K850i__UG_NL_1200_7419_1_24g Userguide NL K850

2017-03-08

: Sony Userguide Nl K850 userguide_NL_K850 k850

Open the PDF directly: View PDF PDF.
Page Count: 91

Gefeliciteerd met de aanschaf van de Sony Ericsson K850i.
Leg kostbare momenten vast en deel ze met anderen. Ga
naar www.sonyericsson.com/fun voor aanvullende content
voor uw telefoon.
U kunt zich nu registreren op www.sonyericsson.com/myphone
om in aanmerking te komen voor een set hulpprogramma's,
gratis online opslagruimte, speciale aanbiedingen, nieuws en
wedstrijden.
Ondersteuning vindt u op www.sonyericsson.com/support.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Accessoires - Meer voor uw telefoon
Camera Phone Kit IPK-100
De allerbeste bescherming voor uw telefoon.
Bluetooth™ Headset HBH-IV835
Stijlvolle discretie met uitstekend geluid.
Desk Stand CDS-65
De beste hulp voor uw telefoon: sluit
een USB-kabel, oplader en draagbare
handsfree aan.
U kunt deze accessoires afzonderlijk aanschaffen,
maar ze zijn mogelijk niet overal verkrijgbaar.
Ga naar www.sonyericsson.com/accessories voor een volledig overzicht.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
1Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Aan de slag ......................... 5
De telefoon in elkaar zetten ............ 5
De telefoon aanzetten ..................... 5
Help op de telefoon ........................ 6
De batterij opladen ......................... 7
Overzicht van de telefoon ............... 8
Menuoverzicht .............................. 10
Navigatie ....................................... 12
Bestandsbeheer ............................ 13
Taal van de telefoon ..................... 15
Tekst invoeren .............................. 15
Bellen ................................ 17
Bellen en gebeld worden .............. 17
Contacten ..................................... 19
Gesprekkenlijst ............................. 23
Snelkiezen ..................................... 23
Voicemail ...................................... 24
Spraakbesturing ........................... 24
Gesprekken omleiden ................... 26
Meer dan één gesprek .................. 27
Mijn nummers ............................... 28
Gesprekken accepteren ............... 28
Gesprekken beperken .................. 29
Vaste nummers ............................. 29
Gesprekstijd en -kosten ............... 30
Berichten .......................... 30
SMS-berichten .............................. 31
MMS-berichten ............................. 31
Berichtopties ................................. 33
Sjablonen ...................................... 33
Spraakberichten ........................... 34
E-mail ............................................ 34
Mijn vrienden ................................ 36
Regio-info ..................................... 38
Beelden vastleggen ......... 39
Foto- en videocamera .................. 39
Viewfinder- en cameratoetsen ...... 39
De camera gebruiken ................... 40
Meer mogelijkheden
van de camera .............................. 40
Camerapictogrammen
en -instellingen ............................. 41
Snelkoppelingen voor
de camera ..................................... 42
Foto's overdragen ........................ 42
Afdrukken met de camera ............ 43
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
2Inhoudsopgave
Foto's ............................................ 43
PhotoDJ™ en VideoDJ™ ............. 44
Thema's ........................................ 45
Entertainment ................... 45
Een draagbare stereo-handsfree ..... 45
Muziek- en videoplayers ............... 45
Muziek overbrengen vanaf een
computer ...................................... 46
TrackID™ ...................................... 49
Radio ............................................ 49
PlayNow™ .................................... 50
Ringtones en melodieën ............... 50
MusicDJ™ .................................... 51
Geluidsrecorder ............................ 51
Games .......................................... 52
Applicaties .................................... 52
Connectiviteit ................... 53
Instellingen .................................... 53
Telefoonnaam ............................... 54
Internet gebruiken ......................... 54
Webfeeds ...................................... 55
Bluetooth™
draadloze technologie .................. 56
De USB-kabel gebruiken .............. 58
Synchroniseren ............................. 59
Update Service ............................. 61
Meer functies ................... 63
Wekker .......................................... 63
Kalender ........................................ 64
Taken ............................................ 65
Notities .......................................... 66
Timer, stopwatch
en rekenmachine .......................... 66
Codememo ................................... 67
Profielen ........................................ 68
Tijd en datum ................................ 68
Blokkeringen ................................. 69
Problemen oplossen ........ 71
Veelgestelde vragen ..................... 71
Foutberichten ................................ 73
Belangrijke informatie ...... 75
Richtlijnen voor veilig en efficiënt
gebruik .......................................... 77
Gebruiksrechtovereenkomst ........ 82
Beperkte garantie ......................... 82
FCC Statement ............................. 85
Declaration of Conformity ............. 85
Index ................................. 86
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
3
Sony Ericsson K850i
UMTS 2100 GSM 900/1800/1900
Deze gebruikershandleiding is gepubliceerd door
Sony Ericsson Mobile Communications AB of een
van de lokale vestigingen, zonder enige garantie.
Te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing
kunnen verbeteringen en wijzigingen door
Sony Ericsson Communications AB worden
aangebracht in deze gebruikershandleiding
op grond van typografische fouten, onjuiste
of achterhaalde gegevens of verbeteringen
aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke
wijzigingen worden natuurlijk verwerkt in nieuwe
uitgaven van deze gebruikershandleiding.
Alle rechten voorbehouden.
©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007
Publicatienummer: 1200-7419.1
Let op:
Enkele in deze gebruikershandleiding
beschreven services worden niet door alle
netwerken ondersteund. Dit geldt ook voor
het internationale GSM-alarmnummer 112.
Neem contact op met uw netwerkoperator of
serviceprovider als u twijfelt of u een bepaalde
service al dan niet kunt gebruiken.
Lees de hoofdstukken Richtlijnen voor veilig
en efficiënt gebruik en Beperkte garantie voordat
u de mobiele telefoon gaat gebruiken.
Uw mobiele telefoon heeft de mogelijkheid om extra
content, bijvoorbeeld ringtones, te downloaden,
op te slaan en door te sturen. Het gebruik van deze
content kan beperkt of verboden zijn als gevolg van
rechten van derden, waaronder auteursrechten. U,
niet Sony Ericsson, bent volledig verantwoordelijk
voor extra content die is gedownload of doorgestuurd
vanaf uw mobiele telefoon. Controleer voordat u
extra content gebruikt, of het voorgenomen gebruik
is toegestaan onder licentie of op andere wijze
geautoriseerd is. Sony Ericsson biedt geen garantie
omtrent de juistheid, integriteit of kwaliteit van extra
content of enige andere content van derden.
Sony Ericsson is onder geen enkele omstandigheid
aansprakelijk voor onjuist gebruik door u van extra
content of andere content van derden.
Bluetooth™ is een handelsmerk of een
gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG Inc.
Het knikkerlogo, BestPic, PlayNow, MusicDJ,
PhotoDJ, TrackID en VideoDJ zijn handelsmerken
of gedeponeerde handelsmerken van Sony Ericsson
Mobile Communications AB.
Sony en Cyber-shot zijn
handelsmerken van Sony Corporation.
Memory Stick Micro™ en M2™ zijn
handelsmerken van Sony Corporation.
Ericsson is een handelsmerk of gedeponeerd
handelsmerk van Telefonaktiebolaget LM Ericsson.
Adobe® Photoshop® Album Starter Edition is een
handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van
Adobe Systems Incorporated in de Verenigde
Staten en/of andere landen.
Microsoft, Windows, PowerPoint, Outlook en Vista
zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken
van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten
en andere landen.
MicroSD is een handelsmerk of gedeponeerd
handelsmerk van SanDisk Corporation.
T9™ Text Input is een handelsmerk of
een gedeponeerd handelsmerk van Tegic
Communications. T9™ Text Input heeft een licentie
onder een of meer van de volgende patenten:
U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480,
5,945,928 en 6,011,554; Canadian Pat. No.
1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B;
Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;
Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro. Pat.
No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL,
PT, ES, SE, GB; en aanvullende hangende patenten
verwijderd.
Java en alle op Java gebaseerde handelsmerken
en logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in
de Verenigde Staten en in andere landen.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
4
Licentieovereenkomst voor eindgebruikers
voor Sun™ Java™ J2ME™.
Beperkingen: de Software is vertrouwelijke,
auteursrechtelijk beschermde informatie van Sun
en de eigendom van alle kopieën berust bij Sun en/
of haar licentiegevers. De klant is niet gerechtigd
om de Software te wijzigen, te decompileren, te
ontleden, te decoderen, te extraheren of anderszins
aan reverse-engineering te onderwerpen. De software
mag niet als geheel of gedeeltelijk worden verhuurd,
worden overgedragen of in onderlicentie worden
gegeven.
Exportvoorschriften: Software, inclusief technische
gegevens, valt onder de Amerikaanse exportwetten,
met inbegrip van de U.S. Export Administration Act
en de daaraan verbonden bepalingen, en valt
mogelijk ook onder de export- of importvoorschriften
van andere landen. De klant komt overeen om strikt
te voldoen aan dergelijke voorschriften en erkent
de eigen verantwoordelijkheid voor het verkrijgen
van vergunningen voor de export, wederuitvoer of
import van Software. Software mag niet worden
gedownload of anderszins worden geëxporteerd of
wederuitgevoerd (i) naar, of naar een staatsburger
of inwoner van, Cuba, Irak, Iran, Noord-Korea, Libië,
Soedan, Syrië (met inachtneming van het feit dat
deze opsomming van tijd tot tijd kan worden
herzien) of naar enig(e) ander(e) land(en) waartegen
de Verenigde Staten een handelsembargo heeft
ingesteld; of (ii) naar iemand op de lijst van Specially
Designated Nations van de U.S. Treasury Department
of in de Table of Denial Orders van het U.S.
Commerce Department.
Beperkte rechten: het gebruik, het kopiëren en de
openbaarmaking door de regering van de Verenigde
Staten is onderhevig aan de beperkingen die worden
uiteengezet in de Rights in Technical Data and
Computer Software Clauses in DFARS 252.227-
7013(c) (1) (ii) en FAR 52.227-19(c) (2), voor zover
van toepassing.
Andere product- en bedrijfsnamen in dit document
kunnen handelsmerken zijn van de respectieve
eigenaars.
Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk
worden verleend, zijn voorbehouden.
Alle illustraties zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie
en vormen mogelijk geen exacte weergave van de
daadwerkelijke telefoon.
Instructiesymbolen
Deze symbolen worden in de
gebruikershandleiding gebruikt.
Opmerking
Tip
Waarschuwing
Of een service of functie
beschikbaar is, hangt af van
het netwerk of abonnement.
Neem contact op met uw
netwerkoperator voor meer
informatie.
> Gebruik een aanraakoptie of
navigatietoets om te bladeren
en selecteren. Zie Navigatie op
pagina 12.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
5Aan de slag
Aan de slag
De telefoon in elkaar zetten
Voordat u de telefoon gaat gebruiken,
moet u een SIM-kaart en de batterij
plaatsen.
De SIM-kaart plaatsen
1Verwijder het batterijklepje.
2Schuif de SIM-kaart in de houder met
de goudkleurige contactpunten naar
beneden.
De batterij plaatsen
1Plaats de batterij met de label naar
beneden en de twee connectors
tegenover elkaar.
2Sluit het batterijklepje en
schuif het terug op zijn plaats.
De telefoon aanzetten
De telefoon aanzetten
1Houd de toets ingedrukt.
2Selecteer een modus:
Norm. modus - u kunt alle functies
gebruiken.
Vliegtuigmodus - u kunt slechts een
beperkt aantal functies gebruiken.
3Voer de PIN-code van de SIM-kaart in
wanneer daarom wordt gevraagd en
selecteer OK.
4Selecteer een taal.
5Selecteer Doorg. > Ja als u de
Setup wizard wilt gebruiken terwijl
de instellingen worden gedownload.
Als u tijdens het invoeren van uw PIN-
code een fout wilt corrigeren, drukt u
op .
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
6Aan de slag
SIM-kaart
De SIM-kaart (Subscriber Identity
Module), die u van uw netwerkoperator
hebt gekregen, bevat informatie over
uw abonnement. Zet de telefoon altijd
uit en koppel de oplader los voordat
u de SIM-kaart plaatst of verwijdert.
PIN-code
U hebt mogelijk een PIN-code
(Personal Identification Number)
nodig om de diensten in uw telefoon
te activeren. U hebt de PIN-code van
uw netwerkoperator gekregen. Elk
cijfer van de PIN-code wordt als een
sterretje (*) weergegeven, tenzij het
met de cijfers van een alarmnummer
begint, bijvoorbeeld 112 of 911. U kunt
alarmnummers zien en bellen zonder
een PIN-code in te voeren.
Vliegtuigmodus
In de Vliegtuigmds zijn het netwerk
en de radio-ontvangers uitgeschakeld
om storing van gevoelige apparatuur
te voorkomen.
Opstartscherm
Het opstartscherm wordt weergegeven
wanneer u de telefoon aanzet. Zie
Afbeeldingen gebruiken op pagina 43.
Stand-by
Als u de telefoon hebt aangezet en
uw PIN-code hebt ingevoerd, wordt
de naam van de netwerkoperator
weergegeven. Deze weergave
wordt stand-by genoemd.
Help op de telefoon
Help en informatie zijn op de telefoon
beschikbaar. Zie Navigatie op
pagina 12.
De Setup wizard gebruiken
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Instellingen > het tabblad Algemeen
>Setup wizard.
2Selecteer een optie.
U kunt contacten op de SIM-kaart opslaan
voordat u de kaart uit de telefoon haalt.
Zie Namen en nummers naar de SIM-
kaart kopiëren op pagina 20.
Als u drie keer achter elkaar de verkeerde
PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart
geblokkeerd. Zie SIM-kaartblokkering
op pagina 69.
In de vliegtuigmodus kunt u de
Bluetooth™ functie gebruiken.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
7Aan de slag
Informatie over functies weergeven
Ga naar een functie en selecteer Info,
indien beschikbaar. Soms wordt Info
weergegeven onder Opties.
De telefoondemonstratie weergeven
Selecteer vanuit stand-by Menu
>Entertainment > Demo tour.
Statusinformatie weergeven
Druk vanuit stand-by
de volumetoets omhoog.
De batterij opladen
De batterij van de telefoon is bij
aanschaf gedeeltelijk opgeladen.
De batterij opladen
1Sluit de oplader aan op de telefoon.
Het duurt circa 2,5 uur om de batterij
volledig op te laden. Druk op een toets
om het scherm weer te geven.
2Verwijder de oplader door de stekker
omhoog te tillen.
U kunt de telefoon tijdens het opladen
gebruiken. U kunt de batterij op elk
moment opladen en ook gedurende
korter of langer dan 2,5 uur. U kunt het
opladen onderbreken zonder de batterij
daarmee te beschadigen.
2,5 u.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
8Aan de slag
Overzicht van de telefoon
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
1Oorspeaker
2Scherm
3Aanraakopties
4Toets Activiteiten menu
5Beltoets
6Navigatietoets
7Camera voor video-oproep
8Volume, digitale
9C-toets (Wissen)
10 Eindetoets
11 Toets cameramodus
12 Cameratoets
13 Camera aan/uit-toets
14 Toets voor modus Stil
15 Connector voor oplader,
handsfree en USB-kabel
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
9Aan de slag
16
17
18
16 Aan/uit-toets
17 Lenscover voor camera
18 Flitser
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
10 Aan de slag
Menuoverzicht
PlayNow™* Internet* Entertainment
Online services*
Games
TrackID™
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Afstandsbediening
Geluid opnemen
Demo tour
Cyber-shot™ Berichten Media
Nieuw bericht
Postvak IN
E-mail
Webfeeds
Concepten
Postvak UIT
Verzonden items
Opgesl. berichten
Mijn vrienden*
Voicemail bellen
Sjablonen
Berichten beheren
Instellingen
Wekkers Contacten Radio
Mijzelf
Nieuw contact
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
11Aan de slag
Gesprekken** Agenda
Alle Beantwoord Uitgaand Gemiste
gesprekken
Bestandsbeheer**
Applicaties
Video-oproep
Kalender
Taken
Notities
Synchronisatie
Timer
Stopwatch
Rekenmachine
Codememo
Instellingen**
Algemeen
Profielen
Tijd en datum
Taal
Updateservice
Spraakbesturing
Nieuwe events
Snelkoppelingen
Vliegtuigmodus
Beveiliging
Setup wizard
Toegankelijkheid
Telefoonstatus
Master reset
Geluiden & signalen
Volume
Ringtone
Stil
Toenemend belvol.
Trilalarm
Berichtsignaal
Toetsgeluid
Display
Achtergrond
Thema's
Opstartscherm
Screensaver
Klokformaat
Helderheid
Lijnlabel bewerken*
Gesprekken
Snelkeuze
Slim zoeken
Gespr. omleiden
Wijzigen in lijn 2*
Gespreksbeheer
Video delen*
Tijd & kosten*
Mijn nummer tonen
Handsfree
Verbindingen*
Bluetooth
USB
Telefoonnaam
Netwerk delen
Synchronisatie
Telefoonbeheer
Mobiele netwerken
Internetinstellingen
Streaminginstellingen
Berichtinstellingen*
Accessoires
* Sommige menu's zijn afhankelijk van uw netwerkoperator, netwerk en abonnement.
** Met de navigatietoets kunt u tussen tabbladen in submenu's bladeren. Zie Navigatie op pagina 12 voor meer
informatie.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
12 Aan de slag
Navigatie
De hoofdmenu's worden als
pictogrammen weergegeven.
Sommige submenu's bevatten
tabbladen.
Door telefoonmenu's navigeren
1Selecteer vanuit stand-by Menu.
2Gebruik de navigatietoets om door
de menu's te navigeren.
Bladeren tussen de tabbladen
Blader naar een tabblad door de
navigatietoets naar links of rechts
te drukken.
De aanraakopties gebruiken
Selecteer een actie onder in het
scherm door op de linker-, middel-
of rechteraanraakoptie te drukken.
Opties voor een item weergeven
Selecteer Opties om bijvoorbeeld
te bewerken.
Teruggaan naar stand-by
Druk op .
Een functie beëindigen
Druk op .
Door media navigeren
1Selecteer vanuit stand-by Media.
2Gebruik de navigatietoets om
omhoog, omlaag, naar links of naar
rechts door de menu's te navigeren.
Aanraakopties
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
13Aan de slag
Items verwijderen
Druk op om items, zoals nummers,
letters, afbeeldingen en geluiden te
verwijderen.
Snelkoppelingen
U kunt een snelkoppeling gebruiken
om rechtstreeks naar een menu te
gaan. De menunummering begint bij
het pictogram linksboven en verloopt
van links naar rechts en van boven naar
beneden.
Rechtstreeks naar
een hoofdmenu gaan
Selecteer vanuit stand-by Menu en druk
op - , , of .
Navigatiesnelkoppelingen gebruiken
Druk vanuit stand-by op , , of
om rechtstreeks naar een functie te
gaan.
Een snelkoppeling voor
de navigatietoets bewerken
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Instellingen > het tabblad Algemeen
>Snelkoppelingen.
2Blader naar een optie
en selecteer Bewerken.
3Blader naar een menuoptie
en selecteer Snelk.
Activiteit, menu
Via het menu Activiteit hebt u snel
toegang tot bepaalde functies.
Het menu Activiteit openen
Druk op .
Tabbladen van het Activiteiten menu
Nwe events - gemiste
oproepen en nieuwe berichten.
Actieve appl. - applicaties die
actief zijn op de achtergrond.
Mijn snelkopp. - voeg uw favoriete
functies toe zodat u ze snel kunt
gebruiken.
Internet - snel toegang tot internet.
Bestandsbeheer
Met Bestandsbeheer kunt u de
bestanden beheren die u hebt
opgeslagen in het telefoongeheugen
of op een geheugenkaart.
Geheugenkaart
De telefoon ondersteunt de
geheugenkaarten Memory Stick
Micro™ (M2™) of MicroSD™ om extra
geheugenruimte aan de telefoon toe te
voegen. U kunt de Memory Stick ook
gebruiken met andere apparaten die
hiervoor geschikt zijn.
U moet de geheugenkaart
mogelijk afzonderlijk aanschaffen.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
14 Aan de slag
Een geheugenkaart plaatsen
Open het batterijklepje en plaats de
geheugenkaart met de goudkleurige
contactpunten naar boven.
Een geheugenkaart verwijderen
Open het batterijklepje. Breng een
Memory Stick Micro™(M2™)-
geheugenkaart aan met de gouden
contactpunten naar boven of breng
een MicroSD™-geheugenkaart aan
met de gouden contactpunten naar
onder.
Geheugenkaartopties weergeven
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Agenda > Bestandsbeheer > het
tabblad Op geheugenkaart.
2Selecteer Opties.
Werken met bestanden
U kunt bestanden kopiëren en
verplaatsen van de telefoon naar
een computer of geheugenkaart of
andersom. Bestanden worden eerst
op de geheugenkaart en daarna in het
telefoongeheugen opgeslagen.
Bestanden die niet worden herkend,
worden opgeslagen in de map Overig.
U kunt submappen maken waar
u bestanden naartoe verplaatst
of kopieert. U kunt ook meerdere
bestanden of alle bestanden in een
map selecteren. Dat kan voor alle
mappen behalve de mappen Games
en Applicaties.
Als het geheugen vol is, verwijdert
u content om ruimte te maken.
Tabbladen voor Bestandsbeheer
Bestandsbeheer is verdeeld in drie
tabbladen. Pictogrammen geven aan
waar de bestanden zijn opgeslagen.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
15Aan de slag
Alle bestanden - alle content
in het telefoongeheugen en
op een geheugenkaart
In telefoon - alle content
in het telefoongeheugen
Op geheugenkaart - alle content
op een geheugenkaart
Informatie over bestanden weergeven
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Agenda > Bestandsbeheer.
2Zoek een bestand en selecteer Opties
> Informatie.
Bestanden verplaatsen
in Bestandsbeheer
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Agenda > Bestandsbeheer.
2Zoek een bestand en selecteer Opties
> Bestand beheren > Verplaatsen.
3Selecteer een optie.
Meerdere bestanden
in een map selecteren
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Agenda > Bestandsbeheer.
2Blader naar een map en selecteer
Openen.
3Selecteer Opties > Selecteren > Diverse
select.
4Voor elk bestand dat u wilt markeren,
bladert u naar het bestand en
selecteert u Selecteren.
Een bestand verwijderen
in Bestandsbeheer
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Agenda > Bestandsbeheer.
2Zoek het bestand en druk op .
Taal van de telefoon
U kunt een taal selecteren die
u in de telefoon wilt gebruiken.
De taal van de telefoon wijzigen
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Instellingen > het tabblad Algemeen
>Taal > Telefoontaal.
2Selecteer een optie.
Tekst invoeren
U kunt de multitoetsmethode
voor tekstinvoer of T9™-tekstinvoer
gebruiken om tekst in te voeren. Bij
de T9-tekstinvoermethode wordt een
ingebouwd woordenboek gehanteerd.
De tekstinvoermethode wijzigen
Houd ingedrukt
terwijl u tekst invoert.
Wisselen tussen
hoofdletters en kleine letters
Druk op wanneer u tekst invoert.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
16 Aan de slag
Nummers invoeren
Houd - ingedrukt
terwijl u tekst invoert.
Punten en komma's invoeren
Druk op wanneer u tekst invoert.
Tekst invoeren met T9™-tekstinvoer
1Selecteer vanuit stand-by bijvoorbeeld
Menu > Berichten > Nieuw bericht >
SMS.
2Als niet wordt weergegeven, houdt
u ingedrukt om over te schakelen
op T9-tekstinvoer.
3Druk slechts eenmaal op elke toets,
zelfs als de gewenste letter niet de
eerste letter onder die toets is. Als
u bijvoorbeeld het woord 'Jane' wilt
schrijven, drukt u op , , ,
. Schrijf het hele woord voordat u
de suggesties bekijkt.
4Gebruik of om
suggesties weer te geven.
5Druk op om een
suggestie te accepteren.
Tekst invoeren met
de multitoetsmethode
1Selecteer vanuit stand-by bijvoorbeeld
Menu > Berichten > Nieuw bericht >
SMS.
2Als wordt weergegeven, houdt u
ingedrukt om over te schakelen
naar de multitoetsmethode.
3Druk herhaaldelijk op - totdat
de gewenste letter wordt weergegeven.
4Wanneer een woord is geschreven,
drukt u op om een spatie toe
te voegen.
Woorden toevoegen aan het
ingebouwde woordenboek
1Als u tekst invoert met T9-tekstinvoer,
selecteert u Opties > Woord bewerken.
2Schrijf het woord met
de multitoetsmethode
en selecteer Invoegen.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
17Bellen
Bellen
Bellen en gebeld worden
U moet de telefoon aanzetten en zich
binnen het bereik van een netwerk
bevinden.
Bellen
1Voer vanuit stand-by een
telefoonnummer in (met de
internationale landcode en het
netnummer, indien van toepassing).
2Druk op .
Zie Video-oproep op pagina 18.
Internationale nummers bellen
1Druk vanuit stand-by op
tot een plusteken (+) verschijnt.
2Voer de landcode, het netnummer
(zonder de eerste nul) en het
telefoonnummer in.
3Druk op .
Een nummer opnieuw kiezen
Als Opnieuw? wordt weergegeven,
selecteert u Ja.
Een oproep beantwoorden
Druk op .
Een oproep weigeren
Druk op .
Het volume van de oorspeaker
veranderen tijdens een gesprek
Druk de volumetoets omhoog of
omlaag.
De microfoon dempen
tijdens een gesprek
1Houd de toets ingedrukt.
2Houd nogmaals ingedrukt
om verder te gaan.
De luidspreker aanzetten
tijdens een gesprek
Selecteer Spk.aan.
U kunt nummers bellen vanuit uw
contacten en de gesprekkenlijst.
Zie Contacten op pagina 19 en
Gesprekkenlijst op pagina 23. U kunt ook
gesprekken tot stand brengen met uw
stem. Zie Spraakbesturing op pagina 24.
Houd de telefoon tijdens het wachten niet
bij uw oor. Wanneer er een verbinding tot
stand is gebracht, wordt er een luid
signaal weergegeven.
Houd de telefoon niet bij uw oor als u de
luidspreker gebruikt. Dit kan uw gehoor
beschadigen.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
18 Bellen
Gemiste gesprekken
weergeven vanuit stand-by
Druk op , blader naar het
tabblad Nieuwe events en selecteer
een nummer.
Druk op om de
gesprekkenlijst te openen.
Netwerken
De telefoon schakelt automatisch
tussen GSM- and 3G-netwerken
(UMTS), afhankelijk van het netwerk
dat beschikbaar is. Sommige
netwerkoperators staan toe dat u
handmatig van netwerk verandert.
Handmatig schakelen
tussen netwerken
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Instellingen > het tabblad Verbindingen
> Mobiele netwerken > GSM-/3G-
netwerken.
2Selecteer een optie.
Alarmnummers
De internationale alarmnummers,
bijvoorbeeld 112 en 911, worden door
de telefoon ondersteund. Dit houdt in
dat u vanuit elk land te allen tijde een
alarmnummer kunt bellen, met of
zonder SIM-kaart in het toestel, zolang
u zich binnen bereik van een 3G-
(UMTS) of GSM-netwerk bevindt.
Een alarmnummer bellen
Voer vanuit stand-by het internationale
alarmnummer 112 in en druk op .
Lokale alarmnummers bekijken
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Contacten.
2Blader naar Nieuw contact en
selecteer Opties > Speciale nummers
>Alarmnummers.
Video-oproep
U kunt een persoon op het scherm
weergeven tijdens gesprekken. Beide
partijen moeten een abonnement
hebben dat de 3G-dienst (UMTS)
ondersteunt, en u moet zich binnen
het bereik van een 3G-netwerk
(UMTS) bevinden. De 3G-dienst
(UMTS) is beschikbaar wanneer
wordt weergegeven.
Een video-oproep tot stand brengen
1Voer vanuit stand-by een
telefoonnummer in (met de
internationale landcode en het
netnummer, indien van toepassing).
2Selecteer Opties > Video oproep.
In bepaalde landen kunnen ook andere
alarmnummers worden aangeboden. Uw
netwerkoperator heeft daarom mogelijk
extra lokale alarmnummers op de SIM-
kaart opgeslagen.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
19Bellen
Zoomen tijdens
een uitgaande video-oproep
Druk op of .
Opties voor
video-oproepen weergeven
Selecteer Opties tijdens de oproep.
Contacten
U kunt namen, telefoonnummers
en persoonlijke gegevens opslaan in
Contacten. U kunt informatie opslaan
in het telefoongeheugen of op de SIM-
kaart.
Standaardcontact
U kunt kiezen welke contactgegevens
standaard worden weergegeven.
Als Contacten als standaard is
geselecteerd, worden voor uw
contacten alle gegevens weergegeven
die in Contacten zijn opgeslagen. Als u
SIM-nummers als standaard selecteert,
worden de namen en nummers van
contacten weergegeven die op de
SIM-kaart zijn opgeslagen.
Standaardcontacten selecteren
1Selecteer vanuit stand-by Menu
> Contacten.
2Blader naar Nieuw contact en
selecteer Opties > Geavanceerd
>Standaard Contacten.
3Selecteer een optie.
Telefooncontacten
Telefooncontacten kunnen namen,
telefoonnummers en persoonlijke
gegevens bevatten. Ze worden in
het telefoongeheugen opgeslagen.
Een telefooncontact toevoegen
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Contacten.
2Blader naar Nieuw contact
en selecteer Toevoegen.
3Voer de naam in en selecteer OK.
4Voer het nummer in en selecteer OK.
5Selecteer een nummeroptie.
6Blader tussen de tabbladen en
selecteer velden waarin u meer
informatie wilt opgeven.
7Selecteer Opslaan.
Contacten bellen
Een telefooncontact bellen
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Contacten.
2Blader naar een contact en druk op
.
Als u rechtstreeks naar een contact wilt
gaan, houdt u vanuit stand-by -
ingedrukt.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
20 Bellen
Een SIM-contact bellen
vanuit telefooncontacten
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Contacten.
2Blader naar Nieuw contact en
selecteer Opties > SIM-nummers.
3Blader naar een contact en druk op .
Bellen met Slim zoeken
1Druk vanuit stand-by op -
om een naam of telefoonnummer
van een contact in te voeren. Alle
vermeldingen die overeenkomen met
de reeks ingevoerde cijfers of letters
worden in een lijst weergegeven.
2Blader naar een contact of
telefoonnummer en druk op .
Slim zoeken aan- of uitzetten
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Instellingen > het tabblad Gesprekken
> Slim zoeken.
2Selecteer een optie.
Contacten bewerken
Gegevens toevoegen
aan een telefooncontact
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Contacten.
2Blader naar een contact en selecteer
Opties > Cont. bewerken.
3Blader tussen de tabbladen
en selecteer Toevoegen.
4Selecteer een optie en een
item dat u wilt toevoegen.
5Selecteer Opslaan.
Namen en nummers
naar de SIM-kaart kopiëren
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Contacten.
2Blader naar Nieuw contact en
selecteer Opties > Geavanceerd
>Kopiëren naar SIM.
3Selecteer een optie.
Namen en telefoonnummers
automatisch op de SIM-kaart
opslaan
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Contacten.
2Blader naar Nieuw contact en
selecteer Opties > Geavanceerd
>Auto. opsl. op SIM.
3Selecteer een optie.
Als in uw abonnement nummerweergave
is inbegrepen, kunt u voor contacten
persoonlijke ringtones instellen.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
21Bellen
Contacten op een
geheugenkaart opslaan
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Contacten.
2Blader naar Nieuw contact en
selecteer Opties > Geavanceerd
>Back-up op geh.kaart.
SIM-contacten
SIM-contacten kunnen alleen namen
en nummers bevatten. Ze worden op
de SIM-kaart opgeslagen.
Een SIM-contact toevoegen
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Contacten.
2Blader naar Nieuw contact
en selecteer Toevoegen.
3Voer de naam in en selecteer OK.
4Voer het nummer in en selecteer OK.
5Selecteer een nummeroptie en voeg
meer informatie toe, indien beschikbaar.
6Selecteer Opslaan.
Een SIM-contact bellen
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Contacten.
2Blader naar een contact en druk op .
Namen en nummers naar
telefooncontacten kopren
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Contacten.
2Blader naar Nieuw contact en
selecteer Opties > Geavanceerd
>Kopiëren van SIM.
3Selecteer een optie.
Contacten verwijderen
Een contact verwijderen
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Contacten.
2Blader naar een contact
en druk op .
Alle telefooncontacten verwijderen
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Contacten.
2Blader naar Nieuw contact en
selecteer Opties > Geavanceerd
> Alle content verwijd.
Contacten verzenden
Een contact verzenden
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Contacten.
2Blader naar een contact en
selecteer Opties > Contact verz.
3Selecteer een overdrachtmethode.
Wanneer u alle contacten van de telefoon
naar de SIM-kaart kopieert, worden alle
bestaande gegevens op de SIM-kaart
vervangen.
Controleer of het ontvangende apparaat
de geselecteerde overdrachtmethode
ondersteunt.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
22 Bellen
Geheugenstatus
Hoeveel contacten u op de telefoon
of op de SIM-kaart kunt opslaan, hangt
van het beschikbare geheugen af.
De geheugenstatus weergeven
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Contacten.
2Blader naar Nieuw contact en
selecteer Opties > Geavanceerd
>Geheugenstatus.
Contacten synchroniseren
Contacten kunnen worden
gesynchroniseerd met een Microsoft
Exchange-server (Microsoft®
Outlook®). Zie Synchroniseren
op pagina 59 voor meer informatie.
Mijzelf
U kunt gegevens over uzelf invoeren
en bijvoorbeeld uw visitekaartje
versturen.
Mijzelf-gegevens invoeren
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Contacten.
2Blader naar Mijzelf en selecteer
Openen.
3Blader naar een optie
en bewerk de gegevens.
4Selecteer Opslaan.
Uw eigen visitekaartje toevoegen
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Contacten.
2Blader naar Mijzelf en selecteer
Openen.
3Blader naar Mijn contactinfo en
selecteer Toevoegen > Nieuwe maken.
4Blader tussen de tabbladen en selecteer
velden waarin u meer informatie wilt
opgeven.
5Voer de gegevens in en selecteer
Opslaan.
Uw visitekaartje verzenden
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Contacten.
2Blader naar Mijzelf en selecteer Openen.
3Blader naar Mijn contactinfo en
selecteer Verznd.
4Selecteer een overdrachtmethode.
Selecteer Opties > Symbool toev. >
Invoegen als u een symbool wilt invoeren.
Controleer of het ontvangende apparaat
de geselecteerde overdrachtmethode
ondersteunt.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
23Bellen
Groepen
U kunt vanuit Contacten een groep
telefoonnummers en e-mailadressen
maken om berichten te verzenden. Zie
Berichten op pagina 30. U kunt ook
groepen (met telefoonnummers)
gebruiken wanneer u lijsten met
geaccepteerde bellers maakt. Zie
Gesprekken accepteren op pagina 28.
Een groep met nummers
en e-mailadressen maken
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Contacten.
2Blader naar Nieuw contact
en selecteer Opties > Groepen.
3Blader naar Nieuwe groep
en selecteer Toevoegen.
4Voer een naam voor de
groep in en selecteer Doorg.
5Blader naar Nieuw en selecteer
Toevoegen.
6Voor elk telefoonnummer of e-mailadres
van een contactpersoon dat u wilt
markeren, bladert u ernaartoe en
selecteert u Selecteren.
7Selecteer Doorg. > Gereed.
Gesprekkenlijst
U kunt informatie over onlangs
gevoerde gesprekken weergeven.
Een nummer uit de
gesprekkenlijst bellen
1Druk vanuit stand-by op
en blader naar een tabblad.
2Blader naar een naam of nummer
en druk op .
Een nummer uit de gesprekkenlijst
toevoegen aan de contacten
1Druk vanuit stand-by op en blader
naar een tabblad.
2Ga naar het nummer en selecteer
Opslaan.
3Selecteer Nieuw contact om een nieuw
contact te maken of een bestaand
contact te selecteren als u het nummer
aan dit contact wilt toevoegen.
De gesprekkenlijst wissen
1Druk vanuit stand-by op .
2Ga naar het tabblad Alle en selecteer
Opties > Alles verwijderen.
Snelkiezen
Met snelkiezen kunt u negen contacten
kiezen die u snel kunt bellen. De
contacten worden opgeslagen
op de posities 1 tot en met 9.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
24 Bellen
Contacten toevoegen
aan snelkiesnummers
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Contacten.
2Blader naar Nieuw contact en
selecteer Opties > Snelkeuze.
3Ga naar een positienummer
en selecteer Toevoegen.
4Selecteer een contact.
Snelkiezen
Voer vanuit stand-by het positienummer
in en druk op .
Voicemail
Als in uw abonnement een
antwoorddienst is opgenomen, kunnen
bellers een voicemailbericht achterlaten
als u een gesprek niet kunt aannemen.
Uw voicemailnummer invoeren
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Berichten > Instellingen >
Voicemailnummer.
2Voer het nummer in en selecteer OK.
Uw voicemailservice bellen
Houd vanuit stand-by ingedrukt.
Spraakbesturing
Door spraakopdrachten te maken,
kunt u het volgende:
kiezen met uw stem, d.w.z. iemand
bellen door de naam te zeggen
spraakbesturing activeren door
een 'toverwoord' te zeggen
gesprekken aannemen en weigeren
wanneer u een handsfree-apparaat
gebruikt
Een spraakopdracht opnemen
met spraakbesturing (voice dialling)
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Instellingen > het tabblad Algemeen >
Spraakbesturing > Kiezen met stem >
Activeren.
2Selecteer Ja > Nieuwe spraakopdr. en
selecteer een contact. Als het contact
meerdere nummers heeft, selecteert
u het nummer waaraan u de
spraakopdracht wilt toevoegen.
3Een spraakopdracht opnemen zoals
'Jan mobiel'.
4Volg de instructies die worden
weergegeven. Wacht op de toon
en zeg de op te nemen opdracht.
De spraakopdracht wordt afgespeeld.
5Selecteer Ja als de opname goed klinkt.
Selecteer anders Nee en herhaal de
stappen 3 en 4.
Spraakopdrachten kunnen alleen in het
telefoongeheugen worden opgeslagen.
Ze kunnen niet in een andere telefoon
worden gebruikt.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
25Bellen
Een spraakopdracht
opnieuw opnemen
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Instellingen > het tabblad Algemeen >
Spraakbesturing > Kiezen met stem >
Namen bewerken.
2Blader naar een opdracht en selecteer
Opties > Spraak vervangen.
3Wacht op de toon en zeg de opdracht.
Kiezen met stem
U kunt de opgenomen naam van het
contact horen als er een gesprek van
het desbetreffende contact binnenkomt.
Kiezen met stem
1Houd vanuit stand-by
een volumetoets ingedrukt.
2Wacht op de toon en zeg de naam die
u hebt opgenomen, bijvoorbeeld 'Jan
mobiel'. De naam wordt afgespeeld
en er wordt verbinding gemaakt.
Het toverwoord
U kunt een spraakopdracht opnemen
en als toverwoord gebruiken om kiezen
met stem te activeren zonder de toetsen
te gebruiken. Uw handsfree-apparaat
moet op de telefoon zijn aangesloten
wanneer u het toverwoord gebruikt.
Het toverwoord activeren en opnemen
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Instellingen > het tabblad Algemeen >
Spraakbesturing > Toverwoord >
Activeren.
2Volg de instructies die worden
weergegeven en selecteer Doorg.
Wacht op de toon en zeg het
toverwoord.
3Selecteer Ja om te accepteren
of Nee voor een nieuwe opname.
4Volg de instructies die worden
weergegeven en selecteer Doorg.
5Selecteer waar het toverwoord
moet worden geactiveerd.
Bellen door het
toverwoord te gebruiken
1Zorg er in stand-by voor dat
zichtbaar is.
2Zeg het toverwoord.
3Wacht op de toon en
zeg een spraakopdracht.
Kies een lang, ongebruikelijk woord
(of woordgroep) dat gemakkelijk te
onderscheiden is van normale
achtergrondgeluiden. Bluetooth
handsfree ondersteunt deze functie niet.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
26 Bellen
Aannemen met stem
Wanneer u een handsfree gebruikt,
kunt u inkomende oproepen met uw
stem aannemen of weigeren.
De functie Aannemen met stem
aanzetten en spraakopdrachten
opnemen
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Instellingen > het tabblad Algemeen >
Spraakbesturing > Aannemen met stem
> Activeren.
2Volg de instructies die worden
weergegeven en selecteer Doorg.
Wacht op de toon en zeg 'Antwoorden'
of een ander woord.
3Selecteer Ja om te accepteren
of Nee voor een nieuwe opname.
4Volg de instructies die worden
weergegeven en selecteer Doorg.
Wacht op de toon en zeg 'Bezet'
of een ander woord.
5Selecteer Ja om te accepteren
of Nee voor een nieuwe opname.
6Volg de instructies die worden
weergegeven en selecteer Doorg.
7Selecteer waar spraakbesturing
moet worden geactiveerd.
Een oproep beantwoorden
met spraakopdrachten
Zeg 'Antwoorden'.
Een oproep weigeren met
spraakopdrachten
Zeg 'Bezet'.
Gesprekken omleiden
U kunt gesprekken bijvoorbeeld
omleiden naar een antwoorddienst.
Omleidingsopties voor gesprekken
Standaardopties zijn:
Altijd omleiden - alle oproepen
omleiden
Indien bezet - als er een gesprek
gaande is
Niet bereikbaar - als uw telefoon uit
staat of niet bereikbaar is
Geen antwoord - als niet wordt
opgenomen binnen een bepaalde tijd
Gesprekken omleiden
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Instellingen > het tabblad Gespr.
>Gespr. omleiden.
2Selecteer een gesprekstype
en een omleidingsoptie.
3Selecteer Activeren.
4Voer het nummer in waarnaar u
gesprekken wilt omleiden en selecteer
OK.
Wanneer Gespr. beperken wordt
gebruikt, zijn enkele omleidingsopties
voor gesprekken niet beschikbaar. Zie
Gesprekken beperken op pagina 29.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
27Bellen
Meer dan één gesprek
U kunt meerdere gesprekken tegelijk
afhandelen. U kunt bijvoorbeeld een
actief gesprek in de wacht zetten terwijl
u een tweede gesprek tot stand brengt
of beantwoordt. U kunt ook tussen de
twee gesprekken schakelen. Het is niet
mogelijk om een derde gesprek te
beantwoorden zonder een van de
eerste twee te beëindigen.
Gesprek in wacht
Wanneer Gesprek in wacht wordt
gebruikt, hoort u een signaal wanneer
u een tweede gesprek ontvangt.
Gesprek in wacht activeren
Selecteer vanuit stand-by Menu >
Instellingen > het tabblad Gespr. >
Gespreksbeheer > Gesprek in wacht
>Activeren.
Een tweede gesprek voeren
1Selecteer tijdens het gesprek Opties >
Wacht. Hiermee plaatst u het lopende
gesprek in de wachtstand.
2Selecteer Opties > 2e gesprek.
3Voer het nummer in dat u wilt bellen
en druk op .
Een tweede gesprek beantwoorden
Druk tijdens het gesprek . Hiermee
plaatst u het lopende gesprek in de
wachtstand.
Een tweede gesprek weigeren
Druk tijdens het gesprek op
en zet het lopende gesprek voort.
Een lopend gesprek beëindigen en
een tweede gesprek beantwoorden
Selecteer Actief gespr. verv. tijdens de
oproep.
Twee gesprekken tegelijk afhandelen
U kunt tegelijkertijd een lopend gesprek
en een gesprek in de wacht hebben.
Schakelen tussen twee gesprekken
Druk tijdens het gesprek .
Twee gesprekken samenvoegen
Selecteer tijdens het gesprek Opties
>Gespr. koppelen.
Twee gesprekken verbinden
Selecteer tijdens het gesprek Opties
>Doorschakelen. De verbinding met
beide gesprekken wordt verbroken.
Een lopend gesprek beëindigen
en naar het gesprek in de wacht
terugkeren
Druk eerst op en vervolgens op .
Een derde gesprek ontvangen
Het is niet mogelijk om een derde
gesprek te beantwoorden zonder
een van de eerste twee te beëindigen
of deze samen te voegen.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
28 Bellen
Conferentiegesprekken
Met een conferentiegesprek kunt u
een gezamenlijke conversatie voeren
met maximaal vijf mensen.
Een nieuwe deelnemer toevoegen
1Selecteer tijdens het gesprek Opties
>Wacht. Hiermee plaatst u de
samengevoegde gesprekken in
de wachtstand.
2Selecteer Opties > 2e gesprek.
3Voer het nummer in dat u wilt bellen
en druk op .
4Selecteer Opties > Gespr. koppelen
om de nieuwe deelnemer toe te voegen.
5Herhaal deze taak als u meer
deelnemers wilt toevoegen.
Een deelnemer vrijgeven
1Selecteer Opties > Gespr.partn. vrijg.
2Selecteer de deelnemer
die u wilt vrijgeven.
Een privé-gesprek voeren
1Selecteer tijdens het gesprek Opties >
Bellen met en selecteer de deelnemer
met wie u wilt praten.
2Als u het conferentiegesprek wilt
voortzetten, selecteert u Opties >
Gespr. koppelen.
Mijn nummers
U kunt uw eigen telefoonnummers
bekijken, toevoegen en bewerken.
Uw eigen
telefoonnummers controleren
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Contacten.
2Blader naar Nieuw contact en
selecteer Opties > Speciale nummers
>Mijn nummers.
3Selecteer een optie.
Gesprekken accepteren
U kunt kiezen om alleen gesprekken
van bepaalde telefoonnummers te
accepteren.
Nummers toevoegen aan
de lijst met toegestane bellers
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Instellingen > het tabblad Gespr. >
Gespreksbeheer > Gesprekken accept.
> Alleen van lijst.
2Blader naar Nieuw en selecteer
Toevoegen.
3Blader naar een contact of selecteer
Groepen.
Zie Groepen op pagina 23.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
29Bellen
Alle gesprekken accepteren
Selecteer vanuit stand-by Menu >
Instellingen > het tabblad Gespr. >
Gespreksbeheer > Gesprekken accept.
> Alle bellers.
Gesprekken beperken
U kunt uitgaande en inkomende
oproepen beperken. Hiervoor
hebt u een wachtwoord van
uw serviceprovider nodig.
Opties voor oproepen beperken
Standaardopties zijn:
Alle uitgaande - alle uitgaande
gesprekken
Uitg. internationaal - alle uitgaande
internationale gesprekken
Uitgnd intl roaming - alle uitgaande
internationale gesprekken met
uitzondering van die naar uw eigen
land
Alle inkomende - alle inkomende
gesprekken
Ink. indien roaming - alle inkomende
gesprekken wanneer u zich in het
buitenland bevindt
Oproepen beperken
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Instellingen > het tabblad Gespr. >
Gespreksbeheer > Gespr. beperken.
2Selecteer een optie.
3Selecteer Activeren.
4Voer uw wachtwoord in en selecteer
OK.
Vaste nummers
Met Vaste nummers kunt u bellen naar
bepaalde nummers die op de SIM-
kaart zijn opgeslagen. De vaste
nummers worden beveiligd door
de PIN2-code.
U kunt delen van nummers opslaan.
Wanneer u bijvoorbeeld 0123456
opslaat, kunt u bellen naar alle nummers
die met 0123456 beginnen.
Als u inkomende gesprekken omleidt,
kunt u bepaalde opties voor Gespr.
beperken niet gebruiken.
Wanneer vaste nummers worden gebruikt,
kunt u geen telefoonnummers weergeven
of beheren die op de SIM-kaart zijn
opgeslagen, maar u kunt wel het
internationale alarmnummer, 112, bellen.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
30 Berichten
Vaste nummers gebruiken
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Contacten.
2Blader naar Nieuw contact en
selecteer Opties > Speciale nummers
>Vaste belservice > Activeren.
3Voer uw PIN2-code in en selecteer OK.
4Selecteer nogmaals OK om te
bevestigen.
Een vast nummer opslaan
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Contacten.
2Blader naar Nieuw contact en
selecteer Opties > Speciale nummers
>Vaste belservice > Vaste nummers:
>Nieuw nummer.
3Voer de gegevens in en selecteer
Opslaan.
Gesprekstijd en -kosten
Tijdens een gesprek wordt de duur
van het gesprek weergegeven. U kunt
de tijdsduur van uw laatste gesprek,
uitgaande gesprekken en de totale
tijdsduur van uw gesprekken
controleren.
De gesprekstijd controleren
Selecteer vanuit stand-by Menu >
Instellingen > het tabblad Gesprekken
> Tijd & kosten > Gesprekstimers.
Berichten
Berichten ontvangen en opslaan
U ontvangt een melding wanneer u een
bericht ontvangt. Berichten worden in
het telefoongeheugen opgeslagen.
Wanneer het telefoongeheugen vol is,
kunt u berichten verwijderen of ze op
een geheugenkaart of op de SIM-kaart
opslaan.
Een bericht op een
geheugenkaart opslaan
Selecteer vanuit stand-by Menu
>Berichten > Instellingen > Algemeen
>Opslaan naar > Geheugenkaart.
Een bericht op de SIM-kaart opslaan
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Berichten en selecteer een map.
2Blader naar een bericht en selecteer
Opties > Bericht opslaan.
Een bericht weergeven
vanuit het postvak IN
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Berichten > Postvak IN.
2Ga naar het bericht en selecteer
Bekijken.
Een bericht verwijderen
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Berichten en selecteer een map.
2Ga naar het bericht en druk op .
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
31Berichten
SMS-berichten
SMS-berichten kunnen eenvoudige
afbeeldingen, geluidseffecten, animaties
en melodieën bevatten.
Voordat u berichten gebruikt
U moet het nummer van een
servicecentrum hebben. Het nummer
hebt u van uw serviceprovider gekregen
en is gewoonlijk al op de SIM-kaart
opgeslagen. Als het nummer van het
servicecentrum niet op de SIM-kaart is
opgeslagen, moet u het zelf invoeren.
Het nummer van het
servicecentrum invoeren
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Berichten > Instellingen > SMS en
ga naar Servicecentrum. Het nummer
wordt weergegeven als het op de SIM-
kaart is opgeslagen.
2Als er geen nummer wordt
weergegeven, selecteert u Bewerken.
3Blader naar Nieuw servicecntr.
en selecteer Toevoegen.
4Voer het nummer in, inclusief het
internationale plusteken (+) en het
netnummer.
5Selecteer Opslaan.
Een SMS-bericht
schrijven en verzenden
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Berichten > Nieuw bericht > SMS.
2Schrijf het bericht en selecteer Doorg.
> Contacten zoeken.
3Selecteer een ontvanger en selecteer
Verzenden.
Een item toevoegen aan een SMS-
bericht
1Selecteer tijdens het schrijven van
het bericht Opties > Item toevoegen.
2Selecteer een optie en een item.
Een nummer in een
SMS-bericht bellen
Blader terwijl het bericht wordt
weergegeven naar het telefoonnummer
en druk op .
MMS-berichten
MMS-berichten kunnen tekst,
afbeeldingen, dia's, geluidsopnamen,
videoclips, handtekeningen en bijlagen
bevatten. U kunt MMS-berichten
verzenden naar een mobiele telefoon
of een e-mailadres.
Als u een SMS-bericht naar een groep
verzendt, worden er kosten in rekening
gebracht voor elk lid van de groep. Zie
Groepen op pagina 23.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
32 Berichten
Voordat u MMS-berichten gebruikt
U moet een internetprofiel en het adres
van uw berichtenserver instellen. Als
er geen internetprofiel of berichtenserver
aanwezig is, kunt u alle instellingen die
u voor MMS-berichten nodig hebt,
automatisch ontvangen van uw
netwerkoperator of ophalen bij
www.sonyericsson.com/support.
Een MMS-profiel selecteren
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Berichten > Instellingen > MMS-
instellingen > MMS-profiel.
2Selecteer een profiel.
Het adres van de
berichtenserver instellen
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Berichten > Instellingen > MMS-
instellingen.
2Blader naar MMS-profiel en selecteer
Bewerken.
3Selecteer Opties > Bewerken.
4Blader naar Berichtenserver en
selecteer Bewerken.
5Voer het adres in en selecteer OK
>Opslaan.
Een MMS-bericht
makenenverzenden
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Berichten > Nieuw bericht > MMS.
2Voer tekst in. Als u items aan het
bericht wilt toevoegen, drukt u op ,
gaat u naar en selecteer u een item.
3Selecteer Doorg. > Contacten zoeken.
4Selecteer een ontvanger en selecteer
Verzenden.
MMS-berichten ontvangen
U kunt selecteren hoe u uw
MMS-berichten wilt downloaden. De
standaardopties voor het downloaden
van MMS-berichten zijn:
Altijd - automatisch downloaden.
Vragen bij roam. - vragen om te
downloaden wanneer u niet uw
eigen netwerk gebruikt.
Nooit in roaming - niet downloaden
wanneer u niet uw eigen netwerk
gebruikt.
Altijd vragen - vragen om te
downloaden.
Uit - nieuwe berichten worden
weergegeven in Postvak IN.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
33Berichten
Automatisch downloaden instellen
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Berichten > Instellingen > MMS-
instellingen > Auto. downloaden.
2Selecteer een optie.
Een item uit een MMS-bericht opslaan
Selecteer wanneer u een MMS-bericht
weergeeft Opties > Items opslaan en
selecteer een item.
Een bericht verwijderen
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Berichten en selecteer een map.
2Selecteer het bericht en druk op .
Berichtopties
U kunt standaardopties voor alle
berichten instellen of specifieke
instellingen kiezen telkens wanneer
u een bericht verzendt.
Opties voor SMS-berichten instellen
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Berichten > Instellingen > SMS.
2Blader naar een optie en selecteer
Bewerken.
Opties voor MMS-berichten instellen
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Berichten > Instellingen > MMS-
instellingen.
2Blader naar een optie en selecteer
Bewerken.
Berichtopties instellen
voor een specifiek bericht
1Wanneer het bericht gereed is en u
een geadresseerde hebt geselecteerd,
selecteert u Opties > Geavanceerd.
2Blader naar een optie en selecteer
Bewerken.
Sjablonen
Als u dikwijls dezelfde fragmenten en
afbeeldingen in een bericht gebruikt,
kunt u het bericht opslaan als een
sjabloon.
Een sjabloon voor een
SMS-bericht toevoegen
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Berichten > Sjablonen > Nieuwe
sjabloon > Tekst.
2Voeg tekst in of selecteer Opties om
items toe te voegen. Selecteer OK.
3Voer een titel in en selecteer OK.
Een sjabloon voor een
MMS-bericht gebruiken
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Berichten > Sjablonen.
2Blader naar een sjabloon
en selecteer Gebruiken.
3Wanneer het bericht gereed is,
selecteert u Doorg. > Contacten
zoeken.
4Selecteer een ontvanger en selecteer
Verzenden.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
34 Berichten
Een sjabloon voor een
MMS-bericht toevoegen
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Berichten > Sjablonen > Nieuwe
sjabloon > MMS.
2Voer tekst in. Als u items aan het bericht
wilt toevoegen, drukt u op , gaat u
naar en selecteer u een item.
3Selecteer Ja, voer een titel in en
selecteer OK.
Een bericht opslaan als een sjabloon
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Berichten > Postvak IN.
2Ga naar het bericht en selecteer
Opties > Opsl. als sjabloon.
Spraakberichten
U kunt een geluidsopname als
spraakbericht verzenden en ontvangen.
Een spraakbericht
opnemenenverzenden
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Berichten > Nieuw bericht >
Spraakbericht.
2Neem het bericht op en selecteer
Stoppen > Verzenden > Contacten
zoeken.
3Selecteer een ontvanger en selecteer
Verzenden.
E-mail
U kunt standaard-e-mailfuncties
en het e-mailadres van uw computer
in de telefoon gebruiken.
Voordat u e-mail gebruikt
Met de Setup wizard kunt u controleren
of instellingen voor uw e-mailaccount
beschikbaar zijn. U kunt ze ook
handmatig invoeren. U kunt de
instellingen ook opvragen bij
www.sonyericsson.com/support.
Een e-mailaccount maken
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Berichten > E-mail > Accounts.
2Blader naar Nieuw account en
selecteer Toevoegen.
Een e-mailbericht
schrijven en verzenden
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Berichten > E-mail > Nieuw bericht.
2Selecteer Toevoegen > E-mailadres
invoeren. Voer het e-mailadres in en
selecteer OK.
De afzender en ontvanger moeten beiden
een abonnement hebben dat MMS-
berichten ondersteunt.
Als u de instellingen handmatig invoert,
neemt u contact op met uw e-mailprovider
voor meer informatie. Een e-mailprovider
is bijvoorbeeld het bedrijf waarvan u uw
e-mailadres hebt gekregen.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
35Berichten
3Selecteer Bewerken als u meer
ontvangers wilt invoeren. Blader naar
een optie en selecteer Toevoegen
> E-mailadres invoeren. Voer het
e-mailadres in en selecteer OK.
Selecteer Gereed als u klaar bent.
4Ga naar Onderwerp:. Selecteer OK
en voer een onderwerp in.
5Ga naar Tekst:. Selecteer OK en voer
de tekst in.
6Ga naar Bijlagen:. Selecteer Toevoegen
en selecteer een bestand dat u wilt
toevoegen.
7Selecteer Doorg. > Verzenden.
E-mailberichten ontvangen en lezen
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Berichten > E-mail > Postvak IN
>Opties > Verz&ont.
2Ga naar het bericht en selecteer
Bekijken.
Een e-mailbericht opslaan
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Berichten > E-mail > Postvak IN.
2Ga naar het bericht en selecteer
Opties > Bericht opslaan.
Een e-mailbericht beantwoorden
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Berichten > E-mail > Postvak IN.
2Ga naar het bericht en selecteer
Opties > Beantw.
3Schrijf het antwoord en selecteer OK.
4Selecteer Doorg. > Verzenden.
Een bijlage in een
e-mailbericht bekijken
Selecteer tijdens het bekijken van het
bericht Opties > Bijlagen > Bekijken.
Een bijlage in een e-mailbericht
opslaan
Selecteer tijdens het bekijken van het
bericht Opties > Bijlagen > Bekijken >
Opslaan.
E-mail synchroniseren
E-mail kan worden gesynchroniseerd
met een Microsoft Exchange-
server (Microsoft® Outlook®).
Zie Synchroniseren op pagina
59 voor meer informatie.
Actief e-mailaccount
Als u meerdere e-mailaccounts hebt,
kunt u instellen welk account actief is.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
36 Berichten
Het actieve e-mailaccount wijzigen
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Berichten > E-mail > Accounts.
2Selecteer een account.
Een e-mailbericht verwijderen (POP3)
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Berichten > E-mail > Postvak IN.
2Ga naar het bericht en selecteer
Opties > Verwijderen.
Een e-mailbericht verwijderen (IMAP4)
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Berichten > E-mail > Postvak IN.
2Ga naar het bericht en selecteer
Opties > Verwijderen.
3Selecteer Opties > Postvak IN wissen.
Push-bericht
U kunt op uw telefoon een melding
van uw e-mailserver ontvangen
dat er nieuwe e-mailberichten
zijn binnengekomen.
Melding van push-
berichten inschakelen
Selecteer vanuit stand-by Menu
>Berichten > E-mail > Instellingen
> Push e-mail.
Mijn vrienden
U kunt verbinding maken met en u
aanmelden bij de server voor Mijn
vrienden als u online wilt communiceren
via chatberichten.
Voordat u Mijn vrienden gebruikt
Als er geen instellingen in uw
telefoon aanwezig zijn, moet u
de serverinstellingen invoeren. Uw
serviceprovider kan u informatie over
standaardinstellingen verschaffen,
zoals:
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Serveradres
Internetprofiel
Instellingen voor de server
voor Mijn vrienden instellen
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Berichten > Mijn vrienden > Config.
2Blader naar een instelling en selecteer
Toevoegen.
Gemarkeerde e-mailberichten worden
verwijderd zodra u weer verbinding
maakt met de server.
Gemarkeerde e-mailberichten worden
verwijderd in de telefoon en op de server.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
37Berichten
Aanmelden bij de
server voor Mijn vrienden
Selecteer vanuit stand-by Menu >
Berichten > Mijn vrienden > Aanmeld.
Afmelden bij de
server voor Mijn vrienden
Selecteer Opties > Afmelden.
Een chatcontact toevoegen
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Berichten > Mijn vrienden > het tabblad
Contacten.
2Selecteer Opties > Contact toevoeg.
Een chatbericht verzenden
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Berichten > Mijn vrienden > het tabblad
Contacten.
2Blader naar een contact en selecteer
Chat.
3Schrijf het bericht en selecteer
Verzenden.
Status
U kunt uw status, bijvoorbeeld Vrolijk
of Bezet, weergeven aan alleen uw
contacten. U kunt de status ook aan
alle gebruikers op de server voor Mijn
vrienden weergeven.
Mijn status weergeven
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Berichten > Mijn vrienden > Opties
>Instellingen > Mijn status tonen.
2Selecteer een optie.
Uw eigen status bijwerken
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Berichten > Mijn vrienden > het
tabblad Mijn status.
2Bewerk de informatie.
Chatgroep
Een chatgroep kan door uw
serviceprovider, door een gebruiker
van Mijn vrienden of door uzelf worden
gestart. U kunt chatgroepen opslaan
door een uitnodiging voor een
chatsessie op te slaan of door te
zoeken naar een bepaalde chatgroep.
Een chatgroep maken
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Berichten > Mijn vrienden > het tabblad
Chatgroepen.
2Selecteer Opties > Chatgroep toev.
>Nieuw chatgroep.
3Selecteer de personen die u wilt
uitnodigen in uw lijst met contacten
en selecteer Doorg.
4Voer een korte uitnodigingstekst
in en selecteer Doorg. > Verzenden.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
38 Berichten
Een chatgroep toevoegen
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Berichten > Mijn vrienden > het tabblad
Chatgroepen > Opties > Chatgroep
toev.
2Selecteer een optie.
Een chatgesprek opslaan
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Berichten > Mijn vrienden > het tabblad
Gesprekken.
2Blader naar een gesprek en selecteer
Opties > Geavanceerd > Gesprek
opslaan.
Een opgeslagen gesprek weergeven
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Berichten > Mijn vrienden > het tabblad
Gesprekken.
2Selecteer Opties > Opgesl. gesprek.
Regio-info
Regio-informatie kan bestaan
uit SMS-berichten, bijvoorbeeld
verkeersinformatie die wordt verzonden
naar abonnees binnen een bepaald
netwerkgebied.
Regio-informatie aanzetten
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Berichten > Instellingen > Regio-info.
2Blader naar Ontvangst en selecteer
Bewerken > Aan.
De chatgeschiedenis wordt tussen het
aan- en afmelden opgeslagen zodat u
vorige chatberichten opnieuw kunt
bekijken.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
39Beelden vastleggen
Beelden vastleggen
Foto- en videocamera
U kunt foto's maken en videoclips
opnemen om te bekijken, op te slaan
of te verzenden.
Viewfinder- en cameratoetsen
1 In- of uitzoomen
2 Schakelen tussen de foto- video-
en weergavestand
3 Foto's maken/video's opnemen
4 De camera aan- of uitzetten
1234
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
40 Beelden vastleggen
De camera gebruiken
De camera activeren
Druk op wanneer
de telefoon is ingeschakeld.
Een foto maken
1Activeer de camera en
gebruik om de camera
te selecteren.
2Druk half in om
automatisch scherp te stellen.
3Wanneer de punt en het focuskader
groen zijn, drukt u de knop helemaal
in om een foto te maken.
4De foto wordt automatisch op
de geheugenkaart opgeslagen.
Een videoclip opnemen
1Activeer de camera en gebruik
om de videorecorder te
selecteren.
2Druk volledig in
om de opname te starten.
De opname stoppen
1Druk op .
2De videoclip wordt automatisch
op de geheugenkaart opgeslagen.
De zoomfunctie gebruiken
Druk de volumetoetsen omhoog
of omlaag.
De helderheid aanpassen
Druk op of .
Meer mogelijkheden
van de camera
BestPic™ helpt u om het juiste moment
vast te leggen. Met Foto fix kunt u een
onderbelichte foto corrigeren.
BestPic™ gebruiken
1Activeer de camera en gebruik
om de camera te selecteren.
2Selecteer > Fotomodus > BestPic™.
3Druk half in om automatisch
scherp te stellen.
4Wanneer de punt en het focuskader
groen zijn, drukt u de knop helemaal
in om de foto te maken.
5Selecteer All.opsl. of druk op
of om de beste foto te kiezen,
en selecteer Opsl.
Kijk niet rechtstreeks met een vergrootglas
of vergelijkbaar instrument in de flitser
van de telefoon. Als u dat toch doet,
kunt u uw ogen beschadigen.
Neem nooit op met een sterke lichtbron
op de achtergrond. Plaats het onderwerp
in het focuskader. Gebruik een statief of
de zelfontspanner om wazige foto's te
vermijden.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
41Beelden vastleggen
Een foto verbeteren met Foto fix
1Activeer de camera en gebruik
om de camera te selecteren.
2Selecteer > Instellingen.
3Zorg ervoor dat Bekijken is ingesteld
op Aan.
4Maak een foto.
5Selecteer tijdens het bekijken Opties
>Foto fix.
Foto's en videoclips bekijken
1Activeer de camera en gebruik
om de weergave te
selecteren.
2Ga naar het item.
3Druk op om een
videoclip te bekijken.
Camerapictogrammen
en -instellingen
Pictogrammen in het scherm
geven aan wat de huidige instelling is.
Meer camera-instellingen vindt u in
Instellingen.
Gebruik Photo mate om meer te leren
over camerafuncties. Photo mate is een
interactieve zelfstudie op uw telefoon.
Pictogram Beschrijving
Fotomodus
Scenes. Vooraf
gedefinieerde
instellingen voor
veelvoorkomende
fotosituaties
Fotoformaat
Scherpstellen
Flitser
Zelfontspanner
ISO. De
lichtgevoeligheid
van de camera
Lichtmeting
Witbalans.
De kleurtonen
aanpassen aan de
lichtomstandigheden
Videoformaat. De
grootte voor MMS-
berichten is beperkt
Videocamera:
opnemen
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
42 Beelden vastleggen
Instellingen wijzigen
Activeer de camera en selecteer .
Informatie over instellingen weergeven
Blader naar een instelling en selecteer
.
Snelkoppelingen
voor de camera
Foto's overdragen
Overbrengen naar
en van uw computer
Zowel met draadloze Bluetooth™
technologie als met een USB-kabel
kunt u foto's en videoclips tussen
computer en telefoon overbrengen.
Zie Bluetooth™ draadloze technologie
op pagina 56 en De USB-kabel
gebruiken op pagina 58 voor
meer informatie.
U kunt uw foto's en videoclips op
de computer bekijken, verbeteren
en organiseren door Adobe™
Photoshop™ Album Starter Edition
of Sony Ericsson Media Manager te
installeren. U vindt deze programma's
op de cd die bij de telefoon is geleverd,
maar u kunt ze ook downloaden via
www.sonyericsson.com/support.
Foto-blog
Een foto-blog is een persoonlijke
webpagina. Als uw abonnement deze
service ondersteunt, kunt u foto's naar
een blog verzenden.
In-/uitzoomen
Automatisch
scherpstellen
Focuskader
Fotocamera:
resterende foto's
Flitser wordt
opgeladen
Toets Snelkoppeling
Fotocamera: Fotomodus
Videocamera: Videoformaat
Fotocamera: Scenes
Videocamera: Nachtmodus
Zelfontspanner
Overzicht cameratoetsen
Fotocamera: Flitser
Videocamera: AF-verlichting
Als u gebruik wilt maken van
webservices, is er mogelijk een aparte
licentieovereenkomst tussen u en de
serviceprovider vereist. Mogelijk zijn
extra regels en kosten van toepassing.
Neem contact op met uw serviceprovider.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
43Beelden vastleggen
Foto's naar een blog verzenden
1Selecteer vanuit stand-by Media
en ga naar Foto > Camera-album.
2Ga naar een maand en een foto.
Selecteer Bekijk.
3Selecteer Opties > Verzenden > Naar
weblog.
4Voeg een titel en tekst toe.
5Selecteer OK > Publiceer.
Vanuit contacten naar
een blog-adres gaan
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Contacten.
2Blader naar een contact
en selecteer een webadres.
3Selecteer Ga naar.
Een foto of videoclip verzenden
1Selecteer vanuit stand-by Media.
2Blader naar een item en selecteer
Opties > Verzenden.
3Selecteer een overdrachtmethode.
Een foto of videoclip ontvangen
Volg de instructies die worden
weergegeven.
Afdrukken met de camera
U kunt foto's afdrukken wanneer
de USB-kabel is aangesloten op
een compatibele printer.
Foto's afdrukken via de USB-kabel
1Selecteer vanuit stand-by Media
en ga naar Foto > Camera-album.
2Ga naar een maand en een foto.
3Selecteer Opties > Afdrukken.
4Selecteer een optie.
5Sluit de USB-kabel aan op de telefoon.
6Sluit de USB-kabel aan op de printer.
7Wacht op feedback in de telefoon en
selecteer OK.
8Voer indien nodig printerinstellingen
in en selecteer Afdrukken.
Foto's
U kunt foto's in Media bekijken,
toevoegen, bewerken en verwijderen.
Afbeeldingen gebruiken
U kunt een afbeelding aan een contact
toevoegen, bij het opstarten van de
telefoon weergeven, als achtergrond
in stand-bymodus of als screensaver
gebruiken.
Controleer of het ontvangende apparaat
de geselecteerde overdrachtmethode
ondersteunt.
U kunt foto's ook afdrukken met
een compatibele Bluetooth printer.
Als zich een printerfout voordoet, koppelt
u de USB-kabel los en sluit u deze
opnieuw aan.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
44 Beelden vastleggen
Foto's gebruiken
1Selecteer vanuit stand-by Media
en ga naar Foto > Camera-album.
2Ga naar een maand en een foto.
Selecteer Bekijk.
3Selecteer Opties > Gebruiken.
4Selecteer een optie.
Afbeeldingen in een
diavoorstelling weergeven
1Selecteer vanuit stand-by Media
en ga naar Foto > Camera-album.
2Ga naar een maand en een foto.
Selecteer Bekijk.
3Selecteer Opties > Diavoorstelling.
4Selecteer een stemming.
Fotolabels
U kunt foto's van een label
voorzien om ze te rubriceren.
Foto's van een label voorzien
1Selecteer vanuit stand-by Media
en ga naar Foto > Camera-album.
2Ga naar een maand en een foto.
Selecteer Bekijk.
3Druk op en ga naar een label.
4Druk op de middelste aanraakoptie.
5Voor elke foto die u van een label wilt
voorzien, gebruikt u of om naar
de foto te gaan, en drukt u op de
middelste aanraakoptie.
Een nieuw fotolabel maken
1Selecteer vanuit stand-by Media
en ga naar Foto > Camera-album.
2Ga naar een maand en een foto.
Selecteer Bekijk.
3Druk op en selecteer Opties
> Nieuw label.
4Voer een naam in en selecteer OK.
5Selecteer een pictogram.
6Druk op de middelste aanraakoptie
om de foto van een label te voorzien.
PhotoDJ™ en VideoDJ™
U kunt foto's en videoclips bewerken.
Een foto bewerken en opslaan
1Selecteer vanuit stand-by Media
en ga naar Foto > Camera-album.
2Ga naar een maand en een foto.
Selecteer Bekijk.
3Selecteer Opties > Bwk in PhotoDJ™.
4Bewerk de foto.
5Selecteer Opties > Opslaan.
Een videoclip bewerken en opslaan
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Agenda > Bestandsbeheer > Video.
2Blader naar een videoclip en selecteer
Openen > Opties > VideoDJ™.
3Bewerk de videoclip.
4Selecteer Opties > Opslaan.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
45Entertainment
Een videoclip inkorten
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Agenda > Bestandsbeheer > Video.
2Blader naar een videoclip en selecteer
Openen > Opties > VideoDJ™ >
Bewerken > Trimmen.
3Selecteer Instellen om het beginpunt
in te stellen en selecteer Begin.
4Selecteer Instellen om het eindpunt
in te stellen en selecteer Einde.
5Selecteer Trimmen > Opslaan.
Thema's
U kunt de weergave van het scherm
wijzigen met elementen als kleur en
achtergrond. U kunt ook nieuwe
thema's maken en thema's
downloaden. Ga naar
www.sonyericsson.com/support
voor meer informatie.
Een thema instellen
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Agenda > Bestandsbeheer.
2Blader naar Thema's en selecteer
Openen.
3Blader naar een thema en selecteer
Instell.
Entertainment
Een draagbare stereo-handsfree
De handsfree gebruiken
Sluit de draagbare handsfree aan.
De muziek stopt zodra een oproep
binnenkomt, en wordt hervat wanneer
de oproep is beëindigd.
Muziek- en videoplayers
Muziek afspelen
1Selecteer vanuit stand-by Media
en ga naar Muziek.
2Blader naar een titel en selecteer
Afspelen.
Zie Navigatie op pagina 12 voor informatie
over hoe u naar uw media navigeert.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
46 Entertainment
Video's afspelen
1Selecteer vanuit stand-by Media
en ga naar Video.
2Blader naar een titel en selecteer
Afspelen.
Muziek- en videobesturingen
Het afspelen van muziek stopzetten
Druk op de middelste aanraakoptie.
Het afspelen van muziek hervatten
Druk op de middelste aanraakoptie.
Het volume aanpassen
Druk tijdens het beluisteren van muziek
de volumetoetsen omhoog of omlaag.
Verplaatsen tussen nummers
Druk terwijl u muziek beluistert op
of .
Snel vooruit en achteruit spoelen
Houd terwijl u muziek beluistert
of ingedrukt.
Terugkeren naar de playermenu's
Selecteer Vorige.
Terugkeren naar de players
Selecteer Opties > Hervatten.
De playermenu's sluiten
Houd de toets ingedrukt.
Muziek verzenden
1Selecteer vanuit stand-by Media
en ga naar Muziek.
2Blader naar een titel en selecteer
Opties > Verzenden.
3Selecteer een overdrachtmethode.
Muziek ontvangen
Volg de instructies die worden
weergegeven.
Muziek overbrengen
vanaf een computer
Met Sony Ericsson Media Manager,
dat u op de cd bij de telefoon kunt
vinden, kunt u muziek overbrengen,
zoals muziek op cd's, muziek op uw
computer, of muziek die u hebt gekocht
en in het telefoongeheugen of op een
geheugenkaart is opgeslagen.
Voordat u Media Manager gebruikt
U hebt een van de volgende
besturingssystemen nodig om Media
Manager op uw computer te kunnen
gebruiken:
Controleer of het ontvangende apparaat
de geselecteerde overdrachtmethode
ondersteunt.
Sony Ericsson Media Manager software
kan eveneens worden gedownload via
www.sonyericsson.com/support.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
47Entertainment
Windows Vista™ (32-bits en 64-bits
versies van: Ultimate, Enterprise,
Business, Home Premium, Home
Basic)
Windows XP (Pro of Home)
Media Manager installeren
1Zet de computer aan en plaats de cd.
De cd-rom wordt automatisch gestart
en het installatievenster wordt geopend.
2Selecteer een taal en klik op OK.
3Klik op Install Sony Ericsson Media
Manager en volg de instructies.
Media Manager gebruiken
1Sluit de telefoon aan op een
computer met de USB-kabel die
wordt meegeleverd bij de telefoon.
2Computer: Start/Programma's/
Sony Ericsson/Media Manager.
3Telefoon: Selecteer Massaopslag
>Menu > Instellingen > het tabblad
Verbindingen > USB > USB-modus
>Massaopslag. De telefoon wordt in
deze modus uitgeschakeld, maar wordt
opnieuw opgestart wanneer de USB-
kabel wordt losgekoppeld.
4Als u de USB-kabel op veilige wijze
wilt verwijderen in de modus voor
massaopslag, klikt u met de
rechtermuisknop op het pictogram
Verwisselbare schijf in Windows
Explorer en selecteert u Uitwerpen.
Zie De USB-kabel gebruiken op
pagina 58.
Zie Media Manager Help voor details
over het overbrengen van muziek. Klik
op in de rechterbovenhoek van het
Media Manager-venster.
Door bestanden bladeren
Muziek- en videobestanden worden
opgeslagen en gerubriceerd.
Artiesten - lijst met de nummers die
u met Media Manager hebt overgezet.
Albums - lijst met de muzieknummers
per album in uw telefoon en op een
geheugenkaart.
Tracks - lijst met alle muzieknummers
in uw telefoon en op een
geheugenkaart.
Audioboeken - lijst met geluidsboeken
die u van uw computer hebt overgezet.
Podcasts - lijst met alle podcasts die
u van uw computer hebt overgezet.
Playlists - hiermee maakt u zelf lijsten
met nummers.
Video - lijst met alle videoclips in
uw telefoon of op een geheugenkaart.
Verwijder de USB-kabel niet uit
de telefoon of de computer tijdens
de overdracht omdat hierdoor de
geheugenkaart of het telefoongeheugen
beschadigd kan raken.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
48 Entertainment
Playlists
U kunt playlists maken om bestanden
organiseren. U kunt de bestanden op
artiest of titel sorteren. Bestanden
kunnen aan meerdere playlists
worden toegevoegd.
Wanneer u een playlist of een bestand
in een playlist verwijdert, verwijdert
u het bestand niet uit het geheugen.
U verwijdert alleen de verwijzing naar
het bestand.
Een playlist maken
1Selecteer vanuit stand-by Media
en ga naar Muziek > Playlists.
2Blader naar Nieuwe playlist en selecteer
Toevoegen.
3Voer een naam in en selecteer OK.
4Blader naar een nummer en selecteer
Selecteren.
5Selecteer Toevoegen om het nummer
aan de playlist toe te voegen.
Bestanden toevoegen aan een playlist
1Selecteer vanuit stand-by Media
en ga naar Muziek > Playlists.
2Ga naar de playlist en selecteer
Openen.
3Selecteer Opties > Media toevoegen.
4Blader naar een nummer en selecteer
Selecteren.
5Selecteer Toevoegen om het nummer
aan de playlist toe te voegen.
Nummers verwijderen uit een playlist
1Selecteer vanuit stand-by Media
en ga naar Muziek > Playlists.
2Blader naar een playlist en selecteer
Openen.
3Ga naar het nummer en druk op .
Een playlist verwijderen
1Selecteer vanuit stand-by Media
en ga naar Muziek > Playlists.
2Blader naar een playlist en druk
op .
Informatie over een nummer bekijken
Blader naar een nummer en selecteer
Opties > Informatie.
Online muziek en videoclips
U kunt video's bekijken en naar muziek
luisteren door deze van internet naar
uw telefoon te streamen. Als er nog
geen instellingen in uw telefoon zijn
opgegeven, raadpleegt u Instellingen
op pagina 53. Neem voor meer
informatie contact op met uw
netwerkoperator of ga naar
www.sonyericsson.com/support.
Een data-account
selecteren voor streamen
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Instellingen > het tabblad Verbindingen
> Streaminginstellingen.
2Selecteer de data-account die u wilt
gebruiken.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
49Entertainment
Muziek en videoclips streamen
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Internet.
2Selecteer Opties > Ga naar
>Favorieten.
3Selecteer een koppeling
waarvandaan u wilt streamen.
TrackID
TrackID™ is een gratis
muziekherkenningsservice. Zoek naar
liedtitels, artiesten en albumnamen.
Informatie over muziek zoeken
Wanneer u een nummer door een
luidspreker hoort, selecteert u vanuit
stand-by Menu > Entertainment >
TrackID™.
Als de radio aanstaat, selecteert
uOpties > TrackID™.
Radio
Naar de radio luisteren
1Sluit de handsfree aan op de telefoon.
2Selecteer vanuit stand-by Menu >
Radio.
Het volume aanpassen
Als de radio aan staat, drukt u de
volumetoetsen omhoog of omlaag.
Automatisch naar kanalen zoeken
Als de radio aan staat, selecteert u
Zoeken.
Handmatig naar kanalen zoeken
Als de radio aanstaat, drukt u op
of .
Schakelen tussen
vooraf ingestelde kanalen
Als de radio aanstaat, drukt u op
of .
Kanalen opslaan
U kunt maximaal 20 vooraf
ingestelde kanalen opslaan.
Kanalen opslaan
Wanneer u een radiokanaal hebt
gevonden, selecteert u Opties >
Opslaan.
Opgeslagen kanalen selecteren
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Radio > Opties > Kanalen.
2Selecteer een radiokanaal.
Kanalen opslaan op de posities
1 tot en met 10
Wanneer u een radiokanaal hebt
gevonden, houdt u een cijfer van
- ingedrukt.
Kanalen selecteren die zijn opgeslagen
op de posities 1 tot en met 10
Als de radio aan staat,
drukt u op - .
Gebruik de telefoon niet als radio op
plaatsen waar dat niet is toegestaan.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
50 Entertainment
PlayNow™
U kunt muziek beluisteren voordat
u deze aanschaft en naar uw telefoon
downloadt.
Voordat u PlayNow™ gebruikt
De juiste instellingen moeten
in de telefoon zijn opgegeven.
Zie Instellingen op pagina 53.
PlayNow™-muziek beluisteren
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>PlayNow™.
2Selecteer muziek in een lijst.
Downloaden van PlayNow™
De prijs wordt weergegeven wanneer
u een muziekbestand selecteert om te
downloaden en op te slaan. Wanneer
een aankoop wordt geaccepteerd,
wordt dit op uw telefoonrekening
bijgeschreven of van uw prepay-
kaart afgeschreven.
Een muziekbestand downloaden
Wanneer u een muziekbestand hebt
beluisterd, kunt u besluiten om de
voorwaarden te accepteren.
1Selecteer Ja om te downloaden.
2Er wordt een SMS-bericht verzonden
om de betaling te bevestigen en het
bestand wordt beschikbaar gemaakt
om te downloaden.
Ringtones en melodieën
Een ringtone instellen
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Instellingen > het tabblad Geluiden &
signalen > Ringtone.
2Zoek en selecteer een ringtone.
Het volume van de ringtone instellen
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Instellingen > het tabblad Geluiden &
signalen > Volume.
2Druk op of om het volume te
wijzigen.
3Selecteer Opslaan.
De ringtone uitzetten
Houd vanuit stand-by ingedrukt.
Het trilalarm instellen
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Instellingen > het tabblad Geluiden &
signalen > Trilalarm.
2Selecteer een optie.
Deze service is niet in alle landen
beschikbaar. In sommige landen kunt
u muziek kopen van wereldberoemde
artiesten.
Alle geluidssignalen behalve
de wekker worden uitgezet.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
51Entertainment
Een ringtone verzenden
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Agenda > Bestandsbeheer.
2Blader naar Muziek en selecteer
Openen.
3Blader naar een ringtone en selecteer
Opties > Verzenden.
4Selecteer een overdrachtmethode.
Een ringtone ontvangen
Volg de instructies die
worden weergegeven.
MusicDJ™
U kunt zelf melodieën componeren en
bewerken en als ringtones gebruiken.
Een melodie bestaat uit vier sporen -
Drums, Bassen, Akkoorden en
Accenten. Een spoor bevat een aantal
muziekblokken. De blokken bestaan
uit vooraf gearrangeerde geluiden
met verschillende eigenschappen.
De blokken zijn onderverdeeld in de
groepen Intro, Couplet, Refrein en Rust.
U componeert een melodie door
muziekblokken toe te voegen aan
de sporen.
Een melodie componeren
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Entertainment > MusicDJ™.
2Selecteer of u blokken wilt Invgn.,
Kopiër. of Plakken.
3Gebruik , , or om
tussen de blokken te navigeren.
4Selecteer Opties > Melodie opslaan.
Een melodie verzenden
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Agenda > Bestandsbeheer.
2Blader naar Muziek en selecteer
Openen.
3Zoek een melodie en selecteer Opties
> Verzenden.
4Selecteer een overdrachtmethode.
Een melodie ontvangen
Volg de instructies die worden
weergegeven.
Geluidsrecorder
U kunt een ingesproken memo
of gesprek opnemen. Opgenomen
geluiden kunnen ook als ringtones
worden gebruikt.
Controleer of het ontvangende apparaat
de geselecteerde overdrachtmethode
ondersteunt.
U kunt geen materiaal wijzigen waarop
auteursrechten rusten. Een beveiligd
bestand heeft het pictogram . Controleer of het ontvangende apparaat
de geselecteerde overdrachtmethode
ondersteunt.
U kunt geen polyfone melodie of MP3-
bestand verzenden in een SMS-bericht.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
52 Entertainment
Een geluid opnemen
Selecteer vanuit stand-by Menu
>Entertainment > Geluid opnemen.
Een opname beluisteren
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Agenda > Bestandsbeheer.
2Blader naar Muziek en selecteer
Openen.
3Blader naar een opname en selecteer
Afsp.
Games
De telefoon bevat diverse games.
U kunt ook games downloaden. Voor
de meeste games zijn Help-teksten
beschikbaar.
Een game starten
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Entertainment > Games.
2Selecteer een game.
Een game beëindigen
Druk op .
Spelbesturing
De toetsen op de telefoon kunt u voor
verschillende spelbesturingsfuncties
gebruiken. Voor sommige games kunt
u de hele telefoon naar links, rechts,
omhoog en omlaag tillen bij wijze van
spelbesturing.
Applicaties
U kunt Java-applicaties downloaden
en uitvoeren. U kunt ook informatie
bekijken of verschillende
machtigingen instellen.
Voordat u Java™-applicaties gebruikt
Als er nog geen instellingen in uw
telefoon zijn opgegeven, raadpleegt
uInstellingen op pagina 53.
Een Java-applicatie selecteren
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Agenda > Applicaties.
2Selecteer een applicatie.
Informatie over een
Java-applicatie bekijken
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Agenda > Applicaties.
2Blader naar een applicatie en
selecteer Opties > Informatie.
In bepaalde landen of staten bent u
wettelijk verplicht personen vooraf
te informeren dat u het gesprek gaat
opnemen.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
53Connectiviteit
Rechten toekennen
voor een Java-applicatie
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Agenda > Applicaties.
2Blader naar een applicatie
en selecteer Opties > Rechten.
3Rechten instellen.
Schermgrootte van Java-applicaties
Sommige Java-applicaties zijn
ontworpen voor een specifieke
schermgrootte. Vraag de leverancier
van de applicatie om meer informatie.
De schermgrootte voor
een Java-applicatie instellen
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Agenda > Applicaties.
2Blader naar een applicatie en
selecteer Opties > Schermgrootte.
3Selecteer een optie.
Internetprofielen
voor Java-applicaties
Sommige Java-applicaties hebben
een internetverbinding nodig om
informatie te kunnen ontvangen. De
meeste Java-applicaties gebruiken
dezelfde internetinstellingen als uw
webbrowser.
Connectiviteit
Instellingen
Voordat u kunt synchroniseren
met een internetservice, en internet,
PlayNow™, Mijn vrienden, Java,
MMS-berichten, e-mail en foto-blogs
kunt gebruiken, moeten de juiste
instellingen in de telefoon zijn
opgegeven.
Als de instellingen nog niet zijn
ingevoerd, kunt u instellingen
downloaden met de Setup wizard,
of u kunt naar
www.sonyericsson.com/support gaan.
Instellingen downloaden
met de Setup wizard
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Instellingen > het tabblad Algemeen >
Setup wizard > Instell. downloaden.
2Volg de instructies die worden
weergegeven.
Instellingen downloaden
via een computer
1Ga naar
www.sonyericsson.com/support.
2Volg de instructies in het scherm.
Neem contact op met uw netwerkoperator
of serviceprovider voor meer informatie.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
54 Connectiviteit
Telefoonnaam
U kunt een naam voor uw telefoon
invoeren, die voor andere apparaten
wordt weergegeven.
Een telefoonnaam invoeren
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Instellingen > het tabblad Verbindingen
> Telefoonnaam.
2Voer de telefoonnaam in en selecteer
OK.
Internet gebruiken
Via internet hebt u toegang tot online
services.
Beginnen met surfen
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Internet.
2Selecteer Opties > Ga naar.
3Selecteer een optie.
De browser afsluiten
Selecteer tijdens het surfen Opties
>Browser afsluiten.
Bellen terwijl u surft
Druk tijdens het surfen op .
Een item van een webpagina opslaan
1Selecteer een item terwijl u surft.
2Selecteer Opties > Extra en sla het
item op.
Tekst op een webpagina zoeken
1Selecteer tijdens het surfen Opties
>Extra > Zoeken op pagina.
2Voer tekst in en druk op Zoeken.
Een koppeling verzenden
1Selecteer tijdens het surfen Opties
>Extra > Adres verzenden.
2Selecteer een optie.
Favorieten gebruiken
U kunt favorieten maken en bewerken
als snelkoppelingen naar uw favoriete
webpagina's.
Een favoriet maken
1Selecteer tijdens het surfen Opties >
Extra > Favoriet toevoeg. > Favorieten.
2Voer een titel en vervolgens een adres
in. Selecteer Opslaan.
Een favoriet selecteren
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Internet.
2Kies Opties > Ga naar > Favorieten.
3Blader naar een favoriet en selecteer
Ga naar.
Internetsneltoetsen
U kunt het toetsenblok gebruiken
om een internetbrowserfunctie direct
te activeren.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
55Connectiviteit
Internetsneltoetsen selecteren
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Internet.
2Selecteer Opties > Geavanceerd >
Toetsenbordmodus > Snelkoppelingen.
Internetbeveiliging en certificaten
Veillig browsen wordt op uw
telefoon ondersteund. Voor bepaalde
internetservices, zoals telebankieren,
zijn certificaten nodig op uw telefoon.
Mogelijk zijn deze certificaten al bij
aankoop in uw telefoon aanwezig,
maar u kunt ook nieuwe certificaten
downloaden.
Certificaten in de telefoon weergeven
Selecteer vanuit stand-by Menu >
Instellingen > het tabblad Algemeen
>Beveiliging > Certificaten.
Webfeeds
U kunt regelmatig bijgewerkte content,
zoals podcasts of nieuwsberichten, als
webfeeds ontvangen. U kunt feeds voor
een pagina toevoegen als deze het
pictogram heeft.
Nieuwe feeds voor een
webpagina toevoegen
Wanneer u op internet naar een pagina
surft die webfeeds heeft, selecteert u
Opties > Webfeeds.
Een nieuwe webfeed maken
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Berichten > Webfeeds > Opties
>Nieuwe feed.
2Voer het adres in en selecteer Ga naar.
Opties instellen voor webfeeds
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Berichten > Webfeeds.
2Blader naar een webfeed
en selecteer Opties.
3Selecteer een optie.
Toets Snelkoppeling
Favorieten
- Voer tekst in voor Voer
adres in, Zoek. op internet
of zoek in Favorieten.
Volledig scherm of Liggend
of Normaal scherm.
In- en uitzoomen
Pannen en zoomen
(wanneer Smart-Fit uit
staat).
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
56 Connectiviteit
Bluetooth™
draadloze technologie
Met Bluetooth kunt u draadloos een
verbinding tot stand brengen met
andere Bluetooth apparaten. U kunt
bijvoorbeeld:
Verbinding maken met
handsfree apparaten.
Verbinding maken met
meerdere apparaten tegelijk.
Verbinding maken met
computers en surfen op internet.
Items uitwisselen en
multiplayer games spelen.
Voordat u Bluetooth
draadloze technologie gebruikt
U moet Bluetooth instellen op
communicatie met andere apparaten.
U moet uw telefoon ook met andere
Bluetooth apparaten koppelen.
Bluetooth aanzetten
Selecteer vanuit stand-by Menu >
Instellingen > het tabblad Verbindingen
> Bluetooth > Aanzetten.
De telefoon koppelen
met een apparaat
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Instellingen > het tabblad Verbindingen
> Bluetooth > Mijn apparaten.
2Blader naar Nieuw apparaat en
selecteer Toevoegen om naar
beschikbare apparaten te zoeken.
3Selecteer een apparaat.
4Voer zo nodig een toegangscode in.
Verbinding met de telefoon toestaan
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Instellingen > het tabblad Verbindingen
> Bluetooth > Mijn apparaten.
2Selecteer een apparaat in de lijst.
3Selecteer Opties > Verbind. toestaan.
De telefoon de eerste keer koppelen
met een Bluetooth handsfree
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Instellingen > het tabblad Verbindingen
> Bluetooth > Handsfree.
2Selecteer Ja.
3Voer zo nodig een toegangscode in.
Voor communicatie via Bluetooth wordt
een bereik tot maximaal 10 meter
aanbevolen, waarbij er geen massieve
objecten tussen de apparaten moeten
staan.
Controleer of Bluetooth is geactiveerd
op het apparaat dat u met de telefoon wilt
koppelen en of het apparaat zichtbaar is.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
57Connectiviteit
De telefoon koppelen met meer
dan één Bluetooth handsfree
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Instellingen > het tabblad Verbindingen
> Bluetooth > Handsfree > Mijn
handsfree > Nieuwe handsfree.
2Blader naar een apparaat en selecteer
Toevoegen.
Energiebesparing
U kunt de batterij sparen met
de functie Stroom sparen. U kunt
maar met één Bluetooth apparaat
verbinding maken. U moet deze functie
uitzetten als u verbinding wilt maken
met meerdere Bluetooth apparaten
tegelijk.
Energiebesparing aanzetten
Selecteer vanuit stand-by Menu >
Instellingen > het tabblad Verbindingen
> Bluetooth > Stroom besparen > Aan.
Zichtbaarheid
Als u wilt dat andere Bluetooth
apparaten uw telefoon kunnen
detecteren, kiest u ervoor om
uw telefoon zichtbaar te maken.
Een item ontvangen
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Instellingen > het tabblad Verbindingen
> Bluetooth > Zichtbaarheid > Telefoon
tonen.
2Wanneer u een item ontvangt,
volgt u de instructies op het scherm.
Geluid overbrengen van en
naar een Bluetooth handsfree
U kunt het geluid van en naar een
Bluetooth handsfree overbrengen
met een telefoontoets of de
handsfree-toets.
Geluid overbrengen
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Instellingen > het tabblad Verbindingen
> Bluetooth > Handsfree > Inkomend
gesprek.
2Selecteer een optie. In telefoon
brengt geluid over naar de telefoon.
In handsfree brengt geluid over naar
de handsfree.
Bestandoverdracht
U kunt bestanden synchroniseren
en overbrengen met behulp van
Bluetooth draadloze technologie. Zie
Synchronisatie met een computer
op pagina 60.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
58 Connectiviteit
De USB-kabel gebruiken
U kunt de telefoon met behulp van
de USB-kabel op een computer
aansluiten om bestanden over
te brengen met Massaopslag
of Mediaoverdracht. U kunt
ook synchroniseren, bestanden
overbrengen en de telefoon als
modem gebruiken met Telef.-modus.
Voor meer informatie gaat u naar het
onderdeel Getting started op
www.sonyericsson.com/support.
Voordat u de USB-kabel gebruikt
U hebt een van deze
besturingssystemen nodig om
bestanden over te brengen met
een USB-kabel:
Windows® 2000
Windows XP (Pro en Home)
Windows Vista (32-bits en 64-bits
versies van: Ultimate, Enterprise,
Business, Home Premium, Home
Basic)
Mediaoverdracht en massaopslag
In Microsoft Windows Verkenner
kunt u bestanden slepen en neerzetten
tussen uw telefoon of geheugenkaart
en een computer.
De modus voor mediaoverdracht
en de massaopslag gebruiken
1Sluit de USB-kabel aan op
de computer en de telefoon.
2Telefoon: Selecteer Massaopslag
>Menu > Instellingen > het tabblad
Verbindingen > USB > USB-modus
>Massaopslag. De telefoon wordt
in deze modus uitgezet en opnieuw
aangezet zodra de verbinding met
de USB-kabel wordt verbroken.
Gebruik alleen een USB-kabel die door
de telefoon wordt ondersteund. Verwijder
de USB-kabel niet uit de telefoon of de
computer tijdens de bestandsoverdracht
omdat hierdoor het telefoongeheugen of
de geheugenkaart beschadigd kan raken.
Voordat u bestanden overbrengt,
moet u de Sony Ericsson PC Suite
op uw computer installeren. Zie De
Sony Ericsson PC Suite installeren
op pagina 60.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
59Connectiviteit
3Telefoon: Selecteer Mediaoverdracht,
en de telefoon blijft tijdens
bestandsoverdracht geactiveerd.
4Computer: Wacht totdat het
telefoongeheugen en de geheugenkaart
als externe schijven in Windows
Verkenner worden weergegeven.
5Sleep geselecteerde bestanden tussen
de telefoon en de computer en zet ze
neer.
De USB-kabel veilig loskoppelen
1Klik met de rechtermuisknop op
het pictogram van de verwisselbare
schijf in Windows Verkenner.
2Selecteer Uitwerpen.
3Maak de USB-kabel los wanneer het
volgende bericht wordt weergegeven
in de telefoon: Sessie voor
massaopslag beëindigd. Het is nu veilig
om de USB-kabel te verwijderen.
Telefoonmodus
Voordat u synchroniseert of de telefoon
als modem installeert, moet u de
Sony Ericsson PC Suite op de computer
installeren. Zie De Sony Ericsson PC
Suite installeren op pagina 60.
Werken in de telefoonmodus
1Computer: Start PC Suite via Start/
Programma's/Sony Ericsson/PC Suite.
2Sluit de USB-kabel aan op
de computer en de telefoon.
3Telefoon: Selecteer Telef.-modus
>Menu > Instellingen > het tabblad
Verbindingen > USB > USB-modus
>Telef.-modus.
4Computer: Wanneer het bericht wordt
weergegeven dat de Sony Ericsson
PC Suite uw telefoon heeft gevonden,
kunt u de applicaties in de
telefoonmodus gaan gebruiken.
Synchroniseren
U kunt de USB-kabel of Bluetooth
draadloze technologie gebruiken
om telefooncontacten, afspraken,
favorieten, taken en notities te
synchroniseren met een
computerprogramma als Microsoft
Outlook. U kunt ook synchroniseren
met een internetservice met SyncML
of een Microsoft® Exchange-server
waarop Exchange ActiveSync wordt
gebruikt. Voor meer informatie gaat
u naar het onderdeel Getting started
op www.sonyericsson.com/support.
Raadpleeg de Help-sectie van de
Sony Ericsson PC Suite wanneer de
software op de computer is geïnstalleerd,
voor informatie over gebruik.
Gebruik slechts één
synchronisatiemethode
tegelijk met uw telefoon.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
60 Connectiviteit
Synchronisatie met een computer
Voordat u synchroniseert, moet u
de Sony Ericsson PC Suite installeren,
die wordt meegeleverd op de cd bij
de telefoon. Bij de software vindt u
ook Help-informatie. U kunt ook naar
www.sonyericsson.com/support gaan
om de software te downloaden.
U hebt een van de volgende
besturingssystemen nodig om de
PC Suite op uw computer te kunnen
gebruiken:
Windows XP (Pro en Home)
Windows Vista (32-bits en 64-bits
versies van: Ultimate, Enterprise,
Business, Home Premium, Home
Basic)
De Sony Ericsson PC Suite installeren
1Zet de computer aan en plaats de cd.
De cd-rom wordt automatisch gestart
en het installatievenster wordt geopend.
2Selecteer een taal en klik op OK.
3Klik op Install Sony Ericsson PC suite
en volg de instructies in het scherm.
Synchronisatie met een internetservice
U kunt online synchroniseren door
een internetservice met uw telefoon
te gebruiken. Als er nog geen
internetinstellingen in uw telefoon zijn
opgegeven, raadpleegt u Instellingen
op pagina 53.
Voordat u kunt gaan synchroniseren
U moet instellingen invoeren voor
SyncML-synchronisatie en online
een synchronisatieaccount registreren
bij een serviceprovider. De vereiste
instellingen zijn:
Serveradres - server-URL
Naam database - database
waarmee u wilt synchroniseren
Instellingen opgeven voor SyncML
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Agenda > Synchronisatie.
2Blader naar Nieuw account en
selecteer Toevoegen > SyncML.
3Voer een naam voor de nieuwe
account in en selecteer Doorg.
4Ga naar Serveradres. Voer de vereiste
gegevens in en selecteer OK.
5Voer Gebruikersnaam en Wachtwoord
in, indien vereist.
6Ga naar het tabblad Applicaties
om de applicaties te markeren
die u wilt synchroniseren.
7Ga naar het tabblad Applicatie- instell.
en selecteer een applicatie.
8Selecteer Naam database en
voer de gewenste gegevens in.
9Ga naar het tabblad Geavanceerd
om aanvullende instellingen voor
synchronisatie in te voeren.
10 Selecteer Opslaan.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
61Connectiviteit
Een account verwijderen
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Agenda > Synchronisatie.
2Blader naar een account en
selecteer Opties > Verwijderen.
De synchronisatie starten
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Agenda > Synchronisatie.
2Blader naar een account en selecteer
Starten.
Synchronisatie met een
Microsoft® Exchange-server
Met Microsoft® Exchange Server
en uw telefoon kunt u bepaalde
bedrijfsgegevens zoals e-mail,
contacten en kalendervermeldingen
benaderen en synchroniseren.
Voordat u kunt gaan synchroniseren
U moet instellingen voor Exchange
ActiveSync invoeren om toegang te
krijgen tot een Microsoft Exchange-
server. De vereiste instellingen zijn:
Serveradres - server-URL
Domein - serverdomein
Gebruikersnaam - gebruikersnaam
voor het account
Wachtwoord - wachtwoord voor het
account
Instellingen invoeren
voor Exchange ActiveSync
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Agenda > Synchronisatie > MS
Exchange.
2Voer een naam voor de nieuwe
account in en selecteer Doorg.
3Voer de vereiste instellingen in.
4Blader tussen de tabbladen als u
aanvullende instellingen wilt invoeren.
5Selecteer Opslaan.
De synchronisatie starten
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Agenda > Synchronisatie.
2Blader naar een account en selecteer
Starten.
Update Service
U kunt de telefoon bijwerken met de
meest recente software. U raakt geen
persoonlijke gegevens of gegevens op
de telefoon kwijt.
U kunt uw telefoon op
twee manieren updaten:
over the air met de telefoon;
via de meegeleverde USB-kabel
en een met internet verbonden
computer.
Neem contact op met de
IT-beheerder voor meer informatie
over synchronisatie-instellingen.
Voor de updateservice is
gegevenstoegang, zoals GPRS,
3G of HSDPA, vereist.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
62 Connectiviteit
Voordat u de updateservice gebruikt
Als er nog geen instellingen in uw
telefoon zijn opgegeven, raadpleegt
uInstellingen op pagina 53.
De huidige software in
de telefoon weergeven
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Instellingen > het tabblad Algemeen
>Updateservice.
2Selecteer Softwareversie.
Update Service
gebruiken met de telefoon
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Instellingen > het tabblad Algemeen
>Updateservice.
2Selecteer Zoeken nr update en volg de
instructies die worden weergegeven.
Update Service gebruiken met een
USB-kabel
1Ga naar
www.sonyericsson.com/support
of klik op de Sony Ericsson Update
Service in de PC Suite software als
deze op de computer is geïnstalleerd.
Zie De Sony Ericsson PC Suite
installeren op pagina 60.
2Selecteer een regio en een land.
3Volg de instructies in het scherm.
Een herinnering instellen om
Update Service te gebruiken
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Instellingen > het tabblad Algemeen
>Updateservice > Instellingen >
Herinnering.
2Selecteer een optie.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
63Meer functies
Meer functies
Wekker
U kunt een geluid of de radio als
wekkersignaal instellen. De wekker gaat
ook af als de telefoon is uitgeschakeld.
Wanneer de wekker afloopt, kunt u deze
gedurende 9 minuten uitzetten of geheel
uitzetten.
De wekker instellen
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Wekkers.
2Blader naar een wekker en selecteer
Bewerken.
3Blader naar Tijd: en selecteer
Bewerken.
4Voer een tijd in en selecteer OK
>Opslaan.
Het herhaald wekkersignaal instellen
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Wekkers.
2Blader naar een wekker en selecteer
Bewerken.
3Blader naar Herhaald: en selecteer
Bewerken.
4Blader naar een dag en selecteer
Selecteren.
5Als u een andere dag wilt selecteren,
bladert u naar de dag en selecteert
uSelecteren.
6Selecteer Gereed > Opslaan.
Het wekkersignaal instellen
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Wekkers.
2Blader naar een wekker en selecteer
Bewerken.
3Blader naar Wekkersignaal:
en selecteer Bewerken.
4Een wekkersignaal zoeken en
selecteren. Selecteer Opslaan.
De wekker uitzetten
Druk op een willekeurige toets
wanneer de wekker afgaat.
Selecteer Sluimeren om de wekker
te herhalen.
De wekker uitzetten
Selecteer Uitschak. wanneer
het wekkersignaal klinkt.
De wekker annuleren
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Wekkers.
2Blader naar een wekker en selecteer
Uitschak.
De wekker in de stille modus
U kunt de wekker zo instellen dat deze
niet afgaat wanneer de telefoon in de
stille modus staat.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
64 Meer functies
Een wekker zo instellen dat deze
wel of niet afgaat in de stille modus
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Wekkers.
2Blader naar een wekker en selecteer
Bewerken.
3Ga naar het tabblad .
4Blader naar Stille modus en selecteer
Bewerken.
5Selecteer een optie.
Kalender
U kunt de kalender synchroniseren
met een computerkalender, met een
kalender op het web of met een
Microsoft® Exchange-server
(Microsoft® Outlook®). Zie
Synchroniseren op pagina 59
voor meer informatie.
Standaardweergave
U kunt kiezen welke maand-, week-
of dagweergave het eerst wordt
weergegeven wanneer u de kalender
opent.
De standaardweergave instellen
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Agenda > Kalender.
2Kies Opties > Geavanceerd
>Standaardweerg.
3Selecteer een optie.
Afspraken
U kunt nieuwe afspraken toevoegen
of bestaande afspraken hergebruiken.
Een afspraak toevoegen
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Agenda > Kalender.
2Selecteer een datum.
3Blader naar Nieuwe afspraak
en selecteer Toevoegen.
4Voer de gegevens in en bevestig
elke vermelding.
5Selecteer Opslaan.
Een afspraak bekijken
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Agenda > Kalender.
2Selecteer een datum.
3Blader naar een afspraak
en selecteer Bekijk.
Een afspraak bewerken
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Agenda > Kalender.
2Selecteer een datum.
3Blader naar een afspraak en selecteer
Bekijk.
4Selecteer Opties > Bewerken.
5Bewerk de afspraak en bevestig
elke vermelding.
6Selecteer Opslaan.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
65Meer functies
Een afspraak verzenden
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Agenda > Kalender.
2Selecteer een datum.
3Blader naar een afspraak en selecteer
Opties > Verzenden.
4Selecteer een overdrachtmethode.
Een kalenderweek bekijken
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Agenda > Kalender.
2Selecteer een datum.
3Selecteer Opties > Week bekijken.
Instellen wanneer een signaal
voor herinnering wordt weergegeven
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Agenda > Kalender.
2Selecteer een datum.
3Selecteer Opties > Geavanceerd
>Herinneringen.
4Selecteer een optie.
Taken
U kunt nieuwe taken toevoegen
of bestaande taken hergebruiken.
Een taak toevoegen
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Agenda > Taken.
2Blader naar Nieuwe taak en selecteer
Toevoegen.
3Selecteer een optie.
4Voer de gegevens in en bevestig
elke invoer.
Een taak bekijken
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Agenda > Taken.
2Blader naar een taak en selecteer
Bekijk.
Een bestaande taak hergebruiken
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Agenda > Taken.
2Blader naar een taak en selecteer
Bekijk.
3Selecteer Opties > Bewerken.
4Bewerk de taak en selecteer Doorg.
5Selecteer of u een herinnering wilt
instellen.
Controleer of het ontvangende apparaat
de geselecteerde overdrachtmethode
ondersteunt.
Een optie voor herinneringen die is
ingesteld in de kalender, is van invloed
op een optie voor herinneringen die is
ingesteld voor een taak.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
66 Meer functies
Een taak verzenden
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Agenda > Taken.
2Blader naar een taak en selecteer
Opties > Verzenden.
3Selecteer een overdrachtmethode.
Instellen wanneer een signaal voor
herinnering wordt weergegeven
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Agenda > Taken.
2Blader naar een taak en selecteer
Opties > Herinneringen.
3Selecteer een optie.
Notities
U kunt notities maken en deze opslaan.
U kunt ook notities weergeven in
stand-by.
Een notitie toevoegen
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Agenda > Notities.
2Blader naar Nieuwe notitie en selecteer
Toevoegen.
3Schrijf een notitie en selecteer Opslaan.
Een notitie weergeven in stand-by
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Agenda > Notities.
2Blader naar een notitie en selecteer
Opties > Stand-by tonen.
Een notitie verzenden
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Agenda > Notities.
2Blader naar een notitie en selecteer
Opties > Verzenden.
3Selecteer een overdrachtmethode.
Een item in een notitie gebruiken
1Selecteer wanneer u de notitie bekijkt
een telefoonnummer, e-mail- of
webadres.
2Selecteer Opties > Gebruiken.
3Selecteer een optie.
Timer, stopwatch
en rekenmachine
De timer gebruiken
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Agenda > Timer.
2Voer uren, minuten en seconden in.
3Selecteer Starten.
Controleer of het ontvangende apparaat
de geselecteerde overdrachtmethode
ondersteunt.
Een optie voor herinneringen die is
ingesteld voor taken, is van invloed
op een optie voor herinneringen die
is ingesteld in de kalender.
Controleer of het ontvangende apparaat
de geselecteerde overdrachtmethode
ondersteunt.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
67Meer functies
De stopwatch gebruiken
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Agenda > Stopwatch > Starten.
2Selecteer Ronde om een nieuwe
rondetijd weer te geven.
De rekenmachine gebruiken
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Agenda > Rekenmachine.
2Druk op of om ÷ x - + te
selecteren . % =.
Codememo
U kunt beveiligingscodes,
bijvoorbeeld voor creditcards,
opslaan. U moet een toegangscode
instellen om de codememo te openen.
Controlewoord
Het controlewoord bevestigt dat u de
juiste toegangscode hebt ingevoerd.
Als de toegangscode klopt, worden
de juiste codes weergegeven. Als de
toegangscode niet juist is, zijn het
weergegeven controlewoord en de
weergegeven codes ook onjuist.
De codememo voor
de eerste keer openen
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Agenda > Codememo.
2Volg de instructies die worden
weergegeven en selecteer Doorg.
3Voer een toegangscode
in en selecteer Doorg.
4Bevestig de toegangscode
en selecteer Doorg.
5Voer een controlewoord
in en selecteer Gereed.
Een code toevoegen
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Agenda > Codememo.
2Voer een toegangscode
in en selecteer Doorg.
3Blader naar Nieuwe code
en selecteer Toevoegen.
4Voer een naam in die wordt gekoppeld
aan de code en selecteer Doorg.
5Voer de code in en selecteer Gereed.
De toegangscode wijzigen
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Agenda > Codememo.
2Voer uw toegangscode in en
selecteer Opties > Code wijzigen.
3Voer de nieuwe toegangscode
in en selecteer Doorg.
4Voer de nieuwe toegangscode
nogmaals in en selecteer Doorg.
5Voer een controlewoord in en
selecteer Gereed.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
68 Meer functies
Uw toegangscode vergeten?
Als u uw wachtwoord vergeet, moet u
de codememo resetten. Dat betekent
dat alle vermeldingen in de codememo
worden verwijderd. Wanneer u de
codememo de volgende keer opent,
moet u te werk gaan alsof u deze voor
de eerste keer opent. Zie De
codememo voor de eerste keer
openen op pagina 67.
De codememo resetten
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Agenda > Codememo.
2Voer een willekeurige toegangscode
in om de codememo te openen.
Het controlewoord en de codes
die vervolgens worden weergeven,
zijn niet juist.
3Selecteer Opties > Resetten.
4Codememo resetten? wordt
weergegeven.
5Selecteer Ja.
Profielen
Profielen passen bepaalde
telefooninstellingen automatisch aan
verschillende situaties aan. Zo wordt
bijvoorbeeld het volume van de
beltoon aangepast aan een
bijeenkomst of een accessoire.
U kunt de fabrieksinstellingen
van alle profielen herstellen.
Een profiel selecteren
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Instellingen > het tabblad Algemeen
>Profielen.
2Selecteer een profiel.
Een profiel bekijken en bewerken
1Selecteer vanuit stand-by Menu >
Instellingen > het tabblad Algemeen
>Profielen.
2Blader naar een profiel en selecteer
Opties > Bekijk en bewerk.
Alle profielen opnieuw instellen
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Instellingen > het tabblad Algemeen
>Profielen.
2Selecteer Opties > Prof. resetten.
Tijd en datum
De tijd instellen
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Instellingen > het tabblad Algemeen
>Tijd en datum > Tijd.
2Voer de tijd in en selecteer Opslaan.
De datum instellen
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Instellingen > het tabblad Algemeen
>Tijd en datum > Datum.
2Voer de datum in en selecteer Opslaan.
U kunt de naam van het
normale profiel niet wijzigen.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
69Meer functies
De tijdzone instellen
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Instellingen > het tabblad Algemeen
>Tijd en datum > Mijn tijdzone.
2Selecteer de tijdzone waarin u
bent door een stad te selecteren.
Blokkeringen
SIM-kaartblokkering
Deze blokkering beschermt alleen uw
abonnement. Uw telefoon werkt wel
met een nieuwe SIM-kaart. Als de
blokkering is ingeschakeld, moet
u een PIN-code (Personal Identity
Number) invoeren.
Als u uw PIN-code drie keer achter
elkaar verkeerd invoert, wordt de SIM-
kaart geblokkeerd en moet u uw PUK-
code (Personal Unblocking Key)
invoeren. U ontvangt de PIN- en
PUK-code van uw netwerkoperator.
De blokkering van
de SIM-kaart opheffen
1Wanneer PIN geblokkeerd wordt
weergegeven, voert u uw PUK-code
in en selecteert u OK.
2Voer een nieuwe PIN-code in van
vier tot acht cijfers en selecteer OK.
3Voer de nieuwe PIN-code nogmaals
in en selecteer OK.
De PIN-code bewerken
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Instellingen > het tabblad Algemeen
>Beveiliging > Blokkeringen > SIM-
beveiliging > PIN wijzigen.
2Voer uw PIN-code in en selecteer OK.
3Voer een nieuwe PIN-code in van vier
tot acht cijfers en selecteer OK.
4Voer de nieuwe PIN-code nogmaals
in en selecteer OK.
SIM-kaartblokkering gebruiken
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Instellingen > het tabblad Algemeen
>Beveiliging > Blokkeringen > SIM-
beveiliging > Beveiliging.
2Selecteer een optie.
3Voer uw PIN-code in en selecteer OK.
Als u een stad selecteert, past Mijn
tijdzone ook de tijd aan waarop de
zomer- en wintertijd ingaat.
Als Codes komen niet overeen
verschijnt, is de ingevoerde nieuwe
PIN-code niet correct.
Als PIN is onjuist wordt weergegeven,
gevolgd door Oude PIN:, hebt u de
oude PIN-code niet goed ingevoerd.
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
70 Meer functies
Telefoonblokkering
U kunt niet-gemachtigd gebruik van
de telefoon stoppen. Verander de code
voor de telefoonblokkering (0000) in een
willekeurige persoonlijke code van vier
tot acht cijfers.
De telefoonblokkering gebruiken
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Instellingen > het tabblad Algemeen
>Beveiliging > Blokkeringen > Telefoon
beveiligen > Beveiliging.
2Selecteer een optie.
3Voer de code voor de
telefoonblokkering in en selecteer OK.
De code voor
telefoonblokkering wijzigen
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Instellingen > het tabblad Algemeen
>Beveiliging > Blokkeringen > Telefoon
beveiligen > Code wijzigen.
2Voer de oude code in en selecteer OK.
3Voer de nieuwe code in en selecteer
OK.
4Herhaal de code en selecteer OK.
Toetsenvergrendeling
U kunt deze blokkering instellen om
te voorkomen dat per ongeluk een
nummer wordt gekozen. Inkomende
oproepen kunnen worden beantwoord
zonder het toetsenblok te ontgrendelen.
Automatische
toetsenvergrendeling gebruiken
1Selecteer vanuit stand-by Menu
>Instellingen > het tabblad Algemeen
>Beveiliging > Autom. blokkering.
2Selecteer een optie.
De toetsen handmatig vergrendelen
Druk vanuit stand-by op en
selecteer Vergr.
De toetsen handmatig on