MMB 1001

2012-04-29

: Pdf Mmb 1001 MMB_1001 instruction upload

Open the PDF directly: View PDF PDF.
Page Count: 94

de Gebrauchsanleitung
en Operating instructions
fr Notice d’utilisation
it Istruzioni per l’uso
nl Gebruiksaanwijzing
da Brugsanvisning
no Bruksanvisning
sv Bruksanvisning
fi Käyttöohje
es Instrucciones de uso
pt Instruções de serviço
el Ïäçãßåò ÷ñÞóçò
tr Kullanma talimatý
pl Instrukcja obsługi
hu Használati utasítás
uk I¸c¹pº®ýiø μ e®cÿæºa¹aýiï
ru Ÿc¹pº®ýåø ÿo
õ®cÿæºa¹aýåå
ar
MMB1.../MMB2...
2Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Dieses Gerät ist für die Verarbeitung haushalts-
üblicher Mengen im Haushalt oder in haushalts-
ähnlichen, nicht-gewerblichen Anwendungen
bestimmt. Haushaltsähnliche Anwendungen
umfassen z. B. die Verwendung in Mitarbeiter-
küchen von Läden, Büros, landwirtschaftlichen
und anderen gewerblichen Betrieben, sowie die
Nutzung durch Gäste von Pensionen, kleinen
Hotels und ähnlichen Wohneinrichtungen.
Das Gerät nur für haushaltsübliche
Verarbeitungsmengen und -zeiten benutzen.
Das Gerät ist wartungsfrei.
Diese Gebrauchsanleitung beschreibt
verschiedene Modelle:
Motorblock mit Stufenschalter
Motorblock mit versenkbarem Schalter
Die Gebrauchsanleitung bitte sorgfältig
aufbewahren. Bei Weitergabe des Gerätes an
Dritte Gebrauchsanleitung mitgeben.
Auf einen Blick
Bitte Bildseiten ausklappen.
1 Mixbecher
a Behälter: Kunststoff
b Behälter: Glas
2 Deckel mit Nachfüllöffnung und Trichter
Der Trichter dient zum dosierten Einfüllen
von Flüssigkeiten und zum Verschließen der
Nachfüllöffnung.
a mit Trichter:
Zum dosierten Nachfüllen von Flüssigkeiten
in kleinen Mengen, z. B. Öl für Mayonnaise.
b ohne Trichter:
Zum Einfüllen von festen Zutaten und großer
Mengen von Flüssigkeiten.
3 Mixerträger mit Messerteil
4Drehschalter
a MMB1... :
M= Momentschaltung mit höchster
Drehzahl, Schalter für gewünschte
Mixdauer festhalten
0/off = Stopp
1= Arbeitsstufe mit niedriger Drehzahl
2= Arbeitsstufe mit höchster Drehzahl
b MMB2... :
Vor Gebrauch Drehschalter drücken und
langsam loslassen.
M = Momentschaltung mit höchster
Drehzahl, Schalter für gewünschte
Mixdauer festhalten
0/off = Stopp
= Arbeitsgeschwindigkeit stufenlos
einstellbar
5 Motorblock
Kabel aus dem Gehäuse herausziehen
Sicherheitshinweise
Stromschlag-Gefahr!
Gerät nur gemäß Angaben auf dem Typenschild
anschließen und betreiben.
Nur benutzen, wenn Zuleitung und Gerät keine
Beschädigungen aufweisen.
Kinder vom Gerät fernhalten.
Personen (auch Kinder) mit verminderter
körperlicher Sinneswahrnehmung oder
geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder
Erfahrung und Wissen, das Gerät nicht
bedienen lassen, außer sie werden beaufsichtigt
oder hatten eine Einweisung bezüglich des
Gebrauchs durch eine Person, die für ihre
Sicherheit verantwortlich ist.
Die Zuleitung nicht in unmittelbarer Nähe von
scharfen Kanten und heißen Flächen verlegen.
Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes
beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller
oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich
qualifizierte Person ersetzt werden, um
Gefährdungen zu vermeiden. Reparaturen
am Gerät nur durch unseren Kundendienst
vornehmen lassen.
Motorblock niemals in Wasser tauchen und nie
unter fließendes Wasser halten.
Gerät nur mit komplett zusammengesetztem
Mixer betreiben.
Das Gerät immer mit aufgesetztem Deckel
betreiben. Bei Geräten mit Glasbehälter muss
der Deckel vollständig verriegelt sein.
Bei Unterbrechung der Stromzufuhr bleibt das
Gerät eingeschaltet und läuft danach wieder an.
Glasbehälter niemals starken Temperatur-
schwankungen aussetzen.
Den Deckel während der Arbeit immer mit einer
Hand festhalten. Dabei nicht über die
Nachfüllöffnung greifen!
Lassen Sie die Flüssigkeiten lauwarm werden,
bevor Sie diese in den Behälter gießen.
de
eÉêòäáÅÜÉå=däÅâïìåëÅÜ=òìã=h~ìÑ=fÜêÉë=
åÉìÉå=dÉê®íÉë=~ìë=ÇÉã=e~ìëÉ=_lp`eK
a~ãáí=Ü~ÄÉå=páÉ=ëáÅÜ=Ñê=Éáå=ãçÇÉêåÉëI=
ÜçÅÜïÉêíáÖÉë=e~ìëÜ~äíëÖÉê®í=ÉåíëÅÜáÉÇÉåK=
tÉáíÉêÉ=fåÑçêã~íáçåÉå=òì=ìåëÉêÉå=
mêçÇìâíÉå=ÑáåÇÉå=páÉ=~ìÑ=ìåëÉêÉê=
fåíÉêåÉíëÉáíÉK
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 3
Vorbereiten/Bedienen
Das Gerät ist geeignet für die Verarbeitung
folgender Mengen:
Zur Verarbeitung von Eis oder von gefrorenen
Lebensmitteln die Stellung M des Drehschalters
benutzen.
Hinweis: Gerät und Zubehör vor dem ersten
Gebrauch gründlich reinigen, siehe „Reinigen
und Pflegen“.
sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ=ëÅÜ~êÑÉ=
jáñÉêãÉëëÉêLêçíáÉêÉåÇÉå=^åíêáÉÄ>
káÉ=áå=ÇÉå=~ìÑÖÉëÉíòíÉå=jáñÉê=ÖêÉáÑÉåK=fããÉê=ãáí=
âçãéäÉíí=òìë~ããÉåÖÉëÉíòíÉã=jáñÉêåÇããÉê=
ãáí=~ìÑÖÉëÉíòíÉã=aÉÅâÉä=~êÄÉáíÉå>=jáñÉê åìê=ÄÉá=
~ìëÖÉëÅÜ~äíÉíÉã=dÉê®í=~ÄåÉÜãÉå=çÇÉê=
~ìÑëÉíòÉåK=k~ÅÜ=ÇÉã=^ìëëÅÜ~äíÉå=ä®ìÑí=Ç~ë=
jÉëëÉê=åçÅÜ=âìêòÉ=wÉáí=å~ÅÜK
sÉêÄêÜìåÖëÖÉÑ~Üê>
_Éáã=sÉê~êÄÉáíÉå=îçå=ÜÉáÉã=jáñÖìí=íêáíí=
a~ãéÑ=ÇìêÅÜ=ÇÉå=qêáÅÜíÉê=áã=aÉÅâÉä=~ìëK=
j~ñáã~ä=ÇáÉ=áå=çÄáÖÉê=q~ÄÉääÉ=~åÖÉÖÉÄÉåÉå=
jÉåÖÉå=~å=ÜÉáÉê=çÇÉê=ëÅÜ®ìãÉåÇÉê=
ëëáÖâÉáí=ÉáåÑääÉåK
^ÅÜíìåÖ>
jáñÉê=åáÉã~äë=äÉÉê=ÄÉíêÉáÄÉåK=jáñÉê=åáÉ=~ìÑ=
ÇÉã=jçíçêÄäçÅâ=òìë~ããÉåëÉíòÉåK=fããÉê=ãáí=
âçãéäÉíí=òìë~ããÉåÖÉëÉíòíÉã=dÉê®í=~êÄÉáíÉåK=
jáñÉê=ÄÉáã=^ìÑëÉíòÉå=~ìÑ=ÇÉå=jçíçêÄäçÅâ=Äáë=
òìã=^åëÅÜä~Ö=ÑÉëíÇêÉÜÉåK=dÉê®í=~ìÑ=Öä~ííÉå=
ìåÇ=ë~ìÄÉêÉå=råíÉêÖêìåÇ=ëíÉääÉåK
-Mixer aufsetzen und durch Drehung im
Uhrzeigersinn bis zum Anschlag befestigen.
90°-Winkel nicht überschreiten (Bild 6).
-Zutaten einfüllen.
-Deckel aufsetzen (Bild 1):
Kunststoff-Behälter: Deckel aufsetzen und
bis zum Einrasten hinunterdrücken.
Glas-Behälter: Deckel aufsetzen und durch
Drehung im Uhrzeigersinn verriegeln.
-Netzstecker einstecken.
-Gerät einschalten (Bild 4):
MMB1... : Drehschalter auf gewünschte
Schaltstufe einstellen.
MMB2... : Drehschalter ausfahren: Schalter
drücken und loslassen. Schalter auf die
gewünschte Position stellen.
-Deckel wahrend des Mixens am Rand
festhalten.
Nicht über die Nachfüllöffnung greifen!
Zutaten nachfüllen
-Drehschalter auf 0/off stellen.
båíïÉÇÉêW
-Deckel abnehmen.
Beim Glas-Behälter Deckel gegen den
Uhrzeigersinn drehen und abnehmen.
-Zutaten nachfüllen.
=çÇÉê
-Flüssigkeiten durch den Trichter im Deckel
nachfüllen.
çÇÉê
-Trichter aus Deckel herausziehen. Feste
Zutaten durch die Nachfüllöffnung im Deckel
einfüllen.
-Drehschalter auf gewünschte Stufe stellen.
Nach dem Mixen
-Drehschalter auf 0/off stellen.
Bei MMB2... zusätzlich den Drehschalter
versenken: Schalter eindrücken und
langsam loslassen.
-Mixer durch Drehung gegen den
Uhrzeigersinn abnehmen.
-Deckel vom Mixbecher abnehmen.
Tipp: Mixer am besten direkt nach Gebrauch
reinigen, siehe „Reinigen und Pflegen“.
Reinigen und Pflegen
píêçãëÅÜä~ÖJdÉÑ~Üê>
sçê=^êÄÉáíÉå=~ã=dÉê®í=áããÉê=ÇÉå=kÉíòëíÉÅâÉê=
òáÉÜÉå>
sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ=ëÅÜ~êÑÉ=
jáñÉêãÉëëÉê>
jáñÉêãÉëëÉê=åáÉã~äë=ãáí=ÇÉå=e®åÇÉå=
ÄÉêÜêÉåK=wìã=oÉáåáÖÉå=ÉáåÉ=_êëíÉ=ÄÉåìíòÉåK
^ÅÜíìåÖ>
lÄÉêÑä®ÅÜÉå=âååÉå=ÄÉëÅÜ®ÇáÖí=ïÉêÇÉåK
hÉáåÉ=ëÅÜÉìÉêåÇÉå=oÉáåáÖìåÖëãáííÉä=
îÉêïÉåÇÉåK=jçíçêíÉáä=åìê=ÑÉìÅÜí=~ÄïáëÅÜÉåI=
ÄÉá _ÉÇ~êÑ=Éíï~ë=péäãáííÉä=ÄÉåìíòÉåK
Tipp: Etwas Wasser mit sehr wenig Spülmittel in
den aufgesetzten Mixbecher geben. Für wenige
Sekunden auf Stufe M schalten. Wasser
ausschütten und den Mixbecher mit klarem
Wasser ausspülen.
Mixer am besten sofort nach Gebrauch reinigen.
de
Behälter
Kunststoff Glas
Feste Lebensmittel 100 g 100 g
Flüssigkeiten max. 2,0 l max. 1,75 l
Heiße oder
schäumende
Flüssigkeiten
max. 1,0 l max. 0,75 l
4Robert Bosch Hausgeräte GmbH
-Mixer auseinander nehmen: Mixerträger
durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn
vom Mixbecher abnehmen.
Aufschrift an der Unterseite des Mixerträgers
beachten (Bild 7).
-Mixerträger auseinander nehmen:
Messerteil vorsichtig aus Mixerträger
herausnehmen (Bild 8). Siehe auch
„Leichtere Handhabung des Glasbehälters“.
-Dichtring vorsichtig vom Messerteil
abnehmen (Bild 9). Messer sind sehr scharf!
-Deckel auseinander nehmen: Trichter aus
der Nachfüllöffnung des Deckels ziehen und
Unterteil des Deckels abnehmen (Bild 10).
-Mixbecher, Einzelteile des Deckels sowie
Mixerträger in der Spülmaschine oder mit
handelsüblichen Spülmitteln reinigen.
-Messerteil und Dichtring nur mit einer Bürste
unter fließendem Wasser reinigen.
Spülmittel beeinträchtigt die
Lagerschmierung.
-Motorblock feucht abwischen und
abtrocknen.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
vornehmen.
Beim Kunststoff-Mixbecher den Mixerträger
bis zur Markierung festdrehen (Bild 11g)!
Leichtere Handhabung des Glasbehälters
-Glasbehälter entleeren (Bild 11a).
-Glasbehälter am Griff fassen, nach unten
drücken und gegen den Uhrzeigersinn
drehen, bis der Mixerträger sich löst
(Bild 11b).
-Glasbehälter und Mixerträger in einem
abnehmen und anschließend
auseinanderbauen (Bild 11c–d).
-Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
vornehmen (Bild 11e–f).
Hilfe bei Störungen
píêçãëÅÜä~ÖJdÉÑ~Üê>
sçê=_ÉÜÉÄìåÖ=ÉáåÉê=píêìåÖ=kÉíòëíÉÅâÉê=
òáÉÜÉå>
Bei anderen Störungen an den Kundendienst
wenden.
Rezepte
Der Mixer ist geeignet zum
Mischen und Schäumen von Flüssigkeiten,
Zerkleinern und Hacken von rohem Obst,
Gemüse, Nüssen und Schokolade,
Pürieren von Suppen, gekochtem Obst
und Gemüse,
Zubereiten von Mayonnaisen und Soßen.
Mayonnaise
Hinweis: lm Mixer kann Mayonnaise nur aus
ganzen Eiern zubereitet werden.
Grundrezept:
1 Ei
1 gehäufter TL Senf
1 EL Essig oder Zitronensaft
1 Prise Salz
1 Prise Zucker
200–250 ml ÖI
Zutaten müssen die gleiche Temperatur haben.
-Mixer auf niedrige Drehzahl schalten.
-Zutaten (außer Öl) einige Sekunden bei
niedriger Drehzahl vermischen.
-Mixer auf höchste Stufe schalten, das ÖI
durch den Trichter gießen und ca. 1 Minute
mixen.
Höchstmenge: doppelte Menge Grundrezept
Heiße Schokolade
50–75 g gekühlte Blockschokolade
½ l heiße Milch
Schlagsahne und Schokoraspel nach Wunsch
-Blockschokolade in Stücke (ca. 1 cm)
schneiden und im Mixer bei höchster
Drehzahl vollständig zerkleinern.
-Mixer ausschalten und die Milch durch den
Trichter zugeben.
-1 Minute bei höchster Drehzahl mixen.
-Heiße Schokolade in Gläser füllen und nach
Wunsch mit geschlagener Sahne und
Schokoraspel servieren.
dede
Störung Behebung
Mixer läuft nicht
an.
-Mixer richtig aufsetzen
und bis zum Anschlag
festdrehen.
-Messer ist blockiert.
Gerät ausschalten. Inhalt
ausleeren und neu
befüllen. Gerät wieder
einschalten.
Während der
Arbeit schaltet
sich der Mixer ab.
-Mixer wieder bis zum
Anschlag festdrehen.
Störung Behebung
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 5
Bananen-Eis-Shake
2–3 Bananen
2–3 geh. EL Vanilleeis oder Zitroneneis
2 Päckchen Vanillezucker
½ l Milch
-Bananen 5–10 Sekunden zerkleinern.
-
Nach Stillstand des Mixers Milch und Zutaten
dazu geben und ca. 1 Minute mixen.
Früchte-Becher
250 g Früchte (z. B. Erdbeeren, Banane,
Orange, Apfel)
50–100 g Zucker
500 ml kaltes Wasser
Eis nach Wunsch
-Früchte schälen und in Stücke schneiden.
-AIIe Zutaten (außer Eis) bei höchster
Drehzahl ca. 1 Minute mixen.
-Evtl. zusammen mit dem Eis servieren.
Sportler-Cocktail
2–3 Orangen
1–2 Zitronen
½–1 EL Zucker oder Honig
¼ I Apfelsaft
¼ l Mineralwasser
evtl. Eiswürfel
-Orangen und Zitronen schälen, in Stücke
schneiden.
-Zutaten (außer Apfelsaft und Mineralwasser)
bei höchster Drehzahl ca. 1 Minute mixen.
-Apfelsaft und Mineralwasser zugeben.
-Kurz mixen, bis das Getränk aufgeschäumt
ist.
-Cocktail in Gläser geben und nach Wunsch
mit Eiswürfeln servieren.
Rote Grütze
400 g Früchte (entkernte Sauerkirschen,
Himbeeren, Johannisbeeren, Erdbeeren,
Brombeeren)
100 ml Sauerkirschsaft
100 ml Rotwein
80 g Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
2 EL Zitronensaft
1 Msp. Nelken (gemahlen)
1 Prise Zimt (gemahlen)
8 Blatt Gelatine
-Gelatine in kaltem Wasser ca. 10 Minuten
einweichen.
-AIIe Zutaten (außer Gelatine) aufkochen.
-Die Gelatine ausdrücken und in der
Mikrowelle schmelzen, nicht kochen.
-Heiße Früchte und Gelatine bei mittlerer
Drehzahl ca. 1 Minute mixen.
-Grütze in kalt ausgespülte Schälchen füllen
und kaltstellen.
Tipp: Rote Grütze schmeckt mit geschlagener
Sahne oder Vanillesauce.
Honig- Brotaufstrich
30 g Butter (aus dem Kühlschrank, 7 °C)
90 g Honig (aus dem Kühlschrank, 7 °C)
-Butter in kleine Stücke zerteilen und in den
Mixer geben.
-Honig dazugeben und 5 Sekunden bei
höchster Drehzahl oder auf Stufe M mixen.
Hinweise zur Entsorgung
Dieses Gerät ist entsprechend der
europäischen Richtlinie 2002/96/EG
über Elektro- und Elektronik-Altgeräte
(waste electrical und electronic
equipment – WEEE) gekennzeichnet.
Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine
EU-weit gültige Rücknahme und
Verwertung der Altgeräte vor.
Über aktuelle Entsorgungshinweise informieren
Sie sich bitte bei Ihrem Fachhändler oder bei
Ihrer Gemeindeverwaltung.
Garantiebedingungen
Für dieses Gerät gelten die von unserer jeweils
zuständigen Landesvertretung herausge-
gebenen Garantiebedingungen, in dem
das Gerät gekauft wurde. Sie können die
Garantiebedingungen jederzeit über Ihren
Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft
haben, oder direkt bei unserer Landes-
vertretung anfordern. Die Garantie-
bedingungen für Deutschland und die Adressen
finden Sie auf der Heftrückseite.
Darüber hinaus sind die Garantiebedingungen
auch im Internet unter der benannten
Webadresse hinterlegt. Für die Inanspruch-
nahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall
die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.
de
Änderungen vorbehalten.
6Robert Bosch Hausgeräte GmbH
This appliance is designed for processing
normal household quantities in the home or
similar quantities in non-industrial applications.
Non-industrial applications include e.g. use in
employee kitchens in shops, offices, agri-
cultural and other commercial businesses,
as well as use by guests in boarding houses,
small hotels and similar dwellings.
Use the appliance for processing normal
quantities of food for domestic use.
The appliance is maintenance-free.
These operating instructions refer to several
models:
Motor block with step switch
Motor block with retractable switch
Please keep the Instructions for Use in a safe
place.
If passing on the appliance to a third party,
always include the operating instructions.
Overview
Please fold out the illustrated pages.
1Blender jug
aPlastic container
bGlass container
2 Lid with feed tube and funnel
The funnel is used to add dosed amounts
of liquids and to close the feed tube.
a with funnel:
For topping up liquids in small dosed
amounts, e.g. oil for mayonnaise.
b without funnel:
For adding solid ingredients and large
amounts of liquids.
3 Blender support with blade
compartment
4 Rotary switch
a MMB1... :
M= Pulse switch at maximum speed, grip
switch for required blending duration
0/off = Stop
1= Low speed setting
2= Maximum speed setting
b MMB2... :
Before use, press the rotary switch and slowly
release.
M= Pulse switch at maximum speed, grip
switch for required blending duration
0/off = Stop
= Operating speed steplessly adjustable
5 Motor block
Pull the cable out of the housing
Safety Information
oáëâ=çÑ=ÉäÉÅíêáÅ=ëÜçÅâ>
Connect and operate the appliance only in
accordance with the specifications on the rating
plate.
Do not use if the cord or appliance is damaged.
Keep children away from the appliance.
Do not allow persons (also children) with
restricted physical sensory perception or mental
abilities or with lack of experience and know-
ledge to operate the appliance unless they are
supervised or have been instructed in the use of
the appliance by somebody who is responsible
for their safety.
Do not pull the cord over sharp edges or hot
surfaces. To prevent injury, a damaged power
cord must be replaced by the manufacturer
or his customer service or a similarly qualified
person. Only our customer service may repair
the appliance.
Never immerse the motor block in water or hold
under running water.
Never operate the appliance without a com-
pletely assembled blender. Always attach the lid
before operating the appliance.
If appliances feature a glass jug, the lid must be
locked completely.
If there is a power cut, the appliance remains
switched on and will start up again when the
power is restored. Never expose the glass
container to severe temperature fluctuations.
While working, always hold the lid firmly with
one hand. However, do not place hand over
the refill opening!
Wait until the liquid is lukewarm before pouring
it into the container.
en
`çåÖê~íìä~íáçåë=çå=íÜÉ=éìêÅÜ~ëÉ=çÑ=óçìê=
åÉï=_lp`e=~ééäá~åÅÉK
få=ÇçáåÖ=ëçI=óçì=Ü~îÉ=çéíÉÇ=Ñçê=~=ãçÇÉêåI=
ÜáÖÜJèì~äáíó=ÇçãÉëíáÅ=~ééäá~åÅÉK=
vçì Å~å ÑáåÇ=ÑìêíÜÉê=áåÑçêã~íáçå=~Äçìí=çìê=
éêçÇìÅíë=çå=çìê=ïÉÄ=é~ÖÉK
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 7
Preparation/operation
The appliance is suitable for preparing the
following quantities:
To process ice or frozen food, set the rotary
switch to position “M”.
Note: Before using the appliance and
accessories for the first time, clean thoroughly;
see “Cleaning and servicing”.
oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=ëÜ~êé=ÄäÉåÇÉê=
Ää~ÇÉëLêçí~íáåÖ=ÇêáîÉ>
kÉîÉê=éä~ÅÉ=ÑáåÖÉêë=áå=íÜÉ=~íí~ÅÜÉÇ=ÄäÉåÇÉêK=
kÉîÉê=çéÉê~íÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ïáíÜçìí=~=ÅçãJ
éäÉíÉäó=~ëëÉãÄäÉÇ=ÄäÉåÇÉê=çê=~íí~ÅÜÉÇ=äáÇ>=
aç åçí=êÉãçîÉ=çê=~íí~ÅÜ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=ìåíáä=íÜÉ=
~ééäá~åÅÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=ëïáíÅÜÉÇ=çÑÑK=tÜÉå=íÜÉ=
~ééäá~åÅÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=ëïáíÅÜÉÇ=çÑÑI=íÜÉ=Ää~ÇÉ=
ÅçåíáåìÉë=êìååáåÖ=ÄêáÉÑäóK
oáëâ=çÑ=ëÅ~äÇáåÖ>
fÑ=éêçÅÉëëáåÖ=Üçí=äáèìáÇëI=ëíÉ~ã=ÉëÅ~éÉë=
íÜêçìÖÜ=íÜÉ=ÑìååÉä=áå=íÜÉ=äáÇK=^ÇÇ=ã~ñK=Üçí=çê=
ÑêçíÜáåÖ=äáèìáÇ=~ë=áåÇáÅ~íÉÇ=áå=íÜÉ=~ÄçîÉ=í~ÄäÉK
t~êåáåÖ>
kÉîÉê=çéÉê~íÉ=~å=Éãéíó=ÄäÉåÇÉêK=kÉîÉê=
~ëëÉãÄäÉ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=çå=íÜÉ=ãçíçê=ÄäçÅâK==
^äï~óë=ïçêâ=ïáíÜ=~=ÅçãéäÉíÉäó=~ëëÉãÄäÉÇ=
~ééäá~åÅÉK=pÅêÉï=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=Ñìääó=çåíç=íÜÉ=
ãçíçê=ÄäçÅâK=mä~ÅÉÜÉ=~ééäá~åÅÉå=~ãççíÜI=
ÅäÉ~å=ëìêÑ~ÅÉK
-Attach the blender and rotate fully into
position in a clockwise direction!
Do not exceed 90° angle (Fig. 6).
-Add ingredients.
-Put lid on (Fig. 1):
Plastic jug: Put lid on and press down until
it engages.
Glass jug: Put lid on and lock by turning
it clockwise.
-Insert the mains plug.
-Switch on the appliance (Fig. 4):
MMB1... : Move the rotary switch to the
desired setting.
MMB2... : Extend the rotary switch: press
the switch and release. Move the switch
to the desired position.
-Grip the edge of the lid while operating
the blender.
Do not grip the feed tube!
Adding more ingredients
-Set the rotary switch to 0/off.
-Remove lid.
If using a glass jug, turn lid anti-clockwise
and remove.
-Add more ingredients.
=çê
-Pour in more liquid through the funnel
in the lid.
çê
-Pull the funnel out of the lid. Add solid
ingredients through the filler tube in the lid.
-Set the rotary switch to the desired setting.
After blending
-Set the rotary switch to 0/off.
MMB2 … also retract the rotary switch:
press in the switch and release slowly.
-Remove the blender by rotating it in an
anti-clockwise direction.
-Take the lid off the blender jug.
Tip: It is recommended that the blender
is cleaned immediately after use, see
“Cleaning and servicing”.
Cleaning and servicing
oáëâ=çÑ=ÉäÉÅíêáÅ=ëÜçÅâ>
_ÉÑçêÉ=ïçêâáåÖ=çå=íÜÉ=~ééäá~åÅÉI=~äï~óë=éìää=
çìí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖ>
oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=ëÜ~êé=Ää~ÇÉë>
=åçíçìÅÜäÉåÇÉêä~ÇÉëáíÜ~êÉ~åÇëK=
`äÉ~å=íÜÉã=ïáíÜ=~=ÄêìëÜK
t~êåáåÖ>
pìêÑ~ÅÉë=ã~ó=ÄÉ=Ç~ã~ÖÉÇK
aç=klq=ìëÉ=~Äê~ëáîÉ=ÅäÉ~åáåÖ=~ÖÉåíëK=táéÉ=
íÜÉ=ãçíçê=Åçãé~êíãÉåí=ïáíÜ=~=Ç~ãé=ÅäçíÜ=
çåäóK=fÑ=êÉèìáêÉÇI=ìëÉ=~=äáííäÉ=ï~ëÜáåÖJìé=äáèìáÇK
Tip: Add a little water and a few drops of
washing-up liquid to the attached blender jug.
Select the “M” setting for several seconds.
Pour out the water and rinse the blender jug with
fresh water.
It is recommended to clean the blender
immediately after use.
-Disassemble the blender: detach the
blender support from the blender jug by
rotating it in an anti-clockwise direction.
Follow the wording on the underside of the
blender support (Fig. 7).
en
Container
Plastic Glass
Solid food
100 g 100 g
Liquids
max. 2.0 l max. 1.75 l
Hot or frothing
liquids
max. 1.0 l max. 0.75 l
8Robert Bosch Hausgeräte GmbH
-Disassemble the blender support: carefully
take the blade compartment out of the
blender support (Fig. 8). See also “Easier
method of handling the glass container”.
-Carefully remove the sealing ring from the
blade compartment (Fig. 9). Blades are very
sharp!
-Disassemble the cover: take the funnel out
of the filler tube in the lid and remove the
lower part of the lid (Fig. 10).
-Clean the blender jug, individual parts of the
lid as well as the blender support in the
dishwasher or with normal household
detergent.
-Clean the blade compartment and sealing
ring with a brush under running water only.
Detergent will impair the bearing lubrication.
-Wipe the motor block with a damp cloth and
dry.
Re-assemble in reverse sequence.
If using the plastic blender jug, tighten the
blender support as far as the mark (
Fig. 11g
)!
Easier method of handling the glass container
-Empty the glass container (Fig. 11a).
-Take hold of the glass container by the
handle, press down and rotate in an
anti-clockwise direction until the blender
support is released (Fig. 11b).
-Remove the glass container and mixer
support together and then dismantle
(Fig. 11c–d).
-Re-assemble in reverse sequence.
(Fig. 11e–f).
Troubleshooting
oáëâ=çÑ=ÉäÉÅíêáÅ=ëÜçÅâ>
_ÉÑçêÉ=êÉÅíáÑóáåÖ=~=Ñ~ìäíI=éìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖ>
If any other faults occur, contact customer
service.
Recipes
The blender is suitable for
blending and frothing liquids,
cutting and chopping raw fruit, vegetables,
nuts and chocolate,
puréeing soups, cooked fruit and
vegetables,
preparing mayonnaise and sauces.
Mayonnaise
Note: Mayonnaise can be prepared in the
blender with whole eggs only.
Basic recipe:
1 egg
1 heaped tsp. mustard
1 tbs. vinegar or lemon juice
1 pinch of salt
1 pinch of sugar
200–250 ml oil
Ingredients must be at the same temperature.
-Switch on the blender at low speed.
-Process the ingredients (except the oil) at low
speed for several seconds.
-Switch the blender to maximum speed,
slowly pour the oil through the funnel and
blend for approx. 1 minute.
Maximum quantity: Double the quantity of the
basic recipe.
Hot chocolate
50–75 g cooled cooking chocolate
½ l hot milk
Whipped cream and grated chocolate as
required
-Cut the cooking chocolate into pieces
(approx. 1 cm) and chop up completely
in the blender at maximum speed.
-Switch off the blender and add the milk
through the funnel.
-Blend for 1 minute at maximum speed.
-Pour the hot chocolate into glasses and
serve with whipped cream and grated
chocolate as required.
Banana ice shake
2–3 bananas
2–3 heaped tbs. vanilla or lemon ice cream
2 packet of vanilla sugar
½ l milk
-Cut up bananas for 5–10 seconds.
-
When the blender has come to standstill,
add milk and ingredients and blend for
approx. 1 minute.
en
Fault Remedial action
Blender does not
start.
-Correctly attach the
blender and rotate fully
into position.
-Blade is blocked. Switch
off the appliance. Empty
out the contents and
refill. Switch on the
appliance again.
The blender swit-
ches off during
operation.
-Rotate the blender fully
into position.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 9
Fruit sundae
250 g fruit (e.g. strawberries, banana, orange,
apple)
50–100 g sugar
500 ml cold water
Ice as required
-Peel fruit and cut into pieces.
-Blend all the ingredients at maximum speed
for approx. 1 minute.
-Serve with the ice cream.
Sportsman’s cocktail
2–3 oranges
1–2 lemons
½–1 tbs. sugar or honey
¼ l apple juice
¼ l mineral water
Ice cube as required
-Peel the oranges and apples, cut into pieces
-Blend the ingredients (except the apple juice
and mineral water) at maximum speed for
approx. 1 minute.
-Add the apple juice and mineral water.
-Blend briefly until the drink is frothy.
-Pour the cocktail into glasses and serve
as required with ice cubes.
Red fruit pudding
400 g fruit (pitted sour cherries, raspberries,
black/red currants, strawberries, blackberries)
100 ml sour cherry juice
100 ml red wine
80 g sugar
1 packet of vanilla sugar
2 tbs. lemon juice
1 pinch of cloves (ground)
1 pinch of cinnamon (ground)
8 gelatine leaves
-Soak the gelatine in cold water for approx.
10 minutes.
-Bring all the ingredients (except the gelatine)
to the boil.
-Dry the gelatine and melt in the microwave,
but do not cook.
-Blend the hot fruit and gelatine at medium
speed for approx. 1 minute.
-Pour the red fruit pudding into small bowls
rinsed out with cold water and refrigerate.
Tip: Red fruit pudding tastes good with whipped
cream or vanilla sauce.
Honey bread spread
30 g butter (from refrigerator, 7 °C)
90 g honey (from refrigerator, 7 °C)
-Cut butter into small pieces and put into
the blender.
-Add honey and blend for 5 seconds
at maximum speed or at setting M.
Disposal
This appliance has been identified in
accordance with the European directive
2002/96/EG on Waste Electrical
and Electronic Equipment – WEEE.
The Directive paves the way for effective
EU-wide withdrawal and utilization
of waste appliances.
Please ask your dealer or inquire at your local
authority about current means of disposal.
Guarantee
The guarantee conditions for this appliance
are as defined by our representative in the
country in which it is sold. Details regarding
these conditions can be obtained from the
dealer from whom the appliance was
purchased.
The bill of sale or receipt must be produced
when making any claim under the terms of this
guarantee.
en
Subject to alterations.
10 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Cet appareil est destiné à la préparation de
quantités habituellement nécessaires dans
un foyer, ou dans des applications non pro-
fessionnelles similaires à celles d’un foyer.
Les applications similaires à celles d’un foyer
comprennent p. ex. l’utilisation dans les coins-
cuisine du personnel de magasins, de bureaux,
d’entreprises agricoles et autres entreprises
commerciales et industrielles, ainsi que
l’utilisation par les clients de pensions, petits
hôtels et immeubles d’habitation similaire.
Utilisez cet appareil uniquement pour des
quantités de préparations culinaires courantes
et pour des durées de service normales.
L’appareil ne demande pas d’entretien.
Cette notice d’instructions décrit différents
modèles :
Bloc-moteur avec interrupteur multi-
positions
Bloc-moteur avec interrupteur
escamotable
Veuillez conserver la notice d’utilisation
soigneusement !
Si vous remettez l’appareil à un tiers, joignez
sa notice d’utilisation.
Vue d’ensemble
Veuillez déplier les volets illustrés.
1Bol mixeur
a bol en plastique
b bol en verre
2 Couvercle avec ouverture pour ajout
et entonnoir
L’entonnoir sert à verser une quantité dosée
de liquides et à obturer l’ouverture pour
ajout.
a Avec l’entonnoir :
Pour rajouter de façon dosée de petites
quantités de liquide, d’huile pour une
mayonnaise par exemple.
b Sans l’entonnoir :
Pour verser des ingrédients solides
et de grandes quantités de liquides.
3 Support du mixeur avec lames
4 Interrupteur rotatif
a MMB1... :
M= Marche momentanée, avec vitesse
la plus élevée, maintenez l’interrupteur
pendant la durée de mixage souhaitée.
0/off = Arrêt
1= Position de travail avec vitesse de
rotation basse
2= Position de travail avec vitesse de
rotation la plus élevée
b MMB2... :
Avant l’utilisation, appuyez sur l’interrupteur
rotatif puis relâchez-le lentement.
M = Marche momentanée, avec vitesse
la plus élevée, maintenez l’interrupteur
pendant la durée de mixage souhaitée.
0/off = Arrêt
= Vitesse de travail réglable en continu
5Bloc-moteur
Extrayez le cordon du boîtier.
Consignes de sécurité
oáëèìÉ=ÇÛ¨äÉÅíêçÅìíáçå=>
Ne branchez et faites marcher l’appareil que
conformément aux indications figurant sur
la plaque signalétique.
Ne l’utilisez que si le cordon d’alimentation
et l’appareil ne présentent aucun dégât.
Cet appareil n'est pas un jouet.
Éloignez les enfants.
Les personnes (enfants compris) souffrant d’un
handicap physique, sensoriel ou mental, ou ne
détenant pas l’expérience et les connaissances
nécessaires, ne doivent pas utiliser l’appareil,
sauf si quelqu’un les surveille au cours de cette
opération ou si la personne responsable de leur
sécurité leur a fourni des instructions relatives
à son utilisation.
Le cordon d’alimentation ne doit pas se trouver
à proximité immédiate d’arêtes vives et de
surfaces très chaudes. Afin d’écarter tout
danger, seul le fabricant ou son service après-
vente ou une personne détenant une qualifi-
cation équivalente est habilité à remplacer
un cordon de branchement endommagé.
Les réparations sur l’appareil sont réservées
à notre service après-vente.
Ne plongez jamais le bloc-moteur dans l’eau.
Ne le passez jamais sous l’eau courante.
Utilisez l’appareil uniquement avec le mixeur
entièrement monté. Utilisez toujours l’appareil
avec son couvercle.
fr
sçìë=îÉåÉò=ÇÛ~ÅÜÉíÉê=ÅÉ=åçìîÉä=~éé~êÉáä=
_lp`e=Éí=åçìë=îçìë=Éå=ѨäáÅáíçåë=
ÅçêÇá~äÉãÉåíK
sçìë=îÉåÉò=~áåëá=ÇÛçéíÉê=éçìê=ìå=~éé~êÉáä=
¨äÉÅíêçã¨å~ÖÉê=ãçÇÉêåÉ=Éí=ÇÉ=Ü~ìíÉ=
èì~äáí¨K=pìê=åçíêÉ=ëáíÉ=tÉÄI=îçìë=íêçìîÉêÉò=
ÇÉë=áåÑçêã~íáçåë=~î~åŨÉë=ëìê=åçë=éêçÇìáíëK
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 11
Sur les appareils à verseuse en verre, il faut
verrouiller entièrement le couvercle.
Si une coupure de courant se produit, l’appareil
reste en position allumée et redémarrera dès le
retour du courant. N’exposez jamais la verseuse
en verre à de fortes variations de température.
Pendant le travail, tenez toujours fermement
le couvercle d’une main. Veillez ce faisant à ne
jamais introduire les doigts par l’orifice d’ajout !
Attendez que les liquides aient tiédi avant de les
verser dans la verseuse.
Préparatifs/Utilisation
L’appareil est destiné aux quantités suivantes :
Pour broyer la glace ou des aliments surgelés,
réglez l’interrupteur rotatif sur la position « M».
Remarque : Avant la première utilisation,
nettoyez l’appareil à fond, voir « Nettoyage
et entretien ».
oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉ=~îÉÅ=äÉë=ä~ãÉë=
ÇÉ ãáñ~ÖÉ=íê~åÅÜ~åíÉëL~îÉÅ=
äÉ ã¨Å~åáëãÉ=Éå=êçí~íáçå
kÛáåíêçÇìáëÉò=à~ã~áë=äÉë=ÇçáÖíë=Ç~åë=äÉ=ãáñÉìê=
Éå éä~ÅÉK=qê~î~áääÉò=íçìàçìêë=~îÉÅ=ìå=ãáñÉìê=
ÉåíáêÉãÉåí=ãçåí¨=Éí=ëçå=ÅçìîÉêÅäÉ=Éå=éä~ÅÉK=
oÉíáêÉò=çì=áåëí~ääÉò=äÉ=ãáñÉìê=ìåáèìÉãÉåí=äçêëèìÉ=
äÛ~éé~êÉáä=Éëí=¨íÉáåíK=^éêë=~îçáê=¨íÉáåí=äÛ~éé~êÉáäI=
äÉë=ä~ãÉë=ÅçåíáåìÉåí=ÇÉ=íçìêåÉê=éÉåÇ~åí=ìå=
áåëí~åíK
oáëèìÉ=ÇÉ=îçìë=¨Äçìáää~åíÉê=>
içêëèìÉ=îçìë=íê~áíÉò=ÇÉë=~äáãÉåíë=ã¨ä~åÖ¨ë=
íêë=ÅÜ~ìÇëI=ÇÉ=ä~=î~éÉìê=íê~îÉêëÉ=äÛÉåíçååçáê=
ã¨å~Ö¨=Ç~åë=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉK=sÉêëÉò=~ì=
ã~ñáãìã=Ç~åë=äÉ=Äçä=ãáñÉìê=äÉë=èì~åíáí¨ë=ÇÉ=
äáèìáÇÉë=íêë=ÅÜ~ìÇë=çì=ãçìëë~åíë=áåÇáèì¨Éë=
Ç~åë=äÉ=í~ÄäÉ~ì=ÅáJÇÉëëìëK
^ííÉåíáçå=>
kÉ=Ñ~áíÉë=é~ë=íçìêåÉê=äÉ=ãáñÉìê=¶=îáÇÉK=
kÛ~ëëÉãÄäÉò=à~ã~áë=äÉ=ãáñÉìê=ëìê=äÉ=ÄäçÅJ
ãçíÉìêK=qê~î~áääÉò=íçìàçìêë=~îÉÅ=äÛ~éé~êÉáä=
ÉåíáêÉãÉåí=ãçåí¨K=içêëèìÉ=îçìë=áåëí~ääÉò=
äÉ ãáñÉìê=ëìê=äÉ=ÄäçÅJãçíÉìêI=íçìêåÉòJäÉ=
¶ ÑçåÇ àìëèìÛ¶=ä~=Äìí¨ÉK=mçëÉò=äÛ~éé~êÉáä=
ëìê ìåÉ=ëìêÑ~ÅÉ=äáëëÉ=Éí=éêçéêÉK
-Mettez le mixeur en place et fixez-le en le
faisant tourner dans le sens des aiguilles
d’une montre jusqu’à la butée.
Ne dépassez pas un angle de 90° (figure 6).
-Ajoutez des ingrédients.
-Poser le couvercle (figure 1) :
Verseuse en matière plastique : mettez
le couvercle en place et appuyez jusqu’à
ce qu’il encrante.
Verseuse en verre : posez le couvercle
et verrouillez-le par rotation dans le sens
des aiguilles d’une montre.
-Branchez la fiche mâle dans la prise
de courant.
-Allumez l’appareil (figure 4) :
MMB1... : réglez l’interrupteur rotatif sur
la puissance désirée.
MMB2... : sortez l’interrupteur rotatif :
appuyez sur l’interrupteur puis relâchez.
Amenez l’interrupteur sur la position désirée.
-Pendant le mixage, maintenez le couvercle
par les bords.
Ne placez pas les doigts au-dessus
de l’ouverture pour ajout.
Rajouter des ingrédients
-Amenez l’interrupteur rotatif sur la position
«0/off ».
-Enlevez le couvercle.
Sur la verseuse en verre, tournez le
couvercle en sens inverse des aiguilles
d’une montre et détachez-le.
-Rajoutez les ingrédients
=çì
-versez les liquides par l’entonnoir
du couvercle
çì
-enlevez l’entonnoir du couvercle.
Versez les ingrédients solides par
l’ouverture pour ajout du couvercle.
-Réglez l’interrupteur rotatif sur la position
voulue.
Après le mixage
-Amenez l’interrupteur rotatif sur la position
«0/off ».
Sur le MMB2…, escamotez en outre
l’interrupteur rotatif : enfoncez l’interrupteur
puis relâchez-le lentement.
-Retirez le mixeur en le faisant tourner en
sens inverse des aiguilles d’une montre.
Retirez le couvercle du bol mixeur.
Un conseil : il est préférable de nettoyer le
mixeur immédiatement après son utilisation,
voir le chapitre intitulé « Nettoyage et entretien ».
fr
Récipient
matière
plastique verre
Aliments solides
100 g 100 g
Liquides
2 l max. 1,75 l max.
Liquides
brûlants ou
moussants
1 l max. 0,75 l max.
12 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Nettoyage et entretien
oáëèìÉ=ÇÛ¨äÉÅíêçÅìíáçå=>
^î~åí=ÇÉ=ã~åáéìäÉê=äÛ~éé~êÉáäI=ǨÄê~åÅÜÉò=
íçìàçìêë=ë~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=ÇÉ=Åçìê~åíK
oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉ=~îÉÅ=äÉë=ä~ãÉë=
íê~åÅÜ~åíÉë=Çì=ãáñÉê=>
kÉ=íçìÅÜÉò=à~ã~áë=äÉë=ä~ãÉë=Çì=ãáñÉìê=
ÇáêÉÅíÉãÉåí=~îÉÅ=äÉë=ã~áåëK=mçìê=äÉë=åÉííçóÉêI=
ìíáäáëÉò=ìåÉ=ÄêçëëÉK
^ííÉåíáçå=>
sçìë=êáëèìÉò=ÇÛÉåÇçãã~ÖÉê=äÉë=ëìêÑ~ÅÉëK
kÛìíáäáëÉò=é~ë=ÇÉ=ǨíÉêÖÉåí=~Äê~ëáÑK=
bëëìóÉò äÛìåáí¨=ãçíÉìê=~îÉÅ=ìå=ÅÜáÑÑçå=ÜìãáÇÉ=X=
ëá=å¨ÅÉëë~áêÉI=ìíáäáëÉò=ìå=éÉì=ÇÉ=äáèìáÇÉ=î~áëëÉääÉK
Un conseil : dans le bol mixeur en place, versez
un peu d’eau additionnée de produit à vaisselle.
Réglez l’entraînement pendant quelques
secondes sur la position M. Jetez ensuite l’eau
puis rincez le bol mixeur à l’eau claire.
Nettoyez le mixeur de préférence
immédiatement après l’utilisation.
-Démontez le mixeur : séparez la base du bol
mixeur en la faisant tourner en sens inverse
des aiguilles d’une montre.
Lisez les indications figurant en-dessous
du bol mixeur (figure 7).
-Démontez la base du mixeur : extrayez avec
précautions les lames de la base (figure 8).
Voir aussi la section intitulée « Pour simplifier
les manipulations de la verseuse en verre ».
-Séparez avec précaution le joint d’étan-
chéité des lames (figure 9). Les lames sont
très coupantes !
-Démontez le couvercle : retirez l’entonnoir
de l'ouverture pour ajout du couvercle, puis
enlevez la partie inférieure du couvercle
(figure 10).
-Nettoyez au lave-vaisselle ou avec un
produit pour vaisselle universel le bol mixeur,
les pièces constitutives du couvercle, ainsi
que le support de mixeur.
-Nettoyez les lames et le joint d’étanchéité
seulement avec une brosse sous l’eau
courante. Le liquide pour la vaisselle
endommage la lubrification du palier.
-A l’aide d’un chiffon humide, essuyez
le bloc-moteur, puis séchez-le.
Remontez en suivant l’ordre chronologique
inverse.
Avec le bol mixeur en plastique, vissez
le support du mixeur jusqu’au repère
(figure 11g) !
« Pour simplifier les manipulations de la
verseuse en verre ».
-Videz la verseuse en verre (figure 11a).
-Saisissez la verseuse en verre par sa
poignée, appuyez vers le bas puis tournez-
la verseuse en sens inverse des aiguilles
d’une montre jusqu’à ce qu’elle se détache
du support (figure 11b).
-Enlevez ensemble la verseuse en verre et le
support du mixeur, puis détachez-les l’un
de l’autre (figure 11c–d).
-Remontez en suivant l’ordre chronologique
inverse (figure 11e–f).
Dérangements et remèdes
oáëèìÉ=ÇÛ¨äÉÅíêçÅìíáçå=>
^î~åí=ÇÉ=ëìééêáãÉê=ìå=Ǩê~åÖÉãÉåíI=ǨÄê~åJ
ÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=ÇÉ=Åçìê~åí=>
En présence de dérangements non mentionnés
ici, veuillez vous adresser à notre service après-
vente.
Recettes
Le mixeur convient aux tâches suivantes :
Mixer et faire mousser les liquides.
Broyer et hacher les fruits crus, les
légumes, les noix et le chocolat.
Réduire en purée les soupes, les fruits
et légumes cuits.
Préparer des mayonnaises et des sauces.
Mayonnaise
Remarque : avec le mixeur, vous pouvez
préparer la mayonnaise uniquement avec
des œufs entiers.
Recette de base :
1 œuf
1 cuillère à café bombée de moutarde
1 c. à soupe de vinaigre ou de jus de citron
1 pincée de sel
fr
Dérangement Remède
Mixeur ne
démarre pas.
-Installez correctement
le mixeur puis tournez-le
à fond jusqu’à la butée.
-Les lames sont
bloquées. Éteignez
l’appareil. Videz-le puis
remplissez-le à nouveau.
Rallumez ensuite
l’appareil.
Le mixeur s’éteint
pendant le
fonctionnement.
-Tournez à nouveau
le mixeur à fond jusqu’à
la butée.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 13
1 pincée de sucre
200 à 250 ml d’huile
Les ingrédients doivent tous être à la même
température.
-Enclenchez le mixeur sur une vitesse basse.
-Pendant quelques secondes, mélangez
les ingrédients (sauf l’huile) en utilisant une
vitesse basse.
-Réglez ensuite le mixeur sur la puissance
la plus élevée, versez l’huile par l’entonnoir
puis mixez pendant une minute environ.
Quantité maximale : doublez les quantités
de la recette de base.
Chocolat chaud
50 à 75 g de chocolat froid en tablette
½ l de lait très chaud
Crème fouettée et copeaux de chocolat selon
le goût
-Coupez la tablette de chocolat en morceaux
(1 cm env.), puis broyez-le complètement
dans le mixeur réglé sur la vitesse la plus
élevée.
-Éteignez le mixeur puis versez le lait par
l’entonnoir.
-Mixez pendant une minute en utilisant
la vitesse la plus élevée.
-Versez le chocolat chaud dans des verres,
puis servez avec de la crème fouettée et des
copeaux de chocolat, selon le goût.
Milk-shake à la banane
2 ou 3 bananes
2 ou 3 cuillères à soupe bombées de glace
à la vanille ou au citron
2 sachet de sucre vanillé
½ l de lait
-Broyez les bananes pendant 5 à 10
secondes.
-
Après que le mixeur s’est immobilisé, ajoutez
le lait et les ingrédients, puis mixez pendant
env. 1 minute.
Cocktail de fruits
250 g de fruits (par ex. des fraises, bananes,
oranges, pommes)
50 à 100 g de sucre
500 ml d’eau froide
Glace selon le goût
-Pelez les fruits puis coupez-les en
morceaux.
-En utilisant la vitesse la plus élevée, mixez
tous les ingrédients (sauf la glace) pendant
une minute environ.
-Servez, en accompagnant éventuellement
de glace.
Cocktail du sportif
2 ou 3 oranges
1 ou 2 citrons
une demi ou une cuillère à soupe de sucre
ou de miel
250 ml de jus de pomme
250 ml d’eau minérale
Des glaçons selon le goût
-Pelez les oranges et les citrons ; coupez-les
en morceaux.
-En utilisant la vitesse la plus élevée, mixez les
ingrédients (sauf le jus de pomme et l’eau
minérale) pendant une minute environ.
-Ajoutez le jus de pomme et l’eau minérale.
-Mixez pendant un instant pour que la
boisson devienne mousseuse.
-Versez le cocktail dans des verres, et servez
avec des glaçons selon le goût.
Compote de fruits rouges
400 g de fruits (griottes dénoyautées,
framboises, groseilles, cassis, fraises, mures)
100 ml de jus de griottes
100 ml de vin rouge
80 g de sucre
1 sachet de sucre vanillé
2 cuillères à soupe de jus de citron
1 clou de girofle (moulu)
1 pincée de cannelle (moulue)
8 feuilles de gélatine
-Faites ramollir la gélatine dans de l’eau froide
pendant 10 minutes environ.
-Portez à ébullition tous les ingrédients
(sauf la gélatine).
-Pressez la gélatine puis faites-la fondre
au micro-ondes, sans la faire cuire.
-En utilisant une vitesse moyenne, mixez
les fruits chauds et la gélatine pendant une
minute environ.
-Versez la compote dans des coupes
passées sous l’eau froide puis mettez-les
au frais.
Un conseil : la compote de fruits rouges est
délicieuse accompagnée de crème fouettée
ou de crème à la vanille.
fr
14 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Pâte tartinable au miel
30 g de beurre (sorti du réfrigérateur, 7 °C)
90 g de miel (sorti du réfrigérateur, 7 °C)
-Coupez le beurre en petits morceaux
et versez-les dans le mixeur.
-Rajoutez du miel et mélangez pendant
5 secondes à la plus haute vitesse ou sur
le niveau M.
Mise au rebut
Cet appareil a été labélisé en conformité
avec la directive communautaire
européenne 2002/96/CE visant les
appareils électriques et électroniques
usagés (waste electrical and electronic
equipment – WEEE). Cette directive fixe
le cadre, en vigueur sur tout le territoire de
l’UE, d’une reprise et d’un recyclage des
appareils usagés.
Pour connaître les consignes actuelles
relatives à la mise au rebut, renseignez-vous
auprès de votre revendeur ou de votre
municipalité.
Garantie
Les conditions de garantie applicables sont
celles publiées par notre distributeur dans
le pays où a été effectué l’achat.
Le revendeur chez qui vous vous êtes procuré
l’appareil fournira les modalités de garantie
sur simple demande de votre part.
En cas de recours en garantie, veuillez
toujours vous munir de la preuve d’achat.
Questo apparecchio è destinato alla lavora-
zione di quantità usuali per la famiglia o per
impieghi non professionali, simili a quello
domestico. Gli impieghi simili a quello domes-
tico comprendono ad es. l’impiego cucine per
il personale in negozi, uffici, aziende agricole
e altre aziende di produzione, nonché l’uso da
parte di ospiti di pensioni, piccoli hotel e simili
strutture abitative.
Usare l’apparecchio solo per lavorare quantità
adeguate ed in tempi usuali per la famiglia.
L’apparecchio non richiede manutenzione.
Questo libretto d’istruzioni descrive diversi
modelli:
Blocco motore con selettore di velocità
Blocco motore con interruttore
ascomparsa
Si prega di conservare le istruzioni per l’uso.
In caso di cessione dell’apparecchio a terzi,
consegnare unitamente questo libretto
d’istruzioni.
Guida rapida
Aprire le pagine con le figure.
1 Bicchiere frullatore
a bicchiere in plastica
b bicchiere in vetro
2 Coperchio con apertura di aggiunta
eimbuto
L’imbuto serve per il riempimento dosato di
liquidi e per chiudere l’apertura di aggiunta.
a con imbuto:
Per il riempimento dosato di liquidi in piccole
quantità, ad es. olio per la maionese.
b senza imbuto:
Per introdurre ingredienti solidi e maggiori
quantità di liquidi.
3 Supporto frullatore con elemento lame
4 Interruttore rotante
a MMB1... :
M= funzionamento «pulse» alla massima
velocità, mantenere la manopola per
la durata desiderata
fr
Sous réserve de modifications.
`çåÖê~íìä~òáçåá=éÉê=äÛ~Åèìáëíç=Çá=èìÉëíç=
åìçîç=~éé~êÉÅÅÜáç=Çá=éêçÇìòáçåÉ=_lp`eK
`çå=Éëëç=~îÉíÉ=ëÅÉäíç=ìå=ÉäÉííêçÇçãÉëíáÅç=
ãçÇÉêåç=É=Çá=Öê~å=éêÉÖáçK=qêçî~íÉ=ìäíÉêáçêá=
áåÑçêã~òáçåá=ëìá=åçëíêá=éêçÇçííá=åÉä=åçëíêç=
ëáíç=fåíÉêåÉíK
it
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 15
0/off = arresto
1= grado di lavoro a bassa velocità
2= grado di lavoro a massima velocità
b MMB2... :
prima dell’uso premere la manopola e rilasciarla
lentamente.
M= funzionamento «pulse» alla massima
velocità, mantenere la manopola per
la durata desiderata
0/off = arresto
= velocità di lavoro a regolazione
continua
5 Blocco motore
Estrarre il cavo dall’alloggiamento
Istruzioni di sicurezza
mÉêáÅçäç=Çá=ëÅçëë~=ÉäÉííêáÅ~>
Collegare e usare l’apparecchio solo
rispettando i dati della targhetta
d’identificazione.
Usare l’apparecchio solo se il cavo di alimenta-
zione e l’apparecchio stesso non presentano
danni.
Tenere i bambini lontano dall’apparecchio.
Non consentire l’uso dell’apparecchio a
persone (anche bambini) con ridotta percezione
sensoriale o ridotte capacità mentali oppure con
carenti esperienze e conoscenze, a meno che
non siano sorvegliate o non siano state istruite
all’uso dell’apparecchio da una persona
responsabile della loro sicurezza.
Il cavo di alimentazione non deve trovarsi nelle
immediate adiacenze di spigoli vivi e di superfici
molto calde. Al fine di evitare pericoli, se il cavo
di alimentazione di questo apparecchio subisce
danni, deve essere sostituito dal produttore,
dal suo servizio assistenza clienti o da persona
in possesso di simile qualificazione.
Fare eseguire le riparazioni all’apparecchio solo
dal nostro servizio assistenza clienti.
Non immergere mai il blocco motore nell’acqua,
né metterlo sotto l’acqua corrente.
Usare l’apparecchio solo con frullatore
completamente montato. Usare l’apparecchio
con il coperchio applicato. Per apparecchi con
bicchiere in vetro il coperchio deve essere
completamente bloccato.
In caso d’interruzione dell’energia elettrica
l’apparecchio resta inserito e dopo l’interruzione
riprende a funzionare. Non esporre mai
i contenitori di vetro a forti variazioni di
temperatura.
Durante il funzionamento mantenere sempre
il coperchio con una mano.
Senza tuttavia introdurre le dita nell’apertura
di aggiunta ingredienti!
Fate raffreddare i liquidi finché non sono tiepidi,
prima di versarli nel contenitore.
Preparazione/Uso
Il frullatore è idoneo per lavorare le quantità
seguenti:
Per lavorare ghiaccio oppure alimenti congelati
usare la posizione «M» della manopola.
Avvertenza: Pulire accuratamente
l'apparecchio e gli accessori prima di usarli la
prima volta, vedi capitolo «Pulizia e cura».
mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ=~=Å~ìë~=Çá=ä~ãÉ=ãáñÉê=
í~ÖäáÉåíáLáåÖê~å~ÖÖáç=áå=êçí~òáçåÉ>
kçå=áåíêçÇìêêÉ=ã~á=äÉ=ã~åá=åÉä=Ñêìää~íçêÉ=
~ééäáÅ~íçK=i~îçê~êÉ=ëÉãéêÉ=Åçå=áä=Ñêìää~íçêÉ=
ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=ãçåí~íç=É=ëÉãéêÉ=Åçå=
áä ÅçéÉêÅÜáç=~ééäáÅ~íç>=qçÖäáÉêÉ=ç=~ééäáÅ~êÉ=
áä Ñêìää~íçêÉ=ëçäç=~Ç=~éé~êÉÅÅÜáç=ëéÉåíçK=
açéç ~îÉêÉ=ëéÉåíç=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ä~=ä~ã~=
Åçåíáåì~=ÄêÉîÉãÉåíÉ=ä~=ëì~=êçí~òáçåÉK
mÉêáÅçäç=Çá=ëÅçíí~íìêÉ>
aìê~åíÉ=ä~=ä~îçê~òáçåÉ=Çá=Ñêìää~íá=ãçäíç=Å~äÇáI=
Ç~ä ÄáÅÅÜáÉêáåç=Ççë~íçêÉ=åÉä=ÅçéÉêÅÜáç=ÉëÅÉ=
î~éçêÉK=fåíêçÇìêêÉ=~ä=ã~ëëáãç=ä~=èì~åíáí¶=Çá=
äáèìáÇç=Å~äÇç=ç=äáèìáÇç=ÅÜÉ=ÖÉåÉê~=ëÅÜáìã~=
áåÇáÅ~í~=åÉää~=éêÉÅÉÇÉåíÉ=í~ÄÉää~K
^ííÉåòáçåÉ>
kçå=Ñ~êÉ=ã~á=Öáê~êÉ=~=îìçíç=áä=Ñêìää~íçêÉK=kçå=
ëÉãÄä~êÉ~áä=Ñêìää~íçêÉìääçÅÅççíçêÉK=
i~îçê~êÉ=ëÉãéêÉ=Åçå=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ÅçãéäÉí~J
ãÉåíÉ=ãçåí~íçK=mÉê=~ééäáÅ~êÉ=áä=Ñêìää~íçêÉ=ëìä=
ÄäçÅÅç=ãçíçêÉI=êìçí~êäç=Ñáåç=~ääÛ~êêÉëíçK=
aáëéçêêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëì=ìå~=Ä~ëÉ=éá~å~=
Ééìäáí~K
-Applicare il frullatore e fissarlo mediante
rotazione in senso orario fino all’arresto.
Non superare un angolo di 90° (figura 6).
-Introdurre gli ingredienti.
it
Contenitore
Plastica Vetro
Alimenti solidi
100 g 100 g
Liquidi
max. 2,0 l max. 1,75 l
Liquidi bollenti
o liquidi che
formano
schiuma
max. 1,0 l max. 0,75 l
16 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
-Applicare il coperchio (figura 1):
Bicchiere in plastica: applicare il coperchio
e premerlo in basso fino all’arresto.
Bicchiere in vetro: applicare il coperchio
e bloccarlo mediante rotazione in senso
orario.
-Inserire la spina di alimentazione.
-Accendere l’apparecchio (figura 4):
MMB1... : regolare la manopola al grado
di velocità desiderata.
MMB2... : per estrarre la manopola:
premere e rilasciare. Regolare la manopola
nella posizione desiderata.
-Durante il funzionamento mantenere
il coperchio fermo sul bordo.
Non afferrarlo sull’apertura d’aggiunta
ingredienti!
Aggiungere ingredienti
-Ruotare la manopola su 0/off.
-Rimuovere il coperchio.
Con il bicchiere in vetro ruotare il coperchio
in senso antiorario e rimuoverlo.
-Aggiungere gli ingredienti
=çééìêÉ
-introdurre i liquidi attraverso l’imbuto
nel coperchio
çééìêÉ
-estrarre l’imbuto dal coperchio. Introdurre
gli ingredienti solidi attraverso l’apertura
d’aggiunta.
-
Ruotare la manopola sulla velocità desiderata.
Dopo avere frullato
-Ruotare la manopola su 0/off.
Per il MMB2... abbassare inoltre la
manopola: premerla e rilasciarla lentamente.
-Rimuovere il frullatore ruotandolo in senso
antiorario.
Staccare il coperchio dal bicchiere frullatore.
Consiglio: è opportuno lavare il frullatore subito
dopo l’uso, vedi il capitolo «Pulizia e cura».
Pulizia e cura
mÉêáÅçäç=Çá=ëÅçëë~=ÉäÉííêáÅ~>
mêáã~=Çá=èì~äëá~ëá=ä~îçêç=~ääÛ~éé~êÉÅÅÜáçI=
Éëíê~êêÉ=ëÉãéêÉ=ä~=ëéáå~=ÇÛ~äáãÉåí~òáçåÉ>
mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ=Ç~=ä~ãÉ=ãáñÉê=
í~ÖäáÉåíá>
kçå=íçÅÅ~êÉ=ã~á=~=ã~åá=åìÇÉ=äÉ=ä~ãÉ=ÇÉä=
Ñêìää~íçêÉK=mÉê=ä~=éìäáòá~=ìë~êÉ=ìå~=ëé~òòçä~K
^ííÉåòáçåÉ>
mçëëáÄáäá=Ç~ååá=~ääÉ=ëìéÉêÑáÅáK
kçå=ìíáäáòò~êÉ=ÇÉíÉêÖÉåíá=~Äê~ëáîáK=
píêçÑáå~êÉ áä ÄäçÅÅç=ãçíçêÉ=ëçäç=Åçå=ìå=é~ååç=
ìãáÇçI=ëÉ åÉÅÉëë~êáç=ìíáäáòò~êÉ=ìå=éçÅç=
Çá ÇÉíÉêëáîç=éÉê=éá~ííáK
Consiglio: versare nel bicchiere frullatore
applicato un poco d’acqua con pochissimo
detersivo. Accendere per pochi secondi alla
velocità «M». Versare l’acqua e sciacquare
il bicchiere frullatore con acqua pulita.
È opportuno lavare il frullatore subito dopo l’uso.
-Smontare il frullatore: mediante rotazione
in senso antiorario, staccare il supporto
del frullatore dal bicchiere frullatore.
Osservare la scritta sul lato inferiore del
supporto del frullatore (figura 7).
-Smontare il supporto del frullatore: staccare
con precauzione l’elemento lame dal
supporto (figura 8). Vedi anche «Uso più
facile del contenitore di vetro».
-Staccare con precauzione la guarnizione
dall’elemento lame (figura 9). Le lame sono
molto taglienti!
-Smontare il coperchio: estrarre l’imbuto
dall’apertura d’aggiunta ingredienti del
coperchio e rimuovere la parte inferiore
del coperchio (figura 10).
-Lavare il bicchiere frullatore, le singole parti
del coperchio ed il supporto del frullatore in
lavastoviglie oppure a mano con un comune
detersivo commerciale per piatti.
-Lavare l’elemento lame e la guarnizione solo
con una spazzola sotto acqua corrente.
Il detersivo pregiudica la lubrificazione del
cuscinetto.
-Strofinare il blocco motore con un panno
appena umido ed asciugarlo.
Eseguire il montaggio nell’ordine inverso.
Con il bicchiere frullatore di plastica stringere
ruotando il supporto frullatore fino al riferi-
mento (figura 11g)!
Uso più facile del contenitore di vetro
-Vuotare il contenitore di vetro (figura 11a).
-Prendere il contenitore di vetro dal manico,
spingerlo verso il basso e ruotarlo in senso
antiorario finche il supporto frullatore non
si stacca (figura 11b).
-Staccare insieme il contenitore di vetro
ed il supporto frullatore e dopo separarli
(figura 11c–d).
-Eseguire il montaggio nell’ordine inverso
(figura 11e–f).
it
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 17
Rimedio in caso di guasti
mÉêáÅçäç=Çá=ëÅçëë~=ÉäÉííêáÅ~>
mêáã~=Çá=Éäáãáå~êÉ=ìå=Öì~ëíç=Éëíê~êêÉ=ä~=ëéáå~=
Çá=~äáãÉåí~òáçåÉ>
In caso di altri guasti, rivolgersi al servizio
assistenza clienti.
Ricette
Il frullatore è idoneo per
miscelare e lavorare a schiuma liquidi,
sminuzzare e tritare frutta cruda, verdura,
noci e cioccolato,
fare purè di minestre, frutta e verdure cotte,
preparare maionese e salse.
Maionese
Avvertenza: la maionese può essere preparata
nel frullatore solo con uova intere.
Ricetta base:
1 uovo
1 cucchiaino colmo di senape
2 cucchiaino di aceto o succo di limone
1 pizzico sale
1 pizzico di zucchero
200–250 ml olio
Gli ingredienti devono essere alla stessa
temperatura.
-Accendere il frullatore a bassa velocità.
-Frullare gli ingredienti (tranne l’olio) per alcuni
secondi a bassa velocità.
-Commutare il frullatore alla massima velocità,
versare l’olio attraverso l’imbuto e frullare per
ca. 1 minuto.
Quantità massima: 2 volte la ricetta base
Cioccolata calda
50–75 g di cioccolato in pezzi raffreddato
½ l latte molto caldo
Panna montata e cioccolato grattugiato
a volontà
-Spezzettare i pezzi di cioccolato (ca. 1 cm)
e sminuzzare completamente nel frullatore
alla velocità massima.
-Spegnere il frullatore ed aggiungere il latte
attraverso l’imbuto.
-Frullare per 1 minuto alla velocità massima.
-Versare la cioccolata calda in tazze
e servirla, a richiesta, con panna montata
e cioccolato grattugiato.
Shake di banane e gelato
2–3 banane
2–3 cucchiai colmi di gelato alla vaniglia o gelato
al limone
2 bustina zucchero vanigliato
½ l di latte
-Sminuzzare le banane per 5–10 secondi.
-
Quando il frullatore si è fermato, aggiungere
latte ed ingredienti e frullare per ca. 1 minuto.
Frullato di frutta mista
250 g frutta (per es.: fragole, banane, arance,
mele)
50–100 g zucchero
500 ml acqua freddo
Ghiaccio a volontà
-Sbucciare la frutta e tagliarla a pezzetti.
-Frullare tutti gli ingredienti (tranne il ghiaccio)
alla velocità massima per ca. 1 minuto.
-Servire eventualmente con ghiaccio.
Cocktail dello sportivo
2–3 arance
1–2 limoni
½–1 cucchiaio di zucchero o miele
¼ l succo di mele
¼ l acqua minerale
eventualmente cubetti di ghiaccio
-Sbucciare le arance ed i limoni e tagliarli
a pezzi.
-Frullare gli ingredienti (tranne il succo di mele
e l’acqua minerale) per ca. 1 minuto alla
velocità massima.
-Aggiungere il succo di mele e l’acqua
minerale.
-Frullare brevemente finché la bevanda forma
schiuma.
-Versare il cocktail in bicchieri e servirlo,
a richiesta con cubetti di ghiaccio.
it
Guasto Rimedio
Il frullatore non
funziona.
-Applicare correttamente
il frullatore e ruotarlo fino
all’arresto.
-La lama è bloccata.
Spegnere l’apparecchio
vuotare il contenuto
e riempire di nuovo.
Accendere di nuovo
l’apparecchio.
Durante il funzio-
namento il mixer
si spegne.
-Ruotare il frullatore fino
all’arresto.
18 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Dessert di frutti
400 g frutta (amarene snocciolate, lamponi,
ribes, fragole, more)
100 ml succo di amarena
100 ml vino rosso
80 g zucchero
1 bustina zucchero vanigliato
2 cucchiai succo di limone
1 punta di coltello di garofano (macinato)
1 pizzico di cannella (macinata)
8 fogli di gelatina
-Ammorbidire la gelatina per ca. 10 minuti
in acqua fredda.
-Portare ad ebollizione tutti gli ingredienti
(tranne la gelatina).
-Spremere la gelatina e fonderla nel forno
a microonde, senza farla bollire.
-Frullare i frutti caldi e la gelatina per
ca. 1 minuto a velocità media.
-Versare il dessert di frutti in ciotoline
sciacquate a freddo e conservare in frigo.
Consiglio: il dessert di frutti è gustoso con
panna montata o salsa di vaniglia.
Companatico al miele spalmabile
30 g burro (dal frigorifero, 7 °C)
90 g miele (dal frigorifero, 7 °C)
-Tagliare il burro a pezzetti e metterlo nel
frullatore.
-Aggiungere il miele e frullare per 5 secondi
alla massima velocità o frullare al grado M.
Smaltimento
Questo apparecchio è contrassegnato
conformemente alla Direttiva europea
2002/96/CE Rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (waste
electrical and electronic equipment –
WEEE). La direttiva prescrive il quadro
normativo per un recupero e riciclaggio
degli apparecchi dismessi.
Informarsi sulle attuali vie per la rottamazione
presso il proprio rivenditore specializzato
o presso la propria amministrazione
comunale.
Garanzia
Per questo apparecchio sono valide le
condizioni di garanzia pubblicate dal nostro
rappresentante nel paese di vendita.
Il rivenditore, presso il quale è stato acquistato
l’apparecchio, è sempre ben disposto a fornire
a richiesta informazioni a proposito.
Per l’esercizio del diritto di garanzia
è comunque necessario presentare
il documento di acquisto
it
Con riserva di modifiche.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 19
Dit apparaat is bedoeld voor hoeveelheden die
gebruikelijk zijn in het huishouden en voor
huishoudachtige, niet-zakelijke toepassingen.
Huishoudachtige toepassingen omvatten bijv.
het gebruik in personeelskeukens van winkels,
kantoren, landbouwbedrijven en andere
zakelijke bedrijven, evenals het gebruik door
gasten van pensions, kleine hotels en soort-
gelijke woonvoorzieningen.
Gebruik het apparaat uitsluitend voor verwer-
kingshoeveelheden en -tijden die gebruikelijk zijn
in het huishouden.
Het apparaat is onderhoudsvrij.
Deze gebruiksaanwijzing beschrijft verschillende
modellen:
motorblok met kookstandknop
motorblok met verzinkbare knop
De gebruiksaanwijzing bewaren a.u.b.
Overhandig ook de gebruiksaanwijzing als u het
apparaat doorgeeft aan derden.
In één oogopslag
De pagina's met afbeeldingen uitklappen
a.u.b.
1 Mixkom
a kunststof kom
b glazen kom
2 Deksel met vulopening en trechter
De trechter dient voor het gedoseerd
toevoegen van vloeistoffen en het afsluiten
van de vulopening.
a met trechter:
Voor het gedoseerd toevoegen van kleine
hoeveelheden vloeistof, bijv. olie voor mayo-
naise.
b zonder trechter:
Voor het toevoegen van vaste ingrediënten
en grote hoeveelheden vloeistof.
3 Mixerhouder met mesgedeelte
4 Draaischakelaar
a MMB1... :
M= momentschakeling met hoogste
toerental, schakelaar gedurende
de gewenste mixduur vasthouden
0/off = stop
1= werkstand met laagste toerental
2= werkstand met hoogste toerental
b MMB2... :
Voor gebruik de draaischakelaar indrukken
en langzaam loslaten.
M= momentschakeling met hoogste
toerental, schakelaar gedurende
de gewenste mixduur vasthouden
0/off = stop
= werksnelheid traploos instelbaar
5 Motorblok
Kabel uit de behuizing trekken
Veiligheidsvoorschriften
dÉî~~ê=î~å=ÉÉå=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ëÅÜçâ>
Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken
volgens de gegevens op het typeplaatje.
Gebruik het apparaat uitsluitend indien het
aansluitsnoer en het apparaat geen
beschadigingen vertonen.
Houd kinderen uit de buurt van het apparaat.
Het apparaat niet laten bedienen door personen
(ook kinderen) met verminderde zintuiglijke
waarneming of geestelijke vermogens, of door
personen met onvoldoende ervaring en kennis,
tenzij deze onder toezicht staan van of zijn
geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat
door een persoon die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid.
Leid het aansluitsnoer niet langs scherpe randen
of hete oppervlakken. Wanneer het aansluit-
snoer van het apparaat beschadigd raakt, moet
om gevaren te vermijden het snoer worden
vervangen door de fabrikant, de klantenservice
of een andere gekwalificeerde persoon.
Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend
worden uitgevoerd door onze klantenservice.
Het motorblok niet in water dompelen en niet
onder stromend water houden.
Het apparaat uitsluitend met compleet
samengebouwde mixer gebruiken.
Het apparaat altijd met aangebracht deksel
gebruiken. Bij apparaten met een glazen kom
moet het deksel volledig zijn vergrendeld.
Bij stroomstoring blijft het apparaat inge-
schakeld en gaat daarna weer lopen.
Glazen kom niet blootstellen aan sterke
temperatuurverschillen.
nl
e~êíÉäáàâ=ÖÉÑÉäáÅáíÉÉêÇ=ãÉí=ÇÉ=~~åâççé=
î~å ìï=åáÉìïÉ=_lp`eJ~éé~ê~~íK
eáÉêãÉÉ=ÜÉÉÑí=ì=ÖÉâçòÉå=îççê=ÉÉå=ãçÇÉêåI=
ÜççÖï~~êÇáÖ=ÜìáëÜçìÇ~éé~ê~~íK=
jÉÉê áåÑçêã~íáÉ=çîÉê=çåòÉ=éêçÇìÅíÉå=îáåÇí=
ì=çé=çåòÉ=áåíÉêåÉíëáíÉK
20 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Het deksel tijdens het gebruik altijd met een
hand vasthouden. Daarbij de hand niet boven
de vulopening houden!
Laat de vloeistoffen lauw worden voordat u ze
in de kom doet.
Voorbereiden/bedienen
Het apparaat is geschikt voor verwerking van
de volgende hoeveelheden:
Voor verwerking van ijs of bevroren levens-
middelen de stand „M” van de draaischakelaar
gebruiken.
N.B.: Het apparaat en het toebehoren grondig
reinigen voordat u het voor het eerst gebruikt,
zie „Reinigen en onderhoud”.
sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê=Çççê=ëÅÜÉêéÉ=
ãáñÉêãÉëëÉåLêçíÉêÉåÇÉ=~~åÇêáàîáåÖ>
káÉí=áå=ÇÉ=~~åÖÉÄê~ÅÜíÉ=ãáñÉê=ÖêáàéÉåK=
^äíáàÇ ãÉí ÅçãéäÉÉí=ë~ãÉåÖÉÄçìïÇÉ=ãáñÉê=
Éå ãÉí=~~åÖÉÄê~ÅÜí=ÇÉâëÉä=ïÉêâÉå>=
aÉ ãáñÉê ~ääÉÉå=îÉêïáàÇÉêÉåL~~åÄêÉåÖÉå=
ï~ååÉÉê=ÇÉ=~~åÇêáàîáåÖ=ëíáäëí~~íK==
k~ ìáíëÅÜ~âÉäáåÖ=ÄäáàÑí=ÜÉí=ãÉë=åçÖ=âçêíÉ=íáàÇ=
äçéÉåK
oáëáÅç=î~å=Äê~åÇïçåÇÉå>
_áà=îÉêïÉêâáåÖ=î~å=ÜÉíÉ=ãáñîäçÉáëíçÑÑÉå=âçãí=Éê=
ëíççã=ìáí=ÇÉ=íêÉÅÜíÉê=áå=ÜÉí=ÇÉâëÉäK=j~ñáã~~ä=
ÇÉ=áå=ÇÉ=í~ÄÉä=îÉêãÉäÇÉ=ÜçÉîÉÉäÜÉÇÉå=ÜÉíÉ=
çÑ ëÅÜìáãÉåÇÉ=îäçÉáëíçÑ=áå=ÇÉ=ãáñÉê=ÇçÉåK
^ííÉåíáÉ>
aÉ=ãáñÉê=åáÉí=òçåÇÉê=áåÖêÉÇáØåíÉå=ÖÉÄêìáâÉåK=
aÉ=ãáñÉê=åáÉí=çé=ÜÉí=ãçíçêÄäçâ=áå=Éäâ~~ê=òÉííÉåK=
^äíáàÇ=ãÉí=ÜÉí=ÅçãéäÉÉí=ë~ãÉåÖÉÄçìïÇÉ=
~éé~ê~~í=ïÉêâÉåK=aÉ=ãáñÉê=Äáà=ÜÉí=~~åÄêÉåÖÉå=
çé=ÜÉí=ãçíçêÄäçâ=íçí=~~å=ÇÉ=~~åëä~Ö=
î~ëíÇê~~áÉåK=eÉí=~éé~ê~~í=çé=ÉÉå=îä~ââÉ=Éå=
ëÅÜçåÉ=çåÇÉêÖêçåÇ=òÉííÉåK
-Mixer aanbrengen en vastzetten door hem
met de klok mee tot aan de aanslag te
draaien. Niet verder dan 90° draaien (afb. 6).
-De ingrediënten toevoegen.
-Deksel aanbrengen (afb. 1):
Kunststof kom: Deksel aanbrengen en
omlaag drukken tot hij vastklikt.
Glazen kom: Deksel aanbrengen en ver-
grendelen door hem met de klok mee
te draaien.
-De stekker in het stopcontact steken.
-Apparaat inschakelen (afb. 4):
MMB1... : draaischakelaar op de gewenste
schakelstand zetten.
MMB2... : draaischakelaar naar buiten
bewegen: schakelaar indrukken en loslaten.
Schakelaar op de gewenste stand zetten.
-Deksel tijdens het mixen aan de rand
vasthouden.
Niet in de vulopening grijpen!
Ingrediënten toevoegen
-Draaischakelaar op 0/off zetten.
-Deksel verwijderen.
Bij de glazen kom het deksel tegen de klok
in draaien en verwijderen.
-Ingrediënten toevoegen.
=çÑ
-Vloeibare ingrediënten via de trechter in het
deksel toevoegen.
çÑ
-Trechter uit het deksel verwijderen.
Vaste ingrediënten toevoegen via
de vulopening in het deksel.
-Draaischakelaar op de gewenste stand
zetten.
Na het mixen
-Draaischakelaar op 0/off zetten.
Bij MMB2… bovendien de draaischakelaar
verzinken: schakelaar indrukken en
langzaam loslaten.
-Mixer verwijderen door hem tegen de klok
in te draaien.
Deksel verwijderen van de mixkom.
Tip: U kunt de mixer het best direct na gebruik
reinigen, zie „Reinigen en onderhoud”.
Reiniging en onderhoud
dÉî~~ê=î~å=ÉÉå=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ëÅÜçâ>
sççê=ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=~~å=ÜÉí=~éé~ê~~í=~äíáàÇ=
ÇÉ=ëíÉââÉê=ìáí=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí=íêÉââÉå>
sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê=Çççê=ëÅÜÉêéÉ=
ãáñÉêãÉëëÉå>
eÉí=ãáñÉêãÉë=åççáí=ãÉí=ÄäçíÉ=Ü~åÇÉå=
~~åê~âÉåK=sççê=ÜÉí=êÉáåáÖÉå=ÉÉå=ÄçêëíÉä=
ÖÉÄêìáâÉåK
nl
Kom
kunststof glas
Vaste levens-
middelen
100 g 100 g
Vloeistoffen
max. 2,0 l max. 1,75 l
Hete of
schuimende
vloeistoffen
max. 1,0 l max. 0,75 l
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 21
^ííÉåíáÉ>
aÉ=çééÉêîä~ââÉå=âìååÉå=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ=ê~âÉåK
dÉÉå=ëÅÜìêÉåÇÉ=êÉáåáÖáåÖëãáÇÇÉäÉå=
ÖÉÄêìáâÉåK=eÉí=ãçíçêÖÉÇÉÉäíÉ=ëÅÜççåîÉÖÉå=
ãÉí=ÉÉå=îçÅÜíáÖÉ=ÇçÉâK=wç=åçÇáÖ=ÉÉå=ÄÉÉíàÉ=
~Ñï~ëãáÇÇÉä=ÖÉÄêìáâÉåK
Tip: Doe wat water met een klein beetje
afwasmiddel in de aangebrachte mixkom.
Schakel het apparaat enkele seconden in op de
stand „M”. Het water weggooien en de mixkom
naspoelen met schoon water.
U kunt de mixer het best direct na gebruik
reinigen.
-Mixer uit elkaar nemen: mixerhouder tegen
de klok in draaien en van de mixkom nemen.
Opschrift op de onderkant van de
mixerhouder in acht nemen (afb. 7).
-Mixerhouder uit elkaar nemen: mesgedeelte
voorzichtig uit de mixerhouder halen (afb. 8).
Zie ook „Eenvoudiger gebruik van de glazen
kom”.
-Afdichtring voorzichtig van het mesgedeelte
verwijderen (afb. 9). De messen zijn zeer
scherp!
-Het deksel uit elkaar nemen: trechter uit de
vulopening in het deksel trekken en het
onderste deel van het deksel verwijderen
(afb. 10).
-Mixkom, onderdelen van het deksel en
mixerhouder reinigen in de afwasautomaat
of met een gewoon afwasmiddel.
-Mesgedeelte en afdichtring uitsluitend
reinigen met een borstel onder stromend
water. Afwasmiddel heeft een nadelige
invloed op de lagersmering.
-Motorblok schoonvegen met een vochtige
doek en afdrogen.
In omgekeerde volgorde weer in elkaar
zetten.
Bij de kunststof mixkom de mixerhouder tot
aan de markering vastdraaien (afb. 11g)!
Eenvoudiger gebruik van de glazen kom
-Glazen kom leegmaken (afb. 11a).
-Glazen kom bij het handvat pakken, naar
onderen drukken en tegen de klok in draaien
tot de mixerhouder loslaat (afb. 11b).
-Glazen kom en mixerhouder samen
verwijderen en daarna van elkaar losmaken
(afb. 11c–d).
-In omgekeerde volgorde in elkaar zetten
(afb. 11e–f).
Hulp bij storingen
dÉî~~ê=î~å=ÉÉå=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ëÅÜçâ>
aÉíÉââÉêáíÉííçéÅçåí~ÅíêÉââÉåççêÇ~í=
ì=ÉÉå=ëíçêáåÖ=îÉêÜÉäéí>
Bij andere storingen contact opnemen met
de klantenservice.
Recepten
De mixer is geschikt voor
mixen en kloppen van vloeistoffen,
fijnmaken en hakken van ongekookt fruit,
groente, noten en chocolade,
pureren van soep, gekookt fruit en
gekookte groente,
bereiden van mayonaise en sausen.
Mayonaise
N.B.: In de mixer kan alleen mayonaise uit hele
eieren worden bereid.
Basisrecept:
1 ei
1 volle TL mosterd
1 eetlepel azijn of citroensap
snufje zout
beetje suiker
200–250 ml olie
De ingrediënten moeten dezelfde temperatuur
hebben.
-Mixer op een laag toerental schakelen.
-Ingrediënten (behalve de olie) enkele
seconden mixen op een laag toerental.
-Mixer op het hoogste toerental schakelen,
de olie in de trechter gieten en ca. 1 minuut
mixen.
Maximale hoeveelheid: dubbele hoeveelheid
van het basisrecept.
nl
Storing Oplossing
Mixer gaat niet
lopen.
-Mixer goed aanbrengen
en tot aan de aanslag
vastdraaien.
-Het mes is geblokkeerd.
Apparaat uitschakelen.
Leegmaken en opnieuw
vullen. Apparaat weer
inschakelen.
Tijdens het
gebruik schakelt
de mixer zichzelf
uit.
-Mixer weer tot aan de
aanslag vastdraaien.
22 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Hete chocolade
50–75 g gekoelde chocolade in blokvorm
½ l hete melk
slagroom en chocoladevlokken naar wens
-Chocoladeblok in stukken van ca. 1 cm
snijden en op het hoogste toerental
fijnmaken in de mixer.
-Mixer uitschakelen en de melk toevoegen
via de trechter.
-1 minuut mixen op het hoogste toerental.
-Hete chocolade in glazen doen en naar
wens serveren met geklopte room en
chocoladevlokken.
Bananen-ijs-shake
2–3 bananen
2–3 volle EL vanille-ijs of citroenijs.
2 pakje vanillesuiker
½ l melk
-Bananen 5–10 seconden fijnmaken.
-
Nadat de mixer tot stilstand is gekomen
de melk en de ingrediënten toevoegen en
ca. 1 minuut mixen.
Vruchtenmix
250 g fruit (bijv. aardbeien, banaan, sinaasappel,
appel)
50–100 g suiker
500 ml koud water
IJs naar wens
-Fruit schillen en in stukken snijden.
-Alle ingrediënten (behalve het ijs) ca.
1 minuut mixen op het hoogste toerental.
-Eventueel samen met het ijs serveren.
Sportcocktail
2–3 sinaasappels
1–2 citroenen
½–1 EL suiker of honing
¼ l appelsap
¼ l mineraalwater
eventueel ijsblokjes
-Sinaasappels en citroenen schillen en
in stukken snijden.
-De ingrediënten (behalve het appelsap
en het mineraalwater) ca. 1 minuut mixen
op het hoogste toerental.
-Appelsap en mineraalwater toevoegen.
-Kort mixen tot de drank schuimt.
-De cocktail in glazen doen en naar wens
serveren met ijsblokjes.
Watergruwel
400 g fruit (ontpitte zure kersen, frambozen,
rode bessen, aardbeien, bramen)
100 ml sap van zure kersen
100 ml rode wijn
80 g suiker
1 pakje vanillesuiker
2 EL citroensap
1 mespuntje gemalen kruidnagelen
snufje gemalen kaneel
8 blaadjes gelatine
-Gelatine ca. 10 minuten laten weken in koud
water.
-Alle ingrediënten (behalve de gelatine) aan
de kook brengen.
-De gelatine uitpersen en in de magnetron
smelten, niet koken.
-Het hete fruit en de gelatine ca. 1 minuut
mixen op een gemiddeld toerental.
-De watergruwel in met koud water
gespoelde kommen doen en in de koelkast
zetten.
Tip: Watergruwel is lekker met geklopte room
of vanillesaus.
Honing-broodbeleg
30 g boter (uit de koelkast, 7 °C)
90 g honing (uit de koelkast, 7 °C)
-Boter in kleine stukken verdelen en
in de mixer doen.
-Honing toevoegen en 5 seconden mixen
op het hoogste toerental of op stand M.
Afvoer van het oude apparaat
Dit apparaat is geclassificeerd volgens
de Europese richtlijn 2002/96/EG over
oude elektrische en elektronische
apparatuur (waste electrical and
electronic equipment – WEEE).
Deze richtlijn vormt voor de gehele
EU een kader voor de terugname en
recycling van oude apparaten.
Voor actuele informatie over de afvoer van het
oude apparaat kunt u terecht bij de vakhandel of
bij uw gemeente.
Garantie
Voor dit apparaat gelden de garantievoor-
waarden die worden uitgegeven door de
vertegenwoordiging van ons bedrijf in het land
van aankoop. De leverancier bij wie u het
apparaat hebt gekocht geeft u hierover graag
meer informatie. Om aanspraak te maken op de
garantie hebt u altijd uw aankoopbewijs nodig.
nl
Wijzigingen voorbehouden.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 23
Dette apparat er beregnet til brug i hushold-
ningen eller husholdningslignende indretninger.
Det må ikke bruges til erhvervsmæssig brug.
Ved husholdningslignende indretninger forstås
f. eks. brug i medarbejderkøkkener i forretnin-
ger, på kontorer, i landbrugsmæssig og anden
erhvervsmæssig drift samt brug på pensioner,
små hoteller og andre former for boliger, hvor
apparatet betjenes af gæsterne selv.
Brug kun apparatet til de mængder og i de
tidertidsintervaller, som er almindelige
i husholdningen.
Apparatet er vedligeholdelsesfrit.
Denne brugsanvisning beskriver forskellige
modeller:
Motorblok med trinafbryder
Motorblok med afbryder til at forsænke
Opbevar venligst brugsanvisningen.
Giv brugsanvisningen videre til en senere ejer.
Overblik
Fold billedsiderne ud.
1Blenderbæger
a kunststofbeholder
b glasbeholder
2 Låg med påfyldningsåbning og tragt
Tragten bruges til at dosere påfyldningen
af væsker og til at lukke genpåfyldnings-
åbningen.
a med tragt:
Til at dosere efterfyldningen af væsker i små
mængder f.eks. olie til mayonnaise.
b uden tragt:
Til at påfylde faste ingredienser og store
mængder væsker.
3 Blenderholder med knivdel
4Drejekontakt
a MMB1... :
M= momentfunktion med højeste
hastighed, hold kontakten fast for
ønsket blendetid
0/off = stop
1= arbejdstrin med laveste hastighed
2= arbejdstrin med højeste hastighed
b MMB2... :
Tryk på kontakten før brug og slip den langsomt.
M= momentfunktion med højeste
hastighed, hold kontakten fast for
ønsket blendetid
0/off = stop
= Arbejdshastigheden indstilles trinløst
5Maskine
Træk ledningen ud af huset
Sikkerhedsanvisninger
c~êÉ=Ñçê=ÉäÉâíêáëâ=ëí›Ç>
Tilslut og benyt kun apparatet iht. angivelserne
på typeskiltet.
Apparatet må ikke tilsluttes lysnettet, hvis
ledningen eller apparatet er behæftet med fejl.
Hold børn borte fra apparatet.
Personer (også børn) med reduceret fysisk
registreringsevne eller psykisk evne eller med
manglende erfaring og viden må ikke betjene
maskinen, medmindre de er under opsyn eller
er blevet instrueret i brugen af maskinen af en
person, der er ansvarlig for din sikkerhed.
Ledningen må ikke trækkes hen over skarpe
kanter eller varme flader. Hvis tilslutningsled-
ningen til dette apparat er beskadiget, skal den
udskiftes af fabrikanten, fabrikantens service-
værksted eller lignende, kvalificeret person for
at undgå fare. Apparatet må kun repareres
af fabrikantens servicepersonale.
Maskinen må aldrig dyppes ned i vand eller
holdes ind under rindende vand.
Apparatet må kun benyttes med komplet
sammensat blender. Låget skal altid være
sat på plads, når apparatet benyttes.
Er apparatet udstyret med en glasbeholder,
skal låget være låst rigtigt fast.
Apparatet er tændt, også selv om strømmen
skulle svigte. Apparatet går derfor automatisk
i gang igen, når strømmen vender tilbage.
Glasbeholderen må aldrig udsættes for stærke
temperatursvingninger.
Hold altid fast på låget med en hånd, når
blenderen kører. Stik ikke fingrene hen
over påfyldningsåbningen!
Lad væsker blive lunkne, inden de kommes
ibeholderen.
da
qáääóââÉ=ãÉÇ=â›ÄÉí=~Ñ=Çáí=åóÉ=~éé~ê~í=
Ñê~ Ñáêã~Éí=_lp`eK
aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=î~äÖí=Éí=ãçÇÉêåÉI=Ñ›êëíÉJ
âä~ëëÉë=ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~íK=
vÇÉêäáÖÉêÉ áåÑçêã~íáçåÉê=çã=îçêÉë=
éêçÇìâíÉê=ÑáåÇÉê=Çì=é™=îçêÉë=áåíÉêåÉíëáÇÉK
24 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Forberedelse/Betjening
Blenderen er beregnet til blanding af følgende
mængder:
Is eller frosne fødevarer skal blendes med „M
på drejekontakten.
Bemærk: Rengør maskine og tilbehør, før den/
det tages i brug for første gang, se „Rengøring
og pleje“.
hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ=~Ñ=ëâ~êéÉ=
ÄäÉåÇÉêâåáîÉLêçíÉêÉåÇÉ=ÇêÉî>
píáâ=~äÇêáÖ=Ü™åÇÉå=åÉÇ=á=ÇÉå=é™ë~ííÉ=ÄäÉåÇÉêK=
i™ÖÉí=ëâ~ä=~äíáÇ=î‹êÉ=é™I=å™ê=ÄäÉåÇÉêÉå=Éê=á=Ö~åÖ>=
_äÉåÇÉêÉå=ã™=âìå=í~ÖÉë=~Ñ=çÖ=ë‹ííÉë=é™I=å™ê=
ã~ëâáåÉå=ëí™ê=ëíáääÉK=j~ëâáåÉå=â›êÉê=âçêí=ÉÑíÉêI=
~í ÇÉå=Éê=ëäìââÉíK
oáëáâç=Ñçê=ëâçäÇåáåÖ>
sÉÇ=Ää~åÇáåÖ=~Ñ=î~êãÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉê=âçããÉê=
ÇÉê=Ç~ãé=ìÇ=ÖÉååÉã=íê~ÖíÉåë=ä™ÖK=
m™ÑóäÇ ã~âëK=ÇÉ=á=í~ÄÉääÉå=çîÉåÑçê=~åÖáîåÉ=
ã‹åÖÇÉê=î~êã=ÉääÉê=ëâìããÉåÇÉ=î‹ëâÉK
m~ë=é™>
_Éåóí=áââÉ=ÄäÉåÇÉêÉå=á=íçãÖ~åÖK=_äÉåÇÉêÉå=ã™=
~äÇêáÖ=ë~ãäÉë=é™=ã~ëâáåÉåK=j~ëâáåÉå=ëâ~ä=~äíáÇ=
î‹êÉ=ë~ãäÉí=âçãéäÉíI=å™ê=ÇÉå=ÄÉåóííÉëK=
pâêì ÄäÉåÇÉêÉå=Ñ~ëí=é™=ã~ëâáåÉå=îÉÇ=~í=ÇêÉàÉ=
ÇÉå=áåÇíáä=ëíçéK=píáä=~éé~ê~íÉí=é™=Éí=Öä~í=çÖ=êÉåí=
ìåÇÉêä~ÖK=
-Sæt blenderen på og fastgør den ved at
dreje den mod højre indtil stop. 90° vinklen
må ikke overskrides (fig. 6).
-Påfyld ingredienserne.
-Sæt låget på (fig. 1):
Kunststofbeholder: Sæt låget på og tryk
det ned, til det falder i hak.
Glasbeholder: Sæt låget på og drej
det til højre, hvorved det låses fast.
-Sæt stikket i.
-Tænd maskinen (fig. 4):
MMB1... : Stil drejekontakten på ønsket trin.
MMB2... : Kør drejekontakten ud: Tryk på
kontakten og slip den. Stil drejekontakten
i den ønskede position.
-Hold låget fast i kanten, når der blendes.
Hold ikke hånden hen over
påfyldningsåbningen!
Påfyldning af flere ingredienser
-Stil grebet på 0/off.
-Tag låget af.
Glasbeholder: Drej låget til venstre og
tag det af.
-Efterfyld ingredienser.
=ÉääÉê
-påfyld væsker gennem tragten i låget
ÉääÉê
-
tag tragten ud af låget. Påfyld faste ingre-
dienser gennem påfyldningsåbningen i låget.
-Stil grebet på det ønskede trin.
Efter arbejdet med blenderen
-Stil grebet på 0/off.
For MMB2... forsænk derefter
drejekontakten: Tryk kontakten ind og slip
den langsomt.
-Tag blenderen af ved at dreje den mod
venstre.
-Tag låget af blenderbægeret.
Tip: Det anbefales at rengøre blenderen straks
efter brug, se „Rengøring og pleje“.
Rengøring og pleje
c~êÉ=Ñçê=ÉäÉâíêáëâ=ëí›Ç>
píáââÉí=ëâ~ä=~äíáÇ=íê‹ââÉë=ìÇI=Ñ›ê=ÇÉê=~êÄÉàÇÉë=
é™=ã~ëâáåÉå>
hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ=~Ñ=ëâ~êéÉ=
ÄäÉåÇÉêâåáîÉ>
_Éê›ê=~äÇêáÖ=ÄäÉåÇÉêâåáîÉåÉ=ãÉÇ=ÇÉ=Ä~êÉ=
ÑáåÖêÉK=_Éåóí=~äíáÇ=Éå=Ä›êëíÉI=å™ê=ÇÉ=ëâ~ä=
êÉåÖ›êÉëK
m~ë=é™>
lîÉêÑä~ÇÉêåÉ=â~å=ÄÉëâ~ÇáÖÉëK
_Éåóí=áåÖÉå=ëâìêÉåÇÉ=êÉåÖ›êáåÖëãáÇäÉêK=
j~ëâáåÉå=ã™=âìå=í›êêÉë=~Ñ=ãÉÇ=Éå=ÑìÖíáÖ=âäìÇK=
hçã=Éå=ëãìäÉ=çéî~ëâÉãáÇÇÉä=é™=âäìÇÉå=ÉÑíÉê=
ÄÉÜçîK
Tip: Kom en smule vand tilsat opvaskemiddel
i det påsatte blenderbæger. Stil maskinen
på „M“ i et par sekunder. Hæld vandet ud af
beholderen og skyl beholderen ren med rent
vand.
da
Beholder
Kunststof Glas
Faste fødevarer
100 g 100 g
Væsker
maks. 2,0 l maks. 1,75 l
Varme eller
skummende
væsker
maks. 1,0 l maks. 0,75 l
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 25
Det anbefales at rengøre blenderen straks efter
brug.
-Blenderen skilles ad: Tag blenderholderen af
blenderbægeret ved at dreje den mod
venstre.
Læs påskriften på undersiden af
blenderholderen (fig. 7).
-Blenderholderen skilles ad: Tag knivdelen
forsigtigt ud af blenderholderen (fig. 8). Se
også „Lettere håndtering af glasbeholder“.
-Tag tætningsringen forsigtigt af knivdelen
(fig. 9). Knivene er meget skarpe!
-Skil låget ad: Træk tragten ud af
påfyldningsåbningen i låget og fjern
underdelen af låget (fig. 10).
-Rengør blenderbægeret, de enkelte dele
af låget samt blenderholderen i opvaske-
maskinen eller med vand tilsat gængse
opvaskemidler.
-Knivdelen og tætningsringen må kun
rengøres med en børste under rindende
vand. Opvaskemidler har negativ indflydelse
på lejesmøringen.
-Maskinen tørres af med en fugtig klud
og tørres tør.
Det hele samles i omvendt rækkefølge.
På kunststof-blenderen drejes blender-
holderen fast indtil markeringen (fig. 11g)!
Lettere håndtering af glasbeholder
-Tøm glasbeholderen (fig. 11a).
-Tag fat i grebet på glasbeholderen, tryk
beholderen nedad og drej den mod venstre
indtil blenderholderen løsner sig (fig. 11 b).
-Tag glasbeholderen og blenderholderen
af på en gang og skil dem derefter ad
(fig. 11c–d).
-Sammensætningen udføres i omvendt
rækkefølge (fig. 11e–f).
Hjælp i tilfælde af fejl
c~êÉ=Ñçê=ÉäÉâíêáëâ=ëí›Ç>
qê‹â=~äíáÇ=ëíáââÉí=ìÇ=ÑçêáåÇÉåK
Kontakt venligst vor kundeservice, hvis der
opstår andre fejl.
Opskrifter
Blendere er velegnet til
blending af væsker,
finhakning og hakning af rå frugt,
grøntsager, nødder og chokolade,
purering af supper, kogt frugt og grønt,
blending af mayonnaise og sovs.
Mayonnaise
Bemærk: Hvis mayonnaise blendes i blender-
bægeret, skal der altid benyttes hele æg.
Grundopskrift:
1 æg
1 toppet tsk sennep
1 spsk eddike eller citronsaft
1 knivspids salt
1 knivspids sukker
200–250 ml olie
Det er vigtigt, at ingredienserne har samme
temperatur.
-Stil blenderen på laveste hastighed.
-Kom æg, sennep, citronsaft, salt og sukker
i blenderen og bland det hele i nogle
sekunder på laveste hastighed.
-Stil blenderen på højeste hastighed. Hæld
langsomt olien gennem hullet i tragten
og bland mayonnaisen i ca. 1 minut.
Maks. mængde: 2 x grundopskrift
Varm chokolademælk
50–75 g kølet blokchokolade
½ l varm mælk
Piskefløde og revet chokolade efter ønske
-Skær chokoladen i små stykker (ca. 1 cm)
og finhak den helt i blenderen (maks.
hastighed).
-Sluk for blenderen og tilsæt den varme
mælk gennem tragten.
-Blend det hele i 1 minut (maks. hastighed).
-Hæld den varme chokolademælk i glas og
servér flødeskum og revet chokolade efter
ønske.
da
Fejl Afhjælpning
Blenderen går
ikke i gang.
-Sæt blenderen rigtigt
på og drej den til stop.
-Kniven er blokeret. Sluk
maskinen. Tøm ind-
holdet ud og fyld det på
igen. Tænd for apparatet
igen.
Blenderen sluk-
kes under arbej-
det.
-Drej blenderen fast igen
til stop.
Fejl Afhjælpning
26 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Banan-is-shake
2–3 bananer
2–3 toppede spsk vanilleis eller citronis
2 lille pakke vanillesukker
½ liter mælk
-Hak banerne i 5–10 sekunder.
-
Når blenderen står stille, tilsættes mælk
og ingredienser, herefter røres det hele i
ca. 1 minut.
Frugtkompot
250 g frugt (f. eks. jordbær, banan, appelsin,
æble)
50–100 g sukker
500 ml koldt vand
is efter eget ønske
-Skræl frugterne og skær dem i stykker.
-Kom frugt, sukker og vand i blenderbægeret
og blend det hele i ca. 1 minut (maks.
hastighed).
-Frugten kan f. eks. serveres til is.
Sportscocktail
2–3 appelsiner
1–2 citroner
½–1 spsk sukker eller honning
¼ l æblesaft
¼ l mineralvand
evt. isterninger
-Skræl appelsinerne og citronerne og skær
dem i stykker.
-Kom appelsin- og citronstykker og sukker
eller honning i blenderen og bland det hele
i ca. 1 minut (maks. hastighed).
-Hæld æblesaften og mineralvandet i.
-Blend det hele meget kort, indtil drikken
begynder at skumme.
-Hæld cocktailen i glas og servér drinken
med isterninger efter ønske.
Rødgrød
400 g frugt (kirsebær uden sten, hindbær, ribs,
jordbær, brombær)
100 ml usødet kirsebærsaft
100 ml rødvin
80 g sukker
1 lille pakke vanillesukker
2 spsk citronsaft
1 knivspids nelliker (pulver)
1 knivspids kanel (pulver)
8 blad husblas
-Kom husblassen i koldt vand og lad den
trække i ca. 10 minutter.
-Kom alle ingredienserne (undtagen husblas)
i en gryde og giv dem et opkog.
-Tryk vandet ud af husblassen og lad den
smelte i mikrobølgeovnen, må ikke koge.
-Kom den varme frugtblanding og
husblassen i blenderbægeret og blend det
hele i ca. 1 minut (middel hastighed).
-Kom den færdige rødgrød i en skål, som
skal være skyllet i koldt vand, og stil den til
afkøling.
Tip: Rødgrøden kan serveres med flødeskum
eller vanillesovs.
Honning til at smøre på brød
30 g smør (fra køleskabet, 7 °C)
90 g honning (fraleskabet, 7 °C)
-Skær smørret i små stykker og kom
det i blenderen.
-Tilsæt honning og bland det hele i 5 sekunder
ved maks. hastighed eller på trin M.
Bortskaffelse
Dette apparat er mærket iht.
bestemmelserne i det europæiske
direktiv 2002/96/EF om affald af
elektrisk og elektronisk udstyr (waste
electrical and electronic equipment –
WEEE). Direktivet indeholder
bestemmelser mht. retur og brug af
gammelt elektrisk og elektronisk udstyr,
der gælder i hele EU-området.
Brug genbrugsordningerne for emballage
og ældre apparater og vær med til at skåne
miljøet. Er der tvivl om ordningerne og hvor
genbrugspladserne er placeret, kan kommunen
kontaktes.
Garanti
På dette apparat yder BOSCH 1 års garanti.
Købsnota skal altid vedlægges ved indsendelse
til reparation, hvis denne ønskes udført på
garanti. Medfølger købsnota ikke,
vil reparationen altid blive udført mod beregning.
Indsendelse til reparation. Skulle Deres BOSCH
apparat gå i stykker, kan indsendes til vort
serviceværksted:
BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 6,
2750 Ballerup, tlf. 44-898985.
På reparationer ydes 12 måneders garanti.
De kan naturligvis også indsende apparatet
gennem Deres lokale forhandler.
da
Ændringer forbeholdes.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 27
Dette apparatet er beregnet for bearbeidelse
av vanlige mengder for husholdningen og ikke
for industrielt bruk. Rom med husholdnings-
preget bruk kan være f. eks. bruk i medar-
beiderkjøkken i butikker, på kontorer,
landbruks- eller andre produksjonsbedrifter,
såsom bruk av gjester i pensjonater, små
hoteller eller lignende oppholdsenheter.
Apparatet må kun brukes for mengder og tider
som vanlige i husholdningen.
Maskinen er vedlikeholdsfri.
Denne bruksanvisningen beskriver forskjellige
modeller:
Motorblokk med trinnbryter
Motorblokk med bryter som kan nedsenkes
Bruksanvisningen må oppbevares.
Dersom du gir maskinen videre til andre,
bør bruksanvisningen leveres med.
En oversikt
Klaff ut siden med billedtekster.
1Miksebeger
a Kunststoffbeholder
a Glassbeholder
2 Lokk med påfyllingsåpning og trakt
Trakten er beregnet for å dosere påfyllingen
av væske og å lukke påfyllingsåpningen.
a med trakt:
For å fylle på væske i små mengder,
f. eks. olje for majones.
b uten trakt:
For å fylle på faste ingredienser og store
mengder av væske.
3 Mikserholder med knivdel
4Dreiebryter
a MMB1... :
M= Momentkopling med høyeste turtall,
hold bryteren for ønsket miksetid fast
0/off = stopp
1= Arbeidstrinn med lavt turtall
2= Arbeidstrinn med høyeste turtall
b MMB2... :
Før bruk må dreiebryteren trykkes og langsomt
slippes igjen.
M= Momentkopling med høyeste turtall,
hold bryteren for ønsket miksetid fast
0/off = stopp
= Arbeidshastigheten innstilles trinnløst
5 Motorblokk
Trekk kabelen ut av kassen
Sikkerhetshenvisninger
c~êÉ=Ñçê=ÉäÉâíêáëâ=ëí›í>
Maskinen må kun tilkoples og brukes i henhold
til angivelsene på typeskiltet.
Den må kun brukes når strømkabelen og
maskinen selv ikke viser tegn på ytre skader.
Sikre maskinen for barn.
Personer (også barn) med reduserte åndelige
svakheter eller evner, eller som mangler erfaringer
og kunnskaper om apparatet, ikke få betjene
det, med mindre de har fått opplæring i bruken av
apparatet og under tilsyn av personer som er
ansvarlige for sikkerheten.
Hold strømkabelen borte fra skarpe kanter
og varme ting. Dersom strømkabelen på denne
maskinen er skadet, må den skiftes ut av
produsenten, vår kundeservice eller av en annen
kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.
Reparasjoner på maskinen må kun foretas av
vår kundeservice.
Motorblokken må aldri dyppes ned i vann eller
holdes under rennende vann.
Apparatet må kun brukes med komplett sam-
mensatt mikser. Apparatet må alltid brukes med
påsatt lokk. Ved apparater med glassbeholder,
må lokket være helt låst.
Ved avbryting av strømmen, forblir apparatet
påslått og går videre når strømmen kommer
igjen. Glassbeholderen må aldri utsettes for
sterke temperatursvingninger.
Lokket må alltid holdes fast med en hånd under
arbeidet. Ikke grip over påfyllingsåpningen!
La først væsken bli lunkent før du heller den ned
i beholderen.
Forberedning/Betjening
Mikseren er beregnet for bearbeiding av
følgende mengder:
no
eàÉêíÉäáÖ=íáääóââÉ=ãÉÇ=âà›éÉí=~î=ÇÉí=åóÉ=
~éé~ê~íÉí=Ñê~=_lp`eK
aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=ÄÉëíÉãí=ÇÉÖ=Ñçê=Éí=ãçÇÉêåÉ=
ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~í=~î=Ü›ó=âî~äáíÉíK=
sáÇÉêÉ áåÑçêã~ëàçåÉê=çã=î™êÉ=éêçÇìâíÉê=
ÑáååÉê=Çì=é™=î™ê=åÉííëáÇÉK
Beholder
Kunststoff Glass
Faste ingredienser
100 g 100 g
Væsker
max. 2,0 l max. 1,75 l
Varme eller
skummende
væsker
max. 1,0 l max. 0,75 l
28 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
For bearbeiding av is eller frosne varer brukes
stillingen M på dreiebryteren.
Henvisning: Apparatet og tilbehøret må vaskes
grundig før første gangs bruk, se “Rengjøring og
pleie”.
c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ=é™=Öêìåå=~î=ëâ~êéÉ=
ãáâëÉêâåáîÉêLêçíÉêÉåÇÉ=ÇêÉî
q~=~äÇêá=åÉÇ=á=ÇÉå=é™ë~ííÉ=ãáâëÉêÉåK=aì=ã™=âìå=
~êÄÉáÇÉ=ãÉÇ=ë~ããÉåë~íí=ãáâëÉê=çÖ=å™ê=äçââÉí=
Éê ë~íí=ÖçÇí=Ñ~ëí>=jáâëÉÄÉÖÉêÉí=ã™=âìå=í~ë=~î=çÖ=
ëÉííÉë=é™=å™ê=ãçíçêÉå=ëí™ê=ëíáääÉK=bííÉê=ìíâçéJ
äáåÖÉå=Ö™ê=âåáîÉå=ÉííÉê=á=âçêí=íáÇK
c~êÉ=Ñçê=ëâçäÇáåÖ>
sÉÇ=ÄÉ~êÄÉáÇáåÖ=~î=î~êãÉ=íáåÖI=âçããÉê=ÇÉí=
Ç~ãé=ìí=~î=íê~âíÉå=á=äçââÉíK=cóää=ÇÉêÑçê=é™=
ã~âëáã~äí=ÇÉ=ãÉåÖÇÉê=î~êã=ÉääÉê=ëâìããÉåÇÉ=
î‹ëâÉ=ëçã=Éê=~åÖáíí=á=í~ÄÉääÉåÉK
lÄë>
jáâëÉêÉå=ã™=~äÇêá=ëÉííÉë=á=Ö~åÖ=å™ê=ÇÉå=Éê=íçãK=
aÉå=ã™=~äÇêá=ëÉííÉë=ë~ããÉå=é™=ãçíçêÄäçââÉåI==
ãÉå=ÇÉí=ã™=~ääíáÇ=~êÄÉáÇÉë=ãÉÇ=âçãéäÉíí=
ë~ããÉåë~íí=~éé~ê~íK=
Mikseren må settes på motorblokken og dreies
fast inntil den stopper. Sett maskinen ned på et
glatt og rent underlag.
-Sett på mikseren og drei den i klokkens
retning til den stopper. En vinkel på 90º
må ikke overskrides (bilde 6).
-Fyll på ingrediensene.
-Sett på lokket (bilde 1):
Plastbeholder: Sett på lokket og trykk det
ned inntil det smekker på.
Glassbeholder: Sett lokket på og lås det ved
å dreie i klokkens retning.
-Stikk inn støpselet.
-Innkopling av apparatet (bilde 4):
MMB1... : Sett dreiebryteren på ønsket trinn
MMB2... : Skyv dreiebryteren ut: Trykk den
og slipp den igjen. Still bryteren i ønsket
posisjon.
-Hold lokket fast ved kanten under
miksingen.
Ikke grip over påfyllingsåpningen.
Påfylling av tilsetninger
-Sett dreiebryteren på 0/off.
-Avtaking av lokket.
Ved glassbeholder må lokket dreies imot
klokkens retning og tas av.
-Fyll på ingrediensene.
=ÉääÉê
-fyll på væske igjennom trakten i lokket.
ÉääÉê
-ta ut trakten av lokket. Fyll de faste
ingrediensene på igjennom
påfyllingsåpningen i lokket.
-Sett dreiebryteren på ønsket trinn.
Etter miksingen
-Sett dreiebryteren på 0/off.
Ved MMB2... må dreiebryteren senkes ned
i tillegg: Trykk inn bryteren og slipp den
langsomt.
-Ta av mikseren ved å dreie imot klokkens
retning.
Ta lokket av miksebegeret.
Tips: Mikseren bør helst rengjøres straks etter
bruk, se “Rengjøring og pleie”.
Rengjøring og pleie
c~êÉ=Ñçê=ÉäÉâíêáëâ=ëí›í>
c›ê=~êÄÉáÇÉê=é™=~éé~ê~íÉí=ã™=~ääíáÇ=ëí›éëÉäÉí=
íêÉââÉë=ìíK
c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ=é™=Öêìåå=~î=ëâ~êéÉ=
ãáâëÉêâåáîÉê>
q~=~äÇêá=á=ãáâëÉêâåáîÉå=ãÉÇ=Ä~êÉ=ÜÉåÇÉêK==
cçê êÉåÖà›êáåÖ=ã™=Çì=ÄêìâÉ=Éå=Ä›êëíÉK
lÄë>
lîÉêÑä~íÉåÉ=â~å=Ääá=ëâ~ÇÉíK
fââÉ=Äêìâ=ëâìêÉåÇÉ=êÉåÖà›êáåÖëãáÇäÉêK=jçíçêJ
ÄäçââÉå==ã™=âìå=í›êâÉë=~î=ãÉÇ=Éå=ÑìâíáÖ=âäìíI=çã=
å›ÇîÉåÇáÖ=â~å=ÇÉí=ÄêìâÉë=äáíí=çééî~ëâãáÇÇÉäK
Tips: Fyll litt vann og litt oppvaskmiddel ned
i den påsatte mikseren. Slå på i få sekunder på
trinn “M”. Slå ut vannet og skyll av miksebegeret
med rent vann.
Mikseren bør helst rengjøres straks etter bruken.
-Mikseren kan tas fra hverandre: Holderen
tas av miksebegeret ved å dreie imot
klokkens retning.
Ta hensyn til innskriften på undersiden av
mikseholderen (bilde 7).
-Ta så mikseholderen fra hverandre:
Knivdelen tas forsiktig ut av mikseholderen
(bilde 8). Se også “lettere håndtering av
glassbeholderen”.
-Ta så holderingen forsiktig av knivdelen
(bilde 9). Kniven er meget skarp!
-Ta lokket fra hverandre: Trekk trakten ut
av påfyllingsåpningen i lokket og ta av
underdelen av lokket (bilde 10).
-
Miksebeger, de enkelte delene av lokket
såsom mikseholderen kan vaskes i oppvask-
maskin eller vaskes med oppvaskmiddel.
-Knivdelen og holderingen må kun vaskes
under rennende vann med en børste.
Oppvaskvann ødelegger lagersmøringen.
no
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 29
-Motorblokken tørkes kun av med en fuktig
klut og tørkes deretter godt.
Sammensetting foregår i motsatt rekkefølge.
Ved miksebegeret av kunststoff må mikse-
holderen skrues fast inntil markeringen
(bilde 11g)!
Lettere håndtering av glassbeholderen.
-Tøm glassbeholderen (bilde 11a).
-Ta i håndtaket på glassbeholderen, trykk
den ned og drei imot klokkens retning inntil
mikserholderen løsner (bilde 11b).
-Ta glassbeholderen og mikserholderen av
samtidig og ta dem deretter fra hverandre
(bilde 11 c–d).
-Sett dem sammen igjen i motsatt rekkefølge
(bilde 11 e–f).
Hjelp ved feil
c~êÉ=Ñçê=ÉäÉâíêáëâ=ëí›í>
c›ê=ÑÉáä=Ääáê=ìíÄÉÇêÉíI=ã™=ëí›éëÉäÉí=íêÉââÉë=ìíK
Ved andre feil må du henvende deg til
kundeservice.
Oppskrifter
Mikseren er egnet for å
blande og skumme opp væsker,
hakke rå frukt, grønnsaker, nøtter og
sjokolade,
mosing av supper, kokt frukt og grønnsaker,
lage majones og sauser.
Majones
Henvisning: I denne mikseren kan du kun lage
majones av hele egg.
Grunnoppskrift:
1 egg
1 teskje sennep
1 spiseskje eddik eller sitronsaft
1 knivsodd salt
1 knivsodd sukker
200–250 ml olje
Ingrediensene bør ha samme temperatur.
-Slå mikseren på lavt turtall.
-Bland sammen alle ingrediensene
(unntatt oljen) i noen sekunder på lavt trinn.
Bruk trakten.
-Slå mikseren over på høyeste trinn.
La oljen renne igjennom trakten og miks
i ca. 1 minutt.
Største mengde: dobbelt mengde
av grunnoppskriften.
Varm sjokolade
50–75 g kaldt kokesjokolade
½ l varm melk
Litt kremfløte og raspet sjokolade alt etter ønske
-Brekk kokesjokoladen i stykker (ca. 1 cm),
og hakk den i mikseren på høyeste trinn.
-Slå av mikseren og hell på melken igjennom
trakten.
-Miks så på høyeste trinn i 1 minutt.
-Fyll den varme sjokoladen i glass og server
den alt etter ønske med vispet kremfløte og
med raspet sjokolade.
Bananis-shake
2–3 bananer
2–3 toppete ss vaniljeis eller sitronis
2 pk. vaniljesukker
½ l melk
-Bananene kuttes opp i 5–10 sekunder.
-
Etter at mikseren står stille helles det på melk
og andre ingredienser. Miks det hele i ca.
1 minutt.
Fruktbeger
250 g frukt (f. eks. jordbær, banan, appelsin, eple)
50–100 g sukker
500 ml kaldt vann
Is etter ønske
-Skrell frukten og skjær den i stykker
-Miks alle ingrediensene (unntatt isen)
på høyeste turtall i ca. 1 minutt.
-Serveres evt. sammen med is.
Sportscocktail
2–3 appelsiner
1–2 sitroner
½–1 ss sukker eller honning
1/4 l eplesaft
1/4 l mineralvann (f. eks. “Farris”)
evt. isbiter
-Skrell appelsinene og sitronen og skjær dem
i stykker.
-Miks alle ingrediensene (unntatt eplesaft og
mineralvann) på høyeste turtall i ca. 1 minutt.
no
Feil Utbedring
Mikseren går ikke -Sett miksebegeret
skikkelig på og skru det
fast til det smekker på.
-Kniven er blokkert.
Utkopling av apparatet.
Slå av apparatet, tøm
innholdet ut og fyll på
nytt igjen. Slå maskinen
på igjen.
Under arbeidet
slås mikseren av.
-Skru mikseren fast inntil
den smekker på igjen.
30 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
-Hell på eplesaften og mineralvannet
-Sett mikseren i kort tid på inntil drikken
skummer.
-Hell cocktailen i glass og server etter ønske
med isbiter.
Rødgrøt
400 g frukt (kirsebær uten stein, bringebær,
solbær, jordbær, bjørnebær)
100 ml kirsebærsaft
100 ml rødvin
80 g sukker
1 pk. vaniljesukker
2 ss sitronsaft
1 knivsodd nellik (malt)
1 knivsodd kanel (malt)
8 blad gelatin
-La gelatinen mykes opp i kaldt vann
ca. i 10 minutter.
-Kok opp alle ingrediensene
(unntatt gelatinen).
-Trykk ut gelatinen og la den smelte
i mikrobølgen, ikke koke.
-Miks den varme frukten og gelatinen
ved middels turtall ca. i ett minutt.
-Fyll rødgrøten i kalde skyllete skåler og still
den på et kaldt sted.
Tips: Rødgrøt smaker godt med vispet
kremfløte eller vaniljesaus.
Honning pålegg
30 g smør (fra kjøleskapet, 7 °C)
90 g honning (fra kjøleskapet, 7 °C)
-Smøret skjæres i små stykker og helles
ned i mikseren.
-Fyll på honning og miks i 5 sekunder med
høyeste turtall eller på trinn M.
Henvisning om avskaffing
Dette apparatet tilsvarer det europeiske
direktivet 2002/96/EG som
kjennetegner gamle elektro- og
elektronikk apparater (waste electrical
and electronic equipment – WEEE).
Dette direktivet angir rammen for
returnering og gjenvinning av de gamle
apparatene som er gyldig for hele EU.
Tips om aktuelle måter å skrote apparatet
på fåes ved henvendelse til faghandelen eller
hos kommunen.
Garanti
For dette apparatet gjelder de garantibetingelser
som er oppgitt av vår representant i de
respektive land. Detaljer om disse
garantibetingelsene får du ved å henvende deg
til elektrohandelen der du har kjøpt apparatet.
Ved krav i forbindelse med garantiytelser, er det
i alle fall nødvendig å legge fram kvittering for
kjøpet av apparatet.
no
Endringer forbeholdes.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 31
Denna produkt är avsedd att bearbeta endast
sådana mängder som är normala för ett hushåll
och därmed alltså inte avsedd för kontinuerlig
användning. Med icke yrkesmässiga hushåll
avses t.ex. fikarum för anställda i en affär, ett
kontor, ett lantbruk och andra yrkesmässiga
företag samt när gäster på ett pensionat, litet
hotell och liknande institutioner använder
produkten.
Använd produkten för att bearbeta endast
sådana mängder som är normala för ett hushåll.
Detsamma gäller bearbetningstiderna.
Köksmaskinen är underhållsfri.
Denna bruksanvisning gäller för flera modeller
av brödrosten:
har motorstativ med strömvred
har motorstativ med pop-out-vred
Spara bruksanvisningen.
Låt bruksanvisningen följa med produkten vid
ett eventuellt ägarbyte.
Översiktsbilderna
Vik först ut uppslaget med bilder.
1Mixerbägare
a bägare av slagtålig plast
b bägare av glas
2 Lock med påfyllningsöppning och tratt
Genom tratten fyllder du på vätskor och
den är även till för att stänga till påfyllnads-
öppningen.
a med tratten på plats i locket:
När du vill fylla på vätskor i små mängder,
t.ex. olja för att göra majonnäs.
b utan tratten på plats i locket:
När du vill fylla på fasta ingredienser och
större mängder vätskor.
3 Mixerhållare med kniv
4 Strömvred
a MMB1... :
M= momentläge (så länge vredet hålls I det
här läget arbetar mixern på högsta
hastighet)
0/off = Stop
1= långsam hastighet
2= snabb hastighet
b MMB2... :
Före start: Tryck in vredet så att det poppar
ut – vrid sedan långsamt upp det.
M= momentläge (så länge vredet hålls I det
här läget arbetar mixern på högsta
hastighet)
0/off = Stop
= steglös inställning av hastigheten
5 Motorstativ
Dra ut sladden ur stativet.
Säkerhetsanvisningar
oáëâ=Ñê=ÉäÉâíêáëâ~=ëíí~ê>
Kontrollera att nätspänningen hemma hos dig är
densamma som anges på produktens typskylt.
Produkten får inte användas om den eller
sladden är skadad.
Låt inte barn ensamma använda produkten.
Låt inte personer (gäller även barn) med
reducerad kroppslig sinnesförnimmelse eller
mental förmåga eller med otillräckligt erfarenhet
och kunskap använda produkten utan att ha
uppsikt över dem eller att de fått instruktioner
om hur produkten ska användas av en person,
som ansvarar för deras säkerhet.
Låt inte sladden ligga över vassa kanter eller
komma i kontakt med heta kokplattor/kokzoner.
Om sladden skulle skadas får den endast bytas
ut av tillverkaren, service eller annan fackkunnig
person. Detta för att undvika skador.
Reparationer på produkten får endast utföras
av service.
Doppa aldrig motorstativet i vatten och håll det
aldrig under rinnande vatten.
Starta inte motorn förrän mixerenheten är helt
ihopmonterad med locket fastsatt och att den
sitter fast på rätt sätt i drivuttaget.
Ha alltid locket på när mixern används.
produkter med glasbägare måste locket vara
ordentligt fastsatt.
Efter ett ev. strömavbrott förblir mixern påslagen
och fortsätter sedan automatiskt när strömmen
kommit tillbaka. Utsätt aldrig mixerbägaren
av glas för stora temperaturvariationer.
Håll alltid fast locket med ena handen under
arbetet. Håll inte handen direkt ovanför påfyll-
ningsöppningen!
Låt vätskor bli ljumma innan de hälls i bägaren.
sv
sá=Öê~íìäÉê~ê=ÇáÖ=íáää=Çáíí=åó~=áåâé=~î=
Éå éêçÇìâí=Ñê™å=_lp`eK
aì=Ü~ê=Ç®êãÉÇ=ÄÉëí®ãí=ÇáÖ=Ñê=Éå=ãçÇÉêå=
ÜìëÜ™ääë~éé~ê~í=~î=ÜÖ=âî~äáíÉíK=
jÉê áåÑçêã~íáçå=çã=î™ê~=éêçÇìâíÉê=Üáíí~ê=
Çì=é™=î™ê=ÜÉãëáÇ~=é™=fåíÉêåÉíK
32 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Montering och start
Mixern är lämplig för att bearbeta följande
mängder:
När du ska krossa iskuber eller bearbeta
djupfrysta livsmedel: Vrid strömvredet till läge M.
Obs! Rengör motorstativ och samtliga delar
grundligt före första användningen, se avsnittet
”Rengöring och skötsel”.
s~ê=ÑêëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê=ÇáÖ=
é™=ÇÉ=î~ëë~=âåáî~êå~=ëçã=ÇÉëëìíçã=
êçíÉê~ê>
píçéé~=~äÇêáÖ=åÉÇ=ÑáåÖê~êå~=á=ãáñÉêÄ®Ö~êÉåK=
pí~êí~=~äÇêáÖ=ãçíçêå=Ñêê®å=ãáñÉêÉåÜÉíÉå=®ê=ÜÉäí=
áÜçéãçåíÉê~Ç=ãÉÇ=äçÅâÉí=é™=çÅÜ=ëáííÉê=Ñ~ëí=é™=
ê®íí=ë®íí=á=Çêáîìíí~ÖÉíK=
Ha alltid locket på! Motorn ska vara avstängd
när mixerenheten placeras på resp. lossas från
motorstativet. Kniven fortsätter rotera en kort
stund sedan du stängt av motorn.
oáëâ=Ñê=ëâ™ääëâ~Ççê>
k®ê=Çì=ãáñ~ê=ÜÉí~=áåÖêÉÇáÉåëÉê=íê®åÖÉê=™åÖ~=ìí=
ÖÉåçã=íê~ííÉå=á=äçÅâÉíK=e®ää=Ç®êÑê=~äÇêáÖ=á=ãÉê=
®å=ÇÉ=ã®åÖÇÉê=ëçã=~åÖÉë=á=í~ÄÉääÉå=é™=ÑêÉJ
Ö™ÉåÇÉ=ëáÇ~K
lÄë>
i™í=áåíÉ=ãáñÉêå=Ö™=ìí~å=~íí=ÇÉí=Ñáååë=äáîëãÉÇÉä=
á ÇÉåK=pí~êí~=ÇêáÖ=ãçíçêå=Ñêê®å=ãáñÉêÉåÜÉíÉå=
®ê=ÜÉäí=áÜçéãçåíÉê~Ç=ãÉÇ=äçÅâÉí=é™=çÅÜ=ëáííÉê=
Ñ~ëí=é™=ê®íí=ë®íí=á=Çêáîìíí~ÖÉíK=sêáÇ=ãáñÉêÉåÜÉíÉå=
íáääë=ÇÉå=Ñ~ëíå~êK=mä~ÅÉê~=ã~ëâáåÉå=é™=éä~åí=
çÅÜ=êÉåí=ìåÇÉêä~ÖK
-Sätt mixerenheten på motorstativet och vrid
medurs till stoppet. Vrid inte mer än ett
kvarts varv, dvs. 90º (se bild 6).
-Häll ingredienserna i bägaren.
-Sätt fast locket på följande sätt (se bild 1):
Plastbägare: sätt på locket och tryck nedåt
till stoppet.
Glasbägare: sätt på locket och vrid medurs
till stoppet.
-Sätt stickkontakten i ett vägguttag.
-Starta motorn (se bild 4):
MMB1... : Vrid strömvredet till önskat läge
MMB2... : Tryck in strömvredet och släpp
det sedan så att det poppar ut. Vrid därefter
vredet till önskat läge.
-Håll fast locket i kanten medan
ingredienserna bearbetas.
Håll inte handen över påfyllningsöpp-
ningen!
Så här fyller du på med mera
ingredienser
-Vrid strömvredet till läge 0/off.
-Ta bort locket.
På glasbägare vrider du locket moturs för att
ta bort det.
-Fyll på med mera ingredienser.
=ÉääÉê
-Fyll på vätska genom tratten i locket.
ÉääÉê
-Dra upp tratten ur locket och tillsätt fasta
ingredienser i små bitar genom
påfyllningsöppningen i locket.
-Vrid strömvredet till önskad hastighet.
När du mixat färdigt
-Vrid strömvredet till läge 0/off.
På MMB2… ska dessutom strömvredet
tryckas in på följande sätt: Tryck in vredet
och släpp det sedan långsamt.
-Vrid mixerenheten moturs och lyft av den.
Ta bort locket från bägaren.
Tips:
Rengör helst mixerenheten genast efter
användning, se avsnittet ”Rengöring och skötsel”.
Rengöring och skötsel
oáëâ=Ñê=ÉäÉâíêáëâ~=ëíí~ê>
aê~=~ääíáÇ=ìí=ëíáÅââçåí~âíÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉí=ÑêÉ=
~ää=ëä~Öë=êÉåÖêáåÖ>
s~ê=ÑêëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê=ÇáÖ=
é™=ÇÉ=î~ëë~=âåáî~êå~>
q~=~äÇêáÖ=á=âåáî~êå~=ãÉÇ=Ü®åÇÉêå~K=
^åî®åÇ Éå ÄçêëíÉ=Ñê=~íí=êÉåÖê~=ÇÉãK
lÄë>
jçíçêëí~íáîÉíë=óí~=â~å=ëâ~Ç~ëK
^åî®åÇ=áåÖ~=ëí~êâ~=êÉåÖêáåÖëãÉÇÉäK=
jçíçêëí~íáîÉí=íçêâ~ë=ÉåÇ~ëí=~î=ãÉÇ=ÑìâíáÖ=ÇìâK=
^åî®åÇ=äáíÉ=ÇáëâãÉÇÉä=îáÇ=ÄÉÜçîK
Tips: Häll lite vatten och diskmedel i mixer-
bägaren och ”fördiska” medan den fortfarande
sitter på motorstativet. Låt mixern gå några få
sekunder i läge M. Häll ur vattnet och skölj
mixerbägaren med rent vatten.
Rengör mixern genast efter användning.
sv
Typ av mixer-
bägare
Plast Glas
Fasta ingredienser
100 g 100 g
Vätskor
max.
2,0 liter max.
1,75 liter
Heta eller
skummande
vätskor
max.
1,0 liter max.
0,75 liter
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 33
-Så här tar du isär mixerenheten: Vrid ringen
på mixerenhetens undersida moturs tills den
lossnar.
Observera markeringarna på mixerhållaren
(se bild 7).
-Så här tar du isär mixerhållaren: Lyft försiktigt
ut kniven ur hållaren (se bild 8). Se även
avsnittet nedan om ”Bägaren av glas”.
-Lossa försiktigt tätningsringen runt kniven
(se bild 9). Var försiktig eftersom knivarna
är mycket vassa!
-Så här tar du isär locket: Dra ut tratten
ur påfyllningsöppningen och ta bort
underdelen av locket (se bild 10).
-Mixerbägaren, lockets samliga delar och
mixerhållaren kan rengöras i diskmaskin eller
diskas på vanligt sätt för hand.
-Kniven och tätningsringen får endast
rengöras under rinnande vatten med hjälp
av en diskborste. Diskmedel har negativ
inverkan på lagersmörjningen.
-Torka av motorstativet med fuktig duk och
torka därefter torrt.
Montering sker i omvänd ordning.
Gäller mixerbägaren av plast: vrid fast
mixerhållaren till markeringen (se bild 11g)!
Lättare hantering av mixerbägaren av glas
-Töm mixerbägaren (se bild 11a)
-Fatta mixerbägaren i handtaget, tryck
bägaren nedåt och vrid moturs tills
mixerhållaren lossas (se bild 11b).
-Lyft av glasbägaren tillsammans med
mixerhållaren och ta därefter isär dem
(se bild 11c–d).
-Sätt ihop delarna i omvänd ordning
(se bild 11e–f).
Råd vid fel
oáëâ=Ñê=ÉäÉâíêáëâ~=ëíí~ê>
aê~=~ääíáÇ=Ñêëí=ìí=ëä~ÇÇÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉí>
Vid andra typer av fel, ta kontakt med service.
Recept
Mixern är lämplig för att.
blanda och skumma upp vätskor
finfördela och hacka mandel, nötter,
persilja och blockchoklad,
puréa soppor, rå och kokt frukt, råa och
kokta grönsaker i vätska, mixa bärsåser,
göra majonnäs och andra såser.
Majonnäs
Obs! I denna mixer kan endast majonnäs på
hela ägg göras.
Grundrecept:
1 ägg
1 rågad tsk fransk senap
1 tsk vinäger eller citronsaft
1 krm salt
1 krm socker
2–2,5 dl matolja
Alla ingredienser måste ha samma temperatur.
-Ställ in låg hastighet.
-Blanda ihop samtliga ingredienser utom oljan
under några sekunder på låg hastighet.
-Öka till högsta hastighet och häll därefter
matoljan genom tratten. Låt mixern gå
ca. 1 minut.
Maximal mängd: 2 ggr grundreceptet
Varm choklad
50–75 g kall blockchoklad
0,5 liter het mjölk
Grädde och chokladrasp enligt önskemål
-Skär blockchokladen i bitar (ca. 1 cm) och
finfördela dem i mixern på högsta hastighet.
-Stäng av mixern. Tillsätt mjölken genom
tratten.
-Blanda 1 minut på högsta hastighet.
-Häll upp den heta chokladen på glas.
Servera enligt önskemål med vispad grädde
och chokladrasp.
Shake på banan och glass
2–3 bananer
2–3 rågade msk vaniljglass eller citronglass
2 tsk vaniljsocker
0,5 liter mjölk
-Finfördela bananer 5–10 sekunder.
-
Stanna mixern, tillsätt mjölk och ingredienser
och blanda ca. 1 minut.
sv
Fel Åtgärd:
Mixern startar inte. -Kontrollera att mixer-
enheten sitter fast på
rätt sätt i drivuttaget.
-Kniven har fastnat.
Stäng av motorn. Töm
bägaren och fyll därefter
på livsmedlet på nytt.
Starta motorn.
Mixern stängs av
under arbeitet.
-Vrid mixerenheten igen
till stoppet så att den
sitter fast.
34 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Fruktbägare
250 g frukt (t.ex. jordgubbar, bananer, apelsiner,
äpplen)
50–100 g socker
5 dl kallt vatten
Iskuber enligt önskemål
-Skala frukterna och skär fruktköttet i bitar.
-Mixa alla ingredienser utom iskuberna på
högsta hastighet ca. 1 minut.
-Servera ev. med iskuberna.
Sportdryck-citruscocktail
2–3 apelsiner
1–2 citroner
0,5–1 msk socker eller honung
2,5 dl apelsinjuice
2,5 dl mineralvatten
ev. iskuber
-Skala apelsinerna och citronerna och skär
fruktköttet i bitar.
-Mixa alla ingredienser (utom apelsinjuicen
och mineralvattnet) i ca. 1 minut på högsta
hastighet.
-Tillsätt apelsinjuice och mineralvatten.
-Mixa en kort stund tills drinken blivit
skummig.
-Häll upp sportdrycken på glas och servera
ev. med iskuber.
Saftpudding
400 g frukt (hallon, vinbär, jordgubbar, björnbär
eller urkärnade körsbär)
1 dl vinbärssaft, koncentrerad
1 dl rödvin
80 g socker
1 tsk vaniljsocker
2 msk citronsaft
1 krm nejlikor (malda)
1 krm kanel (mald)
8 gelatinblad
-Blötlägg gelatinbladen ca. 10 minuter i kallt
vatten.
-Koka upp alla ingredienser (utom gelatinet).
Häll försiktigt över dem i mixerbägaren.
-Krama vattnet ur gelatinbladen och smält
dem på svag värme i kastrull på spisen eller
i form i mikrovågsugn, koka inte.
-Ta bort tratten och tillsätt det flytande
gelatinet genom locket på mixerbägaren.
Sätt tillbaka tratten och mixa de heta
frukterna och gelatinet ca. 1 minut på
medelhastighet.
-Häll upp i små skålar sköljda i kallt vatten.
Ställ kallt att stelna till saftpudding.
Tips: Saftpuddingen smakar bra tillsammans
med vispad grädde eller vaniljsås.
Honungspålägg
30 g smör (kylskåpskallt, 7 °C)
90 g honung (kylskåpskallt, 7 °C)
-Dela smöret i små bitar med en kniv och lägg
dem i mixern.
-Tillsätt honung och blanda under 5 sekunder
på högsta hastighet eller på hastighet M.
Den gamla maskinen
Denna produkt uppfyller kraven för
det europeiska direktivet 2002/96/EG
om elektriska och elektroniska
hushållsprodukter (waste electrical and
electronic equipment – WEEE).
Direktivet anger ramen för återtagande
och återvinning av gamla produkter
inom EU.
Hör med din kommun eller det ställe där du köpt
produkten var du lämnar en gammal maskinen.
Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna konsument-
bestämmelser. Den fullständiga texten finns
hos din handlare. Spar kvittot.
sv
Rätten till ändringar förbehålles.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 35
Tämä laite on tarkoitettu määrille, jotka ovat
normaaleja kotitalouskäytössä tai siihen
rinnastettavassa käytössä.
Se ei sovellu ammattimaiseen käyttöön.
Kotitalouskäyttöön rinnastettava käyttö
käsittää esim. laitteen käytön liikkeiden,
toimistojen, maatalous- ja muiden ammatil-
listen yritysten henkilökunnan keittiötiloissa,
sekä laitteen käytön pienien hotellien ja
palvelutalojen asiakas- ja vierastiloissa.
Noudata tässä ilmoitettuja valmistusmääriä ja
-aikoja.
Laite on huoltovapaa.
Käyttöohje on tarkoitettu eri malleille:
Moottoriosa, jossa on tehovalitsin
Moottoriosa, jossa on sisäänpainettava
valitsin
Säilytä käyttöohje huolellisesti.
Muista antaa käyttöohje laitteen mahdolliselle
uudelle omistajalle.
Laitteen osat
Käännä esiin kuvasivut.
1 Sekoituskulho
a muovikulho
b lasikulho
2 Kansi, jossa täyttöaukko ja suppilo
Suppilo on tarkoitettu nesteiden annoste-
luun ja täyttöaukon sulkemiseen.
a suppiloa käyttäen:
Nesteiden annosteluun pieninä määrinä,
esim. öljy majoneesin valmistusta varten.
b ilman suppiloa:
Kiinteiden ainesten ja suurien nestemäärien
lisäämiseen.
3 Tehosekoittimen alusta ja teräosa
4 Valitsin
a MMB1... :
M= pitoasento, suurin kierrosnopeus, pidä
valitsin alaspainettuna haluamasi ajan
0/off = seis
1= käyttöasento, alhainen kierrosnopeus
2= käyttöasento, suuri kierrosnopeus
b MMB2... :
Paina ennen käyttöä valitsinta ja päästä hitaasti
ulos.
M= pitoasento, suurin kierrosnopeus, pidä
valitsin alaspainettuna haluamasi ajan
0/off = seis
= käyttönopeuden voi säätää
portaattomasti
5 Moottoriosa
Vedä liitäntäjohto ulos rungosta.
Turvallisuusohjeita
p®Üâáëâìå=î~~ê~>
Liitä laite ainoastaan tyyppikilvessä olevien
ohjeiden mukaiseen sähköverkkoon.
Käytä laitetta vain, kun laite ja liitäntäjohto
ovat moitteettomassa kunnossa.
Ei lasten ulottuville.
Henkilöt (myös lapset), jotka ovat ruumiillisesti
tai henkisesti rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi
kokemusta ja tietoa, eivät saa käyttää laitetta,
paitsi jos he käyttävät sitä valvonnan alaisena
tai ovat saaneet opastusta laitteen käyttöön
henkilöltä, joka on vastuussa heidän
turvallisuudestaan.
Liitäntäjohto ei saa olla liian lähellä teräviä
reunoja tai kuumia pintoja. Jos laitteen
liitäntäjohto vioittuu, sen saa turvallisuussyistä
vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai
vastaavat valtuudet omaava sähköasentaja.
Jätä sen vuoksi laitteen korjaukset vain
valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.
Älä upota moottoriosaa veteen tai pidä
juoksevan veden alla.
Käytä laitetta vain, kun kaikki tehosekoittimen
osat ovat paikoillaan. Käytä laitetta vain kannen
ollessa paikoillaan. Jos laitteessa on lasikulho,
kannen tulee lukittua kunnolla kiinni.
Sähkökatkon sattuessa laite ei kytkeydy pois
päältä; se käynnistyy uudelleen sähkökatkon
jälkeen. Älä altista lasikulhoa voimakkaille
lämpötilavaihteluille.
Pidä käytön aikana kannesta aina kiinni toisella
kädellä. Varo laittamasta sormia täyttöaukon
päälle!
Anna nesteiden jäähtyä haaleiksi, ennen kuin
kaadat ne kulhoon.
fi
lååÉâëá=çäâççå=î~äáåí~ëá=çå=_lp`eK
rìëá=Ü~åâáåí~ëá=çå=åóâó~áâ~áåÉå=à~=ä~~Çìâ~ë=
âçÇáåâçåÉK=iáë®íáÉíçà~=íìçííÉáëí~ããÉ=äóÇ®í=
áåíÉêåÉíJëáîìáäí~ããÉK
36 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Valmistelut/käyttö
Laite soveltuu seuraavien määrien
käsittelemiseen:
Kun käsittelet jäätelöä tai pakastettuja
elintarvikkeita, käytä pitoasentoa »M«.
Ohje: Puhdista laite ja varusteet huolellisesti
ennen ensimmäistä käyttökertaa, katso kohta
»Puhdistus«.
içìââ~~åíìãáëî~~ê~=íÉê®îáÉå=íÉêáÉåL
éóêáî®å=â®óíí~âëÉäáå=àçÜÇçëí~>
ûä®=í~êíì=é~áâ~ääÉÉå=âááååáíÉííóóå=íÉÜçëÉâçáíJ
íáãÉÉåK=h®óí®=íÉÜçëÉâçáíáåí~=î~áå=âìå=â~áââá=ëÉå=
çë~í=à~=â~åëá=çî~í=é~áâçáää~~å>=fêêçí~=í~á=âááååáí®=
íÉÜçëÉâçáíáå=î~áå=ä~áííÉÉå=çääÉëë~=éóë®ÜÇóâëáëë®K=
hìå=ä~áíÉ=âóíâÉí®®å=éçáë=íçáãáåå~ëí~I=íÉê®=éóêáá=
îáÉä®=àçåâáå=~áâ~~K
m~äçî~ãã~å=î~~ê~>
h~ååÉëë~=çäÉî~å=ëìééáäçå=â~ìíí~=íìäÉÉ=ìäçë=
Üóêó®=ëÉâçáíÉíí~Éëë~=âììãá~=~áåÉâëá~K=
q®óí® íÉÜçëÉâçáííáãÉÉå=âììã~~=í~á=âìçÜìî~~=
åÉëíÉíí®=Éåáåí®®å=í~ìäìâçëë~=áäãçáíÉííì=ã®®ê®K
eìçãK>
ûä®=â®óí®=íÉÜçëÉâçáíáåí~=íóÜà®å®K=
ûä® âçâç~ íÉÜçëÉâçáíáåí~=ãççííçêáçë~å=é®®ää®K=
h®óí® ä~áíÉíí~=î~áåI=âìå=â~áââá=ëÉå=çë~í=çî~í=
é~áâçáää~~åK=^ëÉí~=íÉÜçëÉâçáíáå=ãççííçêáçë~å=
é®®ääÉ=à~ â®®åå®=î~ëíÉÉëÉÉå=~ëíáI=åááå=Éíí®=ëÉ=
äìâáííìì=é~áâçáääÉÉåK=^ëÉí~=ä~áíÉ=í~ë~áëÉääÉ=à~=
éìÜí~~ääÉ=~äìëí~ääÉK
-Aseta tehosekoitin paikoilleen ja kiinnitä
kääntämällä myötäpäivään vasteeseen
asti älä käännä yli 90° (kuva 6).
-Täytä ainekset.
-Aseta kansi paikalleen (kuva 1):
Muovikulho: Aseta kansi paikalleen ja paina
alaspäin, niin että se napsahtaa kiinni.
Lasikulho: Aseta kansi paikalleen ja lukitse
myötäpäivään kääntämällä.
-Laita pistotulppa pistorasiaan.
-Käynnistä laite (kuva 4):
MMB1... : Käännä valitsin haluamaasi
asentoon.
MMB2... : Paina valitsinta ja päästä hitaasti
irti niin, että se tulee ulos. Käännä valitsin
haluamaasi asentoon.
-Pidä kiinni kannen reunasta sekoittamisen
aikana.
Älä pistä sormia täyttöaukon päälle!
Ainesten lisääminen
-
Aseta valitsin asentoon
0/off
.
-
Irrota kansi.
Käännä lasikulhon kantta vastapäivään
ja poista.
-
Lisää ainekset.
í~á
-
Lisää nestemäiset ainekset kannessa olevan
suppilon kautta.
í~á
-
Poista suppilo kannesta Lisää kiinteät
ainekset kannessa olevan täyttöaukon kautta.
-Valitse haluamasi nopeus valitsimella.
Käytön jälkeen
-Aseta valitsin asentoon 0/off.
MMB2...: paina valitsin sisään ja päästä
hitaasti irti, näin valitsin pysyy
sisäänpainettuna.
-Irrota tehosekoitin kääntämällä
vastapäivään.
Ota kansi pois kulhosta.
Ohje: Puhdista tehosekoitin heti käytön jälkeen,
katso »Puhdistus«.
Puhdistus
p®Üâáëâìå=î~~ê~>
fêêçí~=îÉêââçéáëíçâÉ=éáëíçê~ëá~ëí~=~áå~=ÉååÉå=
ä~áííÉÉå=éìÜÇáëí~ãáëí~K
içìââ~~åíìãáëî~~ê~=íÉê®îáÉå=íÉêáÉå=
àçÜÇçëí~>
ûä®=âçëâÉ=ëÉâçáíìëíÉê®®å=é~äà~áå=â®ëáåK=
h®óí® éìÜÇáëí~ãáëÉÉå=Ü~êà~~K
eìçãK>
i~áííÉÉå=éáåí~=îçá=î~ìêáçáíì~K
ûä®=â®óí®=Ü~åâ~~îá~=éìÜÇáëíìëãÉåÉíÉäãá®K=
mìÜÇáëí~=ãççííçêáçë~=î~áå=âçëíÉ~ää~=äááå~ää~=
éóóÜâáÉåI=â®óí®=í~êîáíí~Éëë~=ÜáÉã~å=
â®ëáåéÉëììå=í~êâçáíÉííì~=~ëíá~åéÉëì~áåÉíí~K
Ohje: Kaada paikoilleen kiinnitettyyn sekoitus-
kulhoon vähän vettä, johon on lisätty käsin-
pesuun tarkoitettua astianpesuainetta.
Kytke tehosekoitin päälle pariksi sekunniksi
asettamalla valitsin asentoon »M«. Kaada vesi
pois ja huuhtele kulho puhtaalla vedellä.
Pese tehosekoitin heti käytön jälkeen.
fi
Kulho
Muovikulho Lasikulho
Kiinteät elintarvik-
keet
100 g 100 g
Nesteet
max. 2,0 l max. 1,75 l
Kuumat tai
kuohuvat
nesteet
max. 1,0 l max. 0,75 l
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 37
-Pura tehosekoitin osiin: irrota teränpidin
kulhosta kiertämällä vastapäivään.
Huomioi teränpitimen pohjassa oleva teksti
(kuva 7).
-Pura teränpidin osiin: ota teräosa varovasti
pois teränpitimestä (kuva 8). Katso myös
ohjeet kohdassa »Lasikulhoa koskevia
ohjeita«.
-Irrota tiivisterengas varovasti teräosasta
(kuva 9). Terät ovat hyvin terävät!
-Pura kansi osiin: Vedä suppilo pois kannen
täyttöaukosta ja irrota kannen alaosa
(kuva 10).
-Pese sekoituskulho, kannen eri osat ja
teränpidin astianpesukoneessa tai
tavallisella käsinpesuun tarkoitetulla
astianpesuaineella.
-Pese teräosa ja tiivisterengas vain harjalla
juoksevan veden alla.
Astianpesuaine heikentää laakerivoitelua.
-Pyyhi moottoriosa puhtaaksi kostealla liinalla
ja kuivaa lopuksi.
Kokoonpano päinvastaisessa järjestyksessä.
Kun käytät muovikulhoa, kiinnitä tehosekoit-
timen alusta paikalleen kiertämällä merkkiin
asti (kuva 11g)!
Lasikulhoa koskevia ohjeita
-Tyhjennä lasikulho (kuva 11a).
-Tartu lasikulhon kahvaan, työnnä alaspäin
ja käännä vastapäivään, kunnes teränpidin
irtaantuu (kuva 11b).
-Poista lasikulho ja teränpidin yhdessä ja pura
vasta sitten osiin (kuva 11c–d).
-Kokoonpano päinvastaisessa järjestyksessä
(kuva 11e–f).
Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle
p®Üâáëâìå=î~~ê~>
fêêçí~=îÉêââçéáëíçâÉ=éáëíçê~ëá~ëí~=ÉååÉå=
Ü®áêáå=éçáëíç~K
Käänny muissa häiriötapauksissa valtuutetun
huoltopalvelun puoleen.
Ruokaohjeet
Tehosekoitin soveltuu
nesteiden sekoittamiseen ja vaahdotta-
miseen,
raakojen hedelmien/marjojen, kasvisten,
pähkinöiden ja suklaan hienontamiseen
ja rouhimiseen,
keittojen, keitettyjen hedelmien/marjojen
ja kasvisten soseuttamiseen,
majoneesin ja kastikkeiden
valmistamiseen.
Majoneesi
Ohje: Majoneesin voi valmistaa
tehosekoittimessa vain kokonaisista
kananmunista.
Perusohje:
1 muna
1 tl sinappia
1 rkl etikkaa tai sitruunanmehua
ripaus suolaa
ripaus sokeria
2–2,5 dl öljyä
Ainesten pitää olla huoneenlämpöisiä
-
Kytke tehosekoitin alhaiselle
kierrosnopeudelle.
-
Sekoita kaikkia aineksia (paitsi öljyä) muutama
sekunti alhaisella kierrosnopeudella.
-
Kytke kone maksimi nopeudelle, kaada öljyä
hitaasti suppilon kautta ja sekoita noin
minuutti.
Maksimimäärä: kaksi kertaa perusohje
Kuuma suklaajuoma
50–75 g taloussuklaata
½ l kuumaa maitoa
vispikermaa ja suklaarouhetta haluttaessa
-Leikkaa taloussuklaa noin sentin kokoisiksi
paloiksi ja hienonna tehosekoittimessa
maksimi nopeudella.
-Kytke tehosekoitin pois päältä ja kaada
maito suppilon läpi.
-Sekoita maksimi nopeudella noin minuutti.
-Annostele kuuma suklaa laseihin ja tarjoile
haluttaessa kermavaahdon ja
suklaarouheen kanssa.
fi
Häiriö Toimenpide
Tehosekoitin ei
käynnisty
-Aseta tehosekoitin
kunnolla paikoilleen ja
käännä vasteeseen asti.
-Terä on jumittunut.
Pysäytä laite.
Ota ainekset pois
kulhosta ja täytä ne
kulhoon uudelleen.
Käynnistä taas kone.
Tehosekoitin kyt-
keytyy pois päältä
käytön aikana.
-Käännä tehosekoitin
uudestaan vasteeseen
asti
38 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Banaanipirtelö
2–3 banaania
2–3 rkl vanilja- tai sitruunajäätelöä
2 tl vaniljasokeria
½ l maitoa
-Hienonna banaaneja 5–10 sekunnin ajan.
-
Kun tehosekoitin on pysähtynyt, lisää maito ja
muut ainekset ja sekoita noin minuutin ajan.
Marjainen hedelmähyve
250 g marjoja/hedelmiä (esim.: mansikoita,
banaani, appelsiini, omena)
50–100 g sokeria
5 dl kylmää vettä
jäätelöä haluttaessa
-Kuori ja paloittele hedelmät.
-Sekoita kaikkia aineksia (paitsi jäätelöä)
maksimi nopeudella noin minuutti.
-Tarjoile haluttaessa jäätelön kanssa.
Urheilijan sportti-cocktail
2–3 appelsiinia
1–2 sitruunaa
½–1 rkl sokeria tai hunajaa
¼ l omenamehua
¼ l kivennäisvettä
mahd. jääpaloja
-Kuori ja paloittele appelsiinit ja sitruunat.
-Sekoita kaikkia aineksia (paitsi
omenamehua ja kivennäisvettä) maksimi
nopeudella noin minuutti.
-Lisää omenamehu ja kivennäisvesi.
-Sekoita hetken aikaa, kunnes juoma
vaahtoaa.
-Annostele juoma laseihin ja tarjoile
haluttaessa jääpalojen kanssa.
Marjakiisseli
400 g marjoja (kivettömiä kirsikoita, vadelmia,
herukoita, mansikoita, karhunvatukoita)
1 dl kirsikkamehua
1 dl punaviiniä
80 g sokeria
1 tl vaniljasokeria
2 rkl sitruunamehua
ripaus neilikkaa (jauhettua)
ripaus kanelia (jauhettua)
8 liivatelehteä
-Pane liivatelehdet likoamaan kylmään
veteen noin 10 minuutiksi.
-Kiehauta kaikki ainekset (paitsi liivatelehdet).
-Purista liivatteet kuiviksi ja sulata mikrossa,
älä keitä.
-Sekoita kuumia marjoja ja liivatelehtiä
keskivälin nopeudella noin minuutti.
-Annostele kiisseli kylmällä vedellä
huuhdeltuihin annostelumaljoihin ja vie
kylmään.
Ohje: Marjakiisseli maistuu kermavaahdon tai
vaniljakastikkeen kanssa.
Hunajalevite
30 g voita (jääkaapista, 7 °C)
90 g hunajaa (jääkaapista, 7 °C)
-Paloittele voi pieniksi paloiksi ja laita voipalat
tehosekoittimeen.
-Lisää hunaja ja sekoita 5 sekunnin ajan
maksimi nopeudella tai valitsin asennossa M.
Kierrätysohjeita
Tässä laitteessa on sähkö- ja
elektroniikkalaiteromusta annetun
EU-direktiivin 2002/96/EY mukainen
merkintä (waste electrical and electronic
equipment – WEEE). Direktiivi antaa
puitteet käytöstä poistettujen laitteiden
palautusoikeudesta ja hyödyntämisestä
ja se koskee kaikkia EU-maita.
Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista
saat koneen myyjältä sekä kaupungin tai kunnan
virastosta, jätehuoltoasioista vastaavilta
henkilöiltä.
Takuu
Tälle laitteelle ovat voimassa maahantuojan
myöntämät takuuehdot.Täydelliset takuuehdot
saat myyntiliikkeel, josta olet ostanut
laitteen.Takuutapauksessa on näytettävä
ostokuitti.
fi
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 39
Este aparato ha sido diseñado para la elabora-
ción de alimentos en cantidades usuales
domésticas, quedando excluido su uso
industrial. Por aplicaciones semejantes a las
de hogares particulares se entienden aquéllas
en cocinas de personal en oficinas, comer-
cios, explotaciones agrícolas, etc., así como
cocinas para uso por huéspedes o clientes de
pensiones, hostales, casas de huéspedes etc.
Asimismo no se deberán sobrepasar las canti-
dades a elaborar ni los tiempos de funciona-
miento habituales para uso doméstico.
El aparato no requiere un mantenimiento
especifico.
Las presentes instrucciones de uso son válidas
para diferentes modelos de aparato:
Unidad básica con mando selector
de posiciones
Unidad básica con mando selector esca-
moteable
Le rogamos que conserve las instrucciones
de uso.
En caso de ceder o entregar el aparato a otra
persona, acompáñelo siempre de las corres-
pondientes instrucciones de uso.
Vista general del aparato
Despliegue, por favor, las páginas con las
ilustraciones.
1 Jarra batidora
a Jarra de plástico
b Jarra de cristal
2 Tapa con abertura para incorporar
ingredientes y embudo
El embudo sirve para agregar de manera
dosificada ingredientes líquidos, así como
para cubrir la abertura de carga de la tapa.
a con el embudo colocado:
Agregar de manera dosificada pequeñas
cantidades de ingredientes líquidos,
por ejemplo el aceite para preparar
la mayonesa.
b sin el embudo colocado:
Agregar ingredientes sólidos o grandes
cantidades de ingredientes líquidos.
3 Soporte de la batidora con cuchillas
4 Mando giratorio
a MMB1... :
M= Accionamiento momentáneo (permite
trabajar con el máximo número
de revoluciones; hay que mantenerlo
accionado con la mano)
0/off = Parada
1= Mínimo número de revoluciones –
velocidad de trabajo lenta
2= Máximo número de revoluciones –
velocidad de trabajo rápida
b MMB2... :
Antes de utilizar el aparato, desenclavar
el mando giratorio, pulsándolo y soltándolo.
M= Accionamiento momentáneo (permite
trabajar con el máximo número
de revoluciones; hay que mantenerlo
accionado con la mano)
0/off = Parada
= Velocidad de trabajo de ajuste continuo
5 Unidad básica (bloque motor)
Extraer el cabe de conexión de la carcasa
del aparato.
Advertencias generales
de seguridad
mÉäáÖêç=ÇÉ=ÇÉëÅÖ~=Éä¨ÅíêáÅ~>
Conectar y usar el aparato sólo de conformidad
con los datos que figuran en la placa de
características del mismo.
No conectar el aparato a la red eléctrica en caso
de presentar el cable de conexión o el aparato
mismo huellas visibles de desperfectos.
Mantener el aparato fuera del alcance de los
niños.
No permitir que las personas (incluidos los
niños) cuyas facultades sensoriales o mentales
estén mermadas o que carezcan de suficientes
conocimientos y experiencia, manejen y
manipulen el aparato, excepto en caso de
hacerlo bajo la vigilancia de una persona con
experiencia o hacer recibido instrucción práctica
por la persona responsable de su seguridad.
Prestar atención a que el cable de conexión
del aparato no entre en ningún momento en
contacto con objetos o superficies cortantes
ni piezas calientes. Prestar asimismo atención
a que el cable de conexión del aparato no entre
en ningún momento en contacto con objetos
o piezas calientes. Con objeto de evitar posibles
situaciones de peligro, la sustitución del cable
de conexión del aparato sólo podrá ser
realizada por personal técnico del fabricante
o de su Servicio Técnico.
es
båÜçê~ÄìÉå~=éçê=ä~=Åçãéê~=ÇÉ=ëì=åìÉîç=
~é~ê~íç=ÇÉ=ä~=Å~ë~=_lp`eK
`çå=¨äI=sÇK=ëÉ=Ü~=ÇÉÅáÇáÇç=éçê=ìå=ÉäÉÅíêçJ
Ççã¨ëíáÅç=ãçÇÉêåç=ó=ÇÉ=Öê~å=Å~äáÇ~ÇK
j•ë=áåÑçêã~ÅáçåÉë=ëçÄêÉ=åìÉëíêçë=
éêçÇìÅíçë=ä~ë=éçÇê•=Ü~ää~ê=Éå=åìÉëíê~=
é•Öáå~=ïÉÄK
40 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Las reparaciones e intervenciones que debieran
efectuarse en el aparato sólo podrán ser
ejecutadas por personal técnico cualificado del
Servicio Técnico Oficial de la marca.
¡No sumergir nunca la unidad básica (bloque
motor) en el agua ni mantenerla debajo del
chorro de agua del grifo!
¡Trabajar sólo con la batidora completamente
montada! ¡Trabajar siempre con la tapa
colocada!
En los aparatos con jarra de cristal, la tapa tiene
que estar bloqueada.
En caso de corte o interrupción del suministro
de corriente, el aparato permanece conectado
y reanuda su funcionamiento tan pronto como
se ha restablecido la alimentación de corriente.
¡No exponer ni someter nunca la jarra de cristal
a fuertes oscilaciones térmicas!
Sujetar la tapa siempre durante el trabajo
de la máquina con una mano.
¡No sujetar la tapa pasando la mano por encima
de la abertura para incorporar alimentos!
Dejar enfriar los líquidos antes de verterlos
en la jarra de cristal.
Preparativos/Manejo del aparato
La batidora es apropiada para elaborar las
siguientes cantidades de alimentos líquidos:
En caso de elaborar helados o alimentos con-
gelados, se aconseja utilizar la función «M»
(accionamiento momentáneo).
Advertencia: Limpiar a fondo el aparato y los
accesorios antes de usarlos por primera vez.
Véase al respecto también el capítulo
«Cuidados y limpieza».
mÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë=~=Å~ìë~=ÇÉ=ä~ë=
ÅìÅÜáää~ë=Åçêí~åíÉëLÇÉä=~ÅÅáçå~ãáÉåíç=
Öáê~íçêáç>
kç=áåíêçÇìÅáê=åìåÅ~=ä~ë=ã~åçë=Éå=ä~=Ä~íáÇçê~=
ãçåí~Ç~K=qê~Ä~à~ê=ëáÉãéêÉ=Åçå=ä~=Ä~íáÇçê~=
ÅçãéäÉí~=ãçåí~Ç~>=qê~Ä~à~ê=ëáÉãéêÉ=Åçå=
ä~ í~é~=ÅçäçÅ~Ç~>=oÉíáê~ê=ä~=Ä~íáÇçê~=ÇÉä=~é~ê~íç=
ç=ÅçäçÅ~êä~=ëçÄêÉ=Éä=ãáëãç=ëμäç=íê~ë=Ü~ÄÉêäç=
ÇÉëÅçåÉÅí~Çç=éêÉîá~ãÉåíÉK=
qÉåÖ~=éêÉëÉåíÉ=èìÉ=íê~ë=ÇÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=
~é~ê~íçI=ä~=ÅìÅÜáää~=Åçåíáå~=ÑìåÅáçå~åÇç=
Çìê~åíÉ=ìåçë=áåëí~åíÉëK
mÉäáÖêç=ÇÉ=èìÉã~Çìê~>
^ä=Éä~Äçê~ê=~äáãÉåíçë=ç=äèìáÇçë=Å~äáÉåíÉë=Éå=
ä~ Ä~íáÇçê~I=éìÉÇÉ=ÉëÅ~é~ê=î~éçê=Å~äáÉåíÉ=
~ íê~î¨ë=ÇÉä=ÉãÄìÇç=Éå=ä~=í~é~K=iäÉå~ê=í~å=ëμäç=
ä~=ã•ñáã~=Å~åíáÇ~Ç=~ÇãáëáÄäÉ=ÇÉ=äèìáÇç=
Å~äáÉåíÉ=ç=Åçå=éêçéÉåëáμå=~=Ñçêã~ê=Éëéìã~=
èìÉ=ëÉ=ÇÉí~ää~=Éå=ä~=í~Ää~K
^íÉåÅáμå>
kç=Ü~ÅÉê=ÑìåÅáçå~ê=åìåÅ~=ä~=Ä~íáÇçê~=
Éå î~Åç>=kç=ãçåí~ê=åìåÅ~=ä~=Ä~íáÇçê~=
ÅçäçÅ•åÇçä~=ëçÄêÉ=ä~=ìåáÇ~Ç=Ä•ëáÅ~=EÄäçèìÉ=
ãçíçêFK=qê~Ä~à~ê=ëáÉãéêÉ=Åçå=Éä=~é~ê~íç=
ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=ãçåí~ÇçK=båÅ~à~ê=ÅçãéäÉí~J
ãÉåíÉ=ä~=Ä~íáÇçê~=ëçÄêÉ=ä~=ìåáÇ~Ç=Ä•ëáÅ~=
EÄäçèìÉ=ãçíçêF=ó=Ñáà~êä~=Ü~ëí~=Éä=íçéÉK=
`çäçÅ~ê Éä=~é~ê~íç=ëçÄêÉ=ìå~=Ä~ëÉ=ÇÉ=~éçóç=
äáë~=ó äáãéá~K
-Montar la jarra en la máquina y fijarla a la
misma girándola hacia la derecha (sentido
de marcha de las agujas del reloj) hasta el
tope ¡No rebasar el ángulo de 90°! (Fig. 6).
-Poner los ingredientes en la jarra batidora.
-Colocar la tapa (Fig. 1):
Jarra de plástico: Montar la tapa y encajarla
presionándola hacia abajo.
Jarra de cristal: Montar la tapa y bloquearla
girándola hacia la derecha (sentido
de marcha de las agujas del reloj.
-Introducir el cable de conexión en la toma
de corriente.
-Conectar el aparato (Fig. 4):
MMB1... : Colocar el mando giratorio en la
posición de trabajo deseada.
MMB2... : Desenclavar el mando giratorio:
Pulsar el mando y soltarlo. Colocar el mando
giratorio en la posición de trabajo deseada.
Sujetar la tapa en el borde durante el trabajo
de la máquina.
-¡No sujetar la tapa pasando la mano por
encima de la abertura para incorporar
alimentos!
¡No introducir nunca las manos a través
de la abertura de carga de los alimentos!
Agregar o reponer ingredientes
-Colocar el mando giratorio en la posición
0/off.
-Retirar la tapa.
En los aparatos con jarra de cristal: Girar la
tapa hacia la izquierda (sentido de marcha
contrario al de las agujas del reloj) y retirarla.
es
Jarra
Plástico Cristal
Alimentos sólidos
100
gramos 100
gramos
Alimentos líquidos
máx.
2litros máx.
1,75 litros
Líquidos calientes
o con propensión
a forma espuma
máx.
1,0 litros máx.
0,75 litros
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 41
-Agregar o reponer ingredientes.
ç
-Incorporar los ingredientes a través del
embudo de la tapa.
ç
-Retirar el embudo de la tapa. Incorporar los
ingredientes sólidos a través de la abertura
de la tapa. Colocar el mando giratorio en la
posición de trabajo deseada.
-Colocar el mando giratorio en la posición
de trabajo apropiada.
Tras concluir el trabajo con
la batidora
-Colocar el mando giratorio en la posición
0/off.
En los modelos MMB2..: Enclavar adicional-
mente el mando giratorio: Presionar el
mando y soltarlo lentamente.
-Retirar la batidora de la unidad básica,
girándola a tal efecto hacia la izquierda
(sentido de marcha contrario al de las agujas
de reloj).
Retirar la tapa de la jarra.
Consejo práctico: Limpiar la jarra directa-
mente tras concluir su uso. Véase al respecto
el capítulo «Cuidados y limpieza».
Cuidados y Limpieza
mÉäáÖêç=ÇÉ=ÇÉëÅ~êÖ~=Éä¨ÅíêáÅ~>
^åíÉë=ÇÉ=ÉÑÉÅíì~ê=Åì~äèìáÉê=íê~Ä~àç=Éå=Éä=
~é~ê~íçI=Éñíê~Éê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=ÇÉ=ä~=
íçã~=ÇÉ=ÅçêêáÉåíÉK
mÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë=~=Å~ìë~=ÇÉ=ä~ë=
ÅìÅÜáää~ë=Åçêí~åíÉë>
kç=íçÅ~ê=åá=ã~åáéìä~ê=åìåÅ~=ä~ë=ÅìÅÜáää~ë=Åçå=
ä~ë=ã~åçëK=rë~ê=ëáÉãéêÉ=ìå=ÅÉéáääç=é~ê~=
äáãéá~ê=ä~ë=ÅìÅÜáää~ë>
^íÉåÅáμå>
i~ë=ëìéÉêÑáÅáÉë=ÇÉä=~é~ê~íç=éìÉÇÉå=êÉëìäí~ê=
Ç~¥~Ç~ë>
kç=ìë~ê=~ÖÉåíÉë=Ñêçí~ÇçêÉë=é~ê~=ëì=äáãéáÉò~K=
iáãéá~ê=ä~=ìåáÇ~Ç=Ä•ëáÅ~=EÄäçèìÉ=ãçíçêF=ëμäç=
Åçå=ìå=é~¥çãÉÇçK=bå=Å~ëç=åÉÅÉë~êáç=ëÉ=
éìÉÇÉ=~ÖêÉÖ~ê=ìå=éçÅç=ÇÉ=~ÖÉåíÉ=ä~î~î~àáää~ë=
Eé~ê~=ä~î~Çç=~=ã~åçFK
Consejo práctico: Poner un poco de agua
con muy poco agente lavavajillas (para lavado
a mano) en la jarra montada en la unidad básica.
Activar durante unos instantes la función «M».
Verter el agua al desagüe y enjuagar la jarra con
agua limpia.
Limpiar la batidora inmediatamente después
de usarla.
-Desarmar la jarra; separar el soporte de la
batidora de la jarra, girándolo a la izquierda
(sentido de marcha contrario al de las agujas
de reloj).
Prestar atención a la leyenda que figura en la
parte inferior del soporte de la batidora
(Fig. 7).
-Desarmar el soporte de la batidora; retirar
cuidadosamente la cuchilla del cuerpo del
soporte (Fig. 8). Véase al respecto también
el apartado «Consejos prácticos para el
manejo de la jarra de cristal».
-Separar cuidadosamente la junta del cuerpo
portacuchillas (Fig. 9). ¡Las cuchillas son
muy cortantes!
-Desarmar la tapa de la jarra. Retirar el
embudo de la abertura para incorporar
alimentos de la tapa; retirar asimismo
la parte inferior de la tapa (Fig. 10).
-Lavar la jarra, las piezas sueltas de la tapa
y el soporte de la batidora en el lavavajillas
o con un lavavajillas manual de uso corriente
-Limpiar las cuchillas y la junta con un cepillo
bajo el chorro de agua del grifo. ¡El uso de
agentes lavavajillas o detergentes perjudica
la lubricación de los cojinetes.
-Limpiar el cuerpo exterior de la unidad
básica con un paño húmedo. Secarlo.
Armar las piezas siguiendo el orden inverso
al descrito para su desarme.
En los aparatos con jarra de plástico, fijar
el soporte de la batidora girándolo hasta
la marca (Fig. 11g)!
Consejos prácticos para el manejo de la
jarra de cristal
-Vaciar la jarra de cristal (Fig. 11a).
-Sujetar la jarra por el borde, presionarla
hacia abajo y girarla hacia la izquierda
(sentido de marcha contrario al de las agujas
del reloj), hasta que se desprenda el soporte
de la batidora (Fig. 11b).
-Retirar conjuntamente la jarra de cristal y el
soporte de la batidora; desarmar ambas
piezas (Fig. 11 c–d).
-Ejecutar las operaciones de montaje
procediendo de manera inversa al des-
montaje (Fig. 11e–f).
es
42 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Localización de averías
mÉäáÖêç=ÇÉ=ÇÉëÅ~êÖ~=Éä¨ÅíêáÅ~>
^åíÉë=ÇÉ=ÉÑÉÅíì~ê=Åì~äèìáÉê=íê~Ä~àç=Éå=Éä=
~é~ê~íçI=Éñíê~Éê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=ÇÉ=ä~=
íçã~=ÇÉ=ÅçêêáÉåíÉK
Si a pesar de observar las indicaciones anterior-
mente citadas no se hubiera eliminado la avería,
deberá avisarse al Servicio de Asistencia
Técnica Oficial de la marca.
Recetas
La batidora es apropiada para
mezclar y batir líquidos
triturar y picar frutas crudas, verdura,
nueces y chocolate
hacer purés de verduras o frutas cocidas
preparar mayonesas y salsas
Mayonesa
¡Atención! ¡En la batidora, las mayonesas sólo
se pueden elaborar con huevos enteros!
Receta básica:
1 huevo
1 cucharilla colmada de mostaza
1 cucharilla de vinagre o zumo de limón
1 pizca de sal
1 pizca de azúcar
200–250 ml de aceite
Todos los ingredientes deberán tener la misma
temperatura.
-Seleccionar una velocidad de trabajo lenta.
-Mezclar todos los ingredientes (excepto
el aceite) durante unos segundos a una
velocidad de trabajo lenta.
-Colocar el mando selector en las posición
de máxima velocidad de trabajo. Incorporar
el aceite lentamente a través del embudo.
Batir durante un minuto.
Máxima cantidad admisible: 2 veces la receta
básica
Batido de chocolate
50–75 granos de chocolate para repostería
refrigerado
½ litro de leche caliente
Nata montada y virutas de chocolate, según
el gusto personal.
-
Cortar el chocolate en trozos de aprox. 1 cm.
Poner el chocolate en la jarra y ajustar la
máxima velocidad de trabajo. Triturar el
chocolate completamente.
-Desconectar la batidora. Agregar la leche
caliente a través del embudo.
-Batir durante un minuto con la máxima
velocidad de trabajo.
-Verter el chocolate caliente en los vasos
y servirlo con nata montada y raspaduras
de chocolate según el gusto personal.
Batido de plátano
2–3 plátanos
2–3 cucharadas soperas colmadas de helado
de vainilla o limón
2 sobrecito de azúcar de vainilla
500 ml de leche
-Triturar los plátanos durante
5–10 segundos.
-
Tras detenerse la batidora, agregar la leche
y los restantes ingredientes y batir durante
1minuto.
Copa de frutas
250 gramos de frutas (por ejemplo fresas,
plátano, naranja, manzana)
50–100 gramos de azúcar
500 ml de agua fría
Helado al gusto personal
-Pelar las frutas y cortarlas en trozos.
-Batir todos los ingredientes, excepto el
helado, con la máxima velocidad de trabajo
durante aprox. un minuto.
-Servirse conjuntamente con el helado,
si se desea.
Cóctel para deportistas
2–3 naranjas
1–2 limones
½–1 cucharada sopera de azúcar o miel
¼ litro de jugo de manzana
es
Avería Forma de subsanarla:
La batidora no se
pone en marcha.
-Montar y encajar
correctamente la jarra
batidora en la unidad
básica (bloque motor)
y fijarla, girándola hasta
el tope.
-Las cuchillas están
bloqueadas:
Desconectar el aparato;
Vaciar el contenido de la
jarra. Cargar los alimen-
tos en la jarra. Conectar
nuevamente el aparato.
La batidora
se desconecta
durante la mar-
cha.
-Encajar y fijar la jarra
batidora en la unidad
básica (bloque motor),
girándola hasta el tope.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 43
¼ litro de agua mineral
cubitos de hielo en caso de desearlo
-Pelar las naranjas y los limones. Cortarlas en
trozos.
-Batir todos los ingredientes, excepto el jugo
de manzana y el agua mineral, con la
máxima velocidad de trabajo durante aprox.
un minuto.
-Agregar el jugo de manzana y el agua
mineral.
-Batir brevemente hasta formar espuma.
-Verter el cóctel en los vasos y servirlo con
cubitos de hielo en caso de desearlo.
Jalea de frutas roja
400 gramos de frutas (guindas deshuesadas,
frambuesas, grosellas, fresas, moras)
100 ml de jugo de guindas
100 ml vino tinto
80 gramos de azúcar
1 sobrecito de azúcar de vainilla
2 cucharada sopera de zumo de limón
1 pizca de clavo molido
1 pizca de canela molida
8 láminas de gelatina
-Ablandar las láminas de gelatina
poniéndolas en agua fría durante aprox.
diez minutos.
-Cocer todos los ingredientes, excepto
la gelatina.
-Exprimir la gelatina y fundirla en el
microondas. ¡No cocerla!
-Mezclar la gelatina y las frutas calientes
a una velocidad de trabajo media, durante
aprox. un minuto.
-Verter la jalea en fuentes pequeñas o platos
individuales enjuagados previamente con
agua fría. Ponerla a enfriar.
Sugerencia: La jalea de frutas roja se puede
servir con nata montada o salsa de vainilla.
Crema de miel para untar en el pan
30 gramos de mantequilla (del frigorífico, 7 °C)
90 gramos de mantequilla (del frigofico, 7 °C)
-Cortar la mantequilla en trozos pequeños;
ponerlos en la jarra batidora.
-Agregar la miel. Batir todos los ingredientes
durante cinco segundos con la máxima
velocidad de trabajo o en la posición «M».
Consejos para la eliminación
de embalajes y el desguace
de aparatos usados
El presente aparato incorpora las
marcas prescritas por la directiva
europea CE/2002/96 relativa a la
retirada y el reciclaje de los aparatos
eléctricos y electrónicos usados
(WEEE). Esta directiva constituye el
marco reglamentario para una retirada
y un reciclaje de los aparatos usados
con validez para toda la Unión Europea.
Solicite una información detallada y actual
a este respecto a su distribuidor
o Administración local.
Garantía
CONDICIONES DE GARANTIA PAE BOSCH,
se compromete a reparar o reponer de forma
gratuita durante el período de 24 meses, a partir
de la fecha de compra por el usuario final, las
piezas cuyo defecto o falta de funcionamiento
obedezca a causas de fabricación, así como la
mano de obra necesaria para su reparación,
siempre y cuando el aparato sea llevado por el
usuario al taller del Servicio Técnico Autorizado
por BOSCH.
En el caso de que el usuario solicitara la visita del
Técnico Autorizado a su domicilio para la
reparación del aparato, estará obligado el
usuario a pagar los gastos del desplazamiento.
Esta garantía no incluye: lámparas, cristales,
plásticos, ni piezas estéticas, reclamadas
después del primer uso, ni averías producidas
por causas ajenas a la fabricación o por uso
no doméstico. Igualmente no están amparadas
por esta garantía las averías o falta de funciona-
miento producidas por causas no imputables
al aparato (manejo inadecuado del mismo,
limpiezas, voltajes e instalación incorrecta)
o falta de seguimiento en las instrucciones
de funcionamiento y mantenimiento que para
cada aparato se incluyen en el folleto de
instrucciones.
Para la efectividad de esta garantía es
imprescindible acreditar por parte del usuario
y ante el Servicio Autorizado de BOSCH,
la fecha de adquisición mediante la correspon-
diente FACTURA DE COMPRA o que el usuario
acompañará con el aparato cuando ante la
eventualidad de una avería lo tenga que llevar
al Taller Autorizado.
es
44 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
La intervención en el aparato por personal ajeno
al Servicio Técnico Autorizado por BOSCH,
significa la pérdida de garantía.
GUARDE POR TANTO LA FACTURA DE
COMPRA. Todos nuestros técnicos van
provistos del correspondiente carnet avalado
por ANFEL (Asociación Nacional de Fabricantes
de Electrodomésticos) que le acredita como
Servicio Autorizado de BOSCH.
Exija su identificación.
MODELO: FD: E-Nr.: F. COMPRA:
Este aparelho destina-se a ser utilizado no
processamento de quantidades habituais
numa família ou em aplicações similares e não
para uso industrial. Utilizações semelhantes
a um lar abrangem, p. ex., a utilização
em cozinhas para colaboradores de lojas,
escritórios, empresas agrícolas e de outros
ramos de actividade, bem como a utilização
por clientes de pensões, pequenos hotéis
e de outras empresas do género.
Utilizar o aparelho somente para as quantidades
e tempo de utilização adequados ao uso
doméstico.
O aparelho não carece de manutenção.
Estas Instruções de Serviço referem-se a vários
modelos:
Bloco do motor com selector graduado
Bloco do motor com selector rebaixável
Favor, guardar as Instruções de Serviço.
No caso do aparelho mudar de dono, as
instruções de serviço devem acompanhá-lo.
Panorâmica do aparelho
Por favor, desdobre as páginas com
as ilustrações.
1 Copo misturador
a Recipiente em plástico
b Recipiente em vidro
2 Tampa com abertura de enchimento
efunil
O funil serve para o enchimento doseado
de líquidos e para fechar a abertura de
enchimento.
a com funil:
Para o enchimento doseado de líquidos
em pequenas porções, por ex. óleo para
mainese.
b sem funil:
Para adicionar ingredientes sólidos
e também líquidos. em maior quantidade.
3 Suporte do misturador com módulo
da lâmina
es
jìáíçë=é~ê~Ĩåë=éçê=íÉê=Åçãéê~Çç=
ìã åçîç=~é~êÉäÜç=Ç~=j~êÅ~=_lp`eK
léíçìI=~ëëáãI=éçê=ìã=ÉäÉÅíêçÇçã¨ëíáÅç=
ãçÇÉêåç=É=ÇÉ=ÉäÉî~Ç~=èì~äáÇ~ÇÉK=
k~ åçëë~ é•Öáå~=Ç~=fåíÉêåÉí=éçÇÉê•=
ÉåÅçåíê~ê=ã~áë=áåÑçêã~´πÉë=ëçÄêÉ=
çë åçëëçë=éêçÇìíçëK
pt
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 45
4 Interruptor rotativo
a MMB1... :
M= Comutação momentânea com
velocidade máxima, não largar
o selector, se se pretender um
funcionamento contínuo do
misturador
0/off = Stop
1= Fase de trabalho com velocidade
mínima
2= Fase de trabalho com velocidade
máxima
b MMB2... :
Antes da utilização, premir o selector e, depois,
soltá-lo lentamente.
M= Comutação momentânea com
velocidade máxima, não largar
o selector, se se pretender um
funcionamento contínuo do
misturador
0/off = Stop
= Velocidade de trabalho regulável sem
escalonamento
5Bloco do motor
Puxar o cabo eléctrico para fora
Indicações de segurança
mÉêáÖç=ÇÉ=ÅÜçèìÉ=Éä¨ÅíêáÅç>
Ligar e utilizar o aparelho somente de acordo
com as indicações constantes da placa de
características.
Utilizar só, se o cabo de alimentação e o
aparelho não apresentarem quaisquer danos.
Manter as crianças afastadas do aparelho.
Não permitir que o aparelho seja utilizado por
pessoas (e também crianças) com limitações
sensoriais, físicas ou mentais ou, ainda, sem
experiência e sem conhecimentos sobre o
aparelho, a menos que sejam vigiadas ou que
tenham recebido informações sobre a utilização
do mesmo, por parte de uma pessoa
responsável pela sua segurança.
O cabo de alimentação não deve estar próximo
de arestas afiadas nem de superfícies quentes.
Se o cabo de alimentação deste aparelho
apresentar danos, terá que ser substituído pelo
fabricante ou pelos seus Serviços Técnicos ou
por um técnico devidamente qualificado para
o efeito, para se evitarem situações de perigo.
As reparações no aparelho devem ser executa-
das somente pelos nossos Serviços Técnicos.
O bloco do motor não deve ser mergulhado em
água nem colocado sob água corrente.
O aparelho só deve funcionar com o misturador
completamente montado. Utilizar o aparelho
sempre com a respectiva tampa colocada.
No caso de aparelhos com recipiente de vidro,
a tampa tem que estar completamente
bloqueada.
Em caso de falha de energia, o aparelho fica
ligado e começa a funcionar, logo que volte
a energia. Nunca submeter o copo de vidro
a grandes oscilações de temperatura.
Durante o trabalho, deverá segurar na tampa
com uma das mãos. Neste caso, não tocar
na abertura de enchimento!
Deixe que os líquidos fiquem mornos, antes
de os deitar no copo.
Preparação/Utilização
O aparelho é próprio para trabalhar as seguintes
quantidades:
Para trabalhar gelo ou alimentos congelados,
utilizar a posição «M» do selector.
Nota: Limpar bem o aparelho e os acessórios,
antes da primeira utilização, ver Capítulo
«Limpeza e Manutenção».
mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë=ÇÉîáÇç=¶ë=
äßãáå~ë=~Ñá~Ç~ëL~ÅÅáçå~ãÉåíç=
Éã êçí~´©ç>
kìåÅ~=ëÉÖìê~ê=åç=ãáëíìê~ÇçêI=ÇÉéçáë=ÇÉëíÉ=
Éëí~ê=ãçåí~ÇçK=qê~Ä~äÜ~ê=ëÉãéêÉ=Åçã=
ç ãáëíìê~Ççê=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=ãçåí~Çç=É=Åçã=
~ í~ãé~=ÅçäçÅ~Ç~>=pμ=êÉíáê~ê=çì=~éäáÅ~ê=
ç ãáëíìê~ÇçêI=Åçã=ç=~é~êÉäÜç=ÇÉëäáÖ~ÇçK=
aÉéçáë Çç=~é~êÉäÜç=ÇÉëäáÖ~ÇçI=~=äßãáå~=~áåÇ~=
Öáê~=Çìê~åíÉ=~äÖìã=íÉãéçK
mÉêáÖç=ÇÉ=èìÉáã~Çìê~ë>
^ç=íê~Ä~äÜ~ê=Åçã=éêçÇìíçë=èìÉåíÉëI=îÉêáÑáÅ~J
ëÉ=ìã~=é~ëë~ÖÉã=ÇÉ=î~éçê=~íê~î¨ë=Çç=Ñìåáä=
é~ê~=~=í~ãé~K=^ÇáÅáçå~êI=åç=ã•ñáãçI=~ë=
èì~åíáÇ~ÇÉë=ÇÉ=~äáãÉåíçë=èìÉåíÉë=çì=èìÉ=
ÑçêãÉã=Éëéìã~=áåÇáÅ~Ççë=å~=í~ÄÉä~=~Åáã~=
áåÇáÅ~Ç~K
pt
Copo
Plástico Vidro
Alimentos sólidos
100 gr 100 gr
Líquidos
máx. 2,0 l máx. 1,75 l
Líquidos
quentes ou
que formem
espuma
máx. 1,0 l máx. 0,75 l
46 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
^íÉå´©ç>
kìåÅ~=íê~Ä~äÜ~ê=Åçã=ç=ãáëíìê~Ççê=î~òáçK=
k©ç ãçåí~ê=~ë=éÉ´~ë=Çç=ãáëíìê~Ççê=Åçã=ÉëíÉ=
ëçÄêÉ=ç=ÄäçÅç=Çç=ãçíçêK=qê~Ä~äÜ~ê=ëÉãéêÉ=
Åçã=ç=~é~êÉäÜç=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=ãçåí~ÇçK=
^éäáÅ~ê=ç=ãáëíìê~Ççê=ëçÄêÉ=ç=ÄäçÅç=Çç=ãçíçê=
É ~éÉêí~ê=ÄÉã=~í¨=éêÉåÇÉêK=`çäçÅ~ê=ç=~é~êÉäÜç=
ëçÄêÉ=ìã~=Ä~ëÉ=äáë~=É=äáãé~
-Aplicar o misturador e rodá-lo no sentido
dos ponteiros do relógio até prender.
Não ultrapassar o ângulo de 90º (Fig. 6).
-Introduzir os ingredientes.
-Colocar a tampa (Fig. 1):
Recipiente de plástico: Colocar a tampa
e pressionar até que a mesma encaixe.
Recipiente de vidro: Colocar a tampa
e rodá-la no sentido dos ponteiros do
relógio até que a mesma fique bloqueada.
-Ligar a ficha à tomada.
-Ligar o aparelho (Fig. 4):
MMB1... : Regular o selector para a fase
pretendida.
MMB2... : Deslocar o selector, pressioná-lo
e, depois, soltá-lo. Colocar o selector na
posição pretendida.
-Segurar bem a tampa enquanto
o misturador estiver a trabalhar.
Nunca introduzir os dedos na abertura
de enchimento.
Adicionar ingredientes
-Colocar o selector na posição 0/off.
-Retirar a tampa.
No caso do recipiente de vidro, retirar
a tampa, rodando-a em sentido contrário
ao dos ponteiros do relógio.
-Adicionar os ingredientes.
=çì
-Adicionar líquidos através do funil na tampa.
çì
-Retirar o funil da tampa. Introduzir os
alimentos sólidos através da abertura
de enchimento.
-Regular o selector para a fase pretendida.
Depois de feita a mistura
-Posicionar o selector em «0/off».
No caso do MMB2 …, embutir também
o selector: Pressionar o selector e, depois,
soltá-lo lentamente.
-Retirar o misturador, rodando em sentido
contrário ao dos ponteiros do relógio.
Retirar a tampa do misturador.
Sugestão: De preferência, limpar o misturador,
imediatamente após a sua utilização, ver
Capítulo «Limpeza e manutenção».
Limpeza e manutenção
mÉêáÖç=ÇÉ=ÅÜçèìÉ=Éä¨ÅíêáÅç>
^åíÉë=ÇÉ=ÉÑÉÅíì~ê=èì~äèìÉê=íê~Ä~äÜç=åç=
~é~êÉäÜçI=ÇÉëäáÖ~ê=ëÉãéêÉ=~=ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~>
mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë=ÇÉîáÇç=
¶ë äßãáå~ë=~Ñá~Ç~ë>
k©ç=íçÅ~ê=å~ë=äßãáå~ë=Çç=ãáëíìê~Ççê=Åçã=
~ë ã©çë=åì~ëK=m~ê~=~=ëì~=äáãéÉò~I=ìíáäáò~ê=ìã~=
ÉëÅçî~K
^íÉå´©ç>
^ë=ëìéÉêÑÅáÉë=ÉñíÉêáçêÉë=éçÇÉã=ëçÑêÉê=Ç~åçëK
k©ç=ìíáäáò~ê=éêçÇìíçë=ÇÉ=äáãéÉò~=~Äê~ëáîçëK=
μÇìäç=Çç=ãçíçê=ëμ=ÇÉîÉ=ëÉê=äáãéç=Åçã=ìã=
é~åç=ÜãáÇç=çìI=ëÉ=åÉÅÉëë•êáçI=ìíáäáò~ê=ìã=
éçìÅç=ÇÉ=ÇÉíÉêÖÉåíÉ=Ç~=äçá´~K
Sugestão: Deitar água com um pouco de
detergente no misturador. Durante alguns
segundos, ligar a fase «M». Deitar, depois,
a água fora e enxaguar bem com água limpa.
De preferência, o misturador deve ser limpo
imediatamente depois de utilizado.
-Desmontar o misturador: Retirar o suporte
do misturador, rodando-o em sentido
contrário ao dos ponteiros do relógio.
Dar atenção à inscrição na base do suporte
do misturador (Fig. 7).
-Retirar o suporte do misturador; e cuida-
dosamente, retirar as lâminas do suporte
(Fig. 8). Ver também «Manipulação mais
fácil do copo de vidro».
-Retirar, cuidadosamente, o vedante do
suporte das lâminas (Fig. 9). As lâminas são
muito afiadas.
-Desmontar a tampa: Retirar o funil da aber-
tura de enchimento e a parte inferior da
tampa (Fig. 10).
-O copo misturador, as várias peças da
tampa, bem como o suporte do misturador
podem ser lavados na máquina de lavar
loiça ou lavados manualmente com água
e detergente da loiça.
-As lâminas e o vedante devem ser lavados
sob água corrente e com uma escova.
O detergente prejudica a lubrificação do
apoio.
pt
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 47
-O bloco do motor deve ser limpo com
um pano húmido e, depois, bem seco.
A montagem de todas as peças processa-
se na sequência inversa.
No caso de copo misturador em plástico,
apertar bem o suporte do misturador até
àmarca (Fig. 11g)!
Manipulação mais fácil do copo de vidro
-Esvaziar o copo de vidro (Fig. 11a).
-Pegar no copo pela asa, pressionar ligeira-
mente e rodar em sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio até que o suporte do
misturador se solte (Fig. 11b).
-Retirar, de uma vez, o copo e o suporte
do misturador e, de seguida, separá-los
(Fig. 11c–d).
-Proceder à montagem na sequência inversa
(Fig. 11e–f).
Ajuda em caso de anomalias
mÉêáÖç=ÇÉ=ÅÜçèìÉ=Éä¨ÅíêáÅç>
^åíÉë=ÇÉ=íÉåí~ê=Éäáãáå~ê=ìã~=~åçã~äá~I=
ÇÉëäáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~>
No caso de outras anomalias, deverá dirigir-se
aos nossos Serviços Técnicos
Receitas
O misturador é ideal para
Misturar e bater líquidos,
Triturar e picar fruta crua, legumes,
nozes e chocolate,
Fazer puré de sopas, de fruta e de
legumes cozidos,
Preparar maioneses e molhos.
Maionese
Nota: No misturador só se pode fazer
maioneses com ovos inteiros.
Receita base:
1 ovo
1 colh. de chá bem cheia de mostarda
1 colh. de sopa de vinagre ou sumo de limão
1 pitada de sal
1 pitada de açúcar
200–250 ml de óleo
Os ingredientes devem estar todos à mesma
temperatura.
-Regular o misturador para uma velocidade
baixa.
-Misturar todos os ingredientes (excepto
o óleo) durante alguns segundos, com
uma velocidade baixa.
-Regular o misturador para a velocidade
máxima, adicionar o óleo através do funil
e misturar durante cerca de 1 minuto.
Quantidade máxima: O dobro da receita base.
Chocolate quente
50–75 g de chocolate frio em barra
½ l de leite quente
Natas batidas e raspa de chocolate a gosto
-Partir a barra de chocolate em pedaços
(ca. de 1 cm) e triturar completamente
no misturador, com a velocidade máxima.
-Desligar o misturador e adicionar o leite
através do funil.
-Misturar durante 1 minuto, na velocidade
máxima.
-Deitar o chocolate quente em copos e servir
com natas batidas e raspa de chocolate.
Batido de gelado de banana
2–3 bananas
2–3 colh. de sopa de gelado de baunilha
ou de limão
2 pacotinho de açúcar baunilhado
½ l de leite
-Picar as bananas durante 5–10 segundos.
-
Depois do misturador parar, adicionar o leite
e os restantes ingredientes e misturar
durante cerca de 1 minuto.
Taça de fruta
250 g de fruta (por ex. morangos, banana,
laranja, maçã)
50–100 g de açúcar
500 ml de água fria
Gelo a gosto
-Descascar e partir a fruta em pedaços
-Misturar bem todos os ingredientes (menos
o gelo) durante 1 minuto, na velocidade
máxima.
-
Eventualmente, servir juntamente com o gelo.
pt
Anomalia Como remediar
O misturador não
trabalha
-Aplicar correctamente
o misturador e rodá-lo
bem até prender.
-A lâmina está
bloqueada. Desligar
o aparelho, despejar
o conteúdo e voltar
a encher. Voltar a ligar
oaparelho.
Durante o tra-
balho, o mistura-
dor desliga-se
-Voltar a rodar o mistura-
dor até prender.
48 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Cocktail para desportistas
2–3 laranjas
1–2 limões
½–1 colh. de sopa de açúcar ou de mel
¼ l de sumo de maçã
¼ l de água mineral
eventualmente, cubos de gelo
-Descascar e partir as laranjas e os limões
em pedaços.
-Misturar bem todos os ingredientes (menos
o sumo de maçã e a água mineral) durante
1 minuto, na velocidade máxima.
-Adicionar o sumo de maçã e a água mineral.
-Misturar durante algum tempo até que
a bebida tenha criado espuma.
-Deitar o Cocktail em copos e servir com
cubos de gelo a gosto.
Sobremesa vermelha
400 g de fruta desencaroçada (ginjas, framboe-
sas, groselhas, morangos, amoras silvestres)
100 ml de sumo de ginja
100 ml de vinho tinto
80 g de açúcar
1 pacotinho de açúcar baunilhado
2 colh. de sopa de sumo de limão
1 pitada de cravinho moído
1 pitada de canela
8 folhas de gelatina
-Demolhar a gelatina em água fria durante
10 minutos.
-Deixar ferver todos os ingredientes (menos
a gelatina).
-Espremer a gelatina e pôr a derreter
no micro-ondas, sem cozer.
-Misturar a fruta quente e a gelatina
durante 1 minuto, na velocidade média.
-Deitar o preparado em tacinhas passadas
por água fria e colocá-las no frigorífico.
Sugestão: Esta sobremesa fica bem também
com natas batidas ou molho de baunilha.
Preparado de mel para barrar pão
30 g de manteiga (à temperatura
do frigorífico, 7 °C)
90 g de mel (à temperatura do frigorífico, 7 °C)
-Partir a manteiga em pedaços pequenos
e colocá-los no copo misturador.
-Adicionar mel e misturar durante 5 segundos
na velocidade máxima.
Indicações sobre reciclagem
Este aparelho está identificado de
acordo com a Norma Europeia 2002/
96/UE sobre aparelhos eléctricos e
electrónicos usados (Waste electrical
and electronic equipment – WEEE).
A Norma prevê as condições para
recolha e valorização de aparelhos
usados, a vigorar em toda a UE.
Poderá informar-se sobre os meios actuais
de reciclagem Junto do seu Agente ou dos
Serviços Municipalizados.
Garantia
Para este aparelho vigoram as condições de
garantia publicadas pelo nosso representante
no país, em que o mesmo for adquirido.
O Agente onde comprou o aparelho poderá
dar-lhe mais pormenores sobre este assunto.
Para a prestação de qualquer serviço em
garantia é, no entanto, necessária
a apresentação do documento de compra
do aparelho.
pt
Direitos reservados quanto a alterações.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 49
Ç ðáñïýóá óõóêåõÞ ðñïïñßæåôáé ãéá ôçí
åðåîåñãáóßá ðïóïôÞôùí, óõíÞèùí ãéá
ôï íïéêïêõñéü Þ óå ìç åðáããåëìáôéêÝò
åöáñìïãÝò, ðáñüìïéåò ìå íïéêïêõñéü.
ÅöáñìïãÝò ðáñüìïéåò ìå íïéêïêõñéü
ðåñéëáìâÜíïõí ð. ÷. ôç ÷ñÞóç óå êïõæßíåò
ãéá ôïõò õðáëëÞëïõò êáôáóôçìÜôùí,
ãñáöåßùí, áãñïôéêþí êáé Üëëùí åðáããåë-
ìáôéêþí åðé÷åéñÞóåùí êáèþò êáé ôç ÷ñÞóç
áðü åíïéêéáóôÝò ðáíóéüí, ìéêñþí îåíïäï-
÷åßùí êáé ðáñüìïéùí êáôáëõìÜôùí.
×ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõÞ ìüíï ãéá
ðïóüôçôåò êáé ÷ñüíïõò åðåîåñãáóßáò,
óõíÞèåéò ãéá ôçí ïéêéáêÞ ÷ñÞóç.
Ç óõóêåõÞ äåí ÷ñåéÜæåôáé óõíôÞñçóç.
Ó' áõôÝò ôéò ïäçãßåò ÷ñÞóçò ðåñéãñÜöïíôáé
äéÜöïñá ìïíôÝëá:
Ìðëïê êéíçôÞñá ìå âáèìéäùôü
äéáêüðôç
Ìðëïê êéíçôÞñá ìå ÷ùíåõôü äéáêüðôç
Ðáñáêáëåßóèå íá öõëÜîåôå ôéò ïäçãßåò
÷ñÞóçò.
ÊáôÜ ôçí ðáñá÷þñçóç ôçò óõóêåõÞò óå
ôñßôïõò äþóôå ìáæß ôéò ïäçãßåò ÷ñÞóçò.
Ìå ìéá ìáôéÜ
Ðáñáêáëåßóèå í' áíïßîåôå ôéò óåëßäåò ìå
ôéò åéêüíåò.
1. ÐïôÞñé ìßîåñ
a ðëáóôéêü äï÷åßï
b ãõÜëéíï äï÷åßï
2. ÊáðÜêé ìå Üíïéãìá óõìðëÞñùóçò
õëéêþí êáé ÷ùíß
Ôï ÷ùíß ÷ñçóéìåýåé ãéá ôçí ôìçìáôéêÞ
ðëÞñùóç õãñþí êáé ãéá ôï êëåßóéìï
ôïõ áíïßãìáôïò óõìðëÞñùóçò õëéêþí.
a ìå ÷ùíß:
Ãéá ôçí ôìçìáôéêÞ óõìðëÞñùóç õãñþí
óå ìéêñÝò ðïóüôçôåò, ð. ÷. ëÜäé ãéá
ìáãéïíÝæá.
b ÷ùñßò ÷ùíß:
Ãéá ôç óõìðëÞñùóç óôåñåþí õëéêþí êáé
ìåãÜëùí ðïóïôÞôùí õãñþí.
3. ÖïñÝáò ìßîåñ ìå ìÝñïò ìá÷áéñéïý
4. Ðåñéóôñåöüìåíïò äéáêüðôçò
a MMB1... :
M= óôéãìéáßá ëåéôïõñãßá ìå ôïí ìÝãéóôï
áñéèìü óôñïöþí, êñáôÜôå ôïí
äéáêüðôç ãéá ôçí åðéèõìçôÞ
äéÜñêåéá áíÜìéîçò
0/off = Óôïð
1= âáèìßäá åñãáóßáò ìå ôïí ìéêñüôåñï
áñéèìü óôñïöþí
2= âáèìßäá åñãáóßáò ìå ôïí
ìåãáëýôåñï áñéèìü óôñïöþí
b MMB2... :
Ðñéí ôç ÷ñÞóç ðáôÞóôå ôïí ðåñéóôñåöüìåíï
äéáêüðôç êáé áöÞóôå ôïí áñãÜ åëåýèåñï.
M= óôéãìéáßá ëåéôïõñãßá ìå ôïí ìÝãéóôï
áñéèìü óôñïöþí, êñáôÜôå ôïí
äéáêüðôç ãéá ôçí åðéèõìçôÞ
äéÜñêåéá áíÜìéîçò.
0/off = Óôïð
= H ôá÷ýôçôá ëåéôïõñãßáò ìðïñåß
íá ñõèìéóôåß ÷ùñßò äéáâáèìßóåéò.
5. Ìðëïê êéíçôÞñá
ÔñáâÞîôå ôï êáëþäéï áðü ôï ðåñßâëçìá
ðñïò ôá Ýîù.
Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò
Êßíäõíïò çëåêôñïðëçîßáò!
ÓõíäÝåôå êáé ÷ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõÞ
ìüíï óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ðïõ äßíïíôáé
óôçí ðéíáêßäá ôýðïõ áõôÞò.
×ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõÞ ìüíïí, üôáí
áõôÞ êáé ôï êáëþäéü ôçò äåí ðáñïõóéÜæïõí
âëÜâåò.
ÊñáôÜôå ôá ðáéäéÜ ìáêñéÜ áðü ôç óõóêåõÞ.
Ðñüóùðá (åðßóçò ðáéäéÜ) ìå óùìáôéêÝò
äéáôáñá÷Ýò óôéò áéóèÞóåéò Þ ìåéùìÝíç
íïçôéêÞ éêáíüôçôá Þ ìå Ýëëåéøç ðåßñáò êáé
ãíþóåùí äåí ðñÝðåé íá ÷åéñßæïíôáé ôç
óõóêåõÞ, åêôüò áí åðéâëÝðïíôáé Þ åß÷áí
êáôáôïðéóôåß ó÷åôéêÜ ìå ôç óõóêåõÞ áðü
ðñüóùðï, õðåýèõíï ãéá ôçí áóöÜëåéÜ ôïõò.
Ôï ôñïöïäïôéêü êáëþäéï äåí åðéôñÝðåôáé íá
âñßóêåôáé êïíôÜ óå áé÷ìçñÝò Üêñåò Þ êáõôÝò
åðéöÜíåéåò. Ç áëëáãÞ ôïõ ôñïöïäïôéêïý
êáëùäßïõ, üôáí áõôü ðáñïõóéÜæåé êÜðïéá
âëÜâç, åðéôñÝðåôáé íá ãßíåôáé ìüíïí áðü ôïí
êáôáóêåõáóôÞ Þ ôçí áíôßóôïé÷ç õðçñåóßá
ôå÷íéêÞò åîõðçñÝôçóçò ðåëáôþí Þ áðü
êáôÜëëçëá êáôáñôéóìÝíï ðñüóùðï, þóôå íá
áðïöåýãïíôáé ïé êßíäõíïé.
el
Óáò åõ÷áñéóôïýìå ãéá ôçí áãïñÜ ôçò íÝáò
óáò óõóêåõÞò áðü ôïí Oßêï BOSCH.
Ì' áõôÞ äéáëÝîáôå ìéá ìïíôÝñíá, õøçëÞò
ðïéüôçôáò ïéêéáêÞ óõóêåõÞ.
ÐåñáéôÝñù ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôá
ðñïúüíôá ìáò èá âñåßôå óôçí éóôïóåëßäá
ìáò.
50 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Ïé åðéóêåõÝò óôç óõóêåõÞ ðñÝðåé íá
áíáôßèåíôáé óôçí õðçñåóßá ôå÷íéêÞò
åîõðçñÝôçóçò ôùí ðåëáôþí ìáò.
Ìç âõèßóåôå ôï ìðëïê ôïõ êéíçôÞñá ðïôÝ
ìÝóá óå íåñü ïýôå íá ôï êñáôÞóåôå êÜôù
áðü ôñå÷ïýìåíï íåñü.
Ëåéôïõñãåßôå ôç óõóêåõÞ ìüíï ìå ïëüêëçñï
óõíáñìïëïãçìÝíï ôï ìßîåñ.
Ëåéôïõñãåßôå ôç óõóêåõÞ ðÜíôïôå ìå
ôïðïèåôçìÝíï ôï êáðÜêé. Óå óõóêåõÝò ìå
ãõÜëéíï äï÷åßï ðñÝðåé ôï êáðÜêé íá åßíáé
ðëÞñùò áóöáëéóìÝíï.
Óå ðåñßðôùóç äéáêïðÞò ôïõ ñåýìáôïò ç
óõóêåõÞ ðáñáìÝíåé åíåñãïðïéçìÝíç êáé
ìåôÜ ôç äéáêïðÞ îáíáîåêéíÜ. Ìçí åêèÝôåôå
ðïôÝ ôï ãõÜëéíï äï÷åßï óå éó÷õñÝò
äéáêõìÜíóåéò èåñìïêñáóßáò.
ÊáôÜ ôçí åñãáóßá êñáôÜôå ðÜíôïôå ôï
êáðÜêé ìå ôï Ýíá ÷Ýñé. ÊáôÜ ôï êñÜôçìá ìçí
ðéÜíåôå ðÜíù áðü ôï Üíïéãìá óõìðëÞñùóçò
õëéêþí!
ÁöÞíåôå ôá õãñÜ íá ãßíïíôáé ÷ëéáñÜ, ðñïôïý
ôá ÷ýóåôå óôï äï÷åßï.
Ðñïåôïéìáóßá/×åéñéóìüò
Ç óõóêåõÞ åßíáé êáôÜëëçëç ãéá ôçí
åðåîåñãáóßá ôùí áêïëïýèùí ðïóïôÞôùí:
Ãéá ôçí åðåîåñãáóßá ðÜãïõ Þ êáôåøõãìÝíùí
ôñïößìùí ÷ñçóéìïðïéåßôå ôç èÝóç ”M” ôïõ
ðåñéóôñåöüìåíïõ äéáêüðôç.
Õðüäåéîç: Ðñéí ôçí ðñþôç ÷ñÞóç
êáèáñßæåôå êáëÜ ôç óõóêåõÞ êáé ôá
åîáñôÞìáôá, âë. óôçí ðáñÜãñáöï
”Êáèáñéóìüò êáé öñïíôßäá”.
Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý áðü ôï
êïöôåñü ìá÷áßñé ôïõ ìßîåñ/ôçí
ðåñéóôñåöüìåíç êßíçóç!
Ìçí âÜæåôå ðïôÝ ôï ÷Ýñé óáò ìÝóá óôï
ôïðïèåôçìÝíï ìßîåñ. Äïõëåýåôå ðÜíôïôå
ìå ïëüêëçñï óõíáñìïëïãçìÝíï ôï ìßîåñ
êáé ðÜíôïôå ìå ôïðïèåôçìÝíï ôï êáðÜêé!
Áöáéñåßôå Þ ôïðïèåôåßôå ôï ìßîåñ ìüíïí,
üôáí ç óõóêåõÞ âñßóêåôáé åêôüò
ëåéôïõñãßáò. ÌåôÜ ôç èÝóç åêôüò
ëåéôïõñãßáò ôï ìá÷áßñé åîáêïëïõèåß íá
ðåñéóôñÝöåôáé áêüìá ãéá ëßãï.
Êßíäõíïò æåìáôßóìáôïò!
¼ôáí äïõëåýåôå êáõôÜ õëéêÜ, åîÝñ÷åôáé
áôìüò áðü ôï ÷ùíß óôï êáðÜêé.
¼ôáí ãåìßæåôå ôï ðïôÞñé ôïõ ìßîåñ, ìçí
õðåñâáßíåôå ðïôÝ ôéò ìÝãéóôåò ðïóüôçôåò
êáõôïý õãñïý Þ õãñïý ðïõ áöñßæåé, ïé
ïðïßåò äßíïíôáé óôïí ðáñáðÜíù ðßíáêá.
Ðñïóï÷Þ!
Ìç ëåéôïõñãåßôå ðïôÝ ôï ìßîåñ ÷ùñßò
öïñôßï. Ìç óõíáñìïëïãåßôå ôï ìßîåñ
ðïôÝ åðÜíù óôï ìðëïê êéíçôÞñá.
Äïõëåýåôå ðÜíôïôå ìå ôç óõóêåõÞ ðëÞñùò
óõíáñìïëïãçìÝíç. ÊáôÜ ôçí ôïðïèÝôçóç
óôï ìðëïê êéíçôÞñá óôñÝöåôå ìÝ÷ñé ôï
ôÝñìá. ÔïðïèåôÞóôå ôç óõóêåõÞ ðÜíù
óå ëåßá êáé êáèáñÞ åðéöÜíåéá.
-ÔïðïèåôÞóôå ôï ìßîåñ êáé óôåñåþóôå ôï
óôñÝöïíôÜò ôï óôç öïñÜ ôùí äåéêôþí
ôïõ ñïëïãéïý ìÝ÷ñé ôï ôÝñìá.
Ìçí õðåñâåßôå ôç ãùíßá ôùí 90°
(Åéêüíá 6).
-Ñß÷íåôå ôá õëéêÜ.
-ÔïðïèåôÞóôå ôï êáðÜêé (Åéêüíá 1):
Ðëáóôéêü äï÷åßï: ÔïðïèåôÞóôå ôï êáðÜêé
êáé ðéÝóôå ôï ðñïò ôá êÜôù, ìÝ÷ñé íá
êïõìðþóåé.
ÃõÜëéíï äï÷åßï: ÔïðïèåôÞóôå ôï êáðÜêé
êáé áóöáëßóôå ôï, óôñÝöïíôÜò ôï óôç
öïñÜ ôùí äåéêôþí ôïõ ñïëïãéïý.
-ÂÜæåôå ôï öéò óôçí ðñßæá.
-ÈÝôåôå ôç óõóêåõÞ óå ëåéôïõñãßá
(Åéêüíá 4):
MMB1... : Ñõèìßóôå ôïí ðåñéóôñåöüìåíï
äéáêüðôç óôçí åðéèõìçôÞ âáèìßäá ôïõ
äéáêüðôç.
MMB2... : ¸îïäïò ôïõ ðåñéóôñåöüìåíïõ
äéáêüðôç: ÐáôÞóôå ôïí äéáêüðôç êáé
áöÞóôå ôïí åëåýèåñï. Ñõèìßóôå ôïí
äéáêüðôç óôçí åðéèõìçôÞ èÝóç.
-ÊáôÜ ôçí áíÜìéîç êñáôÜôå ôï êáðÜêé
óôçí Üêñç.
Ìçí ðéÜíåôå ðÜíù óôï Üíïéãìá
óõìðëÞñùóçò õëéêþí!
ÓõìðëÞñùóç õëéêþí
-Ñõèìßæåôå ôïí ðåñéóôñåöüìåíï äéáêüðôç
óôï 0/off.
-ÁöáéñÝóôå ôï êáðÜêé.
Óôï ãõÜëéíï äï÷åßï óôñÝøôå ôï êáðÜêé
áíôßèåôá ðñïò ôç öïñÜ ôùí äåéêôþí
ôïõ ñïëïãéïý êáé áöáéñÝóôå ôï.
-Óõìðëçñþóôå ôá õëéêÜ
el
Äï÷åßï Ðëáóôéêü Ãõáëß
ÓôåñåÜ ôñüöéìá
100 g 100 g
ÕãñÜ
max. 2,0 l max. 1,75 l
ÊáõôÜ Þ
áöñßæïíôá
õãñÜ
max. 1,0 l max. 0,75 l
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 51
Þ
-óõìðëçñþíåôå ôá õãñÜ ìÝóù ôïõ ÷ùíéïý
óôï êáðÜêé
Þ
-áöáéñåßôå ôï ÷ùíß áðü ôï êáðÜêé.
ÐñïóèÝôåôå ôá óôåñåÜ õëéêÜ áðü ôï
Üíïéãìá óõìðëÞñùóçò õëéêþí óôï
êáðÜêé.
-Ñõèìßæåôå ôïí ðåñéóôñåöüìåíï äéáêüðôç
óôçí åðéèõìçôÞ âáèìßäá.
ÌåôÜ ôçí áíÜìéîç
-Ñõèìßæåôå ôïí ðåñéóôñåöüìåíï äéáêüðôç
óôï 0/off.
Óôï ÌÌÂ2... âõèßæåôå åðéðëÝïí ôïí
ðåñéóôñåöüìåíï äéáêüðôç: ÐáôÜôå ôïí
äéáêüðôç êáé ôïí áöÞíåôå áñãÜ
åëåýèåñïí.
-Áöáéñåßôå ôï ìßîåñ, óôñÝöïíôÜò ôï
áíôßèåôá ðñïò ôç öïñÜ ôïõ ñïëïãéïý.
Áöáéñåßôå ôï êáðÜêé áðü ôï ðïôÞñé ôïõ
ìßîåñ.
ÓõìâïõëÞ: Óáò óõíéóôïýìå íá êáèáñßæåôå
ôï ìßîåñ áìÝóùò ìåôÜ ôç ÷ñÞóç, âë. óôçí
ðáñÜãñáöï ”Êáèáñéóìüò êáé öñïíôßäá”.
Êáèáñéóìüò êáé öñïíôßäá
Êßíäõíïò çëåêôñïðëçîßáò!
Ðñéí áðü ôéò åñãáóßåò óôç óõóêåõÞ
ôñáâÜôå ðÜíôïôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá!
Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý áðü ôï
êïöôåñü ìá÷áßñé ôïõ ìßîåñ!
Ìçí áããßæåôå ðïôÝ ôï ìá÷áßñé ôïõ ìßîåñ ìå
ôá ÷Ýñéá ãõìíÜ. Ãéá ôïí êáèáñéóìü
÷ñçóéìïðïéåßôå âïýñôóá.
Ðñïóï÷Þ!
Ïé åðéöÜíåéåò ìðïñïýí íá õðïóôïýí
öèïñÝò.
Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ìÝóá êáèáñéóìïý ðïõ
÷áñÜæïõí. Óêïõðßæåôå ôï ìðëïê êéíçôÞñá
êáé ôï áëïõìéíÝíéï ðåñßâëçìá ìüíï ìå
âñåãìÝíï ðáíß, áí ÷ñåéáóôåß ÷ñçóéìï-
ðïéÞóôå ëßãï áðïññõðáíôéêü ðéÜôùí.
ÓõìâïõëÞ: ÂÜëôå ëßãï íåñü ìå åëÜ÷éóôï
áðïññõðáíôéêü ìÝóá óôï ôïðïèåôçìÝíï
ðïôÞñé ôïõ ìßîåñ. Ñõèìßóôå ãéá ìåñéêÜ
äåõôåñüëåðôá óôç âáèìßäá ”M”.
×ýóôå ôï íåñü êáé îåðëýíôå ôï ðïôÞñé ôïõ
ìßîåñ ìå êáèáñü íåñü.
Óáò óõíéóôïýìå íá êáèáñßæåôå ôï ìßîåñ
áìÝóùò ìåôÜ ôç ÷ñÞóç.
-Áðïóõíáñìïëüãçóç ôïõ ìßîåñ:
Áöáéñåßôå ôïí öïñÝá ôïõ ìßîåñ áðü ôï
ðïôÞñé ôïõ ìßîåñ, óôñÝöïíôÜò ôïí
áíôßèåôá ðñïò ôç öïñÜ ôùí äåéêôþí ôïõ
ñïëïãéïý.
ÐñïóÝîôå ôï Üíïéãìá óôçí êÜôù ìåñéÜ
ôïõ öïñÝá ôïõ ìßîåñ (Åéêüíá 7).
-Áðïóõíáñìïëïãåßôå ôïí öïñÝá ôïõ
ìßîåñ: Áöáéñåßôå ôï ìÝñïò ìå ôï ìá÷áßñé
ðñïóåêôéêÜ áðü ôïí öïñÝá ôïõ ìßîåñ
(Åéêüíá 8). Âë. åðßóçò ”Åõêïëüôåñïò
÷åéñéóìüò ôïõ ãõÜëéíïõ äï÷åßïõ”.
-Áöáéñåßôå ôïí óôåãáíïðïéçôéêü äáêôýëéï
áðü ôï ìÝñïò ìå ôï ìá÷áßñé (Åéêüíá 9).
Ïé ëÜìåò ôïõ ìá÷áéñéïý åßíáé ðïëý
êïöôåñÝò!
-Áðïóõíáñìïëüãçóç ôïõ êáðáêéïý:
ÔñáâÜôå ôï ÷ùíß áðü ôï Üíïéãìá
óõìðëÞñùóçò õëéêþí ôïõ êáðáêéïý êáé
áöáéñåßôå ôï êÜôù ìÝñïò ôïõ êáðáêéïý
(Åéêüíá 10).
-Ôï ðïôÞñé ôïõ ìßîåñ, åðéìÝñïõò ìÝñç ôïõ
êáðáêéïý êáèþò êáé ï öïñÝáò ôïõ ìßîåñ
ðëÝíïíôáé óôï ðëõíôÞñéï ðéÜôùí Þ óôï
÷Ýñé ìå áðïññõðáíôéêÜ ðëõóßìáôïò
ðéÜôùí ôïõ åìðïñßïõ.
-Êáèáñßæåôå ôï ìÝñïò ìå ôï ìá÷áßñé êáé
ôïí óôåãáíïðïéçôéêü äáêôýëéï ìüíï ìå
âïýñôóá êÜôù áðü ôñå÷ïýìåíï íåñü.
Ôï áðïññõðáíôéêü ðëõóßìáôïò ðéÜôùí
åðéäñÜ áñíçôéêÜ óôç ëßðáíóç ôùí
åäñÜíùí.
-Óêïõðßæåôå ôï ìðëïê êéíçôÞñá ìå
âñåãìÝíï ðáíß êáé ôï óôåãíþíåôå.
Ç óõíáñìïëüãçóç ãßíåôáé ìå ôçí
áíôßóôñïöç óåéñÜ.
Óå ðëáóôéêü ðïôÞñé ìßîåñ óößîôå ôïí
öïñÝá ôïõ ìßîåñ ìÝ÷ñé ôï óçìÜäé
(Åéêüíá 11g)!
Åõêïëüôåñïò ÷åéñéóìüò ôïõ ãõÜëéíïõ
äï÷åßïõ
-ÁäåéÜæåôå ôï ãõÜëéíï äï÷åßï
(Åéêüíá 11a).
-ÐéÜíåôå ôï ãõÜëéíï äï÷åßï óôç ëáâÞ, ôï
ðéÝæåôå ðñïò ôá êÜôù êáé ôï óôñÝöåôå
áíôßèåôá óôç öïñÜ ôùí äåéêôþí ôïõ
ñïëïãéïý ìÝ÷ñé íá ëõèåß ï öïñÝáò ôïõ
ìßîåñ (Åéêüíá 11b).
-Áöáéñåßôå ôï ãõÜëéíï äï÷åßï êáé ôïí
öïñÝá ôïõ ìßîåñ ìåìéÜò êáé óôç óõíÝ÷åéá
ôá áðïóõíáñìïëïãåßôå (Åéêüíá 11c–d).
-ÊÜíåôå ôç óõíáñìïëüãçóç óôçí
áíôßóôñïöç óåéñÜ (Åéêüíá 11e–f).
el
52 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Áíôéìåôþðéóç âëáâþí
Êßíäõíïò çëåêôñïðëçîßáò!
Ðñéí ôçí áíôéìåôþðéóç êÜðïéáò âëÜâçò
âãÜæåôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá!
Óå ðåñßðôùóç Üëëùí âëáâþí ðáñáêáëåßóèå
íá áðåõèýíåóôå óôçí õðçñåóßá ôå÷íéêÞò
åîõðçñÝôçóçò ôùí ðåëáôþí ìáò.
ÓõíôáãÝò
Ôï ìßîåñ åßíáé êáôÜëëçëï ãéá
ôçí áíÜìéîç êáé ôï Üöñéóìá õãñþí,
ôï êüøéìï êáé ôï ôñßøéìï ùìþí
öñïýôùí, ëá÷áíéêþí, êáñõäéþí êáé
öïõíôïõêéþí êáé óïêïëÜôáò,
ôçí ðïëôïðïßçóç óïõðþí, âñáóìÝíùí
öñïýôùí êáé ëá÷áíéêþí,
ôçí åôïéìáóßá ìáãéïíÝæáò êáé óáëôóþí.
ÌáãéïíÝæá
Õðüäåéîç: Óôï ìßîåñ ìðïñåßôå íá åôïéìÜóåôå
ìáãéïíÝæá ìüíï áðü ïëüêëçñá áâãÜ.
ÂáóéêÞ óõíôáãÞ:
1 áâãü
1 ãåìÜôç ê.ôó. ìïõóôÜñäá
1 ê.ó. îýäé Þ ÷õìüò ëåìïíéïý
1 ðñÝæá áëÜôé
1 ðñÝæá æÜ÷áñç
200–250 ml ëÜäé
Ôá õëéêÜ èá ðñÝðåé íá Ý÷ïõí ôçí ßäéá
èåñìïêñáóßá.
-ÈÝôåôå ôï ìßîåñ óå ëåéôïõñãßá ìå ìéêñü
áñéèìü óôñïöþí.
-Áíáêáôåýåôå ôá õëéêÜ (åêôüò áðü ôï ëÜäé)
ãéá ìåñéêÜ äåõôåñüëåðôá óå ìéêñü áñéèìü
óôñïöþí.
-Ñõèìßæåôå ôï ìßîåñ óôçí õøçëüôåñç
âáèìßäá, ñß÷íåôå ôï ëÜäé ìÝóá áðü ôï
÷ùíß êáé ÷ôõðÜôå ôï ìßãìá åðß 1 ëåðôü
ðåñßðïõ.
ÌÝãéóôç ðïóüôçôá: äýï öïñÝò ôç âáóéêÞ
óõíôáãÞ
Êáõôü ñüöçìá óïêïëÜôáò
50–75 g ðáãùìÝíç óïêïëÜôá (ìðëïê)
½ l æåóôü ãÜëá
Óáíôéãß êáé ôñéììÝíç óïêïëÜôá êáôÜ
ðñïôßìçóç
-Êüâåôå ôç óïêïëÜôá óå êïììÜôéá (ðåñ.
1 cm) êáé ôçí ôñßâåôå êáëÜ óôï ìßîåñ ìå
ôïí ìåãáëýôåñï áñéèìü óôñïöþí.
-ÈÝôåôå ôï ìßîåñ åêôüò ëåéôïõñãßáò êáé
ñß÷íåôå ôï ãÜëá ìÝóá áðü ôï ÷ùíß.
-Áíáìéãíýåôå 1 ëåðôü ìå ôïí ìåãáëýôåñï
áñéèìü óôñïöþí.
-ÌïéñÜæåôå ôçí êáõôÞ óïêïëÜôá óå
ðïôÞñéá êáé ôç óåñâßñåôå êáôÜ
ðñïôßìçóç ìå óáíôéãß êáé ôñéììÝíç
óïêïëÜôá.
Ìéëê-óÝéê ìðáíÜíáò ìå ðáãùôü
2–3 ìðáíÜíåò
2–3 ê.ó. ðáãùôü âáíßëéá Þ ëåìüíé
2 öáê. âáíßëéá
½ l ãÜëá
-ÐïëôïðïéÞóôå ôéò ìðáíÜíåò åðß 5–10
äåõôåñüëåðôá
-
ÌåôÜ ôçí áêéíçôïðïßçóç ôïõ ìßîåñ
ðñïóèÝóôå ôï ãÜëá êáé ôá õëéêÜ êáé
áíáìßîôå åðß
1 ëåðôü ðåñßðïõ.
Öñïõôüêñåìá ìå ðáãùôü
250 g öñïýôá (ð. ÷. öñÜïõëåò, ìðáíÜíåò,
ðïñôïêÜëéá, ìÞëá)
50–100 g æÜ÷áñç
500 ml êñýï íåñü
Ðáãùôü êáôÜ ðñïôßìçóç
-Êáèáñßæåôå ôá öñïýôá êáé ôá êüâåôå óå
êïììÜôéá.
-Áíáìéãíýåôå üëá ôá õëéêÜ (åêôüò áðü ôï
ðáãùôü) óôïí ìåãáëýôåñï áñéèìü
óôñïöþí åðß 1 ëåðôü ðåñßðïõ.
-Óåñâßñåôå åíäå÷ïìÝíùò ìáæß ìå ôï
ðáãùôü.
ÊïêôÝéë áèëçôþí
2–3 ðïñôïêÜëéá
1–2 ëåìüíéá
½–1 ê.ó. æÜ÷áñç Þ ìÝëé
¼ l ÷õìüò ìÞëïõ
¼ l ìåôáëëéêü íåñü
el
ÂëÜâç Áíôéìåôþðéóç:
Ôï ìßîåñ äåí
îåêéíÜ.
-ÔïðïèåôÞóôå óùóôÜ
ôï ìßîåñ êáé óôñÝøôå
ôï ìÝ÷ñé ôï ôÝñìá.
-ÌðëïêáñéóìÝíï
ìá÷áßñé. ÈÝôåôå ôç
óõóêåõÞ åêôüò
ëåéôïõñãßáò. ÁäåéÜóôå
ôï ðåñéå÷üìåíï êáé
îáíáãåìßóôå ôï ðïôÞñé
ôïõ ìßîåñ. ÈÝôåôå ôç
óõóêåõÞ îáíÜ óå
ëåéôïõñãßá.
ÊáôÜ ôç
äéÜñêåéá ôçò
åñãáóßáò óâÞíåé
ôï ìßîåñ.
-ÎáíáóôñÝøôå ôï ìßîåñ
îáíÜ ìÝ÷ñé ôï ôÝñìá.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 53
åíäå÷ïìÝíùò ðáãÜêéá
-Êáèáñßæåôå ôá ðïñôïêÜëéá êáé ôá ëåìüíéá
êáé ôá êüâåôå óå êïììÜôéá.
-Áíáìéãíýåôå êáëÜ ôá õëéêÜ (åêôüò áðü
ôïí ÷õìü ìÞëïõ êáé ôï íåñü) åðß 1 ëåðôü
ðåñßðïõ óôïí ìåãáëýôåñï áñéèìü
óôñïöþí.
-ÐñïóèÝôåôå ôïí ÷õìü ìÞëïõ êáé ôï íåñü.
-ÈÝôåôå ôï ìßîåñ ãéá ëßãï óôç óôéãìéáßá
ëåéôïõñãßá, ìÝ÷ñé íá áöñßóåé ôï ðïôü.
-×ýíåôå ôï êïêôÝéë óå ðïôÞñéá êáé ôï
óåñâßñåôå êáôÜ ðñïôßìçóç ìå ðáãÜêéá.
ÆåëÝò ìå êüêêéíá öñïýôá
400 g öñïýôá (âýóóéíá ÷ùñßò êïõêïýôóé,
öñáìðïõÜæ, öñáãêïóôÜöõëëá, öñÜïõëåò,
âáôüìïõñá)
100 ml âõóóéíÜäá
100 ml êüêêéíï êñáóß
80 g æÜ÷áñç
1 öáê. âáíßëéá
2 ê.ó. ÷õìüò ëåìïíéïý
1 ðñÝæá ãáñßöáëï (ôñéììÝíï)
1 ðñÝæá êáíÝëá (ôñéììÝíç)
8 öýëëá æåëáôßíç
-Ìáëáêþíåôå ôç æåëáôßíç óå êñýï íåñü
åðß ðåñ. 10 ëåðôÜ.
-ÂñÜæåôå üëá ôá õëéêÜ (åêôüò áðü ôç
æåëáôßíç).
-Óôßâåôå ôç æåëáôßíç êáé ôç ëéþíåôå óôïí
öïýñíï ìéêñïêõìÜôùí, ìçí ôç âñÜóåôå.
-Áíáìéãíýåôå ôá êáõôÜ öñïýôá êáé ôç
æåëáôßíç óå ìÝôñéï áñéèìü óôñïöþí åðß
1 ëåðôü ðåñßðïõ.
-Ñß÷íåôå ôï æåëÝ óå ìéêñÜ ìðïë, ôá ïðïßá
Ý÷åôå îåðëýíåé ðñïçãïõìÝíùò ìå êñýï
íåñü êáé ôá âÜæåôå óôï øõãåßï.
ÓõìâïõëÞ: Ï æåëÝò ìå êüêêéíá öñïýôá
ìðïñåß íá óåñâéñéóôåß ìå óáíôéãß Þ ìå
óÜëôóá âáíßëéáò.
¢ëåéììá øùìéïý áðü ìÝëé êáé âïýôõñï
30 g âïýôõñï (áðü ôï øõãåßï, 7
°
C)
90 g ìÝëé (áðü ôï øõãåßï, 7
°
C)
-
Êüøôå ôï âïýôõñï óå ìéêñÜ êïììÜôéá
êáé âÜëôå ôá ìÝóá óôï ìßîåñ.
-
ÐñïóèÝóôå ôï ìÝëé êáé áíáêáôÝøôå åðß
5 äåõôåñüëåðôá óôïí ìÝãéóôï áñéèìü
óôñïöþí Þ óôç âáèìßäá M.
Áðüóõñóç
Ç óõóêåõÞ Ý÷åé óçìáíèåß óýìöùíá
ìå ôçí ÅõñùðáúêÞ ïäçãßá 2002/96
Å. Ê. ðåñß çëåêôñéêþí êáé
çëåêôñïíéêþí ðáëéþí óõóêåõþí
(waste electrical and electronic
equipment – WEEE). Ç ïäçãßá äßíåé
ôï ðëáßóéï ãéá ôçí óå üëç ôçí
åðéêñÜôåéá ôçò Å. Å. éó÷ýïõóá
ðáñáëáâÞ êáé áîéïðïßçóç ôùí
ðáëéþí óõóêåõþí áðü ôïí ðùëçôÞ.
Ãéá ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôïõò
åðßêáéñïõò ôñüðïõò áðüóõñóçò
áðåõèõíèåßôå óôï åéäéêü êáôÜóôçìá,
áð' üðïõ áãïñÜóáôå ôç óõóêåõÞ Þ óôç
ÄçìïôéêÞ Þ ÊïéíïôéêÞ Áñ÷Þ ôïõ ôüðïõ
êáôïéêßáò óáò.
ÏÑÏÉ ÅÃÃÕÇÓÇÓ
1. Ç åããýçóç ðáñÝ÷åôáé ãéá
åéêïóéôÝóóåñéò (24) ìÞíåò, áðü ôçí
çìåñïìçíßá áãïñÜ ôçò óõóêåõÞò ðïõ
áíáãñÜöåôáé óôç èåùñçìÝíç áðüäåéîç
áãïñÜò (äåëôßï ëéáíéêÞò ðþëçóçò
Þ ôéìïëüãéï). Ãéá ôçí ðáñï÷Þ ôçò
åããýçóçò áðáéôåßôáé ç åðßäåéîç ôçò
èåùñçìÝíçò áðüäåéîçò áãïñÜò.
2. Ç åôáéñßá, ìÝóá óôá ðéï ðÜíù ÷ñïíéêÜ
üñéá, óå ðåñßðôùóç ðëçììåëïýò
ëåéôïõñãßáò ôçò óõóêåõÞò, áíáëáìâÜíåé
ôçí õðï÷ñÝùóç åðáíáöïñÜò óå ïìáëÞ
ëåéôïõñãßá êáé ôçò áíôéêáôÜóôáóçò êÜèå
ôõ÷üí åëáôôùìáôéêïý ìÝñïõò, (ðëçí ôùí
áíáëþóéìùí êáé ôùí åõðáèþí, üðùò ôá
ãõÜëéíá, ïé ëáìðôÞñåò ê.ëð.) åöüóïí
áõôÞ ðñïÝñ÷åôáé áðü ôçí êáôáóêåõÞ êáé
ü÷é áðü ôçí êáêÞ ÷ñçóéìïðïßçóç, ôçí
ëáíèáóìÝíç åãêáôÜóôáóç, ôçí ìç
ôÞñçóç ôùí ïäçãéþí ÷ñÞóçò, ôçí
áêáôÜëëçëç óõíôÞñçóç, ôçí åðÝìâáóç
ìç åîïõóéïäïôçìÝíùí ðñïóþðùí Þ
åîùãåíåßò ðáñÜãïíôåò üðùò çëåêôñéêÝò
áíôéäñÜóåéò ê.ëð. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ç
åôáéñßá åéäïðïéçèåß ãéá ôçí ðëçììåëÞ
ëåéôïõñãßá ìåôÜ ôçí ðÜñïäï åîÜìçíïõ
áðü ôçí áãïñÜ ôçò, èåùñåßôáé üôé ç
óõóêåõÞ êáôÜ ôçí ðáñÜäïóÞ ôçò óôïí
ôåëéêü êáôáíáëùôÞ ëåéôïõñãïýóå
êáíïíéêÜ êáé üôé ç âëÜâç äåí ïöåßëåôáé
óå åëáôôùìáôéêüôçôÜ ôçò åêôüò áí ï
ôåëéêüò êáôáíáëùôÞò áðïäåßîåé ôï
áíôßèåôï.
el
54 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åããýçóçò
ðáñÝ÷ïíôáé äùñåÜí ôï áíôáëëáêôéêÜ, ç
åñãáóßá åðéóêåõÞò êáé ç ìåôáöïñÜ ôçò
óõóêåõÞò (áí áõôü êñéèåß áðáñáßôçôï)
óôá óõíåñãåßá ôçò åôáéñßáò.
ÏðáéáäÞðïôå Üëëç áîßùóç áðïêëåßåôáé.
3. Ç åããýçóç äåí éó÷ýåé óå ðåñßðôùóç
ðñáãìáôïðïßçóçò åðéóêåõþí Þ ãåíéêÜ
ðáñåìâÜóåùí ìç åîïõóéïäïôçìÝíùí
áðü ôçí åôáéñåßá ðñïóþðùí óôç
óõóêåõÞ.
4. Ç êÜèå åðéóêåõÞ Þ áíôéêáôÜóôáóç
åëáôôùìáôéêïý ìÝñïõò äåí ðáñáôåßíåé
ôï ÷ñüíï ôçò åããýçóçò.
5. ÅîáñôÞìáôá êáé õëéêÜ ðïõ
áíôéêáèéóôþíôáé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò
åããýçóçò åðéóôñÝöïíôáé óôï óõíåñãåßï.
6. Ç åããýçóç ðáýåé íá éó÷ýåé áðü ôç óôéãìÞ
ðïõ ç êõñéüôçôá ôçò óõóêåõÞò
ìåôáâéâáóôåß óå ôñßôï ðñüóùðï áðü ôïí
áãïñáóôÞ.
7. ÁëëáãÞ ôçò óõóêåõÞò ãßíåôáé ìüíï óôçí
ðåñßðôùóç ðïõ äåí åßíáé äõíáôÞ
ç åðéäéüñèùóÞ ôçò.
Bu cihaz, ticaret amaçlý kullaným için deðil,
evde veya ev ortamýna benzer mekanlarda
kullanýlan normal miktarlar için tasarlan-
mýþtýr. Ev ortamýna benzer mekanlardaki
kullaným, örn. dükkanlarýn, bürolarýn, çiftlik
veya çiftçilik iþletmelerinin ve diðer sanayi
iþletmelerinin elemanlarýnýn kullandýðý
mutfaklardaki kullanýmý ve ayrýca pansiyon-
larýn, küçük otellerin ve benzeri mesken
tertibatlarýnýn misafirlerinin kullanýmýný
kapsar.
Bu cihaz, evde kullanýlmak üzere üretilmiþ
olup, ticari kullaným için elveriþli deðildir.
Cihazý sadece evde gerekli olan iþleme
miktar ve süreleri için kullanýnýz.
Bu cihazýn bakýma ihtiyacý yoktur.
Bu kullanma kýlavuzu farklý modelleri tarif
etmektedir:
Kademeli þalterli motor bloðu
Cihaz içine gömülebilen þalterli motor
bloðu
Kullanma kýlavuzunu lütfen ileride lazým olma
ihtimalinden dolayý saklayýnýz.
Cihazý baþka birine satacak olursanýz,
kullanma kýlavuzunu da veriniz.
Genel bakýþ
Lütfen resimli sayfalarý açýnýz.
1Mikser bardaðý
a Plastik kap
b Cam kap
2Malzeme ilave etme aðzý ve hunisi
olan kapak
Huni, sývýlarýn dozajlý doldurulmasý ve
besin ilave etme deliðinin kapatýlmasý
için kullanýlýr.
a Huni ile:
Az miktarda sývýnýn dozajlý ilave edilmesi
içindir, örn. mayonez için sývý yað.
b Hunisiz:
Katý ek malzemelerin doldurulmasý ve
çok miktarda sývý ilave edilmesi içindir.
3Býçak kýsmýna sahip mikser takma
ünitesi
el
Ôçñïýìå ôï äéêáßùìá áëëáãþí.
Yeni bir BOSCH cihazý satýn aldýðýnýz için
sizi candan kutluyoruz.
Böylelikle kararýnýzý modern ve yüksek
kaliteli bir ev aleti yönünde vermiþ
oldunuz. Ürünlerimiz hakkýnda daha
fazla bilgi için, lütfen internet sitemize
bakýnýz.
tr
EEE yönetmeliðine uygundur
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 55
4Döner þalter
a MMB1... :
M= Azami devir sayýsýna sahip moment
fonksiyonu, istenilen karýþtýrma
süresi için, bu düðme ilgili konumda
sabit tutulmalýdýr
0/off = Stop
1= Düþük devir sayýlý çalýþma kademesi
2= En yüksek devir sayýlý çalýþma
kademesi
b MMB2... :
Kullanmaya baþlamadan önce, döner
þaltere basýnýz ve yavaþça serbest býrakýnýz.
M= Azami devir sayýsýna sahip moment
fonksiyonu, istenilen karýþtýrma
süresi için, bu düðme ilgili konumda
sabit tutulmalýdýr
0/off = Stop
= Çalýþma hýzý kademesiz olarak
ayarlanabilir
5Motor bloðu
Elektrik kablosunu kablo gözünden çekip
çýkarýnýz.
Güvenlik bilgileri
Elektrik çarpma tehlikesi!
Cihazý sadece güç kaynaðýnýn tip levhasý
üzerindeki bilgilere göre baðlayýnýz ve
çalýþtýrýnýz.
Cihazý sadece baðlantý kablosunda veya
kendisinde herhangi bir arýza yoksa
kullanmayýnýz.
Çocuklarý cihazdan uzak tutunuz.
Vücutsal hassaslýðý azalmýþ veya akli
dengesi bozuk, tecrübesiz ve yeterince bilgi
sahibi olmayan kiþilerin (çocuklar dahil),
cihazý kullanmasýna izin vermeyiniz; bu
kiþilere ancak sorumluluðu üstlenecek
bir kiþinin denetimi altýnda veya cihazýn
kullanýmý hususunda yeterli eðitim
gördülerse, kullanma izni veriniz.
Elektrik kablosu keskin kenarlarýn ve sýcak
yüzeylerin hemen yakýnýnda olmamalýdýr.
Herhangi bir tehlikeli duruma yer vermemek
için, cihazýn baðlantý kablosunda herhagi bir
hasar olduðu zaman, sadece üretici
tarafýndan, üreticinin yetkili servisi tarafýndan
veya benzeri yetki ve eðitime sahip baþka bir
uzman eleman tarafýndan deðiþtirilmelidir.
Cihazda yapýlacak onarýmlar, herhangi bir
tehlike oluþmasýný önlemek için, sadece
yetkili servisimiz tarafýndan yapýlmalýdýr.
Motor bloðu kesinlikle suya sokulmamalýdýr
ve musluktan akan su altýna tutulmamalýdýr.
Cihazý sadece komple takýlmýþ mikser ile
çalýþtýrýnýz. Cihazý daima kapaðý takýlý þekilde
çalýþtýrýnýz.
Cam kabý olan cihazlarda, kapak tamamen
kilitlenmiþ olmalýdýr.
Elektrik beslemesi kesildiði zaman, cihaz
yine açýk konumunda kalýr ve elektrikler
tekrar geldiðinde yine çalýþmaya devreye
girer. Cam kabý kesinlikle yoðun sýcaklýk
oynamalarýnýn etkisine maruz býrakmayýnýz.
Kapaðý çalýþma esnasýnda daima bir el ile
sabit tutunuz. Bu esnada elinizi ilave etme
deliðine sokmayýnýz!
Sývýlarý kabýn içine doldurmadan önce,
soðuyarak ýlýk olmasýný bekleyiniz.
Cihazýn hazýrlanmasý/
Kullanýlmasý
Bu cihaz aþaðýdaki malzeme miktarlarýnýn
iþlenmesi için uygundur:
Buz veya dondurulmuþ besin iþlemek için,
döner ayar düðmesini ”M” konumuna
ayarlayýnýz.
Uyarý: Cihazý ilk kez kullanmadan önce,
cihazý ve aksesuarlarýný iyice temizleyiniz,
”Temizlenmesi ve Bakýmý” bölümüne
bakýnýz.
Mikserin keskin býçaklarýndan/
dönen motordan dolayý yaralanma
tehlikesi söz konusudur!
Mikser cihaza takýlýyken kesinlikle miksere
elinizi sokmayýnýz! Mikseri daima komple
kurulu durumda ve daima kapaðýný kapata-
rak çalýþtýrýnýz! Mikseri cihazdan çýkaraca-
ðýnýz/cihaza takacaðýnýz zaman cihazýn durur
vaziyette olmasýna özellikle dikkat ediniz.
Cihaz kapatýldýktan sonra, býçaklar belli bir
süre daha dönmeye devam eder.
tr
Kap
Plastik Cam
Katý besinler
100 g 100 g
Sývý besinler
azm. 2,0 lt. azm. 1,75 lt.
Sýcak veya
köpüren
sývýlar
azm.
1,0 lt. azm.
0,75 lt.
56 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Haþlanma tehlikesi!
Mikserde sýcak malzeme iþlendiði zaman,
kapakdaki huniden sýcak buhar çýkar.
En fazla yukarýdaki tabloda bildirilen
miktarda sýcak veya köpüren sývý
doldurunuz.
Dikkat!
Mikseri kesinlikle boþ çalýþtýrmayýnýz. Mikseri
kesinlikle motor bloðunun üzerinde monte
etmeyiniz. Sadece komple monte edilmiþ
cihazý çalýþtýrýnýz. Mikseri motor bloðunun
üzerine takarken, sonuna kadar çevirip
sýkýnýz. Cihazý düzgün ve temiz bir zemin
üzerine kurunuz.
-Mikseri yerine takýnýz ve saatin çalýþma
yönünde sonuna kadar çevirerek
sabitleþtiriniz; 90° açýyý geçmeyiniz
(Resim 6).
-Malzemeleri miksere doldurunuz.
-Kapaðýn takýlmasý (Resim 1):
Plastik kap: Kapaðý takýnýz ve yerine
oturuncaya kadar aþaðý bastýrýnýz.
Cam kap: Kapaðý takýnýz ve saatin
çalýþma yönünde çevirerek kilitleyiniz.
-Elektrik fiþini prize takýnýz.
-Cihazý devreye sokunuz (Resim 4):
MMB1... : Döner ayar düðmesini
istediðiniz kademeye ayarlayýnýz.
MMB2... : Döner ayar düðmesinin dýþa
çýkarýlmasý: Düðmeye basýnýz ve serbest
býrakýnýz. Düðmeyi istediðiniz pozisyona
ayarlayýnýz.
-Karýþtýrma iþlemi esnasýnda mikseri
kenarýndan sýký tutunuz.
Malzeme ilave etme deliðine elinizi
sokmayýnýz!
Malzeme ilave edilmesi
-Döner þalteri 0/off konumuna
ayarlayýnýz.
-Kapaðý çýkarýnýz.
Cam kap donanýmýnda, kapaðý saatin
çalýþma yönünün tersine do ru çeviriniz
ve kapaðý çýkarýnýz.
-Malzemelerin ilave ediniz.
veya
-Kapaktaki huni üzerinden sývý malzeme
ilave ediniz.
veya
-Huniyi kapaktan çekip çýkarýnýz.
Katý malzemeleri kapaktaki malzeme
ilave etme deliði üzerinden doldurunuz.
-Döner þalteri istediðiniz kademeye
ayarlayýnýz.
Ýþiniz sona erdikten sonra
-Döner þalteri 0/off konumuna
ayarlayýnýz.
MMB2... modelinde: Ek olarak döner
ayar düðmesinin içeri sokulmasý:
Düðmenin üzerine basýnýz ve yavaþça
serbest býrakýnýz.
-Mikseri saatin çalýþma yönünün tersine
doðru çevirerek çýkarýnýz.
Kapaðý mikser kabýndan çýkarýnýz.
Yararlý bilgi: Mikser ile iþiniz sona erdikten
sonra, mikseri hemen temizlemeniz iyi olur,
bkz. ”Temizlenmesi ve bakýmý”.
Cihazýn temizlenmesi ve bakýmý
Elektrik çarpma tehlikesi!
Cihazda herhangi bir iþlem (bakým, temizlik,
onarým) yapmadan önce elektrik fiþini priden
çýkarýnýz!
Mikserin keskin býçaklarýndan
dolayý yaralanma tehlikesi söz
konusudur!
Mikserin býçaklarýna çýplak elleriniz ile
dokunmayýnýz. Temizlemek için bir fýrça
kullanýnýz.
Dikkat!
Cihazýn yüzeyi zarar görebilir.
Ovalama gerektiren deterjan veya temizlik
malzemesi kullanmayýnýz. Motor kýsmýný
sadece nemli bir bez ile siliniz. Gerekli
görürseniz, biraz bulaþýk suyu (sývý deterjan)
kullanýnýz.
Yararlý bilgi: Cihaza takýlý olan karýþtýrma
kabýnýn içine biraz su ve bulaþýk deterjaný
doldurunuz. Birkaç saniye ”M” kademesinde
çalýþtýrýnýz. Deterjanlý suyu döküp boþaltýnýz
ve mikseri temiz su ile durulayýnýz.
Mikser ile iþiniz sona erdikten sonra, mikseri
hemen temizlemeniz iyi olur.
-Mikserin parçalarýna ayrýlmasý: Mikser
tutucuyu saatin çalýþma istikametinin
tersine çevirerek mikser kabýndan
çýkarýnýz.
Mikser tutucunun altýndaki yazýya dikkat
ediniz (Resim 7).
-Mikser tutucunun parçalarýna ayrýlmasý:
Býçak kýsmýný dikkatlice mikser
tutucudan çýkarýnýz (Resim 8). ”Cam
kabýn daha kolay kullanýlmasý” kýsmýna
da bakýnýz.
tr
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 57
-Contayý dikkatlice býçak kýsmýndan
çýkarýnýz (Resim 9). Býçaklar çok
keskindir!
-Kapaðýn parçalarýna ayrýlmasý: Huniyi
kapaðin malzeme ilave etme deliðinden
çekip çýkarýnýz ve kapaðýn alt kýsmýný
söküp çýkarýnýz (Resim 10).
-Mikser kabýný, kapaðýn parçalarýný ve
mikser tutucuyu bulaþýk makinesinde
veya normal bulaþýk deterjaný ile
yýkayýnýz.
-Býçak kýsmýný contayý sadece fýrça ile,
musluktan akan su altýnda temizleyiniz.
Bulaþýk deterjaný yataklarýn yaðlanma
özelliðini etkiler.
-Motor bloðunu nemli bir bez ile siliniz ve
sonra kurulayýnýz.
Sökme iþleminin tersi yönde tekrar monte
ediniz.
Plastik karýþtýrma kabýnda mikser
tutucuyu ilgili iþarete kadar sýkýca
çeviriniz (Resim 11g)!
Cam kabýn daha kolay kullanýlmasý
-Cam kabý boþaltýnýz (Resim 11a).
-Cam kabý kulpundan tutunuz, aþaðýya
doðru bastýrýnýz ve mikser tutucu çözülüp
ayrýlýncaya kadar, saatin çalýþma
yönünün tersine doðru çeviriniz
(Resim 11b).
-Cam kabý ve mikser tutucuyu birlikte
yerinden çýkarýnýz ve ardýndan
birbirinden ayýrýnýz (Resim 11c—d).
-Tekrar monte etme ve takma iþlemi,
sökme iþleminin tersi yönünde
gerçekleþtirilir (Resim 11e—f).
Arýza durumda yardým
Elektrik çarpma tehlikesi!
Herhangi bir arýzayý gidermeden önce, fiþi
elektrik prizinden çýkarýnýz.
Diðer arýzalarda yetkili servisimize
baþvurunuz.
Tarifler
Bu cihaz þu iþlemler için uygundur:
Sývý malzemeleri karýþtýrmak ve
köpürtmek.
Çið sebze, meyve, fýndýk, çeviz ve
çikolata doðramak.
Çorba için katý malzeme, piþmiþ meyve
ve sebze pürelemek.
Mayonez ve sos hazýrlamak.
Mayonez
Not: Mikserde mayonez sadece bütün
yumurta kullanýlarak hazýrlanabilir.
Temel tarif:
1 yumurta
1 dolu tatlý kaþýðý hardal
1 çorba kaþýðý sirke veya limon suyu
1 tutam tuz
1 tutam þeker
200—250 ml likit yað
Malzemelerin sýcaklýðý ayný olmalýdýr.
-Mikserde düþük bir devir sayýsý
ayarlayýnýz.
-Bütün malzemeleri (yað hariç) düþük
devirde karýþtýrýnýz.
-Mikseri en yüksek devir sayýsýna
ayarlayýnýz, yaðý yavaþ yavaþ huni
üzerinden mikserin içine dökünüz ve
yaklaþýk 1 dakika karýþtýrýnýz.
Ýþlenebilecek azami miktar: Temel tarifin
iki misli.
Çikolatalý sýcak süt
50—75 g soðutulmuþ kalýp çikolata
0,5 lt. sýcak süt
Ýsteðe göre kremþanti ve çikolata
parçacýklarý
-Kalýp çikolatayý parçalayýnýz (yaklaþýk
1 cm büyüklükte parçalar) ve en yüksek
devir sayýsýnda mikserin içinde
doðrayýnýz.
-Mikseri kapatýnýz ve huni üzerinden sýcak
sütü ilave ediniz.
-1 dakika en yüksek devir sayýsýnda
karýþtýrýnýz.
tr
Arýza Giderilmesi:
Mikser
çalýþmaya
baþlamýyor.
-Mikseri yerine tam
doðru oturtunuz ve
sonuna kadar sýkýp
sabitleyiniz.
-Býcak bloke edilmiþtir.
Cihazý kapatýnýz.
Ýçindeki malzemeleri
boþlatýnýz ve yeniden
doldurunuz. Cihazý
tekrar çalýþtýrýnýz.
Cihazý tekrar devreye
sokunuz.
Mikser çalýþýrken
birden
kapanýyor.
-Mikseri tekrar yerine
tam doðru oturtunuz
ve sonuna kadar sýkýp
sabitleyiniz.
Arýza Giderilmesi:
58 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
-Çikolatalý sýcak sütü bardaklara
doldurunuz ve isteðe göre bardaklara
kremþanti ve çikolata parçacýklarý ilave
ederek servis yapýnýz.
Vanilyalý muzlu süt
2—3 muz
2—3 dolu çorba kaþýðý vanilyalý dondurma
veya limonlu dondurma
2 paket vanilya þekeri
0,5 lt. süt
-Muzlarý 5—10 saniye doðrayýnýz.
-
Mikser durduktan sonra, süt ve diðer
malzemeleri ilave ediniz ve yakl. 1 dakika
karýþtýrýnýz.
Meyve kasesi
250 g meyve (örn. çilek, muz, portakal, elma)
50—100 g þeker
500 ml soðuk su
Ýsteðe göre buz
-Meyvelerin kabuklarýný soyunuz ve parça
parça doðrayýnýz.
-Bütün malzemeleri (buz hariç) en yüksek
devirde yaklaþýk 1 dakika karýþtýrýnýz.
-Ýsteðe göre buz koyarak servis yapýnýz.
Sporcu kokteyli
2—3 portakal
1—2 limon
0,5—1 çorba kaþýðý þeker veya bal
0,25 l elma suyu
0,25 l maden suyu
Ýsteðe göre buz
-Portakallarýn ve limonlarýn kabuðunu
soyunuz ve parça parça kesiniz.
-Bütün malzemeleri (elma suyu ve maden
suyu hariç) en yüksek devirde yaklaþýk
1 dakika karýþtýrýnýz.
-Elma suyunu ve maden suyunu ilave
ediniz.
-Ýçecek köpürünceye kadar, mikseri
kýsaca çalýþtýrýnýz.
-Kokteyli bardaklara doldurunuz ve isteðe
göre buz koyarak servis yapýnýz.
Kýrmýzý puding
400 g meyve (çekirdeksiz viþne, ahududu,
Frenk üzümü, çilek, böðürtlen)
100 ml viþne suyu
100 ml kýrmýzý þarap
80 g þeker
1 paket vanilya þekeri
2 çorba kaþýðý limon suyu
1 býçak ucu karanfil (öðütülmüþ)
1 tutam tarçýn (öðütülmüþ)
8 tabaka jelatin
-Jelatinleri soðuk suda yaklaþýk 10 dakika
yumuþatýnýz.
-Bütün malzemeleri (jelatin hariç)
kaynatýnýz.
-Jelatini sýkýnýz (eziniz) ve mikrodalga
fýrýnda eritiniz; kaynatmayýnýz!
-Sýcak meyveleri ve jelatini orta devir
sayýsýnda yaklaþýk 1 dakika karýþtýrýnýz.
-Pudingi soðuk su ile çalkanmýþ kaselere
doldurunuz ve soðuk bir yerde bekletiniz.
Not: Kýrmýzý puding, çýrpýlmýþ krema veya
vanilya sosu ile yenilirse daha lezzetli olur.
Ekmek üstüne sürmek için ballý
tereyaðý
30 g tereyaðý (buzdolabýndan, 7
°
C)
90 g bal (buzdolandan, 7
°
C)
-
Tereyaðýný küçük parçalar þeklinde
doðrayýnýz ve miksere doldurunuz.
-
Bal ilave ediniz ve 5 saniye en yüksek
devir sayýsýnda veya M kademesinde
karý
þ
týrýnýz.
Giderilmesi
Bu cihaz, elektro ve elektronik eski
cihazlar (waste electrical and
electronic equipment WEEE) ile
ilgili, 2002/96/EG numaralý Avrupa
direktifine uygun olarak iþaretlen-
miþtir. Bu direktif, eski cihazlarýn geri
alýnmasý ve deðerlendirilmesi için, AB
dahilinde geçerli olan bir uygulama
kapsamýný belirlemektedir.
Güncel giderme yol ve yöntemleri hakkýnda
bilgi almak için yetkili satýcýnýza veya baðlý
olduðunuz belediye idaresine baþvurunuz.
Garanti
Bu cihaz için, yurt dýþýndaki temsilcilikleri-
mizin vermiþ olduðu garanti þartlarý
geçerlidir. Bu hususda daha detaylý bilgi
almak için, cihazý satýn aldýðýnýz satýcýya baþ
vurunuz. Garanti süresi içerisinde bu
garantiden yararlanabilmek için, cihazý satýn
aldýðýnýzý gösteren fiþi veya faturayý
göstermeniz þarttýr.
tr
Deðiþiklikler olabilir.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 61
Niniejsze urz¹dzenie nie jest przeznaczone
do u¿ytku zarobkowego lecz skonstruowane
z przeznaczeniem do przetwarzania iloœci
typowych dla gospodarstwa domowego itp.
Zastosowania o charakterze podobnym do
domowego obejmuj¹ np. u¿ytkowanie
w pomieszczeniach kuchennych dla pracow-
ników sklepów, biur, zakładów rolniczych,
rzemieœlniczych i przemysłowych, jak równie¿
u¿ytkowanie przez goœci pensjonatów, małych
hoteli i podobnych pomieszczeñ mieszkalnych.
U¿ywać tylko dla takiej iloœci produktów i czasu
przygotowania, które s¹ typowe dla gospodarstwa
domowego.
Urz¹dzenie nie wymaga przegl¹dów ani konserwacji.
Niniejsza instrukcja u¿ytkowania i obsługi opisuje
ró¿ne modele:
korpus urz¹dzenia z przeł¹cznikiem
wielostopniowym,
korpus urz¹dzenia z chowanym
przeł¹cznikiem.
Instrukcjê obsługi proszê starannie
przechowywać.
Proszê przekazać instrukcjê obsługi wraz
z urz¹dzeniem ewentualnemu kolejnemu
właœcicielowi.
Opis urz¹dzenia
Proszê otworzyć składane kartki z rysunkami.
1Pojemnik miksera
a pojemnik z tworzywa sztucznego
b pojemnik ze szkła
2Pokrywa z otworem wsypowym i lejkiem
Lejek słu¿y do dawkowanego dodawania
płynnych składników oraz do zamykania
otworu wsypowego.
a z lejkiem:
Do dawkowanego dodawania płynnych
składników w małych iloœciach, na przykład
oleju dla przygotowania majonezu.
b bez lejka:
Do dodawania składników stałych oraz du¿ej
iloœci produktów płynnych.
3Pierœcieñ mocuj¹cy z zabierakiem no¿a
4Przeł¹cznik obrotowy
a MMB1... :
M=wł¹czenie chwilowe, najwy¿sza liczba
obrotów, przeł¹cznik przytrzymać
¿¹dany czas.
0/off = stop
1= najni¿sza liczba obrotów
2=najwy¿sza liczba obrotów
b MMB2... :
Przed u¿yciem nacisn¹ć przeł¹cznik obrotowy
i powoli zwolnić.
M=wł¹czenie chwilowe, najwy¿sza liczba
obrotów, przeł¹cznik przytrzymać
¿¹dany czas.
0/off = stop
= prêdkoœć robocz¹ mo¿na nastawić
bezstopniowo:
5Korpus urz¹dzenia z silnikiem
Wyci¹gn¹ć z obudowy elektryczny przewód
zasilaj¹cy.
Wskazówki bezpieczeñstwa
Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem
elektrycznym!
Urz¹dzenie podł¹czyć do gniazdka sieciowego
ieksploatować zgodnie z danymi zawartymi na
tabliczce znamionowej.
Urz¹dzenie mo¿na u¿ywać tylko wtedy, je¿eli
elektryczny przewód zasilaj¹cy i samo urz¹dzenie
nie s¹ uszkodzone.
Urz¹dzenie nale¿y chronić przed dziećmi.
Nie dopuszczać do obsługi urz¹dzenia osób
(równie¿ dzieci) o zmniejszonym postrzeganiu
zmysłowym lub zmniejszonych zdolnoœciach
umysłowych albo nie posiadaj¹cych odpowied-
niego doœwiadczenia i wiedzy, chyba ¿e bêd¹ one
obsługiwać urz¹dzenie pod nadzorem lub zostały
pouczone w obsłudze urz¹dzenia przez osobê,
która odpowiada za ich bezpieczeñstwo.
Elektrycznego przewodu zasilaj¹cego nie wolno
ocierać o ostre krawêdzie ani gor¹ce powierzch-
nie. Aby unikn¹ć zagro¿eñ w przypadku uszko-
dzenia przewodu zasilaj¹cego, nale¿y zlecić jego
wymianê wył¹cznie producentowi albo jego
autoryzowanemu serwisowi lub osobie
o podobnych kwalifikacjach i odpowiednich
uprawnieniach. Naprawy urz¹dzenia mo¿na
przeprowadzić tylko w naszym autoryzowanym
punkcie serwisowym.
Korpusu urz¹dzenia nie wolno nigdy zanurzać
wwodzie ani myć pod bie¿¹c¹ wod¹.
pl
Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu
nowego urz¹dzenia firmy BOSCH.
Tym samym wybór Pañstwa padł na nowo-
czesne, wysokowartoœciowe urz¹dzenie
gospodarstwa domowego.
Dalsze informacje o naszych produktach
mo¿na znaleŸć na stronie internetowej
naszej firmy.
62 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Urz¹dzenie wł¹czać tylko z kompletnie zmontowa-
nym mikserem. Urz¹dzenie wł¹czać tylko
zzało¿on¹ pokryw¹.
Przy urz¹dzeniach z pojemnikiem ze szkła
pokrywa musi być całkowicie zablokowana.
W przypadku przerwy w dopływie pr¹du,
urz¹dzenie pozostaje wł¹czone i rozpoczyna
pracê po wznowieniu dopływu pr¹du.
Pojemnik ze szkła jest wra¿liwy na gwałtowne
zmiany temperatury.
Podczas pracy zawsze przytrzymywać pokrywê
jedn¹ rêk¹. Nie chwytać przy tym nad otworem
wsypowym!
Gor¹ce płyny proszê schłodzić przed wlaniem
do pojemnika.
Przygotowanie/obsługa
Mikser przeznaczony jest do obróbki
nastêpuj¹cych iloœci produktów:
Do miksowania lodu lub produktów mro¿onych
nastawić pokrêtło przeł¹cznika na „M”.
Wskazówka: Urz¹dzenie i wyposa¿enie nale¿y
przed pierwszym u¿yciem dokładnie wyczyœcić,
patrz „Czyszczenie urz¹dzenia”.
Niebezpieczeñstwo zranienia ostrymi
no¿ami miksera/obracaj¹cym siê
napêdem!
Nie wkładać r¹k do zało¿onego miksera.
Pracować zawsze z kompletnie zmontowanym
mikserem i tylko z zało¿on¹ pokryw¹! Mikser
zakładać/zdejmować tylko wtedy, je¿eli
urz¹dzenie jest wył¹czone a napêd nieruchomy.
Po wył¹czeniu miksera nó¿ obraca siê jeszcze
jakiœ czas.
Niebezpieczeñstwo poparzenia!
Podczas obróbki gor¹cych produktów przez
lejek w pokrywie wydostaje siê para.
Maksymalne iloœci gor¹cych lub pieni¹cych
płynów, które mo¿na miksować, podane
w zamieszczonej uprzednio tabeli.
Uwaga!
Nie wolno nigdy wł¹czać pustego miksera.
Miksera nie wolno składać na korpusie
urz¹dzenia. Pracować tylko kompletnie
zmontowanym urz¹dzeniem.
Mikser nało¿yć na korpus urz¹dzenia i
przykrêcić a¿ do oporu. Urz¹dzenie postawić
na gładkiej i czystej powierzchni.
-Nało¿yć mikser i przekrêcić a¿ do oporu
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara. Nie przekrêcać dalej ni¿ k¹t 90°
(rysunek 6).
-Wło¿yć składniki.
-Nało¿yć pokrywê (rysunek 1):
Pojemnik z tworzywa sztucznego: Nało¿yć
pokrywê i wcisn¹ć a¿ do oporu.
Pojemnik ze szkła: Nało¿yć pokrywê
i zablokować poprzez obrót w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
-Wło¿yć wtyczkê do gniazdka sieciowego.
-Wł¹czyć urz¹dzenie (rysunek 4):
MMB1... : przeł¹cznik obrotowy nastawić
na ¿¹dany zakres.
MMB2... : wysun¹ć pokrêtło przeł¹cznika:
przeł¹cznik nacisn¹ć i zwolnić. Przeł¹cznik
nastawić w ¿¹daniej pozycji.
-Podczas miksowania przytrzymywać brzeg
pokrywy.
Nie wkładać palców do otworu wsypowego!
Dodawanie składników
-Pokrêtło przeł¹cznika nastawić na 0/off.
-Zdj¹ć pokrywê.
Przy pojemniku ze szkła przekrêcić pokrywê
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara i zdj¹ć.
-Dodać składniki.
albo
-Dodać płynne składniki przez lejek
wpokrywie.
albo
-Wyj¹ć lejek z pokrywy. Stałe składniki
dodawać stopniowo przez otwór wsypowy
wpokrywie.
-Pokrêtło przeł¹cznika nastawić na ¿¹dan¹
prêdkoœć.
Po zmiksowaniu
-Pokrêtło przeł¹cznika nastawić na 0/off.
Przy modelu MMB2... dodatkowo schować
pokrêtło: przeł¹cznik nacisn¹ć i powoli
zwolnić.
-Zdj¹ć mikser poprzez obrót w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Zdj¹ć pokrywê z pojemnika miksera.
Wskazówka: Mikser umyć najlepiej zaraz po
u¿yciu, patrz rozdział „Czyszczenie urz¹dzenia”.
pl
Pojemnik
Tworzywo
sztuczne Szkło
Produkty stałe
100 g 100 g
Produkty płynne
maks. 2,0 l maks. 1,75 l
Gor¹ce lub
pieni¹ce płyny
maks. 1,0 l
maks.
0,75 l
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 63
Czyszczenie i pielêgnacja
Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem
elektrycznym!
Przed przyst¹pieniem do czyszczenia wyj¹ć
wtyczkê z gniazdka sieciowego!
Niebezpieczeñstwo zranienia ostrymi
no¿ami miksera!
No¿y miksera nie nale¿y chwytać gołymi
rêkoma. Do czyszczenia no¿y u¿ywać
szczotki.
Uwaga!
Powierzchnia urz¹dzenia mo¿e ulec
uszkodzeniu.
Nie stosować ¿adnych szoruj¹cych œrodków
czyszcz¹cych. Korpus z silnikiem wycierać
wilgotn¹ œcierk¹ – w razie potrzeby dodać
trochê płynu do mycia naczyñ.
Wskazówka: Do zało¿onego pojemnika miksera
wlać trochê wody z dodatkiem niewielkiej iloœci
płynu do mycia naczyñ. Wł¹czyć na kilka sekund
na zakres „M”. Wylać wodê i wypłukać pojemnik
czyst¹ wod¹.
Mikser wymyć najlepiej zaraz po u¿yciu.
-Pojemnik miksera mo¿na rozło¿yć na czêœci,
co ułatwi czyszczenie: Podstawê pojemnika
odkrêcić, przekrêcaj¹c w kierunku przeciw-
nym do ruchu wskazówek zegara.
Zwracać uwagê na opis na spodniej stronie
podstawy (rysunek 7).
-Rozł¹czyć czêœci podstawy: zabierak z no¿em
wyj¹ć ostro¿nie z pierœcienia mocuj¹cego
(rysunek 8). Patrz równie¿ rozdział „Ułatwie-
nia w demonta¿u szklanego pojemnika”.
-Zdj¹ć ostro¿nie uszczelkê z zabieraka no¿y
(rysunek 9). No¿e s¹ bardzo ostre!
-Rozł¹czyć pokrywê: wyj¹ć lejek z otworu
pokrywy i zdj¹ć spodni¹ czêœć pokrywy
(rysunek 10).
-Pojemnik miksera, pojedyncze czêœci pokrywy
i pierœcieñ mocuj¹cy mo¿na myć wzmywarce
do naczyć lub dostêpnym w handlu płynem do
mycia naczyñ.
-Zabierak no¿y i uszczelkê myć tylko szczotk¹
pod bie¿¹c¹ wod¹. Œrodki do mycia naczyć
działaj¹ niekorzystnie na smar ło¿yska.
-Korpus urz¹dzenia przetrzeć wilgotn¹ œcierk¹
a nastêpnie wytrzeć do sucha.
Monta¿ przeprowadzić w odwrotnej kolejnoœci.
Przy mikserze z pojemnikiem z tworzywa
sztucznego noœnik miksera przykrêcić
a¿ do oznaczenia (rysunek 11g)!
Ułatwienia w demonta¿u szklanego
pojemnika
-Opró¿nić szklany pojemnik (rysunek 11a).
-Pojemnik chwycić za ucho, przycisn¹ć w dół
i przekrêcić w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara, a¿ do poluzowania
pierœcienia mocuj¹cego (rysunek 11b).
-Szklany pojemnik miksera zdj¹ć razem
z pierœcieniem mocuj¹cym, a nastêpnie
zdemontować (rysunek 11cd).
-Monta¿ przeprowadzić w odwrotnej kolejnoœci
(rysunek 11ef).
Usuwanie drobnych usterek
Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem
elektrycznym!
Przed przyst¹pieniem do usuwania usterek
wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego!
W przypadku wyst¹pienia innych usterek proszê
zwrócić siê do naszego autoryzowanego punktu
serwisowego.
Przepisy kulinarne
Mikser przeznaczony jest do
miksowania i ubijania płynów,
rozdrabniania i siekania surowych owoców,
jarzyn, orzechów i czekolady,
rozcierania zup, gotowanych owoców
ijarzyn,
przygotowywania majonezu i sosów.
Majonez
Wskazówka: W mikserze mo¿na przygotować
majonez tylko z całych jajek.
Przepis podstawowy:
1 jajko
czubata ły¿eczka musztardy
1 ły¿ka octu lub soku z cytryny
pl
Usterka Usuniêcie
Mikser nie wł¹cza
siê.
-Pojemnik miksera dokład-
nie nało¿yć i przekrêcić
a¿ do oporu.
-No¿e s¹ zablokowane.
Wył¹czyć urz¹dzenie.
Opró¿nić pojemnik
iponownie wło¿yć
produkty przeznaczone
do miksowania.
Ponownie wł¹czyć
urz¹dzenie.
Podczas pracy
mikser wył¹cza
siê.
-Mikser dokrêcić
do oporu.
64 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
1 szczypta soli
1 szczypta cukru
200 do 250 ml oliwy
Wszystkie składniki musz¹ mieć tak¹ sam¹
temperaturê.
-Mikser nastawić na niskie obroty.
-Wszystkie składniki (oprócz oliwy) zamieszać
kilka sekund na niskich obrotach.
-Mikser przeł¹czyć na wysokie obroty, powoli
dolewać oliwê przez lejek i miksować
ok. 1 minutê.
Maksymalna iloœć: dwa razy przepis
podstawowy.
Gor¹ca czekolada
50–75 g ochłodzonej czekolady w tabliczce
½ l gor¹cego mleka
Bita œmietana i wiórki czekoladowe według
uznania
-Czekoladê pokroić na kawałki (ok. 1 cm)
icałkowicie rozdrobnić w mikserze na
najwy¿szych obrotach.
-Wył¹czyć mikser i wlać mleko przez lejek.
-Miksować 1 minutê na najwy¿szych obrotach.
-Gor¹c¹ czekoladê wlać do szklanek, przybrać
bit¹ œmietan¹ i posypać wiórkami
czekoladowymi.
Shake waniliowo-bananowy
2–3 banany
2–3 czubate ły¿ki lodów waniliowych lub
cytrynowych
2 paczki cukru waniliowego
½ l mleka
-Banany rozdrabniać 5–10 sekund.
-
Po całkowitym zatrzymaniu siê miksera dodać
mleko i pozostałe składniki a nastêpnie
miksować jeszcze ok. 1 minutê.
Nektar owocowy
250 g owoców (np. truskawki, banan,
pomarañcza, jabko)
50–100 g cukru
500 ml zimnej wody
lody według uznania
-Owoce obrać i pokroić na kawałki.
-Wszystkie składniki (oprócz lodów) miksować
ok. 1 minutê na najwy¿szych obrotach.
-Podawać ewentualnie z lodami.
Koktajl sportowców
2–3 pomarañcze
1–2 cytryny
½ - 1 ły¿ka cukru lub miodu
¼ l soku jabłkowego
¼ l wody mineralnej
ewentualnie kostki lodu
-Pomarañcze i cytryny obrać ze skórki, pokroić
na kawałki.
-Wszystkie składniki (oprócz soku jabłkowego
i wody mineralnej) miksować ok. 1 minutê na
najwy¿szych obrotach.
-Dodać sok jabłkowy i wodê mineraln¹.
-Krótko miksować, a¿ do spienienia napoju.
-Koktajl wlać do kieliszków – mo¿na podawać
zkostkami lodu.
Galaretka z owocami
400 g owoców (wypestkowane wiœnie, maliny,
porzeczki, truskawki, je¿yny)
100 ml soku wiœniowego
100 ml czerwonego wina
80 g cukru
1 paczka cukru waniliowego
2 ły¿ki soku cytrynowego
zmielonego goŸdzika na czubku no¿a
1 szczypta cynamonu (mielonego)
8 płatów ¿elatyny
-¯elatynê namoczyć ok. 10 minut w zimnej
wodzie.
-Wszystkie składniki (oprócz ¿elatyny)
zagotować.
-¯elatynê odcisn¹ć i rozpuœcić podgrzewaj¹c
w kuchence mikrofalowej – nie gotować.
-Gor¹ce owoce i ¿elatynê miksować ok.
1 minutê na œrednich obrotach.
-Galaretkê wlać do kompotierek wypłukanych
zimn¹ wod¹ i ochłodzić.
Wskazówka: Galaretka z owocami smakuje
doskonale z bit¹ œmietan¹ lub sosem waniliowym.
Masło miodowe
30 g masła (z lodówki, 7 °C)
90 g miodu (z lowki, 7 °C)
-
Masło podzielić na małe kawałki i wło¿yć
do miksera.
-
Dodać miód i miksować 5 sekund na
najwy¿szych obrotach lub na zakresie M.
pl
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 65
Wskazówki dotycz¹ce usuwania
zu¿ytego urz¹dzenia
To urz¹dzenie jest oznaczone zgodnie
z Dyrektyw¹ Europejsk¹ 2002/96/WE
oraz polsk¹ Ustaw¹ z dnia 29 lipca
2005 r. „O zu¿ytym sprzêcie elektrycznym
i elektronicznym“ (Dz.U. z 2005 r. Nr 180,
poz. 1495) symbolem przekreœlonego
kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, ¿e sprzêt ten,
po okresie jego u¿ytkowania nie mo¿e być
umieszczany ł¹cznie z innymi odpadami
pochodz¹cymi z gospodarstwa domowego.
U¿ytkownik jest zobowi¹zany do oddania
go prowadz¹cym zbieranie zu¿ytego sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego.
Prowadz¹cy zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworz¹
odpowiedni system umo¿liwiaj¹cy oddanie tego
sprzêtu.
Właœciwe postêpowanie ze zu¿ytym sprzêtem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia siê
do unikniêcia szkodliwych dla zdrowia ludzi
i œrodowiska naturalnego konsekwencji,
wynikaj¹cych z obecnoœci składników
niebezpiecznych oraz niewłaœciwego
składowania i przetwarzania takiego sprzêtu.
Gwarancja
Dla urz¹dzenia obowi¹zuj¹ warunki gwarancji
wydanej przez nasze przedstawicielstwo handlowe
w kraju zakupu. Dokładne informacje otrzymacie
Pañstwo w ka¿dej chwili w punkcie handlowym,
wktórym dokonano zakupu urz¹dzenia.
Wceluskorzystania z usług gwarancyjnych
konieczne jest przedło¿enie dowodu kupna
urz¹dzenia. Warunki gwarancji regulowane s¹
odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego
oraz Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
30.05.1995 roku „W sprawie szczególnych
warunków zawierania i wykonywania umów
rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów“.
Ezt a készüléket nem ipari felhasználásra
tervezték, a készülék háztartási vagy háztartás-
szerû mennyiségek feldolgozására készült.
A háztartásokhoz hasonló felhasználásnak minõ-
sül például az üzletekben, irodákban, mezõgaz-
dasági és más ipari létesítményekben található
munkahelyi konyhákban történõ használat, illetve
a panziókban, kisebb hotelekben és hasonló
lakóépületekben a vendégek általi használat.
A készüléket csak a háztartásban szokásos
mennyiségek feldolgozására, és a háztartásban
szokásos ideig használja.
A készülék nem igényel karbantartást.
A használati utasítás különbözõ modelleket ír le:
Motor fokozat-állító kapcsolóval
Motor süllyeszthetõ kapcsolóval
Kérjük, õrizze meg a használati útmutatót.
Amennyiben a készüléket továbbadja harmadik
személynek, kérjük, hogy a használati utasítást is
adja oda.
A készülék részei
Kérjük, hogy hajtsa ki a képes oldalt.
1Turmixpohár
a mûanyag tartály
b üvegtartály
2Fedél utántöltõ nyílással és tölcsérrel
A tölcsér folyadékok adagolt betöltésére
és az utántöltõnyílás lezárására szolgál.
a tölcsérrel:
Kis mennyiségû folyadékok adagolt utántölté-
séhez, pl. olaj hozzáadása a majonézhez.
b tölcsér nélkül:
Szilárd hozzávalók és nagyobb mennyiségû
folyadékok betöltéséhez.
3A turmix tartórésze a késsel
4Forgókapcsoló
a MMB1... :
M= pillanat üzemmód legnagyobb
fordulatszámmal, a kapcsolót a kívánt
keverési idõre tartsa nyomva
pl
Zastrzega siê prawo wprowadzania zmian.
Szívbõl gratulálunk új BOSCH készüléke
megvásárlásához.
Ön egy kiváló minõségû, modern háztartási
készülék mellett döntött.
A termékeinkkel kapcsolatos további
információkat az internetes oldalunkon
talál.
hu
66 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
0/off = stop
1= alacsony fordulatszámú üzemmód
2= magas fordulatszámú üzemmód
b MMB2... :
Használat elõtt a forgó kapcsolót nyomja meg,
majd lassan engedje el.
M= pillanat üzemmód legnagyobb
fordulatszámmal, a kapcsolót a kívánt
keverési idõre tartsa nyomva
0/off = stop
= a munkavégzési sebesség
fokozatmentesen állítható.
5motorblokk
Húzza ki a kábelt a készülékházból
Biztonsági útmutató
Áramütés veszélye!
A készüléket csakis a típustáblán szereplõ adatok
szerint csatlakoztassa és üzemeltesse.
Csak akkor használja a készüléket, ha a csatla-
kozóvezeték és a készülék teljesen hibátlan.
Ne engedjen gyerekeket a készülék közelébe.
Ne engedje, hogy szellemi vagy testi
fogyatékossággal élõ vagy hiányos tapasztalattal
és tudással rendelkezõ személyek (gyerekek)
kezeljék a készüléket, hacsak nem valaki felügyel
rájuk vagy egy a biztonságért felelõs személy által
eligazításban részesültek a készülék használatát
illetõen.
A csatlakozóvezeték ne legyen éles szélek és forró
felületek közvetlen közelében. Ha a készülék
csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt
agyártóval vagy annak ügyfélszolgálatával vagy
hasonlóan képzett szakemberrel ki kell cseréltetni,
a veszélyek elkerülése érdekében. A készülék
javíttatását csak a vevõszolgálatunkkal végeztesse.
A motorblokkot soha ne merítse vízbe és ne tartsa
folyó víz alá.
A készüléket csak teljesen összerakott
turmixfeltéttel használja. A készüléket mindig
felhelyezett fedéllel üzemeltesse.
Üvegtartállyal ellátott készülékeknél a fedelet teljes
mértékben be kell reteszelni.
Az áramellátás megszakadása esetén a készülék
bekapcsolva marad és ennek elmúltával ismét
bekapcsol. Az üvegtartályt soha ne tegye ki nagy
hõingadozásnak.
A fedelet a munka során egy kézzel mindig tartsa.
Eközben ne nyúljon az utántöltõ nyílás fölé.
Várja meg, míg a folyadék langyosra hûl,
csak ezután öntse a tartályba.
Elõkészítés/Üzemeltetés
A készülék a következõ mennyiségek
feldolgozására alkalmas:
Jég vagy fagyasztott élelmiszer feldolgozásához
a forgó kapcsoló „M” helyzetét használja.
Megjegyzés: A készüléket és a tartozékokat elsõ
használat elõtt alaposan meg kell tisztítani, lásd:
„Tisztítás és ápolás”.
Az éles keverõkés/forgó meghajtás
következtében fellépõ balesetveszély!
Soha ne nyúljon a felhelyezett turmixfeltétbe.
Mindig teljesen összeszerelt turmixfeltéttel és
felhelyezett fedéllel dolgozzon. A turmixfeltétet
csak kikapcsolt készülékrõl vegye le vagy arra
helyezze fel. Kikapcsolás után a kés rövid ideig
még forog.
Leforrázási veszély!
Ha forró anyagot kever, akkor a fedélben lévõ
tölcséren keresztül gõz távozik. Forró vagy
habzó folyadékokból a fenti táblázatban
megadott mennyiségnél ne töltsön be többet.
Figyelem!
A turmixfeltétet soha ne üzemeltesse üresen.
A turmixfeltétet soha ne a motorblokkon
szerelje össze. Mindig teljesen összerakott
készülékkel dolgozzon. Amikor felrakja
a turmixfeltétet a motorblokkra, csavarja rá
ütközésig. A készüléket sima és tiszta
felületen állítsa fel.
-A turmixfeltétet tegye rá a készülékre és az
óramutató járásával megegyezõ irányba,
ütközésig húzza meg. Ne lépje túl a 90°-os
szöget (6. ábra)
-Töltse be a hozzávalókat.
-Fedél felhelyezése (1. ábra):
Mûanyag tartály: Helyezze fel a fedelet, és
nyomja lefelé, amíg be nem reteszel.
Üvegtartály: Helyezze fel a fedelet, és az
óramutató járásával megegyezõ irányba
forgatva reteszelje.
-Dugja be a hálózati csatlakozódugót.
hu
Tartály
Mûanyag Üveg
Szilárd
élelmiszerek
100 g 100 g
Folyakok
max. 2,0 l max. 1,75 l
For vagy
habzó
folyadékok
max. 1,0 l max. 0,75 l
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 67
-Kapcsolja be a készüléket (4. ábra):
MMB1... : A forgó kapcsolót állítsa a kívánt
kapcsolási fokozatba.
MMB2... : A forgó kapcsolót engedje ki:
nyomja meg a kapcsolót, majd engedje el.
A kapcsolót állítsa a kívánt pozícióba.
-A fedelet keverés közben a szélénél
szorítsa le.
Ne nyúljon az utántöltõ nyílásba!
A hozzávalók utántöltése
-A forgókapcsolót állítsa 0/off állásba.
-Vegye le a fedelet.
Üvegtartály esetén forgassa a fedelet
az óramutató járásával ellentétes irányba,
majd vegye le.
-Töltse után a hozzávalókat.
vagy
-Folyadékokat a fedélen lévõ tölcséren
keresztül töltsön után.
vagy
-Húzza ki a tölcsért a fedélbõl.
Szilárd hozzávalókat a fedélen lévõ utántöltõ-
nyíláson keresztül töltsön után.
-A forgókapcsolót állítsa a kívánt fokozatra.
Turmixolás után
-A forgókapcsolót állítsa 0/off állásba.
A MMB2...-nél továbbá a forgó kapcsolót is
süllyessze le: a kapcsolót nyomja be, majd
lassan engedje el.
-A turmixfeltétet az óramutató járásával
ellentétes irányba forgatva vegye le.
Vegye le a turmixpohárról a fedelet.
Hasznos tanácsok: Az a legjobb, ha a turmixfel-
tétet közvetlenül a használat után megtisztítja, lásd
a „Tisztítás és ápolás” c. részt.
Tisztítás és ápolás
Áramütés veszélye!
A hálózati dugaszolót mindig húzza ki, mielõtt
a készüléken valamilyen munkába kezd!
Az éles keverõkés használata
következtében fellépõ balesetveszély!
A keverõkést ne fogja meg puszta kézzel.
A tisztításhoz használjon kefét.
Figyelem!
A készülék felülete megsérülhet.
Ne használjon súrolószert a készülék
tisztításához. A motorrészt csak törölje át
nedves ruhával, amennyiben szükséges,
használjon némi mosogatószert.
Hasznos tanácsok: A készülékre helyezett
keverõpohárba tegyen egy kevés mosogatószeres
vizet. Néhány másodpercre kapcsolja az „M
fokozatra. A vizet öntse ki és a keverõpoharat
öblítse ki tiszta vízzel.
Legjobb, ha a keverõt közvetlenül a használat után
megtisztítja.
-A turmixfeltét szétszedése: a turmix tartórészét
az óramutató járásával ellentétes irányba
forgatva vegye le a pohárról.
Vegye figyelembe a turmix tartórész alsó
oldalán található feliratot (7. ábra).
-A turmix tartórészének szétszedése: a kést
óvatosan vegye ki a turmix tartórészébõl
(8. ábra). Lásd még „Az üvegtartály könnyebb
kezelése” c. részt.
-A tömítést óvatosan vegye le a késrõl
(9. ábra). A kések nagyon élesek!
-Szedje szét a fedelet: húzza ki a tölcsért
a fedél utántöltõ nyílásából és vegye le a fedél
alsó részét (10. ábra).
-A turmixpoharat, a fedél részeit, továbbá
a turmix tartórészét mosogatógépben vagy
kereskedelmi forgalomban kapható
mosogatószerrel tisztítsa.
-A vágórészt és a tömítést folyó víz alatt kefével
tisztítsa. A mosogatószer károsan befolyásolja
a csapágy kenését.
-A motorblokkot nedves, majd száraz ruhával
törölje át.
Az összeszerelést fordított sorrendben
végezze.
Mûanyag turmixpohár használata esetén
a turmix tartószerkezetét a jelzésig csavarja
fel (11g á b ra )!
Az üvegtartály könnyebb kezelése
-Ürítse ki az üvegtartályt (11a ábra).
-Fogja meg az üvegtartályt a fogantyújánál,
nyomja lefelé, és forgassa az óramutató
járásával ellentétes irányban, míg a turmix
tartórészét le nem lehet venni (11 b á b ra ).
-Vegye le együtt az üvegtartályt és a turmix
tartórészét, majd szedje szét õket
(11c d á bra ).
-Az összeszerelést ugyanígy, csak fordított
sorrendben végezze el (11 ef áb r a ).
hu
68 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Segítség üzemzavar esetén
Áramütés veszélye!
Az üzemzavar megszüntetése elõtt húzza
ki a csatlakozó-dugót!
Amennyiben más üzemzavar lépne fel, forduljon
a vevõszolgálathoz.
Receptek
A keverõ alkalmas
folyadékok összekeverésére és habosítására,
nyers gyümölcsök és zöldségek, mogyoró- és
diófélék valamint csokoládé felaprítására,
levesek, fõtt gyümölcsök és zöldségfélék
pépesítésére,
majonéz és különbözõ mártások elkészítésére.
Majonéz
Megjegyzés: A keverõben csak egész tojásból
lehet majonézt készíteni.
Alaprecept:
1 db tojás
1 púpozott evõkanál mustár
1 evõkanál ecet vagy citromlé
1 csipet só
1 csipet cukor
200–250 ml olaj
A hozzávalók legyenek azonos hõmérsékletûek.
-A keverõt kapcsolja alacsony fordulatszámra.
-A hozzávalókat (az olaj kivételével) néhány
másodpercig keverje össze alacsony
fordulatszámon.
-A keverõt kapcsolja a legmagasabb fokozatra,
az olajat töltse be a tölcséren keresztül és kb.
1 percig keverje.
Maximális mennyiség: az alaprecept kétszerese
Forró csokoládé
50–75 g hûtött tortabevonó csokoládé
½ l forró tej
tejszín és tortadara ízlés szerint
-A tortabevonó csokoládét darabolja fel
(kb. 1 cm-es kockákra) és a turmixfeltétben
a legmagasabb fordulatszámon teljesen
aprítsa fel.
-Kapcsolja ki a keverõt és a tejet a tölcséren
keresztül adja hozzá.
-1 percig a legmagasabb fordulatszámon
keverje.
-A forró csokoládét töltse poharakba és ízlés
szerint felvert tejszínhabbal és tortadarával
díszítve tálalja.
Banános-fagylaltos turmixital
2–3 banán
2–3 púpozott evõkanál vaníliafagylalt vagy
citromfagylalt
2 csomag vaníliás cukor
½ l tej
-A banánokat 5–10 másodpercig aprítsa.
-
Miután a mixer leállt, adja hozzá a tejet és
a hozzávalókat, és mixelje kb. 1 percig.
Gyümölcskehely
250 g gyümölcs ( pl. eper, banán, narancs, alma)
50–100 g cukor
500 ml hideg víz
ízlés szerint fagylalt
-A gyümölcsöt hámozza meg és vágja
darabokra.
-Minden hozzávalót (a fagylalt kivételével)
a legmagasabb fordulatszámon kb. 1 percig
keverjen.
-Esetleg a fagylalttal együtt tálalja.
Sportoló-koktél
2–3 narancs
1–2 citrom
½–1 evõkanál cukor vagy méz
¼ l almalé
¼ l ásványvíz
esetleg jégkocka
-A narancsot és a citromot hámozza meg és
vágja darabokra.
-A hozzávalókat (az almalé és az ásványvíz
kivételével) a legmagasabb fordulatszámon kb.
1 percig keverje.
-Öntse hozzá az almalevet és az ásványvizet.
-Rövid ideig keverje, míg az ital habos nem lesz.
-A koktélt öntse ki poharakba és ízlés szerint
jégkockával tálalja.
hu
Hibajelenség Elhárítás
A turmixfeltét nem
indul el.
-Helyezze fel a turmix-
feltétet és csavarja fel
ütközésig.
-A kés blokkolva van.
Kapcsolja ki a készüléket.
Öntse ki a tartalmát és újra
töltse tele. Kapcsolja be
ismét a készüléket.
Használat közben
a turmixfeltét kikap-
csol.
-A turmixfeltétet ismét
csavarja fel ütközésig.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 69
Piros gyümölcszselé
400 g gyümölcs (magozott meggy, málna, ribizli,
eper, szeder)
100 ml meggylé
100 ml vörösbor
80 g cukor
1 csomag vaníliás cukor
2 evõkanál citrom
1 késhegynyi szegfûszeg (õrölt)
1 csipet fahéj (õrölt)
8 levél zselatin
-A zselatint hideg vízben kb. 10 percig áztassa.
-Minden hozzávalót (a zselatin kivételével)
forraljon össze.
-A zselatint nyomkodja ki és a mikrohullámú
sütõben olvassza fel, ne fõzze.
-A forró gyümölcsöt és a zselatint közepes
fordulatszámon kb. 1 percig keverje.
-A gyümölcszselét töltse hideg vízzel kiöblített
tálkákba és hûtse le.
Hasznos tanácsok: A piros gyümölcszselét
felvert tejszínhabbal vagy vaníliamártással tálalja.
Mézes krém (kenyérre)
30 g vaj (a hûtõbõl 7 °C)
90 g méz (a hûtõbõl 7 °C)
-
A vajat kis darabokra vágva tegye
a turmixfeltétbe.
-
Adja hozzá a mézet, és keverje 5 másodpercig
a legnagyobb fordulatszámon vagy az M
fokozaton.
Ártalmatlanítás
A készülék a 2002/96/EG,
az elektromos és elektronikus használt
készülékekrõl szóló (waste electrical and
electronic equipment WEEE) európai
irányelveknek megfelelõen van jelölve.
Ez az irányelv megszabja a használt
készülékek visszavételének és
értékesítésének kereteit az egész
EU-ban érvényes módon.
Az aktuális ártalmatlanítási útmutatásokról kérjük,
tájékozódjon szakkereskedõjénél vagy a helyi
önkormányzatnál.
Garanciális feltételek
A garanciális feltételeket a 117/1991 (IX. 10)
számú kormányrendelet szabályozza. 72 órán
belüli meghibásodás esetén a készüléket
a kereskedelem kicseréli. Ezután
vevõszolgálatunk gondoskodik az elõírt
15 napon belüli, kölcsönkészülék biztosítása
esetén 30 napon belüli javításról. A garanciális
szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott,
szabályosan kitöltött garanciajeggyel lehet
igénybevenni, amely minden egyéb garanciális
feltételt is részletesen ismertet.
Minõségtanúsítás: A 2/1984. (111.10.)
BkM-IpM számú rendelete alapján,
mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a készülék
a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak
megfelel.
hu
A módosítás jogát fenntartjuk.
70 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Ýe¼ ÿpåæaª ÿpåμ¸añe¸å¼ ªæø ²å¹®º
ªo¯aò¸¿o¯º ¨ocÿoªapc¹i, a ¸e ªæø
ÿpo¯åcæoo¨o å®opåc¹a¸¸ø.
Bå®opåc¹oº¼¹e ÿpåæaª æåòe ªæø ÿepe-
po¢®å ÿpoªº®¹i º μåña¼¸åx ªæø ªo¯aò-
¸¿o¨o ¨ocÿoªapc¹a ®iæ¿®oc¹i i iªpiμ®ax
ñacº.
¥påæaª ¸e ÿo¹pe¢ºƒ ¹ex¸iñ¸o¨o ªo¨æøªº.
©a¸a i¸c¹pº®ýiø μ å®opåc¹a¸¸ø oÿåcºƒ
piμ¸i ¯oªeæi:
—¡æo® ªå¨º¸a μ c¹ºÿi¸ña¹å¯
ÿepe¯å®añe¯
—¡æo® ªå¨º¸a μ º¹oÿæ÷a¸å¯
ÿepe¯å®añe¯
I¸c¹pº®ýi÷ μ å®opåc¹a¸¸ø cæiª ºa²¸o
ÿpoñå¹a¹å i ª¢a¼æåo μ¢epi¨a¹å!
¥epeªaa¼¹e i¸c¹pº®ýi÷ μ å®opåc¹a¸¸ø
¸ac¹ºÿ¸å¯ ®opåc¹ºaña¯ paμ
iμÿpåæaªo¯.
Kopo¹®å¼ o¨æøª
¡ºª¿ æac®a, poμ¨op¸i¹¿ c¹opi¸®å
μ¯aæ÷¸®a¯å.
1Ñaòa ¢æe¸ªepa
a ‚¯¸ic¹¿: ÿæac¹¯aca
b ‚¯¸ic¹¿: c®æo
2Kpåò®a μopo¯ ªæø μaa¸¹a²º-
a¸¸ø i opo¸®o÷
opo¸®a cæº²å¹ ªæø ªoμåpoa¸¸o¨o
μaæåa¸åø ²åª®oc¹e¼ å ªæø μa®p¾a-
¸åø μa¨pºμoñ¸o¨o o¹epc¹åø.
a c opo¸®o¼:
©æø ªoμåpoa¸¸o¨o μaæåa¸åø ²åª®o-
c¹e¼ ¸e¢oæ¿òo¯ ®oæåñec¹e, ¸aÿp.,
pac¹å¹e濸o¨o ¯acæa ªæø ¯a¼o¸eμa.
b ¢eμ opo¸®å:
©æø μa¨pºμ®å ¹epª¾x ®o¯ÿo¸e¸¹o
å ¢oæ¿òo¨o ®oæåñec¹a ²åª®oc¹e¼.
3Oc¸oa ¢æe¸ªepa μ ¸o²oå¯
eæe¯e¸¹o¯
4¥epe¯å®añ
a MMB1... :
M= I¯ÿºæ¿c¸å¼ pe²å¯ μ ¸a¼åó
ò媮ic¹÷, ¹på¯a¼¹e ÿepe¯å®añ
ÿpo¹ø¨o¯ ñacº ÿo¹pi¢¸o¨o ªæø
ÿepepo¢®å.
0/off = c¹oÿ
1= Po¢oña c¹ºÿi¸¿ μ ¸åμ¿®o÷
ò媮ic¹÷
2= Po¢oña c¹ºÿi¸¿ μ ¸a¼åóo÷
ò媮ic¹÷
b MMB2... :
¥epeª å®opåc¹a¸¸ø¯ ¸a¹åc¸i¹¿ ÿoopo¹-
¸å¼ ÿepe¯å®añ, a ÿo¹i¯ ÿoi濸o iªÿºc¹i¹¿
¼o¨o.
M = I¯ÿºæ¿c¸å¼ pe²å¯ μ ¸a¼åóo÷
ò媮ic¹÷, ¹på¯a¼¹e ÿepe¯å®añ
ÿpo¹ø¨o¯ ñacº ÿo¹pi¢¸o¨o ªæø
ÿepepo¢®å.
0/off = c¹oÿ
= Po¢oña ò媮ic¹¿ pe¨ºæ÷ƒ¹¿cø
ÿoc¹ºÿa濸o
5¡æo® ªå¨º¸a
弯i¹¿ ®a¢eæ¿ iμ ®opÿºca
®aμi®å μ ¢eμÿe®å
mHe¢eμÿe®a pa²e¸¸ø eæe®¹påñ¸å¯
¹o®o¯!
¥påæaª cæiª ÿiª®æ÷ña¹å ªo eæe®¹po¯epe²i
¹a e®cÿæºa¹ºa¹å æåòe º iªÿoiª¸oc¹i
iμªa¸å¯å ¸a ¹a¢æåñýi μ ¹ex¸iñ¸å¯å
xapa®¹epåc¹å®a¯å.
Kopåc¹º¼¹ecø ÿpåæaªo¯ æåòe μa º¯oå
iªcº¹¸oc¹i ÿoò®oª²e¸¿ eæe®¹poÿpooªº
¹a ÿpåæaªº.
™på¯a¼¹e ÿpåæaª ÿooªaæ¿ iª ªi¹e¼.
He ªoÿºc®a¼¹e e®cÿæºa¹aýiï ÿpåæaªº
oco¢a¯å ( ¹.ñ. ªi¹¿¯å) iμ o¢¯e²e¸å¯
íiμåñ¸å¯ ce¸cop¸å¯ cÿp弸ø¹¹ø¯,
iμ¸epoμå¹å¯å poμº¯oå¯å μªi¢¸oc¹ø¯å,
a ¹a®o² iμ ¸eªoc¹a¹¸i¯ pi¸e¯ ªociªº
¹a μ¸a¸¿; e®cÿæºa¹aýiø ÿpåæaªº ¹a®åx
åÿaª®ax ªoμoæøƒ¹¿cø æåòe ÿiª ¸a¨æøªo¯
a¢o ÿicæø ÿpoeªe¸¸ø i¸c¹pº®¹a²º
μe®cÿæºa¹aýiï oco¢o÷, ø®a iªÿoiªaƒ
μeμÿe®º.
¥poiª ¸e cæiª poμ¹aòoºa¹å ¢eμÿocepeª-
¸¿o ¢iæø ¨oc¹påx ®paï ¹a ¨apøñåx ÿoe-
pxo¸¿. Ø®óo ò¸ºp ²åæe¸¸ø ý¿o¨o
ÿpåæaªº ÿoò®oª²e¸å¼, ¹o ¼o¨o μa¯i¸a
ÿo常a å®o¸ºa¹åcø åpo¢¸å®o¯, ¼o¨o
c溲¢o÷ cepicº a¢o iªÿoiª¸o
®aæiíi®oa¸å¯ íaxiýe¯ μ ¯e¹o÷
º¸å®¸e¸¸ø påμå®i. Pe¯o¸¹ ÿpåæaªº
ÿpooªå¹¿cø æåòe ¸aòo÷ c溲¢o÷
cepicº.
¡æo® ªå¨º¸a ¸i ø®o¯º paμi ¸e μa¸ºp÷¼¹e
oªº ¹a ¸i®oæå ¸e ¹på¯a¼¹e ÿiª ÿpo¹oñ-
¸o÷ o÷.
uk
Óåpo i¹aƒ¯o ac μ ÿo®ºÿ®o÷ ¸oo¨o
ÿpåæaªº íip¯å BOSCH.
å ÿp媢aæå cºñac¸å¼, åco®oø®ic¸å¼
ÿo¢º¹oå¼ ÿpåæaª.
©oªa¹®oº i¸íop¯aýi÷ ÿpo ¸aòº
ÿpoªº®ýi÷ å μ¸a¼ªe¹e ¸a ¸aòi¼
c¹opi¸ýi I¸¹ep¸e¹i.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 71
¥påæaª ÿoå¸e¸ ÿpaý÷a¹å æåòe
μÿo¸ic¹÷ c®æaªe¸å¯ ¢æe¸ªepo¯.
¥iª ñac å®opåc¹a¸¸ø ÿpåæaªº ®påò®a
ÿo常a ¢º¹å μa²ªå μa®på¹o÷.
Kpåò®a ÿpåæaªi μ c®æø¸o÷ ƒ¯¸ic¹÷
ÿo常a ¢º¹å ÿo¸ic¹÷ μaíi®coa¸a.
¥iª ñac ÿepepå ÿoªañi c¹pº¯º ÿpåæaª
μaæåòaƒ¹¿cø i¯®¸e¸å¯ ¹a ÿpoªo²ºƒ
ÿpaý÷a¹å, ø® ¹iæ¿®å μ¸oº ÿoªa¸å¼
c¹pº¯. š¸å®a¹å μa²ªå ªiï cå濸åx
¹e¯ÿepa¹ºp¸åx ®oæåa¸¿ ¸a ñaòº iμ c®æa.
¥på¹p寺¼¹e pº®o÷ ®påò®º μa²ªå ÿiª
ñac po¢o¹å. He c¹po¯æø¼¹e ÿpå ý¿o¯º
pº® ªo μaa¸¹a²ºa濸o¨o o¹opº!
¥epeª ¹å¯ ø® μaæåa¹å piªå¸º ñaòº,
oc¹ºªi¹¿ ïï ªo ÿo¯ip¸o ¹eÿæoï ¹e¯ÿepa¹ºpå.
¥iª¨o¹o®a/E®cÿæºa¹aýiø
¥påæaª ÿpåªa¹¸å¼ ªæø ÿepepo¢®å
¸ac¹ºÿ¸oï ®iæ¿®oc¹i ÿpoªº®¹i:
©æø ÿepepo¢®å æ¿oªº ñå μa¯opo²e¸åx
ÿpoªº®¹i ºc¹a¸oæ÷¼¹e ÿoopo¹¸å¼
ÿepe¯å®añ ÿoæo²e¸¸i M.
®aμi®a: ¥epeª ÿepòå¯ å®opåc¹a¸¸ø¯
ÿoñåc¹i¹¿ ª¢a¼æåo ÿpåæaª ¹a ÿpåæaªªø,
ªåi¹¿cø «Ñåc¹®a i ªo¨æøª».
mHe¢eμÿe®a ÿopa¸e¸¸ø ¨oc¹på¯å
¸o²a¯å ¯i®cepa/o¢ep¹oå¯
ÿpåoªo¯!
He c¹po¯æø¼¹e ¸i®oæå pº® ªo c¹aæe¸o¨o
¢æe¸ªepa. ¥paý÷a¹å cæiª μa²ªå μ ÿo-
¸ic¹÷ c®æaªe¸å¯ ¢æe¸ªepo¯ i μa®på¹å¯
®påò®o÷! ¥iª ñac μ¸i¯a¸¸ø ¹a ºc¹a¸o®å
¢æe¸ªep ÿpåæaª ÿoå¸e¸ ¢º¹å 寮¸º¹å¯.
¥icæø 寮¸e¸¸ø ¸i² ªeø®å¼ ñac
ÿpoªo²ºƒ pºxa¹åcø.
mHe¢eμÿe®a oÿi®i!
¥iª ñac ÿepepo¢®å ¨apøñåx ÿpoªº®¹i
¢æe¸ªepi iμ opo¸®å ®påòýi åc¹ºÿaƒ
ÿapa. ³aæåa¼¹e ¨apøñi ñå ÿi¸åc¹i piªå¸å
¯a®cå¯a濸o ®iæ¿®oc¹i μ¨iª¸o epx¸i¼
¹a¢æåýi.
ša¨a!
Hi®oæå ¸e e®cÿæºa¹º¼¹e ¢æe¸ªep ÿopo²-
¸i¯. Hi®oæå ¸e c®æaªa¼¹e ¢æe¸ªep ¸a ¢æoýi
ªå¨º¸a. ¥paý÷¼¹e μa²ªå μ ÿo¸ic¹÷
c®æaªe¸å¯ ÿpåæaªo¯.
³aíi®cº¼¹e ¢æe¸ªep ÿpå ºc¹a¸oýi ¸a
¢æoýi ªå¨º¸a, μa®pº¹åòå ¼o¨o ªo ºÿopº.
¥påæaª ºc¹a¸oå¹å ¸a pi¸i¼ i ñåc¹i¼
po¢oñi¼ ÿoepx¸i.
-šc¹a¸oi¹¿ ¢æe¸ªep ¹a μaíi®cº¼¹e ¼o¨o,
ÿoep¸ºòå ªo ºÿopº μa ¨oªå¸¸o÷
c¹piæ®o÷. He μa®pºñº¼¹e ¢iæ¿ò ¸i²
ÿiª ®º¹o¯ 90° (¯aæ÷¸o® 6).
-³aa¸¹a²¹e i¸¨peªiƒ¸¹å.
-³a®på¼¹e ®påò®º (¯aæ÷¸o® 1):
¥æac¹¯acoa ƒ¯¸ic¹¿: ³a®på¼¹e ®påò®º
¹a μi®cº¼¹e ïï, ¸a¹åc¸ºòå ¸åμ.
C®æø¸a ƒ¯¸ic¹¿: ³a®på¼¹e ®påò®º ¹a
μa®pº¹i¹¿ ïï μa ¨oªå¸¸o÷ c¹piæ®o÷ ªo
ºÿopº.
-i¯®¸i¹¿ ò¹eÿce濸º å殺 poμe¹®º.
-i¯®¸i¹¿ ÿpåæaª (¯aæ÷¸o® 4):
MMB1... : šc¹a¸oi¹¿ ÿepe¯å®añ ¸a
¢a²a¸å¼ c¹ºÿi¸¿.
MMB2... : ¥iªi¼¯a¸¸ø ÿoopo¹¸o¨o
ÿepe¯å®aña: Ha¹åc¸i¹¿ ÿepe¯å®añ,
aÿo¹i¯ iªÿºc¹i¹¿ ¼o¨o. šc¹a¸oi¹¿
ÿepe¯å®añ ¢a²a¸o¯º ÿoæo²e¸¸i.
-Kpåò®º ÿiª ñac ÿepe¯iòº¸ø
ÿpoªº®¹i ÿpå¹p寺¼¹e μ ®pa÷ pº®o÷.
He ¹på¯a¼¹e pº® ¸aª o¹opo¯ ªæø
μaa¸¹a²e¸¸ø!
©oªaa¸¸ø ÿpoªº®¹i
-šc¹a¸oi¹¿ ÿepe¯å®añ ¸a 0/off.
A¢o:
-³¸i¯i¹¿ ®påò®º.
Kpåò®º c®æø¸oï ƒ¯¸oc¹i ÿoep¸i¹¿
ÿpo¹å ¨oªå¸¸oï c¹piæ®å i ÿo¹i¯ μ¸i¯i¹¿ ïï.
-³aa¸¹a²¹e ÿpoªº®¹å.
a¢o
-³aæåa¼¹e piªå¸å ñepeμ opo¸®º
®påòýi.
a¢o
-弯i¹¿ opo¸®º iμ ®påò®å.
³aa¸¹a²º¼¹e ¹epªi ÿpoªº®¹å ñepeμ
μaa¸¹a²ºaæ¿¸å¼ o¹ip ®påòýi.
-šc¹a¸oi¹¿ ÿepe¯å®añ ¸a ¢a²a¸å¼
c¹ºÿi¸¿.
uk
‚¯¸ic¹¿
ÿæac¹¯aca c®æo
epªi ÿpoªº®¹å 100 ¨ 100 ¨
Piªå¸å ¯a®c. 2,0 æ
¯a®c.
1,75 æ
m
ÿi¸åc¹oï a¢o
¨apøñoï piªå¸å ¯a®c. 1,0 æ
¯a®c.
0,75 æ
72 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
¥icæø po¢o¹å ¯i®cepº
-šc¹a¸oi¹¿ ÿepe¯å®añ ¸a 0/off.
©æø MMB2... ªoªa¹®oo ¹oÿi¹¿
ÿoopo¹¸å¼ ÿepe¯å®añ:
Ha¹åc¸i¹¿ ¸a ÿepe¯å®añ, a ÿo¹i¯
ÿoi濸o iªÿºc¹i¹¿ ¼o¨o.
-Óo¢ μ¸ø¹å ¢æe¸ªep, ÿoep¸i¹¿ ¼o¨o
ÿpo¹å ¨oªå¸¸oï c¹piæ®å.
-³¸i¯i¹¿ ®påò®º μ ñaòi ¢æe¸ªepa.
¥opaªa: ¡æe¸ªep ¸a¼®paóe ÿo¯å¹å
iªpaμº ² ÿicæø å®opåc¹a¸¸ø, ªåi¹¿cø
«Ñåc¹®a i ªo¨æøª».
Ñåc¹®a i ªo¨æøª
mHe¢eμÿe®a pa²e¸¸ø eæe®¹påñ¸å¯
¹o®o¯!
¥epeª ÿoña¹®o¯ ¢ºª¿-ø®oï po¢o¹å ¸aª
ÿpåæaªo¯ cæiª 弸ø¹å ò¹eÿce濸º å殺
iμ poμe¹®å!
mHe¢eμÿe®a ÿopa¸e¸¸ø ¨oc¹på¯å
¸o²a¯å ¯i®cepa!
He ¹op®a¼¹ecø ¸o²a ¢æe¸ªepa o¨oæe¸å¯å
pº®a¯å. Kopåc¹º¼¹ecø ªæø ñåc¹®å
ói¹®o÷.
ša¨a!
Ha ÿoepx¸øx ¯o²º¹¿ å¸å®¸º¹å
ÿoò®oª²e¸¸ø.
He μac¹ocoº¼¹e ¸iø®åx a¢paμå¸åx
μaco¢i ªæø ñåc¹®å.
¡æo® ªå¨º¸a ÿpo¹pi¹¿ æåòe oæo¨o÷
¨a¸ñip®o÷, μa ÿo¹pe¢å c®opåc¹º¼¹ecø
¸eeæå®o÷ ®iæ¿®ic¹÷ μaco¢º ªæø ¯å¹¹ø
ÿocºªº.
¥opaªa: ³aæå¼¹e ¹poxå oªå μ ¯i¸i¯aæ¿-
¸o÷ ®iæ¿®ic¹÷ μaco¢º ªæø ¯å¹¹ø ÿocºªº
ªo ºc¹a¸oæe¸oï ¸a ¢æo®oi ÿpåæaªº ñaòi
¢æe¸ªepa. i¯®¸i¹¿ ¼o¨o ¸a ªe®iæ¿®a
ce®º¸ª ¸a c¹ºÿi¸¿ M. åæå¼¹e oªº
iåÿoæoói¹¿ ñaòº ¢æe¸ªepa ñåc¹o÷ oªo÷.
¡æe¸ªep ÿoñåc¹i¹¿ ¸a¼®paóe oªpaμº
²ÿicæø å®opåc¹a¸¸ø.
-Poμ¢åpa¸¸ø ¢æe¸ªepa: ³¸i¯i¹¿ μ ñaòi
¢æe¸ªepa oc¸oº ¢æe¸ªepa, ÿoep-
¸ºòå ïï ÿpo¹å ¨oªå¸¸oï c¹piæ®å.
³ep¸i¹¿ ºa¨º ¸a ¸aÿåc ¸a ¸å²¸
c¹opo¸i oc¸oå ¢æe¸ªepa (¯aæ÷¸o® 7).
-Poμ¢åpa¸¸ø oc¸oå ¢æe¸ªepa: 弯i¹¿
o¢epe²¸o iμ oc¸oå ¢æe¸ªepa ¸o²oå¼
eæe¯e¸¹ (¯aæ÷¸o® 8).
©åi¹¿cø ¹a®o² «Æe¨®e ®opåc¹ºa¸¸ø
c®æø¸o÷ ƒ¯¸ic¹÷».
-O¢epe²¸o μ¸i¯i¹¿ μ ¸o²oo¨o
eæe¯e¸¹º ºói濸÷a濸e ®iæ¿ýe
(¯aæ÷¸o® 9). Æeμa ¸o²i ªº²e ¨oc¹pi!
-Poμ¢åpa¸¸ø ®påò®å: 弯i¹¿ opo¸®º
iμμaa¸¹a²ºa濸o¨o o¹opº ®påò®å
iμ¸i¯i¹¿ ¸å²¸÷ ñac¹å¸º ®påò®å
(¯aæ÷¸o® 10).
-Ñaòº ¢æe¸ªepa, c®æaªoi eæe¯e¸¹å
®påò®å ¹a oc¸oº ¢æe¸ªepa ¯o²¸a
¯å¹å ÿocºªo¯å¼¸i¼ ¯aòå¸i a¢o
μμac¹ocºa¸¸ø¯ c¹a¸ªap¹¸åx
μaco¢iªæø ¯å¹¹ø ÿocºªº.
-Ho²oå¼ eæe¯e¸¹ ¹a ºói濸÷a濸e
®iæ¿ýe ÿoñåc¹i¹¿ æåòe ói¹®o÷ ÿiª
ÿpo¹oñ¸o÷ oªo÷.
Må÷ñi μaco¢å ¸e¨a¹å¸o ÿæåa÷¹¿
¸a μ¯aóe¸¸ø ÿiªòåÿ¸å®i.
-¡æo® ªå¨º¸a ÿpo¹pi¹¿ oæo¨o÷
¨a¸ñip®o÷ ¹a å¹pi¹¿ ¸acºxo.
C®æaªa¸¸ø ÿpooªå¹¿cø μopo¹¸o¯º
ÿopøª®º.
©æø ¢æe¸ªepa c ÿæac¹¯acoo÷ ñaòe÷:
³a®pº¹i¹¿ oc¸oº ¢æe¸ªepa ªo
ÿoμ¸añ®å (¯aæ÷¸o® 11g)!
Æe¨®e ®opåc¹ºa¸¸ø c®æø¸o÷ ƒ¯¸ic¹÷
-åÿopo²¸i¹¿ c®æø¸º ƒ¯¸ic¹¿
(¯aæ÷¸o® 11a).
-™på¯a÷ñå c®æø¸º ƒ¯¸ic¹¿ μa pºñ®º,
¸a¹åc¸i¹¿ ïï ¸åμ ¹a ÿoep¸i¹¿ ÿpo¹å
¨oªå¸¸oï c¹piæ®å ¹a®, óo¢ oc¸oa
¢æe¸ªepa iªªiæåæacø iª ¢æo®º
(¯aæ÷¸o® 11b).
-³¸i¯i¹¿ c®æø¸º ƒ¯¸ic¹¿ paμμ oc¸o-
o÷ ¢æe¸ªepa, a ÿo¹i¯ ªiæi¹¿ ïx oªå¸
iª oª¸o¨o (¯aæ÷¸o® 11c—d).
-C®æaªa¸¸ø ÿpooªå¹¿cø μopo¹¸o¯º
ÿopøª®º (¯aæ÷¸o® 11e—f).
©oÿo¯o¨a º paμi ¸eÿoæaªo®
mHe¢eμÿe®a pa²e¸¸ø eæe®¹påñ¸å¯
¹o®o¯!
弯i¹¿ ò¹eÿce濸º å殺 iμ poμe¹®å
ÿepeª ¹å¯ ø® ÿpåc¹ºÿa¹å ªo ºcº¸e¸¸ø
¸eÿoæaª®å!
uk
Heÿoæaª®a šcº¸e¸¸ø ¸eÿoæaª®å
¡æe¸ªep
¸e ÿoñå¸aƒ
ÿpaý÷a¹å.
-¥paå濸o c¹a¹e
¢æe¸ªep ¹a μa®pº¹i¹¿
¼o¨o ªo ºÿopº.
-Hi² μa¢æo®oa¸å¼.
寮¸i¹¿ ÿpåæaª.
弯i¹¿ ÿpoªº®¹å,
aÿo¹i¯ μaa¸¹a²¹e
ïx μ¸oº. i¯®¸i¹¿
ÿpåæaª μ¸oº.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 73
š paμi i¸òåx ¸eÿoæaªo® μep¸i¹¿cø, ¢ºª¿
æac®a, ªo ¸aòoï c溲¢å cepicº.
Peýeÿ¹å
¡æe¸ªep ÿpåªa¹¸å¼ ªæø
— ÿepe¯iòºa¸¸ø ¹a μ¢åa¸¸ø ÿi¸º
piªå¸,
— ÿoªpi¢¸÷a¸¸ø ¹a ciñe¸¸ø cåpåx
ípº®¹i, ooñi, ¨opixi i òo®oæaªº,
ÿepe¹åpa¸¸ø cºÿi, μape¸åx ípº®¹i
iooñi,
—ÿpå¨o¹ºa¸¸ø ¯a¼o¸eμi ¹a coºci.
Ma¼o¸eμ
®aμi®a: ¢æe¸ªepi ¯a¼o¸eμ ¯o²e
¢º¹å ÿpå¨o¹oæe¸å¼ æåòe iμ ýi濸åx
øƒý¿ (¢iæo® i ²o¹o®).
Oc¸o¸å¼ peýeÿ¹:
1 ø¼ýe
1 ñ. æ. ¨ipñåýi μ epxo¯
1 c¹. æ. oý¹º ñå æå¯o¸¸o¨o co®º
1 ÿºñ®a coæi
1 ÿºñ®a ýº®pº
200—250 ¯æ oæiï
I¸¨peªiƒ¸¹å ÿo常i ¢º¹å oª¸oï
¹e¯ÿepa¹ºpå.
-¡æe¸ªep i¯®¸º¹å ¸a ¸åμ¿®º ò媮ic¹¿.
-I¸¨peªiƒ¸¹å (®pi¯ oæiï) ÿepe¯iòºa¹å
ªe®iæ¿®a ce®º¸ª ¸a ¸åμ¿®i¼ ò媮oc¹i.
-¡æe¸ªep i¯®¸º¹å ¸a ¸a¼åóº
ò媮ic¹¿, oæi÷ μaæå¹å ñepeμ opo¸®º
i ÿepe¯iòºa¹å ÿpo¹ø¨o¯ ÿpå¢æ.
1xåæå¸å.
Ma®cå¯a濸a ®iæ¿®ic¹¿: ÿoªi¼¸a
®iæ¿®ic¹¿ oc¸o¸o¨o peýeÿ¹º
¦apøñå¼ òo®oæaª
50—75 ¨ oxoæoª²e¸o¨o òo®oæaªº ¢æoýi
½ æ ¨apøño¨o ¯oæo®a
epò®å ¹a òo®oæaª¸a c¹pº²®a
μa ¢a²a¸¸ø¯
-¡æoñ¸å¼ òo®oæaª ÿopiμa¹å ¸a
ò¯a¹oñ®å (ÿpå¢æ. 1 c¯) ¹a ÿoªpi¢¸å¹å
ÿo¸ic¹÷ ¢æe¸ªepi ¸a ¸a¼åói¼
ò媮oc¹i.
-¡æe¸ªep 寮¸º¹å i μaæå¹å ñepeμ
opo¸®º ¯oæo®o.
-¥epe¯iòºa¹å ÿpo¹ø¨o¯ 1 xåæå¸å ¸a
¸a¼åói¼ ò媮oc¹i.
-¦apøñå¼ òo®oæaª poμæå¹å c®æø¸®å
¹a ÿpå®pacå¹å μa ¢a²a¸¸ø¯ μ¢å¹å¯å
epò®a¯å ¹a òo®oæaª¸o÷ c¹pº²®o÷.
¡a¸a¸oå¼ òe¼® μ ¯opoμå
2—3 ¢a¸a¸a
2—3 c¹. æ. c epxo¯ a¸i濸o¨o a¢o æå¯o¸-
¸o¨o ¯opoμåa
2 ÿa®e¹å® a¸i濸o¨o ýº®pº
½ æ ¯oæo®a
-¡a¸a¸å ÿoªpi¢¸å¹å ÿpo¹ø¨o¯
5—10 ce®º¸ª.
-
¥icæø ÿo¸oï μºÿå¸®å ¢æe¸ªepa ªoªa¹å
¯oæo®o i i¸¨peªiƒ¸¹å ¹a ÿepe¯iòºa¹å
ÿpo¹ø¨o¯ ÿpå¢æ. 1 xåæå¸å.
Ípº®¹oå¼ ¸aÿi¼
250 ¨ ípº®¹i (¸aÿp., cº¸åýi, ¢a¸a¸å,
aÿeæ¿cå¸å, ø¢æº®a)
50—100 ¨ ýº®pº
500 ¯æ xoæoª¸oï oªå
Mopoμåo μa ¢a²a¸¸ø¯
-Ípº®¹å ÿoñåc¹å¹å ¹a ÿopiμa¹å
ò¯a¹oñ®a¯å
-ci i¸¨peªiƒ¸¹å (®pi¯ ¯opoμåa)
ÿepe¯iòºa¹å ÿpo¹ø¨o¯ ÿpå¢æ. 1
xåæå¸å ¸a ¸a¼åói¼ ò媮oc¹i.
-³a ¢a²a¸¸ø¯ ÿoªa¹å μ ¯opoμåo¯.
Cÿop¹å¸å¼ ®o®¹e¼æ¿
2—3 aÿeæ¿cå¸a
1—2 æå¯o¸a
½—1 c¹. æ. ýº®pº a¢o ¯eªº
¼ æ ø¢æºñ¸o¨o co®º
¼ æ ¯i¸epa濸oï oªå
μa ¢a²a¸¸ø¯ ªe®iæ¿®a ®º¢å®i æ¿oªº
-Aÿeæ¿cå¸å i æå¯o¸å ÿoñåc¹å¹å,
ÿopiμa¹å ò¯a¹oñ®a¯å.
-I¸¨peªiƒ¸¹å (®pi¯ ø¢æºñ¸o¨o co®º
¹a ¯i¸epa濸oï oªå) ÿepe¯iòºa¹å
ÿpo¹ø¨o¯ ÿpå¢æ. 1 xåæå¸å ¸a ¸a¼åói¼
ò媮oc¹i.
-©oæå¹å ø¢æºñ¸å¼ ci® ¹a ¯i¸epa濸º
oªº.
-Haÿi¼ ®opo¹®o ÿepe¯iòa¹å ªo
º¹ope¸¸ø ÿi¸å.
-Ko®¹e¼æ¿ ¸aæå¹å c®æø¸®å ¹a ÿoªa-
a¹å μa ¢a²a¸¸ø¯ μ ®º¢å®a¯å æ¿oªº.
uk
Heÿoæaª®a šcº¸e¸¸ø ¸eÿoæaª®å
¡æe¸ªep å¯å-
®aƒ¹¿cø ÿiª ñac
po¢o¹å.
-³a®pº¹i¹¿ ¢æe¸ªep
μ¸oº ªo ºÿopº.
74 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Ñepo¸å¼ ø¨iª¸å¼ ®åciæ¿
400 ¨ ípº®¹i (åò¸i ¢eμ ®ic¹oño®, ¯aæå¸a,
c¯opoªå¸a, cº¸åýi, o²å¸a)
100 ¯æ åò¸eo¨o co®º
100 ¯æ ñepo¸o¨o å¸a
80 ¨ ýº®pº
1 ÿa®e¹å® a¸i濸o¨o ýº®pº
2 c¹. æ. æå¯o¸¸o¨o co®º
1 óiÿ®a ¨oμªå®å (¯oæo¹oï)
1 ÿºñ®a ®opåýi (¯oæo¹oï)
8 æåc¹®i ²eæa¹å¸º
-±eæa¹å¸ μa¯oñå¹å xoæoª¸i¼ oªi
ÿpå¢æ. 10 xåæå¸.
-ci i¸¨peªiƒ¸¹å (®pi¯ ²eæa¹å¸º)
ªoec¹å ªo ®åÿi¸¸ø.
-iª²a¹å oªº iμ ²eæa¹å¸º ¹a poμ¹o-
ÿå¹å ¼o¨o ¯i®poxåæ¿oi¼ ÿeñi,
¸e ªooªøñå ªo ®åÿi¸¸ø.
-¦apøñi ípº®¹å i ²eæa¹å¸ ÿepe¯iòºa¹å
ÿpo¹ø¨o¯ ÿpå¢æ. 1 xåæå¸å ¸a cepeª¸i¼
ò媮oc¹i.
-Kåciæ¿ poμæå¹å ®pe¯a¸®å, åÿoæoc-
®a¸i xoæoª¸o÷ oªo÷, ¹a ÿoc¹aå¹å
oxoæoª²ºa¹åcø.
¥opaªa: Ñepo¸å¼ ø¨iª¸å¼ ®åciæ¿
ÿoªaa¹å iμ μ¢å¹å¯å epò®a¯å a¢o
a¸iæ¿¸å¯ coºco¯.
Meªoa ¢º¹ep¢poª¸a ¯aca
30 ¨ epò®oo¨o ¯acæa (iμxoæoªåæ¿-
¸å®a 7 °C)
90 ¨ ¯eªº (iμ xoæoªå濸å®a 7 °C)
-
epò®oe ¯acæo ÿoªiæi¹¿ ¸a ¯aæe¸¿®i
ò¯a¹oñ®å ¹a ÿo®æaªi¹¿ ªo ¢æe¸ªepa.
-
©oªa¼¹e ¯eª i μ¢åa¼¹e ÿpo¹ø¨o¯
5ce®º¸ª ¸a ¸a¼åói¼ ò媮oc¹i a¢o
c¹ºÿe¸i M.
š¹åæiμaýiø
©a¸å¼ ÿpåæaª ÿoμ¸añe¸å¼
ºiªÿoiª¸oc¹i iμ ©åpe®¹å
poÿe¼c¿®o¨o Co÷μº 2002/96/EG
ÿpo º¹åæiμaýi÷ eæe®¹påñ¸o¨o
¹a eæe®¹po¸¸o¨o ºc¹a¹®ºa¸¸ø
(waste electrical and electronic
equipment — WEEE).
©åpe®¹åaåμ¸añaƒ ÿopøªo®
μ¢opº ¹a º¹åæiμaýiï c¹apåx
ÿpåæaªi ¸a ¹epå¹op