Lenovo Ideatab S6000 Qsg V1.0 Pl 125 85 20130626 User Manual (Polish) Quick Start Guide TAB Tablet (S6000 F, H) Type Z0A7

2015-04-23

User Manual: Lenovo Ideatab S6000 Qsg V1.0 Pl 125 85 20130626 (Polish) Quick Start Guide - Lenovo TAB S6000 S6000 Tablet (S6000-F, S6000-H) - Type Z0A7 Z0A7

Open the PDF directly: View PDF PDF.
Page Count: 2

DownloadLenovo Ideatab S6000 Qsg V1.0 Pl 125 85 20130626 User Manual (Polish) Quick Start Guide - TAB Tablet (S6000-F, S6000-H) Type Z0A7
Open PDF In BrowserView PDF
Zapraszamy

Mikrofon

Przednia kamera

Głośnik

Kamera tylna

Głośnik

Przycisk
głośności

IdeaTab S6000

Dowiedz się więcej
Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji tabletu IdeaTab i
przydatnych instrukcji, przejdź do strony http://support.lenovo.com/.
Aby przeczytać instrukcję dotyczącą posiadanego tabletu IdeaTab,
przejdź do pozycji „Podręcznik użytkownika” w sekcji Ulubione w
przeglądarce internetowej tabletu IdeaTab.

IdeaTab S6000-H
3G+WLAN

*Model: IdeaTab S6000-F
*Wersja: WLAN

Gniazdo słuchawkowe
Przycisk
zasilania

Ładowanie tabletu IdeaTab

Specyfikacja techniczna

Wprowadzenie

Sprzęt

Uzyskiwanie wsparcia
W celu uzyskania wsparcia dotyczącego usług sieciowych i rozliczania,
należy skontaktować się z operatorem sieci bezprzewodowej. W celu
uzyskania instrukcji na temat korzystania z tabletu IdeaTab, przejdź do
strony http://support.lenovo.com/.

Wymiary/waga/kolor
Dł. × szer. × wys.: 260mm x 180mm x 8,6mm
Waga: Ok. 560 g
Kolor: Czarny
CPU
MTK MT8389/8125 (czterordzeniowy)
Wbudowana kamera

Skrócona instrukcja
obsługi v1.0

HDMI
Micro USB

*5,0 M (tył) 0,3 M (przód)
Ekran
10,1", 16:10, 1 280 x 800 dpi
Akumulator
6 350 mAh

* GPS

System operacyjny

Gniazdo karty
SD i SIM

Przed użyciem tabletu IdeaTab należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
Instrukcja pomoże użytkownikowi poznać sposoby konfigurowania i korzystania z
tabletu IdeaTab.
Informacje zawarte w tej instrukcji bazują na ustawieniach domyślnych. Użyte tutaj
ilustracje i zrzuty ekranu mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu i
ekranów.

Blokowanie/odblokowanie ekranu
Naciśnij przycisk zasilania w trybie gotowości, aby zablokować tablet IdeaTab.
Aby odblokować ekran, naciśnij przycisk zasilania, a następnie przeciągnij suwak na
ekranie, aby przejść do interfejsu wyświetlanego przed zablokowaniem.
Usypianie/budzenie
Jeśli ekran nie zostanie dotknięty przez pewien czas, tablet IdeaTab przyciemni ekran i
przejdzie do trybu uśpienia w celu oszczędzania energii.

System operacyjny
Android 4.2 (Jelly Bean)

Uwagi prawne
Lenovo, logo Lenovo oraz IdeaTab są znakami towarowymi Lenovo w
Polsce i/lub innych krajach.
Inne nazwy firm, produktów i usług mogą być znakami towarowymi lub
znakami usług innych firm.

Interfejs

Gniazdo słuchawkowe
3,5 mm

Gniazdo kart SD
64 GB (maks.)

Micro USB

* Karta SIM

Komunikacja

Kiedy poziom naładowania baterii spadnie poniżej progu, tablet IdeaTab ostrzeże
użytkownika za pomocą sygnału dźwiękowego, a ikona stanu baterii zmieni się na .
Zalecamy podłączenie zasilacza sieciowego do tabletu IdeaTab w kierunku
pokazanym przez pomarańczową strzałkę, tak jak to pokazano na rysunku powyżej.
Tablet IdeaTab można ładować niezależnie od tego, czy jest włączony, czy wyłączony.

Bluetooth 4.0

* 3G WWAN
(tylko dane 3G)

Wyłączanie tabletu IdeaTab
Będąc w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, a następnie postępuj
zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby potwierdzić wyłączenie.

*Na podstawie rzeczywistych pomiarów.

W przypadku niektórych dostępnych na rynku urządzeń
Bluetooth 4.0 mogą wystąpić problemy z kompatybilnością.

WLAN

Wydanie pierwsze (Październik 2013 r.)
© Copyright Lenovo 2013.
UWAGA DOTYCZĄCA OGRANICZONYCH I ZASTRZEŻONYCH PRAW:
Jeśli dane lub oprogramowanie są dostarczane na podstawie przepisów
określonych przez agencję General Services Administration („GSA”),
warunki umowy, użytkowania, reprodukcji i ujawniania podlegają
ograniczeniom określonym w umowie nr GS-35F-05925.

Jeśli tablet IdeaTab jest ładowany, gdy jest włączony, ikona stanu akumulatora
(znajdująca się na pasku stanu na ekranie) pojawi się jako . Po zakończeniu
ładowania akumulatora, na pasku stanu pojawi się ikona w pełni naładowanego
akumulatora .
Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa korzystania z
akumulatora, patrz: Podręcznik z ważnymi informacjami o produkcie.

148511234
Wydrukowano w Chinach

Wkładanie karty SIM i karty SD

Podłączanie tabletu IdeaTab do komputera

Dostosowywanie pulpitu
Dotknij

> WIDŻETY. Można przeciągnąć ulubione aplikacje i widżety na pulpit.

Komunikacja
Połączenie Wi-Fi
Można podłączyć tablet do Internetu przy użyciu sieci Wi-Fi. Gdy sieć Wi-Fi jest włączona,
tablet IdeaTab automatycznie przeskanuje znajdujące się w zasięgu hotspoty Wi-Fi.
Wybierz hotspot Wi-Fi, z którym chcesz się połączyć.

Przeglądanie sieci
Dotknij
> Internet. Możesz teraz przeglądać strony sieci Web i pobierać
aplikacje.

Aparat
Dotknij
życia.
Dotknij

> Aparat. Możesz teraz nagrywać kamerą wspaniałe chwile swojego
> Galeria. Możesz teraz przeglądać zdjęcia/filmy na tablecie IdeaTab.

Sieci komórkowe
Można włączyć/wyłączyć komórkowe połączenie danych i zmienić tryb sieci oraz punkt
dostępu w menedżerze karty SIM lub w ustawieniach danych komórkowych.

Karta SIM

Karta SD

Tablet IdeaTab obsługuje rozszerzenia karty SD. Aby włożyć kartę SD, wykonaj
następujące czynności:
Krok

, Otwórz pokrywę boczną.

Krok

, Włóż kartę SIM i kartę SD tak, jak to pokazano na rysunku.
Zamknij pokrywę boczną.

Tablet IdeaTab można podłączyć do gniazda USB komputera za pomocą
dostarczonego przewodu w celu ładowania akumulatora lub przesyłania danych
pomiędzy komputerem.
Instalowanie aplikacji i gier
Przenieś plik instalacyjny APK z komputera do tabletu IdeaTab, a następnie otwórz
go w menedżerze plików na tablecie IdeaTab. Instalator uruchomi się automatycznie.

Dodawanie aplikacji/widżetów na pulpit
Stuknij i przytrzymaj ikonę żądanej aplikacji lub widżetu, aż na ekranie pojawi się wzór
tła pulpitu, a następnie umieścić na ikonę w wybranym miejscu.
Edycja pulpitu
Dotknij i przytrzymaj dowolną ikonę na pulpicie, a następnie przeciągnij ją w wybrane
miejsce lub usuń z pulpitu.

Dodaj zakładkę
Połączenie Bluetooth
Jeśli komputer posiada wbudowaną kartę Bluetooth, możne on łączyć się i przesyłać dane
bezprzewodowo z innymi urządzeniami obsługującymi Bluetooth, takimi jak notebooki,
urządzenia PDA i telefony komórkowe. Można wówczas przesyłać dane pomiędzy tymi
urządzeniami bez użycia kabli i na odległość do 10 metrów.

Wyszukaj lub wpisz adres URL
Zakładki, historia i zapisane strony

Rzeczywisty zasięg maksymalny może się różnić w zależności od zakłóceńi przeszkód
podczas transmisji.
* Karta SIM tylko dla danych 3G.

Powyższe funkcje wymagają połączenia tabletu IdeaTab z Internetem za pomocą sieci
bezprzewodowej.

Aparat
Kamera posiada następujące funkcje: zdjęcie, wideo, panorama i wiele ujęć itd.
Album
Można powiększyć/pomniejszyć zdjęcie, dwukrotnie je dotykając lub zsuwając ze sobą/
rozsuwając od siebie dwa palce podczas dotykania ekranu.



Source Exif Data:
File Type            : PDF
File Type Extension       : pdf
MIME Type            : application/pdf
PDF Version           : 1.3
Linearized           : Yes
XMP Toolkit           : 3.1-702
Format             : application/pdf
Title              : 
Creator             : .
Creator Tool          : Adobe Illustrator CS3
Create Date           : 2013:04:08 09:19+08:00
Modify Date           : 2013:04:12 12:05:37+08:00
Metadata Date          : 2013:04:12 12:05:37+08:00
Thumbnail Width         : 256
Thumbnail Height        : 72
Thumbnail Format        : JPEG
Thumbnail Image         : (Binary data 7379 bytes, use -b option to extract)
Document ID           : uuid:238A6AFFE89FE2119CA0D2DD60E5B950
Instance ID           : uuid:9d962766-17bd-40c1-b4c0-9667566a0596
Derived From Instance ID    : uuid:228A6AFFE89FE2119CA0D2DD60E5B950
Derived From Document ID    : uuid:DFCFAB958F97E211ABA9F7DFFF456314
Manifest Link Form       : EmbedByReference, EmbedByReference, EmbedByReference, EmbedByReference
Manifest Reference File Path  : C:\Users\guzy1\Desktop\未标题-1.jpg, D:\works\S6000\S6000 背面.png, D:\works\S6000\S6000 左.png, D:\works\S6000\S6000 背面.png
Manifest Reference Instance ID : xmp.iid:642F31E0734DE21199F9C12C9A7F7439
Manifest Reference Document ID : xmp.did:632F31E0734DE21199F9C12C9A7F7439
Startup Profile         : Print
N Pages             : 1
Has Visible Transparency    : True
Has Visible Overprint      : False
Max Page Size W         : 550.000020
Max Page Size H         : 165.000017
Max Page Size Unit       : Millimeters
Font Name            : ArialMT, HelveticaNeueLTStd-Lt, HelveticaCE-Oblique, HelveticaCE-Bold, HelveticaCE
Font Family           : Arial, Helvetica Neue LT Std, Helvetica CE, Helvetica CE, Helvetica CE
Font Face            : Regular, 45 Light, Oblique, Bold
Font Type            : Open Type, Open Type, Type 1, Type 1, Type 1
Font Version          : Version 3.00, OTF 1.029;PS 001.002;Core 1.0.33;makeotf.lib1.4.1585, 001.006, 001.007, 001.006
Font Composite         : False, False, False, False, False
Font File Name         : ARIAL.TTF, HelveticaNeueLTStd-Lt.otf, Hvxo____.PFB; Hvxo____.pfm, Hvxb____.PFB; Hvxb____.pfm, Hvxm____.PFB; Hvxm____.pfm
Plate Names           : Cyan, Magenta, Yellow, Black, PANTONE 144 C
Swatch Group Name        : Default Swatch Group, Print Color Group, Grayscale
Swatch Group Type        : 0, 1, 1
Swatch Colorant Swatch Name   : White, Black, CMYK Red, CMYK Yellow, CMYK Green, CMYK Cyan, CMYK Blue, CMYK Magenta, C=15 M=100 Y=90 K=10, C=0 M=90 Y=85 K=0, C=0 M=80 Y=95 K=0, C=0 M=50 Y=100 K=0, C=0 M=35 Y=85 K=0, C=5 M=0 Y=90 K=0, C=20 M=0 Y=100 K=0, C=50 M=0 Y=100 K=0, C=75 M=0 Y=100 K=0, C=85 M=10 Y=100 K=10, C=90 M=30 Y=95 K=30, C=75 M=0 Y=75 K=0, C=80 M=10 Y=45 K=0, C=70 M=15 Y=0 K=0, C=85 M=50 Y=0 K=0, C=100 M=95 Y=5 K=0, C=100 M=100 Y=25 K=25, C=75 M=100 Y=0 K=0, C=50 M=100 Y=0 K=0, C=35 M=100 Y=35 K=10, C=10 M=100 Y=50 K=0, C=0 M=95 Y=20 K=0, C=25 M=25 Y=40 K=0, C=40 M=45 Y=50 K=5, C=50 M=50 Y=60 K=25, C=55 M=60 Y=65 K=40, C=25 M=40 Y=65 K=0, C=30 M=50 Y=75 K=10, C=35 M=60 Y=80 K=25, C=40 M=65 Y=90 K=35, C=40 M=70 Y=100 K=50, C=50 M=70 Y=80 K=70, PANTONE 144 C, C=0 M=30 Y=70 K=0, C=5 M=70 Y=90 K=0, C=5 M=90 Y=75 K=0, C=30 M=0 Y=95 K=0, C=60 M=5 Y=95 K=0, C=30 M=0 Y=10 K=0, C=60 M=10 Y=5 K=0, C=80 M=5 Y=10 K=0, K=100, K=90, K=80, K=70, K=60, K=50, K=40, K=30, K=20, K=10, K=5
Swatch Colorant Mode      : CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, CMYK, Unknown (GRAY), Unknown (GRAY), Unknown (GRAY), Unknown (GRAY), Unknown (GRAY), Unknown (GRAY), Unknown (GRAY), Unknown (GRAY), Unknown (GRAY), Unknown (GRAY), Unknown (GRAY)
Swatch Colorant Type      : PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, SPOT, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS, PROCESS
Swatch Colorant Cyan      : 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 100.000000, 100.000000, 100.000000, 0.000000, 14.999998, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 5.000001, 19.999999, 50.000000, 75.000000, 84.999996, 90.000004, 75.000000, 80.000001, 69.999999, 84.999996, 100.000000, 100.000000, 75.000000, 50.000000, 35.000002, 10.000002, 0.000000, 25.000000, 39.999998, 50.000000, 55.000001, 25.000000, 30.000001, 35.000002, 39.999998, 39.999998, 50.000000, 0.000000, 0.000000, 5.000001, 5.000001, 30.000001, 60.000002, 30.000001, 60.000002, 80.000001
Swatch Colorant Magenta     : 0.000000, 0.000000, 100.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 100.000000, 100.000000, 100.000000, 90.000004, 80.000001, 50.000000, 35.000002, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 10.000002, 30.000001, 0.000000, 10.000002, 14.999998, 50.000000, 94.999999, 100.000000, 100.000000, 100.000000, 100.000000, 100.000000, 94.999999, 25.000000, 44.999999, 50.000000, 60.000002, 39.999998, 50.000000, 60.000002, 64.999998, 69.999999, 69.999999, 47.999999, 30.000001, 69.999999, 90.000004, 0.000000, 5.000001, 0.000000, 10.000002, 5.000001
Swatch Colorant Yellow     : 0.000000, 0.000000, 100.000000, 100.000000, 100.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 90.000004, 84.999996, 94.999999, 100.000000, 84.999996, 90.000004, 100.000000, 100.000000, 100.000000, 100.000000, 94.999999, 75.000000, 44.999999, 0.000000, 0.000000, 5.000001, 25.000000, 0.000000, 0.000000, 35.000002, 50.000000, 19.999999, 39.999998, 50.000000, 60.000002, 64.999998, 64.999998, 75.000000, 80.000001, 90.000004, 100.000000, 80.000001, 100.000000, 69.999999, 90.000004, 75.000000, 94.999999, 94.999999, 10.000002, 5.000001, 10.000002
Swatch Colorant Black      : 0.000000, 100.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 10.000002, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 10.000002, 30.000001, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 25.000000, 0.000000, 0.000000, 10.000002, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 5.000001, 25.000000, 39.999998, 0.000000, 10.000002, 25.000000, 35.000002, 50.000000, 69.999999, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000
Swatch Colorant Tint      : 100.000000
Swatch Colorant Gray      : 255, 229, 203, 178, 152, 127, 101, 76, 50, 25, 12
Producer            : Adobe PDF library 8.00
Trapped             : False
GTS PDFX Version        : PDF/X-1:2001
GTS PDFX Conformance      : PDF/X-1a:2001
Has XFA             : No
Page Count           : 2
EXIF Metadata provided by EXIF.tools

Navigation menu