Lenovo M800 M900 Tower Ug Fi User Manual (Finnish) Guide (Tower Form Factor) Think Centre M800, Type (10FW, 10FV, 10FC, 10FD) Desktop (Think Centre) 10FG

2016-08-12

User Manual: Lenovo M800 M900 Tower Ug Fi (Finnish) User Guide - (Tower Form Factor) ThinkCentre M800, M900 Type (10FW, 10FV, 10FC, 10FD) M900 Desktop (ThinkCentre) - Type 10FG ThinkCentre M900 (type 10FG)

Open the PDF directly: View PDF PDF.
Page Count: 108

DownloadLenovo M800 M900 Tower Ug Fi User Manual (Finnish) Guide - (Tower Form Factor) Think Centre M800, Type (10FW, 10FV, 10FC, 10FD) Desktop (Think Centre) 10FG
Open PDF In BrowserView PDF
ThinkCentre M800 ja M900
Käyttöopas

Konetyypit: 10FC, 10FD, 10FV ja 10FW

Huomautus: Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue huolellisesti seuraavat tiedot:
”Lue tämä ensin: Tärkeät turvaohjeet” sivulla iii ja Liite F ”Huomioon otettavaa” sivulla 95.

Kolmas painos (toukokuu 2016)
© Copyright Lenovo 2015, 2016.
RAJOITETTUJA OIKEUKSIA KOSKEVA HUOMAUTUS: Jos tiedot tai ohjelmisto toimitetaan General Services
Administration (GSA) -sopimuksen ehtojen mukaisesti, niiden käyttöä, jäljentämistä ja luovuttamista koskevat
sopimuksen GS-35F-05925 rajoitukset.

Sisältö
Lue tämä ensin: Tärkeät turvaohjeet .
Ennen tämän julkaisun käyttöä . .
Huolto ja päivitykset . . . . . .
Staattiselta sähköltä suojautuminen
Verkkojohdot ja verkkolaitteet . . .
Jatkojohdot ja niihin liittyvät laitteet
Pistokkeet ja pistorasiat . . . . .
Ulkoiset laitteet . . . . . . . .
Lämpö ja tietokoneen osien tuuletus
Käyttöympäristö . . . . . . . .
Laserturvaohjeet . . . . . . . .
Virtalähteeseen liittyvät turvaohjeet.
Tietokoneen puhdistus ja ylläpito .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

iii
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

iii
iii
iv
iv
v
v
v
v
vi
vi
vii
vii

Luku 1. Tuotteen yleiskuvaus . . . . . . 1
Laitteiden sijainti . . . . . . . . . . .
Laite edestä . . . . . . . . . . .
Laite takaa . . . . . . . . . . .
Tietokoneen osat . . . . . . . . .
Emolevyn osat . . . . . . . . . .
Koneen tyyppi- ja mallimerkintä . . .
Ominaisuudet . . . . . . . . . . . .
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . .
Ohjelmat . . . . . . . . . . . . . .
Tietokoneessa olevan ohjelman
käynnistäminen . . . . . . . . .
Asennusvalmiin ohjelman asentaminen
Lenovo-ohjelmien esittely . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

1
1
2
4
5
6
7
11
11

. . .
. . .
. . .

11
12
12

Luku 2. Tietokoneen käyttö . . . . . .

15

Tietokoneen rekisteröinti . . . . . . . . . .
Tietokoneen äänenvoimakkuuden säätö. . . .
Kuvakkeen lisäys Windowsin ilmaisinalueelle . .
Levyjen käyttö . . . . . . . . . . . . . .
Ohjeita optisen aseman käyttöön . . . .
Tietolevyn käsittely ja säilytys . . . . . .
Levyn toisto ja vaihtaminen . . . . . . .
Tietojen tallennus levyyn . . . . . . . .
Tietokoneen liittäminen verkkoon . . . . . .
Tietokoneen liittäminen
Ethernet-lähiverkkoon . . . . . . . . .
Yhteyden muodostus langattomaan
lähiverkkoon . . . . . . . . . . . . .
Yhteydenmuodostus Bluetooth-laitteeseen.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

15
15
15
16
16
16
16
17
17

.

18

.
.

18
18

Luku 3. Tietokone ja käyttäjä . . . . .

19

Työtilan järjestely . . . . . . . . . . . . . .

19

© Copyright Lenovo 2015, 2016

Valaistus ja heijastukset . . . . . . .
Ilmanvaihto . . . . . . . . . . . .
Pistorasioiden sijainti ja kaapelien pituus.
Mukavuus. . . . . . . . . . . . .
Tietoja helppokäyttötoiminnoista . . . . .
Tietokoneen puhdistus . . . . . . . . .
Ylläpito. . . . . . . . . . . . . . . .
Vihjeitä perusylläpitoon . . . . . . .
Tietokoneen käsittely . . . . . . . .
Tietokoneen pitäminen ajan tasalla . . .
Tietokoneen siirto . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

19
19
19
19
20
23
23
23
24
24
25

Luku 4. Suojaus . . . . . . . . . . . .

27

Tietokoneen lukitseminen . . . . . . . . . .
Tietokoneen kannen lukitseminen . . . . .
Kensington-vaijerilukon tai vastaavan lukon
kiinnitys . . . . . . . . . . . . . . .
Vaijerilukon kiinnittäminen . . . . . . . .
Suojausasetusten tarkasteleminen ja muuttaminen
Setup Utility -ohjelmassa . . . . . . . . . .
Tietokoneen luvattoman käytön estäminen. . . .
Sormenjälkitodennuksen käyttö . . . . . . . .
Palomuurien käyttö ja tuntemus . . . . . . . .
Tietojen suojaus viruksia vastaan . . . . . . .
Computrace Agent -ohjelmisto upotettuna
laiteohjelmistoon . . . . . . . . . . . . . .
TPM (Trusted Platform Module) -moduuli . . . .

27
27

31
31

Luku 5. Kokoonpanon
lisäasetukset . . . . . . . . . . . . .

33

Setup Utility -ohjelman käyttö . . . . . . . . .
Setup Utility -ohjelman aloitus . . . . . . .
Laitteen käyttöönotto tai käytöstä poisto. . .
Automatic Power On -toimintojen käyttöönotto
tai käytöstä poisto: . . . . . . . . . . .
ErP LPS -vaatimustenmukaisuustilan
ottaminen käyttöön tai poistaminen
käytöstä . . . . . . . . . . . . . . .
ICE-suorituskykytilan vaihtaminen . . . . .
ICE-lämpöhälytystoiminnon käyttöönotto tai
käytöstä poisto. . . . . . . . . . . . .
Kokoonpanomuutosten havaitsemistoiminnon
ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä .
Kannen avauksen tunnistuskytkimen käyttö .
BIOS-salasanojen käyttö . . . . . . . . .
Käynnistyslaitteen valinta. . . . . . . . .
Setup Utility -ohjelman käytön lopetus . . .
BIOS in päivitys . . . . . . . . . . . . . .

28
29
29
29
30
30
30

33
33
33
33

34
34
35
35
35
36
37
37
38

i

Tietokoneen elvytys BIOSin päivityksen häiriöistä .

38

Luku 6. Vianmääritys, häiriöiden
poisto ja elvytys . . . . . . . . . . . .

39

Tietokoneen ongelmanratkaisun perustoimet . .
Vianmääritys . . . . . . . . . . . . . .
Käynnistyshäiriöt . . . . . . . . . . .
Äänitoimintojen häiriöt . . . . . . . . .
CD-aseman häiriöt . . . . . . . . . .
DVD-aseman häiriöt . . . . . . . . . .
Satunnaiset häiriöt . . . . . . . . . .
Tallennusaseman häiriöt . . . . . . . .
Verkkoyhteyshäiriöt . . . . . . . . . .
Suorituskykyyn liittyvät häiriöt . . . . . .
Sarjaliitännän käyttö ei onnistu . . . . .
USB-laitteen ongelmat . . . . . . . . .
Ohjelmistojen ja ajureiden häiriöt . . . . .
Vianmääritys . . . . . . . . . . . . . .
Lenovo Solution Center . . . . . . . .
Elvytysmenetelmiä koskevia tietoja. . . . . .
Windows 7:n elvytysmenetelmiä koskevia
tietoja . . . . . . . . . . . . . . .
Windows 10:n elvytysmenetelmiä koskevia
tietoja . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

39
39
39
40
41
41
42
42
43
45
46
46
47
47
47
48

.

48

.

49

Luku 7. Laitteiden asennus tai
vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

Staattiselle sähkölle herkkien laitteiden käsittely
Laitteiden asennus tai vaihto . . . . . . . .
Ulkoisten lisävarusteiden asennus . . . .
Tietokoneen kannen irrotus . . . . . . .
Etuosan peitelevyn vaihtaminen . . . . .
Tallennusaseman vaihto . . . . . . . .
Optisen aseman vaihto . . . . . . . .
Virtalähdemoduulin vaihto . . . . . . .
Jäähdytyslevy-tuuletinmoduulin vaihto . .
Muistimoduulin vaihto . . . . . . . . .
PCI-kortin vaihto . . . . . . . . . . .
PCI-sovitinkortin vaihto . . . . . . . .
PCI-Express-kortin vaihto . . . . . . .
Nappipariston vaihtaminen . . . . . . .
Osien asennuksen viimeistely . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

51
51
51
52
52
55
63
65
66
68
69
72
73
74
75

Luku 8. Tietojen, tuen ja
huoltopalvelujen saanti . . . . . . . .

77

Tietolähteitä . . . . . . . . . . . . . . . .
Erikielisten käyttöoppaiden käyttäminen . . .
Windowsin ohjejärjestelmä . . . . . . . .

77
77
77

ii

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

Turvaohjeet ja takuutiedot .
Lenovon Web-sivusto . . .
Lenovon tukisivusto . . . .
Usein esitettyjä kysymyksiä .
Tuki- ja huoltopalvelut . . . . .
Soitto tukipalveluun . . . .
Muiden palvelujen käyttö . .
Lisäpalvelujen hankinta . .

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

77
77
78
78
78
78
79
79

Liite A. Tietoja määräyksistä . . . . .

81

Vientiluokitusta koskeva huomautus . . . .
Tietoja sähkömagneettisesta säteilystä . . .
Ilmoitus FCC (Federal Communications
Commission) -säännösten mukaisuudesta
Euraasialainen vaatimustenmukaisuusmerkki.
Äänilaitteita koskeva huomautus (Brasilia) . .
Tiedot langattoman yhteyden
vaatimustenmukaisuudesta (Meksiko) . . .
Muita määräyksiä koskeva ilmoitus. . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.

. .
. .

81
81

. .
. .
. .

81
83
83

. .
. .

83
84

Liite B. WEEE-direktiiviin ja
kierrätykseen liittyviä tietoja . . . . .

85

Tärkeitä tietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
kierrättämisestä . . . . . . . . . . . . .
Kierrätykseen liittyviä tietoja Japanissa . . . .
Kierrätykseen liittyviä tietoja Brasiliassa . . . .
Akkujen kierrätykseen liittyviä tietoja Taiwanissa
Akkujen kierrätykseen liittyviä tietoja Euroopan
unionissa . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.

85
86
86
86

.

87

Liite C. Vaarallisten aineiden
rajoittamista koskeva direktiivi
(RoHS) . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

Euroopan unionin RoHS
Turkin RoHS . . . .
Ukrainan RoHS . . .
Intian RoHS . . . . .
Kiinan RoHS . . . .
Taiwanin RoHS . . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

89
89
89
89
90
90

Liite D. Kiinan energiamerkintä . . . .

91

Liite E. ENERGY STAR -merkin
käyttöön oikeutetut tietokoneen
mallit. . . . . . . . . . . . . . . . . .

93

Liite F. Huomioon otettavaa . . . . . .

95

Tavaramerkit . . . . . . . . . . . . . . .

96

Lue tämä ensin: Tärkeät turvaohjeet
VAROITUS:
Lue huolellisesti kaikki tähän tuotteeseen liittyvät turvaohjeet, ennen kuin käytät tietokonetta.
Lisätietoja on tässä osassa ja tuotteen mukana toimitetussa Turvaohjeet ja takuutiedot -julkaisussa.
Kaikkien näiden turvaohjeiden tuntemus vähentää henkilövahinkojen ja tuotevaurioiden riskiä.
Jos olet kadottanut Turvaohjeet ja takuutiedot -julkaisun, voit noutaa sen PDF-muodossa Lenovon®
tukisivustosta osoitteessa http://www.lenovo.com/UserManuals.

Ennen tämän julkaisun käyttöä
VAROITUS:
Lue huolellisesti kaikki tähän tuotteeseen liittyvät turvaohjeet, ennen kuin teet mitään tässä
julkaisussa kuvattuja toimia. Lisätietoja on tässä osiossa ja tuotteen mukana toimitetun Turvaohjeet ja
takuutiedot -julkaisun turvaohjeita käsittelevässä osiossa. Näiden turvaohjeiden tuntemus vähentää
henkilövahinkojen ja tuotevaurioiden riskiä.
Jos olet kadottanut Turvaohjeet ja takuutiedot -julkaisun, voit noutaa sen PDF-muodossa Lenovon®
tukisivustosta osoitteessa http://www.lenovo.com/UserManuals.

Huolto ja päivitykset
Älä yritä huoltaa tuotetta itse, ellei asiakastukikeskuksen edustaja tai ohjeaineisto tähän kehota. Käytä vain
valtuutettua huoltopalvelua, jolla on oikeus antaa huoltoa kyseiselle tuotteelle.
Huomautus: Asiakas voi itse päivittää tai vaihtaa joitakin tietokoneen osia. Päivitysosia kutsutaan
lisävarusteiksi. Vaihto-osia, joita voi asentaa itse, nimitetään asiakkaan vaihdettavissa oleviksi osiksi (CRU,
Customer Replaceable Unit). Lenovon toimittamissa ohjeissa kerrotaan, voiko lisävarusteen tai osan vaihtaa
itse. Kaikkia lisävarusteen tai vaihto-osan mukana toimitettuja ohjeita on ehdottomasti noudatettava.
Tietokoneen sisällä saattaa olla osia, joissa on jännite, vaikka virran merkkivalo ei pala. Jos tuotteessa on
verkkojohto, varmista aina, että virta on katkaistu ja että tuotteen verkkojohto on irrotettu virtalähteestä,
ennen kuin irrotat tuotteen kansia. Jos sinulla on aiheeseen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita, ota yhteys
asiakastukikeskukseen.
Vaikka tietokoneen osat eivät liiku sen jälkeen, kun verkkojohto on irrotettu, ota seuraavat varoitukset
huomioon.
VAROITUS:

Vaarallisia liikkuvia osia. Varo, etteivät sormet tai muut ruumiinosat kosketa osiin.
VAROITUS:

© Copyright Lenovo 2015, 2016

iii

Ennen kuin avaat tietokoneen kannen, katkaise tietokoneesta virta ja anna tietokoneen jäähtyä
muutamia minuutteja.

Staattiselta sähköltä suojautuminen
Staattisesta sähköstä ei ole vaaraa ihmiselle, mutta se saattaa vioittaa tietokoneen osia ja lisävarusteita.
Virheellinen käsittely voi vioittaa staattiselle sähkölle herkkää laitetta. Kun purat lisävarusteen tai asiakkaan
vaihdettavissa olevan osan pakkausta, älä avaa staattiselta sähköltä suojaavaa pakkausta, ennen kuin
asennusohjeissa neuvotaan tekemään niin.
Jotta välttäisit staattisen sähkön aiheuttamat vauriot, noudata seuraavia varotoimia käsitellessäsi
laitteisto-osia ja muita tietokoneen osia:
• Vältä tarpeettomia liikkeitä. Liikkeet saattavat synnyttää staattista sähköä ympärillesi.
• Käsittele osia aina varovaisesti. Tartu sovitinkortteihin, muistimoduuleihin ja piirikortteihin aina niiden
reunoista. Älä koske paljaisiin virtapiireihin tai liittimiin.
• Älä anna muiden henkilöiden koskea tietokoneen osiin.
• Kun asennat järjestelmään uuden laitteen, kosketa laitteen staattiselta sähköltä suojaavalla pakkauksella
sovitinkorttipaikan metallista kantta tai tietokoneen maalaamatonta metallipintaa vähintään kahden
sekunnin ajan. Tämä pienentää pakkauksen ja kehosi staattista varausta.
• Mikäli mahdollista, poista staattiselle sähkölle herkkä osa pakkauksestaan ja asenna se suoraan
tuotteeseen laskematta sitä välillä käsistäsi. Jos tämä ei onnistu, aseta osan staattiselta sähköltä suojaava
pakkaus tasaiselle pinnalle ja osa pakkauksen päälle.
• Älä aseta osaa keskusyksikön kannen tai muun metallipinnan päälle.

Verkkojohdot ja verkkolaitteet
Käytä vain tuotteen valmistajan toimittamia verkkojohtoja ja verkkolaitteita. Älä käytä verkkojohtoa muissa
laitteissa.
Verkkojohtojen tulee olla turvallisiksi hyväksyttyjä. Saksassa tulee käyttää tyyppimerkinnällä H03VV-F, 3G,
0,75 mm2 (verkkojohto liitetty verkkolaitteeseen) tai H05VV-F, 3G, 0,75 mm2 (verkkojohto liitetty sisäiseen
virtalähdemoduuliin) varustettua verkkojohtoa tai sitä laadukkaampaa verkkojohtoa. Muissa maissa tulee
käyttää kyseisessä maassa hyväksyttyä verkkojohtoa.
Älä kiedo verkkojohtoa verkkolaitteen tai muun esineen ympärille. Se saattaa aiheuttaa johdon lohkeilemisen,
murtumisen tai kiertymisen. Tästä voi syntyä vaaratilanteita.
Sijoita verkkojohdot aina niin, että niiden päälle ei astuta, niihin ei kompastuta tai etteivät ne jää puristuksiin.
Suojaa johdot ja verkkolaitteet nesteiltä. Älä jätä verkkojohtoa tai -laitetta pesualtaiden tai ammeiden lähelle
tai kylpyhuoneisiin tai lattioille, joita pestään vedellä ja pesuaineilla. Kastuminen saattaa aiheuttaa oikosulun,
etenkin jos verkkojohto tai verkkolaite on kulunut väärinkäytön takia. Kastuminen voi myös vähitellen
syövyttää verkkojohdon ja verkkolaitteen liittimiä, josta voi ajan mittaan aiheutua ylikuumenemista.
Varmista, että kaikkien verkkojohtojen pistoke on kytketty liitäntään turvallisesti ja kokonaan.
Älä käytä verkkolaitetta, jossa on merkkejä syöpymisestä tai kulumisesta pistokkeen liittimissä tai merkkejä
ylikuumenemisesta (kuten sulaneita kohtia muoviosassa) pistokkeessa tai verkkolaitteen muissa osissa.
Älä käytä verkkojohtoja, joiden jommankumman pään liittimissä on merkkejä kulumisesta tai
ylikuumenemisesta tai jotka näyttävät jollakin tavalla vaurioituneilta.

iv

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

Jatkojohdot ja niihin liittyvät laitteet
Varmista, että käytössä olevat jatkojohdot, ylijännitesuojat, UPS-laitteet ja jatkopistorasiat pystyvät
käsittelemään tuotteen edellyttämiä jännitteitä. Älä koskaan ylikuormita näitä laitteita. Jos käytät
jatkopistorasioita, kuormitus ei saa ylittää jatkopistorasian syöttötehoa. Jos sinulla on kuormitukseen,
jännitevaatimuksiin tai syöttötehoon liittyviä kysymyksiä, pyydä lisätietoja sähköasentajalta.

Pistokkeet ja pistorasiat
Jos pistorasia, johon aiot kytkeä tietokoneen tai siihen liittyvät laitteet, näyttää vahingoittuneelta tai
kuluneelta, älä käytä pistorasiaa vaan anna valtuutetun sähköasentajan vaihtaa sen tilalle uusi rasia.
Älä väännä pistoketta tai tee siihen muutoksia. Jos pistoke vahingoittuu, ota yhteys valmistajaan ja pyydä
uusi pistoke tilalle.
Älä liitä tietokonetta samaan pistorasiaan paljon virtaa kuluttavan laitteen kanssa. Muutoin mahdolliset
jännitevaihtelut voivat vioittaa tietokonetta, sen tietoja tai siihen liitettyjä laitteita.
Joidenkin tuotteiden mukana toimitetaan kolmiliittiminen pistoke. Tämä pistoke sopii vain maadoitettuun
pistorasiaan. Tämä on tarkoituksellinen suojaava ominaisuus. Älä yritä kiertää suojausta pakottamalla
pistoketta johonkin muuhun kuin maadoitettuun pistorasiaan. Jos et pysty asettamaan pistoketta
pistorasiaan, ota yhteys sähköasentajaan ja pyydä häneltä hyväksytty muuntosovitin pistokkeelle tai pyydä
häntä vaihtamaan pistorasia maadoitettuun pistorasiaan. Älä koskaan ylikuormita pistorasioita. Järjestelmän
kokonaiskuormitus saa olla enintään 80 prosenttia haaroituskytkennän nimellistehosta. Jos sinulla on
kuormitukseen tai haaroituskytkennän nimellistehoon liittyviä kysymyksiä, pyydä lisätietoja sähköasentajalta.
Varmista, että käytettävä pistorasia on kaapeloitu oikein ja että se sijaitsee lähellä laitteita paikassa, jossa
siihen pääsee helposti käsiksi. Älä vedä verkkojohtoja kokonaan suoriksi tavalla, joka rasittaa johtoja.
Varmista, että pistorasian jännite ja virta vastaavat asennettavan laitteen vaatimuksia.
Kytke laitteiden pistokkeet pistorasiaan ja irrota ne pistorasiasta varovasti.

Ulkoiset laitteet
Älä kytke tai irrota mitään ulkoisten laitteiden kaapeleita USB-kaapeleita lukuun ottamatta silloin, kun
tietokoneessa on virta kytkettynä. Muutoin tietokone saattaa vaurioitua. Odota vähintään viisi sekuntia
tietokoneen virran katkaisun jälkeen, ennen kuin irrotat siihen liitetyn ulkoisen laitteen.

Lämpö ja tietokoneen osien tuuletus
Tietokoneet, verkkolaitteet ja monet lisävarusteet tuottavat lämpöä, kun niihin on kytketty virta ja kun akkuja
ladataan. Noudata aina näitä turvaohjeita:
• Älä pidä tietokonetta, verkkolaitetta tai lisävarustetta sylissäsi pitkään tai anna sen koskettaa muita kehosi
osia pitkään käytön tai akun latauksen aikana. Tietokone, verkkolaite ja useat lisävarusteet tuottavat
normaalin käytön aikana jonkin verran lämpöä. Pitkäaikainen kosketus saattaa aiheuttaa epämukavuutta
tai jopa palovamman.
• Älä lataa akkua tai käytä tietokonetta, verkkolaitetta tai lisävarustetta tulenarkojen aineiden lähellä tai
ympäristöissä, joissa on räjähdysvaara.
• Tuotteessa olevien tuuletusaukkojen, tuulettimien ja jäähdytyslevyjen tarkoitus on varmistaa tuotteen
turvallisuus ja toimintavarmuus. Ilmavirran kulku tietokoneen sisäosiin tai tuulettimien ja jäähdytyslevyjen

© Copyright Lenovo 2015, 2016

v

toiminta saattaa estyä, jos tuote asetetaan sängylle, sohvalle, matolle tai jollekin muulle joustavalle
pinnalle. Älä tuki tai peitä tuuletusaukkoja tai estä tuulettimien tai jäähdytyslevyjen toimintaa.
Tarkista tietokoneesi pölyn kerääntymisen varalta vähintään kerran kolmessa kuukaudessa. Katkaise
tietokoneesta virta ja irrota tietokoneen verkkojohto pistorasiasta, ennen kuin aloitat tarkistuksen. Poista
sitten kaikki tietokoneen peitelevyn rakoihin ja aukkoihin kertynyt pöly. Jos havaitset tietokoneen ulkopuolella
kerääntynyttä pölyä, tarkista myös tietokoneen sisäpuoli ja poista sinne kertynyt pöly myös jäähdytysrivoista,
tuuletusaukoista ja tuulettimista. Sammuta tietokone ja irrota tietokoneen verkkojohto pistorasiasta aina
ennen kuin avaat tietokoneen kannen. Vältä tietokoneen käyttöä 50 senttimetriä lähempänä vilkasliikenteisiä
paikkoja. Jos tietokonetta joudutaan käyttämään tällaisella alueella tai sen lähistöllä, tietokone kannattaa
tarkistaa pölyn kerääntymisen varalta ja puhdistaa pölystä mainittua useammin.
Noudata aina seuraavia perusohjeita oman turvallisuutesi vuoksi ja tietokoneen toimintakyvyn optimoimiseksi:
• Pidä tietokoneen kansi suljettuna aina, kun tietokoneen verkkojohto on kytkettynä pistorasiaan.
• Tarkista tietokoneen ulkopinta säännöllisesti pölyn kerääntymisen varalta.
• Poista peitelevyn tuuletusaukkoihin kerääntynyt pöly. Pölyisissä ja vilkasliikenteisissä paikoissa olevia
tietokoneita pitää mahdollisesti puhdistaa useammin.
• Älä rajoita tai peitä tuuletusaukkoja.
• Älä säilytä tai käytä tietokonetta kalustukseen upotettuna, koska tämä saattaa lisätä ylikuumenemisen
vaaraa.
• Tietokoneeseen ohjautuvan ilmavirran lämpötila saa olla enintään 35 °C.
• Älä asenna mitään ilmansuodatuslaitteita. Ne saattavat häiritä tietokoneen jäähdytysjärjestelmän
toimintaa.

Käyttöympäristö
Tietokoneen käyttöympäristön lämpötilan tulee olla 10–35 °C ja suhteellisen ilmankosteuden 35–80 %. Jos
tietokonetta varastoidaan tai kuljetaan alle 10 °C:een lämpötilassa, anna tietokoneen lämmetä hitaasti
optimaaliseen käyttölämpötilaan (10–35 °C), ennen kuin kytket siihen virran. Tämä voi kestää jopa kaksi
tuntia. Virran kytkeminen tietokoneeseen, ennen kuin se on lämmennyt oikeaan käyttölämpötilaan, saattaa
vaurioittaa tietokonetta niin, ettei sitä voi korjata.
Aseta tietokone kuivaan paikkaan, jossa on hyvä ilmanvaihto ja joka ei ole alttiina suoralle auringonpaisteelle.
Älä pidä muita sähkölaitteita, kuten tuuletinta, radiota, tehokkaita kaiuttimia, ilmastointilaitetta tai
mikroaaltouunia, liian lähellä tietokonetta, koska näiden laitteiden muodostamat voimakkaat magneettikentät
saattavat vaurioittaa näyttöä tai tallennusaseman tietoja.
Älä aseta mitään juomia tietokoneen tai siihen liitettyjen laitteiden päälle tai läheisyyteen. Tietokoneen tai
siihen liitetyn laitteen päälle kaatuva neste voi aiheuttaa oikosulun tai muita vaurioita.
Älä syö tai tupakoi tietokoneen näppäimistön ääressä. Näppäimistöön putoavat muruset tai tuhka voivat
aiheuttaa vaurioita.

Laserturvaohjeet

VAROITUS:
Kun asennat lasertuotteita (kuten CD-asemia, DVD-asemia, kuituoptiikkalaitteita tai lähettimiä),
huomaa seuraavat seikat:
vi

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

• Älä avaa koteloa. Lasertuotteen kotelon avaaminen saattaa altistaa vaaralliselle lasersäteilylle.
Laitteen sisällä ei ole huollettavia osia.
• Muiden kuin tässä julkaisussa mainittujen säätöjen tai toimien teko voi altistaa vaaralliselle
säteilylle.
VAARA
Joissakin lasertuotteissa saattaa olla luokan 3A tai 3B laserdiodi. Ota huomioon seuraavat seikat:
Avattu tuote altistaa lasersäteilylle. Älä katso suoraan säteeseen paljaalla silmällä tai optisella
välineellä. Säteeseen katsominen voi vahingoittaa silmiäsi.

Virtalähteeseen liittyvät turvaohjeet
Älä irrota virtalähteen suojakuorta tai muita osia, jossa on seuraava tarra.

Osissa, joissa on tämä tarra, on vaarallinen jännite. Näissä osissa ei ole huollettaviksi tarkoitettuja
komponentteja. Jos epäilet näiden osien olevan viallisia, ota yhteys huoltoteknikkoon.

Tietokoneen puhdistus ja ylläpito
Pidä tietokone ja työympäristö puhtaana. Sammuta tietokone ja irrota verkkojohto pistorasiasta ennen
tietokoneen puhdistusta. Älä ruiskuta nestemäistä puhdistusainetta suoraan tietokoneeseen. Älä käytä
herkästi syttyvää puhdistusainetta. Kostuta pehmeä kangas puhdistusaineella ja pyyhi sillä tietokoneen
pinnat.

© Copyright Lenovo 2015, 2016

vii

viii

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

Luku 1. Tuotteen yleiskuvaus
Tämä luku sisältää tietoja seuraavista aiheista:
•

”Laitteiden sijainti” sivulla 1

•

”Ominaisuudet” sivulla 7

•

”Tekniset tiedot” sivulla 11

•

”Ohjelmat” sivulla 11

Laitteiden sijainti
Tässä osassa on tietoja tietokoneen laitteiden sijainnista.
Huomautus: Tietokoneesi laitteet saattavat poiketa hieman tässä esitetyistä kuvista.

Laite edestä

Kuva 1. Laite edestä
1 Optisen aseman merkkivalo

2 Optisen aseman painike

3 Tallennusaseman merkkivalo

4 Virtapainike

5 USB 3.0 -liitäntä

6 Kuulokeliitäntä

7 Mikrofoniliitäntä

8 USB 3.0 -liitäntä

• Kuulokeliitäntä
Tähän liitäntään voi liittää kuulokkeet.

© Copyright Lenovo 2015, 2016

1

• Mikrofoniliitäntä
Tähän liitäntään voi liittää mikrofonin. Voit käyttää mikrofonia äänen tallentamiseen tai
puheentunnistusohjelmiston käyttöön.
• Optisen aseman poisto/sulkemispainike
Käytetään optisen aseman levykelkan avaamiseen. Kun olet asettanut levyn levykelkkaan, sulje levykelkka
painamalla poisto/sulkemispainiketta.
• Optisen aseman merkkivalo
Optisen aseman merkkivalon palaessa optinen asema on käytössä.
•

Virtapainike
Virtapainikkeella tietokoneeseen voi kytkeä virran. Tietokoneen virran voi katkaista virtapainikkeella myös
silloin, kun sitä ei voi katkaista millään Microsoft® Windows® -käyttöjärjestelmän sammutusmenetelmällä.

• Tallennusaseman merkkivalo
Tallennusaseman toiminnan merkkivalon palaessa tallennusasemat ovat käytössä.
• USB 3.0 -liitäntä
Tähän liitäntään voi liittää USB 2.0- tai USB 3.0 -liitäntää käyttävän laitteen, kuten näppäimistön, hiiren,
skannerin, tulostimen tai kämmentietokoneen (PDA).

Laite takaa

Kuva 2. Laite takaa

2

1 Verkkojohdon liitäntä

2 Sarjaportti

3 VGA-liitäntä

4 DisplayPort®-liitännät (2)

5 USB 3.0 ‑liitännät (4)

6 USB 2.0 -liitännät (2) (M800-mallit) tai USB 3.0 -liitännät
(2) (M900-mallit)

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

7 Mikrofoniliitäntä

8 Ääni ulos -liitäntä

9 Ääni sisään -liitäntä

10 PCI- tai PCI Express -korttien paikat (eri korteilla on
erilaiset liitännät)

11 Riippulukon kiinnityslenkki

12 Vaijerilukon paikat (2)

13 Sarjaportti (joissakin malleissa

14 Ethernet-liitäntä

15 PS/2-näppäimistö- ja -hiiriliitäntä (joissakin malleissa)

16 Turvalukon paikka

Huomautus: Erillisen näytönohjainkortin, verkkoliitäntäkortin tai äänikortin voi asentaa PCI (Peripheral
Component Interconnect)- tai PCI Express -korttialueelle. Jos tällainen kortti on asennettu, käytä kortin
liitäntöjä vastaavien tietokoneen liitäntöjen asemesta.
• Linja sisään -liitäntä
Tämän liitännän avulla voidaan vastaanottaa ääntä erillisistä äänilaitteista, kuten stereolaitteista. Kun
erillinen äänilaite kytketään tietokoneeseen, kaapeli kytketään kulkemaan laitteen ääni ulos -liitännästä
tietokoneen ääni sisään -liitäntään.
• Linja ulos -liitäntä
Tätä käytetään äänen lähettämiseen tietokoneesta ulkoisiin laitteisiin, kuulokkeisiin tai
multimedianäppäimistöihin. Jos kytket tietokoneeseen stereojärjestelmän tai muun ulkoisen
äänentallennuslaitteen, kytke kaapeli laitteen ääni sisään -liitännän ja tietokoneen ääni ulos -liitännän
välille.
Huomautus: Jos tietokoneessa on sekä äänen linjalähtöliitäntä että kuulokemikrofoni- tai kuulokeliitäntä,
liitä nappikuulokkeet, kuulokkeet tai kuulokemikrofoni aina kuulokemikrofoni- tai kuulokeliitäntään.
Kuulokeliitäntä ei kuitenkaan tue kuulokemikrofonin mikrofonia.
• Vaijerilukon paikat (2)
Käytetään vaijerilukon kiinnittämiseen. Lisätietoja on seuraavassa jaksossa: ”Vaijerilukon kiinnittäminen”
sivulla 29.
• DisplayPort-liitäntä
Tähän liitäntään voi liittää Direct Drive -näytön tai muun laitteen, joka käyttää DisplayPort-liitäntää.
• Ethernet-liitäntä
Tähän liitäntään voi liittää lähiverkon (LAN) Ethernet-kaapelin.
Huomautus: Tietokoneen käyttö FCC-luokan B (Federal Communications Commission Class B)
rajoitusten mukaisesti edellyttää vähintään luokan 5e Ethernet-kaapelia.
• Mikrofoniliitäntä
Tähän liitäntään voidaan liittää mikrofoni, jonka avulla voit äänittää ääniä tai käyttää
puheentunnistusohjelmia.
• Riippulukon kiinnityslenkki
Käytetään riippulukon kiinnittämiseen. Lisätietoja on seuraavassa jaksossa: ”Tietokoneen kannen
lukitseminen” sivulla 27.
•

PCI- tai PCI Express -korttien paikat (eri korteilla on erilaiset liitännät)
Voit liittää PCI-/PCI-Express-kortin tälle alueelle tietokoneen suorituskyvyn parantamista varten. Tällä
alueella olevat liitännät voivat vaihdella tietokoneen mallin mukaan.

• Verkkojohdon liitäntä
Tähän liitetään verkkojohto, jolla tietokone kytketään verkkovirtaan.
• PS/2-näppäimistöliitäntä
Tähän liitäntään voidaan liittää näppäimistö, joka käyttää PS/2 (Personal System/2) -näppäimistöliitäntää.

Luku 1. Tuotteen yleiskuvaus

3

• PS/2-hiiriliitäntä
Tähän liitäntään voidaan liittää hiiri tai jokin muu paikannuslaite, joka käyttää PS/2-hiiriliitäntää.
• Sarjaliitäntä
Tähän liitäntään voidaan liittää erillinen modeemi, sarjaliitäntää käyttävä tulostin tai jokin muu sarjaliitäntää
käyttävä laite.
• Turvalukon paikka
Käytetään Kensington-vaijerilukon tai vastaavan lukon kiinnittämiseen. Lisätietoja on seuraavassa
jaksossa: ”Kensington-vaijerilukon tai vastaavan lukon kiinnitys” sivulla 28.
• USB 2.0 -liitäntä
Tähän liitäntään voi liittää USB 2.0 -liitäntää vaativan laitteen, kuten näppäimistön, hiiren, skannerin,
tulostimen tai kämmentietokoneen (PDA).
• USB 3.0 -liitäntä
Tähän liitäntään voi liittää USB 2.0- tai USB 3.0 -liitäntää käyttävän laitteen, kuten näppäimistön, hiiren,
skannerin, tulostimen tai kämmentietokoneen (PDA).
• VGA-liitäntä
Tähän voidaan kytkeä VGA-näyttö tai jokin muu VGA-liitäntää käyttävä laite.

Tietokoneen osat
Huomautus: Jotkin seuraavista osista eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa tietokonemalleissa.

Kuva 3. Tietokoneen osat

4

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

1 Tietokoneen kansi

2 Virtalähdemoduuli

3 Jäähdytyslevy-tuuletinmoduuli

4 Suoritin

5 Nappiparisto

6 Muistimoduuli

7 Tietokoneen kahva

8 Optinen asema

9 Optinen asema, kortin lukulaite ja USB-portit tai
etuosan tallennusyksikkö

10 Etuosan Wi-Fi-antenni

11 Etulevyn ääni- ja USB-liitännät sisältävä moduuli

12 Lämpöanturi

13 Sisäinen kaiutin

14 Toissijainen tallennusasemakehikko

15 Toissijainen tallennusasema

16 Emolevy

17 Ensisijainen tallennusasemakehikko

18 Ensisijainen tallennusasema

19 PCI-sovitinkortti

20 PCI-kortti

21 Wi-Fi-kortti

22 Wi-Fi-sovitinkortti

23 Takaosan Wi-Fi-antenni

24 Kannen avauksen tunnistuskytkin

25 PCI Express -kortti

26 Takaosan tuuletin

27 Etuosan peitelevy

28 Verkkojohto

Emolevyn osat
Huomautus: Tietoja osista, jotka näkyvät seuraavassa kuvassa, mutta joita ei ole seuraavassa taulukossa,
on kohdissa ”Laite edestä” sivulla 1 ja ”Laite takaa” sivulla 2.

Kuva 4. Emolevyn osat

Luku 1. Tuotteen yleiskuvaus

5

1 PS/2-näppäimistö- ja -hiiriliitäntä

2 4-nastainen virtalähteen liitäntä

3 Suoritin

4 Suorittimen tuulettimen liitäntä

5 Muistipaikka (DIMM1)

6 Muistipaikka (DIMM2)

7 Muistipaikka (DIMM3)

8 Muistipaikka (DIMM4)

9 Lämpöanturin liitäntä

10 10-nastainen virtalähteen liitäntä

11 Tallennusaseman tuulettimen liitäntä

12 SATA-virtaliitännät (2) (optisen aseman tai
tallennusaseman liittäminen)

13 Etuosan USB 3.0 -liitäntä (etuosan peitelevyn USB 3.0
-liitäntöjen liittämistä varten)

14 eSATA-liitäntä

15 Etuosan tuulettimen liitäntä

16 SATA 3.0 ‑liitännät (3)

17 Etulevyn liitäntä

18 Etuosan USB-liitäntä 2 (USB-lisälaitteen liittämistä
varten)

19 Etuosan USB-liitäntä 1 (USB-lisälaitteen liittämistä
varten)

20 M.2-korttipaikka (PCI-sovitinkortin asentamiseen)

21 Sarjaportti

22 Sisäisen kaiuttimen liitäntä

23 Etulevyn ääniliitäntä

24 PCI Express -korttipaikka (fyysinen linkin leveys x16;
neuvoteltava linkin leveys x4, x1)

25 PCI Express x1 -korttipaikka

26 PCI Express x16 -korttipaikka

27 Takaosan tuulettimen liitäntä

28 Kannen avauksen tunnistuskytkimen liitäntä

29 Nappiparisto

Koneen tyyppi- ja mallimerkintä
Koneen tyyppi- ja mallimerkintä helpottaa tietokoneen tunnistamista. Kun otat yhteyttä Lenovon
tukipalveluun, tukihenkilöt tunnistavat tietokoneesi koneen tyyppi- ja mallitietojen perusteella. Tämän
ansiosta he voivat tarjota sinulle nopeampaa palvelua.

6

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

Koneen tyyppi- ja mallimerkintä on kiinnetty tietokoneen kylkeen kuvan osoittamalla tavalla.

Kuva 5. Koneen tyyppi- ja mallimerkintä

Ominaisuudet
Tässä osiossa kuvattavat tietokoneen ominaisuudet liittyvät useisiin malleihin.
Tietoja tietokoneestasi
• Voit tarkastella tietokoneesi perustietoja (kuten tietoja suorittimesta ja muistista) seuraavasti:
1. Avaa Käynnistä- tai aloitusvalikko napsauttamalla Käynnistä- tai Aloita-painiketta.
2. Tee Windows-version mukaan jompikumpi seuraavista:
– Windows 7: Napsauta hiiren kakkospainikkeella Käynnistä-painiketta ja napsauta sitten
Ominaisuudet.
– Windows 10: Valitse Asetukset ➙ Järjestelmä ➙ Tietoja.
• Voit tarkastella tietokoneesi yksityiskohtaisia tietoja (kuten tietoja optisesta asemasta ja verkkosovittimista)
seuraavasti:
1. Tee Windows-version mukaan jompikumpi seuraavista:
– Windows 7: Avaa Käynnistä-valikko valitsemalla Käynnistä-painike. Napsauta hiiren
kakkospainikkeella Tietokone-kuvaketta ja valitse sitten Ominaisuudet.
– Windows 10: Avaa Käynnistä-kohovalikko napsauttamalla Käynnistä-painiketta hiiren
kakkospainikkeella.

Luku 1. Tuotteen yleiskuvaus

7

2. Valitse Laitehallinta. Jos järjestelmä pyytää pääkäyttäjän salasanaa tai vahvistusta, kirjoita salasana
tai vahvista valinnat.
Esiasennettu käyttöjärjestelmä
Tietokoneeseen on esiasennettu Windows 7- tai Windows 10 -käyttöjärjestelmä. Lenovo saattaa todeta
myös muiden käyttöjärjestelmien olevan yhteensopivia tietokoneen kanssa. Tutustumalla käyttöjärjestelmän
toimittajan Web-sivustoon voit selvittää, onko käyttöjärjestelmän yhteensopivuus varmennettu tai testattu.
Virtalähde
• Automaattisesti jännitteen valitseva virtalähde, jonka teho on 250 wattia
Tallennusasemat
Tietokoneen mallin mukaan tietokone saattaa tukea enintään neljää tallennusasemaa, mukaan lukien yksi
pikavaihdettava kiintolevyasema.
Voit näyttää tallennusasematilan määrän seuraavasti:
1. Tee Windows-version mukaan jompikumpi seuraavista:
• Windows 7: Avaa Käynnistä-valikko valitsemalla Käynnistä-painike. Napsauta hiiren
kakkospainikkeella Tietokone-kuvaketta ja valitse sitten Hallitse.
• Windows 10: Avaa Käynnistä-kohovalikko napsauttamalla Käynnistä-painiketta hiiren
kakkospainikkeella.
2. Valitse Levynhallinta.
Näyttöominaisuudet
• Sisäinen näytönohjainkortti tukee seuraavia tietokoneen näyttöliitäntöjä:
– DisplayPort-liitäntä
– VGA-liitäntä
• Joissakin malleissa oleva erillinen näytönohjainkortti tarjoaa parannetun näyttölaadun ja
käyttökokemuksen.
Ääniominaisuudet
• Sisäinen äänikortti tukee seuraavia tietokoneen ääniliitäntöjä ja -laitteita:
– Linja sisään -liitäntä
– Linja ulos -liitäntä
– Kuulokeliitäntä
– Sisäinen kaiutin (saatavana joissakin malleissa)
– Mikrofoniliitäntä
• Joissakin malleissa oleva erillinen äänikortti tarjoaa parannetun äänenlaadun ja käyttökokemuksen.
Siirräntäominaisuudet
• Ääniliitännät (ääni sisään, ääni ulos, kuulokkeet ja mikrofoni)
• Kortin lukulaitteen paikka
• Näyttöliitännät (DisplayPort- ja VGA-liitäntä)
• Ethernet-liitäntä
• PS/2-näppäimistöliitäntä (joissakin malleissa)
• PS/2-hiiriliitäntä (joissakin malleissa)

8

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

• Sarjaliitäntä
• USB-liitäntä
Laajennusominaisuudet
• Kortin lukulaite (saatavana joissakin malleissa)
• Muistipaikka
• Optinen asema (saatavana joissakin malleissa)
• PCI Express x1 -korttipaikka
• PCI Express -korttipaikka (fyysinen linkin leveys x16; neuvoteltava linkin leveys x4, x1)
• PCI Express x16 -näytönohjainkorttipaikka
• Tallennusasemapaikka
Verkko-ominaisuudet
• Ethernet LAN
– Sisäinen verkkoliitäntäkortti tukee tietokoneen Ethernet-liitäntää.
– Joissakin malleissa oleva erillinen verkkoliitäntäkortti tarjoaa toisen Ethernet-liitännän.
• Langaton lähiverkko (käytettävissä joissakin malleissa)
• Bluetooth (käytettävissä joissakin malleissa)
Suojausominaisuudet
Lisätietoja on seuraavassa jaksossa: Luku 4 ”Suojaus” sivulla 27.
Järjestelmänhallintaominaisuudet
• Laitteiston automaattisten käynnistystestien (POST) tulosten tallennus
• Desktop Management Interface (DMI) -liittymä
Desktop Management Interface -liittymän kautta käyttäjät voivat tarkistaa tietokoneeseen liittyviä
tietoja. Näitä tietoja ovat esimerkiksi suorittimen tyyppi, asennuspäivämäärä, liitetyt tulostimet ja muut
oheislaitteet, virtalähteet ja huoltohistoria.
• ErP LPS -vaatimustenmukaisuustila
ErP (energy-related products) -määräyksen LPS (lowest power state) -vaatimustenmukaisuustila vähentää
sähkönkulutusta, kun tietokone on lepotilassa tai poissa käytöstä. Lisätietoja on seuraavassa jaksossa:
”ErP LPS -vaatimustenmukaisuustilan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä” sivulla 34.
• Intelligent Cooling Engine (ICE)
Intelligent Cooling Engine on järjestelmän lämmönhallintaratkaisu, joka parantaa tietokoneen
lämpösuorituskykyä ja akustista suorituskykyä. ICE-toiminto myös valvoo tietokoneen lämpötilaa ja
tunnistaa lämpöongelmat. Lisätietoja on kohdassa ”ICE-suorituskykytilan vaihtaminen” sivulla 34 ja
kohdassa ”ICE-lämpöhälytystoiminnon käyttöönotto tai käytöstä poisto” sivulla 35.
• Intel® Standard Manageability
Intel Standard Manageability on laitteisto- ja laiteohjelmistotekniikka, joka nopeuttaa yritysten
tietokonelaitteistojen valvontaa, ylläpitoa, päivitystä ja huoltoa.
• Intel AMT (Active Management Technology) -tuki (saatavana joissakin malleissa)
Intel Active Management Technology on laitteisto- ja laiteohjelmistotekniikka, joka nopeuttaa yritysten
tietokonelaitteistojen valvontaa, ylläpitoa, päivitystä ja huoltoa.

Luku 1. Tuotteen yleiskuvaus

9

• Intel Matrix Storage Manager
Intel Matrix Storage Manager on laiteohjain, joka parantaa kiintolevyn suorituskykyä tukemalla tiettyjen
Intel-piirisarjallisten emolevyjen SATA (Serial Advanced Technology Attachment) RAID (Redundant Array of
Independent Disks) 5 -ryhmiä ja SATA RAID 10 -ryhmiä.
• PXE (Preboot Execution Environment) -ympäristö
Preboot Execution Environment -ympäristö mahdollistaa tietokoneiden käynnistämisen verkkoliittymän
avulla ilman tallennusasemia (kuten kiintolevyasemia) tai asennettuja käyttöjärjestelmiä.
• Järjestelmänhallinta-BIOS (SM BIOS) ja järjestelmänhallintaohjelmat
Järjestelmänhallinnan BIOS-määritykset määrittävät tietorakenteita ja käyttötapoja, joiden avulla voi lukea
tietokoneen BIOSiin tallennettuja hallintatietoja.
• Wake on LAN
Lähiverkkokäynnistys (Wake on LAN, WOL) on Ethernet-tietokoneverkon standardi, joka mahdollistaa
tietokoneen käynnistämisen tai palauttamisen lepotilasta verkkoviestin avulla. Viestin lähettäjä on yleensä
toisen samaan lähiverkkoon liitetyn tietokoneen ohjelma.
• Käynnistys soittosignaalista (Wake on Ring)
Käynnistyssoittosignaalista -toiminnon avulla tuetut tietokoneet ja laitteet voidaan palauttaa valmius- tai
lepotilasta.
• WMI (Windows Management Instrumentation) -palvelu
Windows Management Instrumentation -palvelu sisältää ohjainlaajennuksia Windows Driver Model
-ohjaimelle. Palvelun avulla käytössä olevat komponentit voivat välittää hallintatietoja - ja ilmoituksia
ohjaimille ja ohjaimilta järjestelmälle.

10

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

Tekniset tiedot
Tässä jaksossa kuvataan tietokoneen fyysisiä ominaisuuksia.
Mitat
Leveys: 175 mm (6,9 tuumaa)
Korkeus: 408 mm (16,1 tuumaa)
Syvyys: 413 mm (16,3 tuumaa)
Paino
Enimmäiskokoonpano (toimitettaessa): 12,5 kg (27,6 lb)
Ympäristö
• Ilman lämpötila:
Käytössä: 10–35 °C
Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa: -40–60 °C
Säilytys ilman pakkausta: -10–60 °C
• Ilmankosteus:
Käytössä: 20–80 % (ei tiivistyvä)
Säilytys: 20–90 % (ei tiivistyvä)
• Korkeus:
Käytössä: -15,2–3 048 m
Säilytys: -15,2–10 668 m
Sähkön otto
Tulojännite: 100–240 V AC
Virran taajuus: 50–60 Hz

Ohjelmat
Tässä osassa on tietoja tietokoneessa olevista ohjelmista.

Tietokoneessa olevan ohjelman käynnistäminen
Voit käynnistää ohjelman tietokoneessa seuraavasti:
• Windowsin® haun avulla:
1. Tee Windows-version mukaan jompikumpi seuraavista:
– Microsoft® Windows 7: Avaa Käynnistä-valikko valitsemalla Käynnistä-painike ja kirjoita ohjelman
nimi hakuruutuun.
– Windows 10: Kirjoita ohjelman nimi Käynnistä-painikkeen vieressä olevaan hakuruutuun.
2. Käynnistä haluamasi ohjelma napsauttamalla sen nimeä hakutuloksissa.
• Käynnistä-valikon tai Ohjauspaneelin avulla:
1. Avaa Käynnistä- tai aloitusvalikko napsauttamalla Käynnistä- tai Aloita-painiketta. Käynnistä sitten
haluamasi ohjelma napsauttamalla sen nimeä.
2. Jos ohjelman nimeä ei näy, tuo ohjelmaluettelo näkyviin valitsemalla Kaikki ohjelmat (Windows
7) tai Kaikki sovellukset (Windows 10). Käynnistä haluamasi ohjelma napsauttamalla sen nimeä
luettelossa tai luettelossa olevassa kansiossa.

Luku 1. Tuotteen yleiskuvaus

11

3. Jos ohjelman nimeä ei näy Käynnistä-valikossa, avaa ohjelma Ohjauspaneelista.
a. Tee Windows-version mukaan jompikumpi seuraavista:
– Windows 7: Valitse Käynnistä-valikosta Ohjauspaneeli.
– Windows 10: Avaa pikavalikko napsauttamalla Käynnistä-painiketta hiiren kakkospainikkeella
ja valitse sitten Ohjauspaneeli.
b. Tarkastele Ohjauspaneelia Suuret kuvakkeet- tai Pienet kuvakkeet -valinnalla ja käynnistä
haluamasi ohjelma napsauttamalla sen nimeä.

Asennusvalmiin ohjelman asentaminen
Huomautus: Jotkin Lenovo-ohjelmat saattavat olla asennusvalmiina tietyissä Windows 7 -käyttöjärjestelmää
käyttävissä tietokonemalleissa, jolloin ne on asennettava manuaalisesti. Sen jälkeen nämä ohjelmat voidaan
käynnistää ja niitä voidaan käyttää.
Voit asentaa asennusvalmiin ohjelman seuraavasti:
1. Avaa Lenovo ThinkVantage® Tools -ohjelma. Katso kohta ”Tietokoneessa olevan ohjelman
käynnistäminen” sivulla 11.
2. Näytä ohjelmien kuvakkeet Kuvakkeet ja tiedot -toiminnolla.
3. Paikanna haluamasi ohjelma noudattamalla harmaina näkyvien kuvakkeiden alapuolella olevia ohjeita.
Asenna ohjelma sitten kaksoisnapsauttamalla sen kuvaketta.

Lenovo-ohjelmien esittely
Tässä osiossa on tietoja tärkeimmistä Lenovon ohjelmista, jotka ovat käytettävissä tietokoneen
käyttöjärjestelmässä.
Huomautus: Jotkin seuraavista ohjelmista eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa tietokonemalleissa.
• Vain Windows 7:
– Create Recovery Media
Create Recovery Media -ohjelman avulla voit palauttaa vain C-aseman tai koko tallennusaseman
tehdasasetusten mukaiseksi.
– Fingerprint Manager Pro tai ThinkVantage Fingerprint Software
Fingerprint Manager Pro- tai ThinkVantage Fingerprint Software -ohjelman avulla voit käyttää
sormenjälkitunnistinta. Joidenkin mallien näppäimistöön yhdistetyn sormenjälkitunnistimen
avulla voit tallentaa sormenjälkesi ja liittää sen käynnistyssalasanaan, kiintolevyn salasanaan ja
Windows-salasanaan. Sormenjälkitodennus korvaa salasanojen annon ja mahdollistaa tietokoneen
vaivattoman ja suojatun käytön.
– Lenovo PowerENGAGE
Lenovo PowerENGAGE -ohjelman avulla voit rekisteröidä tietokoneesi Lenovolle.
– Password Manager
Password Manager -ohjelma kerää ja täyttää automaattisesti verkkosivustojen ja Windows-ohjelmien
todennustiedot.
– Rescue and Recovery®
Rescue and Recovery -ohjelma on helppokäyttöinen elvytys- ja pelastusratkaisu. Sen sisältämien
elvytystyökalujen avulla voidaan selvittää tietokoneongelmia, saada apua ja elvyttää järjestelmä
normaaliin toimintakuntoon silloinkin, kun Windows-käyttöjärjestelmä ei käynnisty.

12

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

– System Update
System Update- tai Lenovo Companion -ohjelmalla saat säännöllisesti tietokoneesi
järjestelmäpäivitykset, kuten laiteohjainpäivitykset, ohjelmistopäivitykset ja BIOS-päivitykset. Ohjelma
kerää Lenovo Help Center -toiminnosta tietoja tietokoneen uusista päivityksistä, lajittelee tiedot ja tuo
näkyviin päivitykset noutoa ja asennusta varten. Käyttäjä voi päättää täysin vapaasti, mitkä päivitykset
ohjelma noutaa ja asentaa.
• Vain Windows 10:
– Lenovo Companion
Tietokoneesi parhaiden toimintojen ja ominaisuuksien tulee olla helppokäyttöisiä ja -tajuisia. Lenovo
Companion -sovelluksen ansiosta ne ovat. Lenovo Companion -ohjelman avulla voit tehdä seuraavat
toimet:
– Optimoi tietokoneesi suorituskyky, valvo tietokoneesi kuntoa ja hallitse päivityksiä.
– Käytä käyttöopasta, tarkista takuun tila ja näytä tietokonettasi varten mukautetut lisävarusteet.
– Lue ohjeartikkeleja, tutustu Lenovo-foorumeihin ja pysy ajan tasalla tekniikkauutisista lukemalla
artikkeleita ja blogeja luotetuista lähteistä.
Lenovo Companion sisältää yksinomaista Lenovo-sisältöä, jonka avulla saat lisätietoja siitä, mitä voit
tehdä tietokoneellasi.
– Lenovo ID
Lenovo ID -ohjelma avulla voit luoda Lenovo ID -tunnuksen ja käyttää kaikkia tuettuja Lenovo-ohjelmia
ja web-portaaleja samalla kirjautumistunnuksella.
• Windows 7 ja Windows 10:
– Lenovo Bluetooth Lock
Lenovo Bluetooth Lock -ohjelman avulla voit käyttää Bluetooth-laitetta, kuten älypuhelinta,
tietokoneen lukitsemiseen ja lukituksen avaamiseen automaattisesti. Lenovo Bluetooth Lock -ohjelma
mittaa tietokoneen ja määrittämäsi Bluetooth-laitteen välisen etäisyyden ja lukitsee tietokoneen
automaattisesti, kun siirryt pois koneesi äärestä, ja avaa lukituksen, kun palaat takaisin koneesi ääreen.
Näin voit helposti estää tietokoneesi luvattoman käytön, vaikka unohtaisit lukita tietokoneen.
– Lenovo Device Experience tai Lenovo PC Experience
Lenovo Device Experience- tai Lenovo PC Experience -ohjelman avulla voit helpottaa ja suojata
työskentelyäsi. Ohjelmaa tarjoaa helpon tavan käyttää esimerkiksi Lenovo ThinkVantage Tools- tai
Lenovo Tools -ohjelmaa, tärkeitä asetuksia ja tietokoneen tietoja sekä Lenovon tukisivustoa.
– Lenovo Solution Center
Lenovo Solution Center -ohjelman avulla voit tehdä tietokoneongelmien vianmäärityksiä sekä ratkaista
ongelmia. Se yhdistää vianmääritystestit, järjestelmätietojen keräämisen, suojaustilan sekä tukitiedot ja
vinkit järjestelmän mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön.
– Power Manager
Power Manager -ohjelma mahdollistaa tietokoneen helpon, joustavan ja kattavan virranhallinnan.
Ohjelman avulla voit helposti määrittää tietokoneen virranhallinnan asetukset niin, että suorituskyky
on mahdollisimman hyvä ja virtaa kuluu mahdollisimman vähän.

Luku 1. Tuotteen yleiskuvaus

13

14

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

Luku 2. Tietokoneen käyttö
Tämä luku sisältää seuraavat aiheet:
•

”Tietokoneen rekisteröinti” sivulla 15

•

”Tietokoneen äänenvoimakkuuden säätö” sivulla 15

•

”Kuvakkeen lisäys Windowsin ilmaisinalueelle” sivulla 15

•

”Levyjen käyttö” sivulla 16

•

”Tietokoneen liittäminen verkkoon” sivulla 17

Tietokoneen rekisteröinti
Kun rekisteröit Lenovo-tietokoneen, tietosi tallennetaan Lenovon tietokantaan. Tietojen avulla Lenovo voi
ottaa sinuun yhteyttä mahdollisissa ongelmatilanteissa ja antaa nopeaa palvelua ottaessasi yhteyttä Lenovon
tukipalveluun. Tämän lisäksi joissakin maissa rekisteröidyt käyttäjät saavat käyttöönsä lisäetuja ja -palveluja.
Jotta voit rekisteröidä tietokoneen Lenovo-palveluun, Internet-yhteyden on oltava muodostettuna. Siirry
sitten osoitteeseen http://www.lenovo.com/register ja noudata näytön ohjeita.

Tietokoneen äänenvoimakkuuden säätö
Voit asettaa tietokoneen äänenvoimakkuuden seuraavasti:
1. Napsauta äänenvoimakkuuskuvaketta Windowsin tehtäväpalkin ilmaisinalueella.
Huomautus: Jos äänenvoimakkuuskuvaketta ei ole Windowsin ilmaisinalueella, lisää kuvake
ilmaisinalueelle. Katso kohta ”Kuvakkeen lisäys Windowsin ilmaisinalueelle” sivulla 15.
2. Säädä äänenvoimakkuutta noudattamalla näytön ohjeita. Voit mykistää äänen napsauttamalla
kaiutinkuvaketta.

Kuvakkeen lisäys Windowsin ilmaisinalueelle
Voit lisätä kuvakkeen Windowsin ilmaisinalueelle seuraavasti:
1. Tuo piilotetut kuvakkeet näkyviin napsauttamalla ilmaisinalueen vieressä olevaa nuolta. Napsauta sitten
haluamaasi kuvaketta ja vedä se ilmaisinalueelle.
2. Jos kuvaketta ei näy, ota kuvake käyttöön.
a. Avaa Käynnistä- tai aloitusvalikko napsauttamalla Käynnistä- tai Aloita-painiketta.
b. Tee Windows-version mukaan jompikumpi seuraavista:
• Windows 7: Valitse Ohjauspaneeli. Tarkastele Ohjauspaneelia Suuret kuvakkeet- tai Pienet
kuvakkeet -valinnalla ja napsauta sitten Ilmaisinalueen kuvakkeet ➙ Ota järjestelmäkuvakkeet
käyttöön tai poista ne käytöstä.
• Windows 10: Valitse Asetukset ➙ Järjestelmä ➙ Ilmoitukset ja toiminnot ➙ Ota
järjestelmäkuvakkeet käyttöön tai poista ne käytöstä.
c. Ota haluamasi kuvake käyttöön.
3. Jos kuvake ei edelleenkään näy Windowsin ilmoitusalueella, toista vaihe 1.

© Copyright Lenovo 2015, 2016

15

Levyjen käyttö
Tässä osiossa on tietoja levyn ja optisen aseman käytöstä.

Ohjeita optisen aseman käyttöön
Noudata optisen aseman käytössä seuraavia ohjeita:
• Älä sijoita tietokonetta paikkaan, jossa se joutuu alttiiksi seuraaville asioille:
– Korkeat lämpötilat
– Suuri kosteus
– Liiallinen pöly
– Liiallinen tärinä tai äkillinen isku
– Kalteva pinta
– Suora auringonvalo
• Älä aseta asemaan muita esineitä kuin levyjä.
• Älä aseta vahingoittunutta levyä asemaan. Vääntyneet, naarmuuntuneet tai likaiset levyt voivat
vahingoittaa asemaa.
• Ennen kuin liikutat tietokonetta, poista levy asemasta.

Tietolevyn käsittely ja säilytys
Noudata näitä ohjeita, kun käsittelet tai varastoit tietolevyjä:
• Pidä levystä kiinni sen reunoista. Älä koske levyn pintaa siltä puolelta, jossa ei ole merkintöjä.
• Jos levy on pölyinen tai siinä on sormenjälkiä, puhdista levy pyyhkimällä sitä pehmeällä liinalla keskustasta
ulkoreunoja kohti. Jos levyä pyyhitään pyörivin liikkein, tietoja saattaa kadota.
• Älä kirjoita levyyn tai kiinnitä siihen mitään.
• Älä naarmuta levyä tai tee siihen merkintöjä.
• Älä säilytä levyä suorassa auringonvalossa.
• Älä käytä bentseeniä, tinnereitä tai muita puhdistusaineita levyn puhdistuksessa.
• Älä pudota levyä tai taivuta sitä.

Levyn toisto ja vaihtaminen
Voit toistaa levyä seuraavasti:
1. Kun tietokoneessa on virta kytkettynä, paina optisen aseman etuosan avaus- ja sulkemispainiketta.
Levykelkka liukuu asemasta ulos.
2. Aseta levy levykelkkaan. Joidenkin optisten asemien levykelkan keskellä on pidike levyä varten. Jos
tietokoneesi asemassa on tällainen levykelkka, tue kelkkaa alapuolelta toisella kädellä ja paina levyä
keskeltä, kunnes se napsahtaa paikalleen.
3. Sulje levykelkka painamalla levykelkan avaus- ja sulkemispainiketta uudelleen tai työntämällä
levykelkkaa varovasti sisäänpäin. Toisto-ohjelma käynnistyy automaattisesti. Saat lisätietoja levyn
toisto-ohjelman ohjeesta.
Voit poistaa levyn optisesta asemasta seuraavasti:
1. Kun tietokoneessa on virta kytkettynä, paina optisen aseman etuosan avaus- ja sulkemispainiketta.
Levykelkka liukuu asemasta ulos.
2. Poista levy varovasti levykelkasta.

16

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

3. Sulje levykelkka painamalla levykelkan avaus- ja sulkemispainiketta uudelleen tai työntämällä
levykelkkaa varovasti sisäänpäin.
Huomautus: Jos levykelkka ei liu'u ulos asemasta, kun painat avaus- ja sulkemispainiketta, katkaise
tietokoneesta virta. Työnnä sitten suoristettu paperiliitin poisto-/sulkemispainikkeen vieressä olevaan
varapoistoreikään. Käytä varapoistoa vain hätätilanteessa.

Tietojen tallennus levyyn
Jos optinen asema tukee tallentamista, voit tallentaa levylle.

Tietojen tallennus levyyn Windowsin työkalujen avulla
Voit tallentaa tietoja levyyn Windowsin työkalujen avulla seuraavasti:
• Tallenna tiedot levyyn Automaattinen toisto -ikkunan avulla.
1. Varmista, että levyn toisto käynnistyy automaattisesti.
a. Avaa Käynnistä- tai aloitusvalikko napsauttamalla Käynnistä- tai Aloita-painiketta.
b. Tee Windows-version mukaan jompikumpi seuraavista:
– Windows 7: Valitse Ohjauspaneeli. Tarkastele Ohjauspaneelia Suuret kuvakkeet- tai Pienet
kuvakkeet -valinnalla ja napsauta sitten Automaattinen toisto.
– Windows 10: Valitse Asetukset ➙ Laitteet ➙ Automaattinen toisto.
c. Valitse tai ota käyttöön Käytä automaattista toistoa kaikille välineille ja laitteille.
2. Aseta tallennusta tukeva levy optiseen asemaan, joka tukee tallennusta. Automaattinen toisto
-ikkuna avautuu.
3. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
• Tallenna tiedot levyyn Windows Media® Player -ohjelman avulla.
1. Aseta tallennusta tukeva levy optiseen asemaan, joka tukee tallennusta.
2. Avaa Windows Media Player. Katso kohta ”Tietokoneessa olevan ohjelman käynnistäminen” sivulla
11.
3. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
• Tallenna tiedot levyyn ISO-tiedostosta.
1. Aseta tallennusta tukeva levy optiseen asemaan, joka tukee tallennusta.
2. Kaksoisnapsauta ISO-tiedostoa.
3. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Tietojen tallennus levyyn esiasennettujen ohjelmien avulla
Voit tallentaa tietoja levyyn esiasennettujen ohjelmien avulla seuraavasti:
1. Aseta tallennusta tukeva levy optiseen asemaan, joka tukee tallennusta.
2. Avaa PowerDVD Create-, PowerProducer- tai Power2Go-ohjelma. Katso kohta ”Tietokoneessa olevan
ohjelman käynnistäminen” sivulla 11.
3. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Tietokoneen liittäminen verkkoon
Tässä osiossa on tietoja tietokoneen liittämisestä verkkoon. Jos et voi liittää tietokonetta verkkoon, katso
kohta ”Verkkoyhteyshäiriöt” sivulla 43.

Luku 2. Tietokoneen käyttö

17

Tietokoneen liittäminen Ethernet-lähiverkkoon
Voit liittää tietokoneen Ethernet-lähiverkkoon kytkemällä Ethernet-kaapelin Ethernet-liitäntään.
VAARA
Sähköiskun riskin välttämiseksi älä kytke puhelinkaapelia Ethernet-liitäntään.

Yhteyden muodostus langattomaan lähiverkkoon
Voit yhdistää tietokoneen langattomaan lähiverkkoon ilman Ethernet-kaapelia radioaaltojen avulla.
Huomautus: Langaton lähiverkkotoiminto on lisävaruste.
Voit muodostaa langattoman lähiverkkoyhteyden seuraavasti:
1. Varmista, että langaton lähiverkko on käytettävissä ja että tietokoneen langaton lähiverkkotoiminto toimii.
2. Tuo käytettävissä olevien langattomien verkkojen luettelo näkyviin napsauttamalla Windowsin
ilmaisinalueella olevaa langattoman verkkoyhteyden tilan kuvaketta.
Huomautus: Jos langattoman verkkoyhteyden tilan kuvaketta ei näy Windowsin ilmaisinalueella, lisää
kuvake ilmaisinalueelle. Katso kohta ”Kuvakkeen lisäys Windowsin ilmaisinalueelle” sivulla 15.
3. Napsauta langatonta lähiverkkoa ja yhdistä sitten tietokone siihen valitsemalla Yhdistä. Anna
pyydettävät tiedot tarvittaessa.

Yhteydenmuodostus Bluetooth-laitteeseen
Bluetooth on lyhyen kantaman langaton viestintätekniikka. Bluetooth-toiminnon avulla voit muodostaa
langattoman yhteyden tietokoneen ja toisen Bluetooth-laitteen välille, kun laitteet ovat enintään noin 10
metrin etäisyydellä toisistaan.
Huomautus: Bluetooth-ominaisuus on lisävaruste.
Muodosta yhteys Bluetooth-laitteeseen seuraavasti:
1. Varmista, että tietokoneen Bluetooth-toiminto toimii ja Bluetooth-laite on enintään noin 10 metrin
etäisyydellä tietokoneesta.
2. Napsauta Bluetooth-kuvaketta Windowsin tehtäväpalkin ilmaisinalueella. Valitse sitten Lisää laite ja
noudata näytön ohjeita.
Huomautus: Jos Bluetooth-kuvaketta ei ole Windowsin ilmaisinalueella, lisää kuvake ilmaisinalueelle.
Katso kohta ”Kuvakkeen lisäys Windowsin ilmaisinalueelle” sivulla 15.

18

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

Luku 3. Tietokone ja käyttäjä
Tämä luku sisältää seuraavat aiheet:
•

”Työtilan järjestely” sivulla 19

•

”Tietoja helppokäyttötoiminnoista” sivulla 20

•

”Tietokoneen puhdistus” sivulla 23

•

”Ylläpito” sivulla 23

•

”Tietokoneen siirto” sivulla 25

Työtilan järjestely
Järjestä työtilasi tarpeisiisi ja työhösi sopivalla tavalla. Tässä osiossa on tietoja seikoista, jotka vaikuttavat
työtilasi järjestelytapaan.

Valaistus ja heijastukset
Sijoita näyttö sellaiseen asentoon, ettei kattovalaisimista, ikkunoista tai muista lähteistä tuleva valo pääse
heijastumaan kuvaruudusta. Kiiltävistä pinnoista heijastuva valo saattaa aiheuttaa näyttöön häiritseviä
heijastuksia. Sijoita näyttö suoraan kulmaan suhteessa ikkunoihin ja muihin valolähteisiin, jos mahdollista.
Vähennä ylhäältä tulevan valon määrää sammuttamalla valoja tai käyttämällä valaisimissa tavallista
himmeämpiä lamppuja tarpeen mukaan. Jos sijoitat näytön lähelle ikkunaa, suojaa se auringonvalolta
ikkunaverhoilla tai sälekaihtimilla. Kuvaruudun kontrastia ja kirkkautta on hyvä säätää, jos huoneen
valaistusolot muuttuvat päivän aikana.
Jos heijastuksilta ei voi välttyä tai valaistusta ei voi säätää, kannattaa harkita kuvaruudun eteen asetettavan
heijastuksia poistavan suodattimen käyttöä. Tällaiset suodattimet voivat kuitenkin vaikuttaa kuvan
selkeyteen, joten niiden käyttö on suositeltavaa vain siinä tapauksessa, että heijastuksia ei voi vähentää
muilla keinoin.

Ilmanvaihto
Tietokone tuottaa lämpöä. Tietokoneessa on tuuletin, joka imee sisään huoneilmaa ja puhaltaa lämpimän
ilman tuuletusaukoista ulos. Tuuletusaukkojen peittäminen voi aiheuttaa laitteiden ylikuumenemisen,
jolloin ne saattavat toimia virheellisesti tai vaurioitua. Sijoita tietokone niin, etteivät tuuletusaukot peity.
Yleensä noin viiden senttimetrin tila laitteen ympärillä on riittävä. Varmista, ettei laitteista tuleva lämmin ilma
suuntaudu suoraan muita ihmisiä kohti.

Pistorasioiden sijainti ja kaapelien pituus
Tietokoneen sijoittamiseen voivat vaikuttaa seuraavat asiat:
• Pistorasioiden sijainti
• Verkkojohtojen ja verkkolaitteiden pituus
• Muihin laitteisiin kytkettävien kaapelien pituus
Lisätietoja verkkojohdoista ja verkkolaitteista on kohdassa ”Verkkojohdot ja verkkolaitteet” sivulla iv.

Mukavuus
Vaikka mikään tietty työasento ei sovellu kaikille käyttäjille, tähän on koottu joitakin yleisohjeita, joiden avulla
löydät itsellesi parhaiten sopivan työskentelyasennon. Seuraava kuva tarjoaa esimerkin.
© Copyright Lenovo 2015, 2016

19

• Näytön asento: Pidä näyttö mukavalla katseluetäisyydellä (tavallisesti 50–61 cm). Säädä sitten näyttöä
niin, että kuvaruudun yläreuna on silmiesi tasolla tai vähän sen alapuolella ja että voit katsella sitä
vartaloasi kiertämättä.
• Työtuolin asento: Käytä työtuolia, jonka selkätuki ja istuinkorkeus ovat säädettävissä. Säädä tuoli niin,
että istuma-asento tuntuu mukavalta.
• Pään asento: Pidä pää ja niska pystyssä niin, että asento tuntuu luonnolliselta ja mukavalta.
• Käsivarsien ja käsien asento: Pidä kyynärvarret, ranteet ja kädet vaakasuorassa rennossa ja luonnollisessa
asennossa. Älä painele näppäimistöä liian voimakkaasti.
• Jalkojen asento: Pidä reidet lattian suuntaisina ja jalat lattialla tai jalkatuella.
Työasentoa kannattaa vaihtaa säännöllisesti. Muutoin pitkä paikallaanolo saattaa aiheuttaa epämukavuutta.
Myös säännölliset lyhyet lepotauot vähentävät työasennosta johtuvia vaivoja.

Tietoja helppokäyttötoiminnoista
Lenovo pyrkii edistämään kuulo-, näkö- ja liikuntarajoitteisten tietokoneiden käyttäjien mahdollisuuksia
käsitellä tietoja ja teknisiä laitteita. Tässä osassa on tietoja tavoista auttaa tällaisia käyttäjiä hyödyntämään
hankkimaansa tekniikkaa parhaiten. Ajantasaisimmat helppokäyttötoimintoja koskevat tiedot ovat saatavilla
myös verkkosivustossa:
http://www.lenovo.com/accessibility
Pikanäppäimet
Seuraavaan taulukkoon on koottu tietokoneen käyttöä helpottavia pikanäppäimiä.
Huomautus: Jotkin seuraavista pikanäppäimistä eivät ehkä ole käytettävissä näppäimistön mukaan.
Pikanäppäin

Toiminto

Windows-logonäppäin + U

Helppokäyttökeskuksen avaus

Oikean vaihtonäppäimen painaminen kahdeksan sekunnin
ajan

Näppäimien toiston suodatuksen käyttöönotto ja käytöstä
poisto

Vaihtonäppäimen painaminen viidesti

Alas jäävien näppäimien käyttöönotto ja käytöstä poisto

Numerolukon painaminen viiden sekunnin ajan

Vaihtonäppäimien käyttöönotto ja käytöstä poisto

Vasen Alt-näppäin + vasen vaihtonäppäin + Num Lock

Hiirinäppäimien käyttöönotto ja käytöstä poisto

Vasen Alt-näppäin + vasen vaihtonäppäin + PrtScn (tai
PrtSc)

Suuren kontrastin käyttöönotto ja käytöstä poisto

Lisätietoja on osoitteessa http://windows.microsoft.com/ ja suorita haku käyttämällä jotakin seuraavista
avainsanoista: näppäimistön pikanäppäimet, näppäinyhdistelmät, pikanäppäimet.

20

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

Helppokäyttökeskus
Windows-käyttöjärjestelmän Helppokäyttökeskuksen avulla käyttäjät voivat määrittää tietokoneen omien
fyysisten ja kognitiivisten tarpeidensa mukaiseksi.
Voit käyttää Helppokäyttökeskusta seuraavasti:
1. Avaa Käynnistä- tai aloitusvalikko napsauttamalla Käynnistä- tai Aloita-painiketta.
2. Tee Windows-version mukaan jompikumpi seuraavista:
• Windows 7: Valitse Ohjauspaneeli. Tarkastele Ohjauspaneelia Suuret kuvakkeet- tai Pienet
kuvakkeet -valinnalla ja napsauta sitten Helppokäyttökeskus.
• Windows 10: Valitse Asetukset ➙ Helppokäyttötoiminnot.
3. Valitse sopiva työkalu ja noudattamalla näytön ohjeita.
Helppokäyttökeskus sisältää pääasiassa seuraavat työkalut:
• Suurennuslasi
Suurennuslasi on hyödyllinen apuohjelma, jolla voi suurentaa näytön osan tai koko näytön niin, että
kohteet on helppo nähdä.
• Lukija
Lukija on näytönlukuohjelma, joka toistaa ääneen näytössä näkyvät tilanteet ja esimerkiksi virhesanomat.
• Näyttönäppäimistö
Jos haluat kirjoittaa tai syöttää tietoja tietokoneeseen hiiren, paikannussauvan tai muun paikannuslaitteen
avulla fyysisen näppäimistön sijaan, voit käyttää näyttönäppäimistöä. Se on näytössä näkyvä näppäimistö,
jossa on kaikki vakionäppäimet.
• Suuri kontrasti
Suuri kontrasti korostaa joidenkin tekstien ja kuvien värikontrastia näytössä. Tällöin kyseiset kohteet on
helppo erottaa ja tunnistaa.
• Mukautettu näppäimistö
Voit helpottaa näppäimistön käyttöä mukauttamalla näppäimistöasetuksia. Näppäimistön avulla voit
esimerkiksi ohjata osoitinta ja helpottaa tiettyjen näppäinyhdistelmien kirjoittamista.
• Mukautettu hiiri
Voit helpottaa hiiren käyttöä mukauttamalla hiiriasetuksia. Voit esimerkiksi muuttaa osoittimen ulkoasua ja
helpottaa ikkunoiden hallintaa hiirellä.
Puheentunnistus
Puheentunnistus mahdollistaa tietokoneen ohjauksen puheen avulla.
Pelkän puheääneen avulla voi käynnistää ohjelmia, avata valikoita, napsauttaa näytön kohteita, sanella
tekstiä asiakirjoihin sekä kirjoittaa ja lähettää sähköpostiviestejä. Kaikki näppäimistö- ja hiirikomennot voi
tehdä pelkän puheäänen avulla.
Voit käyttää puheentunnistusta seuraavasti:
1. Tee Windows-version mukaan jompikumpi seuraavista:
• Windows 7: Avaa Käynnistä-valikko valitsemalla Käynnistä-painike.
• Windows 10: Avaa Käynnistä-kohovalikko napsauttamalla Käynnistä-painiketta hiiren
kakkospainikkeella.
2. Valitse Ohjauspaneeli. Tarkastele Ohjauspaneelia Suuret kuvakkeet- tai Pienet kuvakkeet -valinnalla
ja napsauta sitten Puheentunnistus.

Luku 3. Tietokone ja käyttäjä

21

3. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
Puhesyntetisaattoritekniikat
Puhesyntetisaattorit on suunniteltu ensisijaisesti ohjelmistojen käyttöliittymiä, ohjetekstejä ja tekstimuotoisia
asiakirjoja varten. Lisätietoja näytönlukuohjelmista:
• Näytönlukuohjelmien käyttö PDF-tiedostoissa:
http://www.adobe.com/accessibility.html?promoid=DJGVE
• JAWS-näytönlukuohjelman käyttö:
http://www.freedomscientific.com/jaws-hq.asp
• NVDA-näytönlukuohjelman käyttö:
http://www.nvaccess.org/
Näytön tarkkuus
Voit parantaa tekstin luettavuutta ja kuvien näkyvyyttä muuttamalla tietokoneen näytön tarkkuutta.
Voit muuttaa näytön tarkkuutta seuraavasti:
1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella tyhjää aluetta työpöydällä.
2. Tee Windows-version mukaan jompikumpi seuraavista:
• Windows 7: Valitse Näytön tarkkuus.
• Windows 10: Valitse Näyttöasetukset. Valitse Näytä-välilehdessä Näytön lisäasetukset.
3. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
Huomautus: Jos näytön tarkkuus määritetään liian pieneksi, jotkin kohteet eivät mahdu näyttöön.
Mukautettava kohteen koko
Voit parantaa kohteiden luettavuutta muuttamalla kohteen kokoa.
• Voit muuttaa kohteen kokoa tilapäisesti Helppokäyttökeskuksen suurennuslasilla. Katso kohta
”Helppokäyttökeskus” sivulla 21.
• Voit muuttaa kohteen koon pysyvästi seuraavasti:
– Muuta näytön kaikkien kohteiden kokoa.
1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella tyhjää aluetta työpöydällä.
2. Tee Windows-version mukaan jompikumpi seuraavista:
– Windows 7: Valitse Näytön tarkkuus ➙ Suurenna tai pienennä tekstiä ja muita kohteita.
– Windows 10: Valitse Näyttöasetukset.
3. Muuta kohteen kokoa noudattamalla näytön ohjeita.
4. Napsauta Käytä-painiketta. Tämä muutos tulee voimaan, kun seuraavan kerran kirjaudut sisään
käyttöjärjestelmään.
– Muuta verkkosivun kohteiden kokoa.
Pidä Ctrl-painiketta painettuna ja paina sitten plusmerkkipainiketta (+), jos haluat suurentaa tekstin
kokoa, tai paina miinusmerkkipainiketta (–), jos haluat pienentää tekstin kokoa.
– Muuta työpöydän tai ikkunan kohteiden kokoa.
Huomautus: Tämä toiminto ei ehkä toimi kaikissa ikkunoissa.
Jos hiiressä on rulla, muuta kohteen kokoa pitämällä Ctrl-painiketta painettuna ja vierittämällä sitten
rullaa.

22

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

Standardien mukaiset liitännät
Tietokoneessa on vakiintuneiden standardien mukaiset liitännät, joiden avulla voit liittää tietokoneeseen
apulaitteita.
TTY-/TDD-muuntomodeemi
Tietokone tukee tekstipuhelimeen (TTY) ja kuulovammaisille tarkoitetun tietoliikennelaitteeseen (TDD) liittyvän
muuntomodeemin käyttöä. Modeemi tulee liittää tietokoneen ja TTY-/TDD-puhelimen väliin. Tämän jälkeen
voit lähettää tietokoneella kirjoitetun viestin puhelimeen.
Ohjeaineiston helppokäyttöiset versiot
Lenovo toimittaa sähköiset ohjeet helppokäyttöisissä muodoissa, kuten asianmukaisesti muotoiltuina
PDF-tiedostoina tai HTML (HyperText Markup Language) -tiedostoina. Lenovon sähköiset ohjeet laaditaan
niin, että näkörajoitteiset voivat lukea ohjeita näytönlukuohjelman avulla. Lisäksi ohjeiden jokaiseen kuvaan
liittyy vaihtoehtoinen teksti, jonka ansiosta näkörajoitteiset saavat käsityksen kuvan sisällöstä käyttäessään
näytönlukuohjelmaa.

Tietokoneen puhdistus
VAROITUS:
Poista asemista kaikki tietovälineet ja katkaise sitten virta kaikista tietokoneeseen liitetyistä laitteista
ja tietokoneesta. Irrota sitten kaikki verkkojohdot pistorasioista ja kaikki tietokoneeseen liitetyt
kaapelit.
Puhdista tietokone säännöllisesti, jotta se pysyy siistinä ja toimintakunnossa. Käytä keskusyksikön
ja näppäimistön maalattujen pintojen puhdistukseen ainoastaan vedellä tai miedolla puhdistusaineella
kostutettua liinaa.
Pöly lisää heijastuksiin liittyviä ongelmia, joten puhdista näytön kuvaruutu säännöllisesti. Poista pöly ja
muut irralliset hiukkaset pyyhkimällä näytön pintaa kevyesti pehmeällä, kuivalla liinalla tai puhaltamalla.
Kuvaruudun tyypin mukaan pyyhi sen pinta nestekidenäyttöjen puhdistusaineella tai lasinpuhdistusaineella
kostutetulla pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla.

Ylläpito
Tietokone pysyy toimintakunnossa, kun sitä hoidetaan ja käsitellään huolellisesti. Tässä osassa on tietoja
tietokoneen ylläpidosta ja huollosta.

Vihjeitä perusylläpitoon
Voit varmistaa, että tietokone säilyy toimintakunnossa, noudattamalla seuraavia perusohjeita:
• Säilytä tietokonetta kuivassa ja puhtaassa ympäristössä. Sijoita tietokone tasaiselle ja tukevalle alustalle.
• Älä peitä mitään tuuletusaukkoja. Tuuletusaukkojen kautta kulkeva ilmavirta estää tietokoneen
ylikuumenemisen.
• Älä syö tai juo tietokoneen ääressä. Ruoanmurut ja läikytetty neste voivat tehdä näppäimistön ja hiiren
tahmeiksi ja toimintakelvottomiksi.
• Älä kastele virtakytkintä tai muita käyttökytkimiä. Kosteus voi vahingoittaa näitä osia ja aiheuttaa
sähköiskun.
• Irrota verkkojohto aina vetämällä pistokkeesta. Älä vedä johdosta.

Luku 3. Tietokone ja käyttäjä

23

Tietokoneen käsittely
Noudattamalla tässä ohjeaiheessa olevia tietokoneen käsittelyohjeita voit varmistaa, että tietokoneen
suorituskyky pysyy hyvänä, suojata tietosi ja varautua tietokonehäiriöiden varalta.
• Pidä tietokoneen ohjelmat, laiteajurit ja käyttöjärjestelmä ajan tasalla. Katso kohta ”Tietokoneen pitäminen
ajan tasalla” sivulla 24.
• Tyhjennä roskakori säännöllisesti.
• Tyhjennä sähköpostisovelluksen vastaanotettujen, lähetettyjen ja poistettujen viestien kansiot
säännöllisesti.
• Järjestä tiedostot ja vapauta tallennusasematilaa ja muistitilaa aika ajoin suorituskykyongelmien
estämiseksi. Katso kohta ”Suorituskykyyn liittyvät häiriöt” sivulla 45.
• Pidä päiväkirjaa. Kirjaan voi merkitä muistiin suuret ohjelmisto- tai laitteistomuutokset, laiteajurien
päivitykset, satunnaiset häiriöt ja niiden poistamiseksi tehdyt toimet sekä muut käytön aikana ilmenneet
poikkeukselliset seikat. Ongelman syynä voi olla laitteistomuutos, ohjelmistomuutos tai jokin muu toimi.
Lokikirja voi auttaa Lenovon teknistä tukihenkilöä määrittämään ongelman syyn.
• Varmuuskopioi tietosi tallennusasemaan säännöllisesti. Voit palauttaa tallennusaseman varmuuskopiosta.
Voit varmuuskopioida tiedot jommallakummalla seuraavista tavoista:
– Windows 7: Avaa Rescue and Recovery -ohjelma Katso kohta ”Tietokoneessa olevan ohjelman
käynnistäminen” sivulla 11. Lisätietoja tietojen varmuuskopioinnista on ohjelman ohjeessa.
– Windows 10: Avaa pikavalikko napsauttamalla Käynnistä-painiketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse
sitten Ohjauspaneeli. Tarkastele Ohjauspaneelia Suuret kuvakkeet- tai Pienet kuvakkeet -valinnalla ja
napsauta sitten Tiedostohistoria. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
• Luo elvytystietoväline mahdollisimman pian. Elvytystietovälineen avulla voit elvyttää käyttöjärjestelmän,
vaikka Windows ei käynnistyisi.
Voit luoda elvytystietovälineen jommallakummalla seuraavista tavoista:
– Windows 7: Avaa Create Recovery Media ‑ohjelma. Katso kohta ”Tietokoneessa olevan ohjelman
käynnistäminen” sivulla 11. Lisätietoja elvytystietovälineen luomisesta on ohjelman ohjeessa.
– Windows 10: Avaa pikavalikko napsauttamalla Käynnistä-painiketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse
sitten Ohjauspaneeli. Tarkastele Ohjauspaneelia Suuret kuvakkeet- tai Pienet kuvakkeet -valinnalla ja
napsauta sitten Palautus. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
• Windows 7, ssä pelastamistietoväline mahdollisimman pian. Pelastamistietovälineen avulla voit elvyttää
järjestelmän häiriöistä, jotka estävät tallennusasemassa olevan Rescue and Recovery -työtilan käytön.
Kun haluat luoda pelastustietovälineen, avaa Rescue and Recovery -ohjelma. Katso kohta ”Tietokoneessa
olevan ohjelman käynnistäminen” sivulla 11. Lisätietoja pelastustietovälineen luomisesta on ohjelman
ohjeessa.

Tietokoneen pitäminen ajan tasalla
Useimmiten on hyvä päivittää uusimmat käyttöjärjestelmän korjauspäivitykset, ohjelmistot ja laiteajurit. Tässä
osassa on tietoja tietokoneen uusimpien päivitysten hankkimisesta.

Ajantasaisten laiteajureiden nouto
Huomio: Tietokoneen kokoonpano muuttuu laiteajurien uudelleenasennuksen yhteydessä.
Saat uusimmat laiteajurit tietokoneeseen seuraavasti:
• Lataa laiteajurit, jotka on esiasennettu tietokoneeseen. Siirry osoitteeseen http://www.lenovo.com/drivers.
• Käytä Lenovon ohjelmaa tai Windows Update -sivustoa. Katso kohta ”Uusimpien järjestelmäpäivitysten
noutaminen” sivulla 25.

24

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

Huomautus: Windows Update -sivustosta saatavat laiteajurit eivät ehkä ole Lenovon testaamia. On
suositeltavaa hakea ajurit Lenovon sivustosta.

Uusimpien järjestelmäpäivitysten noutaminen
Uusimpien järjestelmäpäivitysten noutaminen tietokoneeseen edellyttää, että tietokone on yhdistettynä
Internetiin. Tee sen jälkeen jokin seuraavista toimista:
• Seuraavilla Lenovon ohjelmilla voit noutaa järjestelmäpäivitykset, kuten laiteajuripäivitykset,
ohjelmistopäivitykset ja BIOS-päivitykset:
– Windows 7: Käytä System Update -ohjelmaa.
– Windows 10: Käytä Lenovo Companion -ohjelmaa.
Ohjeet System Update- ja Lenovo Companion -ohjelman avaamiseen ovat kohdassa ”Tietokoneessa
olevan ohjelman käynnistäminen” sivulla 11. Lisätietoja ohjelman käyttämisestä on ohjelman ohjeessa.
• Windows Update -ohjelmalla voit noutaa järjestelmäpäivitykset, kuten suojausta tehostavat korjaukset,
uudet Windows-osien päivitykset ja laiteajuripäivitykset.
1. Avaa Käynnistä- tai aloitusvalikko napsauttamalla Käynnistä- tai Aloita-painiketta.
2. Tee Windows-version mukaan jompikumpi seuraavista:
– Windows 7: Valitse Ohjauspaneeli. Tarkastele Ohjauspaneelia Suuret kuvakkeet- tai Pienet
kuvakkeet -valinnalla ja napsauta sitten Windows Update.
– Windows 10: Valitse Asetukset ➙ Päivittäminen ja suojaus ➙ Windows Update.
3. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Tietokoneen siirto
Tee seuraavat toimet ennen tietokoneen siirtoa:
1. Varmuuskopioi tietosi tallennusasemaan. Katso kohta ”Tietokoneen käsittely” sivulla 24.
2. Poista asemista kaikki tietovälineet ja katkaise sitten virta kaikista tietokoneeseen liitetyistä laitteista ja
tietokoneesta. Irrota sitten kaikki verkkojohdot pistorasioista ja kaikki tietokoneeseen liitetyt kaapelit.
3. Jos tietokoneen alkuperäiset laatikot ja pakkausmateriaalit ovat tallessa, pakkaa tietokone niihin. Jos
käytät muita laatikoita, pehmusta ne huolellisesti vaurioiden välttämiseksi.
Tietokoneen siirtäminen toiseen maahan tai toiselle alueelle
Muista ottaa huomioon paikalliset sähköstandardit, kun siirrät tietokoneen toiseen maahan tai toiselle alueelle.
Jos paikallinen sähköpistorasian tyyppi on erilainen kuin paikassa, jossa tietokonetta käytettiin aiemmin,
ota yhteys Lenovon asiakastukikeskukseen sähköpistokkeen sovittimen tai uuden verkkojohdon ostamista
varten. Lenovo-tukipuhelinnumeroiden luettelo on osoitteessa http://www.lenovo.com/support/phone. Jos
maasi tai alueesi tukipuhelinnumero ei ole luettelossa, ota yhteys Lenovo-jälleenmyyjään.

Luku 3. Tietokone ja käyttäjä

25

26

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

Luku 4. Suojaus
Tämä luku sisältää seuraavat aiheet:
•

”Tietokoneen lukitseminen” sivulla 27

•

”Suojausasetusten tarkasteleminen ja muuttaminen Setup Utility -ohjelmassa” sivulla 29

•

”Tietokoneen luvattoman käytön estäminen” sivulla 29

•

”Sormenjälkitodennuksen käyttö” sivulla 30

•

”Kannen avauksen tunnistuskytkimen käyttö” sivulla 35

•

”Palomuurien käyttö ja tuntemus” sivulla 30

•

”Tietojen suojaus viruksia vastaan” sivulla 30

•

”Computrace Agent -ohjelmisto upotettuna laiteohjelmistoon” sivulla 31

•

”TPM (Trusted Platform Module) -moduuli” sivulla 31

Tietokoneen lukitseminen
Tässä osassa on tietoja tietokoneen suojaamisesta lukituslaitteilla.

Tietokoneen kannen lukitseminen
Voit estää tietokoneen sisäosien luvattoman käsittelyn lukitsemalla tietokoneen kannen. Tietokoneessa on
riippulukkolenkki, johon voi asentaa tietokoneen kannen irrotuksen estävän riippulukon.

Kuva 6. Riippulukon asennus

© Copyright Lenovo 2015, 2016

27

Kensington-vaijerilukon tai vastaavan lukon kiinnitys
Voit asentaa tietokoneeseen Kensington-lukon tai vastaavan vaijerilukon, jonka avulla voit kiinnittää
tietokoneen työpöytään tai johonkin muuhun kiinteään esineeseen. Vaijerilukko kiinnitetään tietokoneen
takaosassa olevaan turvalukon aukkoon. Valitun tyypin mukaan vaijerilukko voi olla avaimella tai
numeroyhdistelmällä käytettävä. Vaijerilukko lukitsee myös tietokoneen kannen avauspainikkeet.
Samantyyppinen lukko on käytössä monissa kannettavissa tietokoneissa. Vaijerilukon voi tilata suoraan
Lenovolta. Tee haku sanalla Kensington osoitteessa:
http://www.lenovo.com/support

Kuva 7. Kensington-lukko tai vastaava vaijerilukko

28

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

Vaijerilukon kiinnittäminen
Esimerkiksi näppäimistö ja hiiri voidaan suojata vaijerilukolla lukitsemalla laitteiden kaapelit tietokoneeseen.
Vaijerilukko kiinnitetään tietokoneen takaosassa olevaan vaijerilukon aukkoihin.
Voit asentaa vaijerilukon seuraavasti:
1. Aseta pidike 1 vaijerilukon aukkoon 4 .
2. Vedä haluamasi kaapelit vaijerilukon kolojen läpi.
3. Paina pidike 2 vaijerilukon aukkoon 3 niin, että se napsahtaa paikalleen.

Kuva 8. Vaijerilukon asennus

Suojausasetusten tarkasteleminen ja muuttaminen Setup Utility
-ohjelmassa
Voit tarkastella ja muuttaa suojausasetuksia Setup Utility -ohjelmassa seuraavasti:
1. Aloita Setup Utility -ohjelma. Katso kohta ”Setup Utility -ohjelman aloitus” sivulla 33.
2. Valitse Security.
3. Voit tarkastella ja muuttaa suojausasetuksia näytön oikeassa reunassa olevien ohjeiden avulla. Kohdassa
”Setup Utility -ohjelman käyttö” sivulla 33 on perustietoja joistakin tärkeistä suojausasetuksista.
4. Lopeta Setup Utility -ohjelman käyttö. Katso kohta ”Setup Utility -ohjelman käytön lopetus” sivulla 37.

Tietokoneen luvattoman käytön estäminen
Voit suojata tietokonetta ja tietoja luvattomalta käytöltä BIOS-salasanojen ja Windows-tilien avulla.

Luku 4. Suojaus

29

• Tietoja BIOS-salasanojen käyttämisestä on kohdassa ”BIOS-salasanojen käyttö” sivulla 36.
• Voit käyttää Windows-tilejä seuraavasti:
1. Avaa Käynnistä- tai aloitusvalikko napsauttamalla Käynnistä- tai Aloita-painiketta.
2. Tee Windows-version mukaan jompikumpi seuraavista:
– Windows 7: Valitse Ohjauspaneeli ➙ Käyttäjätilit.
– Windows 10: Valitse Asetukset ➙ Tilit.
3. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Sormenjälkitodennuksen käyttö
Jos näppäimistössä on sormenjälkitunnistin, voit sormenjälkitodennuksen avulla korvata salasanat ja
helpottaa ja suojata tietokoneen käyttöä. Jos haluat käyttää sormenjälkitodennusta, tallenna ensin
sormenjälkesi ja liitä ne salasanoihisi (esimerkiksi käynnistyssalasanaan, kiintolevyn salasanaan ja
Windows-salasanaan). Suorita nämä toiminnot sormenjälkitunnistimen ja sormenjälkiohjelman avulla.
Jos haluat käyttää sormenjälkitunnistusta, tee jompikumpi seuraavista toimista:
• Windows 7: Avaa Lenovon toimittama Fingerprint Manager Pro- tai ThinkVantage Fingerprint Software
-ohjelma. Katso kohta ”Tietokoneessa olevan ohjelman käynnistäminen” sivulla 11. Lisätietoja ohjelman
käyttämisestä on ohjelman ohjeessa.
• Windows 10: Avaa aloitusvalikko napsauttamalla aloituspainiketta ja valitse sitten Asetukset ➙ Tilit ➙
Kirjautumisasetukset. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
Ohjeita sormenjälkitunnistimen käyttöön saat sormenjälkitunnistimella varustetun näppäimistön
käyttöoppaasta tai Lenovon tukisivustosta osoitteesta http://www.lenovo.com/support/keyboards.

Palomuurien käyttö ja tuntemus
Palomuuri voi olla laitteisto, ohjelmisto tai näiden yhdistelmä tarvittavan suojaustason mukaan. Palomuurit
valvovat saapuvia ja lähteviä tietoyhteyksiä palomuuriin määritettyjen sääntöjen perusteella. Jos
tietokoneessa on esiasennettuna palomuuriohjelma, se suojaa tietokonetta Internetin suojausuhilta,
luvattomalta käytöltä, tunkeutumisilta ja Internet-hyökkäyksiltä. Palomuuri suojaa myös yksityisyyttäsi.
Lisätietoja palomuurin käytöstä on palomuuriohjelmiston ohjetoiminnossa.
Voit käyttää Windowsin palomuuria seuraavasti
1. Tee Windows-version mukaan jompikumpi seuraavista:
• Windows 7: Avaa Käynnistä-valikko valitsemalla Käynnistä-painike.
• Windows 10: Avaa Käynnistä-kohovalikko napsauttamalla Käynnistä-painiketta hiiren
kakkospainikkeella.
2. Valitse Ohjauspaneeli. Tarkastele Ohjauspaneelia Suuret kuvakkeet- tai Pienet kuvakkeet -valinnalla ja
napsauta sitten Windowsin palomuuri.
3. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Tietojen suojaus viruksia vastaan
Tietokoneessa on esiasennettuna virustentorjuntaohjelma, jonka avulla voit etsiä ja poistaa viruksia ja
suojata tietokoneen viruksilta.

30

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

Lenovo toimittaa tietokoneessa virustentorjuntaohjelmiston täydellisen version, johon sinulla on 30 päivän
maksuton käyttöoikeus. 30 päivän jälkeen käyttöoikeus on uusittava, jotta saat jatkossa päivityksiä
virustentorjuntaohjelmistoon.
Huomautus: Virusmääritystiedostot on pidettävä ajan tasalla, jotta tietokone on suojattu uusilta viruksilta.
Lisätietoja virustentorjuntaohjelmiston käytöstä on virustentorjuntaohjelmiston ohjetoiminnossa.

Computrace Agent -ohjelmisto upotettuna laiteohjelmistoon
Computrace Agent -ohjelmisto on IT-omaisuuden hallintatyökalu ja varastetun tietokoneen palautusratkaisu.
Ohjelmisto havaitsee tietokoneeseen tehdyt muutokset, kuten laitteisto- ja ohjelmistomuutokset ja
tietokoneen sijainnin. Computrace Agent -ohjelmiston käyttö saattaa edellyttää maksullista aktivointia.

TPM (Trusted Platform Module) -moduuli
TPM on salaussuoritin, joka tallentaa tietokoneen tietoja suojaavat salausavaimet.

Luku 4. Suojaus

31

32

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

Luku 5. Kokoonpanon lisäasetukset
Tämä luku sisältää seuraavat aiheet:
•

”Setup Utility -ohjelman käyttö” sivulla 33

•

”BIOS in päivitys” sivulla 38

Setup Utility -ohjelman käyttö
Setup Utility -ohjelman avulla voidaan tarkastella ja muuttaa tietokoneen kokoonpanoasetuksia. Tässä
osiossa on tietoja vain ohjelman tärkeimmistä kokoonpanoasetuksista.
Huomautus: Käyttöjärjestelmän asetukset saattavat kuitenkin korvata vastaavat Setup Utility -ohjelman
asetukset.

Setup Utility -ohjelman aloitus
Voit aloittaa Setup Utility -ohjelman seuraavasti:
1. Kytke tietokoneeseen virta tai käynnistä se uudelleen.
2. Ennen kuin Windows käynnistyy, paina F1-näppäintä ja vapauta se toistuvasti, kunnes Setup Utility
-ohjelma avautuu. Jos BIOS-salasana on asetettu, Setup Utility -ohjelma ei avaudu, ennen kuin oikea
salasana on annettu. Lisätietoja on seuraavassa jaksossa: ”BIOS-salasanojen käyttö” sivulla 36.
Huomautus: Joitakin näppäimistöjä käytettäessä Setup Utility -ohjelman avaaminen voi edellyttää
Fn+F1-näppäinyhdistelmän painamista.
Voit tarkastella ja muuttaa kokoonpanoasetuksia näytön oikeassa reunassa olevien ohjeiden avulla. Kunkin
näytön alareunassa näkyvät eri toimiin käytettävät näppäimet.

Laitteen käyttöönotto tai käytöstä poisto
Tässä osiossa on tietoja siitä, miten järjestelmän laitteiden (kuten USB-liitäntöjen tai tallennusasemien)
käyttö voidaan estää tai sallia.
Voit ottaa laitteen käyttöön tai poistaa sen käytöstä seuraavasti:
1. Aloita Setup Utility -ohjelma. Katso kohta ”Setup Utility -ohjelman aloitus” sivulla 33.
2. Valitse Devices.
3. Valitse laite, jonka haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä, ja paina Enter-näppäintä.
4. Valitse haluamasi asetus ja paina Enter-näppäintä.
5. Lopeta Setup Utility -ohjelman käyttö. Katso kohta ”Setup Utility -ohjelman käytön lopetus” sivulla 37.

Automatic Power On -toimintojen käyttöönotto tai käytöstä poisto:
Jos otat Automatic Power On -toiminnot käyttöön, tietokone käynnistyy automaattisesti.
Voit ottaa Automatic Power On -toiminnot käyttöön tai poistaa ne käytöstä seuraavasti:
1. Aloita Setup Utility -ohjelma. Katso kohta ”Setup Utility -ohjelman aloitus” sivulla 33.
2. Valitse Power ➙ Automatic Power On ja paina Enter-näppäintä.
3. Valitse toiminto, jonka haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä, ja paina Enter-näppäintä.
4. Valitse haluamasi asetus ja paina Enter-näppäintä.

© Copyright Lenovo 2015, 2016

33

5. Lopeta Setup Utility -ohjelman käyttö. Katso kohta ”Setup Utility -ohjelman käytön lopetus” sivulla 37.

ErP LPS -vaatimustenmukaisuustilan ottaminen käyttöön tai poistaminen
käytöstä
Lenovon tietokoneet täyttävät ErP Lot 3 -määräysten ympäristösuunnitteluvaatimukset. Lisätietoa on
osoitteessa
http://www.lenovo.com/ecodeclaration
Ottamalla ErP LPS -vaatimustenmukaisuustilan käyttöön Setup Utility -ohjelmassa vähennät tietokoneen
sähkönkulutusta, kun tietokone on lepotilassa tai pois päältä.
Voit ottaa ErP LPS -vaatimustenmukaisuustilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä seuraavasti:
1. Aloita Setup Utility -ohjelma. Katso kohta ”Setup Utility -ohjelman aloitus” sivulla 33.
2. Valitse Power ➙ Enhanced Power Saving Mode ja paina Enter-näppäintä.
3. Tee jompikumpi seuraavista toimista sen mukaan, valitsetko Enabled vai Disabled:
• Jos valitset Enabled, paina Enter-näppäintä. Poista sitten Wake on LAN -toiminto käytöstä. Katso
kohta ”Automatic Power On -toimintojen käyttöönotto tai käytöstä poisto:” sivulla 33.
• Jos valitset Disabled, paina Enter-näppäintä. Siirry sitten seuraavaan vaiheeseen.
4. Lopeta Setup Utility -ohjelman käyttö. Katso kohta ”Setup Utility -ohjelman käytön lopetus” sivulla 37.
Kun ErP LPS -vaatimustenmukaisuustila on käytössä, voit palauttaa tietokoneen valmiustilasta seuraavin
keinoin:
• Paina virtapainiketta.
• Ota Wake Up on Alarm -toiminto käyttöön, jotta tietokone käynnistyy määritettynä ajankohtana. Katso
kohta ”Automatic Power On -toimintojen käyttöönotto tai käytöstä poisto:” sivulla 33.
• Ota After Power Loss -toiminto käyttöön, jotta tietokone käynnistyy, kun virta palautuu yllättävän
virtakatkon jälkeen.
1. Aloita Setup Utility -ohjelma. Katso kohta ”Setup Utility -ohjelman aloitus” sivulla 33.
2. Valitse Power ➙ After Power Loss ja paina Enter-näppäintä.
3. Valitse Power On ja paina Enter-näppäintä.
4. Lopeta Setup Utility -ohjelman käyttö. Katso kohta ”Setup Utility -ohjelman käytön lopetus” sivulla 37.

ICE-suorituskykytilan vaihtaminen
Voit säätää tietokoneen akustista suorituskykyä ja lämpösuorituskykyä vaihtamalla ICE-suorituskykytilan.
Voit vaihtaa ICE-suorituskykytilan seuraavasti:
1. Aloita Setup Utility -ohjelma. Katso kohta ”Setup Utility -ohjelman aloitus” sivulla 33.
2. Valitse Power ➙ Intelligent Cooling Engine (ICE) ja paina Enter-näppäintä.
3. Valitse ICE Performance Mode ja paina Enter-näppäintä.
4. Valitse sitten asianmukainen ICE-suorituskykytila noudattamalla näytön ohjeita.
5. Lopeta Setup Utility -ohjelman käyttö. Katso kohta ”Setup Utility -ohjelman käytön lopetus” sivulla 37.

34

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

ICE-lämpöhälytystoiminnon käyttöönotto tai käytöstä poisto
Jos otat ICE-lämpöhälytystoiminnon käyttöön, toiminto kirjaa Windowsin järjestelmälokiin hälytyslokin
kriittisistä lämpöolosuhteista, kuten viallisista tuulettimista, poikkeuksellisen korkeista lämpötiloista ja
heikosta jäähdytyssuorituskyvystä. Hälytysloki voi auttaa tunnistamaan lämpötilaongelmia.
Voit ottaa ICE-lämpöhälytystoiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä seuraavasti:
1. Aloita Setup Utility -ohjelma. Katso kohta ”Setup Utility -ohjelman aloitus” sivulla 33.
2. Valitse Power ➙ Intelligent Cooling Engine (ICE) ja paina Enter-näppäintä.
3. Valitse ICE Thermal Alert ja paina Enter-näppäintä.
4. Valitse haluamasi asetus ja paina Enter-näppäintä.
5. Lopeta Setup Utility -ohjelman käyttö. Katso kohta ”Setup Utility -ohjelman käytön lopetus” sivulla 37.

Kokoonpanomuutosten havaitsemistoiminnon ottaminen käyttöön tai
poistaminen käytöstä
Jos kokoonpanomuutosten havaitsemistoiminto on käytössä ja POST-testi havaitsee kokoonpanomuutoksia
joissakin laitteissa (esimerkiksi tallennusasemissa tai muistimoduuleissa), näyttöön tulee virhesanoma
tietokoneen käynnistymisen yhteydessä.
Voit ottaa kokoonpanomuutosten havaitsemistoiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä seuraavasti:
1. Aloita Setup Utility -ohjelma. Katso kohta ”Setup Utility -ohjelman aloitus” sivulla 33.
2. Valitse Security ➙ Configuration Change Detection ja paina Enter-näppäintä.
3. Valitse haluamasi asetus ja paina Enter-näppäintä.
4. Lopeta Setup Utility -ohjelman käyttö. Katso kohta ”Setup Utility -ohjelman käytön lopetus” sivulla 37.
Voit ohittaa virhesanoman ja kirjautua käyttöjärjestelmään toimimalla jommallakummalla seuraavista tavoista:
• Paina F2-näppäintä.
Huomautus: Joitakin näppäimistöjä käytettäessä virhesanoman ohittaminen voi edellyttää
Fn+F2-näppäinyhdistelmän painamista.
• Käynnistä Setup Utility -ohjelma ja lopeta se sitten. Katso kohta ”Setup Utility -ohjelman aloitus” sivulla
33 ja kohta ”Setup Utility -ohjelman käytön lopetus” sivulla 37.

Kannen avauksen tunnistuskytkimen käyttö
Kannen avauksen tunnistuskytkin estää kirjautumisen käyttöjärjestelmään, jos tietokoneen kantta ei ole
asennettu tai suljettu oikein.
Voit ottaa käyttöön kannen avauksen tunnistuskytkimen liitännän emolevyssä seuraavasti:
1. Aloita Setup Utility -ohjelma. Katso kohta ”Setup Utility -ohjelman aloitus” sivulla 33.
2. Valitse Security ➙ Chassis Intrusion Detection ja paina Enter-näppäintä.
3. Valitse Enabled-vaihtoehto ja paina Enter-näppäintä.
4. Lopeta Setup Utility -ohjelman käyttö. Katso kohta ”Setup Utility -ohjelman käytön lopetus” sivulla 37.
Jos emolevyllä oleva kannen avauksen tunnistuskytkin on käytössä ja se havaitsee tietokoneen
käynnistyksen yhteydessä, että tietokoneen kantta ei ole asennettu tai suljettu oikein, näyttöön tulee
virhesanoma. Voit ohittaa virheviestin ja kirjautua käyttöjärjestelmään toimimalla seuraavasti:
1. Varmista, että tietokoneen kansi on asennettu tai suljettu oikein.

Luku 5. Kokoonpanon lisäasetukset

35

2. Käynnistä Setup Utility -ohjelma ja lopeta se sitten. Katso kohta ”Setup Utility -ohjelman aloitus” sivulla
33 ja kohta ”Setup Utility -ohjelman käytön lopetus” sivulla 37.

BIOS-salasanojen käyttö
Setup Utility -ohjelmassa voit määrittää salasanoja, jotka suojaavat tietokonetta ja tietoja luvattomalta
käytöltä.
Tietokonetta voi käyttää normaalisti, vaikka salasanoja ei olisikaan asetettu. Salasanojen käyttö kuitenkin
parantaa tietokoneen suojausta. Jos haluat asettaa salasanan, lue seuraavat ohjeaiheet.

Setup Utility -ohjelman salasanatyypit
Ohjelmassa voi määrittää seuraavat salasanat:
• Käynnistyssalasana
Kun järjestelmään on asetettu käynnistyssalasana, järjestelmä kehottaa antamaan kelvollisen salasanan
aina, kun tietokoneeseen kytketään virta. Tietokonetta voi käyttää vasta, kun oikea salasana on annettu.
• Pääkäyttäjän salasana
Pääkäyttäjän salasanan asetus estää tietokoneen asetusten luvattoman muuton. Jos olet vastuussa
usean tietokoneen kokoonpanoasetusten ylläpidosta, sinun kannattaa määrittää pääkäyttäjän salasana.
Kun pääkäyttäjän salasana on asetettu, salasanakehote tulee näkyviin aina, kun yrität ottaa Setup Utility
-ohjelman käyttöön. Setup Utility -ohjelmaa voi käyttää vasta, kun oikea salasana on annettu.
Jos sekä käynnistyssalasana että pääkäyttäjän salasana on asetettu, voit antaa kumman tahansa
salasanan. Jos haluat tehdä muutoksia kokoonpanoasetuksiin, sinun on kuitenkin käytettävä pääkäyttäjän
salasanaa.
• Kiintolevyaseman salasana
Kiintolevyaseman salasanan asetus estää tallennusaseman tietojen luvattoman käytön. Kun
kiintolevyaseman salasana on asetettu, järjestelmä kehottaa antamaan kelvollisen salasanan aina, kun
tallennusasemaa yritetään käyttää.
Huomautuksia:
– Kun kiintolevyaseman salasana on asetettu, tallennusasemassa olevat tiedot on suojattu, vaikka
tallennusasema siirrettäisiin toiseen tietokoneeseen.
– Jos kiintolevyaseman salasana unohtuu, salasanaa ei voi poistaa mitenkään eikä tallennusasemassa
olevia tietoja voi palauttaa.

Salasanoja koskevat ohjeet
Salasana voi olla mikä tahansa enintään 64 merkin pituinen merkkijono, joka koostuu kirjaimista ja
numeroista. Turvallisuussyistä kannattaa käyttää salasanaa, jota ei ole helppo murtaa.
Huomautus: Setup Utility -ohjelman salasanassa isot ja pienet kirjaimet eivät ole eri merkkejä.
Hyvä salasana:
• on vähintään kahdeksan merkin pituinen
• sisältää vähintään yhden kirjaimen ja yhden numeron
• ei ole oma nimesi tai käyttäjätunnuksesi
• ei ole tavallinen sana tai nimi
• on merkittävästi erilainen kuin edelliset salasanasi

Salasanan asetus, muutto ja poisto
Voit asettaa, vaihtaa tai poistaa salasanan seuraavasti:
36

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

1. Aloita Setup Utility -ohjelma. Katso kohta ”Setup Utility -ohjelman aloitus” sivulla 33.
2. Valitse Security.
3. Valitse salasanan lajin mukaan vaihtoehto Set Power-On Password, Set Administrator Password tai
Hard Disk Password ja paina Enter-näppäintä.
4. Voit asettaa, vaihtaa tai poistaa salasanan näytön oikeassa reunassa olevien ohjeiden avulla.
Huomautus: Salasana voi olla mikä tahansa enintään 64 merkin pituinen merkkijono, joka koostuu
kirjaimista ja numeroista. Lisätietoja on seuraavassa jaksossa: ”Salasanoja koskevat ohjeet” sivulla 36.
5. Lopeta Setup Utility -ohjelman käyttö. Katso kohta ”Setup Utility -ohjelman käytön lopetus” sivulla 37.

Käynnistyslaitteen valinta
Jos tietokone ei käynnisty käynnistyslaitteesta, voit muuttaa käynnistysjärjestystä pysyvästi tai valita
tilapäisen käynnistyslaitteen.

Käynnistyslaitteiden lukujärjestyksen muuttaminen pysyvästi
Voit muuttaa käynnistyslaitteiden lukujärjestystä pysyvästi seuraavasti:
1. Tee tallennuslaitteen tyypin mukaan jokin seuraavista:
• Jos tallennuslaite on sisäinen, siirry vaiheeseen 2.
• Jos tallennuslaite on levy, varmista, että tietokone on käynnissä, tai käynnistä tietokone. Aseta
sitten levy optiseen asemaan.
• Jos tallennuslaite on muu ulkoinen laite kuin optinen levy, liitä tallennuslaite tietokoneeseen.
2. Aloita Setup Utility -ohjelma. Katso kohtaa ”Setup Utility -ohjelman aloitus” sivulla 33.
3. Valitse Startup-vaihtoehto.
4. Muuta käynnistyslaitteiden lukujärjestystä näytön oikeassa reunassa olevien ohjeiden avulla.
5. Lopeta Setup Utility -ohjelman käyttö. Katso kohta ”Setup Utility -ohjelman käytön lopetus” sivulla 37.

Tilapäisen käynnistyslaitteen valinta
Huomautus: Kaikki optiset levyt ja tallennusasemat eivät tue käynnistystä.
Voit valita väliaikaisen käynnistyslaitteen seuraavasti:
1. Tee tallennuslaitteen tyypin mukaan jokin seuraavista:
• Jos tallennuslaite on sisäinen, siirry vaiheeseen 2.
• Jos tallennuslaite on levy, varmista, että tietokone on käynnissä, tai käynnistä tietokone. Aseta
sitten levy optiseen asemaan.
• Jos tallennuslaite on muu ulkoinen laite kuin optinen levy, liitä tallennuslaite tietokoneeseen.
2. Kytke tietokoneeseen virta tai käynnistä se uudelleen. Ennen kuin Windows käynnistyy, painele
F12-näppäintä toistuvasti, kunnes Startup Device Menu -valikko tulee näkyviin.
Huomautus: Joitakin näppäimistöjä käytettäessä Startup Device Menu -valikon avaaminen voi
edellyttää Fn+F12-näppäinyhdistelmän painamista.
3. Valitse haluamasi tallennuslaite ja paina Enter-näppäintä. Tietokone käynnistyy valitsemastasi laitteesta.
Jos haluat valita pysyvän käynnistyslaitteen, valitse Startup Device Menu -valikossa Enter Setup ja käynnistä
Setup Utility -ohjelma painamalla Enter-näppäintä. Lisätietoja pysyvän käynnistyslaitteen valitsemisesta on
kohdassa ”Käynnistyslaitteiden lukujärjestyksen muuttaminen pysyvästi” sivulla 37.

Setup Utility -ohjelman käytön lopetus
Voit lopettaa Setup Utility -ohjelman seuraavilla tavoilla:
Luku 5. Kokoonpanon lisäasetukset

37

• Jos haluat tallentaa uudet asetukset, paina F10-näppäintä. Valitse sitten näkyviin tulevassa ikkunassa
Yes ja paina Enter-näppäintä.
Huomautus: Joitakin näppäimistöjä käytettäessä poistuminen Setup Utility -ohjelmasta voi edellyttää
Fn+F10-näppäinyhdistelmän painamista.
• Jos haluat poistua ohjelmasta tallentamatta uusia asetuksia, valitse Exit ➙ Discard Changes and Exit ja
paina Enter-näppäintä. Valitse sitten näkyviin tulevassa ikkunassa Yes ja paina Enter-näppäintä.

BIOS in päivitys
Kun asennat uuden ohjelman, laitteen tai laiteajuri, näkyviin voi tulla kehotus päivittää BIOS. Voit päivittää
BIOS-ohjelman käyttöjärjestelmästä tai flash-päivityslevystä (tuettu vain joissakin malleissa).
Voit päivittää BIOS-ohjelman seuraavasti:
1. Siirry osoitteeseen http://www.lenovo.com/drivers.
2. Lataa käyttöjärjestelmäversioon tai ISO-näköistiedostoversioon tarkoitettu flash-BIOS-päivitysohjain
(jota käytetään flash-päivityslevyn luomiseen). Lataa sitten ladattavan flash-BIOS-päivitysohjaimen
asennusohjeet.
3. Tulosta lataamasi asennusohjeet ja päivitä BIOS noudattamalla ohjeita.
Huomautus: Jos haluat päivittää BIOS-ohjelman flash-päivityslevystä, asennusohjeet eivät ehkä sisällä
tietoja päivityslevyn tallentamista varten. Katso kohta ”Levyjen käyttö” sivulla 16.

Tietokoneen elvytys BIOSin päivityksen häiriöistä
Voit elvyttää tietokoneen BIOSin päivityksen häiriöstä seuraavasti:
1. Poista asemista kaikki tietovälineet ja katkaise sitten virta kaikista tietokoneeseen liitetyistä laitteista ja
tietokoneesta. Irrota sitten kaikki verkkojohdot pistorasioista ja kaikki tietokoneeseen liitetyt kaapelit.
2. Irrota tietokoneen kansi. Katso kohta Luku 7 ”Laitteiden asennus tai vaihto” sivulla 51.
3. Paikanna emolevyssä oleva CMOS-muistin tyhjennyksen ja palautuksen hyppyjohdin. Katso kohta
”Laitteiden sijainti” sivulla 1.
4. Irrota osat ja kaapelit, jotka estävät sinua pääsemästä käsiksi CMOS-muistin tyhjennyksen ja
palautuksen hyppyjohtimeen.
5. Siirrä hyppyjohdin normaalilta paikaltaan (nastat 1 ja 2) ylläpitoasentoon (nastat 2 ja 3).
6. Asenna irrotetut osat ja kaapelit takaisin.
7. Asenna tietokoneen kansi takaisin paikalleen ja kytke irrottamasi kaapelit takaisin paikoilleen. Katso
kohta Luku 7 ”Laitteiden asennus tai vaihto” sivulla 51.
8. Kytke virta tietokoneeseen ja aseta BIOS-päivityslevy optiseen asemaan. Odota muutama minuutti.
Elvytys käynnistyy. Kun elvytys on valmis, tietokone sammuu automaattisesti.
Huomautus: Jos tietokone ei käynnisty optisesta levystä, valitse optinen levy käynnistyslaitteeksi.
Katso kohta ”Tilapäisen käynnistyslaitteen valinta” sivulla 37.
9. Toista vaiheet 1–4.
10. Aseta CMOS-muistin tyhjennyksen ja palautuksen hyppyjohdin takaisin normaalille paikalleen (nastat 1
ja 2).
11. Toista vaiheet 6 ja 7. Käynnistä sitten tietokone.

38

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

Luku 6. Vianmääritys, häiriöiden poisto ja elvytys
Tässä luvussa on ratkaisuja tietokoneongelmiin. Perusohjeiden vianmääritys- ja elvytystietojen avulla voit
ratkaista tietokoneen ongelmia.
•

”Tietokoneen ongelmanratkaisun perustoimet” sivulla 39

•

”Vianmääritys” sivulla 39

•

”Vianmääritys” sivulla 47

•

”Elvytysmenetelmiä koskevia tietoja” sivulla 48

Tietokoneen ongelmanratkaisun perustoimet
On suositeltavaa käyttää seuraavia toimia tietokoneessa ilmenneiden ongelmien korjaamiseen:
1. Varmista seuraavat asiat:
a. Tietokoneeseen liitettyjen laitteiden kaapelit on kytketty oikein ja ne ovat tukevasti kiinni.
b. Kaikki tietokoneeseen liitetyt verkkovirtaa käyttävät laitteet on kytketty asianmukaisesti
maadoitettuun toimivaan pistorasiaan.
c. Kaikki tietokoneeseen liitetyt laitteet on otettu käyttöön tietokoneen BIOS-asetuksissa. Katso kohta
”Laitteen käyttöönotto tai käytöstä poisto” sivulla 33.
Jos nämä toimet eivät poista ongelmaa, siirry seuraavaan vaiheeseen.
2. Tarkista tietokone virusten varalta virustentorjuntaohjelmalla. Jos ohjelma löytää viruksen, poista se. Jos
virustentorjuntaohjelma ei poista ongelmaa, siirry seuraavaan vaiheeseen.
3. Valitse ongelman tyyppi kohdasta ”Vianmääritys” sivulla 39 ja noudata annettuja ohjeita. Jos nämä
vianmääritysohjeet eivät poista ongelmaa, siirry seuraavaan vaiheeseen.
4. Aja vianmääritysohjelma. Katso kohta ”Vianmääritys” sivulla 47. Jos vianmääritysohjelma ei poista
ongelmaa, siirry seuraavaan vaiheeseen.
5. Elvytä käyttöjärjestelmä. Katso kohta ”Elvytysmenetelmiä koskevia tietoja” sivulla 48.
6. Jos mikään näistä toimista ei ratkaise ongelmaa, ota yhteys Lenovon asiakastukikeskukseen.
Lenovo-tukipuhelinnumeroiden luettelo on osoitteessa http://www.lenovo.com/support/phone.
Lisätietoja ohjeiden, huoltopalvelujen ja teknisen tuen saamisesta on kohdassa Luku 8 ”Tietojen, tuen
ja huoltopalvelujen saanti” sivulla 77.

Vianmääritys
Huomio: Älä avaa tietokonetta tai yritä korjata sitä, ennen kuin olet lukenut huolellisesti tämän julkaisun
kohdan Lue tämä ensin: tärkeät turvaohjeet.
Vianmääritysohjeiden avulla voit etsiä ratkaisua ongelmiin, jotka aiheuttavat kuvattuja oireita.

Käynnistyshäiriöt
Tässä osiossa on ratkaisuja käynnistykseen liittyviin ongelmiin.

Tietokone ei käynnisty, kun virtapainiketta painetaan
Ratkaisut: Varmista seuraavat seikat:
• Verkkojohto on kytketty oikein tietokoneen takaosaan ja toimivaan pistorasiaan.
• Jos tietokoneen takaosassa on toinen virtakytkin, varmista, että se on ON-asennossa (virta on kytkettynä).
• Tietokoneen etuosassa oleva virran merkkivalo palaa.

© Copyright Lenovo 2015, 2016

39

• Tietokoneen käyttämä jännite on maan tai alueen sähköpistorasioissa käytettävän jännitteen mukainen.

Käyttöjärjestelmä ei käynnisty
Ratkaisu: Varmista, että käynnistysjärjestys sisältää käytettävän laitteen, jossa käyttöjärjestelmä
on. Tavallisesti käyttöjärjestelmä on tallennusasemassa. Lisätietoja on seuraavassa jaksossa:
”Käynnistyslaitteiden lukujärjestyksen muuttaminen pysyvästi” sivulla 37.

Tietokone antaa useita äänimerkkejä ennen käyttöjärjestelmän käynnistymistä
Ratkaisu: varmista, ettei mikään näppäin ole juuttunut kiinni.

Äänitoimintojen häiriöt
Tässä osiossa on ratkaisuja ääniongelmiin.

Äänet eivät kuulu Windows-käyttöjärjestelmässä
Ratkaisut:
• Jos käytät omalla virtalähteellä varustettuja erilliskaiuttimia, joissa on virtakytkin, varmista seuraavat asiat:
– Virtakytkin on asetettu Käytössä-asentoon.
– Kaiuttimen verkkojohto on kytketty toimivaan ja asianmukaisesti maadoitettuun pistorasiaan.
• Jos ulkoisissa kaiuttimissa on äänenvoimakkuuden säädin, tarkista, ettei äänenvoimakkuutta ole asetettu
liian alhaiseksi.
• Napsauta äänenvoimakkuuskuvaketta Windowsin tehtäväpalkin ilmaisinalueella. Tarkista, ettei kaiuttimien
vaimennusasetuksia ole valittu ja ettei jotakin äänenvoimakkuusasetusta ole säädetty liian alhaiseksi.
Huomautus: Jos äänenvoimakkuuskuvaketta ei ole Windowsin ilmaisinalueella, lisää kuvake
ilmaisinalueelle. Katso kohta ”Kuvakkeen lisäys Windowsin ilmaisinalueelle” sivulla 15.
• Joidenkin tietokoneiden etuosassa on säätimet, joilla voi säätää äänenvoimakkuutta. Jos tietokoneessasi
on tällaiset säätimet, tarkista, ettei äänenvoimakkuutta ole säädetty liian alhaiseksi.
• Tarkista, että erilliskaiuttimet (ja kuulokkeet, jos käytössä) on liitetty tietokoneessa oikeaan ääniliitäntään.
Useimmat kaiutinkaapelit on värikoodattu liitäntöjen mukaan.
Huomautus: Kun erilliskaiuttimien tai kuulokkeiden kaapeli liitetään ääniliitäntään, mahdollinen sisäinen
kaiutin poistuu käytöstä. Jos johonkin laajennuspaikkaan on asennettu äänikortti, emolevyn sisäiset
äänitoiminnot useimmiten poistuvat käytöstä. Käytä siis äänikortin liitäntöjä.
• Varmista, että käytettävä ohjelma on tarkoitettu käytettäväksi Microsoft Windows -käyttöjärjestelmässä.
Jos ohjelma on suunniteltu DOS-käyttöön, se ei hyödynnä Windowsin ääniominaisuuksia. Ohjelma on
määritettävä käyttämään SoundBlaster Pro- tai SoundBlaster-emulointia.
• Varmista, että äänilaiteajurit on asennettu oikein.

Äänet kuuluvat vain toisesta ulkoisesta kaiuttimesta
Ratkaisut:
• Varmista, että kaiuttimien kaapeli on liitetty kunnolla tietokoneessa olevaan liitäntään.
• Varmista, että vasemman ja oikean kaiuttimen yhdistävä kaapeli on liitetty kunnolla paikalleen.
• Napsauta äänenvoimakkuuskuvaketta Windowsin tehtäväpalkin ilmaisinalueella. Napsauta sitten
kaiutinkuvaketta äänenvoimakkuuden säätimen yläpuolella. Valitse Tasot-välilehti ja tarkista, että
Balanssi-asetukset on määritetty oikein.
Huomautus: Jos äänenvoimakkuuskuvaketta ei ole Windowsin ilmaisinalueella, lisää kuvake
ilmaisinalueelle. Katso kohta ”Kuvakkeen lisäys Windowsin ilmaisinalueelle” sivulla 15.

40

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

CD-aseman häiriöt
Tässä osiossa on ratkaisuja CD-asemaan liittyviin ongelmiin.

CD- tai DVD-tietolevy ei toimi
Ratkaisut:
• Jos tietokoneessa on asennettuna useita CD- tai DVD-asemia (tai CD- ja DVD-yhdistelmäasemia), kokeile
asettaa levy toiseen asemaan. Toisinaan vain yksi asema on liitetty äänialijärjestelmään.
• Tarkista, että levy on asetettu asemaan oikein, nimiöpuoli ylöspäin.
• Varmista, että käytettävä levy on puhdas. Jos levy on pölyinen tai siinä on sormenjälkiä, puhdista levy
pyyhkimällä sitä pehmeällä liinalla keskustasta ulkoreunoja kohti. Jos levyä pyyhitään pyörivin liikkein,
tietoja saattaa kadota.
• Takista, ettei levy ole naarmuuntunut tai vahingoittunut. Kokeile asemassa jotakin toista levyä, jonka tiedät
toimivaksi. Jos toimivaksi tiedetyn levyn luku ei onnistu, optisessa asemassa tai sen kaapeloinnissa
saattaa olla vikaa. Varmista, että aseman virtakaapeli ja liitäntäkaapeli ovat tukevasti kiinni asemassa.

Tietokoneen käynnistys ei onnistu käynnistystä tukevasta elvytystietovälineestä,
esimerkiksi Product Recovery -tietolevystä
Ratkaisu: Varmista, että CD- tai DVD-asema on käynnistysjärjestyksessä ennen tallennusasemaa. Lisätietoja
käynnistysjärjestyksen tarkistamisesta ja vaihtamisesta on kohdassa ”Tilapäisen käynnistyslaitteen valinta”
sivulla 37. Joissakin tietokonemalleissa käynnistysjärjestysmääritykset ovat pysyviä, eikä käyttäjä voi
muuttaa käynnistysjärjestystä.

DVD-aseman häiriöt
Tässä osiossa on ratkaisuja DVD-asemaan liittyviin ongelmiin.

Kuvaruutu on tyhjä, eikä DVD-videon kuva näy
Ratkaisut:
• Aloita DVD-toisto-ohjelma uudelleen.
• Yritä säätää näytön tarkkuus tai värisyvyys pienemmäksi.
• Sulje avoinna olevat tiedostot ja käynnistä sitten tietokone uudelleen.

DVD-elokuvan toisto ei onnistu
Ratkaisut:
• Varmista, että levyn pinta on puhdas ja naarmuton.
• Tarkista aluekoodi levystä tai sen pakkauksesta. Joudut ehkä hankkimaan toisen levyn, joka on tarkoitettu
samalle alueelle, missä tietokonetta käytetään.

Ääntä ei kuulu tai se kuuluu vain satunnaisesti DVD-elokuvaa toistettaessa
Ratkaisut:
• Tarkista tietokoneen ja kaiuttimien äänenvoimakkuusasetukset.
• Varmista, että levyn pinta on puhdas ja naarmuton.
• Tarkista kaikkien kaiutinkaapelien kiinnitys.
• Valitse DVD-toisto-ohjelman videovalikon avulla toinen ääniraita.

Toisto on hidasta tai nykivää
Ratkaisut:

Luku 6. Vianmääritys, häiriöiden poisto ja elvytys

41

• Poista käytöstä mahdolliset taustaohjelmat kuten virustentorjunta tai työpöydän teemat.
• Varmista, että näyttölaitteen erotuskyky on asetettu pienemmäksi kuin 1 152 x 864 pikseliä.

Näyttöön tulee ilmoitus virheellisestä levystä tai levyn puuttumisesta
Ratkaisut:
• Varmista, että asemassa on DVD-levy ja että levyn kiiltävä puoli on alaspäin.
• Varmista, että näyttölaitteen erotuskyky on asetettu pienemmäksi kuin 1 152 x 864 pikseliä.
• Jos tietokoneessa on DVD-aseman lisäksi CD-ROM tai CD-RW-asema, varmista, että DVD-levy on
asemassa, jossa on merkintä ”DVD”.

Satunnaiset häiriöt
Jotkut häiriöt ilmenevät vain satunnaisesti, ja tilannetta on vaikea toistaa.
Ratkaisut:
• Tarkista, että kaikki kaapelit ja johdot on kiinnitetty tiukasti tietokoneeseen ja oheislaitteisiin.
• Tarkista, ettei tietokoneen tuuletusaukkojen edessä ole esteitä (aukoista virtaa ilmaa tietokoneen ollessa
käytössä) ja että tuulettimet toimivat. Jos tuuletusaukot on peitetty tai tuulettimet eivät toimi, tietokone
saattaa ylikuumentua.
• Jos asennettuna on SCSI (Small Computer System Interface) -laitteita, tarkista, että kunkin SCSI-ketjun
viimeiseen erillislaitteeseen on kiinnitetty linjapäätin oikein. Lisätietoja on SCSI-laitteiden mukana
toimitetuissa ohjeissa.

Tallennusaseman häiriöt
Valitse tilanne seuraavasta luettelosta:
•

”Jokin tallennusasema puuttuu tai ne kaikki puuttuvat Setup Utility -ohjelmasta” sivulla 42

•

”No Operating System Found -ilmoitus tulee näyttöön tai järjestelmä ei käynnisty oikeasta
tallennusasemasta” sivulla 42

Jokin tallennusasema puuttuu tai ne kaikki puuttuvat Setup Utility -ohjelmasta
Tilanne: jokin tallennusasema puuttuu tai ne kaikki puuttuvat Setup Utility -ohjelmasta
Ratkaisut:
• Varmista, että jokaisen tallennusaseman liitäntäkaapeli ja virtakaapeli on liitetty oikein.
• Varmista, että tietokoneen asetukset on määritetty oikein niin, että se tukee tallennusasemia.
– Jos tietokoneeseen on asennettu viisi SATA-tallennusasemaa, varmista, että SATA-tallennusasemien
käyttöönottomoduuli (yhdestä viiteen tallennusasemaa) on asennettu.
– Jos tietokoneeseen on asennettu SAS-tallennusasemia, varmista, että SAS-tallennusasemien
käyttöönottomoduuli (yhdestä viiteen tallennusasemaa) tai LSI MegaRAID SAS -sovitin on asennettu.

No Operating System Found -ilmoitus tulee näyttöön tai järjestelmä ei käynnisty
oikeasta tallennusasemasta
Tilanne: No Operating System Found -ilmoitus tulee näyttöön tai järjestelmä ei käynnisty oikeasta
tallennusasemasta
Ratkaisut:
• Varmista, että jokaisen tallennusaseman liitäntäkaapeli ja virtakaapeli on liitetty oikein.

42

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

• Varmista, että tallennusasema, josta tietokone käynnistyy, on Setup Utility -ohjelman luettelossa
ensimmäisenä käynnistyslaitteena. Lisätietoja on kohdassa ”Käynnistyslaitteiden lukujärjestyksen
muuttaminen pysyvästi” sivulla 37.
Huomautus: Joissakin harvinaisissa tilanteissa tallennusasema, jossa käyttöjärjestelmä on, voi vahingoittua.
Tällöin tallennusasema on ehkä vaihdettava.

Verkkoyhteyshäiriöt
Tässä osiossa on ratkaisuja verkkoyhteyteen liittyviin ongelmiin.

Ethernet-lähiverkon häiriöt
Tietokone ei voi muodostaa yhteyttä Ethernet-lähiverkkoon
Ratkaisut:
• Kytke kaapeli Ethernet-liitännästä keskittimen RJ45-liitäntään.
• Ota Ethernet-lähiverkkotoiminto käyttöön Setup Utility -ohjelmassa. Katso kohta ”Setup Utility -ohjelman
aloitus” sivulla 33. Noudata sitten kuvaruutuun tulevia ohjeita.
• Ota Ethernet-lähiverkkosovitin käyttöön.
1. Tee Windows-version mukaan jompikumpi seuraavista:
– Windows 7: Avaa Käynnistä-valikko valitsemalla Käynnistä-painike.
– Windows 10: Avaa Käynnistä-kohovalikko napsauttamalla Käynnistä-painiketta hiiren
kakkospainikkeella.
2. Valitse Ohjauspaneeli. Tarkastele Ohjauspaneelia Suuret kuvakkeet- tai Pienet kuvakkeet -valinnalla
ja napsauta sitten Verkko- ja jakamiskeskus ➙ Muuta sovittimen asetuksia.
3. Napsauta Ethernet-lähiverkkosovittimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ota käyttöön.
• Päivitä tai asenna uudelleen Ethernet-lähiverkkoajuri. Katso kohta ”Tietokoneen pitäminen ajan tasalla”
sivulla 24.
• Asenna kaikki verkkoympäristön tarvitsemat verkko-ohjelmistot. Saat tarvittavat verkko-ohjelmistot
selville lähiverkon pääkäyttäjältä.
• Määritä kytkimen portille ja sovittimelle sama kaksisuuntaisuusasetus. Jos olet määrittänyt sovittimeen
kaksisuuntaisuustoiminnon, varmista, että tämä toiminto on määritetty myös keskittimen porttiin. Väärän
kaksisuuntaisuustilan määrittäminen voi huonontaa suorituskykyä tai aiheuttaa tietojen katoamista tai
yhteyksien katkeamisen.
Verkkosovittimen malli on Gigabit Ethernet ja käytetty tiedonsiirtonopeus on 1 000 megabittiä
sekunnissa, mutta yhteys katkeaa tai siinä ilmenee virheitä
Ratkaisu: kytke verkkokaapeli Ethernet-liitäntään käyttämällä luokan 5 kaapeleita ja 100 BASE-T
-keskitintä/-kytkintä (ei 100 BASE-X).
Tietokone on Gigabit Ethernet -malli, mutta se muodostaa yhteyden verkkoon vain nopeudella 100
Mb/s
Ratkaisut:
• Kokeile toista kaapelia.
• Määritä kohde, johon yhteys muodostetaan, käyttämään automaattista neuvottelua.
• Määritä kytkin 802.3ab-yhteensopivaksi (gigabit over copper).

Luku 6. Vianmääritys, häiriöiden poisto ja elvytys

43

Lähiverkkokäynnistystoiminto (Wake on LAN) ei toimi
Ratkaisu: ota Wake on LAN (WOL) -toiminto käyttöön Setup Utility -ohjelmassa. Katso kohta ”Setup Utility
-ohjelman aloitus” sivulla 33. Noudata sitten kuvaruutuun tulevia ohjeita.

Langattoman lähiverkkoyhteyden häiriöt
Huomautus: Langaton lähiverkkotoiminto on lisävaruste.
Langaton lähiverkkotoiminto ei toimi
Ratkaisut:
• Ota langaton lähiverkkotoiminto käyttöön Setup Utility -ohjelmassa. Katso kohta ”Setup Utility -ohjelman
aloitus” sivulla 33. Noudata sitten kuvaruutuun tulevia ohjeita.
• Jos käyttöjärjestelmä on Windows 10, ota langaton lähiverkkotoiminto käyttöön Windows-asetuksissa.
Avaa Käynnistä-valikko napsauttamalla Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Asetukset ➙ Verkko ja
Internet ➙ WLAN. Ota Wi-Fi-toiminto käyttöön.
• Ota langattoman lähiverkon sovitin käyttöön.
1. Tee Windows-version mukaan jompikumpi seuraavista:
– Windows 7: Avaa Käynnistä-valikko valitsemalla Käynnistä-painike.
– Windows 10: Avaa Käynnistä-kohovalikko napsauttamalla Käynnistä-painiketta hiiren
kakkospainikkeella.
2. Valitse Ohjauspaneeli. Tarkastele Ohjauspaneelia Suuret kuvakkeet- tai Pienet kuvakkeet -valinnalla
ja napsauta sitten Verkko- ja jakamiskeskus ➙ Muuta sovittimen asetuksia.
3. Napsauta lähiverkon sovittimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ota käyttöön.
• Päivitä tai asenna uudelleen langattoman lähiverkon ajuri. Katso kohta ”Tietokoneen pitäminen ajan
tasalla” sivulla 24.

Bluetooth-ongelmat
Huomautus: Bluetooth-ominaisuus on lisävaruste.
Bluetooth-toiminto ei toimi
Ratkaisut:
• Ota Bluetooth-toiminto käyttöön Setup Utility -ohjelmassa. Katso kohta ”Setup Utility -ohjelman aloitus”
sivulla 33. Noudata sitten kuvaruutuun tulevia ohjeita.
• Ota Bluetooth-radiot käyttöön.
1. Tee Windows-version mukaan jompikumpi seuraavista:
– Windows 7: Avaa Käynnistä-valikko valitsemalla Käynnistä-painike. Napsauta hiiren
kakkospainikkeella Tietokone-kuvaketta ja valitse sitten Ominaisuudet.
– Windows 10: Avaa Käynnistä-kohovalikko napsauttamalla Käynnistä-painiketta hiiren
kakkospainikkeella.
2. Valitse Laitehallinta. Jos järjestelmä pyytää pääkäyttäjän salasanaa tai vahvistusta, kirjoita salasana
tai vahvista valinnat.
3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Bluetooth-radioita Bluetooth-radiot-kohdassa ja valitse Ota
käyttöön.
• Ota Bluetooth-sovitin käyttöön.
1. Tee Windows-version mukaan jompikumpi seuraavista:
– Windows 7: Avaa Käynnistä-valikko valitsemalla Käynnistä-painike.

44

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

– Windows 10: Avaa Käynnistä-kohovalikko napsauttamalla Käynnistä-painiketta hiiren
kakkospainikkeella.
2. Valitse Ohjauspaneeli. Tarkastele Ohjauspaneelia Suuret kuvakkeet- tai Pienet kuvakkeet -valinnalla
ja napsauta sitten Verkko- ja jakamiskeskus ➙ Muuta sovittimen asetuksia.
3. Napsauta Bluetooth-sovittimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ota käyttöön.
• Päivitä tai asenna uudelleen Bluetooth-ajuri. Katso kohta ”Tietokoneen pitäminen ajan tasalla” sivulla 24.
Bluetooth-kuulokemikrofonista tai -kuulokkeista ei kuulu ääntä
Ratkaisu: aseta Bluetooth-kuulokemikrofoni tai -kuulokkeet oletuslaitteeksi.
1. Poistu äänilaitetta käyttävästä sovelluksesta (esimerkiksi Windows Media Player -ohjelmasta).
2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella äänenvoimakkuuskuvaketta Windowsin tehtäväpalkin
ilmaisinalueella.
Huomautus: Jos äänenvoimakkuuskuvaketta ei ole Windowsin ilmaisinalueella, lisää kuvake
ilmaisinalueelle. Katso kohta ”Kuvakkeen lisäys Windowsin ilmaisinalueelle” sivulla 15.
3. Valitse Toistolaitteet.
4. Jos käytössä on Kuulokkeet ja mikrofoni -profiili valitse Bluetooth Hands-free-äänilaite ja valitse sitten
Aseta oletukseksi. Jos käytössä on AV-profiili, valitse Stereoääni ja valitse sitten Aseta oletukseksi.
5. Napsauta OK-painiketta.

Suorituskykyyn liittyvät häiriöt
Tässä osassa on ratkaisuja tietokoneen suorituskykyyn liittyviin ongelmiin.

Kiintolevyssä on liikaa pirstoutuneita tiedostoja
Ratkaisu: siivoa tiedostot Windowsin levyn eheytyksen tai optimoinnin avulla.
Huomautus: Eheytykseen kuluva aika vaihtelee tallennusaseman koon ja tallennusasemassa tallennettuina
olevien tietojen määrän mukaan, ja se voi kestää useita tunteja.
1. Sulje käynnissä olevat ohjelmat ja ikkunat.
2. Avaa Käynnistä- tai aloitusvalikko napsauttamalla Käynnistä- tai Aloita-painiketta.
3. Tee Windows-version mukaan jompikumpi seuraavista:
• Windows 7: Valitse Tietokone.
• Windows 10: Valitse Resurssienhallinta ➙ Tämä tietokone.
4. Napsauta C-asemaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet.
5. Napsauta Työkalut-välilehteä.
6. Tee Windows-version mukaan jompikumpi seuraavista:
• Windows 7: Valitse Eheytä.
• Windows 10: Valitse Optimoi. Valitse haluamasi asema ja valitse sitten Optimoi.
7. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Tallennusasemassa ei ole riittävästi vapaata tilaa
Ratkaisut: vapauta tallennusasemasta tilaa.
• Tyhjennä sähköpostisovelluksen vastaanotettujen, lähetettyjen ja poistettujen viestien kansiot.
• Järjestä C-asema uudelleen.
1. Avaa Käynnistä- tai aloitusvalikko napsauttamalla Käynnistä- tai Aloita-painiketta.
2. Tee Windows-version mukaan jompikumpi seuraavista:

Luku 6. Vianmääritys, häiriöiden poisto ja elvytys

45

– Windows 7: Valitse Tietokone.
– Windows 10: Valitse Resurssienhallinta ➙ Tämä tietokone.
3. Napsauta C-asemaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet.
4. Tarkista vapaan tilan määrä ja valitse sitten Järjestä uudelleen.
5. Kuvaruutuun tulee luettelo tarpeettomista tiedostolajeista. Valitse poistettavat tiedostolajit ja
napsauta sitten OK-painiketta.
• Poista käytöstä joitakin Windowsin toimintoja tai poista joitakin tarpeettomia ohjelmia.
1. Tee Windows-version mukaan jompikumpi seuraavista:
– Windows 7: Avaa Käynnistä-valikko valitsemalla Käynnistä-painike.
– Windows 10: Avaa Käynnistä-kohovalikko napsauttamalla Käynnistä-painiketta hiiren
kakkospainikkeella.
2. Valitse Ohjauspaneeli. Tarkastele Ohjauspaneelia Suuret kuvakkeet- tai Pienet kuvakkeet -valinnalla
ja napsauta sitten Ohjelmat ja toiminnot.
3. Tee jokin seuraavista toimista:
– Jos haluat poistaa käytöstä joitakin Windowsin toimintoja, valitse Ota Windowsin ominaisuuksia
käyttöön tai poista niitä käytöstä. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
– Jos haluat poistaa joitakin tarpeettomia ohjelmia, valitse poistettava ohjelma ja valitse sitten
Poista tai muuta tai Poista asennus.

Muistissa ei ole riittävästi vapaata tilaa
Ratkaisut:
• Napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkissa ja avaa Tehtävienhallinta. Lopeta sitten joitakin
tehtäviä, joita et tarvitse.
• Asenna järjestelmään lisää muistimoduuleita. Voit ostaa muistimoduuleja osoitteessa
http://www.lenovo.com.

Sarjaliitännän käyttö ei onnistu
Ratkaisut:
• Kytke sarjakaapeli on tietokoneen sarjaliitäntään ja liitäntää käyttävään laitteeseen. Jos sarjaliitäntää
käyttävässä laitteessa on oma verkkojohto, kytke verkkojohto asianmukaisesti maadoitettuun pistorasiaan.
• Kytke laitteeseen virta ja pidä sen yhteys käytössä.
• Asenna mahdolliset sarjaliitäntää käyttävän laitteen mukana toimitetut sovellusohjelmat. Katso lisätietoja
sarjaliitäntää käyttävän laitteen mukana toimitetusta ohjeesta.
• Jos lisäsit yhden sarjaliitäntäsovittimen, asenna sovitin oikein.

USB-laitteen ongelmat
Tässä jaksossa on ratkaisuja USB-laitteeseen liittyviin ongelmiin.

USB-laitteen käyttö ei onnistu
Ratkaisut:
• Kytke USB-kaapeli USB-liitännästä USB-laitteeseen. Jos USB-laitteessa on oma verkkojohto, kytke
verkkojohto asianmukaisesti maadoitettuun pistorasiaan.
• Kytke USB-laitteeseen virta ja pidä sen yhteys käytössä.

46

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

• Asenna mahdolliset USB-laitteen mukana toimitetut laiteajurit tai sovellusohjelmat. Katso lisätietoja
USB-laitteen mukana toimitetusta ohjeesta.
• Palauta USB-laite alkutilaan irrottamalla USB-kaapeli USB-liitännästä ja kytkemällä kaapeli uudelleen.

Windows 7 -käyttöjärjestelmän asennus ei onnistu ulkoisen USB-laitteen avulla
Ratkaisu: Lataa ja asenna USB-ajurit osoitteesta http://www.lenovo.com/support.

Ohjelmistojen ja ajureiden häiriöt
Tässä osiossa on ratkaisuja ohjelmistoihin ja ajureihin liittyviin ongelmiin.

Joissakin ohjelmissa lajittelu päivämäärän mukaan ei toimi oikein
Ratkaisu: Jotkin ennen vuotta 2000 kehitetyt ohjelmat käyttävät päivämäärään perustuvassa lajittelussa
vuosiluvusta vain kahta viimeistä numeroa ja olettavat, että kaksi ensimmäistä numeroa ovat 19. Siksi
tällaisissa ohjelmissa lajittelu päivämäärän mukaan toimii nykyisin virheellisesti. Tarkista ohjelmiston
valmistajalta, onko saatavana päivityksiä. Useat ohjelmistovalmistajat jakelevat päivityksiä Internetissä.

Jotkin sovellusohjelmat eivät toimi odotetulla tavalla
Ratkaisut:
1. Selvitä, onko häiriön syynä jokin sovellusohjelma.
a. Varmista, että ohjelmisto on yhteensopiva tietokoneen kanssa. Katso lisätietoja ohjelman mukana
toimitetuista ohjeista.
b. Varmista, että muut ohjelmat toimivat oikein tietokoneessasi.
c. Varmista, että käyttämäsi ohjelma toimii jossakin toisessa tietokoneessa.
2. Jos häiriön syynä jokin sovellusohjelma:
• Katso lisätietoja ohjelman mukana toimitetuista oppaista tai ohjetoiminnosta.
• Päivitä ohjelma. Katso kohta ”Tietokoneen pitäminen ajan tasalla” sivulla 24.
• Poista ohjelman asennus ja asenna se sitten uudelleen. Voit ladata tietokoneeseen esiasennetun
ohjelman siirtymällä osoitteeseen http://www.lenovo.com/support ja noudattamalla näytön ohjeita.

Laite ei toimi normaalisti laiteajuriongelmien takia
Ratkaisu: päivitä laiteohjain. Katso kohta ”Tietokoneen pitäminen ajan tasalla” sivulla 24.

Vianmääritys
Huomautus: Jos käytössä on jokin muu Windows-käyttöjärjestelmä kuin Windows 7 tai Windows 10,
tietokoneen vianmääritystiedot ovat osoitteessa http://www.lenovo.com/diags.
Vianmääritysohjelman avulla testataan tietokoneen laitteistokomponentteja. Vianmääritysohjelma voi myös
etsiä järjestelmäohjelmista asetuksia, jotka saattavat häiritä tietokoneen asianmukaista toimintaa.

Lenovo Solution Center
Lenovo Solution Center -ohjelma on tietokoneeseen esiasennettu vianmääritysohjelma. Ohjelman avulla
voit tehdä tietokoneongelmien vianmäärityksiä sekä ratkaista ongelmia. Se yhdistää vianmääritystestit,
järjestelmätietojen keräämisen, suojaustilan sekä tukitiedot ja vinkit järjestelmän mahdollisimman
tehokkaaseen käyttöön.
Lenovo Solution Center -ohjelman avaamisohjeet ovat kohdassa ”Tietokoneessa olevan ohjelman
käynnistäminen” sivulla 11. Lisätietoja ohjelman käyttämisestä on ohjelman ohjeessa.

Luku 6. Vianmääritys, häiriöiden poisto ja elvytys

47

Jos et pysty määrittämään ja korjaamaan ongelmaa Lenovo Solution Center -ohjelman avulla, tallenna ja
tulosta ohjelman luomat lokitiedostot. Saatat tarvita lokitiedostoja, kun otat yhteyden Lenovon tekniseen
tukeen.

Elvytysmenetelmiä koskevia tietoja
Tässä osiossa kerrotaan, miten käyttöjärjestelmä elvytetään.
Huomautus: Jos jokin laite ei toimi normaalisti käyttöjärjestelmän elvytyksen jälkeen, päivitä laiteajuri. Katso
kohta ”Tietokoneen pitäminen ajan tasalla” sivulla 24.

Windows 7:n elvytysmenetelmiä koskevia tietoja
Voit elvyttää Windows 7 -käyttöjärjestelmän seuraavien ratkaisujen avulla:
• Käytä Windowsin elvytysratkaisuja.
– Palauta järjestelmän tiedostot ja asetukset aiempaan tilanteeseen.
1. Avaa Käynnistä- tai aloitusvalikko napsauttamalla Käynnistä- tai Aloita-painiketta.
2. Valitse Ohjauspaneeli. Tarkastele Ohjauspaneelia Suuret kuvakkeet- tai Pienet kuvakkeet
-valinnalla ja napsauta sitten Palautus ➙ Avaa Järjestelmän palauttaminen.
3. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
– Käytä Windowsin palautusympäristöä tekemällä jokin seuraavista:
– Windowsin palautusympäristö voi käynnistyä automaattisesti, kun tietokoneen käynnistys on
epäonnistunut useita kertoja peräkkäin. Valitse sitten asianmukainen elvytysratkaisu noudattamalla
näytön ohjeita.
– Kytke tietokoneeseen virta tai käynnistä se uudelleen. Painele F8-näppäintä toistuvasti, kunnes
Käynnistyksen lisäasetukset -ikkuna tulee näkyviin. Valitse Korjaa tietokone, paina Enter-näppäintä
ja valitse asianmukainen elvytysratkaisu noudattamalla näytön ohjeita.
Huomautus: Joitakin näppäimistöjä käytettäessä Käynnistyksen lisäasetukset -ikkunan avaaminen
voi edellyttää Fn+F8-näppäinyhdistelmän painamista.
• Rescue and Recovery -ohjelman avulla voit palauttaa tallennusaseman sisällön varmuuskopiosta tai
palauttaa C-aseman tehdasasetusten mukaiseksi.
Huomautuksia:
– Tietokoneen mallin mukaan Rescue and Recovery -ohjelma ei välttämättä ole esiasennettuna
tietokoneessa. Se on ehkä asennettu manuaalisesti aiemmin.
– Jos palautat Rescue and Recovery -ohjelman avulla tallennusaseman sisällön varmuuskopiosta,
varmista, että olet aiemmin varmuuskopioinut tietosi ohjelman avulla.
Voit käyttää Rescue and Recovery -ohjelmaa seuraavilla tavoilla:
– Avaa Rescue and Recovery -ohjelma. Katso kohta ”Tietokoneessa olevan ohjelman käynnistäminen”
sivulla 11. Lisätietoja ohjelman käyttämisestä on ohjelman ohjeessa.
– Avaa Rescue and Recovery -työtila.
1. Katkaise tietokoneesta virta. Pidä Enter-näppäintä alhaalla ja kytke sitten tietokoneeseen virta.
Vapauta Enter-näppäin, kun Startup Interrupt Menu -ikkuna on näkyvissä. Avaa sitten Rescue and
Recovery -työtila painamalla F11-näppäintä.
2. Jos Rescue and Recovery -työtila ei avaudu, ratkaise ongelma aiemmin luomasi
pelastamistietovälineen avulla. Valitse pelastamistietoväline käynnistyslaitteeksi. Katso kohta
”Tilapäisen käynnistyslaitteen valinta” sivulla 37. Kun pelastamistietoväline käynnistää tietokoneen,
kuvaruutuun tulee Rescue and Recovery -työtila. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

48

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

• Palauta Create Recovery Media -ohjelmalla aiemmin luomasi elvytysvälineen avulla vain C-asema tai
koko tallennusasema tehdasasetusten mukaiseksi.
Huomautus: Tietoja elvytysvälineen luomisesta on kohdassa ”Tietokoneen käsittely” sivulla 24.
1. Valitse elvytysväline käynnistyslaitteeksi. Katso kohta ”Tilapäisen käynnistyslaitteen valinta” sivulla 37.
2. Valitse sitten asianmukainen elvytysratkaisu noudattamalla näytön ohjeita.
• Lenovon toimittaman elvytyslevysarjan avulla voit palauttaa koko tallennusaseman tehdasasetusten
mukaiseksi.
– Jos tietokoneen mukana on toimitettu elvytyslevysarja, noudata levysarjan mukana toimitettuja ohjeita.
– Jos tietokoneen mukana ei ole toimitettu elvytyslevysarjaa, ota yhteyttä Lenovon asiakastukikeskukseen
ja tilaa elvytyslevysarja. Katso kohta ”Soitto tukipalveluun” sivulla 78.

Windows 10:n elvytysmenetelmiä koskevia tietoja
Voit elvyttää Windows 10 -käyttöjärjestelmän seuraavien ratkaisujen avulla:
• Käytä Windowsin elvytysratkaisuja.
– Käytä Windows-asetusten elvytysratkaisuja.
1. Avaa Käynnistä- tai aloitusvalikko napsauttamalla Käynnistä- tai Aloita-painiketta.
2. Napsauta Asetukset ➙ Päivittäminen ja suojaus ➙ Palautus.
3. Valitse asianmukainen elvytysratkaisu noudattamalla näytön ohjeita.
– Palauta järjestelmän tiedostot ja asetukset aiempaan tilanteeseen.
1. Avaa Käynnistä-pikavalikko napsauttamalla Käynnistä-painiketta hiiren kakkospainikkeella.
2. Valitse Ohjauspaneeli. Tarkastele Ohjauspaneelia Suuret kuvakkeet- tai Pienet kuvakkeet
-valinnalla ja napsauta sitten Palautus ➙ Avaa Järjestelmän palauttaminen.
3. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
– Palauta tiedostot varmuuskopiosta Tiedostohistoria-työkalun avulla.
Huomautus: Jos palautat tiedostot varmuuskopiosta Tiedostohistoria-työkalun avulla, että olet
aiemmin varmuuskopioinut tietosi työkalun avulla.
1. Avaa Käynnistä-pikavalikko napsauttamalla Käynnistä-painiketta hiiren kakkospainikkeella.
2. Valitse Ohjauspaneeli. Tarkastele Ohjauspaneelia Suuret kuvakkeet- tai Pienet kuvakkeet
-valinnalla ja napsauta sitten Tiedostohistoria ➙ Palauta henkilökohtaisia tiedostoja.
3. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
– Käytä Windowsin palautusympäristöä tekemällä jokin seuraavista:
– Windowsin palautusympäristö voi käynnistyä automaattisesti, kun tietokoneen käynnistys on
epäonnistunut useita kertoja peräkkäin. Valitse sitten asianmukainen elvytysratkaisu noudattamalla
näytön ohjeita.
– Valitse elvytysväline, jonka olet luonut aiemmin käynnistyslaitteeksi Windowsin työkalulla. Katso
kohta ”Tilapäisen käynnistyslaitteen valinta” sivulla 37. Valitse sitten asianmukainen elvytysratkaisu
noudattamalla näytön ohjeita.
Huomautus: Tietoja elvytysvälineen luomisesta on kohdassa ”Tietokoneen käsittely” sivulla 24.
• Lenovon toimittaman elvytys-USB-avaimen avulla voit palauttaa koko tallennusaseman tehdasasetusten
mukaiseksi.
– Jos tietokoneen mukana on toimitettu elvytys-USB-avain, noudata USB-avaimen mukana toimitettuja
ohjeita.

Luku 6. Vianmääritys, häiriöiden poisto ja elvytys

49

– Jos tietokoneen mukana ei ole toimitettu elvytys-USB-avainta, ota yhteyttä Lenovon
asiakastukikeskukseen ja tilaa elvytys-USB-avain. Katso kohta ”Soitto tukipalveluun” sivulla 78.

50

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

Luku 7. Laitteiden asennus tai vaihto
Tämä luku sisältää seuraavat aiheet:
•

”Staattiselle sähkölle herkkien laitteiden käsittely” sivulla 51

•

”Laitteiden asennus tai vaihto” sivulla 51

Staattiselle sähkölle herkkien laitteiden käsittely
Älä avaa uuden osan sisältävää staattiselta sähköltä suojaavaa pakkausta, ennen kuin viallinen osa on
poistettu, ja olet valmis asentamaan uuden osan. Staattisesta sähköstä ei ole vaaraa ihmiselle, mutta se
saattaa vioittaa tietokoneen osia.
Jotta välttäisit staattisen sähkön aiheuttamat vauriot, noudata seuraavia varotoimia käsitellessäsi
laitteisto-osia ja muita tietokoneen osia:
• Vältä tarpeettomia liikkeitä. Liikkeet saattavat synnyttää staattista sähköä ympärillesi.
• Käsittele laitteisto-osia ja muita tietokoneen osia aina varovaisesti. Tartu PCI- tai PCI Express -kortteihin,
muistimoduuleihin, emolevyihin ja suorittimiin aina niiden reunoista. Älä koske paljaisiin virtapiireihin
tai liittimiin.
• Älä anna muiden henkilöiden koskea laitteisto-osiin tai muihin tietokoneen osiin.
• Kosketa osan staattiselta sähköltä suojaavalla pakkauksella sovitinkorttipaikan metallista kantta tai
tietokoneen maalaamatonta metallipintaa vähintään kahden sekunnin ajan. Tämä pienentää pakkauksen
ja kehosi staattista varausta ennen uuden osan asentamista tai vaihtamista.
• Mikäli mahdollista, poista osa pakkauksestaan ja asenna se suoraan tietokoneeseen laskematta sitä välillä
käsistäsi. Jos tämä ei onnistu, aseta osan staattiselta sähköltä suojaava pakkaus tasaiselle alustalle ja
osa pakkauksen päälle.
• Älä aseta osaa keskusyksikön kannen tai muun metallipinnan päälle.

Laitteiden asennus tai vaihto
Tämä osa sisältää tietokoneen laitteiden asennus- ja vaihto-ohjeet. Voit ylläpitää tietokonetta ja laajentaa sen
ominaisuuksia asentamalla tai vaihtamalla laitteita.
Huomio: Älä avaa tietokonetta tai yritä korjaustoimia, ennen kuin olet lukenut huolellisesti tietokoneen
mukana toimitetun ”Lue tämä ensin: Tärkeät turvaohjeet” sivulla iii -julkaisun.
Huomautuksia:
• Jotkin tässä osiossa mainitut osat ovat lisävarusteita.
• Käytä vain Lenovon toimittamia tietokoneen osia.
• Kun asennat tai vaihdat lisävarustetta, käytä tämän jakson asianmukaisten ohjeiden lisäksi myös
lisävarusteen mukana toimitettuja ohjeita.
• Useimmissa maissa Lenovo edellyttää viallisten asiakkaan vaihdettavissa olevien osien (CRU)
palauttamista. Lisätietoja tästä tulee osan mukana tai muutaman päivän kuluttua osan saapumisesta.

Ulkoisten lisävarusteiden asennus
Voit kytkeä tietokoneeseen ulkoisia lisävarusteita eli oheislaitteita, kuten erilliset kaiuttimet, kirjoittimen tai
skannerin. Fyysisen kytkennän lisäksi jotkin oheislaitteet edellyttävät myös ohjelmiston asennusta. Kun

© Copyright Lenovo 2015, 2016

51

asennat oheislaitetta, paikanna käytettävä liitäntä kohdasta ”Laitteiden sijainti” sivulla 1. Asenna laite ja
mahdolliset ohjelmat tai ajurit oheislaitteen mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti.

Tietokoneen kannen irrotus
Huomio: Älä avaa tietokonetta tai yritä korjaustoimia, ennen kuin olet lukenut huolellisesti tietokoneen
mukana toimitetun ”Lue tämä ensin: Tärkeät turvaohjeet” sivulla iii -julkaisun.
VAROITUS:
Ennen kuin avaat tietokoneen kannen, katkaise tietokoneesta virta ja anna tietokoneen jäähtyä
muutama minuutti.
Voit irrottaa tietokoneen kannen seuraavasti:
1. Poista asemista kaikki tietovälineet ja katkaise sitten virta kaikista tietokoneeseen liitetyistä laitteista ja
tietokoneesta. Irrota sitten kaikki verkkojohdot pistorasioista ja kaikki tietokoneeseen liitetyt kaapelit.
2. Avaa tarvittaessa tietokoneen kannen lukitus.
3. Irrota tietokoneen kannen kiinnittävät kaksi ruuvia. Irrota sitten kansi liu'uttamalla sitä tietokoneen
takaosaa kohti.

Kuva 9. Tietokoneen kannen irrotus

Etuosan peitelevyn vaihtaminen
Huomio: Älä avaa tietokonetta tai yritä korjaustoimia, ennen kuin olet lukenut huolellisesti tietokoneen
mukana toimitetun ”Lue tämä ensin: Tärkeät turvaohjeet” sivulla iii -julkaisun.

52

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

Voit vaihtaa etuosan peitelevyn seuraavasti:
1. Poista asemista kaikki tietovälineet ja katkaise sitten virta kaikista tietokoneeseen liitetyistä laitteista ja
tietokoneesta. Irrota sitten kaikki verkkojohdot pistorasioista ja kaikki tietokoneeseen liitetyt kaapelit.
2. Irrota tietokoneen kansi. Katso kohta ”Tietokoneen kannen irrotus” sivulla 52.
3. Paikanna etuosan peitelevy. Katso kohta ”Tietokoneen osat” sivulla 4.
4. Irrota kaapeli emolevyllä olevasta etupaneelin liitäntämoduulista. Katso kohta ”Emolevyn osat” sivulla 5.
5. Jos tietokoneessa on pölysuojus, poista pölysuojus etuosan peitelevystä vetämällä pölysuojusta
ulospäin.

Kuva 10. Pölysuojuksen poisto

6. Irrota etuosan peitelevy vapauttamalla vasemmassa reunassa olevat kolme muovista pidikettä ja
kääntämällä peitelevyä ulospäin.

Kuva 11. Etuosan peitelevyn irrotus

Luku 7. Laitteiden asennus tai vaihto

53

7. Asenna etuosan peitelevy kohdistamalla peitelevyn oikeassa reunassa olevat muovikielekkeet rungossa
oleviin vastaaviin reikiin. Käännä sitten peitelevyä sisäänpäin, kunnes sen vasen puoli napsahtaa
paikalleen.

Kuva 12. Etuosan peitelevyn asennus

8. Kytke kaapeli emolevyllä olevaan etupaneelin liitäntämoduuliin. Katso kohta ”Emolevyn osat” sivulla 5.
9. Asenna pölysuojus takaisin paikalleen, jos olet irrottanut sen. Kohdista pölysuojuksen reunat etuosan
peitelevyn reunoihin. Paina sitten pölysuojusta sisäänpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Kuva 13. Pölysuojuksen asennus

Jatkotoimet:
• Jos haluat käsitellä jotakin muuta laitetta, siirry kyseistä laitetta käsittelevään kohtaan.
• Voit tehdä asennuksen tai vaihdon valmiiksi toteuttamalla seuraavassa jaksossa kuvatut toimet: ”Osien
asennuksen viimeistely” sivulla 75.

54

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

Tallennusaseman vaihto
Huomio: Älä avaa tietokonetta tai yritä korjaustoimia, ennen kuin olet lukenut huolellisesti tietokoneen
mukana toimitetun ”Lue tämä ensin: Tärkeät turvaohjeet” sivulla iii -julkaisun.
Voit vaihtaa tallennusaseman seuraavien ohjeiden avulla:
•

”2,5 tuuman tallennusaseman vaihto ensi- tai toissijaiseen tallennusasemapaikkaan” sivulla 55

•

”3,5 tuuman tallennusaseman vaihto ensi- tai toissijaiseen tallennusasemapaikkaan” sivulla 57

•

”3,5 tuuman tallennusaseman vaihto etuosan tallennusyksikköön” sivulla 59

•

”M.2 SSD -aseman vaihto” sivulla 62

2,5 tuuman tallennusaseman vaihto ensi- tai toissijaiseen tallennusasemapaikkaan
Voit vaihtaa 2,5 tuuman tallennusaseman ensi- tai toissijaiseen tallennusasemapaikkaan seuraavasti:
1. Poista asemista kaikki tietovälineet ja katkaise sitten virta kaikista tietokoneeseen liitetyistä laitteista ja
tietokoneesta. Irrota sitten kaikki verkkojohdot pistorasioista ja kaikki tietokoneeseen liitetyt kaapelit.
2. Irrota tietokoneen kansi. Katso kohta ”Tietokoneen kannen irrotus” sivulla 52.
3. Paikanna 2,5 tuuman tallennusasema, jonka haluat vaihtaa. Katso kohta ”Tietokoneen osat” sivulla 4.
4. Irrota liitäntä- ja virtakaapeli 2,5 tuuman tallennusasemasta.
5. Irrota 3,5 tuuman tallennusaseman kehikko tietokoneesta liu'uttamalla kehikkoa ulospäin.

Kuva 14. 3,5 tuuman tallennusaseman kehikon irrotus

6. Irrota 2,5 tuuman tallennusasemasovitin 3,5 tuuman tallennusasemakehikosta taivuttamalla sinistä
kehikkoa reunoista.

Luku 7. Laitteiden asennus tai vaihto

55

7. Irrota neljä ruuvia, jotka kiinnittävät 2,5 tuuman tallennusaseman asemasovittimeen. Nosta sitten 2,5
tuuman tallennusasema irti sovittimesta.

Kuva 15. 2,5 tuuman tallennusaseman irrotus asemasovittimesta

8. Ota uusi 2,5 tuuman tallennusasema pois staattiselta sähköltä suojaavasta pakkauksesta.
9. Aseta 2,5 tuuman tallennusasema asemasovittimeen. Varmista, että aseman ja sovittimen ruuvinreiät
ovat kohdakkain. Kiinnitä sitten 2,5 tuuman tallennusasema sovittimeen neljällä kiinnitysruuvilla.

Kuva 16. 2,5 tuuman tallennusaseman asennus asemasovittimeen

10. Taivuta kehikkoa reunoista ja aseta 3,5 tuuman tallennusaseman kehikon tapit 1 – 4 asemamuuntimen
reikiin. Älä koske 2,5 tuuman tallennusaseman pohjassa olevaan piirilevyyn.
56

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

Kuva 17. 2,5 tuuman asemasovittimen asennus 3,5 tuuman tallennusaseman kehikkoon

11. Liu'uta 3,5 tuuman tallennusaseman kehikko tallennusasemapaikkaan niin, että se napsahtaa paikalleen.
Huomautus: Varmista, että asennat ensin ensisijaisen tallennusaseman ja sitten toissijaisen
tallennusaseman. Katso kohta ”Tietokoneen osat” sivulla 4.

Kuva 18. 3,5 tuuman tallennusaseman kehikon asennus

12. Liitä liitäntä- ja virtakaapeli uuteen 2,5 tuuman tallennusasemaan.
Jatkotoimet:
• Jos haluat käsitellä jotakin muuta laitetta, siirry kyseistä laitetta käsittelevään kohtaan.
• Voit tehdä asennuksen tai vaihdon valmiiksi toteuttamalla seuraavassa jaksossa kuvatut toimet: ”Osien
asennuksen viimeistely” sivulla 75.

3,5 tuuman tallennusaseman vaihto ensi- tai toissijaiseen tallennusasemapaikkaan
Voit vaihtaa 3,5 tuuman tallennusaseman ensi- tai toissijaiseen tallennusasemapaikkaan seuraavasti:
1. Poista asemista kaikki tietovälineet ja katkaise sitten virta kaikista tietokoneeseen liitetyistä laitteista ja
tietokoneesta. Irrota sitten kaikki verkkojohdot pistorasioista ja kaikki tietokoneeseen liitetyt kaapelit.
2. Irrota tietokoneen kansi. Katso kohta ”Tietokoneen kannen irrotus” sivulla 52.
3. Paikanna 3,5 tuuman tallennusasema, jonka haluat vaihtaa. Katso kohta ”Tietokoneen osat” sivulla 4.
Luku 7. Laitteiden asennus tai vaihto

57

4. Irrota liitäntä- ja virtakaapeli 3,5 tuuman tallennusasemasta.
5. Irrota 3,5 tuuman tallennusaseman kehikko tietokoneesta liu'uttamalla kehikkoa ulospäin.

Kuva 19. 3,5 tuuman tallennusaseman kehikon irrotus

6. Irrota 3,5 tuuman tallennusasema kehikosta taivuttamalla sinistä kehikkoa reunoista.
7. Ota uusi 3,5 tuuman tallennusasema pois staattiselta sähköltä suojaavasta pakkauksesta.
8. Taivuta kehikkoa reunoista ja aseta kehikon tapit 1 – 4 uuden 3,5 tuuman tallennusaseman reikiin. Älä
koske 3,5 tuuman tallennusaseman pohjassa olevaan piirilevyyn 5 .

Kuva 20. 3,5 tuuman tallennusaseman asentaminen kehikkoon

58

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

9. Liu'uta 3,5 tuuman tallennusaseman kehikko tallennusasemapaikkaan niin, että se napsahtaa paikalleen.
Huomautus: Varmista, että asennat ensin ensisijaisen tallennusaseman ja sitten toissijaisen
tallennusaseman. Katso kohta ”Tietokoneen osat” sivulla 4.

Kuva 21. 3,5 tuuman tallennusaseman kehikon asennus

10. Liitä liitäntä- ja virtakaapeli uuteen 3,5 tuuman tallennusasemaan.
Jatkotoimet:
• Jos haluat käsitellä jotakin muuta laitetta, siirry kyseistä laitetta käsittelevään kohtaan.
• Voit tehdä asennuksen tai vaihdon valmiiksi toteuttamalla seuraavassa jaksossa kuvatut toimet: ”Osien
asennuksen viimeistely” sivulla 75.

3,5 tuuman tallennusaseman vaihto etuosan tallennusyksikköön
Huomio: Älä avaa tietokonetta tai yritä korjaustoimia, ennen kuin olet lukenut huolellisesti tietokoneen
mukana toimitetun ”Lue tämä ensin: Tärkeät turvaohjeet” sivulla iii -julkaisun.
Huomautuksia: Tähän asennettu 3,5 tuuman tallennusasema voidaan pikavaihtaa. Laitteiden pikavaihto
tarkoittaa sitä, että laite liitetään tietokoneeseen tai irrotetaan siitä, kun tietokoneessa on virta kytkettynä.
Ennen pikavaihtoa on suositeltavaa tehdä seuraavat toimet tietojen suojaamista varten:
1. Tuo piilotetut kuvakkeet näkyviin napsauttamalla tehtäväpalkin kolmiokuvaketta.
2. Pysäytä laite napsauttamalla Poista laite turvallisesti ja poista tietoväline asemasta -kuvaketta.
3. Voit vaihtaa tallennusaseman noudattamalla seuraavia ohjeita.
Voit vaihtaa etuosan tallennusyksikön 3,5 tuuman tallennusaseman seuraavasti:
1. Paikanna etuosan tallennusyksikkö. Katso kohta ”Tietokoneen osat” sivulla 4.
2. Avaa etuosan tallennusyksikön lukko, jos se käytössä.
3. Paina etuosan tallennusyksikön peitelevyn kolmiokuvaketta 1 . Tällöin peitelevy taittuu alas.

Luku 7. Laitteiden asennus tai vaihto

59

Kuva 22. Etuosan tallennusyksikön avaus

4. Paina 3,5 tuuman tallennusaseman kehikon peitelevyn ympyräkuvaketta kuvan mukaan. Tartu sitten
peitelevyyn ja liu'uta 3,5 tuuman tallennusaseman kehikko ulos etuosan tallennusyksiköstä.

Kuva 23. 3,5 tuuman tallennusaseman kehikon irrotus

5. Irrota 3,5 tuuman tallennusasema kehikosta taivuttamalla sinistä kehikkoa reunoista.

Kuva 24. 3,5 tuuman tallennusaseman irrotus kehikosta

6. Taivuta kehikkoa reunoista ja aseta kehikon neljä tappia uuden 3,5 tuuman tallennusaseman vastaaviin
reikiin. Älä koske 3,5 tuuman tallennusaseman pohjassa olevaan piirilevyyn.

60

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

Kuva 25. 3,5 tuuman tallennusaseman asentaminen kehikkoon

7. Liu'uta sitten 3,5 tuuman tallennusaseman kehikkoa etuosan tallennusyksikköön, kunnes se napsahtaa
paikalleen.

Kuva 26. 3,5 tuuman tallennusaseman kehikon asennus etuosan tallennusyksikköön

8. Kiinnitä tallennusasemakehikko painamalla etuosan tallennusyksikön peitelevyn kolmiokuvaketta
uudelleen.

Luku 7. Laitteiden asennus tai vaihto

61

Kuva 27. 3,5 tuuman tallennusaseman kehikon kiinnitys

9. Lukitse etuosan tallennusyksikön lukko, jos se avattu.
Jatkotoimet:
• Jos haluat käsitellä jotakin muuta laitetta, siirry kyseistä laitetta käsittelevään kohtaan.
• Voit tehdä asennuksen tai vaihdon valmiiksi toteuttamalla seuraavassa jaksossa kuvatut toimet: ”Osien
asennuksen viimeistely” sivulla 75.

M.2 SSD -aseman vaihto
Voit vaihtaa M.2 SSD -aseman seuraavasti:
Huomautus: M.2 SSD -asema on valinnainen M900-malleissa.
1. Poista asemista kaikki tietovälineet ja katkaise sitten virta kaikista tietokoneeseen liitetyistä laitteista ja
tietokoneesta. Irrota sitten kaikki verkkojohdot pistorasioista ja kaikki tietokoneeseen liitetyt kaapelit.
2. Irrota tietokoneen kansi. Katso kohta ”Tietokoneen kannen irrotus” sivulla 52.
3. Paikanna M.2 SSD -asema. M.2 SSD -asema on asennettuna PCI-korttipaikassa (fyysinen linkin leveys
x16; neuvoteltava linkin leveys x4, x1). Katso kohta ”Emolevyn osat” sivulla 5.
4. Irrota M.2 SSD -aseman sovitin. Katso kohta ”PCI-Express-kortin vaihto” sivulla 73.
5. Irrota M.2 SSD -aseman kiinnitysruuvi. Vedä sitten varovasti SSD-asema ulos M.2-paikasta.

Kuva 28. M.2 SSD -aseman irrotus

62

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

6. Kohdista uudessa M.2 SSD -asemassa oleva kohdistusura 1 M.2-paikan vastakkeessa olevaan
ohjausulokkeeseen 2 . Työnnä sitten SSD-asema M.2-paikkaan niin, että lovi 3 on sovittimessa olevan
ruuvinreiän kohdalla. Kiinnitä SSD-asema ruuvilla.

Kuva 29. M.2 SSD -aseman asennus

7. Asenna M.2 SSD -aseman sovitin takaisin paikalleen. Katso kohta ”PCI-Express-kortin vaihto” sivulla 73.
Jatkotoimet:
• Jos haluat käsitellä jotakin muuta laitetta, siirry kyseistä laitetta käsittelevään kohtaan.
• Voit tehdä asennuksen tai vaihdon valmiiksi toteuttamalla seuraavassa jaksossa kuvatut toimet: ”Osien
asennuksen viimeistely” sivulla 75.

Optisen aseman vaihto
Huomio: Älä avaa tietokonetta tai yritä korjaustoimia, ennen kuin olet lukenut huolellisesti tietokoneen
mukana toimitetun ”Lue tämä ensin: Tärkeät turvaohjeet” sivulla iii -julkaisun.
Voit vaihtaa optisen aseman seuraavasti:
1. Poista asemista kaikki tietovälineet ja katkaise sitten virta kaikista tietokoneeseen liitetyistä laitteista ja
tietokoneesta. Irrota sitten kaikki verkkojohdot pistorasioista ja kaikki tietokoneeseen liitetyt kaapelit.
2. Irrota tietokoneen kansi. Katso kohta ”Tietokoneen kannen irrotus” sivulla 52.
3. Irrota etuosan peitelevy. Katso kohta ”Etuosan peitelevyn vaihtaminen” sivulla 52.
4. Paikanna optinen asema. Katso kohta ”Tietokoneen osat” sivulla 4.
5. Irrota liitäntä- ja virtakaapeli optisen aseman takaosasta. Katso kohta ”Emolevyn osat” sivulla 5.

Luku 7. Laitteiden asennus tai vaihto

63

6. Paina sinistä vapautuspainiketta ja liu'uta optinen asema tietokoneen etupuolelle.

Kuva 30. Optisen aseman irrotus

7. Asenna optisen aseman pidike uuden optisen aseman kylkeen.

Kuva 31. Optisen aseman pidikkeen asennus.

8. Liu'uta uutta optista asemaa asemapaikkaan tietokoneen etupuolelta, kunnes asema napsahtaa
paikalleen.

Kuva 32. Optisen aseman asennus

9. Kytke liitäntä- ja virtakaapeli uuteen optiseen asemaan.
10. Asenna etuosan peitelevy. Katso kohta ”Etuosan peitelevyn vaihtaminen” sivulla 52.
Jatkotoimet:
• Jos haluat käsitellä jotakin muuta laitetta, siirry kyseistä laitetta käsittelevään kohtaan.
• Voit tehdä asennuksen tai vaihdon valmiiksi toteuttamalla seuraavassa jaksossa kuvatut toimet: ”Osien
asennuksen viimeistely” sivulla 75.

64

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

Virtalähdemoduulin vaihto
Huomio: Älä avaa tietokonetta tai yritä korjaustoimia, ennen kuin olet lukenut huolellisesti tietokoneen
mukana toimitetun ”Lue tämä ensin: Tärkeät turvaohjeet” sivulla iii -julkaisun.
Vaikka tietokoneen osat eivät liiku sen jälkeen, kun verkkojohto on irrotettu, ota seuraava asianmukaisen
Underwriters Laboratories (UL) -sertifikaatin edellyttämä varoitus huomioon oman turvallisuutesi vuoksi:
VAROITUS:

Vaarallisia liikkuvia osia. Varo, etteivät sormet tai muut ruumiinosat kosketa osiin.
VAROITUS:
Älä irrota virtalähteen suojakuorta tai muita osia, jossa on seuraava tarra.

Osissa, joissa on tämä tarra, on vaarallinen jännite. Näissä osissa ei ole huollettaviksi tarkoitettuja
komponentteja. Jos epäilet näiden osien olevan viallisia, ota yhteys huoltoteknikkoon.
Voit vaihtaa virtalähdemoduulin seuraavasti:
1. Poista asemista kaikki tietovälineet ja katkaise sitten virta kaikista tietokoneeseen liitetyistä laitteista ja
tietokoneesta. Irrota sitten kaikki verkkojohdot pistorasioista ja kaikki tietokoneeseen liitetyt kaapelit.
2. Irrota tietokoneen kansi. Katso kohta ”Tietokoneen kannen irrotus” sivulla 52.
3. Paikanna virtalähdemoduuli. Katso kohta ”Tietokoneen osat” sivulla 4.
4. Irrota virtalähdemoduulin kaapelit emolevystä ja kaikista asemista. Katso kohta ”Emolevyn osat” sivulla
5.
5. Irrota virtalähdemoduulin kaapelit rungossa olevista kaapelikiinnikkeistä.

Luku 7. Laitteiden asennus tai vaihto

65

6. Aseta tietokone kyljelleen ja kierrä irti rungon takalevyssä olevat virtalähdemoduulin neljä kiinnitysruuvia.
Liu'uta sitten virtalähdemoduulia tietokoneen etuosaa kohti ja nosta moduuli rungosta.

Kuva 33. Virtalähdemoduulin kiinnitysruuvien irrotus.

7. Asenna uusi virtalähdemoduuli runkoon siten, että virtalähdemoduulissa olevat ruuvien reiät ovat
kohdakkain rungossa olevien reikien kanssa.
8. Kiinnitä sitten virtalähdemoduuli runkoon kiertämällä neljä kiinnitysruuvia kiinni.
9. Kytke virtalähdemoduulin kaapelit uudelleen emolevyyn ja kuhunkin asemaan.
10. Kiinnitä virtalähdemoduulin kaapelit rungossa oleviin kaapelikiinnikkeisiin.
Jatkotoimet:
• Jos haluat käsitellä jotakin muuta laitetta, siirry kyseistä laitetta käsittelevään kohtaan.
• Voit tehdä asennuksen tai vaihdon valmiiksi toteuttamalla seuraavassa jaksossa kuvatut toimet: ”Osien
asennuksen viimeistely” sivulla 75.

Jäähdytyslevy-tuuletinmoduulin vaihto
Huomio: Älä avaa tietokonetta tai yritä korjaustoimia, ennen kuin olet lukenut huolellisesti tietokoneen
mukana toimitetun ”Lue tämä ensin: Tärkeät turvaohjeet” sivulla iii -julkaisun.
VAROITUS:
Jäähdytyslevy-tuuletinmoduuli saattaa olla hyvin kuuma. Ennen kuin avaat tietokoneen kannen,
katkaise tietokoneesta virta ja anna tietokoneen jäähtyä muutama minuutti.
Voit vaihtaa jäähdytyslevy-tuuletinmoduulin seuraavasti:
1. Poista asemista kaikki tietovälineet ja katkaise sitten virta kaikista tietokoneeseen liitetyistä laitteista ja
tietokoneesta. Irrota sitten kaikki verkkojohdot pistorasioista ja kaikki tietokoneeseen liitetyt kaapelit.
2. Irrota tietokoneen kansi. Katso kohta ”Tietokoneen kannen irrotus” sivulla 52.
3. Aseta tietokone kyljelleen, jotta pääset helpommin käsiksi emolevyyn.
4. Paikanna jäähdytyslevy-tuuletinmoduuli. Katso kohta ”Tietokoneen osat” sivulla 4.
5. Irrota jäähdytyslevy-tuuletinmoduulin kaapeli emolevyssä olevasta suorittimen tuulettimen liitännästä.
Katso kohta ”Emolevyn osat” sivulla 5.

66

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

6. Kierrä seuraavassa järjestyksessä irti neljä ruuvia, jotka kiinnittävät jäähdytyslevy-tuuletinmoduulin
emolevyyn:
a. Irrota ruuvi 1 osittain, irrota ruuvi 2 kokonaan ja irrota sitten ruuvi 1 kokonaan.
b. Irrota ruuvi 3 osittain, irrota ruuvi 4 kokonaan ja irrota sitten ruuvi 3 kokonaan.
Huomautus: Irrota neljä ruuvia emolevystä varovasti, jotta emolevy ei vahingoitu. Näitä neljää ruuvia
ei voi irrottaa jäähdytyslevy-tuuletinmoduulista.

Kuva 34. Jäähdytyslevy-tuuletinmoduulin irrotus

7. Nosta viallinen jäähdytyslevy-tuuletinmoduuli irti emolevystä.
Huomautuksia:
• Jäähdytyslevy-tuuletinmoduulia on ehkä väännettävä varovasti, jotta se irtoaa suorittimesta.
• Älä koske jäähdytyslevy-tuuletinmoduulin lämpörasvaan käsitellessäsi moduulia.
8. Aseta uusi jäähdytyslevy-tuuletinmoduuli emolevyn päälle siten, että jäähdytyslevy-tuuletinmoduulin
kiinnitysruuvit ja emolevyn neljä reikää ovat kohdakkain. Varmista, että jäähdytyslevy-tuuletinmoduulin
kaapeli on emolevyssä olevan suorittimen tuulettimen liitännän puolella.
9. Asenna seuraavien ohjeiden mukaisesti neljä ruuvia, jotka kiinnittävät uuden
jäähdytyslevy-tuuletinmoduulin emolevyyn. Älä kiristä ruuveja liian tiukalle.
a. Kiristä ruuvi 1 osittain, kiristä ruuvi 2 kokonaan ja kiristä sitten ruuvi 1 kokonaan.
b. Kiristä ruuvi 3 osittain, kiristä ruuvi 4 kokonaan ja kiristä sitten ruuvi 3 kokonaan.
10. Kiinnitä jäähdytyslevy-tuuletinmoduulin kaapeli emolevyssä olevaan suorittimen tuulettimen liitäntään.
Katso kohta ”Emolevyn osat” sivulla 5.
Jatkotoimet:
• Jos haluat käsitellä jotakin muuta laitetta, siirry kyseistä laitetta käsittelevään kohtaan.
• Voit tehdä asennuksen tai vaihdon valmiiksi toteuttamalla seuraavassa jaksossa kuvatut toimet: ”Osien
asennuksen viimeistely” sivulla 75.
Luku 7. Laitteiden asennus tai vaihto

67

Muistimoduulin vaihto
Huomio: Älä avaa tietokonetta tai yritä korjaustoimia, ennen kuin olet lukenut huolellisesti tietokoneen
mukana toimitetun ”Lue tämä ensin: Tärkeät turvaohjeet” sivulla iii -julkaisun.
Seuraavassa taulukossa on tärkeitä muistimoduulien asennusta koskevia tietoja, jotka tulee ottaa huomioon,
kun muistimoduuli asennetaan tai poistetaan. Muistipaikat, joihin muistimoduulit on asennettava eri
tilanteissa, on merkitty ”X”-merkillä. Lisätietoja muistimoduulivastakkeiden paikantamisesta on kohdassa
”Emolevyn osat” sivulla 5.
Määrä

Paikka 1

Paikka 2

Paikka 3

Paikka 4

Yksi muistimoduuli

X

Kaksi muistimoduulia

X

X
X

Kolme muistimoduulia

X

X

Neljä muistimoduulia

X

X

X

X

Voit vaihtaa muistimoduulin seuraavasti:
1. Poista asemista kaikki tietovälineet ja katkaise sitten virta kaikista tietokoneeseen liitetyistä laitteista ja
tietokoneesta. Irrota sitten kaikki verkkojohdot pistorasioista ja kaikki tietokoneeseen liitetyt kaapelit.
2. Irrota tietokoneen kansi. Katso kohta ”Tietokoneen kannen irrotus” sivulla 52.
3. Paikanna vaihdettava muistimoduuli. Muistimoduulit on asennettu muistipaikkoihin emolevyllä. Katso
kohta ”Emolevyn osat” sivulla 5.
4. Poista sellaiset osat, jotka estävät pääsysi muistimoduuliin. Joissakin tietokoneen malleissa on
irrotettava PCI Express x16 -näyttösovitin, jotta muistimoduuliin pääsee helpommin käsiksi. Katso kohta
”PCI-Express-kortin vaihto” sivulla 73.
5. Avaa muistimoduulin kiinnityspidikkeet ja vedä moduuli varovasti pois muistipaikasta.

Kuva 35. Muistimoduulin irrotus.

68

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

6. Aseta uusi muistimoduuli asianomaisen muistipaikan yläpuolelle. Varmista, että muistimoduulin
kohdistusura 1 on kohdakkain emolevyn vastakkeessa olevan ohjausulokkeen 2 kanssa. Paina
muistimoduulia suoraan alaspäin vastakkeeseen, kunnes pidikkeet sulkeutuvat.

Kuva 36. Muistimoduulin asennus.

7. Jos olet irrottanut PCI Express x16 -näyttösovittimen, asenna se uudelleen paikalleen. Katso kohta
”PCI-Express-kortin vaihto” sivulla 73.
Jatkotoimet:
• Jos haluat käsitellä jotakin muuta laitetta, siirry kyseistä laitetta käsittelevään kohtaan.
• Voit tehdä asennuksen tai vaihdon valmiiksi toteuttamalla seuraavassa jaksossa kuvatut toimet: ”Osien
asennuksen viimeistely” sivulla 75.

PCI-kortin vaihto
Huomio: Älä avaa tietokonetta tai yritä korjaustoimia, ennen kuin olet lukenut huolellisesti tietokoneen
mukana toimitetun ”Lue tämä ensin: Tärkeät turvaohjeet” sivulla iii -julkaisun.
Voit vaihtaa PCI-kortin seuraavasti:
1. Poista asemista kaikki tietovälineet ja katkaise sitten virta kaikista tietokoneeseen liitetyistä laitteista ja
tietokoneesta. Irrota sitten kaikki verkkojohdot pistorasioista ja kaikki tietokoneeseen liitetyt kaapelit.
2. Irrota tietokoneen kansi. Katso kohta ”Tietokoneen kannen irrotus” sivulla 52.
3. Paikanna PCI-kortti. PCI-kortti on asennettu PCI-sovitinkortin korttipaikkaan. Katso kohta ”Tietokoneen
osat” sivulla 4.

Luku 7. Laitteiden asennus tai vaihto

69

4. Avaa korttien lukitussalpa 2 painamalla tietokoneen takaosassa olevaa vapautuspainiketta 1 .

Kuva 37. PCI-korttien lukitussalvan avaus.

5. Tartu asennettuna olevaan korttiin ja vedä se varovasti pois PCI-sovitinkortin korttipaikasta.

Kuva 38. PCI-kortin irrotus

Huomautuksia:
• Kortti voi olla tiukasti kiinni PCI-sovitinkortin korttipaikassa. Kääntele tarvittaessa korttia pienin
liikkein varovasti edestakaisin, jotta se irtoaa korttipaikasta.

70

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

• Jos kortti on kiinnitetty salvalla paikalleen, avaa salpa painamalla kortin kiinnityssalpaa 1 kuvassa
näkyvällä tavalla. Vedä kortti varovasti ulos korttipaikasta.

6. Asenna uusi PCI-kortti PCI-sovitinkortin korttipaikkaan. Kiinnitä sitten PCI-kortti paikalleen kääntämällä
kortin lukitussalpa kiinni.
Huomautus: Varmista, että metallikieleke 1 on suljetussa asennossa kuvan mukaan, ennen kuin
asennat uuden PCI-kortin sovittimen korttipaikkaan.

Kuva 39. PCI-kortin asennus

Luku 7. Laitteiden asennus tai vaihto

71

Jatkotoimet:
• Jos haluat käsitellä jotakin muuta laitetta, siirry kyseistä laitetta käsittelevään kohtaan.
• Voit tehdä asennuksen tai vaihdon valmiiksi toteuttamalla seuraavassa jaksossa kuvatut toimet: ”Osien
asennuksen viimeistely” sivulla 75.

PCI-sovitinkortin vaihto
Huomio: Älä avaa tietokonetta tai yritä korjaustoimia, ennen kuin olet lukenut huolellisesti tietokoneen
mukana toimitetun ”Lue tämä ensin: Tärkeät turvaohjeet” sivulla iii -julkaisun.
Voit vaihtaa PCI-sovitinkortin seuraavasti:
1. Poista asemista kaikki tietovälineet ja katkaise sitten virta kaikista tietokoneeseen liitetyistä laitteista ja
tietokoneesta. Irrota sitten kaikki verkkojohdot pistorasioista ja kaikki tietokoneeseen liitetyt kaapelit.
2. Irrota tietokoneen kansi. Katso kohta ”Tietokoneen kannen irrotus” sivulla 52.
3. Poista PCI-kortti. Katso kohta ”PCI-kortin vaihto” sivulla 69.
4. Paikanna PCI-sovitinkortti. PCI-sovitinkortti on asennettu emolevyn M.2-korttipaikkaan. Katso kohta
”Emolevyn osat” sivulla 5.
5. Irrota kolme kiinnitysruuvia, joilla PCI-sovitinkortti on kiinnitetty emolevyyn. Irrota sitten sovitinkortti
emolevystä liu'uttamalla sovitinkorttia kuvan osoittamalla tavalla.

Kuva 40. PCI-sovitinkortin irrotus

72

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

6. Liu'uta uutta PCI-sovitinkorttia M.2-korttipaikkaan kuvan mukaisesti, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Kiinnitä sitten PCI-sovitinkortti asentamalla kolme ruuvia paikalleen.

Kuva 41. PCI-sovitinkortin asennus

7. Asenna PCI-kortti. Katso kohta ”PCI-kortin vaihto” sivulla 69.
Jatkotoimet:
• Jos haluat käsitellä jotakin muuta laitetta, siirry kyseistä laitetta käsittelevään kohtaan.
• Voit tehdä asennuksen tai vaihdon valmiiksi toteuttamalla seuraavassa jaksossa kuvatut toimet: ”Osien
asennuksen viimeistely” sivulla 75.

PCI-Express-kortin vaihto
Huomio: Älä avaa tietokonetta tai yritä korjaustoimia, ennen kuin olet lukenut huolellisesti tietokoneen
mukana toimitetun ”Lue tämä ensin: Tärkeät turvaohjeet” sivulla iii -julkaisun.
Voit vaihtaa PCI-Express-kortin seuraavasti:
1. Poista asemista kaikki tietovälineet ja katkaise sitten virta kaikista tietokoneeseen liitetyistä laitteista ja
tietokoneesta. Irrota sitten kaikki verkkojohdot pistorasioista ja kaikki tietokoneeseen liitetyt kaapelit.
2. Irrota tietokoneen kansi. Katso kohta ”Tietokoneen kannen irrotus” sivulla 52.
3. Paikanna vaihdettava PCI Express -kortti. PCI Express -kortit asennetaan PCI Express -korttipaikkoihin
emolevyllä. Katso kohta ”Emolevyn osat” sivulla 5.
4. Avaa korttien lukitussalpa 2 painamalla tietokoneen takaosassa olevaa vapautuspainiketta 1 .

Kuva 42. PCI Express -kortin lukitussalvan avaus

Luku 7. Laitteiden asennus tai vaihto

73

5. Tartu asennettuna olevaan korttiin ja vedä se varovasti irti paikasta.
Huomautuksia:
• Kortti voi olla tiukasti kiinni korttipaikassa. Kääntele tarvittaessa korttia pienin liikkein varovasti
edestakaisin, jotta se irtoaa korttipaikasta.
• Jos kortti on kiinnitetty salvalla paikalleen, avaa salpa painamalla kortin kiinnityssalpaa 1 kuvassa
näkyvällä tavalla. Vedä kortti varovasti ulos korttipaikasta.

6. Asenna uusi PCI Express -kortti asianmukaiseen emolevyn PCI Express -korttipaikkaan. Katso kohta
”Emolevyn osat” sivulla 5. Lukitse sitten kortti paikalleen kääntämällä PCI Express -kortin lukitussalpa
kiinni.
Huomautus: Jos olet asentamassa PCI Express x16 -näytönohjainkorttia, varmista, että olet sulkenut
muistivastakkeiden kiinnityspidikkeet, ennen kuin asennat näytönohjainkortin.

Kuva 43. PCI Express -kortin asennus

Jatkotoimet:
• Jos haluat käsitellä jotakin muuta laitetta, siirry kyseistä laitetta käsittelevään kohtaan.
• Voit tehdä asennuksen tai vaihdon valmiiksi toteuttamalla seuraavassa jaksossa kuvatut toimet: ”Osien
asennuksen viimeistely” sivulla 75.

Nappipariston vaihtaminen
Huomio: Älä avaa tietokonetta tai yritä korjaustoimia, ennen kuin olet lukenut huolellisesti tietokoneen
mukana toimitetun ”Lue tämä ensin: Tärkeät turvaohjeet” sivulla iii -julkaisun.
Tietokoneessa on erityinen muisti, joka säilyttää päivämäärän, kellonajan ja esimerkiksi rinnakkaisporttien
asetukset (kokoonpanoasetukset). Muisti saa tarvitsemansa virran nappiparistosta, kun tietokoneesta
on katkaistu virta.

74

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

Nappiparisto ei edellytä latausta tai huoltoa, mutta nappiparistosta loppuu jossakin vaiheessa virta. Jos näin
käy, päivämäärä, kellonaika ja kokoonpanoasetukset (esimerkiksi salasanat) katoavat. Kun tietokoneeseen
kytketään virta, kuvaruutuun tulee virhesanoma.
Lisätietoja nappipariston vaihdosta ja hävityksestä on julkaisun ”Turvaohjeet ja takuutiedot” kohdassa
Litiumparistoon liittyvä turvaohje.
Vaihda nappiparisto seuraavasti:
1. Poista asemista kaikki tietovälineet ja katkaise sitten virta kaikista tietokoneeseen liitetyistä laitteista ja
tietokoneesta. Irrota sitten kaikki verkkojohdot pistorasioista ja kaikki tietokoneeseen liitetyt kaapelit.
2. Irrota tietokoneen kansi. Katso kohta ”Tietokoneen kannen irrotus” sivulla 52.
3. Paikanna nappiparisto. Katso kohta ”Tietokoneen osat” sivulla 4.
4. Irrota nappiparisto kuvan mukaan.

Kuva 44. Nappipariston poisto

5. Asenna uusi nappiparisto kuvan mukaan.

Kuva 45. Nappipariston asentaminen

6. Asenna tietokoneen kansi takaisin paikalleen ja kytke kaapelit. Katso kohta ”Osien asennuksen
viimeistely” sivulla 75.
7. Kytke virta tietokoneeseen ja kaikkiin siihen liitettyihin laitteisiin.
Huomautus: Kun tietokoneeseen kytketään virta nappipariston vaihdon jälkeen, kuvaruutuun saattaa
tulla virhesanoma. Tämä on normaalia nappipariston vaihdon jälkeen.
8. Setup Utility -ohjelman avulla voit asettaa päivämäärän, kellonajan ja salasanat. Katso kohta ”Setup
Utility -ohjelman käyttö” sivulla 33.

Osien asennuksen viimeistely
Kun kaikki osat on asennettu tai vaihdettu, aseta tietokoneen kansi takaisin paikalleen ja kytke irrotetut
kaapelit ja johdot takaisin paikoilleen. Joidenkin osien asennuksen tai vaihdon jälkeen päivittyneet tiedot on
vahvistettava Setup Utility -ohjelmassa. Lisätietoja on kohdassa ”Setup Utility -ohjelman käyttö” sivulla 33.
Voit asentaa tietokoneen kannen takaisin paikalleen ja kytkeä johdot ja kaapelit takaisin paikoilleen
seuraavasti:

Luku 7. Laitteiden asennus tai vaihto

75

1. Varmista, että kaikki asennusta varten irrotetut osat on asennettu oikein takaisin eikä tietokoneen
sisään ole jäänyt työkaluja tai irtonaisia ruuveja. Lisätietoja osien sijainnista tietokoneessa on kohdassa
”Tietokoneen osat” sivulla 4.
2. Varmista, että olet reitittänyt kaapelit oikein, ennen kuin asennat tietokoneen kannen takaisin paikalleen.
Pidä kaapelit loitolla tietokoneen rungon saranoista ja kyljistä siten, etteivät kaapelit estä asentamasta
tietokoneen kantta paikalleen.
3. Aseta tietokoneen kansi runkoa vasten niin, että kannen alareunassa olevat ohjaimet osuvat rungon
kiskoihin. Työnnä sitten kantta tietokoneen etuosaa kohti, kunnes kansi napsahtaa paikalleen, ja kiinnitä
se sitten kahdella ruuvilla.

Kuva 46. Tietokoneen kannen asennus.

4. Jos käytettävissä on lukko, lukitse tietokone sen avulla. Katso kohta ”Tietokoneen lukitseminen”
sivulla 27.
5. Kytke tietokoneen ulkoiset kaapelit ja verkkojohdot vastaaviin liitäntöihin tietokoneessa. Katso kohta
”Laitteiden sijainti” sivulla 1.
6. Päivitä kokoonpano. Katso kohta ”Setup Utility -ohjelman käyttö” sivulla 33.
7. Jos jokin asennettu laite ei toimi normaalisti, päivitä laiteajuri. Katso kohta ”Tietokoneen pitäminen
ajan tasalla” sivulla 24.

76

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

Luku 8. Tietojen, tuen ja huoltopalvelujen saanti
Tämä luku sisältää seuraavat aiheet:
•

”Tietolähteitä” sivulla 77

•

”Tuki- ja huoltopalvelut” sivulla 78

Tietolähteitä
Tässä jaksossa on tietoja siitä, miten voit käyttää tietokoneen käyttöön liittyviä hyödyllisiä tietolähteitä.

Erikielisten käyttöoppaiden käyttäminen
Käyttöoppaan muunkieliset versiot ovat käytettävissä osoitteessa
http://www.lenovo.com/UserManuals

Windowsin ohjejärjestelmä
Huomautus: Jos käytät Windows 7:n tai Windows 10:n ohjejärjestelmää, varmista, että tietokone on
yhdistettynä Internetiin.
Windowsin ohjejärjestelmässä on tietoja Windows-käyttöjärjestelmän käytöstä.
Voit käyttää Windowsin ohjejärjestelmää seuraavasti:
1. Avaa Käynnistä- tai aloitusvalikko napsauttamalla Käynnistä- tai Aloita-painiketta.
2. Tee Windows-version mukaan jompikumpi seuraavista:
• Windows 7: Valitse Ohje ja tuki. Alareunassa voit valita, käytetäänkö online- vai offline-ohjetta.
• Windows 10: Valitse Aloitusopas.

Turvaohjeet ja takuutiedot
• Tietokoneen mukana toimitetussa Turvaohjeet ja takuutiedot -julkaisussa on turvallisuuteen ja
tuotetakuuehtoihin liittyviä tärkeitä tietoja sekä oikeudellisia huomautuksia.
• Tämän julkaisun johdannossa on lisää tämän julkaisun aiheisiin ja toimiin liittyviä turvaohjeita.
Ennen tietokoneen käyttöä on tärkeää lukea ja ymmärtää kaikki turvaohjeet.

Lenovon Web-sivusto
Lenovon verkkosivustossa (http://www.lenovo.com) on ajantasaisia tietoja ja palveluja, joiden avulla voit
ostaa tai päivittää tietokoneen ja ylläpitää sitä. Voit myös tehdä seuraavia toimia:
• ostaa työpöytäkoneita, kannettavia tietokoneita, näyttöjä, projektoreita, tietokoneen päivityksiä ja
lisävarusteita sekä erikoistuotteita
• hankkia maksullisia lisäpalveluja, kuten tukipalveluja laitteistoa, käyttöjärjestelmiä ja sovellusohjelmia
varten, tukipalveluja verkkoasetusten ja verkkokokoonpanon määritystä varten sekä mukautettuja
asennuspalveluja
• hankkia päivityksiä ja pidennyksiä laitteiston korjauspalveluihin
• käyttää tietokonemallin ja muiden tuettujen tuotteiden vianmääritys- ja tukitietoja
• etsiä lähimmän palveluntoimittajan

© Copyright Lenovo 2015, 2016

77

Lenovon tukisivusto
Tekniset tukitiedot ovat käytettävissä Lenovon tukisivustossa osoitteessa:
http://www.lenovo.com/support
Tämä verkkosivusto sisältää aina uusimmat tukitiedot, esimerkiksi seuraavat:
• vianmääritysratkaisut
• ohjaimet ja ohjelmistot
• tietokannan ja usein kysytyt kysymykset
• uusimmat sähköiset käyttöoppaat
• Lenovon tukipalvelun puhelinnumerot
• tuote- ja osatiedot
• tuote- ja huoltotakuutiedot

Usein esitettyjä kysymyksiä
Vastauksia tietokonetta koskeviin usein esitettyihin kysymyksiin on seuraavassa osoitteessa:
http://www.lenovo.com/support/faq

Tuki- ja huoltopalvelut
Tässä jaksossa on tietoja tuki- ja huoltopalvelujen saannista.

Soitto tukipalveluun
Saat takuuaikana asiakastukikeskuksen puhelinpalvelusta teknistä apua ja lisätietoja tietokoneen
käytöstä. Tietoja tietokoneen takuuajasta on osoitteessa http://www.lenovo.com/warranty-status.
Lenovo-tukipuhelinnumeroiden luettelo on osoitteessa http://www.lenovo.com/support/phone.
Huomautus: Puhelinnumeroita saatetaan muuttaa ennalta ilmoittamatta. Jos haluamasi maan tai alueen
puhelinnumeroa ei löydy, ota yhteyttä Lenovo-jälleenmyyjään tai Lenovo-myyntiedustajaan.
Seuraavat palvelut ovat käytettävissä takuuaikana:
• Vianmääritys - Koulutettu henkilöstö auttaa käyttäjää laitteistohäiriöiden selvittämisessä ja poistamisessa.
• Laitteiden huolto - Jos takuuaikana todetaan häiriön johtuvan takuun piiriin kuuluvasta laitteesta, käyttäjä
saa asianmukaisen palvelutason mukaisia huoltopalveluja koulutetulta huoltohenkilöstöltä.
• Tekniset muutokset - Toisinaan käyttäjän hankkimaan laitteeseen on tehtävä muutoksia ostohetken
jälkeen. Lenovo tai jälleenmyyjä toimittaa käyttäjälle tiedon hankittua laitetta koskevista teknisistä
muutoksista (EC-muutokset).
Seuraavat tuotteet eivät kuulu takuun piiriin:
• muiden kuin Lenovon valmistamien tai valmistuttamien osien tai takuun piiriin kuulumattomien Lenovon
osien vaihto tai käyttö
• ohjelmistohäiriöiden syiden selvitys
• BIOS-asetusten määritys asennuksen tai päivityksen yhteydessä
• laiteajurien vaihto, muutokset tai päivitykset
• verkkokäyttöjärjestelmien asennus ja ylläpito
• sovellusohjelmien asennus ja ylläpito
Jos mahdollista, soita paikasta, jossa voit käyttää tietokonetta puhelun aikana. Ota seuraavat tiedot esille:
• koneen tyyppi- ja mallinumero
• laitteistotuotteiden sarjanumerot
78

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

• häiriön kuvaus
• mahdollisten virhesanomien tarkka sanamuoto
• laitteisto- ja ohjelmistokokoonpanon tiedot

Muiden palvelujen käyttö
Jos matkustat tietokone mukanasi toiseen maahan, jossa myydään pöytätietokoneesi tai kannettavan
tietokoneesi mukaisia tietokoneita, tietokoneesi saattaa kuulua kansainvälisen takuuhuoltopalvelun
(International Warranty Service) piiriin, mikä oikeuttaa saamaan takuuhuoltopalveluja takuukauden ajan. Saat
takuuhuoltopalvelut palveluntoimittajalta, jonka Lenovo on valtuuttanut suorittamaan takuuhuoltopalveluja.
Palvelujen toimitustavat saattavat vaihdella maittain, eivätkä kaikki palvelut välttämättä ole saatavana
kaikissa maissa. Kansainvälisiä takuuhuoltopalveluja annetaan palveluja toimittavassa maassa määritetyllä
tavalla (esimerkiksi korjauskeskuksessa tai asiakkaan tiloissa). Tietyissä maissa huoltopalvelut eivät ehkä voi
huoltaa tietyn tyyppisen koneen kaikkia malleja. Joissakin maissa huoltopalvelu saattaa olla rajoitettua tai
maksullista.
Voit selvittää, kuuluuko tietokoneesi kansainvälisen takuuhuoltopalvelun piiriin, ja tarkastella luetteloa maista
ja alueista, joissa palvelu on käytettävissä, siirtymällä osoitteeseen http://www.lenovo.com/support.
Tukea ja ohjeita Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän Service Pack -pakettien asennusta varten saa
Microsoft-tuotteiden tukisivustosta osoitteesta http://support.microsoft.com. Saat tukea myös ottamalla
yhteyttä Lenovon asiakastukikeskukseen. Palvelu saattaa olla maksullista.

Lisäpalvelujen hankinta
Takuuaikana ja sen jälkeen voit ostaa lisäpalveluita. Seuraavassa on esimerkkejä näistä lisäpalveluista:
• laitteiston, käyttöjärjestelmien ja ohjelmien tuki
• verkon asetus- ja kokoonpanopalvelut
• päivitykset tai laajennetut laitteiston korjauspalvelut
• räätälöidyt asennuspalvelut
Palvelujen saatavuus ja nimet saattavat vaihdella maittain tai alueittain. Lisätietoja näistä palveluista on
Lenovon verkkosivustossa osoitteessa:
http://www.lenovo.com

Luku 8. Tietojen, tuen ja huoltopalvelujen saanti

79

80

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

Liite A. Tietoja määräyksistä
Uusimmat vaatimustenmukaisuustiedot ovat osoitteessa http://www.lenovo.com/compliance.

Vientiluokitusta koskeva huomautus
Tämä tuote on Yhdysvaltain vientisäännösten (United States Export Administration Regulations, EAR) alainen
tuote, jonka vientivalvontaluokitusnumero (Export Classification Control Number, ECCN) on 5A992.c. Tuote
voidaan jälleenviedä kaikkiin maihin, joita ei ole mainittu vientisulkuun asetetut maat sisältävässä EAR E1
-maaluettelossa.

Tietoja sähkömagneettisesta säteilystä
Seuraavat tiedot koskevat Lenovon PC-tietokoneiden tyyppejä 10FC, 10FD, 10FV ja 10FW.

Ilmoitus FCC (Federal Communications Commission) -säännösten
mukaisuudesta
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant
to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by
one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult an authorized dealer or service representative for help.
Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or
recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment.
Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)
this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.
Responsible Party:
Lenovo (United States) Incorporated
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
Phone Number: 919-294-5900

Ilmoitus kanadalaisen laitehyväksynnän (Industry Canada) luokan B mukaisuudesta
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

© Copyright Lenovo 2015, 2016

81

Euroopan unioni – IT- ja radiolaitteita koskevien direktiivien vaatimustenmukaisuus
Mallit, joissa ei ole radiolaitetta: Tämä tuote on niiden suojausvaatimusten mukainen, joista on säädetty
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveissä 2004/108/EY (19.4.2016 asti) ja 2014/30/EU (20.4.2016
lähtien). Direktiivit koskevat sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön
lähentämistä.
Mallit, joissa on radiolaite: Tämä tuote on Euroopan parlamentin ja neuvoston R&TTE-direktiivin
1999/5/EY kaikkien vaatimusten ja pakollisten normien mukainen. Direktiivi koskee radiolaitteita koskevan
jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämistä.
Lenovo ei voi ottaa vastuuta suojauksen säilymisestä, mikäli laitteeseen tehdään muutoksia tai lisätään
valinnaisia kortteja (osia), joita Lenovo ei ole suositellut. Tämä tuote on testattu, ja se täyttää eurooppalaisten
standardien luokan B laitteille asetetut vaatimukset. Luokan B laitteiden rajoitukset antavat kohtuullisen
suojan häiriöitä vastaan käytettäessä lisensoituja tietoliikennelaitteita tyypillisissä asuinympäristöissä.
Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia

Ilmoitus Saksan luokan B määräysten noudattamisesta
Deutschsprachiger EU Hinweis:
Hinweis für Geräte der Klasse B EU Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit
Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EC) zur
Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten
und hält die Grenzwerte der Klasse B der Norm gemäß Richtlinie.
Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu
betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden.
Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt
ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne
Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.
Deutschland:
Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln
Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“
EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der
EMV EU Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.
Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit
von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische
Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EU Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EC), für
Geräte der Klasse B.
Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen
- CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo
(Deutschland) GmbH, Meitnerstr. 9, D-70563 Stuttgart.
Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:
Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

82

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

Ilmoitus Korean luokan B määräysten noudattamisesta

Ilmoitus Japanin VCCI:n luokan B mukaisuudesta

Japania koskeva ilmoitus tuotteista, jotka liitetään virtalähteisiin, joissa on enintään 20 A:n sähkövirta
vaihetta kohti

Verkkojohtoa koskeva huomautus (Japani)
The ac power cord shipped with your product can be used only for this specific product. Do not use the ac
power cord for other devices.

Lenovo-tuotteiden huolto Taiwanissa

Ilmoitus näppäimistön ja hiiren hyväksynnästä (Taiwan)

Euraasialainen vaatimustenmukaisuusmerkki

Äänilaitteita koskeva huomautus (Brasilia)
Ouvir sons com mais de 85 decibéis por longos períodos pode provocar danos ao sistema auditivo.

Tiedot langattoman yhteyden vaatimustenmukaisuudesta (Meksiko)
Advertencia: En Mexico la operación de este equipo estásujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe
aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Liite A. Tietoja määräyksistä

83

Muita määräyksiä koskeva ilmoitus
Lisätietoja virallisista määräyksistä on tietokoneen mukana toimitetussa Viralliset määräykset -asiakirjassa.
Tietokoneen kokoonpanon ja tietokoneen ostomaan/-alueen mukaan tietokoneen mukana on ehkä toimitettu
muita tulostettuja määräyksiä koskevia ilmoituksia. Kaikki virallisia määräyksiä koskevat ilmoitukset on
saatavissa Lenovon tukisivustosta sähköisessä muodossa. Voit lukea asiakirjojen sähköisiä kopioita
siirtymällä osoitteeseen http://www.lenovo.com/UserManuals.

84

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

Liite B. WEEE-direktiiviin ja kierrätykseen liittyviä tietoja
Lenovo rohkaisee tietotekniikkalaitteiden omistajia kierrättämään laitteensa vastuullisesti, kun niitä ei enää
tarvita. Lenovo tarjoaa useita ohjelmia ja palveluja, joiden tarkoituksena on auttaa laitteiden omistajia
kierrättämään tietotekniikkatuotteensa. Lisätietoja Lenovon tuotteiden kierrättämisestä on osoitteessa
http://www.lenovo.com/recycling. Uusimmat tuotteitamme koskevat ympäristötiedot ovat saatavilla
osoitteessa http://www.lenovo.com/ecodeclaration.

Tärkeitä tietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrättämisestä

Lenovo-tuotteissa oleva WEEE-merkintä koskee maita, joissa on sähkö- ja elektroniikkaromun kierrättämistä
koskevia säädöksiä (esimerkiksi Euroopan unionin WEEE-direktiivi ja Intian E-Waste Management & Handling
Rules, 2011 -säännöt). Sähkö- ja elektroniikkalaitteet merkitään sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE)
annettujen paikallisten säädösten mukaisesti. Säädökset määrittävät kullakin alueella käytössä olevat
käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätyskäytännöt. Tämä merkintä tuotteessa osoittaa, että tuotetta ei
tule sen elinkaaren päässä hävittää yhdyskuntajätteen mukana, vaan sen sijaan se on kerättävä talteen
käytössä olevien keräysjärjestelmien kautta.
Käytöstä poistettuja laitteita, jotka on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (EEE) koskevalla
WEEE-merkinnällä, ei saa hävittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana, vaan ne on käytettävissä
olevien keräysresurssien mukaan toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaiteromun palautus-, kierrätys- tai
hyödyntämispisteisiin sen varmistamiseksi, että sähkö- ja elektroniikkalaitteiden mahdollisesti sisältämistä
vaarallisista aineista aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Lenovon
sähkö- ja elektroniikkalaitteet (EEE) saattavat sisältää osia ja komponentteja, jotka määritellään elinkaaren
päässä vaaralliseksi jätteeksi.
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) voidaan toimittaa maksutta
tuotteen myyjälle tai kenelle tahansa tukkumyyjälle, joka myy samankaltaisia sähkö- ja elektroniikkalaitteita,
jotka toimivat niin kuin käytetty sähkö- ja elektroniikkalaite tai sähkö- ja elektroniikkalaiteromu.
Lisätietoa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrättämisestä on osoitteessa:
http://www.lenovo.com/recycling
Unkaria koskevat WEEE-tiedot
Lenovo vastaa valmistajana Lenovon velvoitteiden noudattamisesta syntyvistä kuluista Unkarin lain nro
197/2014 (VIII.1.) pykälän 12 momenttien (1)–(5) mukaan.

© Copyright Lenovo 2015, 2016

85

Kierrätykseen liittyviä tietoja Japanissa
Collecting and recycling a disused Lenovo computer or monitor
If you are a company employee and need to dispose of a Lenovo computer or monitor that is the property
of the company, you must do so in accordance with the Law for Promotion of Effective Utilization of
Resources. Computers and monitors are categorized as industrial waste and should be properly disposed
of by an industrial waste disposal contractor certified by a local government. In accordance with the Law
for Promotion of Effective Utilization of Resources, Lenovo Japan provides, through its PC Collecting
and Recycling Services, for the collecting, reuse, and recycling of disused computers and monitors. For
details, visit the Lenovo Web site at http://www.lenovo.com/recycling/japan. Pursuant to the Law for
Promotion of Effective Utilization of Resources, the collecting and recycling of home-used computers
and monitors by the manufacturer was begun on October 1, 2003. This service is provided free of
charge for home-used computers sold after October 1, 2003. For details, visit the Lenovo Web site at
http://www.lenovo.com/recycling/japan.
Disposing of Lenovo computer components
Some Lenovo computer products sold in Japan may have components that contain heavy metals or other
environmental sensitive substances. To properly dispose of disused components, such as a printed circuit
board or drive, use the methods described above for collecting and recycling a disused computer or monitor.
Disposing of disused lithium batteries from Lenovo computers
A button-shaped lithium battery is installed inside your Lenovo computer to provide power to the computer
clock while the computer is off or disconnected from the main power source. If you need to replace it with a
new one, contact your place of purchase or contact Lenovo for service. If you need to dispose of a disused
lithium battery, insulate it with vinyl tape, contact your place of purchase or an industrial-waste-disposal
operator, and follow their instructions. Disposal of a lithium battery must comply with local ordinances
and regulations.

Kierrätykseen liittyviä tietoja Brasiliassa
Declarações de Reciclagem no Brasil
Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso
Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de
coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas
especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos orgãos ambientais, de
acordo com a legislação local.
A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua
um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para:
reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções
para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Akkujen kierrätykseen liittyviä tietoja Taiwanissa

86

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

Akkujen kierrätykseen liittyviä tietoja Euroopan unionissa

Huomautus: Tämä merkki koskee vain Euroopan unionin (EU) jäsenmaita.
Akut tai akkujen pakkaukset on merkitty akkuja ja paristoja sekä hävitettäviä akkuja ja paristoja koskevan
Euroopan unionin direktiivin 2006/66/EC mukaisesti. Kyseinen direktiivi määrittää Euroopan unionin alueella
käytössä olevat käytettyjen akkujen ja paristojen palautus- ja kierrätyskäytännöt. Tämä merkintä akuissa
osoittaa, että akkua ei tule sen elinkaaren päässä hävittää yhdyskuntajätteen mukana, vaan sen sijaan se
on kerättävä talteen direktiivin ohjeiden mukaan.
Euroopan unionin direktiivin 2006/66/EC mukaisesti akuissa ja paristoissa on vaadittu merkki, joka osoittaa,
että ne tulee kerätä talteen ja kierrättää elinkaaren päässä. Akussa oleva merkki voi sisältää myös akussa
käytetyn metallin kemiallisen merkin (Pb lyijylle, Hg elohopealle ja Cd kadmiumille). Akkujen ja paristojen
käyttäjät eivät saa hävittää akkuja ja paristoja lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana, vaan ne on
hävitettävä akuille ja paristoille tarkoitetun keräys-, kierrätys- ja käsittelyjärjestelmän kautta. Asiakkaan
osallistuminen on tärkeä osa akkujen ja paristojen mahdollisten ympäristölle ja ihmisille aiheutuvien
vaikutusten minimoimisessa, sillä akuissa ja paristoissa voi olla vaarallisia aineita.
Ennen kuin sähkö- ja elektroniikkalaitteita (EEE) poistetaan jätteenkeräykseen, paristoja tai akkuja sisältävien
laitteiden käyttäjien on poistettava kyseiset paristot ja akut erillistä jätteenkeräystä varten.
Lenovo-tuotteiden litiumparistojen ja -akkujen hävittäminen
Lenovo-tuotteessa saattaa olla asennettuna litiumnappiparisto. Lisätietoja paristosta on tuotteen
käyttöohjeissa. Jos paristo on vaihdettava uuteen, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai Lenovoon. Jos sinun
täytyy hävittää litiumparisto, eristä se eristysnauhalla, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai jätelaitokseen ja
noudata tämän ohjeita.
Lenovo-tuotteiden akkujen hävittäminen
Lenovo-laitteessa saattaa olla litiumioniakku tai nikkeli-metallihybridiakku. Lisätietoja akusta on tuotteen
käyttöohjeissa. Jos sinun täytyy hävittää akku, eristä se eristysnauhalla, ota yhteyttä Lenovon myyntiin
tai huoltoon, tuotteen myyjään tai jätelaitokseen ja noudata tämän ohjeita. Lisätietoja on myös tuotteen
käyttöoppaissa olevissa ohjeissa.
Tietoja oikeasta keräys- ja käsittelytavasta on osoitteessa:
http://www.lenovo.com/lenovo/environment

Liite B. WEEE-direktiiviin ja kierrätykseen liittyviä tietoja

87

88

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

Liite C. Vaarallisten aineiden rajoittamista koskeva direktiivi
(RoHS)
Uusimmat ympäristötiedot ovat osoitteessa http://www.lenovo.com/ecodeclaration.

Euroopan unionin RoHS
Tämä Lenovo-tuote ja sen osat (kuten kaapelit ja johdot) täyttävät direktiivin 2011/65/EU vaatimukset tiettyjen
vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS recast tai RoHS 2).
Saat lisätietoja Lenovon maailmanlaajuisesta RoHS-vaatimustenmukaisuudesta siirtymällä seuraavaan
osoitteeseen:
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf

Turkin RoHS
The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use
of Certain Hazardous Substances in Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Ukrainan RoHS

Intian RoHS
RoHS compliant as per E-Waste (Management & Handling) Rules, 2011.

© Copyright Lenovo 2015, 2016

89

Kiinan RoHS

Taiwanin RoHS

90

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

Liite D. Kiinan energiamerkintä

© Copyright Lenovo 2015, 2016

91

92

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

Liite E. ENERGY STAR -merkin käyttöön oikeutetut tietokoneen
mallit

ENERGY STAR® on Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (U.S. Environmental Protection Agency,
EPA) ja energiaministeriön (U.S. Department of Energy) yhteistyöohjelma, jonka tavoitteena on vähentää
kustannuksia ja edistää ympäristönsuojelua energiaa säästävien tuotteiden ja menettelytapojen avulla.
Lenovo tarjoaa asiakkailleen ENERGY STAR -vaatimusten mukaan suunniteltuja tuotteita. Jotkin seuraavien
konetyyppien malleista ovat ENERGY STAR ‑ohjelman tietokoneille asettamien vaatimusten mukaisia
tietokoneiden valmistusajankohtana: 10FC, 10FD, 10FV ja 10FW. Lisätietoja Lenovon tietokoneiden ENERGY
STAR -luokituksista on osoitteessa http://www.lenovo.com.
Käyttämällä ENERGY STAR -vaatimusten mukaisia tuotteita ja tietokoneesi virransyötön hallintaominaisuuksia
vähennät sähkönkulutusta. Sähkön kulutuksen vähentäminen tuottaa rahallisia säästöjä sekä vähentää
ympäristön saastumista ja kasvihuonekaasujen päästöjä.
Lisätietoja Lenovo-tietokoneiden ENERGY STAR -luokituksista on osoitteessa:
http://www.energystar.gov
Lenovo rohkaisee asiakkaitaan säästämään energiaa kaikissa päivittäisissä toimissaan. Voit edistää tätä
pyrkimystä asettamalla seuraavat virransyötön hallinnan asetukset, joita järjestelmä käyttää, kun tietokone
on ollut käyttämättömänä tietyn ajan:
Taulukko 1. ENERGY STAR -vaatimusten mukaiset virranhallinta-asetukset
Windows 7- tai Windows 10 -käyttöjärjestelmä
Virrankäyttösuunnitelma: oletusasetus
• Sammuta näyttö: 10 minuutin kuluttua
• Aseta tietokone lepotilaan: 25 minuutin kuluttua
• Virranhallinnan lisäasetukset:
– Sammuta kiintolevyasemat: 20 minuutin kuluttua
– Horrostila: Ei koskaan

Voit palauttaa tietokoneen lepotilasta normaaliin toimintatilaan painamalla mitä tahansa näppäimistön
näppäintä.
Voit muuttaa virrankäyttöasetuksia seuraavasti:
1. Avaa Ohjauspaneeli jollakin seuraavista tavoista:
• Windows 7: Avaa Käynnistä-valikko valitsemalla Käynnistä-painike.
• Windows 10: Avaa Käynnistä-kohovalikko napsauttamalla Käynnistä-painiketta hiiren
kakkospainikkeella.

© Copyright Lenovo 2015, 2016

93

2. Valitse Ohjauspaneeli. Tarkastele Ohjauspaneelia Suuret kuvakkeet- tai Pienet kuvakkeet -valinnalla ja
napsauta sitten Virranhallinta-asetukset.
3. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

94

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas

Liite F. Huomioon otettavaa
Lenovo ei ehkä tarjoa tässä julkaisussa mainittuja tuotteita, palveluja tai ominaisuuksia kaikissa maissa. Saat
lisätietoja Suomessa saatavana olevista tuotteista ja palveluista Lenovolta. Viittauksia Lenovon tuotteisiin,
ohjelmiin tai palveluihin ei pidä tulkita niin, että ainoastaan näitä tuotteita, ohjelmia tai palveluja voidaan
käyttää. Niiden asemesta on mahdollista käyttää mitä tahansa toiminnaltaan vastaavaa tuotetta, ohjelmaa tai
palvelua, joka ei loukkaa Lenovon tekijänoikeutta tai muita lailla suojattuja oikeuksia. Haluttaessa käyttää
yhdessä tämän tuotteen kanssa muita kuin Lenovon nimeämiä tuotteita, ohjelmia tai palveluja on niiden
käytön arviointi ja tarkistus käyttäjän omalla vastuulla.
Lenovolla voi olla patentteja tai patenttihakemuksia, jotka koskevat tässä julkaisussa esitettyjä asioita. Tämän
julkaisun hankinta ei anna mitään lisenssiä näihin patentteihin. Kirjallisia tiedusteluja voi tehdä osoitteeseen
Lenovo (United States), Inc.
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing
LENOVO TARJOAA TÄMÄN JULKAISUN ”SELLAISENAAN” ILMAN MITÄÄN NIMENOMAISESTI
TAI KONKLUDENTTISESTI MYÖNNETTYÄ TAKUUTA, MUKAAN LUETTUINA TALOUDELLISTA
HYÖDYNNETTÄVYYTTÄ, SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN
LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT KONKLUDENTTISESTI ILMAISTUT TAKUUT. Joidenkin maiden
lainsäädäntö ei salli nimenomaisesti tai konkludenttisesti myönnettyjen takuiden rajoittamista, joten edellä
olevaa rajoitusta ei sovelleta näissä maissa.
Tämä julkaisu voi sisältää teknisiä epätarkkuuksia ja painovirheitä. Julkaisun tiedot tarkistetaan säännöllisin
väliajoin, ja tarpeelliset muutokset tehdään julkaisun uusiin painoksiin. Lenovo saattaa tehdä parannuksia tai
muutoksia tässä julkaisussa kuvattuihin tuotteisiin ja ohjelmiin milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.
Tässä julkaisussa kuvattuja tuotteita ei ole tarkoitettu käytettäviksi implantaatiosovelluksissa tai muissa
elintoimintoja ylläpitävissä sovelluksissa, joissa toimintahäiriö saattaa aiheuttaa henkilövahingon tai
kuoleman. Tämän julkaisun sisältämät tiedot eivät vaikuta Lenovon tuotteiden määrityksiin (spesifikaatioihin)
tai takuisiin eivätkä muuta niitä. Mikään tässä julkaisussa oleva lausuma ei sisällä nimenomaisesti tai
konkludenttisesti ilmaistua Lenovon tai kolmannen osapuolen teollis- ja tekijänoikeutta koskevaa lisenssiä,
sitoumusta tai näiden loukkauksien varalta annettua suojausta. Kaikki tämän julkaisun tiedot perustuvat
erityisympäristöissä saatuihin tuloksiin, ja ne esitetään esimerkkeinä. Muissa käyttöympäristöissä voidaan
saada erilaisia tuloksia.
Lenovo pidättää itsellään oikeuden käyttää ja jakaa käyttäjiltä saamiaan tietoja parhaaksi katsomallaan
tavalla niin, ettei siitä aiheudu lähettäjälle mitään velvoitteita.
Tässä julkaisussa olevat viittaukset muihin kuin Lenovon verkkosivustoihin eivät ole osoitus siitä, että Lenovo
millään tavoin vastaisi kyseisten sivustojen sisällöstä tai käytöstä. Viittaukset on tarkoitettu vain helpottamaan
lukijan mahdollisuuksia tutustua muihin sivustoihin. Kyseisten verkkosivustojen sisältämä aineisto ei sisälly
tähän Lenovo-tuotteeseen tai sitä koskevaan aineistoon. Sivustojen käyttö on käyttäjän omalla vastuulla.
Kaikki julkaisun sisältämät suorituskykytiedot on määritetty testiympäristössä. Suorituskyky muissa
toimintaympäristöissä saattaa poiketa merkittävästi ilmoitetuista arvoista. Osa mittauksista on saatettu
tehdä kehitteillä olevissa järjestelmissä, eikä mikään takaa, että tulokset ovat samanlaiset yleisesti saatavana
olevissa järjestelmissä. Lisäksi osa mittaustuloksista on saatettu saada ekstrapolaation avulla. Todelliset
tulokset voivat poiketa ilmoitetuista arvoista. Julkaisun käyttäjien tulee tarkistaa tietojen soveltuvuus omassa
erityisympäristössään.

© Copyright Lenovo 2015, 2016

95

Tavaramerkit
Seuraavat nimet ovat Lenovo tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa:
Lenovo
Lenovo-logo
ThinkCentre
ThinkCentre-logo
Rescue and Recovery
ThinkVantage
Microsoft, Windows ja Windows Media ovat Microsoftin konserniyhtiöiden tavaramerkkejä.
Intel on Intel Corporationin tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
DisplayPort on Video Electronics Standards Associationin tavaramerkki.
Muut yritysten, tuotteiden tai palvelujen nimet voivat olla muiden tahojen tavaramerkkejä.

96

ThinkCentre M800 ja M900 Käyttöopas



Source Exif Data:
File Type            : PDF
File Type Extension       : pdf
MIME Type            : application/pdf
PDF Version           : 1.6
Linearized           : Yes
Arbortext Build         : R60M075-303
Compression Level        : 6
Compression Type        : auto
Config File           : D:\PTC\ArbortextPE_6.0\lib\standard.pdfcf
Create Date           : 2016:05:10 20:10:58+08:00
Creator             : Arbortext Publishing Engine
EPS Processor          : PStill version 1.78.16
Graphics Resolution       : 600
Graphics Resolution Threshold  : 900
JPEG Quality          : 80
Modify Date           : 2016:05:11 14:14:57+08:00
Print Engine          : Arbortext FOSI Print Publisher
Stylesheet           : D:\PTC\ArbortextPE_6.0\custom\doctypes\ditabase\8.5x11_book_hel.style
Language            : fi
XMP Toolkit           : Adobe XMP Core 5.4-c005 78.147326, 2012/08/23-13:03:03
Arbortext 0020 Build      : R60M075-303
Compression 0020level      : 6
Compression 0020type      : auto
Config 0020 File        : D:\PTC\ArbortextPE_6.0\lib\standard.pdfcf
EPS0020processor        : PStill version 1.78.16
Graphics 0020resolution     : 600
Graphics 0020resolution 0020threshold: 900
JPEG0020quality         : 80
Print 0020 Engine        : Arbortext FOSI Print Publisher
Creator Tool          : Arbortext Publishing Engine
Metadata Date          : 2016:05:11 14:14:57+08:00
Producer            : PDFlib+PDI 8.0.2p1 (Win32)
Format             : application/pdf
Document ID           : uuid:c853d962-19a7-4316-b8b0-239680ebbe5a
Instance ID           : uuid:e88a7bb3-02bb-432f-827e-374eb9bc135f
Page Layout           : SinglePage
Page Count           : 108
EXIF Metadata provided by EXIF.tools

Navigation menu