HP PageWide MFP P77740 60 Series – LTWW Page Wide Vartotojo Vadovas C05471827

User Manual: HP HP PageWide MFP P77740-60 series - Vartotojo vadovas

Open the PDF directly: View PDF PDF.
Page Count: 232 [warning: Documents this large are best viewed by clicking the View PDF Link!]

HP PageWide MFP P77740-60 series
Vartotojo vadovas
Autorių teisės ir licencija
© 2017 Copyright HP Development Company,
L.P.
Visos teisės saugomos. Šią medžiagą
atgaminti, pritaikyti ar versti be išankstinio
raštiško „HP“ sutikimo draudžiama, išskyrus
autoriaus teisių įstatymuose numatytus
atvejus.
Šiame dokumente pateikiama informacija gali
būti pakeista be perspėjimo.
HP produktų ir paslaugų garantijos nustatytos
specialiuose garantiniuose pareiškimuose,
kurie pateikiami kartu su produktais ir
paslaugomis. Jokia čia pateikta informacija
neturėtų būti suprasta kaip papildoma
garantija. HP neatsako už technines ar
redakcines šio leidinio klaidas.
Leidimas 1, 5/2017
Prekių ženklai
„Adobe®“, „Acrobat®“ ir „PostScript®“ logotipai
yra „Adobe Systems Incorporated“ prekių
ženklai arba registruoti prekių ženklai
Jungtinėse Valstijose ir (arba) kitose šalyse.
ENERGY STAR ir ENERGY STAR ženklas yra
registruotieji prekių ženklai, priklausantys JAV
aplinkos apsaugos agentūrai.
„Intel® Core™“ yra „Intel Corporation“ prekės
ženklas JAV ir kitose šalyse.
„Java“ yra registruotasis „Oracle“ ir (arba) jos
lialų prekės ženklas.
„Microsoft“ ir „Windows“ yra JAV ir (arba)
kitose šalyse registruoti arba neregistruoti
„Microsoft Corporation“ prekės ženklas.
„UNIX®“ yra „The Open Group“ registruotasis
prekės ženklas.
Turinys
1 Pasirengimas darbui ...................................................................................................................................... 1
Sveiki ...................................................................................................................................................................... 1
Produkto funkcijos ................................................................................................................................................. 1
HP PageWide MFP P77740-60 series ................................................................................................. 1
Dėklo talpa (75 gsm arba 20 svarų „bond“ popierius) ..................................................... 2
Spausdinti ......................................................................................................................... 2
Kopijuoti ............................................................................................................................ 3
Nuskaityti .......................................................................................................................... 3
„Fax“ (faksas) .................................................................................................................... 4
Belaidis .............................................................................................................................. 4
Jungtys .............................................................................................................................. 4
Baigimas ............................................................................................................................ 5
Pasirinktiniai priedai ......................................................................................................... 5
Aplinkos apsaugos savybės ................................................................................................................ 5
Pritaikymo neįgaliesiems funkcijos .................................................................................................... 5
Gaminio išvaizda .................................................................................................................................................... 5
Vaizdas iš priekinės kairės pusės ........................................................................................................ 6
Vaizdas iš priekinės kairės pusės ........................................................................................................ 7
Vaizdas iš galo ..................................................................................................................................... 8
Kasečių ir gaminių numeriai ................................................................................................................ 8
Įjungimas ir išjungimas .......................................................................................................................................... 9
Išjunkite ir iš naujo įjunkite gaminį ...................................................................................................... 9
Energijos valdymas ........................................................................................................................... 10
Valdymo skydo naudojimas ................................................................................................................................. 11
Valdymo skydo mygtukai .................................................................................................................. 11
Valdymo skydo pagrindinis ekranas ................................................................................................. 12
Valdymo skydo reikmenų skydelis .................................................................................................... 13
„Quick Sets“ ....................................................................................................................................... 13
Pagalbos funkcijos ............................................................................................................................ 14
Informacija apie spausdintuvą ....................................................................................... 14
Pagalbos animacijos ....................................................................................................... 14
2 Gaminio prijungimas .................................................................................................................................... 15
Prijunkite gaminį prie kompiuterio arba tinklo ................................................................................................... 15
Kaip prijungti gaminį naudojant USB kabelį ..................................................................................... 15
Kaip prijungti produktą prie tinklo .................................................................................................... 16
LTWW iii
Palaikomi tinklo protokolai ............................................................................................. 16
Įrenginio prijungimas naudojant laidinį tinklą ................................................................ 16
Gaminio prijungimas naudojant belaidį tinklą (tik belaidžiams modeliams) ................ 17
Norėdami įjungti gaminio belaidžio ryšio funkciją ...................................... 17
Gaminio prijungimas prie belaidžio tinklo naudojant belaidžio ryšio
sąrankos vedlį ............................................................................................... 17
Gaminio prijungimas prie belaidžio tinklo naudojant WPS .......................... 18
Rankinis gaminio prijungimas prie belaidžio tinklo ..................................... 19
Naudojimasis „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys) ...................................................................................... 19
Kaip įjungti „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys) ........................................................................ 20
Spausdinimas iš belaidį ryšį palaikančio įrenginio ........................................................................... 20
Spausdinimas iš belaidį ryšį palaikančio kompiuterio („Windows“) ................................................ 20
Spausdinimas iš belaidį ryšį palaikančio kompiuterio („OS X“) ........................................................ 21
Kaip HP spausdintuvo programinę įrangą įdiegti belaidžiu ryšiu jau prijungtam gaminiui ............................... 21
Paleiskite spausdintuvo programinę įrangą („Windows“) .................................................................................. 22
Tinklo nuostatų valdymas ................................................................................................................................... 22
Tinklo nuostatų peržiūra arba keitimas ............................................................................................ 22
Gaminio slaptažodžio nustatymas arba pakeitimas ........................................................................ 22
Rankinis TCP / IP parametrų kongūravimas valdymo skydelyje .................................................... 23
Nuorodos sparta ir dvipusio spausdinimo nustatymai ..................................................................... 23
3 Spausdintuvo valdymas ir paslaugos ............................................................................................................ 25
HP integruotasis tinklo serveris (EWS) ................................................................................................................ 25
Apie EWS ............................................................................................................................................ 25
Apie slapukus .................................................................................................................................... 25
EWS atvėrimas .................................................................................................................................. 26
Funkcijos ............................................................................................................................................ 26
Skirtukas Home (pradinis) .............................................................................................. 26
Skirtukas „Scan“ (nuskaitymas) ..................................................................................... 27
„Copy/Print“ (kopijavimo / spausdinimo) ąselė .............................................................. 28
Skirtukas „Fax“ (Faksas) ................................................................................................. 28
HP „JetAdvantage“ ąselė ................................................................................................ 29
Tinklo skirtukas ............................................................................................................... 29
Skirtukas „Tools“ (įrankiai) ............................................................................................. 29
Nuostatų skirtukas ......................................................................................................... 30
Gaminio saugos savybės ..................................................................................................................................... 31
Saugos pareiškimai ........................................................................................................................... 31
Užkarda .............................................................................................................................................. 31
Saugos nuostatos .............................................................................................................................. 31
Programinės aparatinės įrangos naujiniai ........................................................................................ 31
„HP Printer Assistant“ spausdintuvo programinė įranga („Windows“) .............................................................. 32
iv LTWW
Kaip atidaryti „HP Printer Assistant“ ................................................................................................ 32
Funkcijos ............................................................................................................................................ 32
Skirtukas „Print, Scan & Fax“ (spausdinti, nuskaityti ir siųsti faksu) ............................. 32
Skirtukas „Shop“ (parduotuvė) ....................................................................................... 33
Skirtukas „Help“ (žinynas) .............................................................................................. 33
Skirtukas „Tools“ (įrankiai) ............................................................................................. 33
Skirtukas „Estimated Levels“ (apytikriai lygiai) ............................................................. 33
„HP Utility“ (HP paslaugų programa) („OS X“) .................................................................................................... 33
„AirPrint“™ („OS X“) ............................................................................................................................................. 34
4 Popierius ir spausdinimo laikmenos .............................................................................................................. 35
Susipažinkite su popieriaus naudojimu .............................................................................................................. 35
Palaikomi spausdinimo medžiagos dydžiai ........................................................................................................ 36
Palaikomi popieriaus ir spausdinimo medžiagos dydžiai ................................................................. 37
Palaikomi vokų dydžiai (tik 1 dėkle) .................................................................................................. 38
Palaikomi kortelių dydžiai ................................................................................................................. 38
Palaikomi etikečių dydžiai ................................................................................................................. 38
Palaikomi nuotraukų spausdinimo medžiagos dydžiai .................................................................... 39
Palaikomos popieriaus rūšys, dėklų talpos ir orientacijos ................................................................................. 39
Orientavimas ..................................................................................................................................... 39
Popierių rūšys ir dėklų talpos ............................................................................................................ 40
Dėklų kongūravimas .......................................................................................................................................... 40
Instrukcijos ........................................................................................................................................ 41
Pavyzdžiai .......................................................................................................................................... 41
Popieriaus įdėjimas .............................................................................................................................................. 42
Popieriaus įdėjimas į 1 dėklą ............................................................................................................. 43
Įdėkite popieriaus į 2 dėklą (pavienį) arba 2 ir 3 dėklus (tandemą) ................................................. 44
Popieriaus įdėjimas į apatinius 550 lapų dėklus ............................................................................... 46
Įdėkite popieriaus į didelės talpos įvesties dėklus ........................................................................... 46
Vokų dėjimas ..................................................................................................................................... 48
Firminių blankų arba iš anksto išspausdintų formų dėjimas ........................................................... 49
Popieriaus įdėjimas į dokumentų tiektuvą ....................................................................................... 51
Medžiagos įdėjimas į skaitytuvą ....................................................................................................... 52
Segiklio kasetės keitimas .................................................................................................................. 53
Patarimai, kaip pasirinkti ir naudoti popierių ...................................................................................................... 55
5 Kasetės ....................................................................................................................................................... 57
„HP PageWide“ kasetės ....................................................................................................................................... 57
HP politika dėl ne HP kasečių ............................................................................................................ 57
Padirbtos HP kasetės ........................................................................................................................ 57
Kasečių tvarkymas ............................................................................................................................................... 57
LTWW v
Kasečių laikymas ............................................................................................................................... 58
Spausdinimas naudojant „General Oice“ (Bendrasis biuras) režimą ............................................. 58
Spausdinimas, kai baigiasi apytikris kasetės eksploatavimo laikas ................................................ 58
Apytikrio kasetės rašalo lygio tikrinimas .......................................................................................... 59
Kaip užsakyti kasetes ........................................................................................................................ 59
Kasečių perdirbimas .......................................................................................................................... 60
Kasečių keitimas .................................................................................................................................................. 60
Patarimai, kaip naudoti rašalo kasetes ............................................................................................................... 62
6 Spausdinti ................................................................................................................................................... 64
Spausdinimas iš kompiuterio .............................................................................................................................. 64
Spausdinimas iš kompiuterio („Windows“) ....................................................................................... 64
Spausdinimas iš kompiuterio („OS X“) .............................................................................................. 66
Spausdinimo šaukinių („Windows“) nustatymas .............................................................................. 67
Spausdinimo išankstinių nuostatų („OS X“) nustatymas ................................................................. 68
Spalvų reguliavimas arba tvarkymas ............................................................................................... 68
Pasirinkite spausdinimo užduočiai skirtą išankstinę spalvos temos nuostatą ............. 68
Spausdinimo užduočiai spalvos parinktis nustatykite rankiniu būdu. .......................... 69
Suderinti spalvas su kompiuterio ekranu ....................................................................... 70
Prieigos prie spalvoto spausdinimo valdymas ............................................................... 70
Spausdinimas iš valdymo skydelio ...................................................................................................................... 70
Spausdinimas naudojant užduočių saugyklą ................................................................................... 70
Užduočių įrašymo išjungimas ir įjungimas ..................................................................... 71
Užduočių įrašymo išjungimas ir įjungimas („Windows“) ............................. 71
Užduočių įrašymo išjungimas ir įjungimas („OS X“) ..................................... 71
Užduočių įrašymo taikymas vienai arba visoms spausdinimo užduotims .................... 71
Užduočių įrašymą taikykite vienai spausdinimo užduočiai („Windows“) .... 72
Užduočių įrašymą taikykite visoms spausdinimo užduotims
(„Windows“) .................................................................................................. 73
Užduočių įrašymą taikykite vienai spausdinimo užduočiai („OS X“) ........... 74
Užduočių įrašymą taikykite visoms spausdinimo užduotims („OS X“) ........ 74
Spausdintuve įrašytos užduoties spausdinimas ............................................................ 75
Spausdintuve įrašytos užduoties pašalinimas ............................................................... 75
Spausdinimas iš USB įrenginio .......................................................................................................... 76
Kaip spausdinti naudojant „NFC“ ......................................................................................................................... 76
Spausdinimas su „AirPrint“ („OS X“) .................................................................................................................... 76
Patarimai, kaip sėkmingai spausdinti ................................................................................................................. 77
Patarimai, kaip naudoti kasetes ....................................................................................................... 77
Patarimai, kaip įdėti popierių ............................................................................................................ 77
Patarimai, kaip nustatyti spausdintuvą („Windows“) ...................................................................... 77
Patarimai, kaip nustatyti spausdintuvą („OS X“) .............................................................................. 78
vi LTWW
7 Kopijavimas ir nuskaitymas .......................................................................................................................... 79
Kopijuoti ............................................................................................................................................................... 79
Kopijavimo parametrai ...................................................................................................................... 79
Koreguokite kopijų ryškumą ar tamsumą ...................................................................... 79
Pasirinkite kopijų dėklą ................................................................................................... 79
Kopijos mažinimas arba didinimas ................................................................................. 80
Tapatybės kortelių įdėjimas ir kopijavimas ...................................................................................... 80
Nuotraukų kopijavimas ..................................................................................................................... 81
Skirtingo dydžio originalių dokumentų sudėjimas ir kopijavimas ................................................... 81
Automatiškai kopijuoti ant abiejų pusių ........................................................................................... 82
Kopijavimo užduoties atšaukimas .................................................................................................... 82
Nuskaityti ............................................................................................................................................................. 82
Nuskaityti į USB laikmeną ................................................................................................................. 82
Nuskaitymas į kompiuterį ................................................................................................................. 83
Nuskaitymo į kompiuterį sąrankos nustatymas ............................................................ 83
Nuskaitymo į kompiuterį („Windows“) nustatymas .................................... 83
Nuskaitymo į kompiuterį („OS X“) nustatymas ............................................ 83
Nuskaitymas ir perdavimas į kompiuterį naudojant valdymo skydelį ........................... 84
Nuskaityti į el. paštą .......................................................................................................................... 84
Nuskaitymo į el. paštą sąranka ...................................................................................... 84
Dokumento arba nuotraukos nuskaitymas į el. paštą ................................................... 85
Keisti paskyrų nustatymus ............................................................................................. 85
Pakeiskite EWS paskyros nuostatas ............................................................ 85
Paskyrų nustatymų keitimas („OS X“) .......................................................... 85
Nuskaitymas į tinklo aplanką ............................................................................................................ 85
Nuskaitymo į tinklo aplanką sąranka ............................................................................. 86
Nuskaitymas į tinklo aplanką ......................................................................................... 86
„Scan to SharePoint“ (nuskaityti į „SharePoint“) .............................................................................. 86
Nuskaitymo į „SharePoint“ sąranka ............................................................................... 86
Nuskaitymas į „SharePoint“ ........................................................................................... 87
Nuskaitymas naudojant HP nuskaitymo programinę įrangą ........................................................... 87
Nuskaitymas naudojant HP nuskaitymo programinę įrangą („Windows“) .................... 87
Nuskaitymas naudojant HP nuskaitymo programinę įrangą („OS X“) ........................... 88
Nuskaitymas naudojant kitą programinę įrangą .............................................................................. 88
Nuskaitymas iš programos, suderinamos su TWAIN ..................................................... 88
Nuskaitymas iš programos, suderinamos su WIA .......................................................... 89
Nuskaitymas naudojant funkciją „Webscan“ .................................................................................... 89
Dokumentų nuskaitymas redaguojamo teksto formatu .................................................................. 90
Rekomendacijos dokumentų nuskaitymui taisomo teksto formatu ............................. 90
Kaip nuskaityti dokumentą koreguojamo teksto formatu („Windows“) ....................... 91
Dokumentų nuskaitymas taisomo teksto formatu („OS X“) .......................................... 91
LTWW vii
Patarimai, kaip sėkmingai kopijuoti ir nuskaityti ................................................................................................ 92
8 „Fax“ (faksas) ............................................................................................................................................. 93
Fakso sąranka ...................................................................................................................................................... 93
Fakso aparatą prijunkite prie telefono linijos ................................................................................... 93
Sukongūruokite fakso nustatymus ................................................................................................ 93
Fakso nustatymų kongūravimas naudojant valdymo skydelį ..................................... 94
Fakso nuostatų kongūravimas naudojant HP „Digital Fax Setup Wizard“
(skaitmeninės fakso sąrankos vedlį) .............................................................................. 94
Sukongūruokite fakso nuostatas („Windows“) ......................................... 94
Sukongūruokite fakso nuostatas(„OS X“) ................................................. 95
Funkcijos „HP Digital Fax“ (HP skaitmeninis faksogramų siuntimas) sąranka ................................ 95
Funkcijos „HP Digital Fax“ (HP skaitmeninis faksogramų siuntimas) reikalavimai ....... 95
„HP Digital Fax“ (HP skaitmeninis faksogramų siuntimas) sąranka .............................. 95
„HP Digital Fax“ (HP skaitmeninis faksogramų siuntimas)
sąranka(„Windows“) ..................................................................................... 95
„HP Digital Fax“ (HP skaitmeninis faksogramų siuntimas) sąranka(„OS
X“) ................................................................................................................. 95
„HP Digital Fax“ (HP skaitmeninė faksograma) sąranka EWS ..................... 96
Funkcijos „HP Digital Fax“ (HP skaitmeninis faksogramų siuntimas) nuostatų
keitimas ........................................................................................................................... 96
Funkcijos „HP Digital Fax“ (HP skaitmeninis faksogramų siuntimas)
nuostatų keitimas(„Windows“) .................................................................... 96
Funkcijos „HP Digital Fax“ (HP skaitmeninis faksogramų siuntimas)
nuostatų keitimas(„OS X“) ............................................................................ 96
Funkcijos „HP Digital Fax“ (HP skaitmeninis faksogramų siuntimas)
nuostatų keitimas EWS ................................................................................. 96
Kaip išjungti „HP Digital Fax“ (HP skaitmeninio faksogramų siuntimo) funkciją .......... 96
Fakso programos, sistemos ir programinė įranga ............................................................................ 97
Palaikomos fakso programos ......................................................................................... 97
Palaikomos telefono paslaugos – analoginės ................................................................ 97
Alternatyvios telefono paslaugos – skaitmeninės ......................................................... 97
DSL ................................................................................................................ 97
PBX ................................................................................................................ 97
ISDN .............................................................................................................. 98
„VoIP“ ............................................................................................................ 98
Faksogramų siuntimo nustatymai ...................................................................................................................... 98
Faksogramų siuntimo nustatymai .................................................................................................... 98
Pauzių arba perjungimo į kitą liniją nustatymas ............................................................ 98
Nustatyti rinkimo kodą prieš skambutį .......................................................................... 99
Nustatykite toninį arba pulsinį rinkimą .......................................................................... 99
Nustatykite automatinį pakartotinį numerio rinkimą ir laiką tarp numerio rinkimo .... 99
viii LTWW
Pakartotinio rinkimo esant užimtam tonui parinkties nustatymas ............ 99
Pakartotinio rinkimo, jei neatsakoma, parinkties nustatymas ................. 100
Pakartotinio rinkimo, jei nėra ryšio, parinkties nustatymas ..................... 100
Šviesumo / tamsumo nustatymas ............................................................................... 100
Numatytosios raiškos nuostatos nustatymas ............................................................. 100
Viršelių šablonų naudojimas ........................................................................................ 101
Faksogramų priėmimo nustatymai ................................................................................................ 101
Nustatyti faksogramų persiuntimą .............................................................................. 101
Blokuokite fakso numerius arba pašalinkite blokavimą .............................................. 102
Nustatykite signalų iki atsakymo skaičių ..................................................................... 102
Išskirtinio skambučio nustatymas ............................................................................... 103
Naudokite automatinį gaunamų faksogramų sumažinimą ......................................... 104
Fakso garsų garsumo nustatymas ............................................................................... 104
Antspauduotų faksogramų nustatymai ....................................................................... 104
Faksogramos siuntimas .................................................................................................................................... 104
Faksogramos siuntimas iš valdymo skydelio ................................................................................. 105
Naudoti telefonų knygos įrašus ...................................................................................................... 105
Standartinės faksogramos siuntimas iš kompiuterio .................................................................... 105
Standartinės faksogramos siuntimas iš kompiuterio („Windows“) ............................ 106
Standartinės faksogramos siuntimas iš kompiuterio („OS X“) .................................... 106
Faksogramos siuntimas iš programinės įrangos ............................................................................ 107
Faksogramos siuntimas rinkimui naudojant ekraną ...................................................................... 107
Faksogramą siųskite naudodami spausdintuvo atmintį ................................................................ 108
Faksogramos priėmimas ................................................................................................................................... 108
Faksogramų priėmimas rankiniu būdu ........................................................................................... 109
Fakso atmintis ................................................................................................................................. 109
Pakartotinis faksogramos spausdinimas ..................................................................... 109
Faksogramų ištrynimas iš atminties ............................................................................ 109
Telefonų knygos naudojimas ............................................................................................................................ 110
Kaip sukurti ir redaguoti individualius telefonų knygos įrašus ...................................................... 110
Kaip sukurti ir redaguoti grupės telefonų knygos įrašus ............................................................... 110
Telefonų knygos įrašų trynimas ...................................................................................................... 110
Ataskaitų naudojimas ........................................................................................................................................ 110
Faksogramų patvirtinimo ataskaitų spausdinimas ........................................................................ 111
Faksogramos klaidų ataskaitų spausdinimas ................................................................................ 112
Fakso žurnalo spausdinimas ir peržiūra ......................................................................................... 112
Fakso žurnalo išvalymas ................................................................................................................. 112
Informacijos apie paskutinį faksogramos perdavimą spausdinimas ............................................. 113
Abonento identikavimo chronologijos ataskaitos spausdinimas ................................................ 113
Skambučių chronologijos peržiūra ................................................................................................. 113
LTWW ix
9 Problemų sprendimas ................................................................................................................................ 114
Problemų šalinimo patikrinimų sąrašas ........................................................................................................... 114
Patikrinkite, ar gaminys įjungtas .................................................................................................... 115
Patikrinkite valdymo skydą, ar nėra klaidos pranešimų ................................................................ 115
Patikrinkite spausdinimo funkciją .................................................................................................. 115
Patikrinkite kopijavimo funkciją ...................................................................................................... 115
Patikrinkite faksogramų siuntimo funkciją .................................................................................... 115
Patikrinkite faksogramos gavimo funkciją ..................................................................................... 115
Pabandykite nusiųsti spausdinimo užduotį iš kompiuterio ........................................................... 116
Patikrinkite „plug-and-print“ USB funkciją .................................................................................... 116
Veiksniai, turintys įtakos gaminio veikimui .................................................................................... 116
Informaciniai puslapiai ...................................................................................................................................... 116
Numatytosios gamyklinės reikšmės ................................................................................................................. 118
Valymo procedūra .............................................................................................................................................. 118
Valykite spausdinimo galvutę ......................................................................................................... 118
Nuvalykite skenavimo stiklo juostelę ir spausdinimo velenėlį ....................................................... 118
Nuvalykite dokumentų tiektuvo paėmimo volelius ir atskyrimo padą .......................................... 119
Nuvalykite jutiklinį ekraną .............................................................................................................. 120
Strigimai ir popieriaus padavimo problemos .................................................................................................... 120
Gaminys nepaima popieriaus .......................................................................................................... 120
Gaminys įtraukia kelis popieriaus lapus ......................................................................................... 120
Kaip išvengti popieriaus strigimo ................................................................................................... 121
Strigčių šalinimas ............................................................................................................................ 121
Popieriaus strigčių šalinimo gairės .............................................................................. 122
Strigties vietos .............................................................................................................. 122
Pašalinkite įstrigusį popierių iš dokumentų tiektuvo .................................................. 124
Strigčių šalinimas iš 1 dėklo (daugiafunkcis dėklas) .................................................... 125
Strigčių šalinimas iš 2 dėklo (tandeminio) ................................................................... 125
Strigčių šalinimas iš 3 dėklo (tandeminio) ................................................................... 127
Strigčių šalinimas iš 2 dėklo (pavienio) ........................................................................ 128
Popieriaus strigčių šalinimas iš apatinių 550 lapų dėklų ............................................. 130
Popieriaus strigčių šalinimas iš 550 lapų dėklas arba iš pirmojo stovo
dėkle ........................................................................................................... 130
Popieriaus strigčių šalinimas iš antrojo dėklo 3 x 550 lapų dėklas ir
stovas ......................................................................................................... 132
Popieriaus strigčių šalinimas iš trečiojo dėklo 3 x 550 lapų dėklas ir
stovas ......................................................................................................... 133
Strigčių šalinimas iš didelės talpos įvesties dėklų ....................................................... 135
Strigčių šalinimas iš kairiojo didelės talpos įvesties dėklo ........................ 136
Strigčių šalinimas iš dešiniojo didelės talpos įvesties dėklo ..................... 138
Strigčių šalinimas kairiosiose durelėse ........................................................................ 140
x LTWW
Strigčių šalinimas iš kairiojo dvipusio spausdinimo prietaiso ..................................... 141
Strigčių šalinimas iš dešiniųjų durelių .......................................................................... 143
Strigčių šalinimas iš dešiniojo dvipusio spausdinimo prietaiso ................................... 144
Strigčių šalinimas išvesties skyriuje ............................................................................. 145
Strigčių šalinimas iš segiklio / krautuvo ....................................................................... 146
Strigčių šalinimas iš segiklio ......................................................................................... 147
Rašalo kasečių problemos ................................................................................................................................. 149
Iš naujo užpildyta arba perdaryta kasetė ....................................................................................... 150
Su kasetėmis susijusių valdymo skydelio pranešimų aiškinimas .................................................. 150
Kasetė išseko ................................................................................................................ 150
„Cartridge Low“ (žemas kasetės rašalo lygis) .............................................................. 150
Kasetės problema ......................................................................................................... 151
„Cartridge Very Low“ (labai žemas kasetės rašalo lygis) ............................................. 151
Įdėta padirbta arba panaudota [spalva] spalvos kasetė ............................................. 151
Nenaudoti SĄRANKOS kasečių ...................................................................................... 151
Įdėtos originalios HP kasetės ....................................................................................... 151
„Incompatible [color]“ (netinkama [spalva]) ................................................................ 152
„Install [color] cartridge“ (įstatyti [spalva] kasetę) ..................................................... 152
Įdėtos ne HP spausdinimo kasetės ............................................................................... 152
Spausdintuvo triktis ...................................................................................................... 152
Spausdinimo sistemos problema ................................................................................. 152
Spausdintuvo paruošimo triktis ................................................................................... 153
SĄRANKOS kasečių triktis ............................................................................................. 153
SĄRANKOS kasečių naudojimas .................................................................................... 153
Naudotos [spalvos] kasetės įdėjimas ........................................................................... 153
Spausdinimo problemos .................................................................................................................................... 153
Gaminys nespausdina ..................................................................................................................... 154
Spausdinimo trikčių šalinimo kontrolinis sąrašas ........................................................ 154
Kairiojo dvipusio spausdinimo prietaiso įdėjimas iš naujo arba pakeitimas nauju ..... 155
Spausdinimo galvutės valytuvo ribotuvų nuėmimas .................................................. 157
Gaminys spausdina lėtai ................................................................................................................. 158
„Plug and Print“ USB problemos ..................................................................................................... 158
Meniu „Memory Device Options“ (atminties įrenginių parinktys) neatverčiamas,
kol neprijungiate USB atmintinės. ................................................................................ 158
Failas nespausdinamas iš USB laikmenos .................................................................... 159
Failas, kurį norite spausdinti, nėra įtrauktas į meniu „Memory Device Options“
(atminties įrenginių parinktys). .................................................................................... 159
Pagerinkite spausdinimo kokybę .................................................................................................... 159
Patikrinkite, ar naudojate originalias HP kasetes ........................................................ 160
Naudokite popierių, atitinkantį HP techninius duomenis ............................................ 160
Spausdintuvo tvarkyklėje naudokite tinkamą popieriaus tipo nustatymą ................. 160
LTWW xi
Pakeiskite popieriaus tipo ir matmenų nustatymus („Windows“) ............ 160
Pakeiskite popieriaus tipo ir matmenų nustatymus („OS X“) .................... 161
Naudokite spausdintuvo tvarkyklę, geriausiai atitinkančią jūsų spausdinimo
poreikius. ...................................................................................................................... 161
Spausdinimo kokybės ataskaitos spausdinimas ......................................................... 161
Lygiuokite spausdinimo galvutę ................................................................................... 162
Kopijavimo problemos ....................................................................................................................................... 162
Nuskaitymo problemos ..................................................................................................................................... 162
Fakso problemos ............................................................................................................................................... 163
Fakso trikčių šalinimo kontrolinis sąrašas ...................................................................................... 163
Pakeiskite klaidų taisymą ir fakso greitį ......................................................................................... 165
Nustatykite fakso klaidų taisymo režimą .................................................................... 165
Pakeiskite faksogramos siuntimo/priėmimo greitį ..................................................... 165
Fakso žurnalas ir ataskaitos ........................................................................................................... 165
Atskirų fakso ataskaitų spausdinimas ......................................................................... 165
Nustatykite fakso klaidų ataskaitą .............................................................................. 165
Fakso klaidų pranešimai ................................................................................................................. 166
Ryšio klaida. .................................................................................................................. 166
Atidarytos dokumentų tiektuvo durelės. Atšaukta faksograma. ................................ 167
Faksas užimtas. Atšauktas siuntimas. ......................................................................... 167
Faksas užimtas. Laukiama numerio perrinkimo. ......................................................... 167
Fakso atmintis pilna. Atšaukiamas faksogramos siuntimas. ...................................... 168
Faksogramos priėmimo klaida. .................................................................................... 168
Faksogramos siuntimo klaida. ..................................................................................... 169
Fakso atmintis pilna. Atšaukiamas faksogramos priėmimas. ..................................... 169
Nėra rinkimo signalo. .................................................................................................... 169
Faksas neatsako Atšauktas siuntimas. ........................................................................ 170
Faksas neatsako Laukiama numerio perrinkimo. ........................................................ 170
Faksas neaptiktas. ........................................................................................................ 171
Faksogramų siuntimo problemų sprendimas ................................................................................. 171
Klaidos pranešimas parodomas valdymo skyde .......................................................... 171
Dokumentų tiektuve įstrigo popierius ....................................................... 171
Skenerio klaida ........................................................................................... 171
Valdymo skydelyje matomas pranešimas „Ready“ (parengta) neatlikus bandymų
išsiųsti faksogramą. ..................................................................................................... 171
Valdymo skydelyje pasirodo pranešimas „Receiving Page 1“ (priimamas 1
puslapis) ir toliau nieko nevyksta ................................................................................. 172
Faksogramas galima priimti, tačiau siųsti ne ............................................................... 172
Neįmanoma naudotis fakso funkcijomis per valdymo skydą ...................................... 172
Nepavyko naudoti telefonų knygos įrašų ..................................................................... 172
Nepavyko naudoti grupės telefonų knygos įrašų ........................................................ 172
xii LTWW
Gaunate įrašytą klaidos pranešimą iš telefono paslaugų įmonės, kai bandote
siųsti faksogramą ......................................................................................................... 173
Neįmanoma siųsti faksogramos, kai telefonas yra prijungtas prie gaminio ............... 173
Faksogramų priėmimo problemų sprendimas ............................................................................... 173
Klaidos pranešimas parodomas valdymo skyde .......................................................... 173
Faksas neatsako ........................................................................................................... 173
Siuntėjas gauna užimtumo signalą .............................................................................. 174
Neįmanoma siųsti arba priimti faksogramos naudojant PBX liniją ............................. 174
Bendrojo pobūdžio fakso problemų sprendimas ........................................................................... 174
Faksogramos siunčiamos lėtai ..................................................................................... 174
Prasta faksogramų kokybė ........................................................................................... 175
Faksogramų tekstas nutrūksta arba spausdinamas ant dviejų puslapių .................... 175
Problemos dėl prijungimo ................................................................................................................................. 175
Tiesioginio USB prijungimo problemų sprendimas ........................................................................ 176
Tinklo problemų sprendimas .......................................................................................................... 176
Prasta zinė jungtis ...................................................................................................... 176
Kompiuteris naudoja gaminiui netinkantį IP adresą .................................................... 176
Kompiuteris negali užmegzti ryšio su gaminiu ............................................................ 177
Gaminys naudoja tinklui netinkamą nuorodą ir dvipusio spausdinimo nustatymus .. 177
Nauja programinė įranga gali sukelti problemų dėl suderinamumo ........................... 177
Kompiuteris arba darbo vieta gali būti įrengta netinkamai ......................................... 177
Gaminys yra išjungtas arba netinkamai nustatyti kiti tinklo nustatymai ................... 177
Darbo belaidžiame tinkle problemos ................................................................................................................ 177
Belaidžio ryšio tikrinimo sąrašas .................................................................................................... 178
Gaminys nespausdina, o kompiuteryje yra įdiegta trečiosios šalies užkarda ............................... 178
Belaidis ryšys neveikia į kitą vietą perkėlus belaidžio ryšio kelvedį arba gaminį .......................... 179
Prie VPN prijungtas belaidis gaminys praranda ryšį ...................................................................... 179
Tinklas nėra įtrauktas į belaidžių tinklų sąrašą .............................................................................. 179
Gaminio programinės įrangos problemos („Windows“) ................................................................................... 179
Gaminio programinės įrangos problemos („OS X“) ........................................................................................... 180
Spausdintuvo tvarkyklės nėra spausdintuvų ir skaitytuvų sąraše ................................................ 180
Gaminio pavadinimo nėra gaminių sąraše, esančiame spausdintuvų ir skaitytuvų sąraše .......... 181
Spausdintuvo tvarkyklė automatiškai nenustato spausdintuvų ir skaitytuvų sąraše
pasirinkto gaminio .......................................................................................................................... 181
Spausdinimo užduotis nebuvo išsiųsta į pageidaujamą gaminį .................................................... 181
Prijungus gaminį USB kabeliu jis nerodomas spausdintuvų ir skaitytuvų sąraše, kai
pasirenkama tvarkyklė. .................................................................................................................. 181
Naudodami USB jungtį, naudojate daugybinę spausdintuvo tvarkyklę ........................................ 181
10 Priežiūra ir pagalba .................................................................................................................................. 183
Klientų palaikymas ............................................................................................................................................ 183
LTWW xiii
HP ribotoji garantija ........................................................................................................................................... 183
JK, Airija ir Malta .............................................................................................................................. 185
Austrija, Belgija, Vokietija ir Liuksemburgas .................................................................................. 185
Belgija, Prancūzija ir Liuksemburgas .............................................................................................. 186
Italija ................................................................................................................................................ 187
Ispanija ............................................................................................................................................ 187
Danija ............................................................................................................................................... 188
Norvegija ......................................................................................................................................... 188
Švedija ............................................................................................................................................. 188
Portugalija ....................................................................................................................................... 188
Graikija ir Kipras .............................................................................................................................. 189
Vengrija ........................................................................................................................................... 189
Čekijos Respublika .......................................................................................................................... 189
Slovakija .......................................................................................................................................... 190
Lenkija ............................................................................................................................................. 190
Bulgarija .......................................................................................................................................... 190
Rumunija ......................................................................................................................................... 191
Belgija ir Nyderlandai ...................................................................................................................... 191
Suomija ............................................................................................................................................ 191
Slovėnija .......................................................................................................................................... 192
Kroatija ............................................................................................................................................ 192
Latvija .............................................................................................................................................. 192
Lietuva ............................................................................................................................................. 192
Estija ................................................................................................................................................ 193
Rusija ............................................................................................................................................... 193
Priedas A Techninė informacija ...................................................................................................................... 194
Gaminio specikacijos ....................................................................................................................................... 194
Spausdinimo specikacijos ............................................................................................................. 194
Fizinės specikacijos ....................................................................................................................... 194
Įspėjamosios piktogramos .............................................................................................................. 195
Elektros energijos suvartojimas ir elektros specikacijos ............................................................. 195
Akustinės emisijos specikacijos .................................................................................................... 195
Aplinkos sąlygos .............................................................................................................................. 195
Produkto kenksmingumo aplinkai mažinimo programa .................................................................................. 196
Aplinkosauga ................................................................................................................................... 196
Saugos duomenų lapai .................................................................................................................... 197
Ozono gamyba ................................................................................................................................ 197
Energijos suvartojimas .................................................................................................................... 197
Europos Komisijos reglamentas 1275/2008 .................................................................................. 197
Popierius .......................................................................................................................................... 197
xiv LTWW
Plastmasinės dalys ......................................................................................................................... 197
„HP PageWide“ spausdinimo reikmenys ........................................................................................ 197
Popieriaus naudojimas .................................................................................................................... 197
Elektroninės techninės įrangos perdirbimas .................................................................................. 198
Medžiagų apribojimai ...................................................................................................................... 198
Medžiagų apribojimai ................................................................................................... 198
Baterijos išmetimas Taivane ......................................................................................... 198
Kalifornijos valstijos pranešimas dėl medžiagų, kurių sudėtyje yra perchlorato ....... 198
ES baterijų direktyva ..................................................................................................... 199
Pastaba Brazilijai dėl baterijos ..................................................................................... 199
Cheminės medžiagos ...................................................................................................................... 199
EPEAT ............................................................................................................................................... 199
Panaudotos įrangos išmetimas su atliekomis ................................................................................ 199
Atliekų išmetimas Brazilijoje .......................................................................................................... 199
Pavojingų medžiagų arba elementų ir jų turinio lentelė (Kinija) .................................................... 200
Pavojingų medžiagų apribojimas (Indija) ....................................................................................... 200
Deklaracija dėl draudžiamųjų medžiagų žymėjimo sąlygos (Taivanas) ......................................... 201
Pareiškimas dėl pavojingų medžiagų apribojimo (Turkija) ............................................................ 202
Pareiškimas dėl pavojingų medžiagų apribojimo (Ukraina) ........................................................... 202
Kinijos energijos etiketė spausdintuvams, faksams ir kopijavimo aparatams .............................. 202
Reglamentinė informacija ................................................................................................................................. 203
Reguliuojamosios pastabos ............................................................................................................ 203
Normatyvinis modelio identikacijos numeris ............................................................ 203
„FCC“ pareiškimas ......................................................................................................... 203
VCCI (B klasės) sutikimo pareiškimas vartotojams Japonijoje ....................................................... 204
Maitinimo laido naudojimo nurodymai ........................................................................................... 204
Pranešimas vartotojams Japonijoje dėl maitinimo laido ............................................................... 204
Pranešimas vartotojams Korėjoje ................................................................................................... 204
Triukšmo skleidimo pareiškimas Vokietijai .................................................................................... 204
Europos Sąjungos reglamentinė informacija ................................................................................. 205
Gaminiai su belaidžio ryšio funkcija ............................................................................. 205
Tik fakso aparato funkcijas turintys modeliai .............................................................. 205
Pranešimas dėl kompiuterinių darbo vietų su ekranu Vokietijos vartotojams .............................. 205
Papildomos nuostatos, taikomos belaidžiams gaminiams ........................................................... 206
Radijo dažnių apšvitos poveikis ................................................................................... 206
Pranešimas Brazilijos vartotojams ............................................................................... 206
Pranešimas Kanados vartotojams ............................................................................... 206
Pranešimas Kanados vartotojams (5 GHz) ................................................................... 207
Pranešimas naudotojams Serbijoje (5 GHz) ................................................................. 207
Pranešimas naudotojams Taivane (5 GHz) ................................................................... 207
Pranešimas Taivano vartotojams ................................................................................. 207
LTWW xv
Pastaba Meksikos vartotojams .................................................................................... 208
Pastaba Japonijos vartotojams .................................................................................... 208
Pranešimas vartotojams Korėjoje ................................................................................ 208
Papildomi pareiškimai telekomunikacijų (faksų) produktams ....................................................... 208
Papildomas FCC pareiškimas apie telekomunikacijų gaminius (JAV) ........................... 208
„Industry Canada“ CS-03 reikalavimai ......................................................................... 209
Pranešimas Kanados telefonų tinklo vartotojams ....................................................... 210
Pranešimas Vokietijos telefonų tinklo vartotojams ..................................................... 210
Pastaba Japonijos vartotojams .................................................................................... 210
Pareiškimas Australijos rinkai dėl laidinių fakso aparatų ............................................ 210
Naujosios Zelandijos telekomo pareiškimai ................................................................. 210
Rodyklė ........................................................................................................................................................ 212
xvi LTWW
1 Pasirengimas darbui
Sveiki
Produkto funkcijos
Gaminio išvaizda
Įjungimas ir išjungimas
Valdymo skydo naudojimas
Sveiki
Sveiki atvykę į „HP PageWide“ serijos spausdintuvui skirtą elektroninį žinyną. Čia rasite bendrojo pobūdžio
informaciją apie savo gaminį, įskaitant:
Gaminio funkcijų santrauką
Elektros energijos taupymo parinktis ir nuostatas
Kaip naudotis valdymo skydu
Kaip gauti prieigą prie pagalbos informacijos ir mokomųjų vaizdo klipų
Fizines, elektros, akustines ir poveikio aplinkai specikacijas
Būtinąją teisinę, aplinkos pasaugos ir reguliavimo informaciją
Jeigu reikia pagalbos sprendžiant problemą, susisiekite su spausdintuvo administratoriumi arba klientų
palaikymo tarnyba.
Produkto funkcijos
HP PageWide MFP P77740-60 series
Aplinkos apsaugos savybės
Pritaikymo neįgaliesiems funkcijos
HP PageWide MFP P77740-60 series
Dėklo talpa (75 gsm arba 20 svarų „bond“ popierius)
Spausdinti
Kopijuoti
Nuskaityti
„Fax“ (faksas)
Belaidis
Jungtys
Baigimas
LTWW Sveiki 1
Pasirinktiniai priedai
Dėklo talpa (75 gsm arba 20 svarų „bond“ popierius)
P77740dn P77740dw P77740z P77740zs P77750z P77750zs P77760z
1 dėklas: 100 lapų
2 dėklas (pavienis): 550 lapų
2 dėklas (tandeminis): 550
lapų
3 dėklas (tandeminis): 550
lapų
Išvesties skyrius: 500 lapų
Segiklis / krautuvas: 350 lapų
Dokumentų tiektuvas: 100
lapų
Spausdinti
P77740dn P77740dw P77740z P77740zs P77750z P77750zs P77760z
Vienpusio spausdinimo
(spalvoto ir nespalvoto) greitis
„Professional“ režimu:
Iki 40 puslapių per minutę
(ppm)
Iki 50 p./min.
Iki 60 p./min.
Dvipusio spausdinimo (spalvoto
ir nespalvoto) greitis
„Professional“ režimu:
Iki 28 p./min.
Iki 35 p./min.
Iki 40 p./min.
Vienpusio spausdinimo
(spalvoto ir nespalvoto) greitis
„General Oice“ režimu:
Iki 60 p./min.
Iki 70 p./min.
Iki 80 p./min.
„Walk-up“:
2 1 skyrius Pasirengimas darbui LTWW
P77740dn P77740dw P77740z P77740zs P77750z P77750zs P77760z
„Plug-and-print“ su A tipo
prieglobos USB prievadu
„MS Oice“ dokumentų
spausdinimas
Kopijuoti
P77740dn P77740dw P77740z P77740zs P77750z P77750zs P77760z
Vienos pusės nespalvoto ir
spalvoto kopijavimo greitis
Iki 40 puslapių per minutę
(ppm)
Iki 50 p./min.
Iki 60 p./min.
Į 100 lapų dokumentų tiektuvą
galima dėti iki 420 mm (17 col.)
ilgio ir 297 mm (11 col.) pločio
lapus
Nuskaityti
P77740dn P77740dw P77740z P77740zs P77750z P77750zs P77760z
Vienos pusės nuskaitymo
greitis – iki 50 spalvotų ir
nespalvotų puslapių per minutę
Abipusio nuskaitymo greitis –
iki 35 spalvotų ir nespalvotų
puslapių per minutę
Nuskaitymas į „walk-up“ USB
prietaisą, kompiuterį, el. pašto
dėžutę, tinklo aplanką arba
„SharePoint“ svetainę
Skaitytuvo pagrindas gali
nuskaityti iki 420 mm (17 colių)
ilgio ir iki 297 mm (11 colio)
pločio lapus
HP programinė įranga leidžia
neskaitytą dokumentą išsaugoti
redaguojamu formatu
Suderinamas su TWAIN, WIA ir
„WS-Scan“ programomis
LTWW Produkto funkcijos 3
„Fax“ (faksas)
P77740dn P77740dw P77740z P77740zs P77750z P77750zs P77760z
Fakso siuntimas į el. p. adresą
ar tinklo aplanką
Fakso siuntimas naudojant
„walk-up“ valdymo skydą, iš
programos arba prijungto
kompiuterio
Fakso archyvas, fakso žurnalas,
brukalinio fakso blokavimas,
išliekamoji fakso atmintis,
fakso peradresavimo funkcija
Belaidis
P77740dn P77740dw P77740z P77740zs P77750z P77750zs P77760z
įmontuotąją belaidžio ryšio
įrangą
802.11n dvijuosčio ryšio
palaikymas
Palaiko NFC (artimojo lauko
ryšys); „walk-up“ spausdinimas
naudojat išmaniuosius
telefonus ir planšetinius
kompiuterius
„Bluetooth Smart“
„Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-
Fi“ ryšys)
Jungtys
P77740dn P77740dw P77740z P77740zs P77750z P77750zs P77760z
802,3 LAN (10/100/1000)
eterneto jungtis
A tipo prieglobos USB prievadai
(priekyje ir gale)
B tipo prietaiso USB prievadas
(gale)
2 RJ-11 modemo prievadas /
telefono linija
Aparatinės įrangos diegimo
kišenė (priedų ir trečiosios
šalies įrenginių prijungimui)
4 1 skyrius Pasirengimas darbui LTWW
Baigimas
P77740dn P77740dw P77740z P77740zs P77750z P77750zs P77760z
Segiklis / krautuvas
Pasirinktiniai priedai
P77740dn P77740dw P77740z P77740zs P77750z P77750zs P77760z
550 lapų dėklas
550 lapų dėklas ir stovas
3 x 550 lapų dėklas ir stovas
Didelės talpos (4000 lapų)
įvesties dėklai ir stovas
128 GB eMMC (įdiegta
„MultiMediaCard“)
Aparatinės įrangos diegimo
kišenė (priedų ir trečiosios
šalies įrenginių prijungimui)
Aplinkos apsaugos savybės
Funkcija Tausojama aplinka
Dupleksinis spausdinimas Automatinio abipusio spausdinimo funkciją turi šie gaminiai. Abipusis
spausdinimas saugo aplinką ir taupo jūsų pinigus.
Spausdinti kelis puslapius lape Taupykite popierių spausdindami du ar daugiau dokumento lapų vieną šalia kito
ant vieno popieriaus lapo. Šią funkciją pasiekite per spausdintuvo tvarkyklę.
Kopijuoja kelis puslapius lape Taupykite popierių kopijuodami du ar daugiau originalaus dokumento lapų
vieną šalia kito ant vieno popieriaus lapo.
Perdirbimas Sumažinkite atliekų kiekį, naudodami perdirbtą popierių.
Perdirbkite kasetes pasinaudoję „HP Planet Partners“ grąžinimo paslauga.
Elektros energijos taupymas Nespausdinant laukimo režimai ir laikmačio parinktys leidžia šiam gaminiui
greitai pereiti į sumažintą energijos sąnaudų būseną ir taip taupyti energiją.
Pritaikymo neįgaliesiems funkcijos
Gaminys turi keletą funkcijų, galinčių padėti vartotojams, kurių regėjimas, klausa, vikrumas, ir jėga yra riboti:
Vartotojo vadovas internete suderinamas su teksto ekranų skaitymo priemonėmis.
Kasetes galima įstatyti ir išimti viena ranka.
Gaminio išvaizda
Vaizdas iš priekinės kairės pusės
LTWW Gaminio išvaizda 5
Vaizdas iš priekinės kairės pusės
Vaizdas iš galo
Kasečių ir gaminių numeriai
Vaizdas iš priekinės kairės pusės
Etiketė Apibūdinimas
1 Kairiosios durelės
2 A tipo prieglobos USB prievadas
3 Nuskaitymo stiklas
4 Valdymo skydelis (toliau nurodyti dydžiai priklauso nuo modelio):
203 mm (8 col.) (rodomas)
109 mm (4,3 col.)
5 203 mm (8 col.) valdymo skydelio atjungimo mygtukas – nuspauskite, kad pakeltumėte valdymo skydelį
6 Žemutiniai dėklai (siūlomi tik kaip pasirenkami priedai):
550 lapų dėklas
550 lapų dėklas ir stovas
3 x 550 lapų dėklas ir stovas (rodoma)
Didelės talpos (4000 lapų) įvesties dėklai ir stovas
7 Atsižvelgiant į modelį, gaminys gali turėti:
2 dėklas (pavienis), dešinysis paveikslėlis: Tai numatytasis gaminio dėklas
2 ir 3 dėklai (tandemas), kairysis paveikslėlis: 3 dėklas yra numatytasis gaminio dėklas
8 Mygtuku „Power“ (maitinimas)
9 Segiklio / krautuvo dureles (yra tik parinktuose modeliuose)
6 1 skyrius Pasirengimas darbui LTWW
Etiketė Apibūdinimas
10 Kasečių dangtis
11 Kairysis abipusio spausdinimo įrenginys
Vaizdas iš priekinės kairės pusės
Etiketė Apibūdinimas
1 Dokumentų tiekimo dangtelis
2 Dokumentų tiektuvo išvesties dėklas
3 Dokumentų tiektuvo popieriaus kreiptuvai
4 Dokumentų tiektuvo įvesties sritis
5 Dokumentų tiektuvo išvesties stabdiklis
6 Žemutinės dešiniosios durelės (galimos tik su pasirinktiniais priedais)
7 Dešiniosios durelės
8 Dešinysis abipusio spausdinimo įrenginys
9 Išvesties skyrius
LTWW Gaminio išvaizda 7
Vaizdas iš galo
Etiketė Apibūdinimas
1 Krautuvo durelės (yra tik parinktuose modeliuose)
2 1 dėklo pailginimas
3 1 dėklą (daugiafunkcį dėklą)
4 Fakso aparato jungtys
5 Eterneto ryšio jungtis
6 A tipo prieglobos USB prievadas ir B tipo prietaiso USB prievadas
7 Maitinimo laido jungtis
Kasečių ir gaminių numeriai
Etiketė Apibūdinimas
1 Kasetės lizdai
8 1 skyrius Pasirengimas darbui LTWW
Etiketė Apibūdinimas
2 Kasetės dalies numeriai
3 Gaminio serijos numeris ir gaminio numeris
Įjungimas ir išjungimas
PRANEŠIMAS: Kad nepažeistumėte gaminio, naudokite tik su gaminiu pateiktą maitinimo laidą.
Išjunkite ir iš naujo įjunkite gaminį
Energijos valdymas
Išjunkite ir iš naujo įjunkite gaminį
Gaminio įjungimas
1. Prijunkite maitinimo laidą, pateiktą su gaminiu, prie gaminio užpakalinėje dalyje esančio lizdo.
2. Įjunkite maitinimo laidą į sieninį elektros lizdą.
PASTABA: Įsitikinkite, kad maitinimo šaltinio įtampa atitinką nurodytą ant gaminio. Gaminiui tinkama
įtampa: 100–240 V ac arba 200–240 V ac ir 50/60 Hz.
3. Spustelėkite įjungimo mygtuką, esantį gaminio priekinėje dalyje.
Gaminio išjungimas
Gaminio išsijungimo laikas priklauso nuo jo tuo metu atliekamų funkcijų.
PASTABA: Jeigu nėra kasetės, gaminio neišjunkite. Galite pažeisti gaminį.
Norėdami išjungti HP PageWide MFP P77740-60 series spausdintuvą, spustelėkite ir atleiskite įjungimo
mygtuką, esantį gaminio priekinėje dalyje.
LTWW Įjungimas ir išjungimas 9
Bandant išjungti gaminį, kai trūksta vienos ar kelių kasečių, valdymo skyde rodomas įspėjimas.
PRANEŠIMAS: Norėdami išvengti spausdinimo kokybės problemų, išjunkite gaminį tik nuspaudę
priekyje esantį mygtuką. Neištraukite gaminio kištuko iš laido, neišjunkite ilgintuvo ir nenaudokite kito
būdo gaminiui išjungti.
Energijos valdymas
HP PageWide MFP P77740-60 series spausdintuvai turi energijos valdymo funkcijų, padedančių sumažinti
elektros energijos suvartojimą ir taupyti elektrą:
Jei prietaisas ilgą laiką stovi nenaudojamas, jis persijungia į „Sleep“ (miegas) režimą, kad suvartotų
mažiau el. energijos. Valdymo skydelyje galite nustatyti laiką, kuriam praėjus spausdintuvas persijungia
į „Sleep“ (miegas) režimą.
Valdymo skyde esanti funkcija „Schedule On/O“ (įsijungimo / išsijungimo planavimas) leidžia nustatyti
valandas ir dienas, kada spausdintuvas pats įsijungs arba išsijungs. Pavyzdžiui, galite suplanuoti, kad
spausdintuvas išsijungtų 18 val. nuo pirmadienio iki penktadienio.
PASTABA: El. energijos vartojimą taip pat galite valdyti HP integruotajame žiniatinklio serveryje. Daugiau
informacijos rasite Nuostatų skirtukas.
Laiko trukmės iki „Sleep“ (miegas) režimo įsijungimo nustatymas
1. Atverkite valdymo skydelio reikmenų skiltį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano
viršuje arba palieskite juostelę pradžios ekrano viršuje).
2. Valdymo skydelio reikmenų skiltyje palieskite („Setup“ (sąranka)).
3. Palieskite „Power Management“ (energijos valdymas), tada palieskite „Sleep Mode“ (miego režimas).
4. Pasirinkite vieną iš laiko intervalų parinkčių.
Gaminys persijungia į mažiau el. energijos suvartojantį režimą, kai juo nesinaudojama jūsų nustatytą laiko
intervalą.
Automatinio gaminio įsijungimo arba išsijungimo planavimas
1. Atverkite valdymo skydelio reikmenų skiltį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano
viršuje arba palieskite juostelę pradžios ekrano viršuje).
2. Valdymo skydelio reikmenų skiltyje palieskite („Setup“ (sąranka)).
3. Palieskite „Power Management“ (energijos tvarkymas), tada palieskite „Schedule Wake/Sleep“ (planuoti
įsijungimą arba išsijungimą).
10 1 skyrius Pasirengimas darbui LTWW
4. Įjunkite „Schedule On“ planuoti įsijungimą) arba „Schedule O“ (planuoti išsijungimą) parinktį.
5. Pasirinkite „Schedule On“ (planuoti įsijungimą) arba „Schedule O“ (planuoti išsijungimą) parinktis ir
paskui pasirinkite norimą dieną ir laiką.
Gaminys įsijungia arba išsijungia nustatytomis valandomis ir dienomis.
PASTABA: Išjungtas gaminys negali priimti fakso pranešimų.
Valdymo skydo naudojimas
Valdymo skydo mygtukai
Valdymo skydo pagrindinis ekranas
Valdymo skydo reikmenų skydelis
„Quick Sets“
Pagalbos funkcijos
Valdymo skydo mygtukai
Mygtukai ir indikatoriaus lemputės užsidega HP PageWide MFP P77740-60 series spausdintuvų valdymo
skyde, kai jų funkcija tampa galima, ir patamsėja, kai funkcija negalima.
Toliau esančiose diagramose pavaizduoti 203 mm (8 col.) valdymo skydelis (kairėje) ir 109 mm (4,3 col.)
valdymo skydelis (dešinėje).
1 Mygtukas „Back“ (atgal) arba „Cancel“ (atšaukti).
Palieskite, kad grįžtumėte į ankstesnį ekraną, arba atšauktumėte esamą procesą.
2Belaidžio tinklo indikatorius (yra tik kai kuriuose spausdintuvuose).
Dega ryškiai mėlyna spalva, kai gaminys yra prijungtas prie belaidžio tinklo. Mirksi, kai gaminys ieško belaidžio
ryšio. Nedega esant vienai iš šių sąlygų:
Gaminys prijungtas prie laidinio tinklo.
Belaidžio ryšio tinklas išjungtas.
Administratorius išjungė belaidžio ryšio funkciją.
LTWW Valdymo skydo naudojimas 11
3NFC (artimoji nuotolio ryšys) indikatorius (yra tik kai kuriuose spausdintuvuose).
Kad mobilusis spausdinimas būtų greitas ir paprastas, prilieskite prietaisą su NFC ryšiu.
4 Mygtukas „Home“ (pagrindinis ekranas).
Palieskite norėdami pamatyti valdymo skydo pagrindinį ekraną.
5 Mygtukas „Help“ (žinynas).
Palieskite, norėdami pamatyti žinyno meniu parinktis.
Valdymo skydo pagrindinis ekranas
Valdymo skydelio pradžios ekrane rodomas reikmenų skydelis, programos ir vartotojo nustatyti užduočių
šaukiniai.
1Piktograma „Sign in“ (prisijungti).
Gaminį galima sukongūruoti taip, kad naudotojams reikėtų prisijungti norint naudoti kai kurias programėles. Palieskite
čia, kad prisijungtumėte naudodami prieigos kodą.
2„Dashboard“ (skydelis).
„Dashboard“ (skydelis) piktogramos rodo dabartinę gaminio būseną ir suteikia prieigą prie ekranų, kuriose galima keisti
gaminio nuostatas (žr. Valdymo skydo reikmenų skydelis). Norėdami peržiūrėti visą skydelį, palieskite pradžios ekrano
viršuje esančią juostelę arba nuspauskite ir tempkite skydelio juostelės viduryje esančią rankenėlę.
3Laiko ir datos rodymas.
Šioje dalyje taip pat rodomi suplanuoti įvykiai, tokie kaip suplanuotas išsijungimo laikas (žr. Energijos valdymas).
4 Mygtukas „Help“ (žinynas).
Palieskite, norėdami pamatyti žinyno meniu parinktis.
5Programėlių arba sąrankos piktogramos.
Braukite ir tempkite norėdami horizontaliai peržiūrėti esamas piktogramas. Palieskite piktogramą, norėdami atverti
programėlių arba sąrankos ekraną.
12 1 skyrius Pasirengimas darbui LTWW
Valdymo skydo reikmenų skydelis
Norėdami atverti reikmenų skydelį, palieskite pradžios ekrano viršuje esančią juostelę arba braukite
reikmenų skydelio kortelę žemyn.
1 Didesnės piktogramos pateikiamos reikmenų skydelio viršutinėje dalyje. Jos rodo gaminio būseną ir leidžia keisti gaminio
nuostatas.
Braukite norėdami horizontaliai peržiūrėti esamas piktogramas. Palieskite piktogramą., norėdami pamatyti būsenos
ekraną arba keisti gaminio nuostatas.
2 Ant piktogramos atsiradęs geltonas arba raudonas trikampis reiškia, kad naudotojas turi atkreipti dėmesį.
Toliau pateiktame pavyzdyje geltonas įspėjamasis simbolis reiškia, kad baigiasi vienos ar kelių kasečių dažai.
„Quick Sets“
„Quick Sets“ – tai užduočių šaukiniai, pateikiami pradiniame ekrane arba naudojant „Quick Sets“ funkciją
gaminio valdymo skydelyje. Jie neturi poveikio Numatytajai pagrindinių programų sąrankai. Norėdami
naudoti „Quick Sets“ per gaminio valdymo skydelį, aktyvinkite pagrindinę programą.
Sukurkite „Quick Sets“ šios pagrindinėms programoms, kad pagerintumėte užduočių tikslumą ir
sutaupytumėte darbui reikiamą laiką:
Nuskaityti į el. paštą
Faksas (jeigu yra)
Nuskaitymas į tinklo aplanką
„Scan to USB“ (nuskaityti į „SharePoint“)
„Scan to SharePoint“ (nuskaityti į „SharePoint“)
Kopijuoti
Pasirinkite iš įvairių užduočių parinkčių, pvz., pradėti užduotį iš karto pasirinkus „Quick Set“ arba būtinai
peržiūrėti atvaizdą prieš pradedant užduotį.
„Quick Sets“ kūrimui naudokite HP integruotąjį tinklo serverį (EWS). Spausdintuvo valdymo skydelyje
palieskite („Ethernet“) (eternetas), kad sužinotumėte spausdintuvo IP. Įveskite IP adresą į palaikomą
interneto naršyklę. Spauskite ąselę „Settings“ (nuostatos), paskui spauskite „Control Panel Customization“
(valdymo skydelio tinkinimas) ir pasirinkite „Quick Sets“ (spartieji rinkiniai). Vykdykite ekrane pateikiamus
nurodymus.
LTWW Valdymo skydo naudojimas 13
Pagalbos funkcijos
HP PageWide MFP P77740-60 series spausdintuvai turi įdiegtąją pagalbos funkciją (žinyną), kurią rasite
valdymo skydelyje. Žinyne pateikiama patarimų, svarbios informacijos apie gaminį, kurią galima peržiūrėti
arba atsispausdinti, ir animacijų, parodančių, kaip atlikti tam tikras užduotis ar išspręsti problemas.
Norėdami peržiūrėti žinyno funkcijas, palieskite („Help“) (žinynas) reikmenų skydelyje arba („Help“)
(žinynas) spausdintuvo valdymo skydelyje.
Informacija apie spausdintuvą
Pagalbos animacijos
Informacija apie spausdintuvą
Informacijos apie spausdintuvą („Printer Information“) puslapyje pateikiama toliau nurodyta informacija apie
jūsų HP PageWide MFP P77740-60 series spausdintuvą:
Modelio pavadinimas ir numeris
Gaminio serijos numeris
Gaminio techninės priežiūros ID
Esamos programinės aparatinės įrangos versijos numeris
Naudojimo, būsenų ir nuostatų informacija (jei išsispausdinsite visus informacijos apie gaminį ir
spausdintuvo būsenų ataskaitų lapus)
Informacijos apie spausdintuvą lapo peržiūra arba spausdinimas
1. Palieskite („Help“) (žinynas) reikmenų skydelyje arba („Help“) (žinynas) spausdintuvo valdymo
skydelyje.
2. Palieskite „Printer Information“ (spausdintuvo informacija).
3. Jeigu norite informaciją išspausdinti, palieskite „Print“ (spausdinti).
Pagalbos animacijos
Įdiegtajame žinyne yra animacijų, parodančių, kaip atlikti tam tikras užduotis ar išspręsti problemas. Jei
norite pasirinkti ir peržiūrėti žinyne esančią animaciją:
1. Palieskite („Help“) (žinynas) reikmenų skydelyje arba („Help“) (žinynas) spausdintuvo valdymo
skydelyje.
2. Palieskite „How To Videos“ (mokomieji vaizdo įrašai).
3. Pasirinkite vaizdo įrašą, kurį norite paleisti.
14 1 skyrius Pasirengimas darbui LTWW
2 Gaminio prijungimas
Prijunkite gaminį prie kompiuterio arba tinklo
Naudojimasis „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys)
Kaip HP spausdintuvo programinę įrangą įdiegti belaidžiu ryšiu jau prijungtam gaminiui
Paleiskite spausdintuvo programinę įrangą („Windows“)
Tinklo nuostatų valdymas
Prijunkite gaminį prie kompiuterio arba tinklo
Kaip prijungti gaminį naudojant USB kabelį
Kaip prijungti produktą prie tinklo
Kaip prijungti gaminį naudojant USB kabelį
Gaminį prie kompiuterio galite prijungti naudodami USB kabelį.
Šis gaminys palaiko USB 2.0 ryšį. Naudokite „A-to-B“ tipo USB kabelį. HP rekomenduoja naudoti kabelį, kurio
ilgis neviršija 2 m.
PRANEŠIMAS: nejunkite USB kabelio, kol tai padaryti neparagins programinės įrangos diegimo programa.
1. Uždarykite visas kompiuteryje paleistas programas.
2. Įdiekite spausdintuvo programinę įrangą iš HP klientų palaikymo tarnyba ir vadovaukitės instrukcijomis
ekrane.
3. Paraginti pasirinkite „USB-Connect the printer to the computer using a USB cable“ (prijungti
spausdintuvą prie kompiuterio USB laidu) ir spauskite mygtuką Pirmyn .
PASTABA: Dialogo lange rodomas pranešimas, kad „HP ePrint“ ir spausdinimo programos
neprieinamos naudojant USB diegimą. Spustelėkite „Yes“ (taip), kad tęstumėte USB diegimą, arba „No“
(ne), kad jį atšauktumėte.
4. Kai programinė įranga paragins, B tipo USB laido galą prijunkite prie B tipo prievado (1), esančio gaminio
užpakalinėje dalyje.
5. Baigę diegimą išspausdinkite bet kokios programos puslapį, kad įsitikintumėte, jog spausdinimo
programinė įranga įdiegta teisingai.
LTWW Prijunkite gaminį prie kompiuterio arba tinklo 15
Kaip prijungti produktą prie tinklo
Gaminį taip pat galite jungti prie belaidžio arba laidinio tinklo.
Palaikomi tinklo protokolai
Gaminys palaiko toliau išvardytus tinklo protokolus.
„AirPrint 1,6 x“
„AirPrint Scan“
„ARP Ping“
„Bonjour“
„Bootp“
CIFS klientą;
DHCP, „AutoIP“
DHCP v6
HTTP, HTTPS
IPP
IPv4
IPv6
„Legacy Default IP“ (senas numatytasis IP)
LLMNR
LPD
„Microsoft“ žiniatinklio paslaugos (spausdinimas,
nuskaitymas, tyrinėjimas)
„Netbios“
Spausdinimas naudojant 9100 prievadą
SLP
SMTP klientas įspėjimams
SNMP V1, V2, V3
Sistemos žurnalas
TLS 1,0, 1,1, 1,2
WINS
„WPA Enterprise“
Įrenginio prijungimas naudojant laidinį tink
Naudokite šią procedūrą, jei norite įdiegti gaminį laidiniame tinkle:
1. Eterneto kabelį prijunkite prie eterneto prievado (1) ir tinklo.
2. Įjunkite produktą.
3. Prieš tęsdami, palaukite 60 sekundžių. Per tą laiką tinklas atpažįsta gaminį ir priskiria jam IP adresą arba
pagrindinio kompiuterio pavadinimą.
4. Atverkite valdymo skydelio reikmenų skiltį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano
viršuje arba palieskite juostelę pradžios ekrano viršuje).
5. Valdymo skydelio reikmenų skiltyje palieskite („Ethernet“) (eternetas), kad pamatytumėte IP adresą.
Palieskite „Print Details“ (išsami spausdinimo informacija), kad išspausdintumėte puslapį su IP adresu.
16 2 skyrius Gaminio prijungimas LTWW
Gaminio prijungimas naudojant belaidį tinklą (tik belaidžiams modeliams)
Belaidis ryšys yra išjungtas (numatytoji reikšmė). Naudokite toliau nurodytus būdus įjungti belaidį ryšį ir
prijungti gaminį prie belaidžio ryšio tinklo:
Norėdami įjungti gaminio belaidžio ryšio funkciją
Gaminio prijungimas prie belaidžio tinklo naudojant belaidžio ryšio sąrankos vedlį
Gaminio prijungimas prie belaidžio tinklo naudojant WPS
Rankinis gaminio prijungimas prie belaidžio tinklo
PASTABA: Spausdintuvas palaiko 802,11n tinklus (2,4 GHz ir 5 GHz).
Jei jūsų belaidžio ryšio maršruto parinktuvas nepalaiko „Wi-Fi“ apsaugotosios sąrankos (WPS), paprašykite
savo sistemos administratoriaus pasakyti belaidžio ryšio tinklo pavadinimą arba paslaugų rinkinio
identikatorių (SSID) bei belaidžio ryšio tinklo slaptažodį ar šifravimo raktą.
Norėdami įjungti gaminio belaidžio ryšio funkciją
1. Atverkite valdymo skydelio reikmenų skiltį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano
viršuje arba palieskite juostelę pradžios ekrano viršuje).
2. Valdymo skydelio reikmenų skiltyje palieskite („Setup“ (sąranka)).
3. Palieskite „Network Setup“ (tinklo sąranka), tada palieskite „Wireless Settings“ (belaidžio ryšio
nuostatos).
4. Palieskite „Wireless“ (belaidis ryšys) ir pasirinkite „On“ (įjungta).
Gaminio prijungimas prie belaidžio tinklo naudojant belaidžio ryšio sąrankos vedlį
Geriausias būdas įdiegti gaminį belaidžio ryšio tinkle – naudoti belaidžio ryšio sąrankos vediklį.
1. Įsitikinkite, kad įjungtas spausdintuvo belaidis ryšys.
Daugiau informacijos rasite Norėdami įjungti gaminio belaidžio ryšio funkciją.
2. Atverkite valdymo skydelio reikmenų skiltį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano
viršuje arba palieskite juostelę pradžios ekrano viršuje).
3. Valdymo skydelio reikmenų skiltyje palieskite („Setup“ (sąranka)).
4. Palieskite „Network Setup“ (tinklo sąranka), tada palieskite „Wireless Settings“ (belaidžio ryšio
nuostatos).
5. Palieskite „Wireless Setup Wizard“ (Belaidžio ryšio sąrankos vedlys).
6. Gaminys atlieka galimų belaidžio ryšio tinklų paiešką ir pateikia tinklų pavadinimų (SSID) sąrašą. Jei yra,
sąraše pasirinkite SSID savo belaidžio ryšio kelvedžiui. Jeigu jūsų belaidžiam maršruto parinktuvui
skirtas SSID nėra įtrauktas į sąrašą, palieskite „Enter SSID“ (įvesti SSID). Paraginti dėl tinklo saugumo
tipo, pasirinkite jūsų belaidžio maršruto parinktuvo naudojamą parinktį. Valdymo skydo ekrane atsidaro
pagalbinė klaviatūra.
7. Atlikite vieną iš šių veiksmų:
Jei jūsų belaidžio ryšio kelvedis naudoja WPA saugą, pagalbine klaviatūra įveskite leidimo frazę.
Jei jūsų belaidžio ryšio kelvedis naudoja WEP saugą, pagalbine klaviatūra įveskite raktą.
8. Palieskite Gerai ir palaukite, kol gaminys užmegs ryšį su belaidžio ryšio kelvedžiu. Belaidžio ryšio
sukūrimas gali užtrukti kelias minutes.
LTWW Prijunkite gaminį prie kompiuterio arba tinklo 17
Gaminio prijungimas prie belaidžio tinklo naudojant WPS
Kad galėtumėte prijungti spausdintuvą prie belaidžio ryšio tinklo naudodami WPS, pasirūpinkite, kad būtų
įgyvendintos šios sąlygos:
Belaidžio ryšio maršruto parinktuvas arba prieigos taškas su įjungta WPS.
Kompiuteris yra prijungtas prie belaidžio ryšio tinklo, prie kurio norite prijungti spausdintuvą.
Įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegta HP spausdintuvo programinė įranga.
Jeigu turite WPS maršruto parinktuvą su WPS mygtuku, atlikite procedūrą Prijungimas mygtuko
paspaudimu. Jeigu nesate įsitikinę, ar jūsų maršruto parinktuve yra atitinkamas mygtukas, atlikite procedūrą
„PIN method“ (PIN kodo metodas).
Mygtuko paspaudimo metodas
1. Įsitikinkite, kad įjungtas spausdintuvo belaidis ryšys.
Daugiau informacijos rasite Norėdami įjungti gaminio belaidžio ryšio funkciją.
2. Atverkite valdymo skydelio reikmenų skiltį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano
viršuje arba palieskite juostelę pradžios ekrano viršuje).
3. Valdymo skydelio reikmenų skiltyje palieskite („Setup“ (sąranka)).
4. Palieskite „Network Setup“ (tinklo sąranka), tada palieskite „Wireless Settings“ (belaidžio ryšio
nuostatos).
5. Palieskite „Wi-Fi Protected Setup“ („Wi-Fi“ apsaugotoji sąranka) ir pasirinkite „Push Button“ (spausti
mygtuką).
6. Palieskite Start (pradėti).
PIN kodo metodas
1. Įsitikinkite, kad įjungtas spausdintuvo belaidis ryšys.
Daugiau informacijos rasite Norėdami įjungti gaminio belaidžio ryšio funkciją.
2. Raskite WPS PIN:
a. Atverkite valdymo skydelio reikmenų skiltį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio
ekrano viršuje arba palieskite juostelę pradžios ekrano viršuje).
b. Valdymo skydelio reikmenų skiltyje palieskite („Setup“ (sąranka)).
c. Palieskite „Network Setup“ (tinklo sąranka), tada palieskite „Wireless Settings“ (belaidžio ryšio
nuostatos).
d. Palieskite „Wi-Fi Protected Setup“ (saugi „Wi-Fi“ ryšio sąranka), tada palieskite „PIN“.
WPS PIN rodomas ekrane.
3. Įjunkite belaidžio kelvedžio arba prieigos taško kongūravimo priemonę arba programinę įrangą ir
įrašykite WPS PIN kodą.
PASTABA: Daugiau informacijos apie kongūravimo priemonės naudojimą žr. belaidžio kelvedžio arba
prieigos taško dokumentacijoje.
4. Maždaug dvi minutes palaukite. Jeigu spausdintuvas sėkmingai prisijungia, („Wireless“) (belaidžio
ryšio) indikatorius ne mirksi, o dega.
18 2 skyrius Gaminio prijungimas LTWW
Rankinis gaminio prijungimas prie belaidžio tinklo
Per pirmas 120 gaminio nustatymo minučių arba iš naujo nustačius gaminio numatytąsias tinklo nuostatas
(taip pat neprijungus gaminio tinklo kabelio) belaidis gaminio radijas transliuos gaminio belaidžio ryšio tinklo
nustatymus.
Šio tinklo pavadinimas yra „HP-Setup-xx-[gaminio pavadinimas]“.
PASTABA: „xx“ tinklo pavadinime žymi paskutinius du gaminio „Mac“ adreso simbolius. Gaminio
pavadinimas yra HP PageWide MFP P77740-60.
1. Įsitikinkite, kad įjungtas spausdintuvo belaidis ryšys.
Daugiau informacijos rasite Norėdami įjungti gaminio belaidžio ryšio funkciją.
2. Naudodami belaidį ryšį palaikantį gaminį, prisijunkite prie gaminio nustatymų tinklo.
3. Prisijungę prie šio nustatymų tinklo, atidarykite interneto naršyklę ir atidarykite „HP Embedded Web
Server“ (EWS) naudodami šį IP adresą.
192.168.223.1
4. Raskite belaidžio ryšio sąrankos vedlį EWS ir, vadovaudamiesi pateiktais nurodymais, rankiniu būdu
prijunkite gaminį.
PASTABA: Pagal numatytąsias nuostatas gaminys pateikia automatinį DHCP adresą.
Naudojimasis „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys)
Su „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys) galite spausdinti be laidų tiesiai iš kompiuterio, išmaniojo telefono,
planšetinio kompiuterio arba kito belaidį ryšį palaikančio įrenginio neprisijungdami prie esamo belaidžio ryšio
tinklo.
„Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys) naudojimo gairės
Įsitikinkite, kad jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje yra būtina programinė įranga.
Jei naudojate kompiuterį, atsisiųskite spausdintuvo programinę įrangą iš www.support.hp.com.
Prisijunkite prie „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys). Tuomet įdiekite spausdintuvo programinę
įrangą, pasirinkę „Wireless“ (belaidis ryšys), kai spausdintuvo programinė įranga paprašys
nurodyti ryšio rūšį.
Jei naudojate mobilųjį įrenginį, įsitikinkite, kad esate įdiegę suderinamą spausdinimo programą.
Daugiau informacijos apie mobilųjį spausdinimą rasite apsilankę www.hp.com/go/mobileprinting
svetainėje.
Įsitikinkite, kad kompiuteryje įjungtas „Wi-F Direct“ ryšys.
Tą patį „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys) ryšį vienu metu gali naudoti iki penkių kompiuterių ir
mobiliųjų įrenginių.
„Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys) gali naudoti, kai spausdintuvas prie kompiuterio prijungtas USB
kabeliu arba prie tinklo, naudojant belaidį ryšį.
„Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys) negalima naudoti, siekiant prie interneto prijungti kompiuterį,
mobilųjį įrenginį arba spausdintuvą.
LTWW Naudojimasis „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys) 19
Kaip įjungti „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys)
1. Atverkite valdymo skydelio reikmenų skiltį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano
viršuje arba palieskite juostelę pradžios ekrano viršuje).
2. Valdymo skydelio reikmenų skiltyje palieskite („Wi-Fi Direct“) (tiesioginis belaidis ryšys).
3. Palieskite („Settings“) (nuostatos).
4. Jeigu rodoma, kad „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys) yra išjungtas, palieskite „Wi-Fi Direct“
(tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys) ir jį įjunkite.
PASTABA: Norėdami saugesnio ryšio, galite sukongūruoti išplėstines „Wi-Fi Direct“ nuostatas naudodami
EWS. Ąselėje „Network“ (tinklas), skiltyje „Wi-Fi Direct“, spustelėkite „Status“ (būsena) ir spustelėkite „Edit
Settings“ (redaguoti nuostatas). Skiltyje „Status“ (būsena) spustelėkite „On“ (įjungta), o skiltyje
„Connection Method“ (ryšio būdas) spustelėkite „Advanced“ (išplėstinis).
PATARIMAS: Naudodami integruotąjį tinklo serverį (EWS) taip pat galite įjungti „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis
„Wi-Fi“ ryšys). Plačiau apie „EWS“ naudojimą žr. HP integruotasis tinklo serveris (EWS).
Spausdinimas iš belaidį ryšį palaikančio įrenginio
PASTABA: Įsitikinkite, kad mobiliajame įrenginyje įdiegėte suderinamą spausdinimo programą. Daugiau
informacijos rasite apsilankę svetainėje www.hp.com/go/mobileprinting .
1. Įsitikinkite, kad esate įjungę „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys) spausdintuve.
2. Mobiliajame įrenginyje įjunkite „Wi-Fi“ ryšį. Plačiau apie tai žr. su mobiliuoju įrenginiu pateiktuose
dokumentuose.
PASTABA: Jeigu mobilusis įrenginys nepalaiko „Wi-Fi“, negalite naudoti „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-
Fi“ ryšys).
3. Iš mobiliojo įrenginio prisijunkite prie naujo tinklo. Naudokite procesą, kurį paprastai naudojate
prisijungti prie naujo belaidžio tinklo arba aktyviosios srities. Pasirinkite „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-
Fi“ ryšys) pavadinimą iš belaidžių tinklų sąrašo, kur jis bus parodytas kaip „DIRECT-**-HP PageWide
XXXX“ (kur ** yra unikalūs simboliai jūsų spausdintuvui identikuoti, o XXXX yra ant spausdintuvo
nurodytas spausdintuvo modelis).
4. Paprašius įveskite „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys) slaptažodį.
5. Spausdinkite dokumentą.
Spausdinimas iš belaidį ryšį palaikančio kompiuterio („Windows“)
1. Įsitikinkite, kad kompiuteryje įjungtas „Wi-F Direct“ ryšys.
2. Įjunkite kompiuterio „Wi-Fi“ ryšį. Plačiau apie tai žr. su kompiuteriu pateiktuose dokumentuose.
PASTABA: Jeigu kompiuteris nepalaiko „Wi-Fi“, negalite naudoti „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“
ryšys).
3. Iš kompiuterio prisijunkite prie naujo tinklo. Naudokite procesą, kurį paprastai naudojate prisijungti prie
naujo belaidžio tinklo arba aktyviosios srities. Pasirinkite „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys)
pavadinimą iš belaidžių tinklų sąrašo, kur jis bus parodytas kaip „DIRECT-**-HP PageWide XXXX“ (kur **
yra unikalūs simboliai jūsų spausdintuvui identikuoti, o XXXX yra ant spausdintuvo nurodytas
spausdintuvo modelis).
4. Paprašius įveskite „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys) slaptažodį.
20 2 skyrius Gaminio prijungimas LTWW
PASTABA: Norėdami rasti slaptažodį, pradžios ekrane palieskite („Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“
ryšys).
5. Jei spausdintuvas prijungtas prie kompiuterio belaidžiu tinklu, pereikite prie kito veiksmo. Jei
spausdintuvas prijungtas prie kompiuterio USB laidu, vykdykite žemiau pateiktus veiksmus, kad
įdiegtumėte spausdintuvo programinė įranga naudodami HP „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys)
ryšį:
a. Paleiskite spausdintuvo programinę įrangą. Daugiau informacijos rasite Paleiskite spausdintuvo
programinę įrangą („Windows“).
b. Spustelėkite „Printer Setup & Software“ (spausdintuvo sąranka ir programinė įranga), tada
pasirinkite „Connect a new printer“ (jungti naują spausdintuvą).
c. Kai atsiranda programinės įrangos ekranas „Connection Options“ (ryšio parinktys), pasirinkite
Wireless“ (belaidis ryšys).
d. Pasirinkite savo HP spausdintuvo programinę įrangą iš aptiktų spausdintuvų sąrašo.
e. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
6. Spausdinkite dokumentą.
Spausdinimas iš belaidį ryšį palaikančio kompiuterio („OS X“)
1. Įsitikinkite, kad kompiuteryje įjungtas „Wi-F Direct“ ryšys.
2. Kompiuteryje įjunkite „Wi-Fi“.
Plačiau apie tai žr. „Apple“ pateiktuose dokumentuose.
3. Spustelėkite piktogramą „Wi-Fi“ ir pasirinkite „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys) pavadinimą, pvz.,
„DIRECT-**-HP PageWide XXXX“ (** yra unikalūs rašmenys jūsų spausdintuvui identikuoti, o XXXX yra
ant spausdintuvo nurodytas spausdintuvo modelis).
4. Jei „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys) įjungtas su saugumu, paprašyti įveskite slaptažodį.
5. Pridėti spausdintuvą:
a. Atverkite „System Preferences“ (sistemos parinktys).
b. Spustelėkite „Printers & Scanners“ (spausdintuvai ir skaitytuvai).
c. Spustelėkite simbolį „+“, esantį spausdintuvų sąrašo kairiojoje apatinėje dalyje.
d. Pasirinkite spausdintuvą iš aptiktų spausdintuvų sąrašo (žodis „Bonjour“ yra dešiniajame
stulpelyje, prie spausdintuvo pavadinimo), ir spustelėkite „Add““ (įtraukti).
Kaip HP spausdintuvo programinę įrangą įdiegti belaidžiu ryšiu
jau prijungtam gaminiui
Jei gaminiui jau priskirtas IP adresas belaidžiame tinkle, o jūs norite kompiuteryje įdiegti gaminio programinę
įrangą, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
1. Sužinokite gaminio IP (valdymo skydelio reikmenų skiltyje palieskite [„Ethernet“ ]) (eternetas).
2. Įdiekite spausdintuvo programinę įrangą iš www.support.hp.com.
3. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
LTWW Kaip HP spausdintuvo programinę įrangą įdiegti belaidžiu ryšiu jau prijungtam gaminiui 21
4. Paraginti pasirinkite „Wireless - Connect the printer to your wireless network and internet“ (belaidis
ryšys – prijunkite spausdintuvą prie belaidžio tinklo ir interneto), tada spustelėkite Pirmyn .
5. Iš prieinamų spausdintuvų sąrašo pasirinkite spausdintuvą su teisingu IP adresu.
Paleiskite spausdintuvo programinę įrangą („Windows“)
Priklausomai nuo jūsų operacinės sistemos, spausdintuvo programinė įranga galite atverti kaip nurodyta:
„Windows 10“: Kompiuterio darbalaukyje spustelėkite „Start“ (pradžia), pasirinkite „All Apps“ (visos
programos), spustelėkite HP, spustelėkite spausdintuvo aplanką ir pasirinkite piktogramą su
spausdintuvo pavadinimu.
„Windows 8.1“: Spustelėkite apatiniame kairiajame pradžios ekrano kampe esančią rodyklę, tada
pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
Windows 8“: Ekrane „Start“ (pradžia) dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite tuščią ekrano sritį,
programų juostoje spustelėkite „All Apps“ (visos programos) ir tada spustelėkite piktogramą su
spausdintuvo pavadinimu.
Windows 7“, „Windows Vista“ ir „Windows XP“: Kompiuterio darbalaukyje spustelėkite Start (pradžia),
pasirinkite All Programs (visos programos), spustelėkite HP, spustelėkite spausdintuvo aplanką ir
pasirinkite piktogramą su spausdintuvo pavadinimu.
Tinklo nuostatų valdymas
Tinklo nuostatų peržiūra arba keitimas
Gaminio slaptažodžio nustatymas arba pakeitimas
Rankinis TCP / IP parametrų kongūravimas valdymo skydelyje
Nuorodos sparta ir dvipusio spausdinimo nustatymai
Tinklo nuostatų peržiūra arba keitimas
Naudokite „HP Embedded Web Server“, kad peržiūrėtumėte arba pakeistumėte IP kongūracijos nuostatas.
1. Sužinokite gaminio IP (valdymo skydelio reikmenų skiltyje palieskite [„Ethernet“ ]) (eternetas).
2. Į naršyklės adresų laukelį įveskite gaminio IP adresą, kad atvertumėte „HP Embedded Web Server“.
3. Spustelėkite „Network“ (tinklas) kortelę, kad gautumėte tinklo informaciją. Galite pakeisti reikiamas
nuostatas.
Gaminio slaptažodžio nustatymas arba pakeitimas
Naudokite integruotąjį HP interneto serverį ir nustatykite slaptažodį arba pakeiskite esamą slaptažodį,
naudojamą gaminiui tinkle, kad neįgalioti vartotojai negalėtų pakeisti gaminio nustatymų.
PASTABA: Informacijos, kaip apsaugoti savo gaminio slaptažodį, ieškokite dokumente „Security Best
Practices“ (geriausioji saugos praktika), kurį rasite HP saugaus spausdinimo svetainėje.
22 2 skyrius Gaminio prijungimas LTWW
1. Sužinokite gaminio IP (valdymo skydelio reikmenų skiltyje palieskite [„Ethernet“ ]) (eternetas).
2. Naršyklės adresų laukelyje įveskite gaminio IP adresą. Spustelėkite ąselę „Settings“ (nuostatos),
spustelėkite „Security“ (sauga) ir spustelėkite nuorodą „General Security“ (bendroji sauga).
PASTABA: Jei esate nustatę slaptažodį, turėsite jį įvesti. Kaip vartotojo vardą įrašykite „admin“ ir
slaptažodį, tada spustelėkite „Apply“ (taikyti).
3. Laukeliuose „Password“ (slaptažodis) ir „Conrm Password“ (patvirtinti slaptažodį) įrašykite naująjį
slaptažodį.
4. Lango apačioje spustelėkite „Apply“ (taikyti, kad įrašytumėte slaptažodį.
Rankinis TCP / IP parametrų kongūravimas valdymo skydelyje
Naudokite valdymo skydelio meniu, kad rankiniu būdu nustatytumėte IPv4 adresą, potinklio šabloną ir
numatytąją tinklo sąsają.
1. Atverkite valdymo skydelio reikmenų skiltį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano
viršuje arba palieskite juostelę pradžios ekrano viršuje).
2. Valdymo skydelio reikmenų skiltyje palieskite („Setup“ (sąranka)).
3. Palieskite „Network Setup“ (tinklo sąranka) ir tada palieskite vieną iš toliau nurodytų elementų:
„Ethernet Settings“ (eterneto nuostatos) (jei tai laidinis tinklas)
„Wireless Settings“ (belaidžio ryšio nuostatos) (jei tai belaidžio ryšio tinklas)
4. Palieskite „Advanced Setup“ (išplėstinė sąranka), tada palieskite „IP Settings“ (IP nuostatos).
5. Palieskite „Manual“ (rankinis būdas), tada palieskite „IP Address“ (IP adresas).
6. Naudodami klaviatūros skaitmenų sritį, atlikite šiuos veiksmus:
a. Įveskite IP adresą ir palieskite Baigta .
b. Įveskite potinklio šabloną ir palieskite Baigta .
c. Įveskite tinklo sąsają ir palieskite Baigta .
7. Palieskite „Apply“ (taikyti).
Nuorodos sparta ir dvipusio spausdinimo nustatymai
PASTABA: Ši informacija taikoma tik eterneto (laidiniams) tinklams. Ji netinka belaidžiams tinklams.
Spausdinimo serverio ryšio sparta ir ryšio režimas turi atitikti tinklo telktuvo charakteristikas. Daugeliu
situacijų leiskite gaminiui veikti automatiniu režimu. Neteisingai pakeitus nuorodos spartą ir dvipusio
spausdinimo nustatymus, gaminiui gali nepavykti palaikyti ryšio su kitais tinklo įrenginiais. Jei reikia atlikti
pakeitimus, naudokitės spausdintuvo valdymo skydeliu.
PASTABA: atlikus šių nustatymų pakeitimus, įrenginys išsijungia ir vėl įsijungia. Pakeitimus atlikite tik tada,
kai įrenginys neatlieka jokių operacijų.
1. Atverkite valdymo skydelio reikmenų skiltį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano
viršuje arba palieskite juostelę pradžios ekrano viršuje).
2. Valdymo skydelio reikmenų skiltyje palieskite („Setup“ (sąranka)).
3. Palieskite „Network Setup“ (tinklo sąranka), tada palieskite „Ethernet Settings“ (eterneto nuostatos).
4. Palieskite „Advanced Settings“ (detaliosios nuostatos) ir palieskite „Link Speed“ (ryšio sparta).
LTWW Tinklo nuostatų valdymas 23
5. Pasirinkite vieną iš šių pasirinkčių:
Nuostata Apibūdinimas
Automatinis Spausdinimo serveris automatiškai kongūruojasi, nustatydamas didžiausią tinkle leidžiamą
nuorodos spartą ir ryšio režimą.
10 viso 10 Mbps, visas-dvipusis veikimas
10 pusės 10 Mbps, pusinis-dvipusis veikimas
100 viso 100 Mbps, visas-dvipusis veikimas
100 pusės 100 Mbps, pusinis-dvipusis veikimas
1000BT 1000 Mbps, visas-dvipusis veikimas
24 2 skyrius Gaminio prijungimas LTWW
3 Spausdintuvo valdymas ir paslaugos
HP integruotasis tinklo serveris (EWS)
Gaminio saugos savybės
„HP Printer Assistant“ spausdintuvo programinė įranga („Windows“)
„HP Utility“ (HP paslaugų programa) („OS X“)
„AirPrint“™ („OS X“)
HP integruotasis tinklo serveris (EWS)
Apie EWS
Apie slapukus
EWS atvėrimas
Funkcijos
Apie EWS
Šiame gaminyje yra įdiegtas „HP Embedded Web Server“ (EWS), suteikiantis prieigą prie informacijos apie
gaminio ir tinklo veiklas. EWS rodo tinklalapius, kurių negalima peržiūrėti naudojant įprastą žiniatinklio
naršyklę.
EWS yra techninės įrangos įrenginyje (tokiame kaip HP spausdintuvas) arba programinėje aparatinėje įrangoje
– tai nėra į tinklo serverį įkelta programinė įranga.
EWS privalumas yra tai, kad jis pateikia sąsają su gaminiu, kurią gali naudoti kiekvienas, turintis prie tinklo
prijungtą gaminį ir kompiuterį. Nereikia įdiegti ar kongūruoti jokios specialios programinės įrangos, tačiau
jūsų kompiuteryje turi būti palaikoma interneto naršyklė. Jei norite pasiekti EWS, naršyklės adresų laukelyje
įveskite įrenginio IP adresą.
Apie slapukus
Jums naršant, EWS į kietąjį diską įrašo labai mažus tekstinius failus (slapukus). Šie failai leidžia EWS atpažinti
jūsų kompiuterį kito jūsų apsilankymo metu. Pavyzdžiui, jeigu sukongūravote EWS kalbą, slapukas leis
prisiminti, kurią kalbą pasirinkote, kad kitą kartą paleidus EWS puslapiai būtų rodomi ta kalba. Vieni slapukai
išvalomi kiekvieno seanso pabaigoje (pavyzdžiui, slapukas, kuriame saugoma pasirinkta kalba), kiti
(pavyzdžiui, slapukas, kuriame saugomos kliento nuostatos) saugomi kompiuteryje tol, kol išvalote juos
rankiniu būdu.
SVARBU: Kompiuteryje EWS įrašyti slapukai naudojami tik nuostatų išsaugojimui kompiuterio atmintyje
arba informacijos bendrinimui tarp spausdintuvo ir kompiuterio. Šie slapukai nesiunčiami į jokius HP
tinklalapius.
Galite kongūruoti savo naršyklę, kad ji priimtų visus slapukus, arba galite kongūruoti, kad ji perspėtų jus
kiekvieną kartą, kai siūlomi slapukai, ir tai leis jums nuspręsti, kurį slapuką priimti, o kurio atsisakyti. Be to,
naudodami naršyklę galite pašalinti nereikalingus slapukus.
Priklausomai nuo spausdintuvo, jei uždrausite slapukus, išjungsite vieną arba daugiau iš toliau nurodytų
funkcijų:
LTWW HP integruotasis tinklo serveris (EWS) 25
Darbo tęsimas vietoje, kurioje išjungėte programą (ypač patogu, kai naudojate sąrankos vediklius).
EWS naršyklės kalbos įsiminimas.
EWS pagrindinio puslapio pritaikymas.
Informacijos apie tai, kaip pakeisti privatumo ir slapukų nuostatas ir kaip peržiūrėti ir naikinti slapukus,
ieškokite dokumentacijoje, pasiekiamoje žiniatinklio naršykle.
EWS atvėrimas
Norėdami atverti EWS, atlikite vieną iš tokių veiksmų:
Palaikomos interneto naršyklės adresų laukelyje įveskite gaminio IP adresą. (Norėdami gauti IP adresą,
valdymo skydelyje palieskite [Ethernet]) (eternetas).
Spausdintuvo programinėje įrangoje atverkite „HP Printer Assistant“ ir skirtuko „Print, Scan & Fax“
(spausdinimas, nuskaitymas ir faksogramų siuntimas) skirtuke Spausdinti spustelėkite „Printer Home
Page (EWS)“ (spausdintuvo pradinis puslapis (EWS).
Daugiau informacijos rasite Kaip atidaryti „HP Printer Assistant“.
Jeigu naudojate OS X, naudokite „HP Utility“ arba spustelėkite „System Preferences“ (sistemos
parinktys) > „Printers & Scanners“ (spausdintuvai ir skaitytuvai) > HP PageWide MFP P77740-60 >
„Options & Supplies“ (parinktys ir medžiaga) > „General“ (bendra) > „Show Printer Webpage“ (rodyti
spausdintuvo tinklalapį).
PASTABA: Jei atidarant EWS įvyksta klaida, patvirtinkite, kad jūsų tinklo tarpinio serverio parametrai yra
teisingi.
PATARIMAS: Atidarę URL adresą galite jį įtraukti į žymes, tuomet vėliau galėsite greitai prie jo grįžti.
Funkcijos
Skirtukas Home (pradinis)
Skirtukas „Scan“ (nuskaitymas)
„Copy/Print“ (kopijavimo / spausdinimo) ąselė
Skirtukas „Fax“ (Faksas)
HP „JetAdvantage“ ąselė
Tinklo skirtukas
Skirtukas „Tools“ (įrankiai)
Nuostatų skirtukas
PASTABA: EWS tinklo nuostatų keitimas gali išjungti tam tikras gaminio arba jo programinės įrangos
funkcijas.
Skirtukas Home (pradinis)
Naudokite skirtuką „Home“ (pradžia), kad pasiektumėte dažnai naudojamus elementus, esančius
skirtukuose „Scan“ (nuskaitymas), „Fax“ (faksas), „Web Services“ (tinklo paslaugos), „Network“ (tinklas),
„Tools“ (įrankiai) ir „Settings“ (nuostatos).
PASTABA: ne visi šių elementų yra matomi pagal numatytąsias nuostatas. Naudokite mygtuką
„Personalize“ (suasmeninti), kad elementai būtų rodomi arba slepiami pagal jūsų pasirinkimą.
26 3 skyrius Spausdintuvo valdymas ir paslaugos LTWW
Nr. Apibūdinimas
Nuskaityti į el. paštą Kongūruoti el. pašto, į kurį siunčiama, prolius nuskaitymo į el. paštą funkcijai.
Nuskaitymas į tinklo aplanką Kongūruoti tinklo aplanką, į kurį siunčiama, nuskaitymo į el. paštą funkcijai.
„HP Digital Fax“ (HP skaitmeninis
faksogramų siuntimas)
Kongūruoti spausdintuvą, kad faksogramos būtų įrašomos tinkle arba persiunčiamos į el.
paštą.
„Energy Save“ (energijos taupymas)
nuostatos
Kongūruoti energijos taupymo funkcijas, kurios aktyvina spausdintuvo „Sleep Mode“ (miego
režimas) arba automatiškai įjungia ir išjungia spausdintuvą.
„Printer Update“ (spausdintuvo
naujiniai)
Patikrinti, ar yra spausdintuvo naujinių.
„Estimated Cartridge Levels“
(apytikriai kasetės rašalo lygiai)
Peržiūrėkite kasetės rašalo lygio būseną.
Network Summary (tinklo
apibendrinimas)
Peržiūrėti laidinio (802,3) arba belaidžio (802,11) tinklo būseną.
„Print Quality Toolbox“
(spausdinimo kokybės parankinė)
Vykdyti priežiūros priemones, kad būtų pagerinta spaudinių kokybė.
Belaidės sąrankos vediklis Nustatyti belaidę jungtį naudojant vediklį.
„Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“
ryšys)
Nustatyti „Wi-Fi Direct“ spausdinimui iš mobiliojo įrenginio tiesiogiai, neprisijungus prie
belaidžio tinklo.
„AirPrint“ Nustatyti „AirPrint“™ spausdinimui iš „Apple“ palaikomų gaminių.
Informacija apie spausdintuvą Peržiūrėkite informaciją apie spausdintuvą, pvz., gaminio serijos numerį, tarnybos ID,
programinės aparatinės įrangos versiją ir bendrą puslapių skaičių.
„Administrator“ (administratorius) Nustatyti administratoriaus valdymą, skirtą spausdintuvo funkcijoms.
„Backup“ (atsarginis kopijavimas) Kopijuoti spausdintuvo nuostatas į slaptažodžiu apsaugotą failą.
„Fax Log“ (fakso žurnalas) Rodyti ir tvarkyti visas su faksu susijusias veiklas (įskaitant skaitmeninį fakso žurnalą).
„Fax Setup Wizard“ (fakso sąrankos
vedlys)
Paleisti vediklį, kad būtų nustatytos fakso funkcijos.
Užkarda Kongūruoti tinklo užkardą.
„Printer Reports“ (spausdintuvo
ataskaitos)
Spausdinti informacijos apie jūsų spausdintuvą lapus.
„Scan to SharePoint“ (nuskaityti į
„SharePoint“)
Kongūruoti „SharePoint“ aplanką, į kurį siunčiama, nuskaitymo į el. paštą funkcijai.
„Usage Report“ (naudojimo
ataskaita):
Rodyti spausdinimo, faksogramų siuntimo ir kopijavimo užduočių naudojimo statistiką.
„Webscan“ Įjungti „Webscan“, leidžiančią kiekvienam prie spausdintuvo prieigą turinčiam asmeniui
nuskaityti tai, kas yra ant skaitytuvo stiklo.
PASTABA: Šio puslapio nuostatos automatiškai įrašomos interneto naršyklės slapukuose. Pašalinus
interneto naršyklės slapukus, šios nuostatos prarandamos.
Skirtukas „Scan“ (nuskaitymas)
Naudojant skirtuką „Scan“ (nuskaitymas) galima sukongūruoti gaminio nuskaitymo funkcijas.
LTWW HP integruotasis tinklo serveris (EWS) 27
Nr. Apibūdinimas
Nuskaityti į kompiuterį Naudoti nuskaitymą internetu.
SVARBU: Dėl saugos nuskaitymo internetu funkcija yra išjungta pagal numatytuosius
nustatymus. Norėdami įjungti „Webscan“, atidarykite skirtuką „Settings“ (nuostatos),
spustelėkite „Administrator Settings“ (administratoriaus nuostatos), pažymėkite laukelį
„Enable“ (įjungti), esantį šalia „Webscan“, tada spustelėkite „Apply“ (taikyti).
Įjungus šią funkciją, kiekvienas prie spausdintuvo prieigą turintis asmuo gali nuskaityti tai, kas
yra ant skaitytuvo stiklo.
Nuskaityti į el. paštą „Scan to Email Setup“ (nuskaitymo į el. paštą sąranka): Naudojama norint nustatyti
„Scan-to-Email“ (nuskaitymas į el. paštą) funkciją ir kongūruoti nuskaitytų dokumentų
siuntėją.
„Email Address Book“ (el. pašto adresų knyga) kongūruokite sąrašą žmonių, kuriems
galėsite siųsti nuskaitytus dokumentus.
„Email Options“ (el. pašto parinktys): kongūruokite numatytąją eilutę SUBJECT (Tema)
laiško tekstą ir numatytuosius nuskaitymo nustatymus.
Nuskaitymas į tinklo aplanką „Nework Folder Setup“ (tinklo aplanko sąranka): kongūruokite tinko aplanką, kuriame bus
saugomi nuskaityti vaizdai ir dokumentai iš spausdintuvo.
„Scan to SharePoint“ (nuskaityti į
„SharePoint“)
„SharePoint Setup“ („SharePoint“ sąranka): Kongūruokite „SharePoint“ paskirties vietą,
kurioje bus įrašyti nuskaityti dokumentai iš spausdintuvo.
„Scan to USB“ (nuskaityti į
„SharePoint“)
Sukongūruokite šias nuostatas:
„Scan Settings“ (nuskaitymo nuostatos): pasirinkite originalo dydį, orientaciją, tamsumą
ir nuskaitymą ant vienos ar abiejų pusių.
„File Settings“ (failų nuostatos): pasirinkite numatytąjį failo pavadinimą, failo rūšį,
pageidaujamas spalvas, kokybę, raišką ir glaudinimą.
„Address Book“ (adresų knygelė) Įveskite, išsaugokite ir tvarkykite dažnai naudojamus kontaktų numerius.
„Copy/Print“ (kopijavimo / spausdinimo) ąselė
Naudokite ąselę „Copy/Print“, kad sukongūruotumėte gaminio spausdinimo ir kopijavimo funkcijas.
Nr. Apibūdinimas
„Copy Settings“ (kopijavimo
nuostatos)
Sukongūruokite spausdintuvo nuostatas, pavyzdžiui:
„Copy Settings“ (kopijavimo nuostatos): Pasirinkite vienpusio ar dvipusio kopijavimo
nuostatas, dydį ir spalvas.
„Tray Selection“ (dėklo pasirinkimas): nustatykite kiekvieno dėklo numatytąjį popieriaus
dydį ir popieriaus rūšį ir pasirinkite numatytąjį dėklą, kuris bus naudojamas, kai
nenurodytas konkretus dėklas arba kai nurodytame dėkle netinkamas popierius.
Kopijavimo kokybė ir pagerinimai: Nustatykite kokybės lygį, ryškumą / tamsumą,
pagerinimo režimą, sugretinimo funkciją ir įrišimo paraštę.
Spausdinimo nuostatos Sukongūruokite bendrąsias spausdinimo (pavyzdžiui, kokybės), dvipusio spausdinimo
(spausdinimo ant abiejų pusių), PCL šriftų ir „PostScript“ klaidų nuostatas.
Spausdinimo spalvotai apribojimas Sukongūruokite ir valdykite naudotojų prieigą prie spausdinimo ir kopijavimo spalvotai.
Skirtukas „Fax“ (Faksas)
Naudokite skirtuką „Fax“ (faksas), kad sukongūruotumėte gaminio fakso funkcijas .
28 3 skyrius Spausdintuvo valdymas ir paslaugos LTWW
Nr. Apibūdinimas
„Fax Setup Wizard“ (fakso sąrankos
vedlys)
kongūruokite spausdintuvo faksogramų funkcijas.
„Basic Fax Settings“ (pagrindinės
fakso nuostatos)
pakeiskite antraštės pavadinimą / fakso numerį ir nustatykite kitus pagrindinius fakso
nustatymus.
„Advanced Fax Settings“ (išsamios
fakso nuostatos)
Nustatykite faksogramų informaciją, tokią kaip klaidų pranešimai, patvirtinimas ir t. t.
„Fax Forwarding“ (faksogramos
persiuntimas)
automatiškai persiųskite gaunamas faksogramas kitu fakso numeriu.
„Junk Fax Blocker“ (nepageidaujamų
fakso numerių blokavimas)
blokuokite konkrečių žmonių arba įmonių faksogramas.
Informacija „Fax Log“ (fakso žurnalas): Peržiūrėkite faksogramų, kurios buvo siunčiamos arba priimamos
naudojant šį gaminį, sąrašą.
„HP Digital Fax“ (HP skaitmeninis
faksogramų siuntimas)
„Digital Fax Prole“ (skaitmeninis fakso prolis): įrašykite gaunamas nespalvotas
faksogramas į paskirtą aplanką tinkle arba persiųskite jas kaip el. laiškus.
HP „JetAdvantage“ ąselė
Naudokite HP „JetAdvantage“ ąselę sukongūruoti lengvai naudojamus darbo srauto ir spausdinimo
sprendimus, paremtus tinklu ir debesų kompiuterija. HP „JetAdvantage“ sukurta padėti jūsų įmonei valdyti
turimus spausdintuvus ir skaitytuvus.
HP „JetAdvantage“ apima saugos, valdymo, darbo srauto ir mobiliojo spausdinimo sprendimus. Norėdami
įjungti HP „JetAdvantage“, įsitikinkite, kad spausdintuvas prijungtas prie tinklo bei interneto, ir spustelėkite
„Continue“ (tęsti). Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
Tinklo skirtukas
Norėdami sukongūruoti gaminį ir apsaugoti jo tinklo parametrus, kai jis prijungtas prie IP pagrįsto tinklo,
naudokite skirtuką „Network“ (tinklas). Skirtukas „Network“ nerodomas, jei gaminys prijungtas prie kito
tipo tinklų.
Nenaudojamus protokolus ir paslaugas galite įjungti arba išjungti. Šiuos protokolus ir paslaugas taip pat
galima apsaugoti nuo pakeitimų nustatant EWS administratoriaus slaptažodį. Tinklo protokolų ir paslaugų
sąrašą rasite Palaikomi tinklo protokolai.
Skirtukas „Tools“ (įrankiai)
Naudokite skirtuką „Tools“ (įrankiai), kad peržiūrėtumėte arba tvarkytumėte gaminio paslaugų programas.
Nr. Apibūdinimas
Produkto informacija „Printer Information“ (informacija apie spausdintuvą): Peržiūrėkite informaciją apie
spausdintuvą, pvz., gaminio serijos numerį, tarnybos ID, programinės aparatinės įrangos
versiją ir bendrą puslapių skaičių.
„Supply Status“ (eksploatacinių medžiagų būsena): Peržiūrėkite kasetės rašalo lygio
būseną.
„Supply Settings“ (eksploatacinių medžiagų nuostatos): Nustatykite slenkstį, kurį
pasiekus spausdintuvas pateiks pranešimus, kad baigiasi kasečių rašalas.
Ataskaitos „Usage Report“ (naudojimo ataskaita): Peržiūrėkite lapų, paruoštų spausdinti, nuskaityti,
kopijuoti ir siųsti faksu, skaičių.
LTWW HP integruotasis tinklo serveris (EWS) 29
Nr. Apibūdinimas
„Printer Reports“ (spausdintuvo ataskaitos): Spausdinkite įvairias ataskaitas, tokias kaip
šriftų sąrašai.
„Event Log“ (įvykių žurnalas): Peržiūrėkite 50 paskutinių spausdintuvo klaidų pranešimų.
„Job Log“ (užduočių žurnalas): Peržiūrėkite naujausių spausdintuvo atliktų užduočių
sąrašą.
„Color Usage Job Log“ (spalvų naudojimo žurnalas): Peržiūrėkite, kiek puslapių
išspausdinta nespalvotai ir spalvotai (atliekant visas užduotis ir atskiras užduotis).
Paslaugų programos „Bookmarking“ (įtraukimas): Pažymėkite puslapius EWS.
„Print Quality Toolbox“ (spausdinimo kokybės parankinė): vykdo priežiūros įrankius, kad
būtų pagerinta spaudinių kokybė.
„Asset Tracking“ (daikto sekimas): priskiria šio įrenginio turto numerį / vietą.
Kopijų kūrimas ir atkūrimas „Backup“ (atsarginis kopijavimas): sukuria šifruoto slaptažodžio failą, kuriame įrašomi
spausdintuvo nustatymai.
„Restore“ (atkūrimas): Atkurkite spausdintuvo nuostatas pagal atsarginės kopijos failą,
kurį sukūrė EWS.
Pakartotinis spausdintuvo
paleidimas
„Power Cycle“ (galios ciklas): Išjunkite ir iš naujo įjunkite spausdintuvą.
Spausdintuvo naujiniai „Firmware Updates“ (programinės aparatinės įrangos naujiniai): Nustatykite, kad
spausdintuvas jus perspėtų apie naujinius arba automatiškai juos įdiegtų.
Nuostatų skirtukas
Naudokite ąselę „Settings“ (nuostatos), kad nustatytumėte ir tvarkytumėte įvairias savo gaminio parinktis,
įskaitant galios valdymą, datą ir laiką, įspėjimus el. paštu, gamyklines numatytąsias nuostatas ir užkardos
nuostatas.
Nr. Apibūdinimas
Energijos valdymas Nustatykite „Energy Save“ (energijos taupymas) režimą, kad nenaudojimo metu gaminys
suvartotų mažiau energijos, o elektroniniai elementai mažiau dėvėtųsi.
Parinktys Kongūruokite bendrų spausdintuvo ypatybių (tokių kaip data ir laikas, kalba, ekranas ir
anoniminis informacijos naudojimas) numatytąsias nuostatas. Taip pat galite nustatyti
specinių ypatybių (tokių kaip lapų tiekimas rankiniu būdu, dėklo ir popieriaus valdymas,
atvaizdį registracija, „ColorLok“ ir „Quiet Mode“) numatytąsias nuostatas.
Valdymo skydelio tinkinimas Pradžios ekrano tinkinimas: pridėkite, šalinkite arba keiskite valdymo skydelio
piktogramas vietomis spausdintuvo pradžios ekrane.
„Quick Sets“ (spartieji rinkiniai): kurkite dažnai naudojamų spausdinimo užduočių
parinkčių rinkinius, kad nebereikėtų rankiniu būdu kongūruoti kiekvienos užduoties
nuostatų. Spartieji rinkiniai rodomi valdymo skydelyje.
Sauga Kongūruokite nuostatas, kad užkirstumėte kelią neteisėtam spausdintuvo arba konkrečių
spausdintuvo funkcijų naudojimui. Daugiau informacijos rasite Saugos nuostatos.
Perspėjimai el. paštu Nustatykite el. pašto serverio, perspėjimo siuntimo vietų ir perspėjimo nuostatų numatytąsias
reikšmes.
Numatytųjų nuostatų atkūrimas Atkurkite gamyklines numatytąsias arba tinklo nuostatas.
Užkarda Kongūruokite užkardos nuostatas, tokias kaip taisyklės, adresai, paslaugos ir kitos parinktys.
30 3 skyrius Spausdintuvo valdymas ir paslaugos LTWW
Gaminio saugos savybės
Saugos pareiškimai
Užkarda
Saugos nuostatos
Programinės aparatinės įrangos naujiniai
Saugos pareiškimai
Šis gaminys palaiko saugos standartus ir protokolus, kurie padeda užtikrinti gaminio saugą, apsaugoti
informaciją tinkle ir tiesiog stebi ir prižiūri gaminį.
Norėdami sužinoti daugiau apie HP saugaus atvaizdavimo ir spausdinimo sprendimus, apsilankykite HP
saugaus spausdinimo svetainėje. Svetainėje pateikiamos baljų knygų ir DUK dokumentų apie saugos
funkcijas nuorodos, juose taip pat gali būti informacijos apie papildomas saugos funkcijas, apie kurias
nekalbama šiame dokumente. Informacijos apie geriausiąją praktiką ieškokite dokumente „Security Best
Practices“ (geriausioji saugos praktika), kurį taip pat rasite svetainėje.
Užkarda
„HP Embedded Web Server“ leidžia įjungti ir kongūruoti gaminio užkardos taisykles, prioritetus, šablonus,
paslaugas ir strategijas. Užkarda naudojama prietaiso apsaugai nuo tinklu plintančių pavojų (taikoma IPv4 ir
IPv6 tinklams). Galimybė kongūruoti užkardą leidžia jums valdyti IP adresus, kuriems leidžiama gauti prieigą
prie gaminio. Jūs taip pat galite nustatyti leidimus ir pirmenybes dėl valdymo, tyrinėjimo ir spausdinimo
paslaugų. Visa tai padeda užtikrinti saugesnį prieigos prie gaminio valdymą.
Saugos nuostatos
Naudokite ąselę „Settings“ (nuostatos), esančią integruotajame žiniatinklio serveryje, skiltyje „Security“
(sauga), kad užtikrintumėte gaminio saugą.
Nr. Apibūdinimas
Bendroji sauga Nustatykite slaptažodį, kad teisės neturintys vartotojai negalėtų nuotoliniu būdu kongūruoti
spausdintuvo arba peržiūrėti spausdintuvo nuostatų per EWS.
Administratoriaus nustatymai Pritaikykite savo spausdintuvą prie asmeninių poreikių: įjunkite arba išjunkite funkcijas,
susijusias su galimybėmis prisijungti prie tinklo, spausdintuvo funkcijomis (tokiomis kaip
spausdinimas spalvotai), atminties įrenginiais ir programinės aparatinės įrangos naujiniais.
PASTABA: Saugumo sumetimais kai kurios funkcijos yra išjungtos (numatytoji nuostata)
(pavyzdžiui, nuotolinis nuskaitymas ir „Webscan“). Jei norite jas naudoti, įjunkite.
Prieiga prie valdymo Įjunkite ir kongūruokite prisijungimo metodus, kad galėtumėte valdyti vartotojų prieigą prie
konkrečių spausdintuvo užduočių.
Įrašytų duomenų apsauga Kongūruokite nuostatas, kad spausdintuve esančias užduotis apsaugotumėte nuo teisės
neturinčių naudotojų.
Programinės aparatinės įrangos naujiniai
Spausdintuvo programinė aparatinė įranga gali būti naujinama automatiškai. „Embedded Web Server“
skirtuke „Tools“ (įrankiai) spustelėkite „Printer Updates“ (spausdintuvo naujiniai), „Firmware Updates“
(programinės aparatinės įrangos naujiniai), tada spustelėkite „Install updates automatically“ (automatiškai
įdiegti naujinius). HP rekomenduoja naudoti šią parinktį
LTWW Gaminio saugos savybės 31
„HP Printer Assistant“ spausdintuvo programinė įranga
(„Windows“)
„HP Printer Assistant“ suteikia prieigą prie HP spausdintuvo funkcijų ir išteklių naudojant jūsų kompiuterio
„Windows“ programų meniu arba darbalaukyje esančią piktogramą.
Kaip atidaryti „HP Printer Assistant“
1. Kompiuteryje spustelėkite Pradėti , tada spustelėkite „All Programs“ (visos programos).
2. Spustelėkite HP, spustelėkite gaminio pavadinimą, tada spustelėkite savo spausdintuvą.
Funkcijos
Skirtukas „Print, Scan & Fax“ (spausdinti, nuskaityti ir siųsti faksu)
Skirtukas „Shop“ (parduotuvė)
Skirtukas „Help“ (žinynas)
Skirtukas „Tools“ (įrankiai)
Skirtukas „Estimated Levels“ (apytikriai lygiai)
Skirtukas „Print, Scan & Fax“ (spausdinti, nuskaityti ir siųsti faksu)
Naudokite skirtuką „Print, Scan & Fax“ (spausdinti, nuskaityti ir siųsti faksu) , kad peržiūrėtumėte ar
tvarkytumėte spausdinimo, nuskaitymo ir faksogramų siuntimo paslaugų programas.
Nr. Apibūdinimas
Spausdinti „See What's Printing“ (žr., kas spausdinama): Spustelėkite, kad atvertumėte spausdintuvo ekraną
ir peržiūrėtumėte, pristabdytumėte arba atšauktumėte spausdinimo užduotis.
„Customize Your Printer“ (spausdintuvo pritaikymas asmeniniams poreikiams): Spustelėkite, kad
atvertumėte dialogo langą „Printing Properties“ (spausdinimo savybės) ir pakeistumėte
spausdintuvo vardą, saugos nuostatas ir kitas spausdintuvo ypatybes.
„Printer Home Page (EWS)“ (spausdintuvo pradžios puslapis (EWS): Spustelėkite, kad
atvertumėte „HP Embedded Web Server“ ir kongūruotumėte, stebėtumėte arba atliktumėte
spausdintuvo priežiūros darbus.
„Set Preferences“ (parinkčių nustatymas): Spustelėkite, kad atvertumėte dialogo langą „Printing
Preferences“ (spausdinimo parinktys) ir peržiūrėtumėte bei pakeistumėte numatytąsias popieriaus
dydžio, spausdinimo kokybės ir pan. nuostatas.
„Maintain Printer“ (spausdintuvo priežiūra): Spustelėkite, kad atvertumėte „Toolbox“ (parankinė)
ir sulygiuotumėte bei išvalytumėte kasetes arba išspausdintumėte diagnostikos lapą.
„Print From Your Mobile Devices“ (spausdinimas iš mobiliojo įrenginio): Spustelėkite, kad
atvertumėte svetainę www.hp.com/go/mobileprinting ir sužinotumėte, kaip spausdinti iš
išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio. Jeigu jūsų šalyje ar regione nėra prieinama šios
svetainės vietinė versija, būsite nukreipti į kitos šalies arba kita kalba pateikiamą „HP Mobile
Printing“ svetainę.
PASTABA: Saugumo sumetimais kai kurios funkcijos yra išjungtos (numatytoji nuostata)
(pavyzdžiui, nuotolinis nuskaitymas ir „Webscan“). Jei norite jas naudoti, įjunkite.
32 3 skyrius Spausdintuvo valdymas ir paslaugos LTWW
Nr. Apibūdinimas
Nuskaityti SVARBU: Dėl saugos nuskaitymo nuotoliniu būdu funkcija yra išjungta pagal numatytuosius
nustatymus. Norėdami įjungti šią funkciją, integruotajame žiniatinklio serveryje atverkite ąselę
„Settings“ (nuostatos), spustelėkite „Administrator Settings“ (administratoriaus nuostatos),
pažymėkite langelį „Enable“ (įjungti), esantį šalia „Scan from a Computer or Mobile Device“ (nuskaityti
iš kompiuterio ar mobiliojo prietaiso), ir spauskite „Apply“ (pritaikyti).
Įjungus šią funkciją, kiekvienas prie spausdintuvo prieigą turintis asmuo gali nuskaityti tai, kas yra ant
skaitytuvo stiklo.
„Scan a Document or Photo“ (nuskaityti dokumentą arba nuotrauką) Atidarykite nuskaitymo
dialogo langą.
„Readiris Pro“, skirta HP: konvertuokite savo popierinius dokumentus į redaguotinus PDF
dokumentus, kuriuose galima atlikti paiešką.
„Manage Scan to Computer“ (tvarkyti nuskaitymą į kompiuterį): Įjunkite nuskaitymą iš
spausdintuvo valdymo skydelio į šį kompiuterį per tinklą.
„Fax“ (faksas) PASTABA: Administratoriaus nuostatos gali turėti įtaką „HP Printer Assistant“ funkcionalumui.
„Send a Fax“ (siųsti faksogramą): Siųskite atskirą arba grupinę faksogramą.
„Manage Fax Settings“ (tvarkyti fakso nuostatas): Peržiūrėkite faksogramų istoriją, užblokuokite
nepageidaujamas faksogramas ir tvarkykite fakso nuostatas.
„Fax Setup Wizard“ (fakso sąrankos vedlys): Sukongūruokite savo spausdintuvą siųsti ir priimti
faksogramas.
„Digital Fax Setup Wizard“ (skaitmeninės fakso sąrankos vediklis): Įrašykite gaunamų
faksogramų skaitmenines kopijas.
Skirtukas „Shop“ (parduotuvė)
Naudokite skirtuką „Shop“ (parduotuvė) norėdami internetu nusipirkti HP medžiagų.
Skirtukas „Help“ (žinynas)
Naudokite skirtuką „Help“ (žinynas) norėdami gauti prieigą prie tokių išteklių kaip internetinis žinynas ir „HP
Eco Solutions“.
Skirtukas „Tools“ (įrankiai)
Naudokite skirtuką „Tools“ (Įrankiai), kad nustatytumėte ir prižiūrėtumėte spausdintuvo tvarkyklę bei
nustatytumėte ir išspręstumėte spausdinimo, nuskaitymo ir ryšio galimybių problemas.
Skirtukas „Estimated Levels“ (apytikriai lygiai)
Naudokite skirtuką „Estimated Levels“ (apytikriai lygiai) norėdami peržiūrėti kasečių lygius ir prireikus
užsisakyti naujų kasečių.
„HP Utility“ (HP paslaugų programa) („OS X“)
HP paslaugų programoje yra įrankių, skirtų spausdintuvo nuostatoms kongūruoti, įrenginiui kalibruoti,
eksploatacinėms medžiagoms tinkle užsakyti ir pagalbos informacijai, esančiai interneto svetainėse, rasti.
LTWW „HP Utility“ (HP paslaugų programa) („OS X“) 33
PASTABA:
Galimos „HP Utility“ („HP“ paslaugų programa) funkcijos skiriasi atsižvelgiant į pasirinktą spausdintuvą.
Kasetės rašalo lygio įspėjimai ir indikatoriai suteikia apytikrę informaciją, skirtą tik planavimui. Kai
pasirodo pranešimas apie žemą rašalo lygį, pasirūpinkite atsargine kasete, kad nereikėtų atidėti svarbių
spausdinimo darbų. Neprivalote keisti spausdinimo kasetės, kol jus tenkina spausdinimo kokybė.
Dėl saugos kai kurios funkcijos yra išjungtos pagal numatytuosius nustatymus. Jei norite jas naudoti,
įjunkite.
Administratoriaus nuostatos gali turėti įtaką „HP Utility“ funkcionalumui.
HP priemonės paleidimas
Du kartus spustelėkite „HP Utility“, esančią HP aplanke, kuris yra „Applications“ (programos) aplanke.
„AirPrint“™ („OS X“)
Jūsų gaminys palaiko spausdinimą su „iOS 4.2“ ir „Mac“ „OS X v10.10“ ar naujesnėms versijoms skirtu
„Apple’s AirPrint“. Naudokite „AirPrint“ belaidžiu ryšiu spausdindami į spausdintuvą iš „iPad“ („iOS 4.2“),
„iPhone“ („3GS“ arba naujesnė versija) arba „iPod touch“ (trečios arba vėlesnės kartos).
Daugiau informacijos rasite Spausdinimas su „AirPrint“ („OS X“).
34 3 skyrius Spausdintuvo valdymas ir paslaugos LTWW
4 Popierius ir spausdinimo laikmenos
Susipažinkite su popieriaus naudojimu
Palaikomi spausdinimo medžiagos dydžiai
Palaikomos popieriaus rūšys, dėklų talpos ir orientacijos
Dėklų kongūravimas
Popieriaus įdėjimas
Patarimai, kaip pasirinkti ir naudoti popierių
Susipažinkite su popieriaus naudojimu
Verslui skirtos „HP PageWide“ kasetės yra specialiai pritaikytos HP spausdintuvo galvutėms. Unikalios
formulės padeda pratęsti spausdintuvo galvučių naudojimo laiką ir pagerina patikimumą. Naudojamos su
„ColorLok®“ popieriumi, šios kasetės užtikrina lazerinio spausdintuvo kokybės spalvotus spaudinius, kurie
greitai džiūsta ir greitai parengiami platinti.
PASTABA: Remiantis HP vidaus testų rezultatais, naudojant įvairų paprastą popierių, HP su šiuo gaminiu
rekomenduoja naudoti „ColorLok®“ logotipu pažymėtą popierių. Išsamesnės informacijos rasite apsilankę
tinklalapyje „HP print permanence“.
Šis gaminys gali naudoti įvairų popierių ir kitas spausdinimo medžiagas. Šių nurodymų neatitinkantis
popierius ar spausdinimo medžiaga gali būti prastos spausdinimo kokybės, padažnėjusių strigčių ir
priešlaikinio gaminio susidėvėjimo priežastis.
Popierius gali atitikti visus nurodytus reikalavimus, bet spausdinimo rezultatas gali jūsų netenkinti. Taip gali
atsitikti dėl netinkamo naudojimo, netinkamos temperatūros ir/ar drėgmės arba dėl kitų dalykų, kuriems „HP“
neturi įtakos.
PRANEŠIMAS: Naudodami popierių ar kitą spausdinimo medžiagą, neatitinkančią HP specikacijų, galite
sugadinti gaminį ir jį reikės remontuoti. Šiam remontui negalioja HP garantija ar techninės priežiūros sutartys.
Kad pasiektumėte puikių rezultatų, naudodami specialų popierių arba spausdinimo medžiagą vadovaukitės
šiais nurodymais. Siekdami geriausių rezultatų, spausdintuvo tvarkyklėje nustatykite popieriaus tipą ir
matmenis.
Spausdinimo
medžiagos tipas Galima Negalima
Vokai Vokus laikykite nesulankstytus.
Naudokite vokus, kurių lenkimo linija tęsiasi iki pat
voko kampo.
Nenaudokite susilamdžiusių, įplyšusių, sulipusių ar
kitaip pažeistų vokų.
Nenaudokite vokų su segtukais, spaustukais,
permatomomis dalimis ar padengtais kita
medžiaga.
LTWW Susipažinkite su popieriaus naudojimu 35
Spausdinimo
medžiagos tipas Galima Negalima
Etiketės Etikečių popierių įdėkite vadovaudamiesi
gamintojo rekomendacijomis. Dažniausiai etikečių
popierių reikės dėti trumpuoju kraštu net jei
dėklas pakankamai didelis dėti ilguoju kraštu.
Naudokite naujas etiketes. Spausdinimui
naudojant senas etiketes kyla pavojus sugadinti
laminatą.
Naudokite etiketes, tarp kurių nėra iškilios
medžiagos.
Naudokite plokščias etiketes.
Naudokite tik pilnus etikečių lapus.
Nenaudokite susilamdžiusių ar pažeistų etikečių
bei etikečių su oro burbuliukais.
Nespausdinkite etikečių lapų dalių.
Firminiai blankai
arba iš anksto
išspausdintos
formos
Naudokite tik „HP PageWide“ gaminiams skirtus
rminius blankus ir formas.
Nenaudokite iškilių ar metališkų rminių blankų.
Storas popierius Naudokite tik storą popierių, kuris skirtas
„HP PageWide“ gaminiams ir atitinka šio gaminio
storio specikacijas.
Nenaudokite popieriaus, kuris yra sunkesnis nei
rekomenduojama šio gaminio spausdinimo
medžiagos specikacijose, nebent tai yra HP
popierius, patvirtintas naudoti su šiuo gaminiu.
Blizgus arba
padengtas
popierius
Naudokite tik tą blizgų arba dengtą popierių, kuris
yra skirtas „HP PageWide“ gaminiams.
Nenaudokite blizgaus arba dengto popieriaus,
skirto lazeriniams gaminiams.
PRANEŠIMAS: Nenaudokite spausdinimo medžiagos su sankabėlėmis ar sąvaržėlėmis.
Palaikomi spausdinimo medžiagos dydžiai
Atsižvelgiant į modelį, be 1 dėklo gaminys gali turėti 2 dėklą (pavienį) arba 2 ir 3 dėklus (tandemą). Galite
pridėti vieną iš toliau nurodytų apatinių dėklų kaip pasirinktinį priedą:
550 lapų dėklas
550 lapų dėklas ir stovas
3 x 550 lapų dėklas ir stovas
Didelės talpos (4000 lapų) įvesties dėklai ir stovas
Į kiekvieną dėklą dėkite tinkamų rūšių ir dydžio popierių:
Palaikomi popieriaus ir spausdinimo medžiagos dydžiai
Palaikomi vokų dydžiai (tik 1 dėkle)
Palaikomi kortelių dydžiai
Palaikomi etikečių dydžiai
Palaikomi nuotraukų spausdinimo medžiagos dydžiai
36 4 skyrius Popierius ir spausdinimo laikmenos LTWW
Palaikomi popieriaus ir spausdinimo medžiagos dydžiai
Size (Dydis) Matmenys – mm (col.) 1 dėklas
2 ir 3 dėklai
(tandemas)
2 dėklas
(pavienis)
Apatiniai
550 lapų
dėklai
Didelės
talpos
įvesties
dėklai
Automatinis
dvipusis
spausdinima
s
„Letter“ 216 x 279
„Legal“ 216 x 356
„Executive“ 184 x 267
„Statement“ 140 x 216
„Ocio“ 8,5 x 13 col. 216 x 330
„Ocio“ 216 x 340
mm
216 x 340
11 x 17 col. 279 x 432
12 x 18 col. 305 x 457 (12 x 18)
A3 formatas 297 x 420
„A4“ (A4 dydžio) 210 x 297
A5 148 x 210
A6 105 x 148
RA3 305 x 430
RA4 215 x 305
SRA4 225 x 320
B4 (JIS) 257 x 364
B5 (JIS) 182 x 257
B6 (JIS) 128 x 182
10 x 15 cm 101,6 x 152,4
4 x 6 col. 102 x 152
5 x 7 col. 127 x 178
5 x 8 col. 127 x 203
Japonų atvirukas 100 x 148
Pasuktas dvigubas
japonų atvirukas
148 x 200
8000 260 x 368
270 x 390
273 x 394
16k 184 x 260
195 x 270
LTWW Palaikomi spausdinimo medžiagos dydžiai 37
Size (Dydis) Matmenys – mm (col.) 1 dėklas
2 ir 3 dėklai
(tandemas)
2 dėklas
(pavienis)
Apatiniai
550 lapų
dėklai
Didelės
talpos
įvesties
dėklai
Automatinis
dvipusis
spausdinima
s
197 x 273
Kitas dydis – mm
(col.)
100 iki 304,8
x 148 iki
457,2
210 iki 297 x
148 iki 216
210 iki 297 x
148 iki 431,8
210 iki 297 x
148 iki 431,8
279,4 iki 297
x 210 iki 216
Palaikomi vokų dydžiai (tik 1 dėkle)
Size (Dydis) Matmenys – mm (col.)
„Envelope #9“ 98,4 x 225,4
„Envelope #10“ 104,8 x 241,3
„Monarch“ 98,4 x 190,5
„Envelope B5“ 176 x 250
„Envelope C5“ 162 x 229
„Envelope C6“ 114 x 162
„Envelope DL“ 110 x 220
Japonų vokas „Chou #3“ 120 x 235
Palaikomi kortelių dydžiai
Dydis
Matmenys – mm
(col.) 1 dėklas
2 ir 3 dėklai
(tandemas)
2 dėklas
(pavienis)
Apatiniai 550
lapų dėklai
Didelės
talpos
įvesties
dėklai
Automatinis
dvipusis
spausdinimas
4 x 6 col. 102 x 152
5 x 8 col. 127 x 203
A6 105 x 148,5
Japonų atvirukas 100 x 148
Pasuktas dvigubas
japonų atvirukas
148 x 200
Kitas dydis – mm
(col.)
100 iki 304,8
x 148 iki
457,2
210 iki 297 x
148 iki 216
210 iki 297 x
148 iki 431,8
210 iki 297 x
148 iki 431,8
279,4 iki 297
x 210 iki 216
Palaikomi etikečių dydžiai
PASTABA: Etikečių popierių įdėkite vadovaudamiesi gamintojo rekomendacijomis. Dažniausiai etikečių
popierių reikės dėti trumpuoju kraštu net jei dėklas pakankamai didelis dėti ilguoju kraštu.
38 4 skyrius Popierius ir spausdinimo laikmenos LTWW
Size (Dydis) Matmenys – mm (col.) 1 dėklas
2 ir 3 dėklai
(tandemas)
2 dėklas
(pavienis)
Apatiniai 550
lapų dėklai
Didelės talpos
įvesties dėklai
„Letter“ 216 x 279
„A4“ (A4 dydžio) 210 x 297
Palaikomi nuotraukų spausdinimo medžiagos dydžiai
Size (Dydis) Matmenys – mm (col.) 1 dėklas
2 ir 3 dėklai
(tandemas)
2 dėklas
(pavienis)
Apatiniai 550
lapų dėklai
Didelės talpos
įvesties dėklai
4 x 6 col. 102 x 152
10 x 15 cm 101,6 x 152,4
5 x 7 col. 127 x 178
Japonų atvirukas 100 x 148
Kitas dydis – mm (col.) 100 iki 304,8 x
148 iki 457,2
210 iki 297 x
148 iki 216
210 iki 297 x
148 iki 431,8
210 iki 297 x
148 iki 431,8
279,4 iki 297 x
210 iki 216
Palaikomos popieriaus rūšys, dėklų talpos ir orientacijos
Geriausių rezultatų pasieksite naudodami tinkamų rūšių popierių, tinkamos talpos dėklą ir tinkamą
orientaciją.
PASTABA: Talpa gali skirtis priklausomai nuo popieriaus svorio, storio bei aplinkos sąlygų.
Orientavimas
Kai kurių rūšių popierių, pavyzdžiui, „Letter“ ir A4, galima dėti į dėklą dvejopai: (1) ilgasis kraštas šone (stačias
lapas) arba (2) ilgasis kraštas užpakalinėje dalyje (gulsčias lapas).
PATARIMAS:
Stačias lapas yra (1) pageidautina orientacija. Jei galima, popierių į dėklą dėkite taip, kad ilgasis kraštas
būtų šone.
Kai spausdinant dėkle baigiasi popierius, spausdintuvas nepradeda automatiškai naudoti kitame dėkle
esančio popieriaus, jei jo orientacija kitokia. Jis sustabdo spausdinimą ir paprašo įdėti popieriaus į tuščią
dėklą.
Kai dėkle baigiasi popierius, naują popierių dėkite tokia pačia orientacija.
LTWW Palaikomos popieriaus rūšys, dėklų talpos ir orientacijos 39
Popierių rūšys ir dėklų talpos
Dėklų talpos yra apytikrės, paremtos standartizuotu „bond“ popieriaus svoriu (20 svarų). Sunkesnis popierius
sumažins dėklo talpą.
Popieriaus rūšis 1 dėklas 2 ir 3 dėklai
(tandemas) 2 dėklas (pavienis)
Apatiniai 550 lapų
dėklai
Didelės talpos
įvesties dėklai
60–175 g/m2:
Nenustatytas ir paprastas
„HP EcoFFICIENT“
Firminiai blankai
Iš anksto išspausdinta
Iš anksto įspausta
„Light 60-74g“ (lengvas
60-74 g)
„Intermediate 85-95g“
(vidutinis 85–95 g)
„Mid-Weight 96-110g“
(vidutinio svorio 96–110 g)
„Heavy 111-130g“ (sunkus
111–130 g)
„HP Premium Presentation
Matte“, 120 g
„Extra heavy 131-175g“
(ypač sunkus 131–175 g)
Spalvotasis
„Bond“
Perdirbtas
Šiurkštus
Iki 100 lapų Iki 550 lapų dėkle Iki 550 lapų Iki 550 lapų dėkle Iki 2 000 lapų dėkle
„HP Brochure Matte“, 180 g
HP „Brochure Glossy“
Iki 50 lapų Iki 300 lapų dėkle Iki 300 lapų Iki 300 lapų dėkle Iki 2 000 lapų (20
svarų) dėkle
„Cardstock 176-220g“
(kortelės 176-220 g)
Fotopopierius „HP Advanced“
Iki 40 lapų Iki 220 lapų dėkle Iki 220 lapų Iki 220 lapų dėkle Iki 2 000 lapų (20
svarų) dėkle
Vokas
Storas vokas
Daugiausia 14 vokai netaikoma netaikoma netaikoma netaikoma
Dėkkongūravimas
Dėklų kongūravimas valdymo skydelyje paprastai atliekamas pradinės sąrankos metu. Tinkamas dėk
valdymas yra būtinas norint visiškai išnaudoti gaminio galimybes. Jei kyla spausdinimo problemų,
patikrinkite, ar kongūracijos nuostatos yra teisingos.
Išspręskite kongūracijos problemą. Naudokite HP trikčių diagnostikos ir šalinimo vedlį internete.
40 4 skyrius Popierius ir spausdinimo laikmenos LTWW
Jeigu spausdintuvas nenaudoja reikiamo dėklo, gaukite nuoseklias instrukcijas.
PASTABA: „HP“ trikčių diagnostikos ir šalinimo vedliai internete gali būti pateikiama ne visomis kalbomis.
Instrukcijos
Norėdami išvengti popieriaus strigčių, į kiekvieną dėklą dėkite tik tinkamo dydžio ir rūšies popierių.
Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuose Palaikomi spausdinimo medžiagos dydžiai ir Palaikomos
popieriaus rūšys, dėklų talpos ir orientacijos.
Nepamirškite pakoreguoti popieriaus kreiptuvų, kad susilygiuotų su popieriaus rietuve. Popieriaus
kreiptuvai padeda spausdintuvui nustatyti popieriaus dydį.
Gaminio valdymo skydelyje patikrinkite, ar nurodyti popieriaus dydžiai ir rūšys sutampa su kiekviename
dėkle esančio popieriaus dydžiais ir rūšimis. Norėdami gauti prieigą prie spausdintuvo kongūravimo
ekranų, atverkite reikmenų skydelį, palieskite („Tray Conguration/Setup“) (dėkkongūravimas /
sąranka) ir pasirinkite reikiamą ekraną.
Spausdindami nepamirškite parinkti tinkamų dėklo nuostatų spausdintuvo programinėje įrangoje,
atsižvelgdami į spausdinimo užduotį.
Pavyzdžiai
Šioje lentelėje pateiktos tinkamos spausdintuvo programinės įrangos ir spausdintuvo kongūravimo
nuostatos kelioms įprastoms spausdinimo užduotims atlikti.
Aš noriu... Atlikite šiuos veiksmus Tuomet gaminys...
Nustatykite, kad
gaminys automatiškai
pasirinktų tinkamą
dėklą.
Atlikite vieną iš šių veiksmų:
„Windows“: skiltyje „Paper Source“
(popieriaus šaltinis) pasirinkite „Printer
Auto Select“ (spausdintuvas parenka
automatiškai).
„OS X“: skiltyje „Paper Feed“ (popieriaus
tiekimas) pasirinkite „Auto Select“
(automatinis parinkimas).
Tada parinkite spausdinimo užduočiai tinkamą
popieriaus dydį ir rūšį.
Spausdintuvo kongūravimas: skiltyje
„Settings“ (nuostatos), ekrane „Paper Setup“
(popieriaus sąranka), rodoma kiekvieno dėklo
popieriaus rūšis ir dydis turi sutapti su įdėtojo
popieriaus rūšimi ir dydžiu.
Siunčia užklausą dėklams ir pasirenka pirmąjį,
turintį tinkamos rūšies ir dydžio popierių,
pradėdamas nuo numatytojo dėklo.
Jei 1 dėkle yra popieriaus, o dėklas sukongūruotas
kaip „Any Size“ (bet koks dydis) ir „Any Type“ (bet
kokia rūšis), spausdintuvas pirmiausia spausdins iš
šio dėklo.
Spausdinti iš 1 dėklo. Atlikite vieną iš šių veiksmų:
„Windows“: skiltyje „Paper Source“
(popieriaus šaltinis) pasirinkite „Printer
Auto Select“ (spausdintuvas parenka
automatiškai).
„OS X“: skiltyje „Paper Feed“ (popieriaus
tiekimas) pasirinkite „Auto Select“
(automatinis parinkimas).
Spausdintuvo kongūravimas: skiltyje
„Settings“ (nuostatos), ekrane „Paper Setup“,
Spausdina iš 1 dėklo, kol jame baigiasi popierius.
Paskui siunčia užklausą kitiems dėklams ir
spausdina iš pirmojo, turinčio tinkamo dydžio ir
rūšies popieriaus.
LTWW Dėklų kongūravimas 41
Aš noriu... Atlikite šiuos veiksmus Tuomet gaminys...
1 dėklo „Paper Size“ (popieriaus dydis) turi
būti nustatytas „Any Size“ (bet koks dydis), o
„Paper Type“ (popieriaus rūšis) turi būti
nustatyta „Any Type“ (bet kokia rūšis).
Nusiųskite spausdinimo
užduotį spausdintuvui,
kuris palauks, kol į 1
dėklą bus įdėta
popieriaus.
Spausdintuvo programinė įranga: pasirinkite
„Manual Feed“ (rankinis tiekimas).
Spausdintuvo kongūravimas: skiltyje
„Settings“ (nuostatos), ekrane „Tray
Management“ (dėklų valdymas), funkcijos
„Manually Feed Prompt“ (paraginti rankinį
tiekimą) parametras turi būti „Always“
(visada).
Rodo pranešimą, raginantį įdėti tinkamo popieriaus į
dėklą. Įdėjus popieriaus, gaminys tęsia spausdinimą
tik palietus „OK“ (gerai).
Spausdinti tik iš
konkretaus dėklo.
Spausdintuvo programinė įranga: pasirinkite
norimą dėklą.
Spausdintuvo kongūravimas: skiltyje
„Settings“ (nuostatos), ekrane „Tray
Management“ (dėklų valdymas), funkcijos
„Use Requested Tray“ (naudoti nurodytą
dėklą) parametras turi būti „Exclusive“
(išskirtinis).
Atspausdina užduotį naudodamas parinktą dėklą, jei
jame yra tinkamos rūšies ir dydžio popieriaus.
Jei popieriaus rūšis ir (arba) dydis yra netinkami,
rodomas pranešimas, raginantis įdėti tinkamo
popieriaus (atitinkančio spausdintuvo programinėje
įrangoje šiai užduočiai parinktą dydį ir rūšį) į dėklą.
Įdėjus tinkamo popieriaus, spausdintuvas
automatiškai atnaujina dėklo popieriaus dydžio ir
rūšies kongūracijos nuostatas, kad atitik
spausdinimo užduoties parinktis, ir pradeda
spausdinti.
Spausdinti iš konkretaus
dėklo, jei jame yra
tinkamos rūšies ir dydžio
popieriaus; jei nėra,
spausdinti iš kito dėklo.
Spausdintuvo programinė įranga: pasirinkite
norimą dėklą.
Spausdintuvo kongūravimas: skiltyje
„Settings“ (nuostatos), ekrane „Tray
Management“ (dėklų valdymas), funkcijos
„Use Requested Tray“ (naudoti nurodytą
dėklą) parametras turi būti „First“ (pirmiausia).
Atspausdina užduotį naudodamas parinktą dėklą, jei
jame yra tinkamos rūšies ir dydžio popieriaus. Jei
nėra, gaminys siunčia užklausą kitiems dėklams,
pradedamas nuo pirmojo, kol randa dėklą su
tinkamo dydžio ir rūšies popieriumi.
Daugiau informacijos apie spausdintuvo programinės įrangos nuostatas ieškokite Spausdinimas iš
kompiuterio („Windows“) arba Spausdinimas iš kompiuterio („OS X“).
Popieriaus įdėjimas
Šioje dalyje aprašoma, kaip dėti stačiai pakreiptą popierių į dėklą vienpusiam spausdinimui, kuris yra
numatytasis gamyklinėse nuostatose. Jūsų gaminys gali turėti ne visus toliau nurodytus dėklus ar funkcijas:
Popieriaus įdėjimas į 1 dėk
Įdėkite popieriaus į 2 dėklą (pavienį) arba 2 ir 3 dėklus (tandemą)
Popieriaus įdėjimas į apatinius 550 lapų dėklus
Įdėkite popieriaus į didelės talpos įvesties dėklus
Vokų dėjimas
Firminių blankų arba iš anksto išspausdintų formų dėjimas
Popieriaus įdėjimas į dokumentų tiektuvą
Medžiagos įdėjimas į skaitytuvą
42 4 skyrius Popierius ir spausdinimo laikmenos LTWW
Segiklio kasetės keitimas
Popieriaus įdėjimas į 1 dėk
1 dėklas yra daugiafunkcis dėklas, esantis kairėje gaminio pusėje.
PASTABA: Jei nenaudojate „Alternate Letterhead Mode“ (ALM), popierių vienpusiam spausdinimui įdėkite,
kaip nurodyta toliau:
A4 / „Letter“ dydis: stačiai pakreiptą popierių dėkite spausdinamąja puse žemyn, viršutinis kraštas turi
būti nukreiptas į dėklo užpakalinę dalį.
A3 / „Ledger“ dydis: gulsčiai pakreiptą popierių dėkite spausdinamąja puse žemyn, viršutinis kraštas
turi būti kairėje.
Dėl ALM orientavimo žr. Firminių blankų arba iš anksto išspausdintų formų dėjimas.
1. Atidarykite 1 dėklą.
2. Iki galo išplėskite popieriaus kreiptuvus ir įdėkite popieriaus.
LTWW Popieriaus įdėjimas 43
3. Priglauskite popieriaus kreiptuvus prie įdėtos spausdinimo medžiagos.
Įdėkite popieriaus į 2 dėklą (pavienį) arba 2 ir 3 dėklus (tandemą)
Atsižvelgiant į gaminio modelį, numatytasis dėklas yra 2 (pavienis) arba 3 (tandemas). Dėdami popieriaus
pirmą kartą, pirmiausia jo įdėkite į numatytąjį dėklą.
PASTABA: Jei nenaudojate „Alternate Letterhead Mode“ (ALM), popierių vienpusiam spausdinimui įdėkite,
kaip nurodyta toliau:
A4 / „Letter“ dydis: stačiai pakreiptą popierių dėkite spausdinamąja puse žemyn, viršutinis kraštas turi
būti nukreiptas į dėklo užpakalinę dalį.
A3 / „Ledger“ dydis: gulsčiai pakreiptą popierių dėkite spausdinamąja puse žemyn, viršutinis kraštas
turi būti kairėje.
Dėl ALM orientavimo žr. Firminių blankų arba iš anksto išspausdintų formų dėjimas.
1. Ištraukite dėklą iš gaminio.
44 4 skyrius Popierius ir spausdinimo laikmenos LTWW
2. Iki galo išplėskite popieriaus ilgio ir pločio kreiptuvus.
3. Į dėklą įdėkite popieriaus ir įsitikinkite, kad jis lygus visuose keturiuose kampuose. Priglauskite
popieriaus ilgio ir pločio kreiptuvus prie įdėtos spausdinimo medžiagos.
4. Paspauskite popierių žemyn ir patikrinkite, ar rietuvė nesiekia rietuvės ribų indikatoriaus, esančio dėklo
užpakalyje.
5. Įstatykite dėklą į gaminį.
PASTABA: Jei turite tandeminį dėklą, pakartokite šiuos veiksmus, kad įdėtumėte popieriaus į kitą dėklą.
LTWW Popieriaus įdėjimas 45
Popieriaus įdėjimas į apatinius 550 lapų dėklus
Gaminys gali turėti vieną iš toliau nurodytų apatinių dėklų (kaip standartinės komplektacijos dalį arba kaip
pasirinktinį priedą):
550 lapų dėklas (rodoma)
550 lapų dėklas ir stovas
3 x 550 lapų dėklas ir stovas
Norėdami įdėti popieriaus į šiuos dėklus, vadovaukitės nurodymais Įdėkite popieriaus į 2 dėklą (pavienį) arba
2 ir 3 dėklus (tandemą).
Įdėkite popieriaus į didelės talpos įvesties dėklus
Galite pridėti Didelės talpos (4000 lapų) įvesties dėklai ir stovas prie gaminio kaip pasirinktinį priedą.
PASTABA: Jei nenaudojate „Alternate Letterhead Mode“ (ALM), popierių vienpusiam spausdinimui įdėkite,
kaip nurodyta toliau:
A4 / „Letter“ dydis: stačiai pakreiptą popierių dėkite spausdinamąja puse žemyn, viršutinis kraštas turi
būti nukreiptas į dėklo užpakalinę dalį.
Dėl ALM orientavimo žr. Firminių blankų arba iš anksto išspausdintų formų dėjimas.
1. Ištraukite dėklą iš gaminio.
46 4 skyrius Popierius ir spausdinimo laikmenos LTWW
2. Iki galo išplėskite popieriaus ilgio kreiptuvą.
3. Į dėklą įdėkite popieriaus ir įsitikinkite, kad jis lygus visuose keturiuose kampuose.
4. Priglauskite popieriaus ilgio kreiptuvą prie įdėto popieriaus.
LTWW Popieriaus įdėjimas 47
5. Įstatykite dėklą į gaminį.
Vokų dėjimas
Vokus galite dėti tik į 1 dėklą.
1. Atidarykite 1 dėklą.
48 4 skyrius Popierius ir spausdinimo laikmenos LTWW
2. Vadovaudamiesi dėklo popieriaus žyme, dėkite vokus į 1 dėklą gerąja puse žemyn. Voko viršutinė dalis
turi būti nukreipta į spausdintuvo užpakalinę dalį.
3. Suglauskite popieriaus kreiptuvus.
Firminių blankų arba iš anksto išspausdintų formų dėjimas
Firminius blankus, iš anksto išspausdintas arba įspaustas formas gali dėti į bet kurį dėklą. Popieriaus
orientavimas priklauso nuo to, kokiu režimu ketinate spausdinti – vienos pusės ar abipusiu. Jeigu įjungtas
„Alternative Letterhead Mode“ (ALM) režimas, galite spausdinti tiek vienos pusės, tiek abipusiu režimu
nekeisdami popieriaus orientavimo.
ALM įjungimas ir išjungimas naudojant valdymo skydelį
1. Atverkite valdymo skydelio reikmenų skiltį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano
viršuje arba palieskite juostelę pradžios ekrano viršuje).
2. Valdymo skydelio reikmenų skiltyje palieskite („Setup“ (sąranka)).
3. Palieskite „Tray and Paper Management“ (dėklo ir popieriaus valdymas), tada palieskite „Alternative
Letterhead Mode“ ir jį išjunkite arba įjunkite.
LTWW Popieriaus įdėjimas 49
ALM įjungimas ir išjungimas naudojant EWS
1. Į naršyklės adresų laukelį įveskite gaminio IP adresą, kad atvertumėte EWS. (Kad sužinotumėte gaminio
IP, valdymo skydelio reikmenų skiltyje palieskite [Ethernet]) (eternetas).
2. Spustelėkite skirtuką „Settings“ (nustatymai).
3. Spustelėkite Parinktys , tada spustelėkite „Tray and Paper Management“ (dėklo ir popieriaus
valdymas).
4. Skyrelyje „Alternative Letterhead Mode“ pasirinkite „Enabled“ (įjungta) arba „Disabled“ (išjungta).
5. Spustelėkite „Apply“ (taikyti).
Firminių blankų arba iš anksto išspausdintų formų įdėjimas, kai ALM įjungtas
PASTABA: Įjungę ALM, gaminio valdymo skydelyje, dėklų kongūravimo nuostatose, turite pasirinkti
„Letterhead“) (rminis blankas, „Preprinted“ (iš anksto išspausdintas) arba „Prepunched“ (iš anksto su
skylėmis).
1. A4 / „Letter“ formato popierių dėkite į dėklą gerąja puse aukštyn, viršutinė dalis turi būti nukreipta į
dėklo užpakalinę dalį, ilgasis kraštas – į šoną.
2. Veiksmus užbaikite Popieriaus įdėjimas į 1 dėk, Įdėkite popieriaus į 2 dėklą (pavienį) arba 2 ir 3 dėklus
(tandemą), Popieriaus įdėjimas į apatinius 550 lapų dėklus arba Įdėkite popieriaus į didelės talpos
įvesties dėklus.
Firminių blankų arba iš anksto išspausdintų formų įdėjimas, kai ALM įšungtas
1. Vienpusio ar dvipusio spausdinimo užduotims atlikti popierių dėkite toliau nurodytu būdu:
Vienpusis: A4 / „Letter“ formato popierių dėkite į dėklą gerąja puse žemyn, viršutinė dalis turi būti
nukreipta į dėklo užpakalinę dalį, ilgasis kraštas – į šoną.
50 4 skyrius Popierius ir spausdinimo laikmenos LTWW
Dvipusis: A4 / „Letter“ formato popierių dėkite į dėklą gerąja puse aukštyn, viršutinė dalis turi būti
nukreipta į dėklo užpakalinę dalį, ilgasis kraštas – į šoną.
2.Veiksmus užbaikite Popieriaus įdėjimas į 1 dėk, Įdėkite popieriaus į 2 dėklą (pavienį) arba 2 ir 3 dėklus
(tandemą), Popieriaus įdėjimas į apatinius 550 lapų dėklus arba Įdėkite popieriaus į didelės talpos
įvesties dėklus.
Popieriaus įdėjimas į dokumentų tiektuvą
Į dokumentų tiektuvą telpa iki 100 lapų 75 g/m2 popieriaus.
PRANEŠIMAS: Naudodami dokumentų tiektuvą įsitikinkite, kad Jūsų dokumentuose nėra sankabėlių,
sąvaržėlių, lipnios juostos ar kitų panašių elementų, galinčių pažeisti gaminį.
1. Išplėskite dokumentų tiektuvo kreiptuvus.
2. Jeigu dokumentai ilgesni, prireikus dokumentų tiektuvo įdėjimo srities ilgintuvą patraukite į priekį.
LTWW Popieriaus įdėjimas 51
3. Atkreipkite dėmesį į popieriaus ženklą ant dėklo, kuris rodo teisingą popieriaus lapų orientaciją.
Dokumentus, kuriuos norite kopijuoti, sudėkite į dokumentų tiektuvo įdėjimo sritį priekine puse į viršų.
4. Dokumentus stumkite į kairę, kol jie atsirems į tiektuvo mechanizmą, esantį po dokumentų tiektuvo
dangteliu. Spausdintuvo valdymo skydelyje pasirodys pranešimas „Document Loaded“ (dokumentai
sudėti).
5. Popieriaus kreiptuvus tvirtai priglauskite prie įdėtų dokumentų.
Medžiagos įdėjimas į skaitytuvą
1. Atidarykite skaitytuvo dangtelį.
2. Originalų dokumentą orientuokite pagal medžiagos žymę, esančią galinėje kairiojoje nuskaitymo stiklo
pusėje.
52 4 skyrius Popierius ir spausdinimo laikmenos LTWW
3. Padėkite originalą atspausdinta puse žemyn ant skaitytuvo stiklo. Dokumentą orientuokite pagal
popieriaus žymes, esančias nuskaitymo stiklo viršuje.
4. Uždarykite skaitytuvo dangtį.
Segiklio kasetės keitimas
1. Atsargiai pastumkite spausdintuvą ir atverkite segiklio dureles, esančias užpakalinėje dalyje.
2. Švelniai patraukite segiklio kasetės dangtelį, kad atjungtumėte kasetę.
LTWW Popieriaus įdėjimas 53
3. Ištraukite segiklio kasetę iš spausdintuvo.
4. Norėdami išimti tuščią kasetę iš pagrindo:
a. viena ranka (nykščiu ir kitais pirštais, smilius turi būti uždėtas ant kasetės dangtelio) suimkite
segiklio pagrindą ties užpakaline dalimi.
b. Kita ranka (nykščiu ir kitais pirštais, smilius turi būti uždėtas ant kasetės užpakalinės dalies)
suimkite segiklio kasetę.
c. Smiliais atsargiai ištraukite kasetę iš pagrindo.
5. Pilnos kasetės įdėjimas į pagrindą:
a. Kasetės plastikinę ąselę užstumkite į atitinkamą įrantą segiklio pagrinde.
b. Spauskite kasetę žemyn į pagrindą, kol užsiksuos.
54 4 skyrius Popierius ir spausdinimo laikmenos LTWW
6. Stumkite kasetę į vietą, kol ji spragtelėdama užsiksuos.
7. Uždarykite segiklio dureles ir atsargiai grąžinkite spausdintuvą į pradinę padėtį.
Patarimai, kaip pasirinkti ir naudoti popierių
Siekiant geriausių rezultatų, rekomenduojama laikytis toliau pateikiamų nurodymų:
Siekdami išvengti strigčių, prastos spausdinimo kokybės ir kitų spausdinimo problemų, į dėklą arba
dokumentų tiektuvą nedėkite šio popieriaus:
formų iš kelių dalių,
pažeistų, susiglamžiusių ar sulankstytų lapų,
lapų su nuopjovomis ar skylėmis,
Itin tekstūriniai lapai, lapai su reljeniais ornamentais ar lapai, ant kurių spausdinti sudėtinga dėl
kitų priežasčių
pernelyg lengvų ar lengvai ištempiamų lapų,
lapų su sankabėlėmis ar sąvaržėlėmis.
Įdėkite pluoštą popieriaus (ne vieną lapą). Kad neįvyktų popieriaus strigtis, visas popierius pluošte turi
būti tokio paties dydžio ir tipo.
Vienu metu į dėklą arba dokumentų tiektuvą dėkite tik vienos rūšies popierių.
Vienu metu į dėklą arba dokumentų tiektuvą dėkite tik vieno dydžio popierių.
Kai popierius tiekiamas iš įvesties dėklo arba dokumentų tiektuvo, įsitikinkite, kad popierius tinkamai
įdėtas.
Užtikrinkite, kad įdėtas popierius būtų lygus ir jo kraštai nebūtų užlenkti ar suplėšyti.
LTWW Patarimai, kaip pasirinkti ir naudoti popierių 55
Neperkraukite dėklo ar dokumentų tiektuvo.
Sureguliuokite popieriaus pločio kreiptuvus, kad jie tvirtai remtųsi į popieriaus kraštus. Pasirūpinkite,
kad kreiptuvai nesulankstytų dėkle esančio popieriaus.
56 4 skyrius Popierius ir spausdinimo laikmenos LTWW
5 Kasetės
„HP PageWide“ kasetės
Kasečių tvarkymas
Kasečių keitimas
Patarimai, kaip naudoti rašalo kasetes
„HP PageWide“ kasetės
HP politika dėl ne HP kasečių
Padirbtos HP kasetės
HP politika dėl ne HP kasečių
SVARBU:
HP negarantuoja ne HP gamybos rašalo, esančio HP kasetėse, kokybės arba patikimumo.
HP kasečių garantija netaikoma ne HP kasetėms arba kasetėms, kuriose yra ne HP gamybos rašalo.
HP spausdintuvams teikiama garantija neapima remonto ar priežiūros darbų, kuriuos reikėjo atlikti dėl
ne HP gamybos kasečių arba kasečių, kuriose yra ne HP gamybos rašalo.
PASTABA:
Šis spausdintuvas nepritaikytas naudoti nepertraukiamo rašalo tiekimo sistemas. Norėdami tęsti
spausdinimą, pašalinkite nepertraukiamo rašalo tiekimo sistemą ir įdėkite originalias HP (arba
suderinamas) kasetes.
Šis spausdintuvas sukurtas spausdinimo kasetes naudoti tol, kol jose nebelieka rašalo. Pakartotinai
užpildžius kasetes, kuriose dar likę rašalo, spausdintuvas gali neveikti. Tokiu atveju įdėkite naują kasetę
(originalią HP arba suderinamą), kad tęstumėte spausdinimą.
Padirbtos HP kasetės
Kasetė gali būti neoriginali HP rašalo kasetė, jei pastebite:
Valdymo skydelyje arba spausdintuvo sąrankos ataskaitoje nurodoma, kad įstatyta naudota arba
padirbta kasetė.
Kyla daug problemų dėl kasetės.
Kasetė atrodo neįprastai (pvz., pakuotė skiriasi nuo HP pakuotės).
Jeigu įstatę HP spausdinimo kasetę valdymo skydelyje pamatote pranešimą, kad kasetė yra naudota arba
padirbta, apsilankykite svetainėje www.hp.com/go/anticounterfeit . HP padės išspręsti problemą.
Kasečių tvarkymas
Tinkamai laikydami, naudodami ir stebėdami kasetes padėsite užtikrinti kokybiškus spausdinimo rezultatus ir
ilgesnį kasečių naudojimo laiką.
LTWW „HP PageWide“ kasetės 57
Kasečių laikymas
Spausdinimas naudojant „General Oice“ (Bendrasis biuras) režimą
Spausdinimas, kai baigiasi apytikris kasetės eksploatavimo laikas
Apytikrio kasetės rašalo lygio tikrinimas
Kaip užsakyti kasetes
Kasečių perdirbimas
Kasečių laikymas
Neišimkite kasetės iš pakuotės, kol neketinate jos naudoti.
Prieš naudodami kasetes, ne mažiau kaip 12 valandų jas palaikykite kambario temperatūroje (15-35 °C
arba 59-95 °F).
Kasetes laikykite rankose atsargiai. Įstatymo metu numetimas, sukrėtimas arba grubūs veiksmai gali
sukelti laikinas spausdinimo problemas.
Spausdinimas naudojant „General Oice“ (Bendrasis biuras) režimą
Spausdintuvui veikiant režimu „General Oice“, spaudiniai yra šiek tiek mažiau ryškus, todėl kasetės
eksploatavimo trukmė tampa ilgesnė.
1. Programinės įrangos programos meniu „File“ (failas) spustelėkite „Print“ (spausdinti).
2. Įsitikinkite, kad pasirinktas spausdintuvas.
3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:
„Windows“: Spustelėkite nuorodą arba mygtuką, kuris atveria dialogo langą Ypatybės .
Atsižvelgiant į jūsų naudojamą programinę įrangą, ši nuoroda arba mygtukas gali vadintis
Ypatybės , „Options“ (parinktys), „Printer Setup“ spausdintuvo sąranka), „Printer Properties“
(spausdintuvo ypatybės), „Printer“ (spausdintuvas) arba „Set Preferences“ (nustatyti nuostatas).
„OS X“: Iškylančiajame meniu pasirinkite „Copies & Pages“ (kopijos ir puslapiai).
4. Spustelėkite skirtuką Paper/Quality (popierius/kokybė).
5. Pasirinkite „General Oice“, esantį „Print Quality“ (spausdinimo kokybė) išskleidžiamame sąraše
(„Windows“) arba iškylančiajame meniu („OS X“).
Spausdinimas, kai baigiasi apytikris kasetės eksploatavimo laikas
Su tiekimu susiję pranešimai pateikiami spausdintuvo valdymo skydelyje.
Pranešimas „Cartridge Low“ (žemas kasetės rašalo lygis) rodomas tada, kai kasetę greitai reikės keisti.
Galima spausdinti toliau, bet pasirūpinkite atsargine rašalo kasete. Nereikia keisti kasetės, kol nebūsite
paraginti.
Pranešimas „Cartridge Very Low“ (labai žemas kasetės rašalo lygis) rodomas tada, kai rašalas beveik
baigėsi ir kasetę galima keisti. Spausdintuvas naudoja rašalo atsargas. Apytikrį puslapių skaičių, kurį
galite išspausdinti naudodami šias rašalo atsargas, rasite gaminio valdymo skydelyje.
Pranešimas „Cartridge Depleted“ (kasetė tuščia) rodomas tada, kai rašalas baigėsi ir kasetę būtina
pakeisti, norint tęsti spausdinimą. Įdėjus naują kasetę bus papildytos atsargos.
58 5 skyrius Kasetės LTWW
Apytikrio kasetės rašalo lygio tikrinimas
Apytikrį kasetės rašalo lygį patikrinti galite spausdintuvo programinėje įrangoje arba spausdintuvo valdymo
skydelyje.
PASTABA:
Jei įdėjote pakartotinai pripildytą arba perdirbtą kasetę arba kasetę, kuri buvo naudota kitame
spausdintuve, kasetės rašalo lygio indikatorius gali veikti netiksliai arba visai neveikti.
Kasetės rašalo lygio įspėjimai ir indikatoriai pateikia apytikrę informaciją, kuri skirta tik planuoti. Kai
gaunate įspėjimą dėl žemo rašalo lygio, pasirūpinkite atsargine kasete, kad išvengtumėte galimo
spausdinimo darbų atidėjimo. Rašalo kasečių keisti nereikia, kol nebūsite paraginti.
Kasečių rašalas spausdinimo metu naudojamas įvairiai. Pavyzdžiui, pradiniu etapu, kai spausdintuvas ir
kasetės paruošiamos spausdinti, bei atliekant spausdinimo galvučių techninę priežiūrą, kad kasetės
sklandžiai veiktų. Šiek tiek rašalo lieka ir sunaudotoje kasetėje. Daugiau informacijos rasite apsilankę
svetainėje www.hp.com/buy/supplies .
Kasetės rašalo lygių patikrinimas valdymo skydelyje
1. Atverkite valdymo skydelio reikmenų skiltį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano
viršuje arba palieskite juostelę pradžios ekrano viršuje).
2. Valdymo skydelio reikmenų skiltyje palieskite („Estimated Cartridge Levels“) (apytikriai rašalo
lygiai), kad pamatytumėte apytikrius rašalo lygius.
Kasetės rašalo lygio tikrinimas naudojant EWS
1. Atidarykite EWS. Daugiau informacijos rasite EWS atvėrimas.
2. Spauskite ąselę „Tools“ (priemonės), tada spauskite „Supply Status“ (eksploatacinių medžiagų
būsena).
Kasetės rašalo lygių patikrinimas gaminio programinėje įrangoje („Windows“)
1. Atverkite „HP Printer Assistant“. Daugiau informacijos rasite Kaip atidaryti „HP Printer Assistant“.
2. Skirtuke „Print, Scan & Fax“ (spausdinti, nuskaityti ir siųsti faksu) , po Spausdinti , spustelėkite
„Maintain Your Printer“ (spausdintuvo priežiūra).
3. Spustelėkite skirtuką „Estimated Cartridge Levels“ (apytikriai kasetės rašalo lygiai).
Kasetės rašalo lygių patikrinimas gaminio programinėje įrangoje („OS X“)
1. Atverkite „HP Utility“ (HP paslaugų programa). Daugiau informacijos rasite HP priemonės paleidimas.
2. Įsitikinkite, kad pasirinktas spausdintuvas.
3. Spustelėkite „Supplies Status“ (eksploatacinių medžiagų būsena).
Pamatysite apytikrius kasetės rašalo lygius.
Kaip užsakyti kasetes
Jei norite užsakyti kasečių, apsilankykite www.hp.com . (šiuo metu dalis informacijos HP tinklalapyje
pateikiama tik anglų kalba). Kasečių užsakymo internetu paslauga teikiama ne visose šalyse / regionuose.
Kita vertus, daugelyje šalių yra informacijos apie užsakymą telefonu, vietinės parduotuvės radimą ir pirkinių
sąrašo spausdinimą. Be to, gailite apsilankyti www.hp.com/buy/supplies , kad gautumėte informacijos apie
HP gaminių įsigijimą savo šalyje.
LTWW Kasečių tvarkymas 59
Naudokite tik tas pakaitines kasetes, kurių numeris sutampa su keičiamos spausdinimo kasetės numeriu.
Kasetės numerį galite rasti:
Ant naujos kasetės etiketės.
Spausdintuvo viduje pritvirtintame lipduke. Atidarykite kasečių dureles, kad rastumėte lipduką.
Spausdintuvo programinėje įrangoje atverkite „HP Printer Assistant“, spustelėkite „Shop“ (parduotuvė),
tada spustelėkite „Shop For Supplies Online“ (pirkti eksploatacines medžiagas internetu).
HP integruotajame žiniatinklio serveryje spustelėkite ąselę „Tools“ (priemonės), tada skiltyje „Product
Information“ (informacija apie gaminį) spustelėkite „Supply Status“ (eksploatacinių medžiagų
būsena). Daugiau informacijos rasite HP integruotasis tinklo serveris (EWS).
PASTABA: Su spausdintuvu pateikiamos SETUP (sąranka) kasetės atskirai įsigyti negalima.
Kasečių perdirbimas
Apsilankykite adresu http://hp.com/recycle, kad gautumėte visą informaciją apie perdirbimą ir
užsisakytumėte apmokėtoms siuntoms pažymėti skirtų etikečių, vokų ar dėžių (perdirbimui).
Kasečių keitimas
Gaminys naudoja keturias spalvas ir kiekvienai spalvai turi atskirą rašalo kasetę: geltona (Y), raudona (M),
mėlyna (C) ir juoda (K).
PRANEŠIMAS:
Kad išvengtumėte spausdinimo kokybės problemų, HP rekomenduoja kaip galima greičiau pakeisti
trūkstamas kasetes originaliomis HP kasetėmis. Daugiau informacijos rasite Kaip užsakyti kasetes.
Jokiu būdu neišjunkite spausdintuvo, jeigu trūksta rašalo kasečių.
1. Atidarykite kasečių skyriaus dureles.
2. Norėdami atlaisvinti ir išimti seną kasetę, stumtelėkite ją į vidų.
60 5 skyrius Kasetės LTWW
3. Suimkite seną rašalo kasetę už krašto ir traukdami tiesiai į viršų ją išimkite.
4. Nelieskite metalinių kasetės kontaktų. Ant kontaktų likę pirštų atspaudai gali sukelti ryšio problemų.
5. Įdėkite naują kasetę į lizdą.
6. Uždarykite kasetės dureles.
LTWW Kasečių keitimas 61
Patarimai, kaip naudoti rašalo kasetes
Pasinaudokite toliau pateiktais darbo su rašalo kasetėmis patarimais.
Naudokite originalias HP kasetes.
Originalios HP kasetės suprojektuotos ir išbandytos su HP spausdintuvais ir popieriumi, kad visada
pasiektumėte puikių rezultatų.
PASTABA: HP negali užtikrinti ne HP kasečių kokybės ir patikimumo. Spausdintuvo priežiūros darbams
ar taisymui, kurio prireikia dėl ne HP kasečių naudojimo, netaikoma garantija.
Jei esate tikri, kad įsigijote originalias HP kasetes, apsilankykite www.hp.com/go/anticounterfeit .
Kad išvengtumėte spausdinimo kokybės problemų, atlikite šiuos veiksmus:
Spausdintuvą visada išjunkite naudodami priekyje esantį maitinimo mygtuką ir palaukite, kol
užges maitinimo mygtuko lemputė.
Patikrinkite, ar visuose lizduose yra kasetės.
Jei spausdinimo kokybė nėra tinkama, daugiau informacijos rasite Pagerinkite spausdinimo kokybę.
Jeigu dėl kokios nors priežasties išėmėte kasetę iš spausdintuvo, kaip galim greičiau ją įstatykite atgal.
Kasetes atidarykite ir išpakuokite tik prieš dėdami kasetes į spausdintuvą.
Rašalo kasetes dėkite į tinkamas angas. Kasečių spalvos ir piktogramos turi atitikti angų spalvas ir
piktogramas. Įsitikinkite, kad kasetės tinkamai įstatytos.
Patikrinkite apytikrius kasečių rašalo lygius ir įsitikinkite, kad pakanka rašalo.
Rašalo lygio įspėjimai ir indikatoriai suteikia apytikrę informaciją tik įspėjimo tikslu.
Daugiau informacijos rasite Apytikrio kasetės rašalo lygio tikrinimas.
PASTABA: Gavę pranešimą apie žemą kasetės rašalo lygį, pasirūpinkite atsargine kasete, kad
nereikėtų atidėti svarbių spausdinimo darbų. Nereikia keisti kasetės, kol nebūsite paraginti.
Be reikalo nevalykite spausdinimo galvutės. Tai sutrumpina kasečių eksploatavimo laiką.
Jei spausdintuvą gabenate, atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad išvengtumėte galimo rašalo
ištekėjimo ir kito spausdintuvo sugadinimo.
Įsitikinkite, kad spausdintuvą išjungėte nuspausdami priekyje esantį maitinimo mygtuką. Prieš
ištraukdami spausdintuvo maitinimo laidą iš elektros tinklo palaukite, kol spausdintuve
nebesigirdės jokių judėjimo garsų.
Patikrinkite, ar palikote įdėtas kasetes.
62 5 skyrius Kasetės LTWW
Spausdintuvas turėtų būti gabenamas stačias; jis neturėtų būti paguldytas ant šono, galinės arba
priekinės pusės arba viršaus.
Įdėję kasetes, spausdintuvą laikykite vertikaliai, kad nepažeistumėte. Įdėję kasetes, negabenkite
spausdintuvo oro transportu.
LTWW Patarimai, kaip naudoti rašalo kasetes 63
6 Spausdinti
Spausdinimas iš kompiuterio
Spausdinimas iš valdymo skydelio
Kaip spausdinti naudojant „NFC“
Spausdinimas su „AirPrint“ („OS X“)
Patarimai, kaip sėkmingai spausdinti
Spausdinimas iš kompiuterio
Spausdinimas iš kompiuterio („Windows“)
Spausdinimas iš kompiuterio („OS X“)
Spausdinimo šaukinių („Windows“) nustatymas
Spausdinimo išankstinių nuostatų („OS X“) nustatymas
Spalvų reguliavimas arba tvarkymas
Spausdinimas iš kompiuterio („Windows“)
Šie nurodymai taikomi spausdinant ant įvairių rūšių popierių, įskaitant toliau nurodytą:
Paprastas popierius
Firminiai blankai arba iš anksto
išspausdintos formos
Vokai
„Photos“
Brošiūros
Etiketės
Spausdinimas iš kompiuterio („Windows“)
1. Palaikomos rūšies popierių įdėkite į tinkamą dėklą.
Daugiau informacijos rasite Popieriaus įdėjimas.
2. Programinės įrangos programos meniu „File“ (failas) spustelėkite „Print“ (spausdinti).
3. Įsitikinkite, kad pasirinktas spausdintuvas.
4. Spustelėkite nuorodą arba mygtuką, kuris atveria dialogo langą Ypatybės .
Atsižvelgiant į jūsų naudojamą programinę įrangą, ši nuoroda arba mygtukas gali vadintis Ypatybės ,
„Options“ (parinktys), „Printer Setup“ spausdintuvo sąranka), „Printer Properties“ (spausdintuvo
ypatybės), „Printer“ (spausdintuvas) arba „Set Preferences“ (nustatyti nuostatas).
5. Nustatykite tinkamas jūsų popieriaus spausdinimo parinktis. Toliau pateiktoje lentelėje aprašyti
skirtukai ir parinktys, kurie gali būti jūsų programinėje įrangoje:
Skirtukas Apibūdinimas
Spausdinimo šaukiniai Spausdinimo šaukinyje įrašytos nuostatos, skirtos tam tikrai užduočiai, todėl galite nustatyti
visas parinktis vienu paspaudimu.
64 6 skyrius Spausdinti LTWW
Skirtukas Apibūdinimas
Šiame skirtuke pateikiami esami spausdinimo šaukiniai ir jų nuostatos, tokios kaip popieriaus
rūšis, šaltinis, spalvotas arba nespalvotas spausdinimas.
Popierius / kokybė Šiame skirtuke pateikiamos nuostatos, apibrėžiančios spausdinimo užduoties rūšį. Pvz.,
spausdinant ant vokų reikia nustatyti kitą dydį, šaltinį ir popieriaus rūšį nei spausdinant ant
paprasto popieriaus.
Galite rinktis iš šių parinkčių:
„Paper size“ (popieriaus dydis): Galima rinktis iš „Letter“, „Envelope #10“ ir „Japanese
Envelope Chou #3“ formatų.
„Paper Source“ (popieriaus šaltinis): Galima rinktis iš „Printer Auto Select“, „Manual Feed“,
„Tray 1“ ir „Tray 2“.
Paper type (popieriaus rūšis): Galima rinktis iš „Plain“, „Letterhead“, „Preprinted“,
„Envelope“, „HP Advanced“, „Photo Papers“, „HP Brochure Matte 180g“ ir „Labels“
parinkčių.
PASTABA: Jeigu įjungtas „Alternative Letterhead Mode“ (ALM) ir ketinate spausdinti ant
rminių blankų, iš anksto išspausdinto arba įspausto popieriaus, pasirinkite „Letterhead“,
„Preprinted“ arba „Prepunched“ popieriaus rūšį. Daugiau informacijos rasite Firminių
blankų arba iš anksto išspausdintų formų dėjimas.
„Special pages“ (specialūs puslapiai): Tai priekiniai ir galiniai viršeliai, tušti lapai ir iš anksto
išspausdinti lapai.
„Print quality“ (spausdinimo kokybė): „Presentation“ (itin kokybiškoms užduotims) ir
„Professional“ (kasdienėms užduotims).
PASTABA: Spausdintuvui veikiant „General Oice“ režimu, negalima spausdinti vokų ar
etikečių.
Efektai Šiame skirtuke pateikiamos nuostatos, laikinai paveikiančios spausdinimo užduoties atlikimą:
„Resizing options“ (dydžio keitimo parinktys) Galima rinktis: realus dydis, realaus dydžio
procentinė dalis, pritaikyta prie konkretaus spausdinimo medžiagos dydžio, pvz., „Letter“
arba „Envelope #10“ formato.
„Watermarks“ (vandens ženklai): Galima rinktis: „Condential“ ir „Draft“.
Baigimas Šiame skirtuke pateikiamos nuostatos, paveikiančios spausdinimo užduoties rezultatus:
„Print on both sides“ (spausdinimas ant abiejų pusių): „Print on one side or both sides“
(spausdinti ant vienos pusės arba ant abiejų). Pasirinkus šią parinktį, atsiranda papildomų
parinkčių:
atsižvelgiant į popieriaus orientaciją, galite perversti puslapius ir įrišti ties trumpuoju
kraštu (pvz., spausdinant kalendorius) arba ties ilguoju kraštu (pvz., spausdinant
knygas).
Spausdindami lankstinukus, galite palikti vietos įrišimui kairėje, dešinėje arba
nepalikti vietos.
Puslapių skaičius lape: Viename lape spausdinkite daugiau kaip vieną puslapį, taip pat
siūloma parinktis išspausdinti kiekvieno puslapio kraštines.
Orientation (padėtis): Galimos parinktys: „Portrait“ (vertikali) ir „Landscape“ (horizontali).
Išvestis Šioje ąselėje, kurią turi tik modeliai su segikliu / krautuvu, yra segimo nuostatos:
„None“ (jokia): Jokių sankabėlių.
„One Staple Left“ (viena sankabėlė kairėje): sankabėlė bus lapo viršutiniame kairiajame
kampe.
„One Staple Right“ (viena sankabėlė dešinėje): sankabėlė bus lapo viršutiniame
dešiniajame kampe.
LTWW Spausdinimas iš kompiuterio 65
Skirtukas Apibūdinimas
„Output Bin - Automatically select“ (išvesties skyrius – automatiškai parinkti):
spausdintuvas spausdina į viršutinįjį skyrių segimui. Visos kitos užduotys spausdinamos į
apatinįjį skyrių.
„Output Bin - Upper Bin“ (išvesties skyrius – viršutinysis skyrius): spausdintuvas spausdina
lapus, kuriuos galima susegti, į viršutinįjį skyrių; jų nebereikia susegti. Visos kitos užduotys
spausdinamos į apatinįjį skyrių.
Užduočių įrašymas Šiame skirtuke pateiktos nuostatos, skirtos įrašytų užduočių spausdinimui naudojant valdymo
skydelį. Čia aprašoma tik viena nuostata:
„O“ (išjungta (numatytoji nuostata): Užduotis išspausdinama neįrašant į spausdintuvą.
Informaciją apie kitas parinktis žr. Spausdinimas naudojant užduočių saugyklą.
Spalvos Šiame skirtuke pateikiamos nuostatos, skirtos spalvotam spausdinimui ir spausdinimui pilkais
pustoniais:
Spausdinimas pilkais pustoniais (spausdinimas pilkais pustoniais): Spausdinimui
naudokite tik juodą rašalą arba rinkitės aukštos kokybės pilkus pustonius (tokiu atveju bus
naudojamos ne tik juodo, bet ir spalvoto rašalo kasetės).
„Color Themes“ (spalvos temos): Šios parinktys skirtos spalvų sluoksniams nustatyti.
Galimos įvairios raudonos, žalios ir mėlynos spalvų temos, tokios kaip „Default“, „Photo“,
arba „Vivid“. Daugiau informacijos rasite Spalvų reguliavimas arba tvarkymas.
Išplėstinis Šiame skirtuke pateikiamos nuostatos, kurias galite naudoti ar keisti retai:
Kopijos: Nustatykite kopijų skaičių ir pasirinkite, ar jas reikia sulyginti.
„Reverse page order“ (atvirkštinė puslapių tvarka): Spausdinama nuo paskutinio iki
pirmojo užduoties puslapio.
„Print all text as black“ (visą tekstą spausdinti nespalvotai) Padeda sumažinti spalvotos
kasetės naudojimą.
HP „EasyColor“: Jei naudojate HP PCL 6 spausdintuvo tvarkyklę, skirtą „Windows“,
pažymėkite šį langelį, kad automatiškai pagerintumėte mišraus turinio dokumentų,
spausdinamų atvėrus „Microsoft Oice“ programas, kokybę. HP „EasyColor“ technologija iš
karto pagerina visą dokumentą, užuot dalijusi jį į keletą dalių, todėl spalvos bus
vientisesnės, detalės – ryškesnės, spausdintuvas greičiau išspausdins dokumentą.
„View Settings“ (peržiūrėti nuostatas): Naudodami šliaužiklius pasirinkti spausdinimo
užduoties džiuvimo laiką, grynio lygį ir juodos spalvos sklidimą. Daugiau informacijos rasite
Spalvų reguliavimas arba tvarkymas.
6. Spustelėkite Gerai , kad grįžtumėte į Ypatybės dialogo langą.
7. Spustelėkite Gerai , tada spustelėkite Spausdinti arba spustelėkite Gerai dialogo lange „Print“
(spausdinti).
PASTABA: Baigę spausdinti, iš gaminio išimkite visas specialias spausdinimo medžiagas, tokias kaip
vokai ar nuotraukų popierius..
Spausdinimas iš kompiuterio („OS X“)
Šie nurodymai taikomi spausdinant ant įvairių rūšių popierių, įskaitant toliau nurodytą:
Paprastas popierius
Firminiai blankai arba iš anksto
išspausdintos formos
Vokai
„Photos“
Brošiūros
Etiketės
66 6 skyrius Spausdinti LTWW
Spausdinimas iš kompiuterio („OS X“)
1. Palaikomos rūšies popierių įdėkite į tinkamą dėklą.
Daugiau informacijos rasite Popieriaus įdėjimas.
2. Programinės įrangos programos meniu „File“ (failas) spustelėkite „Print“ (spausdinti).
3. Įsitikinkite, kad pasirinktas spausdintuvas.
4. Jeigu reikia, meniu „Presets“ (išankstinės parinktys) pasirinkite išankstinę spausdinimo parinktį.
5. Gaminyje yra segiklis / krautuvas, tuomet atlikite toliau nurodytus veiksmus:
a. iškylančiajame meniu „Copy & Pages“ (kopijos ir puslapiai) pasirinkite „Finishing“ (užbaigimas).
b. Iškylančiajame meniu „Staple“ (segti) pasirinkite vieną iš šių parinkčių:
„None“ (jokia): Jokių sankabėlių.
„One Staple Left“ (viena sankabėlė kairėje): sankabėlė bus lapo viršutiniame kairiajame
kampe.
„One Staple Right“ (viena sankabėlė dešinėje): sankabėlė bus lapo viršutiniame dešiniajame
kampe.
c. „Output Bin - Automatically select“ (išvesties skyrius – automatiškai parinkti): spausdintuvas
spausdina į viršutinįjį skyrių segimui. Visos kitos užduotys spausdinamos į apatinįjį skyrių.
d. „Output Bin - Upper Bin“ (išvesties skyrius – viršutinysis skyrius): spausdintuvas spausdina lapus,
kuriuos galima susegti, į viršutinįjį skyrių; jų nebereikia susegti. Visos kitos užduotys
spausdinamos į apatinįjį skyrių.
6. Skirtuke „Paper/Quality“ (popierius / kokybė) spustelėkite iškylantįjį meniu, pateiktą šalia spausdinimo
medžiagos rūšies.
Nustatykite naudojamai spausdinimo medžiagai (paprastas popierius, rminiai blankai, iš anksto
išspausdintas, iš anksto įspaustas popierius, vokai, popierius nuotraukoms, etiketės ir t. t.) tinkamas
spausdinimo parinktis. Spausdinimo parinktyse galima nustatyti dydį, rūšį, dėklą, spausdinimo skyrą ir
automatinį reguliavimą.
Jei dialogo lange „Print“ (spausdinti) nematote parinkčių, spustelėkite „Show Details“ (rodyti išsamią
informaciją).
7. Spustelėkite Spausdinti .
PASTABA: Baigę spausdinti, iš gaminio išimkite visas specialias spausdinimo medžiagas, tokias kaip
vokai ar nuotraukų popierius..
Spausdinimo šaukinių („Windows“) nustatymas
1. Programinės įrangos programos meniu „File“ (failas) spustelėkite „Print“ (spausdinti).
2. Spustelėkite nuorodą arba mygtuką, kuris atveria dialogo langą Ypatybės .
Atsižvelgiant į jūsų naudojamą programinę įrangą, ši nuoroda arba mygtukas gali vadintis Ypatybės ,
„Options“ (parinktys), „Printer Setup“ spausdintuvo sąranka), „Printer Properties“ (spausdintuvo
ypatybės), „Printer“ (spausdintuvas) arba „Set Preferences“ (nustatyti nuostatas).
3. Spustelėkite skirtuką Printing Shortcuts (spausdinimo nuorodos).
4. Kaip pagrindą pasirinkite jau sukurtą šaukinį.
LTWW Spausdinimas iš kompiuterio 67
PASTABA: Prieš reguliuodami bet kurią nuostatą dešiniajame ekrane krašte, visada pasirinkite šaukinį.
Jeigu sureguliuosite nuostatas ir tik tada pasirinksite šaukinį, nebus įrašyta jokių nustatymų.
5. Pasirinkite spausdinimo parinktis naujam šaukiniui.
6. Spustelėkite „Save As“ mygtuką.
7. Įveskite šaukinio pavadinimą ir spustelėkite mygtuką Gerai .
Spausdinimo išankstinių nuostatų („OS X“) nustatymas
1. Programinės įrangos programos meniu „File“ (failas) spustelėkite „Print“ (spausdinti).
2. Įsitikinkite, kad pasirinktas spausdintuvas.
3. Iš iškylančiojo meniu „Presets“ (išankstinės nuostatos) pasirinkite „Default Settings“ (numatytosios
nuostatos).
4. Spustelėkite „Save Current Settings as Preset“ (dabartines nuostatas įrašyti kaip išankstines
nuostatas).
5. Įveskite apibūdinamąjį išankstinės nuostatos pavadinimą ir įrašykite ją „Only this printer“ (tik šiam
spausdintuvui) arba „All printers“ (visiems spausdintuvams).
Spalvų reguliavimas arba tvarkymas
Sureguliuokite gaminio spaudinių spalvas keisdami nuostatas spausdintuvo tvarkyklės programinėje
įrangoje.
Pasirinkite spausdinimo užduočiai skirtą išankstinę spalvos temos nuostatą
Spausdinimo užduočiai spalvos parinktis nustatykite rankiniu būdu.
Suderinti spalvas su kompiuterio ekranu
Prieigos prie spalvoto spausdinimo valdymas
Pasirinkite spausdinimo užduočiai skirtą išankstinę spalvos temos nuostatą
1. Programinės įrangos programos meniu „File“ (failas) spustelėkite „Print“ (spausdinti).
2. Įsitikinkite, kad pasirinktas spausdintuvas.
3. Spustelėkite nuorodą arba mygtuką, kuris atveria dialogo langą Ypatybės .
Atsižvelgiant į jūsų naudojamą programinę įrangą, ši nuoroda arba mygtukas gali vadintis Ypatybės ,
„Options“ (parinktys), „Printer Setup“ spausdintuvo sąranka), „Printer Properties“ (spausdintuvo
ypatybės), „Printer“ (spausdintuvas) arba „Set Preferences“ (nustatyti nuostatas).
4. Atlikite vieną iš šių veiksmų:
„Windows“: Spustelėkite skirtuką Color (spalva).
„OS X“: Spauskite ąselę „Color“ (spalva) ir išvalykite HP „EasyColor“.
5. Išskleidžiamajame meniu „Color Themes“ (spalvų temos) arba („Windows“) iškylančiajame meniu „RGB
Color“ (RGB spalva)(„OS X“) pasirinkite vieną iš šių spalvų temų:
68 6 skyrius Spausdinti LTWW
„Default (sRGB)“ (numatytoji nuostata (sRGB): Ši tema nustato gaminį spausdinti RGB duomenis
paprastu įrenginio režimu. Naudodami šią temą, spalvas ir tinkamą jų sluoksniavimą tvarkykite
naudodami programinės įrangos programą arba operacinę sistemą.
„Vivid“: Gaminys padidina spalvų pustonių grynį. Naudokite šią temą spausdindami darbui skirtus
atvaizdus.
Nuotraukos: Gaminys RGB spalvų modelį interpretuoja taip, lyg fotografas spausdintų dokumentą
naudodamas mažą skaitmeninę laboratoriją. Gaminys sluoksniuoja gilesnes, intensyvesnio grynio
spalvas kitaip nei pasirinkus „Default (sRGB)“ temą. Naudokite šią temą spausdindami nuotraukas.
„Photo (Adobe RGB 1998)“ (Nuotraukos („Adobe RGB 1998“): Šią temą naudokite spausdindami
skaitmenines nuotraukas, kurioms („Adobe RGB“ spalvos tinkamesnės nei „sRGB“. Naudodami šią
temą, išjunkite spalvų valdymą programinės įrangos programoje.
„None“ (jokia): Spalvos tema nenaudojama.
Spausdinimo užduočiai spalvos parinktis nustatykite rankiniu būdu.
Naudodami spausdintuvo tvarkyklės programinę įrangą panaikinkite spalvos nustatymus ir sureguliuokite
juos rankiniu būdu. Tvarkyklės programinėje įrangoje įdiegtas žinynas padės suprasti, kaip kiekvienas
nustatymas paveiks spausdinimo rezultatus.
1. Programinės įrangos programos meniu „File“ (failas) spustelėkite „Print“ (spausdinti).
2. Įsitikinkite, kad pasirinktas spausdintuvas.
3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:
„Windows“: Spustelėkite nuorodą arba mygtuką, kuris atveria dialogo langą Ypatybės .
Atsižvelgiant į jūsų naudojamą programinę įrangą, ši nuoroda arba mygtukas gali vadintis
Ypatybės , „Options“ (parinktys), „Printer Setup“ spausdintuvo sąranka), „Printer Properties“
(spausdintuvo ypatybės), „Printer“ (spausdintuvas) arba „Set Preferences“ (nustatyti nuostatas).
„OS X“: Iš „Copies & Pages“ (kopijos ir puslapiai) iškylančiojo meniu, pasirinkite „Color“ (spalva).
Tada panaikinkite pasirinkimą „HP EasyColor“.
4. Atlikite vieną iš šių veiksmų:
„Windows“: Skirtuke „Advanced“ (išsamiai) spustelėkite „Ink Settings“ (rašalo nustatymai).
„OS X“: Spustelėkite atskleidimo trikampį, esantį šalia „Advanced“ (išsamiai).
5. Naudodami šliaužiklius sureguliuokite tolesnius elementus:
„Dry Time“ (džiūvimo laikas): Paslinkite šliaužiklį į dešinę, kad padidintumėte laiką, per kurį
spausdintuvas išdžiovina išspausdintą puslapį. Džiūvimo laiką geriausia didinti tada, kai
spausdinama ant paprasto popieriaus.
„Saturation“ (grynis): Paslinkite šliaužiklį į dešinę, kad padidintumėte naudojamo juodo ar
spalvoto rašalo kiekį. Grynį didinti tada, kai spausdinama ant brošiūroms ar nuotraukoms skirto
popieriaus.
„Black Ink Spread“ (juodo rašalo sklidimas): Paslinkite šliaužiklį į kairę, kad apribotumėte juodos
spalvos sklidimą į gretimas spalvotas išspausdinto puslapio sritis. Sklidimą geriausia mažinti tada,
kai spausdinama ant paprasto popieriaus.
LTWW Spausdinimas iš kompiuterio 69
PASTABA: Spalvų nustatymų pakeitimas rankiniu būdu gali paveikti rezultatus. HP rekomenduoja
šiuos nustatymus keisti tik spalvų grakos specialistams.
6. Spustelėkite Gerai , kad įrašytumėte pasirinktus nustatymus ir užvertumėte lanką, arba spustelėkite
„Reset“ (atkurti), kad atkurtumėte numatytąsias gamyklines nuostatas („Windows“).
Suderinti spalvas su kompiuterio ekranu
Daugeliui vartotojų geriausias spalvų suderinimo metodas yra spausdinti sRGB spalvomis.
Spausdintuvo išvesties spalvų ir kompiuterio ekrano spalvų suderinimo procesas yra sudėtingas, nes
spausdintuvai ir kompiuterių monitoriai naudoja skirtingus spalvų sukūrimo metodus. Monitoriuose spalvos
rodomos naudojant šviesus taškus ir naudojant RGB (raudonos, žalios, mėlynos) spalvų procesą, tačiau
spausdintuvai spalvotai spausdina naudodami CMYK (mėlyna, raudona, geltona ir juoda) spalvų procesą.
Keli faktoriai gali daryti įtaką galimybei suderinti spausdintas spalvas ir spalvas monitoriuje:
Spausdinimo medžiaga
Spausdinimo procesas (pvz., kasetinė, spaudos ar lazerinė technologija)
Apšvietimas
Asmeniniai spalvos suvokimo skirtumai
Kompiuterinės programos
Spausdintuvo tvarkyklės
Kompiuterio operacinės sistemos
Monitoriai
Vaizdo plokštės ir tvarkyklės
Darbo aplinka (pvz., drėgmė)
Prieigos prie spalvoto spausdinimo valdymas
HP spalvų prieigos valdymo įrankių rinkinys leidžia įjungti arba išjungti spalvas atskiriems vartotojams arba
grupėms ir programoms. Išsamiau apie tai skaitykite interneto svetainėje adresu www.hp.com/go/upd .
Integruotas HP interneto serveris taip pat leidžia išjungti spalvotų faksogramų siuntimą, spalvotą kopijavimą
ir spalvotą spausdinimą iš atminties įrenginių. Daugiau informacijos rasite HP integruotasis tinklo serveris
(EWS).
Spausdinimas iš valdymo skydelio
Spausdinimas naudojant užduočių saugyk
Spausdinimas iš USB įrenginio
Spausdinimas naudojant užduočių saugyklą
Galite sukurti užduotis ir įrašyti jas gaminyje, kad vėliau jūs ar kiti asmenys galėtų jas išspausdinti. Jei norite
taupyti vietą spausdintuvo atmintyje arba apsaugoti slaptą informaciją, galite pašalinti gaminyje įrašytas
užduotis.
Užduočių įrašymo išjungimas ir įjungimas
Užduočių įrašymo taikymas vienai arba visoms spausdinimo užduotims
70 6 skyrius Spausdinti LTWW
Spausdintuve įrašytos užduoties spausdinimas
Spausdintuve įrašytos užduoties pašalinimas
Užduočių įrašymo išjungimas ir įjungimas
Užduočių įrašymas yra įjungtas kaip numatytoji parinktis. Šią funkciją galite išjungti ir vėl įjungti (pagal
poreikius) spausdintuvo programinėje įrangoje.
PASTABA: Prieš vėl įjungdami užduočių įrašymą spausdintuvo programinėje įrangoje, pirmiausia jį turite
įjungti HP integruotajame žiniatinklio serveryje (ąselėje „Settings“ (nuostatos) esančioje skiltyje „Security“
(sauga) spauskite „Protect Stored Data“ (apsaugoti įrašytus duomenis) ir vadovaukitės ekrane pateikiamais
nurodymais). Plačiau apie „EWS“ naudojimą žr. HP integruotasis tinklo serveris (EWS).
Užduočių įrašymo išjungimas ir įjungimas („Windows“)
Užduočių įrašymo išjungimas ir įjungimas („OS X“)
Užduočių įrašymo išjungimas ir įjungimas („Windows“)
1. Spustelėkite „Start“ (pradėti) ir, atsižvelgiant į jūsų operacinę sistemą, atlikite vieną iš toliau nurodytų
veiksmų:
„Windows 10“: Spustelėkite „Settings“ (nustatymai), spustelėkite „Devices“ (įrenginiai) ir
spustelėkite „Printers and Scanners“ (spausdintuvai ir skaitytuvai).
„Windows 8“, „Windows 8.1“: Spustelėkite „Control Panel“ (valdymo skydelis), spustelėkite
„Hardware and Sound“ (aparatinė įranga ir gardas) ir spustelėkite „Devices and Printers“
(įrenginiai ir spausdintuvai).
„Windows 7“: Spustelėkite „Devices and Printers“ (įrenginiai ir spausdintuvai).
2. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite spausdintuvo piktogramą, tada spustelėkite „Properties“
(ypatybės) arba „Printer properties“ (spausdintuvo ypatybės).
3. Lange „Printer properties“ (spausdintuvo ypatybės) spustelėkite skirtuką „Device Settings“ (įrenginio
nustatymai).
4. Išskleidžiamajame sąraše „Job Storage“ (užduočių įrašymas) pasirinkite „Disable“ (išjungti), kad
išjungtumėte funkciją, arba pasirinkite „Automatic“ (automatiškai), kad ją įjungtumėte.
5. Spustelėkite „Apply“ (taikyti), tada spustelėkite „OK“ (gerai).
Užduočių įrašymo išjungimas ir įjungimas („OS X“)
1. Atverkite „HP Utility“ (HP paslaugų programa). Daugiau informacijos rasite HP priemonės paleidimas.
2. Įsitikinkite, kad pasirinktas spausdintuvas.
3. Spustelėkite „Devices“ (įrenginiai).
4. Pasirinkite „Job Storage Settings“ (užduočių įrašymo nuostatos).
5. Pasirinkite „Allow Stored Jobs on this printer“ (leisti šiame spausdintuve įrašyti užduotis) ir pasirinkite
užduočių įrašymo nustatymus.
Užduočių įrašymo taikymas vienai arba visoms spausdinimo užduotims
Užduočių įrašymo funkciją galite taikyti vienai užduočiai arba visoms spausdinimo užduotims. Tai atlikus,
viena užduotis arba visos užduotys įrašomos spausdintuvo atmintyje, kad vėliau galėtumėte jas išspausdinti
naudodami spausdintuvo valdymo skydelį.
LTWW Spausdinimas iš valdymo skydelio 71
Užduočių įrašymą taikykite vienai spausdinimo užduočiai („Windows“)
Užduočių įrašymą taikykite visoms spausdinimo užduotims („Windows“)
Užduočių įrašymą taikykite vienai spausdinimo užduočiai („OS X“)
Užduočių įrašymą taikykite visoms spausdinimo užduotims („OS X“)
Užduočių įrašymą taikykite vienai spausdinimo užduočiai („Windows“)
1. Programinės įrangos programos meniu „File“ (failas) spustelėkite „Print“ (spausdinti).
2. Įsitikinkite, kad pasirinktas spausdintuvas.
3. Spustelėkite nuorodą arba mygtuką, kuris atveria dialogo langą Ypatybės .
4. Spustelėkite ąselę „Job Storage“ (užduočių įrašymas) ir pasirinkite vieną iš toliau nurodytų parinkčių:
„Proof and Hold“ (patikra ir laukimas): Išspausdina pirmąją kelių kopijų užduoties kopiją, kad jūs
galėtumėte patikrinti spausdinimo kokybę. Likusias kopijas išspausdina, kai tai padaryti nurodote
spausdintuvo valdymo skydelyje.
„Personal Job“ (asmeninė užduotis): Užduoties nespausdina tol, kol to daryti nenurodote
spausdintuvo valdymo skydelyje.
Asmeninės užduotys automatiškai ištrinamos išspausdinus.
„ID Copy“ (asmens tapatybės kortelės kopijavimas): Išspausdina nurodytą skaičių užduoties kopijų
ir įrašo kopiją, kad vėliau galėtumėte ją išspausdinti dar kartą.
„Stored Job“ (įrašyta užduotis): Išspausdina spausdintuvui pateiktą užduotį ir leidžia kitiems
naudotojams ją spausdinti bet kuriuo metu.
„Make Job Private/Secure“ (užduoties privatumas / apsauga): Taikoma „Personal or Stored Job“
(asmeninės arba įrašytos užduotys). Kad būtų galima įrašytą užduotį išspausdinti naudojantis
valdymo skydeliu, galite paprašyti įvesti asmens tapatybės numerį (PIN) arba slaptažodį:
„None“ (jokia): Nereikia PIN arba slaptažodžio.
„PIN to print“ (PIN spausdinimui): Reikia įvesti keturių skaitmenų PIN.
„Encrypt Job (with password)“ (užkoduota užduotis (su slaptažodžiu) („Windows 7“ arba
naujesnėms versijoms): Reikia pateikti slaptažodį, kurį sudaro 4–32 rašmenys.
5. Skiltyje „User Name“ (naudotojo vardas) pasirinkite „User Name“ (naudotojo vardas), kad
naudotumėte numatytąjį naudotojo vardą, arba pasirinkite „Custom“ (pasirinktinis) ir įveskite norimą
naudotojo vardą.
6. Skiltyje „Job Name“ (užduoties pavadinimas) pasirinkite „Automatic“ (automatinis), kad
naudotumėte numatytąjį užduoties vardą, arba pasirinkite „Custom“ (pasirinktinis) ir įveskite norimą
užduoties pavadinimą.
Jeigu įvedate užduoties pavadinimą, kuris jau yra naudojamas, pasirinkite vieną iš toliau nurodytų
parinkčių:
„Use Job Name + (1-99) (naudoti užduoties pavadinimą + (1–99): Užduoties pavadinimo pabaigoje
įveskite unikalų skaičių
„Replace Existing File“ (pakeisti esamą failą): Esamą išsaugotą užduotį pakeiskite naująja
7. Spustelėkite Gerai , tada spustelėkite Spausdinti , kad įrašytumėte užduotį spausdintuve.
72 6 skyrius Spausdinti LTWW
Užduočių įrašymą taikykite visoms spausdinimo užduotims („Windows“)
1. Spustelėkite „Start“ (pradėti) ir, atsižvelgiant į jūsų operacinę sistemą, atlikite vieną iš toliau nurodytų
veiksmų:
„Windows 10“: Spustelėkite „Settings“ (nustatymai), spustelėkite „Devices“ (įrenginiai) ir
spustelėkite „Printers and Scanners“ (spausdintuvai ir skaitytuvai).
„Windows 8“, „Windows 8.1“: Spustelėkite „Control Panel“ (valdymo skydelis), spustelėkite
„Hardware and Sound“ (aparatinė įranga ir gardas) ir spustelėkite „Devices and Printers“
(įrenginiai ir spausdintuvai).
„Windows 7“: Spustelėkite „Devices and Printers“ (įrenginiai ir spausdintuvai).
2. Įsitikinkite, kad pasirinktas spausdintuvas.
3. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite savo spausdintuvą, spustelėkite „Printing preferences“
(spausdinimo parinktys), tada spustelėkite skirtuką „Job Storage“ (užduočių įrašymas).
4. Skirtuke „Job Storage“ (užduočių įrašymas) pasirinkite vieną iš toliau nurodytų parinkčių:
„Proof and Hold“ (patikra ir laukimas): Išspausdina pirmąją kelių kopijų užduoties kopiją, kad jūs
galėtumėte patikrinti spausdinimo kokybę. Likusias kopijas išspausdina, kai tai padaryti nurodote
spausdintuvo valdymo skydelyje.
„Personal Job“ (asmeninė užduotis): Užduoties nespausdina tol, kol to daryti nenurodote
spausdintuvo valdymo skydelyje.
Asmeninės užduotys automatiškai ištrinamos išspausdinus.
„ID Copy“ (asmens tapatybės kortelės kopijavimas): Išspausdina nurodytą skaičių užduoties kopijų
ir įrašo kopiją, kad vėliau galėtumėte ją išspausdinti dar kartą.
„Stored Job“ (įrašyta užduotis): Išspausdina spausdintuvui pateiktą užduotį ir leidžia kitiems
naudotojams ją spausdinti bet kuriuo metu.
„Make Job Private/Secure“ (užduoties privatumas / apsauga): Taikoma „Personal or Stored Job“
(asmeninės arba įrašytos užduotys). Kad būtų galima įrašytą užduotį išspausdinti naudojantis
valdymo skydeliu, galite paprašyti įvesti asmens tapatybės numerį (PIN) arba slaptažodį
„None“ (jokia): Nereikia PIN arba slaptažodžio.
„PIN to print“ (PIN spausdinimui): Reikia įvesti keturių skaitmenų PIN.
„Encrypt Job (with password)“ (užkoduota užduotis (su slaptažodžiu) („Windows 7“ arba
naujesnėms versijoms): Reikia pateikti slaptažodį, kurį sudaro 4–32 rašmenys.
5. Skiltyje „User Name“ (naudotojo vardas) pasirinkite „User Name“ (naudotojo vardas), kad
naudotumėte numatytąjį naudotojo vardą, arba pasirinkite „Custom“ (pasirinktinis) ir įveskite norimą
naudotojo vardą.
6. Skiltyje „Job Name“ (užduoties pavadinimas) pasirinkite „Automatic“ (automatinis), kad
naudotumėte numatytąjį užduoties vardą, arba pasirinkite „Custom“ (pasirinktinis) ir įveskite norimą
užduoties pavadinimą.
Jeigu įvedate užduoties pavadinimą, kuris jau yra naudojamas, pasirinkite vieną iš toliau nurodytų
parinkčių:
„Use Job Name + (1-99) (naudoti užduoties pavadinimą + (1–99): Užduoties pavadinimo pabaigoje
įveskite unikalų skaičių
„Replace Existing File“ (pakeisti esamą failą): Esamą išsaugotą užduotį pakeiskite naująja
7. Spustelėkite Gerai , tada spustelėkite Spausdinti , kad įrašytumėte užduotį spausdintuve.
LTWW Spausdinimas iš valdymo skydelio 73
Užduočių įrašymą taikykite vienai spausdinimo užduočiai („OS X“)
1. Programinės įrangos programos meniu „File“ (failas) spustelėkite „Print“ (spausdinti).
2. Iškylančiajame meniu „Copies & Pages“ (kopijos ir puslapiai) pasirinkite „Job Storage“ (užduočių
įrašymas).
3. Įsitikinkite, kad pasirinktas spausdintuvas.
4. Iškylančiajame meniu „Mode“ (būdas) pasirinkite vieną iš šių parinkčių:
„ID Copy“ (asmens tapatybės kortelės kopijavimas): Išspausdina nurodytą skaičių užduoties kopijų
ir įrašo kopiją, kad vėliau galėtumėte ją išspausdinti dar kartą.
„Proof and Hold“ (patikra ir laukimas): Išspausdina pirmąją kelių kopijų užduoties kopiją, kad jūs
galėtumėte patikrinti spausdinimo kokybę. Likusias kopijas išspausdina, kai tai padaryti nurodote
spausdintuvo valdymo skydelyje.
„Stored Job“ (įrašyta užduotis): Išspausdina spausdintuvui pateiktą užduotį ir leidžia kitiems
naudotojams ją spausdinti bet kuriuo metu.
„Personal Job“ (asmeninė užduotis): Užduoties nespausdina tol, kol to daryti nenurodote
spausdintuvo valdymo skydelyje.
Asmeninės užduotys automatiškai ištrinamos išspausdinus.
5. Skiltyje „User Name“ (naudotojo vardas) pasirinkite „User Name“ (naudotojo vardas), kad
naudotumėte numatytąjį naudotojo vardą, arba pasirinkite „Custom“ (pasirinktinis) ir įveskite norimą
naudotojo vardą.
6. Skiltyje „Job Name“ (užduoties pavadinimas) pasirinkite „Automatic“ (automatinis), kad
naudotumėte numatytąjį užduoties vardą, arba pasirinkite „Custom“ (pasirinktinis) ir įveskite norimą
užduoties pavadinimą.
Jeigu įvedate užduoties pavadinimą, kuris jau yra naudojamas, pasirinkite vieną iš toliau nurodytų
parinkčių:
„Use Job Name + (1-99) (naudoti užduoties pavadinimą + (1–99): Užduoties pavadinimo pabaigoje
įveskite unikalų skaičių
„Replace Existing File“ (pakeisti esamą failą): Esamą išsaugotą užduotį pakeiskite naująja
7. „Personal or Stored Jobs“ (asmeninės arba įrašytos užduotys) atveju pasirinkite „Use PIN to Print“
(naudoti PIN spausdinimui), jei norite, kad spausdinti naudojant valdymo skydelį būtų galima tik įvedus
keturių skaitmenų asmens tapatybės numerį (PIN).
8. Spustelėkite Spausdinti , kad įrašytumėte užduotį spausdintuve.
Užduočių įrašymą taikykite visoms spausdinimo užduotims („OS X“)
1. Programinės įrangos programos meniu „File“ (failas) spustelėkite „Print“ (spausdinti).
2. Iškylančiajame meniu „Copies & Pages“ (kopijos ir puslapiai) pasirinkite „Job Storage“ (užduočių
įrašymas).
3. Įsitikinkite, kad pasirinktas spausdintuvas.
4. Iškylančiajame meniu „Mode“ (būdas) pasirinkite vieną iš šių parinkčių:
74 6 skyrius Spausdinti LTWW
„ID Copy“ (asmens tapatybės kortelės kopijavimas): Išspausdina nurodytą skaičių užduoties kopijų
ir įrašo kopiją, kad vėliau galėtumėte ją išspausdinti dar kartą.
„Proof and Hold“ (patikra ir laukimas): Išspausdina pirmąją kelių kopijų užduoties kopiją, kad jūs
galėtumėte patikrinti spausdinimo kokybę. Likusias kopijas išspausdina, kai tai padaryti nurodote
spausdintuvo valdymo skydelyje.
„Stored Job“ (įrašyta užduotis): Išspausdina spausdintuvui pateiktą užduotį ir leidžia kitiems
naudotojams ją spausdinti bet kuriuo metu.
„Personal Job“ (asmeninė užduotis): Užduoties nespausdina tol, kol to daryti nenurodote
spausdintuvo valdymo skydelyje.
Asmeninės užduotys automatiškai ištrinamos išspausdinus.
5. Skiltyje „User Name“ (naudotojo vardas) pasirinkite „User Name“ (naudotojo vardas), kad
naudotumėte numatytąjį naudotojo vardą, arba pasirinkite „Custom“ (pasirinktinis) ir įveskite norimą
naudotojo vardą.
6. Skiltyje „Job Name“ (užduoties pavadinimas) pasirinkite „Automatic“ (automatinis), kad
naudotumėte numatytąjį užduoties vardą, arba pasirinkite „Custom“ (pasirinktinis) ir įveskite norimą
užduoties pavadinimą.
Jeigu įvedate užduoties pavadinimą, kuris jau yra naudojamas, pasirinkite vieną iš toliau nurodytų
parinkčių:
„Use Job Name + (1-99) (naudoti užduoties pavadinimą + (1–99): Užduoties pavadinimo pabaigoje
įveskite unikalų skaičių
„Replace Existing File“ (pakeisti esamą failą): Esamą išsaugotą užduotį pakeiskite naująja
7. „Personal or Stored Jobs“ (asmeninės arba įrašytos užduotys) atveju pasirinkite „Use PIN to Print“
(naudoti PIN spausdinimui), jei norite, kad spausdinti naudojant valdymo skydelį būtų galima tik įvedus
keturių skaitmenų asmens tapatybės numerį (PIN).
8. Spustelėkite Spausdinti , kad įrašytumėte užduotį spausdintuve.
Spausdintuve įrašytos užduoties spausdinimas
1. Valdymo skydelyje palieskite piktogramą „Print“ (spausdinti).
2. Ekrane palieskite piktogramą „Stored Job“ (įrašyta užduotis) arba „Private Job“ (privati užduotis).
3. Susiraskite norimą užduotį ir ją atverkite.
PASTABA: Jeigu užduotis asmeninė arba užkoduota, įveskite PIN kodą arba slaptažodį.
4. Nustatykite kopijų skaičių, tada palieskite „Print“ (spausdinti).
Spausdintuve įrašytos užduoties pašalinimas
1. Valdymo skydelyje palieskite piktogramą „Print“ (spausdinti).
2. Ekrane palieskite piktogramą „Stored Job“ (įrašyta užduotis) arba „Private Job“ (privati užduotis).
3. Atverkite aplanką, kuriame yra užduotis, ir atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų:
Norėdami pašalinti vieną darbą, palieskite jį.
Norėdami pašalinti visus aplanke esančius darbus, palieskite šiukšlinės piktogramą ir palieskite
„Delete“ (pašalinti).
LTWW Spausdinimas iš valdymo skydelio 75
PASTABA: Jeigu kai kurie darbai yra apsaugoti PIN arba slaptažodžiu, palieskite „All jobs without
a PIN or password (visi darbai be PIN arba slaptažodžio) arba „All jobs with the same PIN or
password“ (visi darbai, kuriems taikomas tas pats PIN arba slaptažodis) ir vadovaukitės ekrane
pateiktais nurodymais.
4. Jeigu reikia, palieskite šiukšlinės piktogramą, tada palieskite „Delete“ (pašalinti).
Spausdinimas iš USB įrenginio
Gaminys turi funkciją, kuri leidžia spausdinti iš USB laikmenos įrenginio („Plug and Print“), kad galėtumėte
greitai išspausdinti failus, nesiųsdami jų iš kompiuterio. Šiame spausdintuve (šalia valdymo skydelio)
esantiems USB prievadams tinka standartinės USB laikmenos.
1. Įkiškite USB įrenginį į gaminio priekyje esantį USB prievadą. Atverčiamas meniu „Memory Device
Options“ (atminties įrenginio parinktys).
2. Ekrane palieskite piktogramą „Print Documents“ (spausdinti dokumentus).
3. USB įrenginyje susiraskite norimą užduotį ir ją atverkite.
Galite išspausdinti šių tipų failus:
PDF
Visi nuotraukų formatai
„Microsoft Oice“ failai, išskyrus „Excel“
4. Pasirinkite kopijų skaičių ir palieskite „Black“ (spausdinti nespalvotai) arba „Color“ (spausdinti spalvotai),
kad pradėtumėte spausdinti.
Kaip spausdinti naudojant „NFC“
Naudodami „Near Field Communications“ (NFC) galite prieiti prie gaminio ir spausdinti iš savo išmaniojo
telefono ar planšetinio kompiuterio.
Jei norite spausdinti naudodami NFC, valdymo skydelyje palieskite (NFC) ir vadovaukitės ekrane
pateikiamais nurodymais.
Spausdinimas su „AirPrint“ („OS X“)
Spausdinimas naudojant „Apple’s AirPrint“ palaikomas „iPad“ („iOS 4.2“), „iPhone“ („3GS“ arba vėlesni), „iPod
touch“ (trečiosios kartos arba vėlesni) ir „Mac“ („OS X 10.10“ arba vėlesni).
Prieš naudodami „AirPrint“ šiuos įrenginio dalykus:
spausdintuvas ir „Apple“ įrenginys yra prijungtas prie to paties tinklo kaip ir „AirPrint-enabled“ funkciją
palaikantis įrenginys. Išsamiau apie tai skaitykite interneto svetainėje adresu www.hp.com/go/
mobileprinting . Jeigu jūsų šalyje ar regione nėra prieinama šios svetainės vietinė versija, būsite
nukreipti į kitos šalies arba kita kalba pateikiamą „HP Mobile Printing“ svetainę.
Dėkite popierių, atitinkantį spausdintuvo popieriaus nuostatas.
76 6 skyrius Spausdinti LTWW
Pakartotinis „AirPrint“ įjungimas
„AirPrint“ yra įjungta kaip numatytoji nuostata. Jeigu ji išjungiama, vadovaudamiesi tolesniais nurodymais
galite ją vėl įjungti.
1. Atidarykite EWS. Daugiau informacijos rasite EWS atvėrimas.
2. Skirtuke „Network“ (tinklas), spustelėkite „AirPrint“ , tada spustelėkite „Status“ (būsena).
3. Eilutėje „AirPrint Status“ („AirPrint“ būsena) spustelėkite „Turn On AirPrint“ (įjungti „AirPrint“).
Patarimai, kaip sėkmingai spausdinti
Spausdintuvo tvarkyklėje parinkti programinės įrangos nustatymai galioja tik spausdinimui. Jie netaikomi
kopijavimui ar nuskaitymui.
Patarimai, kaip naudoti kasetes
Patarimai, kaip įdėti popierių
Patarimai, kaip nustatyti spausdintuvą („Windows“)
Patarimai, kaip nustatyti spausdintuvą („OS X“)
Patarimai, kaip naudoti kasetes
Žr. Patarimai, kaip naudoti rašalo kasetes.
Patarimai, kaip įdėti popierių
Žr. Patarimai, kaip pasirinkti ir naudoti popierių.
Patarimai, kaip nustatyti spausdintuvą („Windows“)
Norėdami pakeisti numatytąsias spausdinimo nuostatas, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų:
„HP Printer Assistant“ spustelėkite „Print, Scan & Fax“ (spausdinti, nuskaityti ir siųsti faksu) ,
tada spustelėkite „Set Preferences“ (nustatyti parinktis).
Programinės įrangos programos meniu „File“ (failas) spustelėkite „Print“ (spausdinti).Atidarykite
„Printer Properties“ (spausdintuvo ypatybės) dialogo langą.
Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke „Color“ (spalva) arba „Finishing“ (užbaigimas) nustatykite šias
reikiamas parinktis:
Spausdinimas pilkais pustoniais (spausdinimas pilkais pustoniais): Leidžia jums spausdinti
nespalvotus dokumentus naudojant tik juodo rašalo kasetę. Taip pat leidžia spausdinti
dokumentus aukštos kokybės pilkumo tonais naudojant spalvotą rašalą. Spustelėkite „Black
Only“ (tik juoda) (tik juoda) arba „High Quality CMYK Grayscale“ (aukštos kokybės ŽPGJ pilkos
spalvos tonai) ir spauskite Gerai .
Puslapių skaičius lape: Padeda nustatyti puslapių tvarką, jeigu spausdinate daugiau kaip du
puslapius viename lape.
Perverskite puslapius: atsižvelgiant į popieriaus orientaciją, galite perversti puslapius ir įrišti ties
trumpuoju kraštu (pvz., spausdinant kalendorius) arba ties ilguoju kraštu (pvz., spausdinant
knygas).
„Booklet Layout“ (lankstinuko išdėstymas): Leidžia spausdinti kelių puslapių dokumentą kaip
lankstinuką. Kiekvienoje lapo pusėje pateikiami du lapai, po to lapas sulenkiamas per pusę ir gali
LTWW Patarimai, kaip sėkmingai spausdinti 77
būti naudojamas kaip brošiūra. Iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite įrišimo metodą ir spustelėkite
Gerai :
Įrišimas kairėje pusėje: Ši įrišimo pusė sulenkus yra lankstinuko kairėje pusėje. Pasirinkite
šią parinktį, jeigu jūs skaitote iš kairės į dešinę.
Įrišimas dešinėje pusėje: Ši susiejimo pusė sulenkus yra lankstinuko dešinėje pusėje.
Pasirinkite šią parinktį, jeigu jūs skaitote iš dešinės į kairę.
Spausdinamo puslapio kraštai: Leidžia pridėti kraštines puslapiams, jeigu spausdinate daugiau
kaip du puslapius viename lape.
Kad nustatydami spausdinimo nuostatas sutaupytumėte laiko, galite naudoti spausdinimo šaukinį.
Patarimai, kaip nustatyti spausdintuvą („OS X“)
Programinės įrangos programoje pasirinkite tinkamą popieriaus, įdėto į spausdintuvą, dydį:
a. Meniu „File“ (failas) pasirinkite „Page Setup“ (puslapio sąranka).
b. Nuostatoje „Format For“ (formatas, skirtas) pasirinkite būtent savo spausdintuvą.
c. Iškylančiajame meniu pasirinkite „Paper Size“ (popieriaus dydis).
Programinės įrangos programoje pasirinkite tinkamą popieriaus, įdėto į spausdintuvą, rūšį ir kokybę:
a. Programinės įrangos programos meniu „File“ (failas) spustelėkite „Print“ (spausdinti).
b. „Copies & Pages“ (kopijos ir puslapiai) iškylančiojo meniu, pasirinkite „Paper/Quality“
(popierius / kokybė) ir pasirinkite tinkamą popieriaus rūšį ir kokybę.
Norėdami spausdinti nespalvotus dokumentus naudodami tik juodo rašalo kasetę, atlikite toliau
nurodytus veiksmus:
a. Programinės įrangos programos meniu „File“ (failas) spustelėkite „Print“ (spausdinti).
b. Iškylančiojo meniu lanke „Print“ (spausdinimas) pasirinkite „Copies & Pages“ (kopijos ir puslapiai),
tada pasirinkite „Color“ (spalva).
c. Išvalykite HP „EasyColor“ žymimąjį langelį.
d. Spauskite iškylantįjį meniu „Print in Grayscale“ (spausdinti pilkos spalvos tonais) ir pasirinkite
„Black Only“ (tik juoda).
78 6 skyrius Spausdinti LTWW
7 Kopijavimas ir nuskaitymas
Kopijuoti
Nuskaityti
Patarimai, kaip sėkmingai kopijuoti ir nuskaityti
Kopijuoti
Kopijavimo parametrai
Tapatybės kortelių įdėjimas ir kopijavimas
Nuotraukų kopijavimas
Skirtingo dydžio originalių dokumentų sudėjimas ir kopijavimas
Automatiškai kopijuoti ant abiejų pusių
Kopijavimo užduoties atšaukimas
Kopijavimo parametrai
Koreguokite kopijų ryškumą ar tamsumą
Pasirinkite kopijų dėklą
Kopijos mažinimas arba didinimas
Koreguokite kopijų ryškumą ar tamsumą
1. Originalą padėkite ant skaitytuvo stiklo spausdinamąja puse žemyn arba įdėkite į automatinį
dokumentų tiektuvą spausdinamąja puse aukštyn.
Išsamesnės informacijos rasite skyriuje Medžiagos įdėjimas į skaitytuvą arba Popieriaus įdėjimas į
dokumentų tiektuvą.
2. Valdymo skydelyje palieskite piktogramą „Copy“ (kopijuoti).
3. Ekrane palieskite piktogramą „Document“ (dokumentas).
4. Palieskite „Settings“ (nuostatos), kad peržiūrėtumėte meniu „Copy Settings“ (kopijavimo nuostatos).
5. Palieskite „Lighter/Darker“ (šviesiau / tamsiau) ir naudokite šliaužiklį atspausdintoms kopijoms
pašviesinti (patamsinti).
Pasirinkite kopijų dėk
1. Į dėklą sudėkite popierių, kurį norite naudoti kopijavimui.
Daugiau informacijos rasite Popieriaus įdėjimas.
2. Valdymo skydelyje palieskite piktogramą „Copy“ (kopijuoti).
3. Ekrane palieskite piktogramą „Document“ (dokumentas).
4. Palieskite „Settings“ (nuostatos), kad peržiūrėtumėte meniu „Copy Settings“ (kopijavimo nuostatos).
LTWW Kopijuoti 79
5. Palieskite „Tray Selection“ (dėklo pasirinkimas).
6. Pasirinkite dėklą, į kurį pirmojo veiksmo metu sudėjote popierių.
PASTABA: Jei pasirinkote 1 dėklą, kurio nuostatos yra „Any Size“ (bet koks dydis) ir „Any Type“ (bet kokia
rūšis), būtinai parinkite tinkamą popieriaus dydį.
Kopijos mažinimas arba didinimas
1. Originalą padėkite ant skaitytuvo stiklo spausdinamąja puse žemyn arba įdėkite į automatinį
dokumentų tiektuvą spausdinamąja puse aukštyn.
Išsamesnės informacijos rasite skyriuje Medžiagos įdėjimas į skaitytuvą arba Popieriaus įdėjimas į
dokumentų tiektuvą.
2. Valdymo skydelyje palieskite piktogramą „Copy“ (kopijuoti).
3. Ekrane palieskite piktogramą „Document“ (dokumentas).
4. Palieskite „Settings“ (nuostatos), kad peržiūrėtumėte meniu „Copy Settings“ (kopijavimo nuostatos).
5. Palieskite „Resize“ (keisti dydį), tada pasirinkite vieną iš dydžio keitimo meniu parinkčių.
Tapatybės kortelių įdėjimas ir kopijavimas
Šią funkciją naudokite norėdami nukopijuoti abi asmens tapatybės kortelės arba kito nedidelio dokumento
puses toje pačioje vieno lapo pusėje. Gaminys paragins nukopijuoti pirmąją pusę, tada apversti dokumentą
ant skaitytuvo stiklo ir nukopijuoti dar kartą. Gaminys abu atvaizdus išspausdina viename puslapyje.
1. ID kortelę padėkite ant skaitytuvo stiklo. Kortelės padėtį parinkite pagal medžiagos žymę, esančią
galinėje kairiojoje skaitytuvo stiklo pusėje.
Daugiau informacijos rasite Medžiagos įdėjimas į skaitytuvą.
2. Uždarykite skaitytuvo dangtį.
3. Valdymo skydelyje palieskite piktogramą „Copy“ (kopijuoti).
4. Ekrane palieskite piktogramą „ID Card“ (tapatybės kortelė).
5. Palieskite „Settings“ (nuostatos), kad peržiūrėtumėte meniu „Copy Settings“ (kopijavimo nuostatos).
6. Pasirinkite dėklą, kopijavimo kokybę ir šviesumo / tamsumo nustatymus.
80 7 skyrius Kopijavimas ir nuskaitymas LTWW
7. Valdymo skydelyje pasirodžius paraginimui nukopijuokite pirmąją tapatybės kortelės pusę, apverskite ją
ant skaitytuvo stiklo ir parinkite tinkamą padėtį, tada užbaikite tapatybės kortelės kopijavimą ir
spausdinimą.
Nuotraukų kopijavimas
PASTABA: Nuotraukoms kopijuoti naudokite skaitytuvo stiklą, o ne dokumentų tiekimo įrenginį.
1. Padėkite nuotrauką ant skaitytuvo stiklo vaizdu į apačią viršutiniame kairiajame stiklo kampe ir
uždarykite skaitytuvo dangtį.
Daugiau informacijos rasite Medžiagos įdėjimas į skaitytuvą.
2. Valdymo skydelyje palieskite piktogramą „Copy“ (kopijuoti), tada palieskite piktogramą „Document“
(dokumentas).
3. Palieskite „Settings“ (nuostatos), įsitikinkite, kad „Enhancement“ (pagerinimo) parametras nustatytas
„Mixed“ (mišrus), kuris yra numatytasis, ir pagal poreikius nustatykite „Color/Black“ (spalvotai /
nespalvotai).
4. Atsižvelgiant į gaminio modelį, palieskite „Copy“ (kopijuoti) arba palieskite („Back“) (atgal) ir tada
palieskite „Copy“ (kopijuoti).
Skirtingo dydžio originalių dokumentų sudėjimas ir kopijavimas
Norėdami nukopijuoti skirtingo dydžio originalus, naudokite skaitytuvo stiklą.
PASTABA: Norėdami nukopijuoti skirtingo dydžio originalus, dokumentų tiektuvą galite naudoti tik tada, kai
lapai yra panašių matmenų. Pavyzdžiui, kartu galite naudoti „Letter“ ir „Legal“ dydžio lapus, nes jie yra to
paties pločio. Sudėkite lapus taip, kad viršutiniai kraštai būtų sulygiuoti, jų plotis būtų vienodas, skirtųsi tik
ilgiai.
Nukopijuoto ploto dydis priklauso nuo pirmojo popieriaus dydžio, kurį aptinka spausdintuvas.
1. Į dėklą įdėkite popieriaus, kurio dydžio pakaktų didžiausiam iš originalų.
2. Padėkite vieną originalaus dokumento lapą kopijavimo puse žemyn ant skaitytuvo stiklo. Dokumentą
orientuokite pagal medžiagos žymę, esančią galinėje k