HP Upute Za Korištenje Officejet 4200 Series All In One (Croatian) User Guide C00095623

User Manual: HP HP Officejet 4200 series all-in-one - (Croatian) User Guide

Open the PDF directly: View PDF PDF.
Page Count: 176

DownloadHP Upute Za Korištenje Officejet 4200 Series All-in-one - (Croatian) User Guide C00095623
Open PDF In BrowserView PDF
hp officejet 4200 series
all-in-one

upute za
korištenje

hp officejet 4200 series
all-in-one

© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, LP
Zadržavamo pravo promjene
informacija bez prethodne obavijesti.
Reproduciranje, prilagođavanje ili
prevođenje bez prethodnog pismenog
odobrenja je zabranjeno, osim ako
nije dopušteno u autorskim pravima.
U ovaj je proizvod ukomponirana
Adobeova PDF tehnologija, koja
sadrži implementaciju LZW algoritma
registriranu kao U.S. Patent
4,558,302.
Adobe i Acrobat
logotipovi su
zaštićene
trgovačke marke
tvrtke Adobe
Systems
Incorporated.
Autorska prava na dijelove
© 1989-2004 Palomar Software Inc.
HP Officejet 4200 Series sadrži
tehnologiju upravljačkih programa za
pisač koju je licencirala tvrtka Palomar
Software, Inc. www.palomar.com
Copyright © 1999-2004 Apple
Computer, Inc.

obavijest

Upozorenje! Kako biste
izbjegli opasnost od
vatre ili strujnog udara,
ne izlažite ovaj proizvod
kiši ili nekoj drugoj vrsti
vlage.

Tvrtka Hewlett-Packard ne preuzima
odgovornost za slučajne ili
posljedične štete proizašle, ili nastale
zbog opreme, sadržaja ili upotrebe
ovog dokumenta te programskog
materijala koji on opisuje.

Prilikom korištenja ovog proizvoda
uvijek se pridržavajte osnovnih mjera
opreza kako biste smanjili rizik od
ozljeda izazvanih vatrom ili strujnim
udarom.

Napomena: Regulatory information
(Zakonske obavijesti) pronaći ćete
u odjeljku “Tehničke informacije”
unutar ovog priručnika.

U mnogim je područjima kopiranje
sljedećeg sadržaja zakonom
zabranjeno. Ako niste sigurni, najprije
provjerite kod svojeg pravnog
zastupnika.

•

Prvo izdanje: Siječanj 2004
Windows®, Windows NT®,
Windows ME®, Windows XP®,
i Windows 2000® trgovačke su
marke tvrtke Microsoft Corporation
registrirani u SAD--u.
Intel® i Pentium® registrirane su
trgovačke marke tvrtke Intel
Corporation u SAD-u.

Spisi ili dokumenti državnih službi:

-

Apple, Apple logotip, Mac, Mac
logotip, Macintosh, i Mac OS su
trgovačke marke tvrtke Apple
Computer, Inc., registrirani u SAD-u
i drugim državama.
Broj izdanja: Q5600-90141

sigurnosne informacije

Jedine garancije koje vrijede za
HP proizvode i usluge su iznesene
u izričitim garancijama prateći takve
proizvode i usluge. Ništa navedeno se
ne bi trebalo tumačiti kao stvaranje
dodatne garancije. HP neće biti
odgovoran za ovdje sadržane
tehničke i uredničke pogreške ili
propuste.

•

Putovnice
Dokumentacija o imigraciji
Spisi odabranih službi
Identifikacijske značke, kartice,
ili znakove
Biljezi državnih službi:

•
•
•
•

Poštanske marke
Bonovi za hranu

Čekovi ili mjenice ispostavljene
državnim agencijama
Papirnata valuta, putnički čekovi,
ili novčane uputnice
Potvrde o bankovnoj uplati
Djela sa zaštićenim autorskim
pravima

Upozorenje! Opasnost
od mogućih strujnih
udara
1

S razumijevanjem pročitajte sve
upute na instalacijskom posteru.

2

Uređaj priključite isključivo
u uzemljenu utičnicu. Ako niste
sigurni je li utičnica uzemljena,
upitajte kvalificiranog električara.

3

Proučite sva upozorenja i upute
označene na proizvodu.

4

Uređaj prije čišćenja isključite iz
zidne utičnice.

5

Ne ugrađujte i ne upotrebljavajte
ovaj proizvod u blizini vode ili
dok ste mokri.

6

Proizvod stabilno postavite na
čvrstu podlogu.

7

Proizvod postavite na zaštićeno
mjesto gdje nitko ne može
nagaziti ili zapeti za kabel i gdje
se kabel neće oštetiti.

8

Ako proizvod ne radi kako bi
trebao, proučite zaslonske upute
u odjeljku Otklanjanje poteškoća.

9

Uređaj nema dijelova koje biste
sami mogli popravljati.
Servisiranje prepustite stručnom
osoblju.

10

Koristite ga u dobro prozračenom
prostoru.

sadržaj

1

hp officejet – pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
uređaj hp officejet ukratko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
pregled prednje ploče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
pregled izbornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
za što veću učinkovitost uređaja hp officejet koristite softver hp director
(hp upravljanje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
otvorite hp director (HP Upravljanje) za korisnike sustava Windows . . 9
otvorite hp director (HP Upravljanje) za korisnike sustava Macintosh . . . 11

2

umetanje papira i umetanje originala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
otvaranje i zatvaranje hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
otvaranje i zatvaranje ladice za papir . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
otvaranje i zatvaranje ladice za umetanje dokumenata i držača
dokumenata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
papiri za ispis i kopiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
preporučene vrste papira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vrste papira koje treba izbjegavati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
umetanje papira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
umetanje papira pune veličine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
umetanje omotnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
umetnite foto-papir s odrezanim rubom veličine 10 x 15 cm . . . .
umetanje razglednica, indeksa, ili Hagaki kartica . . . . . . . . . . .
umetanje drugih vrsta papira u ladicu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podešavanje vrste papira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
postavke vrste papira za kopiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
postavljanje vrste papira za kopiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podešavanje veličine papira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
postavke veličine papira za kopiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
postavljanje veličine papira za primanje faksova. . . . . . . . . . . .
izbjegavanje zaglavljivanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
umetanje originala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

. . 15
. . 15
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

16
17
17
18
19
19
20
20
22
22
23
23
24
24
24
24
25
25

korištenje funkcija za kopiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
koristite značajke kopiranja s upravljačke ploče . . . . . .
povećanje brzine ili kvalitete kopiranja . . . . . . . . . . . .
promjena zadanih postavki kopiranja . . . . . . . . . . . . .
crno-bijelo kopiranje dokumenta s dvije stranice . . . . . . . .
napravite višestruke kopije od istog originala . . . . . . . . . .
kopiranje fotografije na stranicu punih dimenzija . . . . . . .
kopiranje dokumenta veličine Legal na papir veličine Letter
kopiranje slabo vidljivog originala . . . . . . . . . . . . . . . . .
kopiranje dokumenta koji je nekoliko puta bio faksiran . . .

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

27
27
28
29
30
30
31
33
34
34
i

sadržaj

pojačavanje svijetlih područja na kopiji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
prestanak kopiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

4

korištenje značajki skeniranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
skeniranje originala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
prekid skeniranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

5

korištenje značajki faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
slanje faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
omogućavanje potvrde primitka faksa . . . . . . . . . . . . . .
slanje osnovnog faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
slanje originala u boji ili foto- faksa . . . . . . . . . . . . . . . .
slanje faksa pomoću brzih biranja . . . . . . . . . . . . . . . . .
slanje faksa pomoću ponovnog biranja . . . . . . . . . . . . .
programiranje slanja faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
otkazivanje programiranog faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . .
slanje faksa iz memorije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
slanje faksa pomoću nadzora biranja prilikom slanja faksa
ručno slanje faksa s telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
postavljanje načina odgovora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
primanje faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
postavljanje broja zvona prije odgovora . . . . . . . . . . . . .
ručno primanje faksa s telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ručno primanje faksa s prednje ploče . . . . . . . . . . . . . . .
ručno prima faks pomoću spojene slušalice
(samo hp officejet 4250 series) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
prozivanje za primanje faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
koristite spojenu slušalicu (samo hp officejet 4250 series) . . . .
odgovaranje na dolazne pozive pomoću slušalice . . . . . .
pozivanje pomoću slušalice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
primanje faksova pomoću slušalice . . . . . . . . . . . . . . . . .
slanje faksova pomoću slušalice . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podešavanje glasnoće u slušalici . . . . . . . . . . . . . . . . . .
postavljanje zaglavlja faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
unos teksta pomoću prednje ploče . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ispis izvješća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
automatsko generiranje izvješća . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ručno generiranje izvješća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
postavljanje brzog biranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
stvaranje pojedinačnih unosa za brzo biranje . . . . . . . . .
dodavanje grupnih unosa za brzo biranje . . . . . . . . . . . .
ažuriranje unosa za brzo biranje . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brisanje unosa za brzo biranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
promjena rezolucije faksa te svjetlijih/tamnijih postavki . . . . .
promjena rezolucije faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
promjena postavke svjetlije/tamnije . . . . . . . . . . . . . . . .
postavljanje novih zadanih vrijednosti . . . . . . . . . . . . . .
postavljanje opcija za faks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
postavljanje datuma i vremena . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ii

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.40
.40
.41
.42
.42
.43
.43
.45
.45
.46
.46
. 47
.50
.50
.51
. 52

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.53
.53
.54
.54
.54
.55
.55
.55
.55
.56
. 57
.58
. 59
.60
.60
.61
. 62
.63
.63
.63
.64
.65
.66
.66

hp officejet 4200 series

sadržaj

postavljanje veličine papira za primljene faksove . . . . . . . .
postavljanje tonskog ili pulsnog biranja . . . . . . . . . . . . . . .
podešavanje glasnoće zvona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podešavanje glasnoće zvuka biranja i faksa . . . . . . . . . . .
prosljeđivanje faksova na drugi broj . . . . . . . . . . . . . . . . .
uređivanje ili otkazivanje prosljeđivanja faksova . . . . . . . . .
promjena zvona kod govornog poziva (razlikovno zvono) . .
automatsko ponovno biranje broja koji je zauzet ili na kojem
nema odgovora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
postavljanje automatskog smanjivanja za dolazne faksove .
korištenje načina rada za ispravljanje pogrešaka . . . . . . . .
postavljanje brzine faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
korištenje identifikacije dolaznog poziva . . . . . . . . . . . . . .
block junk fax numbers (blokiranje neželjenih brojeva faksa)
postavljanje spremanja faksa prilikom primanja . . . . . . . . .
ponovni ispis faksova u memoriji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
prekid faksiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

67
67
67
68
68
68
69

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

69
71
71
71
72
73
.74
.74
75

ispis s računala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
ispis iz softverske aplikacije . . . . . . . . . . .
korisnici operativnog sustava Windows .
korisnici operativnog sustava Macintosh .
postavljanje odrednica ispisa . . . . . . . . . .
korisnici operativnog sustava Windows .
korisnici računala Macintosh. . . . . . . . .
prekid ispisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

77
77
78
78
78
79
80

naručivanje pribora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
naručivanje medija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
naručivanje spremnika za ispis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
naručivanje ostalog pribora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

8

održavanje vašeg hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
čišćenje stakla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
čišćenje bijele trake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
čišćenje vanjske strane . . . . . . . . . . . . . . . . .
rad sa spremnicima za ispis . . . . . . . . . . . . . .
provjeravanje razine tinte . . . . . . . . . . . . .
ispis izvješća samotestiranja . . . . . . . . . . .
rukovanje spremnicima za ispis . . . . . . . . .
zamjena spremnika za ispis . . . . . . . . . . . .
korištenje spremnika za ispis fotografija . . . .
korištenje štitnika spremnika s tintom za ispis
poravnanje spremnika za ispis . . . . . . . . . .
čišćenje spremnika za ispis . . . . . . . . . . . .
čišćenje kontakata spremnika za ispis . . . . .
zamjena telefonskog kabla . . . . . . . . . . . . . . .
vraćanje tvorničkih postavki . . . . . . . . . . . . . .
postavljanje brzine kretanja teksta . . . . . . . . . .

upute za korištenje

......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

83
84
85
85
85
86
88
88
91
91
91
94
94
95
96
97
iii

sadržaj

postavljanje točnog vremena odgode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
zvukovi samo-održavanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98

9

hp officejet 4200 series podrška . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
traženje podrške i drugih informacija preko Interneta . . . . . . . . . . . . .99
hp služba za korisničku podršku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
pripremite svoj hp officejet za otpremu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102

10 podaci o garanciji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
trajanje ograničene garancije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
garancijske usluge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nadopune garancije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vraćanje vašeg hp officejet na servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
izjava o ograničenoj globalnoj garanciji tvrtke hewlett-packard

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.105
.105
.105
.106
.106

11 tehnički podaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
specifikacije za papir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kapacitet ladice za papir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kapacitet ladice za automatsko umetanje dokumenata .
veličine papira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
specifikacije o marginama ispisa . . . . . . . . . . . . . . .
specifikacije za faks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
specifikacije skeniranja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fizičke specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
specifikacije napajanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
specifikacije okoliša . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
uslužni program za proizvode za zaštitu okoliša . . . . . . .
regulatorne obavijesti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
declaration of conformity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
declaration of conformity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.109
.109
.110
.110
.111
.111
.111
.112
.112
.112
.112
.115
.120
.121

12 postavljanje faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
faksiranje s DSL linije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
faksiranje s PBX telefonskim sustavom ili ISDN linijom. . . . . . . . . . . . .125
kako provjeriti odnose li se sljedeće informacije na vas . . . . . . . . . . .125
kako odabrati pravo postavljanje faksa za svoj ured . . . . . . . . . . . . . 126
iz ove tablice odaberite svoj način postavljanja faksa. . . . . . . . . . . . . 127
slučaj A: odvojena faks linija (ne primaju se glasovni pozivi) . . . . . . .129
kako će vaš hp officejet odgovarati na faks pozive . . . . . . . . . . . .129
slučaj B: faksiranje s uslugom razlikovnih zvona na istoj liniji . . . . . . .130
kako će vaš hp officejet odgovarati na faks pozive . . . . . . . . . . . .130
slučaj C: zajednička glasovna/faks linija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
hp officejet 4210 series (bez slušalice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
hp officejet 4250 series (sa slušalicom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
slučaj D: faks linija koja se dijeli s modemom za računalo
(ne primaju se glasovni pozivi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
kako će vaš hp officejet odgovarati na faks pozive . . . . . . . . . . . .133
slučaj E: zajednička glasovna/faks linija s modemom za računalo . . .134
hp officejet 4210 series (bez slušalice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
hp officejet 4250 series (sa slušalicom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
iv

hp officejet 4200 series

sadržaj

slučaj F: zajednička glasovna/faks linija s telefonskom sekretaricom. .
kako će vaš hp officejet odgovarati na faks pozive . . . . . . . . . . .
slučaj G: zajednička glasovna/faks linija s modemom za
računalo i telefonskom sekretaricom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kako će vaš hp officejet odgovarati na faks pozive . . . . . . . . . . .
slučaj H: zajednička glasovna/faks linija s glasovnom poštom . . . . .
kako ručno odgovarati na faks pozive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
slučaj I: zajednička glasovna/faks linija s modemom za računalo
i glasovnom poštom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kako ručno odgovarati na faks pozive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136
137
137
138
139
139
140
141

13 informacije o rješavanju problema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
rješavanje problema kod instalacije . . . . . . . . . . . . . . . .
rješavanje problema s instalacijom hardvera i softvera .
rješavanje problema kod postavljanja faksa . . . . . . . .
rješavanje problema s radom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

143
143
153
157

sadržaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

upute za korištenje

v

sadržaj

vi

hp officejet 4200 series

pomoć

Ove upute za korisnike sadrže informacije o upotrebi HP Officejet i nudi
dodatnu pomoć za rješavanje problema pri postupku instalacije. Korisnički
priručnik sadrži i podatke o nabavci pribora i dodataka, tehničke specifikacije,
podršku i informacije o jamstvu.
Niže prikazana tablica navodi dodatne izvore informacija za HP Officejet.

pomoć

opis

Setup Poster (Poster
za postavljanje)

Setup Poster (Poster za postavljanje) nudi upute za postavljanje
i podešavanje HP Officejet. Svakako koristite upute koje odgovaraju
vašem operativnom sustavu (Windows ili Macintosh).

HP Image Zone –
pomoć

HP Image Zone Help (HP image zone – pomoć) nudi detaljne informacije
o korištenju softvera za HP Officejet.
Za korisnike sustava Windows: Idite na HP Director (HP upravljanje)
i pritisnite Help (Pomoć).
Za korisnike sustava Macintosh: Idite na HP Director (HP upravljanje)
i pritisnite Help (Pomoć), zatim pritisnite hp image zone help (HP Image
zone – pomoć).
Napomena: HP Image Zone Help (HP pomoć za slike) nije dostupna
ako ste izvršili Minimum Install (Minimalnu instalaciju) prilikom
instaliranja softvera.

Pomoć kod rješavanja Pristup informacijama za rješavanje problema:
problema
Za korisnike sustava Windows: Idite na HP Director (HP upravljanje)
i pritisnite Help (Pomoć). Otvorite Troubleshooting book (Priručnik za
rješavanje problema) u HP Photo & Imaging Help (HP Pomoć za fotografije
i slike), slijedite vezu za rješavanje općenitih problema kao i za pomoć
specifičnu za vaš HP Officejet. Opcija Rješavanje problema također je
dostupna pomoću gumba Help (Pomoć) koji se pojavljuje na nekim
porukama s pogreškama i u odjeljku Rješavanje problema u Korisničkim
uputama stranica 143.
Za korisnike sustava Macintosh: Otvorite Apple Help Viewer (Pregled
pomoći za Apple), pritisnite hp image zone troubleshooting (HP image
zone – rješavanje problema), zatim pritisnite hp officejet 4200 series.
Napomena: Opcija HP Image Zone Troubleshooting (HP Image zone
– rješavanje problema) nije dostupna ako ste izvršili Minimum Install
(Mininalnu instalaciju) kada ste instalirali softver.
Tehnička pomoć
i podrška putem
Interneta

Ako imate pristup Internetu, dodatne informacije možete naći na webstranici HP na:
www.hp.com/support
Web stranica nudi i odgovore na često postavljana pitanja.

1

pomoć

opis

Datoteka Readme

Nakon što instalirate softver, datoteci Readme (ako postoji) možete
pristupiti s HP Officejet 4200 Series CD-ROM-a ili iz HP Officejet
4200 Series programske mape. Datoteka Readme sadrži najnovije
informacije koje nije moguće pronaći u Uputama za uporabu ili online
pomoći.

Pomoć u dijaloškom
okviru
(samo Windows)

Za sustav Windows: Informacije o određenoj značajki pronađite na jedan
od sljedećih načina:
• Pritisnite značajku desnim gumbom miša.

2

•

Odaberite značajku i pritisnite F1

•

Odaberite ? u gornjem desnom kutu te zatim pritisnite značajku.

hp officejet 4200 series

1

Uređaj HP Officejet spreman je za korištenje kad vi to želite jer se mnoge
značajke i funkcije HP Officejet mogu koristiti bez uključivanja računala. Zadaci
kao što je slanje faksa ili kopiranje dokumenta ili fotografije mogu se brzo
i jednostavno izvršiti preko prednje ploče vašeg HP Officejet uređaja.
Savjet: Možete učiniti i puno više s vašim HP Officejet koristeći
HP Director (HP Upravljanje) koji je instaliran na računalo za
vrijeme početnog postavljanja. HP Director (HP Upravljanje) nudi
poboljšanu učinkovitost faksiranja, kopiranja i skeniranja, kao
i savjete o rješavanju problema i online pomoć. Za više
informacija o korištenju HP Director (HP Upravljanje) vidi za što
veću učinkovitost uređaja hp officejet koristite softver hp director
(hp upravljanje) na stranici 8.
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
•

uređaj hp officejet ukratko na stranici 4

•

pregled prednje ploče na stranici 5

•

pregled izbornika na stranici 8

•

za što veću učinkovitost uređaja hp officejet koristite softver hp director (hp
upravljanje) na stranici 8

3

hp officejet - pregled

hp officejet – pregled

hp officejet - pregled

poglavlje 1

uređaj hp officejet ukratko
1

3
2
hp officejet 4210 series
4
5

10

9
8

7

6

1

3
2

hp officejet 4250 series
11

4
5

10

9
8

4

7

značajka

svrha

1

Ladica za automatsko umetanje dokumenata

2

Ladica za automatsko umetanje dokumenata

3

Vodilica za dokumente

4

Prednja ploča

5

Vratašca za pristup spremnicima s tintom

6

Ladica za papir

7

Produžetak ladice za papir

8

Vodilica za papir

9

Držač dokumenata

10

Produžetak držača za dokumente

11

Slušalica (samo model sa slušalicom)

6

hp officejet 4200 series

hp officejet – pregled

hp officejet - pregled

11
12
13 14

15
17
16

značajka

svrha

11

Konektor napajanja

12

1-LINE priključak

13

2-EXT priključak

14

USB priključak

15

Priključak za slušalicu (samo HP Officejet 4250 Series)

16

Stražnja vratašca

17

Jezičac za otvaranje stražnjih vratašca

pregled prednje ploče
1

2

3

4

5

6

8

7

9

10

11
12
13

21

upute za korištenje

20

19

17
18

15
16

14

5

hp officejet - pregled

poglavlje 1

značajka svrha

6

1

Način odgovora: Možete birati između četiri postavke javljanja,
način rada Fax (Faks), Tel (Telefon), FaxTel (Faks i telefon) (dostupno
samo na modelu HP Officejet 4250 Series) i način rada Telefonska
sekretarica (AnswerMachine). Za objašnjenje ovih postavki vidi
postavljanje načina odgovora na stranici 47.

2

Fax Resolution (Rezolucija faksa): Odaberite rezoluciju u kojoj ćete
poslati faks.

3

Redial/Pause (Ponovno biranje/Pauza): Ponovno biranje zadnjeg
biranog broja faksa. Također, ovu opciju koristite za umetanje
pauze kod unosa telefonskog broja.

4

Speed Dial (Brzo biranje): Odaberite broj iz programiranih unosa
brzog biranja. Pomoću gumba Speed Dial (Brzo biranje) strelica ili
brojeva na tipkovnici na prednjoj ploči dođite do brzog biranja za
broj faksa.

5

Status Light (Svjetlo statusa): Pokazuje je li HP Officejet uključen,
isključen ili zauzet.

6

Attention Light (Svjetlo upozorenja): Upozorava na pogrešku.

7

Prednji zaslon: Pregled izbornika, obavijesti, poruka o statusu
i poruka s pogreškama.

8

Flash: Otkažite faks tako da dobijete ton biranja. Također koristite
za odgovaranje na pozive na čekanju (samo model sa slušalicom).

9

Photo Fit to Page (Slika prilagođena stranici): Promjena veličine
kopije fotografije, uz zadržavanje njenih proporcija, tako da
odgovara ispisnom području stranice pune veličine.

10

Setup (Postavljanje): Pristup sustavu izbornika za izvješća,
postavljanje brzog biranja, postavke faksa, alate i preference.

11

Fax (Faks): Odaberite funkciju Faks. Pritisnite nekoliko puta gumb Fax
(Faks) za pomicanje po postavkama Fax menu (Izbornik za faks).

12

Scan (Skeniranje): Odaberite funkciju Skeniranje. Pritisnite nekoliko
puta gumb Scan (Skeniranje) za pomicanje po postavkama Scan
menu (Izbornik za skeniranje).

13

Copy (Kopiranje): Odaberite funkciju Kopiranje. Pritisnite nekoliko
puta gumb Copy (Kopiranje) za pomicanje po postavkama Copy
menu (Izbornik za kopiranje).

14

Start Black (Početak crno-bijelo), Start Color (Početak u boji):
Početak faksiranja, kopiranja ili skeniranja - u boji ili crno-bijelo.

15

Cancel (Odustani): Zaustavite postupak, izađite iz izbornika,
postavki ili izbornika za brzo biranje.

16

Right Arrow (Desna strelica): povećanje vrijednosti ili kretanje
naprijed prilikom pregleda postavki na prednjem zaslonu.

hp officejet 4200 series

hp officejet – pregled

hp officejet - pregled

značajka svrha
17

OK: Odaberite trenutne postavke izbornika na prednjem zaslonu.
Također koristite za odgovaranje na obavijesti s prednjeg zaslona.

18

Left Arrow (Left strelica): Smanjenje vrijednosti ili kretanje unatrag
prilikom pregleda postavki na prednjem zaslonu.

19

Uključen: Uključite ili isključite uređaj HP Officejet.
Upozorenje! Kad je HP Officejet isključen, uređaj se još uvijek
napaja minimalnom količinom energije. Isključite kabel za
napajanje da u potpunosti isključite napajanje za HP Officejet.

20

Keypad (Tipkovnica): Unos brojeva faksa, vrijednosti ili teksta.

21

One-Touch Speed Dial (Brzo biranje jednim dodirom): Brzo biranje
broja faksa pritiskom na gumb za brzo biranje jednim dodirom.
Svaki od pet gumba za brzo biranje jednim dodirom pohranjuje
dva broja i podudara se s prvih 10 brojeva unesenih za vrijeme
postavljanja brzog biranja.

upute za korištenje

7

hp officejet - pregled

poglavlje 1

pregled izbornika
Slijedi prikaz izbornika najviše razine koji se pojavljuju naHP Officejet prednjem
zaslonu.
Copy (Kopiranje)
Number of Copies (Broj kopija)
Copy Quality
(Kvaliteta kopiranja)
Lighter/Darker
(Svjetlije/tamnije)
Reduce/Enlarge
(Smanjivanje/povećavanje)
Paper Type (Vrsta papira)
Copy Paper Size
(Veličina papira za kopiranje)
Enhancements (Poboljšanja)
Set New Defaults (Postavljanje
novih zadanih postavki)

Scan (Skeniranje)
HP Image Zone
Napomena: Sadržaj ovog
izbornika može varirati
zavisno o broju potencijalnih
odredišta skeniranja na vašem
računalu.

Fax (Faks)
Phone Number (Broj telefona)
Backup Fax Reception
(Spremanje faksa prilikom
primanja)
Lighter/Darker
(Svjetlije/tamnije)
How to Fax (Kako faksirati)
Set New Defaults (Postavljanje
novih zadanih postavki)

Setup (Postavljanje)
1: Print Report
(Izvješće o ispisu)
2: Speed Dial Setup
(Postavljanje brzog biranja)
3: Basic Fax Setup (Osnovno
postavljanje faks uređaja)
4: Advanced Fax Setup
(Napredno postavljanje
faks uređaja)
5: Tools (Alati)
6: Preferences (Preference)

za što veću učinkovitost uređaja hp officejet koristite softver
hp director (hp upravljanje)
Prilikom prvog instaliranja softvera za HP Officejet na računalo, tijekom
postavljanja, automatski je instalirano i HP upravljanje.
Napomena: Ako ste proveli Minimum Install (Minimalnu instalaciju) kod
postavljanja HP Officejet, nećete imati pristup HP Director (HP Upravljanje)
i HP Image Zone softveru.
Vrlo brzo i jednostavno možete poboljšati funkcionalnost svog HP Officejet.
U ovim uputama potražite okvire, kao što je ovaj, koje daju savjete o određenoj
temi i korisne informacije za vaše projekte.
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:

8

•

otvorite hp director (HP Upravljanje) za korisnike sustava Windows na
stranici 9

•

otvorite hp director (HP Upravljanje) za korisnike sustava Macintosh na
stranici 11
hp officejet 4200 series

hp officejet – pregled

1

Učinite nešto od sljedećeg:
– Dvaput pritisnite ikonu HP Director (HP Upravljanje) na radnoj površini.
– Na alatnoj traci sustava Windows, pritisnite Start (Početak), pokažite
na Programs (Programi) ili All Programs (Svi programi) (XP), pokažite
na HP, onda odaberite HP Director (HP upravitelj).

2

U okviru Select Device (Odabir uređaja) pritisnite lijevu tipku miša za
pregled popisa instaliranih HP uređaja.

3

Odaberite Officejet 4200 Series.

4

HP Upravljanje prikazuje samo one ikone koji odgovaraju određenom
uređaju.
Napomena: Niže prikazana slika HP Director (HP Upravljanje) može na
vašem računalu izgledati drugačije. HP Director (HP Upravljanje)
prilagođava se na temelju odabranog HP uređaja. Ako vaš uređaj nije
opremljen određenom funkcijom, tada se ikona za tu funkciju neće pojaviti
u HP Director (HP Upravljanje) na vašem računalu.
Savjet: Ako HP Director (HP Upravljanje) na vašem računalu ne
sadrži ikone, možda je tijekom instalacije softvera došlo do
pogreške. Za ispravljanje, koristite Control Panel (Upravljačka
ploča) u sustavu Windows za potpuno deinstaliranje softvera
HP Director (HP Upravljanje) te zatim ponovo instalirajte
HP Director (HP Upravljanje).

1

2

3

6

5

4

7

8

9

10

14

13

12

11

značajka svrha

upute za korištenje

1

Scan Picture (Skeniranje slike): koristite ovu funkciju za
skeniranje slike i prikažite je u HP Image Zone.

2

Scan Document (Skeniranje dokumenta): koristite ovu
funkciju za skeniranje teksta te za njegovo prikazivanje
u odabranom programu za uređivanje tekstova.

9

hp officejet - pregled

otvorite hp director (HP Upravljanje) za korisnike sustava Windows

hp officejet - pregled

poglavlje 1

značajka svrha

10

3

Send a Fax (Slanje faksa): pomoću ove značajke otvarate
dijaloški okvir faksa tako da možete unijeti potrebne
informacije i onda poslati faks.

4

Make Copies (Napravi kopije): Koristite ovu funkciju za
prikaz dijaloškog okvira Copy (Kopiranje) u kojem možete
odabrati kvalitetu kopije, broj kopija, boju, veličinu te zatim
početi kopirati.

5

Status: Odaberite ovu funkciju za prikaz trenutnog statusa
HP Officejet.

6

Select Device (Odabir uređaja): Pomoću ove funkcije
s popisa instaliranih HP uređaja odaberite onaj koji želite
upotrebljavati.

7

Settings (Postavke): Odaberite ovu funkciju za pregled ili
izmjenu raznih postavki svog HP Officejet, primjerice ispis,
skeniranje, kopiranje ili faksiranje.

8

Help (Pomoć): Pomoću ove značajke pristupite HP Image
Zone pomoći, koji nudi pomoć za softver, pregled proizvoda,
informacije o rješavanju problema za vaš HP Officejet
i HP Officejet pomoć specifičnu za određeni proizvod.

9

HP Image Zone: Koristite ovu funkciju za prikaz HP Image
Zone, gdje možete pregledavati i uređivati slike, ispisivati
fotografije u više različitih veličina, praviti i ispisivati fotoalbum, zajednički koristiti slike putem e-maila ili webstranice ili napraviti multimedijalni CD.

10

Pritisnite ovu strelicu za prikaz savjeta za alate koji
objašnjavaju svaku od opcija u HP Director (HP Upravljanje).

11

Software Update (Ažuriranje softvera): Pomoću ove
značajke provjerite izmjene za softver HP Officejet.

12

HP Shopping (HP kupnja): Pomoću ove značajke kupujete
HP proizvode.

13

Creative Ideas (Kreativne ideje): Pomoću ove značajke
možete naučiti o kreativnim načinima za korištenje
HP Officejet.

14

Support (Potpora): Pomoću ove značajke idite na web
stranicu podrške za proizvod.

hp officejet 4200 series

hp officejet – pregled

Koristite jednu od sljedećih metoda za pokretanje ili pristup HP Director
(HP Upravljanje), ovisno o operativnom sustavu Macintosh koji koristite.
otvorite hp upravljanje koristeći Macintosh OS X
Ako koristite operativni sustav Macintosh X, HP Director (HP Upravljanje)
pokreće se automatski tijekom instalacije softvera HP Image Zone i uzrokuje
stvaranje ikone HP Director (HP Upravljanje) na radnoj površini za vaš uređaj.
Pristupite mogućnostima uređaja putem izbornika HP Director (HP Upravljanje)
koji je povezan s ikonom HP Director (HP Upravljanje).
Savjet: Ako ne želite da se HP Director (HP Upravljanje)automatski
pokreće svaki put kad pokrenete Macintosh, možete promijeniti ovu
postavku u izborniku HP Director Preferences (HP Upravljanje preference).
Za prikaz izbornika HP Director (HP Upravljanje):
`

Na radnoj površini, pritisnite ikonu HP Director (HP Upravljanje) za svoj
uređaj.
Prikazi izbornika HP Director (HP Upravljanje).
Napomena: Ako instalirate više od jednog HP uređaja, na radnoj se
površini za svaki uređaj pojavljuje ikona HP Director (HP Upravljanje). Na
primjer, ako imate instalirane HP skener i HP Officejet, na radnoj površini
se pojavljuju dvije ikone HP Director (HP Upravljanje), po jedna za svaki
uređaj. Međutim, ako ste instalirali dva uređaja iste vrste (na primjer, dva
HP Officejet uređaja) na radnoj se površini pojavljuje samo jedna ikona
HP Director (HP Upravljanje) koja predstavlja sve uređaje te vrste.

1
2
3
4

5
6
7
8
9

upute za korištenje

11

hp officejet - pregled

otvorite hp director (HP Upravljanje) za korisnike sustava Macintosh

hp officejet - pregled

poglavlje 1

značajka svrha
1

Scan Picture (Skeniranje slike): koristite ovu funkciju za
skeniranje slike i prikažite je u HP Gallery (HP Galerija).

2

Scan document (Skeniranje dokumenta): koristite ovu funkciju za
skeniranje teksta i za njegovo prikazivanje u odabranom
programu za uređivanje tekstova.

3

Make Copies (Napravi kopije): koristite ovu funkciju za
pravljenje crno-bijelih kopija ili kopija u boji.

4

Send Fax (Slanje faksa): pomoću ove značajke otvarate
dijaloški okvir faksa tako da možete unijeti potrebne informacije
i onda poslati faks.

5

HP Gallery (HP Galerija): pomoću ove funkcije možete prikazati
HP Gallery (HP Galerija) za pregled i uređivanje slika.

6

More Applications (Više aplikacija): pomoću ove funkcije
možete odabrati ostale aplikacija na svom računalu.

7

HP on the Web (HP na Internetu): pomoću ove značajke možete
odabrati HP web-stranicu.

8

HP Help (HP Pomoć): pomoću ove funkcije možete odabrati
izvor pomoći s HP Officejet.

9

Settings (Postavke): pomoću ove funkcije možete promijeniti
postavke uređaja.

otvorite hp photo and imaging director (HP Upravljanje – fotografije i slike)
pomoću operativnog sustava Macintosh 9
U operativnom sustavu Macintosh 9, HP Director (HP Upravljanje) pokreće se
automatski tijekom instalacije softvera HP Image Zone te se HP Director
(HP Upravljanje) pojavljuje kao alias na radnoj površini. Koristite jednu od
sljedećih metoda za pokretanje HP Director (HP Upravljanje).
`

Na radnoj površini dvaput pritisnite alias HP Director (HP Upravljanje).

`

Dvaput pritisnite mapu HP Director (HP Upravljanje) u Applications
(Aplikacije):Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software (HP Softver
za fotografije i slike):HP Director (HP Upravljanje).

HP Director (HP Upravljanje) prikazuje samo one gumbe koji odgovaraju
odabranom uređaju. Za više informacije, na zaslonu pogledajte hp image zone
pomoć koji dolazi sa softverom.
Sljedeća slika pokazuje neke od značajki dostupnih za operativni sustav
Macintosh 9 preko HP Director (HP Upravljanje). Pogledajte legendu za kratko
objašnjenje pojedinih značajki.
Napomena: Niže prikazana slika HP Director (HP Upravljanje) može na
vašem računalu izgledati drugačije. HP Director (HP Upravljanje)
prilagođava se na temelju odabranog HP uređaja. Ako vaš uređaj nije
opremljen određenom značajkom, tada se ikona za tu značajku neće
pojaviti u HP Director (HP Upravljanje) na vašem računalu. Neki HP uređaji
mogu uključivati dodatne gumbe koji nisu niže prikazani.
12

hp officejet 4200 series

hp officejet – pregled

hp officejet - pregled

1

2

3

4

5

6

7

značajka svrha

upute za korištenje

1

Scan Picture (Skeniranje slike): koristite ovu funkciju za
skeniranje slike i prikaz u HP Gallery (HP Galerija).

2

Scan document (Skeniranje dokumenta): koristite ovu funkciju
za skeniranje teksta i za njegovo prikazivanje u odabranom
programu za uređivanje tekstova.

3

Select Device (Odabir uređaja): koristite ovaj padajući popis za
odabir HP uređaja koji želite koristiti.

4

Make Copies (Napravi kopije): pomoću ove funkcije možete
izrađivati crno-bijele kopije ili kopije u boji.

5

Send Fax (Slanje faksa): pomoću ove značajke možete otvoriti
dijaloški okvir faksa radi unosa potrebnih informacija i slanja
faksa.

6

HP Gallery (HP Galerija): pomoću ove funkcije možete prikazati
HP Gallery (HP Galeriju) za pregled i uređivanje slika.

7

Settings (Postavke): pomoću ovog padajućeg popisa možete
pristupiti postavkama uređaja.

13

hp officejet - pregled

poglavlje 1

14

hp officejet 4200 series

umetanje papira i umetanje originala

2

Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
•

otvaranje i zatvaranje hp officejet na stranici 15

•

papiri za ispis i kopiranje na stranici 17

•

umetanje papira na stranici 19

•

podešavanje vrste papira na stranici 23

•

podešavanje veličine papira na stranici 24

•

izbjegavanje zaglavljivanja na stranici 25

•

umetanje originala na stranici 25

otvaranje i zatvaranje hp officejet
Ladice uređaja HP Officejet dizajnirane su tako da se zatvore zbog uštede
prostora u uredu. Ovaj postupak pokazuje kako otvoriti i zatvoriti ladicu za
papir, držač dokumenata i ladicu za umetanje dokumenata.
Savjet: S ladicom za umetanje dokumenata i držačem
dokumenata u zatvorenom položaju koji je dolje prikazan, možete
ispisivati i automatski primati faksove.

Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
•

otvaranje i zatvaranje ladice za papir na stranici 15

•

otvaranje i zatvaranje ladice za umetanje dokumenata i držača
dokumenata na stranici 16

otvaranje i zatvaranje ladice za papir
Da bi uređaj HP Officejet mogao ispisivati, kopirati i primati faksove, ladica
s umetnutim papirom mora biti ovorena.

15

umetanje originala i papira

HP Officejet 4200 Series daje vam mogućnost umetanja različitih vrsta i veličina
papira u HP Officejet, uključujući veličinu Letter, foto papir i omotnice. Također
možete promijeniti postavke za vrstu i veličinu papira za dobivanje kopija
vrhunske kvalitete s vašeg HP Officejet.

umetanje originala i papira

poglavlje 2

1

Otvorite vrata ladice za papir.

2

Otvorite ladicu za papir.

3

Produžetak ladice za papir rasklopite samo ako koristite način rada Draft
(Nacrt) ili Fast (Brzo) i papir strši iz ladice za papir. U drugim slučajevima
produžetak ladice za papir može uzrokovati blokiranje uređaja.

otvaranje i zatvaranje ladice za umetanje dokumenata i držača dokumenata
Ladica za umetanje dokumenata i držač dokumenata moraju biti otvoreni za
kopiranje, slanje faksova i skeniranje. Međutim, možete ispisivati i primati
faksove i kada su zatvoreni.
1

16

Podignite ladicu za umetanje dokumenata kako biste je otvorili.

hp officejet 4200 series

umetanje papira i umetanje originala

2

Spustite držač dokumenata i rasklopite produžetak držača.

papiri za ispis i kopiranje
U vašem HP Officejet možete koristiti različite vrste i veličine papira. Pregledajte
sljedeće preporuke za dobivanje najbolje kvalitete ispisa i kopiranja. Kada
mijenjate vrstu ili veličinu papira, promijenite i njihove postavke.
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
•

preporučene vrste papira na stranici 17

•

vrste papira koje treba izbjegavati na stranici 18

preporučene vrste papira
Ove vrste i veličine papira se preporučaju za ispis i kopiranje.
vrste papira
Ako želite najbolju kvalitetu ispisa, preporučujemo HP papire. Korištenje previše
tankog papir, papira koji je previše gladak ili je rastezljiv može uzrokovati gužvanje
papira. Korištenje papira pregrube strukture ili koji ne prihvaća tintu, može izazvati
razmazivanje slika, prolijevanje boje ili se može dogoditi da ne bude potpuno
ispunjen. Za dodatne informacije o HP papirima, otiđite na našu web stranicu:
www.hp.com/support

upute za korištenje

•

HP Premium papir je najbolji presvučeni papir za uporabu za fotografije
visoke rezolucije. Gladak u mat obradi najbolji je za posebne dokumente.

•

HP Bright bijeli papir omogućava boje visokog kontrasta i oštrinu teksta.
Dovoljno neproziran da se može koristiti s obje strane, idealan je za
biltene, izvješća i letke.

•

HP Premium foto papir, Glossy i Matte i HP Premium Plus foto papir, Glossy
i Matte su foto papiri visoke kvalitete, glossy ili matte u obradi-. Oni djeluju
kao fotografije i možete ih uokviriti ili spremati u album. Foto papiri brzo se
suše i otporni su na otiske prstiju i mrlje. HP Premium Plus foto-papir, Glossy
i HP Premium Plus foto-papir, Glossy i Matte dostupni su u veličini fotopapira 10 x 15 cm (s rubom) za ispis fotografija s HP Officejet.

17

umetanje originala i papira

Napomena: Da bi mogli zatvoriti ladicu za umetanje dokumenata, držač
dokumenata mora biti zatvoren.

umetanje originala i papira

poglavlje 2

•

HP Premium Inkjet grafo-folije omogućavaju prezentacije u boji koje su
impresivnije i življe nego do sada. Folije su jednostavne za uporabu i suše
se brzo, bez razmazivanja.

•

Pomoću HP mat čestitki, HP Glossy papira za čestitke, HP reljefnih čestitki,
(bjelokost/preklapanje na pola) i HP reljefnih čestitki (bijelo/preklapanje
na pola) možete sami izraditi vlastite čestitke.

•

HP papir za brošure i letke, Glossy ili HP papir za brošure i letke, Matte
ima mat ili sjajnu površinu, na obje strane tako da se može i koristiti s obje
strane. Idealan je odabir za reproduciranje fotografija izbliza, poslovne
prikaze koji idu uz izvješća, posebne prezentacije, prospekte, programe za
slanje e-maila i kalendare.

veličina papira za ispis
Ovo su veličine papira za ispis.

grupa veličina

određena veličina

stranice pune veličine letter, A4, legal
manje stranice

executive, B5, A5, A6

foto-papir

Letter, A4, 4 x 6 inča s otkinutim rubom

kartice

3 x 5 inča, 4 x 6 inča, Hagaki, 5 x 8 inča, A6

omotnice

#10 i DL

veličina papira za kopiranje
Možete kopirati na stranice pune veličine (Letter, Legal i A4) običnog papira,
foto-papira i grafo-folija.

vrste papira koje treba izbjegavati
Ne preporučamo ispis na sljedećim vrstama papira:
•

Papir s perforacijom ili dijelovima za izrezivanje.

•

Medij izražene teksture, kao što je platno. Ispis na takvom papiru može
biti nejednak, a tinta se može upiti i kapati kroz papir.

•

Izuzetno gladak, sjajan ili prevučeni papir koji nije posebno dizajniran za
HP Officejet. Može se zaglaviti u HP Officejet uređaju ili čak odbijati tintu.

•

Višeslojni obrasci (duplicirani ili utrostručeni). Mogu se naborati i zapeti.
Također postoji veća vjerojatnost da će se tinta razmazati.

•

Omotnice sa zatvaračima ili prozorima.

Ne preporučamo kopiranje na sljedeće vrste papira:

18

•

Papir s perforacijom ili dijelovima za izrezivanje.

•

Svi foto papiri osim HP Premium Plus foto-papira.

•

Omotnice.

•

Prozirne folije osim HP Premium ili Premium Plus.

•

Višeslojni obrasci ili snopovi naljepnica.

hp officejet 4200 series

umetanje papira i umetanje originala

umetanje papira
Ovi postupci opisuju kako umetnuti različite veličine i vrste papira u ladicu za
papir za ispis i kopiranje.
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
umetanje papira pune veličine na stranici 19

•

umetanje omotnica na stranici 20

•

umetnite foto-papir s odrezanim rubom veličine 10 x 15 cm na stranici 20

•

umetanje razglednica, indeksa, ili Hagaki kartica na stranici 22

•

umetanje drugih vrsta papira u ladicu na stranici 22

umetanje papira pune veličine
Sljedeći postupak opisuje kako umetnuti papir veličine Letter, Legal i A4 u ladicu
za papir. Postavljanju pojedinih vrsta papira i omotnica treba obratiti osobitu
pažnju. Nakon pregleda ovog postupka, pogledajte još i umetanje omotnica na
stranici 20, umetnite foto-papir s odrezanim rubom veličine 10 x 15 cm na
stranici 20 i umetanje drugih vrsta papira u ladicu na stranici 22.
Najbolje rezultate postići ćete ako pri svakoj promjeni vrste ili veličine papira
podesite i postavke za papir. Detaljnije informacije potražite na postavljanje
vrste papira za kopiranje na stranici 24.
Savjet: Pomaže u sprječavanju cijepanja, nabora i zavijenih
i savinutih rubova pohranjivanjem svih medija u vrećicu koja se
može zatvoriti više puta. Velike promjene temperature i postotka
vlage mogu prouzročiti savijanje medija koji ne funkcionira dobro
u HP Officejet ako medij nije ispravno spremljen.

upute za korištenje

1

Otvorite vrata ladice za papir i rasklopite je. Vidi otvaranje i zatvaranje
ladice za papir na stranici 15.

2

Ako je otvorena, zaklopite držač dokumenata.

3

Povucite vodilicu za papir u njen krajnji položaj.

4

Stavite svežanj papira na ravnu podlogu kako biste poravnali rubove
papira, a onda provjerite jesu li svi papiri u svežnju iste veličine i vrste.

5

Umetnite kraći rub papira u ladicu (sa stranom za ispis okrenutom prema
dolje) i gurnite ga dok se ne zaustavi. Nemojte gurati ni prejako ni
predaleko, jer ćete tako saviti papir. Ako koristite papir sa zaglavljem,
umetnite ga vrhom prema naprijed.

19

umetanje originala i papira

•

poglavlje 2

umetanje originala i papira

6

Pomičite vodilicu za papir sve dok se ne zaustavi uz rub papira. Provjerite
leži li snop papira ravno u ladici te stane li ispod jezičca vodilice za papir.

umetanje omotnica
Sljedeći postupak opisuje kako umetnuti omotnice u HP Officejet. U ladicu
možete staviti jednu ili više omotnica. Za optimalne rezultate, koristite naljepnicu
za povratnu adresu na omotnicama. Nije dopušteno korištenje sjajnih ili
ispupčenih omotnica, te omotnica sa zatvaračima i prozorima.
Savjet: U datotekama za pomoć, u programu za obradu teksta,
potražite pojedinosti o formatiranju teksta za ispis na omotnice.
1

Uklonite sve papire iz ladice.

2

Umetnite jednu ili više omotnica u desnu stranu ladice za papir,
s poklopcem omotnice okrenutim prema gore i ulijevo. Gurnite omotnicu
naprijed dok se ne zaustavi.

3

Pomaknite vodilicu za papir uz omotnicu (nemojte savijati omotnice s
vodilicom za papir). Provjerite stane li omotnica ispod jezičca vodilice za
papir.

umetnite foto-papir s odrezanim rubom veličine 10 x 15 cm
Sljedeći postupak opisuje kako umetnuti foto-papir s odrezanim rubom veličine
10 x 15 cm u HP Officejet. Nemojte koristiti foto-papir veličine 10 x 15 cm bez
odrezanih rubova.
Napomena: Manje papire ne možete kopirati ili faksirati.

20

hp officejet 4200 series

umetanje papira i umetanje originala

Napomena: Za optimalne rezultate, koristite preporučenu vrstu foto-papira
s odrezanim rubovima veličine 10 x 15 cm. Detaljnije informacije potražite
u preporučene vrste papira na stranici 17. Također, za optimalne rezultate
postavite vrstu i veličinu papira prije ispisa. Za pojedinosti vidi postavljanje
vrste papira za kopiranje na stranici 24 i podešavanje veličine papira na
stranici 24. Za najbolju kvalitetu slike također bi trebali koristiti foto
spremnike s tintom. Detaljnije informacije potražite u korištenje spremnika
za ispis fotografija na stranici 91.

upute za korištenje

1

Uklonite sve papire iz ladice.

2

Umetnite kraći rub snopa foto-papira s glossy (stranom za ispis) stranom
okrenutom prema dolje i odrezanim rubovima prema vama, potpuno
naprijed i sve do desne strane ladice za papir dok se ne zaustavi.

3

Pomaknite vodilicu za papir uz svežanj foto-papira (nemojte savijati fotopapir s vodilicom za papir). Budite sigurni da će svežanj foto-papira stati
ispod jezička vodilice za papir.

21

umetanje originala i papira

Savjet: Spriječite cijepanje, gužvanje, uvijanje ili savijanje
rubova pohranjivanjem svih medija u vrećicu koja se može
zatvoriti više puta. Velike promjene temperature i postotka vlage
mogu uzrokovati savijanje medija što nije dobro za HP Officejet
ako medij nije ispravno spremljen.

poglavlje 2

umetanje razglednica, indeksa, ili Hagaki kartica
Sljedeći postupak opisuje kako umetnuti razglednice, indeks kartice ili Hagaki
kartice u HP Officejet za ispisivanje.
Napomena: Manje papire ne možete kopirati ili faksirati.
Uklonite sve papire iz ladice.

2

Pomaknite svežanj kartica s stranom za ispis prema dolje potpuno naprijed
i prema desnoj strani ladice za papir dok se ne zaustavi. Postavite dugi rub
kartice uz dugi rub ladice za papir.

3

Pomaknite vodilicu za papir uz svežanj kartica. Budite sigurni da će
svežanj kartica stati ispod jezička vodilice za papir.

umetanje originala i papira

1

umetanje drugih vrsta papira u ladicu
Ova tablica nudi smjernice za stavljanje pojedinih vrsta papira i prozirne folije.
Najbolje rezultate postići ćete ako pri svakoj promjeni vrste ili veličine papira
podesite i postavke za papir. Detaljnije informacije potražite u postavljanje vrste
papira za kopiranje na stranici 24.

papir

savjeti

HP papiri

• HP Premium papir: Pronađite sivu strelicu na strani
suprotnoj od ispisne strane papira i tada umetnite
papir tako da strelica bude okrenuta prema gore.
• HP Premium Inkjet prozirna folija: Umetnite foliju
tako da bijela prozirna naljepnica (sa strelicama
i znakom HP bude na vrhu i prva ide u ladicu za
papir.
• HP papir za čestitke, HP Glossy papir za čestitke ili
HP reljefne čestitke: stavite mali snop HP papira za
čestitke (s ispisanom stranom prema dolje) potpuno
naprijed u ladicu za papir sve dok se ne zaustavi.

22

hp officejet 4200 series

umetanje papira i umetanje originala

papir

savjeti

Naljepnice
(upotreba samo
kod ispisa)

• Uvijek koristite Letter ili A4 naljepnice dizajnirane za
korištenje s HP inkjet proizvodima (npr. Avery Inkjet
Labels) i provjerite da naljepnice nisu starije od
dvije godine.
• Rastresite snop naljepnica kako se stranice ne bi
prilijepile jedna za drugu.

podešavanje vrste papira
Svaki put kad promijenite vrstu papira svakako postavite tu vrstu papira za svoj
HP Officejet.

postavke vrste papira za kopiranje
Odaberite postavku Paper Type (Vrsta papira) koja odgovara papiru ili prozirnoj
foliji koju koristite. Koristite navedene vrste papire za najbolju kvalitetu kopiranja.

papir

postavke na prednjoj
ploči

Papir za kopiranje ili papir sa zaglavljem

Obični

Ostale vrste običnog papira

Obični

HP Premium papir

Obični

HP Bright bijeli papir

Obični

Ostali Inkjet papiri

Obični

HP Premium foto-papir

Fotografija

HP Premium Plus foto-papir

Fotografija

Ostali foto-papiri1

Fotografija

HP Premium Inkjet prozirna folija

Prozirna folija

Drugi prozirni papir

Prozirna folija

Posebni papiri

Obični

HP Matte čestitke (preklapanje na četvrtinu)

Obični

HP Glossy čestitke (preklapanje na pola)

Obični

HP baršunaste čestitke

Obični

HP profesionalni papir za brošure i letke, Glossy

Fotografija

HP profesionalni papir za brošure i letke, Matte

Obični

1 Nisu sve vrste foto papira kompatibilne.

upute za korištenje

23

umetanje originala i papira

• Postavite snop naljepnica na vrh običnog papira
u ladicu, ispisnom stranom okrenutom na dolje.
Nemojte umetati jednu po jednu naljepnicu.

poglavlje 2

postavljanje vrste papira za kopiranje
Sljedeći postupak opisuje kako postaviti vrstu papira za opciju Copy (Kopiranje)
na HP Officejet. Odaberite postavku Paper Type (Vrsta papira) koja odgovara
papiru ili prozirnoj foliji koju koristite.

umetanje originala i papira

Napomena: Ovi koraci su za kopiranje kod ispisa s računala – postavite
svojstva za vrstu papira u dijaloškom okviru Print (Ispis) ili Page Setup
(Postavljanje stranice) softverskog programa s kojeg ispisujete.
1

Pritisnite gumb Copy (Kopiranje) dok se ne pojavi Paper Type (Vrsta papira).

2

Pritisnite

3

Pritisnite OK za odabir prikazane vrste papira.

dok se ne pojavi odgovarajuća vrsta papira.

Napomena: Ova postavka vraća se na zadanu dvije minute nakon
završetka posla. Za dodatne informacije o promjenama zadane postavke,
vidi promjena zadanih postavki kopiranja na stranici 29.

podešavanje veličine papira
Sljedeći postupak opisuje kako postaviti veličinu papira na HP Officejet.
Odaberite Paper Size (Veličina papira) u softveru za ispis i postavku Paper Size
(Veličina papira) za kopiranje ili faksiranje koje odgovara papiru ili prozirnoj
foliji koju koristite.
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
•

postavke veličine papira za kopiranje na stranici 24

•

postavljanje veličine papira za primanje faksova na stranici 24

postavke veličine papira za kopiranje
Kopirati se može samo na veličinu papira Letter, A4 ili legal.
Napomena: Ova postavka vraća se na zadanu dvije minute nakon
završetka posla. Za dodatne informacije o promjenama zadane postavke
za kopiranje, vidi promjena zadanih postavki kopiranja na stranici 29.
1

Pritisnite gumb Copy (Kopiranje) dok se ne pojavi Copy Paper Size
(Kopiranje veličine papira).

2

Pritisnite

3

Pritisnite OK za odabir prikazane veličine papira.

dok se ne pojavi odgovarajuća veličina papira.

postavljanje veličine papira za primanje faksova
Možete odabrati veličinu papira za primanje faksova. Odabrana veličina
papira trebala bi odgovarati mediju koji je umetnut u ladicu za papir. Faksovi se
mogu ispisivati samo na veličinu papira Letter, A4 ili Legal.
Napomena: Faks neće vršiti ispis ako se u ladicu za papir umetne pogrešna
veličina papira kada je faks primljen. Umetnite veličinu papira Letter, A4 ili
Legal i onda pritisnite OK za ispis faksa.

24

1

Pritisnite Setup (Postavljanje).

2

Pritisnite 3, a onda 4.
Ovo odabire Basic Fax Setup (Osnovno postavljanje faks uređaja), a onda
Fax Paper Size (Veličinu papira za faks).

3

Pritisnite

za isticanje opcije, a onda OK.
hp officejet 4200 series

umetanje papira i umetanje originala

izbjegavanje zaglavljivanja
Za izbjegavanje zaglavljivanja papira sljedite ove smjernice:
Spriječite savijanje ili gužvanje papira čuvanjem svih neiskorištenih medija
u vrećici koja se može zatvarati više puta.

•

Često vadite ispisani papir iz izlazne ladice.

•

Pazite da medij umetnut u ladicu za automatsko umetanje dokumenata
i ladicu za papir stoji ravno te da rubovi nisu savijeni ili poderani.

•

Nemojte kombinirati različite vrste i veličine papira u automatskoj ladici za
umetanje dokumenata ili ladici za papir. Uvijek umetnite istu vrstu i veličinu
papira u automatsku ladicu za umetanje dokumenata ili ladicu za papir.

•

Podesite vodilicu za papir u automatskoj ladici za umetanje dokumenata ili
ladici za papir tako da se smjesti tik uz svaki medij. Provjerite da vodilica
za papir ne savija medij.

•

Nemojte gurati medij predaleko u ladicu za papir.

•

Koristite preporučene vrste papira za HP Officejet.

umetanje originala
Originale možete kopirati, faksirati ili skenirati tako da ih stavite u ladicu za
umetanje dokumenata. Sljedeći postupak opisuje kako umetnuti originale
u HP Officejet automatsku ladicu za umetanje dokumenata.
Napomena: Ladica za umetanje dokumenata može primiti maksimalno
20 listova papira.
1

Umetnite original u središte ladice za umetanje dokumenata licem prema
dolje i stavite prvu stranicu na vrh.
Savjet: Male originale uvijek umetnite uspravno, s kraćim rubom
prema naprijed u HP Officejet.

2

Pomaknite vodilice za dokumente unutra dok se ne zaustave na rubovima
originala.
Savjet: Provjerite je li produžetak držača dokumenata
rasklopljen.

3

upute za korištenje

Pritisnite Copy (Kopiranje), Scan (Skeniranje) ili Fax (Faks) na prednjoj
ploči.

25

umetanje originala i papira

•

poglavlje 2

Napomena: Ako želite promijeniti postavke Copy (Kopiranje) ili Fax (Faks)
ili odredište Scan (Skeniranje) pritisnite gumb Copy (Kopiranje), Fax (Faks)
ili Scan (Skeniranje) nekoliko puta dok se ne pojavi odgovarajuća postavka
ili odredište na zaslonu prednje ploče. Kada se pojavi postavka koju želite
promijeniti, pritisnite
za pomicanje na određenu vrijednost (kao npr.
Određenu veličinu papira) a zatim pritisnite OK za odabir postavke ili
odredišta.
4

Pritisnite Start Black (početak crno-bijelo) ili Start Color (Početak u boji) na
prednjoj ploči za početak posla.

umetanje originala i papira

Za detaljnije informacije o stvaranju kopija originalnih fotografija, vidi kopiranje
fotografije na stranicu punih dimenzija na stranici 31.

26

hp officejet 4200 series

korištenje funkcija za kopiranje

3

Uređaj HP Officejet omogućava ispis crno-bijelih i fotografija u boji vrhunske
kvalitete na običnom papiru, foto papiru i prozirnim folijama. Veličinu originala
možete povećati ili smanjiti tako da odgovara određenoj veličini papira,
podesiti tamne tonove kopije i koristiti posebne značajke za izradu kopija
fotografija vrhunske kvalitete, povećanih tako da popune čitavu stranicu.
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
•

pregled na stranici 27

•

crno-bijelo kopiranje dokumenta s dvije stranice na stranici 30

•

napravite višestruke kopije od istog originala na stranici 30

•

kopiranje fotografije na stranicu punih dimenzija na stranici 31

•

kopiranje dokumenta veličine Legal na papir veličine Letter na stranici 33

•

kopiranje slabo vidljivog originala na stranici 34

•

kopiranje dokumenta koji je nekoliko puta bio faksiran na stranici 34

•

pojačavanje svijetlih područja na kopiji na stranici 36

•

prestanak kopiranja na stranici 36

Mogućnost izrade kopija pomoću prednje upravljačke ploče HP Officejet ili
pomoću HP Director (HP Upravljanje) softvera na računalu. Mnoge značajke
kopiranja su dostupne pomoću obje metode. Međutim, softver možda nudi
jednostavniji pristup posebnim značajkama kopiranja.
Ovaj dio objašnjava kako izvršiti uobičajene zadatke kopiranja isključivo pomoću
upravljačke ploče uređaja HP Officejet. Za više informacija o izvršavanju
zadataka kopiranja pomoću HP Director (HP Upravljanje) vidi zaslon HP Image
Zone s pomoćnim informacijama koje ste dobili sa softverom.
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
•

povećanje brzine ili kvalitete kopiranja na stranici 28

•

promjena zadanih postavki kopiranja na stranici 29

koristite značajke kopiranja s upravljačke ploče
1

Postavite original, a onda pritisnite gumb Copy (Kopiranje) na upravljačkoj
ploči.
Prva opcija u izborniku Copy (Kopiranje) pojavljuje se na zaslonu
upravljačke ploče.

2

Pritišćite Copy (Kopiranje) za kretanje po izborniku opcija.

3

Kada se opcija koju želite promijeniti pojavi na zaslonu upravljačke ploče,
pritisnite gumb i
za kretanje po postavkama opcija.

27

kopiranje

pregled

poglavlje 3

Napomena: Za promjenu višestrukih opcija pritisnite OK poslije svake
postavke.
4

Pritisnite Start Black (Početak – crno-bijelo) ili Start Color (Početak u boji).

povećanje brzine ili kvalitete kopiranja
Uređaj HP Officejet nudi tri opcije koje utječu na brzinu i kvalitetu kopiranja.
Postavka Normal (normalno) daje rezultate visoke kvalitete i preporučljiva
je postavka za većinu kopiranja. Kopiranje pomoću postavke Normal
(Normalno) je brže nego pomoću postavke Best (Najbolje).

•

Kopiranje pomoću postavke Fast (Brzo) je brže nego pomoću postavke
Normal (normalno). Tekst je približne kvalitete kao kod postavke Normal
(normalno), ali slike mogu biti lošije kvalitete. Ako koristite postavku Fast
(Brzo) spremnike s tintom ćete morati rjeđe mijenjati jer se tinta sporije troši.

•

Postavka Best (najbolje) daje ispis najbolje kvalitete za sve papire bez
pretjerane količine tinte na tamnim područjima. Kopiranje s postavkom
Best (Najbolje) je sporije od drugih postavki kvalitete.

1

Umetnite original licem prema dolje i vrhom prema naprijed u ladicu za
ulaganje dokumenata. Detaljnije informacije potražite u umetanje originala.

2

Pritišćite Copy (Kopiranje) dok se ne pojavi Copy Quality (Kvaliteta
kopiranja) na vrhu zaslona.
Sljedeće informacije dostupne su u izborniku Copy Quality (Kvaliteta
kopiranja).

kopiranje

•

Copy Menu
(Izbornik za kopiranje)
Number of Copies
(Broj kopija)
Copy Quality
(Kvaliteta kopiranja)
Lighter/Darker
(Svjetlije/tamnije)
Reduce/Enlarge
(Smanjivanje/povećavanje)
Paper Type (Vrsta papira)
Copy Paper Size
(Veličina papira za kopiranje)
Enhancements (Poboljšanja)
Set New Defaults (Postavljanje
novih zadanih postavki)

28

Copy Quality
(Kvaliteta
kopiranja)
Normal
(Normalno)
Fast (Brzo)
Best (Najbolje)

3

Pritišćite

4

Pritisnite Start Black (Početak – crno-bijelo) ili Start Color (Početak u boji).

dok se ne pojavi postavka kvalitete koju želite.

hp officejet 4200 series

korištenje funkcija za kopiranje

promjena zadanih postavki kopiranja
Kada promijenite postavke kopiranja s upravljačke ploče ili HP Director
(HP Upravljanje), one se primjenjuju samo na trenutni zadatak kopiranja. Za
primjenjivanje postavki kopiranja na sve buduće zadatke kopiranja postavke
možete sačuvati kao zadane.
1

Umetnite original licem prema dolje i vrhom prema naprijed u ladicu za
ulaganje dokumenata. Za detaljnije informacije proučite umetanje
originala na stranici 25.

2

Promjene opcija izvršite u izborniku Copy (Kopiranje).

3

Pritišćite Copy (Kopiranje) dok se na vrhu zaslona ne pojavi Set New
Defaults (Postavljanje novih zadanih postavki).

4

Pritišćite

5

Pritisnite Start Black (Početak – crno) ili Start Color (Početak u boji) za
kopiranje s novim zadanim postavkama ili pritisnite OK za spremanje
postavki bez kopiranja.

kopiranje

Copy Menu
(Izbornik za kopiranje)
Number of Copies
(Broj kopija)
Copy Quality
(Kvaliteta kopiranja)
Lighter/Darker
(Svjetlije/tamnije)
Reduce/Enlarge
(Smanjivanje/povećavanje)
Paper Type (Vrsta papira)
Copy Paper Size
(Veličina papira za
kopiranje)
Enhancements (Poboljšanja)
Set New Defaults
(Postavljanje novih zadanih
postavki)
dok se ne pojavi Yes (Da).

Postavke koje ovdje navedete sačuvane su samo na samom uređaju
HP Officejet. Njima se ne podešavaju postavke softvera. Ako koristite softver
HP Director (HP Upravljanje) za kontroliranje postavki napravljenih kopija,
trebali biste postaviti najčešće korištene postavke kao zadane u dijaloškom
okviru HP Copy (Kopiranje). Za dodatne informacije pogledajte pomoć na
zaslonu hp image zone pomoć koja je dio vašeg softvera.

upute za korištenje

29

poglavlje 3

crno-bijelo kopiranje dokumenta s dvije stranice
Pomoću HP Officejet možete kopirati dokumente s jednom ili više stranica, u boji
ili crno-bijelo. U ovom primjeru korišten je HP Officejet za kopiranje crno-bijelog
originala s dvije stranice.

1

Posložite originale redom s prvom stranicom na vrhu.

2

Umetnite originale licem prema dolje i vrhom prema naprijed u ladicu za
ulaganje dokumenata. Detaljnije informacije potražite u umetanje
originala na stranici 25.

3

Pritisnite Copy (Kopiranje).

4

Pritisnite Start Black (Početak – crno).

kopiranje

napravite višestruke kopije od istog originala
1

Umetnite original licem prema dolje i vrhom prema naprijed u ladicu za
ulaganje dokumenata. Za detaljnije informacije proučite umetanje
originala na stranici 25.

2

Pritisnite Copy (Kopiranje) dok se na vrhu zaslona ne pojavi Number of
copies (Broj kopija).

3

Pritisnite
ili koristite dio tipkovnice s brojevima za unos broja kopija, sve
do maksimuma.
(Maksimalan broj kopija različit je ovisno o modelu.)
Savjet: Ako držite pritisnutom bilo koji gumb sa strelicom, broj
kopija se povećava za 5 za lakše postavljanje velikog broja
kopija.

4

30

Pritisnite Start Black (Početak – crno-bijelo) ili Start Color (Početak u boji).
Ako kopirate svežanj originala u podlošku za umetanje dokumenata,
uređaj HP Officejet izrađuej višestruke kopije jedne stranice prije kopiranja
druge. Kopije ćete morati sami razvrstati i spojiti.

hp officejet 4200 series

korištenje funkcija za kopiranje

kopiranje fotografije na stranicu punih dimenzija
Koristite opciju Photo Fit to Page (Fotografija prilagođena stranici) kada želite
automatski povećati fotografiju radi prilagodbe području ispisa veličine papira
umetnutog u ladicu za papir.
Photo Fit to Page (Fotografija prilagođena stranici) povećava samo originalne
fotografije koje su standardne veličine fotografije. Standardne veličine
fotografije su sljedeće:
•

3,5 x 5 inča (9 x 13 cm)

•

4 x 6 inča (10 x 15 cm)

•

5 x 7 inča (13 x 18 cm)

•

6 x 8 inča (15 x 20 cm)

•

8 x 10 inča (25 x 25 cm)

Za originale koji sadrže tekst ili fotografije koje nisu standardne veličine koristite
Reduce/Enlarge (Smanjivanje/povećavanje).

kopiranje

Savjet: Kvalitetu fotografija koje kopirate pomoću HP Officejet
možete poboljšati kupnjom spremnika s tintom za ispis fotografija.
Izvadite spremnik s crnom tintom i stavite spremnik s tintom za ispis
fotografija na njegovo mjesto. (Vidi korištenje štitnika spremnika
s tintom za ispis na stranici 91 za prave informacije o spremanju.)
S instaliranim spremnikom s tintom u tri boje i spremnikom s tintom
za ispis fotografija, imate sustav od šest tinti, koji vam daje
fotografije poboljšane kvalitete. Kada želite ispisati dokumente
s običnim tekstom, ponovo umetnite spremnik s crnom tintom.
Detaljnije informacije potražite u naručivanje spremnika za ispis na
stranici 81.

1

upute za korištenje

Umetnite originalnu fotografiju licem prema dolje i s prvom na vrhu u ladici
za ulaganje dokumenata. Detaljnije informacije potražite u umetanje
originala na stranici 25.
Postavite fotografiju u sredinu ladice za ulaganje dokumenata i pomaknite
vodič papira odmah do nje.

31

poglavlje 3

2

Umetnite papir formata Letter ili A4 u ladicu s papirima.

3

Pritisnite Photo Fit to Page (Slika prilagođena stranici).
Na zaslonu se pojavljuje “Only full-size paper supported” (Podržava samo
papir pune veličine). HP Officejet podržava samo kopiranje na papir
formata Letter, A4 ili obične veličine.
Na vrhu zaslona se pojavljuje Paper Type (Vrsta papira).

kopiranje

Paper Type
(Vrsta papira)
Plain Paper
(Obični papir)
Photo Paper
(Foto-papir)
4

Pritišćite
dok se ne pojavi Plain Paper (Obični papir) ili Photo Paper
(Foto papir).

5

Pritisnite Start Color (Početak u boji).
Napomena: Radi prilagođavanja originala području ispisa na papiru pune
veličine bez mijenjanja proporcija originala, uređaj HP Officejet može
ostaviti nejednaku količinu bijelog prostora oko rubova papira.

32

hp officejet 4200 series

korištenje funkcija za kopiranje

kopiranje dokumenta veličine Legal na papir veličine Letter
1

Umetnite dokument veličine Legal licem prema dolje i vrhom prema
naprijed u ladicu za ulaganje dokumenata. Detaljnije informacije potrežite
u umetanje originala na stranici 25.

2

Pritišćite Copy (Kopiranje) dok se na vrhu zaslona ne pojavi Reduce/
Enlarge (Povećavanje/Smanjivanje).
Sljedeće opcije dostupne su u izborniku Reduce/Enlarge (Povećavanje/
Smanjivanje).

upute za korištenje

Reduce/Enlarge
(Smanjivanje/
povećavanje)
Actual Size
(Stvarna veličina)
Custom 100%
(Prilagođeno 100%)
Full Page 91%
(Prilagodi marginama
stranice 91%)
Legal > Ltr 72%
(veličina Letter 72%)

kopiranje

Copy Menu
(Izbornik za kopiranje)
Number of Copies
(Broj kopija)
Copy Quality
(Kvaliteta kopiranja)
Lighter/Darker
(Svjetlije/tamnije)
Reduce/Enlarge
(Smanjivanje/povećavanje)
Paper Type (Vrsta papira)
Copy Paper Size (Veličina
papira za kopiranje)
Enhancements (Poboljšanja)
Set New Defaults
(Postavljanje novih zadanih
postavki)
3

Pritišćite

4

Pritisnite Start Black (Početak – crno-bijelo) ili Start Color (Početak u boji).
HP Officejet smanjuje veličinu originala za prilagođavanje području ispisa
papira veličine Letter, kako je prikazano ispod.

dok se ne pojavi Legal > Ltr 72%.

33

poglavlje 3

kopiranje slabo vidljivog originala
Za podešavanje svjetla i tame kopija koristite Lighter/Darker (Svjetlije/Tamnije).
1

Umetnite original licem prema dolje i prvim na vrhu u ladici za ulaganje
dokumenata. Detaljnije informacije potražite na umetanje originala na
stranici 25.

2

Pritisnite Copy (Kopiranje) dok se na vrhu zaslona ne pojavi Lighter/Darker
(Svjetlije/Tamnije).
Raspon vrijednosti Lighter/Darker (Svjetlije/tamnije) pojavljuje se u obliku
kružića na ljestvici na zaslonu upravljačke ploče.

3

Za potamnjivanje kopije pritisnite

.

Napomena: Također možete pritisnuti
4

za posvjetljivanje kopija.

Pritisnite Start Color (Početak u boji) ili Start Black (Početak – crno-bijelo).

kopiranje dokumenta koji je nekoliko puta bio faksiran
Značajka Enhancements (Poboljšanja) automatski podešava kvalitetu
dokumenata s tekstom izoštravanjem rubova teksta crne bolje ili pak slika
pojačavanjem svijetlih boja koje se u protivnom mogu činiti bijelima.

kopiranje

Poboljšanje Text (Teksta) je zadana opcija. Rubove teksta crne boje izoštrite
pomoću opcije Text (Tekst). Svijetle boje na fotografijama pojačajte pomoću
opcije Photo (Fotografija), Mixed (Miješano) ako original sadrži tekst i fotografije
ili None (Nijedno) za isključivanje svih poboljšanja.
1

Umetnite original licem prema dolje i prvim na vrhu u ladici za ulaganje
dokumenata. Detaljnije informacije potražite u umetanje originala na
stranici 25.

2

Pritisnite Copy (Kopiranje) dok se na vrhu zaslona ne pojavi Enhancements
(Poboljšanja).
Sljedeće opcije dostupne su u izborniku Enhancements (Poboljšanja).

Copy Menu
(Izbornik za kopiranje)
Number of Copies
(Broj kopija)
Copy Quality
(Kvaliteta kopiranja)
Lighter/Darker
(Svjetlije/tamnije)
Reduce/Enlarge
(Smanjivanje/povećavanje)
Paper Type (Vrsta papira)
Copy Paper Size
(Veličina papira za kopiranje)
Enhancements (Poboljšanja)
Set New Defaults
(Postavljanje novih zadanih
postavki)
34

Enhancements
(Poboljšanja)
Text (Tekst)
Photo (Fotografija)
Mixed (Miješano)
None (Nijedno)

hp officejet 4200 series

korištenje funkcija za kopiranje

3

Pritišćite

4

Pritisnite Start Black (Početak – crno-bijelo) ili Start Color (Početak u boji).

dok se ne pojavi Text (Tekst).

Savjet: Ako se pojavi nešto od navedenog, isključite poboljšanje
Text (Teksta) odabiranjem opcije Photo (Fotografija) ili None
(Nijedno):
–
–
–
–

Razasute točkice boje okružuju dijelove teksta na kopijama
Veliki, crni oblici izgledaju zamrljano (nisu glatki)
Tanki, obojeni objekti ili linije sadrže crne dijelove
Vodoravne zrnaste ili bijele crte pojavljuju se u svijetlim i srednje sivim
područjima

kopiranje

upute za korištenje

35

poglavlje 3

pojačavanje svijetlih područja na kopiji
Za pojačavanje svijetlih boja koje bi u protivnom izgledale bijele koristite
poboljšanje Photo (Fotografija). Također možete kopirati s poboljšanjima Photo
(Fotografija) za uklanjanje ili smanjivanje svega što se može dogoditi kod
kopiranja s poboljšanjima Text (Tekst):
•

Razasute točkice boje okružuju dijelove teksta na kopijama

•

Veliki, crni oblici izgledaju zamrljano (nisu glatki)

•

Tanki, obojeni objekti ili linije sadrže crne dijelove

•

Vodoravne zrnaste ili bijele crte pojavljuju se u svijetlim i srednje sivim
područjima

1

Umetnite originalnu fotografiju licem prema dolje i vrhom prema naprijed
u ladicu za ulaganje dokumenata. Za detaljnije informacije proučite
umetanje originala na stranici 25.

2

Pritisnite Copy (Kopiranje) dok se na vrhu zaslona ne pojavi Enhancements
(Poboljšanja).
Sljedeće opcije dostupne su u izborniku Enhancements (Poboljšanja).

kopiranje

Copy Menu
(Izbornik za kopiranje)
Number of Copies
(Broj kopija)
Copy Quality
(Kvaliteta kopiranja)
Lighter/Darker
(Svjetlije/tamnije)
Reduce/Enlarge
(Smanjivanje/povećavanje)
Paper Type (Vrsta papira)
Copy Paper Size
(Veličina papira za kopiranje)
Enhancements (Poboljšanja)
Set New Defaults
(Postavljanje novih zadanih
postavki)

Enhancements
(Poboljšanja)
Text (Tekst)
Photo (Fotografija)
Mixed (Miješano)
None (Nijedno)

3

Pritišćite

4

Pritisnite Start Color (Početak u boji) ili Start Black (Početak – crno-bijelo).

dok se ne pojavi Photo (Fotografija).

prestanak kopiranja
`

Za prestanak kopiranja pritisnite Odustani na prednjoj upravljačkoj ploči.

HP Officejet trenutno zaustavlja ispis i oslobađa papir.

36

hp officejet 4200 series

korištenje značajki skeniranja

4

Skeniranje je postupak pretvaranja slika i teksta u elektronički format koji
odgovara vašem računalu. Skenirati se mogu fotografije i tekstualni dokumenti.
Budući da su skenirana slika ili tekst u elektroničkom obliku, možete ih premjestiti
u svoj program za obradu teksta ili program za grafiku te ih izmijeniti prema
svojim potrebama. Možete učiniti nešto od sljedećeg:
•

Skenirati fotografije svoje djece i poslati ih e-poštom rođacima, kreirati
fotografski inventar vaše kuće ili ureda, ili kreirati elektronički album
s izrescima.

•

Skenirati tekst iz članka u svoj program za obradu teksta, a zatim ga
citirati u izvješću, bez nepotrebnog gubljenja vremena na njegovo
pretipkavanje.

Za korištenje značajki skeniranja, vaš HP Officejet i računalo moraju biti spojeni
i uključeni. Prije samog skeniranja morate instalirati i pokrenuti na računalu
softver za HP Officejet. Za provjeru je li softver HP Officejet pokrenut u sustavu
Windows, potražite hp officejet 4200 series ikonu na alatnoj traci na donjoj
desnoj strani vašeg zaslona, neposredno uz ikonu za vrijeme. U sustavu
Macintosh, softver za HP Officejet je stalno pokrenut.
Skeniranje možete započeti sa svog računala ili s HP Officejet. U ovom je
odjeljku objašnjeno skeniranje isključivo putem prednje ploče HP Officejet.
Za dodatne informacije o skeniranju s računala i o podešavanju, promjeni
veličine, zakretanju, izrezivanju i povećanju oštrine skeniranih fotografija,
pogledajte pomoć na zaslonu hp image zone pomoć koja je isporučena
s vašim softverom.

Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
•

skeniranje originala na stranici 38

•

prekid skeniranja na stranici 38

37

skeniranje

Napomena: Skeniranje visoke rezolucije (600 dpi ili više) zahtijeva veliku
količinu slobodnog prostora na disku. Ako nemate dovoljno prostora na
disku, može doći do zastoja sustava.

poglavlje 4

skeniranje originala
1

Umetnite original licem prema dolje i vrhom prema naprijed u ladicu za
umetanje dokumenata. Vidi umetanje originala.

2

Pritisnite Scan (Skeniranje).
Pojavljuje se izbornik Scan (Skeniranje) koji navodi postojeća odredišta
skeniranja. Zadano odredište je ono koje ste odabrali posljednji put kad
ste koristili ovaj izbornik.

3

Odaberite odredište pritiskom gumba
gumba Scan (Skeniranje).

4

Pritisnite Start Black (Početak crno-bijelo) ili Start Color (Početak u boji).

ili

ili uzastopnim pritiskom

prekid skeniranja
Za prestanak skeniranja pritisnite Cancel (Odustani) na prednjoj ploči.

skeniranje

`

38

hp officejet 4200 series

korištenje značajki faksa

5

Pomoću svog HP Officejet, možete slati i primati faksove, uključujući faksove
u boji. Možete postaviti brzo biranje za jednostavno i brzo slanje faksova na
brojeve koje često koristite. S prednje ploče možete postaviti niz opcija faksa,
kao što je rezolucija.
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
•

slanje faksa na stranici 40

•

postavljanje načina odgovora na stranici 47

•

primanje faksa na stranici 50

•

koristite spojenu slušalicu (samo hp officejet 4250 series) na stranici 54

•

postavljanje zaglavlja faksa na stranici 55

•

unos teksta pomoću prednje ploče na stranici 56

•

ispis izvješća na stranici 57

•

postavljanje brzog biranja na stranici 60

•

promjena rezolucije faksa te svjetlijih/tamnijih postavki na stranici 63

•

postavljanje opcija za faks na stranici 66

•

ponovni ispis faksova u memoriji na stranici 74

•

prekid faksiranja na stranici 75

Trebali biste se upoznati s HP Director (HP Upravljanje) koji se isporučuje s vašim
HP Officejet kako bi u potpunosti iskoristili sve njegove funkcije. Pomoću
HP Director (HP Upravljanje), možete obaviti ove zadatke i druge koji nisu
dostupni preko prednje ploče vašeg HP Officejet. Za više informacija, pogledajte
hp image zone pomoć na zaslonu koja se isporučuje s vašim softverom.

faks

39

poglavlje 5

slanje faksa
Pomoću prednje ploče, sa svog HP Officejet možete slati crno-bijele ili faksove
u boji.
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
•

omogućavanje potvrde primitka faksa na stranici 40

•

slanje osnovnog faksa na stranici 41

•

slanje originala u boji ili foto- faksa na stranici 42

•

slanje faksa pomoću brzih biranja na stranici 42

•

slanje faksa pomoću ponovnog biranja na stranici 43

•

programiranje slanja faksa na stranici 43

•

otkazivanje programiranog faksa na stranici 45

•

slanje faksa iz memorije na stranici 45

•

slanje faksa pomoću nadzora biranja prilikom slanja faksa na stranici 46

•

ručno slanje faksa s telefona na stranici 46

omogućavanje potvrde primitka faksa
Ako vam treba ispisana potvrda da su faksovi uspješno poslani, pratite sljedeće
upute prije slanja faksa.
Zadana postavka potvrde primitka faksa je Every Error (Svaka pogreška). To
znači da vaš HP Officejet ispisuje izvješće samo ako postoji problem u slanju ili
primanju faksa. Poruka potvrde koja naznačuje je li faks uspješno poslan
nakratko se pojavljuje na zaslonu prednje ploče nakon svake transakcije. Za
ispis potvrde za svaki faks, pratite ove upute. Za detaljnije informacije proučite
automatsko generiranje izvješća na stranici 58.
Pritisnite Setup (Postavljanje).
Pritisnite 1, zatim pritisnite 1.
Ovo odabire Print Report (Ispis izvješća) te zatim odabire Automatic
Reports Setup (Postavljanje automatskih izvješća).

faks

1
2

40

hp officejet 4200 series

korištenje značajki faksa

Print Report (Ispis izvješća)
1: Automatic Reports Setup
(Postavljanje automatskih
izvješća)
2: Last Transaction
(Posljednja transakcija)
3: Fax Log
(Dnevnik slanja faksova)
4: Speed Dial List
(Popis brzih biranja)
5: Self-Test Report
(Izvješće o samotestiranju)
6: Caller ID Report
(Izvješće o identifikaciji
dolaznog poziva) *
7: Junk Fax Report
(Popis neželjenih brojeva
faksova) *

Automatic Reports Setup
(Postavljanje automatskih
izvješća)
Every Error (Svaka pogreška)
Send Error (Pogreška u slanju)
Receive Error
(Pogreška u primanju)
Every Fax (Svaki faks)
Send Only (Samo slanje)
Off (Isključeno)

* Nije dostupno u svim
državama/regijama. Ako vaša
država/regija ne podržava uslugu
identifikacije dolaznog poziva,
ova stavka izbornika neće se
pojaviti na izborniku Ispis izvješća.

3

Pritišćite
dok se u drugom retku na zaslona ne pojavi Every Fax (Svaki
faks), a zatim pritisnite OK.
HP Officejet ispisat će izvješće o potvrdi svaki put kad pošaljete faks
obavješćujući vas je li faks poslan uspješno ili ne.
Za više informacija o ispisu izvješća, pogledajte ispis izvješća na
stranici 57.

slanje osnovnog faksa
Ovaj odjeljak opisuje kako s prednje ploče poslati osnovni crno-bijeli faks.
Ako vas zanima slanje faksa u boji ili foto-faksa, pogledajte slanje originala u
boji ili foto- faksa na stranici 42.
1

Umetnite original licem prema dolje i vrhom prema naprijed u ladicu za
ulaganje dokumenata.
Za detaljnije informacije proučite umetanje originala na stranici 25.

2

Pritisnite Fax (Faks).
U gornjem retku na zaslonu pojavljuje se Phone Number (Broj telefona).

3

Pomoću tipkovnice unesite broj faksa.

4

Pritisnite Start Black (Pokreni crno-bijelo).
faks

upute za korištenje

41

poglavlje 5

Savjet: Za slanje faksa morate pritisnuti Start (Početak). Izbornik
odabirete pritiskom gumba OK.
Jeste li znali da faks možete poslati i sa svog računala pomoću HP Director
(HP Upravljanje) koji se isporučuje s vašimHP Officejet? Također možete
stvoriti i priložiti računalno generiranu naslovnu stranicu koju možete poslati
zajedno s faksom. Jednostavno je. Za više informacija, pogledajte
hp image zone pomoć na zaslonu koja se isporučuje s vašim softverom.

slanje originala u boji ili foto- faksa
Sa svog HP Officejet možete poslati original u boji ili fotografiju. Ako vaš
HP Officejet određuje da faks uređaj primatelja faksa podržava samo crnobijele faksove, HP Officejet šalje crno-bijeli faks.
Preporučamo da za slanje faksova u boji koristite samo originale u boji.
1

Umetnite original licem prema dolje i vrhom prema naprijed u ladicu za
ulaganje dokumenata.
Za detaljnije informacije proučite umetanje originala na stranici 25.

2

Pritisnite Fax (Faks).
U gornjem retku na zaslonu pojavljuje se Phone Number (Broj telefona).

3

Pomoću tipkovnice unesite broj faksa.
Savjet: Za unos pauze u broj faksa, pritisnite Redial/Pause
(Ponovno biranje/Pauza).

4

Ako faksirate fotografiju, promijenite rezoluciju u Photo (Fotografija).
Za informacije o promjeni rezolucije, pogledajte promjena rezolucije faksa
na stranici 63.

5

Pritisnite Start Color (Pokreni u boji).
Napomena: Ako faks uređaj primatelja faksa podržava samo crno-bijele
faksove, HP Officejet automatski šalje crno-bijeli faks. Nakon što je faks
poslan pojavljuje se poruka koja naznačuje da je poslan crno-bijeli faks. Za
brisanje poruke pritisnite OK.

Jeste li znali da faks možete poslati i sa svog računala pomoću HP Director
(HP Upravljanje) koji se isporučuje s vašimHP Officejet? Također možete
stvoriti i priložiti računalom generiranu naslovnu stranicu koju možete poslati
sa svojim faksom. Jednostavno je. Za više informacija, pogledajte
hp image zone pomoć na zaslonu koja se isporučuje s vašim softverom.

slanje faksa pomoću brzih biranja
S prednje ploče možete brzo poslati faks pritiskom Speed Dial (Brzo biranje) ili
gumba za brzo biranje jednim dodirom na prednjoj ploči.

faks

Speed Dials (Brza biranja) neće se pojaviti dok ih ne postavite. Za detaljnije
informacije proučite postavljanje brzog biranja na stranici 60.
1

42

Umetnite original licem prema dolje i vrhom prema naprijed u ladicu za
ulaganje dokumenata.
Za detaljnije informacije proučite umetanje originala na stranici 25.
hp officejet 4200 series

korištenje značajki faksa

2

Pritisnite Fax (Faks).
U gornjem retku na zaslonu pojavljuje se Phone Number (Broj telefona).

3

Učinite nešto od sljedećeg:
– Pritišćite Speed Dial (Brzo biranje) dok se u gornjem retku na zaslonu
ne pojavi odgovarajući unos za brzo biranje. Kroz unose za brzo
biranje također se možete kretati pritiskom
ili .
– Pritisnite Speed Dial (Brzo biranje) te zatim unesite šifru za brzo
biranje.
– Pritisnite gumb za brzo biranje jednim dodirom. Pritisnite ga jednom
za pristup prvom unosu za brzo biranje te dvaput za pristup drugom
unosu za brzo biranje dodijeljenog tom gumbu.
Savjet: Možete ispisati unose za brzo biranje kao referencu.
Upute potražite u ručno generiranje izvješća na stranici 59.

4

Pritisnite Start Black (Pokreni crno-bijelo) ili Start Color (Pokreni u boji).
Napomena: Ako faks šaljete pomoću grupnog brzog biranja, možete
poslati samo crno-bijeli faks. Faks se skenira u memoriju te se bira prvi broj
na popisu grupnog brzog biranja. Kad se uspostavi veza, faks se šalje te se
bira idući broj i tako dalje. Ako je broj zauzet ili nitko ne odgovara
HP Officejet slijedi pravila za Busy Redial (Ponovno biranje u slučaju zauzete
linije) i No Answer Redial (Ponovno biranje u slučaju neodgovaranja na
poziv). Ako se veza ne može uspostaviti, bira se idući broj na popis grupnog
brzog biranja te se za vas generira izvješće o pogrešci.

Sa svog računala možete brzo i jednostavno postaviti unose za brzo biranje
pomoću HP Director (HP Upravljanje). Za više informacija, pogledajte
hp image zone pomoć na zaslonu koja se isporučuje s vašim softverom.

slanje faksa pomoću ponovnog biranja
Faks možete poslati na posljednji birani broj faksa pomoću gumba Redial/Pause
(Ponovno biranje/Pauza).
1

Umetnite original licem prema dolje i vrhom prema naprijed u ladicu za
ulaganje dokumenata.
Za detaljnije informacije proučite umetanje originala na stranici 25.

2

Pritisnite Redial/Pause (Ponovno biranje/Pauza).
Na zaslonu se pojavljuje posljednji birani broj.

3

Pritisnite Start Black (Pokreni crno-bijelo) ili Start Color (Pokreni u boji).

programiranje slanja faksa
Možete programirati slanje crno-bijelog faksa kasnije istog dana (na primjer,
kad telefonske linije nisu toliko zauzete ili je telefonska tarifa jeftinija). Prilikom
programiranja slanja faksa, originali se moraju umetnuti u uređaj za automatsko
umetanje dokumenata.
U postavljeno vrijeme, faks se automatski šalje čim se uspostavi veza.

upute za korištenje

43

faks

Napomena: Za programiranje kasnijeg slanja faksa, koristite prednju
ploču. Ako koristite slušalicu (samo HP Officejet 4250 Series), faks se šalje
odmah.

poglavlje 5

Možete programirati slanje samo jednog po jednog faksa. Možete nastaviti
uobičajeno slanja faksova i ako je faks programiran za kasnije slanje.
1

Umetnite original licem prema dolje i vrhom prema naprijed u ladicu za
ulaganje dokumenata.
Za detaljnije informacije proučite umetanje originala na stranici 25.

2

Pritisnite Fax (Faks).
U gornjem retku na zaslonu pojavljuje se Phone Number (Broj telefona).

3

Pomoću tipkovnice unesite broj faksa, pritisnite gumb za brzo biranje
jednim dodirom ili pritišćite Speed Dial (Brzo biranje) dok se ne pojavi
odgovarajući unos za brzo biranje.
Za više informacija o brzom biranju, pogledajte postavljanje brzog biranja
na stranici 60.
Savjet: Za unos pauze u broj faksa, pritisnite Redial/Pause
(Ponovno biranje/Pauza).

4

Pritišćite Fax (Faks) dok se na vrhu zaslona ne prikaže How to Fax
(Kako faksirati).

5

Pritišćite
dok se na gornjem retku zaslona ne pojavi Send Fax Later
(Pošaljite faks kasnije), a zatim pritisnite OK.

6

Pomoću numeričke tipkovnice unesite Send Time (Vrijeme slanja).

7

Ako vas traži, pritisnite 1 za AM (prije podne) ili 2 za PM (poslije podne).

8

Pritisnite Start Black (Pokreni crno-bijelo).
Napomena: Ako pritisnete Start Color (Pokreni u boji), poslat će se crnobijeli faks, a na zaslonu će se pojaviti poruka.

faks

HP Officejet skenira originale u memoriju te ih šalje u programirano
vrijeme. Programirano vrijeme se pojavljuje na zaslonu prednje ploče.

44

hp officejet 4200 series

korištenje značajki faksa

otkazivanje programiranog faksa
Možete otkazati programirani faks ili onaj koji je trenutno u tijeku. Nakon što
programirate faks, programirano se vrijeme prikazuje na zaslonu prednje ploče.
`

Kad se programirano vrijeme prikaže na zaslonu, pritisnite Cancel
(Odustani) te zatim pritisnite 1.

slanje faksa iz memorije
Vaš HP Officejet može skenirati crno-bijeli faks iz uređaja za automatsko
umetanje dokumenata u memoriju prije nego ga pošalje. Ova je funkcija korisna
ako je broj faksa koji pokušavate dobiti zauzet ili je privremeno nedostupan.
HP Officejet skenira originale u memoriju te ih šalje čim se veza može
uspostaviti. Originale možete odmah ukloniti iz HP Officejet čim su stranice
skenirane.
Napomena: Za slanje faksa iz memorije, koristite prednju ploču. Ako
koristite slušalicu (samo HP Officejet 4250 Series), faks se šalje odmah.
1

Umetnite svoj original licem prema dolje i na vrh ladice za ulaganje
dokumenata.
Za detaljnije informacije proučite umetanje originala na stranici 25.

2

Pritisnite Fax (Faks).
U gornjem retku na zaslonu pojavljuje se Phone Number (Broj telefona).

3

Pomoću tipkovnice unesite broj faksa, pritisnite gumb za brzo biranje
jednim dodirom ili pritišćite Speed Dial (Brzo biranje) dok se ne pojavi
odgovarajući unos za brzo biranje.
Za više informacija o brzim biranjima, pogledajte postavljanje brzog
biranja na stranici 60.
Savjet: Za unos pauze u broj faksa, pritisnite Redial/Pause
(Ponovno biranje/Pauza).

4

Pritišćite Fax (Faks) dok se na vrhu zaslona ne prikaže How to Fax (Kako
faksirati).

5

Pritišćite
dok se na vrhu zaslona ne prikaže Fax from Memory (Faks iz
memorije).

6

Pritisnite Start Black (Pokreni crno-bijelo).
Napomena: Ako pritisnete Start Color (Pokreni u boji), šalje se crno-bijeli
faks, a na zaslonu se pojavljuje poruka.
HP Officejet skenira originale u memoriju i šalje ih kad je faks uređaj
primatelja dostupan.

faks

upute za korištenje

45

poglavlje 5

slanje faksa pomoću nadzora biranja prilikom slanja faksa
Nadzor biranja prilikom slanja faksa omogućava vam biranje broja s prednje
ploče na isti način kako biste birali i običan telefonski broj. Ta je funkcija korisna
kad želite koristiti telefonsku karticu ili naplatiti poziv primatelju. Možete je
također koristiti kad prilikom biranja morate reagirati na tonske znakove te
morate tempirati brzo biranje.
Zavisno o modelu koji imate, faks s prednje ploče možete poslati pomoću
nadzora biranja prilikom slanja faksa ili pomoću priključene slušalice (samo
HP Officejet 4250 Series).
za slanje faksa s prednje ploče pomoću nadzora biranja
1

Umetnite original licem prema dolje i vrhom prema naprijed u ladicu za
ulaganje dokumenata.
Za detaljnije informacije proučite umetanje originala na stranici 25.

2

Pritisnite Start Black (Pokreni crno-bijelo) ili Start Color (Pokreni u boji).

3

Nakon što čujete ton za biranje, unesite broj pomoću tipkovnice na
prednjoj ploči. Možete koristiti i brza biranja. Za informacije o korištenju
brzih biranja, pogledajte slanje faksa pomoću brzih biranja na stranici 42.

4

Slijedite upute na svakoj poruci koja se pojavi.
Vaš se faks šalje kada faks uređaj primatelja odgovori.

za slanje faksa pomoću nadzora biranja sa slušalice (samo hp officejet
4250 series)
Napomena: Ovaj se postupak primjenjuje samo na proizvod HP Officejet
4250 Series. Ako imate HP Officejet 4210 Series, upute potražite
u prethodnom odjeljku.
1

Umetnite original licem prema dolje i vrhom prema naprijed u ladicu za
ulaganje dokumenata.
Za detaljnije informacije proučite umetanje originala na stranici 25.

2

Podignite slušalicu.

3

Nakon što čujete ton za biranje, unesite broj pomoću tipkovnice na prednjoj
ploči. Možete koristiti i brza biranja. Za informacije o korištenju brzih
biranja, pogledajte slanje faksa pomoću brzih biranja na stranici 42.

4

Slijedite upute na svakoj poruci koja se pojavi.

5

Pritisnite Start Black (Pokreni crno-bijelo) ili Start Color (Pokreni u boji).
Vaš se faks šalje kada faks uređaj primatelja odgovori.

ručno slanje faksa s telefona
Ručno slanje faksa omogućava vam da nazovete primatelja i razgovarate s njim
prije nego pošaljete faks. To je korisno ako želite obavijestiti primatelje da ćete
im poslati faks prije nego što ga doista pošaljete.

faks

Faks možete poslati ručno pomoću telefona koji je izravno spojen na vaš
HP Officejet ili pomoću spojene slušalice (samo HP Officejet 4250 Series).
Telefon mora biti spojen na priključak “2-EXT” na stražnjoj strani HP Officejet.
Napomena: Informacije o postavljanju HP Officejet za korištenje
s telefonom, potražite u postavljanje faksa na stranici 123.
46

hp officejet 4200 series

korištenje značajki faksa

ručno slanje faksa sa spojenog telefona
1

Umetnite original licem prema dolje i vrhom prema naprijed u ladicu za
ulaganje dokumenata.
Za detaljnije informacije proučite umetanje originala na stranici 25.

2

Birajte broj pomoću tipkovnice na telefonu koji je spojen na vaš HP Officejet.
Napomena: Za biranje broja morate koristiti tipkovnicu na telefonu.
Nemojte koristiti tipkovnicu na prednjoj ploči uređaja HP Officejet.

3

Učinite nešto od sljedećeg:
– Ako nakon biranja broja čujete ton za faks, pritisnite Start Black (Pokreni
crno-bijelo) ili Start Color (Pokreni u boji) u roku od tri sekunde.
– Ako se primatelj javi na telefon, recite im da pritisnu Start na svojim faks
uređajima kada začuju tonove za faks. Svakako pritisnite Start Black
(Pokreni crno-bijelo) ili Start Color (Pokreni u boji) na HP Officejet prije
nego primatelj pritisne Start na faks uređaju primatelja.

4

Pričekajte ton za faks, pa prekinite vezu.

ručno slanje faksa pomoću spojene slušalice (samo slušalica model)
Napomena: Ovaj se postupak primjenjuje samo na proizvod HP Officejet
4250 Series sa spojenom slušalicom. Ako imate HP Officejet 4210 Series,
upute potražite u prethodnom odjeljku.
1

Umetnite original licem prema dolje i vrhom prema naprijed u ladicu za
ulaganje dokumenata.
Za detaljnije informacije proučite umetanje originala na stranici 25.

2

Podignite slušalicu spojenu na HP Officejet i birajte broj pomoću tipkovnice
na prednjoj ploči.

3

Učinite nešto od sljedećeg:
– Ako nakon biranja brojeva začujete tonove za faks, pritisnite Start Black
(Pokreni crno-bijelo) ili Start Color (Pokreni u boji) u roku od tri sekunde.
– Ako se primatelj javi na telefon, recite im da pritisnu Start na svojim faks
uređajima kada začuju tonove za faks. Svakako pritisnite Start Black
(Pokreni crno-bijelo) ili Start Color (Pokreni u boji) na HP Officejet prije
nego primatelj pritisne Start na faks uređaju primatelja.

4

Pričekajte ton za faks, pa prekinite vezu.

postavljanje načina odgovora
Prema tvorničkim postavkama, vaš HP Officejet automatski odgovara na
dolazne pozive i prima faksove. Možete mijenjati Način odgovora za ručno ili
automatsko primanje, na temelju vrsta opreme i usluga (ako ih ima) koje dijele
istu telefonsku liniju s vašim HP Officejet. Ovaj odjeljak objašnjava različite
načine odgovora na faks pozive.
Preporučuje se da Način odgovora postavite sa prednje ploče, a ne
s HP Director (HP Upravljanje).

upute za korištenje

faks

Napomena: Informacije o postavljanju uredske opreme s HP Officejet,
potražite u postavljanje faksa na stranici 123.

47

poglavlje 5

za promjenu načina odgovora s prednje ploče
`

Pritisnite Answer Mode (Način odgovora) dok se na zaslonu ne pojavi
odgovarajuća postavka načina odgovora.
Odabrana postavka Answer Mode (Način odgovora) pojavljuje se na
zaslonu i postaje zadana postavka.

Pogledajte sljedeću tablicu radi određivanja postavke Answer Mode (Način
odgovora) koju trebate koristiti. Iz prvog stupca u tablici, odaberite vrstu opreme
i usluge koje su primjenjive na instalacije u uredu. Zatim potražite odgovarajuću
postavku u drugom stupcu. Treći stupac opisuje kako HP Officejet odgovara na
dolazne pozive.

oprema/usluge koje dijele
vašu liniju za faks

preporučena
opis
postavka načina
odgovora

Nijedna

Fax (Faks)

HP Officejet automatski odgovara na sve
dolazne pozive pomoću postavke Broj
zvona prije automatskog odgovaranja.
Pogledajte postavljanje broja zvona prije
odgovora na stranici 50.

FaxTel (FaksTel)

HP Officejet automatski odgovara na sve
dolazne pozive pomoću postavke Broj
zvona prije automatskog odgovaranja.
Pogledajte postavljanje broja zvona prije
odgovora na stranici 50.
Ako je poziv za faks, HP Officejet će primiti
faks. Ako je poziv glasovni, HP Officejet će
uključiti posebno zvono kojim će naznačiti
da se radi o glasovnom pozivu. Na dolazni
poziv morat ćete odgovoriti pomoću
spojene slušalice.

(Imate odvojenu liniju za faks
na kojoj ne primate glasovne
pozive.)
Zajednička glasovna i faks
linija s HP Officejet
4250 Series (model sa
slušalicom) bez telefonske
sekretarice.

(Ovaj se način
primjenjuje samo
na HP Officejet
4250 Series.)

Napomena: Ako HP Officejet odredi
da je poziv glasovni, samo će
HP Officejet zazvoniti posebnim
zvonom. Ostali telefoni na istoj
telefonskoj liniji uopće neće zvoniti.
Na dolazni poziv morat ćete
odgovoriti pomoću spojene slušalice.

faks

Nemojte odgovarati na takve pozive
s drugih telefona na liniji. Uređaj ne
može razlikovati jeste li se javili
s drugog telefona te će nastaviti
zvoniti. Za prestanak zvonjenja, morat
ćete pritisnuti Cancel (Odustani) na
HP Officejet.

48

hp officejet 4200 series

korištenje značajki faksa

oprema/usluge koje dijele
vašu liniju za faks

preporučena
opis
postavka načina
odgovora

Zajednička glasovna ili faks
linija, s HP Officejet
4210 Series ili HP Officejet
4250 Series.

Tel (Tel.)

HP Officejet neće automatski odgovarati
na pozive. Morat ćete ručno primati
faksove pritiskanjem Start Black (Pokreni
crno-bijelo) ili Start Color (Pokreni u boji).
Za informacije o ručnom primanju faksova,
pogledajte primanje faksa na stranici 50.
Ovu postavku možete koristiti ako su većina
poziva na ovoj telefonskoj liniji glasovni
pozivi te rijetko primate faksove.

Usluga glasovne pošte koju
nudi vaše telefonsko
poduzeće.

Tel (Tel.)

HP Officejet neće automatski odgovarati
na pozive. Morat ćete ručno primati
faksove pritiskanjem Start Black (Pokreni
crno-bijelo) ili Start Color (Pokreni u boji).
Za informacije o ručnom primanju faksova,
pogledajte primanje faksa na stranici 50.

Telefonska sekretarica i
zajednička linija za glasovne
pozive i faksove.

AnswerMachine
(Telefonska
sekretarica)

HP Officejet neće automatski odgovarati na
pozive. Umjesto toga, telefonska će
sekretarica odgovoriti na poziv,
a HP Officejet će nadzirati liniju. Ako su
prepoznati tonovi za faks, HP Officejet će
primiti faks. U suprotnom slučaju, telefonska
će sekretarica snimiti dolaznu poruku.
Napomena: Ovo je preporučena
zadana postavka, ako imate
telefonsku sekretaricu. Provjerite je li
telefonska sekretarica ispravno
postavljena za korištenje
s HP Officejet. Upute potražite
u postavljanje faksa na stranici 123.

Usluga razlikovnih zvona.

Fax (Faks)

HP Officejet automatski odgovara na sve
dolazne pozive.
Provjerite odgovara li zvono koje je
telefonsko poduzeće postavilo za vašu
liniju za faks Answer Ring Pattern (Zvono
kod govornog poziva) postavljenom za
HP Officejet. Za detaljnije informacije
proučite promjena zvona kod govornog
poziva (razlikovno zvono) na stranici 69.

faks

upute za korištenje

49

poglavlje 5

primanje faksa
Po tvorničkim postavkama, vaš HP Officejet automatski prima i ispisuje dolazne
faksove.
Zavisno o vašoj postavci Answer Mode (Način odgovora), HP Officejet faksove
može primati automatski ili ručno. Za više informacija o Answer Mode (Način
odgovora), pogledajte postavljanje načina odgovora na stranici 47.
Napomena: Ako Answer Mode (Način odgovora) postavite na Tel., morate
ručno primati faksove te se osobno javljati na dolazni faks poziv. Ako je
postavljen Fax (Faks), FaxTel (Faks/Tel.) ili AnswerMachine (Telefonska
sekretarica), faksove možete primati automatski ili ručno.
Faksove možete ručno primati sa sljedećih uređaja:
•

Telefona izravno spojenog na HP Officejet (na priključku “2-EXT”)

•

Telefona koji na istoj telefonskoj liniji, ali nije izravno spojen na HP Officejet

•

Prednje ploče

•

Spojene slušalice (samo model sa slušalicom)

Za informacije o primanju faksova pogledajte sljedeće teme.
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
•

postavljanje broja zvona prije odgovora na stranici 50

•

ručno primanje faksa s telefona na stranici 51

•

ručno primanje faksa s prednje ploče na stranici 52

•

ručno prima faks pomoću spojene slušalice (samo hp officejet 4250 series)
na stranici 53

•

prozivanje za primanje faksa na stranici 53

postavljanje broja zvona prije odgovora
Možete navesti koliko puta treba zazvoniti prije nego HP Officejet automatski
odgovori na poziv. Tvornička je postavka 2 zvona (razlikuje se u različitim
državama/regijama).
Napomena: Ova se postavka primjenjuje samo ako Answer Mode (Način
odgovora) postavite na Fax (Faks) ili Faks/Tel.
Pritisnite Setup (Postavljanje).

2

Pritisnite 3, zatim pritisnite 3.
Time odabirete Basic Fax Setup (Osnovno postavljanje faks uređaja) te
zatim Rings to Answer (Broj zvona prije automatskog odgovaranja).

faks

1

50

hp officejet 4200 series

korištenje značajki faksa

Basic Fax Setup
(Osnovno postavljanje
faks uređaja)
1: Date and Time
(Datum i vrijeme)
2: Fax Header (Zaglavlje faksa)
3: Rings to Answer
(Zvona do odgovora)
4: Fax Paper Size
(Veličina papira za faks)
5: Tone or Pulse Dialing
(Tonsko ili pulsno biranje)
6: Ring Volume (Glasnoća zvona)
7: Phone Line Monitor Volume
(Glasnoća zvuka biranja
i faksa)
8: Fax Forwarding Black Only
(Prosljeđivanje faksova samo
u crno-bijeloj boji)
3

Pomoću tipkovnice unesite odgovarajući broj zvona prije odgovora.

4

Za prihvat postavke pritisnite OK.

ručno primanje faksa s telefona
Faksove možete ručno primati s telefona koji je:
•

Izravno spojen s HP Officejet (pomoću priključka “2-EXT”)

•

Na istoj telefonskoj liniji, ali nije spojen s HP Officejet
Napomena: Ako želite ručno primati faks pomoću spojene slušalice
(samo model sa slušalicom), pogledajte ručno prima faks pomoću spojene
slušalice (samo hp officejet 4250 series) na stranici 53.

1

Uklonite sve originale iz uređaja za automatsko umetanje dokumenata.

2

Postavite Answer Mode (Način odgovora) na Tel. tako da HP Officejet ne
odgovara automatski na dolazne pozive. Ili, postavite postavku Rings to
Answer (Broj zvona prije automatskog odgovaranja) na veći broj što vam
omogućuje da odgovorite na dolazni poziv prije nego to učini
HP Officejet.
Za više informacija o postavci Answer Mode (Način odgovora),
pogledajte postavljanje načina odgovora na stranici 47. Za informacije
o postavljanju broja Rings to Answer (Broj zvona prije automatskog
odgovaranja), pogledajte postavljanje broja zvona prije odgovora na
stranici 50.

faks

upute za korištenje

51

poglavlje 5

3

Za ručno primanje faksa s telefona, učinite jedno od sljedećeg:
– Ako je vaš telefon spojen u stražnju stranu HP Officejet te s faks
uređaja koji šalje faks čujete tonove za faks, pritisnite Start Black
(Pokreni crno-bijelo) ili Start Color (Pokreni u boji).
– Ako vaš telefon nije spojen u stražnju stranu HP Officejet (ali je na istoj
telefonskoj liniji) te s faks uređaja koji šalje faks čujete tonove za faks,
pritisnite 1 2 3 na svom telefonu.
– Ako trenutno s pošiljateljem faksa razgovarate na telefon koji je spojen
na HP Officejet, uputite ih da pritisnu Start na svom faks uređaju.
Nakon što s faks uređaja pošiljatelja čujete ton za faks, pritisnite Start
Black (Pokreni crno-bijelo) ili Start Color (Pokreni u boji).

4

Pričekajte dok čujete da HP Officejet odgovara tonom za faks, prekinite vezu.
HP Officejet prima faks.

ručno primanje faksa s prednje ploče
Faksove možete ručno primati s prednje ploče:
Uklonite sve originale iz uređaja za automatsko umetanje dokumenata.

2

Postavite Answer Mode (Način odgovora) na Tel. tako da HP Officejet ne
odgovara automatski na dolazne pozive. Ili, postavite postavku Rings to
Answer (Broj zvona prije automatskog odgovaranja) na veći broj što vam
omogućuje da odgovorite na dolazni poziv prije nego to učini
HP Officejet.
Za više informacija o postavci Answer Mode (Način odgovora),
pogledajte postavljanje načina odgovora na stranici 47. Za informacije
o postavljanju broja Rings to Answer (Broj zvona prije automatskog
odgovaranja), pogledajte postavljanje broja zvona prije odgovora na
stranici 50.

3

Kad vaš HP Officejet zazvoni, pritisnite Start Black (Pokreni crno-bijelo) ili
Start Color (Pokreni u boji).
HP Officejet prima faks.

faks

1

52

hp officejet 4200 series

korištenje značajki faksa

ručno prima faks pomoću spojene slušalice (samo hp officejet 4250 series)
Faksove možete primati ručno pomoću spojene slušalice.
Napomena: Ovaj se odjeljak primjenjuje samo na modele HP Officejet
4250 Series sa spojenom slušalicom. Ako nemate spojenu slušalicu,
pogledajte ručno primanje faksa s telefona na stranici 51 ili ručno primanje
faksa s prednje ploče na stranici 52.
1

Uklonite sve originale iz uređaja za automatsko umetanje dokumenata.

2

Postavite Answer Mode (Način odgovora) na Tel. tako da HP Officejet ne
odgovara automatski na dolazne pozive. Ili, postavite postavku Rings to
Answer (Broj zvona prije automatskog odgovaranja) na veći broj što vam
omogućuje da odgovorite na dolazni poziv prije nego to učini HP Officejet.
Za više informacija o postavci Answer Mode (Način odgovora), pogledajte
postavljanje načina odgovora na stranici 47. Za informacije o postavljanju
broja Rings to Answer (Broj zvona prije automatskog odgovaranja),
pogledajte postavljanje broja zvona prije odgovora na stranici 50.

3

Za ručno primanje faksa s telefona, učinite jedno od sljedećih:
– Ako HP Officejet zazvoni, podignite spojenu slušalicu. Ako s faks
uređaja pošiljatelja čujete ton za faks, pritisnite Start Black (Pokreni
crno-bijelo) ili Start Color (Pokreni u boji) te zatim pritisnite 2.
– Ako trenutno s pošiljateljem faksa razgovarate preko spojene slušalice,
uputite ih da pritisnu Start na svom faks uređaju. Jednom kad s faks
uređaja pošiljatelja čujete ton za faks, pritisnite Start Black (Pokreni
crno-bijelo) ili Start Color (Pokreni u boji).

4

Pričekajte dok čujete da HP Officejet odgovara tonom za faks te zatim
prekinite vezu.
HP Officejet prima faks.

prozivanje za primanje faksa
Prozivanje za primanje omogućava vašem HP Officejet da od drugog faks
uređaja zatraži slanje faksa što ga ima u redu čekanja. Kad koristite funkciju Poll
to Receive (Prozivanje za primanje), HP Officejet poziva određeni faks uređaj te
od njega traži faks. Određeni faks uređaj mora biti postavljen za prozivanje za
primanje te imati faks spreman za slanje.
1

Pritisnite Fax (Faks).
Na gornjem retku zaslona pojavljuje se Phone Number (Broj telefona).

2

Unesite broj faksa drugog faks uređaja.

3

Pritišćite Fax (Faks) dok se na vrhu zaslona ne prikaže How to Fax (Kako
faksirati).

4

Pritišćite
dok se na vrhu zaslona ne prikaže Poll to Receive (Prozivanje
za primanje).

5

Pritisnite Start Black (Pokreni crno-bijelo) ili Start Color (Pokreni u boji).

faks

upute za korištenje

53

poglavlje 5

koristite spojenu slušalicu (samo hp officejet 4250 series)
Spojenu slušalicu možete koristiti za odgovaranje na dolazne pozive, pozivanje
telefonskih brojeva, primanje i slanje faksova. Dok HP Officejet obrađuje drugi
posao, poput kopiranja, skeniranja ili ispisa, još uvijek možete slušalicu koristiti
za telefonske pozive.
Napomena: Ako HP Officejet šalje i prima faks podatke, nećete moći
koristiti slušalicu za telefonske pozive. Ako tijekom faksiranja podignete
slušalicu, nećete čuti ton za biranje. Prije korištenja slušalice pričekajte da
HP Officejet završi sa slanjem ili primanjem faksa.
Ovaj odjeljak koristite samo ako imate HP Officejet 4250 Series (sa spojenom
slušalicom).
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
•

odgovaranje na dolazne pozive pomoću slušalice na stranici 54

•

pozivanje pomoću slušalice na stranici 54

•

primanje faksova pomoću slušalice na stranici 55

•

slanje faksova pomoću slušalice na stranici 55

•

podešavanje glasnoće u slušalici na stranici 55

odgovaranje na dolazne pozive pomoću slušalice
`

Podignite slušalicu.
Napomena: Ako ste trenutno na telefonu i primate drugi poziv, pritisnite
Flash (Flash) za odgovaranje na poziv na čekanju. Poziv na čekanju je
pretplatnička usluga te nije dostupna u svim područjima. Za informacije se
obratite svom telefonskom poduzeću.

pozivanje pomoću slušalice
Zvati možete sa spojene slušalice. Za brzo biranje brojeva možete koristiti
Ponovno biranje, Brzo biranje ili gumb za brzo biranje jednim dodirom.
Podignite slušalicu.

2

Učinite nešto od sljedećeg:
– Birajte broj pomoću numeričke tipkovnice.
– Pritisnite Redial (Ponovno biranje) za ponovno biranje posljednjeg
biranog broja.
– Pritišćite Speed Dial (Brzo biranje) dok se na vrhu zaslona ne pojavi
odgovarajući pojedinačni unos za brzo biranje (nemojte odabirati
unos za grupno brzo biranje) te pritisnite OK.
Također se možete kretati kroz unose za brzo biranje pomoću
ili
ili pak unijeti šifru unosa za brzo biranje s prednje ploče.
– Pritisnite gumb za brzo biranje jednim dodirom te pritisnite OK
Pritisnite ga jednom za pristup prvom unosu za brzo biranje te dvaput
za pristup drugom unosu za brzo biranje dodijeljenog tom gumbu.

faks

1

54

hp officejet 4200 series

korištenje značajki faksa

primanje faksova pomoću slušalice
`

Za informacije o primanju faksova pomoću spojene slušalice, pogledajte
ručno prima faks pomoću spojene slušalice (samo hp officejet 4250 series)
na stranici 53.

slanje faksova pomoću slušalice
`

Za informacije o slanju faksova pomoću spojene slušalice, pogledajte
ručno slanje faksa pomoću spojene slušalice (samo slušalica model) na
stranici 47.

podešavanje glasnoće u slušalici
Možete podesiti glasnoću u slušalici s Normal (Normalno) na Loud (Glasno).
1

Podignite slušalicu.

2

Pritisnite

za stišavanje ili

za pojačavanje glasnoće.

Napomena: Također možete podesiti i glasnoću zvona i tonskog signala.
Za pojedinosti pogledajte podešavanje glasnoće zvona i podešavanje
glasnoće zvuka biranja i faksa.

postavljanje zaglavlja faksa
Zaglavlje faksa ispisuje vaše ime i broj faksa na vrhu svakog faksa koji pošaljete.
Preporučamo da koristite Fax Setup Wizard (Čarobnjak za postavljanje faks
uređaja) tijekom instalacije softvera za HP Image Zone za postavljanje zaglavlja
faksa; međutim, možete ga postaviti i s prednje ploče.
Informacije na zaglavlju faksa su propisane zakonom u mnogim državama/
regijama.
Napomena: U Mađarskoj, identifikacijsku šifru pretplatnika (zaglavlje za
faks) može postaviti ili promijeniti samo ovlašteno osoblje. Za više
informacija, obratite se svom ovlaštenom HP zastupniku.
1

Pritisnite Setup (Postavljanje).

2

Pritisnite 3, zatim pritisnite 2.
Time odabirete Basic Fax Setup (Osnovno postavljanje faks uređaja),
a zatim Fax Paper Size (Veličinu papira za faks).

3

Na zahtjev unesite svoje osobno ime ili naziv poduzeća. Za informacije
o unosu teksta s prednje ploče, pogledajte unos teksta pomoću prednje
ploče na stranici 56.

4

Pritisnite OK.

5

Pomoću tipkovnice unesite broj faksa.

6

Pritisnite OK.

upute za korištenje

55

faks

Možda će vam biti lakše unijeti informacije o zaglavlju faksa pomoću HP Director
(HP Upravljanje) koji ste instalirali sa svojim HP Officejet. Uz unošenje informacija
o zaglavlju faksa, možete unijeti i informacije o naslovnoj stranici. Te će se
informacije koristiti kad faks pošaljete sa svog računala i priložite naslovnu stranu.
Za više informacija, na zaslonu pogledajte hp image zone pomoć koji se
isporučuje s vašim softverom.

poglavlje 5

unos teksta pomoću prednje ploče
Sljedeći popis daje savjete za unos teksta pomoću tipkovnice na prednjoj ploči.
•

Pritisnite brojeve na tipkovnici koji odgovaraju slovu naziva.
2
ABC

•

Slova A, B i C odgovaraju broju 2 i tako dalje.

Više puta pritisnite gumb da vidite sve dostupne znakove.
5
JKL

Na primjer, ako želite
znak:

j

Pritisnite 5 ovoliko puta: 1

k

l

J

K

L

5

2

3

4

5

6

7

Napomena: Zavisno o vašem jeziku i državi/regiji, mogu biti dostupni
i dodatni znakovi.
Nakon što se pojavi odgovarajuće slovo, pričekajte da se kursor
automatski pomakne prema naprijed ili pritisnite . Pritisnite broj koji
odgovara sljedećem slovu u nazivu. Više puta pritisnite gumb dok se ne
pojavi točno slovo. Prvo slovo u riječi automatski se postavlja kao veliko.

faks

•

56

hp officejet 4200 series

korištenje značajki faksa

Savjet: Kursor će se automatski pomaknuti udesno nakon dvije sekunde.
•

Za umetanje razmaka, pritisnite Space (Razmak) (#) ili

•

Za unos pauze od tri sekunde, pritisnite Redial/Pause (Ponovno biranje/
Pauza).

•

Za unos znaka poput *, više puta pritisnite Symbols (Znakovi) (*) za kretanje
kroz popis znakova. Sljedeća tablica predstavlja dostupne znakove.

dostupni opis:
znakovi:

.

dostupan pri unosu:
zaglavlje faksa, unosi za brzo
biranje, brojevi faksa ili telefona
i unose nadzora biranja

*

Daje tonove Dual Tone
Multiple-Frequency (DTMF)
dodijeljene znaku zvjezdice.

–

zaglavlje faksa, unosi za brzo
Kod automatskog biranja,
HP Officejet uključuje pauzu
biranje i brojevi faksa ili
od tri sekunde u slijed brojeva. telefona

()

zaglavlje faksa, unosi za brzo
Prikazuje lijevu ili desnu
zagradu za vizualno odvajanje biranje i brojevi faksa ili
telefona
brojeva, poput pozivnih
brojeva, radi lakšeg čitanja. Ti
znakovi ne utječu na biranje.

W

Kod automatskog biranja, W
uzrokuje da HP Officejet prije
nastavka biranja čeka tonski
signal.

zaglavlje faksa, unosi za brzo
biranje i brojevi faksa ili
telefona

R

Tijekom automatskog biranja,
funkcije slova R su iste kao i
gumba Flash.

zaglavlje faksa, unosi za brzo
biranje i brojevi faksa ili
telefona

+

Prikazuje znak plus u zaglavlju zaglavlje faksa
faksa.

•

Ako pogriješite, za brisanje pritisnite

•

Nakon unosa teksta, za pohranjivanje svojih unosa pritisnite OK.

te unesite točnu vrijednost.

ispis izvješća
Svoj HP Officejet možete postaviti tako da automatski ispisuje izvješća o
pogreškama te izvješća o potvrdama za svaki faks koji pošaljete i primite.
Također možete i ručno ispisivati sistemska izvješća kako su vam potrebna; ona
daju korisne sistemske informacije o vašem HP Officejet.
Prema tvorničkoj postavci, vaš HP Officejet je postavljen da ispisuje izvješće
samo ako postoji problem u slanju ili primanju faksa. Poruka o potvrdi koja
naznačuje je li faks uspješno poslan nakratko se pojavljuje na zaslonu prednje
ploče nakon svake transakcije.
faks

Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:

upute za korištenje

•

automatsko generiranje izvješća na stranici 58

•

ručno generiranje izvješća na stranici 59
57

poglavlje 5

automatsko generiranje izvješća
Ova vam postavka omogućuje konfiguraciju svog HP Officejet tako da
automatski ispisuje pogreške u ispisu te izvješća o potvrdama.
Napomena: Ako vam svaki put treba ispisana potvrda da su faksovi
uspješno poslani, pratite ove upute prije slanja faksa.
1

Pritisnite Setup (Postavljanje).

2

Pritisnite 1, zatim pritisnite 1.
Time odabirete Print Report (Ispis izvješća) a zatim Automatic Reports
Setup (Postavljanje automatskih izvješća).
Print Report (Ispis izvješća)
1: Automatic Reports Setup
(Postavljanje automatskih
izvješća)
2: Last Transaction
(Posljednja transakcija)
3: Fax Log
(Dnevnik slanja faksova)
4: Speed Dial List
(Popis brzih biranja)
5: Self-Test Report
(Izvješće o samotestiranju)
6: Caller ID Report
(Izvješće o identifikaciji
dolaznog poziva) *
7: Junk Fax Report
(Popis neželjenih brojeva
faksova) *

Automatic Reports Setup
(Postavljanje automatskih
izvješća)
Every Error (Svaka pogreška)
Send Error (Pogreška u slanju)
Receive Error
(Pogreška u primanju)
Every Fax (Svaki faks)
Send Only (Samo slanje)
Off (Isključeno)

* Nije dostupno u svim
državama/regijama. Ako vaša
država/regija ne podržava uslugu
identifikacije dolaznog poziva,
ova stavka izbornika neće se
pojaviti na izborniku Ispis izvješća.

faks

3

Pritisnite
za kretanje kroz sljedeće vrste izvješća:
– Every Error (Svaka pogreška): ispisuje se nakon svake pogreške
u faksiranju (zadano).
– Send Error (Pogreška u slanju): ispisuje se nakon pogreške u prijenosu.
– Receive Error (Pogreška u primanju): ispisuje se nakon pogreške
u primanju.
– Every Fax (Svaki faks): potvrđuje svaki put kad je faks poslan ili
primljen.
– Send Only (Samo slanje): ispisuje se nakon svakog slanja faksa.
– Off (Isključeno): ne ispisuje izvješća o faksovima.
Napomena: Ako odaberete Send Only (Samo slanje), također ćete primiti
izvješća o pogreškama ako je generirana bilo kakva vrsta pogreške.

4
58

Pritisnite OK za odabir izvješća.
hp officejet 4200 series

korištenje značajki faksa

ručno generiranje izvješća
Možete ručno generirati izvješća o svom HP Officejet, poput statusa posljednjeg
poslanog faksa, popisa programiranih unosa za brzo biranje ili Self-Test Report
(Izvješća o samo testiranju) za dijagnostičke svrhe.
1

Pritisnite Setup (Postavljanje), zatim pritisnite 1.
Time odabirete Print Report (Ispis izvješća).
Print Report (Ispis izvješća)
1: Automatic Reports Setup
(Postavljanje automatskih
izvješća)
2: Last Transaction
(Posljednja transakcija)
3: Fax Log
(Dnevnik slanja faksova)
4: Speed Dial List
(Popis brzih biranja)
5: Self-Test Report
(Izvješće o samotestiranju)
6: Caller ID Report
(Izvješće o identifikaciji
dolaznog poziva) *
7: Junk Fax Report
(Popis neželjenih brojeva
faksova) *
* Nije dostupno u svim
državama/regijama. Ako vaša
država/regija ne podržava uslugu
identifikacije dolaznog poziva,
ova stavka izbornika neće se
pojaviti na izborniku Ispis izvješća.

2

59

faks

upute za korištenje

Pritisnite
za kretanje kroz sljedeće vrste izvješća:
– Automatic Reports Setup (Postavljanje automatskih izvješća): ispisuje
automatska izvješća kako je opisano u automatsko generiranje
izvješća na stranici 58.
– Last Transaction (Posljednja transakcija) ispisuje pojedinosti posljednje
transakcije faksa.
– Fax Log (Dnevnik slanja faksova) ispisuje dnevnik posljednjih 30
transakcija faksa.
– Speed Dial List (Popis brzih biranja) ispisuje popis programiranih unosa
za brzo biranje.
– Self-Test Report (Izvješće o samotestiranju) ispisuje izvješće koje vam
pomaže pri dijagnozi problema s ispisom i poravnanjem. Za detaljnije
informacije proučite ispis izvješća samotestiranja na stranici 86.
– Caller ID Report (Izvješće o identifikaciji dolaznog poziva) ispisuje
dnevnik posljednjih 30 poziva s identifikacijom dolaznog poziva.
Izvješće ispisuje broj telefona, datum i vrijeme te broj pozivatelja (ako
je dostupan).

poglavlje 5

Napomena: Usluga identifikacije dolaznog poziva nije dostupna u svim
državama/regijama. Ako vaša država/regija ne podržava uslugu
identifikacije dolaznog poziva, ova stavka izbornika neće se pojaviti na
izborniku Ispis izvješća. Upute potražite u korištenje identifikacije dolaznog
poziva na stranici 72.
–

3

Junk Fax Report (Popis neželjenih brojeva faksova) ispisuje izvješće
o brojevima faksa koje ste odlučili blokirati. Za detaljnije informacije
proučite block junk fax numbers (blokiranje neželjenih brojeva faksa)
na stranici 73.

Pritisnite OK za odabir izvješća.

postavljanje brzog biranja
Često korištenim brojevima faksa možete dodijeliti unose za brzo biranje.
Koristite gumbe za brzo biranje jednim dodirom na prednjoj ploči za brzo slanje
faksova. Možete pritisnuti i Speed Dial (Brzo biranje) za kretanje kroz i odabir
s popisa unosa za brzo biranje.
Prvih 10 unosa za brzo biranja automatski se sprema na 5 gumba za brzo
biranje jednim dodirom na prednjoj ploči. Kad stvarate više od 5 unosa za brzo
biranje, jednom će se gumbu dodijeliti 2 unosa za brzo biranje. Za kretanje
među brojevima više puta pritisnite gumb za brzo biranje jednim dodirom. Na
primjer, pritisnite prvi gumb za brzo biranje jednim dodirom za kretanje između
unosa za brzo biranje 1 i 6, pritisnite drugi gumb za brzo biranje jednim dodirom
za kretanje između unosa za brzo biranje 2 i 7 i tako dalje do petog gumba za
biranjem jednim dodirom. Za informacije o korištenju gumba za brzo biranje
jednim dodirom, pogledajte slanje faksa pomoću brzih biranja na stranici 42.
Preporučamo da koristite HP Director (HP Upravljanje) za postavljanje postavki
brzog biranja; no, možete koristiti i prednju ploču.
Sa svog računala možete brzo i jednostavno postaviti unose za brzo biranje
pomoću HP Director (HP Upravljanje). Za više informacija, na zaslonu
pogledajte hp image zone pomoć koji se isporučuje s vašim softverom.
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
•

stvaranje pojedinačnih unosa za brzo biranje na stranici 60

•

dodavanje grupnih unosa za brzo biranje na stranici 61

•

ažuriranje unosa za brzo biranje na stranici 62

•

brisanje unosa za brzo biranje na stranici 63

stvaranje pojedinačnih unosa za brzo biranje

faks

Za brojeva faksa koje često koristite možete stvoriti unose za brzo biranje.

60

1

Pritisnite Setup (Postavljanje).

2

Pritisnite 2, zatim pritisnite 1.
Time odabirete Speed Dial Setup (Postavljanje brzog biranja) a zatim
Individual Speed Dial (Pojedinačno brzo biranje).

hp officejet 4200 series

korištenje značajki faksa

Speed Dial Setup
(Postavljanje brzog biranja)
1: Individual Speed Dial
(Pojedinačno brzo biranje)
2: Group Speed Dial
(Grupno brzo biranje)
3: Delete Speed Dial
(Brisanje brzog biranja)
Na zaslonu se pojavljuje prvi nedodijeljeni unos za brzo biranje.
3

Pritisnite OK za odabir prikazanog unosa za brzo biranje.
Savjet: Za odabir drugog praznog unosa, pritisnite
zatim pritisnite OK.

4

ili

te

Unesite broj faksa za dodjelu za taj unos te zatim pritisnite OK.
Broj faksa može biti duljine do 50 znamenki.
Savjet: Za unos pauze u broj faksa, pritisnite Redial/Pause
(Ponovno biranje/Pauza).

5

Unesite naziv te pritisnite OK.
Naziv je ograničena na maksimalno 13 znakova.
Za više informacija o unosu teksta, pogledajte unos teksta pomoću prednje
ploče na stranici 56.

6

Nakon što se pojavi Enter Another? (Unijeti drugi?), pritisnite 1 (Yes) (Da),
ako želite postaviti drugi broj ili pritisnite 2 (No) (Ne) za izlaz.

dodavanje grupnih unosa za brzo biranje
Ova funkcija vam omogućava stvaranje grupa s do 50 pojedinačnih unosa za
brzo biranje tako da s jednim gumbom za brzo biranje možete poslati crnobijele faksove određenim grupama ljudi.
Napomena: Grupama možete slati samo crno-bijele faksove; faksovi u boji
te rezolucija Very Fine (Vrlo fino) nisu podržani za grupno faksiranje.
Grupi možete dodijeliti samo prethodno unesene brojeve za brzo biranje. Uz to,
mogu se dodavati samo pojedinačni unosi za brzo biranje; grupu nije moguće
dodijeliti drugoj grupi.
1

Pritisnite Setup (Postavljanje).

2

Pritisnite 2, zatim pritisnite 2.
Time odabirete Speed Dial Setup (Postavljanje brzog biranja) a zatim
Group Speed Dial (Grupno brzo biranje).

faks

upute za korištenje

61

poglavlje 5

Speed Dial Setup
(Postavljanje brzog biranja)
1: Individual Speed Dial
(Pojedinačno brzo biranje)
2: Group Speed Dial
(Grupno brzo biranje)
3: Delete Speed Dial
(Brisanje brzog biranja)
Na zaslonu se pojavljuje prvi nedodijeljeni unos za brzo biranje.
3

Pritisnite OK za odabir prikazanog unosa za brzo biranje.
Savjet: Za odabir drugog praznog unosa, pritisnite
zatim pritisnite OK.

ili

te

4

Pritisnite
ili
za odabir pojedinačnog unosa za brzo biranje kojeg
ćete dodati grupi. Možete također unijeti šifru brzog biranja pomoću
prednje ploče.

5

Pritisnite OK.

6

Nakon što se pojavi Enter Another?, pritisnite 1 (Yes) (Da) za dodavanje
još jednog pojedinačnog unosa za brzo biranje.

7

Nakon što dodate sve unose, pritisnite 2 (No) (Ne).

8

Unesite naziv grupe brzog biranja te pritisnite OK.
Naziv je ograničen na maksimalno 13 znakova.
Za više informacija o unosu teksta, pogledajte unos teksta pomoću prednje
ploče na stranici 56.

9

Nakon što se pojavi Another group? (Još jedna grupa?), pritisnite 1 (Yes)
(Da), ako želite postaviti još jednu grupu brzog biranja ili pritisnite 2 (No)
(Ne) za izlaz.

ažuriranje unosa za brzo biranje
Možete promijeniti broj telefona ili naziv pojedinačnog unosa za brzo biranje.

faks

Napomena: Ako je unos za pojedinačno brzo biranje također dio grupe
brzog biranja, grupa brzog biranja odražavat će sva ažuriranja izvršena
na unosu za pojedinačno brzo biranje.
1

Pritisnite Setup (Postavljanje).

2

Pritisnite 2, zatim pritisnite 1.
Time odabirete Speed Dial Setup (Postavljanje brzog biranja) a zatim
Individual Speed Dial (Pojedinačno brzo biranje).

3

Pritisnite
ili
za kretanje kroz unose za brzo biranje te zatim pritisnite
OK za odabir odgovarajućeg unosa.

4

Kad se pojavi tekući broj faksa, pritisnite

5

Ponovo unesite broj faksa.

da ga izbrišete.

Savjet: Za unos pauze u broj faksa, pritisnite Redial/Pause
(Ponovno biranje/Pauza).
6
62

Pritisnite OK za spremanje novog broja.
hp officejet 4200 series

korištenje značajki faksa

7

Ako trebate promijeniti naziv, pritisnite
tipkovnice ponovo unesite naziv.

8

Pritisnite OK.

9

Pritisnite 1 (Da) za ažuriranje drugog unosa ili 2 (Ne) za izlaz.

da ga izbrišete te zatim pomoću

brisanje unosa za brzo biranje
Pratite ove korake za brisanje pojedinačnog ili grupnog unosa za brzo biranje.
1

Pritisnite Setup (Postavljanje).

2

Pritisnite 2, a zatim ponovo pritisnite 3.
Ovo odabire Speed Dial Setup (Postavljanje brzog biranja) te zatim
odabire Delete Speed Dial (Brisanje brzog biranja).

3

Pritišćite
dok se ne pojavi unos za brzo biranje kojeg želite izbrisati te
zatim pritisnite OK. Također možete unijeti šifru brzog biranja pomoću
prednje ploče.

promjena rezolucije faksa te svjetlijih/tamnijih postavki
Možete promijeniti rezoluciju faksa te svjetlije/tamnije postavke dokumenata
koje šaljete.
Napomena: Ove postavke ne utječu na postavke kopiranja. Rezolucija
kopiranja i kontrast kopiranja postavljaju se neovisno o rezoluciji i kontrastu
faksa. Također, postavke koje mijenjate s prednje ploče ne utječu na faksove
koje šaljete sa svog računala.
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
•

promjena rezolucije faksa na stranici 63

•

promjena postavke svjetlije/tamnije na stranici 64

•

postavljanje novih zadanih vrijednosti na stranici 65

promjena rezolucije faksa
Postavka Fax Resolution (Rezolucija faksa) utječe na brzinu prijenosa te kvalitetu
faksiranih crno-bijelih dokumenata. HP Officejet šalje samo faksove najveće
rezolucije koju podržava faks uređaj primatelja. Rezoluciju faksa možete
promijeniti samo za faksove koje šaljete crno-bijele. Svi faksovi u boji bit će
poslani u rezoluciji Fine (Fino). Dostupne su sljedeće postavke Fax Resolution
(Rezolucija faksa):
Fine (Fino): ovo je tvornička postavka. Daje visokokvalitetan tekst pogodan
za faksiranje većine dokumenata.

•

Very Fine (Vrlo fino): ovu postavku koristite kad faksirate dokumente s vrlo
finim pojedinostima. Ako odaberete ovu opciju, imajte na umu da
postupak faksiranja traje duže te da možete slati samo crno-bijele faksove.

•

Photo (Foto): ova postavka omogućava faks najbolje kvalitete kad šaljete
fotografije. Ako odaberete Photo (Foto), imajte na umu da će proces
faksiranja trajati duže. Pri faksiranju fotografija, preporučamo da
odaberete Photo (Foto).

•

Standard (Standardno): ova postavka omogućava najbrži mogući prijenos
s faksom najslabije kvalitete.
63

faks

upute za korištenje

•

poglavlje 5

1

Umetnite original licem prema dolje i vrhom prema naprijed u ladicu za
ulaganje dokumenata.
Za detaljnije informacije proučite umetanje originala na stranici 25.

2

Pritišćite Fax Resolution (Rezolucija faksa)dok se ne pojavi željena
postavka rezolucije.
Napomena: Postavka Fax Resolution (Rezolucija faksa) koju ste odabrali
zadržava se dok je ponovo ne izbrišete.
Savjet: Možete također promijeniti Fax Resolution (Rezolucija
faksa) ako pritisnete Fax (Faks), zatim pomoću ili za kretanje
do Fax Resolution (Rezolucija faksa) te zatim pritisnete OK. Koristite
ili za kretanje do postavke koju želite te ponovo pritisnite OK.

3

Pomoću tipkovnice unesite broj faksa, pritisnite gumb za brzo biranje
jednim dodirom ili pritišćite Speed Dial (Brzo biranje) dok se ne pojavi
odgovarajući unos za brzo biranje.

4

Pritisnite Start Black (Pokreni crno-bijelo).
Napomena: Ako pritisnete Start Color (Pokreni u boji), faks će se poslati
pomoću postavke Fine (Fino).

promjena postavke svjetlije/tamnije
Pomoću ove postavke možete promijeniti kontrast faksa tako da bude tamniji ili
svjetliji od originala. Ta je funkcija korisna ako faksirate dokument koji je
izblijedio, slabo vidljiv ili napisan rukom. Podešavanjem kontrasta možete
potamniti original.
Vaše se promjene vraćaju na zadane vrijednosti nakon dvije minute neaktivnosti,
osim ako ih ne postavite kao zadane. Upute potražite u postavljanje novih
zadanih vrijednosti na stranici 65.
Umetnite original licem prema dolje i vrhom prema naprijed u ladicu za
ulaganje dokumenata.
Za detaljnije informacije proučite umetanje originala na stranici 25.

2

Pritisnite Fax (Faks).
Na gornjem retku zaslona pojavljuje se Phone Number (Broj telefona).

3

Pomoću tipkovnice unesite broj faksa, pritisnite gumb za brzo biranje
jednim dodirom ili pritišćite Speed Dial (Brzo biranje) dok se ne pojavi
odgovarajući unos za brzo biranje.

faks

1

64

hp officejet 4200 series

korištenje značajki faksa

4

Pritišćite Fax (Faks) dok se na vrhu zaslona ne prikaže Lighter/Darker
(Svjetlije/Tamnije).
Raspon vrijednosti pojavljuje se kao kružić na ljestvici na zaslonu.

5

Pritisnite
za osvjetljivanje faksa ili
za njegovo potamnjivanje.
Kružić se pomiče lijevo ili desno kako pritišćete gumb.

6

Pritisnite Start Black (Pokreni crno-bijelo) ili Start Color (Pokreni u boji).

postavljanje novih zadanih vrijednosti
Zadane vrijednosti za postavku Lighter/Darker (Svjetlije/tamnije) možete
promijeniti preko prednje ploče.
1

Umetnite original licem prema dolje i vrhom prema naprijed u ladicu za
ulaganje dokumenata.
Za detaljnije informacije proučite umetanje originala na stranici 25.

2

Pritisnite Fax (Faks).
U gornjem retku na zaslone se pojavljuje Phone Number (Broj telefona).

3

Pomoću tipkovnice unesite broj faksa, pritisnite gumb za brzo biranje
jednim dodirom ili pritišćite Speed Dial (Brzo biranje) dok se ne pojavi
odgovarajući unos za brzo biranje.
Za više informacija o brzim biranjima, pogledajte postavljanje brzog
biranja na stranici 60.

4

Pritišćite Fax (Faks) dok se na vrhu zaslona ne prikaže Lighter/Darker
(Svjetlije/Tamnije).

5

Unesite svoje promjene, kako je potrebno.

6

Opet pritisnite Fax (Faks) dok se na vrhu zaslona ne prikaže Set New
Defaults (Postavljanje novih vrijednosti).

7

Pritisnite

8

Pritisnite Start Black (Pokreni crno-bijelo) ili Start Color (Pokreni u boji).
HP Officejet koristi novu zadanu postavku za slanje vašeg faksa.

za odabir Yes (Da).

faks

upute za korištenje

65

poglavlje 5

postavljanje opcija za faks
Možete postaviti brojne opcije za faks, poput kontroliranja hoće li HP Officejet
automatski ponovo birati broj koji je zauzet. Kad unosite promjene u sljedeće
opcije, nova opcija postane zadana. Pogledajte ovaj odjeljak za informacije
o promjeni opcija za faks.
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
•

postavljanje datuma i vremena na stranici 66

•

postavljanje veličine papira za primljene faksove na stranici 67

•

postavljanje tonskog ili pulsnog biranja na stranici 67

•

podešavanje glasnoće zvona na stranici 67

•

podešavanje glasnoće zvuka biranja i faksa na stranici 68

•

prosljeđivanje faksova na drugi broj na stranici 68

•

uređivanje ili otkazivanje prosljeđivanja faksova na stranici 68

•

promjena zvona kod govornog poziva (razlikovno zvono) na stranici 69

•

automatsko ponovno biranje broja koji je zauzet ili na kojem nema
odgovora na stranici 69

•

postavljanje automatskog smanjivanja za dolazne faksove na stranici 71

•

korištenje načina rada za ispravljanje pogrešaka na stranici 71

•

postavljanje brzine faksa na stranici 71

•

korištenje identifikacije dolaznog poziva na stranici 72

•

block junk fax numbers (blokiranje neželjenih brojeva faksa) na stranici 73

•

postavljanje spremanja faksa prilikom primanja na stranici 74

postavljanje datuma i vremena

faks

Datum i vrijeme možete postaviti s prednje ploče. Prilikom slanja faksa, zajedno
sa zaglavljem se ispisuju i tekući datum i vrijeme. Format datuma i vremena
temelje se na postavci jezika i države/regije.

66

1

Pritisnite Setup (Postavljanje).

2

Pritisnite 3, a zatim 1.
Ovo odabire Basic Fax Setup (Osnovno postavljanje faks uređaja) te zatim
odabire Date and Time (Datum i vrijeme).

3

Pritiskom odgovarajućeg broja na tipkovnici unesite mjesec, dan i godinu
(samo posljednje dvije znamenke). Zavisno o postavci zemlje/regije,
datum možete unijeti drugačijim redoslijedom.
Kursor za podcrtavanje koji se na početku pojavljuje ispod prve znamenke
automatski se postavlja za svaku znamenku kada pritisnete gumb.
Odzivnik za vrijeme automatski se pojavljuje kad unesete posljednju
znamenku datuma.

4

Unesite sate i minute.
Odzivnik AM/PM automatski se pojavljuje nakon što unesete posljednju
znamenku za vrijeme, ako je vrijeme prikazano u 12-satnom formatu.

5

Ako se to od vas traži, pritisnite 1 za AM (prije podne) ili 2 za PM (poslije
podne).
Novi datum i vrijeme pojavljuju se na zaslonu prednje ploče.
hp officejet 4200 series

korištenje značajki faksa

postavljanje veličine papira za primljene faksove
Možete odabrati veličinu papira za primljene faksove. Odabrana veličina papira
mora odgovarati veličini papira umetnutog u ladicu za papir. Faksovi se mogu
ispisivati na veličinama papira letter, A4 ili legal (razlikuje se po državi/regiji).
Napomena: Ako je u ladicu za papir umetnuta neispravna veličina papira
kad se faks prima, faks se neće ispisati, a na zaslonu će se pojaviti obavijest
o pogrešci. Umetnite papir veličine letter, A4 ili legal te pritisnite OK za ispis
faksa.
1

Pritisnite Setup (Postavljanje).

2

Pritisnite 3, zatim pritisnite 4.
Time odabirete Basic Fax Setup (Osnovno postavljanje faks uređaja)
a zatim Fax Paper Size (Veličina papira za faks).

3

Pritisnite

za odabir opcije, a zatim pritisnite OK.

postavljanje tonskog ili pulsnog biranja
Možete postaviti način biranja za tonsko ili pulsno biranje. Većina telefonskih
sustava radi s obje vrste biranja. Ako imate sustav javnih govornica ili sustav
privatne centrale (PBX) koji zahtijeva pulsno biranje, možda ćete morati odabrati
Pulse Dialing (Pulsno biranje). Zadana postavka je Tone Dialing (Tonsko biranje).
Neke funkcije telefonskog sustava možda neće biti dostupne ako se koristi pulsno
biranje. Uz to, biranje broja faksa pulsnim biranjem traje dulje. Ako niste sigurni
koju postavku koristiti, obratite se svom lokalnom telefonskom poduzeću.
Napomena: Ako vaš telefonski sustav ne zahtijeva pulsno biranje,
preporučamo korištenje zadane postavke Tone Dialing (Tonsko biranje).
1

Pritisnite Setup (Postavljanje).

2

Pritisnite 3, a zatim pritisnite 5.
Time odabirete Basic Fax Setup (Osnovno postavljanje faks uređaja) a zatim
Tone or Pulse Dialing (Tonsko ili pulsno biranje).

3

Pritisnite

4

Pritisnite OK.

za odabir između Tone (Tonsko) ili Pulse (Pulsno).

podešavanje glasnoće zvona
HP Officejet daje četiri razine za podešavanja glasnoće zvona kad stiže faks ili
telefonski poziv. Možete odabrati Off (Isključeno), Low (Tiho), Medium (Srednje)
ili High (Glasno). Tvornička je postavka Medium (Srednje).
1

Pritisnite Setup (Postavljanje).

2

Pritisnite 3, zatim pritisnite 6.
Ovo odabire Basic Fax Setup (Osnovno postavljanje faks uređaja) te zatim
odabire Ring Volume (Glasnoća zvona).

3

Pritisnite

za odabir opcije, a zatim pritisnite OK.

faks

upute za korištenje

67

poglavlje 5

podešavanje glasnoće zvuka biranja i faksa
Postavka Phone Line Monitor Volume (Podešavanje glasnoće zvuka biranja
i faksa) omogućava vam nadzor nad glasnoćom tonskog signala i tonova za
faks. Možete odabrati Low (Tiho), Medium (Srednje) ili High (Glasno). Tvornička
je postavka Medium (Srednje).
1

Pritisnite Setup (Postavljanje).

2

Pritisnite 3, zatim pritisnite 7.
Ovo odabire Basic Fax Setup (Osnovno postavljanje faks uređaja) te zatim
odabire Phone Line Monitor Volume (Podešavanje glasnoće zvuka biranja
i faksa).

3

Pritisnite

za odabir opcije, a zatim pritisnite OK.

prosljeđivanje faksova na drugi broj
Koristite funkciju Fax Forwarding (Prosljeđivanje faksova) za prosljeđivanje svojih
primljenih faksova na drugi broj faksa. Tijekom razdoblja u kojem vam je Fax
Forwarding (Prosljeđivanje faksova) uključeno, vaš HP Officejet neće ispisivati
primljene faksove. Ako je primljen faks u boji, proslijedit će se kao crno-bijeli.
1

Pritisnite Setup (Postavljanje).

2

Pritisnite 3, zatim pritisnite 8.
Ovo odabire Basic Fax Setup (Osnovno postavljanje faks uređaja) te zatim
odabire Fax Forwarding Black Only (Prosljeđivanje faksova – samo crnobijelo).

3

Na odzivnik, unesite broj faks uređaja koji će primiti proslijeđene faksove.

4

Pritisnite OK.
Na zaslonu se pojavljuje Fax Forwarding (Prosljeđivanje faksova).

uređivanje ili otkazivanje prosljeđivanja faksova
Jednom kad je prosljeđivanje faksova uključeno, možda ćete morati promijeniti
broj na koji prosljeđujete ili ćete možda htjeti sasvim otkazati postavljanje
prosljeđivanja faksova. Za uređivanje ili isključivanje prosljeđivanja, pratite niže
navedene korake.
1

Pritisnite Setup (Postavljanje).

2

Pritisnite 3, zatim pritisnite 8.
Time odabirete Basic Fax Setup (Osnovno postavljanje faks uređaja)
a zatim Fax Forwarding Black Only (Prosljeđivanje faksova – samo crnobijelo).

3

Na zaslonu se odmah pojavljuje Forwarding is ON 1=Edit 2=Cancel
(Prosljeđivanje je UKLJUČENO 1=Uredi 2=Odustani). Učinite nešto od
sljedećeg:
– Za uređivanje broja faksa pritisnite 1. Pratite poruke na zaslonu
prednje ploče.
– Pritisnite 2 za otkazivanje Fax Forwarding (Prosljeđivanje faksova).

faks

Savjet: Prosljeđivanje faksova možete otkazati i pritiskanjem
Cancel (Odustani) te zatim 2, kad se na zaslonu prednje ploče
pojavi “Fax Forwarding” (Prosljeđivanje faksova).

68

hp officejet 4200 series

korištenje značajki faksa

promjena zvona kod govornog poziva (razlikovno zvono)
Mnogo telefonskih poduzeća nudi funkciju razlikovnog zvona koja vam
omogućava da na liniji imate nekoliko telefonskih brojeva. Kada se pretplatite
na ovu uslugu, svaki će broj imati različito zvono, na primjer, jednostruko,
dvostruko ili trostruko zvono.
Ako spojite svoj HP Officejet na liniju s razlikovnim zvonom, neka vaše telefonsko
poduzeće dodijeli jednu vrstu zvonu za govorne pozive, a drugu za faks pozive.
Preporučamo da za broj faksa zatražite dvostruka ili trostruka zvona. Kad
HP Officejet prepozna određenu vrstu zvona, odgovorit će na pozive i primiti faks.
Ako nemate ovu uslugu, koristite zadanu vrstu zvona koja je All Rings (Sva zvona).
1

Provjerite da je odabrana ispravna postavka Answer Mode (Način
odgovora). Upute potražite u postavljanje načina odgovora na stranici 47.

2

Pritisnite Setup (Postavljanje).

3

Pritisnite 4, a zatim 1.
Time odabirete Basic Fax Setup (Osnovno postavljanje faks uređaja)
a zatim Answer Ring Pattern (Zvono kod govornog poziva).

4

Za kretanje kroz ove opcije pritisnite : All Rings (Sva zvona), Single
Rings (Jednostruka zvona), Double Rings (Dvostruka zvona), Triple Rings
(Trostruka zvona) i Double & Triple (Dvostruka i trostruka).

5

Kad se vrsta zvona koju telefonsko poduzeće postavi za vaš broj faksa
pojavi na zaslonu, pritisnite OK.
Napomena: Ako nemate uslugu razlikovnog zvona, koristite zadanu vrstu
zvona koja je All Rings (Sva zvona).

automatsko ponovno biranje broja koji je zauzet ili na kojem nema odgovora
Svoj HP Officejet možete postaviti da automatski ponovo bira broj koji je zauzet
ili na koji nema odgovora. Zadana je postavka za Busy Redial (Ponovno biranje
u slučaju zauzete linije) Redial (Ponovno biranje). Zadana je postavka za No
Answer Redial (Ponovno biranje u slučaju neodgovaranja na poziv) No Redial
(Bez ponovnog biranja).
1

Pritisnite Setup (Postavljanje).

2

Učinite nešto od sljedećeg:
– Za promjenu postavke Busy Redial (Ponovno biranje u slučaju zauzete
linije), pritisnite 4 te zatim pritisnite 2.
Ovo odabire Basic Fax Setup (Osnovno postavljanje faks uređaja) te
zatim Busy Redial (Ponovno biranje u slučaju zauzete linije).
– Za promjenu postavke No Answer Redial (Ponovno biranje u slučaju
neodgovaranja na poziv), pritisnite 4 te zatim ponovo pritisnite 3.
Time odabirete Advanced Fax Setup (Napredno postavljanje faks
uređaja) a zatim No Answer Redial (Ponovno biranje u slučaju
neodgovaranja na poziv).
faks

upute za korištenje

69

poglavlje 5

Advanced Fax Setup
(Napredno postavljanje
faks uređaja)
1: Answer Ring Pattern
(Zvono kod govornog
poziva)
2: Busy Redial
(Ponovno biranje u slučaju
zauzete linije)
3: No Answer Redial
(Ponovno biranje u slučaju
neodgovaranja na poziv)
4: Automatic Reduction
(Automatsko smanjivanje)
5: Error Correction Mode
(Način rada za
ispravljanje pogrešaka)
6: Fax Speed (Brzina faksa)
7: Caller ID Mode
(Način rada za
identifikaciju dolaznog
poziva) *
8: Junk Fax Numbers
(Neželjeni brojevi faksova)
*
9: Backup Fax Reception
(Spremanje faksa prilikom
primanja)**

Busy Redial
(Ponovno biranje u slučaju
zauzete linije)
Redial (Ponovno biranje)
No Redial
(Bez ponovnog biranja)

No Answer Redial
(Ponovno biranje u slučaju
neodgovaranja na poziv)
No Redial
(Bez ponovnog biranja)
Redial (Ponovno biranje)

* Nije dostupno u svim
državama/regijama. Ako vaša
država/regija ne podržava uslugu
identifikacije dolaznog poziva,
ova stavka izbornika neće se
pojaviti na izborniku Ispis izvješća.
**Ako usluga identifikacije
dolaznog poziva nije dostupna
u vašoj državi/regiji, Spremanje
faksa prilikom primanja radit će se
preko broja 7.

Pritisnite
za odabir Redial (Ponovno biranje) ili No Redial (Bez
ponovnog biranja).

4

Pritisnite OK.

faks

3

70

hp officejet 4200 series

korištenje značajki faksa

postavljanje automatskog smanjivanja za dolazne faksove
Ova postavka određuje što vaš HP Officejet čini, ako primi faks prevelik za
zadanu veličinu papira. S ovom postavkom uključenom (zadano), slika se
smanjuje tako da može stati na jednu stranicu, ako je moguće. S ovom funkcijom
isključenom, informacije koje ne stanu na prvu stranicu ispisuju se na drugoj
stranici. Automatic Reduction (Automatsko smanjivanje) korisno je kad primite
faks veličine papira Legal, a u ladici za papir imate umetnut papir veličine Letter.
1

Pritisnite Setup (Postavljanje).

2

Pritisnite 4, zatim pritisnite 4.
Time odabirete Advanced Fax Setup (Napredno postavljanje faks uređaja)
a zatim Automatic Reduction (Automatsko smanjivanje).

3

Pritisnite

4

Pritisnite OK.

za odabir On (Uključeno) ili Off (Isključeno).

korištenje načina rada za ispravljanje pogrešaka
Error Correction Mode (Način rada za ispravljanje pogrešaka) (ECM) eliminira
podatke koji su izgubljeni zbog loših telefonskih linija prepoznajući pogreške
koje se događaju tijekom prijenosa te automatski tražeći ponovni prijenos dijela
s greškom. Ovo ne utječe na troškove telefona, možda ih čak može i smanjiti,
na dobrim telefonskim vezama. Na lošim vezama, ECM produljuje vrijeme
slanja te povećava telefonske troškove, ali mnogo pouzdanije šalje podatke.
Isključite ECM (zadana je postavka uključeno) samo ako on znatno poveća
telefonski račun, a vi prihvaćate lošiju kvalitetu u zamjenu za smanjene troškove.
Napomena: Ako je vaša postavka Fax Speed (Brzina faksa) postavljena na
Fast (Brzo) ili ako šaljete faks u boji, tada je ECM uvijek On (Uključeno).
1

Pritisnite Setup (Postavljanje).

2

Pritisnite 4, a zatim 5.
Time odabirete Advanced Fax Setup (Napredno postavljanje faks uređaja)
a zatim Error Correction Mode (Način rada za ispravljanje pogrešaka).

3

Pritisnite

4

Pritisnite OK.

za odabir On (Uključeno) ili Off (Isključeno).

postavljanje brzine faksa
Možete postaviti brzinu faksa koja se koristi za komuniciranje između
HP Officejet i ostalih faks uređaja prilikom slanja i primanja faksova. Zadana
brzina faksa je Fast (Brzo).
U određenim uvjetima, možda će biti potrebno postaviti brzinu faksa na manju
vrijednost. Na primjer, ako koristite jedno od sljedećeg:
Internet telefonsku uslugu

•

PBX sustav

•

Faks preko Internet protokola (FoIP)

•

integrirana ISDN usluga

faks

upute za korištenje

•

71

poglavlje 5

Također, ako imate problema sa slanjem i primanjem faksova, pokušajte
postaviti postavku Brzina faksa postaviti na Medium (Srednje) ili Slow (Sporo).
Ako želite slati s isključenim ECM-om, morate koristiti Medium (Srednje) ili Slow
(Sporo). Dostupne su sljedeće brzine faksa.

postavka brzine
faksa

brzina faksa

Fast (Brzo)

v.34 ili 33600 bps

Medium (Srednje)

v.17 ili 14400 bps

Slow (Sporo)

v.29 ili 9600 bps

1

Pritisnite Setup (Postavljanje).

2

Pritisnite 4, zatim pritisnite 6.
Time odabirete Advanced Fax Setup (Napredno postavljanje faks uređaja)
a zatim Fax Speed (Brzina faksa).

3

Pritisnite

za odabir opcije, a zatim pritisnite OK.

korištenje identifikacije dolaznog poziva
Caller ID Mode (Način rada za identifikaciju dolaznog poziva) omogućava vam
da na zaslonu prednje ploče vidite broj telefona ili imena pozivatelja, ako se
putem svog telefonskog poduzeća pretplatite na uslugu Identifikacije dolaznog
poziva.
Napomena: Usluga identifikacije dolaznog poziva dostupna je preko
vašeg telefonskog poduzeća. Nema podršku u svim država/regijama. Ako
nema podršku u vašoj državi/regiji, nećete vidjeti Caller ID Mode (Način
rada za identifikaciju dolaznog poziva) u Advanced Fax Menu (Napredno
postavljanje faks uređaja). Za više informacija o usluzi identifikacije
dolaznog poziva, obratite se telefonskom poduzeću.

faks

Uz to što možete vidjeti brojeve ili imena pozivatelja, možete također i blokirati
brojeve tako da HP Officejet ne prima faksove s tih brojeva. Za više informacija
o blokiranju brojeva, pogledajte block junk fax numbers (blokiranje neželjenih
brojeva faksa) na stranici 73.

72

1

Pritisnite Setup (Postavljanje).

2

Pritisnite 4, a zatim pritisnite 7.
Ovo odabire Advanced Fax Setup (Napredno postavljanje faks uređaja) te
zatim Caller ID Mode (Način rada za identifikaciju dolaznog poziva).

3

Pritisnite
za odabir jedne od sljedećih opcija:
– On (Uključeno): odaberite ovu opciju za aktiviranje Caller ID Mode
(Način rada za identifikaciju dolaznog poziva).
– On (Block Junk) (Uključeno (Blokiranje neželjenih brojeva)): odaberite
ovu opciju za aktiviranje Caller ID Mode (Način rada za identifikaciju
dolaznog poziva) te blokiranje neželjenih brojeva faksa.
– Off (Isključeno): odaberite ovu opciju za isključivanje Caller ID Mode
(Način rada za identifikaciju dolaznog poziva).

4

Pritisnite OK.

hp officejet 4200 series

korištenje značajki faksa

block junk fax numbers (blokiranje neželjenih brojeva faksa)
Ako se preko telefonskog poduzeća pretplatite na uslugu Identifikacije dolaznog
poziva pomoću funkcije Junk Fax Numbers (Neželjeni brojevi faksa) možete
blokirati buduće faksove s određenih brojeva. Možete blokirati do 20 brojeva.
Prije korištenja ove funkcije, morate postaviti Caller ID Mode (Način rada za
identifikaciju dolaznog poziva) na On (Block Junk) (Uključeno (Blokiranje
neželjenih brojeva)). Upute potražite u korištenje identifikacije dolaznog poziva
na stranici 72.
Napomena: Usluga identifikacije dolaznog poziva dostupna je preko
vašeg telefonskog poduzeća. Nema podršku u svim država/regijama. Ako
nema podršku u vašoj državi/regiji, nećete vidjeti Junk Fax Numbers
(Neželjeni brojevi faksa) u Advanced Fax Menu (Napredno postavljanje
faks uređaja). Za više informacija o usluzi identifikacije dolaznog poziva,
obratite se telefonskom poduzeću.
Napomena: Faksove možete također birati i pomoću HP Director (HP
Upravljanje), no, možda će vam se način pomoću prednje ploče učiniti
boljim. Za više informacija, pogledajte pomoć na zaslonu
hp image zone pomoć koja se isporučuje s vašim softverom.
za dodavanje neželjenih brojeva
1

Pritisnite Setup (Postavljanje).

2

Pritisnite 4, a zatim 8.
Ovo odabire Advanced Fax Setup (Napredno postavljanje faks uređaja) te
zatim Junk Fax Numbers (Neželjeni brojevi faksa).

3

Pritisnite
za odabir Add (Dodaj), a zatim pritisnite OK.
Na zaslonu se pojavljuje posljednji primljeni broj identifikacije dolaznog
broja.

4

Pritisnite
ili
za kretanje kroz popis brojeva identifikacije dolaznog
poziva te zatim pritisnite OK za odabir broja kojeg želite dodati popisu.

5

Ako popisu želite dodati još jedan broj, pritisnite 1 (Yes) (Da).
U suprotnom slučaju, pritisnite 2 (No) (Ne).

6

Ako ste pritisnuli 1, ponovite korake 4 i 5 dok ne dovršite dodavanje
brojeva identifikacije dolaznog poziva na popis.

za brisanje neželjenih brojeva
Pritisnite Setup (Postavljanje).

2

Pritisnite 4, a zatim 8.
Ovo odabire Advanced Fax Setup (Napredno postavljanje faks uređaja) te
zatim Junk Fax Numbers (Neželjeni brojevi faksa).

3

Pritisnite
za odabir Delete (Izbriši), a zatim pritisnite OK.
Na zaslonu se pojavljuje prvi Junk Number (Neželjeni broj).

4

Pritisnite
ili
za kretanje kroz popis brojeva te zatim pritisnite OK za
brisanje odabranog broja s popisa.

5

Ako s popisa želite izbrisati još jedan broj, pritisnite 1 (Yes) (Da).
U suprotnom slučaju, pritisnite 2 (No) (Ne).

6

Ako ste pritisnuli 1, ponovite korake 4 i 5 dok ne dovršite brisanje brojeva
s popisa.

faks

upute za korištenje

1

73

poglavlje 5

postavljanje spremanja faksa prilikom primanja
Koristite funkciju Backup Fax Reception (Spremanje faksa prilikom primanja) za
spremanje primljenih faksova u memoriju. Na primjer, ako tijekom primanja
faksa vaš pisač ostane bez tinte, faks se sprema u memoriju. Zatim, jednom kad
ste zamijenili spremnik s tintom, možete ispisati faks. Zaslon na prednjoj ploči
obavještava vas da u memoriji ima faksova koje treba ispisati. Zaslon na
prednjoj ploči obavještava vas da u memoriji ima faksova koje treba ispisati.
Po tvorničkoj postavci, uključeno je Backup Fax Reception (Spremanje faksa
prilikom primanja). Za informacije o ispisu faksova spremljenih u memoriji,
pogledajte ponovni ispis faksova u memoriji na stranici 74.
Napomena: Ako se memorija napuni, HP Officejet piše preko najstarijih
ispisanih faksova. Svi neispisani faksovi ostat će u memoriji dok se ne ispišu
ili izbrišu. Kad je memorija puna neispisanih faksova, HP Officejet više neće
primati faks pozive dok se neispisani faksovi ne ispišu. Za brisanje svih
faksova u memoriji, uključujući neispisane faksove, isključite svoj HP Officejet.
1

Pritisnite Setup (Postavljanje).

2

Pritisnite 4 te zatim pritisnite 7 ili 9 (ovisno o svojoj državi/regiji).
Ovo odabire Advanced Fax Setup (Napredno postavljanje faks uređaja) te
zatim Backup Fax Reception (Spremanje faksa prilikom primanja).

3

Pritisnite
za odabir jedne od sljedećih opcija:
– On (Uključeno): odaberite ovu opciju za aktiviranje Backup Fax
Reception (Spremanje faksa prilikom primanja).
– Off (Isključeno): odaberite ovu opciju za isključivanje Backup Fax
Reception (Spremanje faksa prilikom primanja).

4

Pritisnite OK.

ponovni ispis faksova u memoriji
Reprint Faxes in Memory (Ponovni ispis faksova iz memorije) omogućava vam
ponovni ispis faksa spremljenog u memoriju. Faksovi se ispisuju redom od
posljednjeg primljenog faksa prema prvom. Svaki put kad HP Officejet počinje
s ispisom faksa koji vam ne treba, pritisnite Cancel (Odustani) za prekid ispisa.
HP Officejet počinje ispisivati sljedeći faks u memoriji. Morat ćete pritisnuti
Cancel (Odustani) za svaki spremljeni faks da prekinete njegov ispis.
Napomena:
Pritisnite Setup (Postavljanje).

2

Pritisnite 5, a zatim 4.
Time odabirete Tools (Alati) a zatim Reprint Faxes in Memory (Ponovni ispis
faksova iz memorije).
Faksovi se ispisuju iz memorije.

faks

1

74

hp officejet 4200 series

korištenje značajki faksa

prekid faksiranja
•

Za zaustavljanje faksa kojeg šaljete ili primate, pritisnite Cancel (Odustani).

•

Za otkazivanje broja kojeg trenutno birate i vraćanje tonskog signala,
pritisnite Flash.
Napomena: Ako je HP Officejet već spojen na drugi faks uređaj te šalje
i prima podatke, morate pritisnuti Cancel (Odustani) za otkazivanje faksa.
Flash neće otkazati faks koji je već u procesu.

faks

upute za korištenje

75

faks

poglavlje 5

76

hp officejet 4200 series

ispis s računala
ispis

6

Većinu postavki ispisa automatski podešava aplikacija iz koje vršite ispis ili
HP ColorSmart tehnologija. Postavke morate podesiti ručno samo kad mijenjate
kvalitetu ispisa, ispisujete na posebnim vrstama papira ili folije, ili koristite
posebne značajke.
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
•

ispis iz softverske aplikacije na stranici 77

•

postavljanje odrednica ispisa na stranici 78

•

prekid ispisa na stranici 80

HP Officejet može obavljati posebne operacije ispisa kao što je ispis slika bez
obruba, postera i prozirnih grafo-folija. Za dodatne informacije o posebnim
operacijama, pogledajte hp Image Zone pomoć na zaslonu, koja je dio vašeg
softvera.

ispis iz softverske aplikacije
Za ispis iz softverske aplikacije u kojoj ste stvorili dokument slijedite ove korake.

korisnici operativnog sustava Windows
1

Umetnite odgovarajuću vrstu papira u ladicu s papirom.
Detaljnije informacije potražite u umetanje papira i umetanje originala na
stranici 15.

2

Iz izbornika softverske aplikacije File (Datoteka) odaberite Print (Ispis).

3

Provjerite sljedeće HP Officejet.
Ako trebate promijeniti postavke, pritisnite gumb za otvaranje dijaloškog
okvira Properties (Svojstva) (zavisno o vašoj softverskoj aplikaciji, gumb se
može zvati Properties (Svojstva), Options (Odrednice), Printer Setup
(Postavljanje pisača) ili Printer (Pisač)), a zatim odaberite odgovarajuće
odrednice za trenutni ispis pomoću značajki na karticama Paper/Quality
(Kvaliteta papira), Finishing (Dovršavanje), Effects (Efekti), Basics (Osnove)
i Color (Boja).
Napomena: Prilikom ispisa fotografija morate odabrati odrednice za
ispravnu vrstu papira i poboljšanje ispisa za fotografije. Za više informacija
vidi hp image zone pomoć koji ste dobili s računalom.

4

Pritisnite OK za zatvaranje dijaloškog okvira Properties (Svojstva).
Postavke koje odaberete odnosit će se samo na trenutni ispis. Informacije
o podešavanju postavki za sve ispise potražite u postavljanje odrednica
ispisa na stranici 78.

5

Pritisnite OK za početak novog ispisa.

77

poglavlje 6

korisnici operativnog sustava Macintosh
ispis

Za određivanje veličine papira dokumenta, razmjera i orijentacije koristite
dijaloški okvir Page Setup (Postava stranice). Za određivanje postavki za ispis
dokumenta i za slanje dokumenta u pisač koristite dijaloški okvir Print (Ispis).
Napomena: Sljedeći koraci specifični su za operacijski sustav X. Za
operacijski sustav 9 koraci su nešto drugačiji. Prije početka ispisa svakako
odaberite HP Officejet u Print Center (Centar za ispis) (OS X) ili u Chooser
(Izbornik) (OS 9).
1

Iz izbornika softverske aplikacije File (Datoteka) odaberite Page setup
(Postava stranice).
Pojavljuje se dijaloški okvir Page setup (Postava stranice).

2

U padajućem izborniku Format for (Format za) odaberite HP Officejet.

3

Po potrebi promijenite ostale postavke:
– Odabir veličine papira. (Za postavljanje uobičajene veličine papira
odaberite opciju Uobičajena veličina papira iz padajućeg izbornika
Postavke.)
– Odabir orijentacije.
– Unesite postotak razmjera.
Za OS 9 dijaloški okvir Page Setup (Postava stranice) uključuje opcije
okretanja slike, sliku u zrcalu i uređivanja uobičajenih veličina stranice.

4

Pritisnite OK.

5

Iz izbornika softverske aplikacije File (Datoteka) odaberite Print (Ispis).
Pojavljuje se dijaloški okvir Print (Ispis).
Ako koristite OS X, otvara se obrazac Copies & Pages (Kopije i stranice).
Ako koristite OS 9, otvara se obrazac General (Općenito).

6

Odaberite postavke pisača koje odgovaraju vašem projektu.
Za pristup drugim obrascima koristite spuštene izbornike.

7

Za početak ispisa pritisnite Print (Ispis).

postavljanje odrednica ispisa
Postavke ispisa za HP Officejet možete prilagoditi tako da uspješno obavlja
svaki zadatak ispisa uključujući prilagođene fotografije i dokumente vrhunske
kvalitete.

korisnici operativnog sustava Windows
Ako želite promijeniti postavke ispisa morate odlučiti želite li ih promijeniti za
trenutni ispis ili za sve ispise. Način prikaza postavki ispisa zavisi o tome želite
li postavke podesiti kao trajne ili ne.
za promjenu postavki ispisa za sve buduće poslove

78

1

Iz HP Director (HP Upravljanje) odaberite Settings (Postavke), a zatim
Printer Settings (Postavke pisača).

2

Promijenite postavke ispisa i pritisnite OK.

hp officejet 4200 series

ispis s računala

za promjenu postavki ispisa za trenutni ispis
Iz izbornika softverske aplikacije File (Datoteka) odaberite Print (Ispis),
Print Setup (Postavke ispisa) ili Page Setup (Postava stranice). Provjerite je li
odabran pisač HP Officejet.

2

Pritisnite Properties (Svojstva), Options (Opcije), Printer Setup (Postavljanje
pisača) ili Printer (Pisač) (nazivi odrednica zavise o vašoj softverskoj
aplikaciji).

3

Promijenite postavke ispisa i pritisnite OK.

4

Za početak novog ispisa pritisnite OK.

korisnici računala Macintosh
`

Za prikaz dijaloškog okvira Page Setup (Postavljanje stranice) otvorite
dokument koji želite ispisati, a zatim odaberite Page Setup (Postavljanje
stranice) iz izbornika File (Datoteka).
Napomena: Za više informacija o postavkama u određenom obrascu
pritisnite ? u donjem lijevom kutu dijaloškog okvira Page Setup (Postavljanje
stranice).

obrazac – atributi stranice
Pomoću obrasca Page Attributes (Atributi stranice) u dijaloškom okviruPage
Setup (Postavljanje stranice) odabirite Page Size (Veličinu stranice), Scaling
(Razmjer) ili Orientation (Orijentaciju) dokumenta. U OS 9 također možete
odabrati ispis Mirror Image (Zrcalni odraz slike) ili Borderless (Ispis bez rubova).
U OS X iz ovog obrasca možete odabrati HP Officejet; u OS 9 pomoću
Izbornika odaberite HP Officejet.
obrazac – atributi aplikacije
Pomoću obrasca Application Attributes (Atributi aplikacije) postavite opcije
ispisa koje su u skladu s korištenom softverskom aplikacijom.
sumarni obrazac
U OS X, pomoću obrasca Summary (Sumarno) pogledajte postavke pisača za
dokument. U OS 9 ova se informacija pojavljuje u obrascu General (Općenito)
u dijaloškom okviru Ispis.
`

Za prikaz dijaloškog okvira Print (Ispis) otvorite dokument koji želite
ispisati, a onda odaberite Print (Ispis) iz izbornika File (Datoteka).
Napomena: Za više informacija o postavkama u određenom obrascu
pritisnite ? u donjem lijevom kutu dijaloškog okvira Print (Ispis).

zaslon s kopijama i stranicama
Pomoću obrasca Copies & Pages (Kopije i stranice) u OS X i obrasca General
(Općenito) u OS 9 u dijaloškom okviru Print (Ispis) odaberite broj kopija i stranica
koje želite ispisati. Također možete odabrati uvezivanje ispisa iz ovog obrasca.
`

Pritisnite gumb Preview (Pregled) za pregled ispisanog dokumenta.

izgled obrasca
Pomoću obrasca Layout (Izgled) u dijaloškom okviru Print (Ispis) možete ispisati
višestruke stranice na listu kako bi odredili redoslijed kojim će se ispisivati. Iz
ovog obrasca također možete odabrati opcije za rubove.
upute za korištenje

79

ispis

1

poglavlje 6

obrazac za opcije ispisa (OS X)

ispis

Pomoću obrasca Output Options (Opcije ispisa) u dijaloškom okviru Print (Ispis)
sačuvajte datoteku u obliku Adobe Acrobat PDF (prijenosni format dokumenta).
HP Officejet ne podržava PostScript ispis.
`

Odaberite izborni kvadratić Save as File (Spremi kao datoteku) za
spremanje dokumenta u PDF obliku.
Napomena: Obrazac Output Options (Opcije ispisa) nije dostupan u OS 9.

obrazac – vrsta/kvaliteta papira
Pomoću zaslona Paper Type/Quality (Vrsta/kvaliteta papira) u OS X i zaslona
General (Općenito) u OS 9 u dijaloškom okviru Print (Ispis) odaberite vrstu
papira, kvalitetu ispisa i, u OS X, postavke za boju. Pomoću ovog obrasca
također možete mijenjati kontrast i oštrinu digitalnih fotografija i podesiti koliku
količinu tinte želite na ispisima.
Kartice Color Options (Opcije za boje) i Digital Photo (Digitalna fotografija)
u OS X pojavljuju se kao odvojeni spušteni obrasci u OS 9. Ako koristite OS 9,
postavke odaberite pomoću spuštenih obrazaca Color (Boja) i Digital
Photography (Digitalna fotografija).

prekid ispisa
Ispis požete prekinuti pomoću HP Officejet ili pomoću računala, iako za najbolje
rezultate preporučamo sljedeću metodu.
`

80

Za prestanak ispisa pomoću HP Officejet na prednjoj ploči pritisnite
Cancel (Odustani). Na zaslonu prednje ploče pogledajte ima li poruke
Print Cancelled (Ispis poništen). Ako se ne pojavi, ponovo pritisnite Cancel
(Odustani).
HP Officejet do kraja ispisuje stranice koje je već započeo i onda
poništava ostatak ispisa. To traje nekoliko trenutaka.

hp officejet 4200 series

naručivanje pribora

7

S HP web stranice možete naručiti online spremnike za ispis, preporučene vrste
HP papira i HP Officejet razne dodatke.
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
•

naručivanje medija na stranici 81
naručivanje spremnika za ispis na stranici 81

•

naručivanje ostalog pribora na stranici 82

naručivanje medija
Za naručivanje medija poput HP Premium papira, HP Premium Inkjet grafo-folija,
HP papira za termalne preslikače na majice ili HP čestitka, idite na:
www.hp.com
Odaberite svoju državu/regiju te zatim odaberite Buy (Kupite) ili Shopping
(Nabava).

naručivanje spremnika za ispis
Sljedeća tablica navodi spremnike za ispis koji su kompatibilni s HP Officejet.
Na temelju ovih informacija odredite koji ćete spremnik za ispis naručiti.

spremnici za ispis

hp broj za ponovnu narudžbu

HP spremnik s crnom tintom

br. 56, spremnik s crnom tintom od 19 ml

HP spremnik s tintom u tri boje

br. 57, spremnik s tintom u boji od 17 ml

HP spremnik s tintom za ispis
fotografija

br. 58, spremnik s tintom u boji od 17 ml

HP spremnik s crnom tintom

br. 27, spremnik s crnom tintom od 10 ml

HP spremnik s tintom u tri boje

br. 28, spremnik s tintom u boji 8 ml

Više informacija o spremnicima s tintom pronađite na HP web-stranici:
www.hp.com
Odaberite svoju državu/regiju te zatim odaberite Buy (Kupite) ili Shopping
(Nabava).

81

naručivanje pribora

•

poglavlje 7

naručivanje ostalog pribora
Za naručivanje ostalog pribora kao što je HP Officejet softver, primjerak tiskanog
Upute za korištenje, instalacijski poster ili druge korisnički zamjenjive dijelove
nazovite odgovarajući broj:
•

U SAD-u ili Kanadi nazovite 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836).

•

U Europi, nazovite +49 180 5 290220 (Njemačka) ili +44 870 606 9081
(U.K.).

naručivanje pribora

Za naručivanje HP Officejet softvera u ostalim zemljama/područjima, nazovite
broj za vašu zemlju/područje. Niže navedeni brojevi vrijede od datuma tiskanja
ovog priručnika. Želite li popis tekućih međunarodnih brojeva za HP-ovu službu
za podršku, posjetite ovu adresu i odaberite svoju državu/regiju ili jezik:
www.hp.com/support

82

država/regija

broj za naručivanje

Australija

61 3 8877 8000

Azija, Pacifik

65 272 5300

Južna Afrika

+27 (0)11 8061030

Novi Zeland

0800 441 147

SAD i Kanada

1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

hp officejet 4200 series

održavanje vašeg hp officejet

8

Održavanje HP Officejet ne oduzima mnogo vremena. S vremena na vrijeme
možete očistiti staklo i bijelu traku sa stražnje strane poklopca radi uklanjanja
površinske prašine. Time ćete osigurati da vaše kopije i skenirane slike budu
čiste. Također možete povremeno zamijeniti, poravnati ili očistiti spremnike
s tintom. U ovom odlomku nalaze se upute za održavanje vašeg HP Officejet u
besprijekornom stanju. Izvršite ove jednostavne postupke za održavanje, ako je
to potrebno.

održavanje uređaja
hp officejet

Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
• čišćenje stakla na stranici 83
• čišćenje bijele trake na stranici 84
• čišćenje vanjske strane na stranici 85
• rad sa spremnicima za ispis na stranici 85
• zamjena telefonskog kabla na stranici 95
• vraćanje tvorničkih postavki na stranici 96
• postavljanje brzine kretanja teksta na stranici 97
• postavljanje točnog vremena odgode na stranici 98
• zvukovi samo-održavanja na stranici 98

čišćenje stakla
Staklo zaprljano prašinom, mrljama, kosom i sl. usporava rad i utječe na
preciznost funkcija kao što su Photo Fit to Page (Prilagođavanje fotografije
stranici), Copy (Kopiranje) i Scan (Skeniranje).
1

Isključite uređaj HP Officejet, isključite kabel za napajanje i podignite
poklopac skenera.
Napomena: Prije nego isključite kabel za napajanje, ispišite sve faksove
koji su u memoriji. Faksovi u memoriji bit će izgubljeni kada se isključi kabel
za napajanje. Vidi ponovni ispis faksova u memoriji na stranici 74.

83

poglavlje 8

2

Očistite staklo mekom krpom ili spužvom lagano navlaženom
neabrazivnim sredstvom za čišćenje stakla.
Oprez! Za čišćenje stakla nije dopuštena upotreba abrazivnih
sredstava, acetona, benzola ili tetraklorida, jer ga na taj način
možete oštetiti. Ne stavljajte niti prskajte tekućinu izravno na
staklo. Tekućina može procuriti ispod stakla i oštetiti HP Officejet.

održavanje uređaja
hp officejet

3

Osušite staklo krpom od meke kože ili spužvom kako biste spriječili
stvaranje mrlja.

čišćenje bijele trake
Na bijeloj traci koja se nalazi ispod poklopca skenera može se nakupiti prljavština.
1

Isključite uređaj, isključite kabel za napajanje i podignite poklopac skenera.
Napomena: Prije nego isključite kabel za napajanje, ispišite sve faksove
koji su u memoriji. Faksovi u memoriji bit će izgubljeni kada se isključi kabel
za napajanje. Vidi ponovni ispis faksova u memoriji na stranici 74.

84

hp officejet 4200 series

održavanje vašeg hp officejet

2

Očistite bijelu traku mekanom krpom ili spužvom lagano navlaženom
blagim sapunom i toplom vodom.

3

Nježno operite traku da biste omekšali prljavštinu, nemojte ribati traku.

4

Osušite traku krpom od meke kože ili običnom mekanom krpom.
Oprez! Nemojte koristiti papirnate ubruse, jer oni mogu ogrebati
traku.

5

Ako takvo čišćenje nije zadovoljavajuće, ponovite prethodne korake uz
korištenje alkohola za čišćenje, pređite preko trake vlažnom krpom radi
odstranjivanja ostataka alkohola.

čišćenje vanjske strane
Za čišćenje prašine, prljavštine i mrlja na uređaju koristite mekanu krpu ili blago
navlaženu spužvu. Unutrašnjost uređaja nije potrebno čistiti. Tekućine držite
podalje od unutrašnjosti uređaja kao i od prednje ploče.
Napomena: Kako bi izbjegli oštećenje obojenih dijelova HP Officejet
nemojte čistiti prednju ploču ili poklopac uređaja alkoholnim proizvodima
ili proizvodima koji sadrže alkohol.

rad sa spremnicima za ispis

Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
•

provjeravanje razine tinte na stranici 85

•

ispis izvješća samotestiranja na stranici 86

•

rukovanje spremnicima za ispis na stranici 88

•

zamjena spremnika za ispis na stranici 88

•

korištenje spremnika za ispis fotografija na stranici 91

•

korištenje štitnika spremnika s tintom za ispis na stranici 91

•

poravnanje spremnika za ispis na stranici 91

•

čišćenje spremnika za ispis na stranici 94

•

čišćenje kontakata spremnika za ispis na stranici 94

provjeravanje razine tinte
Razinu tinte možete lako provjeriti te saznati kada ćete morati promijeniti
spremnik za ispis. Razina tinte pokazuje približnu količinu tinte koja je preostala
u spremnicima za ispis. Provjeravanje razine tinte može se izvršiti samo iz
HP Director (HP Upravljanje) s uključenim i spojenim HP Officejet.
Korisnici operativnog sustava Windows

upute za korištenje

1

Iz HP Director (HP Upravljanje), choose Settings (Postavke) odaberite Print
Settings (Postavke ispisa), a zatim Printer Toolbox (Pisač – kutija s alatom).

2

Pritisnite jezičac Procjena razine tinte.
Pojavljuje se procjena razine tinte u spremnicima za ispis.
85

održavanje uređaja
hp officejet

Za osiguravanje vrhunske kvalitete ispisa HP Officejet morat ćete provesti
nekoliko jednostavnih postupaka za održavanje i zamijeniti spremnike za ispis
kada vam to javi poruka na prednjoj ploči.

poglavlje 8

Korisnici operativnog sustava Macintosh
1

Iz HP Director (HP Upravljanje) odaberite Settings (Postavke), a zatim
Maintain Printer (Održavanje pisača).

2

Ako se otvori dijaloški okvir Select Printer (Odabir pisača), odaberite
HP Officejet, a zatim pritisnite Utilities (Uslužni programi).

3

S popisa odaberite Razina tinte.
Pojavljuje se procjena razine tinte u spremnicima za ispis.

ispis izvješća samotestiranja
Ako postoje problemi s ispisom, prije promjene spremnika s tintom ispišite SelfTest report (Izvješće o samotestiranju). Ovo izvješću pruža korisne informacije
o spremnicima za ispis, uključujući i informacije o statusu.
1

Umetanje veličine papira Letter, A4 ili Legal.

2

Pritisnite Setup (Postavljanje).

3

Pritisnite 1, a zatim 5.
Time odabirete Print Report (Izvješće o ispisu), a onda Self-Test Report
(Izvješće o samotestiranju).

održavanje uređaja
hp officejet

Print Report (Izvješće o ispisu)
1: Automatic Reports Setup
(Postavljanje automatskih
izvješća)
2: Last Transaction
(Posljednja transakcija)
3: Fax Log
(Dnevnik slanja faksova)
4: Speed Dial List
(Popis za brzo biranje)
5: Self-Test Report
(Izvješće o samotestiranju)
6: Caller ID Report
(Identifikacija dolaznog
poziva)
7: Junk Fax Report
(Izvješće o blokiranju
određenih faksova)

Crni stupac

Stupci u boji

Instalirani spremnici s crnom i tintom u tri boje
86

hp officejet 4200 series

održavanje vašeg hp officejet

Instaliran spremnik s tintom u tri boje i spremnik s tintom za ispis fotografija

4

87

održavanje uređaja
hp officejet

upute za korištenje

Provjerite Self-Test Report (Izvješće o samotestiranju) ima li pruga ili bijelih
crta na stupcima u boji. Provjerite jesu li stupci u boji svuda jednaki
i protežu li se linije boje preko stranice.
– Ako su instalirani spremnici s crnom i tintom u tri boje, na izvješću
o samotestiranju vidjet ćete 4 stupca u boji: crna, cyan, magenta i žuta.
– Ako su instalirani spremnici s tintom za ispis fotografija i tintom u tri
boje, na izvješću o samotestiranju vidjet ćete šest stupaca u boji: plavi,
grimizni i žuti za spremnik s tintom u tri boje i svijetlo plavi, svijetlo
grimizni i crni za spremnik s tintom za ispis fotografija.
– Ako neki od stupaca u boji nedostaje, može značiti da je taj spremnik
za ispis ostao bez tinte. Možda ćete morati zamijeniti spremnik za
ispis. Za detaljnije informacije o mijenjanju spremnika za ispis, vidi
zamjena spremnika za ispis na stranici 88.
– Pruge ukazuju na mogućnost da su raspršivači začepljeni ili kontakti
zaprljani. Možda ćete trebati očistiti spremnike za ispis ili kontakte
spremnika za ispis. Za detaljnije informacije o čišćenju spremnika za
ispis, vidi čišćenje spremnika za ispis na stranici 94 i čišćenje
kontakata spremnika za ispis na stranici 94. Nemojte čistiti alkoholom.

poglavlje 8

rukovanje spremnicima za ispis
Prije promjene spremnika za ispis bilo bi dobro da znate nazive njegovih
dijelova i način rukovanja.

Raspršivači
tinte ispod trake

Zlatno-obojeni
kontakti
Plastična traka
s ružičastim
jezičcem
(treba ukloniti)

Nemojte dodirivati zlatno-obojene kontakte ili raspršivače tinte

održavanje uređaja
hp officejet

zamjena spremnika za ispis
Na prednjem zaslonu pojavljuje se poruka koja vas obavještava o niskoj razini
tinte spremnika za ispis. Razinu tinte također možete provjeriti pomoću
HP Director (HP Upravljanje) na vašem računalu. Upute potražite
u provjeravanje razine tinte na stranici 85. Kada dobijete ovu poruku,
preporuča se da imate pripravan rezervni spremnik za ispis. Ako ispisani tekst
djeluje izblijedjelo ili općenita kvaliteta ispisa oslabi, trebali biste zamijeniti
spremnike za ispis.
Ove će vam upute također trebati kod vađenja spremnika za ispis s crnom bojom
kada budete htjeli koristiti spremnik za ispis fotografija vrhunske kvalitete.
Informacije o naručivanju zamjenskih spremnika za ispis potražite u naručivanje
spremnika za ispis na stranici 81.
1

Uključite HP Officejet, podignite i otvorite vratašca za pristup spremnicima
s tintom.

Vratašca za pristup
spremnicima s

Nosilac spremnika s tintom se pomiče te ga možete vidjeti.

88

hp officejet 4200 series

održavanje vašeg hp officejet

2

Kad se nosač prestane micati, pritisnite vrh spremnika za ispis, a zatim ga
povucite prema sebi kako biste ga oslobodili iz utora u kome se nalazi.

3

Ako vadite spremnik s crnom tintom radi instaliranja spremnika s tintom za
ispis fotografija, spremite ga u štitnik spremnika s tintom. Za detaljnije
informacije o štitniku spremnika s tintom za ispis, vidi korištenje štitnika
spremnika s tintom za ispis na stranici 91.

4

Pažljivo otpakirajte novi spremnik za ispis, dodirujte samo crnu plastiku te
uklonite traku pomoću ružičastog jezičca za povlačenje.

Oprez! Nemojte dodirivati zlatno-obojene kontakte ili raspršivače
tinte.
Kad uklonite plastičnu traku, odmah postavite spremnik za ispis kako ne bi
došlo do sušenja tinte u raspršivačima.

upute za korištenje

89

održavanje uređaja
hp officejet

Napomena: Pojava nakupine tinte u utorima spremnika za ispis je
uobičajena.

poglavlje 8

5

Okrenite spremnik s crnom tintom ili tintom za ispis fotografija tako da se
naljepnica HP nalazi na vrhu. Gurnite spremnik za ispis pod blagim kutom
u desnu stranu nosioca spremnika s tintom.
Čvrsto pritisnite dok se spremnik ne smjesti na svoje mjesto.
Oprez! Nemojte pokušavati gurnuti spremnik izravno u utor.
Spremnik mora kliznuti na mjesto pod blagim uzlaznim kutom.

6

Držite spremnik s tintom u tri boje tako da se naljepnica HP nalazi na vrhu.
Gurnite spremnik za ispis pod blagim kutom u lijevu stranu nosioca
spremnika s tintom.
Čvrsto pritisnite dok se spremnik ne smjesti na svoje mjesto.

održavanje uređaja
hp officejet

Oprez! Nemojte pokušavati gurnuti spremnik izravno u utor.
Spremnik mora kliznuti na mjesto pod blagim uzlaznim kutom.

Napomena: Morate instalirati oba spremnika za ispis kako bi HP Officejet
mogao raditi.

90

7

Zatvorite vratašca za pristup spremnicima s tintom.
Na zaslonu se pojavljuje “Press OK to print Align page” (Pritisnite OK za
ispis poravnate stranice).

8

Pritisnite OK.
Za detaljnije informacije o poravnanju spremnika za ispis, vidi poravnanje
spremnika za ispis na stranici 91.

hp officejet 4200 series

održavanje vašeg hp officejet

korištenje spremnika za ispis fotografija
Kvalitetu fotografija koje ispisujete sa svog HP Officejet možete poboljšati
kupnjom spremnika s tintom za ispis fotografija. Izvadite spremnik s crnom tintom
i stavite spremnik s tintom za ispis fotografija na njegovo mjesto. S instaliranim
spremnikom s tintom u tri boje i spremnikom s tintom za ispis fotografija, imate
sustav od šest tinti, koji vam daje fotografije poboljšane kvalitete.
Kada ispisujete obične tekstualne dokumente, vratite spremnik s crnom tintom
nazad u pisač. Za čuvanje spremnika i sprečavanje sušenja kod dužeg
nekorištenja koristite štitnik spremnika s tintom za ispis. Za više informacija
o korištenju štitnika za spremnik s tintom za ispis, vidi korištenje štitnika
spremnika s tintom za ispis na stranici 91, a za informacije o zamjeni spremnika
za ispis vidi zamjena spremnika za ispis na stranici 88.
Za detaljnije informacije o nabavljanju spremnika za ispis fotografija vidi
naručivanje spremnika za ispis na stranici 81.

korištenje štitnika spremnika s tintom za ispis
Kada kupite spremnik za ispis fotografija, dobit ćete i štitnik spremnika s tintom.
Štitnik spremnika s tintom za ispis dizajniran je za zaštitu vašeg spremnika
s tintom dok se ne koristi. On također sprječava sušenje tinte. Svaki put kad
izvadite spremnik iz HP Officejet, odložite ga u štitnik za spremnike.
Za umetanje spremnika s tintom u štitnik gurnite ga pod blagim kutom te
ga čvrsto smjestite na mjesto.

`

Za vađenje spremnika s tintom iz štitnika, pritisnite vrh štitnika spremnika
unazad i prema dolje te ga zatim izvucite iz štitnika.

poravnanje spremnika za ispis
HP Officejet obavještava vas o poravnanju spremnika za ispis svaki put kada ih
instalirate ili promijenite. Spremnike za ispis također možete u svako vrijeme
poravnati iz prednje ploče ili iz HP Director (HP Upravljanje). Poravnavanjem
spremnika za ispis osigurat ćete bolju kvalitetu ispisa.
upute za korištenje

91

održavanje uređaja
hp officejet

`

poglavlje 8

Napomena: HP Officejet neće vas obavijestiti da poravnate spremnike za
ispis ako uklonite ili ponovno instalirate isti spremnik za ispis.
za poravnanje spremnika za ispis s prednje ploče
1

Za poravnanje spremnika s tintom nakon obavijesti, pritisnite OK.
HP Officejet ispisuje stranicu za poravnanje.

2

Spremnike s tintom također možete poravnati ručno s prednje ploče.
Pritisnite Setup (Postavljanje).

3

Pritisnite 5, a onda 2.
Ovo odabire Tools (Alati), a onda Align Print Cartridge (Poravnanje
spremnika za ispis).

održavanje uređaja
hp officejet

Tools Menu (Izbornik alata)
1: Clean Print Cartridge
(Čišćenje spremnika
s tintom)
2: Align Print Cartridge
(Poravnanje spremnika
s tintom)
3: Restore Factory Defaults
(Vraćanje tvorničkih
postavki)
4: Reprint Faxes in Memory
(Ponovni ispis faksova
iz memorije)
HP Officejet ispisuje stranicu za poravnanje.
4

Umetnite stranicu za poravnanje licem prema dolje u ladicu za umetanje
dokumenata i pritisnite OK.

Kada se na prednjoj ploči pojavi “Alignment Complete” (Poravnanje
završeno), poravnanje je gotovo. Stranicu za poravnanje reciklirajte ili bacite.

92

hp officejet 4200 series

održavanje vašeg hp officejet

za poravnanje spremnika za ispis iz hp director (hp upravljanje)
Uđite u HP Director (HP Upravljanje).
Za informacije o ulazu u HP Director (HP Upravljanje) vidi za što veću
učinkovitost uređaja hp officejet koristite softver hp director (hp
upravljanje) na stranici 8.

2

Ako ste korisnik Windows računala, učinite sljedeće:
a. Odaberite Settings (Postavke), zatim Print Settings (Postavke ispisa)
i onda Printer Toolbox (Pisač – kutija s alatom).
b. Pritisnite jezičac Device Services (Usluge uređaja).
c. Pritisnite Align the Print Cartridges (Poravnavanje spremnika s tintom).
HP Officejet ispisuje stranicu za poravnanje.

3

Ako ste korisnik Macintosh računala, učinite sljedeće:
a. Odaberite Settings (Postavke), a onda Maintain Printer (Održavanje
pisača).
b. Ako se otvori dijaloški okvir Select Printer (Odabir pisača), odaberite
HP Officejet, a zatim pritisnite Utilities (Uslužni programi).
c. S popisa odaberite Calibrate (Kalibriranje).
d. Pritisnite Align (Poravnavanje).
HP Officejet ispisuje stranicu za poravnanje.

4

Umetnite stranicu za poravnanje licem prema dolje i vrhom prema naprijed
u ladicu za umetanje dokumenata i pritisnite OK.

Kada se na prednjoj ploči pojavi “Alignment Complete” (Poravnanje
dovršeno), poravnanje je dovršeno. Stranicu za poravnanje reciklirajte ili
bacite.

upute za korištenje

93

održavanje uređaja
hp officejet

1

poglavlje 8

čišćenje spremnika za ispis
Koristite ovu značajku kada Self-Test Report (Izvješće o samotestiranju) prikazuje
pruge ili bijele linije preko bilo kojeg stupca u boji. Nemojte čistiti spremnike za
ispis ako to nije potrebno. Čišćenje troši tintu i smanjuje trajanje raspršivača tinte.
1

Pritisnite Setup (Postavljanje).

2

Pritisnite 5, a zatim 1.
Ovim odabirete Tools (Alati), a zatim Clean Print Cartridge (Čišćenje
spremnika za ispis).

održavanje uređaja
hp officejet

Tools Menu (Izbornik alata)
1: Clean Print Cartridge
(Čišćenje spremnika
s tintom)
2: Align Print Cartridge
(Poravnanje spremnika
s tintom)
3: Restore Factory Defaults
(Vraćanje tvorničkih
postavki)
4: Reprint Faxes in Memory
(Ponovni ispis faksova iz
memorije)
Kada su spremnici za ispis očišćeni, ispisuje se probna stranica. Stranicu
reciklirajte ili bacite.
Ako je kvaliteta kopiranja ili ispisa loša i nakon čišćenja spremnika za
ispis, pokušajte očistiti kontakte spremnika za ispis prije nego što ga
zamijenite. Informacije o zamjeni spremnika za ispis potražite u zamjena
spremnika za ispis na stranici 88.
Kada su spremnici za ispis očišćeni, ispisuje se probna stranica. Stranicu
reciklirajte ili bacite.

čišćenje kontakata spremnika za ispis
Kontakte spremnika za ispis čistite samo ako dobijete poruku na prednjoj ploči
koja se ponavlja i obavještava vas da provjerite spremnike za ispis nakon što se
već očistili ili poravnali spremnike za ispis.
Prije čišćenja izvadite spremnike i provjerite da ništa ne prekriva kontakte
spremnika za ispis i tek onda ponovo instalirajte spremnik. Ako i dalje budete
dobivali poruke za provjeru spremnika, očistite kontakte.
Oprez! Nemojte istovremeno uklanjati oba spremnika za ispis.
Vadite i čistite jedan po jedan spremnik za ispis.
Imajte pri ruci sljedeće:

94

•

Suhu spužvu, krpu koja ne ostavlja vlakna, ili bilo koji mekani materijal iza
kojeg ne ostaju tragovi.

•

Destilirana, filtrirana ili voda iz boce (voda iz slavine može sadržavati
sredstva koja bi oštetila spremnike s tintom).
hp officejet 4200 series

održavanje vašeg hp officejet

Oprez! Prilikom čišćenja kontakata spremnika s tintom Ne koristite
sredstva za čišćenje ili alkohol. Ta sredstva mogu oštetiti spremnik
s tintom ili HP Officejet.
1

Uključite HP Officejet i otvorite vratašca za pristup nosiocu spremnika s
tintom.

2

Kada se nosilac prestane kretati, isključite kabel sa stražnje strane
HP Officejet.

3

Pritisnite vrh spremnika za ispis prema dolje kako bi ga oslobodili, a zatim
ga povucite prema sebi iz utora.

4

Pregledajte kontakte spremnika za ispis i provjerite je li se na njima
nakupilo tinte ili prljavštine.

5

Navlažite čistu spužvu ili krpu koja ne ostavlja vlakna u destiliranoj vodi
i dobro je ocijedite.

6

Spremnike za ispis držite sa strane.

7

Očistite samo kontakte. Nemojte čistiti brizgaljke.

održavanje uređaja
hp officejet

Kontakti
Brizgaljke – nemojte
čistiti

8

Smjestite spremnik s tintom natrag u nosač.

9

Ako je potrebno, postupak ponovite za druge spremnike za ispis.

10 Zatvorite vratašca za pristup spremnicima s tintom i uključite HP Officejet.

zamjena telefonskog kabla
U nekim državama/regijama morate koristiti poseban telefonski kabel za
spajanje uređaja s telefonskim sustavom. Pogledajte poglavlje Postavljanje faksa
na stranica 123.

upute za korištenje

95

poglavlje 8

vraćanje tvorničkih postavki
Originalne tvorničke postavke možete vratiti na onakve kakve su bile kada ste
kupiliHP Officejet.
Napomena: Vraćanje tvorničkih postavki neće promijeniti datum koji ste
postavili niti će utjecati na promjene koje ste napravili za skeniranje postavki
i postavki za jezik i državu/regiju.
Taj postupak možete izvršiti samo pomoću prednje ploče.
1

Pritisnite Setup (Postavljanje).

2

Pritisnite 5, a onda 3.
Ovim odabirete Tools (Alati), a zatim Clean Print Cartridge (Čišćenje
spremnika za ispis).

održavanje uređaja
hp officejet

Tools Menu (Izbornik alata)
1: Clean Print Cartridge
(Čišćenje spremnika
s tintom)
2: Align Print Cartridge
(Poravnanje spremnika
s tintom)
3: Restore Factory Defaults
(Vraćanje tvorničkih
postavki)
4: Reprint Faxes in Memory
(Ponovni ispis faksova iz
memorije)
Zadane tvorničke postavke su vraćene.

96

hp officejet 4200 series

održavanje vašeg hp officejet

postavljanje brzine kretanja teksta
Opcija Scroll Speed (Brzina kretanja teksta) dopušta vam kontroliranje brzine
kojom se tekstualne poruke kreću s desna na lijevo na zaslonu prednje ploče.
Na primjer, ako je poruka duga i ne može stati cijela na zaslon prednje ploče,
trebat će se pomicati. Zato možete pročitati cijelu poruku. Možete izabrati brzinu
kojom će se kretati: Normal (Normalno), Fast (Brzo) ili Slow (Sporo). Tvornička
je postavka Normal (Normalno).
1

Pritisnite Setup (Postavljanje).

2

Pritisnite 6, a onda 1.
Ovim biratePreferences (Preference), a zatim Set (Postavljanje) Scroll Speed
(Brzina kretanja teksta).

3

upute za korištenje

Pritisnite

održavanje uređaja
hp officejet

Preferences Menu
(Izbornik preferenci)
1: Set Scroll Speed
(Postavljanje brzine kretanja
teksta)
2: Set Prompt Delay Time
(Postavljanje točnog vremena
odgode)
3: Set Language & Country/Region
(Postavljanje jezika i države/
regije)
za odabir brzine kretanja teksta, a zatim OK.

97

poglavlje 8

postavljanje točnog vremena odgode

održavanje uređaja
hp officejet

Opcija Prompt Delay Time (Točno vrijeme odgode) dopušta kontroliranje
vremena koje prođe prije nego je prikazana poruka koja vas obavještava za
poduzimanje daljnjih akcija. Na primjer, ako pritisnete Copy (Kopiranje) i točno
vrijeme odgode prolazi bez pritiskanja drugog gumba, “Load Original
(Umetanje originala), onda se na zaslonu prednje ploče pojavljuje press Start
(pritisnite Start)”. Možete odabrati Normal (Normalno), Fast (Brzo) ili Slow
(Sporo). Tvornička je postavka Normal (Normalno).
1

Pritisnite Setup (Postavljanje).

2

Pritisnite 6, a zatim 2.
Ovo odabirePreferences (Preference), a zatim Set Prompt delay Time
(Postavljanje točnog vremena odgode).

Izbornik preferenci
1: Postavljanje brzine kretanja
teksta
2: Postavljanje točnog vremena
odgode
3: Postavljanje jezika i države/
regije
3

Pritisnite

dok se ne pojavi vrijeme odgode, a onda OK.

zvukovi samo-održavanja
Tijekom upotrebe uređaja javljaju se razni mehanički zvukovi. To je normalna
pojava kod samoodržavanja uređaja.

98

hp officejet 4200 series

hp officejet 4200 series podrška

9

Hewlett-Packard pruža telefonsku i podršku putem Interneta za HP Officejet.
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
•
•
•

traženje podrške i drugih informacija preko Interneta na stranici 99
hp služba za korisničku podršku na stranici 99
pripremite svoj hp officejet za otpremu na stranici 102

Ako željeni odgovor ne možete pronaći u tiskanoj dokumentaciji ili pomoći na zaslonu
koje ste dobili zajedno s proizvodom, obratite se nekoj od HP službi za podršku navedenih
na sljedećim stranicama. Neke službe za podršku dostupne su isključivo u SAD-u i Kanadi,
dok su druge dostupne u mnogim zemljama/regijama diljem svijeta. Ako nije naveden
telefonski broj službe za podršku za vašu državu/regiju, za pomoć se obratite najbližem
ovlaštenom HP dobavljaču.

traženje podrške i drugih informacija preko Interneta
Ako imate pristup Internetu, dodatne informacije možete naći na sljedećoj HP web-stranici:
www.hp.com/support
Na web-stranici vam se nudi tehnička podrška, upravljački programi, potrošni materijali,
informacije o naručivanju.

hp služba za korisničku podršku
Zajedno s HP Officejet mogu biti isporučeni i softveri drugih tvrtki. Imate li poteškoća s bilo
kojim od tih programa, najbolju podršku ćete dobiti ako nazovete stručnjake te tvrtke.
Trebate li se obratiti HP službi za korisničku podršku, prije poziva učinite sljedeće.
Provjerite sljedeće:
a. Je li uređaj HP Officejet priključen na izvor napajanja i uključen.
b. Jesu li određeni spremnici za ispis pravilno ugrađeni.
c. Je li preporučeni papir pravilno uložen u ulaznu ladicu.

2

Ponovo pokrenite HP Officejet:
a. Isključite HP Officejet pritiskom na gumb On (Uključeno) koji se nalazi na
prednjoj ploči.
b. Izvucite kabel za napajanje koji se nalazi na stražnjoj strani uređaja
HP Officejet.
c. Ponovo priključite kabel za napajanje u HP Officejet.
d. Uključite HP Officejet pritiskom na gumb On (Uključeno).

3

Dodatne informacije naći ćete na HP web-stranici:
www.hp.com/support

hp officejet – podrška

1

99

poglavlje 9
4

Imate li i dalje poteškoća i trebate razgovarati s HP predstavnikom službe za
korisničku podršku, učinite sljedeće:
a. Pripremite specifičan naziv za svoj HP Officejet, a možete ga pronaći na
prednjoj ploči.
b. Pripremite svoj serijski broj te servisni identifikacijski broj.
Za prikaz servisnog identifikacijskog broja i serijskog broja na prednjoj ploči,
istovremeno pritisnite OK i Start Color (Početak u boji). Pritisnite
dok se ne
pojavi Model Number (Broj modela), a onda OK. Servisni ID pojavljuje se na
dnu prednjeg zaslona. Zabilježite servisni ID, a zatim pritisnite Cancel
(Odustani). Vraćate se u Info Menu (Info izbornik). Pritisnite
dok se ne pojavi
Serial Number (Serijski broj), a zatim OK. Serijski broj pojavljuje se na dnu
prednjeg zaslona. Zabilježite serijski broj, a zatim uzastopno pritišćite Cancel
(Odustani) za izlaz iz Info Menu (Info izbornik).
c. Ispis Self-Test Report (Izvješća samotestiranja). Za informacije o ispisu Self-Test
Report (Izvješća o samotestiranju) vidi ispis izvješća samotestiranja na
stranici 86.
d. Izradite kopiju u boji tako da imate ispisni uzorak.
e. Budite spremni detaljno opisati svoje poteškoće.

5

Nazovite HP službu za korisničku podršku. Tijekom poziva budite blizu uređaja
HP Officejet.

pozivi u Sjevernoj Americi tijekom garantnog roka
Nazovite 1-800-HP-INVENT. Telefonska podrška u SAD-u dostupna je na engleskom
i španjolskom jeziku 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu (dani i sati podrške mogu se
promijeniti bez prethodne najave). Ova usluga je besplatna za vrijeme trajanja garancije.
Po isteku garancije usluga se može naplaćivati.

pozivi drugdje u svijetu
Niže navedeni brojevi vrijede od datuma tiskanja ovog priručnika. Želite li popis tekućih
međunarodnih brojeva za HP službu za podršku, posjetite ovu adresu i odaberite svoju
državu/regiju ili jezik:
www.hp.com/support

hp officejet – podrška

HP centar za podršku možete nazvati i iz sljedećih država/regija. Ako vaša država/
regija nije navedena na popisu, obratite se svojem lokalnom dobavljaču ili najbližem
HP uredu za prodaju i pružanje podrške kako biste saznali način na koji možete dobiti
usluge.
Služba za podršku besplatna je tijekom razdoblja garancije; međutim, plaćate standardnu
cijenu međugradskih poziva. U nekim se slučajevima naplaćuje i fiksna naknada po poteškoći.
Kako biste dobili telefonsku podršku u Europi, najprije provjerite pojedinosti i uvjete
telefonske podrške u svojoj državi/regiji, koje ćete naći na sljedećoj web-stranici:
www.hp.com/support
Upite možete uputiti i svom dobavljaču ili nazvati ured HP-a na broj telefona naveden
u ovim uputama.
U našim stalnim nastojanjima da poboljšamo našu službu za telefonsku podršku,
savjetujemo vam da redovito posjećujete našu web-stranicu glede novih informacija
o značajkama usluge te njenom pružanju.

država/regija

HP tehnička podrška

država/regija

HP tehnička podrška

Alžir1

+213(0)61 56 45 43

Kuvajt

+971 4 883 8454

Argentina

(54)11-4778-8380
0-810-555-5520

Libanon

+971 4 883 8454

100

hp officejet 4200 series

hp officejet 4200 series podrška

HP tehnička podrška

država/regija

HP tehnička podrška

Australija

+61 3 8877 8000
1902 910 910

Luksemburg (francuski)

900 40 006

Austrija

+43 (0) 820 87 4417

Luksemburg (njemački)

900 40 007

Bahrain (Dubai)

+973 800 728

Mađarska

+36 (0) 1 382 1111

Belgija (flamanski)

+32 (0) 70 300 005

Malezija

1-800-805405

Belgija (francuski)

+32 (0) 70 300 004

Maroko1

+212 224 047 47

Bolivija

800-100247

Meksiko

01-800-472-6684

Brazil (Grande São
Paulo)

(11) 3747 7799

Meksiko (Mexico City)

5258-9922

Brazil (ostali gradovi)

0800 157751

Nizozemska
(0,10 eura/min.)

0900 2020 165

Čile

800-360-999

Njemačka (0,12 Eura/min.) +49 (0) 180 5652 180

Danska

+45 70202845

Norveška

+47 815 62 070

Egipat

+20 02 532 5222

Novi Zeland

0800 441 147

Ekvador (Andinatel)

999119+1-8007112884

Oman

+971 4 883 8454

Ekvador (Pacifitel)

1-800-225528+1-8007112884

Palestina

+971 4 883 8454

Europa (engleski)

+44 (0) 207 512 5202

Panama

001-800-7112884

Filipini

632-867-3551

Peru

0-800-10111

Finska

+358 (0) 203 66 767

Poljska

+48 22 865 98 00

Francuska (0,34 Eura/
min.)

+33 (0) 892 6960 22

Portoriko

1-877-232-0589

Grčka

+30 10 6073 603

Portugal

+351 808 201 492

Gvatemala

1 800-995-5105

Republika Češka

+42 (0) 2 6130 7310

Hong Kong

+85 (2) 3002 8555

Rumunjska

+40 1 315 44 42

Indija

1-600-112267
91 11 682 6035

Rusija, Moskva

+7 095 797 3520

Indonezija

62-21-350-3408

Rusija, St. Peterburg

+7 812 346 7997

Irska

+353 1890 923902

Saudijska Arabija

+966 800 897 14440

Italija

+39 848 800 871

Singapur

(65) 272-5300

Izrael

+972 (0) 9 830 4848

Slovačka

+ 421 2 6820 8080

Japan

0570 000 511
+81 3 3335 9800

Španjolska

+34 902 010 059

Jemen

+971 4 883 8454

Švedska

+46 (0)77 120 4765

Jordan

+971 4 883 8454

Švicarska 2 (0.08 CHF/min

+41 (0) 848 672 672

Južna Afrika
(izvan Republike)

+27-11 258 9301

Tajland

+66 (2) 661 4000

upute za korištenje

tijekom skuplje tarife, 0.04
CHF/min tijekom jeftinije
tarife)

101

hp officejet – podrška

država/regija

poglavlje 9

država/regija

HP tehnička podrška

država/regija

HP tehnička podrška

Južna Afrika
(unutar JAR e)

086 000 1030

Tajvan

+886-2-2717-0055
0800 010 055

Kanada, tijekom
garancije

(905) 206 4663

Tunis1

+216 1 891 222

Kanada, po isteku
garancije
(cijena po pozivu)

1-877-621-4722

Turska

+90 216 579 7171

Karibi i Srednja Amerika 1-800-711-2884

Ujedinjeni Arapski Emirati

800 4910

Katar

+971 4 883 8454

Ujedinjeno Kraljevstvo

+44 (0) 870 010 4320

Kina

86-21-38814518
8008206616

Ukrajina

+7 (380-44) 490-3520

Kolumbija

9-800-114-726

Venezuela

01-800-4746-8368

Koreja

+82 1588 3003

Venezuela (Caracas)

(502) 207-8488

Kostarika

0-800-011-0524

Vijetnam

84-8-823-4530

1 Ovaj centar podržava korisnike sljedećih frankofonskih država/regija: Maroko, Tunis i Alžir.
2 Ovaj centar pruža podršku korisnicima s germanskog, frankofonskog i talijanskog područja
Švicarske.

pozivi unutar Australije po isteku garancije
Ako vaš proizvod više nije pod garancijom, nazovite 03 8877 8000. Svaki se poziv po
isteku garancije naplaćuje $27.50 (uključujući porez na promet) po slučaju, a plaćate ga
kreditnom karticom. Možete također nazvati 1902 910 910 (cijena od $27.50 naplatit će
se preko telefonskog računa) od 9:00 do 17:00, od ponedjeljka do petka. (Cijena i radno
vrijeme službe su podložni izmjenama bez prethodne najave.)

pripremite svoj hp officejet za otpremu
hp officejet – podrška

Ako ste nakon kontaktiranja HP službe za korisničku podršku ili trgovine u kojoj ste uređaj
kupili, bili zamoljeni da pošaljete HP Officejet na servisiranje, slijedite niže navedene
korake kako biste spriječili daljnja oštećenja na HP proizvodu.
Napomena: Prilikom prijevoza HP Officejet svakako izvadite spremnike za ispis.
Svakako ispravno isključite HP Officejet pritiskom na gumb On (Uključeno).
1

Uključite HP Officejet.
Zanemarite korake 1 do 6 ako se uređaj ne uključuje i ako se ispod vratašca ne vidi
nosilac spremnika s tintom. U tom slučaju nećete moći izvaditi spremnike s tintom.
Nastavite na korak 7.

2

Otvorite vrata za pristup nosiocu spremnika s tintom.

3

Izvadite spremnike s tintom.
Za detaljnije informacije o vađenju spremnika s tintom, vidi zamjena spremnika za
ispis.
Oprez! Izvadite oba spremnika s tintom. Ako to ne učinite, može doći do
oštećenja na uređaju HP Officejet.

102

4

Stavite spremnike za ispis u hermetički zatvorenu vrećicu tako da se ne osuše te ih
odložite. Ne šaljite ih zajedno s uređajem HP Officejet osim ako niste dobili takve
upute od predstavnika HP-ove službe za podršku korisnicima.

5

Zatvorite vratašca za pristup nosiocu spremnika s tintom. Isključite HP Officejet.

6

Skinite poklopac prednje ploče na sljedeći način:
hp officejet 4200 series

hp officejet 4200 series podrška
a. Uhvatite prednji dio poklopca prednje ploče s dvije ruke, kao što je prikazano.
b. Čvrsto podignite poklopac prednje ploče tako da ga odvojite od HP Officejet.

Sačuvajte poklopac prednje ploče. Nemojte vraćati poklopac prednje ploče
zajedno s HP Officejet.

8

Zaklopite držač dokumenata preko područja prednje ploče, a zatim zatvorite
automatsku ladicu za umetanje dokumenata preko držača dokumenata.

9

Provjerite je li produžetak ladice za umetanje papira u zatvorenom položaju,
a zatim zatvorite vrata ladice za papir dok ne sjednu na mjesto.
HP Officejet je sada potpuno zatvoren, kako je prikazano niže.

10

Ako je moguće, zapakirajte HP Officejet u originalne zaštitne materijale ili u one
zaštitne materijale koje ste dobili sa zamjenskim uređajem.

hp officejet – podrška

upute za korištenje

7

103

poglavlje 9

Ako nemate originalne zaštitne materijale, upotrijebite neke druge odgovarajuće
zaštitne materijale. Oštećenja nastala tijekom otpreme zbog nepravilnog pakiranja
i/ili nepravilnog prijevoza nisu obuhvaćena garancijom.
Na vanjski dio kutije stavite povratnu poštansku naljepnicu.

12

U kutiju stavite i sljedeće:
– Potpun opis poteškoća za osoblje službe (u slučaju poteškoća s ispisom,
pošaljite i primjerak ispisa).
– Kopiju potvrde o prodaji ili kakav drugi dokaz o kupovini kako bi se ustanovilo
razdoblje garancije.
– Vaše ime i prezime, adresu, i broj telefona na koji ste dostupni tijekom dana.

hp officejet – podrška

11

104

hp officejet 4200 series

podaci o garanciji

10

HP Officejet ima ograničenu garanciju što je opisano u sljedećem odjeljku. Ovdje također
možete pronaći informacije o tome kako produžiti standardnu tvorničku garanciju.
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
•
•
•
•
•

trajanje ograničene garancije na stranici 105
garancijske usluge na stranici 105
nadopune garancije na stranici 105
vraćanje vašeg hp officejet na servis na stranici 106
izjava o ograničenoj globalnoj garanciji tvrtke hewlett-packard na stranici 106

trajanje ograničene garancije
Trajanje ograničene garancije (hardver i servisiranje): 1 godina
Trajanje ograničene garancije (CD medij): 90 dana
Trajanje ograničene garancije (spremnici za ispis): Sve dok se HP tinta ne isprazni ili ne
istekne datum “prestanka garancije” ispisan na spremniku (do čega god dođe prije).

garancijske usluge
brzo servisiranje
Želite li koristiti HP usluge brzog servisiranja, najprije se morate obratiti HP servisnom
uredu ili HP centru za korisničku podršku zbog osnovnog otklanjanja poteškoća. Korake
koje morate obaviti prije pozivanja službe za korisničku podršku naći ćete u odjeljku
hp služba za korisničku podršku na stranici 99.
Napomena: HP usluga brzog servisiranja nije dostupna u nekim državama/regijama.
Ako je vašem uređaju potrebna manja zamjena dijelova koju možete i sami obaviti,
komponente koje korisnik može sam zamijeniti mogu se poslati putem brze isporuke
dijelova. U tom slučaju će HP platiti troškove otpreme, carinske pristojbe i poreze; pružiti
telefonsku podršku za zamjenu tog dijela te platiti troškove otpreme, carinske pristojbe
i poreze za svaki dio što ga HP zatraži natrag.
HP centar za korisničku podršku može uputiti korisnike onim serviserima koje je HP ovlastio
za servisiranje HP proizvoda.

nadopune garancije

Za dodatne informacije nazovite 1-888-999-4747 ili otiđite na sljedeću HP web-stranicu:
www.hp.com/go/hpsupportpack

105

podaci o garanciji

Pomoću HP SUPPORTPACK (Paketa podrške) svoju standardnu tvorničku garanciju možete
produljiti na ukupno tri godine. Pružanje usluga počinje danom kupnje proizvoda, a sam
paket morate kupiti u roku od 180 dana od kupnje proizvoda. Tim programom dobivate
telefonsku podršku od 6:00 do 22:00 prema Mountain Standard Time (MST), od
ponedjeljka do petka, te od 9:00 do 16:00 (MST) subotom. Ako tijekom poziva službi za
tehničku podršku postane jasno da vam je potreban zamjenski proizvod, HP će vam ga
poslati sljedeći radni dan bez ikakve naknade. Ova je usluga dostupna samo u SAD-u.

poglavlje 10
Ako se nalazite izvan SAD-a, nazovite svoj lokalni HP ured za podršku korisnicima. Popis
međunarodnih brojeva ureda za korisničku podršku naći ćete u odjeljku pozivi drugdje u
svijetu na stranici 100.

vraćanje vašeg hp officejet na servis
Prije slanja HP Officejet na servis, obavezno nazovite HP službu za korisničku podršku.
Korake koje morate obaviti prije pozivanja službe za korisničku podršku naći ćete
u odjeljku hp služba za korisničku podršku na stranici 99.

izjava o ograničenoj globalnoj garanciji tvrtke hewlett-packard
Sljedeće informacije određuju HP ograničenu globalnu garanciju.
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
•
•
•
•

opseg ograničene garancije na stranici 106
ograničenja garancije na stranici 107
ograničenja odgovornosti na stranici 107
lokalni propisi na stranici 107

opseg ograničene garancije
Tvrtka Hewlett-Packard (“HP”) jamči krajnjem korisniku (“korisnik”) da će tijekom razdoblja
garancije (dole navedenoj), koje počinje danom kupovine proizvoda, svaki HP Officejet
4200 Series proizvod (“proizvod”), uključujući i pripadajuće programe, dodatnu opremu,
medij i potrošni materijal biti bez nedostataka u materijalu i izradi.
HP-ova ograničena garancija primjenjuje se i na svaki softverski proizvod, ali samo
u slučaju nemogućnosti izvršavanja programskih naredbi. HP ne jamči rad bez prekida ili
pogrešaka za bilo koji od svojih proizvoda.
HP-ova ograničena garancija pokriva samo one nedostatke i kvarove koji su posljedica
uobičajenog korištenja proizvoda, i ne pokriva nikakve druge poteškoće, uključujući i one
koje su posljedica (a) nepravilnog održavanja ili mijenjanja proizvoda, (b) korištenja
programa, dodatne opreme, medija, ili potrošnog materijala koje HP ne isporučuje ili
podržava ili (c) korištenja proizvoda izvan opsega njegovih specifikacija ili neovlaštenih
promjena ili pogrešne upotrebe.
Upotreba spremnika za ispis koji nisu HP -ov proizvod ili ponovno napunjenih spremnika
s tintom u bilo kojem hardverskom proizvodu neće utjecati na garanciju korisniku niti na bilo
koji ugovor o podršci koji je HP zaključio s korisnikom. Ako se kvar ili oštećenje proizvoda
ipak može pripisati upotrebi takvih spremnika, HP će popravak tako nastalog kvara ili
oštećenja proizvoda naplatiti prema svojem standardnom cjeniku materijala i usluga.
Ako HP tijekom važećeg garantnog razdoblja primi obavijest o neispravnosti bilo kojeg
proizvoda, HP se obvezuje da će proizvod kojeg obuhvaća HP garancija popraviti ili po
potrebi zamijeniti, pokrivajući troškove. U slučaju da HP-ova ograničena garancija ne
pokriva cijenu usluga, popravci će se naplaćivati prema standardnom cjeniku usluga.
Ako nije u mogućnosti popraviti ili zamijeniti oštećeni proizvod koji je pokriven
garancijom, HP će u razumnom vremenskom roku nakon primitka obavijesti o kvaru
korisniku vratiti puni iznos nabavne cijene proizvoda.

podaci o garanciji

HP nije obavezan popraviti, zamijeniti ili vratiti iznos nabavne cijene proizvoda tako dugo
dok korisnik ne vrati neispravni proizvod HP-u.
Proizvod koji se daje u zamjenu može biti nov ili “kao nov”, pod uvjetom da je njegova
funkcionalnost u najmanju ruku jednaka funkcionalnosti proizvoda koji je zamijenjen.
HP proizvodi, uključujući svaki proizvod, mogu sadržavati prerađene dijelove,
komponente ili materijale čije osobine odgovaraju onima novih dijelova, komponenti ili
materijala.
106

hp officejet 4200 series

podaci o garanciji
HP ograničena garancija za svaki proizvod valjana je u svakoj državi/regiji ili lokaciji
gdje je HP distribuirao taj proizvod. Ugovori za dodatne garancijske usluge, kao što servis
na licu mjesta, dostupne su u svakom ovlaštenom HP servisu u državama/regijama gdje
je proizvod distribuirao HP ili ovlašteni zastupnik.

ograničenja garancije
U OPSEGU DOZVOLJENOM LOKALNIM PROPISIMA, HP I NJEGOVI DOBAVLJAČI
NEĆE, NITI POSREDNO NITI NEPOSREDNO, DAVATI NIKAKVE DRUGE GARANCIJE
NITI POSTAVLJATI BILO KAKVE UVJETE PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆE KAKVOĆE TE
PRIKLADNOSTI PROIZVODA ODREÐENOJ UPOTREBI.

ograničenja odgovornosti
U opsegu dopuštenom lokalnim propisima, ovlaštenja dana u ovoj izjavi o ograničenoj
garanciji korisnikova su jedina i isključiva ovlaštenja.
U OPSEGU DOZVOLJENOM LOKALNIM PROPISIMA, OSIM OBVEZA PREUZETIH OVOM
IZJAVOM O OGRANIČENOJ GARANCIJI, HP I NJEGOVI DOBAVLJAČI NI U KOM
SLUČAJU NEĆE PREUZETI ODGOVORNOST ZA NEPOSREDNU, POSREDNU,
POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU, NA TEMELJU UGOVORA, KRIVIČNOG
DJELA ILI DRUGE PRAVNE OSNOVE, KAO I U SLUČAJU NASTANKA ŠTETE USPRKOS
UPOZORENJU O MOGUĆNOSTI NJEZINOG NASTANKA.

lokalni propisi
Ova izjava o ograničenoj garanciji daje korisniku posebna zakonska prava. Kupac može
imati i druga prava koja se mogu razlikovati od države do države u SAD-u, od jedne do
druge kanadske provincije, kao i od države/regije do države/regije drugdje u svijetu.
U mjeri u kojoj ova izjava o ograničenoj garanciji nije usklađena s lokalnim propisima,
ista će se smatrati izmijenjenom sukladno tim propisima. Na osnovi takvih lokalnih
propisa, određene vrste isključenja i ograničenja odgovornosti, sadržane u ovoj izjavi,
neće se primijeniti na korisnika. Na primjer, neke države SAD-a, kao i neke vlasti izvan
SAD (uključujući kanadske provincije) mogu:
Isključiti ograničenja, odnosno isključenja od odgovornosti sadržana u ovoj izjavi radi
sprječavanja ograničenja zakonom zajamčenih prava potrošača (npr. Velika Britanija);
Na drugi način ograničiti mogućnost proizvođača da nametne ovakva isključenja,
odnosno ograničenja odgovornosti; ili
Jamčiti korisniku dodatna garantna prava, specificirati trajanje neizričite garancije koju
proizvođač ne može isključiti, ili ne odobriti mogućnost ograničenja trajanja neizričite
garancije.
NA TRGOVAČKE TRANSAKCIJE U AUSTRALIJI I NOVOM ZELANDU UVJETI IZ OVE
IZJAVE O OGRANIČENOJ GARANCIJI, OSIM U OPSEGU DOZVOLJENOM ZAKONOM,
NE ISKLJUČUJU, OGRANIČAVAJU ILI MIJENJAJU OBVEZUJUĆA ZAKONSKA PRAVA
KORISNIKA KOJA SE PRIMJENJUJU NA PRODAJU HP PROIZVODA POKRIVENIH
GARANCIJOM TE PREDSTAVLJAJU DODATAK TIM PRAVIMA.

podaci o garanciji

upute za korištenje

107

podaci o garanciji

poglavlje 10

108

hp officejet 4200 series

tehnički podaci
tehnički podaci

11

Tehničke specifikacije i međunarodne regulatorne informacije za vaš HP Officejet nalaze
se u ovom odjeljku.
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
•
•
•
•
•
•
•
•

specifikacije za papir na stranici 109
specifikacije za faks na stranici 111
specifikacije skeniranja na stranici 111
fizičke specifikacije na stranici 112
specifikacije napajanja na stranici 112
specifikacije okoliša na stranici 112
uslužni program za proizvode za zaštitu okoliša na stranici 112
regulatorne obavijesti na stranici 115

specifikacije za papir
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
•
•
•
•

kapacitet ladice za papir na stranici 109
kapacitet ladice za automatsko umetanje dokumenata na stranici 110
veličine papira na stranici 110
specifikacije o marginama ispisa na stranici 111

kapacitet ladice za papir
vrsta

težina papira

ulazna
ladica1

izlazna ladica2

Obični papir

70 do 90 g/m2.

100

20

20

10

Omotnice

75 do 90

g/m2

10

5

Prozirna folija

Nema prihvata

30

10

Naljepnice

N/A

20

10

20

10

Kartice

Foto-papir 10 x 15 cm

200

236

g/m2

g/m2.

1 Maksimalni kapacitet.
2 Na kapacitet izlazne ladice utječe vrsta papira i količina potrošene tinte.
HP preporuča često pražnjenje izlazne ladice.

109

poglavlje 11

tehnički podaci

kapacitet ladice za automatsko umetanje dokumenata
vrsta1
Veličina papira Letter
Veličina papira Legal
Veličina papira A4

težina papira

količina

70

g/m2

20

70

g/m2

20

70

g/m2

20

1 Automatska ladica za umetanje dokumenata prihvaća samo obični
papir. Ne prihvaća, prozirnu foliju, omotnice i naljepnice.

veličine papira

110

vrsta

veličina

Papir

Veličina papira Letter: 8,5 x 11 inča (216 x 279 mm)
Veličina papira Legal: 8,5 x 14 inča (216 x 356 mm)
Veličina papira A4: 210 x 297 mm

Omotnice

U.S. #10: 8,125 x 9,5 inča (105 x 241 cm)
Veličina papira A2: 111 x 146 mm
Veličina papira DL: 110 x 220 mm
Veličina papira C6: 114 x 162 mm

Prozirna folija

Veličina papira Letter: 8,5 x 11 inča (216 x 279 mm)
Veličina papira A4: 210 x 297 mm

Foto-papir

4 x 6 inča (10 x 15 cm)

Naljepnice

Veličina papira Letter: 8,5 x 11 inča (216 x 279 mm)
Veličina papira A4: 210 x 297 mm

hp officejet 4200 series

tehnički podaci

specifikacije o marginama ispisa
dno
(oštar rub)1

lijevo

desno

SAD (Veličina papira 0,07 inča
Letter, Legal, Executive) (1,78 mm)

0,46 inča
(11,68 mm)

0,26 inča
(6,4 mm)

0,26 inča
(6,4 mm)

ISO (A4, A5) i
JIS (B5)

1,8 mm

11,7 mm

3,2 mm

3,2 mm

3,2 mm

11,7 mm

3,2 mm

3,2 mm

1,8 mm

11,7 mm

3,2 mm

3,2 mm

tehnički podaci

vrh
(gornji rub)
papir ili prozirna folija

omotnice
kartice

1 Ova margina nije kompatibilna s Officejetom; međutim, cjelokupno područje ispisa je
kompatibilno. Područje ispisa je pomaknuto od centra za 0.21 inč (5.4 mm), zbog čega su
gornja i donja margina asimetrične.

specifikacije za faks
•
•
•
•
•

•

Provjeravanje sposobnosti faksiranja u crno-bijelom i u boji
Potvrđivanje i izvješća o aktivnosti
CCITT/ITU Grupa 3 faks s načinom rada za ispravljanje pogrešaka
Prijenos 33.6 Kbps
brzina od 3 sekunde po stranici 33.6 Kbps (utemeljeno na ITU-T Test Image #1 pri
standardnoj rezoluciji.) Kompliciranije stranice ili one s većom rezolucijom
zahtijevaju više vremena i memorije
Prepoznavanje zvona s promjenom automatske faks uređaja/sekretarice

specifikacije skeniranja
•
•
•
•
•
•
•
•

upute za korištenje

Uključeno Uređivanje slike
Integrirani OCR softver automatski konvertira skenirani tekst u tekst za uređivanje
Dodirni senzor za sliku (CIS)
Sučelje kompatibilno s Twain standardom
Brzina skeniranja varira zavisno o zahtjevnosti dokumenta
Rezolucija: Maksimum 600 x 2400 ppi (19200 ppi)
Bitovna dubina: 36 bitovna boja; 12 bitovna skala sivih tonova
Maksimalna veličina skeniranja s automatske ladice za umetanje: 216 x 356 mm

111

tehnički podaci

poglavlje 11

fizičke specifikacije
visina

širina

dubina

širina (bez spremnika
za ispis)

20,4 cm

5,5 kg

45 cm

5,5 kg

sa zatvorenim ladicama za papir
18 cm

41,6 cm

s otvorenim ladicama za papir
33 cm

41,6 cm

specifikacije napajanja
•
•

Potrošnja energije: Maksimalno 50 W
Ulazni napon: AC 100 do 240 V, 0,7 A (maksimum), 50–60 Hz

specifikacije okoliša
•
•
•
•
•
•

Preporučeni raspon radne temperature: 15° do 32° C
Dostupan raspon radne temperature: 5° do 40° C
Vlaga: 15% do 85% RH nekondenzirano
Raspon temperature skladištenja (različito od radne): -40° do 60° C
Pod utjecajem elektromagnetskih polja moguće je da rezultati HP Officejet budu
djelomično iskrivljeni
HP preporuča korištenje USB kabela duljine najviše 3m radi smanjenja utjecaja
smetnji od potencijalno snažnih elektromagnetskih polja

uslužni program za proizvode za zaštitu okoliša
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
•
•
•
•
•
•
•
•

zaštita okoliša na stranici 112
proizvodnja ozona na stranici 112
energy consumption na stranici 113
upotreba papira na stranici 113
plastika na stranici 113
podaci o usklađenosti materijala sa sigurnosnim standardima na stranici 113
program recikliranja na stranici 114
hp program za recikliranje inkjet potrepština na stranici 114

zaštita okoliša
Poduzeće Hewlett-Packard se obavezalo ponuditi proizvode u skladu s zaštitom okoliša.
Ovaj proizvod ima nekoliko svojstava koja svode utjecaje na naš okoliš na najmanju
moguću mjeru.
Dodatne informacije naći ćete na HP -ovoj web-stranici:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

proizvodnja ozona
Ovaj uređaj proizvodi nezamjetne količine ozona (O3).

112

hp officejet 4200 series

tehnički podaci

energy consumption

ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR
partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy
efficiency.
For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:
www.energystar.gov

upotreba papira
Ovaj je proizvod prilagođen upotrebi recikliranog papira prema standardima DIN 19309.

plastika
Plastični dijelovi teži od 25 grama su obilježeni u skladu s internacionalnim standardima
kako bi se poboljšala mogućnost identifikacije plastike, a u svrhu recikliranja jednom kad
proizvod više neće biti u upotrebi.

podaci o usklađenosti materijala sa sigurnosnim standardima
Podaci o usklađenosti materijala sa sigurnosnim standardima (MSDS) se mogu pronaći na
HP web stranici:
www.hp.com/go/msds
Kupci koji nemaju pristup Internetu se trebaju obratiti u svoj lokalni HP centar za brigu
o korisnicima.

upute za korištenje

113

tehnički podaci

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR mode, which saves natural
resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This
product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to
encourage the development of energy-efficient office products.

poglavlje 11

tehnički podaci

program recikliranja
HP je partner najvećih svjetskih centara za recikliranje elektronskih dijelova, također nudi
mogućnost vraćanja i recikliranja proizvoda u mnogim državama. HP radi i na očuvanju
resursa osvježavanjem i ponovnom prodajom svojih najbolje prodavanih proizvoda.
Ovi HP proizvodi sadrže sljedeće materijale koji zahtijevaju specijalno rukovanje na kraju
vijeka trajanja proizvoda:
•
•
•

Živa u fluorescentnoj lampi skenera (<2 mg)
Olovo u leguri za lemljenje
Litijska baterija
Ovaj proizvod sadrži malu litijsku bateriju koju morate pažljivo izvaditi i odložiti na
kraju vijeka trajanja proizvoda. Baterija se nalazi na Glavnoj ploči.
– Broj dijela baterije: Panasonic CR2032
– Materijal baterije: Litij
– Vrsta baterije: baterije u obliku gumba/kovanice
– Količina po proizvodu: 1
– Težina: otprilike 3 grama
– Litijska vrsta: kruta
– Proizvođači baterije: Panasonic, Japan

hp program za recikliranje inkjet potrepština
HP se obavezao u zaštiti okoliša. HP program za recikliranje inkjet potrepština je dostupan
u mnogim zemljama/područjima i nudi vam besplatnu mogućnost recikliranja iskorištenih
ispisnih uložaka. Dodatne informacije naći ćete na sljedećoj HP web-stranici:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

114

hp officejet 4200 series

tehnički podaci

HP Officejet podliježe obvezama za proizvode regulatornih ureda u vašoj državi/regiji.
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

identifikacijski broj modela prema propisima na stranici 115
notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements na stranici 115
FCC statement na stranici 116
note à l’attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/notice to users
of the Canadian telephone network na stranici 116
note à l’attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada na
stranici 117
notice to users in the European Economic Area na stranici 118
notice to users of the German telephone network na stranici 118
declaration of conformity (European Union) na stranici 118
geräuschemission na stranici 118
notice to users in Korea (Officejet 4255 only) na stranici 119

identifikacijski broj modela prema propisima
U svrhe zakonske identifikacije, vašem je proizvodu dodijeljen Zakonski broj modela
(Regulatory Model Number). Broj modela prema propisima vašeg proizvoda je SDGOB0306-01 ili SDGOB-0306-02. Ovaj broj ne bi trebalo zamjenjivati s promidžbenim
nazivom (HP Officejet 4200 Series) ili brojem proizvoda (Q5600A, Q5610A).

notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements
This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that
contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent
Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone
company.
An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This
equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using
a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the
telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.
The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone
line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices
on one line may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not
all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of
the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should
call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.
If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may
discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance
notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of
your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes
in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation
of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the
opportunity to maintain uninterrupted service.
If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look
elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may
ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected
or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.
This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state’s public utility
commission, public service commission, or corporation commission for more information.
upute za korištenje

115

tehnički podaci

regulatorne obavijesti

poglavlje 11

tehnički podaci

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making
test calls to emergency numbers:
•
•

Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.
Note: This equipment is hearing aid compatible.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use
a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless
such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page
or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the
business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number
of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number
provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local
or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax
machine, you should complete the steps described in the software.

FCC statement
The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified
that the following notice be brought to the attention of users of this product.
Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses,
and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there
is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment
does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined
by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:
•
•
•
•

Reorient the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and the receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard
Company, San Diego, (858) 655-4100.
The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications
Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This
booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402.
Stock No. 004-000-00345-4.
Caution! Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or
modifications to this equipment not expressly approved by the HewlettPackard Company may cause harmful interference and void the FCC
authorization to operate this equipment.

note à l’attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/notice to
users of the Canadian telephone network
Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux
d’Industrie Canada. Le numéro d’enregistrement atteste de la conformité de l’appareil.
L’abréviation IC qui précède le numéro d’enregistrement indique que l’enregistrement a été

116

hp officejet 4200 series

tehnički podaci

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s’assurer que les prises électriques reliées
à la terre de la source d’alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique
d’alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution
est particulièrement importante dans les zones rurales.
Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit
une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une
interface téléphonique. La terminaison d’une interface peut se composer de n’importe quelle
combinaison d’appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.
Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.2B.
This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical
Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the
registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of
Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not
imply that Industry Canada approved the equipment.
Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the
power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are
connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.
Note: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device
provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected
to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any
combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer
Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.
The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results.

note à l’attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada
Le présent appareil numérique n‘émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites
applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le
brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.
This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the
digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department
of Communications.

upute za korištenje

117

tehnički podaci

effectué dans le cadre d’une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications
techniques d’Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne
signifie en aucun cas que l’appareil a été validé par Industrie Canada.

poglavlje 11

tehnički podaci

notice to users in the European Economic Area

This product is designed to interwork with the analogue telephone networks in the
following countries:
Austria

Greece

Portugal

Belgium

Ireland

Spain

Denmark

Italy

Sweden

Finland

Luxembourg

Switzerland

France

Netherlands

United Kingdom

Germany

Norway

Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to use
the equipment on a telephone network in a country other than where the product was
purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product support
is necessary.
This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 1999/
5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public switched
telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs
provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional
assurance of successful operation on every PSTN network termination point.
In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.
This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the
unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this
equipment only with the DTMF tone dial setting.

notice to users of the German telephone network
This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone
network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the
HP Officejet 4200 and 4250 Series into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax
product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with
other approved terminal equipment.

geräuschemission
LpA < 70 dB
am Arbeitsplatz
im Normalbetrieb
nach DIN 45635 T. 19

declaration of conformity (European Union)
The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and
EN 45014. It identifies the product, manufacturer’s name and address, and applicable
specifications recognized in the European community.

118

hp officejet 4200 series

tehnički podaci

notice to users in Korea (Officejet 4255 only)
tehnički podaci

upute za korištenje

119

tehnički podaci

poglavlje 11

declaration of conformity
According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014
Manufacturer’s name and address:
Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA
Regulatory model
number:

SDGOB-0306-01

Declares that the product:
Product name:

HP Officejet 4200 Series (Q5600A)

Model number(s):

4215 (Q5601A), 4215xi (Q5602A), 4215v (Q5603A)
4211 (Q5604A), 4212 (Q5605A), 4219 (Q5606A)

Power adapters:

Not Applicable

Conforms to the following product specifications:
Safety:

IEC 60950:1999 3rd Edition
EN 60950:1999
UL1950/CSA22.2 No.950, 3rd Edition: 1995

EMC:

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998, Class B
CISPR 24:1997 / EN 55024:1998
IEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:1995
IEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2

Telecom:

TBR 21:1998

Supplementary Information:
The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC
Directive 89/336/EC, and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE marking
accordingly.
• The product was tested in a typical configuration.
European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse
140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)

120

hp officejet 4200 series

tehnički podaci

tehnički podaci

declaration of conformity
According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014
Manufacturer’s name and address:
Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA
Regulatory model
number:

SDGOB-0306-02

Declares that the product:
Product name:

HP Officejet 4250 Series (Q5610A)

Model number(s):

4255 (Q5611A), 4252 (Q5613A), 4259 (Q5614A)

Power adapters:

Not Applicable

Conforms to the following product specifications:
Safety:

IEC 60950:1999 3rd Edition
EN 60950:1999
UL1950/CSA22.2 No.950, 3rd Edition: 1995
NOM 019SFCI 1993, A2/N25 3260
GB4943: 2001

EMC:

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998, Class B
CISPR 24:1997 / EN 55024:1998
IEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:1995
IEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995
AS/NZS3548:1998
CNS13438 Approved 1994, Revised 1997
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2
GB9254:1998

Telecom:

TBR 21:1998
TBR 38: 1998

Supplementary Information:
The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC
Directive 89/336/EC, and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE marking
accordingly.
• The product was tested in a typical configuration.
European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse
140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)

upute za korištenje

121

tehnički podaci

poglavlje 11

122

hp officejet 4200 series

postavljanje faksa

Nakon dovršetka svih koraka opisanih na posteru za postavljanje, za dovršetak
postavljanja svog faksa uređaja slijedite upute u ovom odjeljku. Zadržite svoj
poster za postavljanje radi kasnije upotrebe.
U ovom ćete odjeljku naučiti kako postaviti svoj HP Officejet tako da faksiranje
radi uspješno s bilo kojom opremom i uslugama koje možda već imate na istoj
telefonskoj liniji kao i vaš HP Officejet.
Ako ste pretplaćeni na identifikaciju dolaznog poziva, po završetku ovog
poglavlja pogledajte korištenje identifikacije dolaznog poziva na stranici 72.
Pročitajte barem do stranica 125 za određivanje dodatnog postavljanja koje
trebate napraviti (ako trebate).
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
•

faksiranje s DSL linije na stranici 124

•

faksiranje s PBX telefonskim sustavom ili ISDN linijom na stranici 125

•

kako provjeriti odnose li se sljedeće informacije na vas na stranici 125

•

kako odabrati pravo postavljanje faksa za svoj ured na stranici 126

•

iz ove tablice odaberite svoj način postavljanja faksa na stranici 127

•

slučaj A: odvojena faks linija (ne primaju se glasovni pozivi) na
stranici 129

•

slučaj B: faksiranje s uslugom razlikovnih zvona na istoj liniji na
stranici 130

•

slučaj C: zajednička glasovna/faks linija na stranici 131

•

slučaj D: faks linija koja se dijeli s modemom za računalo (ne primaju se
glasovni pozivi) na stranici 132

•

slučaj E: zajednička glasovna/faks linija s modemom za računalo na
stranici 134

•

slučaj F: zajednička glasovna/faks linija s telefonskom sekretaricom na
stranici 136

•

slučaj G: zajednička glasovna/faks linija s modemom za računalo i
telefonskom sekretaricom na stranici 137

•

slučaj H: zajednička glasovna/faks linija s glasovnom poštom na
stranici 139

•

slučaj I: zajednička glasovna/faks linija s modemom za računalo i
glasovnom poštom na stranici 140

123

postavljanje faksa

12

postavljanje faksa

poglavlje 12

faksiranje s DSL linije
Ako vam vaše telefonsko poduzeće omogućuje uslugu digitalne pretplatničke
linije (DSL), slijedite upute u ovom odjeljku prilikom spajanja DSL filtera između
telefonske utičnice na zidu i svog HP Officejet. Taj filter uklanja digitalni signal
koji bi ometao ispravnu komunikaciju vašeg HP Officejet s telefonskom linijom.
Oprez! Ako imate DSL liniju i ne spojite DSL filter, nećete moći
slati i primati faksove pomoću svog HP Officejet.
Koristite telefonski kabel koji se
isporučuje u kutiji s vašim HP Officejet
Telefonska
zidna
utičnica

DSL filter što ga
daje vaš dobavljač
DSL usluga

Stražnji pogled na HP Officejet

Oprez! Ako ne koristite isporučeni kabel za spajanje s DSL filtera na
svoj HP Officejet, možda nećete moći uspješno faksirati. Ako živite u
jednoj od država navedenih u tablici na stranica 125, primili ste
poseban dvožični kabel. Taj se posebni dvožični kabel razlikuje od
standardnih četverožičnih telefonskih kabela koje možda već imate
u svom uredu. Za više informacija o tome kako razlikovati kabele,
pogledajte Imam poteškoće kod slanja i primanja faksova na
stranici 153.

124

1

DSL filtar nabavite od svog dobavljača DSL usluga.

2

Pomoću telefonskog kabla isporučenog u kutiji s vašim HP Officejet, spojite
jedan kraj na otvoreni priključak na DSL filtru, zatim spojite drugi kraj na
priključak s oznakom “1-LINE” na stražnjoj strani vašeg HP Officejet.

3

Spojite kabel DSL filtera na zidnu telefonsku utičnicu.

4

Prijeđite na kako provjeriti odnose li se sljedeće informacije na vas na
stranici 125 kako bi saznali što još trebate obaviti za dovršetak
postavljanja svog HP Officejet.

hp officejet 4200 series

postavljanje faksa

Ako vaša telefonska linija ima PBX sustav, svakako prije biranja broja faksa
birajte broj za vanjsku liniju.
Oprez! Mnogi digitalni PBX sustavi uključuju ton za pozive na
čekanju što je tvornički postavljeno na “uključeno.” Ovaj ton za
pozive na čekanju smetat će svim prijenosima faksa te nećete moći
slati ili primati faksove sa svojim HP Officejet. Za upute o
isključivanju tona za pozive na čekanju pogledajte dokumentaciju
svog digitalnog PBX sustava.
Ako koristite PBX ili ISDN konvertor, provjerite je li HP Officejet spojen na
priključak koji je određen za korištenje faksa i telefona.
Neki ISDN sustavi vam omogućavaju konfiguriranje priključaka za specifičnu
telefonsku opremu—na primjer, možda ste dodijelili jedan za telefon i faks
Grupe 3, a drugi za višestruke namjene.
Napomena: Ako imate problema kad ste spojeni na priključak ISDN
konvertora za faks/telefon, pokušajte koristiti priključak koji je određen za
višestruke namjene (možda ima oznaku “multi-combi” ili nešto slično).

kako provjeriti odnose li se sljedeće informacije na vas
Ostatak uputa za postavljanje faksa u ovom poglavlju namijenjen je za
telefonske sustave paralelne vrste koji su najčešći u niže navedenim državama/
regijama.
•

Ako se sva vaša telefonska oprema (modemi, telefoni, telefonske
sekretarice i faks uređaji) spaja izravno na zidnu telefonsku utičnicu,
vjerojatno imate serijski telefonski sustav. Pogledajte niže navedenu tablicu
i provjerite pojavljuje li se vaša država/regija na popisu. Ako niste sigurni
koji telefonski sustav imate (paralelni ili serijski), provjerite kod svog
telefonskog poduzeća. Ako imate serijski sustav, ne trebate dalje čitati. Ako
imate identifikaciju dolaznog poziva na liniji na koju ćete instalirati svoj
HP Officejet, pogledajte korištenje identifikacije dolaznog poziva na
stranici 72 i block junk fax numbers (blokiranje neželjenih brojeva faksa)
na stranici 73.

•

Ako je vaša država/regija navedena, koristite sljedeće informacije za
dovršenje postavljanja svog faksa.

koristite informacije iz ovog poglavlje ako živite u jednoj od
sljedećih država/regija

upute za korištenje

Argentina

Australija

Brazil

Čile

Filipini

Grčka

Indija

Indonezija

Irska

Japan

Kanada

Kina

Kolumbija

Koreja

Latinska Amerika

Malezija

Meksiko

Poljska

125

postavljanje faksa

faksiranje s PBX telefonskim sustavom ili ISDN linijom

poglavlje 12

postavljanje faksa

koristite informacije iz ovog poglavlje ako živite u jednoj od
sljedećih država/regija
Portugal

Rusija

SAD

Saudijska Arabija

Singapur

Španjolska

Tajvan

Tajland

Venezuela

Vijetnam

kako odabrati pravo postavljanje faksa za svoj ured
Oprez! Prije čitanja bilo koje od ovih uputa pogledajte kako
provjeriti odnose li se sljedeće informacije na vas na stranici 125.
Za uspješno faksiranje, trebate znati koje vrste opreme i usluga dijele istu
telefonsku liniju s vašim HP Officejet ako ih uopće ima. To je važno, jer ćete
nešto od svoje postojeće uredske opreme možda trebati spojiti izravno na svoj
HP Officejet, a možda ćete trebati i promijeniti neke od postavki faksa prije
nego budete mogli uspješno faksirati.
Za određivanje najboljeg načina postavljanja HP Officejet u svom uredu, prvo
pročitajte pitanja u ovom odjeljku te zapišite svoje odgovore. Sljedeće,
pogledajte tablicu u sljedećem odjeljku te na osnovi svojih odgovora odaberite
preporučeno postavljanje.
Svakako pročitajte i odgovorite na sljedeća pitanja redoslijedom kojim su
napisana.

126

1

Jeste li preko svog telefonskog poduzeća pretplaćeni na uslugu
razlikovnog zvona koja omogućava višestruke telefonske brojeve
s različitim zvonima?

‰

Da, imam razlikovno zvono.

‰

Ne.
Ako ste odgovorili s “Da”, idite izravno na slučaj B: faksiranje s uslugom
razlikovnih zvona na istoj liniji na stranici 130. Ne trebate nastaviti
odgovarati na pitanja.
Ako ste odgovorili s “Ne,” nastavite odgovarati na pitanja.
Niste sigurni imate li razlikovno zvono? Mnoga telefonska poduzeća nude
funkciju razlikovnog zvona koja vam omogućava da na liniji imate
nekoliko telefonskih brojeva.
Kad se pretplatite na ovu uslugu, svaki će broj imati različito zvono---na
primjer, jednostruko, dvostruko ili trostruko zvono. Jednom broju telefona
možete dodijeliti jedno zvono za glasovne pozive, a drugom broju
dvostruko zvono za faks pozive. Ovo omogućava vama—i vašem
HP Officejet—da razlikuje između glasovnih i faks poziva kad telefon
zazvoni.

2

Primate li glasovne pozive na isti broj telefona koji ćete koristiti za faks
pozive na svom HP Officejet?

‰

Da, primam glasovne pozive.

‰

Ne.
Nastavite odgovarati na pitanja.
hp officejet 4200 series

postavljanje faksa

Imate li modem za računalo na istoj telefonskoj liniji kao i HP Officejet?

‰

Da, imam modem za računalo.

‰

Ne.
Evo kako možete odrediti imate li modem za računalo. Ako odgovorite
s “Da” na bilo koje od sljedećih pitanja, koristite modem:
– Šaljete li i primate faksove izravno u i iz svojih računalnih programa
putem telefonske veze s davateljem usluga?
– Koristite li na svom računalu e-mail putem telefonske veze s davateljem
usluga?
– Pristupate li Internetu putem telefonske veze s davateljem usluga?
Nastavite odgovarati na pitanja.

4

Imate li telefonsku sekretaricu koja odgovara na glasovne pozive na istom
broju telefona koji ćete koristiti za faks pozive na svom HP Officejet?

‰

Da, imam telefonsku sekretaricu.

‰

Ne.
Nastavite odgovarati na pitanja.

5

Jeste li preko svog telefonskog poduzeća pretplaćeni na uslugu glasovne
pošte za isti broj telefona koji ćete koristiti za faks pozive na svom
HP Officejet?

‰

Da, imam uslugu glasovne pošte.

‰

Ne.

iz ove tablice odaberite svoj način postavljanja faksa
Sada kad ste odgovorili na sva pitanja o opremi i uslugama koje dijele
telefonsku liniju s vašim HP Officejet, spremni ste odabrati najbolji mogući način
postavljanja za svoj ured.
Iz prvog stupca u sljedećoj tablici, odaberite kombinaciju opreme i usluge koje
su primjenjive na instalacije u uredu. Zatim potražite odgovarajući primjer
postavljanja u drugom stupcu. Niže u ovom poglavlju naći ćete upute korak-pokorak za svaki primjer.
Ako ste odgovorili na sva pitanja u prethodnom odjeljku i nemate nijednu od
navedene opreme ili usluga, odaberite “Nijedno” iz prvog stupca u tablici.

ostala oprema/usluge koje dijele vašu liniju za faks preporučeno postavljanje faksa
Nijedno
(Odgovorili ste “Ne” na sva pitanja.)

Slučaj A: Odvojena telefonska linija
(ne primaju se glasovni pozivi)

Usluga razlikovnih zvona
(Odgovorili ste “Da” samo na prvo pitanje.)

Slučaj B: Faksiranje s uslugom
razlikovnih zvona na istoj liniji

Glasovni pozivi
(Odgovorili ste “Da” samo na drugo pitanje.)

Slučaj C: Zajednička glasovna/faks
linija

Modem za računalo
(Odgovorili ste “Da” samo na treće pitanje.)

Slučaj D: Faks linija koja se dijeli
s modemom za računalo (ne primaju
se glasovni pozivi)

upute za korištenje

127

postavljanje faksa

3

postavljanje faksa

poglavlje 12

ostala oprema/usluge koje dijele vašu liniju za faks preporučeno postavljanje faksa
Glasovni pozivi i modem za računalo
(Odgovorili ste “Da” samo na drugo i treće
pitanje.)

Slučaj E: Zajednička glasovna/faks
linija s modemom za računalo

Glasovni pozivi i telefonska sekretarica
(Odgovorili ste “Da” samo na drugo i četvrto
pitanje.)

Slučaj F: Zajednička glasovna/faks
linija s telefonskom sekretaricom

Glasovni pozivi, modem za računalo i telefonska
sekretarica
(Odgovorili ste “Da” samo na drugo, treće i
četvrto pitanje.)

Slučaj G: Zajednička glasovna/faks
linija s modemom za računalo
i telefonskom sekretaricom

Glasovni pozivi i usluga glasovne pošte
(Odgovorili ste “Da” samo na drugo i peto
pitanje.)

Slučaj H: Zajednička glasovna/faks
linija s glasovnom poštom

Glasovni pozivi, modem za računalo i usluga glasovne Slučaj I: Zajednička glasovna/faks
linija s modemom za računalo
pošte
(Odgovorili ste “Da” samo na drugo, treće i peto i glasovnom poštom
pitanje.)

128

hp officejet 4200 series

postavljanje faksa

Ako imate odvojenu faks liniju na kojoj ne primate glasovne pozive te nemate
druge opreme spojene na ovu telefonsku liniju, spojite svoj HP Officejet kako je
opisano u ovom odjeljku.
Telefonska
zidna
utičnica

Koristite telefonski kabel
koji se isporučuje
u kutiji s vašim
HP Officejet
Stražnji pogled na HP Officejet

1

Pomoću telefonskog kabela isporučenog u kutiji s vašim HP Officejet,
spojite jedan kraj na telefonsku zidnu utičnicu, zatim spojite drugi kraj na
priključak s oznakom “1-LINE” na stražnjoj strani svog HP Officejet.
Oprez! Ako ne koristite isporučeni kabel za spajanje s telefonske
zidne utičnice na svoj HP Officejet, vjerojatno nećete moći
uspješno faksirati. Ovaj se posebni dvožični kabel razlikuje od
standardnih četverožičnih telefonskih kabela koje možda već
imate u svom uredu. Za više informacija o tome kako razlikovati
kabele, pogledajte Imam poteškoće kod slanja i primanja faksova
na stranici 153.

2

Pritišćite gumb Answer Mode (Način odgovora) na prednjoj ploči dok se
na zaslonu ne pojavi Fax (Faks).

kako će vaš hp officejet odgovarati na faks pozive
Kad telefon zazvoni, vaš HP Officejet će automatski odgovoriti nakon broja
zvona koji postavite u postavci Rings to Answer (Broj zvona prije automatskog
odgovaranja). Zatim će faks uređaju pošiljatelja početi emitirati tonove za
prijem faksa te primiti faks.

upute za korištenje

129

postavljanje faksa

slučaj A: odvojena faks linija (ne primaju se glasovni pozivi)

postavljanje faksa

poglavlje 12

slučaj B: faksiranje s uslugom razlikovnih zvona na istoj liniji
Ako se kod svog telefonskog poduzeća pretplatite na uslugu razlikovnih zvona
koja vam omogućava višestruke brojeve telefona na jednoj telefonskoj liniji, svaki
s različitim zvonom, spojite HP Officejet kako je opisano u ovom odjeljku.
Telefonska
zidna
utičnica

Koristite telefonski kabel
koji se isporučuje
u kutiji s vašim
HP Officejet
Stražnji pogled na HP Officejet

1

Pomoću telefonskog kabela isporučenog u kutiji s vašim HP Officejet,
spojite jedan kraj na telefonsku zidnu utičnicu, zatim spojite drugi kraj na
priključak s oznakom “1-LINE” na stražnjoj strani svog HP Officejet.
Oprez! Ako ne koristite isporučeni kabel za spajanje s telefonske
zidne utičnice na svoj HP Officejet, vjerojatno nećete moći
uspješno faksirati. Ovaj se posebni dvožični kabel razlikuje od
standardnih četverožičnih telefonskih kabela koje možda već
imate u svom uredu. Za više informacija o tome kako razlikovati
kabele, pogledajte Imam poteškoće kod slanja i primanja faksova
na stranici 153.

2

Pritišćite gumb Answer Mode (Način odgovora) na prednjoj ploči dok se
na zaslonu ne pojavi Fax (Faks).

3

Promijenite postavku Answer Ring Pattern (Zvono kod govornog poziva) na
zvono koje je telefonsko poduzeće dodijelilo vašem broju faksa—na
primjer, dvostruka zvona ili trostruka zvona.
a. Pritisnite Setup (Postavljanje).
b. Pritisnite 4, zatim pritisnite 1.
c. Za kretanje kroz opcije pritisnite .
d. Kad se vrsta zvona koju telefonsko poduzeće postavi za vaš broj faksa
pojavi na zaslonu, pritisnite OK.
Napomena: Tvornička je postavka vašeg HP Officejet da odgovara na sve
vrste zvona. Ako ne postavite ispravno zvono koje je vašem broju faksa
dodijelilo telefonsko poduzeće, vaš bi HP Officejet mogao odgovarati na
glasovne i faks pozive ili neće uopće odgovarati.

kako će vaš hp officejet odgovarati na faks pozive
Vaš će HP Officejet automatski odgovarati na dolazne pozive koji imaju zvono
koje ste odabrali (postavka Answer Ring Pattern (Zvono kod govornog poziva))
nakon broja zvona koji ste odabrali (postavka Rings to Answer (Broj zvona prije
automatskog odgovaranja)). Zatim će faks uređaju pošiljatelja početi emitirati
tonove za prijem faksa te primiti faks.

130

hp officejet 4200 series

postavljanje faksa

Ako na isti broj telefona primate i glasovne i faks pozive te na toj telefonskoj liniji
nemate ostale uredske opreme (ili glasovne pošte), spojite svoj HP Officejet kako
je opisano u ovom odjeljku.

Telefonska
zidna
utičnica

Koristite telefonski kabel koji
se isporučuje u kutiji sa
svojim HP Officejet
Stražnji pogled na HP Officejet

1

Dodatni telefon za
HP Officejet 4210
Series bez slušalice.

Pomoću telefonskog kabela isporučenog u kutiji s vašim HP Officejet,
spojite jedan kraj na telefonsku zidnu utičnicu, zatim spojite drugi kraj na
priključak s oznakom “1-LINE” na stražnjoj strani svog HP Officejet.
Oprez! Ako ne koristite isporučeni kabel za spajanje s telefonske
zidne utičnice na svoj HP Officejet, vjerojatno nećete moći uspješno
faksirati. Ovaj se posebni dvožični kabel razlikuje od standardnih
četverožičnih telefonskih kabela koje možda već imate u svom uredu.
Za više informacija o tome kako razlikovati kabele, pogledajte Imam
poteškoće kod slanja i primanja faksova na stranici 153.

2

Uklonite bijeli utikač iz priključka s oznakom “2-EXT” sa stražnje strane
svog HP Officejet, a zatim na taj priključak spojite telefon.

3

Pratite niže navedene upute koje se primjenjuju na vaš HP Officejet.

hp officejet 4210 series (bez slušalice)
Sada trebate odlučiti kako želite odgovarati na faks pozive: automatski ili ručno.
kako automatski odgovarati na faks pozive
4

Pritišćite gumb Answer Mode (Način odgovora) na prednjoj ploči dok se
na zaslonu ne pojavi Fax (Faks).

5

Postavite Rings to Answer (Broj zvona prije automatskog odgovaranja) na 6.
a. Pritisnite Setup (Postavljanje).
b. Pritisnite 3, zatim 3.
c. Unesite 6 pomoću tipkovnice.
d. Pritisnite OK.

Vaš HP Officejet u ovom slučaju neće moći razlikovati između faksa i glasovnih
poziva. Ako pretpostavljate da dolazi glasovni poziv, morat ćete se javiti prije
nego zazvoni šesti put ili će HP Officejet odgovoriti faks signalom.

upute za korištenje

131

postavljanje faksa

slučaj C: zajednička glasovna/faks linija

poglavlje 12

postavljanje faksa

Napomena: Ako se javite na telefon prije šestog zvona i čujete faks signal
od faks uređaja pošiljatelja, morat ćete ručno odgovoriti na faks poziv. Za
više informacija o ručnom primanju faks poziva sa spojene slušalice ili
drugog telefona, pogledajte ručno primanje faksa s telefona na stranici 51.
kako odgovarati na faks pozive ručno
Za ručno primanje faksova, morate biti dostupni i osobno odgovoriti na dolazne
faks pozive ili vaš HP Officejet neće moći primiti faksove.
6

Pritišćite gumb Answer Mode (Način odgovora) na prednjoj ploči dok se
na zaslonu ne pojavi Tel (Tel.).

HP Officejet nikad ne odgovara na poziv. Morate odgovoriti na poziv te, ako se
radi o faks pozivu, ručno primiti faks. Za više informacija o ručnom primanju faks
poziva sa spojene slušalice ili drugog telefona, pogledajte ručno primanje faksa
s telefona na stranici 51.

hp officejet 4250 series (sa slušalicom)
`

Pritišćite gumb Answer Mode (Način odgovora) na prednjoj ploči dok se
na zaslonu ne pojavi Fax/Tel (Faks/Tel.).

kako će vaš hp officejet odgovarati na faks pozive
HP Officejet automatski odgovara na sve dolazne pozive na temelju
postavke Broj zvona prije automatskog odgovaranja. Ako je riječ o faks
pozivu, HP Officejet će primiti faks.
Ako je poziv glasovni, HP Officejet će uključiti posebno zvono kojim će
naznačiti da se radi o glasovnom pozivu. Na dolazni poziv morat ćete
odgovoriti pomoću spojene slušalice. Nemojte odgovarati na takve pozive
s drugih telefona na liniji. Uređaj ne može razlikovati jeste li se javili
s drugog telefona te će nastaviti zvoniti. Za prestanak zvonjenja, morat
ćete pritisnuti Cancel (Odustani) na HP Officejet.

slučaj D: faks linija koja se dijeli s modemom za računalo
(ne primaju se glasovni pozivi)
Ako imate faks liniju na kojoj ne primate glasovne pozive te imate modem za
računalo spojen na ovu liniju, spojite svoj HP Officejet kako je opisano u ovom
odjeljku.
Napomena: Budući da vaš modem za računalo dijeli telefonsku liniju
s vašim HP Officejet, nećete moći istovremeno koristiti modem za računalo
i HP Officejet. Na primjer, dok šaljete i primate faksove, nećete moći slati
e-mail poruke ili pristupiti Internetu.

132

hp officejet 4200 series

postavljanje faksa

postavljanje faksa

Koristite telefonski kabel
koji se isporučuje u kutiji
s vašim HP Officejet

računalo s modemom

Telefonska
zidna
utičnica

Stražnji pogled na HP Officejet

1

Uklonite bijeli utikač s priključka s oznakom “2-EXT” sa stražnje strane
vašeg HP Officejet.

2

Pronađite telefonski kabel koji spaja stražnji dio vašeg računala (modem
za računalo) s telefonskom zidnom utičnicom. Isključite kabel iz telefonske
zidne utičnice i uključite ga u priključak s oznakom “2-EXT” na stražnjoj
strani vašeg HP Officejet.

3

Pomoću telefonskog kabela isporučenog u kutiji s vašim HP Officejet,
spojite jedan kraj na telefonsku zidnu utičnicu, zatim spojite drugi kraj na
priključak s oznakom “1-LINE” na stražnjoj strani svog HP Officejet.
Oprez! Ako ne koristite isporučeni kabel za spajanje s telefonske
zidne utičnice na svoj HP Officejet, vjerojatno nećete moći uspješno
faksirati. Ovaj se posebni dvožični kabel razlikuje od standardnih
četverožičnih telefonskih kabela koje možda već imate u svom uredu.
Za više informacija o tome kako razlikovati kabele, pogledajte Imam
poteškoće kod slanja i primanja faksova na stranici 153.

4

Pritišćite gumb Answer Mode (Način odgovora) na prednjoj ploči dok se
na zaslonu ne pojavi Fax (Faks).

5

Ako je softver vašeg modema za računalo postavljen da automatski prima
faksove na vaše računalo, isključite tu postavku.
Oprez! Ako ne isključite postavku automatskog primanja faksova
u softveru svog modema za računalo, vaš HP Officejet neće moći
primati faksove.

kako će vaš hp officejet odgovarati na faks pozive
Kad telefon zazvoni, vaš HP Officejet odgovorit će automatski nakon broja
zvona koji postavite u postavci Rings to Answer (Broj zvona prije automatskog
odgovaranja). Zatim će faks uređaju pošiljatelja početi emitirati tonove za
prijem faksa te primiti faks.

upute za korištenje

133

postavljanje faksa

poglavlje 12

slučaj E: zajednička glasovna/faks linija s modemom za
računalo
Ako na isti broj telefona primate i glasovne i faks pozive te na toj telefonskoj liniji
imate spojen i modem za računalo, spojite svoj HP Officejet kako je opisano u
ovom odjeljku.
Napomena: Budući da vaš modem za računalo dijeli telefonsku liniju s
vašim HP Officejet, nećete moći istovremeno koristiti modem za računalo i
HP Officejet. Na primjer, dok šaljete i primate faksove, nećete moći slati email poruke ili pristupiti Internetu.
Koristite telefonski kabel
koji se isporučuje u kutiji
s vašim HP Officejet

računalo s modemom

Telefonska
zidna
utičnica

Telefonska

Stražnji pogled na HP Officejet

IN (ulaz)

OUT (izlaz)

1

Uklonite bijeli utikač iz utičnice s oznakom “2-EXT” na stražnjoj strani svog
HP Officejet.

2

Pronađite telefonski kabel koji spaja stražnji dio vašeg računala (modem
za računalo) s telefonskom zidnom utičnicom. Isključite kabel iz telefonske
zidne utičnice i uključite ga u priključak s oznakom “2-EXT” na stražnjoj
strani vašeg HP Officejet.

3

Spojite telefon na priključak “out” sa stražnje strane vašeg modema za
računalo.

4

Pomoću telefonskog kabela isporučenog u kutiji s vašim HP Officejet,
spojite jedan kraj na telefonsku zidnu utičnicu, zatim spojite drugi kraj na
priključak s oznakom “1-LINE” na stražnjoj strani svog HP Officejet.
Oprez! Ako ne koristite isporučeni kabel za spajanje s telefonske
zidne utičnice na svoj HP Officejet, vjerojatno nećete moći
uspješno faksirati. Ovaj se posebni dvožični kabel razlikuje od
standardnih četverožičnih telefonskih kabela koje možda već
imate u svom uredu. Za više informacija o tome kako razlikovati
kabele, pogledajte Imam poteškoće kod slanja i primanja faksova
na stranici 153.

5

134

Ako je softver vašeg modema za računalo postavljen da automatski prima
faksove na vaše računalo, isključite tu postavku.

hp officejet 4200 series

postavljanje faksa

6

Pratite niže navedene upute koje se primjenjuju na vaš HP Officejet.

hp officejet 4210 series (bez slušalice)
Sada trebate odlučiti kako želite odgovarati na faks pozive: automatski ili ručno.
kako automatski odgovarati na faks pozive
1

Pritišćite gumb Answer Mode (Način odgovora) na prednjoj ploči dok se
na zaslonu ne pojavi Fax (Faks).

2

Postavite Rings to Answer (Broj zvona prije automatskog odgovaranja) na 6.
a. Pritisnite Setup (Postavljanje).
b. Pritisnite 3, zatim 3.
c. Unesite 6 pomoću tipkovnice.
d. Pritisnite OK.

Vaš HP Officejet u tom slučaju neće moći razlikovati između faks i glasovnih
poziva. Ako pretpostavljate da dolazi glasovni poziv, morat ćete se javiti prije
nego zazvoni šesti put ili će HP Officejet odgovoriti faks signalom.
Napomena: Ako se javite na telefon prije šestog zvona i čujete faks signal
od faks uređaja pošiljatelja, morat ćete ručno odgovoriti na faks poziv. Za
više informacija o ručnom primanju faks poziva sa spojene slušalice ili
drugog telefona, pogledajte ručno primanje faksa s telefona na stranici 51.
kako ručno odgovarati na faks pozive
Za ručno primanje faksova, morate biti dostupni i osobno odgovoriti na dolazne
faks pozive ili vaš HP Officejet neće moći primiti faksove.
`

Pritišćite gumb Answer Mode (Način odgovora) na prednjoj ploči dok se
na zaslonu ne pojavi Tel (Tel.).

HP Officejet nikad ne odgovara na poziv. Morate odgovoriti na poziv te, ako se
radi o faks pozivu, ručno prihvatiti faks. Za više informacija o ručnom primanju
faks poziva sa spojene slušalice ili drugog telefona, pogledajte ručno primanje
faksa s telefona na stranici 51.

hp officejet 4250 series (sa slušalicom)
`

Pritišćite gumb Answer Mode (Način odgovora) na prednjoj ploči dok se
na zaslonu ne pojavi Fax/Tel (Faks/Tel.).

kako će vaš hp officejet odgovarati na faks pozive
HP Officejet automatski odgovara na sve dolazne pozive na temelju
postavke Broj zvona prije automatskog odgovaranja. Ako je riječ o faks
pozivu, HP Officejet će primiti faks.
Ako je poziv glasovni, HP Officejet će stvoriti posebno zvono koje će
naznačiti da se radi o glasovnom pozivu. Na dolazni poziv morat ćete
odgovoriti pomoću spojene slušalice. Ne biste trebali odgovarati na
pozive s drugih telefona na liniji. Uređaj ne može razlikovati jeste li se
javili s drugog telefona te će nastaviti zvoniti. Za prestanak zvonjenja,
morat ćete pritisnuti Cancel (Odustani) na HP Officejet.

upute za korištenje

135

postavljanje faksa

Oprez! Ako ne isključite postavku automatskog primanja faksova
u softveru svog modema za računalo, vaš HP Officejet neće moći
primati faksove.

postavljanje faksa

poglavlje 12

slučaj F: zajednička glasovna/faks linija s telefonskom
sekretaricom
Ako na isti broj telefona primate i glasovne i faks pozive te na toj telefonskoj liniji
imate spojenu i telefonsku sekretaricu, spojite svoj HP Officejet kako je opisano
u ovom odjeljku.
Koristite telefonski kabel
koji se isporučuje u kutiji
s vašim HP Officejet

Telefonska
zidna
utičnica

Telefonska
sekretarica

Stražnji pogled na HP Officejet

IN (ulaz)

Telefon
(dodatno)

OUT (izlaz)

1

Uklonite bijeli utikač iz utičnice s oznakom “2-EXT” na stražnjoj strani
vašeg HP Officejet.

2

Isključite svoju telefonsku sekretaricu iz telefonske zidne utičnice i uključite
je u priključak s oznakom “2-EXT” na stražnjoj strani vašeg HP Officejet.
Oprez! Ako telefonsku sekretaricu ne spojite izravno u svoj
HP Officejet, signali za faks iz faks uređaja pošiljatelja mogli bi
se snimiti na telefonsku sekretaricu te nećete moći primati faksove
sa svojim HP Officejet.

3

Pomoću telefonskog kabela isporučenog u kutiji s vašim HP Officejet
spojite telefonsku zidnu utičnicu i priključak s oznakom “1-LINE” na
stražnjoj strani vašeg HP Officejet.
Oprez! Ako ne koristite isporučeni kabel za spajanje s telefonske
zidne utičnice na svoj HP Officejet, vjerojatno nećete moći
uspješno faksirati. Ovaj se posebni dvožični kabel razlikuje od
standardnih četverožičnih telefonskih kabela koje možda već
imate u svom uredu. Za više informacija o tome kako razlikovati
kabele, pogledajte Imam poteškoće kod slanja i primanja faksova
na stranici 153.

136

4

Pritišćite gumb Answer Mode (Način odgovora) na prednjoj ploči dok se
na zaslonu ne pojavi AnswerMachine (Telefonska sekretarica).

5

(Dodatno) Ako vaša telefonska sekretarica nema slušalicu, možda ćete iz
praktičnih razloga htjeti spojiti slušalicu na stražnju stranu telefonske
sekretarice na priključak “out”.

hp officejet 4200 series

postavljanje faksa

Kad telefon zazvoni, vaša će telefonska sekretarica odgovoriti te
reproducirati vašu snimljenu poruku. HP Officejet tijekom ovog vremena
nadzire poziv, “slušajući” za faks signale. Ako se zabilježe dolazni faks
signali, HP Officejet emitirat će faks signale prijema te primiti faks; ako
nema signala za faks, HP Officejet prestaje nadzirati liniju te vaša
telefonska sekretarica može snimiti glasovnu poruku.

slučaj G: zajednička glasovna/faks linija s modemom za
računalo i telefonskom sekretaricom
Ako na isti broj telefona primate i glasovne i faks pozive te na toj telefonskoj liniji
imate spojen i modem za računalo i telefonsku sekretaricu, spojite svoj
HP Officejet kako je opisano u ovom odjeljku.
Napomena: Budući da vaš modem za računalo dijeli telefonsku liniju
s vašim HP Officejet, nećete moći istovremeno koristiti modem za računalo
i HP Officejet. Na primjer, dok šaljete i primate faksove, nećete moći slati
e-mail poruke ili pristupiti Internetu.
Koristite telefonski kabel koji
se isporučuje u kutiji
s vašim HP Officejet

računalo s modemom

Telefonska
sekretarica

Telefonska
zidna
utičnica

Stražnji pogled na HP Officejet

upute za korištenje

IN (ulaz)

Telefon
(dodatno)

OUT (izlaz)

1

Uklonite bijeli utikač iz utičnice s oznakom “2-EXT” na stražnjoj strani
vašeg HP Officejet.

2

Pronađite telefonski kabel koji spaja stražnji dio vašeg računala (modem
za računalo) s telefonskom zidnom utičnicom. Isključite kabel iz telefonske
zidne utičnice i uključite ga u priključak s oznakom “2-EXT” na stražnjoj
strani vašeg HP Officejet.

3

Isključite svoju telefonsku sekretaricu iz telefonske zidne utičnice i uključite
je u priključak s oznakom “out” na stražnjoj strani vašeg modema za
računalo.
To omogućuje izravnu vezu između HP Officejet i vaše telefonske
sekretarice, iako je modem za računalo prvi spojen na liniju.

137

postavljanje faksa

kako će vaš hp officejet odgovarati na faks pozive

poglavlje 12

postavljanje faksa

Oprez! Ako svoju telefonsku sekretaricu ne spojite na ovaj način,
signali za faks iz faks uređaja pošiljatelja mogli bi se snimiti na
telefonsku sekretaricu te nećete moći primati faksove pomoću
HP Officejet.
4

Pomoću telefonskog kabela isporučenog u kutiji s vašim HP Officejet
spojite telefonsku zidnu utičnicu i priključak s oznakom “1-LINE” na
stražnjoj strani vašeg HP Officejet.
Oprez! Ako ne koristite isporučeni kabel za spajanje s telefonske
zidne utičnice na svoj HP Officejet, vjerojatno nećete moći
uspješno faksirati. Ovaj se posebni dvožični telefonski kabel
razlikuje od standardnih četverožičnih telefonskih kabela koje
možda već imate u svom uredu. Za više informacija o tome kako
razlikovati kabele, pogledajte Imam poteškoće kod slanja i
primanja faksova na stranici 153.

5

Pritišćite gumb Answer Mode (Način odgovora) na prednjoj ploči dok se
na zaslonu ne pojavi AnswerMachine (Telefonska sekretarica).

6

Ako je softver vašeg modema za računalo postavljen da automatski prima
faksove na vaše računalo, isključite tu postavku.
Oprez! Ako ne isključite postavku automatskog primanja faksova
u softveru svog modema za računalo, vaš HP Officejet neće moći
primati faksove.

7

(Dodatno) Ako vaša telefonska sekretarica nema slušalicu, možda ćete iz
praktičnih razloga htjeti spojiti slušalicu na stražnju stranu telefonske
sekretarice na priključak “out”.

kako će vaš hp officejet odgovarati na faks pozive
Kad telefon zazvoni, vaša će telefonska sekretarica odgovoriti te
reproducirati vašu snimljenu poruku. Tijekom tog vremena HP Officejet
nadzire poziv, “slušajući” eventualne faks signale. Ako se zabilježe
dolazni faks signali, HP Officejet emitirat će faks signale prijema te primiti
faks; ako nema signala za faks, HP Officejet prestaje nadzirati liniju te
vaša telefonska sekretarica može snimiti glasovnu poruku.

138

hp officejet 4200 series

postavljanje faksa

Napomena: HP Officejet ne može automatski primati faksove ako imate
uslugu glasovne pošte, tako da morate biti na raspolaganju za osobno
(ručno) odgovaranje na dolazne faks pozive. Ako umjesto toga želite
automatski primati faksove, obratite se svom telefonskom poduzeću da se
pretplatite na uslugu razlikovnih zvona ili za dobivanje odvojene telefonske
linije za faksiranje.
Ako na isti broj telefona primate i glasovne i faks pozive te se kod svog
telefonskog poduzeća pretplatite na uslugu glasovne pošte, spojite svoj
HP Officejet kako je opisano u ovom odjeljku.
Telefonska
zidna
utičnica

Koristite telefonski kabel koji
se isporučuje u kutiji s vašim
HP Officejet

1

Telefon
(dodatno)

Stražnji pogled na HP Officejet

Pomoću telefonskog kabela isporučenog u kutiji s vašim HP Officejet
spojite telefonsku zidnu utičnicu i priključak s oznakom “1-LINE” na
stražnjoj strani vašeg HP Officejet.
Oprez! Ako ne koristite isporučeni kabel za spajanje s telefonske
zidne utičnice na svoj HP Officejet, vjerojatno nećete moći
uspješno faksirati. Ovaj se posebni dvožični kabel razlikuje od
standardnih četverožičnih telefonskih kabela koje možda već
imate u svom uredu. Za više informacija o tome kako razlikovati
kabele, pogledajte Imam poteškoće kod slanja i primanja faksova
na stranici 153.

2

Uklonite bijeli utikač iz priključka s oznakom “2-EXT” sa stražnje strane
svog HP Officejet, a zatim na taj priključak spojite telefon.

3

Pritišćite gumb Answer Mode (Način odgovora) na prednjoj ploči dok se
na zaslonu ne pojavi TEL (TEL.).

kako ručno odgovarati na faks pozive
Za ručno primanje faksova, morate biti dostupni i osobno odgovoriti na dolazne
faks pozive ili vaš HP Officejet neće moći primiti faksove. Za više informacija o
ručnom primanju faks poziva sa spojene slušalice ili drugog telefona, pogledajte
ručno primanje faksa s telefona na stranici 51.

upute za korištenje

139

postavljanje faksa

slučaj H: zajednička glasovna/faks linija s glasovnom poštom

postavljanje faksa

poglavlje 12

slučaj I: zajednička glasovna/faks linija s modemom za
računalo i glasovnom poštom
Napomena: HP Officejet ne može automatski primati faksove ako imate
uslugu glasovne pošte, tako da morate biti na raspolaganju za osobno
(ručno) odgovaranje na dolazne faks pozive. Ako umjesto toga želite
automatski primati faksove, obratite se svom telefonskom poduzeću da se
pretplatite na uslugu razlikovnih zvona ili za dobivanje odvojene telefonske
linije za faksiranje.
Ako na isti broj telefona primate i glasovne i faks pozive, koristite modem za
računalo na istoj telefonskoj liniji te se preko svog telefonskog poduzeća
pretplatite na uslugu glasovne pošte, spojite svoj HP Officejet kako je opisano
u ovom odjeljku.
Napomena: Budući da vaš modem za računalo dijeli telefonsku liniju
s vašim HP Officejet, nećete moći istovremeno koristiti modem za računalo
i HP Officejet. Na primjer, dok šaljete i primate faksove, nećete moći slati
e-mail poruke ili pristupiti Internetu.
Koristite telefonski kabel koji
se isporučuje u kutiji
s vašim HP Officejet

računalo s modemom

Telefonska
zidna
utičnica

Telefon

Stražnji pogleda na HP Officejet

IN (ulaz)

OUT (izlaz)

1

Uklonite bijeli utikač s priključka s oznakom “2-EXT” sa stražnje strane svog
HP Officejet.

2

Pronađite telefonski kabel koji spaja stražnji dio vašeg računala (modem
za računalo) s telefonskom zidnom utičnicom. Isključite kabel iz telefonske
zidne utičnice i uključite ga u priključak s oznakom “2-EXT” na stražnjoj
strani vašeg HP Officejet.

3

Spojite telefon na priključak “out” sa stražnje strane vašeg modema za
računalo.

4

Pomoću telefonskog kabela isporučenog u kutiji s vašim HP Officejet
spojite telefonsku zidnu utičnicu i priključak s oznakom “1-LINE” na
stražnjoj strani vašeg HP Officejet.
Oprez! Ako ne koristite isporučeni kabel za spajanje s telefonske
zidne utičnice na svoj HP Officejet, vjerojatno nećete moći
uspješno faksirati. Ovaj se posebni dvožični kabel razlikuje od
standardnih četverožičnih telefonskih kabela koje možda već

140

hp officejet 4200 series

postavljanje faksa

5

Pritišćite gumb Answer Mode (Način odgovora) na prednjoj ploči dok se
na zaslonu ne pojavi TEL (TEL.).

6

Ako je softver vašeg modema za računalo postavljen da automatski prima
faksove na vaše računalo, isključite tu postavku.
Oprez! Ako ne isključite postavku automatskog primanja faksova
u softveru svog modema, vaš HP Officejet neće moći primati
faksove.

kako ručno odgovarati na faks pozive
Za ručno primanje faksova, morate biti dostupni i osobno odgovoriti na dolazne
faks pozive ili vaš HP Officejet neće moći primiti faksove. Za više informacija
o ručnom primanju faks poziva sa spojene slušalice ili drugog telefona,
pogledajte ručno slanje faksa s telefona na stranici 46.

upute za korištenje

141

postavljanje faksa

imate u svom uredu. Za više informacija o tome kako razlikovati
kabele, pogledajte Imam poteškoće kod slanja i primanja faksova
na stranici 153.

postavljanje faksa

poglavlje 12

142

hp officejet 4200 series

13

U ovom odjeljku nalaze se informacije o rješavanju problema s HP Officejet
4200 Series (HP Officejet). Za probleme s instalacijom i konfiguracijom
ponuđene su posebne informacije. Za probleme vezane uz korištenje, ponuđene
su reference koje ukazuju na našu online pomoć za rješavanje problema.
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
•

rješavanje problema kod instalacije na stranici 143

•

rješavanje problema s radom na stranici 157

rješavanje problema kod instalacije
U ovom se odjeljku nalaze i savjeti za rješavanje najčešćih problema
s postavkama za faks i instalacijom i konfiguracijom softvera i hardvera za
HP Officejet.
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
•

rješavanje problema s instalacijom hardvera i softvera na stranici 143

•

rješavanje problema kod postavljanja faksa na stranici 153

rješavanje problema s instalacijom hardvera i softvera
Ako tijekom instalacije softvera ili hardvera naiđete na problem, rješenje
potražite u niže navedenim temama.
Tijekom normalne instalacije softvera za HP Officejet dolazi do sljedećeg:
•

HP Officejet CD-ROM se pokreće automatski

•

Softver se instalira

•

Datoteke se kopiraju na tvrdi disk vašeg računala

•

Od vas se zahtijeva da uključite HP Officejet

•

Na zaslonu čarobnjaka za instalaciju pojavljuje se zeleni natpis OK i znak
potvrde

•

Od vas se traži da ponovo pokrenete računalo

•

pokreće se Čarobnjak za postavljanje faksa

•

Pokreće se postupak registracije

Ako se nešto od toga nije dogodilo, možda su se javili problemi s instalacijom.

143

rješavanje problema

informacije o rješavanju problema

poglavlje 13

rješavanje problema

Za provjeru instalacije na računalu Macintosh učinite sljedeće:
• Dvaput pritisnite mišem HP Officejet i provjerite jesu li se pojavile osnovne
ikone (scan picture (skeniranje slike), scan document (skeniranje
dokumenta), send fax (slanje faksa) i hp gallery (hp galerija) na
HP Director (HP Upravljanje). Ako se osnovne ikone ne pojave odmah,
možda ćete trebati pričekati nekoliko minuta da se HP Officejet priključi na
vaše računalo. U protivnom učinite sljedeće.
•

Otvorite Izbornik i provjerite nalazi li se HP Officejet na popisu.

Za provjeru instalacije na PC računalu učinite sljedeće:
• Dvaput pritisnite mišem HP Officejet i provjerite jesu li se pojavile osnovne
ikone (scan picture (skeniranje slike), scan document (skeniranje dokumenta),
send fax (slanje faksa) i hp image zone na HP Director (HP Upravljanje). Ako
se osnovne ikone ne pojave odmah, možda ćete trebati pričekati nekoliko
minuta da se HP Officejet priključi na vaše računalo. U protivnom učinite
sljedeće.
•

Otvorite dijaloški okvir Pisači i provjerite nalazi li se HP Officejet na
popisu.

Potražite ikonu HP Officejet na traci sa zadacima. Ona naznačuje da je
HP Officejet spreman. Ikona HP Officejet se obično pojavljuje u donjem desnom
kutu radne površine na traci sa zadacima.

Traka sa
zadacima

144

hp officejet 4200 series

informacije o rješavanju problema

U ovom odjeljku potražite rješenja problema na koje naiđete prilikom instalacije
softvera za HP Officejet.

problem

mogući uzrok i rješenje

Ako se na zaslonu ne pojavljuje ništa ni nakon umetanja
Kada umetnem
CD-ROM u računalo HP Officejet 4200 Series CD-ROM-a u CD-ROM pogon svog
ništa se ne događa računala:

Tijekom instalacije
pojavljuje se zaslon
za provjeru
minimalnih
sistemskih zahtjeva

upute za korištenje

1

Iz izbornika Start (Početak) odaberite Run (Pokretanje).

2

U dijaloški okvir Pokretanje unesite d:\setup.exe (ako vaš
CD-ROM ne koristi slovo d, koristite odgovarajuće slovo),a
zatim pritisnite OK.

Ako se pojavi zaslon za provjeru minimalnih sistemskih zahtjeva, vaš
sustav ne zadovoljava preporučene zahtjeve za instaliranje softvera.
Pritisnite Details (Pojedinosti) za pregled određenog problema.
A zatim riješite problem prije nego pokušate instalirati softver.

145

rješavanje problema

rješavanje problema kod instalacije softvera

rješavanje problema

poglavlje 13

problem

mogući uzrok i rješenje

Na USB zaslonu za
spajanje pojavljuje
se crveni znak X

Ako se na USB zaslonu za spajanje pojavi crveni znak X, slijedite ove
korake:
1

Provjerite je li čvrsto spojen poklopac prednje ploče, zatim
isključite HP Officejet i ponovo ga uključite.

2

Provjerite jesu li priključeni USB kabel i kabel za napajanje.

3

Provjerite je li USB kabel ispravno postavljen na sljedeći način:
– Isključite pa ponovo priključite USB kabel.
– Ne priključujte USB kabel na tipkovnicu ili priključnicu bez
napajanja.
– Provjerite je li USB kabel dugačak najviše 3 metra.
– Ako je na računalo priključeno nekoliko USB uređaja,
tijekom instalacije možete isključiti ostale.

4

Nastavite s instalacijom i ponovo pokrenite računalo kada se
pojavi zaslon na kojem se to od vas traži. Zatim otvorite
HP Director (HP Upravljanje) i provjerite ima li osnovnih ikona
(scan picture (skeniranje slike), scan document (skeniranje
dokumenta), send fax (slanje faksa)i hp image zone).

5

Ako se ne pojave osnovne ikone u HP Director (HP Upravljanje),
uklonite softver a zatim ga ponovo instalirajte kako je opisano
u Neke od ikona se ne nalaze u HP Director (HP Upravljanje)
na stranici 147.

Primio sam poruku
Ako primite poruku Nepoznata pogreška, pokušajte nastaviti
da je došlo do
s instalacijom. Ako to ne uspije, prekinite instalaciju i počnite iznova.
nepoznate pogreške

146

hp officejet 4200 series

informacije o rješavanju problema

mogući uzrok i rješenje

Neke od ikona se ne Ako se ne pojave osnovne ikone (scan picture (skeniranje slike), scan
nalaze u HP Director document (skeniranje dokumenta), send fax (slanje faksa)
(HP Upravljanje)
i hp image zone) instalacija možda nije dovršena.
Ako instalacija nije dovršena možda ćete morati ukloniti, a zatim
ponovo instalirati softver. Nije dopušteno jednostavno brisanje
HP Officejet programskih datoteka s tvrdog diska. Svakako ih
uklonite na odgovarajući način pomoću programa za deinstaliranje
koji se nalazi u programskim grupama HP Officejet.
za deinstaliranje s Windows računala
1

Isključite HP Officejet s računala.

2

Na traci sa zadacima sustava Windows, pritisnite Start
(Početak), Programs (Programi) ili All Programs (Svi programi)
(XP), Hewlett-Packard, hp officejet 4200 series, uninstall
software (uklanjanje softvera).

3

Slijedite upute na zaslonu.

4

Ako vam je ponuđeno uklanjanje zajedničkih datoteka,
pritisnite No (Ne).
Ako je ova datoteka izbrisana, ostali programi koji koriste ove
datoteke možda neće raditi ispravno.

5

Nakon što program dovrši uklanjanje softvera, isključite
HP Officejeti ponovo pokrenite računalo.
Napomena: Važno je isključiti HP Officejet prije ponovnog
pokretanja računala.

upute za korištenje

6

Za ponovnu instalaciju softvera, umetnite HP Officejet
4200 Series CD-ROM u CD-ROM pogon svog računala
i slijedite upute koje se pojave na zaslonu.

7

Nakon dovršetka instalacije softvera, priključite HP Officejet na
računalo. Uključite HP Officejet pritiskom gumba Uključeno. Za
nastavak instalacije slijedite upute na zaslonu i upute na
posteru za postavljanje kojeg ste dobili s HP Officejet.
Nakon spajanja i uključivanja HP Officejet možda ćete trebati
pričekati nekoliko minuta na dovršenje svih Plug and Play
događaja.
Nakon što je instalacija softvera dovršena na programskoj traci
će se pojaviti ikona Status Monitor (Nadzor statusa).

8

Želite li provjeriti je li softver ispravno instaliran, dvaput
pritisnite ikonu HP Director (HP upravljanje) na radnoj površini
Windows. Ako se u HP Director (HP Upravljanje) pojave
osnovne ikone (scan picture (skeniranje slike), scan document
(skeniranje dokumenta), send fax (slanje faksa)
i hp image zone) softver je ispravno instaliran.

147

rješavanje problema

problem

rješavanje problema

poglavlje 13

problem

mogući uzrok i rješenje

Neke ikone u
hp director (hp
upravljanje)
nedostaju
(nastavak)

za deinstaliranje s Macintosh računala
1

Isključite HP Officejet s Macintosh računala.

2

Dva puta mišem pritisnite mapu Aplikacije:HP All-in-One
Softver.

3

Dvaput pritisnite HP Uninstaller (HP Deinstalacija).

4

Slijedite upute na zaslonu.

5

Nakon dovršetka deinstalacije isključite HP Officejet i ponovo
pokrenite računalo.

6

Za ponovnu instalaciju softvera, umetnite HP Officejet
4200 Series CD-ROM u CD-ROM pogon računala.
Napomena: Pri ponovnoj instalaciji softvera, slijedite upute na
Setup Poster-u (Posteru za postavljanje). Nemojte spajati
HP Officejet na računalo prije nego dovršite instalaciju softvera.

7

Na radnoj površini, otvorite CD-ROM, dvaput pritisnite
hp all-in-one installer i slijedite upute koje se pojavljuju.

čarobnjak za faks se Ako se čarobnjak za faks ne pokrene automatski, pokrenite ga na
sljedeći način:
ne pokreće
1 Pokrenite HP Director (HP Upravljanje) u Hewlett-Packard mapi
u Windows izborniku Start (Početak).
2

Pritisnite izbornik Settings (Postavke), odaberite Fax Settings
and Setup (Postavljanje i postavke za faks), a onda Fax Setup
Wizard (Čarobnjak za postavljanje faksa).

Zaslon za
registraciju se ne
pojavljuje

Ako želite registrirati svoj HP Officejet a čarobnjak za registraciju se
ne pokreće automatski, pokrenite Program za registraciju proizvoda
u HP mapi u Windows izborniku Start (Početak).

Digital Imaging
Monitor (Nadzor
digitalnih slika) se ne
pojavljuje na Task
Tray (Traci sa
zadacima)

Ako se Digital Imaging Monitor (Nadzor digitalnih slika) ne pojavljuje
na Task Tray (Traci sa zadacima), pričekajte nekoliko minuta. Ako se
ni tada ne pojavi, pritisnite HP Director (HP Upravljanje) i provjerite
pojavljuju li se sve osnovne ikone. Detaljnije informacije potražite
u Neke od ikona se ne nalaze u HP Director (HP Upravljanje) na
stranici 147.
Traka sa zadacima se obično pojavljuje u donjem desnom kutu
radne površine Windowsa.
Traka sa
zadacima
Ikona HP Digital Imaging Monitor
(HP nadzor digitalnih slika)

148

hp officejet 4200 series

informacije o rješavanju problema

U ovom odjeljku potražite rješenja problema na koje naiđete prilikom instalacije
hardvera HP Officejet.

problem

mogući uzrok i rješenje

Na prednjem zaslonu
primio sam poruku da
spojim poklopac
prednje ploče

Ovo može značiti da poklopac prednje ploča nije pričvršćen ili je
pričvršćen, ali neispravno. Provjerite jeste li pričvrstili prednju ploču
kako je dolje opisano i stoji li ona čvrsto na mjestu.

upute za korištenje

1

Stavite kartice poklopca prednje ploče u utore na vrhu
uređaja.

2

Čvrsto pritisnite oba prednja ugla poklopca prednje ploče.
Provjerite je li u ravnini s uređajem.

3

Provjerite mogu li se svi gumbi slobodno micati.

149

rješavanje problema

rješavanje problema kod instalacije hardvera

rješavanje problema

poglavlje 13

150

problem

mogući uzrok i rješenje

Prednji zaslon
prikazuje pogrešan
jezik

HP Officejet postavljen je s pogrešnim jezikom ili državom/
regijom. Jezik i država/regija obično se podešavaju kod prvog
postavljanja HP Officejet. Međutim, ove postavke možete
promijeniti u bilo kojem trenutku na sljedeći način:
1

Pritisnite Setup (Postavljanje).

2

Pritisnite 6, a zatim 3.
Time odabirete Preferences (Preference), a zatim Set
Language & Country/Region (Postavljanje jezika i države/
regije).
Nakon početka postupka na prednjem zaslonu se pojavljuje
sljedeća obavijest:
Pritisnite 11 za engleski
Ako želite promijeniti jezik u engleski, pomoću tipkovnice
unesite 11 ili se krećite kroz popis jezika pomoću
ili .
U protivnom, nakon pet sekundi zaslon se automatski mijenja
u sljedeći dostupan jezik. Kada vidite jezik koji želite,
pomoću tipkovnice unesite dvoznamenkasti broj.

3

Kada dobijete obavijest da potvrdite jezik, pritisnite 1 za Da
ili 2 za Ne.
Obaviješteni ste o svim zemljama/regijama za odabrani
jezik. Kroz popis zemalja/regija se također možete kretati
pomoću
ili .

4

Pomoću tipkovnice unesite dvoznamenkasti broj za željenu
zemlju/regiju.

5

Kada dobijete obavijest, pritisnite 1 za Da ili 2 za Ne.

6

Jezik i zemlju/regiju možete potvrditi ako ispišete Izvješće
o samotestiranju na sljedeći način:
a. Pritisnite Setup (Postavljanje).
b. Pritisnite 1, a zatim 4.
Time odabirete Print Report (Izvješće o ispisu), a zatim SelfTest Report (Izvješće o samotestiranju).

Primljena poruka na
prednjoj ploči
o poravnanju
spremnika za ispis

HP Officejet obavještava vas o poravnanju spremnika svaki put
kada instalirate novi spremnik za ispis. Detaljnije informacije
potražite u poravnanje spremnika za ispis na stranici 91.

HP Officejet se ne
uključuje

Ako se HP Officejet ne uključi, provjerite je li svaki spoj od zidne
utičnice do HP Officejet čvrsto povezan a zatim pričekajte trenutak
da se HP Officejet uključi. Također, ako je HP Officejet uključen
u produžni kabel provjerite je li sklopka kabela postavljena na
Uključeno.

hp officejet 4200 series

informacije o rješavanju problema

mogući uzrok i rješenje

HP Officejet ne
ispisuje
zadovoljavajuće

Najprije provjerite je li spremnik za ispis ostao bez tinte. Za ovaj
postupak vidi ispis izvješća samotestiranja na stranici 86.
Prije toga, provjerite jeste li skinuli omot sa spremnika za ispis.
Nježno povucite ružičasti jezičac za skidanje plastične trake
i pazite da pritom ne dotaknete zlatno obojene kontakte ili
raspršivače tinte.

Ako zaključite da treba promijeniti spremnik za ispis, pogledajte
zamjena spremnika za ispis na stranici 88.
Primio sam poruku na
prednjem zaslonu
o zaglavljenom
papiru ili blokiranom
nosaču

upute za korištenje

Ako se na prednjem zaslonu pojavi poruka o pogrešci koja javlja
o zaglavljenom papiru ili blokiranom nosaču, unutar HP Officejet
se možda nalazi materijal za pakiranje. Podignite vratašca za
pristup nosaču spremnika s tintom tako da vidite spremnike za ispis
i izvadite sav materijal za pakiranje ili druge predmetu kojima tu
nije mjesto.

151

rješavanje problema

problem

rješavanje problema

poglavlje 13

problem

mogući uzrok i rješenje

USB kabel nije spojen Povezivanje računala s HP Officejet pomoću USB kabela je
jednostavno. Samo uključite jedan kraj USB kabela u ulaz na
računalu, a drugi u ulaz na HP Officejet. Kabel možete uključiti
u bilo koji USB ulaz na računalu.

dodatna pomoć za uklanjanje pogrešaka kod instalacije
Dodatne pojedinosti o mogućim problemima instalacije možete pronaći
u datoteci «readme». U operativnom sustavu Windows možete pristupiti datoteci
«readme» pomoću gumba Početak na traci s alatima; odaberite Programs
(Programi), Hewlett-Packard, HP Officejet 4200 Series, View the Readme File
(Pregled Readme datoteke). U sustavu Macintosh OS 9 ili OS X pristup datoteci
readme moguć je dvostrukim pritiskom na ikonu smještenu u mapi na najvišoj
razini HP Officejet CD-ROM softvera.
Datoteka «readme» nudi najviše pojedinosti, uključujući:
•

Pomoću korisničkog programa Re-install (Ponovna instalacija) nakon
neuspjele instalacije možete ponovo instalirati HP Officejet na računalo.

•

Koristite korisnički program Re-install (Ponovna instalacija) u sustavu
Windows 98 za ispravljanje Composite USB System Drivera koji nedostaje.
Ta se pogreška može pojaviti ako je hardver instaliran prije instalacije
softvera. Nakon pokretanja korisničkog programa Re-install (Ponovna
instalacija), prekinite rad računala i instalirajte HP Officejet softver prije
spajanja HP Officejet na računalo.

Pojedinosti možete pronaći na ovoj HP web stranici:
www.hp.com/support
152

hp officejet 4200 series

informacije o rješavanju problema

U ovom odjeljku potražite rješenja problema na koje naiđete prilikom
postavljanja HP Officejet za faksiranje.
Za više informacija kako postaviti HP Officejet za faksiranje, vidi postavljanje
faksa na stranici 123.
Za više informacije o rješavanju mogućih problema kod faksiranja s HP Officejet
vidi hp officejet 4200 series dio o rješavanju problema na zaslonu hp image
zone pomoć koji je dio vašeg softvera.

problem

mogući uzrok i rješenje

Imam poteškoće kod •
slanja i primanja
faksova

Provjerite jeste li spojili HP Officejet iz označenog ulazaSvakako
uključite
“1-LINE” u zidnu telefonsku utičnicu pomoću telefonskog kabla koji
ste dobili s HP Officejet.* Ovaj posebni kabel s dvije žice drugačiji
je od uobičajenih kabela s četiri žice koje vjerojatno imate u uredu.
Provjerite kraj kabela i usporedite ga s dolje prikazane dvije vrste:

kabel s 2 žice
Stražnji pogled na kabel s 2 žice
koji ste dobili s HP Officejet

kabel s 4 žice
Stražnji pogled na kabel s 4 žice koji
će vjerojatno uzrokovati probleme ako
je spojen izravno na HP Officejet

* Ovaj mogući uzrok/rješenje odnosi se samo na zemlje/regije u kojima
kabel s 2 žice dolazi u paketu s HP Officejet, uključujući: Argentina,
Australija, Brazil, Kanada, Čile, Kina, Kolumbija, Grčka, Indija, Indonezija,
Irska, Japan, Koreja, Južna Amerika, Malezija, Meksiko, Filipini, Poljska,
Portugal, Rusija, Saudijska Arabija, Singapur, Španjolska, Tajvan, Tajland,
SAD, Venezuela i Vijetnam.

Ako koristite kabel s 4 žice, isključite ga, pronađite dobiveni kabel
s 2 žice i onda ga spojite na HP Officejet (u označeni ulaz
“1-LINE”). Za više informacija kako spojiti ovaj kabel, vidi
postavljanje faksa na stranici 123.
Napomena: Ako kabel s 2 žice nije dovoljno dug i trebate ga
produžiti, razmislite o kupnji in-line sklopa i produljenju pomoću
kabela s 4 žice. Vrsta sklopa koji trebate omogućuje vam spajanje
kabela s 2 žice na jedan kraj i kabela s 4 žice na drugi. Spojite
kabel s 2 žice iz ulaza “1-LINE” HP Officejet u jednu stranu sklopa;
onda spojite kabel s 4 žice s druge strane sklopa u zidnu telefonsku
utičnicu.
upute za korištenje

153

rješavanje problema

rješavanje problema kod postavljanja faksa

rješavanje problema

poglavlje 13

problem

mogući uzrok i rješenje

Imam poteškoće kod •
slanja i primanja
faksova
(nastavak)

•

Provjerite jeste li ispravno spojili HP Officejet u zidnu telefonsku
utičnicu i dodatnu opremu i usluge koji dijele telefonsku liniju
s HP Officejet.
Pomoću ulaza 1-LINE na stražnjoj strani spojite HP Officejet u zidnu
utičnicu, a pomoću ulaza 2-EXT spojite bilo koju drugu opremu kao
što je modem ili telefonska sekretarica. Za dodatne informacije
i dijagrame za spajanje, vidi postavljanje faksa na stranici 123.
Korištenje razdjeljivača telefonske linije može prouzrokovati
probleme s faksom. (Razdjeljivač je konektor za dva kabela koji se
uključuje u zidnu utičnicu.) Pokušajte izvaditi razdjeljivač i spojite
HP Officejet izravno u zidnu telefonsku utičnicu.

•

Provjerite ima li zidna telefonska utičnica ispravnu telefonsku liniju
tako da uključite telefon i pričekate tonski signal.

•

Telefonska linija s lošom kvalitetom zvuka (buka) može
prouzrokovati probleme s faksom. Provjerite kvalitetu telefonske
linije uključivanjem telefona u zidnu utičnicu i slušanjem statičkih ili
drugih šumova. Ako čujete šumove, isključite značajku Error
Correction Mode (Način rada za ispravljanje pogrešaka) (ECM) na
svom HP Officejet i pokušajte ponovo faksirati. Upute potražite
u korištenje načina rada za ispravljanje pogrešaka na stranici 71.
Također se obratite svojoj telefonskoj kompaniji i obavijestite je
o problemima na liniji.

•

Možda su trenutno u uporabi i drugi uređaji koji koriste istu
telefonsku liniju kao i HP Officejet. Na primjer, ne možete koristiti
HP Officejet za faksiranje ako je podignuta slušalica dodatnog
telefona ili ako koristite modem za slanje e-maila ili pristupanje
Internetu.

•

Ako koristite digitalnu pretplatničku liniju (DSL), provjerite je li
spojen DSL filter jer u protivnom nećete moći uspješno faksirati.
Nabavite DSL filter od svog DSL dobavljača. DSL filtar uklanja
digitalni signal koji blokira prijenos informacija između
HP Officejet i telefonske linije. Za više informacija kako spojiti
DSL filter, vidi faksiranje s DSL linije na stranici 124.

•

Provjerite ima li na prednjem zaslonu poruka o pogreškama
HP Officejet. Nećete moći slati i primati faksove sve dok ne riješite
problem s uređajem. Za više informacija o rješavanju stanja
pogreške, vidi hp officejet 4200 series dio o rješavanju problema
u hp image zone pomoći na zaslonu koja je dio vašeg softvera.

•

Ako koristite PBX ili ISDN pretvarač, provjerite je li HP Officejet
spojen na ulaz za korištenje faksa ili telefona.
Imajte na umu da vam neki ISDN sustavi omogućavaju
konfiguraciju ulaza za posebnu telefonsku opremu—na primjer,
jednu možete dodijeliti telefonu ili Grupi 3 faks, a drugu za više
namjena. Ako se problemi nastave kada je uređaj spojen na ulaz
faks/telefon, pokušajte koristiti višenamjenski ulaz (može biti
označen kao “multi-combi” ili slično).

154

hp officejet 4200 series

informacije o rješavanju problema

mogući uzrok i rješenje

Ne mogu primati, ali •
mogu slati faksove

Značajka Rings to Answer (Broj zvona prije automatskog
odgovaranja) možda nije namještena za odgovaranje poslije
odgovarajućeg broja zvonjenja u uredskim postavkama. Detaljnije
informacije potražite u kako odabrati pravo postavljanje faksa za
svoj ured na stranici 126.

•

Ako imate uslugu glasovne pošte na istom telefonskom broju koji
koristite za faks pozive, faksove morate primati ručno, a ne
automatski. Za više informacija o postavljanju za faksiranje kada
imate uslugu govorne pošte, vidi postavljanje faksa na
stranici 123. Za više informacija o tome kako primati faksove
ručno, vidi ručno primanje faksa s telefona na stranici 51.

•

Ako imate modem na istoj telefonskoj liniji s HP Officejet, provjerite
da softver modema nije podešen na Automatsko primanje faksova.
Modemi s uključenom značajkom automatskog primanja faksova
zauzet će telefonsku liniju za primanje svih dolaznih faksova, što će
spriječiti primanje faks poziva HP Officejet.

•

Ako imate telefonsku sekretaricu na istoj telefonskoj liniji
s HP Officejet, možete naići na sljedeće probleme:
–

•

Izlazna poruka možda je predugačka ili preglasna,
HP Officejet ne može prepoznati tonove faksa te se faks uređaj
može isključiti.
– Telefonska sekretarica možda nema dovoljno vremena
neaktivnosti poslije izlazne poruke tako da HP Officejet ne
može prepoznati faks tonove. Ovaj problem je češći kod
digitalnih telefonskih sekretarica.
Sljedeći postupci vam mogu pomoći kod rješavanja ovih problema:
a. Isključite telefonsku sekretaricu, a zatim pokušajte primiti faks.
Ako je faksiranje uspješno bez toga, uzrok problema je
telefonska sekretarica.
b. Ponovo spojite telefonsku sekretaricu i ponovo snimite izlaznu
poruku. Neka poruka bude što kraća (ne duža od 10 sekundi),
a prilikom snimanja govorite sporo i razgovijetno. Pokušajte
ponovo primiti faks.
Ako imate posebno zvono za broj faksa (korištenjem raznolikog
zvona preko telefonske kompanije), provjerite je li značajka Answer
Ring Pattern (Zvono kod govornog poziva) na HP Officejet
postavljena da odgovara. Na primjer, ako je telefonska kompanija
vašem faks broju dodijelila dvostruki obrazac zvona, provjerite je li
Double Rings (Dvostruko zvono) odabrano kao postavka Answer
Ring Pattern (Zvono kod govornog poziva). Za dodatne informacije
o promjenama ove postavke, vidi promjena zvona kod govornog
poziva (razlikovno zvono) na stranici 69.
Imajte na umu HP Officejet ne može prepoznati neka zvona, kao
što su ona s izmjeničnim kratkim i dugim zvonjenjem. Ako imate
problema s zvonom ovog tipa, tražite od telefonske kompanije da
vam dodijeli neizmjenični način zvonjenja.

upute za korištenje

155

rješavanje problema

problem

rješavanje problema

poglavlje 13

problem

mogući uzrok i rješenje

Ne mogu primati, ali •
mogu slati faksove
(nastavak)

•

Ako koristite uslugu razlikovnog zvona, provjerite je li značajka
Answer Ring Pattern (Zvono kod govornog poziva) na vašem
HP Officejet postavljena na All Rings (Sva zvona). Upute potražite
u promjena zvona kod govornog poziva (razlikovno zvono) na
stranici 69.
Ako HP Officejet dijeli istu telefonsku liniju s drugim vrstama
opreme za telefon—kao što su telefonska sekretarica ili modem—
razina signala faksa može se smanjiti, stvarajući tako probleme
kod primanja faksova.
Za provjeru uzrokuje li oprema problem isključite sve osim
HP Officejet iz telefonske linije i onda pokušajte primiti faks. Ako je
primanje faksa uspješno bez opreme, onda jedan ili više dijelova
opreme stvara probleme; pokušajte ih ponovo spojiti jedan po
jedan i faksirajte dok ne odredite koji dio stvara problem.

•
Ne mogu slati, ali
mogu primati faksove

Ako koristite brzo biranje za biranje broja faksa,HP Officejet bira
prebrzo ili prerano. Za rješavanje ovog problema pokušajte nešto
od sljedećeg:
Pokušajte ručno birati broj faksa s prednje ploče HP Officejet ili
pomoću spojenog telefona. Upute potražite u slanje faksa
pomoću nadzora biranja prilikom slanja faksa na stranici 46 ili
ručno slanje faksa s telefona na stranici 46.
– Ponovo postavite brzo biranje, stavljajući nekoliko pauza. Upute
potražite u stvaranje pojedinačnih unosa za brzo biranje na
stranici 60.
Ako vaša telefonska linija ima PBX sustav, provjerite birate li broj za
vanjsku liniju prije biranja broja faksa.
–

•
•

Faks uređaj za primanje možda ima problema u radu. Za provjeru
toga pokušajte telefonom nazvati broj faksa i poslušajte zvukove na
faksu. Ako ne čujete zvukove faksa, primanje faksa možda nije
uključeno ili spojeno, ili se usluga govorne pošte miješa
s telefonskom linijom korisnika.

•
Zvukovi s faksa
snimljeni su na
telefonskoj sekretarici

Ako je telefonska sekretarica na istoj telefonskoj liniji koju koristite
za faks pozive, sekretaricu morate spojiti izravno na HP Officejet
(ili preko izravno spojenog modema, ako je primjenjiv) kako je
opisano u postavljanje faksa na stranici 123. Ako je ne spojite
kako je preporučeno, tonovi faksa mogu biti snimljeni na telefonsku
sekretaricu.

•
Otkako sam spojio
HP Officejet na
telefonskoj liniji čujem
šumove

Ako niste spojili označeni ulaz “1-LINE” na uređaju HP Officejet
i zidnu telefonsku utičnicu pomoću telefonskog kabela koji ste dobili
u paketu s HP Officejet, možda ćete čuti šumove na telefonskoj liniji
i nećete moći uspješno slati faksove.* Ovaj posebni kabel s 2 žice
drugačiji je od uobičajenog kabela s 4 žice kojeg vjerojatno imate
u uredu. Detaljnije informacije potražite u Imam poteškoće kod
slanja i primanja faksova na stranici 153.

156

hp officejet 4200 series

informacije o rješavanju problema

mogući uzrok i rješenje
* Ovaj mogući uzrok/rješenje odnosi se samo na zemlje/regije u kojima

Otkako sam spojio
HP Officejet na
telefonskoj liniji čujem
šumove
(nastavak)

kabel s 2 žice dolazi u paketu s HP Officejet, uključujući: Argentina,
Australija, Brazil, Kanada, Čile, Kina, Kolumbija, Grčka, Indija, Indonezija,
Irska, Japan, Koreja, Južna Amerika, Malezija, Meksiko, Filipini, Poljska,
Portugal, Rusija, Saudijska Arabija, Singapur, Španjolska, Tajvan, Tajland,
SAD, Venezuela i Vijetnam.

•

Korištenje razdjeljivača telefonske linije može utjecati na kvalitetu
zvuka telefonske linije, stvarajući šumove. Pokušajte izvaditi
razdjeljivač i spojite HP Officejet izravno u zidnu telefonsku
utičnicu.

rješavanje problema s radom
Odjeljak hp officejet 4200 series rješavanje problema u hp image zone pomoć
sadrži savjete za rješavanje nekih od najčešćih problema vezanih uz
HP Officejet.
Za pristup informacijama o rješavanju problema iz sustava Windows,
u HP Director (HP Upravljanje) pritisnite Help (Pomoć), a zatim odaberite
Troubleshooting and Support (Rješavanje problema i podrška). Ispravljanje
pogrešaka također je dostupno pritiskom na gumb Help (Pomoć) koji se
pojavljuje kod nekih poruka o pogreškama.
Za pristup informacijama o rješavanju problema s računala Macintosh (OS X),
pritisnite ikonu HP Director (HP Upravljanje) koja se nalazi u Docku
(Programskom okviru), odaberite HP Help (HP pomoć) iz izbornika HP Director
(HP upravljanje), odaberite hp image zone pomoć, a onda pritisnite hp officejet
4200 series troubleshooting (rješavanje problema) u Pregledniku za pomoć.
Za pristup informacijama o rješavanju problema s računala Macintosh OS 9,
pritisnite ikonu HP Director (HP Upravljanje) na radnoj površini, otiđite na
izbornik Help (Pomoć) i odaberite hp image zone pomoć. Pritisnite hp officejet
4200 rješavanje problema.
Ako imate pristup Internetu, dodatne informacije možete naći na web-stranici
HP na:
www.hp.com/support
Web stranica nudi i odgovore na često postavljana pitanja.

upute za korištenje

157

rješavanje problema

problem

rješavanje problema

poglavlje 13

158

hp officejet 4200 series

sadržaj

A
automatska izvješća
o faksovima, 58
automatska ladica za umetanje
dokumenata, 4
kapacitet papira, 110
B
bijela traka na poklopcu
skenera, čišćenje, 84
blokiran nosač, 151
blokiranje brojeva, 73
boja
intenzitet, 34
poboljšanje fotografija, 36
broj primjeraka
kopiranje, 30
brzina
kopiranje, 28
kretanje prednje ploče, 97
točna odgoda na prednjoj
ploči, 98
brzina kretanja teksta, 97
brzina prijenosa, 71
C
CD-ROM, 145
crveni znak X na USB
zaslonu, 146
Č
čarobnjak za faks se ne
pokreće, 148
čestitke, 22
čišćenje
bijela traka na poklopcu
skenera, 84
kontakti spremnika za
ispis, 94
spremnici za ispis, 94
staklo, 83
vanjska strana, 85
D
datum, postavljanje, 66
declaration of conformity
(European Union), 118
(U.S.), 120, 121

deinstaliranje s Macintosh
računala, 148
dijaloški okvir - ispis
izgled obrasca, 79
obrazac – vrsta/kvaliteta
papira, 80
zaslon s kopijama
i stranicama, 79
zaslon za opcije ispisa, 80
dijaloški okvir postavljanja
stranice, 78
F
faks, 39, 95
automatsko primanje, 47
automatsko smanjivanje, 71
block junk fax numbers
(blokiranje neželjenih
brojeva faksa), 73
brzina faksa, 71
brzo biranje, 42
datum i vrijeme, 66
fotografije, 42
glasnoća, 67, 68
identifikacija dolaznog
poziva, 72
izvješća, 57
kontrast, 63
Nadzor biranja prilikom
slanja faksa, 46
način rada za ispravljanje
pogrešaka (ECM), 71
nema odgovora, 69
odgovaranje na pozive sa
slušalicom, 54
osvjetljivanje ili
potamnjivanje, 64
otkazivanje, 75
otkazivanje
programiranog, 45
otkazivanje
prosljeđivanja, 68
pauza, 56
ponovni ispis, 74
ponovno biranje brojeva
koji su zauzeti ili na njih
nema odgovora, 69
postavljanje, 123

postavljanje DSL linije, 124
postavljanje ISDN
linije, 125
postavljanje linije s
razlikovnim zvonima, 130
postavljanje načina
odgovora, 47
postavljanje odvojene faks
linije, 129
postavljanje PBX
sustava, 125
postavljanje s faks/modem
za računalo linijom, 132
postavljanje s glasovno/
faks/modem za računalo
linijom, 134
postavljanje s glasovnom/
faks/linijom za glasovnu
poštu, 139
postavljanje s glasovnom/
faks/linijom za telefonsku
sekretaricu, 136, 137
postavljanje s glasovnom/
faks/modem za
računalo/linijom za
glasovnu poštu, 140
postavljanje uredske
opreme, 125
postavljanje zajedničke
glasovne/faks linije, 131
potvrda, 40
primanje, 50
problemi kod slanja i/ili
primanja faksova, 153,
154, 155, 156
problemi s telefonskom
sekretaricom, 156
problemi sa šumovima na
telefonskoj liniji, 156
programiranje, 43
prosljeđivanje, 68
prozivanje za primanje, 53
pulsno biranje, 67
razlikovno zvono, 69
rezolucija, 63
ručno primanje, 47, 51, 52,
53

159

sadržaj

ručno primanje faksa
s prednje ploče, 52
ručno primanje s
telefona, 51
ručno primanje sa
slušalice, 53, 54
ručno slanje, 46
ručno slanje s telefona, 46
ručno slanje sa slušalice, 46,
54
slanje, 40
slanje faksa pomoću
ponovnog biranja, 43
slanje faksa u boji, 42
slanje iz memorije, 45
slanje osnovnog faksa, 41
specifikacije za faks, 111
tonsko biranje, 67
unos teksta, 56
unosi za brzo biranje,
ažuriranje, 62
unosi za brzo biranje,
brisanje, 63
unosi za brzo biranje,
dodavanje, 60, 61
veličina papira, 24, 67
zadane, 65
zaglavlje, 55
zauzeto, 69
znakovi, 56
zvona do odgovora, 50
zvono kod govornog
poziva, 69
faksovi
u boji, 42
FCC requirements, 115
FCC statement, 116
fizičke specifikacije, 112
fotografije
faks, 42
poboljšavanje kopija, 36
podešavanje prema
stranici, 31
fotografije bez obruba
10 x 15 cm
umetanje papira, 20
fotografije bez obruba
10x15 cm
podešavanje prema
stranici, 31
foto-papir
umetanje, 20

160

G
garancija, 105
brzo, 105
izjava, 106
nadopune, 105
trajanje, 105
usluge, 105
glasnoća, podešavanje
faksa, 67, 68
glasovna pošta
postavljanje s glasovnom/
faks linijom, 139
postavljanje s glasovnom/
faks/modem za računalo
linijom, 140
H
HP Officejet
dijelovi, 4
izbornici, 8
održavanje, 83
postavljanje ureda, 125
prednja ploča, 5
pregled, 3
priprema za otpremu, 102
vraćanje, 106
HP služba za podršku
korisnicima, 99
HP Upravljanje, 3
I
identifikacija dolaznog
poziva, 72
Identifikacijska šifra
pretplatnika, 55
instalacija nije dovršena, 147
Instalacija USB kabela, 152
instaliranje softvera, 145
ispis, 77
faksovi u memoriji, 74
IZ softvera, 77
iz softvera, 78
izvješća o faksu, 57
izvješće o samotestiranju, 86
odustani, 80
promjena trenutnih
postavki, 79
promjena zadanih
postavki, 78
ispis, nezadovoljavajući, 151
izvješća
faks, automatski, 58
faks, ručno, 59
samotestiranje, 86
izvješće o samotestiranju, 86

K
kapacitet ladice za papir, 109
kasnijeg slanje faksa, 43
kontrast, faks, 63
kopiranje, 27
broj primjeraka, 30
brzina, 28
crno-bijelo, 30
fotografije, poboljšanje, 36
kvaliteta, 28
otkaži, 36
podešavanje prema
stranici, 31
povećavanje, 31
slabo vidljivi original, 34
smanjivanje, 33
tekst, poboljšavanje, 34
veličina Legal na veličinu
Letter, 33
veličina papira, 24
vrsta papira, 23, 24
zadane postavke, 29
kvaliteta
kopiranje, 28
M
memorija
ponovni ispis faksova, 74
minimalni zahtjevi sustava, 145
Modem za računalo
postavljanje s faks
linijom, 132
postavljanje s glasovnom/
faks linijom, 134
postavljanje s glasovnom/
faks/linijom za telefonsku
sekretaricu, 137
modem. Pogledajte modem za
računalo
N
nadzor biranja prilikom slanja
faksa, 46
nadzor digitalnih slika, 148
način odgovora, 47
način rada za ispravljanje
pogrešaka (ECM), 71
najbolje
postavke kopiranja, 28
naljepnice
umetanje, 22
naručivanje
mediji, 81
ostali pribor, 82
spremnici za ispis, 81
hp officejet 4200 series

sadržaj

neželjeni broj faksa, 73
nedostaju ikone, 147
nedostaju osnovne ikone, 147
neuspjela instalacija, 146
O
odgovaranje na pozive na
čekanju, 54
održavanje, 83
čišćenje bijele trake na
poklopcu skenera, 84
čišćenje kontakata
spremnika za ispis, 94
čišćenje spremnika za
ispis, 94
čišćenje stakla, 83
čišćenje vanjske strane, 85
izvješće o samotestiranju, 86
poravnavanje spremnika za
ispis, 91
postavljanje brzine kretanja
teksta, 97
provjeravanje razine tinte, 85
vraćanje tvorničkih
postavki, 96
zamjena spremnika za
ispis, 88
zvukovi samoodržavanja, 98
odustani
ispis, 80
skeniranje, 38
okoliš
energy consumption, 113
plastika, 113
podaci o usklađenosti
materijala sa sigurnosnim
standardima, 113
program recikliranja, 114
proizvodnja ozona, 112
recikliranje inkjet
potrepština, 114
upotreba papira, 113
uslužni program za
proizvode za zaštitu
okoliša, 112
zaštita, 112
omotnice
umetanje, 20
osnovne ikone, 146
osvjetljivanje
faksova, 64
otkaži
kopiranje, 36
otkazivanje
faks, 75
user guide

programiranog faksa, 45
otprema HP Officejet
uređaja, 102
P
papir
izbjegavanje
zaglavljivanja, 25
kopiranje veličine Legal na
veličinu Letter, 33
naručivanje, 81
preporučen, 17
preporučene vrste
kopiranja, 23
umetanje, 15
umetanje drugih vrsta, 22
umetanje fotografije, 20
umetanje originala, 25
umetanje u ladicu za
papir, 19
veličina, postavljanje za
kopiranje, 24
veličina, postavljena za
faks, 67
veličine papira, 110
vrsta, postavljanje, 24
vrste papira koje treba
izbjegavati, 18
podešavanje
jezik i država, 150
podešavanje države, 150
podešavanje jezika, 150
podešavanje prema
stranici, 31
pogreška kod ispisa, 151
pojedinačni unosi za brzo
biranje, 60
pomoć, 1
ponovna instalacija
softvera, 147
ponovni ispis faksova
u memoriji, 74
ponovno biranje za
faks, 43, 69
ponovno instaliranje na
Macintosh računalo, 148
poravnanje spremnika s
tintom, 150
poravnavanje spremnika za
ispis, 91, 150
poruka Nepoznata
pogreška, 146
postavke
brzina faksa, 71
jezik i država, 150

način odgovora, 47
postavke ispisa, 78
postavljanje
faks, 123
postavljanje brzog
kopiranja, 28
postavljanje faksa
rješavanje problema, 153
postavljanje normalnog
kopiranja, 28
postavljanje, faks, 123
potamnjivanje
faksova, 64
fotografije, 36
kopije, 34
poziv na čekanju, 54
prazan spremnik s tintom, 151
prazan spremnik za ispis, 151
prednja ploča, 4
brzina kretanja teksta, 97
izbornici, 8
pregled, 5
točna odgoda, 98
unos teksta, 56
prednji zaslon, 149
postavljanje jezika, 150
pregled izbornika, 8
prekid
faks, 75
ispis, 80
kopiranje, 36
programiranog faksa, 45
skeniranje, 38
primanje faksa, 50, 51, 52
prosljeđivanje faksova
otkazivanje, 68
postavljanje, 68
prozivanje za primanje
faksa, 53
pulsno biranje, 67
R
razlikovno zvono, 69
regulatorne obavijesti, 115
zakonski identifikacijski broj
modela, 115
regulatory notices
Canadian statement, 116
declaration of conformity
(European Union), 118
declaration of conformity
(U.S.), 120, 121
European Economic
Area, 118
FCC requirements, 115
161

sadržaj

FCC statement, 116
German statement, 118
Korea statement, 119
notice to users in
Canada, 117
rezolucija, 63
faks, 63
rješavanje problema
instalacija, 143
instalacija hardvera, 149
instalacija hardvera i
softvera, 143
instalacija softvera, 145
postavljanje faksa, 153
rad uređaja, 157
ručna izvješća o faksovima, 59
S
samoodržavanje, zvukovi, 98
skeniranje, 37
odustani, 38
s prednje ploče, 38
specifikacije skeniranja, 111
visoka rezolucija, 37
slanje faksa, 40
slušalica
korištenje, 54
poziv na čekanju, 54
primanje faksa, 53
slanje faksa, 46
služba za korisničku podršku
garancija, 105
izvan SAD-a, 100
kontakt, 99
Sjeverna Amerika, 100
web stranica, 99
služba za podršku
korisnicima, 99
Australija, 102
službe za podršku, 99
smanjivanje faksova na veličinu
papira, 71
smanjivanje/povećavanje
kopija
podešavanje prema
stranici, 31
promjena veličine za
prilagođavanje veličini
Letter, 33
softver, 145
ispis iz, 77
spajanje prednje ploče, 149
spajanje USB kabela, 152
specifikacije napajanja, 112
specifikacije o marginama
ispisa, 111
162

specifikacije okoliša, 112
specifikacije za papir, 109
spremnici
čišćenje, 94
čišćenje kontakata, 94
izvješće o samotestiranju, 86
naručivanje, 81
poravnavanje, 91
provjeravanje razine
tinte, 85
rukovanje, 88
zamjena, 88
spremnici za ispis
čišćenje, 94
čišćenje kontakata, 94
izvješće o
samotestiranju, 86
naručivanje, 81
poravnavanje, 91
provjeravanje razine
tinte, 85
rukovanje, 88
zamjena, 88
spremnici za tintu. vidi
spremnici za ispis
spremnik s tintom, 150
spremnik za ispis, 150
staklo, čišćenje, 83
T
tehnički podaci
fizičke specifikacije, 112
kapacitet automatske ladice
za umetanje
dokumenata, 110
kapacitet ladice za
papir, 109
specifikacije napajanja, 112
specifikacije o marginama
ispisa, 111
specifikacije okoliša, 112
specifikacije skeniranja, 111
specifikacije za faks, 111
specifikacije za papir, 109
veličine papira, 110
tekst
poboljšavanje kopija, 34
unos na tipkovnici, 56
telefonska linija s više
brojeva, 69
telefonska sekretarica
postavljanje s glasovno/
faks/modem za računalo
linijom, 137
postavljanje s glasovnom/
faks linijom, 136

telefonski brojevi, korisnička
podrška, 99
telefonski kabel, 95
tinta
provjeravanje razine, 85
tipkovnica, unos teksta, 56
točna odgoda, postavljanje, 98
tonsko biranje, 67
tvorničke postavke, vraćanje, 96
U
uključivanje, 150
umetanje
foto-papir, 20
omotnice, 20
papir, 19
unos za brzo biranje
slanje faksa s brzim
biranjima, 42
unosi grupnog brzog
biranja, 61
unosi za brzo biranje
ažuriranje, 62
brisanje, 63
dodavanje, 60, 61
pregled, 60
USB kabel, 146, 152
V
vraćanje tvorničkih postavki, 96
vraćanje vašeg HP Officejet
uređaja, 106
vrijeme, postavljanje, 66
Z
zadane postavke
faks, 65
ispis, 78
kopiranje, 29
vraćanje tvorničkih
postavki, 96
zaglavljani papir, 151
zamjena, 95
zamjena spremnika za
ispis, 88
zamjena telefonskog kabla, 95
zaslon za registraciju se ne
pojavljuje, 148
znakovi, 56
zvona do odgovora na faks, 50
zvono kod govornog poziva, 69
zvukovi, podešavanje faksa,
67, 68

hp officejet 4200 series

sadržaj

user guide

163

sadržaj

164

hp officejet 4200 series

Posjetite hp officejet informativni centar
U njemu ćete naći sve što vam treba kako bi vaš HP Officejet uređaj izvrsno
radio.
•

Tehničku podršku

•

Informacije o potrošnom materijalu i naručivanju

•

Savjete o projektu

•

Načine poboljšavanja vašeg uređaja

www.hp.com/support
©2004 Hewlett-Packard Company

Tiskano na recikliranom papiru.
Printed in [country].

*Q5600-90141*
*Q5600-90141*
Q5600-90141



Source Exif Data:
File Type            : PDF
File Type Extension       : pdf
MIME Type            : application/pdf
PDF Version           : 1.4
Linearized           : No
Modify Date           : 2003:11:24 12:58:32+01:00
Create Date           : 2003:11:24 12:10:21Z
Page Count           : 176
Creation Date          : 2003:11:24 12:10:21Z
Mod Date            : 2003:11:24 12:58:32+01:00
Producer            : Acrobat Distiller 5.0.5 (Windows)
Author             : Hewlett-Packard
Metadata Date          : 2003:11:24 12:58:32+01:00
Creator             : Hewlett-Packard
Title              : upute za korištenje
Page Mode            : UseOutlines
EXIF Metadata provided by EXIF.tools

Navigation menu