HP Upute Za Korištenje Officejet 4200 Series All In One (Croatian) User Guide C00095623

User Manual: HP HP Officejet 4200 series all-in-one - (Croatian) User Guide

Open the PDF directly: View PDF PDF.
Page Count: 176 [warning: Documents this large are best viewed by clicking the View PDF Link!]

hp officejet 4200 series
all-in-one
upute za
korištenje
hp officejet 4200 series
all-in-one
© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, LP
Zadržavamo pravo promjene
informacija bez prethodne obavijesti.
Reproduciranje, prilagođavanje ili
prevođenje bez prethodnog pismenog
odobrenja je zabranjeno, osim ako
nije dopušteno u autorskim pravima.
U ovaj je proizvod ukomponirana
Adobeova PDF tehnologija, koja
sadrži implementaciju LZW algoritma
registriranu kao U.S. Patent
4,558,302.
Autorska prava na dijelove
© 1989-2004 Palomar Software Inc.
HP Officejet 4200 Series sadrži
tehnologiju upravljačkih programa za
pisač koju je licencirala tvrtka Palomar
Software, Inc. www.palomar.com
Copyright © 1999-2004 Apple
Computer, Inc.
Apple, Apple logotip, Mac, Mac
logotip, Macintosh, i Mac OS su
trgovačke marke tvrtke Apple
Computer, Inc., registrirani u SAD-u
i drugim državama.
Broj izdanja: Q5600-90141
Prvo izdanje: Siječanj 2004
Windows®, Windows NT®,
Windows ME®, Windows XP®,
i Windows 2000® trgovačke su
marke tvrtke Microsoft Corporation
registrirani u SAD--u.
Intel® i Pentium® registrirane su
trgovačke marke tvrtke Intel
Corporation u SAD-u.
obavijest
Jedine garancije koje vrijede za
HP proizvode i usluge su iznesene
u izričitim garancijama prateći takve
proizvode i usluge. Ništa navedeno se
ne bi trebalo tumačiti kao stvaranje
dodatne garancije. HP neće biti
odgovoran za ovdje sadržane
tehničke i uredničke pogreške ili
propuste.
Tvrtka Hewlett-Packard ne preuzima
odgovornost za slučajne ili
posljedične štete proizašle, ili nastale
zbog opreme, sadržaja ili upotrebe
ovog dokumenta te programskog
materijala koji on opisuje.
Napomena: Regulatory information
(Zakonske obavijesti) pronaći ćete
u odjeljku “Tehničke informacije
unutar ovog priručnika.
U mnogim je područjima kopiranje
sljedećeg sadržaja zakonom
zabranjeno. Ako niste sigurni, najprije
provjerite kod svojeg pravnog
zastupnika.
Spisi ili dokumenti državnih službi:
-Putovnice
-Dokumentacija o imigraciji
-Spisi odabranih službi
-Identifikacijske znke, kartice,
ili znakove
Biljezi državnih službi:
-Poštanske marke
-Bonovi za hranu
Čekovi ili mjenice ispostavljene
državnim agencijama
Papirnata valuta, putnički čekovi,
ili novčane uputnice
Potvrde o bankovnoj uplati
Djela sa zaštićenim autorskim
pravima
sigurnosne informacije
Upozorenje! Kako biste
izbjegli opasnost od
vatre ili strujnog udara,
ne izlažite ovaj proizvod
kiši ili nekoj drugoj vrsti
vlage.
Prilikom korištenja ovog proizvoda
uvijek se pridržavajte osnovnih mjera
opreza kako biste smanjili rizik od
ozljeda izazvanih vatrom ili strujnim
udarom.
Upozorenje! Opasnost
od mogućih strujnih
udara
1S razumijevanjem pročitajte sve
upute na instalacijskom posteru.
2Uređaj priključite isključivo
u uzemljenu utičnicu. Ako niste
sigurni je li utičnica uzemljena,
upitajte kvalificiranog električara.
3Proučite sva upozorenja i upute
označene na proizvodu.
4Uređaj prije čišćenja isključite iz
zidne utičnice.
5Ne ugrađujte i ne upotrebljavajte
ovaj proizvod u blizini vode ili
dok ste mokri.
6Proizvod stabilno postavite na
čvrstu podlogu.
7Proizvod postavite na zaštićeno
mjesto gdje nitko ne može
nagaziti ili zapeti za kabel i gdje
se kabel neće oštetiti.
8Ako proizvod ne radi kako bi
trebao, proučite zaslonske upute
u odjeljku Otklanjanje poteškoća.
9Uređaj nema dijelova koje biste
sami mogli popravljati.
Servisiranje prepustite stručnom
osoblju.
10 Koristite ga u dobro prozračenom
prostoru.
Adobe i Acrobat
logotipovi su
zaštićene
trgovačke marke
tvrtke Adobe
Systems
Incorporated.
i
sadržaj
1 hp officejet – pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
uređaj hp officejet ukratko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
pregled prednje ploče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
pregled izbornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
za što veću učinkovitost uređaja hp officejet koristite softver hp director
(hp upravljanje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
otvorite hp director (HP Upravljanje) za korisnike sustava Windows . . 9
otvorite hp director (HP Upravljanje) za korisnike sustava Macintosh . . . 11
2 umetanje papira i umetanje originala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
otvaranje i zatvaranje hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
otvaranje i zatvaranje ladice za papir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
otvaranje i zatvaranje ladice za umetanje dokumenata i držača
dokumenata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
papiri za ispis i kopiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
preporučene vrste papira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
vrste papira koje treba izbjegavati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
umetanje papira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
umetanje papira pune veličine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
umetanje omotnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
umetnite foto-papir s odrezanim rubom veličine 10 x 15 cm . . . . . . 20
umetanje razglednica, indeksa, ili Hagaki kartica . . . . . . . . . . . . . 22
umetanje drugih vrsta papira u ladicu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
podešavanje vrste papira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
postavke vrste papira za kopiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
postavljanje vrste papira za kopiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
podešavanje veličine papira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
postavke veličine papira za kopiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
postavljanje veličine papira za primanje faksova. . . . . . . . . . . . . . 24
izbjegavanje zaglavljivanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
umetanje originala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3 korištenje funkcija za kopiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
koristite značajke kopiranja s upravljačke ploče . . . . . . . . . . . . . . 27
povećanje brzine ili kvalitete kopiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
promjena zadanih postavki kopiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
crno-bijelo kopiranje dokumenta s dvije stranice . . . . . . . . . . . . . . . . 30
napravite višestruke kopije od istog originala . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
kopiranje fotografije na stranicu punih dimenzija . . . . . . . . . . . . . . . 31
kopiranje dokumenta veličine Legal na papir veličine Letter . . . . . . . . 33
kopiranje slabo vidljivog originala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
kopiranje dokumenta koji je nekoliko puta bio faksiran . . . . . . . . . . . 34
sadržaj
hp officejet 4200 series
ii
pojačavanje svijetlih područja na kopiji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
prestanak kopiranja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
4 korištenje značajki skeniranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
skeniranje originala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
prekid skeniranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
5 korištenje značajki faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
slanje faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
omogućavanje potvrde primitka faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
slanje osnovnog faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
slanje originala u boji ili foto- faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
slanje faksa pomoću brzih biranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
slanje faksa pomoću ponovnog biranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
programiranje slanja faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
otkazivanje programiranog faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
slanje faksa iz memorije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
slanje faksa pomoću nadzora biranja prilikom slanja faksa . . . . . . .46
ručno slanje faksa s telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
postavljanje načina odgovora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
primanje faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
postavljanje broja zvona prije odgovora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
ručno primanje faksa s telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
ručno primanje faksa s prednje ploče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
ručno prima faks pomoću spojene slušalice
(samo hp officejet 4250 series). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
prozivanje za primanje faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
koristite spojenu slušalicu (samo hp officejet 4250 series) . . . . . . . . . . .54
odgovaranje na dolazne pozive pomoću slušalice . . . . . . . . . . . . .54
pozivanje pomoću slušalice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
primanje faksova pomoću slušalice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
slanje faksova pomoću slušalice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
podešavanje glasnoće u slušalici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
postavljanje zaglavlja faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
unos teksta pomoću prednje ploče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
ispis izvješća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
automatsko generiranje izvješća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
ručno generiranje izvješća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
postavljanje brzog biranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
stvaranje pojedinačnih unosa za brzo biranje . . . . . . . . . . . . . . . .60
dodavanje grupnih unosa za brzo biranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
ažuriranje unosa za brzo biranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
brisanje unosa za brzo biranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
promjena rezolucije faksa te svjetlijih/tamnijih postavki . . . . . . . . . . . .63
promjena rezolucije faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
promjena postavke svjetlije/tamnije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
postavljanje novih zadanih vrijednosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
postavljanje opcija za faks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
postavljanje datuma i vremena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
sadržaj
upute za korištenje iii
postavljanje veličine papira za primljene faksove . . . . . . . . . . . . . 67
postavljanje tonskog ili pulsnog biranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
podešavanje glasnoće zvona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
podešavanje glasnoće zvuka biranja i faksa . . . . . . . . . . . . . . . . 68
prosljeđivanje faksova na drugi broj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
uređivanje ili otkazivanje prosljeđivanja faksova . . . . . . . . . . . . . . 68
promjena zvona kod govornog poziva (razlikovno zvono) . . . . . . . 69
automatsko ponovno biranje broja koji je zauzet ili na kojem
nema odgovora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
postavljanje automatskog smanjivanja za dolazne faksove . . . . . . 71
korištenje načina rada za ispravljanje pogrešaka . . . . . . . . . . . . . 71
postavljanje brzine faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
korištenje identifikacije dolaznog poziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
block junk fax numbers (blokiranje neželjenih brojeva faksa) . . . . . 73
postavljanje spremanja faksa prilikom primanja . . . . . . . . . . . . . . .74
ponovni ispis faksova u memoriji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
prekid faksiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
6 ispis s računala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
ispis iz softverske aplikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
korisnici operativnog sustava Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
korisnici operativnog sustava Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
postavljanje odrednica ispisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
korisnici operativnog sustava Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
korisnici računala Macintosh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
prekid ispisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
7 naručivanje pribora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
naručivanje medija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
naručivanje spremnika za ispis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
naručivanje ostalog pribora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
8 održavanje vašeg hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
čišćenje stakla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
čišćenje bijele trake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
čišćenje vanjske strane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
rad sa spremnicima za ispis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
provjeravanje razine tinte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
ispis izvješća samotestiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
rukovanje spremnicima za ispis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
zamjena spremnika za ispis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
korištenje spremnika za ispis fotografija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
korištenje štitnika spremnika s tintom za ispis . . . . . . . . . . . . . . . . 91
poravnanje spremnika za ispis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
čišćenje spremnika za ispis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
čišćenje kontakata spremnika za ispis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
zamjena telefonskog kabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
vraćanje tvorničkih postavki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
postavljanje brzine kretanja teksta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
hp officejet 4200 series
sadržaj
iv
postavljanje točnog vremena odgode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
zvukovi samo-održavanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
9 hp officejet 4200 series podrška . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
traženje podrške i drugih informacija preko Interneta . . . . . . . . . . . . .99
hp služba za korisničku podršku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
pripremite svoj hp officejet za otpremu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
10 podaci o garanciji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
trajanje ograničene garancije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
garancijske usluge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
nadopune garancije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
vraćanje vašeg hp officejet na servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
izjava o ograničenoj globalnoj garanciji tvrtke hewlett-packard . . . . .106
11 tehnički podaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
specifikacije za papir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
kapacitet ladice za papir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
kapacitet ladice za automatsko umetanje dokumenata. . . . . . . . . .110
veličine papira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
specifikacije o marginama ispisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
specifikacije za faks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
specifikacije skeniranja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
fizičke specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
specifikacije napajanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
specifikacije okoliša. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
uslužni program za proizvode za zaštitu okoliša . . . . . . . . . . . . . . . .112
regulatorne obavijesti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
declaration of conformity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
declaration of conformity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
12 postavljanje faksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
faksiranje s DSL linije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
faksiranje s PBX telefonskim sustavom ili ISDN linijom. . . . . . . . . . . . .125
kako provjeriti odnose li se sljedeće informacije na vas . . . . . . . . . . .125
kako odabrati pravo postavljanje faksa za svoj ured . . . . . . . . . . . . .126
iz ove tablice odaberite svoj način postavljanja faksa. . . . . . . . . . . . .127
slučaj A: odvojena faks linija (ne primaju se glasovni pozivi) . . . . . . .129
kako će vaš hp officejet odgovarati na faks pozive . . . . . . . . . . . .129
slučaj B: faksiranje s uslugom razlikovnih zvona na istoj liniji . . . . . . .130
kako će vaš hp officejet odgovarati na faks pozive . . . . . . . . . . . .130
slučaj C: zajednička glasovna/faks linija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
hp officejet 4210 series (bez slušalice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
hp officejet 4250 series (sa slušalicom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
slučaj D: faks linija koja se dijeli s modemom za računalo
(ne primaju se glasovni pozivi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
kako će vaš hp officejet odgovarati na faks pozive . . . . . . . . . . . .133
slučaj E: zajednička glasovna/faks linija s modemom za računalo . . .134
hp officejet 4210 series (bez slušalice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
hp officejet 4250 series (sa slušalicom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
upute za korištenje
sadržaj
v
slučaj F: zajednička glasovna/faks linija s telefonskom sekretaricom. . 136
kako će vaš hp officejet odgovarati na faks pozive . . . . . . . . . . . 137
slučaj G: zajednička glasovna/faks linija s modemom za
računalo i telefonskom sekretaricom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
kako će vaš hp officejet odgovarati na faks pozive . . . . . . . . . . . 138
slučaj H: zajednička glasovna/faks linija s glasovnom poštom . . . . . 139
kako ručno odgovarati na faks pozive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
slučaj I: zajednička glasovna/faks linija s modemom za računalo
i glasovnom poštom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
kako ručno odgovarati na faks pozive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
13 informacije o rješavanju problema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
rješavanje problema kod instalacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
rješavanje problema s instalacijom hardvera i softvera . . . . . . . . . 143
rješavanje problema kod postavljanja faksa . . . . . . . . . . . . . . . . 153
rješavanje problema s radom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
sadržaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
hp officejet 4200 series
sadržaj
vi
1
pomoć
Ove upute za korisnike sadrže informacije o upotrebi HP Officejet i nudi
dodatnu pomoć za rješavanje problema pri postupku instalacije. Korisnički
priručnik sadrži i podatke o nabavci pribora i dodataka, tehničke specifikacije,
podršku i informacije o jamstvu.
Niže prikazana tablica navodi dodatne izvore informacija za HP Officejet.
pomoć opis
Setup Poster (Poster
za postavljanje) Setup Poster (Poster za postavljanje) nudi upute za postavljanje
ipodešavanje
HP Officejet. Svakako koristite upute koje odgovaraju
vašem operativnom sustavu (Windows ili Macintosh).
HP Image Zone –
pomoć HP Image Zone Help (HP image zone – pomoć) nudi detaljne informacije
o korištenju softvera za HP Officejet.
Za korisnike sustava Windows: Idite na HP Director (HP upravljanje)
i pritisnite Help (Pomoć).
Za korisnike sustava Macintosh: Idite na HP Director (HP upravljanje)
i pritisnite Help (Pomoć), zatim pritisnite hp image zone help (HP Image
zone – pomoć).
Napomena: HP Image Zone Help (HP pomoć za slike) nije dostupna
ako ste izvršili Minimum Install (Minimalnu instalaciju) prilikom
instaliranja softvera.
Pomoć kod rješavanja
problema Pristup informacijama za rješavanje problema:
Za korisnike sustava Windows: Idite na HP Director (HP upravljanje)
i pritisnite Help (Pomoć). Otvorite Troubleshooting book (Priručnik za
rješavanje problema) u HP Photo & Imaging Help (HP Pomoć za fotografije
i slike), slijedite vezu za rješavanje općenitih problema kao i za pomoć
specifičnu za vaš HP Officejet. Opcija Rješavanje problema također je
dostupna pomoću gumba Help (Pomoć) koji se pojavljuje na nekim
porukama s pogreškama i u odjeljku Rješavanje problema u Korisničkim
uputama stranica 143.
Za korisnike sustava Macintosh: Otvorite Apple Help Viewer (Pregled
pomoći za Apple), pritisnite hp image zone troubleshooting (HP image
zone – rješavanje problema), zatim pritisnite hp officejet 4200 series.
Napomena: Opcija HP Image Zone Troubleshooting (HP Image zone
– rješavanje problema) nije dostupna ako ste izvršili Minimum Install
(Mininalnu instalaciju) kada ste instalirali softver.
Tehnička pomoć
ipodrška putem
Interneta
Ako imate pristup Internetu, dodatne informacije možete naći na web-
stranici HP na:
www.hp.com/support
Web stranica nudi i odgovore na često postavljana pitanja.
hp officejet 4200 series2
Datoteka Readme Nakon što instalirate softver, datoteci Readme (ako postoji) možete
pristupiti s HP Officejet 4200 Series CD-ROM-a ili iz HP Officejet
4200 Series programske mape. Datoteka Readme sadrži najnovije
informacije koje nije moguće pronaći u Uputama za uporabu ili online
pomoći.
Pomoć u dijaloškom
okviru
(samo Windows)
Za sustav Windows: Informacije o određenoj značajki pronađite na jedan
od sljedećih načina:
Pritisnite značajku desnim gumbom miša.
Odaberite značajku i pritisnite F1
Odaberite ? u gornjem desnom kutu te zatim pritisnite značajku.
pomoć opis
1
3
hp officejet - pregled
hp officejet – pregled
Uređaj HP Officejet spreman je za korištenje kad vi to želite jer se mnoge
značajke i funkcije HP Officejet mogu koristiti bez uključivanja računala. Zadaci
kao što je slanje faksa ili kopiranje dokumenta ili fotografije mogu se brzo
i jednostavno izvršiti preko prednje ploče vašeg HP Officejet uređaja.
Savjet: Možete učiniti i puno više s vašim HP Officejet koristeći
HP Director (HP Upravljanje) koji je instaliran na računalo za
vrijeme početnog postavljanja. HP Director (HP Upravljanje) nudi
poboljšanu učinkovitost faksiranja, kopiranja i skeniranja, kao
i savjete o rješavanju problema i online pomoć. Za više
informacija o korištenju HP Director (HP Upravljanje) vidi za što
veću učinkovitost uređaja hp officejet koristite softver hp director
(hp upravljanje) na stranici 8.
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
uređaj hp officejet ukratko na stranici 4
pregled prednje ploče na stranici 5
•pregled izbornika
na stranici 8
za što veću učinkovitost uređaja hp officejet koristite softver hp director (hp
upravljanje)
na stranici 8
hp officejet 4200 series
poglavlje 1
4
hp officejet - pregled
uređaj hp officejet ukratko
13
4
5
678
9
2
hp officejet 4210 series
13
4
5
678
9
11
2
hp officejet 4250 series
10
10
značajka svrha
1 Ladica za automatsko umetanje dokumenata
2 Ladica za automatsko umetanje dokumenata
3Vodilica za dokumente
4 Prednja ploča
5 Vratašca za pristup spremnicima s tintom
6 Ladica za papir
7 Produžetak ladice za papir
8Vodilica za papir
9 Držač dokumenata
10 Produžetak držača za dokumente
11 Slušalica (samo model sa slušalicom)
upute za korištenje
hp officejet – pregled
5
hp officejet - pregled
pregled prednje ploče
11
14
16
17
12
13
15
značajka svrha
11 Konektor napajanja
12 1-LINE priključak
13 2-EXT priključak
14 USB priključak
15 Priključak za slušalicu (samo HP Officejet 4250 Series)
16 Stražnja vratašca
17 Jezičac za otvaranje stražnjih vratašca
1 2 3 4 78 9 10
5 6
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
hp officejet 4200 series
poglavlje 1
6
hp officejet - pregled
značajka svrha
1Način odgovora: Možete birati između četiri postavke javljanja,
način rada Fax (Faks), Tel (Telefon), FaxTel (Faks i telefon) (dostupno
samo na modelu HP Officejet 4250 Series) i način rada Telefonska
sekretarica (AnswerMachine). Za objašnjenje ovih postavki vidi
postavljanje načina odgovora na stranici 47.
2Fax Resolution (Rezolucija faksa): Odaberite rezoluciju u kojoj ćete
poslati faks.
3Redial/Pause (Ponovno biranje/Pauza): Ponovno biranje zadnjeg
biranog broja faksa. Također, ovu opciju koristite za umetanje
pauze kod unosa telefonskog broja.
4Speed Dial (Brzo biranje): Odaberite broj iz programiranih unosa
brzog biranja. Pomoću gumba Speed Dial (Brzo biranje) strelica ili
brojeva na tipkovnici na prednjoj ploči dođite do brzog biranja za
broj faksa.
5Status Light (Svjetlo statusa): Pokazuje je li HP Officejet uključen,
isključen ili zauzet.
6Attention Light (Svjetlo upozorenja): Upozorava na pogrešku.
7Prednji zaslon: Pregled izbornika, obavijesti, poruka o statusu
i poruka s pogreškama.
8Flash: Otkažite faks tako da dobijete ton biranja. Također koristite
za odgovaranje na pozive na čekanju (samo model sa slušalicom).
9Photo Fit to Page (Slika prilagođena stranici): Promjena veličine
kopije fotografije, uz zadržavanje njenih proporcija, tako da
odgovara ispisnom području stranice pune veličine.
10 Setup (Postavljanje)
:
Pristup sustavu izbornika za izvješća,
postavljanje brzog biranja, postavke faksa, alate i preference.
11
Fax (Faks)
:
Odaberite funkciju Faks. Pritisnite nekoliko puta gumb Fax
(Faks) za pomicanje po postavkama Fax menu (Izbornik za faks).
12 Scan (Skeniranje): Odaberite funkciju Skeniranje. Pritisnite nekoliko
puta gumb Scan (Skeniranje) za pomicanje po postavkama Scan
menu (Izbornik za skeniranje).
13 Copy (Kopiranje): Odaberite funkciju Kopiranje. Pritisnite nekoliko
puta gumb Copy (Kopiranje) za pomicanje po postavkama Copy
menu (Izbornik za kopiranje).
14 Start Black (Početak crno-bijelo), Start Color (Početak u boji)
:
Početak faksiranja, kopiranja ili skeniranja - u boji ili crno-bijelo.
15 Cancel (Odustani): Zaustavite postupak, izađite iz izbornika,
postavki ili izbornika za brzo biranje.
16 Right Arrow (Desna strelica): povećanje vrijednosti ili kretanje
naprijed prilikom pregleda postavki na prednjem zaslonu.
upute za korištenje
hp officejet – pregled
7
hp officejet - pregled
17 OK: Odaberite trenutne postavke izbornika na prednjem zaslonu.
Također koristite za odgovaranje na obavijesti s prednjeg zaslona.
18 Left Arrow (Left strelica): Smanjenje vrijednosti ili kretanje unatrag
prilikom pregleda postavki na prednjem zaslonu.
19 Uključen: Uključite ili isključite uređaj HP Officejet.
Upozorenje! Kad je HP Officejet isključen, uređaj se još uvijek
napaja minimalnom količinom energije. Isključite kabel za
napajanje da u potpunosti isključite napajanje za HP Officejet.
20 Keypad (Tipkovnica): Unos brojeva faksa, vrijednosti ili teksta.
21 One-Touch Speed Dial (Brzo biranje jednim dodirom): Brzo biranje
broja faksa pritiskom na gumb za brzo biranje jednim dodirom.
Svaki od pet gumba za brzo biranje jednim dodirom pohranjuje
dva broja i podudara se s prvih 10 brojeva unesenih za vrijeme
postavljanja brzog biranja.
značajka svrha
hp officejet 4200 series
poglavlje 1
8
hp officejet - pregled
pregled izbornika
Slijedi prikaz izbornika najviše razine koji se pojavljuju naHP Officejet prednjem
zaslonu.
za što veću učinkovitost uređaja hp officejet koristite softver
hp director (hp upravljanje)
Prilikom prvog instaliranja softvera za HP Officejet na računalo, tijekom
postavljanja, automatski je instalirano i HP upravljanje.
Napomena: Ako ste proveli Minimum Install (Minimalnu instalaciju) kod
postavljanja HP Officejet, nećete imati pristup HP Director (HP Upravljanje)
i HP Image Zone softveru.
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
otvorite hp director (HP Upravljanje) za korisnike sustava Windows na
stranici 9
otvorite hp director (HP Upravljanje) za korisnike sustava Macintosh na
stranici 11
Copy (Kopiranje)
Number of Copies (Broj kopija)
Copy Quality
(Kvaliteta kopiranja)
Lighter/Darker
(Svjetlije/tamnije)
Reduce/Enlarge
(Smanjivanje/povećavanje)
Paper Type (Vrsta papira)
Copy Paper Size
(Veličina papira za kopiranje)
Enhancements (Poboljšanja)
Set New Defaults (Postavljanje
novih zadanih postavki)
Fax (Faks)
Phone Number (Broj telefona)
Backup Fax Reception
(Spremanje faksa prilikom
primanja)
Lighter/Darker
(Svjetlije/tamnije)
How to Fax (Kako faksirati)
Set New Defaults (Postavljanje
novih zadanih postavki)
Scan (Skeniranje)
HP Image Zone
Napomena: Sadržaj ovog
izbornika može varirati
zavisno o broju potencijalnih
odredišta skeniranja na vašem
računalu.
Setup (Postavljanje)
1: Print Report
(Izvješće o ispisu)
2: Speed Dial Setup
(Postavljanje brzog biranja)
3: Basic Fax Setup (Osnovno
postavljanje faks uređaja)
4: Advanced Fax Setup
(Napredno postavljanje
faks uređaja)
5: Tools (Alati)
6: Preferences (Preference)
Vrlo brzo i jednostavno možete poboljšati funkcionalnost svog HP Officejet.
U ovim uputama potražite okvire, kao što je ovaj, koje daju savjete o određenoj
temi i korisne informacije za vaše projekte.
upute za korištenje
hp officejet – pregled
9
hp officejet - pregled
otvorite hp director (HP Upravljanje) za korisnike sustava Windows
1Učinite nešto od sljedećeg:
Dvaput pritisnite ikonu HP Director (HP Upravljanje) na radnoj površini.
Na alatnoj traci sustava Windows, pritisnite Start (Početak), pokažite
na Programs (Programi) ili All Programs (Svi programi) (XP), pokažite
na HP, onda odaberite HP Director (HP upravitelj).
2U okviru Select Device (Odabir uređaja) pritisnite lijevu tipku miša za
pregled popisa instaliranih HP uređaja.
3Odaberite Officejet 4200 Series.
4HP Upravljanje prikazuje samo one ikone koji odgovaraju određenom
uređaju.
Napomena: Niže prikazana slika HP Director (HP Upravljanje) može na
vašem računalu izgledati drugačije. HP Director (HP Upravljanje)
prilagođava se na temelju odabranog HP uređaja. Ako vaš uređaj nije
opremljen određenom funkcijom, tada se ikona za tu funkciju neće pojaviti
u HP Director (HP Upravljanje) na vašem računalu.
Savjet: Ako HP Director (HP Upravljanje) na vašem računalu ne
sadrži ikone, možda je tijekom instalacije softvera došlo do
pogreške. Za ispravljanje, koristite Control Panel (Upravljačka
ploča) u sustavu Windows za potpuno deinstaliranje softvera
HP Director (HP Upravljanje) te zatim ponovo instalirajte
HP Director (HP Upravljanje).
56789
10
13 11
12
1234
14
značajka svrha
1Scan Picture (Skeniranje slike): koristite ovu funkciju za
skeniranje slike i prikažite je u HP Image Zone.
2Scan Document (Skeniranje dokumenta): koristite ovu
funkciju za skeniranje teksta te za njegovo prikazivanje
u odabranom programu za uređivanje tekstova.
hp officejet 4200 series
poglavlje 1
10
hp officejet - pregled
3Send a Fax (Slanje faksa): pomoću ove značajke otvarate
dijaloški okvir faksa tako da možete unijeti potrebne
informacije i onda poslati faks.
4Make Copies (Napravi kopije): Koristite ovu funkciju za
prikaz dijaloškog okvira Copy (Kopiranje) u kojem možete
odabrati kvalitetu kopije, broj kopija, boju, veličinu te zatim
početi kopirati.
5Status: Odaberite ovu funkciju za prikaz trenutnog statusa
HP Officejet.
6Select Device (Odabir uređaja): Pomoću ove funkcije
s popisa instaliranih HP uređaja odaberite onaj koji želite
upotrebljavati.
7Settings (Postavke): Odaberite ovu funkciju za pregled ili
izmjenu raznih postavki svog HP Officejet, primjerice ispis,
skeniranje, kopiranje ili faksiranje.
8
Help (Pomoć)
: Pomoću ove značajke pristupite HP Image
Zone pomoći, koji nudi pomoć za softver, pregled proizvoda,
informacije o rješavanju problema za v
HP Officejet
i
HP Officejet
pomoć specifičnu za određeni proizvod.
9HP Image Zone: Koristite ovu funkciju za prikaz HP Image
Zone, gdje možete pregledavati i uređivati slike, ispisivati
fotografije u više različitih veličina, praviti i ispisivati foto-
album, zajednički koristiti slike putem e-maila ili web-
stranice ili napraviti multimedijalni CD.
10
Pritisnite ovu strelicu za prikaz savjeta za alate koji
objašnjavaju svaku od opcija u HP Director (HP Upravljanje).
11 Software Update (Ažuriranje softvera): Pomoću ove
značajke provjerite izmjene za softver HP Officejet.
12 HP Shopping (HP kupnja): Pomoću ove značajke kupujete
HP proizvode.
13 Creative Ideas (Kreativne ideje): Pomoću ove značajke
možete naučiti o kreativnim načinima za korištenje
HP Officejet.
14 Support (Potpora): Pomoću ove značajke idite na web
stranicu podrške za proizvod.
značajka svrha
upute za korištenje
hp officejet – pregled
11
hp officejet - pregled
otvorite hp director (HP Upravljanje) za korisnike sustava Macintosh
Koristite jednu od sljedećih metoda za pokretanje ili pristup HP Director
(HP Upravljanje), ovisno o operativnom sustavu Macintosh koji koristite.
otvorite hp upravljanje koristeći Macintosh OS X
Ako koristite operativni sustav Macintosh X, HP Director (HP Upravljanje)
pokreće se automatski tijekom instalacije softvera HP Image Zone i uzrokuje
stvaranje ikone HP Director (HP Upravljanje) na radnoj površini za vaš uređaj.
Pristupite mogućnostima uređaja putem izbornika HP Director (HP Upravljanje)
koji je povezan s ikonom HP Director (HP Upravljanje).
Savjet:
Ako ne želite da se HP Director (HP Upravljanje)automatski
pokreće svaki put kad pokrenete Macintosh, možete promijeniti ovu
postavku u izborniku HP Director Preferences (HP Upravljanje -
preference).
Za prikaz izbornika HP Director (HP Upravljanje):
`Na radnoj površini, pritisnite ikonu HP Director (HP Upravljanje) za svoj
uređaj.
Prikazi izbornika HP Director (HP Upravljanje).
Napomena: Ako instalirate više od jednog HP uređaja, na radnoj se
površini za svaki uređaj pojavljuje ikona HP Director (HP Upravljanje). Na
primjer, ako imate instalirane HP skener i HP Officejet, na radnoj površini
se pojavljuju dvije ikone HP Director (HP Upravljanje), po jedna za svaki
uređaj. Međutim, ako ste instalirali dva uređaja iste vrste (na primjer, dva
HP Officejet uređaja) na radnoj se površini pojavljuje samo jedna ikona
HP Director (HP Upravljanje) koja predstavlja sve uređaje te vrste.
9
1
2
4
3
5
6
7
8
hp officejet 4200 series
poglavlje 1
12
hp officejet - pregled
otvorite hp photo and imaging director (HP Upravljanje – fotografije i slike)
pomoću operativnog sustava Macintosh 9
U operativnom sustavu Macintosh 9, HP Director (HP Upravljanje) pokreće se
automatski tijekom instalacije softvera HP Image Zone te se HP Director
(HP Upravljanje) pojavljuje kao alias na radnoj površini. Koristite jednu od
sljedećih metoda za pokretanje HP Director (HP Upravljanje).
`Na radnoj površini dvaput pritisnite alias HP Director (HP Upravljanje).
`Dvaput pritisnite mapu HP Director (HP Upravljanje) u Applications
(Aplikacije):Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software (HP Softver
za fotografije i slike):HP Director (HP Upravljanje).
HP Director (HP Upravljanje) prikazuje samo one gumbe koji odgovaraju
odabranom uređaju. Za više informacije, na zaslonu pogledajte hp image zone
pomoć koji dolazi sa softverom.
Sljedeća slika pokazuje neke od značajki dostupnih za operativni sustav
Macintosh 9 preko HP Director (HP Upravljanje). Pogledajte legendu za kratko
objašnjenje pojedinih značajki.
Napomena: Niže prikazana slika HP Director (HP Upravljanje) može na
vašem računalu izgledati drugačije. HP Director (HP Upravljanje)
prilagođava se na temelju odabranog HP uređaja. Ako vaš uređaj nije
opremljen određenom značajkom, tada se ikona za tu značajku neće
pojaviti u HP Director (HP Upravljanje) na vašem računalu. Neki HP uređaji
mogu uključivati dodatne gumbe koji nisu niže prikazani.
značajka
svrha
1Scan Picture (Skeniranje slike): koristite ovu funkciju za
skeniranje slike i prikažite je u HP Gallery (HP Galerija).
2Scan document (Skeniranje dokumenta): koristite ovu funkciju za
skeniranje teksta i za njegovo prikazivanje u odabranom
programu za uređivanje tekstova.
3Make Copies (Napravi kopije): koristite ovu funkciju za
pravljenje crno-bijelih kopija ili kopija u boji.
4Send Fax (Slanje faksa): pomoću ove značajke otvarate
dijaloški okvir faksa tako da možete unijeti potrebne informacije
i onda poslati faks.
5HP Gallery (HP Galerija): pomoću ove funkcije možete prikazati
HP Gallery (HP Galerija) za pregled i uređivanje slika.
6More Applications (Više aplikacija): pomoću ove funkcije
možete odabrati ostale aplikacija na svom računalu.
7HP on the Web (HP na Internetu): pomoću ove značajke možete
odabrati HP web-stranicu.
8 HP Help (HP Pomoć): pomoću ove funkcije možete odabrati
izvor pomi s HP Officejet.
9Settings (Postavke): pomoću ove funkcije možete promijeniti
postavke uređaja.
upute za korištenje
hp officejet – pregled
13
hp officejet - pregled
značajka
svrha
1Scan Picture (Skeniranje slike): koristite ovu funkciju za
skeniranje slike i prikaz u HP Gallery (HP Galerija).
2Scan document (Skeniranje dokumenta): koristite ovu funkciju
za skeniranje teksta i za njegovo prikazivanje u odabranom
programu za uređivanje tekstova.
3Select Device (Odabir uređaja): koristite ovaj padajući popis za
odabir HP uređaja koji želite koristiti.
4Make Copies (Napravi kopije): pomoću ove funkcije možete
izrađivati crno-bijele kopije ili kopije u boji.
5Send Fax (Slanje faksa): pomoću ove značajke možete otvoriti
dijaloški okvir faksa radi unosa potrebnih informacija i slanja
faksa.
6HP Gallery (HP Galerija): pomoću ove funkcije možete prikazati
HP Gallery (HP Galeriju) za pregled i uređivanje slika.
7Settings (Postavke): pomoću ovog padajućeg popisa možete
pristupiti postavkama uređaja.
5467123
hp officejet 4200 series
poglavlje 1
14
hp officejet - pregled
2
15
umetanje originala i papira
umetanje papira i umetanje originala
HP Officejet 4200 Series daje vam mogućnost umetanja različitih vrsta i veličina
papira u HP Officejet, uključujući veličinu Letter, foto papir i omotnice. Također
možete promijeniti postavke za vrstu i veličinu papira za dobivanje kopija
vrhunske kvalitete s vašeg HP Officejet.
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
otvaranje i zatvaranje hp officejet na stranici 15
papiri za ispis i kopiranje na stranici 17
umetanje papira na stranici 19
podešavanje vrste papira na stranici 23
podešavanje veličine papira na stranici 24
izbjegavanje zaglavljivanja na stranici 25
umetanje originala na stranici 25
otvaranje i zatvaranje hp officejet
Ladice uređaja HP Officejet dizajnirane su tako da se zatvore zbog uštede
prostora u uredu. Ovaj postupak pokazuje kako otvoriti i zatvoriti ladicu za
papir, držač dokumenata i ladicu za umetanje dokumenata.
Savjet: S ladicom za umetanje dokumenata i držačem
dokumenata u zatvorenom položaju koji je dolje prikazan, možete
ispisivati i automatski primati faksove.
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
otvaranje i zatvaranje ladice za papir na stranici 15
otvaranje i zatvaranje ladice za umetanje dokumenata i držača
dokumenata na stranici 16
otvaranje i zatvaranje ladice za papir
Da bi uređaj HP Officejet mogao ispisivati, kopirati i primati faksove, ladica
s umetnutim papirom mora biti ovorena.
hp officejet 4200 series
poglavlje 2
16
umetanje originala i papira
1Otvorite vrata ladice za papir.
2Otvorite ladicu za papir.
3Produžetak ladice za papir rasklopite samo ako koristite način rada Draft
(Nacrt) ili Fast (Brzo) i papir strši iz ladice za papir. U drugim slučajevima
produžetak ladice za papir može uzrokovati blokiranje uređaja.
otvaranje i zatvaranje ladice za umetanje dokumenata i držača dokumenata
Ladica za umetanje dokumenata i držač dokumenata moraju biti otvoreni za
kopiranje, slanje faksova i skeniranje. Međutim, možete ispisivati i primati
faksove i kada su zatvoreni.
1Podignite ladicu za umetanje dokumenata kako biste je otvorili.
upute za korištenje
umetanje papira i umetanje originala
17
umetanje originala i papira
2Spustite držač dokumenata i rasklopite produžetak držača.
Napomena: Da bi mogli zatvoriti ladicu za umetanje dokumenata, držač
dokumenata mora biti zatvoren.
papiri za ispis i kopiranje
U vašem HP Officejet možete koristiti različite vrste i veličine papira. Pregledajte
sljedeće preporuke za dobivanje najbolje kvalitete ispisa i kopiranja. Kada
mijenjate vrstu ili veličinu papira, promijenite i njihove postavke.
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
preporučene vrste papira na stranici 17
vrste papira koje treba izbjegavati na stranici 18
preporučene vrste papira
Ove vrste i veličine papira se preporučaju za ispis i kopiranje.
vrste papira
Ako želite najbolju kvalitetu ispisa, preporučujemo HP papire. Korištenje previše
tankog papir, papira koji je previše gladak ili je rastezljiv može uzrokovati gužvanje
papira. Korištenje papira pregrube strukture ili koji ne prihvaća tintu, može izazvati
razmazivanje slika, prolijevanje boje ili se može dogoditi da ne bude potpuno
ispunjen. Za dodatne informacije o HP papirima, otiđite na našu web stranicu:
www.hp.com/support
HP Premium papir je najbolji presvučeni papir za uporabu za fotografije
visoke rezolucije. Gladak u mat obradi najbolji je za posebne dokumente.
HP Bright bijeli papir omogućava boje visokog kontrasta i oštrinu teksta.
Dovoljno neproziran da se može koristiti s obje strane, idealan je za
biltene, izvješća i letke.
HP Premium foto papir, Glossy i Matte i HP Premium Plus foto papir, Glossy
i Matte su foto papiri visoke kvalitete, glossy ili matte u obradi-. Oni djeluju
kao fotografije i možete ih uokviriti ili spremati u album. Foto papiri brzo se
suše i otporni su na otiske prstiju i mrlje. HP Premium Plus foto-papir, Glossy
i HP Premium Plus foto-papir, Glossy i Matte dostupni su u veličini foto-
papira 10 x 15 cm (s rubom) za ispis fotografija s
HP Officejet
.
hp officejet 4200 series
poglavlje 2
18
umetanje originala i papira
HP Premium Inkjet grafo-folije omogućavaju prezentacije u boji koje su
impresivnije i življe nego do sada. Folije su jednostavne za uporabu i suše
se brzo, bez razmazivanja.
Pomoću HP mat čestitki, HP Glossy papira za čestitke, HP reljefnih čestitki,
(bjelokost/preklapanje na pola) i HP reljefnih čestitki (bijelo/preklapanje
na pola) možete sami izraditi vlastite čestitke.
HP papir za brošure i letke, Glossy ili HP papir za brošure i letke, Matte
ima mat ili sjajnu površinu, na obje strane tako da se može i koristiti s obje
strane. Idealan je odabir za reproduciranje fotografija izbliza, poslovne
prikaze koji idu uz izvješća, posebne prezentacije, prospekte, programe za
slanje e-maila i kalendare.
veličina papira za ispis
Ovo su veličine papira za ispis.
veličina papira za kopiranje
Možete kopirati na stranice pune veličine (Letter, Legal i A4) običnog papira,
foto-papira i grafo-folija.
vrste papira koje treba izbjegavati
Ne preporučamo ispis na sljedećim vrstama papira:
Papir s perforacijom ili dijelovima za izrezivanje.
Medij izražene teksture, kao što je platno. Ispis na takvom papiru može
biti nejednak, a tinta se može upiti i kapati kroz papir.
Izuzetno gladak, sjajan ili prevučeni papir koji nije posebno dizajniran za
HP Officejet. Može se zaglaviti u HP Officejet uređaju ili čak odbijati tintu.
Višeslojni obrasci (duplicirani ili utrostručeni). Mogu se naborati i zapeti.
Također postoji veća vjerojatnost da će se tinta razmazati.
Omotnice sa zatvaračima ili prozorima.
Ne preporučamo kopiranje na sljedeće vrste papira:
Papir s perforacijom ili dijelovima za izrezivanje.
Svi foto papiri osim HP Premium Plus foto-papira.
Omotnice.
Prozirne folije osim HP Premium ili Premium Plus.
Višeslojni obrasci ili snopovi naljepnica.
grupa veličina određena veličina
stranice pune veličine letter, A4, legal
manje stranice executive, B5, A5, A6
foto-papir Letter, A4, 4 x 6 inča s otkinutim rubom
kartice 3 x 5 inča, 4 x 6 inča, Hagaki, 5 x 8 inča, A6
omotnice #10 i DL
upute za korištenje
umetanje papira i umetanje originala
19
umetanje originala i papira
umetanje papira
Ovi postupci opisuju kako umetnuti različite veličine i vrste papira u ladicu za
papir za ispis i kopiranje.
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
umetanje papira pune veličine na stranici 19
umetanje omotnica na stranici 20
umetnite foto-papir s odrezanim rubom veličine 10 x 15 cm na stranici 20
umetanje razglednica, indeksa, ili Hagaki kartica na stranici 22
umetanje drugih vrsta papira u ladicu na stranici 22
umetanje papira pune veličine
Sljedeći postupak opisuje kako umetnuti papir veličine Letter, Legal i A4 u ladicu
za papir. Postavljanju pojedinih vrsta papira i omotnica treba obratiti osobitu
pažnju. Nakon pregleda ovog postupka, pogledajte još i umetanje omotnica na
stranici 20, umetnite foto-papir s odrezanim rubom veličine 10 x 15 cm na
stranici 20 i umetanje drugih vrsta papira u ladicu na stranici 22.
Najbolje rezultate postići ćete ako pri svakoj promjeni vrste ili veličine papira
podesite i postavke za papir. Detaljnije informacije potražite na postavljanje
vrste papira za kopiranje na stranici 24.
Savjet: Pomaže u sprječavanju cijepanja, nabora i zavijenih
i savinutih rubova pohranjivanjem svih medija u vrećicu koja se
može zatvoriti više puta. Velike promjene temperature i postotka
vlage mogu prouzročiti savijanje medija koji ne funkcionira dobro
u HP Officejet ako medij nije ispravno spremljen.
1Otvorite vrata ladice za papir i rasklopite je. Vidi otvaranje i zatvaranje
ladice za papir na stranici 15.
2Ako je otvorena, zaklopite držač dokumenata.
3Povucite vodilicu za papir u njen krajnji položaj.
4Stavite svežanj papira na ravnu podlogu kako biste poravnali rubove
papira, a onda provjerite jesu li svi papiri u svežnju iste veličine i vrste.
5Umetnite kraći rub papira u ladicu (sa stranom za ispis okrenutom prema
dolje) i gurnite ga dok se ne zaustavi. Nemojte gurati ni prejako ni
predaleko, jer ćete tako saviti papir. Ako koristite papir sa zaglavljem,
umetnite ga vrhom prema naprijed.
hp officejet 4200 series
poglavlje 2
20
umetanje originala i papira
6Pomičite vodilicu za papir sve dok se ne zaustavi uz rub papira. Provjerite
leži li snop papira ravno u ladici te stane li ispod jezičca vodilice za papir.
umetanje omotnica
Sljedeći postupak opisuje kako umetnuti omotnice u HP Officejet. U ladicu
možete staviti jednu ili više omotnica. Za optimalne rezultate, koristite naljepnicu
za povratnu adresu na omotnicama. Nije dopušteno korištenje sjajnih ili
ispupčenih omotnica, te omotnica sa zatvaračima i prozorima.
Savjet: U datotekama za pomoć, u programu za obradu teksta,
potražite pojedinosti o formatiranju teksta za ispis na omotnice.
1Uklonite sve papire iz ladice.
2Umetnite jednu ili više omotnica u desnu stranu ladice za papir,
s poklopcem omotnice okrenutim prema gore i ulijevo. Gurnite omotnicu
naprijed dok se ne zaustavi.
3Pomaknite vodilicu za papir uz omotnicu (nemojte savijati omotnice s
vodilicom za papir). Provjerite stane li omotnica ispod jezičca vodilice za
papir.
umetnite foto-papir s odrezanim rubom veličine 10 x 15 cm
Sljedeći postupak opisuje kako umetnuti foto-papir s odrezanim rubom veličine
10 x 15 cm u HP Officejet. Nemojte koristiti foto-papir veličine 10 x 15 cm bez
odrezanih rubova.
Napomena: Manje papire ne možete kopirati ili faksirati.
upute za korištenje
umetanje papira i umetanje originala
21
umetanje originala i papira
Napomena: Za optimalne rezultate, koristite preporučenu vrstu foto-papira
s odrezanim rubovima veličine 10 x 15 cm. Detaljnije informacije potražite
u preporučene vrste papira na stranici 17. Također, za optimalne rezultate
postavite vrstu i veličinu papira prije ispisa. Za pojedinosti vidi postavljanje
vrste papira za kopiranje na stranici 24 i podešavanje veličine papira na
stranici 24. Za najbolju kvalitetu slike također bi trebali koristiti foto
spremnike s tintom. Detaljnije informacije potražite u korištenje spremnika
za ispis fotografija na stranici 91.
Savjet: Spriječite cijepanje, gužvanje, uvijanje ili savijanje
rubova pohranjivanjem svih medija u vrećicu koja se može
zatvoriti više puta. Velike promjene temperature i postotka vlage
mogu uzrokovati savijanje medija što nije dobro za HP Officejet
ako medij nije ispravno spremljen.
1Uklonite sve papire iz ladice.
2Umetnite kraći rub snopa foto-papira s glossy (stranom za ispis) stranom
okrenutom prema dolje i odrezanim rubovima prema vama, potpuno
naprijed i sve do desne strane ladice za papir dok se ne zaustavi.
3Pomaknite vodilicu za papir uz svežanj foto-papira (nemojte savijati foto-
papir s vodilicom za papir). Budite sigurni da će svežanj foto-papira stati
ispod jezička vodilice za papir.
hp officejet 4200 series
poglavlje 2
22
umetanje originala i papira
umetanje razglednica, indeksa, ili Hagaki kartica
Sljedeći postupak opisuje kako umetnuti razglednice, indeks kartice ili Hagaki
kartice u HP Officejet za ispisivanje.
Napomena: Manje papire ne možete kopirati ili faksirati.
1Uklonite sve papire iz ladice.
2Pomaknite svežanj kartica s stranom za ispis prema dolje potpuno naprijed
i prema desnoj strani ladice za papir dok se ne zaustavi. Postavite dugi rub
kartice uz dugi rub ladice za papir.
3Pomaknite vodilicu za papir uz svežanj kartica. Budite sigurni da će
svežanj kartica stati ispod jezička vodilice za papir.
umetanje drugih vrsta papira u ladicu
Ova tablica nudi smjernice za stavljanje pojedinih vrsta papira i prozirne folije.
Najbolje rezultate postići ćete ako pri svakoj promjeni vrste ili veličine papira
podesite i postavke za papir. Detaljnije informacije potražite u postavljanje vrste
papira za kopiranje na stranici 24.
papir savjeti
HP papiri HP Premium papir: Pronađite sivu strelicu na strani
suprotnoj od ispisne strane papira i tada umetnite
papir tako da strelica bude okrenuta prema gore.
HP Premium Inkjet prozirna folija: Umetnite foliju
tako da bijela prozirna naljepnica (sa strelicama
i znakom HP bude na vrhu i prva ide u ladicu za
papir.
HP papir za čestitke, HP Glossy papir za čestitke ili
HP reljefne čestitke: stavite mali snop HP papira za
čestitke (s ispisanom stranom prema dolje) potpuno
naprijed u ladicu za papir sve dok se ne zaustavi.
upute za korištenje
umetanje papira i umetanje originala
23
umetanje originala i papira
podešavanje vrste papira
Svaki put kad promijenite vrstu papira svakako postavite tu vrstu papira za svoj
HP Officejet.
postavke vrste papira za kopiranje
Odaberite postavku Paper Type (Vrsta papira) koja odgovara papiru ili prozirnoj
foliji koju koristite. Koristite navedene vrste papire za najbolju kvalitetu kopiranja.
Naljepnice
(upotreba samo
kod ispisa)
Uvijek koristite Letter ili A4 naljepnice dizajnirane za
korištenje s HP inkjet proizvodima (npr. Avery Inkjet
Labels) i provjerite da naljepnice nisu starije od
dvije godine.
Rastresite snop naljepnica kako se stranice ne bi
prilijepile jedna za drugu.
Postavite snop naljepnica na vrh običnog papira
u ladicu, ispisnom stranom okrenutom na dolje.
Nemojte umetati jednu po jednu naljepnicu.
papir savjeti
papir postavke na prednjoj
ploči
Papir za kopiranje ili papir sa zaglavljem Obični
Ostale vrste običnog papira Obični
HP Premium papir Obični
HP Bright bijeli papir Obični
Ostali Inkjet papiri Obični
HP Premium foto-papir Fotografija
HP Premium Plus foto-papir Fotografija
Ostali foto-papiri1
1 Nisu sve vrste foto papira kompatibilne.
Fotografija
HP Premium Inkjet prozirna folija Prozirna folija
Drugi prozirni papir Prozirna folija
Posebni papiri Obični
HP Matte čestitke (preklapanje na četvrtinu) Obični
HP Glossy čestitke (preklapanje na pola) Obični
HP baršunaste čestitke Obični
HP profesionalni papir za brošure i letke, Glossy Fotografija
HP profesionalni papir za brošure i letke, Matte Obični
hp officejet 4200 series
poglavlje 2
24
umetanje originala i papira
postavljanje vrste papira za kopiranje
Sljedeći postupak opisuje kako postaviti vrstu papira za opciju Copy (Kopiranje)
na HP Officejet. Odaberite postavku Paper Type (Vrsta papira) koja odgovara
papiru ili prozirnoj foliji koju koristite.
Napomena: Ovi koraci su za kopiranje kod ispisa s računala – postavite
svojstva za vrstu papira u dijaloškom okviru Print (Ispis) ili Page Setup
(Postavljanje stranice) softverskog programa s kojeg ispisujete.
1
Pritisnite gumb
Copy (Kopiranje)
dok se ne pojavi
Paper Type (Vrsta papira)
.
2Pritisnite dok se ne pojavi odgovarajuća vrsta papira.
3Pritisnite OK za odabir prikazane vrste papira.
Napomena: Ova postavka vraća se na zadanu dvije minute nakon
završetka posla. Za dodatne informacije o promjenama zadane postavke,
vidi promjena zadanih postavki kopiranja na stranici 29.
podešavanje veličine papira
Sljedeći postupak opisuje kako postaviti veličinu papira na HP Officejet.
Odaberite Paper Size (Veličina papira) u softveru za ispis i postavku Paper Size
(Veličina papira) za kopiranje ili faksiranje koje odgovara papiru ili prozirnoj
foliji koju koristite.
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
postavke veličine papira za kopiranje na stranici 24
postavljanje veličine papira za primanje faksova na stranici 24
postavke veličine papira za kopiranje
Kopirati se može samo na veličinu papira Letter, A4 ili legal.
Napomena: Ova postavka vraća se na zadanu dvije minute nakon
završetka posla. Za dodatne informacije o promjenama zadane postavke
za kopiranje, vidi promjena zadanih postavki kopiranja na stranici 29.
1Pritisnite gumb Copy (Kopiranje) dok se ne pojavi Copy Paper Size
(Kopiranje veličine papira).
2Pritisnite dok se ne pojavi odgovarajuća veličina papira.
3Pritisnite OK za odabir prikazane veličine papira.
postavljanje veličine papira za primanje faksova
Možete odabrati veličinu papira za primanje faksova. Odabrana veličina
papira trebala bi odgovarati mediju koji je umetnut u ladicu za papir. Faksovi se
mogu ispisivati samo na veličinu papira Letter, A4 ili Legal.
Napomena: Faks neće vršiti ispis ako se u ladicu za papir umetne pogrešna
veličina papira kada je faks primljen. Umetnite veličinu papira Letter, A4 ili
Legal i onda pritisnite OK za ispis faksa.
1Pritisnite Setup (Postavljanje).
2Pritisnite 3, a onda 4.
Ovo odabire Basic Fax Setup (Osnovno postavljanje faks uređaja), a onda
Fax Paper Size (Veličinu papira za faks).
3Pritisnite za isticanje opcije, a onda OK.
upute za korištenje
umetanje papira i umetanje originala
25
umetanje originala i papira
izbjegavanje zaglavljivanja
Za izbjegavanje zaglavljivanja papira sljedite ove smjernice:
Spriječite savijanje ili gužvanje papira čuvanjem svih neiskorištenih medija
u vrećici koja se može zatvarati više puta.
Često vadite ispisani papir iz izlazne ladice.
Pazite da medij umetnut u ladicu za automatsko umetanje dokumenata
i ladicu za papir stoji ravno te da rubovi nisu savijeni ili poderani.
Nemojte kombinirati različite vrste i veličine papira u automatskoj ladici za
umetanje dokumenata ili ladici za papir. Uvijek umetnite istu vrstu i veličinu
papira u automatsku ladicu za umetanje dokumenata ili ladicu za papir.
Podesite vodilicu za papir u automatskoj ladici za umetanje dokumenata ili
ladici za papir tako da se smjesti tik uz svaki medij. Provjerite da vodilica
za papir ne savija medij.
Nemojte gurati medij predaleko u ladicu za papir.
Koristite preporučene vrste papira za HP Officejet.
umetanje originala
Originale možete kopirati, faksirati ili skenirati tako da ih stavite u ladicu za
umetanje dokumenata. Sljedeći postupak opisuje kako umetnuti originale
uHP Officejet automatsku ladicu za umetanje dokumenata.
Napomena: Ladica za umetanje dokumenata može primiti maksimalno
20 listova papira.
1Umetnite original u središte ladice za umetanje dokumenata licem prema
dolje i stavite prvu stranicu na vrh.
Savjet: Male originale uvijek umetnite uspravno, s kraćim rubom
prema naprijed u HP Officejet.
2Pomaknite vodilice za dokumente unutra dok se ne zaustave na rubovima
originala.
Savjet: Provjerite je li produžetak držača dokumenata
rasklopljen.
3Pritisnite Copy (Kopiranje), Scan (Skeniranje) ili Fax (Faks) na prednjoj
ploči.
hp officejet 4200 series
poglavlje 2
26
umetanje originala i papira
Napomena: Ako želite promijeniti postavke Copy (Kopiranje) ili Fax (Faks)
ili odredište Scan (Skeniranje) pritisnite gumb Copy (Kopiranje), Fax (Faks)
ili Scan (Skeniranje) nekoliko puta dok se ne pojavi odgovarajuća postavka
ili odredište na zaslonu prednje ploče. Kada se pojavi postavka koju želite
promijeniti, pritisnite za pomicanje na određenu vrijednost (kao npr.
Određenu veličinu papira) a zatim pritisnite OK za odabir postavke ili
odredišta.
4Pritisnite Start Black (početak crno-bijelo) ili Start Color (Početak u boji) na
prednjoj ploči za početak posla.
Za detaljnije informacije o stvaranju kopija originalnih fotografija, vidi kopiranje
fotografije na stranicu punih dimenzija na stranici 31.
3
27
kopiranje
korištenje funkcija za kopiranje
Uređaj HP Officejet omogućava ispis crno-bijelih i fotografija u boji vrhunske
kvalitete na običnom papiru, foto papiru i prozirnim folijama. Veličinu originala
možete povećati ili smanjiti tako da odgovara određenoj veličini papira,
podesiti tamne tonove kopije i koristiti posebne značajke za izradu kopija
fotografija vrhunske kvalitete, povećanih tako da popune čitavu stranicu.
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
•pregled
na stranici 27
crno-bijelo kopiranje dokumenta s dvije stranice na stranici 30
napravite višestruke kopije od istog originala na stranici 30
kopiranje fotografije na stranicu punih dimenzija na stranici 31
kopiranje dokumenta veličine Legal na papir veličine Letter na stranici 33
kopiranje slabo vidljivog originala na stranici 34
kopiranje dokumenta koji je nekoliko puta bio faksiran na stranici 34
pojačavanje svijetlih područja na kopiji na stranici 36
prestanak kopiranja na stranici 36
pregled
Mogućnost izrade kopija pomoću prednje upravljačke ploče HP Officejet ili
pomoću HP Director (HP Upravljanje) softvera na računalu. Mnoge značajke
kopiranja su dostupne pomoću obje metode. Međutim, softver možda nudi
jednostavniji pristup posebnim značajkama kopiranja.
Ovaj dio objašnjava kako izvršiti uobičajene zadatke kopiranja isključivo pomoću
upravljačke ploče uređaja
HP Officejet
. Za više informacija o izvršavanju
zadataka kopiranja pomoću
HP Director (HP Upravljanje)
vidi zaslon
HP Image
Zone
s pomoćnim informacijama koje ste dobili sa softverom.
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
povećanje brzine ili kvalitete kopiranja na stranici 28
promjena zadanih postavki kopiranja na stranici 29
koristite značajke kopiranja s upravljačke ploče
1Postavite original, a onda pritisnite gumb Copy (Kopiranje) na upravljačkoj
ploči.
Prva opcija u izborniku Copy (Kopiranje) pojavljuje se na zaslonu
upravljačke ploče.
2Pritišćite Copy (Kopiranje) za kretanje po izborniku opcija.
3Kada se opcija koju želite promijeniti pojavi na zaslonu upravljačke ploče,
pritisnite gumb i za kretanje po postavkama opcija.
hp officejet 4200 series
poglavlje 3
28
kopiranje
Napomena: Za promjenu višestrukih opcija pritisnite OK poslije svake
postavke.
4Pritisnite Start Black (Početak – crno-bijelo) ili Start Color (Početak u boji).
povećanje brzine ili kvalitete kopiranja
Uređaj HP Officejet nudi tri opcije koje utječu na brzinu i kvalitetu kopiranja.
Postavka Normal (normalno) daje rezultate visoke kvalitete i preporučljiva
je postavka za većinu kopiranja. Kopiranje pomoću postavke Normal
(Normalno) je brže nego pomoću postavke Best (Najbolje).
Kopiranje pomoću postavke Fast (Brzo) je brže nego pomoću postavke
Normal (normalno). Tekst je približne kvalitete kao kod postavke Normal
(normalno), ali slike mogu biti lošije kvalitete. Ako koristite postavku Fast
(Brzo) spremnike s tintom ćete morati rjeđe mijenjati jer se tinta sporije troši.
Postavka Best (najbolje) daje ispis najbolje kvalitete za sve papire bez
pretjerane količine tinte na tamnim područjima. Kopiranje s postavkom
Best (Najbolje) je sporije od drugih postavki kvalitete.
1
Umetnite original licem prema dolje i vrhom prema naprijed u ladicu za
ulaganje dokumenata. Detaljnije informacije potražite u
umetanje originala
.
2Pritišćite Copy (Kopiranje) dok se ne pojavi Copy Quality (Kvaliteta
kopiranja) na vrhu zaslona.
Sljedeće informacije dostupne su u izborniku Copy Quality (Kvaliteta
kopiranja).
3Pritišćite dok se ne pojavi postavka kvalitete koju želite.
4Pritisnite Start Black (Početak – crno-bijelo) ili Start Color (Početak u boji).
Copy Menu
(Izbornik za kopiranje)
Number of Copies
(Broj kopija)
Copy Quality
(Kvaliteta kopiranja)
Lighter/Darker
(Svjetlije/tamnije)
Reduce/Enlarge
(Smanjivanje/povećavanje)
Paper Type (Vrsta papira)
Copy Paper Size
(Veličina papira za kopiranje)
Enhancements (Poboljšanja)
Set New Defaults (Postavljanje
novih zadanih postavki)
Copy Quality
(Kvaliteta
kopiranja)
Normal
(Normalno)
Fast (Brzo)
Best (Najbolje)
upute za korištenje
korištenje funkcija za kopiranje
29
kopiranje
promjena zadanih postavki kopiranja
Kada promijenite postavke kopiranja s upravljačke ploče ili HP Director
(HP Upravljanje), one se primjenjuju samo na trenutni zadatak kopiranja. Za
primjenjivanje postavki kopiranja na sve buduće zadatke kopiranja postavke
možete sačuvati kao zadane.
1Umetnite original licem prema dolje i vrhom prema naprijed u ladicu za
ulaganje dokumenata. Za detaljnije informacije proučite umetanje
originala na stranici 25.
2Promjene opcija izvršite u izborniku Copy (Kopiranje).
3Pritišćite Copy (Kopiranje) dok se na vrhu zaslona ne pojavi Set New
Defaults (Postavljanje novih zadanih postavki).
4Pritišćite dok se ne pojavi Yes (Da).
5Pritisnite Start Black (Početak – crno) ili Start Color (Početak u boji) za
kopiranje s novim zadanim postavkama ili pritisnite OK za spremanje
postavki bez kopiranja.
Postavke koje ovdje navedete sačuvane su samo na samom uređaju
HP Officejet. Njima se ne podešavaju postavke softvera. Ako koristite softver
HP Director (HP Upravljanje) za kontroliranje postavki napravljenih kopija,
trebali biste postaviti najčešće korištene postavke kao zadane u dijaloškom
okviru HP Copy (Kopiranje). Za dodatne informacije pogledajte pomoć na
zaslonu hp image zone pomoć koja je dio vašeg softvera.
Copy Menu
(Izbornik za kopiranje)
Number of Copies
(Broj kopija)
Copy Quality
(Kvaliteta kopiranja)
Lighter/Darker
(Svjetlije/tamnije)
Reduce/Enlarge
(Smanjivanje/povećavanje)
Paper Type (Vrsta papira)
Copy Paper Size
(Veličina papira za
kopiranje)
Enhancements (Poboljšanja)
Set New Defaults
(Postavljanje novih zadanih
postavki)
hp officejet 4200 series
poglavlje 3
30
kopiranje
crno-bijelo kopiranje dokumenta s dvije stranice
Pomoću HP Officejet možete kopirati dokumente s jednom ili više stranica, u boji
ili crno-bijelo. U ovom primjeru korišten je HP Officejet za kopiranje crno-bijelog
originala s dvije stranice.
1Posložite originale redom s prvom stranicom na vrhu.
2Umetnite originale licem prema dolje i vrhom prema naprijed u ladicu za
ulaganje dokumenata. Detaljnije informacije potražite u umetanje
originala na stranici 25.
3Pritisnite Copy (Kopiranje).
4Pritisnite Start Black (Početak – crno).
napravite višestruke kopije od istog originala
1Umetnite original licem prema dolje i vrhom prema naprijed u ladicu za
ulaganje dokumenata. Za detaljnije informacije proučite umetanje
originala na stranici 25.
2Pritisnite Copy (Kopiranje) dok se na vrhu zaslona ne pojavi Number of
copies (Broj kopija).
3Pritisnite ili koristite dio tipkovnice s brojevima za unos broja kopija, sve
do maksimuma.
(Maksimalan broj kopija različit je ovisno o modelu.)
Savjet: Ako držite pritisnutom bilo koji gumb sa strelicom, broj
kopija se povećava za 5 za lakše postavljanje velikog broja
kopija.
4Pritisnite Start Black (Početak – crno-bijelo) ili Start Color (Početak u boji).
Ako kopirate svežanj originala u podlošku za umetanje dokumenata,
uređaj HP Officejet izrađuej višestruke kopije jedne stranice prije kopiranja
druge. Kopije ćete morati sami razvrstati i spojiti.
upute za korištenje
korištenje funkcija za kopiranje
31
kopiranje
kopiranje fotografije na stranicu punih dimenzija
Koristite opciju Photo Fit to Page (Fotografija prilagođena stranici) kada želite
automatski povećati fotografiju radi prilagodbe području ispisa veličine papira
umetnutog u ladicu za papir.
Photo Fit to Page (Fotografija prilagođena stranici) povećava samo originalne
fotografije koje su standardne veličine fotografije. Standardne veličine
fotografije su sljedeće:
3,5 x 5 inča (9 x 13 cm)
4 x 6 inča (10 x 15 cm)
5 x 7 inča (13 x 18 cm)
6 x 8 inča (15 x 20 cm)
8 x 10 inča (25 x 25 cm)
Za originale koji sadrže tekst ili fotografije koje nisu standardne veličine koristite
Reduce/Enlarge (Smanjivanje/povećavanje).
Savjet: Kvalitetu fotografija koje kopirate pomoću HP Officejet
možete poboljšati kupnjom spremnika s tintom za ispis fotografija.
Izvadite spremnik s crnom tintom i stavite spremnik s tintom za ispis
fotografija na njegovo mjesto. (Vidi korištenje štitnika spremnika
s tintom za ispis na stranici 91 za prave informacije o spremanju.)
S instaliranim spremnikom s tintom u tri boje i spremnikom s tintom
za ispis fotografija, imate sustav od šest tinti, koji vam daje
fotografije poboljšane kvalitete. Kada želite ispisati dokumente
s običnim tekstom, ponovo umetnite spremnik s crnom tintom.
Detaljnije informacije potražite u naručivanje spremnika za ispis na
stranici 81.
1Umetnite originalnu fotografiju licem prema dolje i s prvom na vrhu u ladici
za ulaganje dokumenata. Detaljnije informacije potražite u umetanje
originala na stranici 25.
Postavite fotografiju u sredinu ladice za ulaganje dokumenata i pomaknite
vodič papira odmah do nje.
hp officejet 4200 series
poglavlje 3
32
kopiranje
2Umetnite papir formata Letter ili A4 u ladicu s papirima.
3Pritisnite Photo Fit to Page (Slika prilagođena stranici).
Na zaslonu se pojavljuje “Only full-size paper supported” (Podržava samo
papir pune veličine). HP Officejet podržava samo kopiranje na papir
formata Letter, A4 ili obične veličine.
Na vrhu zaslona se pojavljuje Paper Type (Vrsta papira).
4Pritišćite dok se ne pojavi Plain Paper (Obični papir) ili Photo Paper
(Foto papir).
5Pritisnite Start Color (Početak u boji).
Napomena: Radi prilagođavanja originala području ispisa na papiru pune
veličine bez mijenjanja proporcija originala, uređaj HP Officejet može
ostaviti nejednaku količinu bijelog prostora oko rubova papira.
Paper Type
(Vrsta papira)
Plain Paper
(Obični papir)
Photo Paper
(Foto-papir)
upute za korištenje
korištenje funkcija za kopiranje
33
kopiranje
kopiranje dokumenta veličine Legal na papir veličine Letter
1Umetnite dokument veličine Legal licem prema dolje i vrhom prema
naprijed u ladicu za ulaganje dokumenata. Detaljnije informacije potrežite
u umetanje originala na stranici 25.
2Pritišćite Copy (Kopiranje) dok se na vrhu zaslona ne pojavi Reduce/
Enlarge (Povećavanje/Smanjivanje).
Sljedeće opcije dostupne su u izborniku Reduce/Enlarge (Povećavanje/
Smanjivanje).
3Pritišćite dok se ne pojavi Legal > Ltr 72%.
4Pritisnite Start Black (Početak – crno-bijelo) ili Start Color (Početak u boji).
HP Officejet smanjuje veličinu originala za prilagođavanje području ispisa
papira veličine Letter, kako je prikazano ispod.
Copy Menu
(Izbornik za kopiranje)
Number of Copies
(Broj kopija)
Copy Quality
(Kvaliteta kopiranja)
Lighter/Darker
(Svjetlije/tamnije)
Reduce/Enlarge
(Smanjivanje/povećavanje)
Paper Type (Vrsta papira)
Copy Paper Size (Veličina
papira za kopiranje)
Enhancements (Poboljšanja)
Set New Defaults
(Postavljanje novih zadanih
postavki)
Reduce/Enlarge
(Smanjivanje/
povećavanje)
Actual Size
(Stvarna veličina)
Custom 100%
(Prilagođeno 100%)
Full Page 91%
(Prilagodi marginama
stranice 91%)
Legal > Ltr 72%
(veličina Letter 72%)
hp officejet 4200 series
poglavlje 3
34
kopiranje
kopiranje slabo vidljivog originala
Za podešavanje svjetla i tame kopija koristite Lighter/Darker (Svjetlije/Tamnije).
1Umetnite original licem prema dolje i prvim na vrhu u ladici za ulaganje
dokumenata. Detaljnije informacije potražite na umetanje originala na
stranici 25.
2Pritisnite Copy (Kopiranje) dok se na vrhu zaslona ne pojavi Lighter/Darker
(Svjetlije/Tamnije).
Raspon vrijednosti Lighter/Darker (Svjetlije/tamnije) pojavljuje se u obliku
kružića na ljestvici na zaslonu upravljačke ploče.
3Za potamnjivanje kopije pritisnite .
Napomena: Također možete pritisnuti za posvjetljivanje kopija.
4Pritisnite Start Color (Početak u boji) ili Start Black (Početak – crno-bijelo).
kopiranje dokumenta koji je nekoliko puta bio faksiran
Značajka Enhancements (Poboljšanja) automatski podešava kvalitetu
dokumenata s tekstom izoštravanjem rubova teksta crne bolje ili pak slika
pojačavanjem svijetlih boja koje se u protivnom mogu činiti bijelima.
Poboljšanje Text (Teksta) je zadana opcija. Rubove teksta crne boje izoštrite
pomoću opcije Text (Tekst). Svijetle boje na fotografijama pojačajte pomoću
opcije Photo (Fotografija), Mixed (Miješano) ako original sadrži tekst i fotografije
ili None (Nijedno) za isključivanje svih poboljšanja.
1Umetnite original licem prema dolje i prvim na vrhu u ladici za ulaganje
dokumenata. Detaljnije informacije potražite u umetanje originala na
stranici 25.
2Pritisnite Copy (Kopiranje) dok se na vrhu zaslona ne pojavi Enhancements
(Poboljšanja).
Sljedeće opcije dostupne su u izborniku Enhancements (Poboljšanja).
Copy Menu
(Izbornik za kopiranje)
Number of Copies
(Broj kopija)
Copy Quality
(Kvaliteta kopiranja)
Lighter/Darker
(Svjetlije/tamnije)
Reduce/Enlarge
(Smanjivanje/povećavanje)
Paper Type (Vrsta papira)
Copy Paper Size
(Veličina papira za kopiranje)
Enhancements (Poboljšanja)
Set New Defaults
(Postavljanje novih zadanih
postavki)
Enhancements
(Poboljšanja)
Text (Tekst)
Photo (Fotografija)
Mixed (Miješano)
None (Nijedno)
upute za korištenje
korištenje funkcija za kopiranje
35
kopiranje
3Pritišćite dok se ne pojavi Text (Tekst).
4Pritisnite Start Black (Početak – crno-bijelo) ili Start Color (Početak u boji).
Savjet: Ako se pojavi nešto od navedenog, isključite poboljšanje
Text (Teksta) odabiranjem opcije Photo (Fotografija) ili None
(Nijedno):
Razasute točkice boje okružuju dijelove teksta na kopijama
Veliki, crni oblici izgledaju zamrljano (nisu glatki)
Tanki, obojeni objekti ili linije sadrže crne dijelove
Vodoravne zrnaste ili bijele crte pojavljuju se u svijetlim i srednje sivim
područjima
hp officejet 4200 series
poglavlje 3
36
kopiranje
pojačavanje svijetlih područja na kopiji
Za pojačavanje svijetlih boja koje bi u protivnom izgledale bijele koristite
poboljšanje Photo (Fotografija). Također možete kopirati s poboljšanjima Photo
(Fotografija) za uklanjanje ili smanjivanje svega što se može dogoditi kod
kopiranja s poboljšanjima Text (Tekst):
Razasute točkice boje okružuju dijelove teksta na kopijama
Veliki, crni oblici izgledaju zamrljano (nisu glatki)
Tanki, obojeni objekti ili linije sadrže crne dijelove
Vodoravne zrnaste ili bijele crte pojavljuju se u svijetlim i srednje sivim
područjima
1Umetnite originalnu fotografiju licem prema dolje i vrhom prema naprijed
u ladicu za ulaganje dokumenata. Za detaljnije informacije proučite
umetanje originala na stranici 25.
2Pritisnite Copy (Kopiranje) dok se na vrhu zaslona ne pojavi Enhancements
(Poboljšanja).
Sljedeće opcije dostupne su u izborniku Enhancements (Poboljšanja).
3Pritišćite dok se ne pojavi Photo (Fotografija).
4Pritisnite Start Color (Početak u boji) ili Start Black (Početak – crno-bijelo).
prestanak kopiranja
`Za prestanak kopiranja pritisnite Odustani na prednjoj upravljačkoj ploči.
HP Officejet trenutno zaustavlja ispis i oslobađa papir.
Copy Menu
(Izbornik za kopiranje)
Number of Copies
(Broj kopija)
Copy Quality
(Kvaliteta kopiranja)
Lighter/Darker
(Svjetlije/tamnije)
Reduce/Enlarge
(Smanjivanje/povećavanje)
Paper Type (Vrsta papira)
Copy Paper Size
(Veličina papira za kopiranje)
Enhancements (Poboljšanja)
Set New Defaults
(Postavljanje novih zadanih
postavki)
Enhancements
(Poboljšanja)
Text (Tekst)
Photo (Fotografija)
Mixed (Miješano)
None (Nijedno)
4
37
skeniranje
korištenje značajki skeniranja
Skeniranje je postupak pretvaranja slika i teksta u elektronički format koji
odgovara vašem računalu. Skenirati se mogu fotografije i tekstualni dokumenti.
Budući da su skenirana slika ili tekst u elektroničkom obliku, možete ih premjestiti
u svoj program za obradu teksta ili program za grafiku te ih izmijeniti prema
svojim potrebama. Možete učiniti nešto od sljedećeg:
Skenirati fotografije svoje djece i poslati ih e-poštom rođacima, kreirati
fotografski inventar vaše kuće ili ureda, ili kreirati elektronički album
s izrescima.
Skenirati tekst iz članka u svoj program za obradu teksta, a zatim ga
citirati u izvješću, bez nepotrebnog gubljenja vremena na njegovo
pretipkavanje.
Za korištenje značajki skeniranja, vaš HP Officejet i računalo moraju biti spojeni
i uključeni. Prije samog skeniranja morate instalirati i pokrenuti na računalu
softver za HP Officejet. Za provjeru je li softver HP Officejet pokrenut u sustavu
Windows, potražite hp officejet 4200 series ikonu na alatnoj traci na donjoj
desnoj strani vašeg zaslona, neposredno uz ikonu za vrijeme. U sustavu
Macintosh, softver za HP Officejet je stalno pokrenut.
Skeniranje možete započeti sa svog računala ili s HP Officejet. U ovom je
odjeljku objašnjeno skeniranje isključivo putem prednje ploče HP Officejet.
Napomena: Skeniranje visoke rezolucije (600 dpi ili više) zahtijeva veliku
količinu slobodnog prostora na disku. Ako nemate dovoljno prostora na
disku, može doći do zastoja sustava.
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
skeniranje originala na stranici 38
prekid skeniranja na stranici 38
Za dodatne informacije o skeniranju s računala i o podešavanju, promjeni
veličine, zakretanju, izrezivanju i povećanju oštrine skeniranih fotografija,
pogledajte pomoć na zaslonu hp image zone pomoć koja je isporučena
svašim softverom.
hp officejet 4200 series
poglavlje 4
38
skeniranje
skeniranje originala
1Umetnite original licem prema dolje i vrhom prema naprijed u ladicu za
umetanje dokumenata. Vidi umetanje originala.
2Pritisnite Scan (Skeniranje).
Pojavljuje se izbornik Scan (Skeniranje) koji navodi postojeća odredišta
skeniranja. Zadano odredište je ono koje ste odabrali posljednji put kad
ste koristili ovaj izbornik.
3Odaberite odredište pritiskom gumba ili ili uzastopnim pritiskom
gumba Scan (Skeniranje).
4Pritisnite Start Black (Početak crno-bijelo) ili Start Color (Početak u boji).
prekid skeniranja
`Za prestanak skeniranja pritisnite Cancel (Odustani) na prednjoj ploči.
5
39
faks
korištenje značajki faksa
Pomoću svog HP Officejet, možete slati i primati faksove, uključujući faksove
u boji. Možete postaviti brzo biranje za jednostavno i brzo slanje faksova na
brojeve koje često koristite. S prednje ploče možete postaviti niz opcija faksa,
kao što je rezolucija.
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
•slanje faksa
na stranici 40
postavljanje načina odgovora na stranici 47
primanje faksa na stranici 50
koristite spojenu slušalicu (samo hp officejet 4250 series) na stranici 54
postavljanje zaglavlja faksa na stranici 55
unos teksta pomoću prednje ploče na stranici 56
ispis izvješća na stranici 57
postavljanje brzog biranja na stranici 60
promjena rezolucije faksa te svjetlijih/tamnijih postavki na stranici 63
postavljanje opcija za faks na stranici 66
ponovni ispis faksova u memoriji na stranici 74
prekid faksiranja na stranici 75
Trebali biste se upoznati s
HP Director (HP Upravljanje)
koji se isporučuje s vašim
HP Officejet
kako bi u potpunosti iskoristili sve njegove funkcije. Pomoću
HP Director (HP Upravljanje), možete obaviti ove zadatke i druge koji nisu
dostupni preko prednje ploče vašeg
HP Officejet
. Za više informacija, pogledajte
hp image zone pomoć
na zaslonu koja se isporučuje s vašim softverom.
hp officejet 4200 series
poglavlje 5
40
faks
slanje faksa
Pomoću prednje ploče, sa svog HP Officejet možete slati crno-bijele ili faksove
uboji.
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
omogućavanje potvrde primitka faksa na stranici 40
slanje osnovnog faksa na stranici 41
slanje originala u boji ili foto- faksa na stranici 42
slanje faksa pomoću brzih biranja na stranici 42
slanje faksa pomoću ponovnog biranja na stranici 43
programiranje slanja faksa na stranici 43
otkazivanje programiranog faksa na stranici 45
slanje faksa iz memorije na stranici 45
slanje faksa pomoću nadzora biranja prilikom slanja faksa na stranici 46
ručno slanje faksa s telefona na stranici 46
omogućavanje potvrde primitka faksa
Ako vam treba ispisana potvrda da su faksovi uspješno poslani, pratite sljedeće
upute prije slanja faksa.
Zadana postavka potvrde primitka faksa je Every Error (Svaka pogreška). To
znači da vaš HP Officejet ispisuje izvješće samo ako postoji problem u slanju ili
primanju faksa. Poruka potvrde koja naznačuje je li faks uspješno poslan
nakratko se pojavljuje na zaslonu prednje ploče nakon svake transakcije. Za
ispis potvrde za svaki faks, pratite ove upute. Za detaljnije informacije proučite
automatsko generiranje izvješća na stranici 58.
1Pritisnite Setup (Postavljanje).
2Pritisnite 1, zatim pritisnite 1.
Ovo odabire Print Report (Ispis izvješća) te zatim odabire Automatic
Reports Setup (Postavljanje automatskih izvješća).
upute za korištenje
korištenje značajki faksa
41
faks
3Pritišćite dok se u drugom retku na zaslona ne pojavi Every Fax (Svaki
faks), a zatim pritisnite OK.
HP Officejet ispisat će izvješće o potvrdi svaki put kad pošaljete faks
obavješćujući vas je li faks poslan uspješno ili ne.
Za više informacija o ispisu izvješća, pogledajte
ispis izvješća
na
stranici 57.
slanje osnovnog faksa
Ovaj odjeljak opisuje kako s prednje ploče poslati osnovni crno-bijeli faks.
Ako vas zanima slanje faksa u boji ili foto-faksa, pogledajte
slanje originala u
boji ili foto- faksa
na stranici 42.
1Umetnite original licem prema dolje i vrhom prema naprijed u ladicu za
ulaganje dokumenata.
Za detaljnije informacije proučite umetanje originala na stranici 25.
2Pritisnite Fax (Faks).
U gornjem retku na zaslonu pojavljuje se Phone Number (Broj telefona).
3Pomoću tipkovnice unesite broj faksa.
4Pritisnite Start Black (Pokreni crno-bijelo).
Print Report (Ispis izvješća)
1: Automatic Reports Setup
(Postavljanje automatskih
izvješća)
2: Last Transaction
(Posljednja transakcija)
3: Fax Log
(Dnevnik slanja faksova)
4: Speed Dial List
(Popis brzih biranja)
5: Self-Test Report
(Izvješće o samotestiranju)
6: Caller ID Report
(Izvješće o identifikaciji
dolaznog poziva) *
7: Junk Fax Report
(Popis neželjenih brojeva
faksova) *
* Nije dostupno u svim
državama/regijama. Ako vaša
država/regija ne podržava uslugu
identifikacije dolaznog poziva,
ova stavka izbornika neće se
pojaviti na izborniku Ispis izvješća.
Automatic Reports Setup
(Postavljanje automatskih
izvješća)
Every Error (Svaka pogreška)
Send Error (Pogreška u slanju)
Receive Error
(Pogreška u primanju)
Every Fax (Svaki faks)
Send Only (Samo slanje)
Off (Isključeno)
hp officejet 4200 series
poglavlje 5
42
faks
Savjet: Za slanje faksa morate pritisnuti Start (Početak). Izbornik
odabirete pritiskom gumba OK.
slanje originala u boji ili foto- faksa
Sa svog HP Officejet možete poslati original u boji ili fotografiju. Ako v
HP Officejet određuje da faks uređaj primatelja faksa podržava samo crno-
bijele faksove, HP Officejet šalje crno-bijeli faks.
Preporučamo da za slanje faksova u boji koristite samo originale u boji.
1Umetnite original licem prema dolje i vrhom prema naprijed u ladicu za
ulaganje dokumenata.
Za detaljnije informacije proučite umetanje originala na stranici 25.
2Pritisnite Fax (Faks).
U gornjem retku na zaslonu pojavljuje se Phone Number (Broj telefona).
3Pomoću tipkovnice unesite broj faksa.
Savjet: Za unos pauze u broj faksa, pritisnite Redial/Pause
(Ponovno biranje/Pauza).
4Ako faksirate fotografiju, promijenite rezoluciju u Photo (Fotografija).
Za informacije o promjeni rezolucije, pogledajte promjena rezolucije faksa
na stranici 63.
5Pritisnite Start Color (Pokreni u boji).
Napomena: Ako faks uređaj primatelja faksa podržava samo crno-bijele
faksove, HP Officejet automatski šalje crno-bijeli faks. Nakon što je faks
poslan pojavljuje se poruka koja naznačuje da je poslan crno-bijeli faks. Za
brisanje poruke pritisnite OK.
slanje faksa pomoću brzih biranja
S prednje ploče možete brzo poslati faks pritiskom Speed Dial (Brzo biranje) ili
gumba za brzo biranje jednim dodirom na prednjoj ploči.
Speed Dials (Brza biranja) neće se pojaviti dok ih ne postavite. Za detaljnije
informacije proučite postavljanje brzog biranja na stranici 60.
1Umetnite original licem prema dolje i vrhom prema naprijed u ladicu za
ulaganje dokumenata.
Za detaljnije informacije proučite umetanje originala na stranici 25.
Jeste li znali da faks možete poslati i sa svog računala pomoću
HP Director
(HP Upravljanje)
koji se isporučuje s vašim
HP Officejet
? Također možete
stvoriti i priložiti računalno generiranu naslovnu stranicu koju možete poslati
zajedno s faksom. Jednostavno je. Za više informacija, pogledajte
hp image zone pomoć
na zaslonu koja se isporučuje s vašim softverom.
Jeste li znali da faks možete poslati i sa svog računala pomoću
HP Director
(HP Upravljanje)
koji se isporučuje s vašim
HP Officejet
? Također možete
stvoriti i priložiti računalom generiranu naslovnu stranicu koju možete poslati
sa svojim faksom. Jednostavno je. Za više informacija, pogledajte
hp image zone pomoć
na zaslonu koja se isporučuje s vašim softverom.
upute za korištenje
korištenje značajki faksa
43
faks
2Pritisnite Fax (Faks).
U gornjem retku na zaslonu pojavljuje se Phone Number (Broj telefona).
3Učinite nešto od sljedećeg:
Pritišćite Speed Dial (Brzo biranje) dok se u gornjem retku na zaslonu
ne pojavi odgovarajući unos za brzo biranje. Kroz unose za brzo
biranje također se možete kretati pritiskom ili .
Pritisnite Speed Dial (Brzo biranje) te zatim unesite šifru za brzo
biranje.
Pritisnite gumb za brzo biranje jednim dodirom. Pritisnite ga jednom
za pristup prvom unosu za brzo biranje te dvaput za pristup drugom
unosu za brzo biranje dodijeljenog tom gumbu.
Savjet: Možete ispisati unose za brzo biranje kao referencu.
Upute potražite u ručno generiranje izvješća na stranici 59.
4Pritisnite Start Black (Pokreni crno-bijelo) ili Start Color (Pokreni u boji).
Napomena:
Ako faks šaljete pomoću grupnog brzog biranja, možete
poslati samo crno-bijeli faks. Faks se skenira u memoriju te se bira prvi broj
na popisu grupnog brzog biranja. Kad se uspostavi veza, faks se šalje te se
bira idući broj i tako dalje. Ako je broj zauzet ili nitko ne odgovara
HP Officejet
slijedi pravila za Busy Redial (Ponovno biranje u slučaju zauzete
linije) i No Answer Redial (Ponovno biranje u slučaju neodgovaranja na
poziv). Ako se veza ne može uspostaviti, bira se idući broj na popis grupnog
brzog biranja te se za vas generira izvješće o pogrešci.
slanje faksa pomoću ponovnog biranja
Faks možete poslati na posljednji birani broj faksa pomoću gumba Redial/Pause
(Ponovno biranje/Pauza).
1Umetnite original licem prema dolje i vrhom prema naprijed u ladicu za
ulaganje dokumenata.
Za detaljnije informacije proučite umetanje originala na stranici 25.
2Pritisnite Redial/Pause (Ponovno biranje/Pauza).
Na zaslonu se pojavljuje posljednji birani broj.
3Pritisnite Start Black (Pokreni crno-bijelo) ili Start Color (Pokreni u boji).
programiranje slanja faksa
Možete programirati slanje crno-bijelog faksa kasnije istog dana (na primjer,
kad telefonske linije nisu toliko zauzete ili je telefonska tarifa jeftinija). Prilikom
programiranja slanja faksa, originali se moraju umetnuti u uređaj za automatsko
umetanje dokumenata.
U postavljeno vrijeme, faks se automatski šalje čim se uspostavi veza.
Napomena: Za programiranje kasnijeg slanja faksa, koristite prednju
ploču. Ako koristite slušalicu (samo HP Officejet 4250 Series), faks se šalje
odmah.
Sa svog računala možete brzo i jednostavno postaviti unose za brzo biranje
pomoću HP Director (HP Upravljanje). Za više informacija, pogledajte
hp image zone pomoć na zaslonu koja se isporučuje s vašim softverom.
hp officejet 4200 series
poglavlje 5
44
faks
Možete programirati slanje samo jednog po jednog faksa. Možete nastaviti
uobičajeno slanja faksova i ako je faks programiran za kasnije slanje.
1Umetnite original licem prema dolje i vrhom prema naprijed u ladicu za
ulaganje dokumenata.
Za detaljnije informacije proučite umetanje originala na stranici 25.
2Pritisnite Fax (Faks).
U gornjem retku na zaslonu pojavljuje se Phone Number (Broj telefona).
3Pomoću tipkovnice unesite broj faksa, pritisnite gumb za brzo biranje
jednim dodirom ili pritišćite Speed Dial (Brzo biranje) dok se ne pojavi
odgovarajući unos za brzo biranje.
Za više informacija o brzom biranju, pogledajte postavljanje brzog biranja
na stranici 60.
Savjet: Za unos pauze u broj faksa, pritisnite Redial/Pause
(Ponovno biranje/Pauza).
4Pritišćite Fax (Faks) dok se na vrhu zaslona ne prikaže How to Fax
(Kako faksirati).
5Pritišćite dok se na gornjem retku zaslona ne pojavi Send Fax Later
(Pošaljite faks kasnije), a zatim pritisnite OK.
6Pomoću numeričke tipkovnice unesite Send Time (Vrijeme slanja).
7Ako vas traži, pritisnite 1 za AM (prije podne) ili 2 za PM (poslije podne).
8Pritisnite Start Black (Pokreni crno-bijelo).
Napomena: Ako pritisnete Start Color (Pokreni u boji), poslat će se crno-
bijeli faks, a na zaslonu će se pojaviti poruka.
HP Officejet skenira originale u memoriju te ih šalje u programirano
vrijeme. Programirano vrijeme se pojavljuje na zaslonu prednje ploče.
upute za korištenje
korištenje značajki faksa
45
faks
otkazivanje programiranog faksa
Možete otkazati programirani faks ili onaj koji je trenutno u tijeku. Nakon što
programirate faks, programirano se vrijeme prikazuje na zaslonu prednje ploče.
`Kad se programirano vrijeme prikaže na zaslonu, pritisnite Cancel
(Odustani) te zatim pritisnite 1.
slanje faksa iz memorije
Vaš HP Officejet može skenirati crno-bijeli faks iz uređaja za automatsko
umetanje dokumenata u memoriju prije nego ga pošalje. Ova je funkcija korisna
ako je broj faksa koji pokušavate dobiti zauzet ili je privremeno nedostupan.
HP Officejet skenira originale u memoriju te ih šalje čim se veza može
uspostaviti. Originale možete odmah ukloniti iz HP Officejet čim su stranice
skenirane.
Napomena: Za slanje faksa iz memorije, koristite prednju ploču. Ako
koristite slušalicu (samo HP Officejet 4250 Series), faks se šalje odmah.
1Umetnite svoj original licem prema dolje i na vrh ladice za ulaganje
dokumenata.
Za detaljnije informacije proučite umetanje originala na stranici 25.
2Pritisnite Fax (Faks).
U gornjem retku na zaslonu pojavljuje se Phone Number (Broj telefona).
3Pomoću tipkovnice unesite broj faksa, pritisnite gumb za brzo biranje
jednim dodirom ili pritišćite Speed Dial (Brzo biranje) dok se ne pojavi
odgovarajući unos za brzo biranje.
Za više informacija o brzim biranjima, pogledajte postavljanje brzog
biranja na stranici 60.
Savjet: Za unos pauze u broj faksa, pritisnite Redial/Pause
(Ponovno biranje/Pauza).
4Pritišćite Fax (Faks) dok se na vrhu zaslona ne prikaže How to Fax (Kako
faksirati).
5Pritišćite dok se na vrhu zaslona ne prikaže Fax from Memory (Faks iz
memorije).
6Pritisnite Start Black (Pokreni crno-bijelo).
Napomena: Ako pritisnete Start Color (Pokreni u boji), šalje se crno-bijeli
faks, a na zaslonu se pojavljuje poruka.
HP Officejet skenira originale u memoriju i šalje ih kad je faks uređaj
primatelja dostupan.
hp officejet 4200 series
poglavlje 5
46
faks
slanje faksa pomoću nadzora biranja prilikom slanja faksa
Nadzor biranja prilikom slanja faksa omogućava vam biranje broja s prednje
ploče na isti način kako biste birali i oban telefonski broj. Ta je funkcija korisna
kad želite koristiti telefonsku karticu ili naplatiti poziv primatelju. Možete je
također koristiti kad prilikom biranja morate reagirati na tonske znakove te
morate tempirati brzo biranje.
Zavisno o modelu koji imate, faks s prednje ploče možete poslati pomoću
nadzora biranja prilikom slanja faksa ili pomoću priključene slušalice (samo
HP Officejet 4250 Series).
za slanje faksa s prednje ploče pomoću nadzora biranja
1Umetnite original licem prema dolje i vrhom prema naprijed u ladicu za
ulaganje dokumenata.
Za detaljnije informacije proučite umetanje originala na stranici 25.
2Pritisnite Start Black (Pokreni crno-bijelo) ili Start Color (Pokreni u boji).
3
Nakon što čujete ton za biranje, unesite broj pomoću tipkovnice na
prednjoj ploči. Možete koristiti i brza biranja. Za informacije o korištenju
brzih biranja, pogledajte
slanje faksa pomoću brzih biranja
na stranici 42.
4Slijedite upute na svakoj poruci koja se pojavi.
Vaš se faks šalje kada faks uređaj primatelja odgovori.
za slanje faksa pomoću nadzora biranja sa slušalice (samo hp officejet
4250 series)
Napomena: Ovaj se postupak primjenjuje samo na proizvod HP Officejet
4250 Series. Ako imate HP Officejet 4210 Series, upute potražite
u prethodnom odjeljku.
1Umetnite original licem prema dolje i vrhom prema naprijed u ladicu za
ulaganje dokumenata.
Za detaljnije informacije proučite umetanje originala na stranici 25.
2Podignite slušalicu.
3
Nakon što čujete ton za biranje, unesite broj pomoću tipkovnice na prednjoj
ploči. Možete koristiti i brza biranja. Za informacije o korištenju brzih
biranja, pogledajte
slanje faksa pomoću brzih biranja
na stranici 42.
4Slijedite upute na svakoj poruci koja se pojavi.
5Pritisnite Start Black (Pokreni crno-bijelo) ili Start Color (Pokreni u boji).
Vaš se faks šalje kada faks uređaj primatelja odgovori.
ručno slanje faksa s telefona
Ručno slanje faksa omogućava vam da nazovete primatelja i razgovarate s njim
prije nego pošaljete faks. To je korisno ako želite obavijestiti primatelje da ćete
im poslati faks prije nego što ga doista pošaljete.
Faks možete poslati ručno pomoću telefona koji je izravno spojen na vaš
HP Officejet ili pomoću spojene slušalice (samo HP Officejet 4250 Series).
Telefon mora biti spojen na priključak “2-EXT” na stražnjoj strani HP Officejet.
Napomena: Informacije o postavljanju HP Officejet za korištenje
s telefonom, potražite u postavljanje faksa na stranici 123.
upute za korištenje
korištenje značajki faksa
47
faks
ručno slanje faksa sa spojenog telefona
1Umetnite original licem prema dolje i vrhom prema naprijed u ladicu za
ulaganje dokumenata.
Za detaljnije informacije proučite umetanje originala na stranici 25.
2
Birajte broj pomoću tipkovnice na telefonu koji je spojen na vaš
HP Officejet
.
Napomena: Za biranje broja morate koristiti tipkovnicu na telefonu.
Nemojte koristiti tipkovnicu na prednjoj ploči uređaja HP Officejet.
3Učinite nešto od sljedećeg:
Ako nakon biranja broja čujete ton za faks, pritisnite
Start Black (Pokreni
crno-bijelo)
ili
Start Color (Pokreni u boji)
u roku od tri sekunde.
Ako se primatelj javi na telefon, recite im da pritisnu Start na svojim faks
uređajima kada začuju tonove za faks. Svakako pritisnite
Start Black
(Pokreni crno-bijelo)
ili
Start Color (Pokreni u boji)
na
HP Officejet
prije
nego primatelj pritisne Start na faks uređaju primatelja.
4Pričekajte ton za faks, pa prekinite vezu.
ručno slanje faksa pomoću spojene slušalice (samo slušalica model)
Napomena: Ovaj se postupak primjenjuje samo na proizvod HP Officejet
4250 Series sa spojenom slušalicom. Ako imate HP Officejet 4210 Series,
upute potražite u prethodnom odjeljku.
1Umetnite original licem prema dolje i vrhom prema naprijed u ladicu za
ulaganje dokumenata.
Za detaljnije informacije proučite umetanje originala na stranici 25.
2Podignite slušalicu spojenu na HP Officejet i birajte broj pomoću tipkovnice
na prednjoj ploči.
3Učinite nešto od sljedećeg:
Ako nakon biranja brojeva začujete tonove za faks, pritisnite
Start Black
(Pokreni crno-bijelo)
ili
Start Color (Pokreni u boji)
u roku od tri sekunde.
Ako se primatelj javi na telefon, recite im da pritisnu Start na svojim faks
uređajima kada začuju tonove za faks. Svakako pritisnite
Start Black
(Pokreni crno-bijelo)
ili
Start Color (Pokreni u boji)
na
HP Officejet
prije
nego primatelj pritisne Start na faks uređaju primatelja.
4Pričekajte ton za faks, pa prekinite vezu.
postavljanje načina odgovora
Prema tvorničkim postavkama, vaš HP Officejet automatski odgovara na
dolazne pozive i prima faksove. Možete mijenjati Način odgovora za ručno ili
automatsko primanje, na temelju vrsta opreme i usluga (ako ih ima) koje dijele
istu telefonsku liniju s vašim HP Officejet. Ovaj odjeljak objašnjava različite
načine odgovora na faks pozive.
Preporučuje se da Način odgovora postavite sa prednje ploče, a ne
sHP Director (HP Upravljanje).
Napomena: Informacije o postavljanju uredske opreme s HP Officejet,
potražite u postavljanje faksa na stranici 123.
hp officejet 4200 series
poglavlje 5
48
faks
za promjenu načina odgovora s prednje ploče
`Pritisnite Answer Mode (Način odgovora) dok se na zaslonu ne pojavi
odgovarajuća postavka načina odgovora.
Odabrana postavka Answer Mode (Način odgovora) pojavljuje se na
zaslonu i postaje zadana postavka.
Pogledajte sljedeću tablicu radi određivanja postavke Answer Mode (Način
odgovora) koju trebate koristiti. Iz prvog stupca u tablici, odaberite vrstu opreme
i usluge koje su primjenjive na instalacije u uredu. Zatim potražite odgovarajuću
postavku u drugom stupcu. Treći stupac opisuje kako HP Officejet odgovara na
dolazne pozive.
oprema/usluge koje dijele
vašu liniju za faks preporučena
postavka načina
odgovora
opis
Nijedna
(Imate odvojenu liniju za faks
na kojoj ne primate glasovne
pozive.)
Fax (Faks) HP Officejet automatski odgovara na sve
dolazne pozive pomoću postavke Broj
zvona prije automatskog odgovaranja.
Pogledajte postavljanje broja zvona prije
odgovora na stranici 50.
Zajednička glasovna i faks
linija s HP Officejet
4250 Series (model sa
slušalicom) bez telefonske
sekretarice.
FaxTel (FaksTel)
(Ovaj se način
primjenjuje samo
na HP Officejet
4250 Series.)
HP Officejet automatski odgovara na sve
dolazne pozive pomoću postavke Broj
zvona prije automatskog odgovaranja.
Pogledajte postavljanje broja zvona prije
odgovora na stranici 50.
Ako je poziv za faks, HP Officejet će primiti
faks. Ako je poziv glasovni, HP Officejet će
uključiti posebno zvono kojim će naznačiti
da se radi o glasovnom pozivu. Na dolazni
poziv morat ćete odgovoriti pomoću
spojene slušalice.
Napomena: Ako HP Officejet odredi
da je poziv glasovni, samo će
HP Officejet zazvoniti posebnim
zvonom. Ostali telefoni na istoj
telefonskoj liniji uopće neće zvoniti.
Na dolazni poziv morat ćete
odgovoriti pomoću spojene slušalice.
Nemojte odgovarati na takve pozive
s drugih telefona na liniji. Uređaj ne
može razlikovati jeste li se javili
s drugog telefona te će nastaviti
zvoniti. Za prestanak zvonjenja, morat
ćete pritisnuti Cancel (Odustani) na
HP Officejet.
upute za korištenje
korištenje značajki faksa
49
faks
Zajednička glasovna ili faks
linija, s HP Officejet
4210 Series ili HP Officejet
4250 Series.
Tel (Tel.) HP Officejet neće automatski odgovarati
na pozive. Morat ćete ručno primati
faksove pritiskanjem Start Black (Pokreni
crno-bijelo) ili Start Color (Pokreni u boji).
Za informacije o ručnom primanju faksova,
pogledajte primanje faksa na stranici 50.
Ovu postavku možete koristiti ako su većina
poziva na ovoj telefonskoj liniji glasovni
pozivi te rijetko primate faksove.
Usluga glasovne pošte koju
nudi vaše telefonsko
poduzeće.
Tel (Tel.) HP Officejet neće automatski odgovarati
na pozive. Morat ćete ručno primati
faksove pritiskanjem Start Black (Pokreni
crno-bijelo) ili Start Color (Pokreni u boji).
Za informacije o ručnom primanju faksova,
pogledajte primanje faksa na stranici 50.
Telefonska sekretarica i
zajednička linija za glasovne
pozive i faksove.
AnswerMachine
(Telefonska
sekretarica)
HP Officejet
neće automatski odgovarati na
pozive. Umjesto toga, telefonska će
sekretarica odgovoriti na poziv,
a
HP Officejet
će nadzirati liniju. Ako su
prepoznati tonovi za faks,
HP Officejet
će
primiti faks. U suprotnom slučaju, telefonska
će sekretarica snimiti dolaznu poruku.
Napomena: Ovo je preporučena
zadana postavka, ako imate
telefonsku sekretaricu. Provjerite je li
telefonska sekretarica ispravno
postavljena za korištenje
sHP Officejet. Upute potražite
upostavljanje faksa na stranici 123.
Usluga razlikovnih zvona. Fax (Faks) HP Officejet automatski odgovara na sve
dolazne pozive.
Provjerite odgovara li zvono koje je
telefonsko poduzeće postavilo za vašu
liniju za faks Answer Ring Pattern (Zvono
kod govornog poziva) postavljenom za
HP Officejet. Za detaljnije informacije
proučite promjena zvona kod govornog
poziva (razlikovno zvono) na stranici 69.
oprema/usluge koje dijele
vašu liniju za faks preporučena
postavka načina
odgovora
opis
hp officejet 4200 series
poglavlje 5
50
faks
primanje faksa
Po tvorničkim postavkama, vaš HP Officejet automatski prima i ispisuje dolazne
faksove.
Zavisno o vašoj postavci Answer Mode (Način odgovora), HP Officejet faksove
može primati automatski ili ručno. Za više informacija o Answer Mode (Način
odgovora), pogledajte postavljanje načina odgovora na stranici 47.
Napomena: Ako Answer Mode (Način odgovora) postavite na Tel., morate
ručno primati faksove te se osobno javljati na dolazni faks poziv. Ako je
postavljen Fax (Faks), FaxTel (Faks/Tel.) ili AnswerMachine (Telefonska
sekretarica), faksove možete primati automatski ili ručno.
Faksove možete ručno primati sa sljedećih uređaja:
Telefona izravno spojenog na HP Officejet (na priključku “2-EXT”)
Telefona koji na istoj telefonskoj liniji, ali nije izravno spojen na
HP Officejet
Prednje ploče
Spojene slušalice (samo model sa slušalicom)
Za informacije o primanju faksova pogledajte sljedeće teme.
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
postavljanje broja zvona prije odgovora na stranici 50
ručno primanje faksa s telefona na stranici 51
ručno primanje faksa s prednje ploče na stranici 52
ručno prima faks pomoću spojene slušalice (samo hp officejet 4250 series)
na stranici 53
prozivanje za primanje faksa na stranici 53
postavljanje broja zvona prije odgovora
Možete navesti koliko puta treba zazvoniti prije nego HP Officejet automatski
odgovori na poziv. Tvornička je postavka 2 zvona (razlikuje se u različitim
državama/regijama).
Napomena: Ova se postavka primjenjuje samo ako Answer Mode (Način
odgovora) postavite na Fax (Faks) ili Faks/Tel.
1Pritisnite Setup (Postavljanje).
2Pritisnite 3, zatim pritisnite 3.
Time odabirete Basic Fax Setup (Osnovno postavljanje faks uređaja) te
zatim Rings to Answer (Broj zvona prije automatskog odgovaranja).
upute za korištenje
korištenje značajki faksa
51
faks
3Pomoću tipkovnice unesite odgovarajući broj zvona prije odgovora.
4Za prihvat postavke pritisnite OK.
ručno primanje faksa s telefona
Faksove možete ručno primati s telefona koji je:
Izravno spojen s HP Officejet (pomoću priključka “2-EXT”)
Na istoj telefonskoj liniji, ali nije spojen s HP Officejet
Napomena: Ako želite ručno primati faks pomoću spojene slušalice
(samo model sa slušalicom), pogledajte ručno prima faks pomoću spojene
slušalice (samo hp officejet 4250 series) na stranici 53.
1Uklonite sve originale iz uređaja za automatsko umetanje dokumenata.
2Postavite Answer Mode (Način odgovora) na Tel. tako da HP Officejet ne
odgovara automatski na dolazne pozive. Ili, postavite postavku Rings to
Answer (Broj zvona prije automatskog odgovaranja) na veći broj što vam
omogućuje da odgovorite na dolazni poziv prije nego to učini
HP Officejet.
Za više informacija o postavci Answer Mode (Način odgovora),
pogledajte postavljanje načina odgovora na stranici 47. Za informacije
o postavljanju broja Rings to Answer (Broj zvona prije automatskog
odgovaranja), pogledajte postavljanje broja zvona prije odgovora na
stranici 50.
Basic Fax Setup
(Osnovno postavljanje
faks uređaja)
1: Date and Time
(Datum i vrijeme)
2: Fax Header (Zaglavlje faksa)
3: Rings to Answer
(Zvona do odgovora)
4: Fax Paper Size
(Veličina papira za faks)
5: Tone or Pulse Dialing
(Tonsko ili pulsno biranje)
6: Ring Volume (Glasnoća zvona)
7: Phone Line Monitor Volume
(Glasnoća zvuka biranja
i faksa)
8: Fax Forwarding Black Only
(Prosljeđivanje faksova samo
u crno-bijeloj boji)
hp officejet 4200 series
poglavlje 5
52
faks
3Za ručno primanje faksa s telefona, učinite jedno od sljedećeg:
Ako je vaš telefon spojen u stražnju stranu HP Officejet te s faks
uređaja koji šalje faks čujete tonove za faks, pritisnite Start Black
(Pokreni crno-bijelo) ili Start Color (Pokreni u boji).
Ako vaš telefon nije spojen u stražnju stranu HP Officejet (ali je na istoj
telefonskoj liniji) te s faks uređaja koji šalje faks čujete tonove za faks,
pritisnite 123
na svom telefonu.
Ako trenutno s pošiljateljem faksa razgovarate na telefon koji je spojen
na HP Officejet, uputite ih da pritisnu Start na svom faks uređaju.
Nakon što s faks uređaja pošiljatelja čujete ton za faks, pritisnite Start
Black (Pokreni crno-bijelo) ili Start Color (Pokreni u boji).
4
Pričekajte dok čujete da
HP Officejet
odgovara tonom za faks, prekinite vezu.
HP Officejet prima faks.
ručno primanje faksa s prednje ploče
Faksove možete ručno primati s prednje ploče:
1Uklonite sve originale iz uređaja za automatsko umetanje dokumenata.
2Postavite Answer Mode (Način odgovora) na Tel. tako da HP Officejet ne
odgovara automatski na dolazne pozive. Ili, postavite postavku Rings to
Answer (Broj zvona prije automatskog odgovaranja) na veći broj što vam
omogućuje da odgovorite na dolazni poziv prije nego to učini
HP Officejet.
Za više informacija o postavci Answer Mode (Način odgovora),
pogledajte postavljanje načina odgovora na stranici 47. Za informacije
o postavljanju broja Rings to Answer (Broj zvona prije automatskog
odgovaranja), pogledajte postavljanje broja zvona prije odgovora na
stranici 50.
3Kad vHP Officejet zazvoni, pritisnite Start Black (Pokreni crno-bijelo) ili
Start Color (Pokreni u boji).
HP Officejet prima faks.
upute za korištenje
korištenje značajki faksa
53
faks
ručno prima faks pomoću spojene slušalice (samo hp officejet 4250 series)
Faksove možete primati ručno pomoću spojene slušalice.
Napomena: Ovaj se odjeljak primjenjuje samo na modele HP Officejet
4250 Series sa spojenom slušalicom. Ako nemate spojenu slušalicu,
pogledajte ručno primanje faksa s telefona na stranici 51 ili ručno primanje
faksa s prednje ploče na stranici 52.
1Uklonite sve originale iz uređaja za automatsko umetanje dokumenata.
2
Postavite
Answer Mode (Način odgovora)
na
Tel.
tako da
HP Officejet
ne
odgovara automatski na dolazne pozive. Ili, postavite postavku
Rings to
Answer (Broj zvona prije automatskog odgovaranja)
na veći broj što vam
omogućuje da odgovorite na dolazni poziv prije nego to učini
HP Officejet
.
Za više informacija o postavci Answer Mode (Način odgovora), pogledajte
postavljanje načina odgovora
na stranici 47. Za informacije o postavljanju
broja Rings to Answer (Broj zvona prije automatskog odgovaranja),
pogledajte
postavljanje broja zvona prije odgovora
na stranici 50.
3Za ručno primanje faksa s telefona, učinite jedno od sljedećih:
Ako HP Officejet zazvoni, podignite spojenu slušalicu. Ako s faks
uređaja pošiljatelja čujete ton za faks, pritisnite Start Black (Pokreni
crno-bijelo) ili Start Color (Pokreni u boji) te zatim pritisnite 2.
Ako trenutno s pošiljateljem faksa razgovarate preko spojene slušalice,
uputite ih da pritisnu Start na svom faks uređaju. Jednom kad s faks
uređaja pošiljatelja čujete ton za faks, pritisnite Start Black (Pokreni
crno-bijelo) ili Start Color (Pokreni u boji).
4Pričekajte dok čujete da HP Officejet odgovara tonom za faks te zatim
prekinite vezu.
HP Officejet prima faks.
prozivanje za primanje faksa
Prozivanje za primanje omogućava vašem HP Officejet da od drugog faks
uređaja zatraži slanje faksa što ga ima u redu čekanja. Kad koristite funkciju Poll
to Receive (Prozivanje za primanje), HP Officejet poziva određeni faks uređaj te
od njega traži faks. Određeni faks uređaj mora biti postavljen za prozivanje za
primanje te imati faks spreman za slanje.
1Pritisnite Fax (Faks).
Na gornjem retku zaslona pojavljuje se Phone Number (Broj telefona).
2Unesite broj faksa drugog faks uređaja.
3Pritišćite Fax (Faks) dok se na vrhu zaslona ne prikaže How to Fax (Kako
faksirati).
4Pritišćite dok se na vrhu zaslona ne prikaže Poll to Receive (Prozivanje
za primanje).
5Pritisnite Start Black (Pokreni crno-bijelo) ili Start Color (Pokreni u boji).
hp officejet 4200 series
poglavlje 5
54
faks
koristite spojenu slušalicu (samo hp officejet 4250 series)
Spojenu slušalicu možete koristiti za odgovaranje na dolazne pozive, pozivanje
telefonskih brojeva, primanje i slanje faksova. Dok HP Officejet obrađuje drugi
posao, poput kopiranja, skeniranja ili ispisa, još uvijek možete slušalicu koristiti
za telefonske pozive.
Napomena: Ako HP Officejet šalje i prima faks podatke, nećete moći
koristiti slušalicu za telefonske pozive. Ako tijekom faksiranja podignete
slušalicu, nećete čuti ton za biranje. Prije korištenja slušalice pričekajte da
HP Officejet završi sa slanjem ili primanjem faksa.
Ovaj odjeljak koristite samo ako imate HP Officejet 4250 Series (sa spojenom
slušalicom).
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
odgovaranje na dolazne pozive pomoću slušalice na stranici 54
pozivanje pomoću slušalice na stranici 54
primanje faksova pomoću slušalice na stranici 55
slanje faksova pomoću slušalice na stranici 55
podešavanje glasnoće u slušalici na stranici 55
odgovaranje na dolazne pozive pomoću slušalice
`Podignite slušalicu.
Napomena: Ako ste trenutno na telefonu i primate drugi poziv, pritisnite
Flash (Flash) za odgovaranje na poziv na čekanju. Poziv na čekanju je
pretplatnička usluga te nije dostupna u svim područjima. Za informacije se
obratite svom telefonskom poduzeću.
pozivanje pomoću slušalice
Zvati možete sa spojene slušalice. Za brzo biranje brojeva možete koristiti
Ponovno biranje, Brzo biranje ili gumb za brzo biranje jednim dodirom.
1Podignite slušalicu.
2Učinite nešto od sljedećeg:
Birajte broj pomoću numeričke tipkovnice.
Pritisnite Redial (Ponovno biranje) za ponovno biranje posljednjeg
biranog broja.
Pritišćite Speed Dial (Brzo biranje) dok se na vrhu zaslona ne pojavi
odgovarajući pojedinačni unos za brzo biranje (nemojte odabirati
unos za grupno brzo biranje) te pritisnite OK.
Također se možete kretati kroz unose za brzo biranje pomoću ili
ili pak unijeti šifru unosa za brzo biranje s prednje ploče.
Pritisnite gumb za brzo biranje jednim dodirom te pritisnite OK
Pritisnite ga jednom za pristup prvom unosu za brzo biranje te dvaput
za pristup drugom unosu za brzo biranje dodijeljenog tom gumbu.
upute za korištenje
korištenje značajki faksa
55
faks
primanje faksova pomoću slušalice
`Za informacije o primanju faksova pomoću spojene slušalice, pogledajte
ručno prima faks pomoću spojene slušalice (samo hp officejet 4250 series)
na stranici 53.
slanje faksova pomoću slušalice
`Za informacije o slanju faksova pomoću spojene slušalice, pogledajte
ručno slanje faksa pomoću spojene slušalice (samo slušalica model) na
stranici 47.
podešavanje glasnoće u slušalici
Možete podesiti glasnoću u slušalici s Normal (Normalno) na Loud (Glasno).
1Podignite slušalicu.
2Pritisnite za stišavanje ili za pojačavanje glasnoće.
Napomena: Također možete podesiti i glasnoću zvona i tonskog signala.
Za pojedinosti pogledajte podešavanje glasnoće zvona i podešavanje
glasnoće zvuka biranja i faksa.
postavljanje zaglavlja faksa
Zaglavlje faksa ispisuje vaše ime i broj faksa na vrhu svakog faksa koji pošaljete.
Preporučamo da koristite Fax Setup Wizard (Čarobnjak za postavljanje faks
uređaja) tijekom instalacije softvera za HP Image Zone za postavljanje zaglavlja
faksa; međutim, možete ga postaviti i s prednje ploče.
Informacije na zaglavlju faksa su propisane zakonom u mnogim državama/
regijama.
Napomena: U Mađarskoj, identifikacijsku šifru pretplatnika (zaglavlje za
faks) može postaviti ili promijeniti samo ovlašteno osoblje. Za više
informacija, obratite se svom ovlaštenom HP zastupniku.
1Pritisnite Setup (Postavljanje).
2Pritisnite 3, zatim pritisnite 2.
Time odabirete Basic Fax Setup (Osnovno postavljanje faks uređaja),
a zatim Fax Paper Size (Veličinu papira za faks).
3Na zahtjev unesite svoje osobno ime ili naziv poduzeća. Za informacije
o unosu teksta s prednje ploče, pogledajte unos teksta pomoću prednje
ploče na stranici 56.
4Pritisnite OK.
5Pomoću tipkovnice unesite broj faksa.
6Pritisnite OK.
Možda će vam biti lakše unijeti informacije o zaglavlju faksa pomoću
HP Director
(HP Upravljanje)
koji ste instalirali sa svojim
HP Officejet
. Uz unošenje informacija
o zaglavlju faksa, možete unijeti i informacije o naslovnoj stranici. Te će se
informacije koristiti kad faks pošaljete sa svog računala i priložite naslovnu stranu.
Za više informacija, na zaslonu pogledajte hp image zone pomoć koji se
isporučuje s vašim softverom.
hp officejet 4200 series
poglavlje 5
56
faks
unos teksta pomoću prednje ploče
Sljedeći popis daje savjete za unos teksta pomoću tipkovnice na prednjoj ploči.
Pritisnite brojeve na tipkovnici koji odgovaraju slovu naziva.
Više puta pritisnite gumb da vidite sve dostupne znakove.
Napomena: Zavisno o vašem jeziku i državi/regiji, mogu biti dostupni
i dodatni znakovi.
Nakon što se pojavi odgovarajuće slovo, pričekajte da se kursor
automatski pomakne prema naprijed ili pritisnite . Pritisnite broj koji
odgovara sljedećem slovu u nazivu. Više puta pritisnite gumb dok se ne
pojavi točno slovo. Prvo slovo u riječi automatski se postavlja kao veliko.
2
ABC Slova A, B i C odgovaraju broju 2 i tako dalje.
5
JKL Na primjer, ako želite
znak: jklJKL5
Pritisnite 5 ovoliko puta:1234567
upute za korištenje
korištenje značajki faksa
57
faks
Savjet: Kursor će se automatski pomaknuti udesno nakon dvije sekunde.
Za umetanje razmaka, pritisnite Space (Razmak) (#) ili .
Za unos pauze od tri sekunde, pritisnite Redial/Pause (Ponovno biranje/
Pauza).
Za unos znaka poput *, više puta pritisnite Symbols (Znakovi) (*) za kretanje
kroz popis znakova. Sljedeća tablica predstavlja dostupne znakove.
Ako pogriješite, za brisanje pritisnite te unesite točnu vrijednost.
Nakon unosa teksta, za pohranjivanje svojih unosa pritisnite OK.
ispis izvješća
Svoj HP Officejet možete postaviti tako da automatski ispisuje izvješća o
pogreškama te izvješća o potvrdama za svaki faks koji pošaljete i primite.
Također možete i ručno ispisivati sistemska izvješća kako su vam potrebna; ona
daju korisne sistemske informacije o vašem HP Officejet.
Prema tvorničkoj postavci, vaš HP Officejet je postavljen da ispisuje izvješće
samo ako postoji problem u slanju ili primanju faksa. Poruka o potvrdi koja
naznačuje je li faks uspješno poslan nakratko se pojavljuje na zaslonu prednje
ploče nakon svake transakcije.
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
automatsko generiranje izvješća na stranici 58
ručno generiranje izvješća na stranici 59
dostupni
znakovi: opis: dostupan pri unosu:
* Daje tonove Dual Tone
Multiple-Frequency (DTMF)
dodijeljene znaku zvjezdice.
zaglavlje faksa, unosi za brzo
biranje, brojevi faksa ili telefona
i unose nadzora biranja
Kod automatskog biranja,
HP Officejet uključuje pauzu
od tri sekunde u slijed brojeva.
zaglavlje faksa, unosi za brzo
biranje i brojevi faksa ili
telefona
( ) Prikazuje lijevu ili desnu
zagradu za vizualno odvajanje
brojeva, poput pozivnih
brojeva, radi lakšeg čitanja. Ti
znakovi ne utječu na biranje.
zaglavlje faksa, unosi za brzo
biranje i brojevi faksa ili
telefona
W Kod automatskog biranja, W
uzrokuje da HP Officejet prije
nastavka biranja čeka tonski
signal.
zaglavlje faksa, unosi za brzo
biranje i brojevi faksa ili
telefona
R Tijekom automatskog biranja,
funkcije slova R su iste kao i
gumba Flash.
zaglavlje faksa, unosi za brzo
biranje i brojevi faksa ili
telefona
+ Prikazuje znak plus u zaglavlju
faksa. zaglavlje faksa
hp officejet 4200 series
poglavlje 5
58
faks
automatsko generiranje izvješća
Ova vam postavka omogućuje konfiguraciju svog HP Officejet tako da
automatski ispisuje pogreške u ispisu te izvješća o potvrdama.
Napomena: Ako vam svaki put treba ispisana potvrda da su faksovi
uspješno poslani, pratite ove upute prije slanja faksa.
1Pritisnite Setup (Postavljanje).
2Pritisnite 1, zatim pritisnite 1.
Time odabirete Print Report (Ispis izvješća) a zatim Automatic Reports
Setup (Postavljanje automatskih izvješća).
3Pritisnite za kretanje kroz sljedeće vrste izvješća:
Every Error (Svaka pogreška): ispisuje se nakon svake pogreške
u faksiranju (zadano).
Send Error (Pogreška u slanju): ispisuje se nakon pogreške u prijenosu.
Receive Error (Pogreška u primanju): ispisuje se nakon pogreške
u primanju.
Every Fax (Svaki faks): potvrđuje svaki put kad je faks poslan ili
primljen.
Send Only (Samo slanje): ispisuje se nakon svakog slanja faksa.
Off (Isključeno): ne ispisuje izvješća o faksovima.
Napomena: Ako odaberete Send Only (Samo slanje), također ćete primiti
izvješća o pogreškama ako je generirana bilo kakva vrsta pogreške.
4Pritisnite OK za odabir izvješća.
Print Report (Ispis izvješća)
1: Automatic Reports Setup
(Postavljanje automatskih
izvješća)
2: Last Transaction
(Posljednja transakcija)
3: Fax Log
(Dnevnik slanja faksova)
4: Speed Dial List
(Popis brzih biranja)
5: Self-Test Report
(Izvješće o samotestiranju)
6: Caller ID Report
(Izvješće o identifikaciji
dolaznog poziva) *
7: Junk Fax Report
(Popis neželjenih brojeva
faksova) *
* Nije dostupno u svim
državama/regijama. Ako vaša
država/regija ne podržava uslugu
identifikacije dolaznog poziva,
ova stavka izbornika neće se
pojaviti na izborniku Ispis izvješća.
Automatic Reports Setup
(Postavljanje automatskih
izvješća)
Every Error (Svaka pogreška)
Send Error (Pogreška u slanju)
Receive Error
(Pogreška u primanju)
Every Fax (Svaki faks)
Send Only (Samo slanje)
Off (Isključeno)
upute za korištenje
korištenje značajki faksa
59
faks
ručno generiranje izvješća
Možete ručno generirati izvješća o svom HP Officejet, poput statusa posljednjeg
poslanog faksa, popisa programiranih unosa za brzo biranje ili Self-Test Report
(Izvješća o samo testiranju) za dijagnostičke svrhe.
1Pritisnite Setup (Postavljanje), zatim pritisnite 1.
Time odabirete Print Report (Ispis izvješća).
2Pritisnite za kretanje kroz sljedeće vrste izvješća:
Automatic Reports Setup (Postavljanje automatskih izvješća): ispisuje
automatska izvješća kako je opisano u automatsko generiranje
izvješća na stranici 58.
Last Transaction (Posljednja transakcija) ispisuje pojedinosti posljednje
transakcije faksa.
Fax Log (Dnevnik slanja faksova) ispisuje dnevnik posljednjih 30
transakcija faksa.
Speed Dial List (Popis brzih biranja) ispisuje popis programiranih unosa
za brzo biranje.
Self-Test Report (Izvješće o samotestiranju) ispisuje izvješće koje vam
pomaže pri dijagnozi problema s ispisom i poravnanjem. Za detaljnije
informacije proučite ispis izvješća samotestiranja na stranici 86.
Caller ID Report (Izvješće o identifikaciji dolaznog poziva) ispisuje
dnevnik posljednjih 30 poziva s identifikacijom dolaznog poziva.
Izvješće ispisuje broj telefona, datum i vrijeme te broj pozivatelja (ako
je dostupan).
Print Report (Ispis izvješća)
1: Automatic Reports Setup
(Postavljanje automatskih
izvješća)
2: Last Transaction
(Posljednja transakcija)
3: Fax Log
(Dnevnik slanja faksova)
4: Speed Dial List
(Popis brzih biranja)
5: Self-Test Report
(Izvješće o samotestiranju)
6: Caller ID Report
(Izvješće o identifikaciji
dolaznog poziva) *
7: Junk Fax Report
(Popis neželjenih brojeva
faksova) *
* Nije dostupno u svim
državama/regijama. Ako vaša
država/regija ne podržava uslugu
identifikacije dolaznog poziva,
ova stavka izbornika neće se
pojaviti na izborniku Ispis izvješća.
hp officejet 4200 series
poglavlje 5
60
faks
Napomena: Usluga identifikacije dolaznog poziva nije dostupna u svim
državama/regijama. Ako vaša država/regija ne podržava uslugu
identifikacije dolaznog poziva, ova stavka izbornika neće se pojaviti na
izborniku Ispis izvješća. Upute potražite u korištenje identifikacije dolaznog
poziva na stranici 72.
Junk Fax Report (Popis neželjenih brojeva faksova) ispisuje izvješće
o brojevima faksa koje ste odlučili blokirati. Za detaljnije informacije
proučite block junk fax numbers (blokiranje neželjenih brojeva faksa)
na stranici 73.
3Pritisnite OK za odabir izvješća.
postavljanje brzog biranja
Često korištenim brojevima faksa možete dodijeliti unose za brzo biranje.
Koristite gumbe za brzo biranje jednim dodirom na prednjoj ploči za brzo slanje
faksova. Možete pritisnuti i Speed Dial (Brzo biranje) za kretanje kroz i odabir
s popisa unosa za brzo biranje.
Prvih 10 unosa za brzo biranja automatski se sprema na 5 gumba za brzo
biranje jednim dodirom na prednjoj ploči. Kad stvarate više od 5 unosa za brzo
biranje, jednom će se gumbu dodijeliti 2 unosa za brzo biranje. Za kretanje
među brojevima više puta pritisnite gumb za brzo biranje jednim dodirom. Na
primjer, pritisnite prvi gumb za brzo biranje jednim dodirom za kretanje između
unosa za brzo biranje 1 i 6, pritisnite drugi gumb za brzo biranje jednim dodirom
za kretanje između unosa za brzo biranje 2 i 7 i tako dalje do petog gumba za
biranjem jednim dodirom. Za informacije o korištenju gumba za brzo biranje
jednim dodirom, pogledajte
slanje faksa pomoću brzih biranja
na stranici 42.
Preporučamo da koristite HP Director (HP Upravljanje) za postavljanje postavki
brzog biranja; no, možete koristiti i prednju ploču.
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
stvaranje pojedinačnih unosa za brzo biranje na stranici 60
dodavanje grupnih unosa za brzo biranje na stranici 61
ažuriranje unosa za brzo biranje na stranici 62
brisanje unosa za brzo biranje na stranici 63
stvaranje pojedinačnih unosa za brzo biranje
Za brojeva faksa koje često koristite možete stvoriti unose za brzo biranje.
1Pritisnite Setup (Postavljanje).
2Pritisnite 2, zatim pritisnite 1.
Time odabirete Speed Dial Setup (Postavljanje brzog biranja) a zatim
Individual Speed Dial (Pojedinačno brzo biranje).
Sa svog računala možete brzo i jednostavno postaviti unose za brzo biranje
pomoću HP Director (HP Upravljanje). Za više informacija, na zaslonu
pogledajte hp image zone pomoć koji se isporučuje s vašim softverom.
upute za korištenje
korištenje značajki faksa
61
faks
Na zaslonu se pojavljuje prvi nedodijeljeni unos za brzo biranje.
3Pritisnite OK za odabir prikazanog unosa za brzo biranje.
Savjet: Za odabir drugog praznog unosa, pritisnite ili te
zatim pritisnite OK.
4Unesite broj faksa za dodjelu za taj unos te zatim pritisnite OK.
Broj faksa može biti duljine do 50 znamenki.
Savjet: Za unos pauze u broj faksa, pritisnite Redial/Pause
(Ponovno biranje/Pauza).
5Unesite naziv te pritisnite OK.
Naziv je ograničena na maksimalno 13 znakova.
Za više informacija o unosu teksta, pogledajte unos teksta pomoću prednje
ploče na stranici 56.
6Nakon što se pojavi Enter Another? (Unijeti drugi?), pritisnite 1 (Yes) (Da),
ako želite postaviti drugi broj ili pritisnite 2 (No) (Ne) za izlaz.
dodavanje grupnih unosa za brzo biranje
Ova funkcija vam omogućava stvaranje grupa s do 50 pojedinačnih unosa za
brzo biranje tako da s jednim gumbom za brzo biranje možete poslati crno-
bijele faksove određenim grupama ljudi.
Napomena: Grupama možete slati samo crno-bijele faksove; faksovi u boji
te rezolucija Very Fine (Vrlo fino) nisu podržani za grupno faksiranje.
Grupi možete dodijeliti samo prethodno unesene brojeve za brzo biranje. Uz to,
mogu se dodavati samo pojedinačni unosi za brzo biranje; grupu nije moguće
dodijeliti drugoj grupi.
1Pritisnite Setup (Postavljanje).
2Pritisnite 2, zatim pritisnite 2.
Time odabirete Speed Dial Setup (Postavljanje brzog biranja) a zatim
Group Speed Dial (Grupno brzo biranje).
Speed Dial Setup
(Postavljanje brzog biranja)
1: Individual Speed Dial
(Pojedinačno brzo biranje)
2: Group Speed Dial
(Grupno brzo biranje)
3: Delete Speed Dial
(Brisanje brzog biranja)
hp officejet 4200 series
poglavlje 5
62
faks
Na zaslonu se pojavljuje prvi nedodijeljeni unos za brzo biranje.
3Pritisnite OK za odabir prikazanog unosa za brzo biranje.
Savjet: Za odabir drugog praznog unosa, pritisnite ili te
zatim pritisnite OK.
4Pritisnite ili za odabir pojedinačnog unosa za brzo biranje kojeg
ćete dodati grupi. Možete također unijeti šifru brzog biranja pomoću
prednje ploče.
5Pritisnite OK.
6Nakon što se pojavi Enter Another?, pritisnite 1 (Yes) (Da) za dodavanje
još jednog pojedinačnog unosa za brzo biranje.
7Nakon što dodate sve unose, pritisnite 2 (No) (Ne).
8Unesite naziv grupe brzog biranja te pritisnite OK.
Naziv je ograničen na maksimalno 13 znakova.
Za više informacija o unosu teksta, pogledajte unos teksta pomoću prednje
ploče na stranici 56.
9Nakon što se pojavi Another group? (Još jedna grupa?), pritisnite 1 (Yes)
(Da), ako želite postaviti još jednu grupu brzog biranja ili pritisnite 2 (No)
(Ne) za izlaz.
ažuriranje unosa za brzo biranje
Možete promijeniti broj telefona ili naziv pojedinačnog unosa za brzo biranje.
Napomena: Ako je unos za pojedinačno brzo biranje također dio grupe
brzog biranja, grupa brzog biranja odražavat će sva ažuriranja izvršena
na unosu za pojedinačno brzo biranje.
1Pritisnite Setup (Postavljanje).
2Pritisnite 2, zatim pritisnite 1.
Time odabirete Speed Dial Setup (Postavljanje brzog biranja) a zatim
Individual Speed Dial (Pojedinačno brzo biranje).
3Pritisnite ili za kretanje kroz unose za brzo biranje te zatim pritisnite
OK za odabir odgovarajućeg unosa.
4Kad se pojavi tekući broj faksa, pritisnite da ga izbrišete.
5Ponovo unesite broj faksa.
Savjet: Za unos pauze u broj faksa, pritisnite Redial/Pause
(Ponovno biranje/Pauza).
6Pritisnite OK za spremanje novog broja.
Speed Dial Setup
(Postavljanje brzog biranja)
1: Individual Speed Dial
(Pojedinačno brzo biranje)
2: Group Speed Dial
(Grupno brzo biranje)
3: Delete Speed Dial
(Brisanje brzog biranja)
upute za korištenje
korištenje značajki faksa
63
faks
7Ako trebate promijeniti naziv, pritisnite da ga izbrišete te zatim pomoću
tipkovnice ponovo unesite naziv.
8Pritisnite OK.
9Pritisnite 1 (Da) za ažuriranje drugog unosa ili 2 (Ne) za izlaz.
brisanje unosa za brzo biranje
Pratite ove korake za brisanje pojedinačnog ili grupnog unosa za brzo biranje.
1Pritisnite Setup (Postavljanje).
2Pritisnite 2, a zatim ponovo pritisnite 3.
Ovo odabire Speed Dial Setup (Postavljanje brzog biranja) te zatim
odabire Delete Speed Dial (Brisanje brzog biranja).
3Pritišćite dok se ne pojavi unos za brzo biranje kojeg želite izbrisati te
zatim pritisnite OK. Također možete unijeti šifru brzog biranja pomoću
prednje ploče.
promjena rezolucije faksa te svjetlijih/tamnijih postavki
Možete promijeniti rezoluciju faksa te svjetlije/tamnije postavke dokumenata
koje šaljete.
Napomena: Ove postavke ne utječu na postavke kopiranja. Rezolucija
kopiranja i kontrast kopiranja postavljaju se neovisno o rezoluciji i kontrastu
faksa. Također, postavke koje mijenjate s prednje ploče ne utječu na faksove
koje šaljete sa svog računala.
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
promjena rezolucije faksa na stranici 63
promjena postavke svjetlije/tamnije na stranici 64
postavljanje novih zadanih vrijednosti na stranici 65
promjena rezolucije faksa
Postavka Fax Resolution (Rezolucija faksa) utječe na brzinu prijenosa te kvalitetu
faksiranih crno-bijelih dokumenata. HP Officejet šalje samo faksove najveće
rezolucije koju podržava faks uređaj primatelja. Rezoluciju faksa možete
promijeniti samo za faksove koje šaljete crno-bijele. Svi faksovi u boji bit će
poslani u rezoluciji Fine (Fino). Dostupne su sljedeće postavke Fax Resolution
(Rezolucija faksa):
Fine (Fino): ovo je tvornička postavka. Daje visokokvalitetan tekst pogodan
za faksiranje većine dokumenata.
Very Fine (Vrlo fino): ovu postavku koristite kad faksirate dokumente s vrlo
finim pojedinostima. Ako odaberete ovu opciju, imajte na umu da
postupak faksiranja traje duže te da možete slati samo crno-bijele faksove.
Photo (Foto): ova postavka omogućava faks najbolje kvalitete kad šaljete
fotografije. Ako odaberete Photo (Foto), imajte na umu da će proces
faksiranja trajati duže. Pri faksiranju fotografija, preporučamo da
odaberete Photo (Foto).
Standard (Standardno): ova postavka omogućava najbrži mogući prijenos
s faksom najslabije kvalitete.
hp officejet 4200 series
poglavlje 5
64
faks
1Umetnite original licem prema dolje i vrhom prema naprijed u ladicu za
ulaganje dokumenata.
Za detaljnije informacije proučite umetanje originala na stranici 25.
2Pritišćite Fax Resolution (Rezolucija faksa)dok se ne pojavi željena
postavka rezolucije.
Napomena: Postavka Fax Resolution (Rezolucija faksa) koju ste odabrali
zadržava se dok je ponovo ne izbrišete.
Savjet:
Možete također promijeniti Fax Resolution (Rezolucija
faksa) ako pritisnete Fax (Faks), zatim pomoću
ili
za kretanje
do Fax Resolution (Rezolucija faksa) te zatim pritisnete OK.
Koristite
ili
za kretanje do postavke koju želite te ponovo pritisnite OK.
3Pomoću tipkovnice unesite broj faksa, pritisnite gumb za brzo biranje
jednim dodirom ili pritišćite Speed Dial (Brzo biranje) dok se ne pojavi
odgovarajući unos za brzo biranje.
4Pritisnite Start Black (Pokreni crno-bijelo).
Napomena: Ako pritisnete Start Color (Pokreni u boji), faks će se poslati
pomoću postavke Fine (Fino).
promjena postavke svjetlije/tamnije
Pomoću ove postavke možete promijeniti kontrast faksa tako da bude tamniji ili
svjetliji od originala. Ta je funkcija korisna ako faksirate dokument koji je
izblijedio, slabo vidljiv ili napisan rukom. Podešavanjem kontrasta možete
potamniti original.
Vaše se promjene vraćaju na zadane vrijednosti nakon dvije minute neaktivnosti,
osim ako ih ne postavite kao zadane. Upute potražite u postavljanje novih
zadanih vrijednosti na stranici 65.
1Umetnite original licem prema dolje i vrhom prema naprijed u ladicu za
ulaganje dokumenata.
Za detaljnije informacije proučite umetanje originala na stranici 25.
2Pritisnite Fax (Faks).
Na gornjem retku zaslona pojavljuje se Phone Number (Broj telefona).
3Pomoću tipkovnice unesite broj faksa, pritisnite gumb za brzo biranje
jednim dodirom ili pritišćite Speed Dial (Brzo biranje) dok se ne pojavi
odgovarajući unos za brzo biranje.
upute za korištenje
korištenje značajki faksa
65
faks
4Pritišćite Fax (Faks) dok se na vrhu zaslona ne prikaže Lighter/Darker
(Svjetlije/Tamnije).
Raspon vrijednosti pojavljuje se kao kružić na ljestvici na zaslonu.
5Pritisnite za osvjetljivanje faksa ili za njegovo potamnjivanje.
Kružić se pomiče lijevo ili desno kako pritišćete gumb.
6Pritisnite Start Black (Pokreni crno-bijelo) ili Start Color (Pokreni u boji).
postavljanje novih zadanih vrijednosti
Zadane vrijednosti za postavku Lighter/Darker (Svjetlije/tamnije) možete
promijeniti preko prednje ploče.
1Umetnite original licem prema dolje i vrhom prema naprijed u ladicu za
ulaganje dokumenata.
Za detaljnije informacije proučite umetanje originala na stranici 25.
2Pritisnite Fax (Faks).
U gornjem retku na zaslone se pojavljuje Phone Number (Broj telefona).
3Pomoću tipkovnice unesite broj faksa, pritisnite gumb za brzo biranje
jednim dodirom ili pritišćite Speed Dial (Brzo biranje) dok se ne pojavi
odgovarajući unos za brzo biranje.
Za više informacija o brzim biranjima, pogledajte postavljanje brzog
biranja na stranici 60.
4Pritišćite Fax (Faks) dok se na vrhu zaslona ne prikaže Lighter/Darker
(Svjetlije/Tamnije).
5Unesite svoje promjene, kako je potrebno.
6Opet pritisnite Fax (Faks) dok se na vrhu zaslona ne prikaže Set New
Defaults (Postavljanje novih vrijednosti).
7Pritisnite za odabir Yes (Da).
8Pritisnite Start Black (Pokreni crno-bijelo) ili Start Color (Pokreni u boji).
HP Officejet koristi novu zadanu postavku za slanje vašeg faksa.
hp officejet 4200 series
poglavlje 5
66
faks
postavljanje opcija za faks
Možete postaviti brojne opcije za faks, poput kontroliranja hoće li HP Officejet
automatski ponovo birati broj koji je zauzet. Kad unosite promjene u sljedeće
opcije, nova opcija postane zadana. Pogledajte ovaj odjeljak za informacije
o promjeni opcija za faks.
Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:
postavljanje datuma i vremena na stranici 66
postavljanje veličine papira za primljene faksove na stranici 67
postavljanje tonskog ili pulsnog biranja na stranici 67
podešavanje glasnoće zvona na stranici 67
podešavanje glasnoće zvuka biranja i faksa na stranici 68
prosljeđivanje faksova na drugi broj na stranici 68
uređivanje ili otkazivanje prosljeđivanja faksova na stranici 68
promjena zvona kod govornog poziva (razlikovno zvono) na stranici 69
automatsko ponovno biranje broja koji je zauzet ili na kojem nema
odgovora na stranici 69
postavljanje automatskog smanjivanja za dolazne faksove na stranici 71
korištenje načina rada za ispravljanje pogrešaka na stranici 71
postavljanje brzine faksa na stranici 71
korištenje identifikacije dolaznog poziva na stranici 72
block junk fax numbers (blokiranje neželjenih brojeva faksa)
na stranici 73
postavljanje spremanja faksa prilikom primanja na stranici 74
postavljanje datuma i vremena
Datum i vrijeme možete postaviti s prednje ploče. Prilikom slanja faksa, zajedno
sa zaglavljem se ispisuju i tekući datum i vrijeme. Format datuma i vremena
temelje se na postavci jezika i države/regije.
1Pritisnite Setup (Postavljanje).
2Pritisnite 3, a zatim 1.
Ovo odabire Basic Fax Setup (Osnovno postavljanje faks uređaja) te zatim
odabire Date and Time (Datum i vrijeme).
3Pritiskom odgovarajućeg broja na tipkovnici unesite mjesec, dan i godinu
(samo posljednje dvije znamenke). Zavisno o postavci zemlje/regije,
datum možete unijeti drugačijim redoslijedom.
Kursor za podcrtavanje koji se na početku pojavljuje ispod prve znamenke
automatski se postavlja za svaku znamenku kada pritisnete gumb.
Odzivnik za vrijeme automatski se pojavljuje kad unesete posljednju
znamenku datuma.
4Unesite sate i minute.
Odzivnik AM/PM automatski se pojavljuje nakon što unesete posljednju
znamenku za vrijeme, ako je vrijeme prikazano u 12-satnom formatu.
5Ako se to od vas traži, pritisnite 1 za AM (prije podne) ili 2 za PM (poslije
podne).
Novi datum i vrijeme pojavljuju se na zaslonu prednje ploče.
upute za korištenje
korištenje značajki faksa
67
faks
postavljanje veličine papira za primljene faksove
Možete odabrati velinu papira za primljene faksove. Odabrana veličina papira
mora odgovarati veličini papira umetnutog u ladicu za papir. Faksovi se mogu
ispisivati na veličinama papira letter, A4 ili legal (razlikuje se po državi/regiji).
Napomena: Ako je u ladicu za papir umetnuta neispravna veličina papira
kad se faks prima, faks se neće ispisati, a na zaslonu će se pojaviti obavijest
o pogrešci. Umetnite papir veličine letter, A4 ili legal te pritisnite OK za ispis
faksa.
1Pritisnite Setup (Postavljanje).
2Pritisnite 3, zatim pritisnite 4.
Time odabirete Basic Fax Setup (Osnovno postavljanje faks uređaja)
a zatim Fax Paper Size (Veličina papira za faks).
3Pritisnite za odabir opcije, a zatim pritisnite OK.
postavljanje tonskog ili pulsnog biranja
Možete postaviti način biranja za tonsko ili pulsno biranje. Većina telefonskih
sustava radi s obje vrste biranja. Ako imate sustav javnih govornica ili sustav
privatne centrale (PBX) koji zahtijeva pulsno biranje, možda ćete morati odabrati
Pulse Dialing (Pulsno biranje). Zadana postavka je Tone Dialing (Tonsko biranje).
Neke funkcije telefonskog sustava možda neće biti dostupne ako se koristi pulsno
biranje. Uz to, biranje broja faksa pulsnim biranjem traje dulje. Ako niste sigurni
koju postavku koristiti, obratite se svom lokalnom telefonskom poduzeću.
Napomena: Ako vaš telefonski sustav ne zahtijeva pulsno biranje,
preporučamo korištenje zadane postavke Tone Dialing (Tonsko biranje).
1Pritisnite Setup (Postavljanje).
2Pritisnite 3, a zatim pritisnite 5.
Time odabirete Basic Fax Setup (Osnovno postavljanje faks uređaja) a zatim
Tone or Pulse Dialing (Tonsko ili pulsno biranje).
3Pritisnite za odabir između Tone (Tonsko) ili Pulse (Pulsno).
4Pritisnite OK.
podešavanje glasnoće zvona
HP Officejet daje četiri razine za podešavanja glasnoće zvona kad stiže faks ili
telefonski poziv. Možete odabrati Off (Isključeno), Low (Tiho), Medium (Srednje)
ili High (Glasno). Tvornička je postavka Medium (Srednje).
1Pritisnite Setup (Postavljanje).
2Pritisnite 3, zatim pritisnite 6.
Ovo odabire Basic Fax Setup (Osnovno postavljanje faks uređaja) te zatim
odabire Ring Volume (Glasnoća zvona).
3Pritisnite za odabir opcije, a zatim pritisnite OK.
hp officejet 4200 series
poglavlje 5
68
faks
podešavanje glasnoće zvuka biranja i faksa
Postavka Phone Line Monitor Volume (Podešavanje glasnoće zvuka biranja
i faksa) omogućava vam nadzor nad glasnoćom tonskog signala i tonova za
faks. Možete odabrati Low (Tiho), Medium (Srednje) ili High (Glasno). Tvornička
je postavka Medium (Srednje).
1Pritisnite Setup (Postavljanje).
2Pritisnite 3, zatim pritisnite 7.
Ovo odabire Basic Fax Setup (Osnovno postavljanje faks uređaja) te zatim
odabire Phone Line Monitor Volume (Podešavanje glasnoće zvuka biranja
ifaksa).
3Pritisnite za odabir opcije, a zatim pritisnite OK.
prosljeđivanje faksova na drugi broj
Koristite funkciju Fax Forwarding (Prosljeđivanje faksova) za prosljeđivanje svojih
primljenih faksova na drugi broj faksa. Tijekom razdoblja u kojem vam je Fax
Forwarding (Prosljeđivanje faksova) uključeno, vaš HP Officejet neće ispisivati
primljene faksove. Ako je primljen faks u boji, proslijedit će se kao crno-bijeli.
1Pritisnite Setup (Postavljanje).
2Pritisnite 3, zatim pritisnite 8.
Ovo odabire Basic Fax Setup (Osnovno postavljanje faks uređaja) te zatim
odabire Fax Forwarding Black Only (Prosljeđivanje faksova – samo crno-
bijelo).
3Na odzivnik, unesite broj faks uređaja koji će primiti proslijeđene faksove.
4Pritisnite OK.
Na zaslonu se pojavljuje Fax Forwarding (Prosljeđivanje faksova).
uređivanje ili otkazivanje prosljeđivanja faksova
Jednom kad je prosljeđivanje faksova uključeno, možda ćete morati promijeniti
broj na koji prosljeđujete ili ćete možda htjeti sasvim otkazati postavljanje
prosljeđivanja faksova. Za uređivanje ili isključivanje prosljeđivanja, pratite niže
navedene korake.
1Pritisnite Setup (Postavljanje).
2Pritisnite 3, zatim pritisnite 8.
Time odabirete Basic Fax Setup (Osnovno postavljanje faks uređaja)
a zatim Fax Forwarding Black Only (Prosljeđivanje faksova – samo crno-
bijelo).
3Na zaslonu se odmah pojavljuje Forwarding is ON 1=Edit 2=Cancel
(Prosljeđivanje je UKLJUČENO 1=Uredi 2=Odustani). Učinite nešto od
sljedećeg:
Za uređivanje broja faksa pritisnite 1. Pratite poruke na zaslonu
prednje ploče.
Pritisnite 2 za otkazivanje Fax Forwarding (Prosljeđivanje faksova).
Savjet: Prosljeđivanje faksova možete otkazati i pritiskanjem
Cancel (Odustani) te zatim 2, kad se na zaslonu prednje ploče
pojavi “Fax Forwarding” (Prosljeđivanje faksova).
upute za korištenje
korištenje značajki faksa
69
faks
promjena zvona kod govornog poziva (razlikovno zvono)
Mnogo telefonskih poduzeća nudi funkciju razlikovnog zvona koja vam
omogućava da na liniji imate nekoliko telefonskih brojeva. Kada se pretplatite
na ovu uslugu, svaki će broj imati različito zvono, na primjer, jednostruko,
dvostruko ili trostruko zvono.
Ako spojite svoj
HP Officejet
na liniju s razlikovnim zvonom, neka vaše telefonsko
poduzeće dodijeli jednu vrstu zvonu za govorne pozive, a drugu za faks pozive.
Preporučamo da za broj faksa zatražite dvostruka ili trostruka zvona. Kad
HP Officejet
prepozna određenu vrstu zvona, odgovorit će na pozive i primiti faks.
Ako nemate ovu uslugu, koristite zadanu vrstu zvona koja je All Rings (Sva zvona).
1Provjerite da je odabrana ispravna postavka Answer Mode (Način
odgovora). Upute potražite u postavljanje načina odgovora na stranici 47.
2Pritisnite Setup (Postavljanje).
3Pritisnite 4, a zatim 1.
Time odabirete Basic Fax Setup (Osnovno postavljanje faks uređaja)
a zatim Answer Ring Pattern (Zvono kod govornog poziva).
4Za kretanje kroz ove opcije pritisnite : All Rings (Sva zvona), Single
Rings (Jednostruka zvona), Double Rings (Dvostruka zvona), Triple Rings
(Trostruka zvona) i Double & Triple (Dvostruka i trostruka).
5Kad se vrsta zvona koju telefonsko poduzeće postavi za vaš broj faksa
pojavi na zaslonu, pritisnite OK.
Napomena: Ako nemate uslugu razlikovnog zvona, koristite zadanu vrstu
zvona koja je All Rings (Sva zvona).
automatsko ponovno biranje broja koji je zauzet ili na kojem nema odgovora
Svoj HP Officejet možete postaviti da automatski ponovo bira broj koji je zauzet
ili na koji nema odgovora. Zadana je postavka za Busy Redial (Ponovno biranje
u slučaju zauzete linije) Redial (Ponovno biranje). Zadana je postavka za No
Answer Redial (Ponovno biranje u slučaju neodgovaranja na poziv) No Redial
(Bez ponovnog biranja).
1Pritisnite Setup (Postavljanje).
2Učinite nešto od sljedećeg:
Za promjenu postavke Busy Redial (Ponovno biranje u slučaju zauzete
linije), pritisnite 4 te zatim pritisnite 2.
Ovo odabire Basic Fax Setup (Osnovno postavljanje faks uređaja) te
zatim Busy Redial (Ponovno biranje u slučaju zauzete linije).
Za promjenu postavke No Answer Redial (Ponovno biranje u slučaju
neodgovaranja na poziv), pritisnite 4 te zatim ponovo pritisnite 3.
Time odabirete Advanced Fax Setup (Napredno postavljanje faks
uređaja) a zatim No Answer Redial (Ponovno biranje u slučaju
neodgovaranja na poziv).
hp officejet 4200 series
poglavlje 5
70
faks
3Pritisnite za odabir Redial (Ponovno biranje) ili No Redial (Bez
ponovnog biranja).
4Pritisnite OK.
Advanced Fax Setup
(Napredno postavljanje
faks uređaja)
1: Answer Ring Pattern
(Zvono kod govornog
poziva)
2: Busy Redial
(Ponovno biranje u slučaju
zauzete linije)
3: No Answer Redial
(Ponovno biranje u slučaju
neodgovaranja na poziv)
4: Automatic Reduction
(Automatsko smanjivanje)
5: Error Correction Mode
(Način rada za
ispravljanje pogrešaka)
6: Fax Speed (Brzina faksa)
7: Caller ID Mode
(Način rada za
identifikaciju dolaznog
poziva) *
8: Junk Fax Numbers
(Neželjeni brojevi faksova)
*
9: Backup Fax Reception
(Spremanje faksa prilikom
primanja)**
* Nije dostupno u svim
državama/regijama. Ako vaša
država/regija ne podržava uslugu
identifikacije dolaznog poziva,
ova stavka izbornika neće se
pojaviti na izborniku Ispis izvješća.
**Ako usluga identifikacije
dolaznog poziva nije dostupna
u vašoj državi/regiji, Spremanje
faksa prilikom primanja radit će se
preko broja 7.
Busy Redial
(Ponovno biranje u slučaju
zauzete linije)
Redial (Ponovno biranje)
No Redial
(Bez ponovnog biranja)
No Answer Redial
(Ponovno biranje u slučaju
neodgovaranja na poziv)
No Redial
(Bez ponovnog biranja)
Redial (Ponovno biranje)
upute za korištenje
korištenje značajki faksa
71
faks
postavljanje automatskog smanjivanja za dolazne faksove
Ova postavka određuje što vHP Officejet čini, ako primi faks prevelik za
zadanu veličinu papira. S ovom postavkom uključenom (zadano), slika se
smanjuje tako da može stati na jednu stranicu, ako je moguće. S ovom funkcijom
isključenom, informacije koje ne stanu na prvu stranicu ispisuju se na drugoj
stranici. Automatic Reduction (Automatsko smanjivanje) korisno je kad primite
faks veličine papira Legal, a u ladici za papir imate umetnut papir veličine Letter.
1Pritisnite Setup (Postavljanje).
2Pritisnite 4, zatim pritisnite 4.
Time odabirete Advanced Fax Setup (Napredno postavljanje faks uređaja)
a zatim Automatic Reduction (Automatsko smanjivanje).
3Pritisnite za odabir On (Uključeno) ili Off (Isključeno).
4Pritisnite OK.
korištenje načina rada za ispravljanje pogrešaka
Error Correction Mode (Način rada za ispravljanje pogrešaka) (ECM) eliminira
podatke koji su izgubljeni zbog loših telefonskih linija prepoznajući pogreške
koje se događaju tijekom prijenosa te automatski tražeći ponovni prijenos dijela
s greškom. Ovo ne utječe na troškove telefona, možda ih čak može i smanjiti,
na dobrim telefonskim vezama. Na lošim vezama, ECM produljuje vrijeme
slanja te povećava telefonske troškove, ali mnogo pouzdanije šalje podatke.
Isključite E