OI.Track) pada telefon pintar anda. Sila rujuk URL di bawah untuk
mengetahui cara untuk mengemas kini data A-GPS.
http://app.olympus-imaging.com/oitrack/
Sambungkan kamera dengan telefon pintar, mengikut tatacara yang
diterangkan dalam “Menyambung kepada telefon pintar” (H. 73).
• Jika ralat sambungan dipaparkan, anda perlu untuk mewujudkan semula
sambungan antara kamera dan telefon pintar. g “Mesej ralat semasa
sambungan Wi-Fi” (H. 73)

Mengemas kini data A-GPS menggunakan PC
Muat turun perisian OLYMPUS A-GPS Utility dari URL di bawah, dan
pasang pada PC anda.
http://sdl.olympus-imaging.com/agps/
Rujuk kepada “Manual Arahan “OLYMPUS A-GPS Utility”” di tapak web
dengan URL di atas untuk mengetahui cara mengemas kini data.
Menggunakan GPS
Mana-mana yang berikut mengaktifkan GPS: memutar suis LOG ke LOG (H. 44),
memilih [Pasang] untuk [Rakam lokasi GPS] (H. 68), atau memilih [Pasang]
untuk [Laraskan masa auto.] (H. 70).
• Jangan menutup antena dengan tangan anda atau objek logam.
• Jika anda menggunakan fungsi GPS untuk kali pertama dan A-GPS tidak
dikemas kini, atau jika fungsi itu tidak digunakan untuk tempoh yang lama,
pengukuran kedudukan mungkin mengambil beberapa minit.
• Mengaktifkan GPS akan meningkatkan penyusutan bateri. Untuk
mengurangkan penyusutan bateri apabila GPS diaktifkan, pilih [Kuasa bateri]
untuk [Prioriti GPS] (H. 68).

Memaparkan pergerakan log GPS yang dijejaki
Selepas log jejak GPS direkodkan, pergerakan log yang dijejaki boleh
dipaparkan menggunakan OLYMPUS Viewer 3 atau OI.Track.
• Pergerakan yang dijejaki tidak boleh dipaparkan pada kamera.

BM 79

Menyambung kamera kepada
peranti lain
Melihat imej kamera pada TV
Menyambungkan kamera ke peranti berdefinisi tinggi menggunakan kabel
HDMI akan memberikan anda paparan resolusi tinggi untuk rakaman dan
main balik.
Penyambung Mikro HDMI (jenis D)
Kabel HDMI
(Sambung ke penyambung
HDMI pada TV.)

1
2
3

Gunakan kabel untuk menyambungkan kamera pada TV.
Hidupkan kamera.
Pilih saluran input TV.

• Monitor kamera dimatikan apabila kabel disambungkan.
• Untuk butiran pada penukaran sumber input TV, merujuk kepada manual
arahan TV.
• Bergantung pada tetapan TV, imej dan maklumat yang dipaparkan
mungkin akan dipangkas.
• Jangan sambungkan kabel USB dan kabel HDMI secara serentak.
• Jika kamera disambungkan melalui kabel HDMI, anda boleh memilih jenis
isyarat video digital. Pilih format yang sepadan dengan format input yang
dipilih dengan TV.

1080p

Prioriti diberikan kepada output 4K HDMI.
• Output resolusi lebih rendah digunakan semasa
rakaman.
Keutamaan diberikan kepada output 1080p HDMI.

720p

Keutamaan diberikan kepada output 720p HDMI.

480p/576p

480p/576p output HDMI.

4K

80 BM

Menggunakan alat kawalan jauh TV
Apabila disambungkan kepada TV yang menyokong kawalan HDMI,
kamera boleh dioperasikan dengan menggunakan alat kawalan jauh TV.
Kawalan HDMI perlu didayakan dalam menu kamera sebelum kamera
disambungkan.

1

Serlahkan [HDMI] dalam Menu Tersuai B2 (H. 63) dan tekan
butang A.

2
3
4
5

Pilih [Kawalan HDMI] dan pilih [Pasang].
Gunakan kabel untuk menyambungkan kamera pada TV.
Pilih saluran input TV.
Kendalikan kamera dengan menggunakan alat kawalan jauh
TV.
• Anda boleh mengendalikan kamera dengan mengikuti panduan operasi
yang dipaparkan pada TV.
• Sesetengah televisyen mungkin tidak menyokong semua ciri.

• Anda tidak boleh menangkap gambar atau filem semasa kabel HDMI
disambungkan.
• Jangan sambungkan kamera ke peranti output HDMI lain. Melakukan
sedemikian boleh merosakkan kamera.
• Output HDMI tidak dilakukan semasa bersambung melalui USB ke komputer
atau pencetak.

BM 81

Mencetak Gambar
Cetakan terus (PictBridge)
Dengan menyambungkan kamera ke pencetak PictBridge yang
bersesuaian dengan kabel USB, anda boleh mencetak gambar secara
terus.

Menyambungkan kamera
Terminal yang lebih kecil

Penyambung mikro-USB
Kabel USB

Port USB

• Gunakan bateri yang dicaj sepenuhnya untuk pencetakan.
• Filem tidak boleh dicetak.

 Pencetakan mudah
Pilih masing-masing imej yang anda ingin cetak dalam main balik bingkai
tunggal (H. 10).

1

Gunakan HI (pad anak panah) untuk memaparkan gambar
yang anda ingin cetak pada kamera.

2

Sambungkan kamera kepada
pencetak menggunakan kabel USB
yang dibekalkan.
• Jika dialog “Mula Cetak Mudah” tidak
dipaparkan, putuskan sambungan dan
kemudian sambungkan semula kabel
USB sebelum mengulangi proses dari
Langkah 1.

3

Mula Cetak Mudah
Cetak Khas PC

Tekan I (pad anak panah).
• Skrin pemilihan gambar muncul apabila pencetakan telah selesai. Untuk
mencetak gambar lain, guna HI (pad anak panah) untuk memilih imej
dan tekan A.
• Untuk keluar, cabut palam kabel USB daripada kamera semasa skrin
pemilihan gambar dipaparkan.

82 BM

 Pencetakan tersuai
Laraskan mod cetak, jenis kertas dan tetapan lain sebelum mencetak.

1

Sambung kamera ke komputer menggunakan kabel USB yang
dibekalkan dan hidupkan kamera.

2

Satu senarai pilihan akan dipaparkan.
Serlahkan [Cetak] dan tekan butang A.

USB

Simpanan
MTP
Cetak
Cas
Keluar
Set

• Dialog harus dipaparkan dalam monitor yang
menggesa anda untuk memilih mod cetak. Jika
tidak, putuskan sambungan kabel USB dan
kemudian sambungkan semula kepada pencetak.

Pilih Mode Cetak

Cetak
Cetak Semua
Cetak Pelbagai
Indeks Semua
Tempah Cetak
Keluar

3

Set

Ikuti panduan operasi untuk menetapkan pilihan cetakan.

Memilih mod cetakan
Memilih jenis pencetakan (mod cetakan). Mod cetakan tersedia ditunjukkan
seperti di bawah.
Cetak

Mencetak gambar yang dipilih

Cetak Semua

Mencetak semua gambar yang disimpan dalam kad dan
membuat satu cetakan untuk setiap gambar.

Cetak Pelbagai

Mencetak pelbagai salinan satu imej dalam bingkai yang
berbeza pada helaian tunggal.

Indeks Semua

Cetak indeks semua gambar yang disimpan dalam kad.

Tempah Cetak

Cetak mengikut penempahan cetakan yang anda
lakukan (H. 86). Jika tiada gambar dengan penempahan
cetakan, ia tidak tersedia.

BM 83

Menetapkan item kertas cetak
Tetapan ini berbeza dengan jenis pencetak. Jika tetapan STANDARD
pencetak tersedia, anda tidak boleh menukar tetapan itu.
Saiz

Tetapkan saiz kertas yang disokong oleh pencetak.

Tanpa Bingkai

Pilih sama ada gambar dicetak pada keseluruhan
halaman atau didalam bingkai kosong.

Gambar/Kpg

Pilih bilangan gambar bagi setiap keping. Dipaparkan
apabila anda telah memilih [Cetak Pelbagai].

Memilih gambar yang anda ingin cetak
Memilih gambar yang anda ingin cetak.
Gambar yang dipilih boleh dicetak kemudian
(penempahan bingkai tunggal) atau gambar
yang anda paparkan boleh dicetak segera.

123-3456
2017.02.26 12:30:00

Pilih
Cetak Satu

Cetak (f)

15

Cetak
Lagi

Mencetak gambar yang sedang dipaparkan. Jika
terdapat gambar yang [Cetak Satu] penempahannya
telah dikenakan kepada, hanya gambar yang ditempah
akan dicetak.

Penempahan cetakan dikenakan pada gambar yang
sedang dipaparkan. Jika anda ingin mengenakan
Cetak Satu (t) penempahan kepada gambar lain selepas mengenakan
[Cetak Satu], guna HI (pad anak panah) untuk
memilihnya.
Lagi (u)

Tetapkan jumlah cetakan dan item lain untuk gambar
yang sedang dipaparkan, dan sama ada atau tidak
untuk memaparkannya. Untuk pengendalian, rujuk “Data
tetapan pencetakan” dalam bahagian seterusnya.

Data tetapan pencetakan
Pilih sama ada untuk mencetak data pencetakan seperti tarikh dan masa
atau nama fail pada gambar semasa pencetakan.

84 BM

<×

Tetapkan jumlah cetakan.

Tarikh

Cetak tarikh dan masa yang dirakam pada gambar.

Nama Fail

Cetak nama fail yang dirakam pada gambar.

P

Memangkas imej. Gunakan dail kawalan untuk memilih
saiz potongan dan FGHI (pad anak panah) untuk
meletakkan potongan.

4

Apabila anda telah menetapkan gambar untuk pencetakan dan
data pencetakan, pilih [Cetak], kemudian tekan A.
• Untuk berhenti dan membatalkan pencetakan, tekan A. Untuk
menyambung pencetakan, pilih [Sambung].

 Membatalkan pencetakan
Untuk membatalkan pencetakan, terangkan [Batal] dan tekan A. Beri
perhatian yang apa-apa perubahan pada pesanan cetakan akan hilang; untuk
membatalkan pencetakan dan kembali ke langkah sebelumnya, di mana anda
boleh melakukan perubahan pada pesanan cetakan semasa, tekan .

BM 85

Penempahan cetakan (DPOF)
Dalam tempahan cetak, bilangan cetakan dan pilihan teraan tarikh
akan disimpan dalam imej pada kad. Ini membolehkan pencetakan
mudah di pencetak atau di kedai cetak yang menyokong DPOF dengan
menggunakan tempahan cetak pada kad sahaja tanpa menggunakan
komputer atau kamera.
• Tempahan cetak hanya boleh ditetapkan untuk imej yang disimpan dalam
kad.
• Tempahan DPOF yang ditetapkan oleh peranti DPOF lain tidak boleh
diubah oleh kamera ini. Buat perubahan dengan menggunakan peranti asal.
Membuat tempahan DPOF baru dengan kamera ini akan memadamkan
tempahan yang telah dibuat oleh peranti lain.
• Tempahan cetak DPOF boleh dibuat bagi sebanyak 999 imej bagi setiap kad.

 Tempahan cetak rakaman tunggal [<]

1

Tekan butang  untuk memaparkan menu.
• “Menggunakan menu” (H. 50)

2

Dari q Menu Main Balik, pilih [Tempah Cetak] dan kemudian
tekan butang A.

3

Gunakan FG (pad anak panah)
untuk memilih [<] dan tekan
butang A.

0

123-3456
2017.02.26 12:30:00

Kembali

15

Set

4

Gunakan HI (pad anak panah) untuk memilih imej untuk
tempahan cetak. Gunakan FG (pad anak panah) untuk
memilih kuantiti. Tekan butang A.

5

Gunakan FG (pad anak panah) untuk memilih pilihan skrin
[X] (cetak tarikh) dan tekan butang A.
Submenu 2
Tidak

Aplikasi
Ini mencetak imej sahaja.

Tarikh

Ini mencetak imej dengan tarikh rakaman.

Masa

Ini mencetak imej dengan masa rakaman.

• Semasa mencetak imej, pengesetan tidak boleh ditukar di antara imej.

6
86 BM

Gunakan FG (pad anak panah) untuk memilih [Set] dan
tekan butang A.

 Menyimpan satu cetakan untuk setiap imej pada kad [U]

1
2

Ikut Langkah 1 dan 2 dalam [<] (H. 86).

3

Ikut Langkah 5 dan 6 dalam [<].

Gunakan FG (pad anak panah) untuk memilih [U] dan
tekan butang A.

 Mengaturkan semula semua data tempahan cetak

1
2
3

Ikut Langkah 1 dan 2 dalam [<] (H. 86).
Memilih [<] atau [U] dan tekan butang A.
Gunakan FG (pad anak panah) untuk memilih [Atur Semula]
dan tekan butang A.

 Mengaturkan semula data tempahan cetak untuk imej-imej
yang dipilih

1
2

Ikut Langkah 1 dan 2 dalam [<] (H. 86).

3

Gunakan FG (pad anak panah) untuk memilih [Simpan] dan
tekan butang A.

4

Gunakan HI (pad anak panah) untuk memilih imej dengan
tempahan cetak yang hendak dibatalkan. Gunakan FG (pad
anak panah) untuk menetapkan kuantiti cetak pada “0”.

5

Jika perlu, ulangi Langkah 4 dan tekan butang A apabila
selesai.

6

Gunakan FG (pad anak panah) untuk memilih pilihan skrin
[X] (cetak tarikh) dan tekan butang A.

Gunakan FG (pad anak panah) untuk memilih [<] dan tekan
butang A.

• Tetapan itu akan digunakan untuk baki imej dengan data tempahan
cetak.

7

Gunakan FG (pad anak panah) untuk memilih [Set] dan
tekan butang A.

BM 87

Menyambung kamera ke komputer
Menyambungkan kamera
Terminal yang
lebih kecil

Penyambung mikro-USB
Kabel USB

Port USB

• Jika tiada apa-apa yang dipaparkan pada skrin kamera selepas menyambung
kamera ke komputer, bateri mungkin kehabisan. Gunakan bateri yang dicaj
dengan penuh.
• Jika kamera tidak boleh menyambung ke komputer, putuskan sambungan dan
sambungkan semula kabel.
• Bateri boleh dicas semasa kamera tersambung ke komputer melalui USB.
Masa pengecasan berbeza-beza bergantung pada prestasi komputer.
(Mungkin dalam keadaan tertentu masa kira-kira 10 jam diperlukan.)

88 BM

Menyalin gambar kepada komputer
Kamera anda menyokong Kelas Storan Massa USB. Anda boleh
memindahkan imej ke komputer dengan menyambung kamera ke
komputer dengan kabel USB yang dibekalkan. Sistem operasi yang berikut
bersesuaian dengan sambungan USB:
Windows

Windows Vista SP2/Windows 7 SP1/Windows 8/
Windows 8.1/Windows 10

Mac

OS X v10.8-v10.11/macOS v10.12

1

Matikan kamera dan sambungkannya ke komputer.
• Lokasi port USB berbeza dengan komputer. Untuk butiran, rujuk manual
komputer anda.

2

Satu senarai pilihan akan dipaparkan.
Serlahkan [Simpanan] atau [MTP] dan
tekan butang A.

USB

Simpanan
MTP
Cetak
Cas
Keluar
Set

Submenu 1

3

Aplikasi

Simpanan

Sambungkan kamera sebagai pembaca kad.

MTP

Merawat kamera sebagai peranti mudah alih.

Komputer mengenali kamera sebagai peranti baru.

• Untuk menggunakan Galeri Foto Windows, pilih [MTP] dalam Langkah 2.
• Pemindahan data tidak dijamin dalam persekitaran yang berikut, walaupun
jika komputer anda dilengkapi dengan port USB.
Komputer dengan port USB ditambah bertujuan untuk kad sambungan, dll.
Komputer dengan OS yang dipasang kilang dan komputer yang terbina
• Kawalan kamera tidak boleh digunakan semasa kamera disambungkan ke
komputer.
• Jika komputer tidak mengesan kamera, putuskan sambungan kabel USB dan
kemudian sambungkan semula ke komputer.

BM 89

Memasang Perisian
Gambar dan wayang yang anda telah ambil dengan kamera anda boleh
dipindahkan ke komputer dan dilihat, diedit, dan disusun menggunakan
OLYMPUS Viewer 3 yang ditawarkan oleh OLYMPUS.
• Untuk memasang OLYMPUS Viewer 3, muat turun dari laman web di bawah
dan ikut arahan pada skrin.
http://support.olympus-imaging.com/ov3download/
• Kunjungi laman web di atas untuk keperluan sistem dan arahan pemasangan.
• Anda akan diminta untuk memasukkan nombor siri produk sebelum memuat
turun.

Memasang Pengemaskini Kamera Digital
OLYMPUS
Pengemaskinian firmware kamera hanya boleh dilakukan dengan
menggunakan Pengemaskini Kamera Digital OLYMPUS. Muat turun
pengemaskini dari laman web di bawah dan pasang mengikut arahan pada
skrin.
http://oup.olympus-imaging.com/ou1download/index/

Pendaftaran Pengguna
Kunjungi laman web OLYMPUS untuk maklumat mengenai pendaftaran
produk OLYMPUS anda.

90 BM

Petua Penggunaan
Jika kamera tidak berfungsi seperti yang sepatutnya, atau jika mesej ralat
dipaparkan pada skrin dan anda kurang pasti apa yang perlu dilakukan, rujuk
maklumat di bawah untuk menyelesaikan masalah itu.

Menyelesai Masalah
 Bateri
Kamera tidak berfungsi meskipun bateri dipasang.
• Masukkan bateri yang telah dicas semula mengikut arah yang betul.
g “Memasukkan dan mengeluarkan bateri dan kad” (H. 4)
• Prestasi bateri mungkin berkurangan sementara waktu disebabkan suhu yang
rendaH. Keluarkan bateri daripada kamera dan panaskan bateri ini dengan
meletakkannya dalam poket anda untuk seketika.

 Kad
Pesanan kesilapan dipaparkan.
• g “Pesanan kesilapan” (H. 93)

 Butang pengatup
Tiada gambar dirakam apabila butang pengatup ditekan.
• Batalkan mode tidur.
Jika tidak ada operasi dilakukan dalam suatu tempoh semasa kamera
dihidupkan, kamera akan memasuki keadaan penjimatan kuasa yang disebut
“mod tidur” dan monitor akan dimatikan secara automatik. Tiada gambar
diambil walaupun butang pengatup ditekan sepenuhnya dalam mode ini.
Guna tuil zum atau butang lain untuk memulihkan kamera ini dari mode tidur
sebelum menangkap gambar. Jika kamera ini dibiarkan terpasang selama
5 minit, ia akan dimatikan secara automatik. Tekan butang n untuk
memasang kamera.
• Tekan butang q untuk bertukar kepada mod merakam.
• Tunggu sehingga #(cas denyar) berhenti berkelip sebelum merakam gambar.
• Dengan penggunaan kamera yang berpanjangan, suhu dalaman boleh
meningkat, menyebabkan kamera ini dimatikan secara automatik. Sekiranya
keadaan ini berlaku, tunggu sehingga kamera sejuk secukupnya.
Suhu luaran kamera boleh juga meningkat semasa digunakan, bagaimanapun
ini perkara biasa dan tidak menandakan kerosakan.

BM 91

 Monitor
Sukar untuk melihat.
• Pemeluwapan mungkin telah terjadi. Matikan kuasa dan tunggu kamera
menjadi kering dan biasakan dengan suhu persekitaran sebelum merakam
gambar.

Cahaya dirakam dalam gambar.
• Merakam gambar dengan flash dalam situasi gelap akan menghasilkan imej
yang menampakkan banyak pantulan flash pada habuk di dalam udara.

 Fungsi tarikh dan masa
Tetapan tarikh dan masa kembali ke tetapan lalai.
• Jika bateri dikeluarkan dan ditinggalkan di luar kamera untuk lebih kurang
3 hari*1, tetapan tarikh dan masa akan kembali ke tetapan lalai dan perlu
diaturkan semula.
*1 Jangka masa sehingga tarikh dan waktu tetapan kembali kepada tetapan
lalai adalah berbeza-beza bergantung kepada jangka masa bateri berada
dalam kamera.
g “Menghidupkan kamera dan membuat pengesetan awal” (H. 8)

 Kanta
Kanta menjadi berkabut.
• Untuk perubahan suhu yang cepat, pengkabutan kanta (pemeluwapan) boleh
berlaku.
Matikan kuasa dan tunggu kamera menjadi kering dan biasakan dengan suhu
persekitaran sebelum merakam gambar.

 Lain
Arah tidak betul
• Kompas tidak berfungsi seperti yang dijangka dalam kawasan bermedan
elektromagnet kuat seperti yang dihasilkan oleh televisyen, gelombang mikro,
motor elektrik besar, pemancar radio dan talian kuasa voltan tinggi. Fungsi
normal kadang kala boleh dipulihkan semula dengan menggerakkan kamera
mengikut angka lapan sambil memutarkan pergelangan tangan anda.

92 BM

Pesanan kesilapan
• Apabila satu daripada mesej di bawah dipaparkan pada monitor, pastikan apa
tindakan pembetulannya.
Pesanan kesilapan
Kesilapan Kad
Rakaman
Dilindungi
Kad Penuh
Aturan Kad

Padam Semua
Format

Kembali

Set

Tiada Gambar
Kesilapan
Gambar

Tindakan pembetulan
Masalah kad
Sisipkan kad baru.
Masalah kad
Suis lindung-tulis kad disetkan kepada bahagian
“LOCK”. Lepaskan suis ini.
Masalah kad
• Gantikan kad.
• Padamkan imej yang tidak dikehendaki.*1
Masalah kad
Gunakan FG (pad anak panah) untuk memilih
[Format] dan tekan butang A. Seterusnya, gunakan
FG (pad anak panah) untuk memilih [Ya] dan tekan
butang A.*2
Kad
Rakam gambar sebelum melihatnya.
Masalah dengan imej yang dipilih
Gunakan perisian pengemasan foto dan lain-lain untuk
melihat imej pada sebuah komputer. Jika imej masih
tidak boleh dilihat, ini bermakna fail imej itu rosak.

Masalah dengan imej yang dipilih
Imej Tidak Boleh Gunakan perisian pengemasan foto dan lain-lain untuk
menyunting imej pada komputer.
Disunting
Bateri Kosong
Tiada
Sambungan
Tiada Kertas

Masalah bateri
Caskan bateri.
Masalah sambungan
Semak bahawa kamera dengan betul disambungkan ke
komputer, televisyen, atau pencetak.
Masalah pencetak
Muatkan kertas ke dalam pencetak.

*1 Sebelum memadam imej penting, muat turun imej tersebut ke sebuah
komputer.
*2 Semua data akan dipadam.

BM 93

Pesanan kesilapan
Tiada Dakwat
Tersekat
Tetapan
Berubah*3

Tindakan pembetulan
Masalah pencetak
Isikan semula dakwat di dalam pencetak.
Masalah pencetak
Keluarkan kertas yang tersekat.

Masalah pencetak
Kembali ke status di mana pencetak boleh digunakan.
Masalah pencetak
Matikan kamera dan pencetak, pastikan sama ada
Kesilapan Cetak pencetak bermasalah, kemudian hidupkan kuasa sekali
lagi.
Tidak Boleh
Cetak*4

m
Suhu dalaman
kamera terlalu
tinggi.
Tunggu sejuk
sebelum guna
kamera.

Masalah dengan imej yang dipilih
Gunakan komputer untuk mencetak.
Amaran suhu dalaman kamera
Matikan kamera dan tunggu suhu dalaman menjadi
sejuk.
Amaran suhu dalaman kamera
Tunggu sebentar bagi kamera untuk dimatikan secara
automatik.
Biarkan suhu dalaman kamera menjadi sejuk sebelum
meneruskan operasi.

*3 Ini akan dipaparkan, contohnya, apabila dulang kertas pencetak telah
dialihkan. Jangan mengendalikan pencetak semasa membuat tetapan cetak
pada kamera.
*4 Kamera ini mungkin tidak boleh mencetak imej yang dirakam dengan kamera
lain.

94 BM

Pesanan kesilapan

Fungsi log tidak
dapat diguna
pada masa ini.

Tindakan pembetulan
Masalah log rakaman
• Kawasan memori kamera yang digunakan untuk
penyimpanan sementara fail log telah penuh.
Masukkan kad memori atau sahkan bahawa kad
semasa dimasukkan dengan betul dan pindahkan fail
log ke kad memori.
• Bateri habis. Cas bateri.
• Kamera disambungkan kepada televisyen
atau peranti lain melalui kabel HDMI. Putuskan
sambungan kabel HDMI.
• Pemindahan data wayarles sedang dijalankan. Akhiri
pemindahan.
• Penyesuai USB-AC sedang digunakan untuk
membekalkan kuasa kepada kamera dari soket
elektrik ketika bateri dikeluarkan. Masukkan bateri
dan cabut penyesuai USB-AC dari soket.

Masalah log data
Kapasiti log kad
Log semasa tidak dapat disimpan pada kad. Salin fail log
penuh.
pada komputer dan padamnya dari kad.
Tidak dapat
• Setiap kad boleh menyimpan sehingga 199 fail log.
rakam fail log
baru.

h

(berkelip)

Masalah log data
• Log semasa tidak disimpan pada kad. Masukkan kad
dengan betul dan simpan log pada kad.
• Log semasa tidak dapat disimpan pada kad. Salin fail
log pada komputer dan padamnya dari kad.
• Setiap kad boleh menyimpan sehingga 199 fail
log.
Masalah kad
• Sisipkan kad baru.
• Suis lindung-tulis kad disetkan kepada bahagian
“LOCK”. Lepaskan suis ini.
• Padamkan imej yang tidak dikehendaki.*5

*5 Sebelum memadam imej penting, muat turun imej tersebut ke sebuah
komputer.

BM 95

Pesanan kesilapan

g

(stabil)

g
(merah)

Tindakan pembetulan
Masalah log rakaman
• Kawasan memori kamera yang digunakan untuk
penyimpanan sementara fail log telah penuh.
Masukkan kad memori atau sahkan bahawa kad
semasa dimasukkan dengan betul dan pindahkan fail
log ke kad memori.
• Bateri habis. Cas bateri.
• Kamera disambungkan kepada televisyen
atau peranti lain melalui kabel HDMI. Putuskan
sambungan kabel HDMI.
• Pemindahan data wayarles sedang dijalankan. Akhiri
pemindahan.
• Penyesuai USB-AC sedang digunakan untuk
membekalkan kuasa kepada kamera dari soket
elektrik ketika bateri dikeluarkan. Masukkan bateri
dan cabut penyesuai USB-AC dari soket.
• Jam ini belum ditetapkan. Tetapkan jam dan pilih zon
waktu.
Masalah GPS
Kerosakan GPS. Matikan kamera dan kemudian,
hidupkan sekali lagi; jika mesej tidak jelas dari paparan,
hubungi wakil perkhidmatan OLYMPUS.

Petua merakam
Apabila anda kurang pasti bagaimana hendak merakam gambar yang
dihasratkan, rujuk maklumat di bawah.

 Memfokus
Memfokus pada subjek.
• Merakam gambar subjek yang tidak berada di tengah-tengah skrin.
Selepas memfokus pada objek yang berada pada jarak yang sama seperti
subjek, gubah tangkapan dan rakam gambar itu.
Menekan butang pengatup separuh ke bawah g H. 9
• Merakam gambar dalam mode [Pengesan AF]. g H. 33
Kamera mengesan pergerakan subjek secara automatik untuk memfokus
padanya secara berterusan.
• Mengambil gambar bagi subjek yang berbayang. g H. 53
Penggunaan Pencahaya AF menjadikan pemfokusan lebih mudah.

96 BM

• Merakam gambar subjek apabila fokus auto sukar dilakukan.
Dalam kes-kes berikut, selepas memfokus pada objek yang berada pada jarak
yang sama dengan subjek (dengan menekan butang pengatup separuh ke
bawah) dengan kontras tinggi, gubah tangkapan dan rakam gambar.

Subjek dengan kontras
rendah

Apabila objek yang amat
cerah muncul di tengahtengah skrin

Objek tanpa garisan
menegak*1

Apabila objek-objek
berada di jarak yang
berlainan

Objek yang bergerak
pantas

Apabila subjek tidak
berada di tengahtengah bingkai

*1 Untuk mengubah tangkapan dengan berkesan, anda juga boleh memegang
kamera secara menegak untuk memfokus, kemudian kembali ke kedudukan
mendatar untuk merakam gambar tersebut.

 Gegaran kamera
Merakam gambar tanpa gegaran kamera.
• Merakam gambar menggunakan “Penstabil imej (imej pegun)”. g H. 40
Kamera tersebut mengesan pergerakan kamera untuk mengurangkan
kekaburan walaupun kepekaan ISO tidak ditingkatkan. Fungsi ini juga
berkesan apabila mengambil gambar pada pembesaran zum tinggi.
• Merakam gambar menggunakan “Penstabil imej (wayang)”. g H. 40
• Pilih [Gerakan] > [J Sukan] dengan mod . g H. 23
Mode [J Sukan] menggunakan kelajuan pengatup yang pantas dan boleh
mengurangkan kekaburan yang terjadi akibat objek yang bergerak.
• Mengambil gambar pada sensitiviti ISO tinggi. g H. 36
Jika kelajuan ISO yang tinggi dipilih, gambar boleh dirakam pada kelajuan
pengatup yang tinggi meskipun di lokasi di mana denyar tidak boleh digunakan.

 Dedahan (kecerahan)
Merakam gambar dengan kecerahan yang betul.
• Merakam gambar subjek di hadapan latar cerah
Muka atau latar belakang adalah cerah walaupun apabila dirakam
menghadap cahaya latar.
[ Cahaya Latar HDR] g H. 23

BM 97

• Mengambil gambar menggunakan [Tumpuan]. g H. 42
Kecerahan dipadankan dengan subjek pada bahagian tengah skrin dan imej
tidak terjejas oleh cahaya latar.
• Merakam gambar dengan menggunakan denyar [Isi Masuk]. g H. 28
Subjek dengan cahaya belakang dicerahkan.
• Merakam gambar pantai yang putih atau adegan salji. g H. 23
Pilih [Pemandangan] > [g Pantai & Salji] dengan mod .
• Merakam gambar dengan menggunakan gantian dedahan. g H. 29
Ubah kecerahan sambil melihat skrin untuk merakam gambar. Lazimnya,
merakam gambar subjek putih (seperti salji) akan menghasilkan imej yang
lebih gelap berbanding subjek sebenar. Gunakan gantian dedahan untuk
mengubah ke arah positif (+) agar gambar bahagian-bahagian putih akan
dihasilkan seperti keadaan yang sebenar. Sebaliknya, apabila merakam
gambar subjek hitam, adalah berkesan untuk melaras ke arah negatif (-).

 Rona warna
Mengambil gambar dengan warna pada letau yang sama seperti yang
kelihatan.
• Merakam gambar dengan memilih keseimbangan warna. g H. 36
Hasil yang terbaik dalam kebanyakan persekitaran biasanya boleh didapati
dengan tetapan [WB Auto], tetapi untuk sesetengah subjek, anda patut
mencuba tetapan lain.
(Ini benar terutamanya untuk kawasan teduh di bawah langit yang cerah,
tetapan campuran cahaya asli dan buatan, dan lain-lain.)

 Kualiti imej
Merakam gambar yang lebih tajam.
• Merakam gambar pada kelajuan ISO yang rendaH. g H. 36
Jika gambar diambil dengan sensitiviti ISO tinggi, hingar (tompok-tompok
warna yang kecil dan ketidakseimbangan warna yang tiada pada imej asal)
boleh terjadi, dan imej boleh kelihatan berbintik-bintik.

Petua Main semula/Mengedit
 Main Semula
Melihat imej dengan kualiti imej yang tinggi pada TV definisi tinggi
• Sambung kamera ke TV dengan menggunakan kabel HDMI. g H. 80

 Penyuntingan
Memadam bunyi yang dirakam dengan imej pegun.
• Memaparkan imej dengan audio yang anda ingin padamkan dan pilih
[R] > [Padam]. g H. 58

98 BM

Maklumat
Membersihkan dan menyimpan kamera
Penjagaan kamera
Bahagian Luar:
• Lapkan dengan lembut dengan kain yang lembut. Jika kamera sangat kotor,
rendamkan kain dalam air bersabun lembut dan perahkan kain dengan baik.
Lapkan kamera dengan kain lembap dan keringkannya dengan kain kering.
Jika anda telah menggunakan kamera di tepi pantai, gunakan kain yang telah
direndamkan di dalam air bersih dan diperah secukupnya.
• Bahan asing mungkin terlekat pada kamera apabila kamera digunakan dalam
keadaan terdapat bahan asing seperti kotoran, debu atau pasir. Jika anda
terus menggunakan kamera dalam keadaan sedemikian, ia boleh
menyebabkan kerosakan terhadap kamera.
Untuk mengelakkan kerosakan, cuci kamera dengan kaedah yang berikut.
1 Tutup dan kunci penutup ruang bateri/kad
dan penutup penyambung dengan kemas.
(H. 4)
2 Isi baldi atau bekas lain dengan air bersih,
rendam kamera dengan menghadap
ke bawah dan goncang kamera secara
menyeluruH. Atau bilas kamera dengan
menempatkannya betul-betul di bawah arus
air paip yang kuat dengan menekan butang.

Monitor:
• Lapkan dengan lembut dengan kain yang lembut.

Kanta:
• Tiupkan habuk di lensa dengan penghembus yang tersedia di pasaran,
kemudian lapkan dengan lembut dengan menggunakan pembersih lensa.
• Jangan gunakan pelarut yang kuat seperti benzin atau alkohol, atau kain yang
dirawat secara kimia.
• Kulat boleh terbentuk pada permukaan lensa jika lensa dibiarkan kotor.

Bateri/Penyesuai USB-AC:
• Lap secara lembut dengan sehelai kain lembut yang kering.

BM 99

Penstoran
• Apabila menyimpan kamera untuk tempoh yang lama, alihkan bateri,
penyesuai dan kad, dan simpan semuanya di tempat yang kering dan sejuk,
dengan aliran udara yang baik.
• Masukkan bateri dan uji fungsi-fungsi kamera secara berkala.
• Elakkan daripada meninggalkan kamera di tempat-tempat pengendalian
produk kimia kerana ini mungkin mengakibatkan hakisan.

Menggunakan pengecas yang dijual secara berasingan
Pengecas (UC-90: dijual secara berasingan) boleh digunakan untuk
mengecas bateri.

Menggunakan pengecas dan penyesuai USB-AC anda di
luar negara
• Pengecas dan penyesuai USB-AC boleh digunakan bagi kebanyakan sumber
elektrik rumah dalam julat antara 100 V hingga 240 V AC (50/60Hz) di serata
dunia. Walaubagaimanapun, bergantung kepada negara atau kawasan anda,
alur keluar dinding AC mungkin berlainan bentuk dan pengecas dan penyesuai
USB-AC itu mungkin memerlukan penyesuai palam untuk berpadanan
dengan alur keluar dinding. Untuk butir-butir, tanya kedai elektrik atau agen
pelancongan di tempat anda.
• Jangan gunakan penukar voltan perjalanan kerana ini boleh merosakkan
pengecas dan penyesuai USB-AC anda.

100 BM

Menggunakan kad
Kad yang serasi dengan kamera ini
Kad SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi (dengan fungsi LAN Wayarles) (boleh didapati
secara komersial)
(untuk butir-butir keserasian kad, kunjungi tapak web Olympus.)

Kad Eye-Fi
• Gunakan kad Eye-Fi dengan mematuhi undang-undang dan peraturan
negara tempat kamera digunakan. Keluarkan kad Eye-Fi dari kamera atau
nyahdayakan fungsi kad di dalam kapal terbang dan lokasi lain tempat
penggunaannya dilarang.
• Kad Eye-Fi mungkin menjadi panas semasa digunakan.
• Semasa menggunakan kad Eye-Fi, bateri mungkin kehabisan lebih awal.
• Semasa menggunakan kad Eye-Fi, kamera mungkin berfungsi dengan lebih
perlahan.

Suis lindung-tulis kad SD/SDHC/SDXC
Badan kad SD/SDHC/SDXC mempunyai suis lindung-tulis.
Jika anda menetapkan suis ke sisi “LOCK”, anda tidak akan
dapat menulis di kad. Kembalikan suis untuk mendayakan
menulis.

LOCK

Format kad
Kad mesti diformat dengan kamera ini sebelum penggunaan pertama atau
selepas digunakan dengan kamera atau komputer lain.

Proses rakaman/baca keluar kad
Sewaktu rakaman, lampu penunjuk memori semasa bernyala merah ketika
kamera menulis data. Jangan buka penutup bateri/kad atau mencabut
kabel USB. Ini bukan hanya boleh merosakkan data imej malah juga
menyebabkan kad tidak boleh digunakan.
Lokasi penyimpanan fail
Data pada kad disimpan dalam folder berikut:
Nama folder
DCIM

Nama folder: Jenis data
100OLYMP: Imej

GPSLOG:
Log GPS
999OLYMP: Imej
SNSLOG:
Log sensor

Penomboran fail automatik

BM 101

Bilangan Imej (Pegun)/Panjang Rakaman (Wayang)
bagi setiap Kad
• Angka bagi bilangan gambar pegun yang boleh disimpan dan panjang rakaman
cuma suatu anggaran. Muatan sebenar berbeza-beza mengikut keadaan rakaman
dan kad yang digunakan.
• Jadual di bawah menunjukkan anggaran bilangan imej dan panjang rakaman
yang boleh disimpan pada kad 4 GB.

Gambar pegun*1
Ikon

Kualiti
gambar

Saiz imej

Bilangan gambar yang boleh
disimpan
270
164
187
220
233
190
210
234
244
250
255
260
262
436
638
1231
1766
673
975
1846
2593
3385
4514
7170
8706

P
RAW
YSF+RAW
[L] SF+RAW
4000×3000
YF+RAW
[L] F+RAW
YN+RAW
[L] N+RAW
YB+RAW
[L] B+RAW
XSF+RAW
[M] SF+RAW
XF+RAW
[M] F+RAW
3200×2400
XN+RAW
[M] N+RAW
XB+RAW
[M] B+RAW
WSF+RAW
[S] SF+RAW
WF+RAW
[S] F+RAW
1280×960
WN+RAW
[S] N+RAW
WB+RAW
[S] B+RAW
YSF
[L] SF
YF
[L] F
4000×3000
YN
[L] N
YB
[L] B
XSF
[M] SF
XF
[M] F
3200×2400
XN
[M] N
XB
[M] B
WSF
[S] SF
WF
[S] F
1280×960
WN
[S] N
WB
[S] B
*1 Contoh saiz imej apabila nisbah aspek ialah 4:3.

102 BM

Video
Ikon

Saiz imej/kadar bit/kadar bingkai

Panjang rakaman
Dengan bunyi

Tanpa bunyi

[Piawaian] dipilih untuk A*1
1920×1080 Super Fine 60p
1920×1080 Super Fine 50p
10 min.
1920×1080 Super Fine 30p
1920×1080 Super Fine 25p
1280×720 Super Fine 30p
20 min.
1280×720 Super Fine 25p
1920×1080 Fine 60p
1920×1080 Fine 50p
17 min.
1920×1080 Fine 30p
1920×1080 Fine 25p
1280×720 Fine 30p
1280×720 Fine 25p
1920×1080 Normal 60p
1920×1080 Normal 50p
29 min.
1920×1080 Normal 30p
1920×1080 Normal 25p
1280×720 Normal 30p
1280×720 Normal 25p
[4K] dipilih untuk A
3840×2160 30p
5 min.
3840×2160 25p

BM 103

Ikon

Saiz imej/kadar bit/kadar bingkai

Panjang rakaman
Dengan bunyi

Tanpa bunyi

[Kelajuan Tinggi] dipilih untuk A*2
1920×1080 HighSpeed 120fps

1280×720 HighSpeed 240fps

20 saat

640×360 HighSpeed 480fps
*1 Panjang rakaman ialah sehingga 29 minit dalam kualiti HD yang dinyatakan.
*2 Panjang rakaman ialah sehingga 20 saat dalam kualiti HS yang dinyatakan.
• Saiz maksimum bagi fail untuk satu video tunggal ialah 4 GB, tanpa
mengambil kira kapasiti kad.

Menambahkan bilangan gambar yang boleh dirakam
Padamkan imej yang tidak dikehendaki atau sambungkan kamera ke komputer
atau peranti lain dan pindahkan imej untuk simpanan jangka panjang sebelum
memadamkannya dari kad. g [Padam] (H. 16), [Padam Dipilih] (H. 11),
[Format] (H. 70)

104 BM

Menggunakan aksesori yang dijual secara
berasingan
Mengambil gambar dengan Sistem Denyar RC Wayarles
Olympus
Anda boleh ambil gambar dan gambar di bawah permukaan air apabila
menggunakan denyar yang serasi dengan Sistem Denyar RC Wayarles Olympus.
Garis panduan julat tetapan dalam rakaman denyar wayarles ialah dari 1 hingga
2 m, walau bagaimanapun, ini berbeza bergantung kepada persekitaran ambien.
• Denyar terbina dalam kamera digunakan untuk komunikasi antara kamera
dengan denyar.
• Untuk menggunakan strob bawah air khusus, sediakan bekas bawah air,
kabel gentian optik dan seterusnya.
• Untuk butir-butir tentang operasi denyar wayarles dan strob bawah air, rujuk
kepada manual arahan untuk denyar luaran khas atau bagi rakaman di bawah
permukaan air.

1
2

Hidupkan strob khusus.
Tetapkan mod denyar strob khusus kepada mod RC.
Apabila anda menetapkan suatu saluran dan kumpulan, pilih CH1 untuk
saluran, A untuk kumpulan.

3

Pilih flash dalam Kawalan Live dan pilih [#RC] (kawalan jauh).

4

Ambil satu rakaman ujian untuk memeriksa operasi denyar dan
imej yang terhasil.

• “Flash” (H. 28)

• Pastikan aras cas kamera dan denyar wayarles diperiksa sebelum
mengambil gambar.
• Apabila denyar kamera disetkan pada [#RC], denyar terbina dalam
kamera digunakan untuk komunikasi dengan denyar wayarles. Ia tidak
boleh digunakan untuk mengambil gambar.
• Untuk menangkap gambar dengan denyar wayarles, halakan sensor
kawalan jauh denyar luaran khas ke arah kamera, dan halakan denyar
kepada subjek.

BM 105

Menggunakan Penukar Pilihan dan Aksesori Lain
Penukar mata ikan mampu merakam gambar dengan perspektif yang
sangat ditekankan dan ekspresi muka yang unik bagi haiwan peliharaan
dan sebagainya dan telepenukar (teleconverter) yang mampu merakam
pemandangan yang jauh boleh didapati.
Semasa merakam dengan MAKRO, anda boleh menggunakan pandu
lampu LED untuk mengelakkan ketidakseragaman dalam pencahayaan
LED MACRO. Peresap flash FD-1 khusus membolehkan flash digunakan
dalam k (Mod mikroskop) atau bila gambar dirakam pada julat pendek.
Kanta penukaran/pandu lampu LED/
Penapis pelindung/Peresap flash

Penyesuai penukar

Penukar Mata Ikan (FCON-T01)
Tele pintar (TCON-T01)

CLA-T01

Penapis pelindung (PRF-D40.5 PRO)
Pandu lampu LED (LG-1)

―

Peresap flash (FD-1)

• Bilas produk dengan air bersih setelah digunakan di bawah permukaan air.
• Pandu lampu LED tidak boleh digunakan di dalam air.

Untuk memasang/menanggalkan gelang kanta
Hala ketika
menanggalkan
gelang kanta
Gelang kanta

Tanda
panduan
untuk
memasang

2
1

Hala ketika
memasang
gelang kanta

106 BM

Butang pelepas cincin lensa

Memasang/menanggalkan pandu lampu LED
Hala ketika
menanggalkan
Pandu
gelang
lampu
kanta
LED

Tanda
panduan
untuk
memasang

2
1

Hala ketika
memasang
gelang kanta

Butang pelepas cincin lensa

• Apabila pandu lampu LED dipasang, jangan nyalakan denyar.

Untuk memasang/mengeluarkan lensa penukaran/penapis
pelindung
Butang pelepas cincin lensa
Penyesuai penukar
Lensa
Hala ketika
penukaran
menanggalkan
gelang kanta
2
1

Hala ketika
memasang
gelang kanta

Penapis pelindung

Tanda
panduan
untuk
memasang

BM 107

Memasang/menanggalkan peresap flash
Peresap flash

Tanda panduan
untuk memasang

Hala ketika
menanggalkan
gelang kanta

2
1

Hala ketika
memasang
gelang kanta

Butang pelepas cincin lensa

Anda boleh melaraskan
keluaran flash.
• Untuk memasang cincin lensa, penyesuai penukar, panduan cahaya LED,
atau pembaur, selaraskan markah pemasangan dan putar aksesori dalam
“arah pemasangan” sehingga ia bersuara klik di tempatnya.
• Untuk mendapatkan maklumat, sila layari tapak web Olympus setempat anda.

108 BM

Maklumat penting tentang ciri-ciri kalis air
dan tahan kejutan
Kalis air: Ciri kalis air dijamin beroperasi*1 pada kedalaman sehingga 15 m
selama sehingga satu jam. Ciri kalis air boleh terjejas jika kamera terkena
hentakan yang agak kuat atau berlebihan.
Tahan kejutan: Ciri antikejutan menjamin*2 operasi kamera daripada hentakan
tidak sengaja yang timbul daripada penggunaan sehari-hari kamera digital
kompak anda. Ciri antikejutan ini tidak menjamin tanpa syarat semua operasi
yang cacat atau kerosakan kosmetik. Kerosakan kosmetik, seperti calar dan
kemik, tidak diliputi dalam jaminan ini.
Sama seperti mana-mana peranti elektronik, penjagaan dan penyelenggaraan
yang baik diperlukan untuk memelihara keutuhan dan operasi kamera anda.
Untuk menjaga prestasi kamera, sila bawa kamera anda ke Pusat Servis
Berdaftar Olympus yang terdekat untuk diperiksa selepas apa-apa hentakan
yang kuat. Sekiranya kamera rosak akibat kelalaian atau penyalahgunaan,
jaminan tidak akan meliputi kos yang berkaitan dengan servis atau pembaikan
kamera anda. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang waranti kami, sila
kunjungi tapak web Olympus bagi kawasan tempatan anda.
Sila patuhi arahan penjagaan yang berikut ini untuk kamera anda.
*1 Sebagaimana yang ditentukan oleh alat pengujian tekanan Olympus selaras
dengan Penerbitan Piawaian IEC 60529 IPX8 - Ini bermakna bahawa
kamera boleh digunakan secara normal di dalam air pada tekanan air yang
dinyatakan.
*2 Prestasi antikejutan ini disahkan melalui syarat-syarat ujian Olympus selaras
dengan MIL-STD-810F, Kaedah 516.5, Tatacara IV (Ujian Jatuh Transit).
Untuk mendapatkan butir-butir lanjut tentang syarat-syarat pengujian
Olympus, sila rujuk tapak web Olympus bagi kawasan tempatan anda.

Sebelum Guna:
• Periksa bahan asing seperti kotoran, debu atau pasir yang mungkin terlekat
pada kamera.
• Tutup kunci penutup ruang bateri/kad, kunci penutup penyambung dan tombol
KUNCI dengan kemas.
• Jangan membuka penutup ruang bateri/kad dan penutup penyambung
dengan tangan yang basah, semasa berada di dalam air, atau di persekitaran
yang lembap atau berdebu (misalnya di pantai).

BM 109

Selepas Guna:
• Pastikan anda lap segala air yang berlebihan atau kotoran setelah
menggunakan kamera di dalam air.
• Setelah kamera digunakan di dalam air laut, rendam
kamera dalam baldi yang berisi air tawar selama kirakira 10 minit (dengan penutup ruang bateri/kad dan
penutup penyambung tertutup kemas, terkunci rapat
dan gelang kanta ditanggalkan).
Selepas itu, biarkan kamera kering di tempat yang
teduh dengan pengudaraan yang baik.
• Apabila membuka penutup ruang bateri/kad atau
penutup penyambung, buka perlahan-lahan dengan
orientasi kamera seperti yang ditunjukkan dalam
Penutup ruang
ilustrasi yang berikut untuk mengelakkan titisan air
bateri/kad
memasuki kamera. Jika terdapat apa-apa titisan air
pada bahagian dalam penutup, pastikan anda mengelapkannya sebelum
menggunakan kamera.

Storan dan Penyelenggaraan
• Jangan biarkan kamera dalam persekitaran suhu tinggi (40°C atau lebih) atau
pada suhu rendah (–10°C atau kurang). Kegagalan berbuat demikian boleh
merosakkan kalis air.
• Jangan menggunakan bahan kimia untuk pembersihan, pencegahan karat,
antikabut, pembaikan, dsb. Kegagalan berbuat demikian boleh merosakkan
kalis air.
• Jangan membiarkan kamera dalam air untuk jangka masa yang panjang.
Pendedahan yang berpanjangan kepada air akan mengakibatkan
kerosakan terhadap rupa tampak kamera dan/atau menjejaskan ciri kalis
air.
• Untuk memelihara ciri kalis air, sama seperti selongsong air yang lain,
adalah disarankan supaya pek (dan pengedap) kalis air diganti setiap
tahun.
Untuk pengedar atau stesen servis Olympus yang boleh menggantikan
pek kalis air, kunjungi tapak web Olympus untuk kawasan tempatan
anda.
• Aksesori yang disertakan (misalnya penyesuai USB-AC) tidak menawarkan
ciri tahan kejutan atau kalis air.

110 BM

Senarai pengesetan yang terdapat dalam
setiap mod rakaman
Untuk maklumat mengenai O, A, dan ^, lihat “Senarai pengesetan
A” (H. 112), “Senarai pengesetan O” (H. 114), dan “Senarai pengesetan
^” (H. 113).
B

P

A

Padanan Dedahan

―

R

R

Mod Gambar

―

R

R

ISO

―

R

R

WB

―

R

Mod AF

―

R

Aspek Nisbah

R

Kualiti imej (imej pegun)
Mod rakam (wayang)

k
m

o

p

n

R

R
*1

R

R

R
*1

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R
―

R
*1

R
*1

R
*1

R
*1

R
*1

R
*1

R
*1

*1

R

Flash

*1

R

R

*1

*1

*1

*1

Pampasan Denyar

―

R

R

R

R

R

R

Penstabil imej (imej pegun)

―

Penstabil imej (wayang)

―

R
―

R
―

R
―

R
―

R
―

R
―

o/Y
Mod pemeteran

*1

R

R

R

*1

*1

R

―

R

R

Prioriti muka

―

R

R

R
―

R
―

R
―

R
―

Aksesori

*1

R

R

*1

*1

*1

*1

Set Smula/Tugas Mod Tsuai

R

R

R

Kawasan AF

R

R

R

R
―

R
―

R
―

R
―

Sinaran AF

R

R

R

R

R

R
―

Focus BKT

―

R

R

R
―

R
―

R

Tetapan Masa Luput

R
―

―

―

R
―

Video R

R

R

R

R

R

R

R

Suara Rakaman

R

R

R

R

R

R

R

Kadar Bingkai Video

R

R

R

R

R

R

R

Kadar Bit Video

R

R

R

R

R

R

R

*1 Sesetengah fungsi tidak boleh ditetapkan.

BM 111

Senarai pengesetan A
A

C

D

Padanan Dedahan

R

Mod Gambar

R
*1

ISO

R
―

R
*1
―

―

WB

R

R

R

Mod AF

R
―

R
―

R
―

Mod rakam (wayang)

R
*1

R
*1

R
*1

Flash

―

―

―

Pampasan Denyar

―

―

―

Penstabil imej (imej pegun)

―

―

―

Penstabil imej (wayang)

R
*1

R
*1

―

―

―

―

R
*1

R
*1

―

*1

*1

*1

Kawasan AF

R

R

R

Sinaran AF

R
―

R
―

R
―

Aspek Nisbah
Kualiti imej (imej pegun)

o/Y
Mod pemeteran
Prioriti muka
Aksesori
Set Smula/Tugas Mod Tsuai

Tetapan Masa Luput

*1

*1

Focus BKT

―

―

―

Video R

R

R

―

Suara Rakaman

R

R

―

Kadar Bingkai Video

R

―

Kadar Bit Video

R

R
―

*1 Sesetengah fungsi tidak boleh ditetapkan.

112 BM

―

Senarai pengesetan ^
Padanan Dedahan
Mod Gambar

]

E

w

_

R
―

R
―

R
―

R
―

ISO

―

―

―

―

WB

R

R

R

R

Mod AF

R

R

R

R

Aspek Nisbah

R

R

R

Kualiti imej (imej pegun)

R
*1

R
*1

R
*1

R
*1

*1

*1

*1

Mod rakam (wayang)
Flash

*1
―

Pampasan Denyar

R

R

R

―

Penstabil imej (imej pegun)
Penstabil imej (wayang)

R
―

R
―

R
―

R
―

o/Y
Mod pemeteran

*1

*1

*1

―

―

―

―

―

Prioriti muka

―

―

―

―

Aksesori

*1

*1

*1

*1

Set Smula/Tugas Mod Tsuai

R

R

R

R

Kawasan AF

R

R

R

R

Sinaran AF

R
―

R
―

R
―

R
―

Tetapan Masa Luput
Focus BKT

―

―

―

―

Video R

R

R

R

R

Suara Rakaman

R

R

R

R

Kadar Bingkai Video

R

R

R

R

Kadar Bit Video

R

R

R

R

*1 Sesetengah fungsi tidak boleh ditetapkan.

BM 113

Senarai pengesetan O
B e D U G G H X d C F
― R ―
― ―

―

―

―

―

―

―

―

―

Mod Gambar

―

―

―

―

―

―

―

―

―

ISO

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

WB

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

Mod AF

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

Aspek Nisbah

R R R R R R R R R R R
R *1 R R R R *1 R R R R
*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1

Padanan Dedahan

Kualiti imej (imej pegun)
Mod rakam (wayang)
Flash

*1

*1

*1

*1

*1

―

―

―

―

*1

*1

Pampasan Denyar

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

Penstabil imej (imej pegun)
Penstabil imej (wayang)

R R R R R R R R ― R R
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

o/Y
Mod pemeteran

*1

*1

*1

*1

*1

*1

―

*1

―

*1

*1

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

R R R R R ―
*1 *1 *1 *1 *1 *1

―

―

*1

*1

― R ―
*1 *1 *1

Prioriti muka
Aksesori
Set Smula/Tugas Mod Tsuai
Kawasan AF
Sinaran AF
Tetapan Masa Luput

R R R R R R R R R R R
R R R R R R R ― R R R
R R R R R R R R R R R
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

Focus BKT

―

Video R
Suara Rakaman

R ― R R R R ― R ― R R
R ― R R R R ― R ― R R

―

―

Kadar Bingkai Video

R R R R R R R R R R R

Kadar Bit Video

R R R R R R R R R R R

*1 Sesetengah fungsi tidak boleh ditetapkan.

114 BM

―

―

―

―

―

―

―

―

` g s E W
Padanan Dedahan

―

Mod Gambar

―

― R ―
― ― ―

ISO

―

―

―

―

WB

―

― R ―
― ― ―

―

―

―
―

Mod AF

―

Aspek Nisbah
Mod rakam (wayang)

R R ― R R
R R ― *1 R
*1 *1 *1 *1 *1

Flash

―

*1

―

―

―

Pampasan Denyar

―

―

―

―

―

Penstabil imej (imej pegun)
Penstabil imej (wayang)

R R R R R
― ― ― ― ―

o/Y
Mod pemeteran

*1

*1

―

―

*1

―

―

―

―

―

Prioriti muka

―

―

―

―

―

Aksesori

*1

*1

*1

*1

*1

Set Smula/Tugas Mod Tsuai

R R R R R
R R *1 *1 R

Kualiti imej (imej pegun)

Kawasan AF
Sinaran AF
Tetapan Masa Luput

―

R R R R R
― ― ― ― ―

Focus BKT

―

Video R
Suara Rakaman

R R ―
R R ―

―

―

―

―

Kadar Bingkai Video

R R R R R

Kadar Bit Video

R R R R R

― R
― R

*1 Sesetengah fungsi tidak boleh ditetapkan.

BM 115

Menu direktori
*1 Barang-barang yang boleh disimpan di dalam [Mod Tersuai C1] atau [Mod
Tersuai C2].
*2 Lalai boleh dipulihkan dengan memilih [Penuh] untuk [Reset].
*3 Lalai boleh dipulihkan dengan memilih [Asas] untuk [Reset].

p Menu Rakaman 1
Fungsi
Set Smula/Tugas Mod Tsuai

Lalai
―

Mod Gambar

Natural

Kawasan AF

I

Sinaran AF

Tutup

*3

g

 ―




H.52

*1
―

*2

H.53
H.53
H.53

q Menu Rakaman 2
Fungsi
Tetapan Masa Luput

Lalai
Tutup

*1
―

*2

*3

























Rakaman

99

―

Mula Waktu Tunggu

00:00:01

―

Masa Jeda

00:00:01

―

Filem Masa Luput

Tutup

―

g

H.54

Ttp Masa Luput Wyg
Resolusi Filem

FullHD

Kadar Rakaman

10fps

Focus BKT

Off

Tetapkan bil rakaman

30

Set perbezaan fokus

Biasa

―

―

H.55

A Menu Video
Fungsi

Lalai
Pasang

*1
―

Suara Rakaman

0

―

Kadar Bingkai Video

30p

―

Kadar Bit Video

Fine

―

Video R

116 BM

*2






g

*3
―

H.55

―

H.55

―

H.55

―

H.56

q Menu Main Semula
Fungsi

Lalai

*1

*2

*3

―

―

g

L
Mula

―

―

BGM

Party Time

―

Slaid

Semua

―

Selang Masa Slaid

3 saat

―

Selang Masa Video

Pendek

―

Pasang

―

y



 ―
 ―


H.56

H.57

Sunting
Pilih Imej



Edit Data RAW

―

Edit JPEG

―

―

―

―

Edit Wayang

―

―

―

―

R
Lapisan Imej

―

―

―

―

―

―

―

―

H.57

Cetak Pesanan

―

―

―

―

H.86

Laras Projek

―

―

―

―

H.60

Sambungan kpd Tel Pintar

―

―



―

H.72

H Menu Khas
Fungsi

Lalai

*2

*3

g




―

H.61

*1

A. MF
Bantuan MF
Memperbesar

Tutup

Memuncak

Tutup

―

B1. Papar/8/PC
G/Tetapan Info
q Info

Imej Shj, Semua

LV-Info

Tersuai1, Tersuai2

G Tetapan

25, Kalendar

Galak Live View

Tutup

Pengurangan kerlipan

Auto









 ―

 ―

H.62

H.62
H.62

BM 117

Fungsi

Lalai

*1

*2

g

*3
―

H.63

―

H.63



H.63




H.63

Tunjuk Grid

Tutup

Warna Memuncak

Putih




3

B2. Papar/8/PC
8
HDMI
Saiz Output

1080p

―

Kawalan HDMI

Tutup

―

―
―

C. Dedahan/ISO
Anjak Dedahan
p
5

±0

Penurang Butiran

Had Atas: 1600
Lalai: 100
Standard

Kurang Bintik

Auto

Tetap Auto-ISO







 ―
 ―




H.64

H.64
H.64
H.64

D. # Khusus
w+F

Tutup

#+WB

W


 ―

H.65
H.65

E. K/WB/Warna
K Tetap
WB

K1 YF, K2 YN,
K3 XN, K4 WN
W
A±0, G±0

W Kekal Warna Cerah

Pasang

Ruang Warna

sRGB







 ―



H.65
H.66
H.66
H.66

F. Rakam
Nama Fail

―




―

Reset
―

Edit Nama Fail

―

H.67

―

H.67

Tetapan Hak Cipta
―



―

Nama Artis

―

―

―

―

Nama Hak Cipta

―

―

―

―

Informasi Hak Cipta

118 BM

Tutup

H.67

Fungsi

Lalai

*1

*3

g

 ―
 ―


H.68

*2

G. Sensor Medan
―

Penaikan / Kedalaman

―

Rakam lokasi GPS

Tutup

―

Prioriti GPS

Ketetapan GPS

―

H.68
H.68

H. K Utiliti
Pemetaan Piksel

―

―

Ubah Tahap

―

―

Rehat

1 min

―

Eye-Fi

Pasang

―

Pensijilan

―

H.68

 ―

 ―

―

H.69
H.69
H.69

―

―

―

―

H.69

Lalai
―

*1
―

*2
―

*3
―

H.70
H.70

d Menu Aturan
Fungsi
Aturan Kad

g

X Pengesetan

―

―

―

―

W*
s

―

―

―

―

H.71

±0

―

H.71

Lihat Rakaman

0.5 saat




―

H.71

―

―

Wi-Fi
―



Kata Laluan Peribadi

―

―

―

―

Atur semula turutan kongsi

―

―

―

―

Atur Semula Tetapan Wi-Fi

―

―

―

―

Tetapan Wi-Fi

Peribadi

H.71

* Tetapan berbeza bergantung pada rantau dimana kamera dibeli.

BM 119

LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN
BERHATI-HATI
RISIKO KEJUTAN ELEKTRIK
JANGAN BUKA
BERHATI-HATI: UNTUK MENGURANGKAN RISIKO KEJUTAN ELEKTRIK, JANGAN
MENGALIHKAN PENUTUP (ATAU BAHAGIAN BELAKANG).
TIDAK MENGANDUNGI BAHAGIAN-BAHAGIAN YANG BOLEH DISERVIS OLEH PENGGUNA.
DAPATKAN KHIDMAT KAKITANGAN SERVIS OLYMPUS
YANG BERTAULIAH UNTUK MENJALANKAN SERVIS.

AMARAN
AWAS

NOTIS

Tanda seruan yang dikelilingi segi tiga mengingatkan anda
tentang arahan-arahan penyenggaraan dan pengoperasian
dalam dokumentasi yang dibekalkan bersama produk.
Jika produk digunakan tanpa mematuhi maklumat yang
diberikan di bawah simbol ini, kecederaan serius atau
kematian boleh berlaku.
Jika produk digunakan tanpa mematuhi maklumat yang
diberikan di bawah simbol ini, kecederaan boleh berlaku.
Jika produk digunakan tanpa mematuhi maklumat yang
diberikan di bawah simbol ini, kerosakan peralatan boleh
berlaku.

AMARAN!
UNTUK MENGELAKKAN RISIKO KEBAKARAN ATAU KEJUTAN ELEKTRIK,
JANGAN SEKALI-KALI CERAIKAN PRODUK INI.
Langkah-langkah Berjaga Am
Baca Semua Arahan — Sebelum anda menggunakan produk, baca semua arahan pengoperasian. Simpan
semua manual dan dokumentasi untuk rujukan di masa depan.
Air dan Kelembapan — Untuk langkah berjaga-jaga dengan reka bentuk yang tahan cuaca, baca seksyenseksyen berkenaan ciri tahan cuaca.
Sumber Kuasa — Sambungkan produk ini hanya kepada sumber kuasa yang diterangkan pada label produk.
Objek Asing — Untuk mengelakkan kecederaan, jangan sekali-kali menyisipkan objek logam ke dalam produk.
Pembersihan — Sentiasa cabut plag produk ini dari outlet dinding sebelum pembersihan. Gunakan kain yang
lembap untuk pembersihan. Jangan sekali-kali menggunakan apa-apa jenis cecair atau cecair pencuci aerosol,
atau apa-apa jenis pelarut organik untuk membersihkan produk ini.
Haba — Jangan sekali-kali menggunakan atau menyimpan produk ini berdekatan apa-apa sumber haba seperti
radiator, pendaftar haba, dapur, atau apa-apa jenis peralatan atau perkakas yang menghasilkan haba,
termasuk pembesar suara stereo.
Petir — Jika ribut petir berlaku semasa penyesuai USB-AC sedang digunakan, cabutkannya dari outlet dinding
serta-merta.
Lampiran — Untuk keselamatan anda dan untuk mengelak daripada merosakkan produk, gunakan hanya
aksesori yang disarankan oleh Olympus sahaja.
Lokasi — Untuk mengelak daripada merosakkan produk, pasangkan produk dengan rapi pada tripod, penegak
atau pendukung yang stabil.

120 BM

AMARAN
• Jangan gunakan kamera berdekatan dengan gas yang mudah terbakar atau mudah meletup.
• Jangan gunakan denyar dan LED (termasuk pencahaya AF) terhadap manusia (bayi, kanak-kanak kecil, dll.) pada
jarak yang dekat.
• Anda mesti berada sekurang-kurangnya 1 m dari muka subjek anda. Menyalakan denyar terlalu dekat
dengan mata subjek boleh menyebabkan kehilangan penglihatan untuk sementara waktu.
• Jangan tengok matahari atau lampu-lampu yang terang dengan kamera.
• Jauhkan kanak-kanak kecil dan bayi daripada kamera.
• Pastikan anda menggunakan dan menyimpan kamera di luar jangkauan kanak-kanak kecil dan bayi untuk
mencegah daripada berlakunya kecederaan serius yang disebabkan situasi berbahaya berikut:
• Terbelit dalam tali pembawa kamera sehingga menyebabkan penjerutan.
• Tertelan bateri, kad atau bahagian-bahagian kecil yang lain secara tidak sengaja.
• Menyalakan denyar ke mata sendiri atau mata kanak-kanak lain dengan tidak sengaja.
• Dicederakan oleh bahagian-bahagian kamera yang boleh bergerak secara tidak sengaja.
• Jika anda dapati bahawa penyesuai USB-AC terlalu panas atau memerhatikan apa-apa bau, hingar yang
luar biasa atau asap sekelilingnya, tanggalkan palam kuasa dari dinding serta-merta dan berhenti daripada
menggunakannya. Kemudian hubungi pengedar atau pusat perkhidmatan yang sah.
• Hentikan penggunaan kamera dengan serta-merta jika anda menyedari apa-apa bau, bunyi atau asap yang luar
biasa di sekitarnya.
• Jangan sekali-kali mengeluarkan bateri dengan tangan sahaja kerana ini boleh menyebabkan kebakaran
atau melecurkan tangan anda.
• Jangan biarkan kamera di tempat-tempat di mana ia mungkin terdedah pada suhu yang amat tinggi.
• Tindakan demikian boleh menyebabkan kemerosotan pada bahagian-bahagian kamera dan menyebabkan
kamera terbakar dalam sesetengah keadaan. Jangan guna pengecas jika ia diliputi (seperti sehelai selimut).
Ini mungkin akan menghasilkan haba yang berlebihan dan mengakibatkan kebakaran.
• Kendalikan kamera dengan berhati-hati untuk mengelakkan daripada mengalami kelecuran suhu rendah.
• Apabila kamera mengandungi bahagian logam, haba yang berlebihan boleh menghasilkan kelecuran suhu
rendah. Beri perhatian kepada perkara berikut:
• Kamera akan menjadi panas apabila digunakan untuk tempoh yang lama. Jika anda memegang kamera
semasa ia panas, kelecuran suhu rendah mungkin akan terjadi.
• Di tempat-tempat yang amat sejuk, suhu badan kamera mungkin lebih rendah daripada suhu persekitaran.
Jika boleh, pakai sarung tangan semasa mengendalikan kamera dalam persekitaran sejuk.
• Untuk melindungi teknologi kepersisan tinggi yang terkandung di dalam produk ini, jangan sekali-kali
membiarkan kamera di tempat-tempat yang disenaraikan di bawah tanpa mengira sama ada ia digunakan
atau distorkan:
• Tempat-tempat di mana suhu dan/atau kelembapan adalah tinggi atau mengalami perubahan melampau.
Cahaya matahari terus, pantai, kereta yang dikunci, atau berdekatan sumber haba lain (dapur, radiator dll.)
atau pelembap.
• Dalam persekiaran yang berpasir atau berhabuk.
• Berdekatan item yang mudah terbakar atau bahan letupan.
• Di tempat-tempat basah, seperti bilik air atau dalam hujan. Semasa menggunakan produk yang mempunyai
reka bentuk tahan cuaca, baca panduan produk itu juga.
• Di tempat-tempat yang mudah mengalami getaran.
• Kamera ini menggunakan bateri ion litium yang ditentukan oleh Olympus.
Cas bateri menggunakan penyesuai USB-AC atau pengecas yang ditetapkan. Jangan gunakan mana-mana
penyesuai USB-AC atau pengecas yang lain.
• Jangan sekali-kali membakar atau memanaskan bateri dalam ketuhar gelombang mikro, pada plat panas, atau
dalam saluran tekanan, dan sebagainya.
• Jangan sekali-kali meninggalkan kamera di atas atau berhampiran peranti elektromagnet.
Ini boleh menyebabkan pemanasan lampau, terbakar, atau meletup.
• Jangan sentuh terminal dengan apa-apa objek logam.
• Ambil langkah berjaga-jaga apabila membawa atau menyimpan bateri untuk mengelakkannya daripada
tersentuh apa-apa objek logam seperti barang kemas, pin, pengikat, kunci, dan sebagainya.
Litar pintas boleh menyebabkan pemanasan lampau, letupan, atau kebakaran, yang membakar atau
mencederakan anda.

BM 121

• Untuk mencegah daripada berlakunya kebocoran atau kerosakan pada terminal bateri, ikut semua arahan
berkenaan penggunaan bateri dengan teliti. Jangan sekali-kali cuba untuk menyahpasang bateri atau
mengubahsuai dalam apa jua cara, memateri dll.
• Jika cecair bateri memasuki mata anda, bilas mata anda dengan serta-merta dengan menggunakan air sejuk yang
bersih dari paip dan dapatkan rawatan perubatan dengan segera.
• Jika anda tidak dapat mengeluarkan bateri dari kamera, hubungi pengedar atau pusat perkhidmatan yang sah.
Jangan cuba mengeluarkan kad secara kasar.
Kerosakan kepada bahagian luar kamera (calar, dsbnya.) boleh menghasilkan haba atau suatu letupan.
• Sentiasa simpan bateri jauh daripada capaian kanak-kanak dan haiwan peliharaan. Sekira bateri ditelan secara
sengaja, dapatlan rawatan perubatan serta-merta.
• Untuk mencegah bateri daripada mengalami kebocoran, menjadi terlampau panas, atau menyebabkan
kebakaran atau letupan, gunakan bateri yang disarankan untuk produk ini sahaja.
• Jika bateri boleh cas semula itu tidak tercas semula dalam tempoh yang ditentukan, hentikan pengecasan
dan jangan guna bateri tersebut.
• Jangan menggunakan bateri yang calar atau rosak selongsongnya, dan jangan mencalarkan bateri.
• Jangan sekali-kali mendedahkan bateri kepada goncangan yang kuat atau getaran berterusan dengan
menjatuhkan atau menghentaknya.
Ini boleh menyebabkan letupan, pemanasan lampau, atau kebakaran.
• Jika bateri bocor, mempunyai bau yang luar biasa, berubah warna atau bentuk, atau menjadi tidak normal
dengan apa-apa cara lain semasa pengendalian, berhenti menggunakan kamera, dan jauhkannya dari api
dengan segera.
• Jika cecair bateri bocor dan terkena pakaian atau kulit anda, tanggalkan pakaian dan basuh bahagian yang
dimaksudkan dengan air sejuk yang bersih dari paip dengan segera. Jika cecair itu melecurkan kulit anda,
dapatkan rawatan perubatan dengan segera.
• Olympus litium ion bateri direkabentuk untuk digunakan hanya untuk kamera digital Olympus. Jangan
gunakan bateri untuk peranti lain.
• Jangan benarkan kanak-kanak atau binatang/haiwan kesayangan mengendalikan atau membawa bateri (elakkan
tingkah laku yang berbahaya seperti menjilat, meletakkannya dalam mulut atau mengigitnya).

Gunakan Bateri Cas Semula, Pengecas Bateri dan penyesuai USB-AC Khas Sahaja
Kami amat menyarankan supaya anda menggunakan bateri cas semula, pengecas bateri dan penyesuai USBAC khas Olympus yang tulen sahaja dengan kamera ini. Penggunaan bateri cas semula, pengecas bateri dan/
atau penyesuai USB-AC yang tidak tulen boleh mengakibatkan kebakaran atau kecederaan diri disebabkan
kebocoran, pemanasan, pencucuhan atau kerosakan pada bateri. Olympus tidak menanggung apa-apa liabiliti
untuk kemalangan atau kerosakan yang mungkin terjadi akibat penggunaan bateri, pengecas bateri dan/atau
penyesuai USB-AC yang bukannya aksesori Olympus yang tulen.

AWAS
• Penyesuai USB-AC F-5AC yang disertakan telah direka bentuk untuk digunakan pada kamera ini sahaja.
Kamera tidak boleh dicas dengan penyesuai USB-AC ini.
• Jangan sambungkan penyesuai USB-AC F-5AC yang disertakan kepada peralatan lain kecuali kamera ini.
• Jangan sekali-kali menyimpan bateri di mana ia akan terdedah kepada cahaya matahari secara terus atau suhu
yang tinggi dalam kenderaan yang panas, berdekatan sumber haba dll.
• Pastikan bateri kering pada setiap masa.
• Bateri mungkin menjadi panas jika digunakan untuk masa yang lama. Untuk mengelakkan kelecuran kecil,
jangan keluarkan bateri dengan serta-merta selepas menggunakan kamera.
• Kamera ini menggunakan satu bateri ion litium Olympus. Gunakan bateri tulen yang ditetapkan.
Wujud risiko letupan jika bateri digantikan dengan jenis bateri yang tidak betul.
• Sila kitar semula bateri untuk membantu menjimatkan sumber asli planet kita. Apabila membuang bateri
yang telah haus, pastikan terminal-terminalnya ditutup dan sentiasa patuhi undang-undang dan peraturanperaturan tempatan.
• Jangan menutup denyar dengan tangan semasa denyar menyala.

122 BM

NOTIS
• Jangan guna atau storkan kamera di tempat-tempat yang berhabuk atau lembap.
• Gunakan kad ingatan SD/SDHC/SDXC atau kad Eye-Fi sahaja. Jangan gunakan jenis-jenis kad yang lain.
Jika secara tidak sengaja anda menyisipkan kad jenis lain ke dalam kamera, hubungi pengedar berdaftar
atau pusat perkhidmatan. Jangan cuba mengeluarkan kad dengan cara paksaan.
• Selalu buat sandaran data penting ke komputer atau peranti storan lain untuk mengelakkan kerugian akibat
kemalangan.
• OLYMPUS tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan data yang berkaitan dengan peranti ini.
• Berhati-hati dengan tali pembawa apabila anda membawa kamera. Ia boleh tersangkut pada objek-objek
yang terbiar dan menyebabkan kerosakan serius.
• Jangan sekali-kali menjatuhkan kamera atau mengenakan hentakan atau getaran yang melampau padanya.
• Apabila menyambungkan kamera kepada atau mengalihkannya daripada tripod, putarkan skrew tripod, dan
bukannya kamera.
• Sebelum mengangkut kamera, alihkan tripod dan semua aksesori bukan OLYMPUS yang lain.
• Jangan menyentuh sentuh elektrik pada kamera.
• Jangan biarkan kamera menghala terus ke arah matahari. Ini mungkin akan menyebabkan kerosakan pada
lensa atau tirai pengatup, kegagalan warna, kesan “ghosting” pada peranti petikan imej, atau mungkin
mengakibatkan kebakaran.
• Jangan menolak atau menarik lensa dengan lasak.
• Sebelum menyimpan kamera untuk jangka masa yang panjang, keluarkan bateri. Pilih lokasi yang kering
dan nyaman untuk penstoran untuk mencegah pemeluapan atau kulat daripada terbentuk dalam kamera. Uji
kamera yang telah disimpan dengan menghidupkannya dan menekan butang pengatup untuk memastikan ia
beroperasi secara biasa.
• Kamera mungkin malfungsi jika digunakan di lokasi yang terdedah kepada medan magnet/elektromagnet, gelombang
radio, atau voltan tinggi, seperti berhampiran set TV, ketuhar gelombang mikro, permainan video, pembesar suara, unit
monitor yang besar, menara TV/radio, atau menara transmisi. Dalam keadaan-keadaan sedemikian, matikan kamera dan
hidupkannya semula sebelum pengendalian lanjut.
• Sentiasa patuhi batas-batas persekitaran pengoperasian yang diterangkan dalam panduan kamera.
• Sisipkan bateri dengan berhati-hati seperti yang diterangkan dalam arahan pengoperasian.
• Sebelum memasukkan bateri, pastikan sama ada bateri bocor, berubah warna, meleding atau luar biasa
dalam apa jua cara.
• Pastikan bateri dikeluarkan daripada kamera sebelum kamera disimpan untuk tempoh yang lama.
• Semasa menyimpan bateri untuk tempoh yang lama, pilih lokasi yang dingin untuk menyimpannya.
• Penggunaan kuasa oleh kamera berbeza, bergantung pada fungsi yang digunakan.
• Ketika keadaan seperti yang diterangkan di bawah, kuasa digunakan secara berterusan dan bateri akan
haus dengan cepat.
• Zum digunakan secara berulang.
• Butang pengatup ditekan separuh ke bawah secara berulang dalam mod menangkap, mengaktifkan fokus
auto.
• Gambar dipaparkan pada skrin untuk tempoh yang panjang.
• Kamera disambungkan kepada sebuah pencetak.
• GPS digunakan.
• Kamera mungkin akan mati tanpa memaparkan amaran tahap bateri jika anda menggunakan bateri yang
haus.
• Jika terminal bateri menjadi basah atau berminyak, kegagalan sentuh kamera mungkin terjadi. Lapkan bateri
dengan elok dengan menggunakan kain yang kering sebelum menggunakannya.
• Pastikan bateri dicaskan apabila menggunakannya buat pertama kali, atau jika ia sudah lama tidak digunakan.
• Apabila mengendalikan kamera dengan kuasa bateri dalam persekitaran bersuhu rendah, cuba pastikan
kamera dan bateri tambahan berada dalam keadaan sehangat yang mungkin. Bateri yang menjadi lemah
pada suhu yang rendah mungkin akan pulih selepas ia dihangatkan pada suhu bilik.
• Beli bateri tambahan sebelum memulakan perjalanan yang jauh, terutamanya sebelum melancong ke luar
negara. Bateri yang disarankan mungkin sukar didapati semasa dalam perjalanan.
• Untuk penyesuai USB-AC jenis palam:
Sambungkan penyesuai USB-AC F-5AC jenis palam dengan betul dalam kedudukan menegak ke alur dinding.

BM 123

Menggunakan fungsi LAN wayarles
• Matikan kamera di hospital dan lokasi-lokasi lain di mana terdapat peralatan perubatan.
Gelombang radio dari kamera boleh menjejas peralatan perubatan, lalu menyebabkan malfungsi yang
membawa kepada kemalangan.
• Matikan kamera ketika menaiki pesawat.
Menggunakan peranti wayarles di atas pesawat boleh menjejas keselamatan operasi pesawat.

Langkah berhati-hati apabila menggunakan fungsi LAN wayarles
Sekiranya menggunakan fungsi LAN wayarles di negara di luar kawasan tempat kamera dibeli, terdapat risiko
bahawa kamera tidak akan mematuhi peraturan komunikasi wayarles negara berkenaan. Olympus tidak akan
bertanggungjawab terhadap apa-apa kegagalan untuk memenuhi peraturan sedemikian.

Fungsi GPS, kompas elektronik
• Di lokasi yang tidak terbuka kepada langit (di dalam bangunan, di bawah tanah, di dalam air, di dalam
hutan, berhampiran bangunan tinggi) atau di lokasi tertakluk pada medan magnet atau elektrik yang kuat
(berhampiran talian voltan tinggi kuasa yang baru, magnet atau barangan elektrik, telefon mudah alih
1.5GHz), kemungkinan ukuran tidak dapat ditentukan atau ralat dijana.
• Altitud yang dipaparkan pada skrin maklumat ukuran atau skrin main balik gambar dan sebagainya
dipaparkan/direkodkan berdasarkan maklumat daripada penderia tekanan yang terbina dalam badan kamera.
Berhati-hati kerana altitud yang dipaparkan bukan berdasarkan ukuran kedudukan GPS.
• Ralat kompas elektronik mungkin disebabkan oleh kesan medan magnet atau elektrik yang kuat (seperti
televisyen, ketuhar gelombang mikro, motor yang besar, menara radio dan talian voltan tinggi). Untuk
memulihkan fungsi kompas elektronik, pegang kamera dengan kemas dan buat gerakan angka 8 sambil
memutarkan pergelangan tangan anda ke atas ke bawah.
• Oleh sebab fungsi GPS dan fungsi kompas elektronik tidak disyaratkan jitu, tidak ada jaminan bahawa nilainilai yang diukur (latitud, longitud, arah kompas dan sebagainya) adalah jitu.

Monitor
• Jangan menolak monitor secara paksa; jika tidak, imej mungkin menjadi tidak jelas dan mengakibatkan
kegagalan mod main balik atau kerosakan pada monitor.
• Sejalur cahaya mungkin muncul pada bahagian atas/bawah monitor tetapi ini bukan malfungsi.
• Apabila subjek dilihat secara memenjuru dalam kamera, hujung-hujungnya mungkin kelihatan bengkangbengkok. Ini bukan malfungsi; ia akan kurang terlihat dalam mod main balik.
• Di tempat-tempat yang bersuhu rendah, monitor mungkin akan memakan masa yang lama untuk dihidupkan
atau warnanya mungkin berubah untuk sementara waktu. Apabila menggunakan kamera di tempat-tempat
yang amat sejuk, letakkan ia di tempat yang panas sekali-sekala. Monitor yang berprestasi lemah dalam
persekitaran bersuhu rendah akan pulih dalam suhu biasa.
• Monitor produk ini dibuat dengan ketepatan yang tinggi, walau bagaimanapun, mungkin ada piksel mati atau
terlekat pada monitor. Piksel ini tidak mempunyai apa-apa pengaruh pada imej yang akan disimpan. Atas
sebab ini, ketaksamaan warna atau keterangan warna mungkin boleh didapati bergantung pada sudut, tetapi
ini diakibatkan oleh struktur monitor. Ini bukan suatu malfungsi.

Pemberitahuan Undang-Undang dan Lain-lain
• Olympus tidak membuat apa-apa pernyataan atau waranti berkaitan apa-apa ganti rugi atau faedah yang
dijangkakan dengan menggunakan unit ini secara sah, atau berkaitan apa-apa permintaan dari pihak ketiga,
yang disebabkan oleh penyalahgunaan produk ini.
• Olympus tidak membuat apa-apa pernyataan atau waranti berkaitan apa-apa ganti rugi atau faedah yang
dijangkakan dengan menggunakan unit ini secara sah, yang disebabkan oleh penghapusan data gambar.

124 BM

Penafifian Waranti
• Olympus tidak membuat pernyataan atau waranti, sama ada yang dinyatakan atau dibayangkan, dengan
atau berkaitan apa-apa kandungan bahan bertulis atau perisian, dan tidak sekali-kali akan bertanggungjawab
terhadap apa-apa waranti yang dibayangkan tentang kebolehdagangan atau kesesuaian untuk apa-apa
tujuan tertentu atau untuk apa-apa ganti rugi berakibat, berkebetulan atau tidak langsung (termasuk
tetapi tidak terhad kepada ganti rugi untuk kehilangan keuntungan perniagaan, gangguan perniagaan dan
kehilangan maklumat perniagaan) yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan menggunakan
bahan bertulis atau perisian atau peralatan ini. Sesetengah negara tidak membenarkan pengecualian atau
pengehadan liabiliti untuk ganti rugi berakibat atau berkebetulan, maka had-had di atas mungkin tidak
dikenakan ke atas anda.
• Olympus memelihara semua hak ke atas panduan ini.

Amaran
Menangkap foto atau menggunakan bahan hak cipta tanpa kebenaran mungkin menyalahi undang-undang hak
cipta yang digunapakai. Olympus tidak bertanggungjawab bagi tangkapan foto, penggunaan atau tindakan lain
tanpa kebenaran, yang mencabuli hak pemilik-pemilik hak cipta.

Pemberitahuan Hak Cipta
Semua hak terpelihara. Tiada bahagian bahan bertulis atau perisian ini boleh dihasilkan semula atau
digunakan dalam apa jua bentuk atau cara, dalam bentuk elektronik atau mekanikal, termasuk membuat
salinan fotokopi dan rakaman atau penggunaan sistem penstoran dan pengembalian penstoran maklumat
tanpa kebenaran bertulis daripada Olympus. Tiada liabiliti ditanggung berhubung penggunaan maklumat yang
terkandung dalam bahan bertulis atau perisian ini, atau untuk ganti rugi yang terhasil daripada penggunaan
maklumat yang terkandung di dalamnya. Olympus memelihara hak untuk mengubah ciri-ciri dan kandungan
penerbitan atau perisian ini tanpa paksaan atau pemberitahuan awal.

BM 125

Tanda-tanda dagang
• Microsoft dan Windows adalah tanda dagang berdaftar bagi Microsoft Corporation.
• Mac adalah tanda dagang bagi Apple Inc.
• Logo SDXC adalah tanda dagangan SD-3C, LLC.

• Eye-Fi adalah tanda dagang berdaftar bagi
Eye-Fi, Inc.
• Wi-Fi adalah tanda dagangan Wi-Fi Alliance.
• Logo Wi-Fi CERTIFIED adalah tanda pensijilan
Wi-Fi Alliance.

• Logo Apical logo adalah tanda dagangan berdaftar
Apical Limited.

• Semua nama syarikat dan nama produk lain adalah tanda dagang berdaftar dan/atau tanda dagang pemilik
masing-masing.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL
AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC
STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO
PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR
ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Perisian dalam kamera ini boleh termasuk perisian pihak ketiga. Apa-apa perisian pihak ketiga adalah tertakluk
kepada terma dan syarat, yang dikenakan oleh pemilik atau pemberi lesen perisian tersebut, yang mana perisian
disediakan untuk anda.
Istilah dan notis-notis perisian pihak ketiga, jika ada, boleh didapati dalam fail PDF notis perisian yang disimpan di
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/digicamera/download/notice/notice.cfm
• Piawaian bagi sistem fail kamera yang dirujuk dalam panduan ini adalah piawaian “Design rule for Camera File
system/DCF” (Peraturan Reka Bentuk untuk Sistem Fail Kamera/DCF) yang ditentukan oleh JEITA (Persatuan
Industri Teknologi Elektronik dan Maklumat Jepun).

126 BM

Spesifikasi
Kamera
Jenis produk
Sistem rakaman
Gambar pegun
Piawaian yang
digunapakai
Bunyi dengan
gambar pegun
Video

: Kamera digital (untuk menangkap dan memapar)
: Rakaman digital, JPEG (menurut Design rule for
Camera File system (DCF))
: Exif 2.3, Digital Print Order Format (DPOF), PictBridge
: Format wave
: MOV H.264 linear PCM (HS120fps atau HS240fps untuk
wayang luput masa)
: Kad SD/SDHC/SDXC (menyokong UHS-I)/Eye-Fi
: Kira-kira 12.71 juta
: 12 juta

Ingatan
Jumlah piksel
Bil. piksel yang
berkesan
Peranti petikan imej : 1/2.3” CMOS (penyaring warna utama)
Lensa
: Lensa Olympus 4.5 mm hingga 18.0 mm, f2.0 hingga
f4.9 (Bersamaan dengan 25 mm hingga 100 mm pada
filem 35 mm)
Sistem fotometrik : Pemeteran ESP Digital, sistem pemeteran bintik
Kelajuan pengatup : 4 hingga 1/2000 saat
Jarak tangkapan
Biasa
: 0.1 m hingga (W/T)
Mod mikroskop
: 0.01 m hingga 0.3 m (f=5.5 mm hingga 18.0 mm)
Monitor
: Paparan LCD berwarna TFT 3.0”, 460,000 titik
Penyambung
: Penyambung mikro-USB/penyambung mikro HDMI
(jenis D)
Sistem kalendar
: 2000 hingga 2099
automatik
Kalis air
Jenis
: Setara dengan IEC 60529 IPX8 (di bawah keadaan
pengujian OLYMPUS), tersedia dalam kedalaman air
15 m
Bermakna
: Kamera boleh digunakan secara normal di dalam air
pada tekanan air yang dinyatakan.
Tahan debu
: IEC 60529 IP6X (di bawah keadaan pengujian
OLYMPUS)

BM 127

Piawaian Wi-Fi
: IEEE802.11b/g/n
GPS
Frekuensi
: 1575.42 MHz (GPS/ Quasi-Zenith Satellites System)
penerimaan
1598.0625 MHz hingga 1605.3750 MHz (GLONASS)
Sistem geodesi : WGS84
Persekitaran pengoperasian
Suhu
: –10°C hingga 40°C (operasi)/
–20°C hingga 60°C (pengstoran)
Kelembapan
: 30% hingga 90% (operasi)/10% hingga 90% (penstoran)
Bekalan kuasa
: Satu bateri ion litium Olmpus (LI-92B) atau penyesuai
USB-AC (F-5AC)
Dimensi
: 113.0 mm (Lebar) × 66.0 mm (Tinggi) × 31.9 mm
(Dalam) (tidak termasuk penonjolan)
Berat
: 250 g (termasuk bateri dan kad)

Bateri ion litium (LI-92B)
Jenis produk
No. Model
Voltan standard
Kapasiti standard
Kitar hayat bateri

:
:
:
:
:

Bateri Ion Litium boleh dicas semula
LI-92B
DC 3.6 V
1350 mAh
Lebih kurang 300 pengecasan penuh (berbeza
bergantung pada penggunaan)
Persekitaran pengoperasian
Suhu
: 0°C hingga 40°C (pengecasan)

Penyesuai USB-AC (F-5AC)
No. Model
: F-5AC-1/F-5AC-2
Keperluan kuasa
: AC 100 hingga 240 V (50/60 Hz)
Output
: DC 5 V, 1500 mA
Persekitaran pengoperasian
Suhu
: 0°C hingga 40°C (operasi)/
–20°C hingga 60°C (pengstoran)
Reka bentuk dan spesifikasi tertakluk pada perubahan tanpa pemberitahuan.
Sila kunjungi tapak web kami bagi spesifikasi terkini.

HDMI, logo HDMI dan High-Definition
Multimedia Interface adalah tanda
dagangan atau tanda dagangan berdaftar
HDMI Licensing, LLC.

128 BM

tarikh keluaran 2017.04.

WD280802



Source Exif Data:
File Type            : PDF
File Type Extension       : pdf
MIME Type            : application/pdf
PDF Version           : 1.6
Linearized           : Yes
Encryption           : Standard V4.4 (128-bit)
User Access           : Print, Copy, Extract, Print high-res
Author             : OLYMPUS
Create Date           : 2017:04:21 15:36:51+09:00
Modify Date           : 2017:06:21 11:32:24+09:00
XMP Toolkit           : Adobe XMP Core 5.6-c015 84.159810, 2016/09/10-02:41:30
Format             : application/pdf
Title              : TG-5 Instruction manual
Creator             : OLYMPUS
Metadata Date          : 2017:06:21 11:32:24+09:00
Producer            : Acrobat Distiller 9.5.5 (Windows)
Document ID           : uuid:6859544b-65cd-4a66-92c4-9b67e897bb08
Instance ID           : uuid:e3c45c4c-32e9-4cc0-9d88-d259d7c088e9
Page Layout           : SinglePage
Page Mode            : UseOutlines
Page Count           : 129
EXIF Metadata provided by EXIF.tools

Navigation menu